Subido por manuel elconde

codigos unicode

Anuncio
%%C=phi
Unicode Table
0000 0 0 0000 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1111111 1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ABCDEF 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ABCDEF
00
00
00
20
00
40
00
60
00
80
00
A0
00
C0
00
E0
01
00
01
20
01
40
01
60
01
80
01
A0
01
C0
01
E0
02
00
02
20
02
40
Sym
bols
Num
! " # $ %& ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?
ber
Alph
@A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V WX Y Z [ \ ] ^ _
abet
-
` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v wx y z { | } ~ •
€  ‚ ƒ „ …† ‡ ˆ ‰Š ‹ Œ  Ž   ‘ ’ “ ” • – —˜ ™ š › œ  ž Ÿ
¡ ¢£ ¤ ¥ ¦ § ¨©ª « ¬
®¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ º » ¼½¾ ¿
À Á Â Ã Ä Å ÆÇ È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß Latin
à á â ã ä å æç è é ê ë ì í î ï ð ñ ò ó ô õ ö÷ø ù ú û ü ý þ ÿ
Āā Ăă Ą ą Ćć Ĉĉ Ċ ċ Č č Ďď Đ đ Ē ē Ĕ ĕ Ė ė Ę ę Ě ě Ĝ ĝ Ğ ğ
Ġġ Ģģ Ĥ ĥ Ħħ Ĩ ĩ Ī ī Ĭ ĭ Į į İ ı IJ ij Ĵ ĵ Ķķ ĸ Ĺ ĺ Ļ ļ Ľ ľ Ŀ
ŀ Ł ł Ń ń Ņ ņ Ň ň ʼn Ŋ ŋ Ō ō Ŏ ŏ Ő ő Œœ Ŕ ŕ Ŗ ŗ Ř ř Ś ś Ŝ ŝ Ş ş
Š š Ţ ţ Ť ť Ŧ ŧ Ũ ũ Ū ū Ŭ ŭ Ů ů Ű ű Ų ų Ŵŵ Ŷ ŷ Ÿ Ź ź Ż ż Ž ž ſ
ƀ ƁƂ ƃ Ƅ ƅ Ɔ Ƈ ƈ ƉƊ Ƌ ƌ ƍ Ǝ Ə Ɛ Ƒ ƒ ƓƔ ƕ Ɩ Ɨ Ƙ ƙ ƚ ƛ Ɯ Ɲ ƞ Ɵ
Ơ ơ Ƣƣ Ƥ ƥ Ʀ Ƨ ƨ Ʃ ƪ ƫ Ƭ ƭ Ʈ Ư ư Ʊ Ʋ Ƴ ƴ Ƶ ƶ Ʒ Ƹ ƹ ƺ ƻ Ƽ ƽ ƾ ƿ
ǀ ǁ ǂ ǃ DŽDždžLJLjlj NJNjnj Ǎ ǎ Ǐ ǐ Ǒ ǒ Ǔ ǔ Ǖ ǖ Ǘ ǘ Ǚ ǚ Ǜ ǜ ǝ Ǟ ǟ
Ǡ ǡ Ǣǣ Ǥ ǥ Ǧ ǧ Ǩ ǩ Ǫ ǫ Ǭ ǭ Ǯ ǯ ǰ DZDzdzǴ ǵ ǶǷ Ǹ ǹ Ǻ ǻ Ǽ ǽ Ǿ ǿ
Ȁȁ Ȃȃ Ȅ ȅ Ȇ ȇ Ȉ ȉ Ȋ ȋ Ȍ ȍ Ȏ ȏ Ȑ ȑ Ȓ ȓ Ȕȕ Ȗȗ Ș ș Ț ț Ȝ ȝ Ȟ ȟ
Ƞ ȡ Ȣ ȣ Ȥ ȥ Ȧ ȧ Ȩ ȩ Ȫ ȫ Ȭ ȭ Ȯ ȯ Ȱ ȱ Ȳ ȳ ȴ ȵ ȶ ȷ ȸȹȺ Ȼ ȼ Ƚ Ⱦ ȿ
ɀ Ɂ ɂ ɃɄɅɆ ɇ Ɉ ɉ Ɋ ɋ Ɍ ɍ Ɏ ɏ ɐ ɑ ɒ ɓ ɔ ɕ ɖ ɗ ɘ ə ɚ ɛ ɜ ɝ ɞ ɟ
02
60
02
80
02
A0
02
C0
02
E0
03
00
03
20
03
40
03
60
03
80
03
A0
03
C0
03
E0
ɠ ɡ ɢ ɣ ɤ ɥ ɦ ɧ ɨ ɩ ɪ ɫ ɬ ɭ ɮ ɯ ɰɱ ɲ ɳ ɴ ɵ ɶ ɷ ɸ ɹ ɺ ɻ ɼ ɽ ɾ ɿ
ʀ ʁ ʂ ʃ ʄ ʅ ʆ ʇ ʈ ʉ ʊ ʋ ʌ ʍ ʎ ʏ ʐ ʑ ʒ ʓ ʔ ʕ ʖ ʗ ʘʙ ʚ ʛ ʜ ʝ ʞ ʟ
ʠ ʡ ʢ ʣʤ ʥ ʦ ʧ ʨ ʩ ʪ ʫ ʬ ʭ ʮ ʯ ʰ ʱ ʲ ʳ ʴ ʵ ʶ ʷ ʸ ʹ ʺ ʻ ʼ ʽ ʾ ʿ
ˀ ˁ ˂˃ ˄ ˅ ˆ ˇ ˈ ˉ ˊ ˋ ˌ ˍ ˎ ˏ ː ˑ ˒ ˓ ˔ ˕ ˖ ˗ ˘ ˙ ˚ ˛ ˜ ˝ ˞ ˟
ˠ ˡ ˢ ˣ ˤ ˥ ˦ ˧ ˨ ˩ ˪ ˫ ˬ ˭ ˮ ˯ ˰ ˱ ˲ ˳ ˴ ˵ ˶ ˷ ˸ ˹ ˺ ˻ ˼ ˽ ˾ ˿
̀ ́ ̂ ̃ ̄
̅ ̆ ̇ ̈ ̉ ̊ ̋ ̌ ̍ ̎ ̏ ̐ ̑
̒ ̓ ̔ ̕ ̖ ̗ ̘ ̙ ̚ ̛ ̜ ̝ ̞ ̟
̠ ̡ ̢ ̣ ̤
̥ ̦ ̧ ̨ ̩ ̪ ̫ ̬ ̭ ̮ ̯ ̰ ̱
̲ ̳ ̴ ̵ ̶ ̷ ̸ ̹ ̺ ̻ ̼ ̽ ̾ ̿
̀ ́ ͂ ̓ ̈́
ͅ ͆ ͇ ͈ ͉ ͊ ͋ ͌ ͍ ͎ ͏ ͐ ͑
͒ ͓ ͔ ͕ ͖ ͗ ͘ ͙ ͚ ͛ ͜ ͝ ͞ ͟
͠ ͡ ͢ ͣ ͤ
ͥ ͦ ͧ ͨ ͩ ͪ ͫ ͬ ͭ ͮ ͯ Ͱ ͱ Ͳ ͳ ʹ ͵ Ͷ ͷ  ͺ ͻ ͼ ͽ ; Ϳ
 ΄ ΅ Ά · Έ Ή Ί  Ό  Ύ Ώ ΐ Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο
Gree
k
Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Ϊ Ϋ ά έ ή ί ΰ α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο
π ρ ς σ τ υ φ χ ψ ω ϊ ϋ ό ύ ώ Ϗ ϐ ϑ ϒ ϓϔ ϕ ϖ ϗ Ϙ ϙ Ϛ ϛ Ϝ ϝ Ϟ ϟ
Ϡ ϡ Ϣϣ Ϥ ϥ Ϧ ϧ Ϩ ϩ Ϫ ϫ Ϭ ϭ Ϯ ϯ ϰ ϱ ϲ ϳ ϴ ϵ ϶ Ϸ ϸ Ϲ Ϻ ϻ ϼ Ͻ Ͼ Ͽ
0 0 0 0 0 00000 0 0 0 0 0 01111 1 11111 1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDEF 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ABCDEF
Russi
an
04
Ѐ Ё Ђ Ѓ Є Ѕ І Ї Ј ЉЊ Ћ Ќ Ѝ Ў Џ А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П
Cyril
00
lic
04
Р С Т У Ф Х Ц Ч ШЩЪ Ы Ь Э ЮЯ а б в г д е ж з и й к л м н о п
20
04
р с т у ф х ц ч шщ ъ ы ь э ю я ѐ ё ђ ѓ є ѕ і ї ј љ њ ћ ќ ѝ ў џ
40
04
Ѡѡ Ѣ ѣ Ѥ ѥ Ѧ ѧ ѨѩѪ ѫ Ѭѭ Ѯ ѯ Ѱ ѱ Ѳ ѳ Ѵ ѵ Ѷ ѷ ѸѹѺ ѻ Ѽѽ Ѿѿ
60
04
Ҁ ҁ ҂ ҃ ҄ ҅ ҆ ҇ ҈ ҉ Ҋ ҋ Ҍ ҍ Ҏ ҏ Ґ ґ Ғ ғ Ҕ ҕ Җҗ Ҙ ҙ Қ қ Ҝ ҝ Ҟ ҟ
80
04
Ҡ ҡ Ң ң Ҥ ҥ Ҧҧ Ҩ ҩ Ҫ ҫ Ҭ ҭ Ү ү Ұ ұ Ҳ ҳ Ҵ ҵ Ҷ ҷ Ҹ ҹ Һ һ Ҽ ҽ Ҿ ҿ
A0
04
Ӏ Ӂ ӂ Ӄ ӄ Ӆ ӆ Ӈ ӈ Ӊ ӊ Ӌ ӌ Ӎ ӎ ӏ Ӑ ӑ Ӓ ӓ Ӕӕ Ӗ ӗ Ə ə Ӛ ӛ Ӝӝ Ӟ ӟ
C0
‫‪04‬‬
‫‪Ӡ ӡ Ӣ ӣ Ӥ ӥ Ӧ ӧ Ө ө Ӫ ӫ Ӭ ӭ Ӯ ӯ Ӱ ӱ Ӳ ӳ Ӵ ӵ Ӷ ӷ Ӹӹ Ӻ ӻ Ӽ ӽ Ӿ ӿ‬‬
‫‪E0‬‬
‫‪05‬‬
‫‪Ԁ ԁ Ԃԃ Ԅ ԅ Ԇ ԇ Ԉԉ Ԋ ԋ Ԍ ԍ Ԏ ԏ Ԑ ԑ Ԓ ԓ Ԕԕ Ԗ ԗ Ԙԙ Ԛ ԛ Ԝԝ Ԟ ԟ Komi‬‬
‫‪00‬‬
‫‪Arme‬‬
‫‪05‬‬
‫‪Ԡԡ Ԣԣ Ԥ ԥ Ԧ ԧ Ԩ ԩ ԪԫԬ ԭ Ԯ ԯ  Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը ԹԺ Ի Լ Խ Ծ Կ‬‬
‫‪nian‬‬
‫‪20‬‬
‫‪05‬‬
‫‪Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ւ Փ Ք Օ Ֆ  ՙ ՚ ՛ ՜ ՝ ՞ ՟‬‬
‫‪40‬‬
‫‪05‬‬
‫‪ա բ գ դ ե զ է ը թ ժ ի լ խ ծ կ հ ձ ղ ճ մ յ ն շ ո չ պ ջ ռ ս վ տ‬‬
‫‪60‬‬
‫‪Hebr‬‬
‫‪05‬‬
‫֟ ֞ ֝ ֜ ֛ ֚ ֙ ֘ ֗ ֖ ֕ ֔ ֓ ֒ ֑  ֏֎ ֍ ֋ ֋ ֊ ‪ր ց ւ փ ք օ ֆ և  ։‬‬
‫‪ew‬‬
‫‪80‬‬
‫‪05‬‬
‫ֿ ־ ֽ ּ ֻ ֹ ֹ ָ ַ ֶ ֵ ִ ֳ ֲ ֱ ְ ֯ ֮ ֭ ֬ ֫ ֢ ֩ ֨ ֧ ֦ ֥ ֤ ֣ ֢ ֡ ֠‬
‫‪A0‬‬
‫‪05‬‬
‫ן מ ם ל כ ך י ט ח ז ו ה ד ג ב א       ׇ ׆ ׅ ׄ ׃ ׁ ׁ ׀‬
‫‪C0‬‬
‫‪Yiddi‬‬
‫‪05‬‬
‫         ״ ׳ ײ ױ װ      ת ש ר ק צ ץ פ ף ע ס נ‬
‫‪sh‬‬
‫‪E0‬‬
‫‪Arabi‬‬
‫‪06‬‬
‫؟ ؞ ؜ ؛ ؚ ؙ ؘ ؗ ؖ ׁ ׁ ׁ ׁ ׁ ׁ ؏ ؎ ؍ ‪؄؅ ؆ ؇ ؈ ؉ ؊ ؋ ،‬؃ ؂؁؀‬
‫‪c‬‬
‫‪00‬‬
‫‪06‬‬
‫ؿ ؾ ؽ ؼ ػ غ ع ظ طضص ش س ز ر ذ د خ ح ج ث ت ة ب ا ئ إ ؤ أ آ ء ؠ‬
‫‪20‬‬
‫‪06‬‬
‫ׁ ׁ ׁ ׁ ׁ ׁ ׁ ׁ ׁ ׁ ׁ ׁ ׁ ׁ ׁ ׁ ׁ ׁ ׁ ׁ ׁ يى و ه ن م ل ك قف ـ‬
‫‪40‬‬
‫‪06‬‬
‫ٳ ٲ ٱ ׁٯٮ٭ ‪٠ ١ ٢ ٣ ٤ ٥٦٧٨٩ ٪ ٫ ٬‬‬
‫ٿ پ ٽ ټ ٻ ٺٹ ٸ ٷ ٶ ٵ‬
‫‪60‬‬
‫‪06‬‬
‫ڟڞڝ ڜ ڛ ښ ڙ ژ ڗ ږ ڕ ڔ ړ ڒ ڑ ڐ ڏ ڎ ڍ ڌ ڋ ڊ ډ ڈ ڇ چ څ ڄ ڃ ڂ ځ ڀ‬
‫‪80‬‬
‫‪06‬‬
‫ڿ ھ ڽ ڼ ڻ ں ڹ ڸ ڷ ڶ ڵ ڴ ڳڲڱ ڰ گ ڮ ڭ ڬ ګڪک ڨ ڧ ڦ ڥ ڤ ڣ ڢ ڡ ڠ‬
‫‪A0‬‬
‫‪06‬‬
‫ׁ۞۝ ׁ ׁ ׁ ׁ ׁ ׁ ׁ ە ۔ ۓے ۑ ې ۏ ێ ۍ ی ۋ ۊ ۉ ۈ ۇ ۆ ۅ ۄ ة ۀ ه ۀ‬
‫‪C0‬‬
‫‪06‬‬
‫ۿ ۾ ۽ ۼۻ ۺ ‪ ٠ ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩‬ۯ ۮ ׁ ׁ ׁ ׁ ۩ ׁ ׁ ۦ ۥ ׁ ׁ ׁ ׁ ׁ‬
‫‪E0‬‬
‫‪Syria‬‬
‫‪07‬‬
‫‪ c‬ܟ ܞ ܝ ܜ ܛ ܚ ܙ ܘ ܗ ܖ ܕܔܓ ܒ ܑ ܐ ܏  ܍ ܌ ܋ ܊ ܉ ܈ ܇ ܆ ܅ ܄ ܃ ܂ ܁ ܀‬
‫‪00‬‬
‫‪07‬‬
‫ܑ ܑ ܑ ܑ ܑ ܑ ܑ ܑ ܑ ܑ ܑ ܑ ܑ ܑ ܑ ܑ ܯܮ ܭ ܬ ܫ ܪ ܩ ܨ ܧ ܦ ܥ ܤ ܣܢ ܡ ܠ‬
‫‪20‬‬
‫‪07‬‬
‫ݟ ݞ ݝ ݜ ݛ ݚ ݙ ݘ ݗ ݖ ݕ ݔ ݓݒݑ ݐ ݏ ݎ ݍ  ܑ ܑ ܑ ܑ ܑ ܑ ܑ ܑ ܑ ܑ ܑ‬
‫‪40‬‬
‫‪07‬‬
‫ݿ ݾ ݽ ݼ ݻ ݺ ݹ ݸ ݷ ݶ ݵ ݴ ݳ ݲ ݱ ݰ ݯ ݮ ݭ ݬ ݫ ݪ ݩ ݨ ݧ ݦ ݥ ݤ ݣݢ ݡ ݠ‬
‫‪60‬‬
‫‪Thaa‬‬
‫‪07‬‬
‫ހ‬
‫ށ‬
‫ނ‬
‫ރ‬
‫ބ‬
‫ޅ‬
‫ކ‬
‫އ‬
‫ވ‬
‫މ‬
‫ފ‬
‫ދ‬
‫ތ‬
‫ލ‬
‫ގ‬
‫ޏ‬
‫ސ‬
‫ޑ‬
‫ޒ‬
‫ޓ‬
‫ޔ‬
‫ޕ‬
‫ޖ‬
‫ޗ‬
‫ޘ‬
‫ޙ‬
‫ޚ‬
‫ޛ‬
‫ޜ‬
‫ޝ‬
‫ޞ‬
‫ޟ‬
‫‪na‬‬
‫‪80‬‬
07
          
A0 ‫ޱ ަ ަ ަ ަ ަ ަ ަ ަ ަ ަ ަ ޥ ޤ ޣ ޢ ޡ ޠ‬
07
߀ ߁ ߂ ߃ ߄ ߅ ߆ ߇ ߈ ߉ ߊ ߋ ߌ ߍ ߎ ߏ ߐߑ ߒ ߓ ߔ ߕ ߖ ߗ ߘߙ ߚ ߛ ߜ ߝ ߞ ߟ
C0
07
ߠ ߡ ߢ ߣ ߤ ߥ ߦ ߧ ߨ ߩ ߪ ߫ ߬ ߭ ߮ ߯ ߰ ߱ ߲ ߳ ߴ ߵ ߶ ߷߸ ߹ ߺ ߻  ߻ ߻ ߻
E0
00 0 0 00 0 0 0 0 0 0
0001111
1 1 1 1 111111
0C
14 15
01 2 3 45 6 7 8 9 A B
DEF 0 1 2 3
6 7 8 9 ABCDE F
08
      
00
08
      
20
08
      
40
08
      
60
08
      
80
08
A ࢠ ࢡ ࢢ ࢣ ࢤࢥ ࢦ ࢧ ࢨ
0
08
C       
0
08
  ࣣ ࣤ ࣥ ࣦ ࣧ ࣨ
E0
                     
                     
                     
                     
                     
ࢩ ࢪ ࢫ ࢬ ࢭ ࢮ ࢯࢰ ࢱ ࢲ ࢳ ࢴ           
                     
ࣩ
࣪
࣫
࣬
࣭ ࣮ ࣯ ࣰ ࣱ ࣲ ࣳ
ࣴ
ࣵ
ࣶ ࣷ
ࣸ
ࣹ ࣺ ࣻ ࣼ ࣽ ࣾ ࣿ
Deva
09
ऀऀ ऀ ऀ ऄअआइ ई उ ऊ ऋ ऌ ऍ ऎ ए ऐ ऑऒओऔ क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट nagar
00
i
09
ठ ड ढ ण त थ द ध न ऩ प फ ब भ म य र ऱ ल ळ ऴ व श ष स ह ऀ ऀ ऀ ऽ ऀ िऀ
20
09
ऀ ऀ ऀ ऀ ऀ ऀ ऀ ऀ ऀ ऀ ऀ ऀ ऀ ऀ ॎऀऀ ॐऀ ऀ ऀ ऀ ऀ ऀ ऀ क़ ख़ ग़ ज़ ड़ ढ़ फ़य़
40
09
ॠॡ ऀ ऀ । ॥ ० १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ ॰ ॱ ॲॳ ॴ ॵ ॶ ॷ ॸ ॹ ॺ ॻ ॼ ॽ ॾ ॿ
60
Beng
09
ঀ ऀ ऀ ऀ অআই ঈ উ ঊ ঋ ঌ   এ ঐ  ও ঔ ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জঝ ঞট ali
80
09
A ঠ ড ঢ ণ তথ দ ধ ন  প ফ ব ভ ম য র  ল    শ ষ স হ   ऀ ঽ ऀ িऀ
0
09
C ऀ ऀ ऀ ऀ ऀ   েऀৈऀ   েऀ েऀ ऀ ৎ        ऀ     ড় ঢ়  য়
0
09
ৠৡऀ ऀ  ০ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ৰ ৱ ৲ ৳ ৴ ৵ ৶ ৷ ৸ ৹ ৺ ৻    
E0
Gur
0
A ऀ ऀ ऀ ਅਆਇ ਈ ਉ ਊ     ਏ ਐ  ਓ ਔ ਕ ਖ ਗ ਘ ਙ ਚ ਛ ਜ ਝ ਞ ਟ mukh
i
00
0
A ਠ ਡ ਢ ਣ ਤ ਥ ਦ ਧ ਨ  ਪ ਫ ਬ ਭ ਮ ਯ ਰ  ਲਲ਼  ਵ ਸ਼  ਸ ਹ   ऀ  ऀ ਿऀ
20
0
A ऀ ऀ ऀ    ऀ ऀ   ऀ ऀ ऀ    ੑ        ਖ਼ ਗ਼ ਜ਼ ੜ  ਫ਼ 
40
0
A     ੦ ੧ ੨ ੩ ੪ ੫ ੬ ੭ ੮ ੯ ऀ ऀ ੲ ੳ ੴ ੵ          
60
0
Gujar
A ऀ ऀ ऀ અઆઇ ઈ ઉ ઊ ઋ ઌ ઍ એઐઑ ઓઔ ક ખ ગ ઘ ઙ ચ છ જ ઝ ઞ ટ
ati
80
0
A
ઠ ડ ઢ ણ ત થ દ ધ ન  પ ફ બ ભ મ ય ર  લ ળ  વ શ ષ સ હ   ऀ ઽ ऀ િऀ
A
0
0
A
ऀ ऀ ऀ ऀ ऀ ऀ  ऀ ऀ ऀ  ऀ ऀ ऀ   ૐ              
C
0
0
A ૠૡ ऀ ऀ  ૦ ૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૰ ૱             
E0
0B
ऀ ऀ ऀ ଅ ଆ ଇ ଈ ଉ ଊ ଋ ଌ   ଏ ଐ  ଓ ଔ କ ଖ ଗ ଘ ଙ ଚ ଛ ଜ ଝ ଞ ଟ Oriya
00
0B
ଠ ଡ ଢ ଣ ତ ଥ ଦ ଧ ନ  ପ ଫ ବ ଭ ମ ଯ ର ଲ ଳ  ଵ ଶ ଷ ସ ହ   ऀ ଽ ऀ ऀ
20
0B
ऀ ऀ ऀ ऀ ऀ   େऀେऀ  େऀ େऀ ऀ        ऀ ऀ     ଡ଼ ଢ଼  ୟ
40
0B
ୠୡ ऀ ऀ  ୦ ୧ ୨ ୩ ୪ ୫ ୬ ୭ ୮ ୯ ୰ ୱ ୲ ୳ ୴ ୵ ୶ ୷        
60
Tami
0B
 ऀ ஃ அஆஇஈ உஊ   எஏஐ ஒஓஔ
க    ஙச  ஜ ஞட l
80
0B
   ऀ ऀ
A   ண
த   ந னப    மயர றலளழ வ ஶஷஸஹ
0
0B
 ெऀேऀெऀ ऀ   ௐ      ऀ        
C ऀ ऀ ऀ   ெऀேऀைऀ
0
0B
    ௦ ௧ ௨ ௩௪ ௫ ௬ ௭௮௯௰௱௲௳௴ ௵
௶௷௸
௹௺    
E0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 11 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1
08
0 1 2 3 4 5 6 7
9 A B C DE F 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
0
Telu
C ऀ ऀ ऀ ऀ  అఆ ఇఈ ఉఊఋఌ  ఎ ఏ ఐ ఒ ఓ ఔ క ఖ గ ఘఙ చ ఛ జ ఝఞట
gu
00
0
C ఠ డఢ ణత థ ద ధన  ప ఫ బ భమయర ఱలళ ఴ వశ షస హ   ఽ ऀ ऀ
20
0
C ऀ ऀ ऀ ऀ ऀ  ऀ ऀ ऀ  ऀ ऀ ऀ ऀ       ऀ ऀ  ౘౙ      
40
0
C ౠ
ౡ
ऀ ऀ   ౦ ౧౨ ౩ ౪ ౫ ౬ ౭ ౮ ౯       ౸ ౹ ౺ ౻ ౼ ౽ ౾ ౿
60
0
Kan
C  ऀ ऀ ऀ  ಅಆ ಇಈ ಉಊಋಌ  ಎ ಏ ಐ ಒ ಓ ಔ ಕ ಖಗ ಘಙಚಛ ಜ ಝಞಟ
nada
80
0
C
ಠ ಡಢಣತ ಥ ದ ಧನ  ಪ ಫ ಬ ಭಮಯರ ಱಲಳ  ವಶ ಷಸ ಹ  ऀ ಽ ऀ ऀ
A
0
0
C
ऀ ऀ ऀ ऀ ऀ  ऀ ऀ ऀ  ऀ ऀ ऀ ऀ       ऀ ऀ        ೞ 
C
0
0
C
ೠ
ೡ
ऀ ऀ   ೦ ೧ ೨ ೩ ೪ ೫ ೬ ೭ ೮ ೯  ೱ ೲ           
E
0
Mal
0


ayal
D  ऀ ऀ ऀ അ
ആ
ഇഈ
ഉ ഊഋ ഌ എഏഐഒഓ
ഔ
കഖഗഘ
ങചഛജ ഝ
ഞട
am
00
0
D ഠ ഡഢണ
തഥദ ധന ഩപ ഫബഭ മ യര റലള ഴ വശഷസഹ
ഺ  ഽ ऀ ऀ
20
0
 െऀേऀെऀऀ ऀ      ऀ        
D ऀ ऀ ऀ ऀ ऀ  െऀേऀൈऀ
40
0
D ൠ ൡऀ ऀ   ൦ ൧൨ ൩൪ ൫൬൭ ൮൯൰ ൱൲
൳൴൵   ൹ൺ
ൻ ർ ൽൾൿ
60
0
Sinh
   කඛ ග ඝ ඞ ඟ
D   ऀ ऀ  අ ආඇඈ ඉ ඊ උ ඌඍඎ
ඏඐඑඒ ඓ
ඔ ඕඖ
ala
80
0
ච ඡජ ඣ
ඤඥඦ ට ඨ ඩ ඪ ණඬ තථ ද ධ න ඳ ප ඵබ භම ඹය ර  ල  
D
A
0
0
D
C
0
0
D
E
0
0
E
00
0
E
20
0
E
40
0
E
60
0
E
80
0
E
A
0
0
E
C
0
0
E
E
0
0
F
00
0
F
20
0
F
40
ව ශෂ ස හළ ෆ    ऀ     ऀ ऀ ऀ ऀ ऀ ऀ  ऀ  ऀ ෙऀෙऀෛऀ
ෙऀෙऀෙऀऀ
      ෦ ෧෨ ෩
         
෪ ෫ ෬ ෭ ෮ ෯ ऀ ऀ ෴
 ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ Thai
ภ ม ย ร ฤ ล ฦ ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ ฯ ะ ั า ัาั ั ั ั ั ั ั     ฿
เ แ โ ใ ไ ๅ ๆ ั ั ั ั ั ั ั ั ๏ ๐ ๑๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๚ ๛    
                             
 ກ ຂ  ຄ   ງ ຈ  ຊ   ຍ      ດ ຕ ຖ ທ  ນ ບ ປ ຜ ຝ ພ ຟ Lao
 ມ ຢ ຣ  ລ  ວ   ສ ຫ  ອ ຮ ຯ ະ ั າ ัາั ั ั ั ั ั  ั ั ຽ  
ເ ແ ໂ ໃ ໄ  ໆ  ั ั ั ั ั ั   ໐ ໑ ໒ ໓ ໔ ໕ ໖ ໗ ໘ ໙   ໜໝໞ ໟ
                             
ༀ ༁ ༂༃༄ ༅ ༆ ༇༈ ༉ ༊ ་
༌ ། ༎ ༏ ༐ ༑ ༒༓ ༔ ༕ ༖ ༗ ༘ ༘ ༚ ༛ ༜ ༝ ༞ ༟ Tibe
tan
༠ ༡ ༢ ༣ ༤ ༥ ༦ ༧ ༨ ༩ ༪ ༫ ༬ ༭ ༮ ༯ ༰ ༱ ༲ ༳ ༴ ༘ ༶ ༘ ༸ ༘ ༺ ༻ ༼ ༽ ༘ ༿༘
ཀ ཁ ག གྷ ང ཅ ཆ ཇ  ཉ ཊ ཋ ཌ ཌྷ ཎ ཏ ཐ དདྷ ན པ ཕ བ བྷ མ ཙ ཚ ཛ ཛྷ ཝ ཞ ཟ
0
F
60
0
F
80
0
F
A
0
0
F
C
0
0
F
E
0
འ ཡ ར ལ ཤ ཥ ས ཧ ཨ ཀྵ ཪ ཫ ཬ    ༘ ༘ ༘ ༘ ༘ ༘ ༘ ༘ ༘ ༘ ༘ ༘ ༘ ༘ ཿ
༘ ༘ ༘ ༘ ༘ ྅ ༘ ༘ ྈ ྉ ྊ ྋ ྌ ༘ ༘ ༘ ༘ ༘ ༘ ༘ ༘ ༘ ༘ ༘ ༘ ༘ ༘ ༘ ༘ ༘ ༘
༘ ༘ ༘ ༘ ༘ ༘ ༘ ༘ ༘ ༘ ༘ ༘ ༘ ༘ ༘ ༘ ༘ ༘༘ ༘ ༘ ༘ ༘ ༘ ༘ ༘ ༘ ༘ ༘  ྾ ྿
࿀ ࿁ ࿂ ࿃ ࿄ ࿅ ༘ ࿇ ࿈ ࿉ ࿊ ࿋ ࿌  ࿎ ࿏ ࿐ ࿑ ࿒ ࿓ ࿔    ࿙ ࿚     
                             
0 0 0 0 0 00 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 11111 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0A
0 1 2 3 4 56 7 8 9
BCDE F 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDE F
10
00
10
20
10
40
10
60
10
80
10
A0
10
C0
10
E0
11
00
11
20
11
40
11
60
က ခ ဂ ဃ င စ ဆဇ ဈ ဉ ည ဋ ဌ ဍ ဎ ဏတထဒ ဓ န ပ ဖ ဗ ဘမ ယရ လဝ သဟ Burm
ese
ဠ အ ဢဣဤဥ ဦ ဧ ဨ ဩဪါ ါ ါ ါ ါ ါ ေါါ ါ ါ ါ ါ ါ ါ ါ ါ ါ ြါ ါ ါ ဿ
၀ ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၊ ။ ၌ ၍ ၎ ၏ၐ ၑ ၒ ၓ ၔ ၕ ါ ါ ါ ါ ၚ ၛ ၜ ၝ ါ ါ
ါ ၡ ါ ါ ါ ၥ ၦ ါ ါ ါ ါ ါ ါ ါ ၮၯၰ ါ ါ ါ ါၵ ၶ ၷ ၸၹၺၻၼၽၾ ၿ
ႀ ႁ ါ ါ ႄါ ါ ါ ါ ါ ါ ါ ါ ါ ါ ႎ ါ ႐ ႑ ႒ ႓ ႔ ႕ ႖ ႗ ႘ ႙ ါ ါ ါ ါ ႞ ႟
Ⴀ Ⴁ Ⴂ Ⴃ Ⴄ Ⴅ ႦႧ Ⴈ Ⴉ Ⴊ Ⴋ Ⴌ Ⴍ Ⴎ Ⴏ Ⴐ Ⴑ Ⴒ ႳႴ Ⴕ Ⴖ Ⴗ Ⴘ Ⴙ Ⴚ Ⴛ Ⴜ Ⴝ Ⴞ Ⴟ
Geor
gian
Ⴠ Ⴡ Ⴢ Ⴣ Ⴤ Ⴥ  Ⴧ      Ⴭ   ა ბ გ დე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ
რ ს ტუ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ ჱ ჲ ჳ ჴ ჵ ჶ ჷ ჸ ჹ ჺ ჻ ჼ ჽ ჾ ჿ
Hang
ᄀ ᄁ ᄂᄃ ᄄᄅᄆᄇᄈᄉ ᄊ ᄋᄌ ᄍᄎ ᄏᄐᄑᄒᄓᄔᄕᄖᄗᄘᄙᄚᄛᄜᄝᄞᄟ ul
ᄠ ᄡ ᄢᄣ ᄤᄥᄦᄧᄨᄩ ᄪ ᄫᄬ ᄭᄮ ᄯᄰᄱᄲᄳᄴᄵᄶᄷᄸᄹᄺᄻᄼᄽᄾᄿ
ᅀ ᅁ ᅂᅃ ᅄᅅᅆᅇᅈᅉ ᅊ ᅋᅌ ᅍᅎ ᅏᅐᅑᅒᅓᅔᅕᅖᅗᅘᅙᅚᅛᅜᅝᅞᅟ
ᅠ ᅡ ᅢᅣ ᅤᅥᅦᅧᅨᅩ ᅪ ᅫᅬ ᅭᅮ ᅯᅰᅱᅲᅳᅴᅵᅶᅷᅸᅹᅺᅻᅼᅽᅾᅿ
11
80
11
A0
11
C0
11
E0
12
00
12
20
12
40
12
60
12
80
12
A0
12
C0
12
E0
13
00
13
20
13
40
13
60
13
80
13
A0
13
C0
13
E0
ᆀ ᆁ ᆂᆃ ᆄᆅᆆᆇᆈᆉ ᆊ ᆋᆌ ᆍᆎ ᆏᆐᆑᆒᆓᆔᆕᆖᆗᆘᆙᆚᆛᆜᆝᆞᆟ
ᆠ ᆡ ᆢᆣ ᆤᆥᆦᆧᆨᆩ ᆪ ᆫᆬ ᆭᆮ ᆯᆰᆱᆲᆳᆴᆵᆶᆷᆸᆹᆺᆻᆼᆽᆾᆿ
ᇀ ᇁ ᇂᇃ ᇄᇅᇆᇇᇈᇉ ᇊ ᇋᇌ ᇍᇎ ᇏᇐᇑᇒᇓᇔᇕᇖᇗᇘᇙᇚᇛᇜᇝᇞᇟ
ᇠ ᇡ ᇢᇣ ᇤᇥᇦᇧᇨᇩ ᇪ ᇫᇬ ᇭᇮ ᇯᇰᇱᇲᇳᇴᇵᇶᇷᇸᇹᇺᇻᇼᇽᇾᇿ
Ethio
ሀ ሁ ሂ ሃ ሄ ህ ሆ ሇለ ሉ ሊ ላ ሌ ል ሎ ሏ ሐ ሑሒሓ ሔሕ ሖ ሗመሙሚማሜምሞሟ pic
ሠ ሡ ሢ ሣ ሤ ሥሦ ሧ ረ ሩ ሪ ራ ሬ ር ሮ ሯ ሰ ሱ ሲ ሳ ሴ ስ ሶ ሷ ሸ ሹ ሺ ሻ ሼ ሽ ሾ ሿ
ቀ ቁ ቂ ቃ ቄ ቅ ቆ ቇ ቈ  ቊ ቋ ቌ ቍ  ቐ ቑ ቒ ቓ ቔ ቕ ቖ  ቘ  ቚቛ ቜ ቝ 
በ ቡ ቢ ባ ቤ ብቦ ቧ ቨ ቩ ቪ ቫ ቬ ቭ ቮ ቯ ተ ቱ ቲ ታ ቴ ት ቶ ቷ ቸ ቹ ቺ ቻ ቼ ች ቾ ቿ
ኀ ኁ ኂ ኃ ኄ ኅ ኆኇኈ  ኊ ኋ ኌ ኍ   ነ ኑ ኒ ና ኔ ን ኖ ኗ ኘ ኙ ኚ ኛ ኜ ኝ ኞ ኟ
አ ኡ ኢ ኣ ኤ እ ኦ ኧ ከ ኩ ኪ ካ ኬ ክ ኮ ኯ ኰ ኲኳ ኴ ኵ  ኸ ኹ ኺ ኻ ኼ ኽ ኾ 
ዀ ዂዃ ዄ ዅ  ወ ዉ ዊ ዋ ዌ ውዎ ዏዐ ዑ ዒ ዓ ዔ ዕ ዖ  ዘ ዙ ዚ ዛ ዜ ዝ ዞ ዟ
ዠ ዡ ዢ ዣ ዤ ዥዦዧ የ ዩ ዪ ያ ዬ ይ ዮ ዯ ደ ዱ ዲ ዳ ዴድ ዶ ዷ ዸ ዹ ዺ ዻ ዼ ዽ ዾ ዿ
ጀ ጁ ጂ ጃ ጄ ጅጆ ጇ ገ ጉ ጊ ጋ ጌ ግ ጎ ጏ ጐ  ጒጓ ጔ ጕ   ጘ ጙ ጚ ጛ ጜ ጝ ጞ ጟ
ጠ ጡጢጣ ጤጥጦጧጨጩጪ ጫጬጭጮጯጰ ጱ ጲ ጳ ጴ ጵ ጶ ጷ ጸ ጹ ጺ ጻ ጼ ጽ ጾ ጿ
ፀ ፁ ፂ ፃ ፄ ፅ ፆ ፇ ፈ ፉ ፊ ፋ ፌ ፍ ፎ ፏ ፐ ፑ ፒ ፓፔ ፕ ፖ ፗ ፘ ፙፚ   ፝ ፞
፟
፠ ፡ ። ፣ ፤ ፥ ፦ ፧ ፨ ፩ ፪ ፫ ፬ ፭ ፮ ፯ ፰ ፱ ፲ ፳ ፴፵ ፶ ፷ ፸ ፹ ፺ ፻ ፼  
ᎀᎁᎂᎃᎄ ᎅᎆ ᎇᎈ ᎉ ᎊ ᎋ ᎌ ᎍ ᎎ ᎏ ᎐ ᎑ ᎒ ᎓ ᎔ ᎕᎖ ᎗᎘᎙      
Cher
Ꭰ Ꭱ Ꭲ Ꭳ Ꭴ Ꭵ Ꭶ Ꭷ Ꭸ Ꭹ Ꭺ Ꭻ Ꭼ Ꭽ Ꭾ Ꭿ Ꮀ Ꮁ ᎲᎳᎴ Ꮅ Ꮆ Ꮇ Ꮈ Ꮉ Ꮊ Ꮋ Ꮌ Ꮍ Ꮎ Ꮏ okee
Ꮐ Ꮑ Ꮒ Ꮓ Ꮔ ᏅᏆ ᏇᏈ Ꮙ Ꮚ Ꮛ Ꮜ Ꮝ Ꮞ Ꮟ Ꮠ Ꮡ Ꮢ Ꮣ Ꮤ Ꮥ Ꮦ Ꮧ Ꮨ Ꮩ Ꮪ Ꮫ Ꮬ Ꮭ Ꮮ Ꮯ
Ꮰ Ꮱ Ꮲ Ꮳ Ꮴ Ꮵ Ꮶ Ꮷ ᏨᏩ Ꮺ Ꮻ Ꮼ Ꮽ Ꮾ ᏯᏰ Ᏹ Ᏺ ᏳᏴ Ᏽ   ᏸ ᏹ ᏺ ᏻ ᏼ ᏽ  
0 00 0 0 0 00 0 00 0 0 0 0 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ABCDEF 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ABCDE F
Cana
14
᐀
ᐁ
ᐂ
ᐃ
ᐄ
ᐅ
ᐆ
ᐇ
ᐈ
ᐉ
ᐊ
ᐋ
ᐌ
ᐍ
ᐎ
ᐏ
ᐐ
ᐑ
ᐒ
ᐓ
ᐔ
ᐕ
ᐖ
ᐗ
ᐘ
ᐙ
ᐚ
ᐛ
ᐜ
ᐝ
ᐞ
ᐟ
dian
00
14
20
14
40
14
60
14
80
14
A0
14
C0
14
E0
15
00
15
20
15
40
15
60
15
80
15
A0
15
C0
15
E0
16
00
16
20
16
40
16
60
16
80
16
A0
16
C0
ᐠ ᐡ ᐢ ᐣ ᐤ ᐥ ᐦ ᐧ ᐨ ᐩ ᐪ ᐫᐬ ᐭ ᐮᐯ ᐰ ᐱ ᐲ ᐳ ᐴ ᐵ ᐶ ᐷ ᐸ ᐹ ᐺ ᐻ ᐼ ᐽ ᐾ ᐿ
ᑀ ᑁᑂᑃᑄ ᑅ ᑆᑇᑈ ᑉ ᑊ ᑋ ᑌ ᑍ ᑎ ᑏ ᑐ ᑑ ᑒ ᑓ ᑔ ᑕ ᑖ ᑗ ᑘ ᑙᑚ ᑛ ᑜ ᑝ ᑞ ᑟ
ᑠ ᑡᑢᑣᑤ ᑥ ᑦ ᑧᑨ ᑩᑪ ᑫ ᑬ ᑭ ᑮ ᑯ ᑰ ᑱ ᑲ ᑳ ᑴ ᑵ ᑶ ᑷ ᑸ ᑹ ᑺ ᑻ ᑼ ᑽ ᑾ ᑿ
ᒀ ᒁᒂ ᒃ ᒄ ᒅ ᒆᒇᒈ ᒉ ᒊ ᒋ ᒌ ᒍ ᒎ ᒏ ᒐ ᒑ ᒒ ᒓ ᒔ ᒕ ᒖ ᒗ ᒘ ᒙᒚ ᒛ ᒜ ᒝ ᒞ ᒟ
ᒠ ᒡ ᒢ ᒣ ᒤ ᒥ ᒦ ᒧ ᒨ ᒩ ᒪ ᒫ ᒬ ᒭ ᒮᒯᒰᒱ ᒲ ᒳ ᒴ ᒵ ᒶ ᒷ ᒸ ᒹᒺ ᒻ ᒼ ᒽ ᒾ ᒿ
ᓀ ᓁ ᓂ ᓃ ᓄ ᓅ ᓆ ᓇ ᓈ ᓉᓊ ᓋ ᓌ ᓍ ᓎ ᓏ ᓐ ᓑ ᓒ ᓓ ᓔ ᓕ ᓖ ᓗ ᓘ ᓙ ᓚ ᓛ ᓜ ᓝ ᓞ ᓟ
ᓠ ᓡᓢ ᓣᓤ ᓥ ᓦᓧ ᓨ ᓩ ᓪ ᓫ ᓬ ᓭ ᓮ ᓯ ᓰ ᓱ ᓲ ᓳ ᓴ ᓵ ᓶ ᓷ ᓸ ᓹ ᓺ ᓻ ᓼ ᓽ ᓾ ᓿ
ᔀ ᔁ ᔂ ᔃ ᔄ ᔅ ᔆ ᔇ ᔈ ᔉ ᔊ ᔋ ᔌᔍᔎ ᔏ ᔐ ᔑ ᔒ ᔓ ᔔ ᔕ ᔖ ᔗᔘ ᔙᔚ ᔛ ᔜ ᔝᔞᔟ
ᔠᔡᔢᔣᔤ ᔥ ᔦ ᔧ ᔨ ᔩ ᔪ ᔫ ᔬ ᔭ ᔮ ᔯ ᔰ ᔱ ᔲ ᔳ ᔴ ᔵ ᔶ ᔷ ᔸ ᔹ ᔺ ᔻ ᔼ ᔽ ᔾ ᔿ
ᕀ ᕁ ᕂ ᕃ ᕄ ᕅ ᕆ ᕇ ᕈ ᕉ ᕊ ᕋ ᕌ ᕍ ᕎ ᕏ ᕐ ᕑ ᕒ ᕓ ᕔ ᕕ ᕖ ᕗ ᕘ ᕙᕚ ᕛᕜ ᕝ ᕞ ᕟ
ᕠ ᕡ ᕢ ᕣ ᕤ ᕥ ᕦ ᕧ ᕨ ᕩ ᕪ ᕫ ᕬ ᕭ ᕮ ᕯᕰ ᕱ ᕲ ᕳ ᕴ ᕵ ᕶ ᕷ ᕸ ᕹ ᕺ ᕻ ᕼ ᕽ ᕾ ᕿ
ᖀ ᖁ ᖂ ᖃ ᖄ ᖅ ᖆ ᖇ ᖈ ᖉ ᖊ ᖋ ᖌ ᖍ ᖎᖏᖐᖑ ᖒ ᖓ ᖔ ᖕ ᖖ ᖗ ᖘ ᖙ ᖚ ᖛ ᖜ ᖝ ᖞ ᖟ
ᖠ ᖡᖢᖣᖤ ᖥ ᖦ ᖧ ᖨ ᖩ ᖪ ᖫ ᖬ ᖭ ᖮ ᖯ ᖰ ᖱ ᖲ ᖳ ᖴ ᖵ ᖶ ᖷ ᖸ ᖹ ᖺ ᖻ ᖼ ᖽ ᖾ ᖿ
ᗀ ᗁ ᗂ ᗃ ᗄ ᗅ ᗆᗇᗈ ᗉᗊ ᗋ ᗌ ᗍ ᗎ ᗏ ᗐ ᗑ ᗒ ᗓ ᗔ ᗕ ᗖ ᗗ ᗘ ᗙᗚ ᗛ ᗜ ᗝ ᗞ ᗟ
ᗠ ᗡ ᗢ ᗣ ᗤ ᗥ ᗦ ᗧ ᗨ ᗩ ᗪ ᗫ ᗬ ᗭ ᗮ ᗯᗰ ᗱ ᗲ ᗳ ᗴ ᗵ ᗶ ᗷ ᗸ ᗹ ᗺ ᗻ ᗼ ᗽ ᗾ ᗿ
ᘀ ᘁ ᘂ ᘃ ᘄ ᘅ ᘆ ᘇ ᘈ ᘉᘊ ᘋ ᘌ ᘍ ᘎ ᘏ ᘐ ᘑ ᘒ ᘓ ᘔ ᘕ ᘖ ᘗ ᘘ ᘙ ᘚ ᘛ ᘜ ᘝ ᘞ ᘟ
ᘠ ᘡ ᘢ ᘣ ᘤ ᘥ ᘦ ᘧ ᘨ ᘩ ᘪ ᘫ ᘬ ᘭ ᘮ ᘯ ᘰ ᘱ ᘲ ᘳ ᘴ ᘵ ᘶ ᘷ ᘸ ᘹ ᘺᘻᘼ ᘽ ᘾ ᘿ
ᙀ ᙁ ᙂ ᙃ ᙄ ᙅ ᙆ ᙇ ᙈ ᙉ ᙊ ᙋ ᙌ ᙍ ᙎ ᙏᙐ ᙑ ᙒ ᙓ ᙔ ᙕ ᙖ ᙗ ᙘ ᙙ ᙚ ᙛ ᙜ ᙝ ᙞ ᙟ
ᙠ ᙡᙢᙣ ᙤ ᙥ ᙦ ᙧᙨ ᙩ ᙪ ᙫ ᙬ ᙭ ᙮ ᙯ ᙰᙱᙲᙳᙴᙵᙶᙷ ᙸ ᙹ ᙺ ᙻ ᙼ ᙽ ᙾ ᙿ
ᚁ ᚂ ᚃ ᚄ ᚅ ᚆ ᚇ ᚈ ᚉᚊ ᚋ ᚌ ᚍ ᚎ ᚏ ᚐ ᚑ ᚒ ᚓ ᚔ ᚕ ᚖ ᚗ ᚘ ᚙ ᚚ ᚛ ᚜ 
Ogha
m
ᚠ ᚡ ᚢ ᚣ ᚤ ᚥ ᚦ ᚧ ᚨ ᚩ ᚪ ᚫ ᚬ ᚭ ᚮ ᚯ ᚰ ᚱ ᚲ ᚳ ᚴ ᚵ ᚶ ᚷ ᚸ ᚹ ᚺ ᚻ ᚼ ᚽ ᚾ ᚿ Runic
ᛀ ᛁ ᛂ ᛃ ᛄ ᛅ ᛆ ᛇ ᛈ ᛉ ᛊ ᛋ ᛌ ᛍ ᛎ ᛏ ᛐ ᛑ ᛒ ᛓ ᛔ ᛕ ᛖᛗ ᛘ ᛙ ᛚ ᛛ ᛜ ᛝ ᛞ ᛟ
16
E0
17
00
17
20
17
40
17
60
17
80
17
A0
17
C0
17
E0
ᛠ ᛡ ᛢ ᛣ ᛤ ᛥ ᛦ ᛧ ᛨ ᛩ ᛪ ᛫ ᛬ ᛭ ᛮ ᛯ ᛰ              
Tagal
og
Hanu
                              
noo
                              
                               Buhid
Tagb
anwa
Khme
ក ខ គ ឃង ច ឆជ ឈញដ ឋ ឌ ឍ ណត ថ ទ ធ ន ប ផ ព ភ ម យ រ ល វ ឝ ឞ ស r
                              
ហ ឡអ ឣ ឤឥ ឦ ឧ ឨ ឩ ឪ ឫ ឬ ឭ ឮ ឯ ឰ ឱ ឲ ឳ ឴ ឵ ั ั ั ั ั ั ั ั ើัើั
ើั ើัែัៃัើั ើั ั ั ั ั ั ั ั ั ั ั ั ั ั ៓ ។ ៕ ៖ ៗ ៘៙ ៚ ៛ ៜ ั  
០ ១ ២ ៣៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩       ៰ ៱ ៲ ៳ ៴ ៵ ៶ ៷ ៸ ៹      
0 0 0 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 111 111 1 1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ABCDEF 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B CDEF
18
00
18
20
18
40
18
60
18
80
18
A0
18
C0
18
E0
19
00
19
20
19
40
19
60
᠀ ᠁ ᠂ ᠃ ᠄ ᠅ ᠆ ᠇ ᠈ ᠉ ᠊   ᠐ ᠑ ᠒ ᠓ ᠔ ᠕ ᠖ ᠗ ᠘ ᠙ ᠚ ᠛ ᠜ ᠝ ᠞ 
Mong
olian
ᠠ ᠡ ᠢ ᠣ ᠤ ᠥᠦ ᠧ ᠨ ᠩ ᠪ ᠫ ᠬ ᠭ ᠮ ᠯ ᠰ ᠱ ᠲ ᠳ ᠴ ᠵ ᠶ ᠷ ᠸ ᠹ ᠺ ᠻ ᠼ ᠽ ᠾ ᠿ
ᡀ ᡁ ᡂ ᡃ ᡄᡅᡆ ᡇ ᡈ ᡉ ᡊ ᡋ ᡌ ᡍ ᡎ ᡏ ᡐ ᡑ ᡒ ᡓ ᡔ ᡕ ᡖ ᡗ ᡘ ᡙ ᡚ ᡛ ᡜ ᡝ ᡞ ᡟ
ᡠ ᡡ ᡢ ᡣ ᡤ ᡥ ᡦ ᡧ ᡨ ᡩ ᡪ ᡫ ᡬ ᡭ ᡮ ᡯ ᡰ ᡱ ᡲ ᡳ ᡴ ᡵ ᡶ ᡷ       
ᢀ ᢁ ᢂ ᢃ ᢄ ᢅᢆ ᢇ ᢈ ᢉ ᢊ ᢋ ᢌ ᢍ ᢎ ᢏ ᢐ ᢑ ᢒ ᢓ ᢔ ᢕ ᢖ ᢗ ᢘ ᢙ ᢚ ᢛ ᢜ ᢝ ᢞ ᢟ
ᢠ ᢡ ᢢ ᢣ ᢤ ᢥ ᢦ ᢧ ᢨ ᢩ ᢪ      ᢰ ᢱ ᢲ ᢳᢴ ᢵ ᢶᢷ ᢸ ᢹ ᢺ ᢻ ᢼ ᢽ ᢾ ᢿ
ᣀ ᣁ ᣂ ᣃ ᣄ ᣅ ᣆᣇ ᣈ ᣉᣊ ᣋ ᣌ ᣍ ᣎ ᣏᣐᣑ ᣒ ᣓ ᣔ ᣕ ᣖ ᣗ ᣘ ᣙ ᣚ ᣛ ᣜ ᣝ ᣞ ᣟ
ᣠ ᣡ ᣢ ᣣᣤᣥᣦ ᣧ ᣨ ᣩ ᣪ ᣫ ᣬ ᣭ ᣮ ᣯ ᣰ ᣱ ᣲ ᣳ ᣴ ᣵ          
                         
