PDF formatua 390,21 KB - Orquesta Sinfónica de Euskadi

Anuncio
EUSKADIKO
O R K E S T R A
Egitaraua
Programa
Telemanndik Vivaldira
De Telemann a Vivaldi
Georg Philipp Telemann (1681-1767)
Concierto para flauta, fagot y orquesta de
cuerda y continuo en fa mayor, TWV 52: F1
I. Largo II. Allegro III. Grave IV. Allegro
Suite para flauta y orquesta en la menor,
TWV 41: AA2
I. Ouverture II. Les plaisirs III. Air a l'italien
IV. Menuet 1 - Menuet 2 V. Réjouissance
VI. Passepied 1 - Passepieds 2 VII. Polonaise
Antonio Vivaldi (1675-1741)
Concierto para fagot, orquesta de cuerda y
continuo en si bemol mayor, RV 501, “La notte”
I. Largo-Andante molto-I fantasmi: Presto
II. Il sonno: Andante molto
III. Sorge l'aurora: Allegro
Concierto nº16 para flauta, violín, fagot y
orquesta en fa mayor, opus 44, RV 570,
“La tempesta di mare”
I. Allegro II. Largo III. Presto
Francisco Herrero, Inmaculada Aramburo*,
Nanako Imai, biolinak; Arkaitz Martínez*, biola;
Jon Larraz*, biolontxeloa; Aleksander
Mikolajczyk*, kontrabaxua; Bruno Claverie*,
flauta; Marco Caratto*, fagota; Loreto Imaz,
klabea.
*EOSeko kidea / miembro OSE
(Edición XIX. Edizioa)
Grupo de Cámara IZAI Ganbera Taldea
2010-2011
Miramongo Matinéeak
Matinées de Miramón
Euskadiko Orkestra Sinfonikoa
Orquesta Sinfónica de Euskadi
Babeslea
Patrocina
www.euskadikoorkestra.es
Otsailak
Febrero
19
11:00 h.
HURRENGO MATINÉEA / PRÓXIMA MATINÉE
Otsailak 19 Febrero
Martxoak 12 Marzo / 2011
Telemanndik Vivaldira
De Telemann a Vivaldi
Gaurko egitarauak barroko garaiko bi musikagileren
musika-ikuspegi ezberdinetan du oinarri; biak
garaikideak izan baziren ere, errealitate geografiko
eta, ondorioz, baita kultural ezberdinak bizi izan
zituzten.
El programa de hoy se basa en las distintas visiones
musicales de dos compositores barrocos,
contemporáneos entre ellos, pero de diferentes
realidades geográficas y consecuentemente culturales.
Georg Philipp Telemann musikaren arloan oso
pertsonaia nabarmena izan zen alemaniar
barrokoaren garaian; bere ekoizpena, oso ugaria
izatez gain oso goraipatua zen eta sarritan
interpretatzen zen. Ganbera talde ezberdinetarako
sortutako musika-lan zenbatezinek musikakontzepzio dotorea, fina eta garaiko gustuarekin
bat egiten zuen soinu-tratamendua erakusten dute.
Antonio Vivaldiren izaera, berriz, oso bestelakoa
zen; bere musika-diskurtsoa zuzenagoa da erabat,
oldartsuagoa, elektrikoagoa. “Apaiz gorria”ren
ekoizpen eskergak garaiko Veneziaren
errealitatearen ikuspegi ia piktorikoa eskaintzen
digu; birtuosismoa nabariagoa da, bizitasuna
nabarmenagoa eta argia, aldiz, biziagoa.
Interpretatuko ditugun Vivaldiren bi kontzertuak
“musika deskribatzaile” gisa defini ditzazkegu: La
notte eta La tempesta di mare; bi musika-lan hauen
bertsio ezberdinak topa ditzazkegu, Vivaldik sarritan
eraldatzen baitzituen aurrez konposatutako lanak.
Georg Philipp Telemann fue una personalidad musical
muy destacada en el período barroco alemán; su
producción, además de ser muy cuantiosa era muy
valorada y muy ejecutada. Innumerables piezas de
música de cámara en variadas formaciones nos
ofrecen una concepción musical siempre elegante,
refinada, con un tratamiento sonoro muy al gusto de
la época.
Con Antonio Vivaldi pasamos a otra personalidad;
con él el discurso musical se hace más directo, más
impulsivo, más eléctrico. La enorme producción del
“cura rojo” nos ofrece una visión casi pictórica de la
realidad veneciana de la época; el virtuosismo es
más acusado, la vitalidad más acusada, la luz más
intensa. De Vivaldi interpretamos dos conciertos que
podemos definir como música descriptiva: La notte
y la La tempesta di mare; ambas obras cuentan con
diferentes versiones, ya que era práctica muy habitual
por parte de este compositor transformar
composiciones precedentes.
Grupo de Cámara IZAI
II Musika Laborategia / II Laboratorio de Música
Zuzendari gazteak / Jóvenes directores
Informazio Buletina
Boletín de Información
Euskadiko Orkestra Sinfonikoaren denboraldi egitaraua jaso nahi
baduzu, buletin hau bete eta kontzertu irteeran utzi.
Si desea recibir la programación de la Orquesta Sinfónica de Euskadi,
rellene este boletín y entréguelo a la salida.
Izena / Nombre
Helbidea / Dirección
Hiria / Población
Tlf.
E-mail
IZAI Ganbera Taldea
Datuak Babesteko Lege Organikoa betetzearren, jakitera ematen dizugu zeure datuak Orquesta
de Euskadi S.A.-ren jabetzako fitxategi automatizatu batean sartuko ditugula.
Orkestrak bere helburu komertzial eta informatiboak betetzeko erabiliko ditu datuok.
Jakitera ematen dizugu, halaber, zure datuak indarreko legeriaren eta datuak ezagutu, zuzendu,
ezabatu eta aurkatzeko eskubideen arabera tratatuko direla, eta eskubide horiek gure helbidera
idatzita erabil ditzakezula.
En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos le informamos de que sus datos serán
incorporados a un fichero automatizado propiedad de Orquesta de Euskadi S.A.
La Orquesta utilizará esos datos para sus propios fines comerciales o informativos.
Igualmente, le informamos de que sus datos serán tratados de conformidad con la normativa
vigente y de los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación que como interesado
puede ejercer dirigiendo un escrito a nuestra dirección.
943 01 32 32
www.euskadikoorkestra.es
Miramon Pasealekua, 124. 20014 Donostia-San Sebastián
Hemen jarraitu ahal izango diguzu / Síguenos en
Descargar
Fichas aleatorios
tarjeta del programa pfizer norvasc

0 Tarjetas joseyepezsumino

tarjeta del programa pfizer norvasc

0 Tarjetas joseyepezsumino

tarjeta del programa pfizer norvasc

0 Tarjetas joseyepezsumino

tarjeta del programa pfizer norvasc

0 Tarjetas joseyepezsumino

tarjeta del programa pfizer norvasc

0 Tarjetas joseyepezsumino

Crear fichas