Descargar

Anuncio
861000
862000
863000
864000
865000
866000
867000
868000
869000
870000
871000
825000
860000
825000
859000
1
#
*
2
#
*
3
824000
823000
823000
824000
#
*
9
#
*
10
#
*
4
822000
822000
#
*
K7
0
42
SECTOR PACOLANDIA
43
0
ASENTAMIENTO CARBONELL
C 95
C 94
C
ISLAS
K
K1
K 1H
450
K9
0
K6
K
C 4BIS
K 4A
K5
C
K3
K2
K2
K4
K 2B
K 1GBIS
K 1G
K 1F
K 1FBIS
K 1EBIS
T 1E
K3
K 1DBIS
K 1E
#
*
A
2
A
C 86
A
C8
LUIS IGNACIO ANDRADE
C 84 C 84
C 8 6 C 8 6 C 6B
86
C
C
8
C 83A
5
84
C8 A
6
C 83A
C 83
C 83
C8
VILLA MARCELA
C 82E
3
C8
C 83
C 82E
5
C8
14
C 82D
3A
C 82C
C 82C
C8
C8
C 82B
C 82B
3
C 82B
2 C 82B
C 82A
C 82A
C
EDUARDO
SANTOS
82
C 82
C 82
4
C 81
C8
50 4
C 81 SANTA ROSA
1
5
C 8 C 81B C
C 81
C 80D 496 m.s.n.m
450 0
1A
C8
VICENTE ARAUJO
C 80C
1
13
C 80B
A
C 80
B
C 81
C 80
C 80
493.5 m.s.n.m
C
A
0
8
C
80
C 80
C
B
C8
B
C 80 0A
C 79
K
1B
C 79 491 m.s.n.m C 79
C 79
C 79
A
C 78B
C 79
LUIS EDUARDO VANEGAS
C 78A
C 78A
C 78 C 78B
488.5 m.s.n.m
A
C 78
C 78
C 78
C 78
450
C 77A
C 77A
ASENTAMIENTO VILLA NAZARETH
0
42
10
88
C 89
C 87
A C
8 7A
C 87
C 86
4
K4
C 91
C 90
ALBERTO GALINDO
C
C 85A
K
C 89
A
C 89
C 92
821000
430
DARIO ECHANDIA
A
C 85A
C 85
Rio Magdalena
821000
C
8
86 7
85
ISLAS
0
C
42
430
C 89
C 88
C
87
A
C 86
K 5A
K 6A
C
420
C 93
K8
K
ISLAS
K3
1
K 10A
94
C 93
C 92
C 91
C 90
89
C 88
C
K9
ISLAS
K 1F
K 2A
K 1H
K 3A
K5
K7
K2
K 1G
K3
K4
K 23
819000
K 2 0A
BIS
K 20
B
K 20
K 20A
K 40
1B
K5
K 52
1B
K 51BIS
K5
1C
K5
818000
3A
K5
6
K 48
K 62A
520
817000
K 46B
K 47A K 47
K 47A
K 46B
K 48C
K 47
K 46A
K 45C
K 45A
K 45B
K 45C
K 46
K 46
K 62A
6
K5
K 51B
25
B
C
K5
K 52A
K 51
K 46
K 45
K 44
K 44A
K 44A
K 43A
K 44
K 44
K 43A
K 44A
K 43
K 43A
K 41A
K 41
K 47
1B
K 39
K 40
816000
K 41
C 1F
815000
0
50
C
1B
IS
C1
1
C
8E
K2
35
K
K 3 35A
6
A
814000
K
36
K
1A
K3
S
K3
24
0
K3
2
K 31
K3
2
K3
9
K2
2A
K 31
K3
8
K2
5
2S
1
K 37
K2
C2
K4
3A
1S
0A
K4
40
K
9B
K3 A
9
K3
450
K 39
A
8B
8
K 38
K3
K3
C2
K2
5B S
813000
4
46
0
8B
C
4
K2
B
39
3
K 40
K 43
K 35
4B
K 34
T 34
C
32
K
K2
K4
K 38A K 38
K 38
K 39
K 37
K 34
K
7B
K2
K 42
K 38
6
K3
K3
2F
C
1F
C
1E
BI
S
C
1E C 1
EB 1 F
C
1D IS
BI
S
46
0
C
F
Qda. La Torcaza
K3
K 23
K 41
6
K3
K 35
K 32
K 33
K 30A
K 31
K 31
8C
30
Qda. La Torcaza
K 30
K 30A
1A
K2
K 39
K 36A
C 21B
5
5A
K3
K3
K3
K3
K 32
K 32
30
A
K
490
K 30
K 28
BK3
2
A
K 28
K2
K 28D
K 31
C
7A
K 28
K 27B
K 30
7
K2
6A
K2
6
K2
K 27
K 28
K 29
470
K 25A
K 22
4B
4A
K 30
29
A
K
8
K2
T2
K 25
K 26
K2
6A
K 27
1B
K2
1
K2 A
1B
K 36A
K3
2A
B IS
K 32
BIS
1
C
470
K 21
A
3O
G
K
7A
T 15
1G
K
K 3 3 5A
3
K3
K 1 0A
K 33A
K 29
K 28A
K 29
K 28
K 29
7
K2
6A
K 25
5
K2
K 25
K 26
K 26A
K 19A
K 24
C 1D
K 22
K 22A K 2