Limb
u
                           
                ᥐ ᥑ ᥒ ᥓ ᥔ ᥕ ᥖ ᥗᥘ ᥙ ᥚ ᥛ ᥜ ᥝ ᥞ ᥟ
ᥠ ᥡ ᥢ ᥣ ᥤ ᥥ ᥦ ᥧ ᥨ ᥩ ᥪ ᥫ ᥬ ᥭ   ᥰ ᥱ ᥲ ᥳ ᥴ          
Tai
Lue
19
80
19
A0
19
C0
19
E0
1A
00
1A
20
1A
40
1A
60
1A
80
1A
A0
1A
C0
1A
E0
1B
00
1B
20
1B
40
1B
60
1B
80
1B
A0
1B
C0
1B
E0
ᦀ ᦁ ᦂ ᦃ ᦄᦅ ᦆ ᦇ ᦈ ᦉ ᦊ ᦋ ᦌ ᦍ ᦎᦏ ᦐᦑ ᦒ ᦓ ᦔ ᦕ ᦖᦗᦘ ᦙ ᦚ ᦛ ᦜ ᦝ ᦞ ᦟ
ᦠ ᦡ ᦢ ᦣ ᦤ ᦥ ᦦ ᦧ ᦨ ᦩ       ᦰ ᦱ ᦲ ᦳ ᦴ ᦵ ᦶᦷ ᦸ ᦹ ᦺ ᦻ ᦼ ᦽ ᦾ ᦿ
ᧀ ᧁ ᧂ ᧃ ᧄ ᧅᧆ ᧇ ᧈ ᧉ       ᧐ ᧑ ᧒ ᧓ ᧔ ᧕ ᧖ ᧗ ᧘ ᧙     ᧞ ᧟
Khme
r
Bugin
ᨀ ᨁ ᨂ ᨃ ᨄᨅ ᨆ ᨇ ᨈ ᨉ ᨊ ᨋ ᨌ ᨍ ᨎᨏᨐᨑ ᨒ ᨓᨔ ᨕᨖ ั ั ᨙ ᨚ ᨛ   ᨞ ᨟ ese
᧠ ᧡ ᧢ ᧣ ᧤ ᧥ ᧦ ᧧ ᧨ ᧩ ᧪ ᧫᧬᧭᧮᧯᧰ ᧱ ᧲ ᧳ ᧴ ᧵ ᧶ ᧷ ᧸ ᧹ ᧺ ᧻ ᧼᧽᧾᧿
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
Baline
se
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDEF 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDEF
1C
           
00
1C
  
20
1C
  
40
1C
ᱠ ᱡ ᱢᱣ ᱤ ᱥ ᱦᱧ ᱨ ᱩ ᱪ ᱫ ᱬ
60
1C
  
80
1C
  
A0
1C
  
C0
1C
  
E0
1D
ᴀᴁᴂ ᴃ ᴄ ᴅ ᴆ ᴇ ᴈ ᴉ ᴊ ᴋ ᴌ
00
1D
ᴠᴡᴢ ᴣ ᴤ ᴥ ᴦ ᴧ ᴨ ᴩ ᴪ ᴫ ᴬ
20
1D
ᵀ ᵁ ᵂ ᵃ ᵄ ᵅ ᵆ ᵇ ᵈ ᵉ ᵊ ᵋ ᵌ
40
1D
ᵠ ᵡ ᵢ ᵣ ᵤ ᵥ ᵦ ᵧ ᵨ ᵩ ᵪ ᵫ ᵬ
60
1D
ᶀ ᶁ ᶂ ᶃ ᶄ ᶅ ᶆᶇ ᶈ ᶉ ᶊ ᶋ ᶌ
80
1D
ᶠ ᶡ ᶢ ᶣ ᶤ ᶥ ᶦ ᶧ ᶨ ᶩ ᶪ ᶫ ᶬ
A0
1D
᷀ ᷁ ᷂ ᷃ ᷄ ᷅ ᷆ ᷇ ᷈ ᷉ ᷊ 
C0
1D
  
E0
1E0
ḀḁḂḃḄḅḆḇḈḉ Ḋ ḋ Ḍ
0
1E2
ḠḡḢḣḤḥḦḧḨḩ Ḫ ḫ Ḭ
0
1E4
Ṁṁ Ṃṃ Ṅ ṅ Ṇ ṇ Ṉ ṉ Ṋ ṋ Ṍ
0
1E6
Ṡ ṡ Ṣ ṣ Ṥ ṥ Ṧ ṧ Ṩ ṩ Ṫ ṫ Ṭ
0
1E8
Ẁẁ Ẃẃ Ẅẅ Ẇẇ Ẉẉ Ẋ ẋ Ẍ
0
1E
ẠạẢảẤấẦầẨẩ Ẫ ẫ Ậ
A0
1E
Ề ề Ể ểỄ ễỆ ệ Ỉ ỉ Ị ị Ọ
C0
        
᱐ ᱑ ᱒ ᱓ ᱔ ᱕ ᱖ ᱗ ᱘᱙ ᱚ ᱛ ᱜ ᱝ ᱞ ᱟ
ᱭ ᱮ ᱯ ᱰᱱ ᱲ ᱳ ᱴ ᱵᱶ ᱷ ᱸ ᱹ ᱺ ᱻ ᱼ ᱽ ᱾ ᱿
        
        
        
        
ᴍ ᴎ ᴏ ᴐ ᴑᴒᴓᴔᴕ ᴖ ᴗ ᴘ ᴙ ᴚ ᴛ ᴜ ᴝ ᴞ ᴟ
ᴭ ᴮ ᴯ ᴰ ᴱ ᴲ ᴳ ᴴ ᴵ ᴶ ᴷ ᴸ ᴹ ᴺ ᴻ ᴼ ᴽ ᴾ ᴿ
ᵍ ᵎ ᵏ ᵐ ᵑ ᵒ ᵓ ᵔ ᵕ ᵖ ᵗ ᵘ ᵙ ᵚ ᵛ ᵜ ᵝ ᵞ ᵟ
ᵭ ᵮ ᵯᵰ ᵱ ᵲ ᵳ ᵴ ᵵ ᵶ ᵷ ᵸ ᵹᵺ ᵻ ᵼ ᵽ ᵾ ᵿ
ᶍ ᶎ ᶏ ᶐ ᶑ ᶒ ᶓ ᶔ ᶕ ᶖ ᶗ ᶘ ᶙ ᶚ ᶛ ᶜ ᶝ ᶞ ᶟ
ᶭ ᶮ ᶯ ᶰ ᶱ ᶲ ᶳ ᶴ ᶵ ᶶ ᶷ ᶸ ᶹ ᶺ ᶻ ᶼ ᶽ ᶾ ᶿ
        
       ᷾
᷿
ḍ Ḏ ḏḐḑḒḓ Ḕ ḕ Ḗ ḗ Ḙ ḙ Ḛ ḛ Ḝ ḝ Ḟ ḟ
ḭ Ḯ ḯ Ḱ ḱ Ḳ ḳ Ḵ ḵ Ḷ ḷ Ḹ ḹ Ḻ ḻ Ḽ ḽ Ḿḿ
ṍ Ṏ ṏṐṑṒṓ Ṕ ṕ Ṗ ṗṘ ṙ Ṛ ṛ Ṝ ṝ Ṟ ṟ
ṭ Ṯ ṯ Ṱ ṱ ṲṳṴṵṶṷṸṹ Ṻ ṻ Ṽ ṽ Ṿ ṿ
ẍ Ẏ ẏ Ẑ ẑ Ẓẓ Ẕ ẕ ẖ ẗ ẘẙ ẚ ẛ ẜ ẝ ẞ ẟ
ậ Ắ ắ ẰằẲẳẴẵẶặ Ẹ ẹ Ẻ ẻ Ẽ ẽ Ế ế
ọ Ỏ ỏỐốỒồỔổỖỗỘộ Ớ ớ Ờ ờ Ở ở
Lati
n
1E
Ỡỡ Ợợ Ụ ụ Ủủ Ứứ Ừ ừ Ử ử Ữ ữ Ựự Ỳỳ Ỵ ỵ Ỷỷ Ỹ ỹ Ỻ ỻ Ỽ ỽ Ỿ ỿ
E0
Gre
1F0
ἀ ἁ ἂ ἃ ἄ ἅ ἆ ἇ Ἀ Ἁ Ἂ Ἃ Ἄ Ἅ Ἆ Ἇ ἐ ἑ ἒ ἓ ἔ ἕ Ἐ Ἑ ἚἛἜ Ἕ  
ek
0
1F2
ἠ ἡ ἢ ἣ ἤ ἥ ἦ ἧ Ἠ Ἡ Ἢ ἫἬ Ἥ ἮἯ ἰ ἱ ἲ ἳ ἴ ἵ ἶ ἷ Ἰ Ἱ Ἲ Ἳ Ἴ Ἵ Ἶ Ἷ
0
1F4
ὀ ὁ ὂ ὃ ὄ ὅ   Ὀ Ὁ Ὂ ὋὌ Ὅ   ὐ ὑ ὒ ὓ ὔ ὕ ὖ ὗ  Ὑ  Ὓ Ὕ  Ὗ
0
1F6
ὠ ὡ ὢ ὣ ὤ ὥ ὦ ὧ Ὠ Ὡ Ὢ ὫὬ Ὥ Ὦ Ὧ ὰ ά ὲ έ ὴ ή ὶ ί ὸ ό ὺ ύ ὼ ώ  
0
1F8
ᾀ ᾁ ᾂ ᾃ ᾄ ᾅ ᾆ ᾇ ᾈ ᾉ ᾊ ᾋ ᾌ ᾍ ᾎ ᾏ ᾐ ᾑ ᾒ ᾓ ᾔ ᾕ ᾖ ᾗ ᾘ ᾙ ᾚ ᾛᾜ ᾝ ᾞᾟ
0
1F
ᾠ ᾡ ᾢ ᾣ ᾤ ᾥ ᾦ ᾧ ᾨ ᾩ ᾪ ᾫᾬ ᾭ ᾮ ᾯ ᾰ ᾱ ᾲ ᾳ ᾴ  ᾶ ᾷ Ᾰ Ᾱ Ὰ Ά ᾼ ᾽ ι ᾿
A0
1F
῀ ῁ ῂ ῃ ῄ  ῆ ῇ ῈΈῊ Ή ῌ ῍ ῎ ῏ ῐ ῑ ῒ ΐ  ῖ ῗ Ῐ Ῑ Ὶ Ί  ῝ ῞ ῟
C0
1F
ῠ ῡ ῢ ΰ ῤ ῥ ῦ ῧ Ῠ Ῡ Ὺ Ύ Ῥ ῭ ΅ `   ῲ ῳ ῴ  ῶ ῷ ῸΌ Ὼ Ώ ῼ ´ ῾ 
E0
0 0 0 000 0
0 00 0 0 0 0 0 1 1 1 1 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1
07
0 1 2 345 6
8 9AB CDE F 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDEF
Sym
20
‐ - ‒ – —―ǁ ‗ ‘ ’ ‚ ‛ “ ” „ ‟
bols
00
20
† ‡ • ‣ ․ ‥… ‧
‰‱ ′ ″ ‴ ‵ ‶ ‷ ‸ ‹ › ※ ‼ ‽ ‾ ‿
20
20
⁀ ⁁ ⁂ ⁃ ⁄ ⁅ ⁆ ⁇ ⁈ ⁉ ⁊ ⁋ ⁌ ⁍ ⁎ ⁏ ⁐ ⁑ ⁒ ⁓ ⁔⁕ ⁖ ⁗ ⁘ ⁙ ⁚ ⁛ ⁜ ⁝ ⁞
40
20
⁠ ⁡⁢⁣⁤ ⁦ ⁧ ⁨⁩      ⁰ ⁱ   ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ⁺ ⁻ ⁼ ⁽ ⁾ ⁿ
60
20
₀ ₁ ₂ ₃ ₄ ₅ ₆ ₇ ₈ ₉ ₊ ₋ ₌ ₍ ₎  ₐ ₑ ₒ ₓ ₔ ₕ ₖ ₗ ₘ ₙ ₚ ₛ ₜ 
80
20
₠ ₡ ₢ ₣ ₤ ₥ ₦ ₧ ₨₩₪ ₫ € ₭ ₮ ₯ ₰ ₱ ₲ ₳ ₴ ₵ ₶ ₷ ₸ ₹ ₺ ₻ ₼ ₽ ₾ 
A0
20
              ⃐ ⃑ ⃒ ⃓ ⃔ ⃕ ⃖ ⃗ ⃘ ⃙ ⃚ ⃛ ⃜ ⃝ ⃞ ⃟
C0
20
⃠⃡  ⃣  ⃥ ⃦  ⃨ ⃩ ⃪      ⃰              
E0
21
℀ ℁ ℂ ℃℄ ℅ ℆ ℇ ℈ ℉ ℊ ℋ ℌ ℍ ℎ ℏ ℐ ℑ ℒ ℓ ℔ ℕ №℗ ℘ ℙ ℚ ℛℜ ℝ ℞ ℟
00
21
℠℡™℣ ℤ ℥ Ω ℧ ℨ ℩ K Å ℬ ℭ ℮ ℯ ℰ ℱ Ⅎ ℳ ℴ ℵ ℶ ℷ ℸ ℹ ℺ ℻ℼ ℽ ℾ ℿ
20
21
⅀ ⅁ ⅂ ⅃ ⅄ ⅅ ⅆ ⅇ ⅈ ⅉ ⅊ ⅋ ⅌ ⅍ ⅎ ⅏⅐ ⅑ ⅒ ⅓ ⅔ ⅕ ⅖ ⅗ ⅘ ⅙ ⅚ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞ ⅟
40
21
Ⅰ Ⅱ ⅢⅣⅤ ⅥⅦⅧⅨⅩ ⅪⅫⅬ Ⅽ Ⅾ Ⅿ ⅰ ⅱ ⅲ ⅳ ⅴ ⅵ ⅶⅷⅸ ⅹ ⅺ ⅻ ⅼ ⅽ ⅾ ⅿ
60
21
ↀↁ ↂↃ ↄ ↅ ↆ ↇ ↈ↉ ↊ ↋     ← ↑ → ↓ ↔↕ ↖ ↗ ↘ ↙ ↚ ↛ ↜ ↝ ↞ ↟
80
21
↠ ↡ ↢ ↣↤ ↥ ↦ ↧ ↨ ↩↪ ↫ ↬ ↭↮ ↯ ↰ ↱ ↲ ↳ ↴ ↵ ↶ ↷ ↸ ↹ ↺ ↻ ↼ ↽ ↾ ↿
A0
21
⇀ ⇁ ⇂ ⇃ ⇄⇅ ⇆ ⇇ ⇈ ⇉⇊ ⇋ ⇌ ⇍ ⇎⇏ ⇐ ⇑ ⇒ ⇓ ⇔⇕ ⇖ ⇗ ⇘ ⇙ ⇚ ⇛ ⇜⇝ ⇞ ⇟
C0
21
⇠ ⇡ ⇢ ⇣ ⇤⇥⇦ ⇧ ⇨ ⇩ ⇪ ⇫ ⇬ ⇭ ⇮ ⇯ ⇰ ⇱ ⇲ ⇳ ⇴⇵ ⇶⇷ ⇸ ⇹ ⇺ ⇻ ⇼⇽ ⇾ ⇿
E0
22
∀ ∁ ∂ ∃ ∄∅ ∆ ∇ ∈ ∉ ∊ ∋ ∌ ∍ ∎∏∐∑ − ∓ ∔ ⁄ ∖ ∗ ∘ ∙ √ ∛ ∜ ∝∞∟
00
22
∠ ∡ ∢ ∣ ∤ ∥ ∦ ∧ ∨ ∩ ∪ ∫ ∬ ∭∮ ∯ ∰∱ ∲ ∳ ∴ ∵ ∶ ∷ ∸ ∹ ∺ ∻ ∼ ∽ ∾ ∿
20
22
≀ ≁ ≂ ≃ ≄ ≅ ≆ ≇ ≈ ≉ ≊ ≋ ≌ ≍ ≎ ≏ ≐ ≑ ≒ ≓ ≔≕≖ ≗ ≘ ≙ ≚ ≛ ≜ ≝ ≞ ≟
40
22
≠ ≡ ≢ ≣ ≤ ≥ ≦ ≧ ≨ ≩≪≫ ≬ ≭ ≮ ≯ ≰ ≱ ≲ ≳ ≴ ≵≶ ≷ ≸ ≹ ≺ ≻ ≼ ≽ ≾ ≿
60
22
⊀ ⊁ ⊂ ⊃ ⊄ ⊅ ⊆ ⊇ ⊈ ⊉ ⊊ ⊋ ⊌ ⊍ ⊎ ⊏ ⊐ ⊑ ⊒ ⊓ ⊔ ⊕⊖⊗⊘⊙⊚⊛⊜⊝⊞⊟
80
22
⊠⊡⊢ ⊣ ⊤ ⊥ ⊦ ⊧ ⊨ ⊩ ⊪ ⊫ ⊬ ⊭ ⊮ ⊯ ⊰ ⊱ ⊲ ⊳ ⊴ ⊵ ⊶⊷⊸ ⊹ ⊺ ⊻ ⊼ ⊽ ⊾ ⊿
A0
22
⋀ ⋁ ⋂ ⋃ ⋄ ⋅ ⋆ ⋇ ⋈ ⋉ ⋊ ⋋ ⋌ ⋍ ⋎ ⋏ ⋐ ⋑ ⋒ ⋓ ⋔ ⋕ ⋖ ⋗ ⋘⋙⋚ ⋛ ⋜ ⋝ ⋞ ⋟
C0
22
⋠ ⋡ ⋢ ⋣ ⋤⋥ ⋦ ⋧ ⋨ ⋩⋪ ⋫ ⋬ ⋭ ⋮ ⋯ ⋰ ⋱ ⋲ ⋳ ⋴ ⋵ ⋶ ⋷ ⋸ ⋹ ⋺ ⋻ ⋼ ⋽ ⋾ ⋿
E0
23
⌀ ⌁ ⌂ ⌃ ⌄ ⌅ ⌆ ⌇ ⌈ ⌉ ⌊ ⌋ ⌌⌍⌎⌏⌐ ⌑ ⌒ ⌓ ⌔ ⌕ ⌖ ⌗⌘⌙ ⌚ ⌛ ⌜ ⌝ ⌞ ⌟
00
23
⌠ ⌡ ⌢⌣⌤⌥⌦⌧ ⌨〈 〉 ⌫ ⌬ ⌭ ⌮ ⌯ ⌰ ⌱ ⌲ ⌳ ⌴⌵ ⌶⌷ ⌸⌹⌺⌻⌼⌽⌾⌿
20
23
⍀⍁⍂⍃⍄⍅⍆ ⍇ ⍈⍉⍊⍋ ⍌ ⍍ ⍎ ⍏ ⍐⍑ ⍒ ⍓ ⍔⍕⍖⍗ ⍘ ⍙ ⍚ ⍛ ⍜⍝⍞⍟
40
23
⍠⍡⍢ ⍣ ⍤ ⍥⍦ ⍧ ⍨ ⍩⍪ ⍫ ⍬ ⍭ ⍮ ⍯ ⍰⍱ ⍲ ⍳ ⍴ ⍵ ⍶ ⍷ ⍸ ⍹ ⍺ ⍻ ⍼ ⍽⍾ ⍿
60
23
⎀ ⎁⎂⎃⎄ ⎅ ⎆ ⎇ ⎈ ⎉ ⎊ ⎋ ⎌ ⎍ ⎎ ⎏ ⎐ ⎑ ⎒ ⎓ ⎔ ⎕⎖ ⎗ ⎘ ⎙ ⎚ ⎛ ⎜ ⎝ ⎞ ⎟
80
23
⎠ ⎡ ⎢ ⎣ ⎤ ⎥ ⎦ ⎧ ⎨ ⎩ ⎪ ⎫ ⎬ ⎭ ⎮⎯ ⎰ ⎱ ⎲⎳⎴ ⎵ ⎶ ⎷ ⎸ ⎹ ⎺ ⎻ ⎼ ⎽ ⎾ ⎿
A0
23
⏀ ⏁ ⏂ ⏃⏄⏅⏆ ⏇ ⏈ ⏉⏊ ⏋ ⏌ ⏍ ⏎ ⏏           ⏚⏛⏜ ⏝ ⏞ ⏟
C0
23
⏠                            
E0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDEF 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDEF
Sym
24
␀ ␁ ␂ ␃ ␄ ␅ ␆ ␇ ␈ ␉ ␊ ␋ ␌ ␍ ␎ ␏ ␐ ␑ ␒ ␓ ␔ ␕ ␖ ␗ ␘ ␙ ␚ ␛ ␜ ␝ ␞ ␟ bols
00
24
20
24
40
24
60
24
80
24
A0
24
C0
24
E0
25
00
25
20
25
40
25
60
25
80
25
A0
25
C0
25
E0
26
00
26
20
26
40
26
60
26
80
26
A0
26
C0
␠ ␡ ␢ ␣␤                           
⑀ ⑁ ⑂ ⑃ ⑄ ⑅ ⑆⑇⑈⑉ ⑊ 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿
⒀⒁⒂⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛⒜⒝⒞⒟
⒠⒡⒢⒣⒤⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵ⒶⒷⒸⒹⒺⒻⒼⒽⒾⒿ
ⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙⓚⓛⓜⓝⓞⓟ
ⓠⓡⓢⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ⓪⓫⓬⓭⓮⓯⓰⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾⓿
─ ━│ ┃ ┄ ┅ ┆ ┇ ┈ ┉ ┊ ┋ ┌ ┍ ┎ ┏┐ ┑ ┒ ┓└ ┕ ┖ ┗┘ ┙ ┚ ┛├ ┝ ┞ ┟
┠ ┡ ┢ ┣┤ ┥ ┦ ┧ ┨ ┩ ┪ ┫┬ ┭ ┮ ┯┰ ┱ ┲ ┳┴ ┵ ┶ ┷┸ ┹ ┺ ┻┼ ┽ ┾ ┿
╀ ╁ ╂╃ ╄ ╅ ╆ ╇ ╈ ╉ ╊ ╋╌ ╍ ╎ ╏ ═ ║ ╒ ╓ ╔ ╕ ╖ ╗ ╘ ╙ ╚ ╛ ╜ ╝ ╞ ╟
╠╡╢╣╤╥╦╧╨╩╪╫╬ ╭ ╮ ╯ ╰ ╱ ╲ ╳ ╴ ╵ ╶ ╷ ╸ ╹ ╺ ╻ ╼ ╽ ╾ ╿
▀▁▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ ▉ ▊ ▋ ▌ ▍ ▎ ▏ ▐░ ▒▓ ▔ ▕ 
■ □ ▢ ▣ ▤ ▥ ▦ ▧ ▨ ▩ ▪ ▫ ▬▭ ▮ ▯ ▰ ▱ ▲△ ▴ ▵ ▶ ▷ ▸ ▹ ► ▻ ▼ ▽▾ ▿
◀ ◁ ◂ ◃ ◄◅ ◆◇◈ ◉ ◊ ○
◍ ◎● ◐ ◑ ◒ ◓ ◔ ◕ ◖ ◗ ◘ ◙ ◚ ◛ ◜ ◝ ◞ ◟
◠ ◡ ◢ ◣ ◤ ◥ ◦ ◧ ◨ ◩ ◪ ◫ ◬ ◭ ◮ ◯◰ ◰ ◰ ◰ ◰ ◰ ◰ ◰ ◰ ◰ ◰ ◰ ◰ ◰ ◰ ◰
☀ ☁ ☂ ☃ ☄ ★ ☆ ☇ ☈ ☉ ☊ ☋ ☌ ☍ ☎☏☐ ☑ ☒ ☓ ☔ ☕ ☖ ☗ ☘ ☙ ☚ ☛ ☜ ☝ ☞ ☟
☠☡ ☢ ☣ ☤ ☥ ☦ ☧ ☨ ☩ ☪ ☫ ☬ ☭ ☮ ☯ ☰ ☱ ☲ ☳ ☴ ☵ ☶ ☷ ☸ ☹☺☻☼ ☽ ☾ ☿
♀ ♁ ♂ ♃ ♄ ♅ ♆ ♇ ♈♉♊ ♋♌ ♍♎ ♏♐ ♑♒♓ ♔♕♖♗♘♙♚♛♜♝♞♟
♠ ♡ ♢ ♣ ♤ ♥ ♦ ♧ ♨ ♩ ♪ ♫ ♬ ♭ ♮ ♯ ♰ ♱ ♲♳♴ ♵♶♷♸♹♺ ♻♼ ♽ ♾ ♿
⚀ ⚁ ⚂ ⚃ ⚄ ⚅ ⚆ ⚇ ⚈ ⚉ ⚊ ⚋ ⚌ ⚍ ⚎ ⚏ ⚐ ⚑ ⚒ ⚓ ⚔ ⚕ ⚖ ⚗ ⚘ ⚙ ⚚ ⚛ ⚜ ⚝ ⚞⚟
⚠ ⚡ ⚢ ⚣ ⚤ ⚥ ⚦ ⚧ ⚨ ⚩ ⚪ ⚫ ⚬ ⚭ ⚮ ⚯⚰ ⚱ ⚲ ⚳ ⚴ ⚵ ⚶ ⚷ ⚸ ⚹ ⚺ ⚻ ⚼ ⚽ ⚾ ⚿
⛀⛁⛂⛃⛄⛅⛆⛇⛈⛉⛊⛋⛌⛍⛎⛏⛐⛑⛒⛓⛔⛕⛖⛗⛘⛙⛚⛛⛜⛝⛞⛟
26
E0
27
00
27
20
27
40
27
60
27
80
27
A0
27
C0
27
E0
⛠⛡⛢⛣⛤⛥⛦⛧⛨⛩⛪⛫⛬⛭⛮⛯⛰⛱⛲⛳ ⛴⛵ ⛶ ⛷⛸⛹⛺⛻⛼⛽ ⛾⛿
✀✁✂✃✄✅✆ ✇ ✈✉✊✋ ✌ ✍ ✎✏✐✑✒✓ ✔ ✕ ✖ ✗ ✘ ✙ ✚ ✛ ✜ ✝ ✞ ✟
✠ ✡ ✢ ✣ ✤ ✥ ✦ ✧ ✨✩ ✪ ✫ ✬ ✭ ✮ ✯ ✰ ✱ ✲ ✳ ✴ ✵ ✶ ✷ ✸ ✹ ✺ ✻ ✼ ✽ ✾ ✿
❀ ❁ ❂ ❃ ❄ ❅ ❆ ❇ ❈ ❉ ❊ ❋ ❌❍ ❎❏ ❐ ❑ ❒ ❓❔ ❕ ❖ ❗ ❘ ❙ ❚ ❛ ❜ ❝ ❞ ❟
❠ ❡ ❢ ❣ ❤❥ ❦ ❧ ❨ ❩ ❪ ❫ ❬ ❭ ❮ ❯ ❰ ❱ ❲ ❳ ❴ ❵ ❶❷❸❹❺❻❼❽❾❿
➀ ➁ ➂ ➃ ➄ ➅ ➆ ➇ ➈ ➉ ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ➓ ➔➕➖➗➘ ➙➚ ➛ ➜➝➞➟
➠➡➢➣➤➥➦ ➧ ➨➩➪➫➬➭ ➮ ➯➰➱➲ ➳➴➵➶➷➸➹➺➻➼➽➾➿
◰ ◰ ◰ ⟃ ⟄ ⟅ ⟆ ⟇ ⟈ ◰ ◰ ◰ ⟌ ◰ ◰ ◰ ⟐ ⟑ ⟒ ⟓ ⟔ ⟕⟖⟗⟘ ⟙ ⟚⟛⟜ ⟝ ⟞ ⟟
⟠ ⟡ ⟢ ⟣ ⟤ ⟥ ⟦ ⟧ ⟨ ⟩ ⟪ ⟫ ⟬ ⟭ ⟮ ◰ ⟰⟱⟲⟳⟴⟵⟶⟷⟸⟹⟺⟻⟼⟽⟾⟿
000 0 0 0 0000 0 0 0 0 0 0111 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9AB C DEF0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ABCDE F
28
00
28
20
28
40
28
60
28
80
28
A0
28
C0
28
E0
29
00
29
20
29
40
29
60
⠀ ⠁ ⠂ ⠃ ⠄ ⠅ ⠆ ⠇ ⠈ ⠉ ⠊ ⠋ ⠌ ⠍ ⠎ ⠏ ⠐ ⠑ ⠒ ⠓ ⠔ ⠕ ⠖ ⠗ ⠘ ⠙ ⠚ ⠛ ⠜ ⠝ ⠞ ⠟ Braille
⠠⠡⠢ ⠣ ⠤ ⠥ ⠦⠧⠨⠩⠪ ⠫ ⠬ ⠭ ⠮ ⠯ ⠰ ⠱⠲ ⠳ ⠴ ⠵ ⠶ ⠷ ⠸ ⠹⠺ ⠻ ⠼ ⠽ ⠾ ⠿
⡀⡁⡂ ⡃ ⡄ ⡅ ⡆⡇⡈⡉⡊ ⡋ ⡌ ⡍ ⡎ ⡏ ⡐ ⡑⡒ ⡓ ⡔ ⡕ ⡖ ⡗ ⡘ ⡙⡚ ⡛ ⡜ ⡝ ⡞ ⡟
⡠⡡⡢ ⡣ ⡤ ⡥ ⡦⡧⡨⡩⡪ ⡫ ⡬ ⡭ ⡮ ⡯ ⡰ ⡱⡲ ⡳ ⡴ ⡵ ⡶ ⡷ ⡸ ⡹⡺ ⡻ ⡼ ⡽ ⡾ ⡿
⢀⢁⢂ ⢃ ⢄ ⢅ ⢆⢇⢈⢉⢊ ⢋ ⢌ ⢍ ⢎ ⢏ ⢐ ⢑⢒ ⢓ ⢔ ⢕ ⢖ ⢗ ⢘ ⢙⢚ ⢛ ⢜ ⢝ ⢞ ⢟
⢠⢡⢢ ⢣ ⢤ ⢥ ⢦⢧⢨⢩⢪ ⢫ ⢬ ⢭ ⢮ ⢯ ⢰ ⢱⢲ ⢳ ⢴ ⢵ ⢶ ⢷ ⢸ ⢹⢺ ⢻ ⢼ ⢽ ⢾ ⢿
⣀⣁⣂ ⣃ ⣄ ⣅ ⣆⣇⣈⣉⣊ ⣋ ⣌ ⣍ ⣎ ⣏ ⣐ ⣑⣒ ⣓ ⣔ ⣕ ⣖ ⣗ ⣘ ⣙⣚ ⣛ ⣜ ⣝ ⣞ ⣟
⣠⣡⣢ ⣣ ⣤ ⣥ ⣦⣧⣨⣩⣪ ⣫ ⣬ ⣭ ⣮ ⣯ ⣰ ⣱⣲ ⣳ ⣴ ⣵ ⣶ ⣷ ⣸ ⣹⣺ ⣻ ⣼ ⣽ ⣾ ⣿
⤀⤁⤂ ⤃ ⤄⤅ ⤆⤇⤈ ⤉ ⤊ ⤋ ⤌ ⤍ ⤎ ⤏⤐⤑ ⤒ ⤓ ⤔⤕ ⤖ ⤗⤘⤙⤚ ⤛ ⤜ ⤝ ⤞ ⤟
⤠⤡ ⤢ ⤣ ⤤ ⤥ ⤦ ⤧ ⤨ ⤩ ⤪ ⤫ ⤬ ⤭ ⤮ ⤯ ⤰ ⤱ ⤲ ⤳ ⤴⤵ ⤶ ⤷ ⤸ ⤹ ⤺ ⤻ ⤼ ⤽ ⤾ ⤿
⥀ ⥁ ⥂ ⥃ ⥄ ⥅ ⥆⥇⥈⥉ ⥊ ⥋ ⥌ ⥍ ⥎ ⥏ ⥐ ⥑ ⥒ ⥓ ⥔ ⥕ ⥖ ⥗ ⥘ ⥙ ⥚ ⥛ ⥜ ⥝ ⥞ ⥟
⥠ ⥡ ⥢ ⥣ ⥤ ⥥ ⥦⥧⥨⥩⥪ ⥫ ⥬ ⥭ ⥮ ⥯ ⥰⥱⥲ ⥳ ⥴ ⥵ ⥶ ⥷ ⥸ ⥹ ⥺ ⥻ ⥼ ⥽ ⥾ ⥿
Supple
mentals
29
80
29
A0
29
C0
29
E0
2A
00
2A
20
2A
40
2A
60
2A
80
2A
A0
2A
C0
2A
E0
2B
00
2B
20
2B
40
2B
60
2B
80
2B
A0
2B
C0
2B
E0
⦀ ⦁ ⦂ ⦃ ⦄ ⦅ ⦆ ⦇ ⦈ ⦉ ⦊ ⦋ ⦌ ⦍ ⦎ ⦏ ⦐ ⦑ ⦒ ⦓ ⦔⦕ ⦖ ⦗ ⦘ ⦙ ⦚ ⦛ ⦜ ⦝ ⦞ ⦟
⦠ ⦡ ⦢ ⦣ ⦤ ⦥ ⦦ ⦧ ⦨ ⦩ ⦪ ⦫ ⦬ ⦭ ⦮ ⦯ ⦰⦱⦲⦳ ⦴⦵⦶ ⦷ ⦸ ⦹⦺⦻⦼⦽⦾⦿
⧀⧁⧂⧃⧄ ⧅ ⧆ ⧇ ⧈ ⧉⧊ ⧋ ⧌ ⧍ ⧎ ⧏ ⧐ ⧑ ⧒ ⧓ ⧔ ⧕ ⧖ ⧗ ⧘ ⧙ ⧚ ⧛ ⧜ ⧝ ⧞ ⧟
⧠ ⧡ ⧢ ⧣ ⧤ ⧥ ⧦ ⧧ ⧨ ⧩ ⧪ ⧫ ⧬ ⧭ ⧮ ⧯ ⧰ ⧱ ⧲ ⧳ ⧴ ⧵ ⧶ ⧷ ⧸ ⧹⧺ ⧻ ⧼ ⧽ ⧾ ⧿
⨀⨁⨂ ⨃ ⨄ ⨅ ⨆ ⨇⨈⨉ ⨊ ⨋ ⨌⨍ ⨎ ⨏ ⨐ ⨑ ⨒ ⨓ ⨔ ⨕ ⨖ ⨗ ⨘ ⨙ ⨚ ⨛ ⨜ ⨝⨞ ⨟
⨠⨡ ⨢ ⨣ ⨤ ⨥ ⨦ ⨧ ⨨ ⨩ ⨪ ⨫ ⨬ ⨭⨮⨯ ⨰ ⨱ ⨲ ⨳ ⨴⨵⨶ ⨷ ⨸ ⨹⨺⨻⨼ ⨽ ⨾ ⨿
⩀ ⩁ ⩂ ⩃ ⩄ ⩅ ⩆ ⩇ ⩈ ⩉ ⩊⩋ ⩌ ⩍ ⩎ ⩏ ⩐ ⩑ ⩒ ⩓ ⩔ ⩕ ⩖ ⩗ ⩘ ⩙ ⩚ ⩛ ⩜ ⩝ ⩞ ⩟
⩠ ⩡ ⩢ ⩣ ⩤ ⩥ ⩦ ⩧ ⩨ ⩩ ⩪ ⩫ ⩬ ⩭ ⩮ ⩯ ⩰ ⩱ ⩲ ⩳ ⩴⩵⩶⩷ ⩸ ⩹ ⩺ ⩻ ⩼ ⩽ ⩾ ⩿
⪀⪁⪂ ⪃ ⪄ ⪅ ⪆⪇⪈⪉⪊ ⪋ ⪌ ⪍ ⪎ ⪏ ⪐ ⪑⪒ ⪓ ⪔ ⪕ ⪖ ⪗ ⪘ ⪙⪚ ⪛ ⪜ ⪝ ⪞ ⪟
⪠ ⪡ ⪢ ⪣⪤⪥⪦ ⪧ ⪨ ⪩ ⪪ ⪫ ⪬ ⪭ ⪮ ⪯ ⪰ ⪱ ⪲ ⪳ ⪴ ⪵ ⪶ ⪷ ⪸ ⪹ ⪺ ⪻⪼⪽ ⪾ ⪿
⫀ ⫁ ⫂ ⫃ ⫄ ⫅ ⫆ ⫇ ⫈ ⫉ ⫊ ⫋ ⫌ ⫍⫎⫏ ⫐ ⫑ ⫒ ⫓ ⫔ ⫕ ⫖ ⫗⫘⫙ ⫚ ⫛ ⫝̸ ⫝ ⫞ ⫟
⫠ ⫡ ⫢ ⫣ ⫤ ⫥ ⫦⫧ ⫨ ⫩ ⫪ ⫫ ⫬ ⫭ ⫮ ⫯ ⫰ ⫱ ⫲ ⫳ ⫴ ⫵ ⫶ ⫷⫸⫹⫺ ⫻ ⫼ ⫽ ⫾ ⫿
⬀⬁⬂ ⬃ ⬄⬅ ⬆ ⬇ ⬈⬉⬊ ⬋ ⬌ ⬍ ⬎ ⬏⬐⬑⬒ ⬓ ⬔⬕ ⬖ ⬗ ⬘ ⬙⬚ ⬛ ⬜ ⬝ ⬞ ⬟
⬠ ⬡ ⬢ ⬣ ⬤⬥ ⬦⬧⬨⬩ ⬪ ⬫ ⬬ ⬭ ⬮⬯⬰⬱⬲⬳⬴⬵ ⬶ ⬷ ⬸ ⬹⬺ ⬻ ⬼ ⬽⬾ ⬿
⭀⭁⭂ ⭃ ⭄⭅ ⭆⭇⭈⭉⭊ ⭋ ⭌ ⭍ ⭎ ⭏ ⭐⭑ ⭒ ⭓ ⭔ ⭕ ⭖ ⭗ ⭘ ⭙⭚ ⭛ ⭜⭝⭞ ⭟
⭠⭡ ⭢ ⭣ ⭤ ⭥ ⭦ ⭧ ⭨ ⭩ ⭪ ⭫ ⭬ ⭭ ⭮ ⭯⭰⭱ ⭲ ⭳   ⭶ ⭷ ⭸ ⭹⭺ ⭻ ⭼ ⭽ ⭾ ⭿
⮀⮁⮂ ⮃ ⮄⮅ ⮆⮇⮈⮉⮊ ⮋ ⮌ ⮍ ⮎ ⮏⮐⮑⮒⮓ ⮔⮕  ⮘ ⮙⮚ ⮛ ⮜ ⮝ ⮞ ⮟
⮠ ⮡ ⮢ ⮣ ⮤ ⮥ ⮦ ⮧ ⮨⮩⮪ ⮫ ⮬ ⮭ ⮮ ⮯ ⮰⮱⮲ ⮳ ⮴⮵ ⮶ ⮷ ⮸ ⮹   ⮽ ⮾ ⮿
⯀⯁⯂ ⯃ ⯄⯅ ⯆⯇⯈ ⯊ ⯋ ⯌ ⯍ ⯎ ⯏⯐⯑             
      ⯬ ⯭ ⯮ ⯯              
0000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1111111 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 2 3456 7 8 9 ABCDEF 0 1234567 8 9 A B C D EF
Glago
2C
Ⰰ Ⰱ ⰂⰃⰄⰅ ⰆⰇ ⰈⰉ Ⰺ Ⰻ Ⰼ Ⰽ ⰎⰏⰐ Ⱁ Ⱂ Ⱃ Ⱄ ⰕⰖ Ⱇ Ⱈ Ⱉ Ⱊ Ⱋ Ⱌ Ⱍ Ⱎ Ⱏ litic
00
2C
20
2C
40
2C
60
2C
80
2C
A0
2C
C0
2C
E0
2D
00
2D
20
2D
40
2D
60
2D
80
2D
A0
2D
C0
2D
E0
2E
00
2E
20
2E
40
2E
60
2E
80
2E
A0
2E
C0
Ⱐ Ⱑ Ⱒ Ⱓ Ⱔ Ⱕ Ⱖ ⰧⰨⰩⰪ Ⱛ Ⱜ Ⱝ Ⱞ  ⰰ ⰱ ⰲ ⰳ ⰴ ⰵ ⰶ ⰷ ⰸ ⰹ ⰺ ⰻ ⰼ ⰽ ⰾ ⰿ
ⱀ ⱁ ⱂ ⱃ ⱄ ⱅⱆ ⱇ ⱈ ⱉ ⱊ ⱋ ⱌ ⱍ ⱎ ⱏ ⱐ ⱑ ⱒ ⱓ ⱔ ⱕ ⱖ ⱗⱘ ⱙ ⱚ ⱛ ⱜ ⱝ ⱞ 
Ⱡ ⱡ Ɫ Ᵽ Ɽ ⱥ ⱦ Ⱨ ⱨ Ⱪ ⱪ Ⱬ ⱬ Ɑ Ɱ Ɐ Ɒ ⱱ Ⱳⱳ ⱴ Ⱶ ⱶ ⱷ ⱸ ⱹ ⱺ ⱻ ⱼ ⱽ Ȿ Ɀ Latin
Bohai
ric
ⲀⲁⲂⲃⲄ ⲅⲆⲇⲈ ⲉ Ⲋ ⲋ Ⲍ ⲍ ⲎⲏⲐⲑ Ⲓ ⲓ ⲔⲕⲖⲗⲘⲙ Ⲛ ⲛ Ⲝ ⲝ Ⲟⲟ
Ⲡ ⲡ Ⲣ ⲣ Ⲥ ⲥ Ⲧ ⲧ Ⲩ ⲩ Ⲫ ⲫ Ⲭ ⲭ Ⲯ ⲯ Ⲱⲱ Ⲳ ⲳ Ⲵ ⲵ Ⲷ ⲷ Ⲹ ⲹ Ⲻ ⲻ Ⲽ ⲽ Ⲿ ⲿ
Ⳁ ⳁ Ⳃⳃ Ⳅ ⳅ Ⳇ ⳇ Ⳉ ⳉ Ⳋ ⳋ Ⳍ ⳍ Ⳏ ⳏ Ⳑ ⳑ Ⳓ ⳓ Ⳕ ⳕ Ⳗ ⳗ Ⳙ ⳙ Ⳛ ⳛ Ⳝ ⳝ Ⳟ ⳟ
Ⳡ ⳡ Ⳣ ⳣ ⳤ ⳥ ⳦ ⳧⳨ ⳩ ⳪Ⳬ ⳬ Ⳮ ⳮ ⳯
⳰ ⳱ Ⳳ ⳳ   ⳹ ⳺ ⳻ ⳼ ⳽ ⳾ ⳿
ⴀ ⴁ ⴂ ⴃ ⴄ ⴅ ⴆ ⴇ ⴈ ⴉ ⴊ ⴋ ⴌ ⴍ ⴎ ⴏ ⴐ ⴑ ⴒ ⴓⴔ ⴕ ⴖ ⴗ ⴘ ⴙ ⴚ ⴛ ⴜ ⴝ ⴞ ⴟ
Geor
gian
ⴠⴡ ⴢ ⴣ ⴤ ⴥ  ⴧ      ⴭ   ⴰ ⴱ ⴲⴳ ⴴ ⴵ ⴶ ⴷ ⴸ ⴹ ⴺ ⴻ ⴼ ⴽ ⴾ ⴿ
ⵀ ⵁ ⵂ ⵃ ⵄ ⵅ ⵆ ⵇ ⵈ ⵉ ⵊ ⵋ ⵌ ⵍ ⵎ ⵏ ⵐ ⵑ ⵒ ⵓ ⵔⵕ ⵖ ⵗ ⵘ ⵙ ⵚ ⵛ ⵜ ⵝ ⵞ ⵟ
ⵠ ⵡ ⵢ ⵣ ⵤ ⵥⵦⵧ        ⵯ ⵰               ⵿
Ethio
ⶀⶁⶂⶃ ⶄ ⶅ ⶆ ⶇ ⶈ ⶉ ⶊ ⶋ ⶌ ⶍ ⶎ ⶏⶐⶑ ⶒ ⶓ ⶔⶕ ⶖ          pic
ⶠ ⶡⶢⶣ ⶤⶥ ⶦ  ⶨ ⶩ ⶪ ⶫ ⶬ ⶭ ⶮ  ⶰ ⶱⶲⶳⶴⶵⶶ ⶸⶹⶺⶻⶼⶽⶾ
ⷀ ⷁ ⷂ ⷃ ⷄ ⷅ ⷆ  ⷈ ⷉ ⷊ ⷋ ⷌ ⷍ ⷎ  ⷐ ⷑⷒⷓ ⷔⷕ ⷖ  ⷘ ⷙ ⷚ ⷛ ⷜ ⷝ ⷞ 
                  
⸀ ⸁ ⸂ ⸃ ⸄ ⸅ ⸆ ⸇ ⸈ ⸉ ⸊ ⸋ ⸌ ⸍ ⸎ ⸏
⸐ ⸑ ⸒ ⸓⸔⸕⸖ ⸗ ⸘ ⸙ ⸚ ⸛ ⸜ ⸝ ⸞ ⸟
⸠ ⸡ ⸢ ⸣ ⸤ ⸥ ⸦ ⸧ ⸨ ⸩ ⸪ ⸫ ⸬ ⸭ ⸮ ⸯ ⸰ ⸱ ⸲ ⸳ ⸴ ⸵ ⸶ ⸷ ⸸ ⸹ ⸺⸻ ⸼ ⸽ ⸾ ⸿
⹀ ⹁ ⹂ ⹃⹃                          
                  
