Subido por Adilq Tucuman

Taniwi

Anuncio
T’ANIWI, SUMAQ PUKLLANAHINA MUSPACHIWAQNINCHIK
NIEL PALOMINO GONZALESPA HARAWI LIBRUN
Pablo Landeo Muñoz
Université Sorbonne Nouvelle Paris-3
T’aniwi… T’aniwi… T’aniwi, iskay
kimsa
kutitam
yuyayllaypi
tuqyachini, iskay kimsa kutim
rikchakapuwan
umparichkaq
tikachakunapa sutin. T’aniwi, qaqa
ukumanta
qayamuwaq
simi,
sunquypa tipakyaynin, wayrapa
takin, mana riqsisqa simipa yupin.
T’aniwi, muspayninchikpa takin,
ranra ranra ñanniy llampuyachiq
simi. T’aniwi, imaña kaptiykipas
(mana riqsisqay sachapa rurun,
pukllana,
warma
kayniypa
kusikuynin, musuq ñan kichariq
simi) qanwan wallparikusqallam
purisaq hanay riti urqukunapi uray lamarqucha patanpi, karu chiri
llaqtakunapi muspastin.
T’aniwi… Sumaq pukllanahina muspachiwaqniy simi, yuyayniy, qalluy,
sunquypas paskarichiq, imaymana simikuna qispichiq, T’aniwi, Niel
Palomino Gonzalespa harawi librun, kunanmantapacha runasimipi harawi
qillqaypa kanchin, runasimipi harawi kuyurichiq. T’aniwi libruqa liyiy
yachaqkunatapas, ñawiyuqkunatapas yachachiwanchikmi liyiyta, aswan
allin
qawayta.
T’aniwipiqa
apu
urqukunaman,
waytaman,
pillpintumanmihinam qillqapas rikchakun.
–Ha! Sipaslláy, ima ninkim qamqa? Wiqawchaykiman, miski
pallqachaykiman, uray sinqanpa simichaykimanpas rikchakuqmi T’aniwi
harawikunaqa.
Chayna harawikunatam kastillasimipiqa caligrama sutiwan riqsinchik
utaq poesía visual simiwanpas. Imataq caligrama utaq poesía visual
nisqaqa? Yachanchikmi, riqsinchikmi, ichaqa yachasqaña kachkaptinpas
hamutaykusaqraq manaraq yachaqkunapaq. Kaligramaqa riqsisqanchik
harawi qillqay usumanta karuchakuspa huk kaq harawi qillqaymi.
Kaligramapiqa qillqanchik imapas rikusqanchikta, muspasqanchiktapas
dibuhachkaqhinam ichaqa sunqunchikmananta tuytumuq sumaq
simikunawan. Chaynam llaqtanchik urqukunatapas qispichichiwan
ritiyuqta, urqu qipanmanta lluqsimuchkaq killa wañuyta, chaynatam
dibuhanchik ichaqa chay qibuhu munasqanchikta imaymana sumaq
siminikunawan rikurichispa. Kaligrama harawipiqa qillqakunapas
urqukunahinam hanayman urayman kinraykunaman purikun. Siqanpas
uraykamunpas ñankunahina, qinqu qinqu mayukunahina, mana tanikuq
muyunahina; kaligramapiqa tukuy imatam qillqachwan. T’aniwipihina
harawitaqa riqsichwanmi ‘qawanaqaq harawi qillqa’ sutiwan;
liyininchikpas manam ichuqmanta alliqllamanchu nitaq kinrayllamanchu,
qawanapaq harawi qillqapiqa sapa simi qipallantam qatina, pakasqahina
sumaq simikunata tarinapaq ichaqa pukllastinhina. Arí, Qawanapaq harawi
qillqayqa pukllastin harawi qillqaymi, liyiymi. Sasachu kaligrama
harawikuna qillqay? Sasam, ichaqa harawiqpas, harawi liyiqpas
hikutakuspaqa yachakarunchikmi chaymantaqa mana riqsisqa kusikuytam
riqsinchik hinaspam quchuykachakunchik, hayllinchik harawi qillqaqta
kallpachakuspanchik liyisqanchiktapas, chaymi nini T’aniwiqa sumaq
pukllanahina muspachiwaqninchik harawi librum.
