LA CONVENCION N!CIO~U CODIGO FISCAL.

Anuncio
D AJtlO .U)
SE J»(JULJ()A TOnO~ LOS OlAS, E '()J..;t•'I'O LOH I•'ERIAJ)OS.
HEDA(''fült PROI'lE'I'AU!O, \NCI'l
1 •, J 1' OLIl\ 1o ('11. \ \ ES.
ANO 2.
sf!;nm VI.
INSERC I OríES.
LA CONVENCION N!CIO~U
nxorn;r 1r:L srurrcw:
CODIGO FISCAL.
'1'11'VI.O ''11,
Jul'"i ~~Cdlct·ióu dt· In hnt·i"tadn tn•hlh-n.
CAPI'l'UI.O 3.•
J'l!squr .•.\.
[CtmlilltltfcÍoll]
Si d rcconocimirnto ch.• cn.. ditoH r.o~tú cou1
proUado con clocunwntu~ h'gn lc."i y. Hufidc•ntc•s:
Si c•!>UÍII jm~tHic~ uduK ha~ purtidnH ccm luK úr•lcno.-. y comprnbnrllo:-. rc ~ JWCtivo:.; y
Si uo I'C hnn oxcc,rJiclo ti lntf cmuichulu:o~ vuta·
dnl':
Si huy cunlt•rntidnd ontro cJtos y IHJUnllnto:.
1\rt. l'.!J. Los iu~rc.Ho. un tJiuoro pur akublllll,
,·oufrontaní el l'f•vh.or cou IIIH rnzuncri ¡m t~u cluH
purlu~ hc·rihnno~ y unnuulul'<'·"·
4\rt. !l!!'l. 'l'udn liquidut·ióu, plnuill11. p1'c•,w ptw.
10 6 tqUhltltllitlutu r¡uo :ot! prt'"'t ' llto el•~ t'fllllpro!JIJtl·
u tlrtÍ. rulilicudn por 1•l ro\·i¡,ur pum cot't·iurllr >l!
i 1 <~lil urrc•ghttlu y c~u nfurnw.
.\rt. u~:J. lt:n lu• ujtu.uunit•ntu. ruililfln • tcm~
drú ¡•rt•tHmto htfi liatn d·· ro\·i 111, rpw IH'I'f~flitt• u
h.. illtU!i )' bujtu·, y tii N.tií.u c:ouiUrnH" ~ t·uu t-~ttlUI
(t. IJI'(•,;Ujllll'~\0:. dt•pUJ!O·
.\rt. ~)'.;t. LuK ¡>nrlidu rpw c·otrtpluton 11"1-'"·"'
pan·lnlt·., M• vc·rilkuraín truyvndo a In VÍilll luM
parlillu unwriun·~.
,\rt. H~:i. l.u~ iltgre-.u:. como lu :1 ''l!l'f'SCJri d11 u4
na c•ucntn, l'll rt.fL·rNu·in l:on otru cl<1l miHmu ú clu
,Ji!'itiuto c1mplc~udo •~n oiif·inu, t~crúu vcrifh.:uclu.>íl'OII
.·it~tJ do la cnPfllU ú quu ~u rt1fioa·c•.
AMimitirnO su tunclrún ii In viHtU r·uoutu w nu4
tcrlor~, nuncpw CIIÜ:II h·w·cichu•, c:uuwlo l111hit•"111
c¡uc comprohnr tlrrort• trltc'l'dutt1Uit+!t 1 uu1kio1w t
du t·urgu, dul¡h· clntnw ó liiiMu upllcnciotiC'if,
Art. 9!!6. Al ritulnnlt· t-o llhunnriÍnluH c·unLidndo c¡uc huhic•"'o dujndo clt! dotnr~tt•. •
..-\rt. U~7. Do lu"' uh"l' f\'Ul'ÍOIII' C(UO laut,j~ ,,
l1f•dw, ,.J rc·YÍ~<oor dur(l iniOruw 111 pn• idm1lt· d11l
tribnnul, t•xplicG.mlolu , M~prtru,lnnu·nt•·, 1111 un du·
cunwnu, 'I"O NU dunomiuurú l'lit•go riH n •p¡¡ru'",
F to urún dt• clu. t• ¡wdt· : lo~"~ prÍIIIl'I'U ,
,.,JIU't:rni•·nu· nlu ruuturiul dt~ lu cuculn ; Jiu ti•
gundu. a lo fnruml c.h: t•llu.
El carJ(u pur lo rnuwrínl eo •lc·duc:tJ du 1111 huL,,r ulJ"'c!I'YUdo t•l c•1uph·uclo In di-.IJo. inio1u t dt•l
título V do CJt1lO c6dlgo, rulutivu11 u 11Unuoru Ju
libro'" 6 6. ~tu 111Rnoru do llovurloH: ul m(Jclo th· 11·
pnrojur lo dof'unumto. 1 lorrnur lu ctWIIlll. y pro•&.nuurlu. con todua luH )'it: a prt! critu
El <·nrau (HJr lu fi1ruutl rt ulturú eh· lt \nrilicnciC.u¡trC"vtHiitla 1•11 !f1"1 urtleuluHHI(j 1 ul :)'!~, clt·
t•Sll' i." ú tlu 110 ll'ilar ju tilicrulu~ tlt,bitlnn~t~IUtl
lu ' rmrtidu~ ú nu O.'il/11' lo.-4 t'oluprnluuatc•:4 urn!or(n
du; rí lu; prt:.icri¡tciunCtl dul título V dt· '-' w cr6
cli~t"·
.\rt. O:.!H 14o."' roviHnn ·~ prt·sNHuniu tHI luli•r·
rnt•
<HI
ultürmino HPtllli!Hio po1 ul
lll't' "~idu utc
dt•l
lrilmunl.
J.n dmnorn cnlpnlth·, ñ juicio ,(nllrihunnl, ·rii ('orr,.~idn con do:'\CUtllllo ·du !'f u nido, r.urrt• ¡um
cliontn lÍ In~ dínl'f dtl In tuuru, por In prin11'rll y e•·
gutula Y(I:J.; y pur In tt• rt:l~ rn, Hl'I'Ú n•ruovi.Ju ,,¡
n •viHur.
\rt. !>:.?!l. t~: rJ,Jit•go uriJ,:innl du rc•¡mr4Ji u ,1.
gr ..·¡;nní ni O"-fH' ioutP .JoiJnÍI'iu.
ArL !l3H. El prt·~<~iduuto dt~l triiJumd couumi·
c~~rü, por '!"'fliu du 1~' "'. l{ullurruulort·"' tlt• ('ffJYin<'HI, a .lu:.. l'llldf•lttts u!' !ill' npurltlrnclu."', •~un pmlur
l'~fliU'Hlf, (U k uiJSt'r\'III"IOIIC!I dt• lu.'J I'U\'Í. on•
CIU•
1
\'ÍÚnduh:~·copiu tlol pHt•go du l'llJ'Hrolf,
Euln"' l~lhlh do rt!~pun uhrlithul tnnucutnullllrla y Molirlnriu, hu ... tnrtí In uutilicut·iun u ~~uu·c·gu
d<•l plit·go hoc·hnü 11110 tlu lu~ roripuu ...altlt' .
~it·uclo \ 11 rio:-~ luH rind ulllc 1 y l'tww Huliclnrin
MU I'C"II'Oil ·uhilhlutl, ICI' nm\'Íilru rupin u Cllflu unu
J !'J(I JrJ¡.¡ llfllifit•uni por tiO!'Ili'IUJU,
'
!rt. 0:11. Si ul rind<mtu no hflii\'Ít•r4• t•ll ni ¡m·
1 , 6 nn tll\ Ít ii'U rlnlllic•il in CuiHJt'Ítlu 6 fijn, lu nuti·
fic·nt·ión ~u lmrll ni upocft_,rutlu: <'11 lidtu.ncln, Úl'lllll·
'JIIÍflra dt • lo~ fi¡ulurtlli o du lfl, dt•culu. ,J,,¡ rt''>~IJUII·
t>~ubll·; y, r•u úllimo, lu citudou 1m lmrü t ' ll d pt•·
riríllit•o ulicinl.
) 1;11 <.'llsu eh: lllllt'l"lt: ~u uutr•~l{UI"Ú
In t'opia 11
Jo ..¡ ht•rt •l(t'II'U:t Ó t-jtJt'UlOrt'.'f lt•lfLlHIII'IIlilrÍo . .
,\ rl. !J:~',!. ),UfiJ.!U IH 'I'IIU cJurt• 11 i:-inlll l'!'t•i lutt!H
In 1·upi11 tlt•l plil•~u d1• I' Uf)lti'CJ, .J lo rt •mi ha ul
prt .id••lllt dc•l trihun nl. t¡uitlll lt, lmr :í U"reuar "'
••:<¡u·llit·Uit•.
liiltu flp n~cího, llfl ~lUtil ..! 11\'Í"''' ufi,·iul•lt·
lo c~oltl•t·narlltlll titlt· h~d1UI'HI1Iu t•lltn• 1 llllfll.t t'lljlÍol.
.\r t. !);J:t El 14-:rrninu pnm •·uttll' tur lu~ l'l'flll•
I'IH t• i tlt \'I'ÍIII•· diuN, a fu
t'tllllt·~ 1• 11''"' .,, r:1u
lu-. ,¡, lu di t:uwiu ha tu d lu ur c.lt·l cl111nkiliu 1 h•l
I'ÍtHhllllt',
lt: .. t .. tl··t'lui uu tno c.·erntnra tlt 4ll1 t•l J¡;¡ tlll
C]IH' fu• · ••lltn•gutlu lu t·u¡tiu.
;\rl. !J:i l. ~ 'uu Jll ,Ju UUI :1, t~l triiJUual p111•clu
prnru!,!nr 1 1 l• ·r uJ ÍIIu hnHI·t l"'r tlil'/, d111
Art. n:l.-,, U,.t•dlliclui '""' l'fllllH:'IIflf'ÍUIII'-.-/1 \'f~lt·
f·idu ,,¡ jlht:t.JJ h·g. tl, t•l ¡•n· itlt•nll• pH"~aru lu c·wuatu
t•un c.•l iulf,rnw dd r••vl. ur )' IIIU H duc·unH•IH~r , 11
111111 el•· lu itln 1 d~r~lg-uurulv t 1jllt•t. c¡•w lm)n do
t· .IJtJIÍIIUd tt.
•
,\1'1. !J:IH. J•:lutÍtÜ!ili'O
IJiigudu:
JU UZ.
el u
l'lll'IILU
1' lll u
1." A f't·rc·iul'ar ,,. clt• <¡lit! t•l r1•vi ur latt ' '· 11111i
undo lu c•twntu 1•11 In li-muu y 1111 lu1 •···nuinu
¡m· t•ritu pnr lu uriÍculu !J fti ul U'!.-, dt· ,. 11• pn ·
r(¡~rulfl,
'.!." _\ infi,rmnr e· ..,¡ ou fum.huJu lu tJIIi'ol'l'\·u·
tlt1l .... ,.¡ m.
r·iiJIIt'H
:J:• 1\ vt•rili~;nr lu c·uutt· t•winru· dd riudt·utu ,, Í1111 1rt• udu~t '-'JI lu \!Ut•ntu, l11 . puriÍ1Iu• oh 1'r
\·tuln · In npNndnw·. )' loro t'utn¡n·ulmnll·
\rt. o:li. El IUIIIi tru puotlu ru·urdnr. 111111· di'
fiUI' HU l itllu 1 (n o~
diliJ.(UIIf"ill• f(IIU f' IIJ111• I'UII\t lllit!U
lt• ,pnru c1l IU •Ij{Jr •· t•hu·4•r•ilui••utn ,·, l'ur111ur Ultr'· •
vo plil'gu dt· ri'[Utro y un tnl cu o t• oh l'r u u lu
,fi~r'"''!'t lu
~rufu.