⺀⺁⺂⺃⺄⺅⺆⺇⺈⺉⺊⺋⺌⺍⺎⺏⺐ ⺑⺒⺓⺔⺕⺖⺗⺘ ⺙  ⺛ ⺜ ⺝ ⺞ ⺟
⺠⺡⺢⺣⺤⺥⺦⺧⺨⺩⺪⺫⺬⺭⺮⺯⺰ ⺱⺫⺳⺴⺵⺶⺷⺸ ⺹ ⺺ ⺻ ⺼ ⺽ ⺾ ⺿
⻀⻁⻂⻃⻄⻅⻆⻇⻈⻉⻊⻋⻌⻍⻎⻏⻐ ⻑⻒⻓⻔⻕⻖⻗⻘ ⻙ ⻚ ⻛ ⻜ ⻝ ⻞ ⻟
Symb
ols
2E
E0
2F
00
2F
20
2F
40
2F
60
2F
80
2F
A0
2F
C0
2F
E0
⻠⻡⻢⻣⻤⻥⻦⻧⻨⻩⻪⻫⻬⻭⻮⻯⻰ ⻱⻲⻳           
⼀⼁⼂⼃⼄⼅⼆⼇⼈⼉⼊⼋⼌⼍⼎⼏⼐ ⼑⼒⼓⼔⼕⼖⼗⼘ ⼙ ⼚ ⼛ ⼜ ⼝ ⼞ ⼟
⼠⼡⼢⼣⼤⼥⼦⼧⼨⼩⺐⼫⼬⼭⼮⼯⼰ ⼱⼲⼳⼴⼵⼶⼷⼸ ⼹ ⼺ ⼻ ⼼ ⼽ ⼾ ⼿
⽀⽁⽂⽃⽄⽅⽆⽇⽈⽉⽊⽋⽌⽍⽎⽏⽐ ⽑⽒⽓⽔⽕⽖⽗⽘ ⽙ ⽚ ⽛ ⽜ ⽝ ⽞ ⽟
⽠⽡⽢⽣⽤⽥⽦⽧⽨⽩⽪⽫⽬⽭⽮⽯⽰ ⽱⽲⽳⽴⽵⽶⽷⽸ ⽹ ⽺ ⽻ ⽼ ⽽ ⽾ ⽿
⾀⾁⾂⾃⾄⾅⾆⾇⾈⾉⾊⾋⾌⾍⾎⾏⾐ ⾑⾒⾓⾔⾕⾖⾗⾘ ⾙ ⾚ ⾛ ⾜ ⾝ ⾞ ⾟
⾠⾡⾢⾣⾤⾥⾦⻑⾨⾩⾪⾫⾬⾭⾮⾯⾰ ⾱⾲⾳⾴⾵⾶⻝⾸ ⾹ ⾺ ⾻ ⾼ ⾽ ⾾ ⾿
⿀⿁⿂⿃⿄⿅⿆⿇⿈⿉⿊⿋⿌⿍⿎⿏⿐ ⿑⿒⿓⿔⿕         
                ⿰ ⿱⿲⿳⿴⿵⿶⿷⿸ ⿹ ⿺ ⿻    
0 00 0 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 111111 11 11 1 1 1 1 1 1
0 12 3 45 67 8 9ABCD E F 012345 67 89ABCDEF
30
00
30
20
30
40
30
60
30
80
30
A0
30
C0
30
E0
31
00
31
20
31
40
31
60
、。〃〄々〆〇〈〉《 》「 」 『 』 【】〒〓〔〕〖〗〘〙〚 〛〜 〝 〞〟
Symb
ols
〠〡〢〣〤〥〦〧〨〩〪 〫〬 〭 〮 〯 〰〱〲〳〴〵〶〷〸〹〺 〻〼 〽 〾〿
Hiraga
 ぁあぃいぅうぇえぉお かが き ぎ く ぐけげこごさざしじすず せぜ そ ぞた
na
だちぢっつづてでとどな にぬ ね の は ばぱひびぴふぶぷへべぺ ほぼ ぽ まみ
むめもゃやゅゆょよらり るれ ろ ゎ わ ゐゑをんゔゕゖ  ゙ ゙ ゛゜ ゝ ゞゟ
゠ァアィイゥウェエォオ カガ キ ギ ク グケゲコゴサザシジスズ セゼ ソ ゾタ
Katak
ana
ダチヂッツヅテデトドナ ニヌ ネ ノ ハ バパヒビピフブプヘベペ ホボ ポ マミ
ムメモャヤュユョヨラリ ルレ ロ ヮ ワ ヰヱヲンヴヵヶヷヸヹヺ ・ー ヽ ヾヿ
Bopo
mofo
Hangu
ㄠㄡㄢㄣㄤㄥㄦㄧㄨㄩㄪ ㄫㄬ ㄭ    ㄱㄲㄳㄴㄵㄶㄷㄸㄹㄺ ㄻㄼ ㄽ ㄾㄿ
l
     ㄅㄆㄇㄈㄉㄊ ㄋㄌ ㄍ ㄎ ㄏ ㄐㄑㄒㄓㄔㄕㄖㄗㄘㄙㄚ ㄛㄜ ㄝ ㄞㄟ
ㅀㅁㅂㅃㅄㅅㅆㅇㅈㅉㅊ ㅋㅌ ㅍ ㅎ ㅏ ㅐㅑㅒㅓㅔㅕㅖㅗㅘㅙㅚ ㅛㅜ ㅝ ㅞㅟ
ㅠㅡㅢㅣㅤㅥㅦㅧㅨㅩㅪ ㅫㅬ ㅭ ㅮ ㅯ ㅰㅱㅲㅳㅴㅵㅶㅷㅸㅹㅺ ㅻㅼ ㅽ ㅾㅿ
31
80
31
A0
31
C0
31
E0
32
00
32
20
32
40
32
60
32
80
32
A0
32
C0
32
E0
33
00
33
20
33
40
33
60
33
80
33
A0
33
C0
33
E0
Kanbu
n
Bopo
ㆠㆡㆢㆣㆤㆥㆦㆧㆨㆩㆪ ㆫㆬ ㆭ ㆮ ㆯ ㆰㆱㆲㆳㆴㆵㆶㆷ       
mofo
ㆀㆁㆂㆃㆄㆅㆆㆇㆈㆉㆊ ㆋㆌ ㆍ ㆎ  ㆐㆑㆒㆓㆔㆕㆖㆗㆘㆙㆚ ㆛㆜ ㆝ ㆞㆟
㇀㇁㇂㇃㇄㇅㇆㇇㇈㇉㇊ ㇋㇌ ㇍ ㇎ ㇏ ⼀⼁㇒⼃⼂㇕⺂㇗㇘㇙⼅ ㇛㇜ ㇝ ㇞⺃ CJK
⼄㇡㇢㇣            ㇰㇱㇲㇳㇴㇵㇶㇷㇸㇹㇺ ㇻㇼ ㇽ ㇾㇿ
㈀㈁㈂㈃㈄㈅㈆㈇㈈㈉㈊ ㈋㈌ ㈍ ㈎ ㈏ ㈐㈑㈒㈓㈔㈕㈖㈗㈘㈙㈚ ㈛㈜ ㈝ ㈞
Hangu
l
㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦㈧㈨㈩㈪ ㈫㈬ ㈭ ㈮ ㈯ ㈰㈱㈲㈳㈴㈵㈶㈷㈸㈹㈺ ㈻㈼ ㈽ ㈾㈿ CJK
㉀㉁㉂㉃㉄㉅㉆㉇㉈ ㉉ ㉊ ㉋ ㉌ ㉍ ㉎ ㉏ ㉐㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚ ㉛㉜ ㉝ ㉞㉟
㉠㉡㉢㉣㉤㉥㉦㉧㉨㉩㉪ ㉫㉬ ㉭ ㉮ ㉯ ㉰㉱㉲㉳㉴㉵㉶㉷㉸㉹㉺ ㉻㉼ ㉽ ㉾㉿
Hangu
l
㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉㊊ ㊋㊌ ㊍ ㊎ ㊏ ㊐㊑㊒㊓㊔㊕㊖㊗㊘㊙㊚ ㊛㊜ ㊝ ㊞㊟ CJK
㊠㊡㊢㊣㊤㊥㊦㊧㊨㊩㊪ ㊫㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺ ㊻㊼ ㊽ ㊾㊿
㋀㋁㋂㋃㋄㋅㋆㋇㋈㋉㋊ ㋋㋌ ㋍ ㋎ ㋏ ㋐㋑㋒㋓㋔㋕㋖㋗㋘㋙㋚ ㋛㋜ ㋝ ㋞㋟
Katak
ana
㋠㋡㋢㋣㋤㋥㋦㋧㋨㋩㋪ ㋫㋬ ㋭ ㋮ ㋯ ㋰㋱㋲㋳㋴㋵㋶㋷㋸㋹㋺ ㋻㋼ ㋽ ㋾㋿
㌀㌁㌂㌃㌄㌅㌆㌇㌈㌉㌊ ㌋㌌ ㌍ ㌎ ㌏ ㌐㌑㌒㌓㌔㌕㌖㌗㌘㌙㌚ ㌛㌜ ㌝ ㌞㌟
Katak
ana
㌠㌡㌢㌣㌤㌥㌦㌧㌨㌩㌪ ㌫㌬ ㌭ ㌮ ㌯ ㌰㌱㌲㌳㌴㌵㌶㌷㌸㌹㌺ ㌻㌼ ㌽ ㌾㌿
㍀㍁㍂㍃㍄㍅㍆㍇㍈㍉㍊ ㍋㍌ ㍍ ㍎ ㍏ ㍐㍑㍒㍓㍔㍕㍖㍗㍘㍙㍚ ㍛㍜ ㍝ ㍞㍟
㍠㍡㍢㍣㍤㍥㍦㍧㍨㍩㍪ ㍫㍬ ㍭ ㍮ ㍯ ㍰㍱㍲㍳㍴㍵㍶    ㍻㍼ ㍽ ㍾㍿ CJK
㎀㎁㎂㎃㎄㎅㎆㎇㎈㎉㎊ ㎋㎌ ㎍ ㎎ ㎏ ㎐㎑㎒㎓㎔㎕㎖㎗㎘㎙㎚ ㎛㎜ ㎝ ㎞㎟
㎠㎡㎢㎣㎤㎥㎦㎧㎨㎩㎪ ㎫㎬ ㎭ ㎮ ㎯ ㎰㎱㎲㎳㎴㎵㎶㎷㎸㎹㎺ ㎻㎼ ㎽ ㎾㎿
㏀㏁㏂㏃㏄㏅㏆㏇㏈㏉㏊ ㏋㏌ ㏍ ㏎ ㏏ ㏐㏑㏒㏓㏔㏕㏖㏗㏘㏙㏚ ㏛㏜ ㏝ ㏞㏟
㏠㏡㏢㏣㏤㏥㏦㏧㏨㏩㏪ ㏫㏬ ㏭ ㏮ ㏯ ㏰㏱㏲㏳㏴㏵㏶㏷㏸㏹㏺ ㏻㏼ ㏽ ㏾
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AB CDE F 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AB CDE F
CJ
340
㐀㐁㐂㐃㐄㐅㐆㐇㐈㐉㐊 㐋 㐌 㐍 㐎 㐏㐐㐑㐒㐓㐔㐕㐖㐗㐘㐙㐚 㐛 㐜 㐝 㐞 㐟
K
0
342
㐠㐡㐢㐣㐤㐥㐦㐧㐨㐩㐪 㐫 㐬 㐭 㐮 㐯㐰㐱㐲㐳㐴㐵㐶㐷㐸㐹㐺 㐻 㐼 㐽 㐾 㐿
0
344
㑀㑁㑂㑃㑄㑅㑆㑇㑈㑉㑊 㑋 㑌 㑍 㑎 㑏㑐㑑㑒㑓㑔㑕㑖㑗㑘㑙㑚 㑛 㑜 㑝 㑞 㑟
0
346
㑠㑡㑢㑣㑤㑥㑦㑧㑨㑩㑪 㑫 㑬 㑭 㑮 㑯㑰㑱㑲㑳㑴㑵㑶㑷㑸㑹㑺 㑻 㑼 㑽 㑾 㑿
0
348
㒀㒁㒂㒃㒄㒅㒆㒇㒈㒉㒊 㒋 㒌 㒍 㒎 㒏㒐㒑㒒㒓㒔㒕㒖㒗㒘㒙㒚 㒛 㒜 㒝 㒞 㒟
0
34
㒠㒡㒢㒣㒤㒥㒦㒧㒨㒩㒪 㒫 㒬 㒭 㒮 㒯㒰㒱㒲㒳㒴㒵㒶㒷㒸㒹㒺 㒻 㒼 㒽 㒾 㒿
A0
34
㓀㓁㓂㓃㓄㓅㓆㓇㓈㓉㓊 㓋 㓌 㓍 㓎 㓏㓐㓑㓒㓓㓔㓕㓖㓗㓘㓙㓚 㓛 㓜 㓝 㓞 㓟
C0
34
㓠㓡㓢㓣㓤㓥㓦㓧㓨㓩㓪 㓫 㓬 㓭 㓮 㓯㓰㓱㓲㓳㓴㓵㓶㓷㓸㓹㓺 㓻 㓼 㓽 㓾 㓿
E0
350
㔀㔁㔂㔃㔄㔅㔆㔇㔈㔉㔊 㔋 㔌 㔍 㔎 㔏㔐㔑㔒㔓㔔㔕㔖㔗㔘㔙㔚 㔛 㔜 㔝 㔞 㔟
0
352
㔠㔡㔢㔣㔤㔥㔦㔧㔨㔩㔪 㔫 㔬 㔭 㔮 㔯㔰㔱㔲㔳㔴㔵㔶㔷㔸㔹㔺 㔻 㔼 㔽 㔾 㔿
0
354
㕀㕁㕂㕃㕄㕅㕆㕇㕈㕉㕊 㕋 㕌 㕍 㕎 㕏㕐㕑㕒㕓㕔㕕㕖㕗㕘㕙㕚 㕛 㕜 㕝 㕞 㕟
0
356
㕠㕡㕢㕣㕤㕥㕦㕧㕨㕩㕪 㕫 㕬 㕭 㕮 㕯㕰㕱㕲㕳㕴㕵㕶㕷㕸㕹㕺 㕻 㕼 㕽 㕾 㕿
0
358
㖀㖁㖂㖃㖄㖅㖆㖇㖈㖉㖊 㖋 㖌 㖍 㖎 㖏㖐㖑㖒㖓㖔㖕㖖㖗㖘㖙㖚 㖛 㖜 㖝 㖞 㖟
0
35
㖠㖡㖢㖣㖤㖥㖦㖧㖨㖩㖪 㖫 㖬 㖭 㖮 㖯㖰㖱㖲㖳㖴㖵㖶㖷㖸㖹㖺 㖻 㖼 㖽 㖾 㖿
A0
35
㗀㗁㗂㗃㗄㗅㗆㗇㗈㗉㗊 㗋 㗌 㗍 㗎 㗏㗐㗑㗒㗓㗔㗕㗖㗗㗘㗙㗚 㗛 㗜 㗝 㗞 㗟
C0
35
㗠㗡㗢㗣㗤㗥㗦㗧㗨㗩㗪 㗫 㗬 㗭 㗮 㗯㗰㗱㗲㗳㗴㗵㗶㗷㗸㗹㗺 㗻 㗼 㗽 㗾 㗿
E0
360
㘀㘁㘂㘃㘄㘅㘆㘇㘈㘉㘊 㘋 㘌 㘍 㘎 㘏㘐㘑㘒㘓㘔㘕㘖㘗㘘㘙㘚 㘛 㘜 㘝 㘞 㘟
0
362
㘠㘡㘢㘣㘤㘥㘦㘧㘨㘩㘪 㘫 㘬 㘭 㘮 㘯㘰㘱㘲㘳㘴㘵㘶㘷㘸㘹㘺 㘻 㘼 㘽 㘾 㘿
0
364
㙀㙁㙂㙃㙄㙅㙆㙇㙈㙉㙊 㙋 㙌 㙍 㙎 㙏㙐㙑㙒㙓㙔㙕㙖㙗㙘㙙㙚 㙛 㙜 㙝 㙞 㙟
0
366
㙠㙡㙢㙣㙤㙥㙦㙧㙨㙩㙪 㙫 㙬 㙭 㙮 㙯㙰㙱㙲㙳㙴㙵㙶㙷㙸㙹㙺 㙻 㙼 㙽 㙾 㙿
0
368
㚀㚁㚂㚃㚄㚅㚆㚇㚈㚉㚊 㚋 㚌 㚍 㚎 㚏㚐㚑㚒㚓㚔㚕㚖㚗㚘㚙㚚 㚛 㚜 㚝 㚞 㚟
0
36
㚠㚡㚢㚣㚤㚥㚦㚧㚨㚩㚪 㚫 㚬 㚭 㚮 㚯㚰㚱㚲㚳㚴㚵㚶㚷㚸㚹㚺 㚻 㚼 㚽 㚾 㚿
A0
36
㛀㛁㛂㛃㛄㛅㛆㛇㛈㛉㛊 㛋 㛌 㛍 㛎 㛏㛐㛑㛒㛓㛔㛕㛖㛗㛘㛙㛚 㛛 㛜 㛝 㛞 㛟
C0
36
㛠㛡㛢㛣㛤㛥㛦㛧㛨㛩㛪 㛫 㛬 㛭 㛮 㛯㛰㛱㛲㛳㛴㛵㛶㛷㛸㛹㛺 㛻 㛼 㛽 㛾 㛿
E0
370
㜀㜁㜂㜃㜄㜅㜆㜇㜈㜉㜊 㜋 㜌 㜍 㜎 㜏㜐㜑㜒㜓㜔㜕㜖㜗㜘㜙㜚 㜛 㜜 㜝 㜞 㜟
0
372
㜠㜡㜢㜣㜤㜥㜦㜧㜨㜩㜪 㜫 㜬 㜭 㜮 㜯㜰㜱㜲㜳㜴㜵㜶㜷㜸㜹㜺 㜻 㜼 㜽 㜾 㜿
0
374
㝀㝁㝂㝃㝄㝅㝆㝇㝈㝉㝊 㝋 㝌 㝍 㝎 㝏㝐㝑㝒㝓㝔㝕㝖㝗㝘㝙㝚 㝛 㝜 㝝 㝞 㝟
0
376
㝠㝡㝢㝣㝤㝥㝦㝧㝨㝩㝪 㝫 㝬 㝭 㝮 㝯㝰㝱㝲㝳㝴㝵㝶㝷㝸㝹㝺 㝻 㝼 㝽 㝾 㝿
0
378
㞀㞁㞂㞃㞄㞅㞆㞇㞈㞉㞊 㞋 㞌 㞍 㞎 㞏㞐㞑㞒㞓㞔㞕㞖㞗㞘㞙㞚 㞛 㞜 㞝 㞞 㞟
0
37
㞠㞡㞢㞣㞤㞥㞦㞧㞨㞩㞪 㞫 㞬 㞭 㞮 㞯㞰㞱㞲㞳㞴㞵㞶㞷㞸㞹㞺 㞻 㞼 㞽 㞾 㞿
A0
37
㟀㟁㟂㟃㟄㟅㟆㟇㟈㟉㟊 㟋 㟌 㟍 㟎 㟏㟐㟑㟒㟓㟔㟕㟖㟗㟘㟙㟚 㟛 㟜 㟝 㟞 㟟
C0
37
㟠㟡㟢㟣㟤㟥㟦㟧㟨㟩㟪 㟫 㟬 㟭 㟮 㟯㟰㟱㟲㟳㟴㟵㟶㟷㟸㟹㟺 㟻 㟼 㟽 㟾 㟿
E0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
380
㠀㠁㠂㠃㠄㠅㠆㠇㠈㠉㠊 㠋 㠌 㠍 㠎 㠏 㠐㠑㠒㠓㠔㠕㠖㠗㠘㠙㠚 㠛 㠜 㠝 㠞 㠟
0
382
㠠㠡㠢㠣㠤㠥㠦㠧㠨㠩㠪 㠫 㠬 㠭 㠮 㠯 㠰㠱㠲㠳㠴㠵㠶㠷㠸㠹㠺 㠻 㠼 㠽 㠾 㠿
0
384
㡀㡁㡂㡃㡄㡅㡆㡇㡈㡉㡊 㡋 㡌 㡍 㡎 㡏 㡐㡑㡒㡓㡔㡕㡖㡗㡘㡙㡚 㡛 㡜 㡝 㡞 㡟
0
386
㡠㡡㡢㡣㡤㡥㡦㡧㡨㡩㡪 㡫 㡬 㡭 㡮 㡯 㡰㡱㡲㡳㡴㡵㡶㡷㡸㡹㡺 㡻 㡼 㡽 㡾 㡿
0
388
㢀㢁㢂㢃㢄㢅㢆㢇㢈㢉㢊 㢋 㢌 㢍 㢎 㢏 㢐㢑㢒㢓㢔㢕㢖㢗㢘㢙㢚 㢛 㢜 㢝 㢞 㢟
0
38A
㢠㢡㢢㢣㢤㢥㢦㢧㢨㢩㢪 㢫 㢬 㢭 㢮 㢯 㢰㢱㢲㢳㢴㢵㢶㢷㢸㢹㢺 㢻 㢼 㢽 㢾 㢿
0
38C
㣀㣁㣂㣃㣄㣅㣆㣇㣈㣉㣊 㣋 㣌 㣍 㣎 㣏 㣐㣑㣒㣓㣔㣕㣖㣗㣘㣙㣚 㣛 㣜 㣝 㣞 㣟
0
38E
㣠㣡㣢㣣㣤㣥㣦㣧㣨㣩㣪 㣫 㣬 㣭 㣮 㣯 㣰㣱㣲㣳㣴㣵㣶㣷㣸㣹㣺 㣻 㣼 㣽 㣾 㣿
0
390
㤀㤁㤂㤃㤄㤅㤆㤇㤈㤉㤊 㤋 㤌 㤍 㤎 㤏 㤐㤑㤒㤓㤔㤕㤖㤗㤘㤙㤚 㤛 㤜 㤝 㤞 㤟
0
392
㤠㤡㤢㤣㤤㤥㤦㤧㤨㤩㤪 㤫 㤬 㤭 㤮 㤯 㤰㤱㤲㤳㤴㤵㤶㤷㤸㤹㤺 㤻 㤼 㤽 㤾 㤿
0
394
㥀㥁㥂㥃㥄㥅㥆㥇㥈㥉㥊 㥋 㥌 㥍 㥎 㥏 㥐㥑㥒㥓㥔㥕㥖㥗㥘㥙㥚 㥛 㥜 㥝 㥞 㥟
0
396
㥠㥡㥢㥣㥤㥥㥦㥧㥨㥩㥪 㥫 㥬 㥭 㥮 㥯 㥰㥱㥲㥳㥴㥵㥶㥷㥸㥹㥺 㥻 㥼 㥽 㥾 㥿
0
398
㦀㦁㦂㦃㦄㦅㦆㦇㦈㦉㦊 㦋 㦌 㦍 㦎 㦏 㦐㦑㦒㦓㦔㦕㦖㦗㦘㦙㦚 㦛 㦜 㦝 㦞 㦟
0
39A
㦠㦡㦢㦣㦤㦥㦦㦧㦨㦩㦪 㦫 㦬 㦭 㦮 㦯 㦰㦱㦲㦳㦴㦵㦶㦷㦸㦹㦺 㦻 㦼 㦽 㦾 㦿
0
39C
㧀㧁㧂㧃㧄㧅㧆㧇㧈㧉㧊 㧋 㧌 㧍 㧎 㧏 㧐㧑㧒㧓㧔㧕㧖㧗㧘㧙㧚 㧛 㧜 㧝 㧞 㧟
0
39E
㧠㧡㧢㧣㧤㧥㧦㧧㧨㧩㧪 㧫 㧬 㧭 㧮 㧯 㧰㧱㧲㧳㧴㧵㧶㧷㧸㧹㧺 㧻 㧼 㧽 㧾 㧿
0
3A0
㨀㨁㨂㨃㨄㨅㨆㨇㨈㨉㨊 㨋 㨌 㨍 㨎 㨏 㨐㨑㨒㨓㨔㨕㨖㨗㨘㨙㨚 㨛 㨜 㨝 㨞 㨟
0
3A2
㨠㨡㨢㨣㨤㨥㨦㨧㨨㨩㨪 㨫 㨬 㨭 㨮 㨯 㨰㨱㨲㨳㨴㨵㨶㨷㨸㨹㨺 㨻 㨼 㨽 㨾 㨿
0
3A4
㩀㩁㩂㩃㩄㩅㩆㩇㩈㩉㩊 㩋 㩌 㩍 㩎 㩏 㩐㩑㩒㩓㩔㩕㩖㩗㩘㩙㩚 㩛 㩜 㩝 㩞 㩟
0
3A6
㩠㩡㩢㩣㩤㩥㩦㩧㩨㩩㩪 㩫 㩬 㩭 㩮 㩯 㩰㩱㩲㩳㩴㩵㩶㩷㩸㩹㩺 㩻 㩼 㩽 㩾 㩿
0
3A8
㪀㪁㪂㪃㪄㪅㪆㪇㪈㪉㪊 㪋 㪌 㪍 㪎 㪏 㪐㪑㪒㪓㪔㪕㪖㪗㪘㪙㪚 㪛 㪜 㪝 㪞 㪟
0
3A
㪠㪡㪢㪣㪤㪥㪦㪧㪨㪩㪪 㪫 㪬 㪭 㪮 㪯 㪰㪱㪲㪳㪴㪵㪶㪷㪸㪹㪺 㪻 㪼 㪽 㪾 㪿
A0
3A
㫀㫁㫂㫃㫄㫅㫆㫇㫈㫉㫊 㫋 㫌 㫍 㫎 㫏 㫐㫑㫒㫓㫔㫕㫖㫗㫘㫙㫚 㫛 㫜 㫝 㫞 㫟
C0
3A
㫠㫡㫢㫣㫤㫥㫦㫧㫨㫩㫪 㫫 㫬 㫭 㫮 㫯 㫰㫱㫲㫳㫴㫵㫶㫷㫸㫹㫺 㫻 㫼 㫽 㫾 㫿
E0
3B0
㬀㬁㬂㬃㬄㬅㬆㬇㬈㬉㬊 㬋 㬌 㬍 㬎 㬏 㬐㬑㬒㬓㬔㬕㬖㬗㬘㬙㬚 㬛 㬜 㬝 㬞 㬟
0
3B2
㬠㬡㬢㬣㬤㬥㬦㬧㬨㬩㬪 㬫 㬬 㬭 㬮 㬯 㬰㬱㬲㬳㬴㬵㬶㬷㬸㬹㬺 㬻 㬼 㬽 㬾 㬿
0
3B4
㭀㭁㭂㭃㭄㭅㭆㭇㭈㭉㭊 㭋 㭌 㭍 㭎 㭏 㭐㭑㭒㭓㭔㭕㭖㭗㭘㭙㭚 㭛 㭜 㭝 㭞 㭟
0
3B6
㭠㭡㭢㭣㭤㭥㭦㭧㭨㭩㭪 㭫 㭬 㭭 㭮 㭯 㭰㭱㭲㭳㭴㭵㭶㭷㭸㭹㭺 㭻 㭼 㭽 㭾 㭿
0
3B8
㮀㮁㮂㮃㮄㮅㮆㮇㮈㮉㮊 㮋 㮌 㮍 㮎 㮏 㮐㮑㮒㮓㮔㮕㮖㮗㮘㮙㮚 㮛 㮜 㮝 㮞 㮟
0
3B
㮠㮡㮢㮣㮤㮥㮦㮧㮨㮩㮪 㮫 㮬 㮭 㮮 㮯 㮰㮱㮲㮳㮴㮵㮶㮷㮸㮹㮺 㮻 㮼 㮽 㮾 㮿
A0
3B
㯀㯁㯂㯃㯄㯅㯆㯇㯈㯉㯊 㯋 㯌 㯍 㯎 㯏 㯐㯑㯒㯓㯔㯕㯖㯗㯘㯙㯚 㯛 㯜 㯝 㯞 㯟
C0
3B
㯠㯡㯢㯣㯤㯥㯦㯧㯨㯩㯪 㯫 㯬 㯭 㯮 㯯 㯰㯱㯲㯳㯴㯵㯶㯷㯸㯹㯺 㯻 㯼 㯽 㯾 㯿
E0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
3C0
㰀㰁㰂㰃㰄㰅㰆㰇㰈㰉㰊 㰋 㰌 㰍 㰎 㰏 㰐㰑㰒㰓㰔㰕㰖㰗㰘㰙㰚 㰛 㰜 㰝 㰞 㰟
0
3C2
㰠㰡㰢㰣㰤㰥㰦㰧㰨㰩㰪 㰫 㰬 㰭 㰮 㰯 㰰㰱㰲㰳㰴㰵㰶㰷㰸㰹㰺 㰻 㰼 㰽 㰾 㰿
0
3C4
㱀㱁㱂㱃㱄㱅㱆㱇㱈㱉㱊 㱋 㱌 㱍 㱎 㱏 㱐㱑㱒㱓㱔㱕㱖㱗㱘㱙㱚 㱛 㱜 㱝 㱞 㱟
0
3C6
㱠㱡㱢㱣㱤㱥㱦㱧㱨㱩㱪 㱫 㱬 㱭 㱮 㱯 㱰㱱㱲㱳㱴㱵㱶㱷㱸㱹㱺 㱻 㱼 㱽 㱾 㱿
0
3C8
㲀㲁㲂㲃㲄㲅㲆㲇㲈㲉㲊 㲋 㲌 㲍 㲎 㲏 㲐㲑㲒㲓㲔㲕㲖㲗㲘㲙㲚 㲛 㲜 㲝 㲞 㲟
0
3C
㲠㲡㲢㲣㲤㲥㲦㲧㲨㲩㲪 㲫 㲬 㲭 㲮 㲯 㲰㲱㲲㲳㲴㲵㲶㲷㲸㲹㲺 㲻 㲼 㲽 㲾 㲿
A0
3C
㳀㳁㳂㳃㳄㳅㳆㳇㳈㳉㳊 㳋 㳌 㳍 㳎 㳏 㳐㳑㳒㳓㳔㳕㳖㳗㳘㳙㳚 㳛 㳜 㳝 㳞 㳟
C0
3C
㳠㳡㳢㳣㳤㳥㳦㳧㳨㳩㳪 㳫 㳬 㳭 㳮 㳯 㳰㳱㳲㳳㳴㳵㳶㳷㳸㳹㳺 㳻 㳼 㳽 㳾 㳿
E0
3D0
㴀㴁㴂㴃㴄㴅㴆㴇㴈㴉㴊 㴋 㴌 㴍 㴎 㴏 㴐㴑㴒㴓㴔㴕㴖㴗㴘㴙㴚 㴛 㴜 㴝 㴞 㴟
0
3D2
㴠㴡㴢㴣㴤㴥㴦㴧㴨㴩㴪 㴫 㴬 㴭 㴮 㴯 㴰㴱㴲㴳㴴㴵㴶㴷㴸㴹㴺 㴻 㴼 㴽 㴾 㴿
0
3D4
㵀㵁㵂㵃㵄㵅㵆㵇㵈㵉㵊 㵋 㵌 㵍 㵎 㵏 㵐㵑㵒㵓㵔㵕㵖㵗㵘㵙㵚 㵛 㵜 㵝 㵞 㵟
0
3D6
㵠㵡㵢㵣㵤㵥㵦㵧㵨㵩㵪 㵫 㵬 㵭 㵮 㵯 㵰㵱㵲㵳㵴㵵㵶㵷㵸㵹㵺 㵻 㵼 㵽 㵾 㵿
0
3D8
㶀㶁㶂㶃㶄㶅㶆㶇㶈㶉㶊 㶋 㶌 㶍 㶎 㶏 㶐㶑㶒㶓㶔㶕㶖㶗㶘㶙㶚 㶛 㶜 㶝 㶞 㶟
0
3D
㶠㶡㶢㶣㶤㶥㶦㶧㶨㶩㶪 㶫 㶬 㶭 㶮 㶯 㶰㶱㶲㶳㶴㶵㶶㶷㶸㶹㶺 㶻 㶼 㶽 㶾 㶿
A0
3D
㷀㷁㷂㷃㷄㷅㷆㷇㷈㷉㷊 㷋 㷌 㷍 㷎 㷏 㷐㷑㷒㷓㷔㷕㷖㷗㷘㷙㷚 㷛 㷜 㷝 㷞 㷟
C0
3D
㷠㷡㷢㷣㷤㷥㷦㷧㷨㷩㷪 㷫 㷬 㷭 㷮 㷯 㷰㷱㷲㷳㷴㷵㷶㷷㷸㷹㷺 㷻 㷼 㷽 㷾 㷿
E0
3E0
㸀㸁㸂㸃㸄㸅㸆㸇㸈㸉㸊 㸋 㸌 㸍 㸎 㸏 㸐㸑㸒㸓㸔㸕㸖㸗㸘㸙㸚 㸛 㸜 㸝 㸞 㸟
0
3E2
㸠㸡㸢㸣㸤㸥㸦㸧㸨㸩㸪 㸫 㸬 㸭 㸮 㸯 㸰㸱㸲㸳㸴㸵㸶㸷㸸㸹㸺 㸻 㸼 㸽 㸾 㸿
0
3E4
㹀㹁㹂㹃㹄㹅㹆㹇㹈㹉㹊 㹋 㹌 㹍 㹎 㹏 㹐㹑㹒㹓㹔㹕㹖㹗㹘㹙㹚 㹛 㹜 㹝 㹞 㹟
0
3E6
㹠㹡㹢㹣㹤㹥㹦㹧㹨㹩㹪 㹫 㹬 㹭 㹮 㹯 㹰㹱㹲㹳㹴㹵㹶㹷㹸㹹㹺 㹻 㹼 㹽 㹾 㹿
0
3E8
㺀㺁㺂㺃㺄㺅㺆㺇㺈㺉㺊 㺋 㺌 㺍 㺎 㺏 㺐㺑㺒㺓㺔㺕㺖㺗㺘㺙㺚 㺛 㺜 㺝 㺞 㺟
0
3E
㺠㺡㺢㺣㺤㺥㺦㺧㺨㺩㺪 㺫 㺬 㺭 㺮 㺯 㺰㺱㺲㺳㺴㺵㺶㺷㺸㺹㺺 㺻 㺼 㺽 㺾 㺿
A0
3E
㻀㻁㻂㻃㻄㻅㻆㻇㻈㻉㻊 㻋 㻌 㻍 㻎 㻏 㻐㻑㻒㻓㻔㻕㻖㻗㻘㻙㻚 㻛 㻜 㻝 㻞 㻟
C0
3E
㻠㻡㻢㻣㻤㻥㻦㻧㻨㻩㻪 㻫 㻬 㻭 㻮 㻯 㻰㻱㻲㻳㻴㻵㻶㻷㻸㻹㻺 㻻 㻼 㻽 㻾 㻿
E0
3F0
㼀㼁㼂㼃㼄㼅㼆㼇㼈㼉㼊 㼋 㼌 㼍 㼎 㼏 㼐㼑㼒㼓㼔㼕㼖㼗㼘㼙㼚 㼛 㼜 㼝 㼞 㼟
0
3F2
㼠㼡㼢㼣㼤㼥㼦㼧㼨㼩㼪 㼫 㼬 㼭 㼮 㼯 㼰㼱㼲㼳㼴㼵㼶㼷㼸㼹㼺 㼻 㼼 㼽 㼾 㼿
0
3F4
㽀㽁㽂㽃㽄㽅㽆㽇㽈㽉㽊 㽋 㽌 㽍 㽎 㽏 㽐㽑㽒㽓㽔㽕㽖㽗㽘㽙㽚 㽛 㽜 㽝 㽞 㽟
0
3F6
㽠㽡㽢㽣㽤㽥㽦㽧㽨㽩㽪 㽫 㽬 㽭 㽮 㽯 㽰㽱㽲㽳㽴㽵㽶㽷㽸㽹㽺 㽻 㽼 㽽 㽾 㽿
0
3F8
㾀㾁㾂㾃㾄㾅㾆㾇㾈㾉㾊 㾋 㾌 㾍 㾎 㾏 㾐㾑㾒㾓㾔㾕㾖㾗㾘㾙㾚 㾛 㾜 㾝 㾞 㾟
0
3F
㾠㾡㾢㾣㾤㾥㾦㾧㾨㾩㾪 㾫 㾬 㾭 㾮 㾯 㾰㾱㾲㾳㾴㾵㾶㾷㾸㾹㾺 㾻 㾼 㾽 㾾 㾿
A0
3F
㿀㿁㿂㿃㿄㿅㿆㿇㿈㿉㿊 㿋 㿌 㿍 㿎 㿏 㿐㿑㿒㿓㿔㿕㿖㿗㿘㿙㿚 㿛 㿜 㿝 㿞 㿟
C0
3FE
㿠㿡㿢㿣㿤㿥㿦㿧㿨㿩㿪 㿫 㿬 㿭 㿮 㿯 㿰㿱㿲㿳㿴㿵㿶㿷㿸㿹㿺 㿻 㿼 㿽 㿾 㿿
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
400
0
402
0
404
0
406
0
408
0
40
A0
40
C0
40
E0
410
0
412
0
414
0
416
0
䀀䀁䀂䀃䀄䀅䀆䀇䀈䀉䀊 䀋 䀌 䀍 䀎 䀏 䀐䀑䀒䀓䀔䀕䀖䀗䀘䀙䀚 䀛 䀜 䀝 䀞 䀟
䀠䀡䀢䀣䀤䀥䀦䀧䀨䀩䀪 䀫 䀬 䀭 䀮 䀯 䀰䀱䀲䀳䀴䀵䀶䀷䀸䀹䀺 䀻 䀼 䀽 䀾 䀿
䁀䁁䁂䁃䁄䁅䁆䁇䁈䁉䁊 䁋 䁌 䁍 䁎 䁏 䁐䁑䁒䁓䁔䁕䁖䁗䁘䁙䁚 䁛 䁜 䁝 䁞 䁟
䁠䁡䁢䁣䁤䁥䁦䁧䁨䁩䁪 䁫 䁬 䁭 䁮 䁯 䁰䁱䁲䁳䁴䁵䁶䁷䁸䁹䁺 䁻 䁼 䁽 䁾 䁿
䂀䂁䂂䂃䂄䂅䂆䂇䂈䂉䂊 䂋 䂌 䂍 䂎 䂏 䂐䂑䂒䂓䂔䂕䂖䂗䂘䂙䂚 䂛 䂜 䂝 䂞 䂟
䂠䂡䂢䂣䂤䂥䂦䂧䂨䂩䂪 䂫 䂬 䂭 䂮 䂯 䂰䂱䂲䂳䂴䂵䂶䂷䂸䂹䂺 䂻 䂼 䂽 䂾 䂿
䃀䃁䃂䃃䃄䃅䃆䃇䃈䃉䃊 䃋 䃌 䃍 䃎 䃏 䃐䃑䃒䃓䃔䃕䃖䃗䃘䃙䃚 䃛 䃜 䃝 䃞 䃟
䃠䃡䃢䃣䃤䃥䃦䃧䃨䃩䃪 䃫 䃬 䃭 䃮 䃯 䃰䃱䃲䃳䃴䃵䃶䃷䃸䃹䃺 䃻 䃼 䃽 䃾 䃿
䄀䄁䄂䄃䄄䄅䄆䄇䄈䄉䄊 䄋 䄌 䄍 䄎 䄏 䄐䄑䄒䄓䄔䄕䄖䄗䄘䄙䄚 䄛 䄜 䄝 䄞 䄟
䄠䄡䄢䄣䄤䄥䄦䄧䄨䄩䄪 䄫 䄬 䄭 䄮 䄯 䄰䄱䄲䄳䄴䄵䄶䄷䄸䄹䄺 䄻 䄼 䄽 䄾 䄿
䅀䅁䅂䅃䅄䅅䅆䅇䅈䅉䅊 䅋 䅌 䅍 䅎 䅏 䅐䅑䅒䅓䅔䅕䅖䅗䅘䅙䅚 䅛 䅜 䅝 䅞 䅟
䅠䅡䅢䅣䅤䅥䅦䅧䅨䅩䅪 䅫 䅬 䅭 䅮 䅯 䅰䅱䅲䅳䅴䅵䅶䅷䅸䅹䅺 䅻 䅼 䅽 䅾 䅿
418
0
41
A0
41
C0
41
E0
420
0
422
0
424
0
426
0
428
0
42
A0
42
C0
42
E0
430
0
432
0
434
0
436
0
438
0
43
A0
43
C0
43
E0
䆀䆁䆂䆃䆄䆅䆆䆇䆈䆉䆊 䆋 䆌 䆍 䆎 䆏 䆐䆑䆒䆓䆔䆕䆖䆗䆘䆙䆚 䆛 䆜 䆝 䆞 䆟
䆠䆡䆢䆣䆤䆥䆦䆧䆨䆩䆪 䆫 䆬 䆭 䆮 䆯 䆰䆱䆲䆳䆴䆵䆶䆷䆸䆹䆺 䆻 䆼 䆽 䆾 䆿
䇀䇁䇂䇃䇄䇅䇆䇇䇈䇉䇊 䇋 䇌 䇍 䇎 䇏 䇐䇑䇒䇓䇔䇕䇖䇗䇘䇙䇚 䇛 䇜 䇝 䇞 䇟
䇠䇡䇢䇣䇤䇥䇦䇧䇨䇩䇪 䇫 䇬 䇭 䇮 䇯 䇰䇱䇲䇳䇴䇵䇶䇷䇸䇹䇺 䇻 䇼 䇽 䇾 䇿
䈀䈁䈂䈃䈄䈅䈆䈇䈈䈉䈊 䈋 䈌 䈍 䈎 䈏 䈐䈑䈒䈓䈔䈕䈖䈗䈘䈙䈚 䈛 䈜 䈝 䈞 䈟
䈠䈡䈢䈣䈤䈥䈦䈧䈨䈩䈪 䈫 䈬 䈭 䈮 䈯 䈰䈱䈲䈳䈴䈵䈶䈷䈸䈹䈺 䈻 䈼 䈽 䈾 䈿
䉀䉁䉂䉃䉄䉅䉆䉇䉈䉉䉊 䉋 䉌 䉍 䉎 䉏 䉐䉑䉒䉓䉔䉕䉖䉗䉘䉙䉚 䉛 䉜 䉝 䉞 䉟
䉠䉡䉢䉣䉤䉥䉦䉧䉨䉩䉪 䉫 䉬 䉭 䉮 䉯 䉰䉱䉲䉳䉴䉵䉶䉷䉸䉹䉺 䉻 䉼 䉽 䉾 䉿
䊀䊁䊂䊃䊄䊅䊆䊇䊈䊉䊊 䊋 䊌 䊍 䊎 䊏 䊐䊑䊒䊓䊔䊕䊖䊗䊘䊙䊚 䊛 䊜 䊝 䊞 䊟
䊠䊡䊢䊣䊤䊥䊦䊧䊨䊩䊪 䊫 䊬 䊭 䊮 䊯 䊰䊱䊲䊳䊴䊵䊶䊷䊸䊹䊺 䊻 䊼 䊽 䊾 䊿
䋀䋁䋂䋃䋄䋅䋆䋇䋈䋉䋊 䋋 䋌 䋍 䋎 䋏 䋐䋑䋒䋓䋔䋕䋖䋗䋘䋙䋚 䋛 䋜 䋝 䋞 䋟
䋠䋡䋢䋣䋤䋥䋦䋧䋨䋩䋪 䋫 䋬 䋭 䋮 䋯 䋰䋱䋲䋳䋴䋵䋶䋷䋸䋹䋺 䋻 䋼 䋽 䋾 䋿
䌀䌁䌂䌃䌄䌅䌆䌇䌈䌉䌊 䌋 䌌 䌍 䌎 䌏 䌐䌑䌒䌓䌔䌕䌖䌗䌘䌙䌚 䌛 䌜 䌝 䌞 䌟
䌠䌡䌢䌣䌤䌥䌦䌧䌨䌩䌪 䌫 䌬 䌭 䌮 䌯 䌰䌱䌲䌳䌴䌵䌶䌷䌸䌹䌺 䌻 䌼 䌽 䌾 䌿
䍀䍁䍂䍃䍄䍅䍆䍇䍈䍉䍊 䍋 䍌 䍍 䍎 䍏 䍐䍑䍒䍓䍔䍕䍖䍗䍘䍙䍚 䍛 䍜 䍝 䍞 䍟
䍠䍡䍢䍣䍤䍥䍦䍧䍨䍩䍪 䍫 䍬 䍭 䍮 䍯 䍰䍱䍲䍳䍴䍵䍶䍷䍸䍹䍺 䍻 䍼 䍽 䍾 䍿
䎀䎁䎂䎃䎄䎅䎆䎇䎈䎉䎊 䎋 䎌 䎍 䎎 䎏 䎐䎑䎒䎓䎔䎕䎖䎗䎘䎙䎚 䎛 䎜 䎝 䎞 䎟
䎠䎡䎢䎣䎤䎥䎦䎧䎨䎩䎪 䎫 䎬 䎭 䎮 䎯 䎰䎱䎲䎳䎴䎵䎶䎷䎸䎹䎺 䎻 䎼 䎽 䎾 䎿
䏀䏁䏂䏃䏄䏅䏆䏇䏈䏉䏊 䏋 䏌 䏍 䏎 䏏 䏐䏑䏒䏓䏔䏕䏖䏗䏘䏙䏚 䏛 䏜 䏝 䏞 䏟
䏠䏡䏢䏣䏤䏥䏦䏧䏨䏩䏪 䏫 䏬 䏭 䏮 䏯 䏰䏱䏲䏳䏴䏵䏶䏷䏸䏹䏺 䏻 䏼 䏽 䏾 䏿
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
440
䐀䐁䐂䐃䐄䐅䐆䐇䐈䐉䐊 䐋 䐌 䐍 䐎 䐏 䐐䐑䐒䐓䐔䐕䐖䐗䐘䐙䐚 䐛 䐜 䐝 䐞 䐟
0
442
0
444
0
446
0
448
0
44
A0
44
C0
44
E0
450
0
452
0
454
0
456
0
458
0
45
A0
45
C0
45
E0
460
0
462
0
464
0
466
0
468
0
46
A0
46
C0
䐠䐡䐢䐣䐤䐥䐦䐧䐨䐩䐪 䐫 䐬 䐭 䐮 䐯 䐰䐱䐲䐳䐴䐵䐶䐷䐸䐹䐺 䐻 䐼 䐽 䐾 䐿
䑀䑁䑂䑃䑄䑅䑆䑇䑈䑉䑊 䑋 䑌 䑍 䑎 䑏 䑐䑑䑒䑓䑔䑕䑖䑗䑘䑙䑚 䑛 䑜 䑝 䑞 䑟
䑠䑡䑢䑣䑤䑥䑦䑧䑨䑩䑪 䑫 䑬 䑭 䑮 䑯 䑰䑱䑲䑳䑴䑵䑶䑷䑸䑹䑺 䑻 䑼 䑽 䑾 䑿
䒀䒁䒂䒃䒄䒅䒆䒇䒈䒉䒊 䒋 䒌 䒍 䒎 䒏 䒐䒑䒒䒓䒔䒕䒖䒗䒘䒙䒚 䒛 䒜 䒝 䒞 䒟
䒠䒡䒢䒣䒤䒥䒦䒧䒨䒩䒪 䒫 䒬 䒭 䒮 䒯 䒰䒱䒲䒳䒴䒵䒶䒷䒸䒹䒺 䒻 䒼 䒽 䒾 䒿
䓀䓁䓂䓃䓄䓅䓆䓇䓈䓉䓊 䓋 䓌 䓍 䓎 䓏 䓐䓑䓒䓓䓔䓕䓖䓗䓘䓙䓚 䓛 䓜 䓝 䓞 䓟
䓠䓡䓢䓣䓤䓥䓦䓧䓨䓩䓪 䓫 䓬 䓭 䓮 䓯 䓰䓱䓲䓳䓴䓵䓶䓷䓸䓹䓺 䓻 䓼 䓽 䓾 䓿
䔀䔁䔂䔃䔄䔅䔆䔇䔈䔉䔊 䔋 䔌 䔍 䔎 䔏 䔐䔑䔒䔓䔔䔕䔖䔗䔘䔙䔚 䔛 䔜 䔝 䔞 䔟
䔠䔡䔢䔣䔤䔥䔦䔧䔨䔩䔪 䔫 䔬 䔭 䔮 䔯 䔰䔱䔲䔳䔴䔵䔶䔷䔸䔹䔺 䔻 䔼 䔽 䔾 䔿
䕀䕁䕂䕃䕄䕅䕆䕇䕈䕉䕊 䕋 䕌 䕍 䕎 䕏 䕐䕑䕒䕓䕔䕕䕖䕗䕘䕙䕚 䕛 䕜 䕝 䕞 䕟
䕠䕡䕢䕣䕤䕥䕦䕧䕨䕩䕪 䕫 䕬 䕭 䕮 䕯 䕰䕱䕲䕳䕴䕵䕶䕷䕸䕹䕺 䕻 䕼 䕽 䕾 䕿
䖀䖁䖂䖃䖄䖅䖆䖇䖈䖉䖊 䖋 䖌 䖍 䖎 䖏 䖐䖑䖒䖓䖔䖕䖖䖗䖘䖙䖚 䖛 䖜 䖝 䖞 䖟
䖠䖡䖢䖣䖤䖥䖦䖧䖨䖩䖪 䖫 䖬 䖭 䖮 䖯 䖰䖱䖲䖳䖴䖵䖶䖷䖸䖹䖺 䖻 䖼 䖽 䖾 䖿
䗀䗁䗂䗃䗄䗅䗆䗇䗈䗉䗊 䗋 䗌 䗍 䗎 䗏 䗐䗑䗒䗓䗔䗕䗖䗗䗘䗙䗚 䗛 䗜 䗝 䗞 䗟
䗠䗡䗢䗣䗤䗥䗦䗧䗨䗩䗪 䗫 䗬 䗭 䗮 䗯 䗰䗱䗲䗳䗴䗵䗶䗷䗸䗹䗺 䗻 䗼 䗽 䗾 䗿
䘀䘁䘂䘃䘄䘅䘆䘇䘈䘉䘊 䘋 䘌 䘍 䘎 䘏 䘐䘑䘒䘓䘔䘕䘖䘗䘘䘙䘚 䘛 䘜 䘝 䘞 䘟
䘠䘡䘢䘣䘤䘥䘦䘧䘨䘩䘪 䘫 䘬 䘭 䘮 䘯 䘰䘱䘲䘳䘴䘵䘶䘷䘸䘹䘺 䘻 䘼 䘽 䘾 䘿
䙀䙁䙂䙃䙄䙅䙆䙇䙈䙉䙊 䙋 䙌 䙍 䙎 䙏 䙐䙑䙒䙓䙔䙕䙖䙗䙘䙙䙚 䙛 䙜 䙝 䙞 䙟
䙠䙡䙢䙣䙤䙥䙦䙧䙨䙩䙪 䙫 䙬 䙭 䙮 䙯 䙰䙱䙲䙳䙴䙵䙶䙷䙸䙹䙺 䙻 䙼 䙽 䙾 䙿
䚀䚁䚂䚃䚄䚅䚆䚇䚈䚉䚊 䚋 䚌 䚍 䚎 䚏 䚐䚑䚒䚓䚔䚕䚖䚗䚘䚙䚚 䚛 䚜 䚝 䚞 䚟
䚠䚡䚢䚣䚤䚥䚦䚧䚨䚩䚪 䚫 䚬 䚭 䚮 䚯 䚰䚱䚲䚳䚴䚵䚶䚷䚸䚹䚺 䚻 䚼 䚽 䚾 䚿
䛀䛁䛂䛃䛄䛅䛆䛇䛈䛉䛊 䛋 䛌 䛍 䛎 䛏 䛐䛑䛒䛓䛔䛕䛖䛗䛘䛙䛚 䛛 䛜 䛝 䛞 䛟
46
E0
470
0
472
0
474
0
476
0
478
0
47
A0
47
C0
47
E0
䛠䛡䛢䛣䛤䛥䛦䛧䛨䛩䛪 䛫 䛬 䛭 䛮 䛯 䛰䛱䛲䛳䛴䛵䛶䛷䛸䛹䛺 䛻 䛼 䛽 䛾 䛿
䜀䜁䜂䜃䜄䜅䜆䜇䜈䜉䜊 䜋 䜌 䜍 䜎 䜏 䜐䜑䜒䜓䜔䜕䜖䜗䜘䜙䜚 䜛 䜜 䜝 䜞 䜟
䜠䜡䜢䜣䜤䜥䜦䜧䜨䜩䜪 䜫 䜬 䜭 䜮 䜯 䜰䜱䜲䜳䜴䜵䜶䜷䜸䜹䜺 䜻 䜼 䜽 䜾 䜿
䝀䝁䝂䝃䝄䝅䝆䝇䝈䝉䝊 䝋 䝌 䝍 䝎 䝏 䝐䝑䝒䝓䝔䝕䝖䝗䝘䝙䝚 䝛 䝜 䝝 䝞 䝟
䝠䝡䝢䝣䝤䝥䝦䝧䝨䝩䝪 䝫 䝬 䝭 䝮 䝯 䝰䝱䝲䝳䝴䝵䝶䝷䝸䝹䝺 䝻 䝼 䝽 䝾 䝿
䞀䞁䞂䞃䞄䞅䞆䞇䞈䞉䞊 䞋 䞌 䞍 䞎 䞏 䞐䞑䞒䞓䞔䞕䞖䞗䞘䞙䞚 䞛 䞜 䞝 䞞 䞟
䞠䞡䞢䞣䞤䞥䞦䞧䞨䞩䞪 䞫 䞬 䞭 䞮 䞯 䞰䞱䞲䞳䞴䞵䞶䞷䞸䞹䞺 䞻 䞼 䞽 䞾 䞿
䟀䟁䟂䟃䟄䟅䟆䟇䟈䟉䟊 䟋 䟌 䟍 䟎 䟏 䟐䟑䟒䟓䟔䟕䟖䟗䟘䟙䟚 䟛 䟜 䟝 䟞 䟟
䟠䟡䟢䟣䟤䟥䟦䟧䟨䟩䟪 䟫 䟬 䟭 䟮 䟯 䟰䟱䟲䟳䟴䟵䟶䟷䟸䟹䟺 䟻 䟼 䟽 䟾 䟿
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
480
䠀䠁䠂䠃䠄䠅䠆䠇䠈䠉䠊 䠋 䠌 䠍 䠎 䠏 䠐䠑䠒䠓䠔䠕䠖䠗䠘䠙䠚 䠛 䠜 䠝 䠞 䠟
0
482
䠠䠡䠢䠣䠤䠥䠦䠧䠨䠩䠪 䠫 䠬 䠭 䠮 䠯 䠰䠱䠲䠳䠴䠵䠶䠷䠸䠹䠺 䠻 䠼 䠽 䠾 䠿
0
484
䡀䡁䡂䡃䡄䡅䡆䡇䡈䡉䡊 䡋 䡌 䡍 䡎 䡏 䡐䡑䡒䡓䡔䡕䡖䡗䡘䡙䡚 䡛 䡜 䡝 䡞 䡟
0
486
䡠䡡䡢䡣䡤䡥䡦䡧䡨䡩䡪 䡫 䡬 䡭 䡮 䡯 䡰䡱䡲䡳䡴䡵䡶䡷䡸䡹䡺 䡻 䡼 䡽 䡾 䡿
0
488
䢀䢁䢂䢃䢄䢅䢆䢇䢈䢉䢊 䢋 䢌 䢍 䢎 䢏 䢐䢑䢒䢓䢔䢕䢖䢗䢘䢙䢚 䢛 䢜 䢝 䢞 䢟
0
48A
䢠䢡䢢䢣䢤䢥䢦䢧䢨䢩䢪 䢫 䢬 䢭 䢮 䢯 䢰䢱䢲䢳䢴䢵䢶䢷䢸䢹䢺 䢻 䢼 䢽 䢾 䢿
0
48C
䣀䣁䣂䣃䣄䣅䣆䣇䣈䣉䣊 䣋 䣌 䣍 䣎 䣏 䣐䣑䣒䣓䣔䣕䣖䣗䣘䣙䣚 䣛 䣜 䣝 䣞 䣟
0
48E
䣠䣡䣢䣣䣤䣥䣦䣧䣨䣩䣪 䣫 䣬 䣭 䣮 䣯 䣰䣱䣲䣳䣴䣵䣶䣷䣸䣹䣺 䣻 䣼 䣽 䣾 䣿
0
490
䤀䤁䤂䤃䤄䤅䤆䤇䤈䤉䤊 䤋 䤌 䤍 䤎 䤏 䤐䤑䤒䤓䤔䤕䤖䤗䤘䤙䤚 䤛 䤜 䤝 䤞 䤟
0
492
䤠䤡䤢䤣䤤䤥䤦䤧䤨䤩䤪 䤫 䤬 䤭 䤮 䤯 䤰䤱䤲䤳䤴䤵䤶䤷䤸䤹䤺 䤻 䤼 䤽 䤾 䤿
0
494
䥀䥁䥂䥃䥄䥅䥆䥇䥈䥉䥊 䥋 䥌 䥍 䥎 䥏 䥐䥑䥒䥓䥔䥕䥖䥗䥘䥙䥚 䥛 䥜 䥝 䥞 䥟
0
496
䥠䥡䥢䥣䥤䥥䥦䥧䥨䥩䥪 䥫 䥬 䥭 䥮 䥯 䥰䥱䥲䥳䥴䥵䥶䥷䥸䥹䥺 䥻 䥼 䥽 䥾 䥿
0
498
䦀䦁䦂䦃䦄䦅䦆䦇䦈䦉䦊 䦋 䦌 䦍 䦎 䦏 䦐䦑䦒䦓䦔䦕䦖䦗䦘䦙䦚 䦛 䦜 䦝 䦞 䦟
0
49A
䦠䦡䦢䦣䦤䦥䦦䦧䦨䦩䦪 䦫 䦬 䦭 䦮 䦯 䦰䦱䦲䦳䦴䦵䦶䦷䦸䦹䦺 䦻 䦼 䦽 䦾 䦿
0
49C
䧀䧁䧂䧃䧄䧅䧆䧇䧈䧉䧊 䧋 䧌 䧍 䧎 䧏 䧐䧑䧒䧓䧔䧕䧖䧗䧘䧙䧚 䧛 䧜 䧝 䧞 䧟
0
49E
䧠䧡䧢䧣䧤䧥䧦䧧䧨䧩䧪 䧫 䧬 䧭 䧮 䧯 䧰䧱䧲䧳䧴䧵䧶䧷䧸䧹䧺 䧻 䧼 䧽 䧾 䧿
0
4A0
䨀䨁䨂䨃䨄䨅䨆䨇䨈䨉䨊 䨋 䨌 䨍 䨎 䨏 䨐䨑䨒䨓䨔䨕䨖䨗䨘䨙䨚 䨛 䨜 䨝 䨞 䨟
0
4A2
䨠䨡䨢䨣䨤䨥䨦䨧䨨䨩䨪 䨫 䨬 䨭 䨮 䨯 䨰䨱䨲䨳䨴䨵䨶䨷䨸䨹䨺 䨻 䨼 䨽 䨾 䨿
0
4A4
䩀䩁䩂䩃䩄䩅䩆䩇䩈䩉䩊 䩋 䩌 䩍 䩎 䩏 䩐䩑䩒䩓䩔䩕䩖䩗䩘䩙䩚 䩛 䩜 䩝 䩞 䩟
0
4A6
䩠䩡䩢䩣䩤䩥䩦䩧䩨䩩䩪 䩫 䩬 䩭 䩮 䩯 䩰䩱䩲䩳䩴䩵䩶䩷䩸䩹䩺 䩻 䩼 䩽 䩾 䩿
0
4A8
䪀䪁䪂䪃䪄䪅䪆䪇䪈䪉䪊 䪋 䪌 䪍 䪎 䪏 䪐䪑䪒䪓䪔䪕䪖䪗䪘䪙䪚 䪛 䪜 䪝 䪞 䪟
0
4A
䪠䪡䪢䪣䪤䪥䪦䪧䪨䪩䪪 䪫 䪬 䪭 䪮 䪯 䪰䪱䪲䪳䪴䪵䪶䪷䪸䪹䪺 䪻 䪼 䪽 䪾 䪿
A0
4A
䫀䫁䫂䫃䫄䫅䫆䫇䫈䫉䫊 䫋 䫌 䫍 䫎 䫏 䫐䫑䫒䫓䫔䫕䫖䫗䫘䫙䫚 䫛 䫜 䫝 䫞 䫟
C0
4A
䫠䫡䫢䫣䫤䫥䫦䫧䫨䫩䫪 䫫 䫬 䫭 䫮 䫯 䫰䫱䫲䫳䫴䫵䫶䫷䫸䫹䫺 䫻 䫼 䫽 䫾 䫿
E0
4B0
䬀䬁䬂䬃䬄䬅䬆䬇䬈䬉䬊 䬋 䬌 䬍 䬎 䬏 䬐䬑䬒䬓䬔䬕䬖䬗䬘䬙䬚 䬛 䬜 䬝 䬞 䬟
0
4B2
䬠䬡䬢䬣䬤䬥䬦䬧䬨䬩䬪 䬫 䬬 䬭 䬮 䬯 䬰䬱䬲䬳䬴䬵䬶䬷䬸䬹䬺 䬻 䬼 䬽 䬾 䬿
0
4B4
䭀䭁䭂䭃䭄䭅䭆䭇䭈䭉䭊 䭋 䭌 䭍 䭎 䭏 䭐䭑䭒䭓䭔䭕䭖䭗䭘䭙䭚 䭛 䭜 䭝 䭞 䭟
0
4B6
䭠䭡䭢䭣䭤䭥䭦䭧䭨䭩䭪 䭫 䭬 䭭 䭮 䭯 䭰䭱䭲䭳䭴䭵䭶䭷䭸䭹䭺 䭻 䭼 䭽 䭾 䭿
0
4B8
䮀䮁䮂䮃䮄䮅䮆䮇䮈䮉䮊 䮋 䮌 䮍 䮎 䮏 䮐䮑䮒䮓䮔䮕䮖䮗䮘䮙䮚 䮛 䮜 䮝 䮞 䮟
0
4B
䮠䮡䮢䮣䮤䮥䮦䮧䮨䮩䮪 䮫 䮬 䮭 䮮 䮯 䮰䮱䮲䮳䮴䮵䮶䮷䮸䮹䮺 䮻 䮼 䮽 䮾 䮿
A0
4B
䯀䯁䯂䯃䯄䯅䯆䯇䯈䯉䯊 䯋 䯌 䯍 䯎 䯏 䯐䯑䯒䯓䯔䯕䯖䯗䯘䯙䯚 䯛 䯜 䯝 䯞 䯟
C0
4B
䯠䯡䯢䯣䯤䯥䯦䯧䯨䯩䯪 䯫 䯬 䯭 䯮 䯯 䯰䯱䯲䯳䯴䯵䯶䯷䯸䯹䯺 䯻 䯼 䯽 䯾 䯿
E0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDE F 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDE F
4C
䰀䰁䰂䰃䰄䰅䰆䰇䰈䰉䰊 䰋 䰌 䰍 䰎 䰏䰐䰑䰒䰓䰔䰕䰖䰗䰘䰙䰚 䰛 䰜 䰝 䰞 䰟
00
4C
䰠䰡䰢䰣䰤䰥䰦䰧䰨䰩䰪 䰫 䰬 䰭 䰮 䰯䰰䰱䰲䰳䰴䰵䰶䰷䰸䰹䰺 䰻 䰼 䰽 䰾 䰿
20
4C
䱀䱁䱂䱃䱄䱅䱆䱇䱈䱉䱊 䱋 䱌 䱍 䱎 䱏䱐䱑䱒䱓䱔䱕䱖䱗䱘䱙䱚 䱛 䱜 䱝 䱞 䱟
40
4C
䱠䱡䱢䱣䱤䱥䱦䱧䱨䱩䱪 䱫 䱬 䱭 䱮 䱯䱰䱱䱲䱳䱴䱵䱶䱷䱸䱹䱺 䱻 䱼 䱽 䱾 䱿
60
4C
䲀䲁䲂䲃䲄䲅䲆䲇䲈䲉䲊 䲋 䲌 䲍 䲎 䲏䲐䲑䲒䲓䲔䲕䲖䲗䲘䲙䲚 䲛 䲜 䲝 䲞 䲟
80
4C
䲠䲡䲢䲣䲤䲥䲦䲧䲨䲩䲪 䲫 䲬 䲭 䲮 䲯䲰䲱䲲䲳䲴䲵䲶䲷䲸䲹䲺 䲻 䲼 䲽 䲾 䲿
A0
4C
䳀䳁䳂䳃䳄䳅䳆䳇䳈䳉䳊 䳋 䳌 䳍 䳎 䳏䳐䳑䳒䳓䳔䳕䳖䳗䳘䳙䳚 䳛 䳜 䳝 䳞 䳟
C0
4C
䳠䳡䳢䳣䳤䳥䳦䳧䳨䳩䳪 䳫 䳬 䳭 䳮 䳯䳰䳱䳲䳳䳴䳵䳶䳷䳸䳹䳺 䳻 䳼 䳽 䳾 䳿
E0
4D
䴀䴁䴂䴃䴄䴅䴆䴇䴈䴉䴊 䴋 䴌 䴍 䴎 䴏䴐䴑䴒䴓䴔䴕䴖䴗䴘䴙䴚 䴛 䴜 䴝 䴞 䴟
00
4D
䴠䴡䴢䴣䴤䴥䴦䴧䴨䴩䴪 䴫 䴬 䴭 䴮 䴯䴰䴱䴲䴳䴴䴵䴶䴷䴸䴹䴺 䴻 䴼 䴽 䴾 䴿
20
4D
䵀䵁䵂䵃䵄䵅䵆䵇䵈䵉䵊 䵋 䵌 䵍 䵎 䵏䵐䵑䵒䵓䵔䵕䵖䵗䵘䵙䵚 䵛 䵜 䵝 䵞 䵟
40
4D
䵠䵡䵢䵣䵤䵥䵦䵧䵨䵩䵪 䵫 䵬 䵭 䵮 䵯䵰䵱䵲䵳䵴䵵䵶䵷䵸䵹䵺 䵻 䵼 䵽 䵾 䵿
60
4D
䶀䶁䶂䶃䶄䶅䶆䶇䶈䶉䶊 䶋 䶌 䶍 䶎 䶏䶐䶑䶒䶓䶔䶕䶖䶗䶘䶙䶚 䶛 䶜 䶝 䶞 䶟
80
4D
䶠䶡䶢䶣䶤䶥䶦䶧䶨䶩䶪 䶫 䶬 䶭 䶮 䶯䶰䶱䶲䶳䶴䶵         
A0
4D
           
