Subido por alberto1776

PRACTICA SEMINARIO

Anuncio
1. CAZURRO
a) bobo
b) hipócrita
c) caustico
d) taciturno
e) adalid
2. INFRINGIR
a) desterrar
b) conculcar
c) peligrar
d) infligir
e) perseguir
3. OSTENSIBLE
a) entendible
b) fehaciente
c) incierto
d) apacible
e) inmenso
4. EDUCIR
a) deificar
b) deducción
c) despejar
d) edulcorar
e) inferir
5. MEMBRUDO
a) obeso
b) laxo
c) fornido
d) nervioso
e) mediocre
6. SUBTERFUGIO
a) subyacente
b) triquiñuela
c) esotérico
d) catacumba
e) subvención
7. HESITAR
a) desvalijar
b) soliviantar
c) titubear
d) encandilar
e) espabilar
8. SEDICIÓN
a) sitial
b) rebelión
c) seducción
d) elección
e) suavidad
9. DISYUNCIÓN
a) coalición
b) inanición
c) aleación
d) desunión
e) afección
10.DENIGRANTE
a) tenebroso
b) irreflexivo
c) integrante
d) mullido
e) humillante
11.INTERFECTO
a) muerto
b) infectado
c) tísico
d) interno
e) provecho
12.ACICATE
a) tenaza
b) aliciente
c) pacato
d) fragmento
e) indigente
13.REYERTA
a) pelotera
b) disnea
c) actitud
d) jalón
e) jerigonza
14.CONVULSO
a) excitado
b) confuso
c) averiado
d) lento
e) regocijo
15.ELIDIR
a) suprimir
b) trozar
c) embaucar
d) hesitar
e) birlar
16.PERDULARIO
a) perentorio
b) asequible
c) intonso
d) gárrulo
e) vicioso
17.BARBECHO
a) fígaro
b) petimetre
c) arrabal
d) erial
e) jardín
18.TERAPÉUTICA
a) tratar
b) examen
c) medicación
d) propedéutica
e) medicina
19.COMPRIMIDO
a) manumiso
b) gragea
c) horro
d) solidez
e) hostia
20.BERGANTE
a) embarcación
b) bribón
c) marino
d) bezudo
e) alelado
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
INTERPELAR
a) revocar
b) triscar
c) interrogar
d) prescribir
e) cuestionar
UBICUO
a) omnipresente
b) dislocación
c) ulterior
d) unísono
e) radicado
CALÍGINE
a) refugio
b) vapor
c) bruma
d) calco
e) espinoso
ESCRÚPULO
a) moral
b) maldad
c) impertinencia
d) reparo
e) cuidados
DEPARAR
a) ofrecer
b) trasgredir
c) amolar
d) ungir
e) purificar
OBSOLETO
a) anciano
b) decapado
c) decadencia
d) mutante
e) anticuado
MARASMO
a) insensatez
b) niñada
c) abulia
d) jaleo
e) exánime
SÍNDROME
a) síntoma
b) enfermedad
c) tumor
d) bacilo
e) sincrónico
LAYA
a) manta
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
b) red
c) calidad
d) mimo
e) baldío
BÁRATRO
a) módico
b) elíseo
c) orco
d) calvero
e) bagatela
MELLAR
a) medir
b) retroceder
c) menoscabar
d) obtener
e) miccionar
MOROSIDAD
a) engaño
b) mendicidad
c) demora
d) amplitud
e) rapidez
CRUENTO
a) intento
b) malvado
c) vetusto
d) sangriento
e) cicatero
CAUCIÓN
a) garantía
b) precaución
c) moción
d) permisión
e) pericia
ESBOZO
a) figura
b) tez
c) ritmo
d) cadalso
e) boceto
MESNADA
a) afrenta
b) congregación
c) mentira
d) abúlica
e) trifulca
LEGADO
a) opulento
b) herencia
c) egregio
d) colmado
e) creado
DEFECCIÓN
a) infección
b) irregular
c) deserción
d) falsedad
e) ablución
19. DIVIESO
a) insultante
b) castizo