2
K 19
K 19
A
5C
K1
S
8
C
0
K 23A K 23
K 19
15
B
K
D2
K 28
K 27
A
K 26A
K 27
5
K2
K2
K 24
2K
K2
3
B
C9
25
6A
K
C1
K 24
K 23B
K 24
4
T2
K 20
K 22
C
K 15A
A
K 15BIS
K 15
S
S
K 23A
K 19
K 14A
K 15
S C3
3
5
C
4
C
3
S C
T1
K 23
K 17A
T 15
K 14A K 14
K 8B
4B
D1
K 14
K 15
K8
K 27A
K 26
K 16
D 10
C
K 36
K2
C 16 S
C 16A S
C 17 S
K2
K 12
K 10
K9
K8
K 8B
K 11
C
C 1H
1D
A
B
K 10A
C
40
37
36
K 6A
K
K
K
K 4A
B
40
40
37
5
B
RAFAEL AZUERO MANCHOLA
K
K 36
K3
C
IS
BB
3 1 1B
3
K
K
1B
K
38
A
2C B
2
C
B
C2
K4
0A
2A C 2 H
1
C
39
K
36
1E
K
A
38
K
C
K
S
K 26
K 2 5A
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
K2
550
C 1I
1G
K4
K 44
K 45
K 43
45
0
K9
K 13A
4
8
K
K 6C
X
Y
Y
X
K 6C
K1
X
Y
Y
X
Y
X
0
K 19
K 19
A
K 19
B
K 19
B
K 19 IS
ABIS
C
K 18
A
K8
8B
IS
K7
X
Y
Y
X
15
K 10
T1
1
X
Y
Y
X
K 6A
K
X
Y
Y
X
K 5A
K8
K7
X
Y
Y
X
.s.n.m
K 7A
X
Y
Y
X
441 m
K 10
X
Y
Y
X
C
K 11 K 1
1
X
Y
Y
X
15
47
K6
A
K 5A
K6
C 26
C 26
K7
K 12
X
Y
Y
X
C
K 8C
X
Y
Y
X
Y
X
K 8B
IS
X
Y
Y
X
Y
X
K 1A
K 7A
Y
X
K1
K 8B
Y
X
Y
X
X
Y
Y
X
Y
X
K 1A
K8
K8
A
K6
Y
X
X
Y
Y
X
Y
X
15
K 8C
Y
X
0
BIS
540
1I
3
K
31
3 8 37A
K
1F
32
1C C
C
C
K
0B
K
D
500
K
A
29
B
29
K K 30
A
30
K B
30
K 31
K
K
K
A
PANORAMA
1H
C 1G
C
C
C 16A
4
0
57
0C
C
K6
SIGLO XXI ORIENTE
K5
B
A
43
C 1 9A
K 40
A
C
K 40
BIS
K 39
K 38
K 37
K 36A
C
K 8G
X
Y
Y
X
K1
K5
K 5A
Y
X
K5
Y
X
Y
X
Y
X
K8
X
Y
Y
X
K 1B
Y
X
Y
X
Y
X
450
K2
Y
X
K 2W
K 1G
K3
.s.n.m
4XY51 m
K2
K 1E
K 1F
X
Y
Y
X
K 3W
K 3A
K 1D
K 1D
K 1D
K 1D
K 1E
X
Y
Y
X
K 1B
K 2A
K 1C
K 1A
K 1A
BIS
K 1B
K 1C
K 1D
K 1C
K 1D
X
Y
K 1A
Y
X
K 1W
K1
K 2AW
K 1W
K 2W
K 1A
K 1F
X
Y
Y
X
K 1B
X
Y
Y
X
K 1DW
X
Y
Y
X
K 1CW
X
Y
Y
X
K 1DW
X
Y
Y
X
K 3W
X
Y
Y
X
K 3W
K 2AW
X
Y
Y
X
K 3AW
X
Y
Y
X
K 3CW
X
Y
Y
X
K 6W
K 1C
X
Y
Y
X
K 6W
K 1B
W
K 1B
W
K 1B
X
Y
Y
X
W K
6W
820000
K 1B
K 1B
K 1BW
K 2W
K 1EW
K 1DW
K 1CW
X
Y
Y
X
K 4AW
K 1F
IS
K 1B
ISA
IS K 1BIS
K 1B
K 4W
K 1B
K 4W
K 3W
K 2W
K 2W
K 1C
W
420
W
K 2W
X
Y
Y
X
K 5W
K 3W
X
Y
Y
X
K3
K 1W
X
Y
Y
X
819000
K 1C
X
Y
Y
X
K 2W
K 1AW
K 1W
X
Y
Y
X
K 4AW
X
Y
Y
X
K 5W
K 4AW
X
Y
Y
X
K 5BW
X
Y
Y
X
K 5AW
X
Y
Y
X
K 2W
X
Y
Y
X
K7
X
Y
Y
X
K 6A
X
Y
Y
X
K 6AW
X
Y
Y
X
K 8W
K 7BW
X
Y
Y
X
K 10
W
X
Y
Y
X
2W
Y
X
Y
X
818000
Y
X
Y
X
K6
9B
K 63
K 60
K 59
K 58A
K 57A
K 62
K 61
C1
K 64
C 20
K 61A
C 19A
ISLAS
7B
16
C
B
16
6
A C1
16
C
0
9
K5
K4
7C
C 20
ASENTAMIENTO NEIVA YA
VICTOR FELIX DIAZ
C1
C 21
C 2 0A
D
20 C
20
C
0
57
0C
C1
C 21
K 63
C 19
K 52
1
K5
0
K5
K5
C 17C
C 17B
C 17A
8
63
C
K 58
K 56
K 10AW
BIS
A
K 52
IS
0B
C 17
C 16B
C 16A
C 16
C1
C 18A
2A
K 60
K1
C2
K 57
K 56
C 27
K 12
3
C 20
0B
C 17BIS
K5
817000
C2
K 55
K 53
C 22
2A K
ISLAS
LAS PALMAS
K5
C 18
C 17C
C2
ASENTAMIENTO PALMAS II
A
55