C0
4D
           
E0
CJ
4E0
一丁丂七丄丅丆万丈三上 下 丌 不 与 丏丐丑丒专且丕世丗丘丙业 丛 东 丝 丞 丟
K
0
4E2
丠両丢丣两严並丧丨丩个 丫 丬 中 丮 丯丰丱串丳临丵丶丷丸丹为 主 丼 丽 举 丿
0
4E4
乀乁乂乃乄久乆乇么义乊 之 乌 乍 乎 乏乐乑乒乓乔乕乖乗乘乙乚 乛 乜 九 乞 也
0
4E6
习乡乢乣乤乥书乧乨乩乪 乫 乬 乭 乮 乯买乱乲乳乴乵乶乷乸乹乺 乻 乼 乽 乾 乿
0
4E8
亀亁亂亃亄亅了亇予争亊 事 二 亍 于 亏亐云互亓五井亖亗亘亙亚 些 亜 亝 亞 亟
0
4E
亠亡亢亣交亥亦产亨亩亪 享 京 亭 亮 亯亰亱亲亳亴亵亶亷亸亹人 亻 亼 亽 亾 亿
A0
4E
什仁仂仃仄仅仆仇仈仉今 介 仌 仍 从 仏仐仑仒仓仔仕他仗付仙仚 仛 仜 仝 仞 仟
C0
4E
E0
4F0
0
4F2
0
4F4
0
4F6
0
4F8
0
4F
A0
4F
C0
4F
E0
仠仡仢代令以仦仧仨仩仪 仫 们 仭 仮 仯仰仱仲仳仴仵件价仸仹仺 任 仼 份 仾 仿
伀企伂伃伄伅伆伇伈伉伊 伋 伌 伍 伎 伏伐休伒伓伔伕伖众优伙会 伛 伜 伝 伞 伟
传伡伢伣伤伥伦伧伨伩伪 伫 伬 伭 伮 伯估伱伲伳伴伵伶伷伸伹伺 伻 似 伽 伾 伿
佀佁佂佃佄佅但佇佈佉佊 佋 佌 位 低 住佐佑佒体佔何佖佗佘余佚 佛 作 佝 佞 佟
你佡佢佣佤佥佦佧佨佩佪 佫 佬 佭 佮 佯佰佱佲佳佴併佶佷佸佹佺 佻 佼 佽 佾 使
侀侁侂侃侄侅來侇侈侉侊 例 侌 侍 侎 侏侐侑侒侓侔侕侖侗侘侙侚 供 侜 依 侞 侟
侠価侢侣侤侥侦侧侨侩侪 侫 侬 侭 侮 侯侰侱侲侳侴侵侶侷侸侹侺 侻 侼 侽 侾 便
俀俁係促俄俅俆俇俈俉俊 俋 俌 俍 俎 俏俐俑俒俓俔俕俖俗俘俙俚 俛 俜 保 俞 俟
俠信俢俣俤俥俦俧俨俩俪 俫 俬 俭 修 俯俰俱俲俳俴俵俶俷俸俹俺 俻 俼 俽 俾 俿
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AB CDE F 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AB CDE F
CJ
500
倀倁倂倃倄倅倆倇倈倉倊 個 倌 倍 倎 倏倐們倒倓倔倕倖倗倘候倚 倛 倜 倝 倞 借
K
0
502
倠倡倢倣値倥倦倧倨倩倪 倫 倬 倭 倮 倯倰倱倲倳倴倵倶倷倸倹债 倻 值 倽 倾 倿
0
504
偀偁偂偃偄偅偆假偈偉偊 偋 偌 偍 偎 偏偐偑偒偓偔偕偖偗偘偙做 偛 停 偝 偞 偟
0
506
偠偡偢偣偤健偦偧偨偩偪 偫 偬 偭 偮 偯偰偱偲偳側偵偶偷偸偹偺 偻 偼 偽 偾 偿
0
508
傀傁傂傃傄傅傆傇傈傉傊 傋 傌 傍 傎 傏傐傑傒傓傔傕傖傗傘備傚 傛 傜 傝 傞 傟
0
50
傠傡傢傣傤傥傦傧储傩傪 傫 催 傭 傮 傯傰傱傲傳傴債傶傷傸傹傺 傻 傼 傽 傾 傿
A0
50
僀僁僂僃僄僅僆僇僈僉僊 僋 僌 働 僎 像僐僑僒僓僔僕僖僗僘僙僚 僛 僜 僝 僞 僟
C0
50
僠僡僢僣僤僥僦僧僨僩僪 僫 僬 僭 僮 僯僰僱僲僳僴僵僶僷僸價僺 僻 僼 僽 僾 僿
E0
510
儀儁儂儃億儅儆儇儈儉儊 儋 儌 儍 儎 儏儐儑儒儓儔儕儖儗儘儙儚 儛 儜 儝 儞 償
0
512
儠儡儢儣儤儥儦儧儨儩優 儫 儬 儭 儮 儯儰儱儲儳儴儵儶儷儸儹儺 儻 儼 儽 儾 儿
0
514
兀允兂元兄充兆兇先光兊 克 兌 免 兎 兏児兑兒兓兔兕兖兗兘兙党 兛 兜 兝 兞 兟
0
516
兠兡兢兣兤入兦內全兩兪 八 公 六 兮 兯兰共兲关兴兵其具典兹兺 养 兼 兽 兾 兿
0
518
冀冁冂冃冄内円冇冈冉冊 冋 册 再 冎 冏冐冑冒冓冔冕冖冗冘写冚 军 农 冝 冞 冟
0
51
冠冡冢冣冤冥冦冧冨冩冪 冫 冬 冭 冮 冯冰冱冲决冴况冶冷冸冹冺 冻 冼 冽 冾 冿
A0
51
净凁凂凃凄凅准凇凈凉凊 凋 凌 凍 凎 减凐凑凒凓凔凕凖凗凘凙凚 凛 凜 凝 凞 凟
C0
51
几凡凢凣凤凥処凧凨凩凪 凫 凬 凭 凮 凯凰凱凲凳凴凵凶凷凸凹出 击 凼 函 凾 凿
E0
520
刀刁刂刃刄刅分切刈刉刊 刋 刌 刍 刎 刏刐刑划刓刔刕刖列刘则刚 创 刜 初 刞 刟
0
522
删刡刢刣判別刦刧刨利刪 别 刬 刭 刮 刯到刱刲刳刴刵制刷券刹刺 刻 刼 刽 刾 刿
0
524
剀剁剂剃剄剅剆則剈剉削 剋 剌 前 剎 剏剐剑剒剓剔剕剖剗剘剙剚 剛 剜 剝 剞 剟
0
526
剠剡剢剣剤剥剦剧剨剩剪 剫 剬 剭 剮 副剰剱割剳剴創剶剷剸剹剺 剻 剼 剽 剾 剿
0
528
劀劁劂劃劄劅劆劇劈劉劊 劋 劌 劍 劎 劏劐劑劒劓劔劕劖劗劘劙劚 力 劜 劝 办 功
0
52
加务劢劣劤劥劦劧动助努 劫 劬 劭 劮 劯劰励劲劳労劵劶劷劸効劺 劻 劼 劽 劾 势
A0
52
勀勁勂勃勄勅勆勇勈勉勊 勋 勌 勍 勎 勏勐勑勒勓勔動勖勗勘務勚 勛 勜 勝 勞 募
C0
52
勠勡勢勣勤勥勦勧勨勩勪 勫 勬 勭 勮 勯勰勱勲勳勴勵勶勷勸勹勺 勻 勼 勽 勾 勿
E0
530
匀匁匂匃匄包匆匇匈匉匊 匋 匌 匍 匎 匏匐匑匒匓匔匕化北匘匙匚 匛 匜 匝 匞 匟
0
532
匠匡匢匣匤匥匦匧匨匩匪 匫 匬 匭 匮 匯匰匱匲匳匴匵匶匷匸匹区 医 匼 匽 匾 匿
0
534
區十卂千卄卅卆升午卉半 卋 卌 卍 华 协卐卑卒卓協单卖南単卙博 卛 卜 卝 卞 卟
0
536
占卡卢卣卤卥卦卧卨卩卪 卫 卬 卭 卮 卯印危卲即却卵卶卷卸卹卺 卻 卼 卽 卾 卿
0
538
厀厁厂厃厄厅历厇厈厉厊 压 厌 厍 厎 厏厐厑厒厓厔厕厖厗厘厙厚 厛 厜 厝 厞 原
0
53
厠厡厢厣厤厥厦厧厨厩厪 厫 厬 厭 厮 厯厰厱厲厳厴厵厶厷厸厹厺 去 厼 厽 厾 县
A0
53
叀叁参參叄叅叆叇又叉及 友 双 反 収 叏叐发叒叓叔叕取受变叙叚 叛 叜 叝 叞 叟
C0
53
叠叡叢口古句另叧叨叩只 叫 召 叭 叮 可台叱史右叴叵叶号司叹叺 叻 叼 叽 叾 叿
E0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AB CDE F 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AB CDE F
CJ
540
吀吁吂吃各吅吆吇合吉吊 吋 同 名 后 吏吐向吒吓吔吕吖吗吘吙吚 君 吜 吝 吞 吟
K
0
542
吠吡吢吣吤吥否吧吨吩吪 含 听 吭 吮 启吰吱吲吳吴吵吶吷吸吹吺 吻 吼 吽 吾 吿
0
544
呀呁呂呃呄呅呆呇呈呉告 呋 呌 呍 呎 呏呐呑呒呓呔呕呖呗员呙呚 呛 呜 呝 呞 呟
0
546
呠呡呢呣呤呥呦呧周呩呪 呫 呬 呭 呮 呯呰呱呲味呴呵呶呷呸呹呺 呻 呼 命 呾 呿
0
548
咀咁咂咃咄咅咆咇咈咉咊 咋 和 咍 咎 咏咐咑咒咓咔咕咖咗咘咙咚 咛 咜 咝 咞 咟
0
54
咠咡咢咣咤咥咦咧咨咩咪 咫 咬 咭 咮 咯咰咱咲咳咴咵咶咷咸咹咺 咻 咼 咽 咾 咿
A0
54
哀品哂哃哄哅哆哇哈哉哊 哋 哌 响 哎 哏哐哑哒哓哔哕哖哗哘哙哚 哛 哜 哝 哞 哟
C0
54
哠員哢哣哤哥哦哧哨哩哪 哫 哬 哭 哮 哯哰哱哲哳哴哵哶哷哸哹哺 哻 哼 哽 哾 哿
E0
550
唀唁唂唃唄唅唆唇唈唉唊 唋 唌 唍 唎 唏唐唑唒唓唔唕唖唗唘唙唚 唛 唜 唝 唞 唟
0
552
唠唡唢唣唤唥唦唧唨唩唪 唫 唬 唭 售 唯唰唱唲唳唴唵唶唷唸唹唺 唻 唼 唽 唾 唿
0
554
啀啁啂啃啄啅商啇啈啉啊 啋 啌 啍 啎 問啐啑啒啓啔啕啖啗啘啙啚 啛 啜 啝 啞 啟
0
556
啠啡啢啣啤啥啦啧啨啩啪 啫 啬 啭 啮 啯啰啱啲啳啴啵啶啷啸啹啺 啻 啼 啽 啾 啿
0
558
喀喁喂喃善喅喆喇喈喉喊 喋 喌 喍 喎 喏喐喑喒喓喔喕喖喗喘喙喚 喛 喜 喝 喞 喟
0
55
喠喡喢喣喤喥喦喧喨喩喪 喫 喬 喭 單 喯喰喱喲喳喴喵営喷喸喹喺 喻 喼 喽 喾 喿
A0
55
嗀嗁嗂嗃嗄嗅嗆嗇嗈嗉嗊 嗋 嗌 嗍 嗎 嗏嗐嗑嗒嗓嗔嗕嗖嗗嗘嗙嗚 嗛 嗜 嗝 嗞 嗟
C0
55
嗠嗡嗢嗣嗤嗥嗦嗧嗨嗩嗪 嗫 嗬 嗭 嗮 嗯嗰嗱嗲嗳嗴嗵嗶嗷嗸嗹嗺 嗻 嗼 嗽 嗾 嗿
E0
560
嘀嘁嘂嘃嘄嘅嘆嘇嘈嘉嘊 嘋 嘌 嘍 嘎 嘏嘐嘑嘒嘓嘔嘕嘖嘗嘘嘙嘚 嘛 嘜 嘝 嘞 嘟
0
562
嘠嘡嘢嘣嘤嘥嘦嘧嘨嘩嘪 嘫 嘬 嘭 嘮 嘯嘰嘱嘲嘳嘴嘵嘶嘷嘸嘹嘺 嘻 嘼 嘽 嘾 嘿
0
564
噀噁噂噃噄噅噆噇噈噉噊 噋 噌 噍 噎 噏噐噑噒噓噔噕噖噗噘噙噚 噛 噜 噝 噞 噟
0
566
噠噡噢噣噤噥噦噧器噩噪 噫 噬 噭 噮 噯噰噱噲噳噴噵噶噷噸噹噺 噻 噼 噽 噾 噿
0
568
嚀嚁嚂嚃嚄嚅嚆嚇嚈嚉嚊 嚋 嚌 嚍 嚎 嚏嚐嚑嚒嚓嚔嚕嚖嚗嚘嚙嚚 嚛 嚜 嚝 嚞 嚟
0
56
嚠嚡嚢嚣嚤嚥嚦嚧嚨嚩嚪 嚫 嚬 嚭 嚮 嚯嚰嚱嚲嚳嚴嚵嚶嚷嚸嚹嚺 嚻 嚼 嚽 嚾 嚿
A0
56
囀囁囂囃囄囅囆囇囈囉囊 囋 囌 囍 囎 囏囐囑囒囓囔囕囖囗囘囙囚 四 囜 囝 回 囟
C0
56
因囡团団囤囥囦囧囨囩囪 囫 囬 园 囮 囯困囱囲図围囵囶囷囸囹固 囻 囼 国 图 囿
E0
570
圀圁圂圃圄圅圆圇圈圉圊 國 圌 圍 圎 圏圐圑園圓圔圕圖圗團圙圚 圛 圜 圝 圞 土
0
572
圠圡圢圣圤圥圦圧在圩圪 圫 圬 圭 圮 圯地圱圲圳圴圵圶圷圸圹场 圻 圼 圽 圾 圿
0
574
址坁坂坃坄坅坆均坈坉坊 坋 坌 坍 坎 坏坐坑坒坓坔坕坖块坘坙坚 坛 坜 坝 坞 坟
0
576
坠坡坢坣坤坥坦坧坨坩坪 坫 坬 坭 坮 坯坰坱坲坳坴坵坶坷坸坹坺 坻 坼 坽 坾 坿
0
578
垀垁垂垃垄垅垆垇垈垉垊 型 垌 垍 垎 垏垐垑垒垓垔垕垖垗垘垙垚 垛 垜 垝 垞 垟
0
57
垠垡垢垣垤垥垦垧垨垩垪 垫 垬 垭 垮 垯垰垱垲垳垴垵垶垷垸垹垺 垻 垼 垽 垾 垿
A0
57
埀埁埂埃埄埅埆埇埈埉埊 埋 埌 埍 城 埏埐埑埒埓埔埕埖埗埘埙埚 埛 埜 埝 埞 域
C0
57
埠埡埢埣埤埥埦埧埨埩埪 埫 埬 埭 埮 埯埰埱埲埳埴埵埶執埸培基 埻 埼 埽 埾 埿
E0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDE F 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDE F
CJ
580
堀堁堂堃堄堅堆堇堈堉堊 堋 堌 堍 堎 堏堐堑堒堓堔堕堖堗堘堙堚 堛 堜 堝 堞 堟
K
0
582
堠堡堢堣堤堥堦堧堨堩堪 堫 堬 堭 堮 堯堰報堲堳場堵堶堷堸堹堺 堻 堼 堽 堾 堿
0
584
塀塁塂塃塄塅塆塇塈塉塊 塋 塌 塍 塎 塏塐塑塒塓塔塕塖塗塘塙塚 塛 塜 塝 塞 塟
0
586
塠塡塢塣塤塥塦塧塨塩塪 填 塬 塭 塮 塯塰塱塲塳塴塵塶塷塸塹塺 塻 塼 塽 塾 塿
0
588
墀墁墂境墄墅墆墇墈墉墊 墋 墌 墍 墎 墏墐墑墒墓墔墕墖増墘墙墚 墛 墜 墝 增 墟
0
58
墠墡墢墣墤墥墦墧墨墩墪 墫 墬 墭 墮 墯墰墱墲墳墴墵墶墷墸墹墺 墻 墼 墽 墾 墿
A0
58
壀壁壂壃壄壅壆壇壈壉壊 壋 壌 壍 壎 壏壐壑壒壓壔壕壖壗壘壙壚 壛 壜 壝 壞 壟
C0
58E
壠壡壢壣壤壥壦壧壨壩壪 士 壬 壭 壮 壯声壱売壳壴壵壶壷壸壹壺 壻 壼 壽 壾 壿
0
590
夀夁夂夃处夅夆备夈変夊 夋 夌 复 夎 夏夐夑夒夓夔夕外夗夘夙多 夛 夜 夝 夞 够
0
592
夠夡夢夣夤夥夦大夨天太 夫 夬 夭 央 夯夰失夲夳头夵夶夷夸夹夺 夻 夼 夽 夾 夿
0
594
奀奁奂奃奄奅奆奇奈奉奊 奋 奌 奍 奎 奏奐契奒奓奔奕奖套奘奙奚 奛 奜 奝 奞 奟
0
596
奠奡奢奣奤奥奦奧奨奩奪 奫 奬 奭 奮 奯奰奱奲女奴奵奶奷奸她奺 奻 奼 好 奾 奿
0
598
妀妁如妃妄妅妆妇妈妉妊 妋 妌 妍 妎 妏妐妑妒妓妔妕妖妗妘妙妚 妛 妜 妝 妞 妟
0
59
妠妡妢妣妤妥妦妧妨妩妪 妫 妬 妭 妮 妯妰妱妲妳妴妵妶妷妸妹妺 妻 妼 妽 妾 妿
A0
59
姀姁姂姃姄姅姆姇姈姉姊 始 姌 姍 姎 姏姐姑姒姓委姕姖姗姘姙姚 姛 姜 姝 姞 姟
C0
59E
姠姡姢姣姤姥姦姧姨姩姪 姫 姬 姭 姮 姯姰姱姲姳姴姵姶姷姸姹姺 姻 姼 姽 姾 姿
0
5A
娀威娂娃娄娅娆娇娈娉娊 娋 娌 娍 娎 娏娐娑娒娓娔娕娖娗娘娙娚 娛 娜 娝 娞 娟
00
5A
娠娡娢娣娤娥娦娧娨娩娪 娫 娬 娭 娮 娯娰娱娲娳娴娵娶娷娸娹娺 娻 娼 娽 娾 娿
20
5A
婀婁婂婃婄婅婆婇婈婉婊 婋 婌 婍 婎 婏婐婑婒婓婔婕婖婗婘婙婚 婛 婜 婝 婞 婟
40
5A
婠婡婢婣婤婥婦婧婨婩婪 婫 婬 婭 婮 婯婰婱婲婳婴婵婶婷婸婹婺 婻 婼 婽 婾 婿
60
5A
媀媁媂媃媄媅媆媇媈媉媊 媋 媌 媍 媎 媏媐媑媒媓媔媕媖媗媘媙媚 媛 媜 媝 媞 媟
80
5A
媠媡媢媣媤媥媦媧媨媩媪 媫 媬 媭 媮 媯媰媱媲媳媴媵媶媷媸媹媺 媻 媼 媽 媾 媿
A0
5A
嫀嫁嫂嫃嫄嫅嫆嫇嫈嫉嫊 嫋 嫌 嫍 嫎 嫏嫐嫑嫒嫓嫔嫕嫖嫗嫘嫙嫚 嫛 嫜 嫝 嫞 嫟
C0
5A
嫠嫡嫢嫣嫤嫥嫦嫧嫨嫩嫪 嫫 嫬 嫭 嫮 嫯嫰嫱嫲嫳嫴嫵嫶嫷嫸嫹嫺 嫻 嫼 嫽 嫾 嫿
E0
5B0
嬀嬁嬂嬃嬄嬅嬆嬇嬈嬉嬊 嬋 嬌 嬍 嬎 嬏嬐嬑嬒嬓嬔嬕嬖嬗嬘嬙嬚 嬛 嬜 嬝 嬞 嬟
0
5B2
嬠嬡嬢嬣嬤嬥嬦嬧嬨嬩嬪 嬫 嬬 嬭 嬮 嬯嬰嬱嬲嬳嬴嬵嬶嬷嬸嬹嬺 嬻 嬼 嬽 嬾 嬿
0
5B4
孀孁孂孃孄孅孆孇孈孉孊 孋 孌 孍 孎 孏子孑孒孓孔孕孖字存孙孚 孛 孜 孝 孞 孟
0
5B6
孠孡孢季孤孥学孧孨孩孪 孫 孬 孭 孮 孯孰孱孲孳孴孵孶孷學孹孺 孻 孼 孽 孾 孿
0
5B8
宀宁宂它宄宅宆宇守安宊 宋 完 宍 宎 宏宐宑宒宓宔宕宖宗官宙定 宛 宜 宝 实 実
0
5B
宠审客宣室宥宦宧宨宩宪 宫 宬 宭 宮 宯宰宱宲害宴宵家宷宸容宺 宻 宼 宽 宾 宿
A0
5B
寀寁寂寃寄寅密寇寈寉寊 寋 富 寍 寎 寏寐寑寒寓寔寕寖寗寘寙寚 寛 寜 寝 寞 察
C0
5B
寠寡寢寣寤寥實寧寨審寪 寫 寬 寭 寮 寯寰寱寲寳寴寵寶寷寸对寺 寻 导 寽 対 寿
E0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDE F 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDE F
CJ
5C
尀封専尃射尅将將專尉尊 尋 尌 對 導 小尐少尒尓尔尕尖尗尘尙尚 尛 尜 尝 尞 尟
K
00
5C
尠尡尢尣尤尥尦尧尨尩尪 尫 尬 尭 尮 尯尰就尲尳尴尵尶尷尸尹尺 尻 尼 尽 尾 尿
20
5C
局屁层屃屄居屆屇屈屉届 屋 屌 屍 屎 屏屐屑屒屓屔展屖屗屘屙屚 屛 屜 屝 属 屟
40
5C
屠屡屢屣層履屦屧屨屩屪 屫 屬 屭 屮 屯屰山屲屳屴屵屶屷屸屹屺 屻 屼 屽 屾 屿
60
5C
岀岁岂岃岄岅岆岇岈岉岊 岋 岌 岍 岎 岏岐岑岒岓岔岕岖岗岘岙岚 岛 岜 岝 岞 岟
80
5C
岠岡岢岣岤岥岦岧岨岩岪 岫 岬 岭 岮 岯岰岱岲岳岴岵岶岷岸岹岺 岻 岼 岽 岾 岿
A0
5C
峀峁峂峃峄峅峆峇峈峉峊 峋 峌 峍 峎 峏峐峑峒峓峔峕峖峗峘峙峚 峛 峜 峝 峞 峟
C0
5C
峠峡峢峣峤峥峦峧峨峩峪 峫 峬 峭 峮 峯峰峱峲峳峴峵島峷峸峹峺 峻 峼 峽 峾 峿
E0
5D
崀崁崂崃崄崅崆崇崈崉崊 崋 崌 崍 崎 崏崐崑崒崓崔崕崖崗崘崙崚 崛 崜 崝 崞 崟
00
5D
崠崡崢崣崤崥崦崧崨崩崪 崫 崬 崭 崮 崯崰崱崲崳崴崵崶崷崸崹崺 崻 崼 崽 崾 崿
20
5D
嵀嵁嵂嵃嵄嵅嵆嵇嵈嵉嵊 嵋 嵌 嵍 嵎 嵏嵐嵑嵒嵓嵔嵕嵖嵗嵘嵙嵚 嵛 嵜 嵝 嵞 嵟
40
5D
嵠嵡嵢嵣嵤嵥嵦嵧嵨嵩嵪 嵫 嵬 嵭 嵮 嵯嵰嵱嵲嵳嵴嵵嵶嵷嵸嵹嵺 嵻 嵼 嵽 嵾 嵿
60
5D
嶀嶁嶂嶃嶄嶅嶆嶇嶈嶉嶊 嶋 嶌 嶍 嶎 嶏嶐嶑嶒嶓嶔嶕嶖嶗嶘嶙嶚 嶛 嶜 嶝 嶞 嶟
80
5D
嶠嶡嶢嶣嶤嶥嶦嶧嶨嶩嶪 嶫 嶬 嶭 嶮 嶯嶰嶱嶲嶳嶴嶵嶶嶷嶸嶹嶺 嶻 嶼 嶽 嶾 嶿
A0
5D
巀巁巂巃巄巅巆巇巈巉巊 巋 巌 巍 巎 巏巐巑巒巓巔巕巖巗巘巙巚 巛 巜 川 州 巟
C0
5D
巠巡巢巣巤工左巧巨巩巪 巫 巬 巭 差 巯巰己已巳巴巵巶巷巸巹巺 巻 巼 巽 巾 巿
E0
5E0
帀币市布帄帅帆帇师帉帊 帋 希 帍 帎 帏帐帑帒帓帔帕帖帗帘帙帚 帛 帜 帝 帞 帟
0
5E2
帠帡帢帣帤帥带帧帨帩帪 師 帬 席 帮 帯帰帱帲帳帴帵帶帷常帹帺 帻 帼 帽 帾 帿
0
5E4
幀幁幂幃幄幅幆幇幈幉幊 幋 幌 幍 幎 幏幐幑幒幓幔幕幖幗幘幙幚 幛 幜 幝 幞 幟
0
5E6
幠幡幢幣幤幥幦幧幨幩幪 幫 幬 幭 幮 幯幰幱干平年幵并幷幸幹幺 幻 幼 幽 幾 广
0
5E8
庀庁庂広庄庅庆庇庈庉床 庋 庌 庍 庎 序庐庑庒库应底庖店庘庙庚 庛 府 庝 庞 废
0
5E
庠庡庢庣庤庥度座庨庩庪 庫 庬 庭 庮 庯庰庱庲庳庴庵庶康庸庹庺 庻 庼 庽 庾 庿
A0
5E
廀廁廂廃廄廅廆廇廈廉廊 廋 廌 廍 廎 廏廐廑廒廓廔廕廖廗廘廙廚 廛 廜 廝 廞 廟
C0
5E
E0
5F0
0
5F2
0
5F4
0
5F6
0
5F8
0
5F
A0
5F
C0
5F
E0
廠廡廢廣廤廥廦廧廨廩廪 廫 廬 廭 廮 廯廰廱廲廳廴廵延廷廸廹建 廻 廼 廽 廾 廿
开弁异弃弄弅弆弇弈弉弊 弋 弌 弍 弎 式弐弑弒弓弔引弖弗弘弙弚 弛 弜 弝 弞 弟
张弡弢弣弤弥弦弧弨弩弪 弫 弬 弭 弮 弯弰弱弲弳弴張弶強弸弹强 弻 弼 弽 弾 弿
彀彁彂彃彄彅彆彇彈彉彊 彋 彌 彍 彎 彏彐彑归当彔录彖彗彘彙彚 彛 彜 彝 彞 彟
彠彡形彣彤彥彦彧彨彩彪 彫 彬 彭 彮 彯彰影彲彳彴彵彶彷彸役彺 彻 彼 彽 彾 彿
往征徂徃径待徆徇很徉徊 律 後 徍 徎 徏徐徑徒従徔徕徖得徘徙徚 徛 徜 徝 從 徟
徠御徢徣徤徥徦徧徨復循 徫 徬 徭 微 徯徰徱徲徳徴徵徶德徸徹徺 徻 徼 徽 徾 徿
忀忁忂心忄必忆忇忈忉忊 忋 忌 忍 忎 忏忐忑忒忓忔忕忖志忘忙忚 忛 応 忝 忞 忟
忠忡忢忣忤忥忦忧忨忩忪 快 忬 忭 忮 忯忰忱忲忳忴念忶忷忸忹忺 忻 忼 忽 忾 忿
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AB CDE F 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AB CDE F
CJ
600
怀态怂怃怄怅怆怇怈怉怊 怋 怌 怍 怎 怏怐怑怒怓怔怕怖怗怘怙怚 怛 怜 思 怞 怟
K
0
602
怠怡怢怣怤急怦性怨怩怪 怫 怬 怭 怮 怯怰怱怲怳怴怵怶怷怸怹怺 总 怼 怽 怾 怿
0
604
恀恁恂恃恄恅恆恇恈恉恊 恋 恌 恍 恎 恏恐恑恒恓恔恕恖恗恘恙恚 恛 恜 恝 恞 恟
0
606
恠恡恢恣恤恥恦恧恨恩恪 恫 恬 恭 恮 息恰恱恲恳恴恵恶恷恸恹恺 恻 恼 恽 恾 恿
0
608
悀悁悂悃悄悅悆悇悈悉悊 悋 悌 悍 悎 悏悐悑悒悓悔悕悖悗悘悙悚 悛 悜 悝 悞 悟
0
60
悠悡悢患悤悥悦悧您悩悪 悫 悬 悭 悮 悯悰悱悲悳悴悵悶悷悸悹悺 悻 悼 悽 悾 悿
A0
60
惀惁惂惃惄情惆惇惈惉惊 惋 惌 惍 惎 惏惐惑惒惓惔惕惖惗惘惙惚 惛 惜 惝 惞 惟
C0
60
惠惡惢惣惤惥惦惧惨惩惪 惫 惬 惭 惮 惯惰惱惲想惴惵惶惷惸惹惺 惻 惼 惽 惾 惿
E0
610
愀愁愂愃愄愅愆愇愈愉愊 愋 愌 愍 愎 意愐愑愒愓愔愕愖愗愘愙愚 愛 愜 愝 愞 感
0
612
愠愡愢愣愤愥愦愧愨愩愪 愫 愬 愭 愮 愯愰愱愲愳愴愵愶愷愸愹愺 愻 愼 愽 愾 愿
0
614
慀慁慂慃慄慅慆慇慈慉慊 態 慌 慍 慎 慏慐慑慒慓慔慕慖慗慘慙慚 慛 慜 慝 慞 慟
0
616
慠慡慢慣慤慥慦慧慨慩慪 慫 慬 慭 慮 慯慰慱慲慳慴慵慶慷慸慹慺 慻 慼 慽 慾 慿
0
618
憀憁憂憃憄憅憆憇憈憉憊 憋 憌 憍 憎 憏憐憑憒憓憔憕憖憗憘憙憚 憛 憜 憝 憞 憟
0
61
憠憡憢憣憤憥憦憧憨憩憪 憫 憬 憭 憮 憯憰憱憲憳憴憵憶憷憸憹憺 憻 憼 憽 憾 憿
A0
61
懀懁懂懃懄懅懆懇懈應懊 懋 懌 懍 懎 懏懐懑懒懓懔懕懖懗懘懙懚 懛 懜 懝 懞 懟
C0
61
懠懡懢懣懤懥懦懧懨懩懪 懫 懬 懭 懮 懯懰懱懲懳懴懵懶懷懸懹懺 懻 懼 懽 懾 懿
E0
620
戀戁戂戃戄戅戆戇戈戉戊 戋 戌 戍 戎 戏成我戒戓戔戕或戗战戙戚 戛 戜 戝 戞 戟
0
622
戠戡戢戣戤戥戦戧戨戩截 戫 戬 戭 戮 戯戰戱戲戳戴戵戶户戸戹戺 戻 戼 戽 戾 房
0
624
所扁扂扃扄扅扆扇扈扉扊 手 扌 才 扎 扏扐扑扒打扔払扖扗托扙扚 扛 扜 扝 扞 扟
0
626
扠扡扢扣扤扥扦执扨扩扪 扫 扬 扭 扮 扯扰扱扲扳扴扵扶扷扸批扺 扻 扼 扽 找 承
0
628
技抁抂抃抄抅抆抇抈抉把 抋 抌 抍 抎 抏抐抑抒抓抔投抖抗折抙抚 抛 抜 抝 択 抟
0
62
抠抡抢抣护报抦抧抨抩抪 披 抬 抭 抮 抯抰抱抲抳抴抵抶抷抸抹抺 抻 押 抽 抾 抿
A0
62
拀拁拂拃拄担拆拇拈拉拊 拋 拌 拍 拎 拏拐拑拒拓拔拕拖拗拘拙拚 招 拜 拝 拞 拟
C0
62
拠拡拢拣拤拥拦拧拨择拪 拫 括 拭 拮 拯拰拱拲拳拴拵拶拷拸拹拺 拻 拼 拽 拾 拿
E0
630
挀持挂挃挄挅挆指挈按挊 挋 挌 挍 挎 挏挐挑挒挓挔挕挖挗挘挙挚 挛 挜 挝 挞 挟
0
632
挠挡挢挣挤挥挦挧挨挩挪 挫 挬 挭 挮 振挰挱挲挳挴挵挶挷挸挹挺 挻 挼 挽 挾 挿
0
634
捀捁捂捃捄捅捆捇捈捉捊 捋 捌 捍 捎 捏捐捑捒捓捔捕捖捗捘捙捚 捛 捜 捝 捞 损
0
636
捠捡换捣捤捥捦捧捨捩捪 捫 捬 捭 据 捯捰捱捲捳捴捵捶捷捸捹捺 捻 捼 捽 捾 捿
0
638
掀掁掂掃掄掅掆掇授掉掊 掋 掌 掍 掎 掏掐掑排掓掔掕掖掗掘掙掚 掛 掜 掝 掞 掟
0
63
掠採探掣掤接掦控推掩措 掫 掬 掭 掮 掯掰掱掲掳掴掵掶掷掸掹掺 掻 掼 掽 掾 掿
A0
63
揀揁揂揃揄揅揆揇揈揉揊 揋 揌 揍 揎 描提揑插揓揔揕揖揗揘揙揚 換 揜 揝 揞 揟
C0
63
揠握揢揣揤揥揦揧揨揩揪 揫 揬 揭 揮 揯揰揱揲揳援揵揶揷揸揹揺 揻 揼 揽 揾 揿
E0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AB CDE F 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AB CDE F
CJ
640
搀搁搂搃搄搅搆搇搈搉搊 搋 搌 損 搎 搏搐搑搒搓搔搕搖搗搘搙搚 搛 搜 搝 搞 搟
K
0
642
搠搡搢搣搤搥搦搧搨搩搪 搫 搬 搭 搮 搯搰搱搲搳搴搵搶搷搸搹携 搻 搼 搽 搾 搿
0
644
摀摁摂摃摄摅摆摇摈摉摊 摋 摌 摍 摎 摏摐摑摒摓摔摕摖摗摘摙摚 摛 摜 摝 摞 摟
0
646
摠摡摢摣摤摥摦摧摨摩摪 摫 摬 摭 摮 摯摰摱摲摳摴摵摶摷摸摹摺 摻 摼 摽 摾 摿
0
648
撀撁撂撃撄撅撆撇撈撉撊 撋 撌 撍 撎 撏撐撑撒撓撔撕撖撗撘撙撚 撛 撜 撝 撞 撟
0
64
撠撡撢撣撤撥撦撧撨撩撪 撫 撬 播 撮 撯撰撱撲撳撴撵撶撷撸撹撺 撻 撼 撽 撾 撿
A0
64
擀擁擂擃擄擅擆擇擈擉擊 擋 擌 操 擎 擏擐擑擒擓擔擕擖擗擘擙據 擛 擜 擝 擞 擟
C0
64
擠擡擢擣擤擥擦擧擨擩擪 擫 擬 擭 擮 擯擰擱擲擳擴擵擶擷擸擹擺 擻 擼 擽 擾 擿
E0
650
攀攁攂攃攄攅攆攇攈攉攊 攋 攌 攍 攎 攏攐攑攒攓攔攕攖攗攘攙攚 攛 攜 攝 攞 攟
0
652
攠攡攢攣攤攥攦攧攨攩攪 攫 攬 攭 攮 支攰攱攲攳攴攵收攷攸改攺 攻 攼 攽 放 政
0
654
敀敁敂敃敄故敆敇效敉敊 敋 敌 敍 敎 敏敐救敒敓敔敕敖敗敘教敚 敛 敜 敝 敞 敟
0
656
敠敡敢散敤敥敦敧敨敩敪 敫 敬 敭 敮 敯数敱敲敳整敵敶敷數敹敺 敻 敼 敽 敾 敿
0
658
斀斁斂斃斄斅斆文斈斉斊 斋 斌 斍 斎 斏斐斑斒斓斔斕斖斗斘料斚 斛 斜 斝 斞 斟
0
65
斠斡斢斣斤斥斦斧斨斩斪 斫 斬 断 斮 斯新斱斲斳斴斵斶斷斸方斺 斻 於 施 斾 斿
A0
65
旀旁旂旃旄旅旆旇旈旉旊 旋 旌 旍 旎 族旐旑旒旓旔旕旖旗旘旙旚 旛 旜 旝 旞 旟
C0
65
无旡既旣旤日旦旧旨早旪 旫 旬 旭 旮 旯旰旱旲旳旴旵时旷旸旹旺 旻 旼 旽 旾 旿
E0
660
昀昁昂昃昄昅昆昇昈昉昊 昋 昌 昍 明 昏昐昑昒易昔昕昖昗昘昙昚 昛 昜 昝 昞 星
0
662
映昡昢昣昤春昦昧昨昩昪 昫 昬 昭 昮 是昰昱昲昳昴昵昶昷昸昹昺 昻 昼 昽 显 昿
0
664
晀晁時晃晄晅晆晇晈晉晊 晋 晌 晍 晎 晏晐晑晒晓晔晕晖晗晘晙晚 晛 晜 晝 晞 晟
0
666
晠晡晢晣晤晥晦晧晨晩晪 晫 晬 晭 普 景晰晱晲晳晴晵晶晷晸晹智 晻 晼 晽 晾 晿
0
668
暀暁暂暃暄暅暆暇暈暉暊 暋 暌 暍 暎 暏暐暑暒暓暔暕暖暗暘暙暚 暛 暜 暝 暞 暟
0
66
暠暡暢暣暤暥暦暧暨暩暪 暫 暬 暭 暮 暯暰暱暲暳暴暵暶暷暸暹暺 暻 暼 暽 暾 暿
A0
66
曀曁曂曃曄曅曆曇曈曉曊 曋 曌 曍 曎 曏曐曑曒曓曔曕曖曗曘曙曚 曛 曜 曝 曞 曟
C0
66
曠曡曢曣曤曥曦曧曨曩曪 曫 曬 曭 曮 曯曰曱曲曳更曵曶曷書曹曺 曻 曼 曽 曾 替
E0
670
最朁朂會朄朅朆朇月有朊 朋 朌 服 朎 朏朐朑朒朓朔朕朖朗朘朙朚 望 朜 朝 朞 期
0
672
朠朡朢朣朤朥朦朧木朩未 末 本 札 朮 术朰朱朲朳朴朵朶朷朸朹机 朻 朼 朽 朾 朿
0
674
杀杁杂权杄杅杆杇杈杉杊 杋 杌 杍 李 杏材村杒杓杔杕杖杗杘杙杚 杛 杜 杝 杞 束
0
676
杠条杢杣杤来杦杧杨杩杪 杫 杬 杭 杮 杯杰東杲杳杴杵杶杷杸杹杺 杻 杼 杽 松 板
0
678
枀极枂枃构枅枆枇枈枉枊 枋 枌 枍 枎 枏析枑枒枓枔枕枖林枘枙枚 枛 果 枝 枞 枟
0
67
枠枡枢枣枤枥枦枧枨枩枪 枫 枬 枭 枮 枯枰枱枲枳枴枵架枷枸枹枺 枻 枼 枽 枾 枿
A0
67
柀柁柂柃柄柅柆柇柈柉柊 柋 柌 柍 柎 柏某柑柒染柔柕柖柗柘柙柚 柛 柜 柝 柞 柟
C0
67
柠柡柢柣柤查柦柧柨柩柪 柫 柬 柭 柮 柯柰柱柲柳柴柵柶柷柸柹柺 査 柼 柽 柾 柿
E0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDE F 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDE F
CJ
680
栀栁栂栃栄栅栆标栈栉栊 栋 栌 栍 栎 栏栐树栒栓栔栕栖栗栘栙栚 栛 栜 栝 栞 栟
K
0
682
栠校栢栣栤栥栦栧栨栩株 栫 栬 栭 栮 栯栰栱栲栳栴栵栶样核根栺 栻 格 栽 栾 栿
0
684
桀桁桂桃桄桅框桇案桉桊 桋 桌 桍 桎 桏桐桑桒桓桔桕桖桗桘桙桚 桛 桜 桝 桞 桟
0
686
桠桡桢档桤桥桦桧桨桩桪 桫 桬 桭 桮 桯桰桱桲桳桴桵桶桷桸桹桺 桻 桼 桽 桾 桿
0
688
梀梁梂梃梄梅梆梇梈梉梊 梋 梌 梍 梎 梏梐梑梒梓梔梕梖梗梘梙梚 梛 梜 條 梞 梟
0
68
梠梡梢梣梤梥梦梧梨梩梪 梫 梬 梭 梮 梯械梱梲梳梴梵梶梷梸梹梺 梻 梼 梽 梾 梿
A0
68
检棁棂棃棄棅棆棇棈棉棊 棋 棌 棍 棎 棏棐棑棒棓棔棕棖棗棘棙棚 棛 棜 棝 棞 棟
C0
68E
棠棡棢棣棤棥棦棧棨棩棪 棫 棬 棭 森 棯棰棱棲棳棴棵棶棷棸棹棺 棻 棼 棽 棾 棿
0
690
椀椁椂椃椄椅椆椇椈椉椊 椋 椌 植 椎 椏椐椑椒椓椔椕椖椗椘椙椚 椛 検 椝 椞 椟
0
692
椠椡椢椣椤椥椦椧椨椩椪 椫 椬 椭 椮 椯椰椱椲椳椴椵椶椷椸椹椺 椻 椼 椽 椾 椿
0
694
楀楁楂楃楄楅楆楇楈楉楊 楋 楌 楍 楎 楏楐楑楒楓楔楕楖楗楘楙楚 楛 楜 楝 楞 楟
0
696
楠楡楢楣楤楥楦楧楨楩楪 楫 楬 業 楮 楯楰楱楲楳楴極楶楷楸楹楺 楻 楼 楽 楾 楿
0
698
榀榁概榃榄榅榆榇榈榉榊 榋 榌 榍 榎 榏榐榑榒榓榔榕榖榗榘榙榚 榛 榜 榝 榞 榟
0
69
榠榡榢榣榤榥榦榧榨榩榪 榫 榬 榭 榮 榯榰榱榲榳榴榵榶榷榸榹榺 榻 榼 榽 榾 榿
A0
69
槀槁槂槃槄槅槆槇槈槉槊 構 槌 槍 槎 槏槐槑槒槓槔槕槖槗様槙槚 槛 槜 槝 槞 槟
C0
69E
槠槡槢槣槤槥槦槧槨槩槪 槫 槬 槭 槮 槯槰槱槲槳槴槵槶槷槸槹槺 槻 槼 槽 槾 槿
0
6A
樀樁樂樃樄樅樆樇樈樉樊 樋 樌 樍 樎 樏樐樑樒樓樔樕樖樗樘標樚 樛 樜 樝 樞 樟
00
6A
樠模樢樣樤樥樦樧樨権横 樫 樬 樭 樮 樯樰樱樲樳樴樵樶樷樸樹樺 樻 樼 樽 樾 樿
20
6A
橀橁橂橃橄橅橆橇橈橉橊 橋 橌 橍 橎 橏橐橑橒橓橔橕橖橗橘橙橚 橛 橜 橝 橞 機
40
6A
橠橡橢橣橤橥橦橧橨橩橪 橫 橬 橭 橮 橯橰橱橲橳橴橵橶橷橸橹橺 橻 橼 橽 橾 橿
60
6A
檀檁檂檃檄檅檆檇檈檉檊 檋 檌 檍 檎 檏檐檑檒檓檔檕檖檗檘檙檚 檛 檜 檝 檞 檟
80
6A
檠檡檢檣檤檥檦檧檨檩檪 檫 檬 檭 檮 檯檰檱檲檳檴檵檶檷檸檹檺 檻 檼 檽 檾 檿
A0
6A
櫀櫁櫂櫃櫄櫅櫆櫇櫈櫉櫊 櫋 櫌 櫍 櫎 櫏櫐櫑櫒櫓櫔櫕櫖櫗櫘櫙櫚 櫛 櫜 櫝 櫞 櫟
C0
6A
櫠櫡櫢櫣櫤櫥櫦櫧櫨櫩櫪 櫫 櫬 櫭 櫮 櫯櫰櫱櫲櫳櫴櫵櫶櫷櫸櫹櫺 櫻 櫼 櫽 櫾 櫿
E0
6B0
欀欁欂欃欄欅欆欇欈欉權 欋 欌 欍 欎 欏欐欑欒欓欔欕欖欗欘欙欚 欛 欜 欝 欞 欟
0
6B2
欠次欢欣欤欥欦欧欨欩欪 欫 欬 欭 欮 欯欰欱欲欳欴欵欶欷欸欹欺 欻 欼 欽 款 欿
0
6B4
歀歁歂歃歄歅歆歇歈歉歊 歋 歌 歍 歎 歏歐歑歒歓歔歕歖歗歘歙歚 歛 歜 歝 歞 歟
0
6B6
歠歡止正此步武歧歨歩歪 歫 歬 歭 歮 歯歰歱歲歳歴歵歶歷歸歹歺 死 歼 歽 歾 歿
0
6B8
殀殁殂殃殄殅殆殇殈殉殊 残 殌 殍 殎 殏殐殑殒殓殔殕殖殗殘殙殚 殛 殜 殝 殞 殟
0
6B
殠殡殢殣殤殥殦殧殨殩殪 殫 殬 殭 殮 殯殰殱殲殳殴段殶殷殸殹殺 殻 殼 殽 殾 殿
A0
6B
毀毁毂毃毄毅毆毇毈毉毊 毋 毌 母 毎 每毐毑毒毓比毕毖毗毘毙毚 毛 毜 毝 毞 毟
C0
6B
毠毡毢毣毤毥毦毧毨毩毪 毫 毬 毭 毮 毯毰毱毲毳毴毵毶毷毸毹毺 毻 毼 毽 毾 毿
E0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDE F 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDE F
CJ
6C
氀氁氂氃氄氅氆氇氈氉氊 氋 氌 氍 氎 氏氐民氒氓气氕氖気氘氙氚 氛 氜 氝 氞 氟
K
00
6C
氠氡氢氣氤氥氦氧氨氩氪 氫 氬 氭 氮 氯氰氱氲氳水氵氶氷永氹氺 氻 氼 氽 氾 氿
20
6C
汀汁求汃汄汅汆汇汈汉汊 汋 汌 汍 汎 汏汐汑汒汓汔汕汖汗汘汙汚 汛 汜 汝 汞 江
40
6C
池污汢汣汤汥汦汧汨汩汪 汫 汬 汭 汮 汯汰汱汲汳汴汵汶汷汸汹決 汻 汼 汽 汾 汿
60
6C
沀沁沂沃沄沅沆沇沈沉沊 沋 沌 沍 沎 沏沐沑沒沓沔沕沖沗沘沙沚 沛 沜 沝 沞 沟
80
6C
沠没沢沣沤沥沦沧沨沩沪 沫 沬 沭 沮 沯沰沱沲河沴沵沶沷沸油沺 治 沼 沽 沾 沿
A0
6C
泀況泂泃泄泅泆泇泈泉泊 泋 泌 泍 泎 泏泐泑泒泓泔法泖泗泘泙泚 泛 泜 泝 泞 泟
C0
6C
泠泡波泣泤泥泦泧注泩泪 泫 泬 泭 泮 泯泰泱泲泳泴泵泶泷泸泹泺 泻 泼 泽 泾 泿
E0
6D
洀洁洂洃洄洅洆洇洈洉洊 洋 洌 洍 洎 洏洐洑洒洓洔洕洖洗洘洙洚 洛 洜 洝 洞 洟
00
6D
洠洡洢洣洤津洦洧洨洩洪 洫 洬 洭 洮 洯洰洱洲洳洴洵洶洷洸洹洺 活 洼 洽 派 洿
20
6D
浀流浂浃浄浅浆浇浈浉浊 测 浌 浍 济 浏浐浑浒浓浔浕浖浗浘浙浚 浛 浜 浝 浞 浟
40
6D
浠浡浢浣浤浥浦浧浨浩浪 浫 浬 浭 浮 浯浰浱浲浳浴浵浶海浸浹浺 浻 浼 浽 浾 浿
60
6D
涀涁涂涃涄涅涆涇消涉涊 涋 涌 涍 涎 涏涐涑涒涓涔涕涖涗涘涙涚 涛 涜 涝 涞 涟
80
6D
涠涡涢涣涤涥润涧涨涩涪 涫 涬 涭 涮 涯涰涱液涳涴涵涶涷涸涹涺 涻 涼 涽 涾 涿
A0
6D
淀淁淂淃淄淅淆淇淈淉淊 淋 淌 淍 淎 淏淐淑淒淓淔淕淖淗淘淙淚 淛 淜 淝 淞 淟
C0
6D
淠淡淢淣淤淥淦淧淨淩淪 淫 淬 淭 淮 淯淰深淲淳淴淵淶混淸淹淺 添 淼 淽 淾 淿
E0
6E0
渀渁渂渃渄清渆渇済渉渊 渋 渌 渍 渎 渏渐渑渒渓渔渕渖渗渘渙渚 減 渜 渝 渞 渟
0
6E2
渠渡渢渣渤渥渦渧渨温渪 渫 測 渭 渮 港渰渱渲渳渴渵渶渷游渹渺 渻 渼 渽 渾 渿
0
6E4
湀湁湂湃湄湅湆湇湈湉湊 湋 湌 湍 湎 湏湐湑湒湓湔湕湖湗湘湙湚 湛 湜 湝 湞 湟
0
6E6
湠湡湢湣湤湥湦湧湨湩湪 湫 湬 湭 湮 湯湰湱湲湳湴湵湶湷湸湹湺 湻 湼 湽 湾 湿
0
6E8
満溁溂溃溄溅溆溇溈溉溊 溋 溌 溍 溎 溏源溑溒溓溔溕準溗溘溙溚 溛 溜 溝 溞 溟
0
6E
溠溡溢溣溤溥溦溧溨溩溪 溫 溬 溭 溮 溯溰溱溲溳溴溵溶溷溸溹溺 溻 溼 溽 溾 溿
A0
6E
滀滁滂滃滄滅滆滇滈滉滊 滋 滌 滍 滎 滏滐滑滒滓滔滕滖滗滘滙滚 滛 滜 滝 滞 滟
C0
6E
E0
6F0
0
6F2
0
6F4
0
6F6
0
6F8
0
6F
A0
6F
C0
6F
E0
滠满滢滣滤滥滦滧滨滩滪 滫 滬 滭 滮 滯滰滱滲滳滴滵滶滷滸滹滺 滻 滼 滽 滾 滿
漀漁漂漃漄漅漆漇漈漉漊 漋 漌 漍 漎 漏漐漑漒漓演漕漖漗漘漙漚 漛 漜 漝 漞 漟
漠漡漢漣漤漥漦漧漨漩漪 漫 漬 漭 漮 漯漰漱漲漳漴漵漶漷漸漹漺 漻 漼 漽 漾 漿
潀潁潂潃潄潅潆潇潈潉潊 潋 潌 潍 潎 潏潐潑潒潓潔潕潖潗潘潙潚 潛 潜 潝 潞 潟
潠潡潢潣潤潥潦潧潨潩潪 潫 潬 潭 潮 潯潰潱潲潳潴潵潶潷潸潹潺 潻 潼 潽 潾 潿
澀澁澂澃澄澅澆澇澈澉澊 澋 澌 澍 澎 澏澐澑澒澓澔澕澖澗澘澙澚 澛 澜 澝 澞 澟
澠澡澢澣澤澥澦澧澨澩澪 澫 澬 澭 澮 澯澰澱澲澳澴澵澶澷澸澹澺 澻 澼 澽 澾 澿
激濁濂濃濄濅濆濇濈濉濊 濋 濌 濍 濎 濏濐濑濒濓濔濕濖濗濘濙濚 濛 濜 濝 濞 濟
濠濡濢濣濤濥濦濧濨濩濪 濫 濬 濭 濮 濯濰濱濲濳濴濵濶濷濸濹濺 濻 濼 濽 濾 濿
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AB CDE F 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AB CDE F
CJ
700
瀀瀁瀂瀃瀄瀅瀆瀇瀈瀉瀊 瀋 瀌 瀍 瀎 瀏瀐瀑瀒瀓瀔瀕瀖瀗瀘瀙瀚 瀛 瀜 瀝 瀞 瀟
K
0
702
瀠瀡瀢瀣瀤瀥瀦瀧瀨瀩瀪 瀫 瀬 瀭 瀮 瀯瀰瀱瀲瀳瀴瀵瀶瀷瀸瀹瀺 瀻 瀼 瀽 瀾 瀿
0
704
灀灁灂灃灄灅灆灇灈灉灊 灋 灌 灍 灎 灏灐灑灒灓灔灕灖灗灘灙灚 灛 灜 灝 灞 灟
0
706
灠灡灢灣灤灥灦灧灨灩灪 火 灬 灭 灮 灯灰灱灲灳灴灵灶灷灸灹灺 灻 灼 災 灾 灿
0
708
炀炁炂炃炄炅炆炇炈炉炊 炋 炌 炍 炎 炏炐炑炒炓炔炕炖炗炘炙炚 炛 炜 炝 炞 炟
0
70
炠炡炢炣炤炥炦炧炨炩炪 炫 炬 炭 炮 炯炰炱炲炳炴炵炶炷炸点為 炻 炼 炽 炾 炿
A0
70
烀烁烂烃烄烅烆烇烈烉烊 烋 烌 烍 烎 烏烐烑烒烓烔烕烖烗烘烙烚 烛 烜 烝 烞 烟
C0
70
烠烡烢烣烤烥烦烧烨烩烪 烫 烬 热 烮 烯烰烱烲烳烴烵烶烷烸烹烺 烻 烼 烽 烾 烿
E0
710
焀焁焂焃焄焅焆焇焈焉焊 焋 焌 焍 焎 焏焐焑焒焓焔焕焖焗焘焙焚 焛 焜 焝 焞 焟
0
712
焠無焢焣焤焥焦焧焨焩焪 焫 焬 焭 焮 焯焰焱焲焳焴焵然焷焸焹焺 焻 焼 焽 焾 焿
0
714
煀煁煂煃煄煅煆煇煈煉煊 煋 煌 煍 煎 煏煐煑煒煓煔煕煖煗煘煙煚 煛 煜 煝 煞 煟
0
716
煠煡煢煣煤煥煦照煨煩煪 煫 煬 煭 煮 煯煰煱煲煳煴煵煶煷煸煹煺 煻 煼 煽 煾 煿
0
718
熀熁熂熃熄熅熆熇熈熉熊 熋 熌 熍 熎 熏熐熑熒熓熔熕熖熗熘熙熚 熛 熜 熝 熞 熟
0
71
熠熡熢熣熤熥熦熧熨熩熪 熫 熬 熭 熮 熯熰熱熲熳熴熵熶熷熸熹熺 熻 熼 熽 熾 熿
A0
71
燀燁燂燃燄燅燆燇燈燉燊 燋 燌 燍 燎 燏燐燑燒燓燔燕燖燗燘燙燚 燛 燜 燝 燞 營
C0
71
燠燡燢燣燤燥燦燧燨燩燪 燫 燬 燭 燮 燯燰燱燲燳燴燵燶燷燸燹燺 燻 燼 燽 燾 燿
E0
720
爀爁爂爃爄爅爆爇爈爉爊 爋 爌 爍 爎 爏爐爑爒爓爔爕爖爗爘爙爚 爛 爜 爝 爞 爟
0
722
爠爡爢爣爤爥爦爧爨爩爪 爫 爬 爭 爮 爯爰爱爲爳爴爵父爷爸爹爺 爻 爼 爽 爾 爿
0
724
牀牁牂牃牄牅牆片版牉牊 牋 牌 牍 牎 牏牐牑牒牓牔牕牖牗牘牙牚 牛 牜 牝 牞 牟
0
726
牠牡牢牣牤牥牦牧牨物牪 牫 牬 牭 牮 牯牰牱牲牳牴牵牶牷牸特牺 牻 牼 牽 牾 牿
0
728
犀犁犂犃犄犅犆犇犈犉犊 犋 犌 犍 犎 犏犐犑犒犓犔犕犖犗犘犙犚 犛 犜 犝 犞 犟
0
72
犠犡犢犣犤犥犦犧犨犩犪 犫 犬 犭 犮 犯犰犱犲犳犴犵状犷犸犹犺 犻 犼 犽 犾 犿
A0
72
狀狁狂狃狄狅狆狇狈狉狊 狋 狌 狍 狎 狏狐狑狒狓狔狕狖狗狘狙狚 狛 狜 狝 狞 狟
C0
72
狠狡狢狣狤狥狦狧狨狩狪 狫 独 狭 狮 狯狰狱狲狳狴狵狶狷狸狹狺 狻 狼 狽 狾 狿
E0
730
猀猁猂猃猄猅猆猇猈猉猊 猋 猌 猍 猎 猏猐猑猒猓猔猕猖猗猘猙猚 猛 猜 猝 猞 猟
0
732
猠猡猢猣猤猥猦猧猨猩猪 猫 猬 猭 献 猯猰猱猲猳猴猵猶猷猸猹猺 猻 猼 猽 猾 猿
0
734
獀獁獂獃獄獅獆獇獈獉獊 獋 獌 獍 獎 獏獐獑獒獓獔獕獖獗獘獙獚 獛 獜 獝 獞 獟
0
736
獠獡獢獣獤獥獦獧獨獩獪 獫 獬 獭 獮 獯獰獱獲獳獴獵獶獷獸獹獺 獻 獼 獽 獾 獿
0
738
玀玁玂玃玄玅玆率玈玉玊 王 玌 玍 玎 玏玐玑玒玓玔玕玖玗玘玙玚 玛 玜 玝 玞 玟
0
73
玠玡玢玣玤玥玦玧玨玩玪 玫 玬 玭 玮 环现玱玲玳玴玵玶玷玸玹玺 玻 玼 玽 玾 玿
A0
73
珀珁珂珃珄珅珆珇珈珉珊 珋 珌 珍 珎 珏珐珑珒珓珔珕珖珗珘珙珚 珛 珜 珝 珞 珟
C0
73
珠珡珢珣珤珥珦珧珨珩珪 珫 珬 班 珮 珯珰珱珲珳珴珵珶珷珸珹珺 珻 珼 珽 現 珿
E0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AB CDE F 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AB CDE F
CJ
740
琀琁琂球琄琅理琇琈琉琊 琋 琌 琍 琎 琏琐琑琒琓琔琕琖琗琘琙琚 琛 琜 琝 琞 琟
K
0
742
琠琡琢琣琤琥琦琧琨琩琪 琫 琬 琭 琮 琯琰琱琲琳琴琵琶琷琸琹琺 琻 琼 琽 琾 琿
0
744
瑀瑁瑂瑃瑄瑅瑆瑇瑈瑉瑊 瑋 瑌 瑍 瑎 瑏瑐瑑瑒瑓瑔瑕瑖瑗瑘瑙瑚 瑛 瑜 瑝 瑞 瑟
0
746
瑠瑡瑢瑣瑤瑥瑦瑧瑨瑩瑪 瑫 瑬 瑭 瑮 瑯瑰瑱瑲瑳瑴瑵瑶瑷瑸瑹瑺 瑻 瑼 瑽 瑾 瑿
0
748
璀璁璂璃璄璅璆璇璈璉璊 璋 璌 璍 璎 璏璐璑璒璓璔璕璖璗璘璙璚 璛 璜 璝 璞 璟
0
74
璠璡璢璣璤璥璦璧璨璩璪 璫 璬 璭 璮 璯環璱璲璳璴璵璶璷璸璹璺 璻 璼 璽 璾 璿
A0
74
瓀瓁瓂瓃瓄瓅瓆瓇瓈瓉瓊 瓋 瓌 瓍 瓎 瓏瓐瓑瓒瓓瓔瓕瓖瓗瓘瓙瓚 瓛 瓜 瓝 瓞 瓟
C0
74
瓠瓡瓢瓣瓤瓥瓦瓧瓨瓩瓪 瓫 瓬 瓭 瓮 瓯瓰瓱瓲瓳瓴瓵瓶瓷瓸瓹瓺 瓻 瓼 瓽 瓾 瓿
E0
750
甀甁甂甃甄甅甆甇甈甉甊 甋 甌 甍 甎 甏甐甑甒甓甔甕甖甗甘甙甚 甛 甜 甝 甞 生
0
752
甠甡產産甤甥甦甧用甩甪 甫 甬 甭 甮 甯田由甲申甴电甶男甸甹町 画 甼 甽 甾 甿
0
754
畀畁畂畃畄畅畆畇畈畉畊 畋 界 畍 畎 畏畐畑畒畓畔畕畖畗畘留畚 畛 畜 畝 畞 畟
0
756
畠畡畢畣畤略畦畧畨畩番 畫 畬 畭 畮 畯異畱畲畳畴畵當畷畸畹畺 畻 畼 畽 畾 畿
0
758
疀疁疂疃疄疅疆疇疈疉疊 疋 疌 疍 疎 疏疐疑疒疓疔疕疖疗疘疙疚 疛 疜 疝 疞 疟
0
75
疠疡疢疣疤疥疦疧疨疩疪 疫 疬 疭 疮 疯疰疱疲疳疴疵疶疷疸疹疺 疻 疼 疽 疾 疿
A0
75
痀痁痂痃痄病痆症痈痉痊 痋 痌 痍 痎 痏痐痑痒痓痔痕痖痗痘痙痚 痛 痜 痝 痞 痟
C0
75
痠痡痢痣痤痥痦痧痨痩痪 痫 痬 痭 痮 痯痰痱痲痳痴痵痶痷痸痹痺 痻 痼 痽 痾 痿
E0
760
瘀瘁瘂瘃瘄瘅瘆瘇瘈瘉瘊 瘋 瘌 瘍 瘎 瘏瘐瘑瘒瘓瘔瘕瘖瘗瘘瘙瘚 瘛 瘜 瘝 瘞 瘟
0
762
瘠瘡瘢瘣瘤瘥瘦瘧瘨瘩瘪 瘫 瘬 瘭 瘮 瘯瘰瘱瘲瘳瘴瘵瘶瘷瘸瘹瘺 瘻 瘼 瘽 瘾 瘿
0
764
癀癁療癃癄癅癆癇癈癉癊 癋 癌 癍 癎 癏癐癑癒癓癔癕癖癗癘癙癚 癛 癜 癝 癞 癟
0
766
癠癡癢癣癤癥癦癧癨癩癪 癫 癬 癭 癮 癯癰癱癲癳癴癵癶癷癸癹発 登 發 白 百 癿
0
768
皀皁皂皃的皅皆皇皈皉皊 皋 皌 皍 皎 皏皐皑皒皓皔皕皖皗皘皙皚 皛 皜 皝 皞 皟
0
76
皠皡皢皣皤皥皦皧皨皩皪 皫 皬 皭 皮 皯皰皱皲皳皴皵皶皷皸皹皺 皻 皼 皽 皾 皿
A0
76
盀盁盂盃盄盅盆盇盈盉益 盋 盌 盍 盎 盏盐监盒盓盔盕盖盗盘盙盚 盛 盜 盝 盞 盟
C0
76
