Subido por xakasolerx

CP2 p32 - Encriptat amb clau simètrica

Anuncio
2020
CP2 – Encriptat amb
clau simètrica
M06: SI
JOAN SOLER
LA SALLE CFGM
CP2 – Encriptat amb clau simètrica
11 de febrero de 2020
Índex
Requeriments previs......................................................................................................... 2
Instal·lar Fortune .......................................................................................................... 2
Crear carpeta ................................................................................................................ 2
CP2 .................................................................................................................................... 2
Arxiu 1 ........................................................................................................................... 2
Encriptar ................................................................................................................... 2
Desencriptar ............................................................................................................. 3
Encriptar ASCII .......................................................................................................... 4
Desencriptar ASCII .................................................................................................... 4
Canviar algorisme ..................................................................................................... 4
Arxiu 2 (Còpia) .............................................................................................................. 5
Encriptar ASCII .......................................................................................................... 5
Desencriptar ASCII .................................................................................................... 5
Assignar permisos d’execució................................................................................... 6
JOAN SOLER
1
CP2 – Encriptat amb clau simètrica
11 de febrero de 2020
Requeriments previs
Abans de començar amb el cas pràctic, caldrà que fem una sèrie de passos per tal
d’estar preparats.
Instal·lar Fortune
En primer lloc, haurem d’instal·lar el paquet de Fortune, que genera textos aleatoris al
crear un arxiu de text. Per a fer-ho, obrirem un Terminal i executarem la comanda sudo
apt-get install fortune-mod per a instal·lar el paquet.
Crear carpeta
També caldrà que creem una carpeta dins la nostra carpeta personal. Ho podem fer de
forma senzilla introduint les comandes mostrades a la captura.
Com podem veure, la carpeta es crearà.
CP2
Una vegada haguem fet els passos anteriors, podem començar amb el cas pràctic.
Arxiu 1
Primer de tot, crearem un arxiu utilitzant Fortune, ja que d’aquesta manera l’arxiu
incorporarà un petit text. Una vegada creat, introduirem la comanda ls -l per a
ensenyar que s’ha creat correctament, i la comanda cat per a veure el seu contingut.
Encriptar
Una vegada tenim l’arxiu creat, procedirem a encriptar-lo. Per a fer-ho, utilitzarem la
comanda següent.
JOAN SOLER
2
CP2 – Encriptat amb clau simètrica
11 de febrero de 2020
Quan introduïm la comanda, ens demana que escrivim una contrasenya per a xifrar
l’arxiu.
Una vegada l’haguem encriptat, si fem la comanda ls -l per a veure el contingut de la
carpeta, veurem que s’ha creat un segon arxiu amb extensió .gpg. Aquest és el fitxer
encriptat. Si executem la comanda strings per a veure el contingut del missatge,
podem veure com la encriptació ha funcionat correctament i no apareix res
intel·ligible.
Desencriptar
Ara és el moment de desencriptar el missatge, i podem fer-ho de dues maneres
diferents:
Mètode 1
Amb el primer mètode, quan executem la comanda ens apareixerà el missatge sense
encriptar just a sota, després d’haver introduït la contrasenya. La comanda és la
següent:
Mètode 2
En canvi, amb el segon mètode, crearem un nou arxiu de text en el que hi haurà el
missatge desencriptat. Després de fer la comanda, si escrivim ls -l podem veure que
s’ha creat un altre fitxer de text.
JOAN SOLER
3
CP2 – Encriptat amb clau simètrica
11 de febrero de 2020
Si fem la comanda diff per a comprovar si tenen diferències, veurem que no apareix
res, i això significa que els dos fitxers són idèntics.
Encriptar ASCII
Ara procedirem a encriptar el missatge una altra vegada, però aquest cop en ASCII, ja
que els fitxer binaris .gpg no sempre són adequats, i ens podem causar problemes
depenent del que vulguem fer.
Si fem la comanda cat per a veure el contingut del fitxer, ens apareixerà en llenguatge
ASCII.
Desencriptar ASCII
Per a desencriptar un missatge .asc executarem la mateixa comanda amb la que hem
desencriptat l’altre missatge, amb la diferència que ara escriurem mensaje.asc i no
.gpg.
Canviar algorisme
Ara procedirem a canviar l’algorisme de AES a CAST5. Això ens pot servir en
determinades ocasions que necessitem un algoritme concret. Per a canviar l’algorisme,
executarem la comanda següent, que generarà un arxiu .cast5.
JOAN SOLER
4
CP2 – Encriptat amb clau simètrica
11 de febrero de 2020
Desencriptar
Per a desencriptar seguirem el mateix procés que en les dues ocasions anteriors,
canviat l’extensió de l’arxiu.
Arxiu 2 (Còpia)
Ara crearem una còpia de l’arxiu executable de Fortune. Per a trobar-lo, fem la
comanda which per saber la carpeta on es troba. Seguidament, farem la comanda cp
per a crear una còpia d’aquest arxiu que s’anomeni refranes. També mostro el
contingut d’aquest arxiu.
Encriptar ASCII
En primer lloc, encriptarem l’arxiu amb ASCII, amb la mateixa comanda que ho hem fet
anteriorment. Amb la comanda head podem veure el seu contingut.
Desencriptar ASCII
Ara el desencriptarem, “volcant” tot el contingut en un nou arxiu anomenat dichos.
JOAN SOLER
5
CP2 – Encriptat amb clau simètrica
11 de febrero de 2020
Assignar permisos d’execució
Finalment, només faltarà que amb la comanda chmod li assignem permisos d’execució
(755) per a poder veure el contingut de l’arxiu dichos.
JOAN SOLER
6
Descargar