C 23
A
1
K 47A
C 18
C 17D
VILLA CAFE
9A
B
K 36
816000
C 22B
K
C 23
C 23
K 61
D
C
K 54
K 51
K 51
1A
K5
1
K5
K4
38
815000
K 52
ISLAS
C 25
K5
C
K
K 4 7A
38
C 8A
2F
C3 C
2E D
C 2
C
C
2C
C
C 2A
D 1DBIS
1A
F
35
C2
BIS
D 1F
K3
C1
36
T 32A
2E
K
K
C 2A
S
BI
814000
K 54
ASENTAMIENTO MIRAFLORES
C 24
25
C 4A
4
C2
C2
4
C2 C
3
C 2 23B
C
24
T 36A
K 27
K 26
K 24A K 25A
C2
K
1S
813000
530
A
K 51
0
PABLO VI
C
Qda. La Torcaza
POZO AZUL
K 29
LOMA LINDA
K 26
K 24
K 10A
C2
K 43A
K
B
37
K 34C
4
K3
E
C2
D
K 33A
K 32B
1H
6
C
D
C
T3
C 17A S
7S
C 17A S
C1
Rio del Oro
S
C 17B S
S
17 S
C 17A
17A
C 18 S
18 S
C
C
C
S
C 18
S
S
BELLA
VISTA
A
IS
S
S
7
C 18B
C1
S
C 1 8 C 1 8A S
C 18 S
TIMANCO
C 18B S
C 18A
S
8B
A
C1
C1
19
C1
18B S
C 1 C 18A S
C
9B
C
8
9A
ES
S
C1
9S
S
1
C
S
8C
S C
C 18D
C 18F
S
IS
S
1
2 0 S 0B
C 1 8G S
S C
2
C1
20
C
9A 9 S
C
Qda.
El
Limonar
C
C1
1 8F
S
9S
S
0S
C1
S
C2
9A
C2
0A
0S
S
C2
C 20
C2
S
0A
C2
C2
C
S
0S
0 S 1 8H
LIMONAR
S
S
21
C2
C2
C
A
2A
2S
S
33
C2
K
3
C
S
C 23
20B
33
AS
S
K
C2
C2
4A S
2A
MANZANARES
CANAIMA
S
C
23 S
C2
3S
4B
C2
34
C2
C2
5S
S C2
K
3A
4A
S
S C
23A
C2
C
2
4
4B
AS
S
47
C2
0
C2
4B
C2
460
5S
S
5A S
S
C 8C
C 8B
C 8BIS
C 8A
C2
T 32
T 31B
1D
K
E
28
B
C 25
A
C 25
B
5 IS
C2 B
C 24
5B
560
C 12A
BIS
C 8B
C 8B
K 33A
C 2A
C
29
B
33
K
2A
C
C 2C
C 2B
1F
K
1B
C1 K
33
2E
K3
2F
C
C
C 1A
29
C 1BIS K
A
C 1 4A
C 8D
K
SAN CARLOS
C3
F
1G
C
67
K
K 34A
K 31
3A
C
31
30
H
G
D1
C
ZONA SIN DESARROLLAR
ISLAS
C1
C 26A
C 26
51
0
C7
C3 F
C2
Qda. La Cristalina
480
K 28B
K 28A
K 26
K 25
#
*
0C
470
#
*
69
K
T3
#
*
41
#
*70
#
*
K 24
K 23A
A
K 22
K 17
K 22B
K 15
K 21
BI S
K 23A
13
IS
5B
S
K
C2
C 12A
490
3C
C
B
C3
LA FLORIDA
0
48
K 27
K 26
#
*
C 2B
K 51
K5
C 25A
B
C 26
A
C 26
9
ZONA SIN DESARROLLAR
30
A
K 32
K
1A 1
K 31D
3
3
K
E
K
K 31C
0D
F 30
30 K K 3 C
K
K 31B
30
K
K
C 2A
JOSE ANTONIO GALAN
K 24A
0 23 K 23
46 K
C 14 S
C 15 S
65
68
C8S
K 24
K 23A
4
C 13 S
S1
BI
66
C1
#
*C2
60
#
*
28
Qda. La Cabuya
#
*
#
* #
*
64
#
*
#
*
C 1A
C2
2D
59 C
C 27
C2
56
G
C 2G C 2 F
C2
CBIS
C 1B LAS ACACIAS
K 25
K 22A
K 21
S
2C
C
K 30C
IS2
K 27A
K 15E
C 1C
C 1BB
IS
C 1B
C
C 2D
C 28
#
*
LOS PARQUES
#
*
IS
E
2 EB
K 51D
1B
C2
C 24A
C 18
C 9A C 9A
C9
C9
#
*
K 30A
CB
58
8
K 18
460
C 1E
C 1D
C 1CB
IS
K 30
C2
K2
C
2E
K 30B
K 29A
K 29
C
E
C 2G
8
K 2 K 28
K 22
K 21
K 19A
C2
24
K 30
K 29B
K 2 8A
K 28
K 2 7A
K 25
K 2 4A
K 23
C 2F
C2
C 3A
C 3C 3
C3
C 2I
480
LAS AMERICAS
C 2D
K
K 27
K 26
0
8A
K 18
K 20
K1
C 12
K 36
#
*
A
C 27
IPANEMA
K 34ABIS
K 34A
K 25
K2
K 19
IS
K 34
K 29
28
K 26
BIS
A
K 24
490 57
C3
K 23
55
SECTOR BARREIRO
C 13
C 12
C 11A
C 8C
C7
4B
4A
C
C 13B
28
53
#
*
PRADO ALTO
K 26
K 24
K 20
0
K1
