descargar

Anuncio
CONSOLIDADO DE PLAZAS VACANTES A NIVEL REGIONAL
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACION LIMA METROPOLITANA
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
DRE
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
UGEL
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
NOMBRE
I.E.E. PQ. NUESTRO SALVADOR - VMT
C.E.B.E. DIVINA MISERICORDIA - V.E.S.
C.E.B.E. DIVINA MISERICORDIA - V.E.S.
C.E.B.E. DIVINA MISERICORDIA - V.E.S.
C.E.B.E. DIVINA MISERICORDIA - V.E.S.
C.E.B.E. DIVINA MISERICORDIA - V.E.S.
DISTRITO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
VILLA EL
SALVADOR
VILLA EL
SALVADOR
VILLA EL
SALVADOR
VILLA EL
SALVADOR
VILLA EL
SALVADOR
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
VACANTE
NIVEL / CICLO
CARACTERISTICAS
E.B.E.
PRIMARIA
CONVENIO
E.B.E.
PRIMARIA
ESTATAL
E.B.E.
PRIMARIA
ESTATAL
E.B.E.
PRIMARIA
ESTATAL
E.B.E.
PRIMARIA
ESTATAL
E.B.E.
PRIMARIA
ESTATAL
PUCUSANA
E.B.E.
PRIMARIA
ESTATAL
C.E.B.E. LURIN
LURIN
E.B.E.
PRIMARIA
ESTATAL
C.E.B.E. LURIN
LURIN
E.B.E.
PRIMARIA
ESTATAL
C.E.B.E. LURIN
LURIN
E.B.E.
PRIMARIA
ESTATAL
C.E.B.E. LURIN
LURIN
E.B.E.
PRIMARIA
ESTATAL
C.E.B.E. LURIN
LURIN
E.B.E.
PRIMARIA
ESTATAL
C.E.B.E. LURIN
LURIN
E.B.E.
PRIMARIA
ESTATAL
C.E.B.E. LURIN
LURIN
E.B.E.
PRIMARIA
ESTATAL
E.B.E.
PRIMARIA
ESTATAL
E.B.E.
PRIMARIA
ESTATAL
E.B.E.
PRIMARIA
ESTATAL
E.B.E.
PRIMARIA
ESTATAL
E.B.E.
PRIMARIA
ESTATAL
E.B.E.
PRIMARIA
ESTATAL
E.B.E.
PRIMARIA
ESTATAL
E.B.E.
PRIMARIA
ESTATAL
E.B.E.
PRIMARIA
ESTATAL
E.B.E.
PRIMARIA
ESTATAL
E.B.E.
PRIMARIA
ESTATAL
E.B.E.
PRIMARIA
ESTATAL
E.B.E.
PRIMARIA
ESTATAL
E.B.E.
PRIMARIA
ESTATAL
E.B.E.
PRIMARIA
ESTATAL
E.B.E.
PRIMARIA
ESTATAL
E.B.E.
PRIMARIA
ESTATAL
E.B.E.
PRIMARIA
ESTATAL
E.B.E.
PRIMARIA
ESTATAL
E.B.E.
PRIMARIA
ESTATAL
E.B.E.
PRIMARIA
ESTATAL
E.B.E.
PRIMARIA
ESTATAL
E.B.E.
PRIMARIA
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
C.E.B.E. 10 SAGRADO CORAZON - PUCUSANA
C.E.B.E. Nº 54 "CIUDAD DE DIOS" - SJM
C.E.B.E. Nº 54 "CIUDAD DE DIOS" - SJM
C.E.B.E. Nº 54 "CIUDAD DE DIOS" - SJM
C.E.B.E. Nº 54 "CIUDAD DE DIOS" - SJM
C.E.B.E. Nº 54 "CIUDAD DE DIOS" - SJM
C.E.B.E. Nº 54 "CIUDAD DE DIOS" - SJM
C.E.B.E. MEDALLA MILAGROSA - VMT
C.E.B.E. MEDALLA MILAGROSA - VMT
C.E.B.E. MEDALLA MILAGROSA - VMT
C.E.B.E. MEDALLA MILAGROSA - VMT
C.E.B.E. "DIVINO NIÑO JESUS" - VMT
C.E.B.E. "DIVINO NIÑO JESUS" - VMT
I.E.E. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - SJM
I.E.E. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - SJM
PRITE NIÑO JESUS - VILLA MARIA DEL TRIUNFO
PRITE NIÑO JESUS - VILLA MARIA DEL TRIUNFO
PRITE NIÑO JESUS - VILLA MARIA DEL TRIUNFO
C.E.B.E. REVERENDA MADRE MARIANA CARRIGAN - S
C.E.B.E. REVERENDA MADRE MARIANA CARRIGAN - S
C.E.B.E. REVERENDA MADRE MARIANA CARRIGAN - S
C.E.B.E. REVERENDA MADRE MARIANA CARRIGAN - S
C.E.B.E. REVERENDA MADRE MARIANA CARRIGAN - S
C.E.B.E. REVERENDA MADRE MARIANA CARRIGAN - S
I.E.I. 552 - VILLA MARIA DEL TRIUNFO
I.E.I. 552 - VILLA MARIA DEL TRIUNFO
I.E.I. 623 / 7101 - SJM
I.E.I. 6057 - VILLA MARIA DEL TRIUNFO
I.E.I. 635 - SJM
I.E.I. 652-22 SEÑOR DE LOS MILAGROS - VES
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
VILLA EL
SALVADOR
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
TIPO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
CODIGO NEXUS
CARGO
JOR. LAB.
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
785841217917
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION ESPECIAL
785881212912
PROFESOR
30 HORAS
TERAPIA DE LENGUAJE
785881212914
PROFESOR
30 HORAS
TERAPIA
FISICA
785881212915
PROFESOR
30 HORAS
PSICOLOGA
789801210918
PROFESOR
30 HORAS
AUDICION Y LENGUAJE
789851210910
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION ESPECIAL
785881212913
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION ESPECIAL - RETARDO MENTAL
785881212916
PROFESOR
30 HORAS
TERAPISTA FISICO Y REHABILITACION
785881212917
PROFESOR
30 HORAS
RETARDO MENTAL
789861217914
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION ESPECIAL
789861217917
PROFESOR
30 HORAS
RETARDO
MENTAL
789891217912
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION INICIAL ESPECIAL
789891217915
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION INICIAL ESPECIAL
789891217916
PROFESOR
30 HORAS
AUDICION Y LENGUAJE
785861212912
PROFESOR
30 HORAS
789871217914
PROFESOR
30 HORAS
789871217915
PROFESOR
30 HORAS
789871217918
PROFESOR
30 HORAS
789871217919
PROFESOR
30 HORAS
DEFICIENCIA INTELECTUAL
789891217917
PROFESOR
30 HORAS
DOCENTE - TECNOLOGO MEDICO - TERAPISTA
FISICO
785861212910
PROFESOR
30 HORAS
AUDICION Y LENGUAJE
785861212911
PROFESOR
30 HORAS
TERAPIA FISICA
785861212914
PROFESOR
30 HORAS
TERAPEUTA LENGUAJE
785861212919
PROFESOR
30 HORAS
PSICOLOGIA
789821217916
PROFESOR
30 HORAS
TECNOLOGO
MEDICO
789821217917
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION ESPECIAL
789801217913
PROFESOR
30 HORAS
TERAPIA FISICA
7.89801E+11
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION ESPECIAL
782831210918
PROFESOR
30 HORAS
TERAPIA FISICA Y REHABILITACION
785871212912
PROFESOR
30 HORAS
TERAPIA FISICA
785871212918
PROFESOR
30 HORAS
AUDICION Y LENGUAJE
785821212912
PROFESOR
30 HORAS
TERAPISTA OCUPACIONAL
785871212910
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION ESPECIAL
785871212917
PROFESOR
30 HORAS
785871212919
PROFESOR
30 HORAS
789811211917
PROFESOR
30 HORAS
789841211913
PROFESOR
30 HORAS
781801214913
PROFESOR
30 HORAS
782821019915
PROFESOR
30 HORAS
784851212911
PROFESOR
30 HORAS
786881216918
PROFESOR
30 HORAS
782801019917
PROFESOR
30 HORAS
781891212910
PROFESOR
30 HORAS
AUDICION Y LENGUAJE
DOCENTE - TECNOLOGO MEDICO - TERAPEUTA
DE LENGUAJE
EDUCACION ESPECIAL - DISCAPACIDAD
INTELECTUAL
EDUCACION ESPECIAL - AUTISMO
DOCENTE - PSICOLOGO
DOCENTE - TECNOLOGO MEDICO - TERAPISTA
OCUPACIONAL
TERAPIA
LENGUAJE
TERAPIA FISICA Y REHABILITACION
TIPO DE
VACANTE
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
CAP. RS. Nº 280-2001-ED
ROTACION POR ESPECIALIDAD DOCENTE : AMASIFUEN PANO, LINDER,
Resolución Nº 8374-06
MEMO.Nº 056-2005-ME-SPE-UP, RES.07414-2004-UGE01/PAP 2004
REUBICACION DE PLAZA VACANTE : Resolución Nº 01184-05
REASIGNACION POR RUPTURA DE RELACIONES HUMANAS DE:OLAYA
MONTES, DAVID, RDU. Nº 11189-08
CESE A SOLICITUD DE: VELA RODRIGUEZ, MARGARITA BEATRIZ, Resolución
Nº RDU Nº 6525-13
REASIG. DE CAMPOS LOPEZ GLORIA LUZ SEG. RDU Nº 166-2003
CESE DE QUISPE ESPICHAN JUANA ISABEL, SEGUN RDUGEL.01 Nº 046242005
CESE DE MARTINEZ MARTINEZ BLANCA ESTHER, SEGUN RDUGEL.01 Nº
02483-05
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 10720-09
CESE POR SEPARACION DEFINITIVA DE: LESCANO SILVA, ROSA ROSARIO,
Resolución Nº RDU Nº 1954-2013
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:ESTRADA BOCANGEL, ANAI,
Resolución N° 10061-12
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:VELEZ PAZ, JESUS SALOME,
Resolución N° 10061-12
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE: SANTAYA ROMERO, JULISSA
ELENA, Resolución Nº RDR 0580-12-CALLAO
REASIGNACION POR RUPTURA DE RELACIONES HUMANAS DE:ROJO
VILLANUEVA, MARIA VICTORIA, Resolución N° RDU Nº 5049-2012
REASIGNACION POR RUPTURA DE RELACIONES HUMANAS DE:OCHOA
HUAMAN, MARLENE, RDU 11185-08
REASIGNACION POR RUPTURA DE RELACIONES HUMANAS DE:TINEO RIVAS,
MARIA, RDU Nº 845-09
REASIGNACION POR RUPTURA DE RELACIONES HUMANAS
DE:CAIRAMPOMA MENDOZA, RAIZA AMPARO, RDU Nº 0845-09
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: ORTIZ ABAD, CESAR AUGUSTO, Resolución
Nº 3604-2013
REASIGNACION POR RUPTURA DE RELACIONES HUMANAS DE:MUNAYLLA
AYALA, EDITH MAGALY, RDU. Nº 11189-08
REASIGNACION DE ROJAS SUYON DANIEL HERNAN, SEGUN RDU.04 Nº 16452003
ASCENSO A CARGO DIRECTIVO DE ASURZA CAUTI JANNE S., SEGUN RDU.01
Nº 7362-05
REASIGNACION DE CAMPOS GONZALES NYLDE M. SEGUN RDU.07 Nº13122003
REASIGNACION DE PERSONAL DOCENTE : AGUILAR VALVERDE, MARLENE
MILAGRITOS, Resolución Nº 8342-2006
CESE A SOLICITUD DE: BENIGNO PAREDES, MARTHA MARUJA, Resolución
Nº 010006-11
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:GOMEZ BAUTISTA, BALBINA,
Resolución N° 10061-2012
CESE A SOLICITUD DE: AGUILAR VALVERDE, MARLENE MILAGRITOS,
Resolución Nº 5782-11
CESE POR FALLECIMIENTO DE: RODRIGUEZ YRUPAILLA, RUBEN RICARDO,
Resolución Nº 4116-2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 7266-12
REASIGNACION DE MACETAS PÉREZ JOSEFINA MARÕ
A, SEGUN RDU Nº
1539-2005
CESE DEFINITIVO DE DON MARIO ENRIQUE AZAÑA ZEGARRA, SEGUN
RD.USE.01 Nº 5104-02
CAP R.S. Nº 280-2001-ED
REASIGNACION DE CIRILA ALEJANDRINA APAZA LOPEZ, SEGUN RDUGEL.01
Nº 01557-05
CAP.RS.Nº280-2001-ED.
CAP R.S. Nº 280-2001-ED
REASIGNACION POR EXCEDENCIA DE: REYES RIOS, ANA CECILIA, Resolución
Nº 0500-13
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:BADILLO AGUILAR, OSCAR
ERNESTO, Resolución N° 10061-12
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: GONZALES CERRO, ESTELA, Resolución Nº
3661-13
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 5097-2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 2286-12
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
CESE A SOLICITUD DE: PAIVA ZARATE, ISABEL, Resolución Nº RDU Nº 932612
1
Nº
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
DRE
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
UGEL
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
NOMBRE
I.E.I. 652-22 SEÑOR DE LOS MILAGROS - VES
I.E.I. 652-22 SEÑOR DE LOS MILAGROS - VES
I.E.I. 652-17 CAPULLITO - VILLA EL SALVADOR
I.E.I. 652-17 CAPULLITO - VILLA EL SALVADOR
I.E.I. 525 REYNA DEL CARMEN - VILLA MARIA DEL
TRIUNFO
I.E.I. 525 REYNA DEL CARMEN - VILLA MARIA DEL
TRIUNFO
I.E.I. 525 REYNA DEL CARMEN - VILLA MARIA DEL
TRIUNFO
I.E.I. 525 REYNA DEL CARMEN - VILLA MARIA DEL
TRIUNFO
I.E.I. 515 JUAN XXIII - VILLA MARIA DEL TRIUNFO
I.E.I. 530 VIRGEN DE FATIMA - SJM
I.E.I. 532 - VILLA MARIA DEL TRIUNFO
I.E.I. 544 JOSE A. QUIÑONES - PUNTA NEGRA
I.E.I. 548 - CHILCA
I.E.I. 550 REPUBLICA DEL JAPON - PUCUSANA
I.E.I. 551 LEONCIO PRADO - SJM
I.E.I. 557 - VILLA EL SALVADOR
I.E.I. 6071 REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA - VES
I.E.I. 6071 REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA - VES
I.E.I. 6071 REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA - VES
I.E.I. 6071 REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA - VES
I.E.I. 6068 MANUEL GONZALES PRADA-VES
I.E.I. 6068 MANUEL GONZALES PRADA-VES
I.E.I. 6068 MANUEL GONZALES PRADA-VES
I.E.I. 534 VIRGEN DE LAS MERCEDES - LURIN
I.E.I. 628 - VILLA EL SALVADOR
I.E.I. 628 - VILLA EL SALVADOR
I.E.I. 637 DE VALLE SARON -SJM
I.E.I. 640 "ANGELITO DE JESUS" - SJM
I.E.I. 641 - VILLA MARIA DEL TRIUNFO
I.E.I. 641 - VILLA MARIA DEL TRIUNFO
I.E.I. 643 DIVINO NIÑO JESUS DE PRAGA-VMT
I.E.I. 643 DIVINO NIÑO JESUS DE PRAGA-VMT
I.E.I. 643 DIVINO NIÑO JESUS DE PRAGA-VMT
I.E.I. 643 DIVINO NIÑO JESUS DE PRAGA-VMT
I.E.I. 643 DIVINO NIÑO JESUS DE PRAGA-VMT
I.E.I. 645 - VILLA MARIA DEL TRIUNFO
I.E.I. 644 SAN FRANCISCO - VILLA MARIA DEL TRIUNFO
I.E.I. 647 MARIANO MELGAR - VILLA MARIA DEL
TRIUNFO
I.E.I. 652-01 EL PARAISO - VILLA MARIA DEL TRIUNFO
I.E.I. 652-01 EL PARAISO - VILLA MARIA DEL TRIUNFO
I.E.I. 652-04 VILLA EL ROSAL - VES
I.E.I. 652-10 SANTA MARÍA REYNA-VES
I.E.I. 652-10 SANTA MARÍA REYNA-VES
I.E.I. 652-02 SANTA ROSA DE LIMA - VES
I.E.I. 652-02 SANTA ROSA DE LIMA - VES
DISTRITO
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
VACANTE
NIVEL / CICLO
CARACTERISTICAS
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
PUNTA NEGRA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
CHILCA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
VILLA EL
SALVADOR
VILLA EL
SALVADOR
VILLA EL
SALVADOR
VILLA EL
SALVADOR
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
PUCUSANA
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
VILLA EL
SALVADOR
VILLA EL
SALVADOR
VILLA EL
SALVADOR
VILLA EL
SALVADOR
VILLA EL
SALVADOR
VILLA EL
SALVADOR
VILLA EL
SALVADOR
VILLA EL
SALVADOR
LURIN
VILLA EL
SALVADOR
VILLA EL
SALVADOR
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
VILLA EL
SALVADOR
VILLA EL
SALVADOR
VILLA EL
SALVADOR
VILLA EL
SALVADOR
VILLA EL
SALVADOR
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
TIPO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
CODIGO NEXUS
CARGO
JOR. LAB.
