Subido por vickmob

INDIKATIBOA

Anuncio
ADITZ LAGUNTZAILEA-ORAINALDIA
NOR
NAIZ
DA
GARA
ZARA
ZARETE
DIRA
__________________________________________________________________________________________
NOR
NORI
NATZAI
ZAI
GATZAIZKI
ZATZAIZKI
ZATZAIZKI
ZAIZKI
T(DA)
O
GU
ZU
ZUE
E
TE
__________________________________________________________________________________________
NOR
NORK
NAU
DU
GAITU(Z)
ZAITU(Z)
ZAITUZTE
DITU(Z)
T
---GU
ZU
ZUE
TE
__________________________________________________________________________________________
NOR
DI(ZKI)
NORI
NORK
T(DA)
O
GU
ZU
ZUE
E
T
----GU
ZU
ZUE
TE
ADITZ LAGUNTZAILEA- LEHENALDIA
NOR
NINTZEN
ZEN
GINEN
ZINEN
ZINETEN
ZIREN
__________________________________________________________________________________________
NOR
NORI
NINTZAI
ZITZAI
GINTZAIZKI
ZINTZAIZKI
ZINTZAIZKI
ZITZAIZKI
DA
O
GU
ZU
ZUE
E
TE
N
N
N
N
N
N
__________________________________________________________________________________________
NOR
NORK
NINDU
--------GINTU(Z)
ZINTU(Z)
ZINTUZTE
---------
DAN
(E)N
GUN
ZUN
ZUEN
TEN
NIK
HARK
GUK
ZUK
ZUEK
HAIEK
HURA
HAIEK
NUEN
ZUEN
GENUEN
ZENUEN
ZENUTEN
ZUTEN
NITUEN
ZITUEN
GENITUEN
ZENITUEN
ZENITUZTEN
ZITUZTEN
__________________________________________________________________________________________
NORK
N
Z
GEN
ZEN
ZEN
Z
NOR
I(ZKI)
NORI
DA
O
GU
ZU
ZUE
E
TE
TE
N
N
N
N
N
N
Descargar