C 2B
K 34A
1B
C1
2
K2
K 18A
K 15D
C 10 S
C 11 S
K 33A
14
K
K 23
K2
K 21
C 7A
C7
31
C 6A K
ASENTAMIENTO SECTOR GALAN
BOGOTA
C9
EL VERGEL
C 14
D
K 51
K5
K 50
5C
C2
C 24B
C 16
C 15
BIS
K 51
K 50
5D
C 19
C 20
C 1 8B
C 1 5A
54
C 3A
C3
A 19
C 17
50
#
*
#
*
C
C 20
C 19A
C 1 8A
#
*
C 9B
C 4B
LOS GUADUALES
49
C 15A
C 9A
2
K 19
6
C9S
K 33
D
K 25
K2
K 19
K1
17
15
5B
25
K 26B
K 26A
K 26
21
7
C 2E
C 15B
52
#
*#
*
C 4C
C 20B
C 20A
C 18
51
C8
C 21A
C 21
C 18A
LAS BRISAS
C2
A
C1 C1
C2
C2
H
G
61
B
FB
IS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO
62
C2
63
K 19A
C
1 G C 1H
C 1E
C7S
K 32
4A
K
K1
K 19
K
16
K
K
C2
ISLAS
C
K 31
K2
A
K 21A
22
9
K
S
21
#
*
C 2H
C1
#
*
43
K7
C 23
ISLAS
ISLAS
K 24
K
K1
K 20
16
13
BBIS
0
20
D
#
*
C 12
A
29
A
47
48
C 13
K3
Qda. Zanja Honda
C 2I
ARISMENDI MORA PERDOMO
A
ISLAS
C2
C 25B
C 18B
C 14B
C 14A
14
3
26
C 3A
C3
C 1B
C 12A S
S
K 5BIS
20
#
*
K 22
9
6
18
17
C 12 S
K5
C 21 S
C4
Oro
C 10 S
#
*
ISLAS
ISLASISLAS
ISLAS
ISLAS
K 23
K1
K1
6
K
K
C 19
A
C4
K1
C9S
A
#
*
IS
C 4 BB
C 2C
C 14 S
C 14 S
C 15 S
C 15A S
C 16 S
42 C 16A S
C 17 S
K 18
C 19
AS
A S T 10
A
S
T
C 5A
C5
4C
C8S
C8S
C 11 S
C 11A S
K
C6S
C 15
46
#
*
K 37
#
*
19
C 19 A
A 19
20
C
1
LOS BUGANVILES
LA GAITANA
C 5B
C 5A
C2
20A
45 C
C 19A
22
C 14
D
K
C 1 C 11
1A
ASENTAMIENTO SECTOR BOGOTA
C5S
K5
C 15
A
ISLAS ISLAS
ISLAS
22
S
15
ANDALUCIA
K7
23
C
3
C 13 S
K1
5
C1
C
C
A
A
C3
C 1H
C 7 S SANTA ISABEL
S
7 S
C 7A
C
S
6A
C4S
Rio del
C6S
3A K
S
11A
S D 13 S
D
C 13 S
#
*
6
7S
K1
ISLAS
S
A
ISLAS
K9
C 12
D
S
13 S
C
3
C1
K9
C
C 10A S
8
#
*
1A
C1
AS
10
S
2
K1
1A
K1
0A
K1
C 10 S
ISLAS
D6
AS
S
C7 0S
1
C
C 11 S
ISLAS
ISLAS
6
S
D6
4
0
C
C 9D S
C 10 S
440
ISLAS
ISLAS
5S
C
K1
K1
C 9C S
AS
C4S
S
5
C AS
5
C
C
5S
D
D6S
19
Qda. Miraflores
ISLAS
C8
B
C6
C6
VENTILADOR
Qda. El Aceite
K
T5
C 9A S
C 9B S
ISLAS
ISLAS
ISLAS
ISLAS
S
S
4 4A
C C
K
C9S
19
A
17
5S
ISLAS
440
ST
K
C6
C6
D6
C
C
C2
C 1F
G
C1
C 1D
SAN MARTIN DE PORRES
C 1CBIS
C
C 1BIS 1A
C
C 1C
C1
C1
A
C 1B
K
T5
ISLAS
C
C 2A S ASENTAMIENTO SECTOR SANTA ISABEL
C 3S
C 3A S C 3 S
C4S
ISLAS
K1
K5
ISLAS
C 11B
40
C3
C 2E
C 3A
E
D
C 11B
La Toma
C5
OBRERO
2D
C1
#
*
C 6C
C 19
C
1B
#
*
C 17 C 17
C 10
A
C5
C5
C3
C2
C2S
C 3A S
ISLAS
C 3B
C 14
C 14
C 11A
470
C5
B
K 16
K5
ISLAS
C2S
C 10A
BUENA VISTA
C 4A
C2
C1
K6
S C2S
C 9B
C 4C
C3
DIEGO DE OSPINA
C5
C
C 3A
C3
A
C1
ISLAS
1
C1
8
A
K2
430
A
K 20
K1
C 1G
C
C5
C4
C4
K 10
C 1G
1A
SAN JOSE
C 1H
K 10A
C2
K5
C
C2
EL ESTADIO
K9
SAN PEDRO
K 20
9A
K1
K5
K 1I
19 C 4
#
*
B
C6
A
C6
C5
K 11
K 1I
K2
430
ISLAS
C
C 2E
C3
B
C 9A
5
K 11
K 10A
430
ISLAS
#
*27
C 3A
K8
K6
C4
43
0
K 19
K1
K9
C4
A
C7
ISLAS
C 5B
12
MONSERRATEQda.