4'11
ln o~
urtwulu.i
~nn ul
41:11
,¡,,,
te' l"'ru
\rt. !J:t."l. lo:uuul'lut.u,t¡llt· un pu~u1Í 1!11 \ll'lnlt
1 ttlflll'/. 1lu nu•utu .• pn· 1 ntnni 1Í (,¡ ;utln foll
ntuti\·¡ulu,t• t:ritu) th1n· o
uhrH lua
<•lu. • tlu l t'fHtru dt•l n·\ i ut·
le ltt hudu1a pur
diu
dktlllfH'II
'''"""
, \t-1.' '""·
H;J:J,
.111 pruuUIWIIIr 1 Uflll'fU'Id tln
tllll,., c·u•• •ul .. uua Utr.lt ul•
u I•H;t,Hr t•l
vulur th·l nh·mwu t\11 Mlt'unlr¡¡, u u l11 ltat"llllllll
puli(jl'll 1 flll 111 f ' IBU 1 ~ dl tt• Jurullllll fu 11' jH•fl QIJjJj~
dad ,lf•l lfll~' hul,jl .. 4' urdt•II!Hiu p :t , ' ilt·~HI4·_..
,\rl, UfO. ( 'umulu 1'11 ,¡ O 11111 1• tlt Ullf& 1 IH'U~
tu fltU'IIItllln• PI rm·il4ur, ju1•t. u 1111 '1'11-' t•l 111i11i,...
tru ¡J,. lwl'it·udn hu iut~lll ritln 1•11
pnn uhilitlud,
In punclrú ''" eonuclmit•utu ut•l 1'~'' hii'IIIC, \ t tu
c•u ,,),1411 nuí pr ·.imu t'Uu'r•· ..o.
\rt. !"J J l. o 'it• mpn· ljllt ! jtUI' t•lt• lllll'll 1!1• fltN
C'IH'Illll!'t 1 dt· ·¡·uhru t•l n•\·hwr, jllt'/. u 1l.t iwJkiutf
clt• «IPiitcJ b niuu·u, puutlroi t·u t:unm·illli"ll''' tlt·l
prt•NU!f.lltt·, ~· t" lt• ftll arÚ ll~iNu 1 nJ (HIIft•r IJI·r·u&i\'u
y¡.,.,. clot·uuwntn uria.duult•!i! ul jm·1 nJ1111u•ll·ult~
dc•jna.do cupit1 lt•gull· rulu l'ur ••l "''NI•Inriu dl'l
tl'ibutml.
1':11 it•ntlu 11111C'ho~'~ J IIIIIY c·uu i·l~·ro~l,lt· lr)fl
tluc•um c· utfJ 1 eh· pul•"' 1lt1 untnlmulu" ftt¡r d b('l' l'l'
lnriu, t• funllltni, pur tluplkndu ~· t'll Vt•t. cl1~ lu
t•u¡tiu. u u iii\·IJIILirÍu ¡trctlijCJ ciP •• !loto~, uul•,rizudu
pnr 11l tui 1nu "''rutnr: •t Vdc•juudu 1111 ••it-'IUI'Inr
''" t•l trilmnul, " I'WI J.t lrU nlutro cuu lu:ot thwu
mento .. , ul juc•t. cid liwrn t'llllllllt.
( 'onduitln d jnit1i 1 c·rituiuhl, ••f jut• ,¡,vol
Vc1rli lu clut'llllll ' lllu~ nltributhtl, ú fiu du •¡ut• t'all
i1u:ur¡mn1rln-. 1'11 lu t·ut·lllll.., 1'1' l"'cti\11
,\1'1, !) (':, f·: n 1·;¡· U tlt• UIIIJJUIU 1'11 f1
tln, d
\utu 41d ¡u·•· ith·ntc· ~··r;i clc•f'i ivu,
:O:.i ,.¡ 1'~'~' irlt•nlt' hul•it ..-· lUnnntln •ol 11 ,.¡ ,,,,.
tu 1lt•l mi u tl'olll.ti Ulilij.lii 1 JC!I·.·icl:ni t•ll 4•l"lflllltln,
.4\rt. ttt...
1 .'ulwnmd•Jr tic· lu pru tm·ua
1'•1 .ll'ol 4'111'¡,, :utLuril.ndn clu lu tHilttiWiii¡JMI.I 4JIItt
r•u nulilít•urlu 1 ittlllf'lliutauwnlt•, c•l iull•r lu l'•"
th:ttlm· f'll lu ''ttl•lltn } t•jt·t·utlllh, lu t'lllt ,, ,,,,
,\rl. Utl. ('un iu;nuclu ,,¡ ukitlll'"• ,,¡ tillllt·ltlf
u t•l iult'l't
!.1 ''111'11141 rt·luhin't al ltlluua;tl
,.¡ n•rdli1· ulu dd 1 ttl'4'ru, t•l t•t·n•turlu Uj!rt'l-(lll ú
ul 1'\IH•dit•lllt•,) d ¡trt· idc·Jitt1 ch•l'l't•luru l1t 1 111
n•),,t•hm •l 1 h. t'lltH'Iun, i 1111 huhi•· u 11111• ·w·u~
1 11111' jU/.1-ftr, f11'1'll•llt·c·it•utP ni rin•h•ut•
lg uul tlt-nuto IIÍt'l:trll •'1 l'~'~ '"'id••nh •'UUIIclu
1111 hultit· .u nlcnlltt· U t lu liH· 1 u titvur dt·l t'lll•
\'1
L11
ta, &knlru rh·
Hul\·inwl•, ttl
111
riml1•1111'' cuttdV1111111Iulu
"'"'··u
p(l'ilffU,
\rt. !t 1;, Ut ·r¡.ru tic lu 11'4' tut• ,. ei~'lllf'ltll' f1.
In uutili<'lwh',,, tlr• lu ·11111m·iu. tll h111•r• rulu 1·11
lu 1'111'11111 u ,.f ,¡ 'fll ¡,ulu 1 111 Hlht, pu•·•lt· hut·t·r u •t
ch•l n·c·ur o ,J,. n \1 iuu, ¡wtlir t¡tu• e• uhr.t
J,t:lllll lu jJitt·tu, tiÍi t lit'< 1.' it(;HI Ju pn tllltfil
11
tltu•umnnt' ,
\ n . U l(j 14u I'III'Íit clt·t·nttu ul littÍtluil
r, 1
I'IWII(;tl \' if¡ ttf JIU (lllflrfl ¡jl•l' I'HIH't 1 1UcJU 11
1
,. nitur., tlt· ,.,,udwt, ui th·uu•llu lu , u lta,,,u
u
\H(u¡ t':t l:UII i~111ulo
t •ll li' Ul 1'1'111 c-\i li·IJI•
1'11
,f¡¡u itu.
\rl, 1) li 1':1 111i11i II'U tl1 J¡,H'ÍHIHIII \ 1 1 lill
pUI'tlt·JI n•druuar 1'1'\ i iutt, dt•lil ru tlu du 111111 tlt
pultlif'ilflll lu nnuium •·11 111111 4' lllttlll'iurlt' 1.1 t 11
tt•ur·iu 11 &(llt ·tor· 11'1i1·m 1 liuuluutl• 11 t•ll t•l rurr 1,..
mi .. iunt•, tlu¡llic•.tdnrll' , lid t 1lntlc· o clt•luu dt
t'llhi1• ¡ (o p111 t·l 1 oiiiiiJH 1)11 Ullol t·tH·Ill!t c't ftOr
utro nu·clitJ c·uult¡utt·nt
t r
Uut:oa din en• ,J, put tJo t¡f:'f"lllltltt 1
tlt•
,,f¡l ~;.r
al • m pi ouJo •1ut re in•• ft
..., 1ft
ut•rfl!'rttt C"IWii•l:ul rt ('it•i•ln ftOr ti l '1 ~
rw huhi ,. ,r J,, f'ntrad:t 1 n u lihro•: p.1 rln
tf ti•·mpu qu•·•h f'' trito t 1 clrrrl'h•• rld li o,
ArL. !~f ~¡ 1 rni r 6•1 ruioL lru 1111
pu it no f\oot~ !' tnr • ,f, fl'! tlt• lo "'.' nd3 1 o
ri3ta~ ~ 1hr1ra 1, rw·ntlt a
un•l" JUI• 1J 11 '''
rrri1l11 ; ' i d put de la c·Jilt·nc-iu rJR r'ri la,
~ ehrira Atrrct·r juidu.
f-:.t~ tt"t"U J 11U
nrxmO nf 'JIII ('IU1Ct'dt! ni
erl. !l fG ni inu·r•~•lo t•n In t'llt~ll:l, pur l.1 nt u
tf'rwola,
11 pw~Jt
1
f•r fUZiflHJa f'fl lrl
orL 917.
Cunndo r•l J('~urdu Ó t•·rrr·r JUic·in hnhi•• ••
aicfo ohitrlo :i ~Wiiritnd tlt·l miui .. trn riP hndi'IHI''•
.> t~ lo huhir e prdido por Jll"'tn.) fmulnd.t n·r•r•·~
ntnrión del inltrf•- do C'D In CIJI'nln~ tit·m·, aanl·
4o
bitn. t lO f(:('IINU dt• qtu:jo.
•\rL. 9JI. l•:lc•·rminn para rl rrc-ur~o rlf' r1nr·
ja ( cJ,., t t:nta dio. nutado:f dc.-.t.lo In nolificnd«Jn
de la ,...nu·ncin.
Ara. 9;;2, Ln curnan rlr·l mini 1rrio rlc hnriroa·
da r,ominnrú un rN j ..ur : do u infurmP. ' tlf• lo·
dM los cor~ quo huhÍNóf'n re uhnt.lo clt•l ~·,-onwn
de hu cut•nto~ tic otros t•mpl<'nrlo ~c.· dnrñ CtJpin
' pt:r.onu 6 pcll<onns ~u e huhi,...rn •en irlo rl rm·
pico, para quo con re lO ti€'1Hro fh' Yt•inw dín ...
Concluido c'-;lc término e !'U .. toncinró. como queda prpvenido en e:<lc pnragrñfn.
Eu In l'("ntencin Fe <"111pr<" nrá !-ti ,.¡ minÍ·dro
ó ministroe hon incurrido en n· pon<abilidnd Ir·
gal6 pecuninrin.
ArL 9.13. El ¡.rr,irlrnle bel aribunnl prt.'-'tlllll·
rá á lo rróxirnn lc,ai...;lniUrn, remitiendo á la c·H.mn·
rn de tliputnrlo.. drntro de• lo~ prim(•ro-o !:'OÍ~ din
dr 10'11 c .. ion~ In f'ur·ntn dc•l mini trrio dt• hn~iendn, .. rn cuol rurrr c•l fnlloqnf" huhic.;;r rccnifln.
JUDio con las or:tuorionf's l"Ín omilir ni Jo.-¡ votnte
illlvodoo,} arlr·mó-, .,1 informe niJrt eloi-l<!lllR rn
que r ha llcvarlu In contnbilidad.
·¡ el rPcur.;;.o rlr intcrpucoito..cn 1~ quo han srr·
•ido el mi.n!:tf'lrio 6 ~~~ oporh•rodO"', no IIU!oipc•nrlt·r6 la rcm1~1on drt !'U rnrnta al congn u ; ¡wro i
calll ~dclanln~o In su<tnnrinrión y pró.t imn rí '''"·
l~nrm de r~rMin, el prr id rote dd tribunal •nlicllará. de lo cámnro do dipuaodo- prórogu hu In
do trcanta dío"'.
ArL 951. F.l cnngre<oo •• cerciorará •i er !Jnn
ll~nado las _r~c.•criprionNt lr·gnlr" en In •u-tone inca6n del JUICIO, en In cuc•nln mi<mn y ro la Ór·
den crnonn.da.ct del mini trri, ; y podrñ n·ft~rmar
el fallo, prcvao anforme rlrltribun.l rlr• rurnla • .,.
bro rl dlt'tnmen do In romi~ión df" la t'ámnra \' oi.
do el rindcntr.
•
El lribunal CY&cuor6 f.ll infr,rmr d•·nlrn ,J,.
lre& díu pt•rcrrtorirx. y t•l rindr·ncr, u 1 pon~inn,
dentro dc_?rh.~ rlía improrogahlrc.