781891212919
PROFESOR
30 HORAS
784811215913
PROFESOR
30 HORAS
781821212915
PROFESOR
30 HORAS
782821019913
PROFESOR
30 HORAS
788871217910
PROFESOR
30 HORAS
788891217916
PROFESOR
30 HORAS
788891217917
PROFESOR
30 HORAS
789831211915
PROFESOR
30 HORAS
782831019910
PROFESOR
30 HORAS
788851217912
PROFESOR
30 HORAS
785851213915
PROFESOR
30 HORAS
781801210915
PROFESOR
30 HORAS
784811210910
PROFESOR
30 HORAS
788881213911
PROFESOR
30 HORAS
782821019916
PROFESOR
30 HORAS
784861215916
PROFESOR
30 HORAS
784891213913
PROFESOR
30 HORAS
785831213918
PROFESOR
30 HORAS
788801213914
PROFESOR
30 HORAS
788801213918
PROFESOR
30 HORAS
781821213918
PROFESOR
30 HORAS
788801213916
PROFESOR
30 HORAS
788851213912
PROFESOR
30 HORAS
784891211917
PROFESOR
30 HORAS
788811211916
PROFESOR
30 HORAS
788841211918
PROFESOR
30 HORAS
788861211917
PROFESOR
30 HORAS
782831019911
PROFESOR
30 HORAS
782881016911
PROFESOR
30 HORAS
782881016919
PROFESOR
30 HORAS
782801019912
PROFESOR
30 HORAS
782891016913
PROFESOR
30 HORAS
782891016916
PROFESOR
30 HORAS
782891016917
PROFESOR
30 HORAS
786871212917
PROFESOR
30 HORAS
788801211912
PROFESOR
30 HORAS
782831019916
PROFESOR
30 HORAS
782821019911
PROFESOR
30 HORAS
786811218913
PROFESOR
30 HORAS
786841219912
PROFESOR
30 HORAS
784831215914
PROFESOR
30 HORAS
782811016910
PROFESOR
30 HORAS
784821217917
PROFESOR
30 HORAS
782811016914
PROFESOR
30 HORAS
786851214911
PROFESOR
30 HORAS
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
TIPO DE
VACANTE
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:VILLOGAS ZEGARRA, MARLENE
FELICITAS, Resolución N° 10061-12
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 3457-13
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:ANGELES RAQUI, ARACELI
GUILIANA, Resolución N° 10061-12
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 2082-13
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE: ESTRADA SUCUITANA, CECILIA
KARINA, Resolución Nº 282-13 UGEL 05
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:CANDIOTTI HERRERA, PATRICIA
LILIANA, Resolución N° RDU Nº 10061-12
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:SANCHEZ SILVA, LAURA DORA
LUISA, Resolución N° 10061-2012
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 6364-12
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: CARO CORDOVA, CARMEN DOMINGA,
Resolución Nº 3616-2013
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE: CASTRO CONCHUCOS, YBY
SANTA MARIA, Resolución Nº 0353-2012 UGEL 07
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RDU Nº 2286-12
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RDU Nº 2286-12
CESE POR SEPARACION DEFINITIVA DE: ROJAS CARDENAS, MARIA LORETA,
Resolución Nº RDU Nº 4213-2011
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 3457-13
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RDU Nº 2911-13
CESE POR SEPARACION DEFINITIVA DE: ESPINO LOVERA, ANGELICA
ALEJANDRINA, Resolución Nº 8845-12
CESE POR FALLECIMIENTO DE: NOSTADES PRUDENCIO, ANAVELA,
Resolución Nº 3469-2013
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:MARTINEZ RAMOS, TRINIDAD
VICTORINA, Resolución N° 10061-12
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 5097-13
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:LUCERO RAYME, JENNY,
Resolución N° 10061-12
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:MENDOZA AVILA, ESTHER,
Resolución N° RDU Nº 10061-12
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RDU Nº 2286-12
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:MUNOZ TALLEDO, MARITZA
AURA, Resolución N° 10061-12
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:REYNA NAVARRO, ISABEL
GIOVANNA, Resolución N° RDU Nº 0792-13
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: AZAÑERO ALOR, OLGA OLIVA, Resolución Nº
3628-2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 2082-2013 - AGI
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 2082-13
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RDU Nº 6553-13
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:GUERRERO RAMOS, EDELMIRA
ERNESTINA, Resolución N° RDU Nº 0792-2013
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 2286-12 RD UGEL 01
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 5097-13
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 2286-12
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 2082-13
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 7661-12
2
Nº
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
DRE
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
UGEL
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
NOMBRE
I.E.I. 652-23 LOS PORTALES - VES
I.E.I. 652-25 MI SEGUNDO HOGAR - SJM
I.E.I. 652-26 MANUEL SCORZA - SJM
I.E.I. 652-26 MANUEL SCORZA - SJM
DISTRITO
VILLA EL
SALVADOR
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
VACANTE
NIVEL / CICLO
CARACTERISTICAS
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
I.E.I. 653 - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
I.E.I. 653 - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
LURIN
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
I.E.I. 657 EMILIA BARCIA B. - LURIN
LURIN
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
I.E.I. 659 COOPERATIVA LA UNION - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
I.E.I. 662 REYNA DE LOS ANGELES - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
LURIN
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
I.E.I. 664 GUAYABO - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
I.E.I. 667 - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
I.E.I. 667 - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
I.E.I. 667 - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
I.E.I. 667 - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
I.E.I. 668 / IE 7263 RCW - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
I.E.I. 668 / IE 7263 RCW - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
I.E.I. 672 PORTADA MANCHAY - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
I.E.I. 672 PORTADA MANCHAY - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
VILLA EL
SALVADOR
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
PACHACAMAC
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
I.E.I. 657 EMILIA BARCIA B. - LURIN
I.E.I. 660 NIÑOS DE BELEN - LURIN
I.E.I. 517 MIS PEQUEÑOS ANGELITOS - V.E.S
I.E.I. 7239 - PACHACAMAC
I.E.I. 046 - SJM
I.E.I. 520 - VILLA MARIA DEL TRIUNFO
I.E.I. 520 - VILLA MARIA DEL TRIUNFO
I.E.I. 520 - VILLA MARIA DEL TRIUNFO
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
I.E.I.PQ. NIÑA MARIA - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
INICIAL
CONVENIO
I.E.I.PQ. NIÑA MARIA - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
INICIAL
CONVENIO
I.E.I.PQ. NIÑA MARIA - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
INICIAL
CONVENIO
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
CONVENIO
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
CONVENIO
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
I.E.I. 652 DIVINO CORAZON DE JESUS - VES
I.E.I. PARROQUIAL NIÑO JESUS - SJM
I.E.I. 652-18 SAN JUAN - SJM
I.E.I. PQ. NUESTRO SALVADOR - VMT
I.E.I. 537 - SJM
VILLA EL
SALVADOR
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E.I. PQ. LA INMACULADA - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
INICIAL
CONVENIO
I.E.I. PQ. LA INMACULADA - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
INICIAL
CONVENIO
I.E.I. PQ. LA INMACULADA - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
INICIAL
CONVENIO
I.E.I. PQ. LA INMACULADA - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
INICIAL
CONVENIO
I.E.I. 6055 VIRGEN DE FATIMA - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
I.E.I. 675 LAS MERCEDES - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
CONVENIO
E.B.R.
INICIAL
CONVENIO
E.B.R.
INICIAL
CONVENIO
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
I.E.I. PARROQUIAL MARIA MISIONERA - SJM
I.E.I. PARROQUIAL MARIA MISIONERA - SJM
I.E.I.P. LA TRINIDAD - SJM
I.E.I. 6037 INCA PACHACUTEC - SJM
I.E.I. 7230 - SJM
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
TIPO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
CODIGO NEXUS
CARGO
JOR. LAB.
782801019918
PROFESOR
30 HORAS
782801019914
PROFESOR
30 HORAS
782851019916
PROFESOR
30 HORAS
788871214912
PROFESOR
30 HORAS
784891219912
PROFESOR
30 HORAS
788821214918
PROFESOR
30 HORAS
782801019915
PROFESOR
30 HORAS
788801214912
PROFESOR
30 HORAS
781801213915
PROFESOR
30 HORAS
782821016917
PROFESOR
30 HORAS
782861016917
PROFESOR
30 HORAS
788851214910
PROFESOR
30 HORAS
782841016914
PROFESOR
30 HORAS
782841016915
PROFESOR
30 HORAS
785861211912
PROFESOR
30 HORAS
789851218918
PROFESOR
30 HORAS
782811016911
PROFESOR
30 HORAS
788831214915
PROFESOR
30 HORAS
781851213917
PROFESOR
30 HORAS
782801019911
PROFESOR
30 HORAS
788881212918
PROFESOR
30 HORAS
782891016912
PROFESOR
30 HORAS
788861212911
PROFESOR
30 HORAS
782811016917
PROFESOR
30 HORAS
782841016912
PROFESOR
30 HORAS
788851212913
PROFESOR
30 HORAS
785891211914
PROFESOR
30 HORAS
785891211919
PROFESOR
30 HORAS
786881215919
PROFESOR
30 HORAS
782811016912
PROFESOR
30 HORAS
786821215919
PROFESOR
30 HORAS
786801215915
PROFESOR
30 HORAS
786801212918
PROFESOR
30 HORAS
786801217914
PROFESOR
30 HORAS
784851218914
PROFESOR
30 HORAS
785831212911
PROFESOR
30 HORAS
785831212919
PROFESOR
30 HORAS
785881216911
PROFESOR
30 HORAS
789811214913
PROFESOR
30 HORAS
789851211911
PROFESOR
30 HORAS
783861215915
PROFESOR
30 HORAS
783861215919
PROFESOR
30 HORAS
783861215910
PROFESOR
30 HORAS
786861212917
PROFESOR
30 HORAS
784861217913
PROFESOR
30 HORAS
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
TIPO DE
VACANTE
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 2082-2013
CESE POR SEPARACION DEFINITIVA DE: MORALES GONZALES, NELLY
ANTONIA, Resolución Nº 5275-2012
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RDU Nº 5097-2013
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE: MEREGILDO ACEVEDO,
MERCEDES HERLINDA, Resolución Nº RD 0372-12-UGEL06
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:ZUÑIGA CHIPANA, BETZABETH
ELENA, Resolución N° RDU Nº 10061-12
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RDU Nº 5097-2013
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 2082-13
REASIGNACION POR RUPTURA DE RELACIONES HUMANAS DE:SANDOVAL
PARRILLA, JENNY ESTHER, Resolución N° 5357-12
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE: GUERRERO PEREZ, ANDREA
MARCELINA, Resolución Nº RD Nº 5051-12-UGEL06
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RDU Nº 1934-2013
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
CESE A SOLICITUD DE: SALAS CORDOVA, JENNY ALICIA, Resolución Nº RDU
Nº 5579-2011
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RDU Nº 5097-13
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
CESE A SOLICITUD DE: MARTINEZ FARFAN, ANA LUCERO, Resolución Nº
RDU Nº 6378-13
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 2082-13
CESE A SOLICITUD DE: RAMIREZ CAMAYO, ANA MARIA, Resolución Nº 93272012
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
CESE A SOLICITUD DE: LARA SUAREZ, OLGA, Resolución Nº 2735-13
CESE DE PERSONAL NOMBRADO : MAS BARCELO, ANTONIA, Resolución Nº
3822-2006
CAP R.S. Nº 280-2001-ED
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: COSTA JUAN, FRANCISCA, Resolución Nº
RDU Nº 6458-10
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
CESE POR FALLECIMIENTO DE: SALINAS LOPEZ, ELVA NELLY, Resolución Nº
3563-2012
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:FALLA SANCHEZ, NANCY,
Resolución N° 10061-12
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 05805-11
CESE POR FALLECIMIENTO DE: RAMOS CASILDO, SERAFINA MIQUELINA,
Resolución Nº 6302-2013-UGEL.01-SJM
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 6364-12
REUBICACION DE PLAZA RDUSE01 Nº01121-03
REUBICACION DE PLAZA EXCEDENTE SEGUN RGU Nº 2566-03
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RDU Nº 4595-10
REASIGNACION POR UNIDAD FAMILIAR DE: OSORIO ORTIZ, PATRICIA
VIRGINIA, Resolución Nº RD Nº 479-13-UGEL07
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 2082-13, 2885-13
POR REUBICACION DE PLAZA VACANTE-Resolución Nº: 6095-04
REUBICACION DE PLAZA VACANTE : Resolución Nº 07318-2004
Por Racionalización, según RDUGEL.01 Nº 7318-2004
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 3457-2013
CESE A SOLICITUD DE: OLIVERA CALLE, MARIA TERESA, Resolución Nº 334713-UGEL01
3
Nº
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
DRE
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
UGEL
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
NOMBRE
I.E.I. 7077 VIRGEN DEL CARMEN - VES
I.E.I. 6032 ALMIRANTE MIGUEL GRAU SEMINARIO-VMT
IEI INABIF VILLA HERMOSA - VES
I.E.7237 PERU VALLADOLID - VES
I.E.7237 PERU VALLADOLID - VES
I.E.7237 PERU VALLADOLID - VES
DISTRITO
VILLA EL
SALVADOR
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
VILLA EL
SALVADOR
VILLA EL
SALVADOR
VILLA EL
SALVADOR
VILLA EL
SALVADOR
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
VACANTE
NIVEL / CICLO
CARACTERISTICAS
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
CONVENIO
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
I.E.I.PQ. REYNA DE LOS ANGELES - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
INICIAL
CONVENIO
I.E.I.PQ. REYNA DE LOS ANGELES - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
INICIAL
CONVENIO
I.E.I.PQ. REYNA DE LOS ANGELES - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
INICIAL
CONVENIO
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
CONVENIO
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
CONVENIO
E.B.R.
INICIAL
CONVENIO
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
I.E.I. Nº 7245 SAN JOSE OBRERO - VMT
I.E.I. Nº 7245 SAN JOSE OBRERO - VMT
I.E. SANTA MARIA DE LOS ANDES - VILLA MARIA DEL
TRIUNFO
I.EI. MANUEL CASALINO GRIEVE - VMT
I.EI. MANUEL CASALINO GRIEVE - VMT
I.EI. MANUEL CASALINO GRIEVE - VMT
I.E.I. PQ. MARIA TAKI - VMT
I.E.I. PQ. MARIA TAKI - VMT
I.E. 7094 SASAKAWA - VES
I.E. 7094 SASAKAWA - VES
I.E. 6062 PERU - EEUU - VES
I.E.I. JESUS NIÑO - GP- SJM
I.E. 7234 LAS PALMERAS - VES
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
VILLA EL
SALVADOR
VILLA EL
SALVADOR
VILLA EL
SALVADOR
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
VILLA EL
SALVADOR
IEPQ. "SAN JOSE DE MANCHAY" - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
INICIAL
CONVENIO
IEPQ. "SAN JOSE DE MANCHAY" - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
INICIAL
CONVENIO
IEPQ. "SAN JOSE DE MANCHAY" - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
INICIAL
CONVENIO
IEPQ. "SAN JOSE DE MANCHAY" - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
INICIAL
CONVENIO
I.E. 7056 SAN MARTIN DE PORRES - LURIN
LURIN
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
I.E. 7056 SAN MARTIN DE PORRES - LURIN
LURIN
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
I.E. 7097 VILLA AMSTELVEEN - VES
VILLA EL
SALVADOR
VILLA EL
SALVADOR
VILLA EL
SALVADOR
VILLA EL
SALVADOR
VILLA EL
SALVADOR
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
VILLA EL
SALVADOR
VILLA EL
SALVADOR
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
VILLA EL
SALVADOR
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
LURIN
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
I.E. Nº 7244 VILLA EL MILAGRO - VES
VILLA EL
SALVADOR
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
I.E. Nº 7078 VIRGEN DE CHAPI - LURIN
LURIN
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
I.E. 7096 PRINCIPE DE ASTURIAS - VES
I.E. 7096 PRINCIPE DE ASTURIAS - VES
I.E. 7096 PRINCIPE DE ASTURIAS - VES
I.E. 7072 SAN MARTIN DE PORRES - VES
I.E.I. Nº 7082 "JUAN DE ESPINOSA MEDRANO" - SJM
I.E.I. Nº 7082 "JUAN DE ESPINOSA MEDRANO" - SJM
I.E.I. 6064 FRANCISCO BOLOGNESI - VES
I.E.I. 6064 FRANCISCO BOLOGNESI - VES
I.E. ANGELITOS DEL SUR - V.M.T.
I.E. ANGELITOS DEL SUR - V.M.T.
I.E. ANGELITOS DEL SUR - V.M.T.
I.E. ANGELITOS DEL SUR - V.M.T.
I.E. 677 MI SEGUNDO HOGAR - VILLA EL SALVADOR
I.E. Nº 7085 SANTA ROSA - LURIN
TIPO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
MULTIGRADO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
CODIGO NEXUS
CARGO
JOR. LAB.
782801019916
PROFESOR
30 HORAS
786881217917
PROFESOR
30 HORAS
788881218914
PROFESOR
30 HORAS
783851215914
PROFESOR
30 HORAS
784881210917
PROFESOR
30 HORAS
786801214910
PROFESOR
30 HORAS
783831215912
PROFESOR
30 HORAS
783831215918
PROFESOR
30 HORAS
784801217919
PROFESOR
30 HORAS
782831019914
PROFESOR
30 HORAS
787811015910
PROFESOR
30 HORAS
783841219912
PROFESOR
30 HORAS
781891210913
PROFESOR
30 HORAS
782801019913
PROFESOR
30 HORAS
784851217919
PROFESOR
30 HORAS
781851212914
PROFESOR
30 HORAS
781891211914
PROFESOR
30 HORAS
782801019919
PROFESOR
30 HORAS
789811218915
PROFESOR
30 HORAS
782831019912
PROFESOR
30 HORAS
788821210910
PROFESOR
30 HORAS
782801019910
PROFESOR
30 HORAS
784801218917
PROFESOR
30 HORAS
785861214918
PROFESOR
30 HORAS
786811217910
PROFESOR
30 HORAS
789891219912
PROFESOR
30 HORAS
787811010512
PROFESOR
30 HORAS
789881216911
PROFESOR
30 HORAS
786801211915
PROFESOR
30 HORAS
787831018516
PROFESOR
30 HORAS
788871215913
PROFESOR
30 HORAS
788871215916
PROFESOR
30 HORAS
786881219913
PROFESOR
30 HORAS
784841219918
PROFESOR
30 HORAS
787811010910
PROFESOR
30 HORAS
784801218913
PROFESOR
30 HORAS
784861210911
PROFESOR
30 HORAS
782871016910
PROFESOR
30 HORAS
782871016913
PROFESOR
30 HORAS
782871016916
PROFESOR
30 HORAS
782871016919
PROFESOR
30 HORAS
782821016918
PROFESOR
30 HORAS
782821019919
PROFESOR
30 HORAS
782821019910
PROFESOR
30 HORAS
782841016910
PROFESOR
30 HORAS
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
TIPO DE
VACANTE
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 2082-13
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 7661-12
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:PABLO CONDORI, ROSA JULIA,
Resolución N° 3337-11
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 2911-13
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 2082-13
REUBICACION DE PLAZA VACANTE : Resolución Nº 0783-2007
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 9640-2008
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RD. UGEL01 N° 5497-09
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
QUINCUAGESIMA CUARTA DISPOSICION FINAL DE LA LEY Nº 29465
REUBICACION Y/O ADECUACION DE PLAZA VACANTE : Resolución Nº 38032008
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:LEON PEÑA, ANGELA JESUS,
Resolución N° 10061-12
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 5097-13
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: MEGUMI ., HIDEYO, Resolución Nº 10772012
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 7661-2012
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RDU Nº 6627-12
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 10734-09
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RDU Nº 0631-2011
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RDU Nº 1750-2010
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RDU Nº 6364-2012
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RDU Nº 0631-2011
QUINCUAGESIMA CUARTA DISPOSICION FINAL DE LA LEY Nº 29465
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RDU Nº 2286-12
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 3457-13
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE: ARANDA SEVILLANO,
MERCEDES LILIANA, Resolución Nº 3320-13
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE: BLASCANO CAICEDO DE
MORAN, MARIA LEONOR, Resolución Nº 3320-13
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RDU Nº 5814-13
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 5806-11
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RDU Nº 3457-13
QUINCUAGESIMA CUARTA DISPOSICION FINAL DE LA LEY Nº 29465
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 3457-13/5985-13-SJM
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 2286-12
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
4
Nº
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
DRE
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
UGEL
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
NOMBRE
DISTRITO
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
VACANTE
NIVEL / CICLO
CARACTERISTICAS
LURIN
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
I.E. Nº 7258 - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
I.E. Nº 7258 - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
I.E. Nº 7258 - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
I.E. Nº 6061- PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
I.E. Nº 6061- PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
I.E. Nº 7261 SANTA ROSA DE COLLANAC - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
I.E. Nº 7261 SANTA ROSA DE COLLANAC - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
I.E. MANUEL SCORZA - PUCUSANA
PUCUSANA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
I.E. MANUEL SCORZA - PUCUSANA
PUCUSANA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
I.E. MANUEL SCORZA - PUCUSANA
PUCUSANA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
I.E. LOS JARDINES DE MANCHAY - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
I.E. LOS JARDINES DE MANCHAY - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
I.E. LOS JARDINES DE MANCHAY - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
I.E.I. Nº 676 SANTA ANITA - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
I.E.I. Nº 676 SANTA ANITA - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
LURIN
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
PACHACAMAC
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
PACHACAMAC
E.B.R.