CALIXTO LEIVA C 5C
6
C6 C
K 10A
K 10
A
K5
486 m.s.n.m
43
0
K 14
K8
K4
C5
D
C 11
C9
C6
C5
ISLAS
ISLAS
ISLASISLAS
ISLAS
K 12
C7
C6
K 1H
K 1G
ISLAS
ISLAS
K 7A
K5
G
ISLAS
ISLAS
ISLAS
483.5 m.s.n.m
#
*ISLAS
A
C8
C8
K3
1
ISLAS
ISLAS
26
K1
K
430
A
C7
C 6A
C9
C9
C 16
C 15
C 12
C7
5
C 7A
K 21
K 19
6A
ALTICO
6B
Qda. El Acueducto
9
C
16
K 17
K1
C 10
K 14
1
ISLAS
1
C1
K1
10
C
C 10
2
C 11
K 13
K
ISLAS
481 m.s.n.m
430
ISLAS
ISLAS
K 18
C1
C1
JARDIN
C 17
LA COLINA
C 13
C9
C 7A
EL CENTRO
3
A
17
D
C 16
C 16A
C 16
PRIMERO DE MAYO
C9
LOS MARTIRES
C 17
7
C1
13
K 7A
K 3A
C 11
C
A
13
K 13
C
C 17A
K1
K 13
C 11
15
K 14
K 13A
3
K1
C
A
C 14
C 19
C 20A
C 20
K 30A
K 14
C 12
13
C 15
A
C 18
C 18
K 12
S
BI
13
K 1A
C
44
0
2
C
C 15
0
45
C 15
K 24
K 14A
K 13
C
C 14
#
*
18
C
C 19
C2
C 20B
K 32
K 13
K 12
7A
26
6
7
K9
K
K 50A
530
K1
2
C 16
C 10
478.5 m.s.n.m
K 28
2
0C
7B
K1
C 18
39
20
C
ISLAS
ISLAS
K 27
K2
K2
K 18
K1
2
#
*
473.5 m.s.n.m
476 m.s.n.m
K 24
1A
1
K2
0
7
K4
LA TOMA
13
C 13
A
13
K2
K1
K1
K 6A
A
IS
C
C
471 m.s.n.m
C 14
LOS POTROS
C1
44
LA LIBERTAD
C 16
K 8BIS
C 16
C 14
C
C 24
CHAPINERO
C 17
C 21
C 20B
C 20A
C 23
C 22
C 21A
D
CIUDAD SALITRE
C 24
C 23
Qda. Avichente
C 22B
MISAEL PASTRANA BORRERO
C 22B
LOS COLORES C 22A
ISLAS
2A
2A
C2
C 21A
C 22
C 2 22
1B
C
K 51BIS
C
22
C 2 1A
C 21B
A
C 21B
C2
C 20
C 21A
20
1
C
2
C 21
C C
9C C 19B
0B
0
C 20B
C1
0A
C2 C2
LA RIOJA
C2
C 20B
EL TRIUNFO
0A
2
C 20ABIS
C 20
C 20
C 2 0A
VILLA ROSA
9B
C C
C 20
C 1 19A
9
C
C 1 9B
1
C 20
C
C 22A
C 21A
C 18
K 8BIS
K 8A
C 16A
K 7A
K6
C 16A
5A
K 8B
B
K6
C 17
C2
D
K7
K8
B
K 5B
QUIRINAL
C 14
4A
C1
C 14
C 18A
C 24
C 23ABIS
C 23
C 30
26A
C
C 25
#
*
C 14
C 18
C 17A
C2
38
K8
K8
K 7A
K5
A
K3
K4
C 15
9A
A
1
K1
K 8A
K 7B
K 6A K 6
K6
K5
K5
BIS
DB
K1
ISLAS
A
18
C C
18
C 18
48
C
C 22
C 20
C 20
C 19
K
BATALLON
480
2
C2
1
18
C 27A
C 31
ENRIQUE OLAYA HERRERA
C 25C
TENERIFE
C 22BIS
C2
#
*
Qda. La Toma
K 1G
K1
1
ISLAS
ISLAS468.5 m.s.n.m
ISLAS
ISLAS
ISLAS
K 5A
BIS
K5
1F
E
C 16
466 m.s.n.m
C
C 18A
C 16
C 28
C 25D
24
C
C 29
9
C2
C 28
ANTONIO NARIÑO
SECTOR EL CONDOR
460
C 25A
A
C 28C
C 28BIS
Rio Las Ceibas C 25B
C 22
490
B
C 26 4
50
C 25D
C 18A
1
C 16
CARACOLI
B
C 17
A
1A C 2 1
K4
G
K1
K1
K
1W
C2
K
BIS
K
#
*
C 25A
C 21
500
9A
4
31
LA AMISTAD ORO NEGRO
41
500
CAMPO NUÑEZ
463.5 m.s.n.m
ISLAS
LOS CAMBULOS
JOSE EUSTACIO RIVERA
2
C2
22
K1
A
1
22
C
C2
37
C 22
3
461 m.s.n.m
K1
K
K1
C
3
453.5 m.s.n.m
F
D
IS
3A C 2 3
C2
A
23
C2
C2
LAS DELICIAS
EFRAIN ROJAS TRUJILLO
K1
1B
C
C 23
#
*
C 23 SEVILLA
4A
C 24
17
458.5 m.s.n.m
EL LAGO
K
5B
C
25 C 2
A
25 5
C C2
4
456 m.s.n.m
K 1B
C
C2
5B
B
25 C 2
D AEROPUERTO C
25
A
6
B
25
K
C
K3
K1
1A
ASENTAMIENTO BRISAS DEL MAGDALENA
#
*
5
J
B
