36 - Arxiu Comarcal del Ripollès

Anuncio
^ us l^AUS ^{R / i>n fKiSi^
Del
CORRESPOtMSALIA FRESETER
Apartat 78 - RIPOLL
L'E.T.P. ÉS NOTÍCIA
L'Escola Tècnico-professional del Ripollès (l'E.T.P., baixa!) està d'innovacions. Es mou. Tant des d'un punt de vista fisic com metafòric.
Vegeu-ne unes mostres:
Canvi de pis:
Amb el nivell de matriculació previst pel curs
vinent (uns 300 alumnes) l'E.T.P. ja no cabia
al seu local. Per això ha agafat els estris i ha
pujat amunt dos pisos més. Total: tota una
escala (baixos i dos pisos) al Pavelló Modest
Sayós. Uns 2.000 metres quadrats. Quasi res.
I així, com qui no fa la cosa, l'E.T.P. comptarà amb tallers de Mecànica i d'Electricitat,
Laboratori d'Electrònica i d'Automàtica, aules
especials de Delineació i de Mecanografia,
entre altres detallets. El Ministeri continua
enviant material i l'E.T.P. ampliant insta'
lacions.
L'Ordenador:
L'última remesa del Ministeri ha estat un micro-ordenador. Es diu "Kentelec-8". Es petit i
rabassut, però servirà per ensenyar Informàtica, tal com ara s'estila. I més endavant per
automatitzar coses de l'Escola (les notes, els
exàmens). De primer caldrà estudiar com fun
ciona!
Un llibre nou:
Es el que fa quatre. Es el "FASE-B". Comple
ía el joc de textos dedicats al primer curs
d'Electricitat (tecnologia i pràctiques de ta
ller). Tothom qui el veu queda parat que hagi
quedat tan bonic. Es que "Vicens Vives" fa
els llibres ben fets. Esperem que els entesos
considerin que els fulls de dins són tan inte
ressants com les tapes. L'Equip de Professors
que l'ha fet així s'ho ha proposat, val a dir ho.
Un article:
Vist els llibres, els del ram de la F P, han
començat d'interessar s'hi. L'Agrupació d'En
senyants de F.P han invitat l'E.T.P. a escriu
re sobre el mètode didàctic utílit/at en la seva
redacció. I per això en el proper butlletí de
l'Agrupació hi haurà tres planes dedicades als
citats llibres.
Els de l'E.T.P., modests olis, varen dir que
això era fer propaganda comercial. Els de
l'Agrupació digueren que sí, que les coses
ben fetes calia donar les a conèixer. A u '
Una invitació:
La història no acaba aquí. L'Escola de mes
tres "Rosa Sensat" ha invitat l'E.T.P, a parti
cipar en el curset d'estiu d'enguany per fer
conèixer l'experiència educativa de l'escola de
RIPOLL: PLE DE L'AJUNTAMENT
El 30 de juny es realitzà el ple del mes a la Casa de la Cultura. |a que l'A|untament està d'obres,
^nnb l'acostumada rapidesa dels últims plens, en poc més de mig hora es van tractar els 13
Punts de l'ordre del dia. Es d'agrair aquesta breuetat. i lloable i tot, 3i ès conseqüència
'^e la bona preparació dels assumptes. Però ens va fer l'efecte —tant de bo ens equivoquéssim— que alguns punts tractats no eren prou coneguts pels senyors consellers. Això
^s posa de manifest quan un punt ha d'anar una vegada i una altra al ple per deficiències
'^e previsió o problemes que surten en la realització. Aleshores aquesta breuetat no ès bona.
la que els entrebancs surten quan \a ès més dificil adobar les coses
Entre els afers tractats cal destacar:
•~~ La urbanització de la carretera de Ribes (que per tercera vegada s'ha presentat a subhasta
' encara no s'ha presentat ningú),
""^ L'avantpro)ecte de pressupost extraordinari de la urbanització dels carrers Margarida
'^'ligeón. Carretera de Barcelona. Concepció Ducloux, Lambert Mata. Sant Josep de Calasanz
' Josep M." Pellicer (en aquest pressupost els veïns o propietaris hi contribuiran de la següent