c) forúnculo
d) avieso
e) demente
20. RETICENCIA
a) armonía
b) continuidad
c) quietud
d) cadencia
e) reserva
1. PROSAICO
a) arcaico
b) leguleyo
c) anodino
d) capital
e) enorme
2. REMISO
a) prudente
b) enemigo
c) sumiso
d) díscolo
e) enclenque
3. COHECHO
a) venal
b) maltrecho
c) soborno
d) corrosión
e) inmoralidad
4. FAMÉLICO
a) ahíto
b) flaco
c) hambriento
d) escuálido
e) haraposo
5. VIPERINO
a) chismoso
b) jorobado
c) venenoso
d) nesciente
e) galano
6. HARONÍA
a) lozanía
b) incauta
c) nobleza
d) perfidia
e) pereza
7. FRAGOR
a) ulular
b) colisión
c) estrépito
d) guerra
e) brillo
8. DISENSO
a) armonía
b) subida
c) intenso
d) discrepancia
e) permiso
9. COTILLA
a) testarudo
b) temprano
c) desganado
d) belicoso
e) correveidile
10.TURGENTE
a) hinchado
b) nublado
c) impetuoso
d) intrincado
e) fútil
11.HALO
a) aureola
b) sopor
c) modorra
d) hado
e) pavor
12.DILOGÍA
a) ambigüedad
b) algarabía
c) duplicidad
d) respeto
e) claridad
13.CONSUNCIÓN
a) desaliento
b) extenuación
c) desgano
d) expresión
e) latrocinio
14.OBSECUENTE
a) sumiso
b) descarado
c) díscolo
d) cuidadoso
e) ofuscado
15.VIÁTICO
a) senda
b) sueldo
c) carril
d) lonchera
e) provisión
16.CHANZA
a) cuchitril
b) chirigota
c) fiesta
d) fandango
e) chamizo
17.COMPELER
a) obligar
b) manumitir
c) eludir
d) infringir
e) acudir
18.DEBELAR
a) derrocar
b) descubrir
c) derrotar
d) preocupar
e) desaparecer
19.ÓBICE
a) atavío
b) biombo
c) amenaza
d) traba
e) parodia
20.EXORNAR
a) rogar
b) ornamentar
c) persuadir
d) atiborrar
e) abjurar
1. MENOSCABAR
a) diluir
b) beneficiar
c) mancillar
d) omitir
e) distinguir
2. ASENTIR
a) transigir
b) acatar
c) atisbar
d) allanar
e) objetar
3. USUFRUCTO
a) carencia
b) deuda
c) usura
d) disfrute
e) perjuicio
4. PÍCARO
a) perillán
b) generoso
c) leal
d) cándido
e) felón
5. IGNARO
a) versado
b) dulce
c) humillo
d) limpieza
e) novato
6. ABSTRUSO
a) difícil
b) inteligible
c) apreciable
d) formal
e) ininteligible
7. DRACONIANO
a) inexorable
b) inflexible
c) indulgente
d) misántropo
e) dominante
8. DICTERIO
a) dictamen
b) ditirambo
c) aprobación
d) aplauso
e) objeción
9. OBTUSO
a) inteligente
b) cooperador
c) tostado
d) zafio
e) reposo
10.COARTAR
a) participar
b) colaborar
c) omitir
d) invertir
e) estimular
11.COHONESTAR
a) denunciar
b) dilucidar
c) apreciar
d) objetar
e) sancionar
12.INSÓLITO
a) solito
b) hereje
c) típico
d) sacrilegio
e) extraño
13.PATROCINIO
a) condena
b) orfandad
c) libertad
d) cobardía
e) castigo
14.OMISIÓN
a) evidencia
b) cumplimiento
c) valor
d) acción
e) actuar
15.HUMILLO
a) presunción
b) inseguridad
c) modestia
d) púdico
e) sumisión
16.PLÁCIDO
a) furibundo
b) fundido
c) cándido
d) impuro
e) sosegado
17.ENCUBRIR
a) adiestrar
b) licuar
c) obstar
d) obviar
e) revelar
18.DESMIRRIADO
a) ralo
b) adiposo
c) esmirriado
d) delgadez
e) garboso
19.PERILLÁN
a) ladino
b) ingenuo
c) felón