K
C
A
C 24
D
25
C2
A
C 26
C
C 25
C 25A
C 32
3
C3
1
2
C3
C3
1
C3
9
0
C2
C3
9
C2
8
2
C
7
C2
A
C 33
3
C3
A
C 28
8E
C 27
C 27
C
5C
C2
5B
C2
C2
6A
ibas
4
3
C4
VILLA NUBIA
C3
C 28
K
6A
34
C 29
Qda. La Cucaracha C 26
C2
33
451 m.s.n.m
K1
K1
C 25ABIS
5A
C 25
K2
I
W
5
C2
.m
446 m.s.n.m
D 5C
25
C C2
5B
2
C
448.5 m.s.n.m
H
C2
m.s.n
K 1K
C
443.5
K1
B
25
W
K9
1
K1
5D
C2
5C
C 2 5B
C2
#
*
C 25G
K1
5E
K8
0W
C2
K IG
K1
RODRIGO LARA BONILLA
W
W K 3B
3A
W
K4 W
K5
W
K6
W
0AW
5K
5K
C2
C2
5K
H
25
C2 J
C
5
C2
5G
C2 F
5
C2
C 25F
C 25E
K
C
LOS ANDAQUIES
F
25
26A
26 C
ISLAS
D
C 25
A
34
C 25I
C
K4
B IS
W
5K
K8
K1
C2
BIS
K7
W
9B
5L
#
*
C 26
C 31
K 8B
H
Y
X
2
C 33
K 8A
#
*
C 25
35
C 26B
#
*
Y
X
C
C 33A
K8
B
K 7 7A
K
25
K
C2
C 27A
Rio Las Ce
EL ROSAL
C
K 11
K 10
K9
K 8G
K 8F
K 8E
K 8D
K 8C
C 28
32
6B
C 31
D
Qda. La Cucaracha
C 30
K 6B
M
W
440
25
7
T2
430
W
C
5Q
K7
C 25MBIS
K 8B
K 9W
K 11
K 1 0W
C 25P
C 25N
C2
C 35
C
K8
K 8B
C 27
5
17
Y
X
C 29
C4
GUALANDAY C 34
K 8F
C 28
8
EL TESORO
6
C 32
X
Y
Y
X
C 28A C 28A
C 29
C 47
C 48
7
C4
6
C3
5
C3
C 36
C 34
C 33
Y
X
Y
X
C4
C 48 4 7
C
6
C4
48
LOS PINOS
C4
0
VILLA CECILIA
9
K1
C 35
C3
8
C3
7
C3
C 38
C 37
Y
X
Y
X
0B
C4
0A
C4
0
C4
C3
LAS GRANJAS
C 36
Y
X
A
40
C 40
C 38
47
K1
6A
C 30
K1
Y
X
Y
X
C
C 41
C 39
C 38A
C
C 50
K
C 40A
C
K 8E
C 32
24
#
*
C 25R
C 25Q
VILLA DEL RIO
C 42
C 41A
9
7
C4
6
C4
C
K 8A
Y
X
C 31
C 43
Y
X
K 11W
K 10AW
C 26
#
*
C4
C5
A
C 50
C 50
C 49
CAMINO REAL
C 49
48
C 45 C 46C
26
4
C
31
C4
C 43A
50
C
#
*
S
0BI
ALAMOS NORTE
51
C 5 0B
A
11
0B
C5
C5
C 51
C 42
29
#
* #
*
C 42BIS
Y
X
X
Y
C 30
C 29
C 49
30
C 47
C4
6
C 37
Y
X
X
Y
K 1AW
K 1BW
K 2W
C 31
C
C 5 0 50A
C 4 9B C 5 0
AEROPUERTO BENITO SALAS
C 36
C
K 8BIS
C 34A
C 33B
C 33
C 33A
C 32A C 32BIS
C 30
C 28B
C 28A
C 28
C 36A
C 51
Y
X
C 33
K 3AW
AW
C 26C
C 34
K 5W
AW
T9
TRIANGULO
K 5AW
T6
C 30 C 2
9
B
C 31
C 30A
430
W
9A
D
C 26
C 32
T
C 28
C 26
C 32
C 30
C 35
C 33B
C 34
C 33
C 31
C 36
C 39
C 38A CANDIDO LEGUIZAMO
C 38
C 37
C 37
C 36A
SANTA INES
K 2W
430
C 38
C 40
C 39A
C 50
C 55A
8A
C 36B
K 2W
C 36B
C 39BIS
K 4W
C 37
C 40
C 39A
C 39A
C 39
C 39
T
38
C
7W
K 7AW
CAMILO TORRES
C 42
C 41
C 55B
K
C 40
C 43
W
1D
C 41
C 46
Qda. La Cucaracha - Aeropuerto
C 42
C 42
C 41
C 47
C 57
K 16
C 42C C 42
C
C 42B
C 42A
K
K 5W
K 6BW
C 42C
C 42B
C 45
#
*
EL CORTIJO
C 55C
K1
C 44
Qda. La Cucaracha - Aeropuerto
C 42D
C 50
C 49
C 46
C 45
VILLA CAROLINA
9B
W
2A
W
C 52
C 59
A
K1
T4
T
ACROPOLIS
12
Qda. El Cocly
C 60
C 58
A
C 58
9
C 44A
#
*
C 57
BIS
C 60A
K1
C 48
C 55
28
D
18
C
18
C 48
ISLAS
C 49
C 54
C 53
C 59
C 58
ZONA SIN DESARROLLAR
C 59
C 60
8
K1
C
17
K
B
17
K
A
17
K
17
K
C
16
K
B
16
K
A
16
K
C 48A
C 51
.m
C 61
C 60
K
MANSIONES DEL NORTE (E/C)