ftlanera: el 100 % de les voravies, el 50 % de la pavimentació i el 64 % del clavegueram),
~~ La substitució de la conducció de laigua potable del barri de la Carretera de Barcelona
(Pes de Can Guillamet al Pont del Raval),
~~ Pròrroga del contracte de l'aparellador municipal. Sr, J, Sadurní, per 70,000 ptes,
el mig any,
"^^ Modificació del contracte de l'encarregat de l'aigua del barri de Parròguia de Ripoll, per
21.000 ptes. cada mig any (tots reconegueren la dedicació d'aguest senyor, que treballa
'^és que no se'l paga).
Com que no hi havia cap prec ni pregunta es donà el ple per conclòs.
XAVIER ZAZO
La promoció que ha acabat els estudis
d'oficialia de mecànica i delineació.
Ripoll, I allà hi aniran els vailets amb els llibres
sota l'aixella, els articles publicats i el pap ple
de coses a dir i discutir.
La Promoció 75 76:
A més de llibres i mètodes, a l'E.T.P. s'hi
eduquen professionals. Per això és important
remarcar que enguany la promoció d'oficials
ès de 73, Que es repartirà així: 22 mecànics,
16 elèctrics, 13 delineants i 22 administratius.
SI la cosa no es desperta, ja seran 73 parats
més. I encara n'hi ha algun de l'any passat
que busca feina' Qui posa més indústries a la
Comarca? L'industrial que ens industrialitzi,
bon industrialitzador serà. I molt ben rebut.
L'EQUIP ETP
(qui millor per informar-vos d'allò que
coneix bé?)
RIBES DE FRESER:
EMPIPAMENT AMB LALCALDE
Els ve'ihs del carrer Mare de Dèu dels Desemparats paral·lel al de la Mare de Dèu de
Núria estan molt empipats amb el procediment de l'Ajuntament. Aquest malestar
l'ocasionà el fet que l'Ajuntament va decidir, sense comptar amb els ve'íns implicats, l'arreglament del carrer; però compta
a l'hora de pagar i els demana el 80 % del
cost. i a més a mès en un terme redu'i't de
temps. Inclüs el Sr. Alcalde en una reunió
els va amenaçar amb l'embargament.
Els ve'i'ns diuen que per què l'Ajuntament va decidir canviar el clavegueram, si
ja n'hi havia, i els fan pagar tant. L'Ajuntament diu que no tè diners i que si no
es fa així no es podria fer res.
Els ve'i'ns. naturalment, estan disposats a
pagar, però una quantitat mès raonable
(el 50 % p. e.); però no volen pagar-ho
tot I encara menys sense consultar-los
abans. Estan disgustats també perquè
tampoc no se'ls va donar resposta a la
Instància que van dirigir a l'Alcalde on
exposaven els seus punts de vista.
Malestar, doncs, per la quantitat a pagar
i per la manera de fer les coses. Hi ha
gent que no s'ha assabentat que, malgrat
que no s'hi coneix! gaire, hi hagut un canvi
al pais, I els ciutadans tenen dret a ser
consultats i atesos i mès si han de pagar
ells.
F. MARTÍNEZ
AIGUA, PERÒ NO
POTABLE!!
-.^4^: . l Í V . . . ' ^ - t .
;«.»«.. ,^«?'^·"«^eiíi«^«í
CAMPDEVÀNOL ES
DESPERTA
Igual que en altres llocs Campdevànol també
tenim grups de jovent que intenten promoure
activitats de tipus cultural i educatiu. Un
d'aquests grups és el "Moviment Júnior",
grup que promou la formació humana i cristiana dels joves del nostre poble. El nostre
grup es va formar fa cosa de dos anys, per la
gran necessitat que tenen els nostres joves
d'aprendre a relacionar-se, formar-se com a
persones i saber treballar en grup, cosa que
per desgràcia encara no s'ensenya a moltes
de les nostres escoles.
El M. J . és un grup que intenta educar els
nostres joves en la fe, en la llibertat.Es un