Runasimipiqa manaraqmi karqachu Nielpa librunhina paqarichisqa
libruqa, chaymi payqa qawanapaq harawi qillqaypi ñan kichariq,
runasimipi harawinchik musuqyachiq, kastillasimipi, ingles-simipi,
fransiyasimipi harawikunawan harawinchik tinkunakuy maskaqpas. Kayna
qillqakunaqa mana hawka tiyay atiqkunapa yuyayllanmantam qispimun,
churmichasqa sunqukunamantam, imatapas kuyurichiy, tikrachiy maskaq
yuyaykunamantam, chaynam Nielpa yuyaynin, animunpas, mana hawkalla
tiyakuy riqsiq; chaynachkaspallaschá supay wasimanpas tamsaykunqa
hanaqpachamanpas yaykurunqa muspastin, ichaqa aswan yuyaysapa
kutimunanpaq, musuq kanchikuna aptakusqa.
Imaynatam liyina T’aniwi harawikunata? Qillqapi ima nisqanta
manaraq liyichkaspam, dibuhutahinallaraq “liyinchik”, ichaqa harawipa
sutinwan tinkuchiyta maskaspa, chay harawimanta tukuy ima
riqsisqanchikwanpas tinkuchispa, chaynaspam rikchakapuwasqanchikta
qispichinchik, dibuhuta qawaspa. Chaymantañam liyinchik harawiq
qillqanpi ima nisqantapas. Paypa siminqa liyisqanchikwanpas tinkunmanmi
utaq manapas, ichaqa chay iskay kaq liyiyqa sumaqmi, sapa kaq liyiywanmi
imapas sumaqllaña kasqanta riqsinchik, kusirikunchik, llakikunchik utaq
millakunchikpas. Hikutaykuni: qawanapaq harawi qillqapiqa iskaypi
rakispam liyinchik: dibuhuta qawaspa yuyayninchikpi, sunqunchikpi
simikunawan qispichispa; harawiq qillqanpi qispichisqantapas, ima
nisqanmantapas hamutaykuspa.
T’aniwi libruqa qallarin
“K’intu tapuy” harawiwanmi. Qichwa
runakunaqa yachanchikmi “k’intu” utaq “kintu” ima kasqanta, ima
niwasqanchikta. Kay simiqa mama kukaman watasqa simin, kuka
akuyman, hatun raymikunaman, apunchikkuna
anqusuwan
riqsikuymanpas. Kintuqa ancha hatun simim, chaychá riki chiqap
qichwarunahina Niel Poliminopas kay simita akllaykurqa harawinpa
sutinpaq, “K’intu tapuy” T’aniwi librupa qallariq harawin kananpaqpas.
Kay harawiqa t’ika sipas akllaymantam riman, mama kukanchik
willakunanpaq, harawipi rimaqman pi sipas kasqanta riqsichinanpaq.
T’aniwi hallariq harawita qawaykuspayqa yuyayllaytapas sunquytapas
Wankawillka llaqtaymanpunim chayachirqani, apuykunatapas yuyarirqani,
hinaspañam qillqanpi ima nisqantapas liyirqani. “K’intu tapuy” harawipiqa
qawanchik kimsa apu dibuhasqatahinam, kuka kintu rapitapas,
umparichkaq t’ikatapas, chaykunata tinkuykachispam qawana, hamutana,
tapurikunapas chay qawasqanchik dibuhu ima niwasqanchikmanta.
Chaynallataqmi tapukuna harawikuqninchik qillqasqan ura imawan
musqusqanmantapas,
chayna
tapuykunapa
kutichiyninwan
kanchirikusparaqmi liyiykuna qillqasqa harawitaqa; chaymi nirqani,
Kaligrama harawipiqa iskay kaq harawitam qawanchik: dibuhupi harawita,
qillqapi harawitapas.
T’aniwipaqyá
makinchikta,
sunqunchikta,
yuyayninchiktapas
kichaykusun hinaspa liyiykusunchik. Kay harawi libru qatiqkunaqa
allimantachá
qispinqa
hinaspachá
musuq
T’aniwikunata
qawachiwasunchik ichaqa Niel Palominopa T’aniwi libru yupintakamalla
qatispanku.
Paris llaqta, 2019 watapa diciembre chiri mitanpi.
Descargar