盠盡盢監盤盥盦盧盨盩盪 盫 盬 盭 目 盯盰盱盲盳直盵盶盷相盹盺 盻 盼 盽 盾 盿
E0
770
眀省眂眃眄眅眆眇眈眉眊 看 県 眍 眎 眏眐眑眒眓眔眕眖眗眘眙眚 眛 眜 眝 眞 真
0
772
眠眡眢眣眤眥眦眧眨眩眪 眫 眬 眭 眮 眯眰眱眲眳眴眵眶眷眸眹眺 眻 眼 眽 眾 眿
0
774
着睁睂睃睄睅睆睇睈睉睊 睋 睌 睍 睎 睏睐睑睒睓睔睕睖睗睘睙睚 睛 睜 睝 睞 睟
0
776
睠睡睢督睤睥睦睧睨睩睪 睫 睬 睭 睮 睯睰睱睲睳睴睵睶睷睸睹睺 睻 睼 睽 睾 睿
0
778
瞀瞁瞂瞃瞄瞅瞆瞇瞈瞉瞊 瞋 瞌 瞍 瞎 瞏瞐瞑瞒瞓瞔瞕瞖瞗瞘瞙瞚 瞛 瞜 瞝 瞞 瞟
0
77
瞠瞡瞢瞣瞤瞥瞦瞧瞨瞩瞪 瞫 瞬 瞭 瞮 瞯瞰瞱瞲瞳瞴瞵瞶瞷瞸瞹瞺 瞻 瞼 瞽 瞾 瞿
A0
77
矀矁矂矃矄矅矆矇矈矉矊 矋 矌 矍 矎 矏矐矑矒矓矔矕矖矗矘矙矚 矛 矜 矝 矞 矟
C0
77
矠矡矢矣矤知矦矧矨矩矪 矫 矬 短 矮 矯矰矱矲石矴矵矶矷矸矹矺 矻 矼 矽 矾 矿
E0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDE F 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDE F
CJ
780
砀码砂砃砄砅砆砇砈砉砊 砋 砌 砍 砎 砏砐砑砒砓研砕砖砗砘砙砚 砛 砜 砝 砞 砟
K
0
782
砠砡砢砣砤砥砦砧砨砩砪 砫 砬 砭 砮 砯砰砱砲砳破砵砶砷砸砹砺 砻 砼 砽 砾 砿
0
784
础硁硂硃硄硅硆硇硈硉硊 硋 硌 硍 硎 硏硐硑硒硓硔硕硖硗硘硙硚 硛 硜 硝 硞 硟
0
786
硠硡硢硣硤硥硦硧硨硩硪 硫 硬 硭 确 硯硰硱硲硳硴硵硶硷硸硹硺 硻 硼 硽 硾 硿
0
788
碀碁碂碃碄碅碆碇碈碉碊 碋 碌 碍 碎 碏碐碑碒碓碔碕碖碗碘碙碚 碛 碜 碝 碞 碟
0
78
碠碡碢碣碤碥碦碧碨碩碪 碫 碬 碭 碮 碯碰碱碲碳碴碵碶碷碸碹確 碻 碼 碽 碾 碿
A0
78
磀磁磂磃磄磅磆磇磈磉磊 磋 磌 磍 磎 磏磐磑磒磓磔磕磖磗磘磙磚 磛 磜 磝 磞 磟
C0
78E
磠磡磢磣磤磥磦磧磨磩磪 磫 磬 磭 磮 磯磰磱磲磳磴磵磶磷磸磹磺 磻 磼 磽 磾 磿
0
790
礀礁礂礃礄礅礆礇礈礉礊 礋 礌 礍 礎 礏礐礑礒礓礔礕礖礗礘礙礚 礛 礜 礝 礞 礟
0
792
礠礡礢礣礤礥礦礧礨礩礪 礫 礬 礭 礮 礯礰礱礲礳礴礵礶礷礸礹示 礻 礼 礽 社 礿
0
794
祀祁祂祃祄祅祆祇祈祉祊 祋 祌 祍 祎 祏祐祑祒祓祔祕祖祗祘祙祚 祛 祜 祝 神 祟
0
796
祠祡祢祣祤祥祦祧票祩祪 祫 祬 祭 祮 祯祰祱祲祳祴祵祶祷祸祹祺 祻 祼 祽 祾 祿
0
798
禀禁禂禃禄禅禆禇禈禉禊 禋 禌 禍 禎 福禐禑禒禓禔禕禖禗禘禙禚 禛 禜 禝 禞 禟
0
79
禠禡禢禣禤禥禦禧禨禩禪 禫 禬 禭 禮 禯禰禱禲禳禴禵禶禷禸禹禺 离 禼 禽 禾 禿
A0
79
秀私秂秃秄秅秆秇秈秉秊 秋 秌 种 秎 秏秐科秒秓秔秕秖秗秘秙秚 秛 秜 秝 秞 租
C0
79E
秠秡秢秣秤秥秦秧秨秩秪 秫 秬 秭 秮 积称秱秲秳秴秵秶秷秸秹秺 移 秼 秽 秾 秿
0
7A
稀稁稂稃稄稅稆稇稈稉稊 程 稌 稍 税 稏稐稑稒稓稔稕稖稗稘稙稚 稛 稜 稝 稞 稟
00
7A
稠稡稢稣稤稥稦稧稨稩稪 稫 稬 稭 種 稯稰稱稲稳稴稵稶稷稸稹稺 稻 稼 稽 稾 稿
20
7A
穀穁穂穃穄穅穆穇穈穉穊 穋 穌 積 穎 穏穐穑穒穓穔穕穖穗穘穙穚 穛 穜 穝 穞 穟
40
7A
穠穡穢穣穤穥穦穧穨穩穪 穫 穬 穭 穮 穯穰穱穲穳穴穵究穷穸穹空 穻 穼 穽 穾 穿
60
7A
窀突窂窃窄窅窆窇窈窉窊 窋 窌 窍 窎 窏窐窑窒窓窔窕窖窗窘窙窚 窛 窜 窝 窞 窟
80
7A
窠窡窢窣窤窥窦窧窨窩窪 窫 窬 窭 窮 窯窰窱窲窳窴窵窶窷窸窹窺 窻 窼 窽 窾 窿
A0
7A
竀竁竂竃竄竅竆竇竈竉竊 立 竌 竍 竎 竏竐竑竒竓竔竕竖竗竘站竚 竛 竜 竝 竞 竟
C0
7A
章竡竢竣竤童竦竧竨竩竪 竫 竬 竭 竮 端竰竱竲竳竴竵競竷竸竹竺 竻 竼 竽 竾 竿
E0
7B0
笀笁笂笃笄笅笆笇笈笉笊 笋 笌 笍 笎 笏笐笑笒笓笔笕笖笗笘笙笚 笛 笜 笝 笞 笟
0
7B2
笠笡笢笣笤笥符笧笨笩笪 笫 第 笭 笮 笯笰笱笲笳笴笵笶笷笸笹笺 笻 笼 笽 笾 笿
0
7B4
筀筁筂筃筄筅筆筇筈等筊 筋 筌 筍 筎 筏筐筑筒筓答筕策筗筘筙筚 筛 筜 筝 筞 筟
0
7B6
筠筡筢筣筤筥筦筧筨筩筪 筫 筬 筭 筮 筯筰筱筲筳筴筵筶筷筸筹筺 筻 筼 筽 签 筿
0
7B8
简箁箂箃箄箅箆箇箈箉箊 箋 箌 箍 箎 箏箐箑箒箓箔箕箖算箘箙箚 箛 箜 箝 箞 箟
0
7B
箠管箢箣箤箥箦箧箨箩箪 箫 箬 箭 箮 箯箰箱箲箳箴箵箶箷箸箹箺 箻 箼 箽 箾 箿
A0
7B
節篁篂篃範篅篆篇篈築篊 篋 篌 篍 篎 篏篐篑篒篓篔篕篖篗篘篙篚 篛 篜 篝 篞 篟
C0
7B
篠篡篢篣篤篥篦篧篨篩篪 篫 篬 篭 篮 篯篰篱篲篳篴篵篶篷篸篹篺 篻 篼 篽 篾 篿
E0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDE F 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDE F
CJ
7C
簀簁簂簃簄簅簆簇簈簉簊 簋 簌 簍 簎 簏簐簑簒簓簔簕簖簗簘簙簚 簛 簜 簝 簞 簟
K
00
7C
簠簡簢簣簤簥簦簧簨簩簪 簫 簬 簭 簮 簯簰簱簲簳簴簵簶簷簸簹簺 簻 簼 簽 簾 簿
20
7C
籀籁籂籃籄籅籆籇籈籉籊 籋 籌 籍 籎 籏籐籑籒籓籔籕籖籗籘籙籚 籛 籜 籝 籞 籟
40
7C
籠籡籢籣籤籥籦籧籨籩籪 籫 籬 籭 籮 籯籰籱籲米籴籵籶籷籸籹籺 类 籼 籽 籾 籿
60
7C
粀粁粂粃粄粅粆粇粈粉粊 粋 粌 粍 粎 粏粐粑粒粓粔粕粖粗粘粙粚 粛 粜 粝 粞 粟
80
7C
粠粡粢粣粤粥粦粧粨粩粪 粫 粬 粭 粮 粯粰粱粲粳粴粵粶粷粸粹粺 粻 粼 粽 精 粿
A0
7C
糀糁糂糃糄糅糆糇糈糉糊 糋 糌 糍 糎 糏糐糑糒糓糔糕糖糗糘糙糚 糛 糜 糝 糞 糟
C0
7C
糠糡糢糣糤糥糦糧糨糩糪 糫 糬 糭 糮 糯糰糱糲糳糴糵糶糷糸糹糺 系 糼 糽 糾 糿
E0
7D
紀紁紂紃約紅紆紇紈紉紊 紋 紌 納 紎 紏紐紑紒紓純紕紖紗紘紙級 紛 紜 紝 紞 紟
00
7D
素紡索紣紤紥紦紧紨紩紪 紫 紬 紭 紮 累細紱紲紳紴紵紶紷紸紹紺 紻 紼 紽 紾 紿
20
7D
絀絁終絃組絅絆絇絈絉絊 絋 経 絍 絎 絏結絑絒絓絔絕絖絗絘絙絚 絛 絜 絝 絞 絟
40
7D
絠絡絢絣絤絥給絧絨絩絪 絫 絬 絭 絮 絯絰統絲絳絴絵絶絷絸絹絺 絻 絼 絽 絾 絿
60
7D
綀綁綂綃綄綅綆綇綈綉綊 綋 綌 綍 綎 綏綐綑綒經綔綕綖綗綘継続 綛 綜 綝 綞 綟
80
7D
綠綡綢綣綤綥綦綧綨綩綪 綫 綬 維 綮 綯綰綱網綳綴綵綶綷綸綹綺 綻 綼 綽 綾 綿
A0
7D
緀緁緂緃緄緅緆緇緈緉緊 緋 緌 緍 緎 総緐緑緒緓緔緕緖緗緘緙線 緛 緜 緝 緞 緟
C0
7D
締緡緢緣緤緥緦緧編緩緪 緫 緬 緭 緮 緯緰緱緲緳練緵緶緷緸緹緺 緻 緼 緽 緾 緿
E0
7E0
縀縁縂縃縄縅縆縇縈縉縊 縋 縌 縍 縎 縏縐縑縒縓縔縕縖縗縘縙縚 縛 縜 縝 縞 縟
0
7E2
縠縡縢縣縤縥縦縧縨縩縪 縫 縬 縭 縮 縯縰縱縲縳縴縵縶縷縸縹縺 縻 縼 總 績 縿
0
7E4
繀繁繂繃繄繅繆繇繈繉繊 繋 繌 繍 繎 繏繐繑繒繓織繕繖繗繘繙繚 繛 繜 繝 繞 繟
0
7E6
繠繡繢繣繤繥繦繧繨繩繪 繫 繬 繭 繮 繯繰繱繲繳繴繵繶繷繸繹繺 繻 繼 繽 繾 繿
0
7E8
纀纁纂纃纄纅纆纇纈纉纊 纋 續 纍 纎 纏纐纑纒纓纔纕纖纗纘纙纚 纛 纜 纝 纞 纟
0
7E
纠纡红纣纤纥约级纨纩纪 纫 纬 纭 纮 纯纰纱纲纳纴纵纶纷纸纹纺 纻 纼 纽 纾 线
A0
7E
绀绁绂练组绅细织终绉绊 绋 绌 绍 绎 经绐绑绒结绔绕绖绗绘给绚 绛 络 绝 绞 统
C0
7E
E0
7F0
0
7F2
0
7F4
0
7F6
0
7F8
0
7F
A0
7F
C0
7F
E0
绠绡绢绣绤绥绦继绨绩绪 绫 绬 续 绮 绯绰绱绲绳维绵绶绷绸绹绺 绻 综 绽 绾 绿
缀缁缂缃缄缅缆缇缈缉缊 缋 缌 缍 缎 缏缐缑缒缓缔缕编缗缘缙缚 缛 缜 缝 缞 缟
缠缡缢缣缤缥缦缧缨缩缪 缫 缬 缭 缮 缯缰缱缲缳缴缵缶缷缸缹缺 缻 缼 缽 缾 缿
罀罁罂罃罄罅罆罇罈罉罊 罋 罌 罍 罎 罏罐网罒罓罔罕罖罗罘罙罚 罛 罜 罝 罞 罟
罠罡罢罣罤罥罦罧罨罩罪 罫 罬 罭 置 罯罰罱署罳罴罵罶罷罸罹罺 罻 罼 罽 罾 罿
羀羁羂羃羄羅羆羇羈羉羊 羋 羌 羍 美 羏羐羑羒羓羔羕羖羗羘羙羚 羛 羜 羝 羞 羟
羠羡羢羣群羥羦羧羨義羪 羫 羬 羭 羮 羯羰羱羲羳羴羵羶羷羸羹羺 羻 羼 羽 羾 羿
翀翁翂翃翄翅翆翇翈翉翊 翋 翌 翍 翎 翏翐翑習翓翔翕翖翗翘翙翚 翛 翜 翝 翞 翟
翠翡翢翣翤翥翦翧翨翩翪 翫 翬 翭 翮 翯翰翱翲翳翴翵翶翷翸翹翺 翻 翼 翽 翾 翿
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AB CDE F 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AB CDE F
CJ
800
耀老耂考耄者耆耇耈耉耊 耋 而 耍 耎 耏耐耑耒耓耔耕耖耗耘耙耚 耛 耜 耝 耞 耟
K
0
802
耠耡耢耣耤耥耦耧耨耩耪 耫 耬 耭 耮 耯耰耱耲耳耴耵耶耷耸耹耺 耻 耼 耽 耾 耿
0
804
聀聁聂聃聄聅聆聇聈聉聊 聋 职 聍 聎 聏聐聑聒聓联聕聖聗聘聙聚 聛 聜 聝 聞 聟
0
806
聠聡聢聣聤聥聦聧聨聩聪 聫 聬 聭 聮 聯聰聱聲聳聴聵聶職聸聹聺 聻 聼 聽 聾 聿
0
808
肀肁肂肃肄肅肆肇肈肉肊 肋 肌 肍 肎 肏肐肑肒肓肔肕肖肗肘肙肚 肛 肜 肝 肞 肟
0
80
肠股肢肣肤肥肦肧肨肩肪 肫 肬 肭 肮 肯肰肱育肳肴肵肶肷肸肹肺 肻 肼 肽 肾 肿
A0
80
胀胁胂胃胄胅胆胇胈胉胊 胋 背 胍 胎 胏胐胑胒胓胔胕胖胗胘胙胚 胛 胜 胝 胞 胟
C0
80
胠胡胢胣胤胥胦胧胨胩胪 胫 胬 胭 胮 胯胰胱胲胳胴胵胶胷胸胹胺 胻 胼 能 胾 胿
E0
810
脀脁脂脃脄脅脆脇脈脉脊 脋 脌 脍 脎 脏脐脑脒脓脔脕脖脗脘脙脚 脛 脜 脝 脞 脟
0
812
脠脡脢脣脤脥脦脧脨脩脪 脫 脬 脭 脮 脯脰脱脲脳脴脵脶脷脸脹脺 脻 脼 脽 脾 脿
0
814
腀腁腂腃腄腅腆腇腈腉腊 腋 腌 腍 腎 腏腐腑腒腓腔腕腖腗腘腙腚 腛 腜 腝 腞 腟
0
816
腠腡腢腣腤腥腦腧腨腩腪 腫 腬 腭 腮 腯腰腱腲腳腴腵腶腷腸腹腺 腻 腼 腽 腾 腿
0
818
膀膁膂膃膄膅膆膇膈膉膊 膋 膌 膍 膎 膏膐膑膒膓膔膕膖膗膘膙膚 膛 膜 膝 膞 膟
0
81
膠膡膢膣膤膥膦膧膨膩膪 膫 膬 膭 膮 膯膰膱膲膳膴膵膶膷膸膹膺 膻 膼 膽 膾 膿
A0
81
臀臁臂臃臄臅臆臇臈臉臊 臋 臌 臍 臎 臏臐臑臒臓臔臕臖臗臘臙臚 臛 臜 臝 臞 臟
C0
81
臠臡臢臣臤臥臦臧臨臩自 臫 臬 臭 臮 臯臰臱臲至致臵臶臷臸臹臺 臻 臼 臽 臾 臿
E0
820
舀舁舂舃舄舅舆與興舉舊 舋 舌 舍 舎 舏舐舑舒舓舔舕舖舗舘舙舚 舛 舜 舝 舞 舟
0
822
舠舡舢舣舤舥舦舧舨舩航 舫 般 舭 舮 舯舰舱舲舳舴舵舶舷舸船舺 舻 舼 舽 舾 舿
0
824
艀艁艂艃艄艅艆艇艈艉艊 艋 艌 艍 艎 艏艐艑艒艓艔艕艖艗艘艙艚 艛 艜 艝 艞 艟
0
826
艠艡艢艣艤艥艦艧艨艩艪 艫 艬 艭 艮 良艰艱色艳艴艵艶艷艸艹艺 艻 艼 艽 艾 艿
0
828
芀芁节芃芄芅芆芇芈芉芊 芋 芌 芍 芎 芏芐芑芒芓芔芕芖芗芘芙芚 芛 芜 芝 芞 芟
0
82
芠芡芢芣芤芥芦芧芨芩芪 芫 芬 芭 芮 芯芰花芲芳芴芵芶芷芸芹芺 芻 芼 芽 芾 芿
A0
82
苀苁苂苃苄苅苆苇苈苉苊 苋 苌 苍 苎 苏苐苑苒苓苔苕苖苗苘苙苚 苛 苜 苝 苞 苟
C0
82
苠苡苢苣苤若苦苧苨苩苪 苫 苬 苭 苮 苯苰英苲苳苴苵苶苷苸苹苺 苻 苼 苽 苾 苿
E0
830
茀茁茂范茄茅茆茇茈茉茊 茋 茌 茍 茎 茏茐茑茒茓茔茕茖茗茘茙茚 茛 茜 茝 茞 茟
0
832
茠茡茢茣茤茥茦茧茨茩茪 茫 茬 茭 茮 茯茰茱茲茳茴茵茶茷茸茹茺 茻 茼 茽 茾 茿
0
834
荀荁荂荃荄荅荆荇荈草荊 荋 荌 荍 荎 荏荐荑荒荓荔荕荖荗荘荙荚 荛 荜 荝 荞 荟
0
836
荠荡荢荣荤荥荦荧荨荩荪 荫 荬 荭 荮 药荰荱荲荳荴荵荶荷荸荹荺 荻 荼 荽 荾 荿
0
838
莀莁莂莃莄莅莆莇莈莉莊 莋 莌 莍 莎 莏莐莑莒莓莔莕莖莗莘莙莚 莛 莜 莝 莞 莟
0
83
莠莡莢莣莤莥莦莧莨莩莪 莫 莬 莭 莮 莯莰莱莲莳莴莵莶获莸莹莺 莻 莼 莽 莾 莿
A0
83
菀菁菂菃菄菅菆菇菈菉菊 菋 菌 菍 菎 菏菐菑菒菓菔菕菖菗菘菙菚 菛 菜 菝 菞 菟
C0
83
菠菡菢菣菤菥菦菧菨菩菪 菫 菬 菭 菮 華菰菱菲菳菴菵菶菷菸菹菺 菻 菼 菽 菾 菿
E0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AB CDE F 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AB CDE F
CJ
840
萀萁萂萃萄萅萆萇萈萉萊 萋 萌 萍 萎 萏萐萑萒萓萔萕萖萗萘萙萚 萛 萜 萝 萞 萟
K
0
842
萠萡萢萣萤营萦萧萨萩萪 萫 萬 萭 萮 萯萰萱萲萳萴萵萶萷萸萹萺 萻 萼 落 萾 萿
0
844
葀葁葂葃葄葅葆葇葈葉葊 葋 葌 葍 葎 葏葐葑葒葓葔葕葖著葘葙葚 葛 葜 葝 葞 葟
0
846
葠葡葢董葤葥葦葧葨葩葪 葫 葬 葭 葮 葯葰葱葲葳葴葵葶葷葸葹葺 葻 葼 葽 葾 葿
0
848
蒀蒁蒂蒃蒄蒅蒆蒇蒈蒉蒊 蒋 蒌 蒍 蒎 蒏蒐蒑蒒蒓蒔蒕蒖蒗蒘蒙蒚 蒛 蒜 蒝 蒞 蒟
0
84
蒠蒡蒢蒣蒤蒥蒦蒧蒨蒩蒪 蒫 蒬 蒭 蒮 蒯蒰蒱蒲蒳蒴蒵蒶蒷蒸蒹蒺 蒻 蒼 蒽 蒾 蒿
A0
84
蓀蓁蓂蓃蓄蓅蓆蓇蓈蓉蓊 蓋 蓌 蓍 蓎 蓏蓐蓑蓒蓓蓔蓕蓖蓗蓘蓙蓚 蓛 蓜 蓝 蓞 蓟
C0
84
蓠蓡蓢蓣蓤蓥蓦蓧蓨蓩蓪 蓫 蓬 蓭 蓮 蓯蓰蓱蓲蓳蓴蓵蓶蓷蓸蓹蓺 蓻 蓼 蓽 蓾 蓿
E0
850
蔀蔁蔂蔃蔄蔅蔆蔇蔈蔉蔊 蔋 蔌 蔍 蔎 蔏蔐蔑蔒蔓蔔蔕蔖蔗蔘蔙蔚 蔛 蔜 蔝 蔞 蔟
0
852
蔠蔡蔢蔣蔤蔥蔦蔧蔨蔩蔪 蔫 蔬 蔭 蔮 蔯蔰蔱蔲蔳蔴蔵蔶蔷蔸蔹蔺 蔻 蔼 蔽 蔾 蔿
0
854
蕀蕁蕂蕃蕄蕅蕆蕇蕈蕉蕊 蕋 蕌 蕍 蕎 蕏蕐蕑蕒蕓蕔蕕蕖蕗蕘蕙蕚 蕛 蕜 蕝 蕞 蕟
0
856
蕠蕡蕢蕣蕤蕥蕦蕧蕨蕩蕪 蕫 蕬 蕭 蕮 蕯蕰蕱蕲蕳蕴蕵蕶蕷蕸蕹蕺 蕻 蕼 蕽 蕾 蕿
0
858
薀薁薂薃薄薅薆薇薈薉薊 薋 薌 薍 薎 薏薐薑薒薓薔薕薖薗薘薙薚 薛 薜 薝 薞 薟
0
85
薠薡薢薣薤薥薦薧薨薩薪 薫 薬 薭 薮 薯薰薱薲薳薴薵薶薷薸薹薺 薻 薼 薽 薾 薿
A0
85
藀藁藂藃藄藅藆藇藈藉藊 藋 藌 藍 藎 藏藐藑藒藓藔藕藖藗藘藙藚 藛 藜 藝 藞 藟
C0
85
藠藡藢藣藤藥藦藧藨藩藪 藫 藬 藭 藮 藯藰藱藲藳藴藵藶藷藸藹藺 藻 藼 藽 藾 藿
E0
860
蘀蘁蘂蘃蘄蘅蘆蘇蘈蘉蘊 蘋 蘌 蘍 蘎 蘏蘐蘑蘒蘓蘔蘕蘖蘗蘘蘙蘚 蘛 蘜 蘝 蘞 蘟
0
862
蘠蘡蘢蘣蘤蘥蘦蘧蘨蘩蘪 蘫 蘬 蘭 蘮 蘯蘰蘱蘲蘳蘴蘵蘶蘷蘸蘹蘺 蘻 蘼 蘽 蘾 蘿
0
864
虀虁虂虃虄虅虆虇虈虉虊 虋 虌 虍 虎 虏虐虑虒虓虔處虖虗虘虙虚 虛 虜 虝 虞 號
0
866
虠虡虢虣虤虥虦虧虨虩虪 虫 虬 虭 虮 虯虰虱虲虳虴虵虶虷虸虹虺 虻 虼 虽 虾 虿
0
868
蚀蚁蚂蚃蚄蚅蚆蚇蚈蚉蚊 蚋 蚌 蚍 蚎 蚏蚐蚑蚒蚓蚔蚕蚖蚗蚘蚙蚚 蚛 蚜 蚝 蚞 蚟
0
86
蚠蚡蚢蚣蚤蚥蚦蚧蚨蚩蚪 蚫 蚬 蚭 蚮 蚯蚰蚱蚲蚳蚴蚵蚶蚷蚸蚹蚺 蚻 蚼 蚽 蚾 蚿
A0
86
蛀蛁蛂蛃蛄蛅蛆蛇蛈蛉蛊 蛋 蛌 蛍 蛎 蛏蛐蛑蛒蛓蛔蛕蛖蛗蛘蛙蛚 蛛 蛜 蛝 蛞 蛟
C0
86
蛠蛡蛢蛣蛤蛥蛦蛧蛨蛩蛪 蛫 蛬 蛭 蛮 蛯蛰蛱蛲蛳蛴蛵蛶蛷蛸蛹蛺 蛻 蛼 蛽 蛾 蛿
E0
870
蜀蜁蜂蜃蜄蜅蜆蜇蜈蜉蜊 蜋 蜌 蜍 蜎 蜏蜐蜑蜒蜓蜔蜕蜖蜗蜘蜙蜚 蜛 蜜 蜝 蜞 蜟
0
872
蜠蜡蜢蜣蜤蜥蜦蜧蜨蜩蜪 蜫 蜬 蜭 蜮 蜯蜰蜱蜲蜳蜴蜵蜶蜷蜸蜹蜺 蜻 蜼 蜽 蜾 蜿
0
874
蝀蝁蝂蝃蝄蝅蝆蝇蝈蝉蝊 蝋 蝌 蝍 蝎 蝏蝐蝑蝒蝓蝔蝕蝖蝗蝘蝙蝚 蝛 蝜 蝝 蝞 蝟
0
876
蝠蝡蝢蝣蝤蝥蝦蝧蝨蝩蝪 蝫 蝬 蝭 蝮 蝯蝰蝱蝲蝳蝴蝵蝶蝷蝸蝹蝺 蝻 蝼 蝽 蝾 蝿
0
878
螀螁螂螃螄螅螆螇螈螉螊 螋 螌 融 螎 螏螐螑螒螓螔螕螖螗螘螙螚 螛 螜 螝 螞 螟
0
87
螠螡螢螣螤螥螦螧螨螩螪 螫 螬 螭 螮 螯螰螱螲螳螴螵螶螷螸螹螺 螻 螼 螽 螾 螿
A0
87
蟀蟁蟂蟃蟄蟅蟆蟇蟈蟉蟊 蟋 蟌 蟍 蟎 蟏蟐蟑蟒蟓蟔蟕蟖蟗蟘蟙蟚 蟛 蟜 蟝 蟞 蟟
C0
87
蟠蟡蟢蟣蟤蟥蟦蟧蟨蟩蟪 蟫 蟬 蟭 蟮 蟯蟰蟱蟲蟳蟴蟵蟶蟷蟸蟹蟺 蟻 蟼 蟽 蟾 蟿
E0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDE F 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDE F
CJ
880
蠀蠁蠂蠃蠄蠅蠆蠇蠈蠉蠊 蠋 蠌 蠍 蠎 蠏蠐蠑蠒蠓蠔蠕蠖蠗蠘蠙蠚 蠛 蠜 蠝 蠞 蠟
K
0
882
蠠蠡蠢蠣蠤蠥蠦蠧蠨蠩蠪 蠫 蠬 蠭 蠮 蠯蠰蠱蠲蠳蠴蠵蠶蠷蠸蠹蠺 蠻 蠼 蠽 蠾 蠿
0
884
血衁衂衃衄衅衆衇衈衉衊 衋 行 衍 衎 衏衐衑衒術衔衕衖街衘衙衚 衛 衜 衝 衞 衟
0
886
衠衡衢衣衤补衦衧表衩衪 衫 衬 衭 衮 衯衰衱衲衳衴衵衶衷衸衹衺 衻 衼 衽 衾 衿
0
888
袀袁袂袃袄袅袆袇袈袉袊 袋 袌 袍 袎 袏袐袑袒袓袔袕袖袗袘袙袚 袛 袜 袝 袞 袟
0
88
袠袡袢袣袤袥袦袧袨袩袪 被 袬 袭 袮 袯袰袱袲袳袴袵袶袷袸袹袺 袻 袼 袽 袾 袿
A0
88
裀裁裂裃裄装裆裇裈裉裊 裋 裌 裍 裎 裏裐裑裒裓裔裕裖裗裘裙裚 裛 補 裝 裞 裟
C0
88E
裠裡裢裣裤裥裦裧裨裩裪 裫 裬 裭 裮 裯裰裱裲裳裴裵裶裷裸裹裺 裻 裼 製 裾 裿
0
890
褀褁褂褃褄褅褆複褈褉褊 褋 褌 褍 褎 褏褐褑褒褓褔褕褖褗褘褙褚 褛 褜 褝 褞 褟
0
892
褠褡褢褣褤褥褦褧褨褩褪 褫 褬 褭 褮 褯褰褱褲褳褴褵褶褷褸褹褺 褻 褼 褽 褾 褿
0
894
襀襁襂襃襄襅襆襇襈襉襊 襋 襌 襍 襎 襏襐襑襒襓襔襕襖襗襘襙襚 襛 襜 襝 襞 襟
0
896
襠襡襢襣襤襥襦襧襨襩襪 襫 襬 襭 襮 襯襰襱襲襳襴襵襶襷襸襹襺 襻 襼 襽 襾 西
0
898
覀要覂覃覄覅覆覇覈覉覊 見 覌 覍 覎 規覐覑覒覓覔覕視覗覘覙覚 覛 覜 覝 覞 覟
0
89
覠覡覢覣覤覥覦覧覨覩親 覫 覬 覭 覮 覯覰覱覲観覴覵覶覷覸覹覺 覻 覼 覽 覾 覿
A0
89
觀见观觃规觅视觇览觉觊 觋 觌 觍 觎 觏觐觑角觓觔觕觖觗觘觙觚 觛 觜 觝 觞 觟
C0
89E
觠觡觢解觤觥触觧觨觩觪 觫 觬 觭 觮 觯觰觱觲觳觴觵觶觷觸觹觺 觻 觼 觽 觾 觿
0
8A
言訁訂訃訄訅訆訇計訉訊 訋 訌 訍 討 訏訐訑訒訓訔訕訖託記訙訚 訛 訜 訝 訞 訟
00
8A
訠訡訢訣訤訥訦訧訨訩訪 訫 訬 設 訮 訯訰許訲訳訴訵訶訷訸訹診 註 証 訽 訾 訿
20
8A
詀詁詂詃詄詅詆詇詈詉詊 詋 詌 詍 詎 詏詐詑詒詓詔評詖詗詘詙詚 詛 詜 詝 詞 詟
40
8A
詠詡詢詣詤詥試詧詨詩詪 詫 詬 詭 詮 詯詰話該詳詴詵詶詷詸詹詺 詻 詼 詽 詾 詿
60
8A
誀誁誂誃誄誅誆誇誈誉誊 誋 誌 認 誎 誏誐誑誒誓誔誕誖誗誘誙誚 誛 誜 誝 語 誟
80
8A
誠誡誢誣誤誥誦誧誨誩說 誫 説 読 誮 誯誰誱課誳誴誵誶誷誸誹誺 誻 誼 誽 誾 調
A0
8A
諀諁諂諃諄諅諆談諈諉諊 請 諌 諍 諎 諏諐諑諒諓諔諕論諗諘諙諚 諛 諜 諝 諞 諟
C0
8A
諠諡諢諣諤諥諦諧諨諩諪 諫 諬 諭 諮 諯諰諱諲諳諴諵諶諷諸諹諺 諻 諼 諽 諾 諿
E0
8B0
謀謁謂謃謄謅謆謇謈謉謊 謋 謌 謍 謎 謏謐謑謒謓謔謕謖謗謘謙謚 講 謜 謝 謞 謟
0
8B2
謠謡謢謣謤謥謦謧謨謩謪 謫 謬 謭 謮 謯謰謱謲謳謴謵謶謷謸謹謺 謻 謼 謽 謾 謿
0
8B4
譀譁譂譃譄譅譆譇譈證譊 譋 譌 譍 譎 譏譐譑譒譓譔譕譖譗識譙譚 譛 譜 譝 譞 譟
0
8B6
譠譡譢譣譤譥警譧譨譩譪 譫 譬 譭 譮 譯議譱譲譳譴譵譶護譸譹譺 譻 譼 譽 譾 譿
0
8B8
讀讁讂讃讄讅讆讇讈讉變 讋 讌 讍 讎 讏讐讑讒讓讔讕讖讗讘讙讚 讛 讜 讝 讞 讟
0
8B
讠计订讣认讥讦讧讨让讪 讫 讬 训 议 讯记讱讲讳讴讵讶讷许讹论 讻 讼 讽 设 访
A0
8B
诀证诂诃评诅识诇诈诉诊 诋 诌 词 诎 诏诐译诒诓诔试诖诗诘诙诚 诛 诜 话 诞 诟
C0
8B
诠诡询诣诤该详诧诨诩诪 诫 诬 语 诮 误诰诱诲诳说诵诶请诸诹诺 读 诼 诽 课 诿
E0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDE F 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDE F
CJ
8C
谀谁谂调谄谅谆谇谈谉谊 谋 谌 谍 谎 谏谐谑谒谓谔谕谖谗谘谙谚 谛 谜 谝 谞 谟
K
00
8C
谠谡谢谣谤谥谦谧谨谩谪 谫 谬 谭 谮 谯谰谱谲谳谴谵谶谷谸谹谺 谻 谼 谽 谾 谿
20
8C
豀豁豂豃豄豅豆豇豈豉豊 豋 豌 豍 豎 豏豐豑豒豓豔豕豖豗豘豙豚 豛 豜 豝 豞 豟
40
8C
豠象豢豣豤豥豦豧豨豩豪 豫 豬 豭 豮 豯豰豱豲豳豴豵豶豷豸豹豺 豻 豼 豽 豾 豿
60
8C
貀貁貂貃貄貅貆貇貈貉貊 貋 貌 貍 貎 貏貐貑貒貓貔貕貖貗貘貙貚 貛 貜 貝 貞 貟
80
8C
負財貢貣貤貥貦貧貨販貪 貫 責 貭 貮 貯貰貱貲貳貴貵貶買貸貹貺 費 貼 貽 貾 貿
A0
8C
賀賁賂賃賄賅賆資賈賉賊 賋 賌 賍 賎 賏賐賑賒賓賔賕賖賗賘賙賚 賛 賜 賝 賞 賟
C0
8C
賠賡賢賣賤賥賦賧賨賩質 賫 賬 賭 賮 賯賰賱賲賳賴賵賶賷賸賹賺 賻 購 賽 賾 賿
E0
8D
贀贁贂贃贄贅贆贇贈贉贊 贋 贌 贍 贎 贏贐贑贒贓贔贕贖贗贘贙贚 贛 贜 贝 贞 负
00
8D
贠贡财责贤败账货质贩贪 贫 贬 购 贮 贯贰贱贲贳贴贵贶贷贸费贺 贻 贼 贽 贾 贿
20
8D
赀赁赂赃资赅赆赇赈赉赊 赋 赌 赍 赎 赏赐赑赒赓赔赕赖赗赘赙赚 赛 赜 赝 赞 赟
40
8D
赠赡赢赣赤赥赦赧赨赩赪 赫 赬 赭 赮 赯走赱赲赳赴赵赶起赸赹赺 赻 赼 赽 赾 赿
60
8D
趀趁趂趃趄超趆趇趈趉越 趋 趌 趍 趎 趏趐趑趒趓趔趕趖趗趘趙趚 趛 趜 趝 趞 趟
80
8D
趠趡趢趣趤趥趦趧趨趩趪 趫 趬 趭 趮 趯趰趱趲足趴趵趶趷趸趹趺 趻 趼 趽 趾 趿
A0
8D
跀跁跂跃跄跅跆跇跈跉跊 跋 跌 跍 跎 跏跐跑跒跓跔跕跖跗跘跙跚 跛 跜 距 跞 跟
C0
8D
跠跡跢跣跤跥跦跧跨跩跪 跫 跬 跭 跮 路跰跱跲跳跴践跶跷跸跹跺 跻 跼 跽 跾 跿
E0
8E0
踀踁踂踃踄踅踆踇踈踉踊 踋 踌 踍 踎 踏踐踑踒踓踔踕踖踗踘踙踚 踛 踜 踝 踞 踟
0
8E2
踠踡踢踣踤踥踦踧踨踩踪 踫 踬 踭 踮 踯踰踱踲踳踴踵踶踷踸踹踺 踻 踼 踽 踾 踿
0
8E4
蹀蹁蹂蹃蹄蹅蹆蹇蹈蹉蹊 蹋 蹌 蹍 蹎 蹏蹐蹑蹒蹓蹔蹕蹖蹗蹘蹙蹚 蹛 蹜 蹝 蹞 蹟
0
8E6
蹠蹡蹢蹣蹤蹥蹦蹧蹨蹩蹪 蹫 蹬 蹭 蹮 蹯蹰蹱蹲蹳蹴蹵蹶蹷蹸蹹蹺 蹻 蹼 蹽 蹾 蹿
0
8E8
躀躁躂躃躄躅躆躇躈躉躊 躋 躌 躍 躎 躏躐躑躒躓躔躕躖躗躘躙躚 躛 躜 躝 躞 躟
0
8E
躠躡躢躣躤躥躦躧躨躩躪 身 躬 躭 躮 躯躰躱躲躳躴躵躶躷躸躹躺 躻 躼 躽 躾 躿
A0
8E
軀軁軂軃軄軅軆軇軈軉車 軋 軌 軍 軎 軏軐軑軒軓軔軕軖軗軘軙軚 軛 軜 軝 軞 軟
C0
8E
E0
8F0
0
8F2
0
8F4
0
8F6
0
8F8
0
8F
A0
8F
C0
8F
E0
軠軡転軣軤軥軦軧軨軩軪 軫 軬 軭 軮 軯軰軱軲軳軴軵軶軷軸軹軺 軻 軼 軽 軾 軿
輀輁輂較輄輅輆輇輈載輊 輋 輌 輍 輎 輏輐輑輒輓輔輕輖輗輘輙輚 輛 輜 輝 輞 輟
輠輡輢輣輤輥輦輧輨輩輪 輫 輬 輭 輮 輯輰輱輲輳輴輵輶輷輸輹輺 輻 輼 輽 輾 輿
轀轁轂轃轄轅轆轇轈轉轊 轋 轌 轍 轎 轏轐轑轒轓轔轕轖轗轘轙轚 轛 轜 轝 轞 轟
轠轡轢轣轤轥车轧轨轩轪 轫 转 轭 轮 软轰轱轲轳轴轵轶轷轸轹轺 轻 轼 载 轾 轿
辀辁辂较辄辅辆辇辈辉辊 辋 辌 辍 辎 辏辐辑辒输辔辕辖辗辘辙辚 辛 辜 辝 辞 辟
辠辡辢辣辤辥辦辧辨辩辪 辫 辬 辭 辮 辯辰辱農辳辴辵辶辷辸边辺 辻 込 辽 达 辿
迀迁迂迃迄迅迆过迈迉迊 迋 迌 迍 迎 迏运近迒迓返迕迖迗还这迚 进 远 违 连 迟
迠迡迢迣迤迥迦迧迨迩迪 迫 迬 迭 迮 迯述迱迲迳迴迵迶迷迸迹迺 迻 迼 追 迾 迿
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AB CDE F 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AB CDE F
CJ
900
退送适逃逄逅逆逇逈选逊 逋 逌 逍 逎 透逐逑递逓途逕逖逗逘這通 逛 逜 逝 逞 速
K
0
902
造逡逢連逤逥逦逧逨逩逪 逫 逬 逭 逮 逯逰週進逳逴逵逶逷逸逹逺 逻 逼 逽 逾 逿
0
904
遀遁遂遃遄遅遆遇遈遉遊 運 遌 遍 過 遏遐遑遒道達違遖遗遘遙遚 遛 遜 遝 遞 遟
0
906
遠遡遢遣遤遥遦遧遨適遪 遫 遬 遭 遮 遯遰遱遲遳遴遵遶遷選遹遺 遻 遼 遽 遾 避
0
908
邀邁邂邃還邅邆邇邈邉邊 邋 邌 邍 邎 邏邐邑邒邓邔邕邖邗邘邙邚 邛 邜 邝 邞 邟
0
90
邠邡邢那邤邥邦邧邨邩邪 邫 邬 邭 邮 邯邰邱邲邳邴邵邶邷邸邹邺 邻 邼 邽 邾 邿
A0
90
郀郁郂郃郄郅郆郇郈郉郊 郋 郌 郍 郎 郏郐郑郒郓郔郕郖郗郘郙郚 郛 郜 郝 郞 郟
C0
90
郠郡郢郣郤郥郦郧部郩郪 郫 郬 郭 郮 郯郰郱郲郳郴郵郶郷郸郹郺 郻 郼 都 郾 郿
E0
910
鄀鄁鄂鄃鄄鄅鄆鄇鄈鄉鄊 鄋 鄌 鄍 鄎 鄏鄐鄑鄒鄓鄔鄕鄖鄗鄘鄙鄚 鄛 鄜 鄝 鄞 鄟
0
912
鄠鄡鄢鄣鄤鄥鄦鄧鄨鄩鄪 鄫 鄬 鄭 鄮 鄯鄰鄱鄲鄳鄴鄵鄶鄷鄸鄹鄺 鄻 鄼 鄽 鄾 鄿
0
914
酀酁酂酃酄酅酆酇酈酉酊 酋 酌 配 酎 酏酐酑酒酓酔酕酖酗酘酙酚 酛 酜 酝 酞 酟
0
916
酠酡酢酣酤酥酦酧酨酩酪 酫 酬 酭 酮 酯酰酱酲酳酴酵酶酷酸酹酺 酻 酼 酽 酾 酿
0
918
醀醁醂醃醄醅醆醇醈醉醊 醋 醌 醍 醎 醏醐醑醒醓醔醕醖醗醘醙醚 醛 醜 醝 醞 醟
0
91
醠醡醢醣醤醥醦醧醨醩醪 醫 醬 醭 醮 醯醰醱醲醳醴醵醶醷醸醹醺 醻 醼 醽 醾 醿
A0
91
釀釁釂釃釄釅釆采釈釉释 釋 里 重 野 量釐金釒釓釔釕釖釗釘釙釚 釛 釜 針 釞 釟
C0
91
釠釡釢釣釤釥釦釧釨釩釪 釫 釬 釭 釮 釯釰釱釲釳釴釵釶釷釸釹釺 釻 釼 釽 釾 釿
E0
920
鈀鈁鈂鈃鈄鈅鈆鈇鈈鈉鈊 鈋 鈌 鈍 鈎 鈏鈐鈑鈒鈓鈔鈕鈖鈗鈘鈙鈚 鈛 鈜 鈝 鈞 鈟
0
922
鈠鈡鈢鈣鈤鈥鈦鈧鈨鈩鈪 鈫 鈬 鈭 鈮 鈯鈰鈱鈲鈳鈴鈵鈶鈷鈸鈹鈺 鈻 鈼 鈽 鈾 鈿
0
924
鉀鉁鉂鉃鉄鉅鉆鉇鉈鉉鉊 鉋 鉌 鉍 鉎 鉏鉐鉑鉒鉓鉔鉕鉖鉗鉘鉙鉚 鉛 鉜 鉝 鉞 鉟
0
926
鉠鉡鉢鉣鉤鉥鉦鉧鉨鉩鉪 鉫 鉬 鉭 鉮 鉯鉰鉱鉲鉳鉴鉵鉶鉷鉸鉹鉺 鉻 鉼 鉽 鉾 鉿
0
928
銀銁銂銃銄銅銆銇銈銉銊 銋 銌 銍 銎 銏銐銑銒銓銔銕銖銗銘銙銚 銛 銜 銝 銞 銟
0
92
銠銡銢銣銤銥銦銧銨銩銪 銫 銬 銭 銮 銯銰銱銲銳銴銵銶銷銸銹銺 銻 銼 銽 銾 銿
A0
92
鋀鋁鋂鋃鋄鋅鋆鋇鋈鋉鋊 鋋 鋌 鋍 鋎 鋏鋐鋑鋒鋓鋔鋕鋖鋗鋘鋙鋚 鋛 鋜 鋝 鋞 鋟
C0
92
鋠鋡鋢鋣鋤鋥鋦鋧鋨鋩鋪 鋫 鋬 鋭 鋮 鋯鋰鋱鋲鋳鋴鋵鋶鋷鋸鋹鋺 鋻 鋼 鋽 鋾 鋿
E0
930
錀錁錂錃錄錅錆錇錈錉錊 錋 錌 錍 錎 錏錐錑錒錓錔錕錖錗錘錙錚 錛 錜 錝 錞 錟
0
932
錠錡錢錣錤錥錦錧錨錩錪 錫 錬 錭 錮 錯錰錱録錳錴錵錶錷錸錹錺 錻 錼 錽 錾 錿
0
934
鍀鍁鍂鍃鍄鍅鍆鍇鍈鍉鍊 鍋 鍌 鍍 鍎 鍏鍐鍑鍒鍓鍔鍕鍖鍗鍘鍙鍚 鍛 鍜 鍝 鍞 鍟
0
936
鍠鍡鍢鍣鍤鍥鍦鍧鍨鍩鍪 鍫 鍬 鍭 鍮 鍯鍰鍱鍲鍳鍴鍵鍶鍷鍸鍹鍺 鍻 鍼 鍽 鍾 鍿
0
938
鎀鎁鎂鎃鎄鎅鎆鎇鎈鎉鎊 鎋 鎌 鎍 鎎 鎏鎐鎑鎒鎓鎔鎕鎖鎗鎘鎙鎚 鎛 鎜 鎝 鎞 鎟
0
93
鎠鎡鎢鎣鎤鎥鎦鎧鎨鎩鎪 鎫 鎬 鎭 鎮 鎯鎰鎱鎲鎳鎴鎵鎶鎷鎸鎹鎺 鎻 鎼 鎽 鎾 鎿
A0
93
鏀鏁鏂鏃鏄鏅鏆鏇鏈鏉鏊 鏋 鏌 鏍 鏎 鏏鏐鏑鏒鏓鏔鏕鏖鏗鏘鏙鏚 鏛 鏜 鏝 鏞 鏟
C0
93
鏠鏡鏢鏣鏤鏥鏦鏧鏨鏩鏪 鏫 鏬 鏭 鏮 鏯鏰鏱鏲鏳鏴鏵鏶鏷鏸鏹鏺 鏻 鏼 鏽 鏾 鏿
E0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AB CDE F 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AB CDE F
CJ
940
鐀鐁鐂鐃鐄鐅鐆鐇鐈鐉鐊 鐋 鐌 鐍 鐎 鐏鐐鐑鐒鐓鐔鐕鐖鐗鐘鐙鐚 鐛 鐜 鐝 鐞 鐟
K
0
942
鐠鐡鐢鐣鐤鐥鐦鐧鐨鐩鐪 鐫 鐬 鐭 鐮 鐯鐰鐱鐲鐳鐴鐵鐶鐷鐸鐹鐺 鐻 鐼 鐽 鐾 鐿
0
944
鑀鑁鑂鑃鑄鑅鑆鑇鑈鑉鑊 鑋 鑌 鑍 鑎 鑏鑐鑑鑒鑓鑔鑕鑖鑗鑘鑙鑚 鑛 鑜 鑝 鑞 鑟
0
946
鑠鑡鑢鑣鑤鑥鑦鑧鑨鑩鑪 鑫 鑬 鑭 鑮 鑯鑰鑱鑲鑳鑴鑵鑶鑷鑸鑹鑺 鑻 鑼 鑽 鑾 鑿
0
948
钀钁钂钃钄钅钆钇针钉钊 钋 钌 钍 钎 钏钐钑钒钓钔钕钖钗钘钙钚 钛 钜 钝 钞 钟
0
94
钠钡钢钣钤钥钦钧钨钩钪 钫 钬 钭 钮 钯钰钱钲钳钴钵钶钷钸钹钺 钻 钼 钽 钾 钿
A0
94
铀铁铂铃铄铅铆铇铈铉铊 铋 铌 铍 铎 铏铐铑铒铓铔铕铖铗铘铙铚 铛 铜 铝 铞 铟
C0
94
铠铡铢铣铤铥铦铧铨铩铪 铫 铬 铭 铮 铯铰铱铲铳铴铵银铷铸铹铺 铻 铼 铽 链 铿
E0
950
销锁锂锃锄锅锆锇锈锉锊 锋 锌 锍 锎 锏锐锑锒锓锔锕锖锗锘错锚 锛 锜 锝 锞 锟
0
952
锠锡锢锣锤锥锦锧锨锩锪 锫 锬 锭 键 锯锰锱锲锳锴锵锶锷锸锹锺 锻 锼 锽 锾 锿
0
954
镀镁镂镃镄镅镆镇镈镉镊 镋 镌 镍 镎 镏镐镑镒镓镔镕镖镗镘镙镚 镛 镜 镝 镞 镟
0
956
镠镡镢镣镤镥镦镧镨镩镪 镫 镬 镭 镮 镯镰镱镲镳镴镵镶長镸镹镺 镻 镼 镽 镾 长
0
958
門閁閂閃閄閅閆閇閈閉閊 開 閌 閍 閎 閏閐閑閒間閔閕閖閗閘閙閚 閛 閜 閝 閞 閟
0
95
閠閡関閣閤閥閦閧閨閩閪 閫 閬 閭 閮 閯閰閱閲閳閴閵閶閷閸閹閺 閻 閼 閽 閾 閿
A0
95
闀闁闂闃闄闅闆闇闈闉闊 闋 闌 闍 闎 闏闐闑闒闓闔闕闖闗闘闙闚 闛 關 闝 闞 闟
C0
95
闠闡闢闣闤闥闦闧门闩闪 闫 闬 闭 问 闯闰闱闲闳间闵闶闷闸闹闺 闻 闼 闽 闾 闿
E0
960
阀阁阂阃阄阅阆阇阈阉阊 阋 阌 阍 阎 阏阐阑阒阓阔阕阖阗阘阙阚 阛 阜 阝 阞 队
0
962
阠阡阢阣阤阥阦阧阨阩阪 阫 阬 阭 阮 阯阰阱防阳阴阵阶阷阸阹阺 阻 阼 阽 阾 阿
0
964
陀陁陂陃附际陆陇陈陉陊 陋 陌 降 陎 陏限陑陒陓陔陕陖陗陘陙陚 陛 陜 陝 陞 陟
0
966
陠陡院陣除陥陦陧陨险陪 陫 陬 陭 陮 陯陰陱陲陳陴陵陶陷陸陹険 陻 陼 陽 陾 陿
0
968
隀隁隂隃隄隅隆隇隈隉隊 隋 隌 隍 階 随隐隑隒隓隔隕隖隗隘隙隚 際 障 隝 隞 隟
0
96
隠隡隢隣隤隥隦隧隨隩險 隫 隬 隭 隮 隯隰隱隲隳隴隵隶隷隸隹隺 隻 隼 隽 难 隿
A0
96
雀雁雂雃雄雅集雇雈雉雊 雋 雌 雍 雎 雏雐雑雒雓雔雕雖雗雘雙雚 雛 雜 雝 雞 雟
C0
96
雠雡離難雤雥雦雧雨雩雪 雫 雬 雭 雮 雯雰雱雲雳雴雵零雷雸雹雺 電 雼 雽 雾 雿
E0
970
需霁霂霃霄霅霆震霈霉霊 霋 霌 霍 霎 霏霐霑霒霓霔霕霖霗霘霙霚 霛 霜 霝 霞 霟
0
972
霠霡霢霣霤霥霦霧霨霩霪 霫 霬 霭 霮 霯霰霱露霳霴霵霶霷霸霹霺 霻 霼 霽 霾 霿
0
974
靀靁靂靃靄靅靆靇靈靉靊 靋 靌 靍 靎 靏靐靑青靓靔靕靖靗靘静靚 靛 靜 靝 非 靟
0
976
靠靡面靣靤靥靦靧靨革靪 靫 靬 靭 靮 靯靰靱靲靳靴靵靶靷靸靹靺 靻 靼 靽 靾 靿
0
978
鞀鞁鞂鞃鞄鞅鞆鞇鞈鞉鞊 鞋 鞌 鞍 鞎 鞏鞐鞑鞒鞓鞔鞕鞖鞗鞘鞙鞚 鞛 鞜 鞝 鞞 鞟
0
97
鞠鞡鞢鞣鞤鞥鞦鞧鞨鞩鞪 鞫 鞬 鞭 鞮 鞯鞰鞱鞲鞳鞴鞵鞶鞷鞸鞹鞺 鞻 鞼 鞽 鞾 鞿
A0
97
韀韁韂韃韄韅韆韇韈韉韊 韋 韌 韍 韎 韏韐韑韒韓韔韕韖韗韘韙韚 韛 韜 韝 韞 韟
C0
97
韠韡韢韣韤韥韦韧韨韩韪 韫 韬 韭 韮 韯韰韱韲音韴韵韶韷韸韹韺 韻 韼 韽 韾 響
E0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDE F 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDE F
CJ
980
頀頁頂頃頄項順頇須頉頊 頋 頌 頍 頎 頏預頑頒頓頔頕頖頗領頙頚 頛 頜 頝 頞 頟
K
0
982
頠頡頢頣頤頥頦頧頨頩頪 頫 頬 頭 頮 頯頰頱頲頳頴頵頶頷頸頹頺 頻 頼 頽 頾 頿
0
984
顀顁顂顃顄顅顆顇顈顉顊 顋 題 額 顎 顏顐顑顒顓顔顕顖顗願顙顚 顛 顜 顝 類 顟
0
986
顠顡顢顣顤顥顦顧顨顩顪 顫 顬 顭 顮 顯顰顱顲顳顴页顶顷顸项顺 须 顼 顽 顾 顿
0
988
颀颁颂颃预颅领颇颈颉颊 颋 颌 颍 颎 颏颐频颒颓颔颕颖颗题颙颚 颛 颜 额 颞 颟
0
98
颠颡颢颣颤颥颦颧風颩颪 颫 颬 颭 颮 颯颰颱颲颳颴颵颶颷颸颹颺 颻 颼 颽 颾 颿
A0
98
飀飁飂飃飄飅飆飇飈飉飊 飋 飌 飍 风 飏飐飑飒飓飔飕飖飗飘飙飚 飛 飜 飝 飞 食
C0
98E
飠飡飢飣飤飥飦飧飨飩飪 飫 飬 飭 飮 飯飰飱飲飳飴飵飶飷飸飹飺 飻 飼 飽 飾 飿
0
990
餀餁餂餃餄餅餆餇餈餉養 餋 餌 餍 餎 餏餐餑餒餓餔餕餖餗餘餙餚 餛 餜 餝 餞 餟
0
992
餠餡餢餣餤餥餦餧館餩餪 餫 餬 餭 餮 餯餰餱餲餳餴餵餶餷餸餹餺 餻 餼 餽 餾 餿
0
994
饀饁饂饃饄饅饆饇饈饉饊 饋 饌 饍 饎 饏饐饑饒饓饔饕饖饗饘饙饚 饛 饜 饝 饞 饟
0
996
饠饡饢饣饤饥饦饧饨饩饪 饫 饬 饭 饮 饯饰饱饲饳饴饵饶饷饸饹饺 饻 饼 饽 饾 饿
0
998
馀馁馂馃馄馅馆馇馈馉馊 馋 馌 馍 馎 馏馐馑馒馓馔馕首馗馘香馚 馛 馜 馝 馞 馟
0
99
馠馡馢馣馤馥馦馧馨馩馪 馫 馬 馭 馮 馯馰馱馲馳馴馵馶馷馸馹馺 馻 馼 馽 馾 馿
A0
99
駀駁駂駃駄駅駆駇駈駉駊 駋 駌 駍 駎 駏駐駑駒駓駔駕駖駗駘駙駚 駛 駜 駝 駞 駟
C0
99E
駠駡駢駣駤駥駦駧駨駩駪 駫 駬 駭 駮 駯駰駱駲駳駴駵駶駷駸駹駺 駻 駼 駽 駾 駿
0
9A
騀騁騂騃騄騅騆騇騈騉騊 騋 騌 騍 騎 騏騐騑騒験騔騕騖騗騘騙騚 騛 騜 騝 騞 騟
00
9A
騠騡騢騣騤騥騦騧騨騩騪 騫 騬 騭 騮 騯騰騱騲騳騴騵騶騷騸騹騺 騻 騼 騽 騾 騿
20
9A
驀驁驂驃驄驅驆驇驈驉驊 驋 驌 驍 驎 驏驐驑驒驓驔驕驖驗驘驙驚 驛 驜 驝 驞 驟
40
9A
驠驡驢驣驤驥驦驧驨驩驪 驫 马 驭 驮 驯驰驱驲驳驴驵驶驷驸驹驺 驻 驼 驽 驾 驿
60
9A
骀骁骂骃骄骅骆骇骈骉骊 骋 验 骍 骎 骏骐骑骒骓骔骕骖骗骘骙骚 骛 骜 骝 骞 骟
80
9A
骠骡骢骣骤骥骦骧骨骩骪 骫 骬 骭 骮 骯骰骱骲骳骴骵骶骷骸骹骺 骻 骼 骽 骾 骿
A0
9A
髀髁髂髃髄髅髆髇髈髉髊 髋 髌 髍 髎 髏髐髑髒髓體髕髖髗高髙髚 髛 髜 髝 髞 髟
C0
9A
髠髡髢髣髤髥髦髧髨髩髪 髫 髬 髭 髮 髯髰髱髲髳髴髵髶髷髸髹髺 髻 髼 髽 髾 髿
E0
9B0
鬀鬁鬂鬃鬄鬅鬆鬇鬈鬉鬊 鬋 鬌 鬍 鬎 鬏鬐鬑鬒鬓鬔鬕鬖鬗鬘鬙鬚 鬛 鬜 鬝 鬞 鬟
0
9B2
鬠鬡鬢鬣鬤鬥鬦鬧鬨鬩鬪 鬫 鬬 鬭 鬮 鬯鬰鬱鬲鬳鬴鬵鬶鬷鬸鬹鬺 鬻 鬼 鬽 鬾 鬿
0
9B4
魀魁魂魃魄魅魆魇魈魉魊 魋 魌 魍 魎 魏魐魑魒魓魔魕魖魗魘魙魚 魛 魜 魝 魞 魟
0
9B6
魠魡魢魣魤魥魦魧魨魩魪 魫 魬 魭 魮 魯魰魱魲魳魴魵魶魷魸魹魺 魻 魼 魽 魾 魿
0
9B8
鮀鮁鮂鮃鮄鮅鮆鮇鮈鮉鮊 鮋 鮌 鮍 鮎 鮏鮐鮑鮒鮓鮔鮕鮖鮗鮘鮙鮚 鮛 鮜 鮝 鮞 鮟
0
9B
鮠鮡鮢鮣鮤鮥鮦鮧鮨鮩鮪 鮫 鮬 鮭 鮮 鮯鮰鮱鮲鮳鮴鮵鮶鮷鮸鮹鮺 鮻 鮼 鮽 鮾 鮿
A0
9B
鯀鯁鯂鯃鯄鯅鯆鯇鯈鯉鯊 鯋 鯌 鯍 鯎 鯏鯐鯑鯒鯓鯔鯕鯖鯗鯘鯙鯚 鯛 鯜 鯝 鯞 鯟
C0
9B
鯠鯡鯢鯣鯤鯥鯦鯧鯨鯩鯪 鯫 鯬 鯭 鯮 鯯鯰鯱鯲鯳鯴鯵鯶鯷鯸鯹鯺 鯻 鯼 鯽 鯾 鯿
E0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDE F 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDE F
CJ
9C
鰀鰁鰂鰃鰄鰅鰆鰇鰈鰉鰊 鰋 鰌 鰍 鰎 鰏鰐鰑鰒鰓鰔鰕鰖鰗鰘鰙鰚 鰛 鰜 鰝 鰞 鰟
K
00
9C
鰠鰡鰢鰣鰤鰥鰦鰧鰨鰩鰪 鰫 鰬 鰭 鰮 鰯鰰鰱鰲鰳鰴鰵鰶鰷鰸鰹鰺 鰻 鰼 鰽 鰾 鰿
20
9C
鱀鱁鱂鱃鱄鱅鱆鱇鱈鱉鱊 鱋 鱌 鱍 鱎 鱏鱐鱑鱒鱓鱔鱕鱖鱗鱘鱙鱚 鱛 鱜 鱝 鱞 鱟
40
9C
鱠鱡鱢鱣鱤鱥鱦鱧鱨鱩鱪 鱫 鱬 鱭 鱮 鱯鱰鱱鱲鱳鱴鱵鱶鱷鱸鱹鱺 鱻 鱼 鱽 鱾 鱿
60
9C
鲀鲁鲂鲃鲄鲅鲆鲇鲈鲉鲊 鲋 鲌 鲍 鲎 鲏鲐鲑鲒鲓鲔鲕鲖鲗鲘鲙鲚 鲛 鲜 鲝 鲞 鲟
80
9C
鲠鲡鲢鲣鲤鲥鲦鲧鲨鲩鲪 鲫 鲬 鲭 鲮 鲯鲰鲱鲲鲳鲴鲵鲶鲷鲸鲹鲺 鲻 鲼 鲽 鲾 鲿
A0
9C
鳀鳁鳂鳃鳄鳅鳆鳇鳈鳉鳊 鳋 鳌 鳍 鳎 鳏鳐鳑鳒鳓鳔鳕鳖鳗鳘鳙鳚 鳛 鳜 鳝 鳞 鳟
C0
9C
鳠鳡鳢鳣鳤鳥鳦鳧鳨鳩鳪 鳫 鳬 鳭 鳮 鳯鳰鳱鳲鳳鳴鳵鳶鳷鳸鳹鳺 鳻 鳼 鳽 鳾 鳿
E0
9D
鴀鴁鴂鴃鴄鴅鴆鴇鴈鴉鴊 鴋 鴌 鴍 鴎 鴏鴐鴑鴒鴓鴔鴕鴖鴗鴘鴙鴚 鴛 鴜 鴝 鴞 鴟
00
9D
鴠鴡鴢鴣鴤鴥鴦鴧鴨鴩鴪 鴫 鴬 鴭 鴮 鴯鴰鴱鴲鴳鴴鴵鴶鴷鴸鴹鴺 鴻 鴼 鴽 鴾 鴿
20
9D
鵀鵁鵂鵃鵄鵅鵆鵇鵈鵉鵊 鵋 鵌 鵍 鵎 鵏鵐鵑鵒鵓鵔鵕鵖鵗鵘鵙鵚 鵛 鵜 鵝 鵞 鵟
40
9D
鵠鵡鵢鵣鵤鵥鵦鵧鵨鵩鵪 鵫 鵬 鵭 鵮 鵯鵰鵱鵲鵳鵴鵵鵶鵷鵸鵹鵺 鵻 鵼 鵽 鵾 鵿
60
9D
鶀鶁鶂鶃鶄鶅鶆鶇鶈鶉鶊 鶋 鶌 鶍 鶎 鶏鶐鶑鶒鶓鶔鶕鶖鶗鶘鶙鶚 鶛 鶜 鶝 鶞 鶟
80
9D
鶠鶡鶢鶣鶤鶥鶦鶧鶨鶩鶪 鶫 鶬 鶭 鶮 鶯鶰鶱鶲鶳鶴鶵鶶鶷鶸鶹鶺 鶻 鶼 鶽 鶾 鶿
A0
9D
鷀鷁鷂鷃鷄鷅鷆鷇鷈鷉鷊 鷋 鷌 鷍 鷎 鷏鷐鷑鷒鷓鷔鷕鷖鷗鷘鷙鷚 鷛 鷜 鷝 鷞 鷟
C0
9D
鷠鷡鷢鷣鷤鷥鷦鷧鷨鷩鷪 鷫 鷬 鷭 鷮 鷯鷰鷱鷲鷳鷴鷵鷶鷷鷸鷹鷺 鷻 鷼 鷽 鷾 鷿
E0
9E0
鸀鸁鸂鸃鸄鸅鸆鸇鸈鸉鸊 鸋 鸌 鸍 鸎 鸏鸐鸑鸒鸓鸔鸕鸖鸗鸘鸙鸚 鸛 鸜 鸝 鸞 鸟
0
9E2
鸠鸡鸢鸣鸤鸥鸦鸧鸨鸩鸪 鸫 鸬 鸭 鸮 鸯鸰鸱鸲鸳鸴鸵鸶鸷鸸鸹鸺 鸻 鸼 鸽 鸾 鸿
0
9E4
鹀鹁鹂鹃鹄鹅鹆鹇鹈鹉鹊 鹋 鹌 鹍 鹎 鹏鹐鹑鹒鹓鹔鹕鹖鹗鹘鹙鹚 鹛 鹜 鹝 鹞 鹟
0
9E6
鹠鹡鹢鹣鹤鹥鹦鹧鹨鹩鹪 鹫 鹬 鹭 鹮 鹯鹰鹱鹲鹳鹴鹵鹶鹷鹸鹹鹺 鹻 鹼 鹽 鹾 鹿
0
9E8
麀麁麂麃麄麅麆麇麈麉麊 麋 麌 麍 麎 麏麐麑麒麓麔麕麖麗麘麙麚 麛 麜 麝 麞 麟
0
9E
麠麡麢麣麤麥麦麧麨麩麪 麫 麬 麭 麮 麯麰麱麲麳麴麵麶麷麸麹麺 麻 麼 麽 麾 麿
A0
9E
黀黁黂黃黄黅黆黇黈黉黊 黋 黌 黍 黎 黏黐黑黒黓黔黕黖黗默黙黚 黛 黜 黝 點 黟
C0
9E
E0
9F0
0
9F2
0
9F4
0
9F6
0
9F8
0
9F
A0
9F
C0
9F
E0
黠黡黢黣黤黥黦黧黨黩黪 黫 黬 黭 黮 黯黰黱黲黳黴黵黶黷黸黹黺 黻 黼 黽 黾 黿
鼀鼁鼂鼃鼄鼅鼆鼇鼈鼉鼊 鼋 鼌 鼍 鼎 鼏鼐鼑鼒鼓鼔鼕鼖鼗鼘鼙鼚 鼛 鼜 鼝 鼞 鼟
鼠鼡鼢鼣鼤鼥鼦鼧鼨鼩鼪 鼫 鼬 鼭 鼮 鼯鼰鼱鼲鼳鼴鼵鼶鼷鼸鼹鼺 鼻 鼼 鼽 鼾 鼿
齀齁齂齃齄齅齆齇齈齉齊 齋 齌 齍 齎 齏齐齑齒齓齔齕齖齗齘齙齚 齛 齜 齝 齞 齟
齠齡齢齣齤齥齦齧齨齩齪 齫 齬 齭 齮 齯齰齱齲齳齴齵齶齷齸齹齺 齻 齼 齽 齾 齿
龀龁龂龃龄龅龆龇龈龉龊 龋 龌 龍 龎 龏龐龑龒龓龔龕龖龗龘龙龚 龛 龜 龝 龞 龟
龠龡龢龣龤龥龦龧龨龩龪 龫 龬 龭 龮 龯龰龱龲龳龴龵龶龷龸龹龺 龻 龼 龽 龾 龿
鿀鿁鿂鿃鿄鿅鿆鿇鿈鿉鿊 鿋 鿌 鿍 鿎 鿏鿐鿑鿒鿓鿔鿕         
           