moviment (no el confoneu amb "Movimient o " ) coeducatiu, que intenta abolir les diferencies entre sexe, es també un grup on s'actua per la cogestió. El formen nois, noies,
monitors, pares i tots els qui d'una manera o
altra volen col·laborar en aquesta tasca educativa, que creiem tan important.
Durant l'any es fan activitats normals i
extraordinària.
Les normals consten de reunions que es fan
cada dissabte a la tarda i les extraordinàries
acostumen ser sortides a la muntanya cada
cap de mes, escola d'estiu i colònies d'estiu,
entre altres de menys importants, com són la
campanya de l'ampolla que tindrà lloc el 3 de
juliol i una revetlla el dia 18 de juliol; festival
de reis i caramellas que són per tot el poble.
Això és tot; l'article s'acaba, però el Moviment Júnior continua endavant.
M . * FERNANDEZ
JOSEP B.
PELLETERIA
Potser molts de vosaltres no heu passat mai
per la Carretera de Barcelona quan plou o
quan ha acabat de ploure; no saben pas què
us deixeu perdre. Sense pagar-ne ni " c i n c "
us dutxarien, us arrissarien els cabells i si molt
ho apurem fins i tot potser us canviarien el
color del vestit. Això no puc pas dir que m'ho
hagin explicat sinó que jo n'he estat testimoni. L'altre dia vaig aparcar per anar a comprar
i en sortir de la botiga vaig trobar el cotxe de
dins —ja no goso parlar del fora— ple d'aigua,
de fet vaig deixar el vidre un xic obert, us
asseguro que no sabia ni com entrar-hi, encara ara no entenc com ho van fer, devia ser un
cotxe amb molt bona punteria o si nó un que
marqués els 100, la sort més gran —sempre
hi cap allò de dir pitjor hauria pogut ser— fou
que a dins no hi havia ningú perquè no l'hauria reconegut, era tot com una bassa de fang
i aigua que regalimava pertot arreu, talment el
"corn de l'abundància". Dies enrere un camió
de Camprodon va deixar a una dona xopa
d'aigua marronosa que li baixava per la cara,
això entre altres coses que comenten els
veïns d'aquelles cases. I és que a Ripoll no es
poden deixar les coses empantanegades, la
pluja ens visita quasi més que el sol i llavors
ens trobem amb aquests lamentables incidents que no tenen res d'agradables. La gent
que forçosament hem de transitar per la
carretera de Barcelona estem tips de tanta
brutícia; si vas a peu i passa un cotxe —que
és més que segur pel trànsit que hi ha— no
tens més remei que posar-te dins els bassals
o deixar que t'atropellin. On és el problema?
tant pot ser que la carretera s'hagi fet estreta
com que hi sobrin bassals, la llàstima és que
l'aigua que s'hi estanca quan plou no sigui
potable...
MARIA M.
EL FUTUR D'UN
POBLE: EL JOVENT
Actualment, i crec que més que mai, s'està
parlant molt de la revolució dels joves. Els
joves, aquests éssers estranys que es passen
hores i hores tancats dins la seva habitació
escoltant un tocadiscos, o que surten al car-
rer vestits de qualsevol manera, o que porten
unes cabelleres que fan por... tantes i tantes
coses podríem dir, amb les quals la gent gran
se serveix per definir-los.
Però darrere de tot això, no hi ha una actitud
de recerca, de canvi, de ganes de trencar
d'una vegada tot aquest sistema muntat que
tant de mal està produint en la nostra
societat?
Amb una enquesta que hem fet a alguns
joves de la nostra població hem vist que ells
malgrat la seva frescura exterior no són indiferents a certs problemes que els afecten
directament i indirectament.
En tots els aspectes: social, econòmic, cultural... es pot veure que el jove no està
satisfet. Concretament a Ripoll, encara que
