Subido por tungynais

Lectura-Anual-PAF

Anuncio
Plan de Lectura Anual de la Biblia
De Génesis a Apocalipsis
Fecha de Comienzo: _________________________
Día
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
































Lectura
Génesis 1-3
Génesis 4-7
Génesis 8-11
Génesis 12-15
Génesis 16-18
Génesis 19-21
Génesis 22-24
Génesis 25-26
Génesis 27-29
Génesis 30-31
Génesis 32-34
Génesis 35-37
Génesis 38-40
Génesis 41-42
Génesis 43-45
Génesis 46-47
Génesis 48-50
Éxodo 1-3
Éxodo 4-6
Éxodo 7-9
Éxodo 10-12
Éxodo 13-15
Éxodo 16-18
Éxodo 19-21
Éxodo 22-24
Éxodo 25-27
Éxodo 28-29
Éxodo 30-32
Éxodo 33-35
Éxodo 36-38
Éxodo 39-40
Día
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59





























Lectura
Levíticos 1-4
Levíticos 5-7
Levíticos 8-10
Levíticos 11-13
Levíticos 14-15
Levíticos 16-18
Levíticos 19-21
Levíticos 22-23
Levíticos 24-25
Levíticos 26-27
Números 1-2
Números 3-4
Números 5-6
Números 7
Números 8-10
Números 11-13
Números 14-15
Números 16-17
Números 18-20
Números 21-22
Números 23-25
Números 26-27
Números 28-30
Números 31-32
Números 33-34
Números 35-36
Deuteronomio 1-2
Deuteronomio 3-4
Templo Pentecostal Asambleas de Dios - Hato Tejas, Bayamón
Fecha Terminada: ____________________________
Día
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
































Lectura
Deuteronomio 5-7
Deuteronomio 8-10
Deuteronomio 11-13
Deuteronomio 14-16
Deuteronomio 17-20
Deuteronomio 21-23
Deuteronomio 24-27
Deuteronomio 28-29
Deuteronomio 30-31
Deuteronomio 32-34
Josué 1-4
Josué 5-8
Josué 9-11
Josué 12-15
Josué 16-18
Josué 19-21
Josué 22-24
Jueces 1-2
Jueces 3-5
Jueces 6-7
Jueces 8-9
Jueces 10-12
Jueces 13-15
Jueces 16-18
Jueces 19-21
Rut 1-4
1 Samuel 1-3
1 Samuel 4-8
1 Samuel 9-12
1 Samuel 13-14
1 Samuel 15-17
Día
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120































Lectura
1 Samuel 18-20
1 Samuel 21-24
1 Samuel 25-27
1 Samuel 28-31
2 Samuel 1-3
2 Samuel 4-7
2 Samuel 8-12
2 Samuel 13-15
2 Samuel 16-18
2 Samuel 19-21
2 Samuel 22-24
1 Reyes 1-2
1 Reyes 3-5
1 Reyes 6-7
1 Reyes 8-9
1 Reyes 10-11
1 Reyes 12-14
1 Reyes 15-17
1 Reyes 18-20
1 Reyes 21-22
2 Reyes 1-3
2 Reyes 4-5
2 Reyes 6-8
2 Reyes 9-11
2 Reyes 12-14
2 Reyes 15-17
2 Reyes 18-19
2 Reyes 20-22
2 Reyes 23-25
1 Crónicas 1-2
Día
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
































Lectura
1 Crónicas 3-5
1 Crónicas 6
1 Crónicas 7-8
1 Crónicas 9-11
1 Crónicas 12-14
1 Crónicas 15-17
1 Crónicas 18-21
1 Crónicas 22-24
1 Crónicas 25-27
1 Crónicas 28-29, 2 Crónicas 1
2 Crónicas 2-5
2 Crónicas 6-8
2 Crónicas 9-12
2 Crónicas 13-17
2 Crónicas 18-20
2 Crónicas 21-24
2 Crónicas 25-27
2 Crónicas 28-31
2 Crónicas 32-34
2 Crónicas 35-36
Esdras 1-3
Esdras 4-7
Esdras 8-10
Nehemías 1-3
Nehemías 4-6
Nehemías 7
Nehemías 8-9
Nehemías 10-11
Nehemías 12-13
Esther 1-5
Esther 6-10
Día
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181































Lectura
Job 1-4
Job 5-7
Job 8-10
Job 11-13
Job 14-16
Job 17-20
Job 21-23
Job 24-28
Job 29-31
Job 32-34
Job 35-37
Job 38-39
Job 40-42
Salmos 1-8
Salmos 9-16
Salmos 17-20
Salmos 21-25
Salmos 26-31
Salmos 32-35
Salmos 36-39
Salmos 40-45
Salmos 46-50
Salmos 51-57
Salmos 58-65
Salmos 66-69
Salmos 70-73
Salmos 74-77
Salmos 78-79
Salmos 80-85
Salmos 86-89
Página 1
Plan de Lectura Anual de la Biblia
De Génesis a Apocalipsis
Día
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
