C 51
m.s.n
K
C 50A
C 50
456 m.s.n.m
453.5
C 55B
C 5 4A
C 54
470
458.5 m.s.n.m
B
K 20
A
K 20
C 52
C 51
C 62
#
*
C 54
480
461 m.s.n.m
C 6 4A
C 64
K2
C 51
C 6 5A
VILLA MAGDALENA
#
*
CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ
C 50A
C 69
463.5 m.s.n.m
C 60
15
C 59
C 58
C 57
A
C 57
LAS MERCEDES
36
C 56
C 56C
C 57
A
A
C 56B
C 57
C 56
C 5 6B
C 55
TERCER MILENIO
466 m.s.n.m
K 26
C 54
A
C 54
W
C 53A K 4
468.5 m.s.n.m
T7
B
C 55
A
C 55
C 69
Y
X
C 57
C 55
LA RIVIERA
C 60
C 59
CIUDADELA CONFAMILIAR C 5
8
C 56
A
C 56
ISLA
ISLAS
C 61
C 59
C 70
A
Y
X
BIS
471 m.s.n.m
C 69
C 67
C 63
ZONA SIN DESARROLLAR
490
C 64
K 4W
16
C 7 0B
Y
X
X
Y
K 5W
K 6W
473.5 m.s.n.m
COLMENAR
C 6 6A
C 65
A MIRA RIO C
C 65
66
K 1B
C 6 4 C 65
C6
A
C 6 5 5A
C 64
ABIS
C 65
476 m.s.n.m
A
Y
X
K 3W
C 66
A
C 71
0
C 71
C 74
C
B
C 74
A
C 74
C 74
73
K 3W
C 64
#
*
C 73
C 72
BIS
460
C 68
C 7 5A
478.5 m.s.n.m
LA INMACULADA
C 70
C
C 70
B
C 67 CHICALA
C 66B
C 66A
C 66
C 61
C 58
481 m.s.n.m C 75
C 74
D
C 71A
A
Qda. La MampuestoVIRGILIO BARCO VARGAS C 75
C 73
C
C 72 72B
A
C 70
C 76
C 76
C 75
B
50
C 71
C 73
Y
X
K 2W
C 7 1A
C 75
BIS
Qda. El Venado
D
820000
C 72
A
C 72
C
C 76 77
C 7 6B C
483.5 m.s.n.m
C 75BIS
C 73
C 72
C 71
C 76
C 74
LUIS CARLOS GALAN
486 m.s.n.m
C 77
EL PROGRESO
C 7 4A
ISLAS
K 1C
K 1C BIS
K 1D K 1D
K 1D BIS
C 7 5A
K 1E
K 1B
W
K 4W
C 76
C 75
K 1F
A
K 6A
C 76
C 7 5A
K 1B
K 1D
K 1C
K 4W
C 77
K 6A
K 2W
C 7 8A
C 78
CALAMARI
K 1C
K 5W
K 1C
420
#
*
6A
K
ISLAS
0
45
29
5
K2
2
K2
C
S
PUERTAS DEL SOL
460
S
24
460
EL OASIS
K
Qda. Carpeta
C
T 15
T 14
C 38 S
S
0
26
6A
C
47
K
6
ISLAS
0
47
T 15
7
46
0
SAN JORGE
460
K
C
7
5
BS
25
#
*
860000
MUNICIPIO DE NEIVA
HECTOR ANÍBAL RAMÍREZ ESCOBAR
Alcalde
47
COORDENADA Y
819155,716
817500,652
817486,081
816868,293
816135,578
814233,750
813839,071
813518,544
817019,372
817034,372
817043,147
816984,891
816972,246
816715,739
816633,096
816322,397
816309,753
816220,020
816087,115
815869,282
815653,552
815545,696
815286,380
815168,189
815101,155
814963,104
814912,633
814888,762
814823,288
814689,610
814577,075
814474,588
814402,476
814182,862
814184,232
MARIA AMELIA MONROY ORTEGON
Jefe Departamento Administrativo de Planeación Municipal
812000
SECTOR TRAPICHITO
LEYENDA CONO DE APROXIMACIÓN
7
#
*
COLOR
6
#
*
450
450
ZONA
Área (Has)
Zona Control Superior 15 Mts ‐ 485 Mts
2833,77
Zona Control Superior 15 Metros
1417,34
450
Zona Cándido
72,67
Zona La Orquídea: Control Aerocivil
632,81
Zona Veinte de Julio: Control Aerocivil
179,13
Zona Control Total Aerocivil
887,47
Zona Chicala, Norte, La Toma
1338,32
Zona 15 Metros Terreno
6191,24
Zona Granjas
861000
862000
863000
PROYECTO:
864000
865000