crec que és una cosa molt general, dissabte i
diumenge no troben els suficients mitjans
d'esplai i diversió, però a la vegada no en
saben d'altres possibles per disfrutar. Potser
és per això pel que també fallen en el treball,
puix si no se sap disfrutar tampoc no se sap
treballar de gust (la majoria dels joves en
preguntar-los perquè treballaven o estudiaven, responien: "Per passar el temps").
En l'aspecte cultural, tant amb la lectura com
amb la música, com amb l'art, podem dir que
els joves han fet un gran pas endavant comparat amb la generació passada. Avui es llegeix molt, encara que no sempre literatura
bona, com és el cas de les fotonovel.les,
"novel·les de tiros", e t c , s'escolta molta música i ha ressorgit un esperit de valoració i
acostament vers totes les formes artístiques.
Amb aquests 3 últims mitjans el jove s'ha
creat un món seu, on es refugia tot sovint quan
es desenganya dels altres, potser és un dels
motius principals de la crítica a la joventut,
puix a l'hora d'afrontar una realitat en fuigPerò no és veritat que una flor quan està
creixent, quan és tendre, si troba quelcom
més dur que ella i no la deixa créixer recta, es
tomba cap a un altre cantó? Una cosa semblant succeeix amb el jovent, encara que en
altres circumstàncies, perquè és el jove el q^"
ha de tirar per terra aquesta estructura una
mica dura i posar la seva pròpia, amb
fermesa.
M A R G A R I D A VERGES
•
CREACIONS INFANTILS
I JOCS DIDÀCTICS
•
SECCIÓ DE MATERNAL
I PUERICULTURA
Aquí hi trobareu gène-
RERA!»
res de tota mena en
PELLETERIA
DOUBLE
FA6E
ANTE i NAPA
qnai·e-ficie^
MARROQUINERIA
ALFOMBRES
Sant Pere, 15
Telèfon 70 06 45
RIPOLL
i d'altres articles
de pell
Carrer Progrés, 8
RIPOLL
AlOUàBàRRilG
Si el Cine-Club ARIC comptés tant sols 150
Socis —que entre Ripoll i comarca es podrien
trobar sobradament— podrien fer sens dubte
'es 27 pel.lícules que els socis i simpatitzants
^aren escollir el dia 18 de juny en una reunió
especial. Entre les escollides hi ha: Zabrinsky
Point —estrenada a Barcelona fa deu dies — ,
Galileo, Porcile, El silencio, Amarcord, Cowboy de medianoche. El conformista, Cuerno
de cabra, etc. Si volem veure bones pel·lícules ens hi hem de fer una mica tots, és
''única manera. Anar a Barcelona tampoc resulta massa doncs aquí per 200 ptes. podrem
^eure tres pel.lícules. El que vulgui pagar tota
'a temporada —1.500 ptes.— si feu números
beureu que és el que resulta més.
fotograma d'Amarcord de Federico
Pellini.
Els santjoanins han tingut problemes d'ai9ua; per poder omplir la piscina els vilatans
"^'han quedat sense i han hagut de fer servir
"^e l'aigua d'un pou privat. Avui dia 27 el
Problema encara no és solucionat del tot i
3rnb això esperem pel bé de tots que no
^'allargui massa ja que potser haurem de
t^fendre altres mesures.
| l C.F. Valladolid (2.· Divisió) vindrà a
°'P0ll per dur a terme la seva preparació de
Pfe-temporada. Té anunciada la seva arribada
Pels dies 19 ó 20 de juliol, i durant 10 dies
••ealitzarà exercicis físics i tàctics en-el marc
"^e la nostra comarca i en els camps de futbol
•jel Ripoll i Abadessenc. Haver escollit la nos^"•a Comarca per aquesta concentració de pre'emporada ha estat determinat sens dubte pel
'et que el nou entrenador del Valladolid per la
jemporada vinent serà en Lluís Aloy, que
'any passat entrenà el Barcelona At., que ja
^'ngué la comarca del Ripollès com a lloc de
autocars
MIR
concentració per preparació de la brillant