Lectura
Salmos 90-95
Salmos 96-102
Salmos 103-105
Salmos 106-107
Salmos 108-114
Salmos 115-118
Salmos 119:1-88
Salmos 119:89-176
Salmos 120-132
Salmos 133-139
Salmos 140-145
Salmos 146-150
Proverbios 1-3
Proverbios 4-6
Proverbios 7-9
Proverbios 10-12
Proverbios 13-15
Proverbios 16-18
Proverbios 19-21
Proverbios 22-23
Proverbios 24-26
Proverbios 27-29
Proverbios 30-31
Eclesiastés 1-4
Eclesiastés 5-8
Eclesiastés 9-12
Cantares 1-8
Isaías 1-4
Isaías 5-8
Isaías 9-12
Isaías 13-17
Día
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
































Lectura
Isaías 18-22
Isaías 23-27
Isaías 28-30
Isaías 31-35
Isaías 36-41
Isaías 42-44
Isaías 45-48
Isaías 49-53
Isaías 54-58
Isaías 59-63
Isaías 64-66
Jeremías 1-3
Jeremías 4-6
Jeremías 7-9
Jeremías 10-13
Jeremías 14-17
Jeremías 18-22
Jeremías 23-25
Jeremías 26-29
Jeremías 30-31
Jeremías 32-34
Jeremías 35-37
Jeremías 38-41
Jeremías 42-45
Jeremías 46-48
Jeremías 49-50
Jeremías 51-52
Lamentaciones 1-3:36
Lamentaciones 3:37-5:22
Ezequiel 1-4
Ezequiel 5-8
Templo Pentecostal Asambleas de Dios - Hato Tejas, Bayamón
Día
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273































Lectura
Ezequiel 9-12
Ezequiel 13-15
Ezequiel 16-17
Ezequiel 18-20
Ezequiel 21-22
Ezequiel 23-24
Ezequiel 25-27
Ezequiel 28-30
Ezequiel 31-33
Ezequiel 34-36
Ezequiel 37-39
Ezequiel 40-42
Ezequiel 43-45
Ezequiel 46-48
Daniel 1-3
Daniel 4-6
Daniel 7-9
Daniel 10-12
Oseas 1-7
Oseas 8-14
Joel 1-3
Amós 1-5
Amós 6-9
Abdías 1, Jonás 1-4
Miqueas 1-7
Nahúm 1-3
Habacuc 1-3, Sofonías 1-3
Hageo 1-2
Zacarías 1-7
Zacarías 8-14
Día
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
































Lectura
Malaquías 1-4
Mateo 1-4
Mateo 5-6
Mateo 7-8
Mateo 9-10
Mateo 11-12
Mateo 13-14
Mateo 15-17
Mateo 18-19
Mateo 20-21
Mateo 22-23
Mateo 24-25
Mateo 26
Mateo 27-28
Marcos 1-3
Marcos 4-5
Marcos 6-7
Marcos 8-9
Marcos 10-11
Marcos 12-13
Marcos 14
Marcos 15-16
Lucas 1
Lucas 2-3
Lucas 4-5
Lucas 6-7
Lucas 8-9
Lucas 10-11
Lucas 12-13
Lucas 14-16
Lucas 17-18
Día
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334































Lectura
Lucas 19-20
Lucas 21-22
Lucas 23-24
Juan 1-2
Juan 3-4
Juan 5-6
Juan 7-8
Juan 9-10
Juan 11-12
Juan 13-15
Juan 16-18
Juan 19-21
Hechos 1-3
Hechos 4-6
Hechos 7-8
Hechos 9-10
Hechos 11-13
Hechos 14-15
Hechos 16-17
Hechos 18-20
Hechos 21-23
Hechos 24-26
Hechos 27-28
Romanos 1-3
Romanos 4-7
Romanos 8-10
Romanos 11-13
Romanos 14-16
1 Corintios 1-4
1 Corintios 5-8
Día
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
































Lectura
1 Corintios 9-11
1 Corintios 12-14
1 Corintios 15-16
2 Corintios 1-4
2 Corintios 5-9
2 Corintios 10-13
Gálatas 1-3
Gálatas 4-6
Efesios 1-3
Efesios 4-6
Filipenses 1-4
Colosenses 1-4
1 Tesalonicenses 1-5
2 Tesalonicenses 1-3
1 Timoteo 1-6
2 Timoteo 1-4
Tito 1-3, Filemón 1
Hebreos 1-6
Hebreos 7-10
Hebreos 11-13
Santiago 1-5
1 Pedro 1-5
2 Pedro 1-3
1 Juan 1-5
2 Juan 1, 3 Juan 1, Judas 1
Apocalipsis 1-3
Apocalipsis 4-8
Apocalipsis 9-12
Apocalipsis 13-16
Apocalipsis 17-19
Apocalipsis 20-22
Página 2
Descargar