Subido por Vince Rocher

Pasos para Selección del personal

Anuncio
​UF.1 ACTIVITAT 9
1
Vince Rocher i Katerina Kuliapina
M05 MKD-2on CFGS Màrqueting i Publicitat 2019-20
FORMACIÓ DEL PERSONAL DE CAMP
En aquest capítol haureu d’elaborar un PLA DE FORMACIÓ per al personal contractat
pels estudis que heu plantejat a l’activitat 2
1. Anàlisi de la situació de partida:.
Necessitem sapiguer que en pensa la gent dels nostres patinets per augmentar la nostra franquícia
i obrir més botigues físiques. I per l’altra banda, ens agradaria sapiguer què és el que pensen els
nostres clients sobre nosaltres per millorar el nostre servei i expandir el nostre negoci.
Així doncs, es van planificar una serie de sortides amb clients en grup i al atzar, a canvi d’algun
incentiu, com formar part d'un col·lectiu, rebre algun bonificacions, etc, i així incentivar a aquests
grups de persones a fer l’enquesta amb nosaltres.
Tenim pensades unes 10 sortides al llarg del període de la segona setmana de Desembre i fins la
primera quinzena de Maig (2 mesos i mig) amb un màxim de 10 personas per sortida realitzada i
una duració de entre 10-15 minuts. Llavors pensem que amb una persona de l’empresa
degudament formada i preparada per realitzar aquestes entrevistes tindrem suficient.
Finalment, les dades recollides als enquestats es tindran que pasar a un full excel per crear una
base de dades que es pretén analitzar per extreure conclusions a final d’any.
2. Disseny del pla de formació que haurà d’incloure:
a. Identificació de les necessitats formatives.
b. Determinació de les competències a desenvolupar.
c. Objectius formatius.
A) Com que no pensem en externalitzar aquest procés i no es tracta d’una tasca que
l’empresa necessita fer cada any, pensem que les necessitats formatives tenen que ser
puntuals i per a l’estudi en concret que volem realitzar. D’aquesta manera, pensem
amb una formació inicial a través de webinars especialitzats que l’empresa
proporcionara al candidat. Igualment, pensem en aquesta formació a distància, ja que
​UF.1 ACTIVITAT 9
2
Vince Rocher i Katerina Kuliapina
M05 MKD-2on CFGS Màrqueting i Publicitat 2019-20
permet que el nostre enquestador realitze la formació al seu ritme (flexibilitat horària
formativa), tenint en compte que no es tracta de la única tasca que du a terme en la
empresa i per tant es un afegit a la seva feina. Com a extra, som coneixedors de que
ens estalviarem diners en tallers presencials mes costosos.
B) El nostre enquestador tindrà que aprendre les següents competències per tal de que
les seves enquestes siguin un èxit:
-
Garantitzar la confidencialitat i anonimat de les persones.
Que les dades siguin correctes.
Proporcionar el dret a abandonar l’entrevista.
Aprendre dirigirse a l’entrevistat.
Com enfrontar-se a les negatives de la gent.
Com acabar una entrevista i entregar la nota d'agraïment o el material a canvi de fer el
nostre qüestionari.
C) Els objectius formatius pensem que serien tots els esmentats anteriorment.
3. Mètodes de formació: continguts formatius, destinataris, número de persones,
instructors, i lloc.
Com que nosaltres hem escollit el mètode del webinar, hem buscat cursos online de curta
duració que capaciten el nostre enquestador per a la tasca. Així, hem trobat 2 cursos
interessants que detallem a continuació:
​UF.1 ACTIVITAT 9
3
Vince Rocher i Katerina Kuliapina
M05 MKD-2on CFGS Màrqueting i Publicitat 2019-20
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_certificados.php?NCurso=12
62&m=3&uf=0&Pais=es
​UF.1 ACTIVITAT 9
4
Vince Rocher i Katerina Kuliapina
M05 MKD-2on CFGS Màrqueting i Publicitat 2019-20
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_certificados.php?NCurso=12
62&m=2&uf=0&Pais=es
​UF.1 ACTIVITAT 9
5
Vince Rocher i Katerina Kuliapina
M05 MKD-2on CFGS Màrqueting i Publicitat 2019-20
4. Avaluació dels resultats.
Donat el cas, es podria contractar alguna empresa externa d’inspectors de qualitat per saber si
el nostre enquestador format per nosaltres en l’empresa està donant el resultat esperat.
Els punts que es poden valorar son:
-
Si esta orientat al treball.
Si te gust per el treball que està portant a terme.
Si te habilitat per iniciar la conversa.
Capacitat empatica.
Si es perseverant per convèncer les persones reticents.
Es disciplinat, meticulós i honest en el seu treball.
Posseeix resistencia a la frustració.
5. Seguiment.
Com que pensem que el nostre model de negoci estara en continu canvi degut a les
característiques del mateix, hi ha que recordar que els patinets electrics son un model de
negoci de última generació i estan sotmesos a canvis de normatives i lleis constants, pensem
que es tindria que fer un seguiment constant amb previsions de futur de manera que les
enquestes que realitzem s’adeqüen a la realitat del nostre negoci i exprimeixen al màxim les
possibilitats del mateix.
Descargar