Subido por Xime Teran

USB DESINFECTADO

Anuncio
22/05/2019 09:19:18 - E:\USB_DESINFECTADO.txt
---------------------------------------------
Escaneado y desinfectado por Amir Antivirus(v3.0.17)
https://www.amirantivirus.com
AMIR-ANTIVIRUS
------------------
Creado por Amir Vigo A.
* America-Europe *
---------------------------------------------
Informe de virus
---------------------------------------------
Virus - Acción
---------------------------------------------
Archivos - Estado
E:\ \desktop.ini - Visible
E:\ \IndexerVolumeGuid - Visible
E:\ \Nueva carpeta\ROBOT DANIEL.dwl2 - Visible
E:\ \Nueva carpeta\ROBOT DANIEL.dwl - Visible
Descargar
Fichas aleatorios
Explore flashcards