campanya de l'any passat. Esperem que l'èxit
acompanyi en Lluís Aloy en la seva etapa en
el Valladolid, igualment com l'any passat amb
els joves del Barcelona At. I és d'esperar que
en els dies d'estada entre nosaltres el C.F.
Valladolid pugui oferir-nos alguna exhibició
futbolística enfrontat amb equips de la comarca.
La passada nit de Sant Joan mentre cremaven les tradicionals fogueres vam tenir ocasió
de presenciar la segona experiència artística de l'equip promocionat per l'Eudald
Alabau.
La foguera consistia en un armari en els prestatges del qual hi havia deixalles de productes
de consum (ampolles, llaunes, nines, rodes
de cotxe, e t c ) ; aquest armari de dos metres i
mig d'alçada era coronat per un espantall
simbolitzant el gran capitalista, amb un quadre de llum al seu costat. Encara que s'havia
previst que el foc aniria de baix a dalt, el ninot
va caure de seguida, però l'experiència va ser
bona. Una experiència anterior fou la de Coll
de Jou de la qual vàrem parlar al seu temps,
però l'ambició més grossa és la pròxima exposició que es farà en un camp de blat prop
de Ripoll com a homenatge a Vincent VanGogh, i com a protesta per la destrucció de la
natura.
Pel seu interès per la comarca reproduïm un
extracte de la nota apareguda a "El Correo
Catalàn" del 27 de juny, sobre "La Farga
Casanova a l'actualitat". La junta ordinària
i extraordinària d'accionistes del 23 de juny
del 1976. Aspectes més destacats:
— Les vendes de l'exercici han arribat a 1.861
milions de pessetes, amb una disminució del
16 % sobre l'any anterior.
— Les exportacions han totalitzat 238 milions
amb un augment del 26 % sobre l'any
anterior.
— La participació a S.A. Taga s'ha incrementat i actualment abasta el 40 % del seu
capital.
— S'ha formalitzat la constitució de la societat Extrumetal, S.A., amb una participació
del 51 %.
— Existeixen negociacions avalades per l'aportació d'assistència tècnica; eventual participació en plantes de forja a instal·lar en
països d'Hispanoamèrica.
PLAÇA NOVA, 9
Telèfon 70 02 97
R I P O L L
SORTIDA: 7 del mati, plaça Ajuntament
ARRIBADA: 9 tarda, plaça Ajuntament
ESMERAT
I
CONFORTABLE
fNumenge, 20 de funy, M rMHttè ii»
Sriesaians la I.' Trobada úm Sofd-uMMi
d« la Comarca. Es raunirwi una 88; WMt
venir-rte alguns ds Qlrona i Baroatona.
,A l'Associació da Ripoll hi ha una 90
socis del RipolMs i la Garrotxa. A
Ripoll n'hi ha cap a 16 i tota aMM
afiliats. L'Associació comenci al fé*
tM-er passat!'^Al front d'aHa M IMI «I
dinàmic Josep Farrte SAnchac. qrii •
2 anys quedà sord-mut a cauen tf'l·ln
accident.
De moment han trobat algun n | u r d *
IM empreses Casals i S o ^ 4 t •»-lessiansels han cadh Qratiiïtiwnc tW
local. Esperen tenir méa apaitaçlana
d'attres entitats I organismaa.
B problema principal qua tawn 4a .«I
da la marghiaeló. par aiiiò la H i M M l
de l'entitat «s tenir un Hoe da tralMMl·i
oferir una possfbHHat da rai
els que es troben an las
condiciorts.
Cttf remarcar d
#*I^Bi
aqueeta raewit ancMkt
manifesten aqw
an ta qual no M
locs. el vi d'hdojíf 1
wotaus, al dinar
Una entitat qua
nascut aquf abaoip^
inelCw més grana;
mttitat que marala 4Í
tament.
L'Associació de Caps de Familia de
Campdevànol ha organitzat dos interessants
conferències sobre: Drets i obligacions de
l'assegurat a la seguretat social. Es realitzaran els dies 3 i 10 de juliol a les 21'30 hores
a la Biblioteca Municipal de Campdevànol.
Les conferències aniran a càrrec de l'advocat