• Art. Do).>. ~· In II('Olf'nria rll(>"i(t rnormrntro Ir·
11va o con!u~lf'Wo~O grnvnmf'n irrcparahh·, d rrmgr~"". dcwllluartl 6 los mini•lro. Jnr·c~ qtw la pronunciaron.
A~l.. !156. C~a~rlo la ~ent~nrin drelnrn • '1""
el m1011tro o mm1 trn.. nmlf·ntf•.¡ httn inr·urrirlrJ
CA rr pon-.ahilidarl pf"cunnri:l~, d (·on~rr o la ron~
firma e, monrlnrá fJUr r. hng~ t·f,·r·tÍ\·a; \ r.u:m
do co r~·JlO~·•hilirlarl lr·gnl,por hnh••r infrinJrÍ<Io
la ~""~llUr!IJn, f"<o4tc rorli¡o u olríl lr•vf'f''• rl•·frl"!·
:•!!'•l~llv~ la cámnrn dr rliplltatl• h;tr:Í "'" <Ir
a atra~ur.10n, arlírulo rlr In rnrln fnnrlnmrnral,
procrrhrndo rn conf<>rmidarl á 1~) de 1B rl" .1gu •
todc 183J.
Pronu~dnrlo d vr-rf'tiÍt'to t),~¡ rcmgrf' o, qur·
dn rjr·culonndo In c·ntf'ndn rlr•l tr.hunal rlr ruf'n·
~o,
rual furrc In in. tnnrin, no h:~~rá lu"nr
Y"""
• OUOYU JUÍCÍO.
n
0El'fi:K41.P.JC.
ArL 957. F:l trihunnl de rur·n&n• on pnrrlr en
ningún ,..<"O"iO, rN:ha7ar á IOf!l rindr·ntf'• In partirln...c
dr la• formRiidodra pro.crl·
'l"' evlrn roYO.IIdn
\ ' (•llr,
pr 11
f"JI 1
,¡, ltt · hu, h
'(t l
j,ltllh' clal lrtltUI\1,1
elerfi ,,,¡,..,al 11 ~~ tTii\u Jll lu IIIUtltof tlr 1tru\Íttdat.
\rl. !li l . (•u lnl!i t· nt 11 ) f•' n ftllt•11• el
l~ofl mmi tru~ JIH·c 1 ·' rt ,¡un ' ' l•l U\otriÍt• \••
ui ..JI'-"i' Í••IU eh• In la·)• l'UIIIUIH , 1!1111 turntar
t
lt
fin, ti
J•l•
ru&Ír•tlnc ¡,,ru
\ti , tti'.!. l.r1
..c·ull·ndn t·rftn tirmnrln 1)()r
In 1"' e t 'l'tt~ 1 urnpull;! 111 In nl.t fliH' prun11111 ir
, 1 1di·•· Jiu u c·unu•lu niJ.lunu huhíc u di ·miJo
.. lh ,,, .. ..,,, \11&11.
..\n. ~1i:l. p,,, impr•1linwulo 1lc• nn jut 1, In rt ...
'i ...~~r•·""' •)11'' 11 • l111hh • n tumntlu part1· 1'11 •·1 1 1•
1111 u •l•• l.t 1 111 nln, n rntph•zanín, pnr ~u• rll·, ul
ÍnU:lnf'Í~
.A rL !) fH. La al11 hál•il, 1"'' nu halu•r Ír.U'r' •·
nÍtlo r·n t l¡uirw d1· ri•ln ,i. rrrillr1. prurr•kr ul
etnrnrn ~ JUt.gomit·nto t·n la fUrm' ,~ tahlr.c i la l'll
,. tfl: paru¡rrnln.
:~rL tl_JU. l~t, ~l!'u.n.dn ¡\ t.r·u't"rfl in lanr .i '• rn
JUICIO lblt'rlO O pNII'IUU tf1f11111 rt :'l•lo parlll'llltr
('0 la cutnln, otro n·curJO •¡uc e 1 tft, rpwp nntl•
la coru• uprt·mil.
l~:ual n·t'llrtiJ) tirnr (·1 li co rn In Jniri·M n·
hirrt~M (·n 'irtuti de lo.~ t:tcuhacl roncc•th1h t'll d
DUI'POWlf'IO~P
tJIIIf'•
fo(lllill·
r Jlll ¡,,, • •U
lu ' 1111 Ht i 1 rtoc'llrt j,l.t.
iii!J'I'IIitlto.
< -
l:n , ,, n
...
c·•uutal•
rnlt>r11. 1
,¡,.
),
mur ru•, n·wlinín In
t•n u rl ll·<:tu, lu fiaelo·
rt. !lfi'..!. :\1111 rtu 1111 n "'l'''""'alilr· '"' t'll1'111n ~
d ~ulu rn:uh.r ,¡,, l,a pro\ iru i.1 purulr.t iu11·r1IÍl'·
f'ión 1Í la •lh i ilín \ n•!jutlkuniÍII 1IP la lu r• 111 ¡,,,
mi1 nlr.u• lo ,ont t'~lrt la~ pn· Ol•·n, )' • 1 tribu
nttl hoo~ ('IIll'lll'i•· ,h•llniah·nult'ntn~
.\rt. !l:i:l. Lus a·IHpi••Hil.~ •11111 110 huhir t•ll pr••.. pn&urlo ..u.. ('UI 111•1"' 1'11 '1 rumino, ~ lu · IJU•·, rn
In "un·~i\n, nu e·umi'IÍ« l'fl l·llllc' eldu~r... ,•ron ,ft· .
aiwir)o.., •Id <mplt o, l"llloljlf'n"u" rln In .. clt·n·• lu• d<·
t:iudntlunrn y ruluddu~ ;i rri~ión hn.. ln fiU(' l:e
prN<•ntru.
El lrilmn;d rlfl '''lf'llln \' 11'1 ¡.::ulll'rnadurc..
dr l'''·'ind., ,Ji,·tnr:Ín In .. nrd1~1H ~ nr·cr nri.tl'i para ll1 \ltr ni c·ahu t· tu <h po~">ÍC'Ínn: mnndnrán :l
lo .. fiudon ·· rpw r-111. ~iJttnr-n rl \ olur clr• In finn1a
o f')IH' t:ntrt·n 'n l;r c·;rp 11 cal <'1 clf'¡ló... i(h dt• In
caudón: ,Ji.. pomh-ú n f'JIIf' ..f'frn l'f'fllf'!'oolrntJu..: )
puf""'tn.. r•n aeltnini.,.LJ:•«·i1ln In" hirn<' ... hipol('(·adn
l Jo.. clt•l dt·wlur tic• f'llf'r. t:a... \-' do luM !oiUC"<'"fJff .• rn
(. t,,.. hirn1>:-t; ~~ impnnrlr;\u ni ,f,.po,.ilnrio In ohlí·
~nnnn d<• <nr• ÍJ.tnar C'l1 tf•..;orPrin rl proJu 10 nctn tlt• ltl4 ltit·rtf • nrlmin1 lrhli· ~ .
.\rl. 96 t. ~¡ d 1 e pon!'ahln dr• lit rtJrnta f:f' llC"·
gart• á furmnrl,l nu oiJ ... tnntc• f' IO!t npn•miu:o: h •r;¡.
lf• , fir intimnní 1'1 lu dtu<lus ) fiatJon·!<l dt·l nu~o·
11 urtt·u t• lmr •• ror c·lpn itll·lltl•flr·l trillll•
n.1l. ~~• pm· tic• c·ollu('t•r) udruilir ht t::\c·u u ú Ím·
¡wrlimr 111o.
\rl ~!i t Cuurulu umhn:t Jlll "'' ,),... unn ""'"
111\ if'l•f 11 i111111 clim1·nln~ t•:tt-.;11 ii la nu u tu n ulr ·•
,.::d.t; \ ti •·n tmla tr•
ala uu huht<·rt• Jllc·• ,.
l'\1 ,.,:jauH ,\ hrthii•·F t•nrn «·mlun·r, ... ,. urt•·ar~ín
rt ,¡ '"' c·nujut•t t· '1"'' j.t7~<'1111il'lm ,.u.•ntn.
.\rl. !Ji.j, l.n· "'t·flll'lll'ÍII ..,ti t• lll'lhr:\u l'll IQ.
ft,flllol f•ft'H·rit:t pllrtl lu~t lrilutnn\(• .. t'tllllllllt "'•
.\rl. !"!~. El •le•rc'{'hn ¡'¡ :olah·u Cl'"' ,·unc·c•tln U·
nn "'' nlt·ndn, 011 t 111ulo t Jl't ul\H• c1t• t·\nplihi·
lichul, C'flll fu,•r7n tlfl r·j«·rulurin: ii!niHra, 11111 -.c'llo, flllt\ "-f\ clt•.in ('Xp«.·t.Hl<t In arr 1ln 1mrn hut:t·r lO·
lc·r ¡,,
,J, rt•dw~.
.\rl. U7i. l.a .. c·nNatn dt• lnR mnnidpalitlnrlt· . . ,
tic• lo.. r ..lnl•l••dmir·ntu. . elt~ ln tru~:d~lll ~ c·nritlnrL
púhlka , o dt• l'llfllr¡ui1·ra nutnral1•z.t ) ¡lcuumina' ÍIÍII, c-I'JCt ...r gnhh·rm·n pur Ol·urnlu... , urti<•IIH07!1·,
l'!ollRIUif, .. o n·.ttlnnll'ntnp( ""lwdnlt.· .. , pur t·llo~r~ -.c·rúrt
Jll1:gnelcu.; 1m t·l tribunnl.
C'unndu l"fl juzl!ll«·n In ('llf'ltln!ii ,¡,. tlh hu. . • ...
lnhlrdrnicnto~} nnwÍfÍJtnlhlndr .., t'lll'hnu~mlntJ
di-.po~"idrrrw~ rh• ~·~lo pnní:.;rnj'ja, <'11 \ •clu lo 11110
no riJII aiJ..tiiiHI lt·~·, n•·ut·rtf,,, ortiPnHnllr, (•-..tatulu
u n•t;lnnwnto <·~·JH chl t•n c·onlrariu.
TITl'f,O
l~J~,U,,
¡;r¡,
~o
ha-.tnn•lo r ln · provifknrin . r-1 pn hlt•n.
tr rld trihunnl rwmhraní un t·mni inr.:ulu para fl!IC
l;l furnt" á ru... ta dd rc·nnt·ntf•; ' ~>~Í \-·.. te nu 11ir·n•
cloto:- ni flrt'l"l'lll:tr•· rlrwumconln< f•l rorni iuna,Jn
furmoroí In nu nw t1t1naudo por l,n~a lns f'IH•ntru
nnH·riun·~ ,, pu~tr riurt·fll 1 ,¡ } a f• tln Í• 11 prc'e ut;ula , u ·nif'IHI'' prr· t·nlf· e·l prn~rt Hn clro lr1& rrl 1l:t!O. <·n f·l aií1• n tit·mpu rpw uiJroz;r l.t f'Ut·ntn. y
rrrr1J!'i•·nrlu ca:111tn·!·~ •!ntu f'lll'rln, ,..¡11 nhliJ!ari1Jn
rlo a'ofl1,1roh:1r l. 1at titl:1 d«· r·nrgu c¡uf• f' fun~
dt·n f n f tilt ulr· .. ·•p:-u\ÍIIl. rJr .
Art ~ fij, 1.·, t·u• nln ., i li.rm:uln Rl' f':JIIii:Jrií :í.
un n·\·j ..,,, t•afíl qur. la t'X:lOIÍnr·, y rld infi>rtrlf' rlr
{• \f" \ ele· 1,, t'tlf'ntn t· ,J¡,r:Í rupi;, al iuu·n· !Hio o
n·1'pÜn .rhlc·l á
d(' r¡nt• ''C:pon~;¡ In r¡uc· (' IÍIHI'
r~lll\lf•ni,·nto ' SC' prm·t·da á In f'ulu in iuu cid jni·
rw
rJo.