REALIZACIÓN:
REVISIÓN Y AJUSTES DEL
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
EQUIPO TÉCNICO POT
866000
867000
868000
ESCALA:
1: 15.000
0,25 0,125
Admón Público ORLANDO RODRIGUEZ COLLAZOS
0
0,25
0,5
0,75
1
1,25
FUENTE CARTOGRÁFICA:
Perimetro Urbano
Quebradas
Limite de Barrios
Drenajes
EQUIPO SIG:
FECHA:
MARZO DE 2009
ARCHIVO:
..Ajustes POT/SIG/mxd/FU-21 Cono de Aproximacion
Zona de Control Total Aerocivil
FU - 21
Malla Vial
Curvas de Nivel
#
*
Isla
Laguna
871000
PLANO N°:
Ríos
POT NEIVA - IGAC - DANE
Ing. Catastral y Geodesta JOHN FREDY ESTUPIÑAN PULIDO
Ingeniero Agrícola RODRIGO PEDROZA MEDINA
Técnico SIG RICHARD ALEXANDER LUGO ANGULO
1,5
42,89
870000
Limite de Manzanas
CONTIENE:
CONO DE APROXIMACION
869000
CONVENCIONES:
Kilometros
COORDINADOR GENERAL:
Departamento Administrativo
de Planeación Municipal
0
811000
COORDENADA X
864843,796
865643,301
866458,277
866820,836
867251,380
867199,797
866672,062
866048,016
867063,439
867846,551
868206,240
868263,141
868109,598
868040,504
868033,730
868026,504
868073,922
868104,891
868105,985
868062,615
867869,453
867666,641
867727,501
867702,804
867728,383
867492,757
867450,471
867509,125
867423,872
867381,586
867405,457
867401,125
867348,167
867355,669
867203,308
Y
X
PUNTO
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Puntos de Coordenadas
Y
X
COORDENADA Y
824776,913
824629,351
824449,882
822355,621
812217,291
811342,116
811505,278
813851,624
822902,086
822423,504
818885,241
819006,364
820731,333
820979,050
819228,749
819345,821
816852,305
816733,768
815000,013
813225,555
813102,404
813580,986
813704,350
817213,351
817094,267
815347,494
815097,891
819048,205
818427,131
818442,821
818233,617
817249,052
816883,729
816994,199
817100,775
0
47
Y
X
859000
COORDENADA X
864769,566
865983,503
866711,714
869745,316
867849,245
863479,278
862748,935
859583,442
864914,086
866855,981
865982,742
865501,191
865924,828
864955,912
864523,749
864037,033
864968,988
865453,740
865025,119
864588,974
864558,787
862616,891
862647,313
863511,068
863999,103
863569,792
864537,579
865316,830
865132,469
865071,016
864999,102
864949,416
864849,008
864389,613
864333,477
DUSTRIAL
0
46
PUNTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
ZONA IN
8S
810000
C3
S
0
810000
38
45
811000
812000
C
ISLAS
Pista Aeropuerto
REVISÓ:
Descargar
Fichas aleatorios
Prueba

4 Tarjetas Arthas Quinzel

tarjeta del programa pfizer norvasc

0 Tarjetas joseyepezsumino

tarjeta del programa pfizer norvasc

0 Tarjetas joseyepezsumino

tarjeta del programa pfizer norvasc

0 Tarjetas joseyepezsumino

“DIDÁCTICA PASADO Y PRESENTE

0 Tarjetas BENILDA RINCON PEÑA

Crear fichas