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ABCDEF0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ABCDEF
A0
00
A0
20
A0
40
A0
60
A0
80
A0
A0
A0
C0
A0
E0
A1
00
A1
20
A1
40
A1
60
ꀀꀁꀂꀃꀄꀅꀆꀇꀈꀉ ꀊ ꀋ ꀌ ꀍ ꀎ ꀏꀐꀑꀒꀓꀔꀕꀖꀗꀘꀙ ꀚ ꀛ ꀜ ꀝ ꀞ ꀟ
ꀠꀡꀢꀣꀤꀥꀦꀧꀨꀩ ꀪ ꀫ ꀬ ꀭ ꀮ ꀯꀰꀱꀲꀳꀴꀵꀶꀷꀸꀹ ꀺ ꀻ ꀼ ꀽ ꀾ ꀿ
ꁀꁁꁂꁃꁄꁅꁆꁇꁈꁉ ꁊ ꁋ ꁌ ꁍ ꁎ ꁏꁐꁑꁒꁓꁔꁕꁖꁗꁘꁙ ꁚ ꁛ ꁜ ꁝ ꁞ ꁟ
ꁠꁡꁢꁣꁤꁥꁦꁧꁨꁩ ꁪ ꁫ ꁬ ꁭ ꁮ ꁯꁰꁱꁲꁳꁴꁵꁶꁷꁸꁹ ꁺ ꁻ ꁼ ꁽ ꁾ ꁿ
ꂀꂁꂂꂃꂄꂅꂆꂇꂈꂉ ꂊ ꂋ ꂌ ꂍ ꂎ ꂏꂐꂑꂒꂓꂔꂕꂖꂗꂘꂙ ꂚ ꂛ ꂜ ꂝ ꂞ ꂟ
ꂠꂡꂢꂣꂤꂥꂦꂧꂨꂩ ꂪ ꂫ ꂬ ꂭ ꂮ ꂯꂰꂱꂲꂳꂴꂵꂶꂷꂸꂹ ꂺ ꂻ ꂼ ꂽ ꂾ ꂿ
ꃀꃁꃂꃃꃄꃅꃆꃇꃈꃉ ꃊ ꃋ ꃌ ꃍ ꃎ ꃏꃐꃑꃒꃓꃔꃕꃖꃗꃘꃙ ꃚ ꃛ ꃜ ꃝ ꃞ ꃟ
ꃠꃡꃢꃣꃤꃥꃦꃧꃨꃩ ꃪ ꃫ ꃬ ꃭ ꃮ ꃯꃰꃱꃲꃳꃴꃵꃶꃷꃸꃹ ꃺ ꃻ ꃼ ꃽ ꃾ ꃿ
ꄀꄁꄂꄃꄄꄅꄆꄇꄈꄉ ꄊ ꄋ ꄌ ꄍ ꄎ ꄏꄐꄑꄒꄓꄔꄕꄖꄗꄘꄙ ꄚ ꄛ ꄜ ꄝ ꄞ ꄟ
ꄠꄡꄢꄣꄤꄥꄦꄧꄨꄩ ꄪ ꄫ ꄬ ꄭ ꄮ ꄯꄰꄱꄲꄳꄴꄵꄶꄷꄸꄹ ꄺ ꄻ ꄼ ꄽ ꄾ ꄿ
ꅀꅁꅂꅃꅄꅅꅆꅇꅈꅉ ꅊ ꅋ ꅌ ꅍ ꅎ ꅏꅐꅑꅒꅓꅔꅕꅖꅗꅘꅙ ꅚ ꅛ ꅜ ꅝ ꅞ ꅟ
ꅠꅡꅢꅣꅤꅥꅦꅧꅨꅩ ꅪ ꅫ ꅬ ꅭ ꅮ ꅯꅰꅱꅲꅳꅴꅵꅶꅷꅸꅹ ꅺ ꅻ ꅼ ꅽ ꅾ ꅿ
Sylla
bles
A1
80
A1
A0
A1
C0
A1
E0
A2
00
A2
20
A2
40
A2
60
A2
80
A2
A0
A2
C0
A2
E0
A3
00
A3
20
A3
40
A3
60
A3
80
A3
A0
A3
C0
A3
E0
ꆀꆁꆂꆃꆄꆅꆆꆇꆈꆉ ꆊ ꆋ ꆌ ꆍ ꆎ ꆏꆐꆑꆒꆓꆔꆕꆖꆗꆘꆙ ꆚ ꆛ ꆜ ꆝ ꆞ ꆟ
ꆠꆡꆢꆣꆤꆥꆦꆧꆨꆩ ꆪ ꆫ ꆬ ꆭ ꆮ ꆯꆰꆱꆲꆳꆴꆵꆶꆷꆸꆹ ꆺ ꆻ ꆼ ꆽ ꆾ ꆿ
ꇀꇁꇂꇃꇄꇅꇆꇇꇈꇉ ꇊ ꇋ ꇌ ꇍ ꇎ ꇏꇐꇑꇒꇓꇔꇕꇖꇗꇘꇙ ꇚ ꇛ ꇜ ꇝ ꇞ ꇟ
ꇠꇡꇢꇣꇤꇥꇦꇧꇨꇩ ꇪ ꇫ ꇬ ꇭ ꇮ ꇯꇰꇱꇲꇳꇴꇵꇶꇷꇸꇹ ꇺ ꇻ ꇼ ꇽ ꇾ ꇿ
ꈀꈁꈂꈃꈄꈅꈆꈇꈈꈉ ꈊ ꈋ ꈌ ꈍ ꈎ ꈏꈐꈑꈒꈓꈔꈕꈖꈗꈘꈙ ꈚ ꈛ ꈜ ꈝ ꈞ ꈟ
ꈠꈡꈢꈣꈤꈥꈦꈧꈨꈩ ꈪ ꈫ ꈬ ꈭ ꈮ ꈯꈰꈱꈲꈳꈴꈵꈶꈷꈸꈹ ꈺ ꈻ ꈼ ꈽ ꈾ ꈿ
ꉀꉁꉂꉃꉄꉅꉆꉇꉈꉉ ꉊ ꉋ ꉌ ꉍ ꉎ ꉏꉐꉑꉒꉓꉔꉕꉖꉗꉘꉙ ꉚ ꉛ ꉜ ꉝ ꉞ ꉟ
ꉠꉡꉢꉣꉤꉥꉦꉧꉨꉩ ꉪ ꉫ ꉬ ꉭ ꉮ ꉯꉰꉱꉲꉳꉴꉵꉶꉷꉸꉹ ꉺ ꉻ ꉼ ꉽ ꉾ ꉿ
ꊀꊁꊂꊃꊄꊅꊆꊇꊈꊉ ꊊ ꊋ ꊌ ꊍ ꊎ ꊏꊐꊑꊒꊓꊔꊕꊖꊗꊘꊙ ꊚ ꊛ ꊜ ꊝ ꊞ ꊟ
ꊠꊡꊢꊣꊤꊥꊦꊧꊨꊩ ꊪ ꊫ ꊬ ꊭ ꊮ ꊯꊰꊱꊲꊳꊴꊵꊶꊷꊸꊹ ꊺ ꊻ ꊼ ꊽ ꊾ ꊿ
ꋀꋁꋂꋃꋄꋅꋆꋇꋈꋉ ꋊ ꋋ ꋌ ꋍ ꋎ ꋏꋐꋑꋒꋓꋔꋕꋖꋗꋘꋙ ꋚ ꋛ ꋜ ꋝ ꋞ ꋟ
ꋠꋡꋢꋣꋤꋥꋦꋧꋨꋩ ꋪ ꋫ ꋬ ꋭ ꋮ ꋯꋰꋱꋲꋳꋴꋵꋶꋷꋸꋹ ꋺ ꋻ ꋼ ꋽ ꋾ ꋿ
ꌀꌁꌂꌃꌄꌅꌆꌇꌈꌉ ꌊ ꌋ ꌌ ꌍ ꌎ ꌏꌐꌑꌒꌓꌔꌕꌖꌗꌘꌙ ꌚ ꌛ ꌜ ꌝ ꌞ ꌟ
ꌠꌡꌢꌣꌤꌥꌦꌧꌨꌩ ꌪ ꌫ ꌬ ꌭ ꌮ ꌯꌰꌱꌲꌳꌴꌵꌶꌷꌸꌹ ꌺ ꌻ ꌼ ꌽ ꌾ ꌿ
ꍀꍁꍂꍃꍄꍅꍆꍇꍈꍉ ꍊ ꍋ ꍌ ꍍ ꍎ ꍏꍐꍑꍒꍓꍔꍕꍖꍗꍘꍙ ꍚ ꍛ ꍜ ꍝ ꍞ ꍟ
ꍠꍡꍢꍣꍤꍥꍦꍧꍨꍩ ꍪ ꍫ ꍬ ꍭ ꍮ ꍯꍰꍱꍲꍳꍴꍵꍶꍷꍸꍹ ꍺ ꍻ ꍼ ꍽ ꍾ ꍿ
ꎀꎁꎂꎃꎄꎅꎆꎇꎈꎉ ꎊ ꎋ ꎌ ꎍ ꎎ ꎏꎐꎑꎒꎓꎔꎕꎖꎗꎘꎙ ꎚ ꎛ ꎜ ꎝ ꎞ ꎟ
ꎠꎡꎢꎣꎤꎥꎦꎧꎨꎩ ꎪ ꎫ ꎬ ꎭ ꎮ ꎯꎰꎱꎲꎳꎴꎵꎶꎷꎸꎹ ꎺ ꎻ ꎼ ꎽ ꎾ ꎿ
ꏀꏁꏂꏃꏄꏅꏆꏇꏈꏉ ꏊ ꏋ ꏌ ꏍ ꏎ ꏏꏐꏑꏒꏓꏔꏕꏖꏗꏘꏙ ꏚ ꏛ ꏜ ꏝ ꏞ ꏟ
ꏠꏡꏢꏣꏤꏥꏦꏧꏨꏩ ꏪ ꏫ ꏬ ꏭ ꏮ ꏯꏰꏱꏲꏳꏴꏵꏶꏷꏸꏹ ꏺ ꏻ ꏼ ꏽ ꏾ ꏿ
0 0 0 0 00 0 000 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1111 1 1 1 1 1 1 1
10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ABCDEF
1 2 3 4 5 6 7 8 9A BCD E F
A4
ꐀ ꐁ ꐂ ꐃ ꐄꐅ ꐆ ꐇꐈꐉꐊ ꐋ ꐌ ꐍ ꐎ ꐏ ꐐ ꐑ ꐒ ꐓ ꐔ ꐕꐖꐗꐘ ꐙ ꐚ ꐛ ꐜ ꐝ ꐞ ꐟ
00
A4
20
A4
40
A4
60
A4
80
A4
A0
A4
C0
A4
E0
A5
00
A5
20
A5
40
A5
60
A5
80
A5
A0
A5
C0
A5
E0
A6
00
A6
20
A6
40
A6
60
A6
80
A6
A0
A6
C0
ꐠ ꐡ ꐢ ꐣ ꐤꐥ ꐦ ꐧꐨꐩꐪ ꐫ ꐬ ꐭ ꐮ ꐯ ꐰ ꐱ ꐲ ꐳ ꐴ ꐵꐶꐷꐸ ꐹ ꐺ ꐻ ꐼ ꐽ ꐾ ꐿ
ꑀ ꑁ ꑂ ꑃ ꑄꑅ ꑆ ꑇꑈꑉꑊ ꑋ ꑌ ꑍ ꑎ ꑏ ꑐ ꑑ ꑒ ꑓ ꑔ ꑕꑖꑗꑘ ꑙ ꑚ ꑛ ꑜ ꑝ ꑞ ꑟ
ꑠ ꑡ ꑢ ꑣ ꑤꑥ ꑦ ꑧꑨꑩꑪ ꑫ ꑬ ꑭ ꑮ ꑯ ꑰ ꑱ ꑲ ꑳ ꑴ ꑵꑶꑷꑸ ꑹ ꑺ ꑻ ꑼ ꑽ ꑾ ꑿ
ꒀ ꒁ ꒂ ꒃ ꒄꒅ ꒆ ꒇꒈꒉꒊ ꒋ ꒌ  ꒐ ꒑ ꒒ ꒓ ꒔ ꒕꒖꒗꒘ ꒙ ꒚ ꒛ ꒜ ꒝ ꒞ ꒟
Radi
cals
꒠ ꒡ ꒢ ꒣ ꒤꒥ ꒦ ꒧꒨꒩꒪ ꒫ ꒬ ꒭ ꒮ ꒯ ꒰ ꒱ ꒲ ꒳ ꒴ ꒵꒶꒷꒸ ꒹ ꒺ ꒻ ꒼ ꒽ ꒾ ꒿
꓀ ꓁ ꓂ ꓃ ꓄ ꓅ ꓆        ꓐ ꓑ ꓒ ꓓ ꓔ ꓕ ꓖ ꓗ ꓘ ꓙ ꓚ ꓛ ꓜ ꓝ ꓞ ꓟ
ꓠ ꓡ ꓢ ꓣ ꓤ ꓥ ꓦ ꓧꓨ ꓩ ꓪꓫ ꓬ ꓭ ꓮ ꓯ ꓰ ꓱ ꓲ ꓳꓴ ꓵ ꓶ ꓷ ꓸ ꓹ ꓺ ꓻ ꓼ ꓽ ꓾ ꓿
ꔀ ꔁ ꔂ ꔃ ꔄꔅꔆꔇ ꔈ ꔉꔊ ꔋ ꔌ ꔍ ꔎ ꔏ ꔐ ꔑꔒ ꔓꔔꔕ ꔖ ꔗ ꔘ ꔙꔚꔛꔜ ꔝ ꔞꔟ
ꔠꔡ ꔢꔣꔤꔥꔦ ꔧ ꔨꔩꔪ ꔫꔬ ꔭ ꔮ ꔯ ꔰ ꔱ ꔲ ꔳꔴꔵ ꔶ ꔷ ꔸ ꔹ ꔺ ꔻ ꔼ ꔽ ꔾ ꔿ
ꕀꕁꕂ ꕃ ꕄ ꕅꕆ ꕇ ꕈ ꕉ ꕊ ꕋꕌꕍꕎ ꕏ ꕐ ꕑ ꕒꕓ ꕔ ꕕ ꕖ ꕗ ꕘ ꕙ ꕚ ꕛ ꕜ ꕝ ꕞ ꕟ
ꕠ ꕡ ꕢ ꕣ ꕤꕥꕦ ꕧ ꕨ ꕩꕪ ꕫꕬ ꕭꕮ ꕯ ꕰ ꕱ ꕲ ꕳ ꕴꕵꕶ ꕷ ꕸ ꕹ ꕺ ꕻ ꕼ ꕽ ꕾ ꕿ
ꖀ ꖁꖂ ꖃ ꖄꖅꖆꖇꖈ ꖉ ꖊ ꖋ ꖌ ꖍ ꖎ ꖏꖐ ꖑ ꖒ ꖓꖔ ꖕ ꖖꖗ ꖘꖙ ꖚ ꖛ ꖜ ꖝ ꖞ ꖟ
ꖠꖡꖢ ꖣ ꖤ ꖥ ꖦ ꖧꖨ ꖩ ꖪ ꖫ ꖬꖭꖮꖯꖰ ꖱ ꖲ ꖳ ꖴ ꖵ ꖶ ꖷ ꖸꖹ ꖺ ꖻ ꖼꖽ ꖾ ꖿ
ꗀ ꗁꗂꗃ ꗄ ꗅ ꗆ ꗇꗈꗉ ꗊ ꗋ ꗌ ꗍ ꗎ ꗏ ꗐ ꗑ ꗒ ꗓ ꗔ ꗕ ꗖꗗ ꗘ ꗙ ꗚ ꗛ ꗜꗝ ꗞ ꗟ
ꗠꗡ ꗢꗣ ꗤꗥꗦ ꗧ ꗨ ꗩ ꗪ ꗫ ꗬꗭꗮꗯ ꗰ ꗱ ꗲ ꗳꗴꗵ ꗶꗷꗸ ꗹꗺ ꗻ ꗼ ꗽ ꗾ ꗿ
ꘀ ꘁ ꘂ ꘃ ꘄ ꘅ ꘆ ꘇ ꘈꘉ ꘊ ꘋꘌ ꘍ ꘎ ꘏ꘐꘑ ꘒꘓ ꘔꘕꘖ ꘗ ꘘꘙ ꘚꘛꘜ ꘝ ꘞ ꘟ
꘠ ꘡ ꘢ ꘣ ꘤ ꘥ ꘦ ꘧ ꘨ ꘩ ꘪꘫ                    
            Ꙍꙍ                  
                         
                         
                         
                         
A6
                         
E0
Chin
A7
                       ꜗ ꜘ ꜙ ꜚ ꜛ ꜜ ꜝ ꜞ ꜟ ese
00
CT
A7
꜠ ꜡ Ꜣ ꜣ Ꜥ ꜥ Ꜧ ꜧ Ꜩ ꜩ Ꜫ ꜫ Ꜭ ꜭ Ꜯ ꜯ ꜰ ꜱ Ꜳꜳ ꜴꜵꜶꜷꜸ ꜹ Ꜻ ꜻ Ꜽ ꜽ Ꜿ ꜿ Latin
20
A7
Ꝁ ꝁ Ꝃ ꝃ Ꝅ ꝅ Ꝇ ꝇ Ꝉ ꝉ Ꝋ ꝋ Ꝍ ꝍ Ꝏꝏ Ꝑ ꝑ Ꝓ ꝓ Ꝕ ꝕ Ꝗ ꝗ Ꝙ ꝙ Ꝛ ꝛ Ꝝ ꝝ Ꝟ ꝟ
40
A7
Ꝡꝡ Ꝣ ꝣ Ꝥ ꝥ Ꝧ ꝧ Ꝩ ꝩ Ꝫ ꝫ Ꝭ ꝭ Ꝯ ꝯ ꝰ ꝱ ꝲ ꝳꝴ ꝵ ꝶ ꝷ ꝸ Ꝺ ꝺ Ꝼ ꝼ Ᵹ Ꝿ ꝿ
60
A7
Ꞁ ꞁ Ꞃ ꞃ Ꞅ ꞅ Ꞇ ꞇ ꞈ ꞉ ꞊ Ꞌ ꞌ Ɥ ꞎ ꞏ Ꞑ ꞑ Ꞓ ꞓ ꞔ ꞕ Ꞗꞗ Ꞙ ꞙ Ꞛ ꞛ Ꞝ ꞝ Ꞟ ꞟ
80
A7
Ꞡ ꞡ Ꞣ ꞣ Ꞥ ꞥ Ꞧ ꞧ Ꞩ ꞩ Ɦ Ɜ Ɡ Ɬ   Ʞ Ʇ Ʝ Ꭓ Ꞵ ꞵ Ꞷꞷ        
A0
A7
                         