INICIAL
CONVENIO
PACHACAMAC
E.B.R.
INICIAL
CONVENIO
I.E. Nº 7078 VIRGEN DE CHAPI - LURIN
I.E. Nº 6012 - LURIN
I.E. Nº 6059 SAGRADO CORAZON DE JESUS - VMT
I.E. Nº 6059 SAGRADO CORAZON DE JESUS - VMT
I.E. Nº 6059 SAGRADO CORAZON DE JESUS - VMT
I.E. Nº 7233 MATSU UTSUMI - VMT
I.E. Nº 7233 MATSU UTSUMI - VMT
I.E. Nº 7233 MATSU UTSUMI - VMT
I.E. SANTA ROSA DE LA MESETA - PACHACAMAC
AC NUESTRA SEÑORA ESTRELLA DE LA EVANGELIZACION
- PACHACAMAC
AC NUESTRA SEÑORA ESTRELLA DE LA EVANGELIZACION
- PACHACAMAC
AC NUESTRA SEÑORA ESTRELLA DE LA EVANGELIZACION
- PACHACAMAC
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
PACHACAMAC
E.B.R.
INICIAL
CONVENIO
I.E.PQ. VIRGEN DEL ROSARIO - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
INICIAL
CONVENIO
I.E.PQ. VIRGEN DEL ROSARIO - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
INICIAL
CONVENIO
PRONOEI UNICEF - CONVENIO SALUD - SJM
PRONOEI UNICEF - CONVENIO SALUD - SJM
PRONOEI UNICEF - CONVENIO SALUD - SJM
PRONOEI UNICEF - CONVENIO SALUD - SJM
PRONOEI UNICEF - CONVENIO SALUD - SJM
PRONOEI UNICEF - CONVENIO SALUD - SJM
ODEC - LURIN
I.E. 7217 - VILLA MARIA DEL TRIUNFO
I.E. 7100 REPUBLICA ALEMANA - SJM
I.E. 6030 VICTOR ANDRES BELAUNDE - PUNTA HERMOSA
I.E. 6030 VICTOR ANDRES BELAUNDE - PUNTA HERMOSA
I.E. "ACCION CONJUNTA PADRE ILUMINATO" - SJM
I.E. "ACCION CONJUNTA PADRE ILUMINATO" - SJM
I.E. 6059 SAGRADO CORAZON DE JESUS - VMT
I.E. 6062 PERU - EEUU - VES
I.E. 6060 JULIO C. TELLO - VILLA MARIA DEL TRIUNFO
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
LURIN
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
PUNTA
HERMOSA
PUNTA
HERMOSA
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
VILLA EL
SALVADOR
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
E.B.R.
INICIAL
CONVENIO
E.B.R.
INICIAL
CONVENIO
E.B.R.
INICIAL
CONVENIO
E.B.R.
INICIAL
CONVENIO
E.B.R.
INICIAL
CONVENIO
E.B.R.
INICIAL
CONVENIO
E.B.R.
PRIMARIA
CONVENIO
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
E.B.R.
PRIMARIA
CONVENIO
E.B.R.
PRIMARIA
CONVENIO
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
TIPO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
CODIGO NEXUS
CARGO
JOR. LAB.
782841016919
PROFESOR
30 HORAS
782841016916
PROFESOR
30 HORAS
782841016917
PROFESOR
30 HORAS
784831212914
PROFESOR
30 HORAS
782881016914
PROFESOR
30 HORAS
782881016918
PROFESOR
30 HORAS
782881016913
PROFESOR
30 HORAS
782881016916
PROFESOR
30 HORAS
782861016912
PROFESOR
30 HORAS
782861016918
PROFESOR
30 HORAS
788891219913
PROFESOR
30 HORAS
782861016911
PROFESOR
30 HORAS
782861016915
PROFESOR
30 HORAS
789811216915
PROFESOR
30 HORAS
782861016910
PROFESOR
30 HORAS
782861016913
PROFESOR
30 HORAS
782891016918
PROFESOR
30 HORAS
782891016911
PROFESOR
30 HORAS
782891016915
PROFESOR
30 HORAS
782891016919
PROFESOR
30 HORAS
782871016914
PROFESOR
30 HORAS
782871016915
PROFESOR
30 HORAS
782871016918
PROFESOR
30 HORAS
786881214913
PROFESOR
30 HORAS
781841211914
PROFESOR
30 HORAS
782821019917
PROFESOR
30 HORAS
786861216911
PROFESOR
30 HORAS
784841210911
PROFESOR
30 HORAS
789821218917
PROFESOR
30 HORAS
781821217912
781821217914
781821217916
781861217918
781871217918
781891217911
PROFESOR
COORDINADOR
PROFESOR
COORDINADOR
PROFESOR
COORDINADOR
PROFESOR
COORDINADOR
PROFESOR
COORDINADOR
PROFESOR
COORDINADOR
40 HORAS
40 HORAS
40 HORAS
40 HORAS
40 HORAS
40 HORAS
781821210918
COORDINADOR ODEC
40 HORAS
781891211913
PROFESOR
30 HORAS
784811215918
PROFESOR
30 HORAS
786861219911
PROFESOR
30 HORAS
786891210917
PROFESOR
30 HORAS
784821212918
PROFESOR
30 HORAS
784851219912
PROFESOR
30 HORAS
784841216915
PROFESOR
30 HORAS
784891216917
PROFESOR
30 HORAS
784861218914
PROFESOR
30 HORAS
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
TIPO DE
VACANTE
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RDU N 2082-2013
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RDU Nº 5097-2013
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RDU Nº 6153-2012
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RDU.3460-11, 5551-11
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RDU Nº 5097-2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RDU Nº 5097-2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RDU Nº 3457-2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RDUGEL01 Nº 5097-13
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RDUGEL01 Nº 5097-13
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: MARTINEZ VILLEGAS DE ZETA, JUANA ROSA,
Resolución Nº RDU. Nº 6454-10
ASCENSO A CARGOS DIRECTIVOS : BACA BRAVO, LUZMILA, Resolución Nº
07726-2006
CESE DE PERSONAL NOMBRADO : AGUILAR MEDEROS GLADYS ROSA
Resolución Nº 4324-06
CESE POR FALLECIMIENTO DE: LURQUIN VELASQUEZ, TERESA, Resolución
Nº 6746-08
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: RAMOS PEÑA, TEODORA EUGENIA,
Resolución Nº 3567-2013-UGEL.01-SJM
ROTACION POR ESPECIALIDAD DOCENTE : BACA ROJAS, MARIA LUISA,
Resolución Nº 1157-07
CESE DE : CAMPOS HUAMAN, JORGE EULOGIO, Resolución Nº 6939-2007
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: MENDOZA CASTILLO, ALBERTO, Resolución
Nº 3656-2013
CESE A SOLICITUD DE: INFANTAS URETA, ISABEL, Resolución Nº 3842-2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RDU 2082-2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RDU Nº 3457-13
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 5097-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: CALDAS AGAPITO DE ROGGERO, MERCEDES,
Resolución Nº 3630-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: PANDURO MEGO, ELISEO, Resolución Nº
3697-13
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: SULCA FAJARDO, MAXIMINA, Resolución Nº
RDU Nº 3600-13
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: MIRANDA TUBILLA DE TORRES, DORIS JULIA,
Resolución Nº 3699-2013-UGEL.01-SJM
5
Nº
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
DRE
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
UGEL
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
NOMBRE
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
VACANTE
NIVEL / CICLO
CARACTERISTICAS
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
PACHACAMAC
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
LURIN
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
I.E. 7239 - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
I.E. 7239 - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
I.E. 7261 - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
I.E. 7261 - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
I.E. 7263 ROXANITA CASTRO W. - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
E.B.R.
PRIMARIA
CONVENIO
E.B.R.
PRIMARIA
CONVENIO
E.B.R.
PRIMARIA
CONVENIO
E.B.R.
PRIMARIA
CONVENIO
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
E.B.R.
PRIMARIA
CONVENIO
I.E. 6060 JULIO C. TELLO - VILLA MARIA DEL TRIUNFO
I.E. 6064 FRANCISCO BOLOGNESI - VES
I.E. 6076 REPUBLICA DE NICARAGUA-VES
I.E. 6068 MANUEL GONZALES PRADA - VES
I.E. 6069 PACHACUTEC - VES
I.E. 7074 - SJM
I.E. 6069 PACHACUTEC - VES
I.E. 6076 REPUBLICA DE NICARAGUA-VES
I.E. 6076 REPUBLICA DE NICARAGUA-VES
I.E. 6080 ROSA DE AMERICA - VES
I.E. 6084 SAN MARTIN DE PORRES - VMT
I.E. 7077 VIRGEN DEL CARMEN - VES
I.E. 7096 PRINCIPE DE ASTURIAS - VES
I.E. 7102 SAN FRANCISCO DE ASIS - PACHACAMAC
I.E. 7104 RAMIRO PRIALE PRIALE - LURIN
I.E. FE Y ALEGRIA Nº 03 - SJM
I.E. FE Y ALEGRIA Nº 03 - SJM
I.E. FE Y ALEGRIA Nº 03 - SJM
I.E. FE Y ALEGRIA Nº 03 - SJM
I.E.P. MANUEL A. RAMIREZ BARINAGA - SJM
I.E. PARROQUIAL SANTA ROSA DE LIMA - VES
DISTRITO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
VILLA EL
SALVADOR
VILLA EL
SALVADOR
VILLA EL
SALVADOR
VILLA EL
SALVADOR
VILLA EL
SALVADOR
VILLA EL
SALVADOR
VILLA EL
SALVADOR
VILLA EL
SALVADOR
VILLA EL
SALVADOR
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
VILLA EL
SALVADOR
VILLA EL
SALVADOR
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
VILLA EL
SALVADOR
I.E. 6023 JULIO C. TELLO - LURIN
LURIN
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
I.E. 6023 JULIO C. TELLO - LURIN
LURIN
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
I.E. 6027 CAP FAP RUDYE FAJARDO-PUNTA NEGRA
PUNTA NEGRA
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
I.E. 7074 - SJM
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
I.E. 6007 - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
PUCUSANA
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
LURIN
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
I.E. 6061 - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
I.E. 7082 JUAN ESPINOZA MEDRANO - SJM
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
I.E. 7098 RODRIGO LARA BONILLA-LURIN
LURIN
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
I.E. 7098 RODRIGO LARA BONILLA-LURIN
LURIN
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
E.B.R.
PRIMARIA
CONVENIO
E.B.R.
PRIMARIA
CONVENIO
I.E. 6010 HILDA B. CARRILLO - PUCUSANA
I.E. 6015 S.SAGRADO CORAZON DE JESUS-VMT
I.E. 6015 S.SAGRADO CORAZON DE JESUS-VMT
I.E. 6025 - VILLA MARIA DEL TRIUNFO
I.E. 6026 VIRGEN DE FATIMA - LURIN
I.E. 6020 MICAELA BASTIDAS - VILLA MARIA DEL
TRIUNFO
I.E. 7221 - SJM
I.E. 7221 - SJM
I.E. FE Y ALEGRIA Nº 23 - VILLA MARIA DEL TRIUNFO
I.E. FE Y ALEGRIA Nº 24 - VILLA MARIA DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
TIPO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
CODIGO NEXUS
CARGO
JOR. LAB.
784881218912
PROFESOR
30 HORAS
784851218919
PROFESOR
30 HORAS
784831217916
PROFESOR
30 HORAS
784851210913
PROFESOR
30 HORAS
784861217910
PROFESOR
30 HORAS
784881212915
PROFESOR
30 HORAS
784871217911
PROFESOR
30 HORAS
784811213914
PROFESOR
30 HORAS
784841213915
PROFESOR
30 HORAS
784821213918
PROFESOR
30 HORAS
784841211912
PROFESOR
30 HORAS
784801212916
PROFESOR
30 HORAS
788801215914
PROFESOR
30 HORAS
788831215919
PROFESOR
30 HORAS
788881219910
PROFESOR
30 HORAS
784881217911
PROFESOR
30 HORAS
788861218914
PROFESOR
30 HORAS
786831219919
PROFESOR
30 HORAS
788891218918
PROFESOR
30 HORAS
788851218917
PROFESOR
30 HORAS
788841210917
PROFESOR
30 HORAS
788841210918
PROFESOR
30 HORAS
788841210919
PROFESOR
30 HORAS
788881210913
PROFESOR
30 HORAS
788891210919
PROFESOR
30 HORAS
788801210915
PROFESOR
30 HORAS
786871219915
PROFESOR
30 HORAS
786891219912
PROFESOR
30 HORAS
786821219915
PROFESOR
30 HORAS
784841212919
PROFESOR
30 HORAS
786831217919
PROFESOR
30 HORAS
786871213914
PROFESOR
30 HORAS
786821211912
PROFESOR
30 HORAS
786821211915
PROFESOR
30 HORAS
786801211917
PROFESOR
30 HORAS
789801218918
PROFESOR
30 HORAS
789811215918
PROFESOR
30 HORAS
780841210914
PROFESOR
30 HORAS
789871218911
PROFESOR
30 HORAS
789891218911
PROFESOR
30 HORAS
784851215910
PROFESOR
30 HORAS
788801210911
PROFESOR
30 HORAS
789841217912
PROFESOR
30 HORAS
789831217914
PROFESOR
30 HORAS
789861213919
PROFESOR
30 HORAS
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
TIPO DE
VACANTE
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: GALVAN HUAMAN, RAUL BRUNO,
Resolución Nº 3759-13
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: ESCOBAR LOPEZ, ALEJANDRINA, Resolución
Nº 3442-13-UGEL01-SJM
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: JESUSI MUÑOZ, EMMA FELICIA, Resolución
Nº RDU Nº 3586-13
CESE A SOLICITUD DE: BRAVO SOTO, EMILIANO, Resolución Nº 6522-13
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: YNDIGOYEN HERRERA, MAXIMA BEATRIZ,
Resolución Nº RDU Nº 3592-13
CESE A SOLICITUD DE: RIVERA DEL VALLE, ANA MARIA, Resolución Nº 627113
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: QUISPE MALCA, ANA MARIA, Resolución Nº
RDU Nº 3584-13
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: MORALES MANRIQUE DE ANGELES,
NORMA, Resolución Nº RDU Nº 3684-13
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: VALDIVIA LOPEZ, ANSELMO FREDY,
Resolución Nº RDU Nº 3683-13
CESE A SOLICITUD DE: ESCOBAR LINARES DE CRISTOBAL, MERCEDES,
Resolución Nº RDU Nº 3841-13
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: FLORES CABEZAS, ENRIQUE SOSIMO,
Resolución Nº 3429-13-UGEL01-SJM
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: CUETO LAGOS, MARCELINA, Resolución Nº
RDU Nº 3678-13
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: CORDOVA CRUZ, FABRICIANO, Resolución
Nº RDU Nº 3681-13
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE: RAMOS HUAYASCACHI,
ISABEL, Resolución Nº RD Nº 4924-12-UGEL06
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE: FLORES MANRIQUE, MARIA
PATRICIA, Resolución Nº RD Nº 1790-12-DUGELSR
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: PISCOYA FALLA, MANUELA PETRONILA,
Resolución Nº RDU Nº 3607-13
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: SARMIENTO ALZAMORA, ORFELINDA
HIMELDA, Resolución Nº RDU Nº 3642-13
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RDU Nº 3457-2013
REASIGNACION POR UNIDAD FAMILIAR DE: SAMAN GUERRERO, PAULITA
MADELEINE, Resolución Nº 0435-13-UGEL06
REASIGNACION POR RUPTURA DE RELACIONES HUMANAS DE:POMARI
APAZA, OLINDA PANCHA, Resolución N° RDU Nº 3821-2012
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: CORNEJO CHAVEZ, GLADY JANY, Resolución
Nº 3593-2013-UGEL.01-SJM
CESE A SOLICITUD DE: MALPARTIDA ZEVALLOS, MARIBEL, Resolución Nº
4700-2013
CESE A SOLICITUD DE: SALAZAR MOGROVEJO, VERONICA LUZ, Resolución
Nº 9665-2012
CESE POR SEPARACION DEFINITIVA DE: RODRIGUEZ VEGA, RITA RENEE,
Resolución Nº 0957-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: LOPEZ DELGADO, DORA ANTONIETA,
Resolución Nº 3572-2013-UGEL.01-SJM
REASIGNACION POR UNIDAD FAMILIAR DE:TAIPE PECEROS, FELICITAS,
Resolución N° 10061-2012
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: RUIZ CAÑEDO DE NAVARRO, JOSEFINA
MERCEDES ORFELINDA, Resolución Nº RDU Nº 3618-13
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: ORDONEZ ORE, OLGA OLIVIA, Resolución Nº
RDU Nº 3620-13
REASIGNACION POR UNIDAD FAMILIAR DE:ROBLES CONTRERAS, JULIANA,
Resolución N° RDU Nº 10061-2012
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: SALDANA GUILLEN, ROQUE PEPE, Resolución
Nº RDU Nº 3691-13
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: CABREJOS PARIENTE, LUIS ALBERTO,
Resolución Nº RDU Nº 3608-2013
CESE A SOLICITUD DE: HUAPAYA JIMENEZ, CARMEN ANDREA, Resolución
Nº 2738-13
CESE A SOLICITUD DE: VERA MAGUIÑO, MILAGRITO ELIZABETH, Resolución
Nº 6524-13
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: SILVA CHIRRI VDA DE JAEN, MARIA
FILOMENA, Resolución Nº 3706-13
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: ORCO DIAZ, ELVIRA, Resolución Nº 4467-13
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:ATUNCAR DE LA CRUZ,
CATALINA JESUS, Resolución N° 10061-2012
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: HUAMANYAURI VILLA, JUSTA ALICIA,
Resolución Nº RDU Nº 3643-13
CESE POR INCAPACIDAD FISICA O MENTAL DE: CHIPANA CALDERON,
SABINA, Resolución Nº 6319-2013-UGEL.01-SJM
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: LA CRUZ FALCON, MIGUEL ANGEL,
Resolución Nº RDU Nº 3570-13
CESE POR FALLECIMIENTO DE: GARAY DE QUINTANA, PAULA MERCEDES,
Resolución Nº RDU Nº 3419-13
CESE A SOLICITUD DE: MONTOYA VELARDE DE SILVA, BRIGIDA HAYDEE,
Resolución Nº RDUNº 6529-13-UGEL.01-SJM
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: MARQUINA GUARNIZ, ROSA LEONOR,
Resolución Nº 3595-2013-UGEL.01-SJM
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: MEZA HINOSTROZA, PRESCILIO PROCOPIO,
Resolución Nº 3598-2013
CESE A SOLICITUD DE: ZARATE PEREZ, MERCEDES HIPOLITA, Resolución Nº
3554-12
CESE POR FALLECIMIENTO DE: HUAMANI VALERIO, EDITH GLADYS,
Resolución Nº 3043-13
6
Nº
DRE
UGEL
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
311
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
312
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
NOMBRE
I.E. FE Y ALEGRIA Nº 24 - VILLA MARIA DEL TRIUNFO
I.E. 7059 JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO - SJM
I.E.PQ. MARIA MILAGROSA - VMT
I.E.PQ. MARIA MILAGROSA - VMT
I.E.PQ. MARIA MILAGROSA - VMT
I.E. PERU BIRF REPUBLICA DE BOLIVIA - VES
DISTRITO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
VILLA EL
SALVADOR
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
VACANTE
NIVEL / CICLO
CARACTERISTICAS
E.B.R.