.\n. !)fA) El r¡ur lt·ng,, impNiimrntn fi· il•n u
Jt• t'f'fffiÍIO Wf' f'ntnr l)o;
c·ur•nU• •·n d lérmiuu l•·srnl, ¡., ju.. lificnr;Í antf• c 1
trihun1d pnra nhll·nc·r priírngu.
.-tn. OOi. Por lo~ alc:mc·•·"' prorr•tlrntrq rl~
c-·antid.ul•· "'' f'OO igruula fJJHtrJIJJH'IITI"IIIro ó l"f•lPf1fra r•·111 a [!(11\'C ')llf' IIU
IIitla , ,.,.n,J•·nt~réa f•l triluHlal al p;•J.!'" 1111 ólu dr• In"'
Mnnnrs •Í '1"'~ a ~·it·rulotn, in•1 bmhirn rlt• In intf'11 1 :í r;t4 o 1 tld nnn p01 dt·ntH naí'n u:d, •·nmpntnrlus dt~l•~ rl día f'll c¡ut· rl•·l,jo rontrf"~ur t•n la
<··•Jn fi-1·al, \- llfJ dr. Ir• In f•·•·ln de! lu !Lt·ntr·rwia.
Arr. !16..,, PrnfTfiÍI•nclo In.. ulcanrt·~ "'' •·rrr,n
r·rt J,, li1111ithc iuna• .. Ó rl<' roruirlndt·-< iru·nm¡Jit•L1111Nllf• ruhrmh1:<:, .. r haní n··prm ahln riC'I llftn
pnr 1 Íf·nt" ni rin l1·ntr de·"flf• 1" fi·rhu flt• la nutifinu·ión clt• In t-llll·twin, c·c-m rl•·rrclw :í ·al\'o t'fJOltn In .. •kuelorc prilu·ip.ll<·,.,
~¡ In fl· pnn .¡!Jilitla•l o r·t alrnnrr• ('ffi:tnn dr•
rnnlÍ•Inrlf· ''."" ,. ~r· o '' inrlr·ltirlnmrntro pau:Jrln ...,
d uno por ru·nlt• u cnrgo dt·l rlmkntH curn•rá
di" '>~le• f•l rltn ciPI pa~n, con drn·c·ho a ;¡ht1 contra d fliJr• rwrr·il•io.
\r1. OO!J. S•·ntr•nr:iotln ror c•l trihunnl unn r·nf'n·
In, nu ,. ndmi ... ihlr! n·rlnrnudtm Nt pro o f!ll c·ou.
tra 11f.l fi r·o, ino •·n \Íilurl tlt• flllf'll) jnici11, ruan.
do hn)'n lugnr ñ f·l. •·gtín ,~ .. ,,, r·ódi~tn
• ·,, f':tc••plúa d t:n ...Q fi(·l intL ,, t.!.*• riel nrtJr.n·
lo !H7 Ji,. le punígr.ilil.
\rl. !170. ln1Hpu lo rl recur n d<• 11 211nrln n
IJT. l . \
OD~I'll'.
AC'IU:O.
DU 1 ~TE (,'(¡ OJO '·
.\rllrulo fiunl. Ln rrlide)n dr• t·~h· rfllligu r·
har;Í h~tju In in .. w·•·•·iéin clt·l trihunnl tic• c·u•·nta.-1;
11111 prntrlta e'CIIlUJ r· ~~~, ('llllriU cln, t•l pnrh•r <·jl'l'IIIÍ·
\fl lltilll'iur;Í inmNtiutamr 1111• qur rt·c·iiHt fi\'Í ... rJ ,fd
¡•n ¡,ff'lllt' dc·luil.unnl, fJIII' Hllftirt·r ;Í rr·gir, qrwclntulu, rlr :-dr• c·ntrlfln . ,rf,ru&,:ilfl;, la rt·<·upilllt'Ítl·
u•·R ~ unlt·n.tU7.a"' u·alr ... J,.~,.~ 1h••·rt"lu~-t lq,:i .. lnli\'rt .'t t·jtTUtivu •.\ <'lló!h• .. 'luit.. rot rr· ..nlnl·iuru
!'lO·
hn• hadr·n.tn IHÍhlkn 1 nJO ,.,,.,.,wibn rlr l.t lf')'''4
d11 niH'ÍHitUI::cwitm J :nquc·o dt• hurpu .., th·l :-t•rvi ..
du <·un:-nlnr ·'· rl(' ...urlch,:- ; d r.·glunwnlv cJ1! cli1 7.•
mn .. , ~ f'l ,¡,, In r.r¡¡ufrilln dfl Gun_\llfl '•il. In clc•trtt·
lo 1-j'·t'lllivo...; el<' H dC' orlnhrP du IR-.lJ )' i do
m·rrzu rlt• 1 2 y In rom·<·lwicln dt! unirin pu .. url
uniH r,¡.¡.;,l.} t•l rr~:lumrnlu rlf• orclt•fl) tltotallc>,rluo
to.C n.crr·gurán rí lo NJitilm df~ Cl'llO e mligo .
Uadu c·n Quito, &n,
LA
~OVEDAD.
I ~ Lo "fidnn clo Grahorlr¡ y Tipogrnfio or ha
lrn hulurln r, unn tiC\ In tic·ndo~oo~ ¡wrtrnt·cit•nlf"M 6
In c·n a dt· In torllorn Unlurf· f'•·vnllu" viutln clo
f't·rn•·jn, f"arn m rlr Surn•, num. 6R, en dondo
nfrr·rc, ~""' .. ,•rvirio. profCJotiunnl(•" ni iluatrndo pÚ·
hlkfl, r1tn c·l <':ornr·ro fJilf• nco ... lnmiJra.
('nu riudnd tnn diNtinguifln romo Quito por
n huNw!ll artil!'41P, hncr• m u. ho ticmJlO quo de·
h10 lt•nt·r luci.lt,'4 f"ilublrri111irnto. dr Grnhddo y
J.itn~rnfw, rnm~ lnn lwllo" é• int<'r<· ontt· .., qun
"'' alwmu pun11w hun iiÍrlo mirodOIJ con nolahl~
ío y dr•jurlr,._
1•:1 inl!·ligr•nlr Jn•~n rlon Jo. o lllnran J>rooilo PC ha propuP~eto llt•nnr c:>n pnrto tn nf"cnMidad,
ron In funclnción tic n impnrlnntc• oficinn rlo
(;rnhn,Jo. :-oluJot trohnjo nodn •lnpn fiUO •'t'"ftnr,
por u brillnntn dc-~mpt1lo. Arlrmú . 1'8 1"'~"
do ofi1hlo rrn o, y cumplido rohnllcrn. Todo '"
rlr-·•
r•r'>mÍPYidA IÍ lo ruho aocit'dMI rl• lo twl'ilal.
EXTERIOR.
'l'tU!/f'amo• de In Compm1í'l l'lt!JTd)lca
CeulrtJ '!1 Sur .'imlrica.
C'lin1n cntn•Í;\A!IHlfiM t·•t:l n .. tici.t y m•ty. • u
hrt'Vf' .,,o;n{ couucidf\ pur \dtlo.. In~ áml•t~os
dol r.:lnho.
El inn•l!t'lr ~·~t"\ tli"l'll'""l" ú ~ l t•lnl"'folt1.r tu.t
~rr.cublirui t·nto :u. tu In .\~uh·mi 1 J·~· p.tfiula.
1 l. 1 .\,.r,·~~~ )
Gnm alnnnft luln prnrluC'hlo en ~(nnlt'\'Í·
deo innH>n~'l• ollll' dl' m~ar .. R quo 11n h1tu n·
rrojlldo ~oolirP In til'rrn. Uno C.'l ll llÓ In tnuf!rtc de unn b:anorn. AtrihCayl•ne l•l l\.ou6mo•un
lÍ rncn-imhmto~ plutúnico1<, l't'IOt•j:mtt'" :i lnot
COIIU\SPOXCE~ Cl1\8.
o~uro
f:11olor.
!. ~:~,:·~; '!.~~·r:. ~~1n 1 ~¡1,'; ::~~:~~:,:.~~,:\"'¡Sr':~)'';
••• "• r .. r••. ".,,, ..... ., 1 .. ,. ,,_,f11
,.,..:o~
' 1 "1~~ ;~r,~~:~~;,~',"~~~:\~~~~~·;; 11~111 ·~·;,~i~:~! ..,r• n
rr
m'•
.io
,¡,.
o·••III<J ,¡,. llu:. ,\ltri•nol••·•• ,.,,,. rnti!"UtiiO
lo .. Íll\o·n!Ut<ll t)o• fN(ftN J; 11 I!IOI!'iOIIIII 0 jllll'fl~
conn.mr thvu:l(•tt lll 11• 11cim , n nut· .. tnl Aru roen.
*
I.im'l, Enrro 17 .-Sohro 1o. 000 !!(' cnh·t-I,.At(lll l'll· In IIIÍIC.'\ del mnrtl·' pAro lo11 hufrfnno .. y \'inrb.s du loil JlCfU!ITln'l qnu pt•n·cit-run t n la~ batallrq du Sao Junn y :UiraJlorei.
Hon¡:t Kt'ln ·!, Kncro 18.-A cnn"3 du la
prnu.•oetn tlt•l {;llbit•rntl in¡.dé:c ".: h:t l"ll~pt•ll·
Cilido In obra úu ub·MnccioJU J_,l rio de <.:aut 9u.
W n."hin~ttm, Enero 20.-fb toioln nt'g!l·
du en el Coogn-so el tratado cuu .:\Iéjio.:o.
Par! ..., En('f"O 20.-Dns rcuniont'" ~<· h:m
vnritic:.do para prnpon~r In rl•\'Í;oeión dl' hl
(.."'r.ru. Pronunci:irnn~<t• en ella~ di .. cur'SI~
en prG do b tl.l\'t'IIUciGn l!locial. En u un du
aqu€.'113'4 t~c aeord6 org11nÍZ.'It un fontlo p~rA
urigir un mnnum~:nto :S. lo:t comunilitas fusilsdoi en 1871.
CAiro, Egipto. Enero 20. -Se hn n•cibido
nnticin dl.'l ll.S(!8Ínato do los crbtiClnus en
'Ktlrtum.
ha~:~:gt~Joe~: ~~~-;t~ln Y:t>~inr~¡~~ l ~rud:~
ciplin \ dul clero en lu.11 ,;cmionrios.
li"Y Jlendi~: ot c:\ tu~gociacioues pnrn In
r eat&IJtl'lción de lolf ohiapos pru!iiauOd á "u10
ooúgulllt di6ct!.!iÍ:l.
J8.-EI Príncipe Yiclot N n·
pulé6 11 ha nl:lnift>~~;tndu, en tl'!llpnto•tn :l In
pre,a-u nt..'ldo Cn<~a~nac du bn.;tl\ qu6 !(mito
Enero
pod!rm con\.a r con 61 ¡,,,. honAJ•:u ti~tn~, quo
nu tieuen en ll\ aotnali,Jod dctcrminBdQ el
campo de liiU ncci6n, y que iutt•nt!l IJCrmanc·
~ r ah:j:¡do hnl!b que .11e prl!·ento lo. oportuni·
dad d" ~e n•ir coruu dt:bo 6. eu p!lÍII.
CntLJt -Orgnni1aeit•n dlll min"terio. Ene.
ro 18.- l-l oy hn qnl'dndo rlt•l'initiwtmPnlo
organizndo el :\linit-tt•rio. Se hnn finunrlo
In• ncmbrnmicnt-O• y dn~ fiC lo~t nlle\'O!' :\linhotrn~ ht1.11 pr(.>Jo~t:uJu el junuucnto d•• ('!<>lilu.
El Gabinctu quedA CNll<lituiolu n..(:
Interior, don J ot.6 Mnnut!l BthnRol-da
R chu•ionN Exteriorc11, don Aniccto Vi:.!r·
gara Albano.
.ru..tic:ia •lnn J o~6 IgnMio V"rgrma.
Guerra y lh.rin.a, Viuu Almirante don PJ..
lri C"io Lyn ch.
Hac:icnd11, don Ram6n Banotil Luco.
t.n ooadrntura del ofroulo e" yn un hecho.