C0
A7
                  ꟷ ꟸ ꟹ ꟺ ꟻ ꟼ ꟽ ꟾ ꟿ
E0
0 0 0
0 0000 0 0 0 0 0 1 1 1 1 111 11 1 1 1 1 1 1 1
03 04 05
0 1 2
6 7 8 9 AB C DE F 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A BCDE F
A8
    
00
A8
   
20
Syl
oti
                    
Na
gri
                      
Pha
A8
ꡀꡁ ꡂ ꡃ ꡄ ꡅ ꡆ ꡇ ꡈꡉ ꡊ ꡋ ꡌ ꡍ ꡎ ꡏ ꡐ ꡑ ꡒ ꡓ ꡔꡕꡖ ꡗ ꡘ ꡙ ꡚ ꡛ ꡜꡝ ꡞ ꡟ gs40
pa
A8
ꡠ ꡡ ꡢ ꡣ ꡤ ꡥ ꡦ ꡧ ꡨ ꡩ ꡪ ꡫ ꡬ ꡭ ꡮ ꡯ ꡰꡱ ꡲ ꡳ ꡴ ꡵ ꡶ ꡷        
60
A8
                            
80
A8
                            
A0
A8
                            
C0
A8
                            
E0
A9
                            
00
A9
                            
20
A9
                            
40
A9
ꥠꥡ ꥢ ꥣ ꥤ ꥥ ꥦꥧꥨꥩꥪꥫꥬ ꥭꥮꥯꥰꥱꥲꥳꥴꥵꥶꥷꥸꥹꥺ ꥻꥼ  
60
A9 ꦀ ꦁ ꦂ ꦃ ꦄ ꦅ ꦆꦇꦈꦉꦊꦋ ꦌ ꦍ ꦎꦏꦐꦑꦒꦓꦔꦕꦖꦗꦘꦙꦚꦛꦜꦝꦞꦟ
80
A9 ꦠꦡ ꦢ ꦣ ꦤ ꦥ ꦦ ꦧꦨꦩꦪꦫ ꦬꦭꦮꦯꦰꦱꦲ ꦳ ꦴ ꦵ ꦶ ꦷ ꦸ ꦹ ꦺ ꦻ ꦼ ꦽ ꦾ ꦿ
A0
A9 ꧀ ꧁꧂꧃
꧄
꧅
꧆ ꧇ ꧈ ꧉ ꧊ ꧋ ꧌ ꧍  ꧏ ꧐ ꧑꧒꧓꧔ ꧕ ꧖ ꧗꧘꧙    ꧞ ꧟
C0
A9
                            
E0
AA
                            
00
AA
                            
20
AA
                            
40
AA
                            
60
AA
                            
80
AA
                            
A0
AA
                            
C0
AA
                            
E0
AB
 ꬁ ꬂ ꬃ ꬄ ꬅ ꬆ   ꬉꬊ ꬋ ꬌ ꬍ ꬎ   ꬑ ꬒ ꬓ ꬔ ꬕ ꬖ         
00
AB
ꬠꬡꬢꬣ ꬤ ꬥ ꬦ ꬨ ꬩ ꬪ ꬫ ꬬ ꬭ ꬮ  ꬰ ꬱ ꬲ ꬳ ꬴ ꬵ ꬶ ꬷ ꬸ ꬹ ꬺ ꬻ ꬼ ꬽ ꬾ ꬿ
20
AB
ꭀꭁ ꭂ ꭃ ꭄ ꭅ ꭆ ꭇ ꭈ ꭉ ꭊ ꭋ ꭌ ꭍ ꭎ ꭏ ꭐꭑꭒ ꭓ ꭔ ꭕ ꭖ ꭗ ꭘ ꭙ ꭚ ꭛ ꭜ ꭝ ꭞ ꭟ
40
AB
ꭠ ꭡ ꭢ ꭣ ꭤ ꭥ                       
60
AB
                            
80
AB
                            
A0
AB
                            
C0
AB
                            
E0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ABCDEF 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ABCDEF
AC
00
AC
20
AC
40
AC
60
AC
80
AC
A0
AC
C0
AC
E0
AD
00
AD
20
AD
40
AD
60
AD
80
AD
A0
AD
C0
AD
E0
AE
00
AE
20
AE
40
AE
60
AE
80
Han
가각갂갃간갅갆갇갈갉갊 갋 갌 갍 갎 갏감갑값갓갔강갖갗갘같갚 갛 개 객 갞 갟 gul
갠갡갢갣갤갥갦갧갨갩갪 갫 갬 갭 갮 갯갰갱갲갳갴갵갶갷갸갹갺 갻 갼 갽 갾 갿
걀걁걂걃걄걅걆걇걈걉걊 걋 걌 걍 걎 걏걐걑걒걓걔걕걖걗걘걙걚 걛 걜 걝 걞 걟
걠걡걢걣걤걥걦걧걨걩걪 걫 걬 걭 걮 걯거걱걲걳건걵걶걷걸걹걺 걻 걼 걽 걾 걿
검겁겂것겄겅겆겇겈겉겊 겋 게 겍 겎 겏겐겑겒겓겔겕겖겗겘겙겚 겛 겜 겝 겞 겟
겠겡겢겣겤겥겦겧겨격겪 겫 견 겭 겮 겯결겱겲겳겴겵겶겷겸겹겺 겻 겼 경 겾 겿
곀곁곂곃계곅곆곇곈곉곊 곋 곌 곍 곎 곏곐곑곒곓곔곕곖곗곘곙곚 곛 곜 곝 곞 곟
고곡곢곣곤곥곦곧골곩곪 곫 곬 곭 곮 곯곰곱곲곳곴공곶곷곸곹곺 곻 과 곽 곾 곿
관괁괂괃괄괅괆괇괈괉괊 괋 괌 괍 괎 괏괐광괒괓괔괕괖괗괘괙괚 괛 괜 괝 괞 괟
괠괡괢괣괤괥괦괧괨괩괪 괫 괬 괭 괮 괯괰괱괲괳괴괵괶괷괸괹괺 괻 괼 괽 괾 괿
굀굁굂굃굄굅굆굇굈굉굊 굋 굌 굍 굎 굏교굑굒굓굔굕굖굗굘굙굚 굛 굜 굝 굞 굟
굠굡굢굣굤굥굦굧굨굩굪 굫 구 국 굮 굯군굱굲굳굴굵굶굷굸굹굺 굻 굼 굽 굾 굿
궀궁궂궃궄궅궆궇궈궉궊 궋 권 궍 궎 궏궐궑궒궓궔궕궖궗궘궙궚 궛 궜 궝 궞 궟
궠궡궢궣궤궥궦궧궨궩궪 궫 궬 궭 궮 궯궰궱궲궳궴궵궶궷궸궹궺 궻 궼 궽 궾 궿
귀귁귂귃귄귅귆귇귈귉귊 귋 귌 귍 귎 귏귐귑귒귓귔귕귖귗귘귙귚 귛 규 귝 귞 귟
균귡귢귣귤귥귦귧귨귩귪 귫 귬 귭 귮 귯귰귱귲귳귴귵귶귷그극귺 귻 근 귽 귾 귿
글긁긂긃긄긅긆긇금급긊 긋 긌 긍 긎 긏긐긑긒긓긔긕긖긗긘긙긚 긛 긜 긝 긞 긟
긠긡긢긣긤긥긦긧긨긩긪 긫 긬 긭 긮 긯기긱긲긳긴긵긶긷길긹긺 긻 긼 긽 긾 긿
김깁깂깃깄깅깆깇깈깉깊 깋 까 깍 깎 깏깐깑깒깓깔깕깖깗깘깙깚 깛 깜 깝 깞 깟
깠깡깢깣깤깥깦깧깨깩깪 깫 깬 깭 깮 깯깰깱깲깳깴깵깶깷깸깹깺 깻 깼 깽 깾 깿
꺀꺁꺂꺃꺄꺅꺆꺇꺈꺉꺊 꺋 꺌 꺍 꺎 꺏꺐꺑꺒꺓꺔꺕꺖꺗꺘꺙꺚 꺛 꺜 꺝 꺞 꺟
AE
A0
AE
C0
AE
E0
AF
00
AF
20
AF
40
AF
60
AF
80
AF
A0
AF
C0
AF
E0
꺠꺡꺢꺣꺤꺥꺦꺧꺨꺩꺪 꺫 꺬 꺭 꺮 꺯꺰꺱꺲꺳꺴꺵꺶꺷꺸꺹꺺 꺻 꺼 꺽 꺾 꺿
껀껁껂껃껄껅껆껇껈껉껊 껋 껌 껍 껎 껏껐껑껒껓껔껕껖껗께껙껚 껛 껜 껝 껞 껟
껠껡껢껣껤껥껦껧껨껩껪 껫 껬 껭 껮 껯껰껱껲껳껴껵껶껷껸껹껺 껻 껼 껽 껾 껿
꼀꼁꼂꼃꼄꼅꼆꼇꼈꼉꼊 꼋 꼌 꼍 꼎 꼏꼐꼑꼒꼓꼔꼕꼖꼗꼘꼙꼚 꼛 꼜 꼝 꼞 꼟
꼠꼡꼢꼣꼤꼥꼦꼧꼨꼩꼪 꼫 꼬 꼭 꼮 꼯꼰꼱꼲꼳꼴꼵꼶꼷꼸꼹꼺 꼻 꼼 꼽 꼾 꼿
꽀꽁꽂꽃꽄꽅꽆꽇꽈꽉꽊 꽋 꽌 꽍 꽎 꽏꽐꽑꽒꽓꽔꽕꽖꽗꽘꽙꽚 꽛 꽜 꽝 꽞 꽟
꽠꽡꽢꽣꽤꽥꽦꽧꽨꽩꽪 꽫 꽬 꽭 꽮 꽯꽰꽱꽲꽳꽴꽵꽶꽷꽸꽹꽺 꽻 꽼 꽽 꽾 꽿
꾀꾁꾂꾃꾄꾅꾆꾇꾈꾉꾊 꾋 꾌 꾍 꾎 꾏꾐꾑꾒꾓꾔꾕꾖꾗꾘꾙꾚 꾛 꾜 꾝 꾞 꾟
꾠꾡꾢꾣꾤꾥꾦꾧꾨꾩꾪 꾫 꾬 꾭 꾮 꾯꾰꾱꾲꾳꾴꾵꾶꾷꾸꾹꾺 꾻 꾼 꾽 꾾 꾿
꿀꿁꿂꿃꿄꿅꿆꿇꿈꿉꿊 꿋 꿌 꿍 꿎 꿏꿐꿑꿒꿓꿔꿕꿖꿗꿘꿙꿚 꿛 꿜 꿝 꿞 꿟
꿠꿡꿢꿣꿤꿥꿦꿧꿨꿩꿪 꿫 꿬 꿭 꿮 꿯꿰꿱꿲꿳꿴꿵꿶꿷꿸꿹꿺 꿻 꿼 꿽 꿾 꿿
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ABCDEF 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ABCDEF
B0
00
B0
20
B0
40
B0
60
B0
80
B0
A0
B0
C0
B0
E0
B1
00
B1
20
Han
뀀뀁뀂뀃뀄뀅뀆뀇뀈뀉뀊 뀋 뀌 뀍 뀎 뀏뀐뀑뀒뀓뀔뀕뀖뀗뀘뀙뀚 뀛 뀜 뀝 뀞 뀟 gul
뀠뀡뀢뀣뀤뀥뀦뀧뀨뀩뀪 뀫 뀬 뀭 뀮 뀯뀰뀱뀲뀳뀴뀵뀶뀷뀸뀹뀺 뀻 뀼 뀽 뀾 뀿
끀끁끂끃끄끅끆끇끈끉끊 끋 끌 끍 끎 끏끐끑끒끓끔끕끖끗끘끙끚 끛 끜 끝 끞 끟
끠끡끢끣끤끥끦끧끨끩끪 끫 끬 끭 끮 끯끰끱끲끳끴끵끶끷끸끹끺 끻 끼 끽 끾 끿
낀낁낂낃낄낅낆낇낈낉낊 낋 낌 낍 낎 낏낐낑낒낓낔낕낖낗나낙낚 낛 난 낝 낞 낟
날낡낢낣낤낥낦낧남납낪 낫 났 낭 낮 낯낰낱낲낳내낵낶낷낸낹낺 낻 낼 낽 낾 낿
냀냁냂냃냄냅냆냇냈냉냊 냋 냌 냍 냎 냏냐냑냒냓냔냕냖냗냘냙냚 냛 냜 냝 냞 냟
냠냡냢냣냤냥냦냧냨냩냪 냫 냬 냭 냮 냯냰냱냲냳냴냵냶냷냸냹냺 냻 냼 냽 냾 냿
넀넁넂넃넄넅넆넇너넉넊 넋 넌 넍 넎 넏널넑넒넓넔넕넖넗넘넙넚 넛 넜 넝 넞 넟
넠넡넢넣네넥넦넧넨넩넪 넫 넬 넭 넮 넯넰넱넲넳넴넵넶넷넸넹넺 넻 넼 넽 넾 넿
B1
40
B1
60
B1
80
B1
A0
B1
C0
B1
E0
B2
00
B2
20
B2
40
B2
60
B2
80
B2
A0
B2
C0
B2
E0
B3
00
B3
20
B3
40
B3
60
B3
80
B3
A0
B3
C0
B3
E0
녀녁녂녃년녅녆녇녈녉녊 녋 녌 녍 녎 녏념녑녒녓녔녕녖녗녘녙녚 녛 녜 녝 녞 녟
녠녡녢녣녤녥녦녧녨녩녪 녫 녬 녭 녮 녯녰녱녲녳녴녵녶녷노녹녺 녻 논 녽 녾 녿
놀놁놂놃놄놅놆놇놈놉놊 놋 놌 농 놎 놏놐놑높놓놔놕놖놗놘놙놚 놛 놜 놝 놞 놟
놠놡놢놣놤놥놦놧놨놩놪 놫 놬 놭 놮 놯놰놱놲놳놴놵놶놷놸놹놺 놻 놼 놽 놾 놿
뇀뇁뇂뇃뇄뇅뇆뇇뇈뇉뇊 뇋 뇌 뇍 뇎 뇏뇐뇑뇒뇓뇔뇕뇖뇗뇘뇙뇚 뇛 뇜 뇝 뇞 뇟
뇠뇡뇢뇣뇤뇥뇦뇧뇨뇩뇪 뇫 뇬 뇭 뇮 뇯뇰뇱뇲뇳뇴뇵뇶뇷뇸뇹뇺 뇻 뇼 뇽 뇾 뇿
눀눁눂눃누눅눆눇눈눉눊 눋 눌 눍 눎 눏눐눑눒눓눔눕눖눗눘눙눚 눛 눜 눝 눞 눟
눠눡눢눣눤눥눦눧눨눩눪 눫 눬 눭 눮 눯눰눱눲눳눴눵눶눷눸눹눺 눻 눼 눽 눾 눿
뉀뉁뉂뉃뉄뉅뉆뉇뉈뉉뉊 뉋 뉌 뉍 뉎 뉏뉐뉑뉒뉓뉔뉕뉖뉗뉘뉙뉚 뉛 뉜 뉝 뉞 뉟
뉠뉡뉢뉣뉤뉥뉦뉧뉨뉩뉪 뉫 뉬 뉭 뉮 뉯뉰뉱뉲뉳뉴뉵뉶뉷뉸뉹뉺 뉻 뉼 뉽 뉾 뉿
늀늁늂늃늄늅늆늇늈늉늊 늋 늌 늍 늎 늏느늑늒늓는늕늖늗늘늙늚 늛 늜 늝 늞 늟
늠늡늢늣늤능늦늧늨늩늪 늫 늬 늭 늮 늯늰늱늲늳늴늵늶늷늸늹늺 늻 늼 늽 늾 늿
닀닁닂닃닄닅닆닇니닉닊 닋 닌 닍 닎 닏닐닑닒닓닔닕닖닗님닙닚 닛 닜 닝 닞 닟
닠닡닢닣다닥닦닧단닩닪 닫 달 닭 닮 닯닰닱닲닳담답닶닷닸당닺 닻 닼 닽 닾 닿
대댁댂댃댄댅댆댇댈댉댊 댋 댌 댍 댎 댏댐댑댒댓댔댕댖댗댘댙댚 댛 댜 댝 댞 댟
댠댡댢댣댤댥댦댧댨댩댪 댫 댬 댭 댮 댯댰댱댲댳댴댵댶댷댸댹댺 댻 댼 댽 댾 댿
덀덁덂덃덄덅덆덇덈덉덊 덋 덌 덍 덎 덏덐덑덒덓더덕덖덗던덙덚 덛 덜 덝 덞 덟
덠덡덢덣덤덥덦덧덨덩덪 덫 덬 덭 덮 덯데덱덲덳덴덵덶덷델덹덺 덻 덼 덽 덾 덿
뎀뎁뎂뎃뎄뎅뎆뎇뎈뎉뎊 뎋 뎌 뎍 뎎 뎏뎐뎑뎒뎓뎔뎕뎖뎗뎘뎙뎚 뎛 뎜 뎝 뎞 뎟
뎠뎡뎢뎣뎤뎥뎦뎧뎨뎩뎪 뎫 뎬 뎭 뎮 뎯뎰뎱뎲뎳뎴뎵뎶뎷뎸뎹뎺 뎻 뎼 뎽 뎾 뎿
돀돁돂돃도독돆돇돈돉돊 돋 돌 돍 돎 돏돐돑돒돓돔돕돖돗돘동돚 돛 돜 돝 돞 돟
돠돡돢돣돤돥돦돧돨돩돪 돫 돬 돭 돮 돯돰돱돲돳돴돵돶돷돸돹돺 돻 돼 돽 돾 돿
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ABCDEF 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ABCDEF
B4
00
B4
20
B4
40
B4
60
B4
80
B4
A0
B4
C0
B4
E0
B5
00
B5
20
B5
40
B5
60
B5
80
B5
A0
B5
C0
B5
E0
B6
00
B6
20
B6
40
B6
60
B6
80
Han
됀됁됂됃됄됅됆됇됈됉됊 됋 됌 됍 됎 됏됐됑됒됓됔됕됖됗되됙됚 됛 된 됝 됞 됟 gul
될됡됢됣됤됥됦됧됨됩됪 됫 됬 됭 됮 됯됰됱됲됳됴됵됶됷됸됹됺 됻 됼 됽 됾 됿
둀둁둂둃둄둅둆둇둈둉둊 둋 둌 둍 둎 둏두둑둒둓둔둕둖둗둘둙둚 둛 둜 둝 둞 둟
둠둡둢둣둤둥둦둧둨둩둪 둫 둬 둭 둮 둯둰둱둲둳둴둵둶둷둸둹둺 둻 둼 둽 둾 둿
뒀뒁뒂뒃뒄뒅뒆뒇뒈뒉뒊 뒋 뒌 뒍 뒎 뒏뒐뒑뒒뒓뒔뒕뒖뒗뒘뒙뒚 뒛 뒜 뒝 뒞 뒟
뒠뒡뒢뒣뒤뒥뒦뒧뒨뒩뒪 뒫 뒬 뒭 뒮 뒯뒰뒱뒲뒳뒴뒵뒶뒷뒸뒹뒺 뒻 뒼 뒽 뒾 뒿
듀듁듂듃듄듅듆듇듈듉듊 듋 듌 듍 듎 듏듐듑듒듓듔듕듖듗듘듙듚 듛 드 득 듞 듟
든듡듢듣들듥듦듧듨듩듪 듫 듬 듭 듮 듯듰등듲듳듴듵듶듷듸듹듺 듻 듼 듽 듾 듿
딀딁딂딃딄딅딆딇딈딉딊 딋 딌 딍 딎 딏딐딑딒딓디딕딖딗딘딙딚 딛 딜 딝 딞 딟
딠딡딢딣딤딥딦딧딨딩딪 딫 딬 딭 딮 딯따딱딲딳딴딵딶딷딸딹딺 딻 딼 딽 딾 딿
땀땁땂땃땄땅땆땇땈땉땊 땋 때 땍 땎 땏땐땑땒땓땔땕땖땗땘땙땚 땛 땜 땝 땞 땟
땠땡땢땣땤땥땦땧땨땩땪 땫 땬 땭 땮 땯땰땱땲땳땴땵땶땷땸땹땺 땻 땼 땽 땾 땿
떀떁떂떃떄떅떆떇떈떉떊 떋 떌 떍 떎 떏떐떑떒떓떔떕떖떗떘떙떚 떛 떜 떝 떞 떟
떠떡떢떣떤떥떦떧떨떩떪 떫 떬 떭 떮 떯떰떱떲떳떴떵떶떷떸떹떺 떻 떼 떽 떾 떿
뗀뗁뗂뗃뗄뗅뗆뗇뗈뗉뗊 뗋 뗌 뗍 뗎 뗏뗐뗑뗒뗓뗔뗕뗖뗗뗘뗙뗚 뗛 뗜 뗝 뗞 뗟
뗠뗡뗢뗣뗤뗥뗦뗧뗨뗩뗪 뗫 뗬 뗭 뗮 뗯뗰뗱뗲뗳뗴뗵뗶뗷뗸뗹뗺 뗻 뗼 뗽 뗾 뗿
똀똁똂똃똄똅똆똇똈똉똊 똋 똌 똍 똎 똏또똑똒똓똔똕똖똗똘똙똚 똛 똜 똝 똞 똟
똠똡똢똣똤똥똦똧똨똩똪 똫 똬 똭 똮 똯똰똱똲똳똴똵똶똷똸똹똺 똻 똼 똽 똾 똿
뙀뙁뙂뙃뙄뙅뙆뙇뙈뙉뙊 뙋 뙌 뙍 뙎 뙏뙐뙑뙒뙓뙔뙕뙖뙗뙘뙙뙚 뙛 뙜 뙝 뙞 뙟
뙠뙡뙢뙣뙤뙥뙦뙧뙨뙩뙪 뙫 뙬 뙭 뙮 뙯뙰뙱뙲뙳뙴뙵뙶뙷뙸뙹뙺 뙻 뙼 뙽 뙾 뙿
뚀뚁뚂뚃뚄뚅뚆뚇뚈뚉뚊 뚋 뚌 뚍 뚎 뚏뚐뚑뚒뚓뚔뚕뚖뚗뚘뚙뚚 뚛 뚜 뚝 뚞 뚟
B6
A0
B6
C0
B6
E0
B7
00
B7
20
B7
40
B7
60
B7
80
B7
A0
B7
C0
B7
E0
뚠뚡뚢뚣뚤뚥뚦뚧뚨뚩뚪 뚫 뚬 뚭 뚮 뚯뚰뚱뚲뚳뚴뚵뚶뚷뚸뚹뚺 뚻 뚼 뚽 뚾 뚿
뛀뛁뛂뛃뛄뛅뛆뛇뛈뛉뛊 뛋 뛌 뛍 뛎 뛏뛐뛑뛒뛓뛔뛕뛖뛗뛘뛙뛚 뛛 뛜 뛝 뛞 뛟
뛠뛡뛢뛣뛤뛥뛦뛧뛨뛩뛪 뛫 뛬 뛭 뛮 뛯뛰뛱뛲뛳뛴뛵뛶뛷뛸뛹뛺 뛻 뛼 뛽 뛾 뛿
뜀뜁뜂뜃뜄뜅뜆뜇뜈뜉뜊 뜋 뜌 뜍 뜎 뜏뜐뜑뜒뜓뜔뜕뜖뜗뜘뜙뜚 뜛 뜜 뜝 뜞 뜟
뜠뜡뜢뜣뜤뜥뜦뜧뜨뜩뜪 뜫 뜬 뜭 뜮 뜯뜰뜱뜲뜳뜴뜵뜶뜷뜸뜹뜺 뜻 뜼 뜽 뜾 뜿
띀띁띂띃띄띅띆띇띈띉띊 띋 띌 띍 띎 띏띐띑띒띓띔띕띖띗띘띙띚 띛 띜 띝 띞 띟
띠띡띢띣띤띥띦띧띨띩띪 띫 띬 띭 띮 띯띰띱띲띳띴띵띶띷띸띹띺 띻 라 락 띾 띿
란랁랂랃랄랅랆랇랈랉랊 랋 람 랍 랎 랏랐랑랒랓랔랕랖랗래랙랚 랛 랜 랝 랞 랟
랠랡랢랣랤랥랦랧램랩랪 랫 랬 랭 랮 랯랰랱랲랳랴략랶랷랸랹랺 랻 랼 랽 랾 랿
럀럁럂럃럄럅럆럇럈량럊 럋 럌 럍 럎 럏럐럑럒럓럔럕럖럗럘럙럚 럛 럜 럝 럞 럟
럠럡럢럣럤럥럦럧럨럩럪 럫 러 럭 럮 럯런럱럲럳럴럵럶럷럸럹럺 럻 럼 럽 럾 럿
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ABCDEF 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ABCDEF
B80
0
B82
0
B84
0
B86
0
B88
0
B8
A0
B8
C0
B8
E0
B90
0
B92
0
Han
렀렁렂렃렄렅렆렇레렉렊 렋 렌 렍 렎 렏렐렑렒렓렔렕렖렗렘렙렚 렛 렜 렝 렞 렟 gul
렠렡렢렣려력렦렧련렩렪 렫 렬 렭 렮 렯렰렱렲렳렴렵렶렷렸령렺 렻 렼 렽 렾 렿
례롁롂롃롄롅롆롇롈롉롊 롋 롌 롍 롎 롏롐롑롒롓롔롕롖롗롘롙롚 롛 로 록 롞 롟
론롡롢롣롤롥롦롧롨롩롪 롫 롬 롭 롮 롯롰롱롲롳롴롵롶롷롸롹롺 롻 롼 롽 롾 롿
뢀뢁뢂뢃뢄뢅뢆뢇뢈뢉뢊 뢋 뢌 뢍 뢎 뢏뢐뢑뢒뢓뢔뢕뢖뢗뢘뢙뢚 뢛 뢜 뢝 뢞 뢟
뢠뢡뢢뢣뢤뢥뢦뢧뢨뢩뢪 뢫 뢬 뢭 뢮 뢯뢰뢱뢲뢳뢴뢵뢶뢷뢸뢹뢺 뢻 뢼 뢽 뢾 뢿
룀룁룂룃룄룅룆룇룈룉룊 룋 료 룍 룎 룏룐룑룒룓룔룕룖룗룘룙룚 룛 룜 룝 룞 룟
룠룡룢룣룤룥룦룧루룩룪 룫 룬 룭 룮 룯룰룱룲룳룴룵룶룷룸룹룺 룻 룼 룽 룾 룿
뤀뤁뤂뤃뤄뤅뤆뤇뤈뤉뤊 뤋 뤌 뤍 뤎 뤏뤐뤑뤒뤓뤔뤕뤖뤗뤘뤙뤚 뤛 뤜 뤝 뤞 뤟
뤠뤡뤢뤣뤤뤥뤦뤧뤨뤩뤪 뤫 뤬 뤭 뤮 뤯뤰뤱뤲뤳뤴뤵뤶뤷뤸뤹뤺 뤻 뤼 뤽 뤾 뤿
B94
0
B96
0
B98
0
B9
A0
B9
C0
B9
E0
BA
00
BA
20
BA
40
BA
60
BA
80
BA
A0
BA
C0
BA
E0
BB
00
BB
20
BB
40
BB
60
BB
80
BB
A0
BB
C0
BB
E0
륀륁륂륃륄륅륆륇륈륉륊 륋 륌 륍 륎 륏륐륑륒륓륔륕륖륗류륙륚 륛 륜 륝 륞 륟
률륡륢륣륤륥륦륧륨륩륪 륫 륬 륭 륮 륯륰륱륲륳르륵륶륷른륹륺 륻 를 륽 륾 륿
릀릁릂릃름릅릆릇릈릉릊 릋 릌 릍 릎 릏릐릑릒릓릔릕릖릗릘릙릚 릛 릜 릝 릞 릟
릠릡릢릣릤릥릦릧릨릩릪 릫 리 릭 릮 릯린릱릲릳릴릵릶릷릸릹릺 릻 림 립 릾 릿
맀링맂맃맄맅맆맇마막맊 맋 만 맍 많 맏말맑맒맓맔맕맖맗맘맙맚 맛 맜 망 맞 맟
맠맡맢맣매맥맦맧맨맩맪 맫 맬 맭 맮 맯맰맱맲맳맴맵맶맷맸맹맺 맻 맼 맽 맾 맿
먀먁먂먃먄먅먆먇먈먉먊 먋 먌 먍 먎 먏먐먑먒먓먔먕먖먗먘먙먚 먛 먜 먝 먞 먟
먠먡먢먣먤먥먦먧먨먩먪 먫 먬 먭 먮 먯먰먱먲먳먴먵먶먷머먹먺 먻 먼 먽 먾 먿
멀멁멂멃멄멅멆멇멈멉멊 멋 멌 멍 멎 멏멐멑멒멓메멕멖멗멘멙멚 멛 멜 멝 멞 멟
멠멡멢멣멤멥멦멧멨멩멪 멫 멬 멭 멮 멯며멱멲멳면멵멶멷멸멹멺 멻 멼 멽 멾 멿
몀몁몂몃몄명몆몇몈몉몊 몋 몌 몍 몎 몏몐몑몒몓몔몕몖몗몘몙몚 몛 몜 몝 몞 몟
몠몡몢몣몤몥몦몧모목몪 몫 몬 몭 몮 몯몰몱몲몳몴몵몶몷몸몹몺 못 몼 몽 몾 몿
뫀뫁뫂뫃뫄뫅뫆뫇뫈뫉뫊 뫋 뫌 뫍 뫎 뫏뫐뫑뫒뫓뫔뫕뫖뫗뫘뫙뫚 뫛 뫜 뫝 뫞 뫟
뫠뫡뫢뫣뫤뫥뫦뫧뫨뫩뫪 뫫 뫬 뫭 뫮 뫯뫰뫱뫲뫳뫴뫵뫶뫷뫸뫹뫺 뫻 뫼 뫽 뫾 뫿
묀묁묂묃묄묅묆묇묈묉묊 묋 묌 묍 묎 묏묐묑묒묓묔묕묖묗묘묙묚 묛 묜 묝 묞 묟
묠묡묢묣묤묥묦묧묨묩묪 묫 묬 묭 묮 묯묰묱묲묳무묵묶묷문묹묺 묻 물 묽 묾 묿
뭀뭁뭂뭃뭄뭅뭆뭇뭈뭉뭊 뭋 뭌 뭍 뭎 뭏뭐뭑뭒뭓뭔뭕뭖뭗뭘뭙뭚 뭛 뭜 뭝 뭞 뭟
뭠뭡뭢뭣뭤뭥뭦뭧뭨뭩뭪 뭫 뭬 뭭 뭮 뭯뭰뭱뭲뭳뭴뭵뭶뭷뭸뭹뭺 뭻 뭼 뭽 뭾 뭿
뮀뮁뮂뮃뮄뮅뮆뮇뮈뮉뮊 뮋 뮌 뮍 뮎 뮏뮐뮑뮒뮓뮔뮕뮖뮗뮘뮙뮚 뮛 뮜 뮝 뮞 뮟
뮠뮡뮢뮣뮤뮥뮦뮧뮨뮩뮪 뮫 뮬 뮭 뮮 뮯뮰뮱뮲뮳뮴뮵뮶뮷뮸뮹뮺 뮻 뮼 뮽 뮾 뮿
므믁믂믃믄믅믆믇믈믉믊 믋 믌 믍 믎 믏믐믑믒믓믔믕믖믗믘믙믚 믛 믜 믝 믞 믟
믠믡믢믣믤믥믦믧믨믩믪 믫 믬 믭 믮 믯믰믱믲믳믴믵믶믷미믹믺 믻 민 믽 믾 믿
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ABCDEF 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ABCDEF
BC
00
BC
20
BC
40
BC
60
BC
80
BC
A0
BC
C0
BC
E0
BD
00
BD
20
BD
40
BD
60
BD
80
BD
A0
BD
C0
BD
E0
BE
00
BE
20
BE
40
BE
60
BE
80
Han
밀밁밂밃밄밅밆밇밈밉밊 밋 밌 밍 밎 및밐밑밒밓바박밖밗반밙밚 받 발 밝 밞 밟 gul
밠밡밢밣밤밥밦밧밨방밪 밫 밬 밭 밮 밯배백밲밳밴밵밶밷밸밹밺 밻 밼 밽 밾 밿
뱀뱁뱂뱃뱄뱅뱆뱇뱈뱉뱊 뱋 뱌 뱍 뱎 뱏뱐뱑뱒뱓뱔뱕뱖뱗뱘뱙뱚 뱛 뱜 뱝 뱞 뱟
뱠뱡뱢뱣뱤뱥뱦뱧뱨뱩뱪 뱫 뱬 뱭 뱮 뱯뱰뱱뱲뱳뱴뱵뱶뱷뱸뱹뱺 뱻 뱼 뱽 뱾 뱿
벀벁벂벃버벅벆벇번벉벊 벋 벌 벍 벎 벏벐벑벒벓범법벖벗벘벙벚 벛 벜 벝 벞 벟
베벡벢벣벤벥벦벧벨벩벪 벫 벬 벭 벮 벯벰벱벲벳벴벵벶벷벸벹벺 벻 벼 벽 벾 벿
변볁볂볃별볅볆볇볈볉볊 볋 볌 볍 볎 볏볐병볒볓볔볕볖볗볘볙볚 볛 볜 볝 볞 볟
볠볡볢볣볤볥볦볧볨볩볪 볫 볬 볭 볮 볯볰볱볲볳보복볶볷본볹볺 볻 볼 볽 볾 볿
봀봁봂봃봄봅봆봇봈봉봊 봋 봌 봍 봎 봏봐봑봒봓봔봕봖봗봘봙봚 봛 봜 봝 봞 봟
봠봡봢봣봤봥봦봧봨봩봪 봫 봬 봭 봮 봯봰봱봲봳봴봵봶봷봸봹봺 봻 봼 봽 봾 봿
뵀뵁뵂뵃뵄뵅뵆뵇뵈뵉뵊 뵋 뵌 뵍 뵎 뵏뵐뵑뵒뵓뵔뵕뵖뵗뵘뵙뵚 뵛 뵜 뵝 뵞 뵟
뵠뵡뵢뵣뵤뵥뵦뵧뵨뵩뵪 뵫 뵬 뵭 뵮 뵯뵰뵱뵲뵳뵴뵵뵶뵷뵸뵹뵺 뵻 뵼 뵽 뵾 뵿
부북붂붃분붅붆붇불붉붊 붋 붌 붍 붎 붏붐붑붒붓붔붕붖붗붘붙붚 붛 붜 붝 붞 붟
붠붡붢붣붤붥붦붧붨붩붪 붫 붬 붭 붮 붯붰붱붲붳붴붵붶붷붸붹붺 붻 붼 붽 붾 붿
뷀뷁뷂뷃뷄뷅뷆뷇뷈뷉뷊 뷋 뷌 뷍 뷎 뷏뷐뷑뷒뷓뷔뷕뷖뷗뷘뷙뷚 뷛 뷜 뷝 뷞 뷟
뷠뷡뷢뷣뷤뷥뷦뷧뷨뷩뷪 뷫 뷬 뷭 뷮 뷯뷰뷱뷲뷳뷴뷵뷶뷷뷸뷹뷺 뷻 뷼 뷽 뷾 뷿
븀븁븂븃븄븅븆븇븈븉븊 븋 브 븍 븎 븏븐븑븒븓블븕븖븗븘븙븚 븛 븜 븝 븞 븟
븠븡븢븣븤븥븦븧븨븩븪 븫 븬 븭 븮 븯븰븱븲븳븴븵븶븷븸븹븺 븻 븼 븽 븾 븿
빀빁빂빃비빅빆빇빈빉빊 빋 빌 빍 빎 빏빐빑빒빓빔빕빖빗빘빙빚 빛 빜 빝 빞 빟
빠빡빢빣빤빥빦빧빨빩빪 빫 빬 빭 빮 빯빰빱빲빳빴빵빶빷빸빹빺 빻 빼 빽 빾 빿
뺀뺁뺂뺃뺄뺅뺆뺇뺈뺉뺊 뺋 뺌 뺍 뺎 뺏뺐뺑뺒뺓뺔뺕뺖뺗뺘뺙뺚 뺛 뺜 뺝 뺞 뺟
BE
A0
BE
C0
BE
E0
BF
00
BF
20
BF
40
BF
60
BF
80
BF
A0
BF
C0
BF
E0
뺠뺡뺢뺣뺤뺥뺦뺧뺨뺩뺪 뺫 뺬 뺭 뺮 뺯뺰뺱뺲뺳뺴뺵뺶뺷뺸뺹뺺 뺻 뺼 뺽 뺾 뺿
뻀뻁뻂뻃뻄뻅뻆뻇뻈뻉뻊 뻋 뻌 뻍 뻎 뻏뻐뻑뻒뻓뻔뻕뻖뻗뻘뻙뻚 뻛 뻜 뻝 뻞 뻟
뻠뻡뻢뻣뻤뻥뻦뻧뻨뻩뻪 뻫 뻬 뻭 뻮 뻯뻰뻱뻲뻳뻴뻵뻶뻷뻸뻹뻺 뻻 뻼 뻽 뻾 뻿
뼀뼁뼂뼃뼄뼅뼆뼇뼈뼉뼊 뼋 뼌 뼍 뼎 뼏뼐뼑뼒뼓뼔뼕뼖뼗뼘뼙뼚 뼛 뼜 뼝 뼞 뼟
뼠뼡뼢뼣뼤뼥뼦뼧뼨뼩뼪 뼫 뼬 뼭 뼮 뼯뼰뼱뼲뼳뼴뼵뼶뼷뼸뼹뼺 뼻 뼼 뼽 뼾 뼿
뽀뽁뽂뽃뽄뽅뽆뽇뽈뽉뽊 뽋 뽌 뽍 뽎 뽏뽐뽑뽒뽓뽔뽕뽖뽗뽘뽙뽚 뽛 뽜 뽝 뽞 뽟
뽠뽡뽢뽣뽤뽥뽦뽧뽨뽩뽪 뽫 뽬 뽭 뽮 뽯뽰뽱뽲뽳뽴뽵뽶뽷뽸뽹뽺 뽻 뽼 뽽 뽾 뽿
뾀뾁뾂뾃뾄뾅뾆뾇뾈뾉뾊 뾋 뾌 뾍 뾎 뾏뾐뾑뾒뾓뾔뾕뾖뾗뾘뾙뾚 뾛 뾜 뾝 뾞 뾟
뾠뾡뾢뾣뾤뾥뾦뾧뾨뾩뾪 뾫 뾬 뾭 뾮 뾯뾰뾱뾲뾳뾴뾵뾶뾷뾸뾹뾺 뾻 뾼 뾽 뾾 뾿
뿀뿁뿂뿃뿄뿅뿆뿇뿈뿉뿊 뿋 뿌 뿍 뿎 뿏뿐뿑뿒뿓뿔뿕뿖뿗뿘뿙뿚 뿛 뿜 뿝 뿞 뿟
뿠뿡뿢뿣뿤뿥뿦뿧뿨뿩뿪 뿫 뿬 뿭 뿮 뿯뿰뿱뿲뿳뿴뿵뿶뿷뿸뿹뿺 뿻 뿼 뿽 뿾 뿿
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ABCDEF 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ABCDEF
C0
00
C0
20
C0
40
C0
60
C0
80
C0
A0
C0
C0
C0
E0
C1
00
C1
20
Han
쀀쀁쀂쀃쀄쀅쀆쀇쀈쀉쀊 쀋 쀌 쀍 쀎 쀏쀐쀑쀒쀓쀔쀕쀖쀗쀘쀙쀚 쀛 쀜 쀝 쀞 쀟 gul
쀠쀡쀢쀣쀤쀥쀦쀧쀨쀩쀪 쀫 쀬 쀭 쀮 쀯쀰쀱쀲쀳쀴쀵쀶쀷쀸쀹쀺 쀻 쀼 쀽 쀾 쀿
쁀쁁쁂쁃쁄쁅쁆쁇쁈쁉쁊 쁋 쁌 쁍 쁎 쁏쁐쁑쁒쁓쁔쁕쁖쁗쁘쁙쁚 쁛 쁜 쁝 쁞 쁟
쁠쁡쁢쁣쁤쁥쁦쁧쁨쁩쁪 쁫 쁬 쁭 쁮 쁯쁰쁱쁲쁳쁴쁵쁶쁷쁸쁹쁺 쁻 쁼 쁽 쁾 쁿
삀삁삂삃삄삅삆삇삈삉삊 삋 삌 삍 삎 삏삐삑삒삓삔삕삖삗삘삙삚 삛 삜 삝 삞 삟
삠삡삢삣삤삥삦삧삨삩삪 삫 사 삭 삮 삯산삱삲삳살삵삶삷삸삹삺 삻 삼 삽 삾 삿
샀상샂샃샄샅샆샇새색샊 샋 샌 샍 샎 샏샐샑샒샓샔샕샖샗샘샙샚 샛 샜 생 샞 샟
샠샡샢샣샤샥샦샧샨샩샪 샫 샬 샭 샮 샯샰샱샲샳샴샵샶샷샸샹샺 샻 샼 샽 샾 샿
섀섁섂섃섄섅섆섇섈섉섊 섋 섌 섍 섎 섏섐섑섒섓섔섕섖섗섘섙섚 섛 서 석 섞 섟
선섡섢섣설섥섦섧섨섩섪 섫 섬 섭 섮 섯섰성섲섳섴섵섶섷세섹섺 섻 센 섽 섾 섿
C1
40
C1
60
C1
80
C1
A0
C1
C0
C1
E0
C2
00
C2
20
C2
40
C2
60
C2
80
C2
A0
C2
C0
C2
E0
C3
00
C3
20
C3
40
C3
60
C3
80
C3
A0
C3
C0
C3
E0
셀셁셂셃셄셅셆셇셈셉셊 셋 셌 셍 셎 셏셐셑셒셓셔셕셖셗션셙셚 셛 셜 셝 셞 셟
셠셡셢셣셤셥셦셧셨셩셪 셫 셬 셭 셮 셯셰셱셲셳셴셵셶셷셸셹셺 셻 셼 셽 셾 셿
솀솁솂솃솄솅솆솇솈솉솊 솋 소 속 솎 솏손솑솒솓솔솕솖솗솘솙솚 솛 솜 솝 솞 솟
솠송솢솣솤솥솦솧솨솩솪 솫 솬 솭 솮 솯솰솱솲솳솴솵솶솷솸솹솺 솻 솼 솽 솾 솿
쇀쇁쇂쇃쇄쇅쇆쇇쇈쇉쇊 쇋 쇌 쇍 쇎 쇏쇐쇑쇒쇓쇔쇕쇖쇗쇘쇙쇚 쇛 쇜 쇝 쇞 쇟
쇠쇡쇢쇣쇤쇥쇦쇧쇨쇩쇪 쇫 쇬 쇭 쇮 쇯쇰쇱쇲쇳쇴쇵쇶쇷쇸쇹쇺 쇻 쇼 쇽 쇾 쇿
숀숁숂숃숄숅숆숇숈숉숊 숋 숌 숍 숎 숏숐숑숒숓숔숕숖숗수숙숚 숛 순 숝 숞 숟
술숡숢숣숤숥숦숧숨숩숪 숫 숬 숭 숮 숯숰숱숲숳숴숵숶숷숸숹숺 숻 숼 숽 숾 숿
쉀쉁쉂쉃쉄쉅쉆쉇쉈쉉쉊 쉋 쉌 쉍 쉎 쉏쉐쉑쉒쉓쉔쉕쉖쉗쉘쉙쉚 쉛 쉜 쉝 쉞 쉟
쉠쉡쉢쉣쉤쉥쉦쉧쉨쉩쉪 쉫 쉬 쉭 쉮 쉯쉰쉱쉲쉳쉴쉵쉶쉷쉸쉹쉺 쉻 쉼 쉽 쉾 쉿
슀슁슂슃슄슅슆슇슈슉슊 슋 슌 슍 슎 슏슐슑슒슓슔슕슖슗슘슙슚 슛 슜 슝 슞 슟
슠슡슢슣스슥슦슧슨슩슪 슫 슬 슭 슮 슯슰슱슲슳슴습슶슷슸승슺 슻 슼 슽 슾 슿
싀싁싂싃싄싅싆싇싈싉싊 싋 싌 싍 싎 싏싐싑싒싓싔싕싖싗싘싙싚 싛 시 식 싞 싟
신싡싢싣실싥싦싧싨싩싪 싫 심 십 싮 싯싰싱싲싳싴싵싶싷싸싹싺 싻 싼 싽 싾 싿
쌀쌁쌂쌃쌄쌅쌆쌇쌈쌉쌊 쌋 쌌 쌍 쌎 쌏쌐쌑쌒쌓쌔쌕쌖쌗쌘쌙쌚 쌛 쌜 쌝 쌞 쌟
쌠쌡쌢쌣쌤쌥쌦쌧쌨쌩쌪 쌫 쌬 쌭 쌮 쌯쌰쌱쌲쌳쌴쌵쌶쌷쌸쌹쌺 쌻 쌼 쌽 쌾 쌿
썀썁썂썃썄썅썆썇썈썉썊 썋 썌 썍 썎 썏썐썑썒썓썔썕썖썗썘썙썚 썛 썜 썝 썞 썟
썠썡썢썣썤썥썦썧써썩썪 썫 썬 썭 썮 썯썰썱썲썳썴썵썶썷썸썹썺 썻 썼 썽 썾 썿
쎀쎁쎂쎃쎄쎅쎆쎇쎈쎉쎊 쎋 쎌 쎍 쎎 쎏쎐쎑쎒쎓쎔쎕쎖쎗쎘쎙쎚 쎛 쎜 쎝 쎞 쎟
쎠쎡쎢쎣쎤쎥쎦쎧쎨쎩쎪 쎫 쎬 쎭 쎮 쎯쎰쎱쎲쎳쎴쎵쎶쎷쎸쎹쎺 쎻 쎼 쎽 쎾 쎿
쏀쏁쏂쏃쏄쏅쏆쏇쏈쏉쏊 쏋 쏌 쏍 쏎 쏏쏐쏑쏒쏓쏔쏕쏖쏗쏘쏙쏚 쏛 쏜 쏝 쏞 쏟
쏠쏡쏢쏣쏤쏥쏦쏧쏨쏩쏪 쏫 쏬 쏭 쏮 쏯쏰쏱쏲쏳쏴쏵쏶쏷쏸쏹쏺 쏻 쏼 쏽 쏾 쏿
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ABCDEF 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ABCDEF
C4
00
C4
20
C4
40
C4
60
C4
80
C4
A0
C4
C0
C4
E0
C5
00
C5
20
C5
40
C5
60
C5
80
C5
A0
C5
C0
C5
E0
C6
00
C6
20
C6
40
C6
60
C6
80
Han
쐀쐁쐂쐃쐄쐅쐆쐇쐈쐉쐊 쐋 쐌 쐍 쐎 쐏쐐쐑쐒쐓쐔쐕쐖쐗쐘쐙쐚 쐛 쐜 쐝 쐞 쐟 gul
쐠쐡쐢쐣쐤쐥쐦쐧쐨쐩쐪 쐫 쐬 쐭 쐮 쐯쐰쐱쐲쐳쐴쐵쐶쐷쐸쐹쐺 쐻 쐼 쐽 쐾 쐿
쑀쑁쑂쑃쑄쑅쑆쑇쑈쑉쑊 쑋 쑌 쑍 쑎 쑏쑐쑑쑒쑓쑔쑕쑖쑗쑘쑙쑚 쑛 쑜 쑝 쑞 쑟
쑠쑡쑢쑣쑤쑥쑦쑧쑨쑩쑪 쑫 쑬 쑭 쑮 쑯쑰쑱쑲쑳쑴쑵쑶쑷쑸쑹쑺 쑻 쑼 쑽 쑾 쑿
쒀쒁쒂쒃쒄쒅쒆쒇쒈쒉쒊 쒋 쒌 쒍 쒎 쒏쒐쒑쒒쒓쒔쒕쒖쒗쒘쒙쒚 쒛 쒜 쒝 쒞 쒟
쒠쒡쒢쒣쒤쒥쒦쒧쒨쒩쒪 쒫 쒬 쒭 쒮 쒯쒰쒱쒲쒳쒴쒵쒶쒷쒸쒹쒺 쒻 쒼 쒽 쒾 쒿
쓀쓁쓂쓃쓄쓅쓆쓇쓈쓉쓊 쓋 쓌 쓍 쓎 쓏쓐쓑쓒쓓쓔쓕쓖쓗쓘쓙쓚 쓛 쓜 쓝 쓞 쓟
쓠쓡쓢쓣쓤쓥쓦쓧쓨쓩쓪 쓫 쓬 쓭 쓮 쓯쓰쓱쓲쓳쓴쓵쓶쓷쓸쓹쓺 쓻 쓼 쓽 쓾 쓿
씀씁씂씃씄씅씆씇씈씉씊 씋 씌 씍 씎 씏씐씑씒씓씔씕씖씗씘씙씚 씛 씜 씝 씞 씟
씠씡씢씣씤씥씦씧씨씩씪 씫 씬 씭 씮 씯씰씱씲씳씴씵씶씷씸씹씺 씻 씼 씽 씾 씿
앀앁앂앃아악앆앇안앉않 앋 알 앍 앎 앏앐앑앒앓암압앖앗았앙앚 앛 앜 앝 앞 앟
애액앢앣앤앥앦앧앨앩앪 앫 앬 앭 앮 앯앰앱앲앳앴앵앶앷앸앹앺 앻 야 약 앾 앿
얀얁얂얃얄얅얆얇얈얉얊 얋 얌 얍 얎 얏얐양얒얓얔얕얖얗얘얙얚 얛 얜 얝 얞 얟
얠얡얢얣얤얥얦얧얨얩얪 얫 얬 얭 얮 얯얰얱얲얳어억얶얷언얹얺 얻 얼 얽 얾 얿
엀엁엂엃엄업없엇었엉엊 엋 엌 엍 엎 엏에엑엒엓엔엕엖엗엘엙엚 엛 엜 엝 엞 엟
엠엡엢엣엤엥엦엧엨엩엪 엫 여 역 엮 엯연엱엲엳열엵엶엷엸엹엺 엻 염 엽 엾 엿
였영옂옃옄옅옆옇예옉옊 옋 옌 옍 옎 옏옐옑옒옓옔옕옖옗옘옙옚 옛 옜 옝 옞 옟
옠옡옢옣오옥옦옧온옩옪 옫 올 옭 옮 옯옰옱옲옳옴옵옶옷옸옹옺 옻 옼 옽 옾 옿
와왁왂왃완왅왆왇왈왉왊 왋 왌 왍 왎 왏왐왑왒왓왔왕왖왗왘왙왚 왛 왜 왝 왞 왟
왠왡왢왣왤왥왦왧왨왩왪 왫 왬 왭 왮 왯왰왱왲왳왴왵왶왷외왹왺 왻 왼 왽 왾 왿
욀욁욂욃욄욅욆욇욈욉욊 욋 욌 욍 욎 욏욐욑욒욓요욕욖욗욘욙욚 욛 욜 욝 욞 욟
C6
A0
C6
C0
C6
E0
C7
00
C7
20
C7
40
C7
60
C7
80
C7
A0
C7
C0
C7
E0
욠욡욢욣욤욥욦욧욨용욪 욫 욬 욭 욮 욯우욱욲욳운욵욶욷울욹욺 욻 욼 욽 욾 욿
움웁웂웃웄웅웆웇웈웉웊 웋 워 웍 웎 웏원웑웒웓월웕웖웗웘웙웚 웛 웜 웝 웞 웟
웠웡웢웣웤웥웦웧웨웩웪 웫 웬 웭 웮 웯웰웱웲웳웴웵웶웷웸웹웺 웻 웼 웽 웾 웿
윀윁윂윃위윅윆윇윈윉윊 윋 윌 윍 윎 윏윐윑윒윓윔윕윖윗윘윙윚 윛 윜 윝 윞 윟
유육윢윣윤윥윦윧율윩윪 윫 윬 윭 윮 윯윰윱윲윳윴융윶윷윸윹윺 윻 으 윽 윾 윿
은읁읂읃을읅읆읇읈읉읊 읋 음 읍 읎 읏읐응읒읓읔읕읖읗의읙읚 읛 읜 읝 읞 읟
읠읡읢읣읤읥읦읧읨읩읪 읫 읬 읭 읮 읯읰읱읲읳이익읶읷인읹읺 읻 일 읽 읾 읿
잀잁잂잃임입잆잇있잉잊 잋 잌 잍 잎 잏자작잒잓잔잕잖잗잘잙잚 잛 잜 잝 잞 잟
잠잡잢잣잤장잦잧잨잩잪 잫 재 잭 잮 잯잰잱잲잳잴잵잶잷잸잹잺 잻 잼 잽 잾 잿
쟀쟁쟂쟃쟄쟅쟆쟇쟈쟉쟊 쟋 쟌 쟍 쟎 쟏쟐쟑쟒쟓쟔쟕쟖쟗쟘쟙쟚 쟛 쟜 쟝 쟞 쟟
쟠쟡쟢쟣쟤쟥쟦쟧쟨쟩쟪 쟫 쟬 쟭 쟮 쟯쟰쟱쟲쟳쟴쟵쟶쟷쟸쟹쟺 쟻 쟼 쟽 쟾 쟿
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ABCDEF 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ABCDEF
Han
C80
저적젂젃전젅젆젇절젉젊 젋 젌 젍 젎 젏점접젒젓젔정젖젗젘젙젚 젛 제 젝 젞 젟 gul
0
C82
젠젡젢젣젤젥젦젧젨젩젪 젫 젬 젭 젮 젯젰젱젲젳젴젵젶젷져젹젺 젻 젼 젽 젾 젿
0
C84
졀졁졂졃졄졅졆졇졈졉졊 졋 졌 졍 졎 졏졐졑졒졓졔졕졖졗졘졙졚 졛 졜 졝 졞 졟
0
C86
졠졡졢졣졤졥졦졧졨졩졪 졫 졬 졭 졮 졯조족졲졳존졵졶졷졸졹졺 졻 졼 졽 졾 졿
0
C88
좀좁좂좃좄종좆좇좈좉좊 좋 좌 좍 좎 좏좐좑좒좓좔좕좖좗좘좙좚 좛 좜 좝 좞 좟
0
C8
좠좡좢좣좤좥좦좧좨좩좪 좫 좬 좭 좮 좯좰좱좲좳좴좵좶좷좸좹좺 좻 좼 좽 좾 좿
A0
C8
죀죁죂죃죄죅죆죇죈죉죊 죋 죌 죍 죎 죏죐죑죒죓죔죕죖죗죘죙죚 죛 죜 죝 죞 죟
C0
C8
죠죡죢죣죤죥죦죧죨죩죪 죫 죬 죭 죮 죯죰죱죲죳죴죵죶죷죸죹죺 죻 주 죽 죾 죿
E0
C90
준줁줂줃줄줅줆줇줈줉줊 줋 줌 줍 줎 줏줐중줒줓줔줕줖줗줘줙줚 줛 줜 줝 줞 줟
0
C92
줠줡줢줣줤줥줦줧줨줩줪 줫 줬 줭 줮 줯줰줱줲줳줴줵줶줷줸줹줺 줻 줼 줽 줾 줿
0
C94
쥀쥁쥂쥃쥄쥅쥆쥇쥈쥉쥊 쥋 쥌 쥍 쥎 쥏쥐쥑쥒쥓쥔쥕쥖쥗쥘쥙쥚 쥛 쥜 쥝 쥞 쥟
0
C96
쥠쥡쥢쥣쥤쥥쥦쥧쥨쥩쥪 쥫 쥬 쥭 쥮 쥯쥰쥱쥲쥳쥴쥵쥶쥷쥸쥹쥺 쥻 쥼 쥽 쥾 쥿
0
C98
즀즁즂즃즄즅즆즇즈즉즊 즋 즌 즍 즎 즏즐즑즒즓즔즕즖즗즘즙즚 즛 즜 증 즞 즟
0
C9
즠즡즢즣즤즥즦즧즨즩즪 즫 즬 즭 즮 즯즰즱즲즳즴즵즶즷즸즹즺 즻 즼 즽 즾 즿
A0
C9
지직짂짃진짅짆짇질짉짊 짋 짌 짍 짎 짏짐집짒짓짔징짖짗짘짙짚 짛 짜 짝 짞 짟
C0
C9
짠짡짢짣짤짥짦짧짨짩짪 짫 짬 짭 짮 짯짰짱짲짳짴짵짶짷째짹짺 짻 짼 짽 짾 짿
E0
CA
쨀쨁쨂쨃쨄쨅쨆쨇쨈쨉쨊 쨋 쨌 쨍 쨎 쨏쨐쨑쨒쨓쨔쨕쨖쨗쨘쨙쨚 쨛 쨜 쨝 쨞 쨟
00
CA
쨠쨡쨢쨣쨤쨥쨦쨧쨨쨩쨪 쨫 쨬 쨭 쨮 쨯쨰쨱쨲쨳쨴쨵쨶쨷쨸쨹쨺 쨻 쨼 쨽 쨾 쨿
20
CA
쩀쩁쩂쩃쩄쩅쩆쩇쩈쩉쩊 쩋 쩌 쩍 쩎 쩏쩐쩑쩒쩓쩔쩕쩖쩗쩘쩙쩚 쩛 쩜 쩝 쩞 쩟
40
CA
쩠쩡쩢쩣쩤쩥쩦쩧쩨쩩쩪 쩫 쩬 쩭 쩮 쩯쩰쩱쩲쩳쩴쩵쩶쩷쩸쩹쩺 쩻 쩼 쩽 쩾 쩿
60
CA
쪀쪁쪂쪃쪄쪅쪆쪇쪈쪉쪊 쪋 쪌 쪍 쪎 쪏쪐쪑쪒쪓쪔쪕쪖쪗쪘쪙쪚 쪛 쪜 쪝 쪞 쪟
80
CA
쪠쪡쪢쪣쪤쪥쪦쪧쪨쪩쪪 쪫 쪬 쪭 쪮 쪯쪰쪱쪲쪳쪴쪵쪶쪷쪸쪹쪺 쪻 쪼 쪽 쪾 쪿
A0
CA
쫀쫁쫂쫃쫄쫅쫆쫇쫈쫉쫊 쫋 쫌 쫍 쫎 쫏쫐쫑쫒쫓쫔쫕쫖쫗쫘쫙쫚 쫛 쫜 쫝 쫞 쫟
C0
CA
쫠쫡쫢쫣쫤쫥쫦쫧쫨쫩쫪 쫫 쫬 쫭 쫮 쫯쫰쫱쫲쫳쫴쫵쫶쫷쫸쫹쫺 쫻 쫼 쫽 쫾 쫿
E0
CB
쬀쬁쬂쬃쬄쬅쬆쬇쬈쬉쬊 쬋 쬌 쬍 쬎 쬏쬐쬑쬒쬓쬔쬕쬖쬗쬘쬙쬚 쬛 쬜 쬝 쬞 쬟
00
CB
쬠쬡쬢쬣쬤쬥쬦쬧쬨쬩쬪 쬫 쬬 쬭 쬮 쬯쬰쬱쬲쬳쬴쬵쬶쬷쬸쬹쬺 쬻 쬼 쬽 쬾 쬿
20
CB
쭀쭁쭂쭃쭄쭅쭆쭇쭈쭉쭊 쭋 쭌 쭍 쭎 쭏쭐쭑쭒쭓쭔쭕쭖쭗쭘쭙쭚 쭛 쭜 쭝 쭞 쭟
40
CB
쭠쭡쭢쭣쭤쭥쭦쭧쭨쭩쭪 쭫 쭬 쭭 쭮 쭯쭰쭱쭲쭳쭴쭵쭶쭷쭸쭹쭺 쭻 쭼 쭽 쭾 쭿
60
CB
쮀쮁쮂쮃쮄쮅쮆쮇쮈쮉쮊 쮋 쮌 쮍 쮎 쮏쮐쮑쮒쮓쮔쮕쮖쮗쮘쮙쮚 쮛 쮜 쮝 쮞 쮟
80
CB
쮠쮡쮢쮣쮤쮥쮦쮧쮨쮩쮪 쮫 쮬 쮭 쮮 쮯쮰쮱쮲쮳쮴쮵쮶쮷쮸쮹쮺 쮻 쮼 쮽 쮾 쮿
A0
CB
쯀쯁쯂쯃쯄쯅쯆쯇쯈쯉쯊 쯋 쯌 쯍 쯎 쯏쯐쯑쯒쯓쯔쯕쯖쯗쯘쯙쯚 쯛 쯜 쯝 쯞 쯟
C0
CB
쯠쯡쯢쯣쯤쯥쯦쯧쯨쯩쯪 쯫 쯬 쯭 쯮 쯯쯰쯱쯲쯳쯴쯵쯶쯷쯸쯹쯺 쯻 쯼 쯽 쯾 쯿
E0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ABCDEF 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ABCDEF
CC
00
CC
20
CC
40
CC
60
CC
80
CC
A0
CC
C0
CC
E0
CD
00
CD
20
CD
40
CD
60
CD
80
CD
A0
CD
C0
CD
E0
CE
00
CE
20
CE
40
CE
60
CE
80
Han
찀찁찂찃찄찅찆찇찈찉찊 찋 찌 찍 찎 찏찐찑찒찓찔찕찖찗찘찙찚 찛 찜 찝 찞 찟 gul
찠찡찢찣찤찥찦찧차착찪 찫 찬 찭 찮 찯찰찱찲찳찴찵찶찷참찹찺 찻 찼 창 찾 찿
챀챁챂챃채책챆챇챈챉챊 챋 챌 챍 챎 챏챐챑챒챓챔챕챖챗챘챙챚 챛 챜 챝 챞 챟
챠챡챢챣챤챥챦챧챨챩챪 챫 챬 챭 챮 챯챰챱챲챳챴챵챶챷챸챹챺 챻 챼 챽 챾 챿
첀첁첂첃첄첅첆첇첈첉첊 첋 첌 첍 첎 첏첐첑첒첓첔첕첖첗처척첚 첛 천 첝 첞 첟
철첡첢첣첤첥첦첧첨첩첪 첫 첬 청 첮 첯첰첱첲첳체첵첶첷첸첹첺 첻 첼 첽 첾 첿
쳀쳁쳂쳃쳄쳅쳆쳇쳈쳉쳊 쳋 쳌 쳍 쳎 쳏쳐쳑쳒쳓쳔쳕쳖쳗쳘쳙쳚 쳛 쳜 쳝 쳞 쳟
쳠쳡쳢쳣쳤쳥쳦쳧쳨쳩쳪 쳫 쳬 쳭 쳮 쳯쳰쳱쳲쳳쳴쳵쳶쳷쳸쳹쳺 쳻 쳼 쳽 쳾 쳿
촀촁촂촃촄촅촆촇초촉촊 촋 촌 촍 촎 촏촐촑촒촓촔촕촖촗촘촙촚 촛 촜 총 촞 촟
촠촡촢촣촤촥촦촧촨촩촪 촫 촬 촭 촮 촯촰촱촲촳촴촵촶촷촸촹촺 촻 촼 촽 촾 촿
쵀쵁쵂쵃쵄쵅쵆쵇쵈쵉쵊 쵋 쵌 쵍 쵎 쵏쵐쵑쵒쵓쵔쵕쵖쵗쵘쵙쵚 쵛 최 쵝 쵞 쵟
쵠쵡쵢쵣쵤쵥쵦쵧쵨쵩쵪 쵫 쵬 쵭 쵮 쵯쵰쵱쵲쵳쵴쵵쵶쵷쵸쵹쵺 쵻 쵼 쵽 쵾 쵿
춀춁춂춃춄춅춆춇춈춉춊 춋 춌 춍 춎 춏춐춑춒춓추축춖춗춘춙춚 춛 출 춝 춞 춟
춠춡춢춣춤춥춦춧춨충춪 춫 춬 춭 춮 춯춰춱춲춳춴춵춶춷춸춹춺 춻 춼 춽 춾 춿
췀췁췂췃췄췅췆췇췈췉췊 췋 췌 췍 췎 췏췐췑췒췓췔췕췖췗췘췙췚 췛 췜 췝 췞 췟
췠췡췢췣췤췥췦췧취췩췪 췫 췬 췭 췮 췯췰췱췲췳췴췵췶췷췸췹췺 췻 췼 췽 췾 췿
츀츁츂츃츄츅츆츇츈츉츊 츋 츌 츍 츎 츏츐츑츒츓츔츕츖츗츘츙츚 츛 츜 츝 츞 츟
츠측츢츣츤츥츦츧츨츩츪 츫 츬 츭 츮 츯츰츱츲츳츴층츶츷츸츹츺 츻 츼 츽 츾 츿
칀칁칂칃칄칅칆칇칈칉칊 칋 칌 칍 칎 칏칐칑칒칓칔칕칖칗치칙칚 칛 친 칝 칞 칟
칠칡칢칣칤칥칦칧침칩칪 칫 칬 칭 칮 칯칰칱칲칳카칵칶칷칸칹칺 칻 칼 칽 칾 칿
캀캁캂캃캄캅캆캇캈캉캊 캋 캌 캍 캎 캏캐캑캒캓캔캕캖캗캘캙캚 캛 캜 캝 캞 캟
CE
A0
CE
C0
CE
E0
CF
00
CF
20
CF
40
CF
60
CF
80
CF
A0
CF
C0
CF
E0
캠캡캢캣캤캥캦캧캨캩캪 캫 캬 캭 캮 캯캰캱캲캳캴캵캶캷캸캹캺 캻 캼 캽 캾 캿
컀컁컂컃컄컅컆컇컈컉컊 컋 컌 컍 컎 컏컐컑컒컓컔컕컖컗컘컙컚 컛 컜 컝 컞 컟
컠컡컢컣커컥컦컧컨컩컪 컫 컬 컭 컮 컯컰컱컲컳컴컵컶컷컸컹컺 컻 컼 컽 컾 컿
케켁켂켃켄켅켆켇켈켉켊 켋 켌 켍 켎 켏켐켑켒켓켔켕켖켗켘켙켚 켛 켜 켝 켞 켟
켠켡켢켣켤켥켦켧켨켩켪 켫 켬 켭 켮 켯켰켱켲켳켴켵켶켷켸켹켺 켻 켼 켽 켾 켿
콀콁콂콃콄콅콆콇콈콉콊 콋 콌 콍 콎 콏콐콑콒콓코콕콖콗콘콙콚 콛 콜 콝 콞 콟
콠콡콢콣콤콥콦콧콨콩콪 콫 콬 콭 콮 콯콰콱콲콳콴콵콶콷콸콹콺 콻 콼 콽 콾 콿
쾀쾁쾂쾃쾄쾅쾆쾇쾈쾉쾊 쾋 쾌 쾍 쾎 쾏쾐쾑쾒쾓쾔쾕쾖쾗쾘쾙쾚 쾛 쾜 쾝 쾞 쾟
쾠쾡쾢쾣쾤쾥쾦쾧쾨쾩쾪 쾫 쾬 쾭 쾮 쾯쾰쾱쾲쾳쾴쾵쾶쾷쾸쾹쾺 쾻 쾼 쾽 쾾 쾿
쿀쿁쿂쿃쿄쿅쿆쿇쿈쿉쿊 쿋 쿌 쿍 쿎 쿏쿐쿑쿒쿓쿔쿕쿖쿗쿘쿙쿚 쿛 쿜 쿝 쿞 쿟
쿠쿡쿢쿣쿤쿥쿦쿧쿨쿩쿪 쿫 쿬 쿭 쿮 쿯쿰쿱쿲쿳쿴쿵쿶쿷쿸쿹쿺 쿻 쿼 쿽 쿾 쿿
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ABCDEF 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ABCDEF
D0
00
D0
20
D0
40
D0
60
D0
80
D0
A0
D0
C0
D0
E0
D1
00
D1
20
Han
퀀퀁퀂퀃퀄퀅퀆퀇퀈퀉퀊 퀋 퀌 퀍 퀎 퀏퀐퀑퀒퀓퀔퀕퀖퀗퀘퀙퀚 퀛 퀜 퀝 퀞 퀟 gul
퀠퀡퀢퀣퀤퀥퀦퀧퀨퀩퀪 퀫 퀬 퀭 퀮 퀯퀰퀱퀲퀳퀴퀵퀶퀷퀸퀹퀺 퀻 퀼 퀽 퀾 퀿
큀큁큂큃큄큅큆큇큈큉큊 큋 큌 큍 큎 큏큐큑큒큓큔큕큖큗큘큙큚 큛 큜 큝 큞 큟
큠큡큢큣큤큥큦큧큨큩큪 큫 크 큭 큮 큯큰큱큲큳클큵큶큷큸큹큺 큻 큼 큽 큾 큿
킀킁킂킃킄킅킆킇킈킉킊 킋 킌 킍 킎 킏킐킑킒킓킔킕킖킗킘킙킚 킛 킜 킝 킞 킟
킠킡킢킣키킥킦킧킨킩킪 킫 킬 킭 킮 킯킰킱킲킳킴킵킶킷킸킹킺 킻 킼 킽 킾 킿
타탁탂탃탄탅탆탇탈탉탊 탋 탌 탍 탎 탏탐탑탒탓탔탕탖탗탘탙탚 탛 태 택 탞 탟
탠탡탢탣탤탥탦탧탨탩탪 탫 탬 탭 탮 탯탰탱탲탳탴탵탶탷탸탹탺 탻 탼 탽 탾 탿
턀턁턂턃턄턅턆턇턈턉턊 턋 턌 턍 턎 턏턐턑턒턓턔턕턖턗턘턙턚 턛 턜 턝 턞 턟
턠턡턢턣턤턥턦턧턨턩턪 턫 턬 턭 턮 턯터턱턲턳턴턵턶턷털턹턺 턻 턼 턽 턾 턿
D1
40
D1
60
D1
80
D1
A0
D1
C0
D1
E0
D2
00
D2
20
D2
40
D2
60
D2
80
D2
A0
D2
C0
D2
E0
D3
00
D3
20
D3
40
D3
60
D3
80
D3
A0
D3
C0
D3
E0
텀텁텂텃텄텅텆텇텈텉텊 텋 테 텍 텎 텏텐텑텒텓텔텕텖텗텘텙텚 텛 템 텝 텞 텟
텠텡텢텣텤텥텦텧텨텩텪 텫 텬 텭 텮 텯텰텱텲텳텴텵텶텷텸텹텺 텻 텼 텽 텾 텿
톀톁톂톃톄톅톆톇톈톉톊 톋 톌 톍 톎 톏톐톑톒톓톔톕톖톗톘톙톚 톛 톜 톝 톞 톟
토톡톢톣톤톥톦톧톨톩톪 톫 톬 톭 톮 톯톰톱톲톳톴통톶톷톸톹톺 톻 톼 톽 톾 톿
퇀퇁퇂퇃퇄퇅퇆퇇퇈퇉퇊 퇋 퇌 퇍 퇎 퇏퇐퇑퇒퇓퇔퇕퇖퇗퇘퇙퇚 퇛 퇜 퇝 퇞 퇟
퇠퇡퇢퇣퇤퇥퇦퇧퇨퇩퇪 퇫 퇬 퇭 퇮 퇯퇰퇱퇲퇳퇴퇵퇶퇷퇸퇹퇺 퇻 퇼 퇽 퇾 퇿
툀툁툂툃툄툅툆툇툈툉툊 툋 툌 툍 툎 툏툐툑툒툓툔툕툖툗툘툙툚 툛 툜 툝 툞 툟
툠툡툢툣툤툥툦툧툨툩툪 툫 투 툭 툮 툯툰툱툲툳툴툵툶툷툸툹툺 툻 툼 툽 툾 툿
퉀퉁퉂퉃퉄퉅퉆퉇퉈퉉퉊 퉋 퉌 퉍 퉎 퉏퉐퉑퉒퉓퉔퉕퉖퉗퉘퉙퉚 퉛 퉜 퉝 퉞 퉟
퉠퉡퉢퉣퉤퉥퉦퉧퉨퉩퉪 퉫 퉬 퉭 퉮 퉯퉰퉱퉲퉳퉴퉵퉶퉷퉸퉹퉺 퉻 퉼 퉽 퉾 퉿
튀튁튂튃튄튅튆튇튈튉튊 튋 튌 튍 튎 튏튐튑튒튓튔튕튖튗튘튙튚 튛 튜 튝 튞 튟
튠튡튢튣튤튥튦튧튨튩튪 튫 튬 튭 튮 튯튰튱튲튳튴튵튶튷트특튺 튻 튼 튽 튾 튿
틀틁틂틃틄틅틆틇틈틉틊 틋 틌 틍 틎 틏틐틑틒틓틔틕틖틗틘틙틚 틛 틜 틝 틞 틟
틠틡틢틣틤틥틦틧틨틩틪 틫 틬 틭 틮 틯티틱틲틳틴틵틶틷틸틹틺 틻 틼 틽 틾 틿
팀팁팂팃팄팅팆팇팈팉팊 팋 파 팍 팎 팏판팑팒팓팔팕팖팗팘팙팚 팛 팜 팝 팞 팟
팠팡팢팣팤팥팦팧패팩팪 팫 팬 팭 팮 팯팰팱팲팳팴팵팶팷팸팹팺 팻 팼 팽 팾 팿
퍀퍁퍂퍃퍄퍅퍆퍇퍈퍉퍊 퍋 퍌 퍍 퍎 퍏퍐퍑퍒퍓퍔퍕퍖퍗퍘퍙퍚 퍛 퍜 퍝 퍞 퍟
퍠퍡퍢퍣퍤퍥퍦퍧퍨퍩퍪 퍫 퍬 퍭 퍮 퍯퍰퍱퍲퍳퍴퍵퍶퍷퍸퍹퍺 퍻 퍼 퍽 퍾 퍿
펀펁펂펃펄펅펆펇펈펉펊 펋 펌 펍 펎 펏펐펑펒펓펔펕펖펗페펙펚 펛 펜 펝 펞 펟
펠펡펢펣펤펥펦펧펨펩펪 펫 펬 펭 펮 펯펰펱펲펳펴펵펶펷편펹펺 펻 펼 펽 펾 펿
폀폁폂폃폄폅폆폇폈평폊 폋 폌 폍 폎 폏폐폑폒폓폔폕폖폗폘폙폚 폛 폜 폝 폞 폟
폠폡폢폣폤폥폦폧폨폩폪 폫 포 폭 폮 폯폰폱폲폳폴폵폶폷폸폹폺 폻 폼 폽 폾 폿
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ABCDEF 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ABCDEF
D4
00
D4
20
D4
40
D4
60
D4
80
D4
A0
D4
C0
D4
E0
D5
00
D5
20
D5
40
D5
60
D5
80
D5
A0
D5
C0
D5
E0
D6
00
D6
20
D6
40
D6
60
D6
80
Han
퐀퐁퐂퐃퐄퐅퐆퐇퐈퐉퐊 퐋 퐌 퐍 퐎 퐏퐐퐑퐒퐓퐔퐕퐖퐗퐘퐙퐚 퐛 퐜 퐝 퐞 퐟 gul
퐠퐡퐢퐣퐤퐥퐦퐧퐨퐩퐪 퐫 퐬 퐭 퐮 퐯퐰퐱퐲퐳퐴퐵퐶퐷퐸퐹퐺 퐻 퐼 퐽 퐾 퐿
푀푁푂푃푄푅푆푇푈푉푊 푋 푌 푍 푎 푏푐푑푒푓푔푕푖푗푘푙푚 푛 표 푝 푞 푟
푠푡푢푣푤푥푦푧푨푩푪 푫 푬 푭 푮 푯푰푱푲푳푴푵푶푷푸푹푺 푻 푼 푽 푾 푿
풀풁풂풃풄풅풆풇품풉풊 풋 풌 풍 풎 풏풐풑풒풓풔풕풖풗풘풙풚 풛 풜 풝 풞 풟
풠풡풢풣풤풥풦풧풨풩풪 풫 풬 풭 풮 풯풰풱풲풳풴풵풶풷풸풹풺 풻 풼 풽 풾 풿
퓀퓁퓂퓃퓄퓅퓆퓇퓈퓉퓊 퓋 퓌 퓍 퓎 퓏퓐퓑퓒퓓퓔퓕퓖퓗퓘퓙퓚 퓛 퓜 퓝 퓞 퓟
퓠퓡퓢퓣퓤퓥퓦퓧퓨퓩퓪 퓫 퓬 퓭 퓮 퓯퓰퓱퓲퓳퓴퓵퓶퓷퓸퓹퓺 퓻 퓼 퓽 퓾 퓿
픀픁픂픃프픅픆픇픈픉픊 픋 플 픍 픎 픏픐픑픒픓픔픕픖픗픘픙픚 픛 픜 픝 픞 픟
픠픡픢픣픤픥픦픧픨픩픪 픫 픬 픭 픮 픯픰픱픲픳픴픵픶픷픸픹픺 픻 피 픽 픾 픿
핀핁핂핃필핅핆핇핈핉핊 핋 핌 핍 핎 핏핐핑핒핓핔핕핖핗하학핚 핛 한 핝 핞 핟
할핡핢핣핤핥핦핧함합핪 핫 핬 항 핮 핯핰핱핲핳해핵핶핷핸핹핺 핻 핼 핽 핾 핿
햀햁햂햃햄햅햆햇했행햊 햋 햌 햍 햎 햏햐햑햒햓햔햕햖햗햘햙햚 햛 햜 햝 햞 햟
햠햡햢햣햤향햦햧햨햩햪 햫 햬 햭 햮 햯햰햱햲햳햴햵햶햷햸햹햺 햻 햼 햽 햾 햿
헀헁헂헃헄헅헆헇허헉헊 헋 헌 헍 헎 헏헐헑헒헓헔헕헖헗험헙헚 헛 헜 헝 헞 헟
헠헡헢헣헤헥헦헧헨헩헪 헫 헬 헭 헮 헯헰헱헲헳헴헵헶헷헸헹헺 헻 헼 헽 헾 헿
혀혁혂혃현혅혆혇혈혉혊 혋 혌 혍 혎 혏혐협혒혓혔형혖혗혘혙혚 혛 혜 혝 혞 혟
혠혡혢혣혤혥혦혧혨혩혪 혫 혬 혭 혮 혯혰혱혲혳혴혵혶혷호혹혺 혻 혼 혽 혾 혿
홀홁홂홃홄홅홆홇홈홉홊 홋 홌 홍 홎 홏홐홑홒홓화확홖홗환홙홚 홛 활 홝 홞 홟
홠홡홢홣홤홥홦홧홨황홪 홫 홬 홭 홮 홯홰홱홲홳홴홵홶홷홸홹홺 홻 홼 홽 홾 홿
횀횁횂횃횄횅횆횇횈횉횊 횋 회 획 횎 횏횐횑횒횓횔횕횖횗횘횙횚 횛 횜 횝 횞 횟
D6
A0
D6
C0
D6
E0
D7
00
D7
20
D7
40
D7
60
D7
80
D7
A0
D7
C0
D7
E0
횠횡횢횣횤횥횦횧효횩횪 횫 횬 횭 횮 횯횰횱횲횳횴횵횶횷횸횹횺 횻 횼 횽 횾 횿
훀훁훂훃후훅훆훇훈훉훊 훋 훌 훍 훎 훏훐훑훒훓훔훕훖훗훘훙훚 훛 훜 훝 훞 훟
훠훡훢훣훤훥훦훧훨훩훪 훫 훬 훭 훮 훯훰훱훲훳훴훵훶훷훸훹훺 훻 훼 훽 훾 훿
휀휁휂휃휄휅휆휇휈휉휊 휋 휌 휍 휎 휏휐휑휒휓휔휕휖휗휘휙휚 휛 휜 휝 휞 휟
휠휡휢휣휤휥휦휧휨휩휪 휫 휬 휭 휮 휯휰휱휲휳휴휵휶휷휸휹휺 휻 휼 휽 휾 휿
흀흁흂흃흄흅흆흇흈흉흊 흋 흌 흍 흎 흏흐흑흒흓흔흕흖흗흘흙흚 흛 흜 흝 흞 흟
흠흡흢흣흤흥흦흧흨흩흪 흫 희 흭 흮 흯흰흱흲흳흴흵흶흷흸흹흺 흻 흼 흽 흾 흿
힀힁힂힃힄힅힆힇히힉힊 힋 힌 힍 힎 힏힐힑힒힓힔힕힖힗힘힙힚 힛 힜 힝 힞 힟
힠힡힢힣            ힰힱힲힳힴힵힶힷힸힹힺ ힻ ힼ ힽ ힾ ힿ
ퟀퟁퟂퟃퟄퟅퟆ    ퟋ ퟌ ퟍ ퟎ ퟏퟐퟑퟒퟓퟔퟕퟖퟗퟘퟙퟚ ퟛ ퟜ ퟝ ퟞ ퟟ
ퟠퟡퟢퟣퟤퟥퟦퟧퟨퟩퟪ ퟫ ퟬ ퟭ ퟮ ퟯퟰퟱퟲퟳퟴퟵퟶퟷퟸퟹퟺ ퟻ    
00 00 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
01 23 4 56 7 8 9ABCDEF0 1 2 3 45 6 7 8 9ABCDEF
Surrog
D80
����������� � � � � ������������ � � � � �
ates
0
D82
����������� � � � � ������������ � � � � �
0
D84
����������� � � � � ������������ � � � � �
0
D86
����������� � � � � ������������ � � � � �
0
D88
����������� � � � � ������������ � � � � �
0
D8
����������� � � � � ������������ � � � � �
A0
D8
����������� � � � � ������������ � � � � �
C0
D8
����������� � � � � ������������ � � � � �
E0
D90
����������� � � � � ������������ � � � � �
0
D92
����������� � � � � ������������ � � � � �
0
D94
����������� � � � � ������������ � � � � �
0
D96
����������� � � � � ������������ � � � � �
0
D98
����������� � � � � ������������ � � � � �
0
D9
����������� � � � � ������������ � � � � �
A0
D9
����������� � � � � ������������ � � � � �
C0
D9
����������� � � � � ������������ � � � � �
E0
DA
����������� � � � � ������������ � � � � �
00
DA
����������� � � � � ������������ � � � � �
20
DA
����������� � � � � ������������ � � � � �
40
DA
����������� � � � � ������������ � � � � �
60
DA
����������� � � � � ������������ � � � � �
80
DA
����������� � � � � ������������ � � � � �
A0
DA
����������� � � � � ������������ � � � � �
C0
DA
����������� � � � � ������������ � � � � �
E0
DB
����������� � � � � ������������ � � � � �
00
DB
����������� � � � � ������������ � � � � �
20
DB
����������� � � � � ������������ � � � � �
40
DB
����������� � � � � ������������ � � � � �
60
DB
����������� � � � � ������������ � � � � �
80
DB
����������� � � � � ������������ � � � � �
A0
DB
����������� � � � � ������������ � � � � �
C0
DB
����������� � � � � ������������ � � � � �
E0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
DC
����������� � � � � � ����������� � � � � �
00
DC
����������� � � � � � ����������� � � � � �
20
DC
����������� � � � � � ����������� � � � � �
40
DC
����������� � � � � � ����������� � � � � �
60
DC
����������� � � � � � ����������� � � � � �
80
DC
����������� � � � � � ����������� � � � � �
A0
DC
����������� � � � � � ����������� � � � � �
C0
DC
����������� � � � � � ����������� � � � � �
E0
DD
����������� � � � � � ����������� � � � � �
00
DD
����������� � � � � � ����������� � � � � �
20
DD
����������� � � � � � ����������� � � � � �
40
DD
����������� � � � � � ����������� � � � � �
60
DD
����������� � � � � � ����������� � � � � �
80
DD
����������� � � � � � ����������� � � � � �
A0
DD
����������� � � � � � ����������� � � � � �
C0
DD
����������� � � � � � ����������� � � � � �
E0
DE0
����������� � � � � � ����������� � � � � �
0
DE2
����������� � � � � � ����������� � � � � �
0
DE4
����������� � � � � � ����������� � � � � �
0
DE6
����������� � � � � � ����������� � � � � �
0
DE8
����������� � � � � � ����������� � � � � �
0
DE
A0
DE
C0
DE
E0
DF0
0
DF2
0
DF4
0
DF6
0
DF8
0
DF
A0
DF
C0
DF
E0
����������� � � � � � ����������� � � � � �
����������� � � � � � ����������� � � � � �
����������� � � � � � ����������� � � � � �
����������� � � � � � ����������� � � � � �
����������� � � � � � ����������� � � � � �
����������� � � � � � ����������� � � � � �
����������� � � � � � ����������� � � � � �
����������� � � � � � ����������� � � � � �
����������� � � � � � ����������� � � � � �
����������� � � � � � ����������� � � � � �
����������� � � � � � ����������� � � � � �
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ABCDEF 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ABCDEF
E0
00
E0
20
E0
40
E0
60
E0
80
E0
A0
E0
C0
E0
E0
E1
00
E1
20
Priv
ate
E1
40
E1
60
E1
80
E1
A0
E1
C0
E1
E0
E2
00
E2
20
E2
40
E2
60
E2
80
E2
A0
E2
C0
E2
E0
E3
00
E3
20
E3
40
E3
60
E3
80
E3
A0
E3
C0
E3
E0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
E40
0
E42
0
E44
0
E46
0
E48
0
E4
A0
E4
C0
E4
E0
E50
0
E52
0
E54
0
E56
0
E58
0
E5
A0
E5
C0
E5
E0
E60
0
E62
0
E64
0
E66
0
E68
0
E6
A0
E6
C0
E6
E0
E70
0
E72
0
E74
0
E76
0
E78
0
E7
A0
E7
C0
E7
E0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
E80
0
E82
0
E84
0
E86
0
E88
0
E8
A0
E8
C0
E8E
0
E90
0
E92
0
E94
0
E96
0
E98
0
E9
A0
E9
C0
E9E
0
EA
00
EA
20
EA
40
EA
60
EA
80
EA
A0
EA
C0
EA
E0
EB0
0
EB2
0
EB4
0
EB6
0
EB8
0
EB
A0
EB
C0
EB
E0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
EC
00
EC
20
EC
40
EC
60
EC
80
EC
A0
EC
C0
EC
E0
ED
00
ED
20
ED
40
ED
60
ED
80
ED
A0
ED
C0
ED
E0
EE0
0
EE2
0
EE4
0
EE6
0
EE8
0
EE
A0
EE
C0
EE
E0
EF0
0
EF2
0
EF4
0
EF6
0
EF8
0
EF
A0
EF
C0
EF
E0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
F00
0
F02
0
F04
0
F06
0
F08
0
F0
A0
F0
C0
F0
E0
F10
0
F12
0