PRIMARIA
CONVENIO
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
E.B.R.
PRIMARIA
CONVENIO
E.B.R.
PRIMARIA
CONVENIO
E.B.R.
PRIMARIA
CONVENIO
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
ODEC - LURIN
LURIN
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
ODEC - LURIN
LURIN
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
ODEC - LURIN
LURIN
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
ODEC - LURIN
LURIN
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
ODEC - LURIN
LURIN
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
ODEC - LURIN
LURIN
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
ODEC - LURIN
LURIN
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
I.E. 7242 DIVINO MAESTRO - VES
I.E. PQ. SANTA MARIA DEL ROSARIO - VMT
I.E. PQ. SANTA MARIA DEL ROSARIO - VMT
VILLA EL
SALVADOR
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
E.B.R.
PRIMARIA
CONVENIO
E.B.R.
PRIMARIA
CONVENIO
I.E. 7266 "LAS MERCEDES" - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
I.E. 7266 "LAS MERCEDES" - PACHACAMAC
ESTATAL
PACHACAMAC
E.B.R.
PRIMARIA
I.E. PQ. SAN JOSE DE LOS BALNEARIOS DEL SUR - PUNTA
NE
PUNTA NEGRA
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
I.E.PQ. VIRGEN DEL ROSARIO - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
PRIMARIA
CONVENIO
I.E.PQ. VIRGEN DEL ROSARIO - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
PRIMARIA
CONVENIO
I.E.PQ. VIRGEN DEL ROSARIO - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
PRIMARIA
CONVENIO
I.E.PQ. VIRGEN DEL ROSARIO - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
PRIMARIA
CONVENIO
I.E.PQ. VIRGEN DEL ROSARIO - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
PRIMARIA
CONVENIO
I.E.PQ. VIRGEN DEL ROSARIO - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
PRIMARIA
CONVENIO
I.E.PQ. VIRGEN DEL ROSARIO - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
PRIMARIA
CONVENIO
I.E.PQ. VIRGEN DEL ROSARIO - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
PRIMARIA
CONVENIO
I.E.PQ. VIRGEN DEL ROSARIO - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
PRIMARIA
CONVENIO
I.E.PQ. VIRGEN DEL ROSARIO - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
PRIMARIA
CONVENIO
I.E. SANTA MARIA DE LOS ANDES - VILLA MARIA DEL
TRIUNFO
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
I.E. LOS JARDINES DE MANCHAY - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
I.E. LOS JARDINES DE MANCHAY - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
I.E. 6020 MICAELA BASTIDAS - VILLA MARIA DEL
TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
VILLA EL
SALVADOR
VILLA EL
SALVADOR
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
FE Y ALEGRIA Nº 65-SJM
FE Y ALEGRIA Nº 65-SJM
E.B.R.
PRIMARIA
CONVENIO
E.B.R.
PRIMARIA
CONVENIO
E.B.R.
PRIMARIA
CONVENIO
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
PACHACAMAC
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
PACHACAMAC
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
I.E. "ACCION CONJUNTA PADRE ILUMINATO" - SJM
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
E.B.R.
SECUNDARIA
I.E. "ACCION CONJUNTA PADRE ILUMINATO" - SJM
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
E.B.R.
SECUNDARIA
I.E. 6071 REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA - VES
I.E. 6071 REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA - VES
I.E. 6152 STELLA MARIS - VILLA MARIA DEL TRIUNFO
I.E. 7102 SAN FRANCISCO DE ASIS - PACHACAMAC
I.E. 6006 - PACHACAMAC
I.E. 6072 - VILLA MARIA DEL TRIUNFO
I.E. 7242 DIVINO MAESTRO - VES
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
VILLA EL
SALVADOR
TIPO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
CODIGO NEXUS
CARGO
JOR. LAB.
789871213914
PROFESOR
30 HORAS
789821213912
PROFESOR
30 HORAS
786821212911
PROFESOR
30 HORAS
789831213911
PROFESOR
30 HORAS
789831213912
PROFESOR
30 HORAS
789891211911
PROFESOR
30 HORAS
785801212910
PROFESOR
30 HORAS
785801212911
PROFESOR
30 HORAS
785801212913
PROFESOR
30 HORAS
785801212914
PROFESOR
30 HORAS
785801212915
PROFESOR
30 HORAS
785801212918
PROFESOR
30 HORAS
785801212919
PROFESOR
30 HORAS
789851211910
PROFESOR
30 HORAS
783811215913
PROFESOR
30 HORAS
789811214916
PROFESOR
30 HORAS
784851214916
PROFESOR
30 HORAS
789841214915
PROFESOR
30 HORAS
781871214919
PROFESOR
30 HORAS
783851215910
PROFESOR
30 HORAS
783851215911
PROFESOR
30 HORAS
783851215913
PROFESOR
30 HORAS
783851215915
PROFESOR
30 HORAS
783851215919
PROFESOR
30 HORAS
784801214914
PROFESOR
30 HORAS
784801218914
PROFESOR
30 HORAS
786821217915
PROFESOR
30 HORAS
788881217915
PROFESOR
30 HORAS
789871210919
PROFESOR
30 HORAS
782821016910
PROFESOR
30 HORAS
782821016919
PROFESOR
30 HORAS
788871210914
PROFESOR
30 HORAS
786821213911
PROFESOR
30 HORAS
786831219918
PROFESOR
30 HORAS
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
TIPO DE
VACANTE
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
789841011915
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION FISICA
PLAZA
784851210912
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION FISICA
PLAZA
784861213916
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION FISICA
PLAZA
784811219914
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION FISICA
PLAZA
788831215917
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION FISICA
PLAZA
789861011917
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION FISICA
PLAZA
789841011919
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION FISICA
PLAZA
789881011914
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION FISICA
PLAZA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
785831210912
PROFESOR
24 HORAS
EPT - MECANICA DE PRODUCCION
PLAZA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
785831210914
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION RELIGIOSA
PLAZA
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: TOMAS RIVERO, EMMA SILVIA, Resolución
Nº 3763-13
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE: MOYA ESPINOZA, ALVARO
EFRAIN, Resolución Nº 8355-13
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 5097-13
CESE POR FALLECIMIENTO DE: SARMIENTO PINARES, AGUIDA, Resolución
Nº 09696-09
CESE POR FALLECIMIENTO DE: MANCO PEREZ, NORA VIOLETA, Resolución
Nº 08379-09
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: VEGA SANDOVAL, ISABEL, Resolución Nº
RDU Nº 3671-13
REUBICACION DE PLAZA VACANTE, SEGUN RDUGEL.01 Nº 07362-2004
POR REUBICACION DE PLAZA VACANTE, SEGUN RDUGEL.01 Nº 06359-04
REUBICACION DE PLAZA VACANTE, SEGUN RDUGEL.01 Nº 07362-2004
POR REUBICACION DE PLAZA VACANTE, SEGUN RDUGEL.01 Nº 06359-2004
POR REUBICACION DE PLAZA VACANTE, SEGUN RDUGEL.01 Nº 06359-04
POR REUBICACION DE PLAZA VACANTE, SEGUN RDUGEL.01 Nº 06663-04
POR REUBICACION DE PLAZA VACANTE, SEGUN RDUGEL.01 Nº 06663-04
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: BALAREZO MUNOZ, ANGELICA GREGORIA,
Resolución Nº RDU Nº 3673-13
REUBICACION DE PLAZA VACANTE : Resolución Nº 1191-2007
CESE POR FALLECIMIENTO DE: ZUNIGA MAJUAN, ROSA ELVIRA, Resolución
Nº 07488-09
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RDU 2082-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: CARDENAS PEREZ, VICTOR, Resolución Nº
RDU Nº 3606-2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RDU Nº 3457-13
REUBICACION DE PLAZA VACANTE : Resolución Nº 0783-2007
REUBICACION DE PLAZA VACANTE : Resolución Nº 0783-2007
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 10241-2008
REUBICACION DE PLAZA VACANTE : Resolución Nº 0783-2007
REUBICACION DE PLAZA VACANTE : Resolución Nº 0783-2007
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 8960, 10083-09
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RDU Nº 4595-2010
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RDU Nº 5097-2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RD. UGEL01 Nº 04490-09
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RDU Nº 5097-2013
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 6226-12
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RDU Nº 2082-2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 6364-12
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE: ALMANZA REATEGUI, BETSY,
Resolución Nº 1063-13
ADECUACION DE PLAZA: Resolución Nº 10046-12
ADECUACION DE PLAZA: Resolución Nº 2911-13
ADECUACION DE PLAZA: Resolución Nº 2911-13
ADECUACION DE PLAZA: Resolución Nº 2837-13
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:OCHOA CHAHUAYO, ZACARIAS
CLEMENTE, Resolución N° 10061-2012
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:LEON SOLANO, NESTOR
ALFREDO, Resolución N° 586-13
70º Disposición Final de la Ley Nº 29289
CAP RS. Nº280-2001-ED.
REAS. INTERNA DE PARRA EGOCHEAGA, BETTY RDU Nº0589-02.
7
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
Nº
DRE
313
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. 7060 - SJM
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
314
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. 7221 - SJM
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
E.B.R.
315
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. 7221 - SJM
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
316
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. 7100 REPUBLICA ALEMANA - SJM
317
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
318
LIMA
METROPOLITANA
319
UGEL
VACANTE
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
787861215911
PROFESOR
24 HORAS
PERSONA FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS
PLAZA
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: GARRO ROCA, JAVIER MAURO, Resolución
Nº 3644-2013
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
787821219916
PROFESOR
24 HORAS
EPT - COMPUTACION
PLAZA
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:VILLANUEVA CERVANTES,
ELIAS ERNESTO, Resolución N° 586-13
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
787821219917
PROFESOR
24 HORAS
EPT - CALZADO
PLAZA
REASIGNACION POR UNIDAD FAMILIAR(Inter-Región) DE: RAMOS MAYURI,
MILAGROS LILIANA, Resolución Nº 000819-09
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
787841218911
PROFESOR
24 HORAS
MATEMÁTICA
PLAZA
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: ONCEBAY ESPINOZA, FERNANDO PEDRO,
Resolución Nº 3629-2013
I.E. 6041 - SJM
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
787841210917
PROFESOR
24 HORAS
EPT - COMPUTACION
PLAZA
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: ANCHANTE CARLOS, FELIPE ANTONIO,
Resolución Nº 3646-2013
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. FE Y ALEGRIA Nº 03 - SJM
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
E.B.R.
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
782861219914
PROFESOR
24 HORAS
HISTORIA GEOGRAFIA Y ECONOMIA
PLAZA
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: CALDERON MATEO, HAYDEE, Resolución Nº
3399-13-UGEL01-SJM
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. FE Y ALEGRIA Nº 03 - SJM
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
E.B.R.
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
782861219916
PROFESOR
24 HORAS
HISTORIA GEOGRAFIA Y ECONOMIA
PLAZA
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: RIVAS ALVARO, FLOR DE MARIA, Resolución
Nº 3591-2013-UGEL.01-SJM
320
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. FE Y ALEGRIA Nº 03 - SJM
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
E.B.R.
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
782891219912
PROFESOR
24 HORAS
EPT - INDUSTRIA DEL VESTIDO
PLAZA
321
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. FE Y ALEGRIA Nº 03 - SJM
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
E.B.R.
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
785861213910
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION RELIGIOSA
PLAZA
322
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. FE Y ALEGRIA Nº 03 - SJM
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
E.B.R.
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
785861213911
PROFESOR
24 HORAS
CIENCIA, TECNOLOGIA Y AMBIENTE
PLAZA
323
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. 7069 - CESAR VALLEJO - SJM
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785821213912
PROFESOR
24 HORAS
EPT - ALMACEN LOGISTICA
PLAZA
CESE A SOLICITUD DE: ZEVALLOS YACILA, CARLOS RICARDO, Resolución Nº
6381-2013
324
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. 7082 - SJM
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
782871218910
PROFESOR
24 HORAS
EPT - CALZADO
PLAZA
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:MENDOZA GUTIERREZ, LUZ
MARLENY, Resolución N° RDU Nº 0694-13
325
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. 7082 - SJM
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
782881212918
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION POR EL ARTE
PLAZA
326
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. 7067 TORIBIO SEMINARIO - SJM
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
782821218917
PROFESOR
24 HORAS
MATEMÁTICA
PLAZA
CESE A SOLICITUD DE: LAYNES PEREZ, ELSA NOEMI, Resolución Nº 63772013
327
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. 6037 INCA PACHACUTEC - SJM
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
782801214915
PROFESOR
24 HORAS
COMUNICACIÓN
PLAZA
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: VADILLO OTAROLA, CARLOS ANTONIO,
Resolución Nº 3414-13-UGEL01-SJM
328
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. 6037 INCA PACHACUTEC - SJM
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
782821214916
PROFESOR
24 HORAS
EPT - CERÁMICA
PLAZA
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: ALBUJAR DAVILA, RAUL, Resolución Nº 36342013
329
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. 6037 INCA PACHACUTEC - SJM
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
782821214919
PROFESOR
24 HORAS
FORMACION CIUDADANA Y CIVICA
PLAZA
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: MOSCOSO FERRANDO, RUBEN DARIO,
Resolución Nº 3764-2013
330
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. 6037 INCA PACHACUTEC - SJM
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
782871214919
PROFESOR
24 HORAS
MATEMÁTICA
PLAZA
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: GARCIA JUAREZ, EDILBERTO JAIME,
Resolución Nº 3412-13-UGEL01-SJM
331
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. 6038 OLLANTAY - SJM
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
782801212919
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION RELIGIOSA
PLAZA
CESE POR FALLECIMIENTO DE: QUEQUEJANA CONDORI, NELLY CELIA,
Resolución Nº 10001-2012
332
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. 6151 SAN LUIS GONZAGA - SJM
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
780811216918
PROFESOR
24 HORAS
EPT - INDUSTRIA DEL VESTIDO
PLAZA
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: FELIPE CUBILLAS, MARGARITA SARA,
Resolución Nº 3649-2013
333
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. 7035 - SJM
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
780811216910
PROFESOR
24 HORAS
EPT - INDUSTRIA ALIMENTARIA
PLAZA
CESE A SOLICITUD DE: GUTIERREZ TORRES, CESAR EDISON, Resolución Nº
4544-11/10743-11
334
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. 7061 LOS HEROES DE SAN JUAN - SJM
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
780831216913
PROFESOR
24 HORAS
HISTORIA GEOGRAFIA Y ECONOMIA
PLAZA
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: MELGAR DEL CASTILLO, CARLOS ROBERTO,
Resolución Nº 3645-2013
335
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. 7061 LOS HEROES DE SAN JUAN - SJM
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
780831216917
PROFESOR
24 HORAS
COMUNICACIÓN
PLAZA
CESE A SOLICITUD DE: CORRALES RODRIGUEZ, QUINTINA ALEJANDRINA,
Resolución Nº 10701-11
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: AMADO CHAVEZ, VIRMA EDITH, Resolución
Nº 3640-2013
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
337
LIMA
METROPOLITANA
338
E.B.R.
I.E. 7061 LOS HEROES DE SAN JUAN - SJM
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. 7061 LOS HEROES DE SAN JUAN - SJM
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
E.B.R.
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. 7061 LOS HEROES DE SAN JUAN - SJM
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
339
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. 7062 NACIONES UNIDAS - SJM
340
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
341
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
NIVEL / CICLO
SECUNDARIA
CARGO
JOR. LAB.
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
TIPO DE
VACANTE
TIPO
LIMA
METROPOLITANA
DISTRITO
CODIGO NEXUS
CARACTERISTICAS
336
NOMBRE
MOTIVO VACANTE
CESE A SOLICITUD DE: BORDA LEON, ALICIA, Resolución Nº 4201-2012
CAP.RS. Nº280-2001-ED
REASIGNACION DE PAOLA JOVE SEGUN RDUSE01 Nº 1550-02
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 2669-2012 - ESP. ARTE
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
780841218911
PROFESOR
24 HORAS
COMUNICACIÓN
PLAZA
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785821217910
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION POR EL ARTE
PLAZA
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785891214913
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION POR EL ARTE
PLAZA
CESE A SOLICITUD DE: FERNANDEZ CASTAÑEDA, TOMAS, Resolución Nº
1513-11
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
780821218910
PROFESOR
24 HORAS
EPT - COMPUTACION
PLAZA
CESE A SOLICITUD DE: QUISPE PUMACAYO, LORENZO, Resolución Nº 63002013-UGEL.01-SJM
I.E. 7081 JOSE MARIA ARGUEDAS -SJM
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
780851210911
PROFESOR
24 HORAS
INGLES
PLAZA
CESE A SOLICITUD DE: SALAVERRY SALE, ERNESTO GERARDO, Resolución Nº
1914-10
I.E. JAVIER HERAUD - SJM
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
780811211913
PROFESOR
24 HORAS
PERSONA FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS
PLAZA
CESE A SOLICITUD DE: LAZO PRIETO, YULVA CRISTINA, Resolución Nº 44682013-UGEL.01-SJM
E.B.R.
SECUNDARIA
OBSERVACIONES
AGI - VER EXC
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 2669-2012
8
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
Nº
DRE
342
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. JAVIER HERAUD - SJM
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
343
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. JAVIER HERAUD - SJM
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
E.B.R.