UA ilustrado y virtuoso Raccrdnte, cnrtr1jutar de la viiiB Ju Qnd, pto\·im·in d~· 1_.('1.
grono, c~t ol innontnr du t11lc IU1lrl\•.- i11uMO
pr1~blemR
mRttcn,tlcn.
So llamR drm S!!bast(an tlerret:~o y Otniio,
ouurnl do Arncdo, pueblo do lu
mi~mn
pravinaia.
La lolución de e~otu l"oblt•mll luu' con
mun•ln, y rCI'Oill\r'.i •luhwmconto
IM nftl"" de lu mú lJlllebre,. g\•Gmttlrn.r..
K,.paG.a unoicrra l'll llnl cutraih11 un roab~o
mi..,, que (11-trdJ:l n'C.urt·l.lid".
El puul1lo di! Drct6u d(l l nt~~ Hrrcro11 hn
aido el LBII"r dond u t10 htl labradu ,._tA
grandir>D obra.
l!lumnbre db c~~oto ll.lbin 11nccrduto H•IÚ
prnnu~oia1ln LT''n admimci6u 1 y puanrá ' lo.
¡)()ltuntlnd lleno de gloria
Todoa lot Jlt·ri6dí~ dt~l mundo rcprodn-
Sto prn¡ot•nJr í u un r; r. rnt'l ' In• ,. .. luiUIOJ• r\1!
Jaryn.
:~" ":::::~~~,:·":¡',~,:-~·· ·r'~7~~"~j.~"d~,._t:,;!~:"'~·~:.:~i~~
Uf't'r~>:trio.
Ln 1¡ur nrKbo olo• 1lrrir 111" h wr
n ·Pui1Jt~lu
FnHH•t ~ la
!"""'"" rn <'1
uaumht •~o '1111' ltrrtba tlr knrr ro
I'U• r ri rt ·11 1tl t•m¡or. '<1110 110r 1") C:rt·dit Fonci•·r, y "!llO rlO momtontnl' l'll qur !~VIo.. loot
v~tl ott.~,:..
•·vnw.J/<or
1~r
l.t r. ·utu t•uht.,.~, ht1n h:t·
jn lo ('OII--ilh•r"hl,.nu·Bir oi.
l'Oill't'o'\h"llf'lh
dt· lfHI tu
ll\flr1.'"<~ ,,,. ~Ur>rfll ron la Clima {, nwjor di.-ho, d,.
lrt"' l'OII¡>hrncimw~ fllf•'IJM'IIII'I qu~ e"''' (ltll'(h trn1•r
cun -if,tu, y á o:on,.f'o•m·nrt.t 1.1111h1• 11 dt· la ho,.llli·
drttl '" ""'u rnt·nu'l d.. l"lnrntln dt" tr>(hu• ln111 C-"orn''"s a n~ltl pnhrt• fl"('ublico u, dt• IM!t lllltÍ¡t\11 1110•
tnrqut riiJ' tn ,.1 intf'ruor. olo· h•"' 111•·nludn .. rlf' la
Ahii'"'JUÍt\ 1'11 toduoe ''''""" ~ • El cr..dit _l·'onCit't IJllt' baro• ltj'f"lllt'" UIJUIJ RH'"•·-. 11olu•ii•J un
romprt-Hito J•· Goo nullonr-" ) r·~·t_luu 600 rlt"_l pu-
blol"u, Ion}' nllnt'l'r ÍJ.!IIlll rXI¡:l;f'IIC:CI_In rrc1bodo
90o nulh.lllf''" olt• frttiU'tr1'1 r•n llll"t'rirwnt·lll f'I!Wrnnu-nll' b:oj"" }' l!UO y ¡tir11 dr millonrM t·n lnll hrrhnM pn¡;nnrlo 11ololO t• á rur<ntM. Como fl >'¡llln
)uJ~~ rJoiRllllo,._ o\o• r"'lo• t·~IMloll"<'iiiiii"IIIO \lltf11 J,,nznr
I!Uit oblt¡."ftciono·ot ttl pí.hlio"o, ''". pr,.l•iow qu,. h•n-
f~ill;~nl~~·~\~~~·; ~~~·~:~1 ':,•"~~~~,:~11•1r 1 ;~1•~~~·l",;~~~:,.~~
bo dr ,,.(.. riruw, prUI·bn l:1 ir~t"'lllll\ ntttl• · l ~d tl••
t-atu put"IJ!u qu1• no O:t'lm r\r trnl.mjn_r y dt• h a~t' r
pr?gtl"/o0'4 MUU Cll IUCtlJO tle !;¡3 ClfrUJI!IIQRCJ;&S
111.1~ d tiÍC-"IIrl'l'.
J..rt Con11titucií n bril:inicn :, mf'jor dicho rl
t'onjuntu dr r:trtn,., lr.)'f'fl, t'"il11duoc, u•o• ) t'OS·
tumbr,.s, ,. Vt't'el! con1md1C-"tortoll, qu~· <"on•tttn·
.
1t:i,~~ ~~~: ~= !~~~~~:~ ~~tn~,i-~·~::~~~~n:~i':;1ntlÍ~
que quit>mn ú ~e; te rNIJ:r<"lo Ddt,lrnr, Pttmu¡;·
h Rrn y curmtos pa!li"JtirtJillmt lum rddtrndo cn
uul
lu prutlt'uc:iu y la ¡.nbiolur•n df" dt·
chn cont~lituciún, cuyo1 prugrc·us ct~ d tif'llt1do
de In civili&:\eiíon, mnrenf!o,. t'AIII l'lli'IIIJIN (K'r
"'"nf'rM
COmDfOIII i!lO!l, hnll I'O•tndO r<inl"ntlmr~o l't.on rt't"CUt'llCII\ tnrrf'l!lf'8 df' @.1\ll¡:tt'l" y cnu,..ndn lul'l mi!ll
"bom irmblt-• dr•órdi"IIU. Ot- "qni tJronrnf' qnt>
nl h&do dtt In!! mli111 gmnd(''< y prl'ctoNlll hbcrta·
dl!8, sto :tlzl\ Rlli lnimf'llo un vi'IU'IIO prrul~·¡:tu, 11cUII!Rdo n11i ho.11 n&rJh8 opocloMa q•w . _J>l'rlrn•·cf'n
lo'l l"'dnhonc.a di' nqut'llll orgttni'lnct· u p~olitir";
pt'rO f'lll rt' uto11 elrmt·ulol!llnn dht•n-u•, '! i ,.,..
crtfllm conlrMriu!'l,l't' C'rhtt dl· H•r tnrmprC-"' rl
l'Apiritu t-mincntt•mrnl" ~triftOcf'Qtiro
fortn;\
t¡ur
~~cn""'!~~~~,:;:.~~::~~"l·u~~~ }u~~~~~,;,c ,'::;~t'j;11 ~~
ritu ,..,. hnlht lf'mpliitlo JK•r un ~M no r•rit.-rio, por
uun j111•1n aptl"eil\riin dt• looe 111• riloM qu,. drbtn
nromrniinr a 111 noblo•7n y ju .. lltir:oriR :i. lu~ t•jo.,
~=~¡r.,':~:~~r;~'~d! ~t~~; :·~~!,','!1 ';:";,,:1 ~u::~
phdo rnb"IIC-"'ro (a prrf~t'l trtllllrmfln).
l!1t<
IIUgtlÍ"C' !"oC! M
fi· A,.o·riulll">l o·l h -."zw r puhli-
d~dl~ J'l~-i~~~~~~:;o¡l•r~ 1 :~o:.i~·i::.~"a~'~'· ~~¡,~¡:'l~:;r:~~
1
1
:::
qu .. rido dllltutguiflu-11", ~- ,.,. i}::nOrot nun "¡ "CI'~If\·
r .. 1 pr,.ttflltll'. Pt•m loqurnw ll :~mA ln.~&tl:""'in
r~ wr d ruicl11do t•un t¡Ut" o•l Gof-ti11n1o mgh"
ptot'Utn todi"RtiU' 111" tculn~t h~ illflllf'IICi!t!\ di'
t'Unlquirn ~· Tlf'm quro ~·lla" ""'""• """t1'11TIIlt'l f'Oil
Cllfllt" dr unbiNn ,, IU!It•l'l In JI lmmbrf'N d~· un
tnt ritn M>lrot ~:tl:t·nlt•, 1111 rltbril'nllfo' tlt• cniionr,..,
un rmhtico, un VO''IJI qur ,.,.. '""''"'~'~~"" "" fi.U,.
~,c~~:~J:Í: ~n Tc;~"?o~o~;tl, .~u;:~~~o~•'.':"'ro~~;:.~
~~-;~~:!:~;n~"~J"ia':J~1 d:,' ~n~~l~','.~',~t:r:~n~~~·~;~~
no y df' IJ\11 m:., il•tMN''IC"":~ .• r\t·lltt·,nu: LnmArtinf') \'íclor IJugo, lmn Of'UJII!Ilo•, 1·-~ rll"rtu, In..,
prinlt'tl'lll pu,.•lmo ~·u Fn.nl"in; ¡•t r_" a ful'r dt" o·
1t1\Juno-.... y 11·' por•u ,.,mplt• n11 nlul •
lt'rttrio, f)ll~" t·n Frnt"'"' rondll<'t' 1t h At'mlrmm
l no dn rltlt•rrrho do· lutl't r h•) n. L10tu ¡•:a.rru•
n~loru<'d"
unn t·•¡trf'iJthdnd IURir•:t
El
t"tlo•lof'f" Jll ~ndu r tlo•
hillnr fnnt'r
mu1111
\' :gn~ hX , 11111' \'1!'111:'111 On h:n•f"" IUUI'hll rt 1C-"ftlllf1C-" ll
amt•riCMI!n mulllllt·ur Slo~"K!n ju~·¡.::u hl"tunl~nrnh·
unn ¡mr1ioln ,¡,. 3,u00 llllt lo"' rnn ulro nnwrti"IIIIO
11111. tkltnrfTt'r, y rm'rto ,),. l• ·rruonr~r- • ·, )~'~ lrt•t\o·n
t'OIIIJirtlnHIUJI¡ l:t rt·"tn<' hll . .\o!f·m.•"' ~t· h"' prc-twiiUUJo 1.11ru rumpo-. n, 111r. Hmdulpt oftt·t"wutlu
ToH1o·~ IC~?o~ lr11bitanL~"
th•dio·~n. comn f'o~ 1
~~~~,:\'lo~: l:.':'lltt~~:.·;::u~~~.~,.~~:;,.':'.' ~~~~~~~:::~·~:~ ,~,~
:;.~:~;~;¡ 1 ~¡:~~~~ '1}, ~~~t!::::l~:;;·:;·,1.i";:'~~::¡:;: ~-i ;:;:·:;
~
,¡ Mlrlit rn qutrn lutult· "u
o·~1"
rarun.
Jt,.~:~~~~i;·,l~:rii;Jtr~JI:I ~~:~ ~~~~'!'~ll~:lri~:lh~ 1 ~ 1~~
~""'" I"Rfl M~rth,
un "un¡:n rh 'J',.nt rirr In •l¡:ttil"lt·
du ;\bitmcfehin H
lt1lntoitnria, ni comereil'l
cnn Ru .. iR. ltuchf•U'a~n cn~adot y tienen
hijo". JH~ro In mujt"r '! loto! hijo~ rt•iden co
el interior dtl IIIIJ>f rio. Ellt.''"' chioDI'I, cuao.
du quicrt·n \'tl riÍ. t~U~t(nmilia.•, úencnqu""h•cer \'ÍI\jc du \'Arin,. dhoe, y quo nlravtl&t el
dditc \.0 l"ll cauaello!J.