                             
                             
                             
             
                              
                              
                            
F14
0
F16
0
F18
0
F1
A0
F1
C0
F1
E0
F20
0
F22
0
F24
0
F26
0
F28
0
F2
A0
F2
C0
F2
E0
F30
0
F32
0
F34
0
F36
0
F38
0
F3
A0
F3
C0
F3
E0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
F40
0
F42
0
F44
0
F46
0
F48
0
F4
A0
F4
C0
F4
E0
F50
0
F52
0
F54
0
F56
0
F58
0
F5
A0
F5
C0
F5
E0
F60
0
F62
0
F64
0
F66
0
F68
0
F6
A0
F6
C0
F6
E0
F70
0
F72
0
F74
0
F76
0
F78
0
F7
A0
F7
C0
F7
E0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ABCDEF0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ABCDEF
F80
0
F82
0
F84
0
F86
0
F88
0
F8
A0
F8
C0
F8
E0
F90
豈更車賈滑串句龜龜契金 喇 奈 懶 癩 羅蘿螺裸邏樂洛烙珞 落酪駱 亂 卵 欄 爛 蘭CJK
0
F92
鸞嵐濫藍襤拉臘蠟廊朗浪 狼 郎 來 冷 勞擄櫓爐盧老蘆虜路 露魯鷺 碌 祿 綠 菉 錄
0
F94
0
F96
0
F98
0
F9
A0
F9
C0
F9
E0
FA
00
FA
20
FA
40
FA
60
FA
80
FA
A0
FA
C0
FA
E0
FB
00
FB
20
FB
40
FB
60
FB
80
FB
A0
FB
C0
FB
E0
鹿論壟弄籠聾牢磊賂雷壘 屢 樓 淚 漏 累縷陋勒肋凜凌稜綾 菱陵讀 拏 樂 諾 丹 寧
怒率異北磻便復不泌數索 參 塞 省 葉 說殺辰沈拾若掠略亮 兩凉梁 糧 良 諒 量 勵
呂女廬旅濾礪閭驪麗黎力 曆 歷 轢 年 憐戀撚漣煉璉秊練聯 輦蓮連 鍊 列 劣 咽 烈
裂說廉念捻殮簾獵令囹寧 嶺 怜 玲 瑩 羚聆鈴零靈領例禮醴 隸惡了 僚 寮 尿 料 樂
燎療蓼遼龍暈阮劉杻柳流 溜 琉 留 硫 紐類六戮陸倫崙淪輪 律慄栗 率 隆 利 吏 履
易李梨泥理痢罹裏裡里離 匿 溺 吝 燐 璘藺隣鱗麟林淋臨立 笠粒狀 炙 識 什 茶 刺
切度拓糖宅洞暴輻行降見 廓 兀 嗀 﨎 﨏塚﨑晴﨓﨔凞猪益 礼神祥 福 靖 精 羽 﨟
蘒﨡諸﨣﨤逸都﨧﨨﨩飯 飼 館 鶴   侮僧免勉勤卑喝嘆 器塀墨 層 屮 悔 慨 憎
懲敏既暑梅海渚漢煮爫琢 碑 社 祉 祈 祐祖祝禍禎穀突節練 縉繁署 者 臭 艹 艹 著
褐視謁謹賓贈辶逸難響頻 恵 𤋮 舘                  
             
             
             
             
ff fi fl ffi ffl ſt st             ﬓﬔﬕﬖﬗ     ‫ײַ ﬞ יִ‬
Mis
c
‫ﬨﬧﬦﬥﬤﬣﬢﬡ ﬠ‬﬩ ‫ מּ  לּ כּ ךּ יּ טּ  זּ וּ הּ דּ גּ בּ אּ אָ אַ שּׂ שּׁ שׂ שׁ‬
‫ﭟ ٺ ﭝ ﭜ ﭛ ڀ ﭙ ﭘ ﭗ پ ﭕ ﭔ ﭓٻ ﭑ ٱ ﭏ פֿ כֿ בֿ וֹ תּ שּ רּ קּ צּ פּ ףּ סּ נּ‬
‫ﭿ ڇ ﭽ ﭼ ﭻ چ ﭹ ﭸ ﭷ ڃ ﭵ ﭴ ﭳ ڄ ﭱ ﭰ ﭯڦ ﭭ ﭬ ﭫ ڤ ﭩ ﭨ ﭧٹ ﭥ ﭤ ﭣٿ ﭡ ﭠ‬
‫ﮟ ں ﮝ ﮜ ﮛ ڱ ﮙ ﮘ ﮗڳ ﮕ ﮔ ﮓگ ﮑ ﮐ ﮏ ک ﮍ ڑ ﮋ ژ ﮉ ڈ ﮇ ڎ ﮅ ڌ ﮃ ڍ ﮁ ﮀ‬
‫﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ﮱۓ ﮯ ے ﮭ ھ ﮫ ھ ﮩ ﮨ ﮧ ﮦ ﮥ ۀ ﭩ ﭨ ﮡ ڻ‬
‫ﯟ ۋ ٷ ﯜ ۈ ﯚ ۆ ﯘ ۇ ﯖ ﯕ ﯔ ڭ        ﯁ ﯀‬
‫ﯿ ﯾ ﯽ ی ﯻ ﯺ ﯹ ﯸ ﯷ ﯶﯵﯴﯳﯲﯱﯰﯯ ﯮ ﯭ ﯬ ﯫ ﯪ ﯨ ﯨ ﯧ ﯦ ﯥې ﯣ ۉ ﯡ ۅ‬
Ara
bic
‫‪0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1‬‬
‫‪0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B CDE F 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCD E F‬‬
‫ﰟﰞﰝﰜﰛﰚﰙﰘﰗﰖﰕﰔﰓ ﰒ ﰑﰐﰏ ﰎ ﰍ ﰌ ﰋﰊ ﰉ ﰈ ﰇ ﰆ ﰅﰄﰃ ﰂ ﰁ ﰀ‬
‫ﰣﰢﰡﰠ‬
‫ﰿﰾﰽﰼﰻﰺﰹﰸ ﰷﰶﰵﰴﰳ ﰲ ﰱﰰﰯﰮﰭﰬﰫﰪﰩﰨﰧﰦﰥﰤ‬
‫ﱟ‬
‫ﱓﱒﱑﱐ ﱏ ﱎ ﱍ ﱌ ﱋﱊﱉﱈﱇﱆﱅ ﱄ ﱃ ﱂ ﱁ ﱀ‬
‫ﱞ ﱝ ﱜ ﱛ ﱚ ﱙ ﱘ ﱗ ﱖ ﱕﱔ‬
‫ﱿﱾﱽﱼﱻﱺﱹ ﱸ ﱷ ﱶ ﱵ ﱴ ﱳ ﱲ ﱱ ﱰ ﱯ ﱮ ﱭ ﱬ ﱫ ﱪ ﱩ ﱨ ﱧ ﱦ ﱥ ﱤ ﱣ ﱢ ﱡ ﱠ‬
‫ﲟ ﲞ ﲝ ﲜ ﲛ ﲚ ﲙ ﲘ ﲗﲖ ﲕ ﲔ ﲓ ﲒ ﲑ ﲐ ﲏ ﲎ ﲍ ﲌ ﲋ ﲊﲉ ﲈﲇ ﲆ ﲅﲄﲃﲂﲁ ﲀ‬
‫ﲿﲾﲽﲼﲻﲺﲹﲸﲷﲶﲵﲴﲳﲲﲱ ﲰﲯﲮﲭ ﲬﲫ ﲪﲩ ﲨﲧ ﲦ ﲥ ﲤ ﲣ ﲢ ﲡ ﲠ‬
‫ﳟ ﳞ ﳝ ﳜ ﳛ ﳚ ﳙ ﳘﳗ ﳖ ﳕ ﳔ ﳓ ﳒ ﳑ ﳐ ﳏ ﳎ ﳍ ﳌ ﳋ ﳊ ﳉ ﳈ ﳇ ﳆﳅﳄﳃﳂﳁﳀ‬
‫ﳻﳺﳹﳸﳷﳶﳵ ﳴ ﳳ ﳲ ﳱ ﳰ ﳯ ﳮ ﳭﳬ ﳫﳪﳩﳨﳧ ﳦ ﳥ ﳤ ﳣ ﳢ ﳡ ﳠ‬
‫ﳼ‬
‫ﳽ‬
‫ﳾ‬
‫ﳿ‬
‫ﴃﴂﴁﴀ‬
‫ﴅﴄ‬
‫ﴆ‬
‫ﴇ‬
‫ﴈ‬
‫ﴑﴐﴏﴎﴍﴌﴋﴊﴉ‬
‫ﴒ‬
‫ﴗﴖﴕﴔﴓ‬
‫ﴘ‬
‫ﴙ‬
‫ﴚ‬
‫ﴟﴞﴝﴜﴛ‬
‫ﴡﴠ‬
‫ﴢ‬
‫ﴣ‬
‫ﴤ‬
‫﴿ ﴾ ﴽ ﴼﴻﴺﴹﴸﴷﴶﴵﴴﴳﴲﴱ ﴰﴯﴮﴭﴬﴫﴪﴩﴨﴧﴦﴥ‬
‫ﵑﵐ                ‬
‫ﵒ‬
‫ﵓ‬
‫ﵘﵗﵖﵕﵔ‬
‫ﵙ‬
‫ﵚ‬
‫ﵛ‬
‫ﵜ‬
‫ﵝ‬
‫ﵞ‬
‫ﵟ‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0‬‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫‪6‬‬
‫‪0‬‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫‪8‬‬
‫‪0‬‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫‪A‬‬
‫‪0‬‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪0‬‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫‪E‬‬
‫‪0‬‬
‫‪F‬‬
‫‪D‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪F‬‬
‫‪D‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪F‬‬
‫‪D‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0‬‬
‫ﵠ‬
‫ﵡ‬
‫ﵢ‬
‫ﵣ‬
‫ﵤ‬
‫ﵥ‬
‫ﵦ‬
‫ﵧ‬
‫ﵨ‬
‫ﵩ‬
‫ﵪ‬
‫ﵫ‬
‫ﵬ‬
‫ﵭ‬
‫ﵮ‬
‫ﵯ‬
‫ﵰ‬
‫ﵱ‬
‫ﵲ‬
‫ﵳ‬
‫ﵴ‬
‫ﵵ‬
‫ﵶ‬
‫ﵷ‬
‫ﵸ‬
‫ﵹ‬
‫ﵺ‬
‫ﵻ‬
‫ﵼ‬
‫ﵽ‬
‫ﵾ‬
‫ﵿ‬
‫ﶒ‬
‫ﶀ‬
‫ﶁ‬
‫ﶂ‬
‫ﶃ‬
‫ﶄ‬
‫ﶉ ﶈﶇﶆﶅ‬
‫ﶊ‬
‫ﶋ‬
‫ﶌ‬
‫ﶍ‬
‫ﶎ‬
‫ﶏ‬
‫ﶓ‬
‫ﶔ‬
‫ﶖﶕ‬
‫ﶗ‬
‫ﶙﶘ‬
‫ﶚ‬
‫ﶛ‬
‫ﶞﶝﶜ‬
‫ﶟ‬
‫ﶠ‬
‫ﶡ‬
‫ﶢ‬
‫ﶣ‬
‫ﶤ‬
‫ﶥ‬
‫ﶦ‬
‫ﶧ‬
‫ﶨ‬
‫ﶩ‬
‫ﶪ‬
‫ﶫ‬
‫ﶬ‬
‫ﶭ‬
‫ﶮ‬
‫ﶯ‬
‫ﶰ‬
‫ﶱ‬
‫ﶲ‬
‫ﶳ‬
‫ﶴ‬
‫ﶶﶵ‬
‫ﶷ‬
‫ﶸ‬
‫ﶹ‬
‫ﶻﶺ‬
‫ﶼ‬
‫ﶽ‬
‫ﶾ‬
‫ﶿ‬
‫·‬
‫·‬
‫‪° °‬‬
‫¶‬
‫‪      ¤‬‬
‫ﷀ‬
‫ﷁ‬
‫ﷂ‬
‫ﷃ‬
‫ﷄ‬
‫ﷅ‬
‫ﷆ‬
‫ﷇ‬
‫ﷰ   ‬
‫ ﷽﷼ ﷻ ﷺ‬
‫ﷵ ﷴﷳ ﷲﷱ‬
‫ﷶ‬
‫ﷷ‬
‫ﷸ‬
‫ﷹ‬
‫ *‬
‫‪ÿ‬‬
‫     ︙︘︗ ︖ ︕︔︓︒︑︐                ‬
‫︿ ︾︽︼︻︺︹︸︷ ︶ ︵︴︳︲︱︰             ︣ ︢ ︡ ︠‬
‫‪﹀﹁﹂﹃﹄ ﹅ ﹆ ﹇﹈ ﹉ ﹊ ﹋ ﹌﹍﹎ ﹏ ﹐﹑﹒ ﹔﹕ ﹖ ﹗﹘﹙﹚﹛﹜﹝﹞ ﹟‬‬
‫ﹿ ﹾ ﹽ ﹼ ﹻ ﹺ ﹹ ﹸ ﹷ ﹶ  ﹴ ﹳ ﹲ ﹱ ﹰ     ﹫ ‪﹠﹡﹢﹣﹤ ﹥ ﹦  ﹨ ﹩ ﹪‬‬
‫‪Ar‬‬
‫‪ abi‬ﺟ ﺞ ج ﺜ ﺛ ﺚ ث ﺘ ﺗ ﺖ ت ﺔ ة ﺒ ﺑ ﺐ ب ﺎ ا ﺌ ﺋ ﺊ ئ ﺈ إ ﺆ ؤ ﺄ أ ﺂ آ ﺀ‬
‫‪c‬‬
‫ﺿﺾض ﺼ ﺻﺺص ﺸ ﺷ ﺶ ش ﺴ ﺳ ﺲ س ﺰ ز ﺮ ر ﺬ ذ ﺪ د ﺨ ﺧ ﺦ خ ﺤ ﺣ ﺢ ح ﺠ‬
‫ﻟ ﻞ ل ﻜ ﻛ ﻚ ك ﻘ ﻗ ﻖ ق ﻔ ﻓ ﻒف ﻐ ﻏ ﻎ غ ﻌ ﻋ ﻊ ع ﻈ ﻇ ﻆ ظ ﻄ ﻃ ﻂ طﻀ‬
‫‪F‬‬
‫‪D‬‬
‫‪6‬‬
‫‪0‬‬
‫‪F‬‬
‫‪D‬‬
‫‪8‬‬
‫‪0‬‬
‫‪F‬‬
‫‪D‬‬
‫‪A‬‬
‫‪0‬‬
‫‪F‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪0‬‬
‫‪F‬‬
‫‪D‬‬
‫‪E‬‬
‫‪0‬‬
‫‪F‬‬
‫‪E‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪F‬‬
‫‪E‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪F‬‬
‫‪E‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0‬‬
‫‪F‬‬
‫‪E‬‬
‫‪6‬‬
‫‪0‬‬
‫‪F‬‬
‫‪E‬‬
‫‪8‬‬
‫‪0‬‬
‫‪F‬‬
‫‪E‬‬
‫‪A‬‬
‫‪0‬‬
‫‪F‬‬
‫‪E‬‬
C
0
F
E
E
0
F
F
0
0
F
F
2
0
F
F
4
0
F
F
6
0
F
F
8
0
F
F
A
0
F
F
C
0
F
F
E
0
‫ﻼ ﻻ ﻺ ﻹ ﻸ ﻷ ﻶ ﻵ ﯿ ﯾ ﻲ ي ﻰ ى ﻮ و ﮭ ھ ﮫ ه ﻨ ﻧ ﻦ ن ﻤ ﻣ ﻢ م ﻠ‬
Ful
 !"#$ % & '( ) * + ,-. / 012345 6 789:;<=> ? lwi
dth
@ABCD E F GH I J K LMN O PQRSTU V WXYZ[\]^ _
`abcd e f gh i j k lmn o pqrstu v wxyz{|}~ ⦅
Kat
⦆ 。 「 」 、 ・ ヲ ァ ィ ゥ ェ ォ ャ ュ ョ ッ ー ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ コ サ シ ス セ ソ aka
na
タ チ ツ テ ト ナ ニ ヌ ネ ノ ハ ヒ フ ヘ ホ マ ミ ム メ モ ヤ ユ ヨ ラ リ ル レ ロ ワ ン ゙ ゚
Ha
ᅠ ᄀ ᄁ ᆪ ᄂ ᆬ ᆭ ᄃ ᄄ ᄅ ᆰ ᆱ ᆲ ᆳ ᆴ ᆵ ᄚ ᄆ ᄇ ᄈ ᄡ ᄉ ᄊ ᄋ ᄌ ᄍ ᄎ ᄏ ᄐ ᄑ ᄒ  ng
ul
 ᅡ ᅢ ᅣ ᅤ ᅥ ᅦ   ᅧ ᅨ ᅩ ᅪ ᅫ ᅬ  ᅭ ᅮ ᅯ ᅰ ᅱ ᅲ  ᅳ ᅴ ᅵ 
¢£¬ ̄¦ ¥ ₩  │ ← ↑ → ↓ ■ ○              �
Legend
CJK
Hangul
Hiragana
Katakana
Ideograph used for Chinese, Japanese, and Korean. Also called
"Kanji".
Korean
Japanese
Japanese
Ful
lwi
dth
Canadian
Khmer
Burmese
Bohairic
Bopomofo
Kanbun
Chinese
CT
Private
Fullwidth
Syllabics for Canadian aboriginal
Cambodian
Myanmar
Bohairic Coptic
Chinese
Japanese
Chinese corner tone
Area for private use
Double-byte characters
Descargar
Fichas aleatorios
Prueba

4 Tarjetas Arthas Quinzel

test cards set

10 Tarjetas Антон piter

tarjeta del programa pfizer norvasc

0 Tarjetas joseyepezsumino

notas de enfermeria

0 Tarjetas Karen LCHB

free fire garena

1 Tarjetas Rene Jonathan Ramos Reyes

Crear fichas