Subido por Dani García

factorsconversiodensitat

Anuncio
FÍSICA I QUÍMICA 2on ESO
Treballem amb la densitat. Descobrim com es canvia d'unitats.
La densitat segueix la fórmula:
d=m/V
•
La massa (m) ja saps que es pot mesurar en grams, kg, hg,...
•
El volum (V), ja saps que es pot mesurar en cm3, mm3, hm3,...
•
La densitat (d), es pot mesurar també en diverses unitats: g/cm3, Kg/dm3, g/dm3,...
1) Refresquem: fes els canvis d'unitat següents, cal que escriguis el factor de conversió sencer, no
s'hi val a fer-ho mentalment o “movent comes”. Confirma la teva resposta amb el solucionari.
1) 20 mg a dag
2) 0,5 dm3 a cm3
3) 1540 g a cg
4) 200 mm3 a cm3
5) 25 dg a g
6) 0,06 dm3 a mm3
2) Indaguem: observa els següents factors de conversió resolts. Són un tipus especial: els
factors de conversió dobles, que es fan servir quan cal canviar dues unitats, com passa amb la
densitat. Com et sembla que es fan? Escriu en l'espai que tens a sota els passos que cal seguir
per a fer- ne.
1) Passar 0,5 g/cm3 a mg/dm3
2) Passar 0,03 kg/dm3 a mg/mm3
3) Passar 0,6 mg/cm3 a dg/mm3
4) Passar 1235 kg/dm3 a g/mm3
Escriu aquí la teva explicació sobre com es fan. Pots fer una llista o un text instructiu.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3) Apliquem el procés que has descrit a la pregunta anterior, intenta resoldre aquests.
Confirma la resposta amb el solucionari.
1) Passar 0,25 dg/cm3 a mg/m3
2) Passar 1263 mg/dm3 a kg/m3
3) Passar 0,05 g/dm3 a mg/mm3
4) Passar 12 kg/m3 a g/cm3
4) Reflexiona. Revisa la feina que has fet. Escriu aquí quines de les coses t'han costat més o en
quins punts t'has equivocat. Perquè t'han costat? Què faràs perquè no et torni a passar?
Escriu també les que ja et surten prou bé. Com t'ho has fet per saber-ho fer? Et pot servir
d'ajut per millorar les coses que et costen o que no t'acaben de sortir?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
SOLUCIONARI
1) Refresquem.
1) R= 0,002 dag
2) R= 500 cm3.
3) R= 154000 cg
4) R= 0,2 cm3
5) R= 0,25 g
6) R= 60000 mm3.
2) Indaguem
Per a aquesta pregunta no hi ha solucionari. Pots fer servir expressions com “fem servir
l'equivalència” “en primer lloc”, “en segon lloc”, “posem a dalt” o “posem a baix” o “posem al
costat contrari”.
3) Apliquem
1) R= 25000000 mg/m3
2) R= 1,263 kg/m3
3) R= 0,00005 mg/mm3
4) R= 0,012 g/cm3
4) Reflexiona
No té solucionari, és diferent per a cadascú, però és important que s'hi prengui alguna decisió:
“Faré...” “Revisaré...” “Repassaré...” “Estudiaré de nou...”
INDICACIONS
Per a fer aquesta activitat es pot fer servir la calculadora (atenció a saber llegir-ne bé els nombres
tal com els expressa!) i es recomana fer-la per parelles, cada exercici en quatre etapes:
1) cadascú ho llegeix i ho prova sol durant dos minuts
2) parleu i poseu en comú què us demanen, què sabeu i pacteu quin és el procés per a fer-ho.
3) cadascú treballa sol, deixant en blanc les parts que no pot/no sap fer
4) resoleu dubtes amb la parella.
Feu servir el solucionari per a comprovar els resultats.
Entregueu la fitxa amb el vostre nom en acabar l'activitat.
Descargar