HnY IU C:'ti~EoJoo <':1 Exrmo. Sr¡¡,,r Prl'~i IN1lC lil Rt·pÍII•Ii en nn Del·rc>to rt•glam . nwn •lrJ PI tr:1hnjo en
trhlm:
¡,,
oficimts ,JC' la Rrpúhlica; ~
Un diario fl<' Pnr{ot die~, quo el término
mctlio dt! suicidio,. (111 nqnellll e:~ pi tal vnr
cadn millún Jc h:t.bitnnh:c t-'11 de -402 por
Jliin; ''" tnd,;.•,lmo de 3.H; en Cnp<'nlutgn &
de 302; ''" \'icnn dto 26<¡ 111 Hrn.~~elu de
2 il; en Drt:~tl o Jc 2-10; t:n SAn Pcter"borg~l o)f' 206; l'll Fl orl'ncin tlo 180¡ en u~rlio
(Je 170¡ en ':'nHn Yo11k de Hl;t•n G6nnn
de J:J5• t•n I..úodrc~t th• &<;en R umn dt- 7-4¡
en ~JnJriJ 1h• 7~; ~n l ..i .. hua de G~; miintM"' qm• •·n X:i¡10l'-' ....... .coliJ Jc a-4; 11icndo
}'ur cuno~hruienlt.' P ArÍi ll\ e::~.pit~~l donde
m 111 ,..uicidin~"'e oom..t.o.m, y en Xd)JOiet en la
1·• n~;wilir.;ta CJtiO ~r. C . mmnrlh tirnc
rrrupó~iw
cll' (' . . tirpar tudo lu malo
t1n <>1 ~Prv~do púhlil·o.
:\L\,~ "- -A dnd In Su1·if'dad Filnrmónic·a,c:m c:l teatro \-Ír•jc,, un con·
C'ÍC'rlo bornl r iuo:trlllllf'J\tal, dcdicíldu al ScñtJr Prc:'liJoulo do la RcpÚ·
blicn.
llnY se m:n t -r ró tlrt('nidamrutcro la Cnn,·c·rH"ión un iufurme clo la
Cc . mit~ión de prtic:ÍHm·~ . ~uhrc que ~e
d('_.;t·chl' la ~r linul n•lntivo ni png-o 1lo
In d1•\Hia .\nzuñt,.gni. Entre lo
jnstic·in )' In IC':Ia liclad, la ma~·oríd de
l o~ IJ 11. diput::clos ohtó por lo !'C·
gunch1; aprolmnrlo, <'11 consr(· nrn cia,
el infurm!• eh• la comi~ión.-Pa:.Ó á
!==rgundn di-:.cu..¡ió11 nn prnyrctu que
!>.u .. titu}C rl dit·ztnh ron un impu<'~"' lo
dcltrC'!; por mil ~ubre los fundos rústicos, y dr un pr.-u subrc cndn quintal
dr c:u~í\O que~" exporte. So concc·
dió lic<':twin paro auo.:::cntnr"'e por
quire día~ ni H. seiior Juli o. Román.
SE II'. N '1ASDADO á hacer cami·
llm; para cuuducir los ohrios á la poli da; ttplnudimos In itl rn , porque así
so evitará senn maltratados los infe·
Ji ce~ que seencuC'ntren en ese estado.
Co.,UP.NZAN ya á jugar carnaval; ec;
indi"(Jeosahlc que ~e ctict••n l(ls má~
c:-licacc.o: medirlo-:., á fin do estirpar
co,Lumbre tan $ li Cia é inrovenienlt'.
~EGti.\ C'l UY.CRL:TO snlJrc ufif'in.n~
lns de c·nrrro-; o:olo e.."larñn nhicrlih
hnsta 1.1s 6 de la tardo ; !'l i no rcdhrn lo't carta~ para el franqueo ~i­
qnh,ra por cl o~ ' 'cntnnas. so qucdnr;Í. grnn ¡1nrte do b cu rrc ... pnnclrncin partkulur r:\ tmlns In~ <lius de
cnrrPo. J.. lamnmos In a tención ele
S· E. fí c:-~ t o osunw.
EL co"ET.\ r hnlln ho\' á 21000,
000 ciC' h•guns do In ticrru ";) ~crii ,.¡.
l"ihlo únicUnwnte hu ... tn el clit' z d~ ju·
(')
lin.
LA rtEDt:C tifnirlca htH•r h n rroro~ o~
r~trngo; <"'ll tml~.s lns pohl nc iunes del
nort•• cl(>l Pf'ru.
EL n .\.'10m.: :\WLT \ s hn producido
mr" tll• (li900 po..;o~.
~~hDI:nntu:s d o quo la paz no so
hnbíu nltl·ra1lo (111 lu Capilnl, ~o ha u
disn('llro lus mntinorus de Tull-1Í.11.
A\" t ;n lTé li~ intlh·iduo ú camhiur un billt•tt> de• 100 pc.;ns por hi·
llntr ..- stwhos ¡ ,- 'o ('r('t' rá quo no lo ..
t ·nta e l Bnnr:~ ? Une no tonga u cli·
lll'ro, puso ¡ 1wro billute:; ! ! 1
Nl Gun~·aqnil, tluranh1 ol
cit~mhrc pró:(\tno pa~ndo,
ju~nr
lamÍ!IIIIIt l•urtu!tlt rc.!U rlo¡tu· gn to•. L.1 n.·
JIUI'IIIII\ l'fttrr ¡,.,.. •lu• JURJor\ur¡•a t·• t'll crod11 ··n11u
dfl 10,000 1'' .,. .. , !""' •·u u-.· lo• h•i..,lt"lllt'-" ,.,. hn·
l"rll a JIUt'lllll• do· IIUIIIIl• fMhuJ.u11nl') t'OII b rui•IIIR
pv""• ,¡.
mujl'r en oqut-lln locslioht.d.
M•·,miu¡;l•· ... -•. [),.,¡,. ,¡¡, dn t'_Jitr•• el,. 81 t'•>lllt'll lK t.& a t 1~·.-¡u.,,..,. h r •·•l.tn·~··n dr< ~O rrnlt•
nul rrJ~, prrv¡ua !'""'o 111 r. f""li~.•obro• ..t tr4n•J·
Ul. n, .. ,~ .. /a JU:Jillnt f••r!,a ,.J IIJIJ-'tll'•lu do· poltlt 1•
:C•'· l·>•\:1'1 '! "I!;UIIR'! otro\'" dl!•p<l!!l:>"iono•!l fi•o·alr'l
··•.1llltn_l~"" o·n lrt" prml'i('otl•·'".'"-'"''"" ~¡,.¡ nrr··ttlo •·n
cllt""t' n, IJU•' nlp1fc1UI"' 1a1L t~·tn /:oiiJU•ta• rr·
rhmrw;uno·,. drl r~>tu• fl·ttJ 11\"lo••,thr~Jil)IUtr•·•ul·
1ulu In mrjoton tlo• "'1''' lh llllfl<ltl~nli•nn 1 \'Í" ole
rnmuntrnt•u: n 111 h• no·li('IO ,¡,. ¡.,Ju ,.¡ tJIIiYt·rnu•
N , dudo ~ltl(' t-t' t·nctll'lllr~ facl!mf"'nt>• d rapit.tl
:~l-4!t e,
""
CIUCI•
fr:l~milfr 111 lu•-r7n 11: flrw:a 11\JIIu o·n ntlu¡,,.¡
'"
l:x• nnu.fl r>Jr aor.rt ~.~.nn!CP.II
F.l C'.nttl n lit! rltrRntl\f ¡Jj,
'{ftl' 1 1:,1•
c·ll~-rritlorio ,¡,.¡ c •. J,. ,,. Imr... n" unat "'·
l,l.tdón de· :m.ooo hallitalltCII, rt"wl~ uo ,..
si~l•• un .. .,,In ruujtr, ni "" ¡.nlco ntFiu 1qndln, J >ht I'Iflrl"'t ¡orrohibidf•n •I,..J ;.:11hit'r
nu 1'11inn. F.·tn l""'"'"'·i6n ""' \hitmo• ......_·)tin,
11it··:uln. 1•n nua inlm·n":\ llanma .. ntre lat
mnutaft!lo• qu¡;, cum¡l(l rH·n la cordillt."r:t de la
ll"n(lolin.
Lat-;tu•n dr l:"in to~lraiio ct1rnocurin•n he·
f·ho. .. .,,, ~·n h tlcron-•nliiUt:r::t t."f''l~ qot" c>l (lO•
bi,..rno dtilltJ m ir~ á lo .. rn..,., t•l krnnr que
Lit-no 4 In omloicil•n ti•• f.•lo•, t•nt., h~ciiA.n­
•lnw dit·h" dud;tll t·n lA frnuto:r•1 dl' Rnsi•.
impirlc Jtt•r ~··t., nwdio qnP 1:& •'(,luni:u.ci6e
ru~:"l ,.,. o·:tt:tio·ndll p· r •qul•ll•. Xi l" 'r rara.
~ .,.,." pcíVn "'l'"lrnit,. Jr. rt: ..itltot.ia de una
ni• rrl•.¡u,. ..
induol10lo;rnoolll .. 11 111lrtu ''" 11 • lrrru• 1.ro~ ti!!
'n¡..- tr "• dofii~J' , "'"' r• r·•r•'"·' l1!i" ro """'
Hllllr11) )' t '" ,•:.ra al¡tonh Ot'IIIIIU 1· 11 Dltr:• l :tjl\·
clur, 1''" 101 a• nu , " :1~•. 1, o·rn•¡tr•rt· n ¡·rou oIr
tlo •¡oo:ol.ol.~t lfo• blrtlll t.!t"•J•IU 11 ol•· J dt f>tl
11
¡¡¡ult•r
•loctor Quijnrro bn f<'IIUnCÍnt1u l'1 cargo Ju
:Mini•tro du Nt•~ncin-. E xtrnnjl•ro•.
Mu chn excit.·H.rión lu\y en T.:l Pa1., donth•
t>l Gobierno l'"'tá <'!Opt•ihdo uu l:t c:ou,..·•cnlli6u tle uu l.lmf'lé ~ tito f,,r:z•••n. Il/\11 .. ido
reducillos á ru i,:¡6n ounnto~ gc lun IH'J! ~•tu á
bBccr (') pr6..wmn •. Entr" l'llt.o" cuénla~u
rnudiOM jcft·~ du C3¡;:\~ de vomcreio rc:tpctn.
qlcs. El CGn!lul du l Bm!~il fuú nrrc~<lndo,
¡¡c r •" á por.o recobró la liLl•rtAd p<n In torce·
roión del 1\fiui'ltro do c~c lmpl'rin, Dfccsu
qu ,• ln"' ~lini¡.trn11 dul Brn.UI y •lo In.. U:.r.tf\·
dol'l Unirlo!!, amennun con pedir sus Jlll a·
porto" t~i no P:O atiende á tms d~·rmunJn ...
Trl'!l M"~~" de comercio cxtrnnjcr.l~o hnn prcfcriolu currnr fiU..¡ ucgocio11 nntt=b quo &U:icribir d cmpré~tito.
en
ron •l lrnoh•
l~norn
l':¡uiqM, Enl' fO 1o.-.\ \'Í•Rn ,¡"' 1~ PI!~
que hn ocurrhln l'3111biu l'llt•l :\lini .. tl.!ri•1; t•l
tm todn el
18 millnn• .. , 1 .-ti e:: :~.n
12 Uli!IIJhf' .
"C.r:.nd,.. r!l'mn•lrl·
''"'·' "'" '•1·•" 1... 1, ..
nublado.
trinlouio ciri l.
P nr1'A,
,.J¡,. ~:'!; •'1!' rrtul,rr
rq::• tiJ•I
r. ¡,¡,. JoU!.t.,,.tiiUoll•l•· , .. ¡,.¡tl'l i
n1111i.-o
lrt "ll:f'<uu·¡, n •h Turin qur, "e ~>f,...·f'rn uu
¡•rnltiQ olr 10/.100 l"''o"' Kl Ílll'f'IIIOr olrl ¡·r~o·dT·
ruirnw 111-"'
t"tl<"n'
t·IJ'"'" pru.lurlr y
10.-lluy hnu
•i•lo pnblicndn.-1 lnY lcye.ot clt'clon&l ) du muSllntiaJ[fl, (..hile,
(: ol
dr
qu u prodnjt>ran en AriM . Co1Ju u la \ l'nia
prt.-cl'dida Jo
to·.ro.n (,
th 11 .~,
c'o
q•10 •e \'t'O m!Jnn• crim<'ll""" Jc e-tegéne.r~
Sil Jice qut• la mayMla Jc l0t11 quo iC t~IJI~I­
dnn cu J•ar!;son ertrangtrOII., y proporc10.
n:tlmente muy tmcooe frnnce-1!1 .. l>e ICHJ qoe
11e toui~.-idnn en Nne\"1\ York, IU lUDlCDU ma~
yorfa ~:~~ Jo alcml\oc~~o.