344
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. JAVIER HERAUD - SJM
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
345
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. JAVIER HERAUD - SJM
346
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
347
LIMA
METROPOLITANA
348
UGEL
NOMBRE
DISTRITO
VACANTE
CODIGO NEXUS
TIPO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
780831213912
PROFESOR
24 HORAS
EPT - CONTABILIDAD
PLAZA
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
780831213919
PROFESOR
24 HORAS
EPT - SECRETARIADO
PLAZA
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: AGUILAR SEMINO, CARMEN VICTORIA,
Resolución Nº 3638-2013
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
780851213915
PROFESOR
24 HORAS
PERSONA FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS
PLAZA
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: LOLI REMUZGO, GLADYS ASTRID, Resolución
Nº 3631-2013
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
780851213916
PROFESOR
24 HORAS
EPT - CONTABILIDAD
PLAZA
CESE A SOLICITUD DE: BRICEÑO GIBAJA, FRANCISCO CLAUDIO, Resolución
Nº 9752-10
I.E. JAVIER HERAUD - SJM
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
780871213910
PROFESOR
24 HORAS
HISTORIA GEOGRAFIA Y ECONOMIA
PLAZA
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: MEDINA ESPINO, ANDRES GERARDO,
Resolución Nº 3635-2013
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. JAVIER HERAUD - SJM
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
780891213915
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION POR EL ARTE
PLAZA
CESE A SOLICITUD DE: ESPINAL CHAVARRIA, LUIS ENRIQUE, Resolución Nº
6873-2013
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. SAN JUAN -SJM
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
780821212918
PROFESOR
24 HORAS
PERSONA FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS
PLAZA
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: ZELAYA RUPAY, MARIA TERESA, Resolución
Nº 3615-2013
349
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. SAN JUAN -SJM
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
780861212910
PROFESOR
24 HORAS
COMUNICACIÓN
PLAZA
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: ZAPATA SANCHEZ, NOEMI ESPERANZA,
Resolución Nº 3374-13-UGEL01-SJM
350
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. SAN JUAN -SJM
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
780871212916
PROFESOR
24 HORAS
CIENCIA TECNOLOGIA Y AMBIENTE
PLAZA
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: JOYA BRAVO, ALICIA GABRIELA, Resolución
Nº 3391-13-UGEL01-SJM
351
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. SAN JUAN -SJM
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
780871212918
PROFESOR
24 HORAS
PERSONA FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS
PLAZA
CESE A SOLICITUD DE: AGUIRRE JULCAPOMA, ANGELICA ELIZABETH,
Resolución Nº 38312013-UGEL.01-SJM
352
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. SAN JUAN -SJM
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
780891212914
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION POR EL ARTE
PLAZA
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: HUASUPOMA GUARDALES, EDILBERTO,
Resolución Nº 3430-13-UGEL01-SJM
353
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. SAN JUAN -SJM
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
780891212919
PROFESOR
24 HORAS
PERSONA FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS
PLAZA
CESE A SOLICITUD DE: HUARAG DOMINGUEZ, JORGE ORLANDO, Resolución
Nº 3473-2013
354
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. 6045 DOLORES CAVERO DE GRAU - SJM
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785801219911
PROFESOR
24 HORAS
FORMACION CIUDADANA Y CIVICA
PLAZA
CESE A SOLICITUD DE: CONTRERAS TAYPE, JUAN PABLO, Resolución Nº
3471-2013-UGEL.01-SJM
355
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. 6045 DOLORES CAVERO DE GRAU - SJM
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785821219916
PROFESOR
24 HORAS
MATEMÁTICA
PLAZA
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: SURCA ROJAS, LUISA CANDELARIA,
Resolución Nº 3653-2013
356
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. 7059 JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO - SJM
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785881218917
PROFESOR
24 HORAS
HISTORIA GEOGRAFIA Y ECONOMIA
PLAZA
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: RIVERA CERNA, LUZ TERESA, Resolución Nº
3694-2013
357
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. 7059 JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO - SJM
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785891218911
PROFESOR
24 HORAS
EPT - ARTES INDUSTRIALES
PLAZA
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: SUAREZ COLL CARDENAS, OLINDA,
Resolución Nº 3639-2013
358
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. SAN MARTINCITO DE PORRES - SJM
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
E.B.R.
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
782891213916
PROFESOR
24 HORAS
CIENCIA TECNOLOGIA Y AMBIENTE
PLAZA
359
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. SAN MARTINCITO DE PORRES - SJM
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
E.B.R.
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
785831210913
PROFESOR
24 HORAS
HISTORIA GEOGRAFIA Y ECONOMIA
PLAZA
360
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. SAN MARTINCITO DE PORRES - SJM
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
E.B.R.
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
787841218913
PROFESOR
24 HORAS
FORMACION CIUDADANA Y CIVICA
PLAZA
361
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
FE Y ALEGRIA Nº 65-SJM
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
E.B.R.
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
782821016911
PROFESOR
24 HORAS
COMUNICACIÓN
PLAZA
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
362
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
FE Y ALEGRIA Nº 65-SJM
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
E.B.R.
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
782821016914
PROFESOR
24 HORAS
COMUNICACIÓN
PLAZA
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
363
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
FE Y ALEGRIA Nº 65-SJM
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
E.B.R.
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
782821016915
PROFESOR
24 HORAS
INGLES
PLAZA
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
364
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
FE Y ALEGRIA Nº 65-SJM
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
E.B.R.
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
785871213914
PROFESOR
24 HORAS
HISTORIA GEOGRAFIA Y ECONOMIA
PLAZA
365
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
6071
REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA
VILLA EL
SALVADOR
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
787871211912
PROFESOR
24 HORAS
CTA
PLAZA
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: GALARZA LAZARO, EUSEBIO EDUARDO,
Resolución Nº RDU Nº 3692-13
366
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
6071
REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA
VILLA EL
SALVADOR
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
787891211910
PROFESOR
24 HORAS
CC.SS
PLAZA
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: MICALAY ESPINOZA, FORTUNATA,
Resolución Nº RDU Nº 3693-13
367
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
6071
REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA
VILLA EL
SALVADOR
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
787891211917
PROFESOR
24 HORAS
CTA
PLAZA
CESE A SOLICITUD DE:
MISAICO EVANAN, ROMULO,Resolución Nº RDUNº 5921-13
368
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
6065
PERÚ-INGLATERRA
VILLA EL
SALVADOR
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
782821212911
PROFESOR
24 HORAS
ED. RELIGIOSA
PLAZA
369
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
7096
PRINCIPE DE ASTURIAS
VILLA EL
SALVADOR
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
787891212916
PROFESOR
24 HORAS
INGLES
PLAZA
CESE POR SEPARACION DEFINITIVA DE:SIMARRA DIOSES DE CIQUEIROS,
ROSA ELVIRA, Resolución Nº 9457
370
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
7243
REY JUAN
CARLOS DE BORBON
VILLA EL
SALVADOR
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
780801217914
PROFESOR
24 HORAS
COMUNICACIÓN
PLAZA
REUBICACION DE PLAZA
VACANTE: Resolución Nº 3875-12
SECUNDARIA
CARGO
JOR. LAB.
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
TIPO DE
VACANTE
CARACTERISTICAS
E.B.R.
NIVEL / CICLO
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
CESE A SOLICITUD DE: ALLCCACO PILLPE, MAXIMO, Resolución Nº 8607-11
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 6221-2012
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 2747-2011
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 6221-2012
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 11102-09
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 3733-11
9
Nº
DRE
371
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
372
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
373
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
374
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
375
LIMA
METROPOLITANA
376
UGEL
NOMBRE
PQ. SANTA
ROSA DE
LIMA
PQ. SANTA
ROSA DE
LIMA
PQ. SANTA
ROSA DE
LIMA
DISTRITO
VILLA EL
SALVADOR
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
E.B.R.
VACANTE
NIVEL / CICLO
SECUNDARIA
CODIGO NEXUS
CARGO
JOR. LAB.
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
TIPO DE
VACANTE
CARACTERISTICAS
TIPO
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
780861213914
PROFESOR
24 HORAS
DAIP
PLAZA
REUBICACION DE PLAZA
VACANTE: Resolución Nº 5639-12/ 6033-12
MOTIVO VACANTE
785871213910
PROFESOR
24 HORAS
HGY E
PLAZA
REUBICACION Y/O ADECUACION DE PLAZA VACANTE : Resolución Nº 621107
VILLA EL
SALVADOR
E.B.R.
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
VILLA EL
SALVADOR
E.B.R.
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
787811210919
PROFESOR
24 HORAS
MATEMATICA
PLAZA
REUBICACION DE PLAZA
VACANTE: Resolución Nº 2669-12
PERÚ-BIRF "REPÚBLICA
DE BOLIVIA"
VILLA EL
SALVADOR
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785821216913
PROFESOR
24 HORAS
ED. ARTISTICA
PLAZA
CESE POR FALLECIMIENTO DE: ORDINOLA ATARAMA,
AGUSTIN, Resolución Nº 8469-11
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
PERÚ-BIRF "REPÚBLICA
DE BOLIVIA"
VILLA EL
SALVADOR
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785851216916
PROFESOR
24 HORAS
ETP
(SECRETARIADO)
PLAZA
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:
ARACAYO HUANCA, NELLY LUCY, Resolución N° 0697-2013-UGEL.01-SJM
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
6067
JUAN VELASCO ALVARADO
VILLA EL
SALVADOR
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
787841213912
PROFESOR
24 HORAS
MATEMATICA
PLAZA
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: REYES SALAZAR, OSCAR ALEJANDRO,
Resolución Nº RDU Nº 3582-13
377
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
6067
JUAN VELASCO ALVARADO
VILLA EL
SALVADOR
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
787881213913
PROFESOR
24 HORAS
INGLES
PLAZA
378
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
6067
JUAN VELASCO ALVARADO
VILLA EL
SALVADOR
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
787881213919
PROFESOR
24 HORAS
COMUNICACIÓN
PLAZA
VILLA EL
SALVADOR
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
782831217915
PROFESOR
24 HORAS
FCC
PLAZA
REASIGNACION POR UNIDAD
FAMILIAR DE: RODRIGUEZ VILLALTA,
NELLY AURORA, Resolución Nº RDR Nº 626-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE:
TUCTO TRINIDAD, RICARDINA,
Resolución Nº RDU Nº 3583-13
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: CORDOVA RODRIGUEZ, JUAN OSWALDO,
Resolución Nº RDU Nº 4121-13
782851217917
PROFESOR
24 HORAS
MATEMATICA
PLAZA
CESE A SOLICITUD DE:
BARRAZA LUYO, WILMA NELLY, Resolución Nº 3346-13-UGEL01
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: CAMPOS FRANCIA, ROSAS EUGENIO,
Resolución Nº RDU Nº 3580-13
379
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
380
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
381
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
382
LIMA
METROPOLITANA
383
7072
SAN MARTIN
DE PORRAS
7072
SAN MARTIN
DE PORRAS
VILLA EL
SALVADOR
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
6004
SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO
VILLA EL
SALVADOR
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
787851216911
PROFESOR
24 HORAS
EPT
MECANICA DE PRODUCCIÓN
PLAZA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
6004
SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO
VILLA EL
SALVADOR
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
787851216919
PROFESOR
24 HORAS
EPT
MECANICA DE PRODUCCIÓN
PLAZA
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
7093
REPÚBLICA DE FRACIA
VILLA EL
SALVADOR
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
787811212916
PROFESOR
24 HORAS
INGLES
PLAZA
384
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
6062
PERÚ-ESTADOS UNIDOS
VILLA EL
SALVADOR
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
787811217912
PROFESOR
24 HORAS
COMUNICACIÓN
PLAZA
385
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
6062
PERÚ-ESTADOS UNIDOS
VILLA EL
SALVADOR
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
787811217914
PROFESOR
24 HORAS
PFRRHH
PLAZA
386
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
6062
PERÚ-ESTADOS UNIDOS
VILLA EL
SALVADOR
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
787831210917
PROFESOR
24 HORAS
CTA
PLAZA
CESE POR LIMITE DE EDAD DE:
HEREDIA CUBAS, JORGE RAMON,
Resolución Nº 4124-13
CESE A SOLICITUD DE: GALLEGOS TIPIANA,
ELADIA PAZ, Resolución Nº 3351-13-UGEL01
387
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
7237
PERÚ-VALLADOLID
VILLA EL
SALVADOR
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
780831219917
PROFESOR
24 HORAS
INGLES
PLAZA
CESE POR SEPARACION DEFINITIVA DE: CASTILLO QUISPE, ANDRES PERCY,
Resolución Nº 3648-12
388
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
7240
JESÚS DE NAZARETH
VILLA EL
SALVADOR
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
782881215914
PROFESOR
24 HORAS
PFRRHH
PLAZA
REASIGNACION POR RUPTURA DE RELACIONES HUMANAS DE:ROJAS
UNTIVEROS, MARLENE BRIGIDA, Resolución N° 2888-13
389
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
7240
JESÚS DE NAZARETH
VILLA EL
SALVADOR
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
782881215915
PROFESOR
24 HORAS
FCC
PLAZA
CESE A SOLICITUD DE: HIDALGO VERDE,
HEBERT JONAS, Resolución Nº RDU Nº 6380-13
390
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
7084
PERUANO-SUIZO
VILLA EL
SALVADOR
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785811217912
PROFESOR
24 HORAS
ED. ARTISTICA
PLAZA
CESE POR FALLECIMIENTO DE: DAVILA PORTOCARRERO, CELIA VICTORIA,
Resolución Nº RDU Nº 5277-13
391
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
6063
JOSE CARLOS MARIATEGUI
VILLA EL
SALVADOR
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
787861210912
PROFESOR
24 HORAS
HGY E
PLAZA
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: HUAMANI MEJIA,
NICANOR, Resolución Nº RDU Nº 3575-13
392
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
6063
JOSE CARLOS MARIATEGUI
VILLA EL
SALVADOR
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
787861210916
PROFESOR
24 HORAS
COMUNICACIÓN
PLAZA
393
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
6063
JOSE CARLOS MARIATEGUI
VILLA EL
SALVADOR
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
787861210917
PROFESOR
24 HORAS
INGLES
PLAZA
REASIGNACION POR RUPTURA DE RELACIONES HUMANAS DE:CHIPANA
ALE,
GLADYS VICTORIA, Resolución N° 9083-12
REASIGNACION POR RUPTURA DE RELACIONES HUMANAS DE:
CASIMIRO FAJARDO, ANA NELLY, Resolución N° 6905-12
394
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
6063
JOSE CARLOS MARIATEGUI
VILLA EL
SALVADOR
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
787881210914
PROFESOR
24 HORAS
HGY E
PLAZA
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: HILARIO HUAROCC, NARCISO,
Resolución Nº RDU Nº 3587-13
395
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
6064
FRANCISCO BOLOGNESI
VILLA EL
SALVADOR
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
787881217916
PROFESOR
24 HORAS
ED. RELIGIOSA
PLAZA
396
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
6066
VILLA EL
SALVADOR
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
787831217915
PROFESOR
24 HORAS
COMUNICACIÓN
PLAZA
397
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
6070
HEROES DEL ALTO CENEPA
VILLA EL
SALVADOR
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
787851213916
PROFESOR
24 HORAS
HGY E
PLAZA
398
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
6099
PERÚ-ESPAÑA
VILLA EL
SALVADOR
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
780841219914
PROFESOR
24 HORAS
HGY E
PLAZA
CESE POR LIMITE DE EDAD DE:
SAAVEDRA VALENCIA, ALBINO,
Resolución Nº RDU Nº 3659-13
CESE POR LIMITE DE EDAD DE:
PEDROZA RETAMOZO, JESUS, Resolución Nº 3431-13-UGEL01-SJM
399
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
7090
FORJADORES DEL PERÚ
VILLA EL
SALVADOR
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
780841217910
PROFESOR
24 HORAS
CTA
PLAZA
CESE A SOLICITUD DE: MENDOZA JIMENEZ, VICENTE ALBERTO,
Resolución Nº RDU Nº 3847-13
E.B.R.
SECUNDARIA
OBSERVACIONES
CESE POR LIMITE DE EDAD DE:
HUACHACA ALATA, CIRILO ALEJANDRO,
Resolución Nº RDU Nº 3579-13
REASIGNACION POR INTERES
PERSONAL DE: CAMA CHAVEZ,
FANNY DEL ROSARIO, Resolución Nº 00798-12
CESE POR LIMITE DE EDAD DE:
VILLA VILLALOBOS, JUANA FRANCISCA, Resolución Nº RDU Nº 3617-13
REASIGNACION POR RUPTURA
DE RELACIONES HUMANAS DE:NINO DIAZ, MARIA DEL CARMEN,
Resolución N° RDU Nº 5055-13
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: UGARTE OJEDA,
DELFINA VICTORIA, Resolución Nº RDU Nº 3581-13
10
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
Nº
DRE
400
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
7091
REPUBLICA DEL PERÚ
VILLA EL
SALVADOR
401
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
7238
SOLIDARIDAD PERÚ-ALEMANIA
VILLA EL
SALVADOR
E.B.R.
402
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
FE Y ALEGRIA
Nº 17
VILLA EL
SALVADOR
403
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
FE Y ALEGRIA
Nº 17
404
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
405
LIMA
METROPOLITANA
406
UGEL
NOMBRE
DISTRITO
VACANTE
CODIGO NEXUS
TIPO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785871214917
PROFESOR
24 HORAS
ED. ARTISTICA
PLAZA
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: BIANCHI SHOWING, MARTHA ASTRID,
Resolución Nº 8628-09
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
782821218912
PROFESOR
24 HORAS
COMUNICACIÓN
PLAZA
REUBICACION DE PLAZA VACANTE:
Resolución Nº 3459-11
E.B.R.
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
780801218914
PROFESOR
24 HORAS
HGY E
PLAZA
REUBICACION DE PLAZA VACANTE:
Resolución Nº 4436-12
VILLA EL
SALVADOR
E.B.R.
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
785881213916
PROFESOR
24 HORAS
INGLES
PLAZA
CESE A SOLICITUD DE: FERNANDEZ ZARZA
PALOMARES, MARIA PALOMA, Resolución Nº 6261-12
I.E.PQ. MARIA MILAGROSA - VMT
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
E.B.R.
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
782831217910
PROFESOR
24 HORAS
ED. POR EL ARTE
PLAZA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E.PQ. MARIA MILAGROSA - VMT
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
E.B.R.
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
789831212912
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION FISICA
PLAZA
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E.PQ. MARIA MILAGROSA - VMT
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
E.B.R.
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
789851212915
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION RELIGIOSA
PLAZA
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: CABRERA VEGA, ARMINDA, Resolución Nº
08377-09
407
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E.PQ. MARIA MILAGROSA - VMT
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
E.B.R.
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
789851212917
PROFESOR
24 HORAS
C.T.A.
PLAZA
CESE A SOLICITUD DE: HERNANDEZ HOSTIA, JOSE LUIS, Resolución Nº 426812
408
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E.PQ. MARIA MILAGROSA - VMT
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
E.B.R.
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
789851212919
PROFESOR
24 HORAS
COMUNICACIÓN
PLAZA
409
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. 6020 MICAELA BASTIDAS - VILLA MARIA DEL
TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
787871218914
PROFESOR
24 HORAS
ARTE
PLAZA
CESE A SOLICITUD DE: DEXTRE HENOSTROZA, ABDON RUFINO, Resolución
Nº 3350-13
410
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. 6020 MICAELA BASTIDAS - VILLA MARIA DEL
TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
787871218915
PROFESOR
24 HORAS
HISTORIA Y GEOGRAFIA
PLAZA
CESE POR FALLECIMIENTO DE: VALENZUELA SUAREZ, JORGE EDUARDO,
Resolución Nº RDU Nº 6301-13
411
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. 7057 SOBERANA ORDEN M. DE MALTA-VMT
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
UNIDOCENTE
COMPLETO
785801217913
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION RELIGIOSA
PLAZA
REASIGNACION DE PALACIOS BALAREZO ESTEBAN S., CON RDUGEL.01 Nº
1439-02
412
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. 7057 SOBERANA ORDEN M. DE MALTA-VMT
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
UNIDOCENTE
COMPLETO
787861214913
PROFESOR
24 HORAS
CIENCIAS SOCIALES
PLAZA
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: MELGAREJO TRUJILLO, ESCOLASTICA,
Resolución Nº 3703-13
413
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. 7057 SOBERANA ORDEN M. DE MALTA-VMT
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
UNIDOCENTE
COMPLETO
787871214911
PROFESOR
24 HORAS
LENGUA Y LITERATURA
PLAZA
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: VALLEJO CASTAÑEDA, GUILLERMO,
Resolución Nº 3658-13
414
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. 7057 SOBERANA ORDEN M. DE MALTA-VMT
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
UNIDOCENTE
COMPLETO
787891214919
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION RELIGIOSA
PLAZA
CESE A SOLICITUD DE: PEREZ BANCAYAN, HENRY MARCELO, Resolución Nº
08973-10
415
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. FE Y ALEGRIA Nº 23 - VILLA MARIA DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
E.B.R.
