Subido por Hip

CALENDARI 4313

Anuncio
INTRODUCCIÓ AL DISSENY GRÀFIC
Inici del curs: 06/05/2019
Finalització: 22/05/2019
Dies: dilluns, dimecres i divendres, de 09:30 a 13:15h
DILLUNS
DIMARTS
DIMECRES
DIJOUS
DIVENDRES
06/05/2019
08/05/2019
10/05/2019
09:30 a 13:15h
09:30 a 13:15h
09:30 a 13:15h
13/05/2019
15/05/2019
17/05/2019
09:30 a 13:15h
09:30 a 13:15h
09:30 a 13:15h
20/05/2019
22/05/2019
09:30 a 13:15h
09:30 a 13:15h
Total hores: 35h (30h presencials + 5h Online) Docent: Hipòlit de la Rosa Ruiz
Normativa interna CURSOS ÀREA DE FORMACIÓ PALMAACTIVA 2019
1.- Cal tenir en compte les normes de prevenció de riscs i salut laborals.
2.- Es farà un ús adequat del material, de les eines i les instal·lacions de l’aula.
3.- No es permet menjar ni beure a l’aula. Hi ha zones de descans habilitades a tal efecte.
4.- Segons la llei 42/2010, no es permet fumar en espais públics.
5.- Al llarg de la classe és necessari apagar o silenciar el mòbil, a excepció que sigui necessari
el seu ús a criteri del/la professor/a.
6.- Convé ser puntuals per respecte als altres, una vegada superats els primers 15 minuts no
es permetrà l'entrada a classe llevat que el/la professor/a doni el seu vistiplau, si no
l'alumne/a haurà d'esperar al descans, si hi hagués, per incorporar-se.
7.- Per obtenir el diploma, s’ha d’assistir un mínim d’un 80% del total d'hores del curs i esser
avaluat com a APTE/A per part del /la docent. Si el resultat de l’alumne/a finalment és apte/a,
s’emetrà el diploma del curs i s’enviarà correu electrònic a cada participant per tal que el
passi a recollir pel centre de formació de PalmaActiva, al carrer Gerreria 8 de Palma. En cas
d’esser NO APTE/A podrà demanar un justificant via e-mail a [email protected] o
per registre a l’edifici del carrer Socors 22.
Telèfon de contacte Tècnic Àrea de Formació de PalmaActiva: 971.225.900 ext.3957.
Tutor: Joan Toni Darder email: [email protected]
FORMACIÓ TIC AVANÇADA 2019
Descargar