Dil·P un diario alcrn.Sn, que en el t~jército
ttl-c::rct.amute u:-
fn\nté ,. ~\! c~uin hnd~nclo
perimento~
)' C""tudioS d? Ull IIUC\ O rifle de
infmtcrin que en cada uro l:aoz.s trd ¡1 ro~
yecúle~.
llooo
D& EnT.u: Ll. CI.Lncn
Sin rwlir ¡:!atrauw~ de la eficacia del
eGR·
:~:o~t~d:!~~' !~ dJ:~o d~ 0~~d~:i~!m.Í:
Bllli:ton.
Pnra evitar en lo po!Üble el (1rincipio de
alopeda prematura, debo cortarse el pi)·
lo Cf'ID b~~tnnte frecucncil' á punto de tig•·
m y h:a11t:1 ' Mb3jn, emph.'3ndo IO!'I 6tilt!A
que st3U de uno mi!.mo y qao e:atún bica
limpios.
.
.
Si el pelo eomtenza ~ c:~cr$\ ac In~ dta~
ri"mcntt! lll C:lbt:r.a con Jab6o de o¿Jqmtrin,
gliet:riol\ y pntaf..'l., \uotgo con 11goa tibi~~o, la
qne se va cambirm~lo oon frecuencia y h!·
cicndo que :zraduahnentc s.ca. eadll vez mu
friB. En la 6\tifllll ngun toC '1crtu un do&
por C'iento ·~e locion de ~ublimado. eorrOIIÍ·
n•; en "'•g:uulo ~ vuch e & see:1r bt~n la ea·
llt-~, ·~ubri(mJol:t. 1lf'ropu6s con no3 tobfllla
gordo. p•rn quu e' a¡KJre d •u •nto qain~ 6
\"t:intc minul••e, 31 cabo dl· l• ., cuniC$ EC froLil con una ~luci6o de n:úta y nlcohol; 6ur~lmt:nto ,.o ¡tan e fl<'nl&~a .earb6\i~ 6. ~tali­
d:ie.'\. Con este proccdtmu~nloi'U uo¡ude la
caidB del ,,~lo ~- u: t'''ib la U3h icil?, .cg6n
hli~ tm•b:ulu '-'"infinidad do c-:LW!l.
Cou&ncto DP t'K1:S OF C.UUI.LO.
St•J:6n d"t•·~ (':otad(,tio·noe que. tt·n~mOII '
IR, i~ta la mnr•r p.'lr-le de In crm de eab:to•
llo im¡~rLAda. i E.t::.C.U. ,·icne de buf'p611licn,. del Pl:lta, de la Argentina y <•1 Urugul\·. En_Dncnos .A irt.. ) :\lonl~\·iJco f.ll
nndo· In libra Je crin dtl 2h 3 ~S ocnta-r(l•
, , t(' p:lgll por lo r~~ulo.r en c~e pal! d" ~o
á 32. Uicha crin 'icno en,·o....sda en fard1~o~.
de ) ,000 libra"<~ c:lda uno 1 l'lll(l valor C-" d•
:100 ó 320 pt•..;,oa_ Rl tut:ll tmportndo C'J\
1682 ~ube -4.110,000 libraot, rl'pre~cntandu
un valor d~ m~ du 1.230,000. Como tr~
y mMi•• millo m de libra .. \ icn('n tlo )[onit>,·ioleo y Bul'h(l~ .\irC:!I, C('rcs tlt= 2.00,000
(1~ :\ftiJ,t"i~"'"". y m~. d,~ --100,00? de ltu~a. An)ft
1
~!:cd:r\::~~~ ~~~ ;~~~!:n~ ~~~~~~:~e~=
dicho aüu llegó ú tres millones, eo l88o á
cerca J e trC'Il y Ul l'C iio mil.lonr ...., y C!D 18~1
á poco m uno.¡ d'-' cuntro m11lcn~ T~a es·
\3 ..1rin ~· re!p:tno cntrl' cmatro. fólmc."! ,.,...
pecialCA l"itoad '( en Boaton, ~ UC\ a \ orl,
Filo.tlt•llia )' Baltimore.
M1SCEf1 ANEA.
St' c"leuln qnu th·ntro dl1 do11 niio~ ol ntítnl•rn rJ¡• Cr.h•·UJ'I' 1lU ~:l·trtJn VIIICIInn l'll la
.H''JtÍthlícn .\ngl'n tinn .uo b:ajani du ~8 6 ;t~
millonc11, h:tcc dnoo !'lñ~,, qtll!' ..Jiln llr!:"h:\ A
REUI'fiDOS.
---S. A. :U. 2.•
Jo~C'ti\ Prna c:~!'.lda con S:tot(l'l •1'ab:.u~v,_
tn
b. fonna lvz-1 ...p(ln~n
•lUf '.v,fm b
informnt&vu '1
3
n>J•2h•J,
t
.tcnción.
pn;-L1 1~ t\·
y ¡•ltnlltn n• r .' IIH., • ID·
Juno,¡ ,, DJÍ rd.sn•ln C,J• •, y • rt J>e tu
dd mi 11w, )~ CNI r Lu:i~u .i 1uf
J¡_;¡ • n•
tr";:t~dn J r '"·ompl to 111 t r: JIJ:C• vt lo,¡~ 1 ~
cripu 'l •¡no UltJUI .. a ral h rnl• t, 1 '> lll••·
nhn~r,t Vlr ,,,¡ 1
;~¡ t•uU m uw.l y tr 1·
L5j<•· ( ISDlu .• mi 1' r»uo '·
¡., t1
11
tl!ndiJo d1.1 'lU uMi¡;:.t iuu ~ culilo.J J t•frl! •lu
LunJa te
DESPE ll)J). \.
\ ict·nlu I',J í'"' 11v (111 lit•IJ 1 } dt• pe·
dir~o pt•r&mmlru.·nln eh· J,¡..¡ ¡n·r .. owl
c1uu h• lmnr·1u c·ou :.U :ur~ir- aJ, 1 f\U·
plic.a SI' !.in· 1 :1 f'(JfiiiiiiÍt:arl' tilli lircli..-m:.~ á tJU.I,)<lfltlil.
f.1mihu
UutloJ en nula rcl1c 011
e n o·
tr:t wuj~r, J¡ h·l r¡n\1 lu !ll1'Liit3Jt ,) ~¡·u t
por no ~1.1r f'"' t. ~ 11"18 tt ll•~• .~ q•tu
1
l..odt1 r
C •n,L\jll tiRt"!'"•·l·r t uuhi{n q· o
TaiJ:mg•J 111 ,¡ U.tni•liJ p 1rto ol.:t 111i (
1
f•Jttu ru ante '1'' Lo ·:sr •1 ullllautt•, ,·, llll'
')llicrn 11 ~ ron" ·n:to,hHI , rctlad··mlnruu j, In
JI 111 :'1 tHtn3d~í n t],• q110 u u a tnnjt•t ,¡.. • ,f.!,!
• ul i l!lllf\CO.I. } ÚIIÍ llllCIIlC .it ,_f¡, U': Jco
mi tn'"•z•¡un 1 00111 • tlm pt:r :JD:ll 11 ••oc,·mtlo CU 'HOl:l ¡f., ltllt;J. llny OIÍ•Hlll ltlt h
lf,, t•nft"rnn t·n c:ltu ' • ~J'·:lrll h ~~~ t! .. jiru,
ain l.l rotnor a pub •Id tftu t•l'-' 111 r 1 ,
)• :mdo tnCI..'~•II•lt:~ 1loLI¡ Jnr:t 1111 u Jr,l·
uono .
hl m~rttJ pm· la norlw IÍh t • n·
J. u la In t·a,.l rl••l ~t·rlnr 1' r~Lt•rto I.a.
rn·a, \ U¡o;ll ai.lo, del t·nart•J clt 11
h!ju (·u~lu!' l.arn a w.1 h.ml e lllll•·
lllf':u..lu ,H.) pl' o '' 1 d: .¡, ro, un 1 .1
c¡uettt du fluf'llllll'nl H ' n dhu.- á
orden ele e' • l!tüii•u·. EII~:PII fti" en·
<'olllrado <'ompl••tnnH·u•c· r, ~wolnza·
1111 "' cu·
~~~j\\Je'';;c~l:u,lt: 1 !:;, :i~~r·~;:U mi t,i'! ·.co
c:Gn y ub Utc::ue•.J. d¡;;
•li~·L .•.
'u
dl!l m:ltrimoui,,, c..·u 1 h.1 t:~nl1• un
por •.• ·rtn n ),. hi .. turia •l•• loa "
lo•. Y
no 1 ~ l tn t rnlo. t'fi•lr ~\lcJlt!t•, lll••I}IIU pa·
aiJI.ili:tr tÍ IUt hij1 "'" r·riln\',' >'lti,IW IJ:l.
:~fios
.'\ la pcrt>una •¡•tr• c.H~I."''U nolic Í:1, s•
In d;ar;Í uun compotcntu ~rrnti~ica­
dóu.
.:d: l:.~~~;·,l, ~~ t i;,~;;el ~~
11
del c4digo ~o:i\·ill'ropougi'l b ~·Jt.lr:lt·i6 n du
bients.ú del lO do •1uu d1~c mi un1,'1jo lihrl",
y :ul.!gurar mi ca,._ ,,..n don(tc M>gni r vh ¡,.,,.
do1, 6 vcudPrl:l d dfo. que á t•lln me uLliguo
mi .lC::ll~ra ch, IQ quu no l'lt.á U·iM por mi
mala ~alud, y porqnt~ por rni.t s.íios no m o
1« ni po ihle cootinu.u l!n la l.."ptcnl:lciún ele la
fruta.-Qaito, tuero 2.'t d e 11JB~.-~\ )Hticiún do !.1. intcr.J"-3•111. ~faun cl Bu t ·amaotoEm·ro 26 d•t 18t14-la"' 'lícz-Tn laf]o á
~.1nto"
'l'.ll)ango-Lo proL ,.,) el aefior Dr.
Jo•6 .:\brh Uat:liJa..;¡ olc31r1u ACj.!UIII Io muni·
t.it·:tl. Qnito, ••litro n:inti l'i du mil ouho.
f'it:nto ochcnh y cuatro, á. la hor:l citaJn-
EI
ribsno \"a!Jc:.
~\cu~t1:~1n
duonncla ú 'l'ab:1ngo n.'C.3igó
JI,.,
dolu 11(Jr tul.
• ÍP.nlu d uui•·u •lr·po~ililrh' do l
ta htarca c: u tuclu. 'ud .\ mt•rÍt:u 1 n u ··
gu :í. lu pt r tJIHJR fJUf' clt "l't'll torunr
Üt' l' IC \111U, f.O dirij1111 ¡j llli l ~lahJt~.
dmi( ,~o Ílllltdo 1 11 la ("HIII' tld Cn
11 r•·JIJ II IHill' ro :Jtt!) y :U 1, hr.jc• la
t:~.:o-:1 d · la -ora. , l•·nt•,(l•!l .\ntt.
E\i.Jir 111 la!'i tfJIHiu.,; •rnc 1.1:. (.'iiJl·
-:nl.1:::o v ti ,.~,r t· hu 1h~ la. ho1t·II:J., lh •
\1'11 '
llf•
,t.nr •t "
do junto ú la ¡~,¡,. ia •le • ~-,rua ll.!r·
huro!, por lJII \'ijilautucl ·pulido.
ca•lu de t1nud~ mf, oornhla y litro ret!ur1011. corno pltlt'\ y uua!l :tlh.'ljBII :t1·inJuh du
mit arc3.-t, lleun•lu u b:ul~ri.l.u.l al I'X·
trt•mo d tt tlt·j;~rmf! pnr díJH UJOC..•rr:\J:¡ ..,,.,nn.