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
782851215916
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION ARTISTICA
PLAZA
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: RODAS GUZMAN, MOISES, Resolución Nº
3668-13
416
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. FE Y ALEGRIA Nº 23 - VILLA MARIA DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
E.B.R.
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
785841213911
PROFESOR
24 HORAS
ARTE
PLAZA
417
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. FE Y ALEGRIA Nº 24 - VILLA MARIA DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
E.B.R.
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
782821219917
PROFESOR
24 HORAS
RELIGION
PLAZA
418
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. 7106 - VILLA MARIA DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
782821214910
PROFESOR
24 HORAS
RELIGION
PLAZA
419
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. PQ. NUESTRO SALVADOR - VMT
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
E.B.R.
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
782841217917
PROFESOR
24 HORAS
C.T.A.
PLAZA
CESE POR SEPARACION DEFINITIVA DE: REYES MONTOYA, ELIZABETH,
Resolución Nº 1310-13
420
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. PQ. NUESTRO SALVADOR - VMT
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
E.B.R.
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
782881217919
PROFESOR
24 HORAS
HISTORIA Y GEOGRAFIA
PLAZA
REASIGNACION POR UNIDAD FAMILIAR DE: VILELA AUCCA, JACQUELINE,
Resolución Nº UGEL 07 Nº 0003589-12
421
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. PQ. NUESTRO SALVADOR - VMT
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
E.B.R.
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
785801211917
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION RELIGIOSA
PLAZA
CESE A SOLICITUD DE: MARTINEZ SANCHEZ, WILFREDO ELIAS, Resolución
Nº RDU Nº 8174-2008
422
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. PQ. NUESTRO SALVADOR - VMT
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
E.B.R.
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
785851211911
PROFESOR
24 HORAS
INGLES
PLAZA
423
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. PQ. NUESTRO SALVADOR - VMT
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
E.B.R.
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
785851211915
PROFESOR
24 HORAS
ARTE
PLAZA
424
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. PQ. NUESTRO SALVADOR - VMT
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
E.B.R.
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
785851211918
PROFESOR
24 HORAS
INGLES
PLAZA
425
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. PQ. NUESTRO SALVADOR - VMT
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
E.B.R.
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
785851211919
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION RELIGIOSA
PLAZA
426
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. 6059 SAGRADO CORAZON DE JESUS - VMT
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
782891217917
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION ARTISTICA
PLAZA
427
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. 6059 SAGRADO CORAZON DE JESUS - VMT
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
787801216916
PROFESOR
24 HORAS
IDIOMA
PLAZA
428
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. 6081 MANUEL SCORZA T. - VILLA M. DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
782821217917
PROFESOR
24 HORAS
LENGUA Y LITERATURA
PLAZA
SECUNDARIA
CARGO
JOR. LAB.
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
TIPO DE
VACANTE
CARACTERISTICAS
E.B.R.
NIVEL / CICLO
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RDU Nº 6553-13
CESE A SOLICITUD DE: GUERREROS COSME, ELADIO, Resolución Nº 1443-12
CESE A SOLICITUD DE: ZURITA FLORES, ANA MARIA, Resolución Nº 2288-12
CAP. RS. Nº 280-2001-ED
CESE A SOLICITUD DE: MARTIN BRAVO, ANGELINA, Resolución Nº 02289-09
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 2911-13
CAP. RS. Nº 280-2001-ED
REASIGNACION DE PEDRO PABLO ARIAS MATIAS - SEGUN RDR ICA Nº
00140-03
POR CESE DE ELIZABETH QUINTEROS HIJAR, SEGUN RDUSE.01 Nº 25092002
CAP. RS. Nº 280-2001-ED
REASIGNACION POR RUPTURA DE RELACIONES HUMANAS DE:MENDOZA
ZEA, MISAU LUIS, Resolución N° 0119-2013-UGEL.01-SJM
ADECUACION DE PLAZA: Resolución Nº 2669-2012
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: PARRAGUEZ JURADO, DIANA FORTUNATA,
Resolución Nº 3753-13
11
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
Nº
DRE
429
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. 7055 TUPAC AMARU II - VILLA M. DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
430
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. 7055 TUPAC AMARU II - VILLA M. DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
E.B.R.
431
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. 7055 TUPAC AMARU II - VILLA M. DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
432
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. JOSE CARLOS MARIATEGUI - VMT
433
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
434
LIMA
METROPOLITANA
435
UGEL
NOMBRE
DISTRITO
VACANTE
CODIGO NEXUS
TIPO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
782891213912
PROFESOR
24 HORAS
MATEMATICA
PLAZA
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: LUQUE LUQUE, PEDRO, Resolución Nº 366613
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
782891213913
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION RELIGIOSA
PLAZA
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: SILVA SANTISTEBAN MONTES, HUMBERTO
JUSTINIANO, Resolución Nº 3667-13
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
782891213915
PROFESOR
24 HORAS
HISTORIA Y GEOGRAFIA
PLAZA
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: ALATA LAVADO, MOISES FAUSTINO,
Resolución Nº 3385-13-UGEL01-SJM
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
782811211913
PROFESOR
24 HORAS
PFRH
PLAZA
REASIGNACION POR RUPTURA DE RELACIONES HUMANAS DE:HENRIQUEZ
ROJAS, LUIS FERNANDO, Resolución N° RDU Nº 5104-13
I.E. JOSE CARLOS MARIATEGUI - VMT
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
782821213916
PROFESOR
24 HORAS
ARTE
PLAZA
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: RUIZ RIVERA, CARMEN ELVA, Resolución Nº
3436-13-UGEL01-SJM
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. 6019 - VILLA MARIA DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
782841211913
PROFESOR
24 HORAS
COMUNICACIÓN
PLAZA
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: YAÑEZ SEGUIL, JUANA CONSUELO,
Resolución Nº 3704-13
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. JUAN GUERRERO QUIMPER - VMT
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
780851211910
PROFESOR
24 HORAS
ARTE
PLAZA
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: NAVARRETE MORA, TITO PLACIDO,
Resolución Nº 03323-11
436
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. JUAN GUERRERO QUIMPER - VMT
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
782831211911
PROFESOR
24 HORAS
PFRH
PLAZA
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: ANTAYHUA BLANCO, GLORIA MARIA,
Resolución Nº 3828-13
437
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. JUAN GUERRERO QUIMPER - VMT
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
782831211913
PROFESOR
24 HORAS
MATEMATICA
PLAZA
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: GUERRERO VILLEGAS, HECTOR LUIS,
Resolución Nº 3660-13
438
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. JUAN GUERRERO QUIMPER - VMT
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
782841214912
PROFESOR
24 HORAS
ARTE
PLAZA
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: TAIPE VEGA, LAUREANO, Resolución Nº
3381-13-UGEL01-SJM
439
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. 6060 JULIO C. TELLO - VILLA MARIA DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
782831212918
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION PARA EL TRABAJO
PLAZA
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: ARCONDO OQUENDO, SANTIAGO,
Resolución Nº 1941-13, 4122-13
440
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. 6093 - VILLA MARIA DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
780821215912
PROFESOR
24 HORAS
PFRH
PLAZA
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: RETES ARIAS, PETRONILA, Resolución Nº
3749-13
441
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. 6093 - VILLA MARIA DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
780871215917
PROFESOR
24 HORAS
COMUNICACIÓN
PLAZA
CESE A SOLICITUD DE: SUYO MIRANDA DE ARIAS, ROSA ELVIRA, Resolución
Nº 3362-13
442
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. 6152 STELLA MARIS - VILLA MARIA DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
780891219913
PROFESOR
24 HORAS
C.T.A.
PLAZA
443
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. 6152 STELLA MARIS - VILLA MARIA DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
780891219915
PROFESOR
24 HORAS
EPT MEC PROD
PLAZA
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE: FLORES VERGARA, CARMEN
ESTELA, Resolución Nº UGEL 7 Nº 000359-2012
444
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. 7054 - VILLA MARIA DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
780871216913
PROFESOR
24 HORAS
MATEMATICA
PLAZA
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: PISCOYA FALLA, SIXTO RAUL, Resolución Nº
3669-13
445
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. 7054 - VILLA MARIA DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
780871216919
PROFESOR
24 HORAS
COMUNICACIÓN
PLAZA
CESE A SOLICITUD DE: PAZ ZUÑIGA, BRIGIDA YOLANDA, Resolución Nº 334513-UGEL.01
446
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. 7073 - VILLA MARIA DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
780831218914
PROFESOR
24 HORAS
COMUNICACIÓN
PLAZA
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: ACUÑA GUTIERREZ, PRUDENCIO, Resolución
Nº 3702-13
447
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. 7088 - VILLA MARIA DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
780841217915
PROFESOR
24 HORAS
COMUNICACIÓN
PLAZA
REASIGNACION POR UNIDAD FAMILIAR DE: ENCINAS GORDILLO, GALINDA
KARINA, Resolución Nº 314-13
448
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. ELOY GASPAR URETA- VILLA MARIA DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
780861211915
PROFESOR
24 HORAS
C.T.A.
PLAZA
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: ARCOS PEÑA, HILDA LUISA, Resolución Nº
4123-13
449
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. ELOY GASPAR URETA- VILLA MARIA DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
780891211918
PROFESOR
24 HORAS
ARTE
PLAZA
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: SANCHEZ FLORES, MARIA DOLORES,
Resolución Nº 3654-13
450
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. REPUBLICA DEL ECUADOR - VMT
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
781821210912
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION RELIGIOSA
PLAZA
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:HOLGUIN QUIROZ, LIDIA,
Resolución N° RDU Nº 0696-2013
451
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. REPUBLICA DEL ECUADOR - VMT
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
781891210911
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION RELIGIOSA
PLAZA
452
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. REPUBLICA DEL ECUADOR - VMT
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785811215912
PROFESOR
24 HORAS
COMUNICACIÓN
PLAZA
CESE A SOLICITUD DE: GAMBOA NAJARRO, ANGEL SERAPIO, Resolución Nº
3830-13
453
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. REPUBLICA DEL ECUADOR - VMT
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785811215918
PROFESOR
24 HORAS
MATEMATICA
PLAZA
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: GAMARRA MANRIQUE, RIGOBERTO,
Resolución Nº 3378-13-UGEL01-SJM
454
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. REPUBLICA DEL ECUADOR - VMT
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785841215918
PROFESOR
24 HORAS
ARTE
PLAZA
CESE POR INCAPACIDAD FISICA O MENTAL DE: ANTONIO JIMENEZ, JULIA
TERESA, Resolución Nº 6456-12
455
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. REPUBLICA DEL ECUADOR - VMT
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785881215915
PROFESOR
24 HORAS
IDIOMA
PLAZA
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: MANSILLA GRILLO, ALEJANDRO GUILLERMO,
Resolución Nº 3752-13
456
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. TUPAC AMARU - VILLA MARIA DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785831214914
PROFESOR
24 HORAS
CIENCIAS SOCIALES
PLAZA
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: PATIÑO CARDENAS, ROLANDO ADRIAN,
Resolución Nº 3757-13
457
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. TUPAC AMARU - VILLA MARIA DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785841219918
PROFESOR
24 HORAS
ARTE
PLAZA
CESE A SOLICITUD DE: YPARRAGUIRRE GILIO VDA DE MARCOS, ELIZABETH,
Resolución Nº 08972-10
SECUNDARIA
CARGO
JOR. LAB.
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
TIPO DE
VACANTE
CARACTERISTICAS
E.B.R.
NIVEL / CICLO
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
ADECUACION DE PLAZA: Resolución Nº 2669-2012
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RDU Nº 7603-09
12
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
Nº
DRE
458
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. TUPAC AMARU - VILLA MARIA DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
459
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. TUPAC AMARU - VILLA MARIA DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
E.B.R.
460
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. TUPAC AMARU - VILLA MARIA DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
461
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. 7217 - VILLA MARIA DEL TRIUNFO
462
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
463
LIMA
METROPOLITANA
464
UGEL
NOMBRE
DISTRITO
VACANTE
CODIGO NEXUS
TIPO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785851215917
PROFESOR
24 HORAS
ARTE
PLAZA
CESE A SOLICITUD DE: PADILLA DIAZ, MARCO ANTONIO, Resolución Nº
2739-13
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785861219911
PROFESOR
24 HORAS
C.T.A.
PLAZA
CESE A SOLICITUD DE: SANTIAGO MONTALVO, VICTOR ALEJANDRO,
Resolución Nº RDU Nº 5328-2013
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785891219918
PROFESOR
24 HORAS
EPT: DIBUJO TECNICO
PLAZA
CESE POR SEPARACION DEFINITIVA DE: MUCHA HERNANDEZ, JAIME
FERNANDO, Resolución Nº 5637-12
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785831218916
PROFESOR
24 HORAS
C.T.A.
PLAZA
REASIGNACION POR SALUD DE: MAYTA ALARCON, LUZ MARINA, Resolución
Nº 0114-12 UGEL AREQUIPA N
I.E. PQ. SANTA MARIA DEL ROSARIO - VMT
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
780881212918
PROFESOR
24 HORAS
C.T.A.
PLAZA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. PQ. SANTA MARIA DEL ROSARIO - VMT
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
782841215919
PROFESOR
24 HORAS
COMUNICACIÓN
PLAZA
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. PQ. SANTA MARIA DEL ROSARIO - VMT
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783811215911
PROFESOR
24 HORAS
COMPUTACION
PLAZA
465
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. 6014 - VILLA MARIA DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785871210917
PROFESOR
24 HORAS
COMUNICACIÓN
PLAZA
466
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. SANTA MARIA DE LOS ANDES-VILLA MARIA TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
E.B.R.
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
782831216914
PROFESOR
24 HORAS
COMUNICACIÓN
PLAZA
467
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. SANTA MARIA DE LOS ANDES-VILLA MARIA TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
E.B.R.
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
782861216913
PROFESOR
24 HORAS
HISTORIA GEOGRAFIA Y ECONOMIA
PLAZA
468
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. 6152 STELLA MARIS - VILLA MARIA DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
7.80871E+11
PROFESOR
24 HORAS
MATEMATICA
PLAZA
469
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
ODEC LURIN
LURIN
E.B.R.
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
781821210911
COORDINADOR ODEC
40 HORAS
PLAZA
ORGANICA
470
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
ODEC LURIN
LURIN
E.B.R.
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
781821210914
COORDINADOR ODEC
40 HORAS
PLAZA
ORGANICA
471
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
ODEC LURIN
LURIN
E.B.R.
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
781821210915
COORDINADOR ODEC
40 HORAS
PLAZA
ORGANICA
472
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
ODEC LURIN
LURIN
E.B.R.
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
785851212914
PROFESOR
24 HORAS
PLAZA
ORGANICA
473
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
ODEC LURIN
LURIN
E.B.R.
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
781821210919
COORDINADOR ODEC
40 HORAS
PLAZA
ORGANICA
474
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. 6008 JOSE A.DAPELO - LURIN
LURIN
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
787811215912
PROFESOR
24 HORAS
HISTORIA GEOGRAFIA Y ECONOMIA
PLAZA
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: MATOS ALMORA, LUIS HUMBERTO,
Resolución Nº RDU Nº 4126-13
475
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. 6008 JOSE A.DAPELO - LURIN
LURIN
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
789831212919
PROFESOR
24 HORAS
PERSONA FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS
PLAZA
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:CRUZ NAVARRO, EDGAR,
Resolución N° RDU Nº 6516-13
476
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. 6030 VICTOR ANDRES BELAUNDE - PUNTA HERMOSA
PUNTA
HERMOSA
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
787841215913
PROFESOR
24 HORAS
MATEMATICA
PLAZA
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: GOMEZ BAEZ, JOSE LUIS, Resolución Nº RDU
Nº 3603-13
477
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. 7098 RODRIGO LARA BONILLA-LURIN
LURIN
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
787891215914
PROFESOR
24 HORAS
COMUNICACIÓN
PLAZA
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: FLORES MARCOS, LUIS ALBINO, Resolución
Nº RDU Nº 3748-13
478
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. 7102 SAN FRANCISCO DE ASIS - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785811217911
PROFESOR
24 HORAS
DAIP
PLAZA
REASIGNACION POR UNIDAD FAMILIAR DE:AYALA SANGINEZ, SILVANA,
Resolución N° 0697-2013-UGEL.01-SJM
479
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. 7102 SAN FRANCISCO DE ASIS - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785811217915
PROFESOR
24 HORAS
RELIGION
PLAZA
REASIGNACION POR UNIDAD FAMILIAR(Inter-Región) DE: CALAPUJA
TURPO, GLADYZ LUISA, Resolución Nº 5032-08
480
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. 7102 SAN FRANCISCO DE ASIS - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
787881219911
PROFESOR
24 HORAS
PERSONA FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS
PLAZA
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:MASIAS PONCE, SANDRA
KARINA, Resolución N° 10061-2012
481
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E.P. SAN PEDRO - SANTISIMA TRINIDAD - LURIN
LURIN
E.B.R.
SECUNDARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785861217911
PROFESOR
24 HORAS
RELIGION
PLAZA
REASIGNACION DE CUMPA GAVIDIA JORGE LUIS, SEGUN RDUGEL.01 Nº
1543-05
482
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E.P. SAN PEDRO - SANTISIMA TRINIDAD - LURIN
LURIN
E.B.R.
SECUNDARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
787871216915
PROFESOR
24 HORAS
COMUNICACIÓN
PLAZA
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE: CUZCANO CASTILLO, ERIKA
VANESSA, Resolución Nº 02539-09-UGEL08
483
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E.P. SAN SALVADOR - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
787801216911
PROFESOR
24 HORAS
COMUNICACIÓN
PLAZA
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:MARTINEZ CASANOVA,
INMACULADA SOLEDAD PAMELA, Resolución N° RDU Nº 10061-12
484
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. 7104 RAMIRO PRIALE PRIALE - LURIN
LURIN
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
787871212911
PROFESOR
24 HORAS
14 COMUNICACIÓN, 10 INGLES
PLAZA
CESE POR SEPARACION DEFINITIVA DE: SANTA CRUZ SUAREZ, LILIANA
AMPARO, Resolución Nº RDU Nº 2758-2012
485
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. 7104 RAMIRO PRIALE PRIALE - LURIN
LURIN
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
787871212914
PROFESOR
24 HORAS
MATEMATICA
PLAZA
CESE POR SEPARACION DEFINITIVA DE: CASTRO FUENTES, JUAN CARLOS,
Resolución Nº 0954-13
486
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. 7259 VICTOR R.H. DE LA TORRE - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
780821212912
PROFESOR
24 HORAS
PERSONA FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS
PLAZA
REASIGNACION POR SALUD DE: GASPAR RICO, SARA REYNA, Resolución Nº
RD Nº 4350-13-UGEL01
SECUNDARIA
CARGO
JOR. LAB.
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
TIPO DE
VACANTE
CARACTERISTICAS
E.B.R.