d) docto
e) generoso
20.VOLUBLE
a) falible
b) variable
c) constante
d) informal
e) capcioso
1. PRETENSIÓN
a) intencional
b) ansiedad
c) animación
d) ambición
e) concesión
2. HOSTIL
a) protegido
b) mísero
c) opuesto
d) digno
e) partidario
3. DIESTRO
a) zurdo
b) activo
c) perito
d) próspero
e) impericia
4. DIFERIR
a) difamar
b) postergar
c) adelantar
d) denegar
e) negar
5. GÁRRULO
a) generoso
b) taciturno
c) moderado
d) exótico
e) activo
6. TIBERIO
a) honesto
b) venal
c) quietud
d) argucia
e) apacible
7. UMBRÍO
a) claridad
b) maduro
c) brillo
d) soleado
e) afable
8. ENERVAR
a) vigorizar
b) rechazar
c) aumentar
d) elogiar
e) engordar
9. INTONSO
a) callado
b) tonto
c) sabio
d) dechado
e) magistral
10.SALUTÍFERO
a) retraído
b) ampuloso
c) ubérrimo
d) malsano
e) enfermedad
11.ADSCRITO
a) cesante
b) expropiado
c) alejado
d) separado
e) nombrado
12.POLUCIÓN
a) brillo
b) claridad
c) purificación
d) natural
e) emulsión
13.EFÍMERO
a) sempiterno
b) palpable
c) boato
d) añoso
e) vigente
14.ENARDECER
a) agobiar
b) aligerar
c) apaciguar
d) sobrellevar
e) sobrecoger
15.FILIAL
a) matriz
b) establecimiento
c) sucursal
d) agente
e) focal
16.ELUCIDAR
a) explicar
b) elucubrar
c) encausar
d) confundir
17.INCENSAR
a) obstar
b) injuriar
c) expoliar
d) visitar
e) repeler
18.CRÉDULO
a) eluctable
b) contable
c) limitado
d) escéptico
e) nítido
19.ARCANO
a) legible
b) diáfano
c) pomposo
d) joven
e) manifiesto
20.OBJETAR
a) anular
b) admitir
c) matizar
d) burilar
e) holgar
1. UTOPÍA
a) exacto
b) realidad
c) sueño
d) base
e) concreto
2. ABONAR
a) apagar
b) fertilizar
c) dilucidar
d) adeudar
e) actuar
3. DOLOSO
a) lícito
b) enfermo
c) pulcro
d) leve
e) paz
4. PUNICIÓN
a) suplicio
b) indulto
c) pretexto
d) recluido
e) aval
5. CAZURRO
a) basto
b) huraño
c) comunicativo
d) adepto
e) mordaz
6. SOBRESEER
a) abdicar
b) extraditar
c) retornar
d) alentar
e) insistir
7. DENUESTO
a) requiebro
b) chasco
c) barroco
d) seriedad
e) fiasco
8. YANTAR
a) apaciguar
b) erguir
c) acoplar
d) desunir
e) ayunar
9. VENAL
a) honorable
b) respetuoso
c) indigno
d) completo
e) honestidad
10.ZAÍNO
a) rojizo
b) leal
c) lujoso
d) mohíno
e) medroso
11.ILOTA
a) hábil
b) pertinaz
c) liberto
d) zafio
e) digno
12.FRÍVOLO
a) inveterado
b) tórrido
c) calentura
d) sustancial
e) impropio
13.LETARGO
a) astucia
b) amargo
c) apasionado
d) sopor
e) actividad
14.IGNOTO
a) anónimo
b) indómito
c) inefable
d) conocido
e) parecido
15.BIRLAR
a) restituir
b) magullar
c) expoliar
d) obturar
e) errar
16.LUMBRERA
a) intonso
b) ignavo
c) boyante
d) insípido
e) ígneo
17.GRAVOSO
a) íntegro
b) incoercible
c) evidente
d) tolerante
e) raro
18.MANICORTO
a) ingenuo
b) cicatero
c) rebelde
d) codicioso
e) generoso
19.PROVISIÓN
a) calma
b) suministro
c) escasez
d) perjuicio
e) coacción
20.REPLIEGUE
a) retirada
b) respuesta
c) elogio
d) avance
e) quietud
Descargar