Sr. Rafael Serna. Aquests actes s'organitzen
amb motiu del Congrés de Cultura Catalana.
Notes eleborades per
M A R I A M . . R. M U S A C H ,
LAZARO i M . VERGES
RESTAURANT
SNACK
LA PERLA
TELÈFON
cada diumenge de juliol, agost i setembre
excursions a les platges de ROSES
i altres llocs de la Costa Brava
SERVEI
ELS SORD-MUTS
ES MOUEN
70 0 0 0 1
R I P O L L
Excursions a la platja cada diunnenge de juliol, agost
i setembre.
Roses i altres llocs de la Costa Brava.
SORTIDA: 7 mati, plaça Ajuntament
ARRIBADA: 9 tarda, plaça Ajuntament
SERVEI ESMERA1
IGUALTAT D'OPORTUNITATS
TKieo I mmniv
CARTELLERA COMARCAL
Setmana del 10 AL 15 de juliol
Cinema
RIPOLL
Ideal: dies 10 111, "American Grafitti" (*)
CAIMPRODON
Dia 10, tarda:
nit:
"Ali Baba y los 40 ladrones"
"Los Pedigüenos"
"Los mejores aAos de nuestra vida"
Dia 13, tarda i nit: "IHermanos de sangre"
Dia 13, nit:
"Heroisme anónimo"
Dia 14, nit:
"Woug-yu invencible"
Dia 15, nit:
"Tràgica ceremonia en Villa Alex"
El passat 30 de juny a la Casa de la Cultura de Ripoll es realitzà una
"JORNADA DE ORIENTACION POLITICOADMINISTRATIVA" per 8
consellers de Ripoll í Comarca. L'acte era organitzat per la Jefatura
Provincial del Movimiento.
Van intervenir al llarg de la jornada el Sr. Vilarino Pintos, instructor
de la Delegació de la Joventut; el Sr. Albert Francès Serra, catedràtic
de Sociologia i Alcalde de Garrigàs; el Sr. Roca Soler, del Servei
d'Inspecció i Assessorament de les Corporacions Locals. A última
hora de la tarda participaren l'Alcalde de Girona, Ignasi Ribot, a'
Sr. Saiz Garcia, Delegat Provincial de la Joventut i el Sr. Governador,
D. Armando Murga, que clausurà la sessió. Tot això seria una noticia
més de política si no fos per un text de la convocatòria, que deia
textualment: «El asistente a la Jornada percibirà 300 pts. como dieta
de gastos. No se precisa ninguna inscripción prèvia. Solo se recomienda a los asistentes que se presenten a la Mesa organizadora da
la Jornada». Malgrat aquesta nota suggerent, al mati n'hi assistiren
només uns 15; a la tarda es veu que la vinguda del Governador
va atreure més gent.
Ara que la legalització dels partits polítics és quasi un fet esperem qua
cap partit no tingui aquesta protecció econòmica pública, o que els
diners de tots els ciutadans siguin distribuïts més igualitàriament
entre els diferents grups i partits.
d'altres activitats
F.X. i R.M-
RIPOLL
Sardanes, dia 10, a la nit, "Cobla Canigó"
CAMPDEVÀNOL
RECADER CASAPONSA
Sardanes, dia 10, a la tarda, "Cobla Canigó"
General M o l a ,
Telèfon 85
RIPOLL
C.E.R., dia 11, VLL Marxa Nocturna del C E . Ripoll
RIPOLL
Almogàvers,
Wellington,
Tels. 300 00
300 00
43
35
68
72
A l m o g à v e r s , 22
Tel.
309 30 33
BARCELONA-5
l'eina bàsica
Perfums i Cosmètica
Llistes de Casament
Ceràmiques
Objectes de Regal
per a la
vostra llar
CASA CREIXANS
Plaça Cabdill, 9
taladrin^JH
T e l è f o n 7 0 0 2 71
RIPOLL
ASSEGURANCES
•BILBAO
Tota
classe
d'assegurances
Delegat per a Ripoll:
en
MIQUEL VERGES i SALLES
carrer Sant Pere, 5 - Tel. 70 04 28
AUTOMÒBILS
sirven
RIPOLL
SERVEI CITROEN PER A TOTA LA COMARCA DEL RIPOLLÈS
Descargar
Fichas aleatorios
Prueba

4 Tarjetas Arthas Quinzel

tarjeta del programa pfizer norvasc

0 Tarjetas joseyepezsumino

tarjeta del programa pfizer norvasc

0 Tarjetas joseyepezsumino

free fire garena

1 Tarjetas Rene Jonathan Ramos Reyes

Médicos de Alemania del siglo XVII

15 Tarjetas Mr. Card

Crear fichas