NIVEL / CICLO
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 5096-13
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 5096-13
REUBICACION DE PLAZA VACANTE : Resolución Nº 0451-2007
REASIGNACION POR RUPTURA DE RELACIONES HUMANAS DE:OSTOLAZA
CASAVILCA DE RODRIGUEZ, MARIA DEL PILAR LUCIA, Resolución N° 38362013-UGEL.01-SJM
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 2672-12
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 2082-13
REINCORPORACION EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION Nº 7020-13
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: URCIA GUANILO, JOSE ANTONIO, Resolución
Nº RDU 0668-12
CESE DE RIOS RENGIFO WILMA IRENE, SEGUN RDUGEL.01 Nº 05677-2004
CESE A SOLICITUD DE: SALGUERO AVALOS, ALBA GRACIELA, Resolución Nº
RDU Nº 9609-2010
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:YALTA CHUQUINBALQUI, SADIT
RENEE, Resolución N° 10061-12
CESE A SOLICITUD DE: ZAVALETA PEREZ, MAXIMO, Resolución Nº 46762008
13
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
Nº
DRE
487
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
488
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. 7263 ROXANITA CASTRO W. - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
489
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. 7263 ROXANITA CASTRO W. - PACHACAMAC
PACHACAMAC
490
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. 7263 ROXANITA CASTRO W. - PACHACAMAC
491
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. 7263 ROXANITA CASTRO W. - PACHACAMAC
492
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. MANUEL F. CALVO Y PEREZ - PUCUSANA
493
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
494
LIMA
METROPOLITANA
495
UGEL
NOMBRE
VACANTE
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
781851210915
PROFESOR
24 HORAS
RELIGION
PLAZA
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
780841214917
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION FISICA
PLAZA
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
780871212912
PROFESOR
24 HORAS
CIENCIA, TECNOLOGIA Y AMBIENTE
PLAZA
PACHACAMAC
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785841213918
PROFESOR
24 HORAS
HISTORIA GEOGRAFIA Y ECONOMIA
PLAZA
PACHACAMAC
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
787821215919
PROFESOR
24 HORAS
MATEMATICA
PLAZA
PUCUSANA
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
782871216912
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION PARA EL TRABAJO - COMPUTACION
PLAZA
CESE POR FALLECIMIENTO DE: BLAS JARA, TOLOMEO LUCIO, Resolución Nº
RDU Nº 6645-2010
I.E. 6021 PAPA LEON XIII - CHILCA
CHILCA
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785811214911
PROFESOR
24 HORAS
COMUNICACIÓN
PLAZA
REASIGNACION POR UNIDAD FAMILIAR DE:CHUMBES CANDELA, MIRTA
GISELLA, Resolución N° RDU Nº 10061-2012
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. 6023 JULIO C. TELLO - LURIN
LURIN
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
782861214915
PROFESOR
24 HORAS
MATEMATICA
PLAZA
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: COCHACHI ALFARO, ALEJANDRO, Resolución
Nº RDU Nº 3612-13
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. 6023 JULIO C. TELLO - LURIN
LURIN
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
782881214916
PROFESOR
24 HORAS
COMUNICACIÓN
PLAZA
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: GARAMENDI PINEDA, ALFONSO, Resolución
Nº RDU Nº 3613-13
496
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. 6023 JULIO C. TELLO - LURIN
LURIN
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
782891214911
PROFESOR
24 HORAS
COMUNICACIÓN
PLAZA
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:EVANGELISTA CAPCHA, MARIA
TERESA, Resolución N° 10061-12
497
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. ISAIAS ARDILES - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
780841214919
PROFESOR
24 HORAS
CIENCIA, TECNOLOGIA Y AMBIENTE
PLAZA
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE: MENDEZ LA ROSA, LUCILA
MARINA, Resolución Nº RDUGEL07 Nº 490-13
498
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. ISAIAS ARDILES - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
780881214914
PROFESOR
24 HORAS
INGLES
PLAZA
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:CADAGAN CRUZ, ANA MARIA,
Resolución N° 10061-12
499
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION - LURIN
LURIN
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
780801214913
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION PARA EL TRABAJO (SOLDADURA)
PLAZA
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: CHOQUE NOA, LEONARDO, Resolución Nº
RDU Nº 3688-13
500
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION - LURIN
LURIN
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
780801214915
PROFESOR
24 HORAS
COMUNICACIÓN
PLAZA
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: APOLAYA DE CAYCHO, ROSA ANDREA,
Resolución Nº RDU Nº 3568-13
501
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION - LURIN
LURIN
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
780861214916
PROFESOR
24 HORAS
COMUNICACIÓN
PLAZA
CESE POR SEPARACION DEFINITIVA DE: SARAVIA SOLDEVILLA, JULIO CESAR,
Resolución Nº 1955-13
502
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION - LURIN
LURIN
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
780871214916
PROFESOR
24 HORAS
INGLES
PLAZA
CESE A SOLICITUD DE: CANCHUMANTA GUTIERREZ, JACQUELINE BERTHA,
Resolución Nº RDU Nº 5321-12
503
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION - LURIN
LURIN
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
780871214917
PROFESOR
24 HORAS
INGLES
PLAZA
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: ARIAS DE TORRES, ZOILA, Resolución Nº RDU
Nº 3610-13
504
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. VICTOR MORON MUÑOZ - SAN BARTOLO
SAN BARTOLO
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785851219910
PROFESOR
24 HORAS
CIENCIA, TECNOLOGIA Y AMBIENTE
PLAZA
CESE A SOLICITUD DE: SANDOVAL DE PEÑAFIEL, ELENA, Resolución Nº RDU
Nº 3826-13
505
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. 7239 - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
780881210912
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION PARA EL TRABAJO - COMPUTACION
PLAZA
506
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. 7239 - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
787881219916
PROFESOR
24 HORAS
COMUNICACIÓN
PLAZA
507
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. 7265 - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
782831216919
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION FISICA
PLAZA
508
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. 7265 - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
782831219910
PROFESOR
24 HORAS
MATEMATICA
PLAZA
509
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. 7265 - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
787801211916
PROFESOR
24 HORAS
DAIP
PLAZA
510
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. MANUEL SCORZA TORRES - PUCUSANA
PUCUSANA
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
780841212914
PROFESOR
24 HORAS
MATEMATICA
PLAZA
511
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. MANUEL SCORZA TORRES - PUCUSANA
PUCUSANA
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
780881212917
PROFESOR
24 HORAS
PERSONA FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS
PLAZA
512
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. PQ. SAN JOSE DE LOS BALNEARIOS DEL SUR - PUNTA
NEGRA
PUNTA NEGRA
E.B.R.
SECUNDARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
782891214913
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION FISICA
PLAZA
513
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. PQ. SAN JOSE DE LOS BALNEARIOS DEL SUR - PUNTA
NEGRA
PUNTA NEGRA
E.B.R.
SECUNDARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785871210910
PROFESOR
24 HORAS
HISTORIA GEOGRAFIA Y ECONOMIA
PLAZA
514
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E. PQ. SAN JOSE DE LOS BALNEARIOS DEL SUR - PUNTA
NEGRA
PUNTA NEGRA
E.B.R.
SECUNDARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
787891210913
PROFESOR
24 HORAS
CIENCIA, TECNOLOGIA Y AMBIENTE
PLAZA
515
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E.PQ. VIRGEN DEL ROSARIO - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
SECUNDARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
780811212918
PROFESOR
24 HORAS
MATEMATICA
PLAZA
E.B.R.
SECUNDARIA
CARGO
JOR. LAB.
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
TIPO DE
VACANTE
TIPO
PACHACAMAC
NIVEL / CICLO
CODIGO NEXUS
CARACTERISTICAS
I.E. 7259 VICTOR R.H. DE LA TORRE - PACHACAMAC
DISTRITO
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 8307-09
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RDU Nº 6221-2012
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RDU Nº 3712-2012
REASIGNACION POR UNIDAD FAMILIAR DE:ZEGARRA MOREANO, KATTIA
JACKELIN, Resolución N° RDU Nº 10061-2012
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RDU Nº 6221-2012
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 2911-13
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 2911-13
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RDU Nº 3533-2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RDU Nº 2082-2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RDU Nº 5096-2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RDU Nº 5096-2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RDU Nº 5096-2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RDU Nº 3533-13
REASIGNACION POR EXCEDENCIA DE:ABARCA INOCENTE, EUGENIA MARIA,
Resolución N° RDU Nº 6969-2012
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RDU Nº 5096-13
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RDU Nº 5862-12
14
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
Nº
DRE
516
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
517
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E.PQ. VIRGEN DEL ROSARIO - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
518
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E.PQ. VIRGEN DEL ROSARIO - PACHACAMAC
PACHACAMAC
519
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E.PQ. VIRGEN DEL ROSARIO - PACHACAMAC
520
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
521
LIMA
METROPOLITANA
522
PARROQUIAL
780861218911
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION FISICA
PLAZA
SECUNDARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
782881213912
PROFESOR
24 HORAS
ARTE
PLAZA
E.B.R.
SECUNDARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785851210917
PROFESOR
24 HORAS
RELIGION
PLAZA
PACHACAMAC
E.B.R.
SECUNDARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785851212915
PROFESOR
24 HORAS
MATEMATICA
PLAZA
I.E.PQ. VIRGEN DEL ROSARIO - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
SECUNDARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785851214918
PROFESOR
24 HORAS
PERSONA FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS
PLAZA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E.PQ. VIRGEN DEL ROSARIO - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
SECUNDARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785871213915
PROFESOR
24 HORAS
COMUNICACIÓN
PLAZA
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E.PQ. VIRGEN DEL ROSARIO - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
SECUNDARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785871213918
PROFESOR
24 HORAS
CIENCIA, TECNOLOGIA Y AMBIENTE
PLAZA
523
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E.PQ. VIRGEN DEL ROSARIO - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
SECUNDARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785891217916
PROFESOR
24 HORAS
COMUNICACIÓN
PLAZA
524
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E.PQ. VIRGEN DEL ROSARIO - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
SECUNDARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
786801214914
PROFESOR
24 HORAS
COMUNICACIÓN
PLAZA
525
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E.PQ. VIRGEN DEL ROSARIO - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
SECUNDARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
786831210918
PROFESOR
24 HORAS
FORMACION CIUDADANA Y CIVICA
PLAZA
526
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
I.E.PQ. VIRGEN DEL ROSARIO - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.R.
SECUNDARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
787861213919
PROFESOR
24 HORAS
ARTE
PLAZA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
789811212910
PROFESOR
30 HORAS
ESTETICA
PERSONAL
PLAZA
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
789811212914
PROFESOR
30 HORAS
COMPUTACION E INFORMATICA
PLAZA
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
789811212915
PROFESOR
30 HORAS
TEJIDO A MÁQUINA
PLAZA
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
789811212917
PROFESOR
30 HORAS
HOSTELERIA Y TURISMO
PLAZA
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
789811212918
PROFESOR
30 HORAS
ARTESANIA Y MANUALIDADES
PLAZA
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
789841212917
PROFESOR
30 HORAS
HOSTELERIA Y TURISMO
PLAZA
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
789841212919
PROFESOR
30 HORAS
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
789881212918
PROFESOR
30 HORAS
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
785851210911
PROFESOR
30 HORAS
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
785851210919
PROFESOR
30 HORAS
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
789861212915
PROFESOR
30 HORAS
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
785851210916
PROFESOR
30 HORAS
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
789871212919
PROFESOR
30 HORAS
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
789891212913
PROFESOR
30 HORAS
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
785871218914
PROFESOR
30 HORAS
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
789821212914
PROFESOR
30 HORAS
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
789821212918
PROFESOR
30 HORAS
HOSTELERIA Y TURISMO
PLAZA
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
782861210913
PROFESOR
30 HORAS
CORTE
CONFECCION
PLAZA
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
782861210916
PROFESOR
30 HORAS
COSMETOLOGÍA
PLAZA
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
782861210919
PROFESOR
30 HORAS
INDUSTRIA ALIMENTARIA
PLAZA
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
784811217914
PROFESOR
30 HORAS
COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA
PLAZA
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
785821211910
PROFESOR
30 HORAS
ELECTRONICA
PLAZA
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
785821211919
PROFESOR
30 HORAS
MECANICA AUTOMOTRIZ
PLAZA
E.T.P.
BASICO
CONVENIO
782811217915
PROFESOR
30 HORAS
COMPUTACION E INFORMATICA
PLAZA
E.T.P.
BASICO
CONVENIO
782821210914
PROFESOR
30 HORAS
TEXTIL
Y CONFECCION
PLAZA
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
785821211918
PROFESOR
30 HORAS
COSMETOLOGIA
PLAZA
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
785871212915
PROFESOR
30 HORAS
ZAPATERIA
PLAZA
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
782801210917
PROFESOR
30 HORAS
COMPUTACIÓN
PLAZA
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
I.E.O. MARGARITA GONZALES DE DANKERS - SJM
I.E.O. MARGARITA GONZALES DE DANKERS - SJM
I.E.O. MARGARITA GONZALES DE DANKERS - SJM
I.E.O. MARGARITA GONZALES DE DANKERS - SJM
I.E.O. MARGARITA GONZALES DE DANKERS - SJM
I.E.O. MARGARITA GONZALES DE DANKERS - SJM
I.E.O. MARGARITA GONZALES DE DANKERS - SJM
I.E.O. MARGARITA GONZALES DE DANKERS - SJM
I.E.O. PEDRO PAULET - SJM
I.E.O. PEDRO PAULET - SJM
I.E.O. PEDRO PAULET - SJM
I.E.O. VIRGEN DEL ROSARIO - SJM
I.E.O. VIRGEN DEL ROSARIO - SJM
I.E.O. VIRGEN DEL ROSARIO - SJM
I.E.O. YACHAYHUASI - SJM
I.E.O. YACHAYHUASI - SJM
I.E.O. YACHAYHUASI - SJM
LA INMACULADA - SJM
LA INMACULADA - SJM
LA INMACULADA - SJM
LA INMACULADA - SJM
LA INMACULADA - SJM
LA INMACULADA - SJM
I.E.O.P. SAGRADO CORAZON DE JESUS - SJM
I.E.O.P. SAGRADO CORAZON DE JESUS - SJM
CETPRO Nº 7215 NACIONES UNIDAS
CETPRO Nº 7215 NACIONES UNIDAS
CETPRO PROMAE
PACHACAMAC
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
VILLA EL
SALVADOR
VILLA EL
SALVADOR
VILLA EL
SALVADOR
E.B.R.
NIVEL / CICLO
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
CARGO
JOR. LAB.
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
TIPO DE
VACANTE
POLIDOCENTE
COMPLETO
I.E.PQ. VIRGEN DEL ROSARIO - PACHACAMAC
DISTRITO
VACANTE
TIPO
528
NOMBRE
CODIGO NEXUS
CARACTERISTICAS
527
UGEL
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RDU Nº 2718-2012
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RDU Nº 5096-2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RDU Nº 2718-2012
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RDU Nº 1750-10
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 07199-09
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 11102-09
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 11102-09
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 11604-2008
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RDU Nº 4595-2010
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 7895-2009
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RDU Nº 5096-13
TEJIDO
A MÁQUINA
TEXTIL
Y CONFECCION
DISEÑO ARTISTICO
(DIBUJO Y PINTURA)
DISEÑO ARTISTICO
(DIBUJO Y PINTURA)
MECANICA AUTOMOTRIZ
ESTETICA
PERSONAL
ELECTRICIDAD
ELECTRONICA
ARTESANIA Y MANUALIDADES
ESTETICA
PERSONAL
ESTETICA
PERSONAL
PLAZA
PLAZA
PLAZA
PLAZA
PLAZA
PLAZA
PLAZA
PLAZA
PLAZA
PLAZA
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: MANRIQUE FERNANDEZ, MARINA EUFEMIA,
Resolución Nº 3577-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: ROJAS FARFAN, MAURA NORMA, Resolución
Nº 1078-2012
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: PACHECO RIOS, TERESA GUNDECIA,
Resolución Nº 3574-2013-UGEL.01-SJM
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: ESQUERRE JERI, NATIVIDAD OCTAVIA,
Resolución Nº 3322-2011
CESE A SOLICITUD DE: ECHAVARRIA SCHUNKE, NINA VERIOSKA, Resolución
Nº RD. Nº 3710-10
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: VALDIVIA VELARDE, YOLANDA DANILA,
Resolución Nº 3573-2013-UGEL.01-SJM
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: GARCIA DE VARGAS, MARIA DEL SOCORRO,
Resolución Nº 3578-2013-UGEL.01-SJM
CESE A SOLICITUD DE: EGUSQUIZA CONDOLUCCI, MARIA HORTENCIA
GRACIELA, Resolución Nº 3846-2013-UGEL.01-SJM
CAP R.S. Nº 280-01-ED
ADECUACION DE PLAZA: Resolución Nº 8516-11 ESP. IND. VESTIDO
CESE A SOLICITUD DE: CHUMPITAZ QUISPE, FELIX DOMINGO, Resolución Nº
6552-2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE : Resolución Nº 05031-2005
CESE POR SEPARACION DEFINITIVA DE: RICCI RIOS, LUIS JAVIER, Resolución
Nº 11379-2012
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: AYLLON FLORES VDA. DE CABELLO, LUZ
AVELINA, Resolución Nº 8627-09
ADECUACION DE PLAZA: Resolución Nº 8651-11 (A.P. 22-06-11)
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: TACURI CASTILLO DE QUINTEROS, JOSEFINA
FILOMENA, Resolución Nº 3760-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: VILCA VILCA, LIDIA REYMUNDA, Resolución
Nº 3687-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: MACEDO LIMA, MERCEDES MARINA,
Resolución Nº RDU. Nº 3249-09
CESE POR FALLECIMIENTO DE: TRIGUEROS CHUMPITAZ, ROSA LILIA,
Resolución Nº 3555-2012
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE: MONTERO MORENO,
FLORENTINA, Resolución Nº RDU.02 N° 1247-2013
CESE POR SEPARACION DEFINITIVA DE: CAYCHO AVALOS, BRENDA
YOHANA, Resolución Nº 1957-2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE : Resolución Nº 5031-05
CESE DE : LEON CUBAS, VICTOR, Resolución Nº 9126-07
ADECUACION DE PLAZA: Resolución Nº 10436-11 X ESP. COMPUTACION
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: VASQUEZ JIMENEZ DE SUAREZ, DELIA
GLORIA, Resolución Nº 3641-2013
CAP RS. Nº280-2001-ED.
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 4944-09
REUBICACION DE PLAZA VACANTE:
Resolución Nº 6553-13-COMPUTACION-INF.