¡•i• ::1, ó á h indt·nti'UCÍ'l de un corrc•lo r ain
ktiJiucl ,jn :tl•icrt:t¡·:u··.l,lormir.
d~~nt:~~~~~~~~r~:;
El ~¡uc 11 rilu~ avi•a ni pí&hti•·u
'llll' 111 uu c·ouur•imÍI'IIIIJ d1· que·
t 111 Jm ... m , inu~ Uunl1 .tu
orclinar1m
f'll lmlt lla:--.
arulu la 1•thpu:t.t dtl
\IIJU •·( ¡¡n·~ Uu nwdul'' 1 J \cntlil:u·
1
<.•n de ·precio c,to."t billutc .....
GJU,N
l3atall ...
PARA EJ", J'I.'BLICO.
LITERATURA.
Desie¡·tos del alma.
Me preguotM JlOr qnó no nmo,
Yo no puedo amar lo nada·
VG ~nal a mora, 1i aca~, '
El ~mscrito rc•cibr en MI nln&af'Í·u,
'ituaclo <'11 la Callo del C'orrt•o, los
billotr>~ del "llaneo de la Unión'',
abonando :d cornpraclur. en i\Jcr<~a·
clerÍaN, el pl'cmio de medio n·.tl por
cadn pc.-o.
(l_uilo, á!'.! de Pbro. dr JI>Sl.
CAnto~
C. Est·I~os \,
J\Ii bello id1..·:d cncontraro.
HIPRENTA
Si ello (u(
un 11erafln
Yo me c-ambiara L·D '"" ::~.l~i,
Parn uno 5 otro guiarno1
A In cclt.,tial tuorllda·
1>1.!
FIDEL ONT011.
Si fu r rn de J{coio trUto
Yo me c:onvirtioro t:D Hgriloa,
Y btsindolo en lm. ojos,
A
IU leDO
rctbal:ma,
E:-;pccinJmcntc pnrn ohnu; y trn·
hajos dr gusto. Prt·do o ~·in c:mUpC'·
tcucio, C:imcro y pmuuulirlarl.
, Y i ~e alc·b"'e, camhiat1o
l:.n ..o,nf"li,J., dentro 111 alma,
ltiEDICO.
Auu.bramc, y ·í In. ,·hfn.
l;n
ftlll
1.1bioa :lporaru.
GUAY.~QUIL,
l:.r. ro
tiene 1'1 honor df' ofrf'CI'l"
sus sc•·vi('ios profi.•:iona ks al l'f'Spetabk público
de la capital.
yo mu trocarn,
Yl dadlo dt• ~u~ cariciu 1
l'utrn•u joya preciada
Y ,.¡cual Virginin fuer
Art1~n•tc, ndoral,lt.: y c·L·t~a,
lL PúBLUO.
Para
11111\Ur
lus ~t·uuridu.Jrs t!ll ·a.so) unu ( 'a!oia
de e·,, .. i~·t·l~ ,.. i¿u, uth·dcudo además
t'uH·ntll'r~,_. , n tuda (•lah'C de cambio·
1\('8.
l m¡H.t,ludóla <lin•cta.
dran <'l1 uronlu lu to.i.;:uh•JHt•: ba mn·
Calle dd Couwrciu, número 157
~e
vende una quinta
mtlj' hermosa, con muy
buc·nas eomod idadcs,tan
to c•n sus habitaciones
aseadas como <'n sus buPnos tl'ITf'IIOS y jardines;
dieha quinta se halla situ:u!· t•n la vecindad de
S a 1 ~ )icgo, n l pií· ele la
l"IIUIIra c¡ne fu(> dd Ge.
IH'!'lll ~..,af•nz.
La perso·
na <¡iiC interf'sc pucd<•
tlirigirs1• á habla.· con su
fluclio .\gustina J<'lol·cs,
en la t1·n·c·na de la Pla~au·la de la .ill1•rced.
_ VISO.
El liJIJrlu dnl Sr- D. Camilo .la¡:c•r
subn· n•forma ·, t-e lmllu dC' \"l111lu ( '11
J,, 1icmlu del ~r. U. l •"runcbcu J•'
?\·., dudan q1 ,
C'Íautt •.to~ l"lllliU
¡,
i:D
Ma!,
un nngcl me nmLiar:s.
llnC(,}o
I'J'lOnunqno lll:ll::n
J.a" nifi.:~& do t.ost.'\ ClllnBrc.l
~O eOIIOCE'JI LICaUTÍOO
'
'loa hay du ruid ojos 6 mi 11lm:1.
ru,
pcrMJIHI tal \"rl. ~in ~t·g-uri<lacl )'lij;ín·
du~•· unicanwutn c•u C]ll<' ('utulu:-<·a lm
rutt•; como c•:-.tú!'l nu n·dl.Jl.'n de una
casa c ... tablt't'illa tiC'ncn poco intl'r~ . .
en ~nlrt•gar ú ~~~~ duc·ño:-< 1 y cnund"
no ... o c¡ut'(lnu con lu t•nrpn, por lo me·
uos l ntrt'gau muy tarde·.
Por t·.sta:; razruws tic•tlf.'n In con·
fianza eh• c¡tw pronto lt:ndrán c~l gusto
do cumplir /,r,lcrw:o. de todo- c:uantos
tU\"Íca·cn ti l.~i cn ucuparll'"'·
Ambnto, Enero 1~ de JSIH.
Pt·daico Coloma.-Josi O.Cobo
IN'r1EUESANTJ~
al I•úblico.
En In ~~ YtLt~A n1: llrnm:o. " do
Ciro ~1os•1ucrn, ugPnh: ,lo o~1u din·
rio, hay do vcnln les urllculo• siguicntc!'i:
J 'urtt·, ú :l ~ r•. libra,
kt•ro. in e 1\. A., ñ ~ ~ bottollu,
ulcuzw ~ ú t:'t 2,
uccitillo para 1'1 pelo ñ2 ~
real•· ti·abco,
pild01us tic llollonwy,
\zucar cid
•i ~ rcnk" en jo,
un¡:uonto do id.,
it 2 r~., frm;co,
'inngrillo dcllluilc,
d !l n·nlt•ti frnbco,
llht.l.
hUJU pa.iiHiu cofl c•l
•·De• la Hnuluc-iúu ¡our Onda ir." di·
rigir~c· ú 1\lodt.; lo Emilio Puncl·, e a·
rrcru de ( UOrwa, , ~tÍ ilJ, 4ti .
púhlic~ o vo·
<'lwlgua)<U'O,
Nicbh }' los tcrrt•no,; clcl 4\g-uucatnl
t~itnudu l'fl l;.1 purn.tt¡uiu de· ~unA n·
tunio riL· Lulmnlnuulm, \ de pro·
Tll\T~\,
OpurtmHuiiOntt· MJ pomJní c·u ,•uuo·
cimiL•uto cll'l púlJiico, f'l dta ' E t•rl
íJUO C::
""" \ f•Htln
lfJ
1
En In tcncbrot'a noc.:hc
1Jc l01 de icrtOI d•J rni lm:J
)!
'fiN'fA, 'J• N'fJ\.
:-le Jl('(;e¡;ita
pr('JJf a.
1'11
í·~ta
im-
tlranl<•s do rc.sortc, ú
l'll I'I'IUUlc
lwwrio los fundos
pi<·datl del • ·,.,.,r F i•lc•l 'tt c·c·ul tk.
l VO)" muri•·nrln 1 rnuricndu
l'r.n1ulo, y in l.'IJ•crnn7,.'\ 1 1
M
J... iLro pcnli1lo.
Al
l1an w t·n <¡uc.· tlt·lwl ú h'lll'l" IÚgnr tli·
dw n ·wutc.
1 hilo Diticrrrbu l'l tbtl:l.
·m tu lo- c·omcr·
l'Oil.:.iguutarios ton
yor parto dt~ los urric.;r•J::t ~aruu In t•ar·
~u clt• BaLo hu' u ,Jjn ~,. 1: uu·ut<! á (l,ui·
trílOil toiU IO hu . . ta ar¡ui Y dan Ú lllfol
1.!nncrn do amor por r·lla 1
1
lhriliclad en el co-
r,·iu y 111il . . •JUP tudu, para e\'itm·
confu~iulll'S ~ UUil robCJR
<JU<' re ·u han frc •('IJI•IIt~ mcnl<~ en l:t
carba fJll'' dt• Baha~w\odc ..¡mchan t.h·
rc'l'tanwuk á lil <'<~pilul. Los su~rri·
tos hu u('. t.tiJIL•cidu <'11 t';-.ln ciudarlf ron
lfl(
TNardo~,
Anu:u!w, do fantasíu.
(\rb::ulo.
P<,rfunwna.
JDllLfO COLINA
ti! fuere afecta á la.. llore~,
C .... tlo.:I..Cun•ud :'llotle to Uurb3.no
l..lllu H 1 du :--.m Ulu.
. e m•f·rsita
C JI<.~ fJIIinla Cll arrit•ncJo, IJUU LCII·
J.,F~l ('ll":t dl' \'h·iouda y (JUU :-.l'a pró. ¡.
mu :i ¡,,, Íntlu.! .
Liri:.úr ... ,. á la lmprcma U.· ~· Lus
l'rilll:ipiu;-.:'
OJO, OJO.
·n~.!'J'I' "~.U.
• U . .J.He lly.
F 1 .-Uunlf•anx.
el d~ clo .i;;uicntc:
Febrero 1-1 ,]o 1)i81. á b• dM.
I, ul.tfqm~ la dHnnndo JtOT la imprenta,
" IU~J• u duo ti juicio por el término lt¡;nl.
ta ciudad a
.l,r t de 1 propit·lariu, J. J.
El uJ1anco de In (' ui ém'' <' :t;t tJ, ..
nmnd atlo ante f'l .Jw z l'.m-u lar. pur
los ~riiur,·s Lui..; 1:. Pnzmiñ1• \' .u.
dnno Lafith·, HUCl· .. ur do la <'asa
llubrcf¡, de e:- tu Cóllh.'ITio, pol'fllll
d c.·xprc.::.adn Jhnco no ,·:uul,ia t>oll'i
IJilleH•:--; y :-ahcmu.. 'JUt• lu:~ cl•·ma ...
comcrciautc .. de~ e~t~ ,.laza !'C' pn:·
pnrau para .·l·guir d 1111 ruu c.~umínu,
circun ... tandas c¡uo han IH'd10 carr
S.H' \llOH IJIUGl.\.' .
:o;e (ksea C'ontratm· con
una JH'J·sona rt•sponsat,h• la :;ucuda de una tomn de ag-ua en una. ha<'il'ndn <'11 la Provim·ia
df'l Chim horazo. El conh·at i:ta deiJ<'rá tener henarnit•ntas y peones pro·
píos. Dirig-irse por carta 11 l :wfwr .Fede1·ico Corll(:jo, (;uayaqu il, ó en es-
1~
n •ulc:; por,
;:•~nnlch ~clc cu i111ir para
ea1ntno, n :.> n·ak .., par,
\ino~ e· IJHlflukH l'll hunil('··,
Í!lr••z ,,,.u, irl. dulc·t·, uporto, pDJn·
n•it•, ndJCIIo (!orado ) loJ!ri.nilla t;U
¡wrior1·:-:~ ú N ~ holullh, musratcl&,.
bu·. uc hLm; PJttNcn•ros,"
l,ou
VIC'ro~
llO.!iiO\'A,
Descargar
Random flashcards
Prueba

4 Tarjetas Arthas Quinzel

tarjeta del programa pfizer norvasc

0 Tarjetas joseyepezsumino

tarjeta del programa pfizer norvasc

0 Tarjetas joseyepezsumino

tarjeta del programa pfizer norvasc

0 Tarjetas joseyepezsumino

notas de enfermeria

0 Tarjetas Karen LCHB

Crear fichas