15
Nº
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
DRE
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
UGEL
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
NOMBRE
CETPRO PROMAE
CETPRO PROMAE
CETPRO PROMAE
CETPRO PROMAE
CETPRO PROMAE
CETPRO
MARIA AUXILIADORA
CETPRO
INMACULADA CONCEPCION
CETPRO
INMACULADA CONCEPCION
CETPRO
LA MEDALLA MILAGROSA
CETPRO
LA MEDALLA MILAGROSA
CETPRO
LA MEDALLA MILAGROSA
CETPRO
LA MEDALLA MILAGROSA
CETPRO
LA MEDALLA MILAGROSA
CETPRO
SANTA RAFAELA MARIA
CETPRO
SANTA RAFAELA MARIA
CETPRO
SANTA RAFAELA MARIA
CETPRO
SANTA RAFAELA MARIA
CETPRO
SANTA RAFAELA MARIA
CETPRO
SANTA RAFAELA MARIA
CETPRO
SANTA RAFAELA MARIA
CETPRO
SANTA RAFAELA MARIA
CETPRO
SANTA RAFAELA MARIA
CETPRO
SANTA RAFAELA MARIA
CETPRO
SANTA RAFAELA MARIA
CETPRO
SANTA RAFAELA MARIA
CETPRO
SANTA RAFAELA MARIA
CETPRO
SANTA RAFAELA MARIA
CETPRO. JOSE GALVEZ BARRENECHEA-VMT
CETPRO. FE Y ALEGRIA Nº 23 - VILLA MARIA DEL
TRIUNFO
CETPRO. FE Y ALEGRIA Nº 23 - VILLA MARIA DEL
TRIUNFO
CETPRO. FE Y ALEGRIA Nº 23 - VILLA MARIA DEL
TRIUNFO
CETPRO. FE Y ALEGRIA Nº 23 - VILLA MARIA DEL
TRIUNFO
CETPRO. FE Y ALEGRIA Nº 23 - VILLA MARIA DEL
TRIUNFO
CETPRO. "VILLA JARDIN" - VILLA MARIA DEL TRIUNFO
CETPRO. "VILLA JARDIN" - VILLA MARIA DEL TRIUNFO
CETPRO. "VILLA JARDIN" - VILLA MARIA DEL TRIUNFO
CETPRO. "VILLA JARDIN" - VILLA MARIA DEL TRIUNFO
CETPRO. SAN GABRIEL - VMT
CETPRO. SAN GABRIEL - VMT
CETPRO. SAN GABRIEL - VMT
I.E.O. VIRGEN DEL CARMEN - VILLA MARIA DEL TRIUNFO
I.E.O. VILLAREGIA - VMT
DISTRITO
VILLA EL
SALVADOR
VILLA EL
SALVADOR
VILLA EL
SALVADOR
VILLA EL
SALVADOR
VILLA EL
SALVADOR
VILLA EL
SALVADOR
VILLA EL
SALVADOR
VILLA EL
SALVADOR
VILLA EL
SALVADOR
VILLA EL
SALVADOR
VILLA EL
SALVADOR
VILLA EL
SALVADOR
VILLA EL
SALVADOR
VILLA EL
SALVADOR
VILLA EL
SALVADOR
VILLA EL
SALVADOR
VILLA EL
SALVADOR
VILLA EL
SALVADOR
VILLA EL
SALVADOR
VILLA EL
SALVADOR
VILLA EL
SALVADOR
VILLA EL
SALVADOR
VILLA EL
SALVADOR
VILLA EL
SALVADOR
VILLA EL
SALVADOR
VILLA EL
SALVADOR
VILLA EL
SALVADOR
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
VACANTE
NIVEL / CICLO
CARACTERISTICAS
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
E.T.P.
BASICO
CONVENIO
E.T.P.
BASICO
CONVENIO
E.T.P.
BASICO
CONVENIO
E.T.P.
BASICO
CONVENIO
E.T.P.
BASICO
CONVENIO
E.T.P.
BASICO
CONVENIO
E.T.P.
BASICO
CONVENIO
E.T.P.
BASICO
CONVENIO
E.T.P.
BASICO
CONVENIO
E.T.P.
BASICO
CONVENIO
E.T.P.
BASICO
CONVENIO
E.T.P.
BASICO
CONVENIO
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
E.T.P.
BASICO
CONVENIO
E.T.P.
BASICO
CONVENIO
E.T.P.
BASICO
CONVENIO
E.T.P.
BASICO
CONVENIO
E.T.P.
BASICO
CONVENIO
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
CETPRO JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION - LURIN
LURIN
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
CETPRO JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION - LURIN
LURIN
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
CETPRO JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION - LURIN
LURIN
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
TIPO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
CODIGO NEXUS
CARGO
JOR. LAB.
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
TIPO DE
VACANTE
782851210912
PROFESOR
30 HORAS
MECANICA
AUTOMOTRIZ
PLAZA
782851210915
PROFESOR
30 HORAS
TEXTIL Y CONFECCIÓN
PLAZA
785801211912
PROFESOR
30 HORAS
ESTETICA PERSONAL
PLAZA
785821211916
PROFESOR
30 HORAS
TEXTIL Y CONFECCIÓN
PLAZA
785821211917
PROFESOR
30 HORAS
EBANISTERIA
PLAZA
786851215914
PROFESOR
30 HORAS
ESTETICA PERSONAL
PLAZA
782841210913
PROFESOR
30 HORAS
HOSTELERIA Y TURISMO
PLAZA
782881210914
PROFESOR
30 HORAS
INDUSTRIA DE VESTIDO
PLAZA
782871210910
PROFESOR
30 HORAS
COSMETOLOGIA
PLAZA
782871210913
PROFESOR
30 HORAS
INDUSTRIA DE VESTIDO
PLAZA
785821211913
PROFESOR
30 HORAS
COSMETOLOGIA
PLAZA
785821213910
PROFESOR
30 HORAS
COMPUTACION E INFORMATICA
PLAZA
785871212911
PROFESOR
30 HORAS
COMPUTACION E INFORMATICA
PLAZA
783801215910
PROFESOR
30 HORAS
CUIDADO DEL ADULTO MAYOR
PLAZA
783801215911
PROFESOR
30 HORAS
COMPUTACION E INFORMATICA
PLAZA
783801215912
PROFESOR
30 HORAS
CONFECCIÓN TEXTIL
PLAZA
783801215913
PROFESOR
30 HORAS
CONFECCIÓN TEXTIL
PLAZA
783801215914
PROFESOR
30 HORAS
ESTETICA PERSONAL
PLAZA
783801215915
PROFESOR
30 HORAS
CUIDADO DEL ADULTO MAYOR
PLAZA
783801215916
PROFESOR
30 HORAS
CONFECCIÓN TEXTIL
PLAZA
783801215917
PROFESOR
30 HORAS
COMPUTACION E INFORMATICA
PLAZA
783801215918
PROFESOR
30 HORAS
HOSTELERIA Y TURISMO
PLAZA
783801215919
PROFESOR
30 HORAS
HOSTELERIA Y TURISMO
PLAZA
783821215916
PROFESOR
30 HORAS
ELECTRICIDAD
PLAZA
783821215917
PROFESOR
30 HORAS
CONFECCIÓN TEXTIL
PLAZA
783851215912
PROFESOR
30 HORAS
CONFECCIÓN TEXTIL
PLAZA
783851215918
PROFESOR
30 HORAS
COMPUTACION E INFORMATICA
PLAZA
787801216918
PROFESOR
30 HORAS
TECNOLOGIA DEL VESTIDO
PLAZA
785821211912
PROFESOR
30 HORAS
COMPUTACION
PLAZA
785871211910
PROFESOR
30 HORAS
COSMETOLOGIA- ESTETICA PERSONAL
PLAZA
785871211913
PROFESOR
30 HORAS
INDUSTRIA DEL VESTIDO-TEXTIL Y CONFECCIONES
PLAZA
785871211916
PROFESOR
30 HORAS
HOSTELERIA Y TURISMO
PLAZA
785871211917
PROFESOR
30 HORAS
COSMETOLOGIA- ESTETICA PERSONAL
PLAZA
782811210911
PROFESOR
30 HORAS
HOSTELERIA Y TURISMO
PLAZA
782811210913
PROFESOR
30 HORAS
HOSTELERIA Y TURISMO
PLAZA
782811210915
PROFESOR
30 HORAS
HOSTELERIA Y TURISMO
PLAZA
785821211914
PROFESOR
30 HORAS
COMPUTACION
PLAZA
785801211910
PROFESOR
30 HORAS
COSMETOLOGIA
PLAZA
785801211913
PROFESOR
30 HORAS
INDUSTRIA ALIMENTARIA
PLAZA
785871212914
PROFESOR
30 HORAS
COMPUTACION
PLAZA
782831210917
PROFESOR
30 HORAS
TECNOLOGIA DEL VESTIDO
PLAZA
785821210917
PROFESOR
30 HORAS
RELIGION
PLAZA
782891210919
PROFESOR
30 HORAS
ESTETICA PERSONAL
PLAZA
785821211911
PROFESOR
30 HORAS
ESTETICA PERSONAL
PLAZA
785821211915
PROFESOR
30 HORAS
ARTESANIA Y MANUALIDADES
PLAZA
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
CESE A SOLICITUD DE: GUZMAN ALIPIO, CATALINO EUFEMIO,
Resolución Nº RDU Nº 6159-13
CESE POR LIMITE DE EDAD DE:
HINOSTROZA VARGAS, GREGORIA FILOMENA,
REAS. INTERNA DE CONDORI COSI, MARIANO
RD UGEL.01 Nº3406-03 Y MOD. RD UGEL.01 Nº2512-03
CESE DE PERSONAL NOMBRADO :
RUIZ GARCIA, MARINA ESTHER, Resolución Nº 7259-05
CESE DE PERSONAL NOMBRADO : TAIPE VARILLAS, LEONIDAS JAIME,
Resolución Nº 4825-07
CESE POR INCAPACIDAD FISICA O MENTAL DE:
COLLAO ARCE, GENOVEVA DIGNA, Resolución Nº 3709-10
CESE A SOLICITUD DE: RUESTAS RIVERA,
ROSA JULIA, Resolución Nº 3250-09
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: MENDOZA TORRES,
MARIA VIOLETA, Resolución Nº 3756-2013
REASIGNACION POR UNIDAD FAMILIAR DE:
ANGLES CANLLA, VERONICA ELOYSA, Resolución Nº 1046-13
CESE POR LIMITE DE EDAD DE:
VILLA RAMOS DE QUISPE, ELENA HERMELINDA, Resolución Nº RDU Nº 3621CAP R.S. Nº 280-2001-ED
REUBICACION DE PLAZA VACANTE:
Resolución Nº 8312-09
REUBICACION DE PLAZA VACANTE:
Resolución Nº 4482-09
TRANSFERENCIA DE PLAZA UGEL 03 - RD 1409-2006
TRANSFERENCIA DE PLAZA UGEL 03 - RD 1409-2006
TRANSFERENCIA DE PLAZA UGEL 03 - RD 1409-2006
TRANSFERENCIA DE PLAZA UGEL 03 - RD 1409-2006
TRANSFERENCIA DE PLAZA UGEL 03 - RD 1409-2006
TRANSFERENCIA DE PLAZA UGEL 03 - RD 1409-2006
TRANSFERENCIA DE PLAZA UGEL 03 - RD 1409-2006
TRANSFERENCIA DE PLAZA UGEL 03 - RD 1409-2006
TRANSFERENCIA DE PLAZA UGEL 03 - RD 1409-2006
TRANSFERENCIA DE PLAZA UGEL 03 - RD 1409-2006
TRANSFERENCIA DE PLAZA UGEL 03 - RD 1409-2006
TRANSFERENCIA DE PLAZA UGEL 03 - RD 1409-2006
TRANSFERENCIA DE PLAZA UGEL 03 - RD 1409-2006
TRANSFERENCIA DE PLAZA UGEL 03 - RD 1409-2006
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: AGAPITO RODRIGUEZ, AGUSTINA,
Resolución Nº 1071-2012
CAP. RS. Nº 280-2001-ED
CAP. RS. Nº 280-2001-ED
CAP. RS. Nº 280-2001-ED
CAP. RS. Nº 280-2001-ED
CAP. RS. Nº 280-2001-ED
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: GONZALES SANCHEZ, HILDA RAQUEL,
Resolución Nº 08658-09
CESE A SOLICITUD DE: PENA RIOS, GRETA RENE, Resolución Nº 03781-09
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: FERNANDEZ ROJAS, NELIDA JULIETA,
Resolución Nº 08662-09
CESE DEFINITIVO DE ROJAS LEON CELINDA, SEGUN RDU.01 Nº 01689-2001
CAP. RS. Nº 280-2001-ED
CAP. RS. Nº 280-2001-ED
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 4482-09
CESE A SOLICITUD DE: BERNAL CONDEMARIN, MARIA ESTHER, Resolución
Nº 01814-11
CESE A SOLICITUD DE: MOSTACERO SANDOVAL, JULIO CESAR, Resolución
Nº 04745-09
CESE POR SEPARACION DEFINITIVA DE: AVALOS ELGUERA, CARLOS
ARMANDO, Resolución Nº RDU Nº 7413-2012
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 4482-09
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 4482-09
16
Nº
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
DRE
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
UGEL
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
NOMBRE
DISTRITO
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
VACANTE
NIVEL / CICLO
CARACTERISTICAS
TIPO
CODIGO NEXUS
CARGO
JOR. LAB.
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
TIPO DE
VACANTE
CETPRO VIRGEN DEL PILAR-PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.T.P.
BASICO
CONVENIO
MULTIGRADO
782831210915
PROFESOR
30 HORAS
HOTELERIA TURISMO
PLAZA
CETPRO VIRGEN DEL PILAR-PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.T.P.
BASICO
CONVENIO
MULTIGRADO
785801211911
PROFESOR
30 HORAS
ELECTRONICA Y ELECTRICIDAD
PLAZA
CETPRO VIRGEN DEL PILAR-PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.T.P.
BASICO
CONVENIO
MULTIGRADO
785801211914
PROFESOR
30 HORAS
ESTETICA PERSONAL
PLAZA
CETPRO VIRGEN DEL PILAR-PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.T.P.
BASICO
CONVENIO
MULTIGRADO
785801211915
PROFESOR
30 HORAS
HOTELERIA TURISMO
PLAZA
CETPRO VIRGEN DEL PILAR-PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.T.P.
BASICO
CONVENIO
MULTIGRADO
785801211918
PROFESOR
30 HORAS
CONFECCION TEXTIL
PLAZA
PACHACAMAC
E.T.P.
BASICO
CONVENIO
CETPRO. SANTISIMA TRINIDAD - LURIN
LURIN
E.T.P.
BASICO
PARROQUIAL
CETPRO. SANTISIMA TRINIDAD - LURIN
LURIN
E.T.P.
BASICO
PARROQUIAL
CETPRO. SANTISIMA TRINIDAD - LURIN
LURIN
E.T.P.
BASICO
PARROQUIAL
CETPRO. SANTISIMA TRINIDAD - LURIN
LURIN
E.T.P.
BASICO
PARROQUIAL
CETPRO. SANTISIMA TRINIDAD - LURIN
LURIN
E.T.P.
BASICO
PARROQUIAL
CETPRO. SANTISIMA TRINIDAD - LURIN
LURIN
E.T.P.
BASICO
PARROQUIAL
CETPRO. SANTISIMA TRINIDAD - LURIN
LURIN
E.T.P.
BASICO
PARROQUIAL
CETPRO A.C. NAZARETH - LURIN
LURIN
E.T.P.
BASICO
CONVENIO
CETPRO A.C. NAZARETH - LURIN
LURIN
E.T.P.
BASICO
CONVENIO
CETPRO A.C. NAZARETH - LURIN
LURIN
E.T.P.
BASICO
CONVENIO
PACHACAMAC
E.T.P.
BASICO
CONVENIO
PACHACAMAC
E.T.P.
BASICO
CONVENIO
PACHACAMAC
E.T.P.
BASICO
CONVENIO
E.B.A.
AVANZADA
ESTATAL
E.B.A.
AVANZADA
ESTATAL
CETPRO VIRGEN DEL PILAR-PACHACAMAC
CETPRO PADRE JOSE LUIS IDIGORAS GOYA PACHACAMAC
CETPRO PADRE JOSE LUIS IDIGORAS GOYA PACHACAMAC
CETPRO PADRE JOSE LUIS IDIGORAS GOYA PACHACAMAC
I.E. JULIO CESAR ESCOBAR - SJM
I.E. JULIO CESAR ESCOBAR - SJM
I.E. JULIO CESAR ESCOBAR - SJM
I.E. JULIO CESAR ESCOBAR - SJM
I.E. 6038 OLLANTAY - SJM
LA INMACULADA - SJM
LA INMACULADA - SJM
LA INMACULADA - SJM
CEBA Nº 7084
PERUANO-SUIZO
CEBA Nº 6069
PACHACUTEC
CEBA Nº 6069
PACHACUTEC
CEBA Nº 6069
PACHACUTEC
CEBA Nº 6069
PACHACUTEC
CEBA PAEBA
CEBA PAEBA
CEBA PAEBA
CEBA PAEBA
CEBA. REPUBLICA DEL ECUADOR - V.M.T.
CEBA. REPUBLICA DEL ECUADOR - V.M.T.
CEBA. JUAN GUERRERO QUIMPER - VMT
CEBA. TUPAC AMARU - VILLA MARIA DEL TRIUNFO
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
VILLA EL
SALVADOR
VILLA EL
SALVADOR
VILLA EL
SALVADOR
VILLA EL
SALVADOR
VILLA EL
SALVADOR
VILLA EL
SALVADOR
VILLA EL
SALVADOR
VILLA EL
SALVADOR
VILLA EL
SALVADOR
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
E.B.A.
AVANZADA
ESTATAL
E.B.A.
AVANZADA
ESTATAL
E.B.A.
AVANZADA
ESTATAL
E.B.A.
AVANZADA
ESTATAL
E.B.A.
AVANZADA
ESTATAL
E.B.A.
AVANZADA
ESTATAL
E.B.A.
AVANZADA
ESTATAL
E.B.A.
AVANZADA
ESTATAL
E.B.A.
AVANZADA
ESTATAL
E.B.A.
AVANZADA
ESTATAL
E.B.A.
AVANZADA
ESTATAL
E.B.A.
AVANZADA
ESTATAL
E.B.A.
AVANZADA
ESTATAL
E.B.A.
AVANZADA
ESTATAL
E.B.A.
AVANZADA
ESTATAL
E.B.A.
AVANZADA
ESTATAL
E.B.A.
AVANZADA
ESTATAL
E.B.A.
AVANZADA
ESTATAL
E.B.A.
AVANZADA
ESTATAL
I.E. ISAIAS ARDILES - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.A.
AVANZADA
ESTATAL
I.E. ISAIAS ARDILES - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.A.
AVANZADA
ESTATAL
I.E. ISAIAS ARDILES - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.A.
AVANZADA
ESTATAL
I.E. ISAIAS ARDILES - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.A.
AVANZADA
ESTATAL
I.E. ISAIAS ARDILES - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.A.
AVANZADA
ESTATAL
MULTIGRADO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
785801211919
PROFESOR
30 HORAS
COMPUTACION E INFORMATICA
PLAZA
785821212911
PROFESOR
30 HORAS
COMPUTACION E INFORMATICA
PLAZA
785821212913
PROFESOR
30 HORAS
ESTETICA PERSONAL
PLAZA
785821212915
PROFESOR
30 HORAS
COMPUTACION E INFORMATICA
PLAZA
785821212916
PROFESOR
30 HORAS
HOSTELERIA TURISMO
PLAZA
785821212917
PROFESOR
30 HORAS
HOSTELERIA TURISMO
PLAZA
785821212919
PROFESOR
30 HORAS
ESTETICA PERSONAL
PLAZA
785821218910
PROFESOR
30 HORAS
TEXTIL Y CONFECCIONES
PLAZA
783811215916
PROFESOR
30 HORAS
HOSTELERIA TURISMO
PLAZA
783811215917
PROFESOR
30 HORAS
TEXTIL Y CONFECCIONES
PLAZA
785881210911
PROFESOR
30 HORAS
MANUALIDADES
PLAZA
782851210910
PROFESOR
30 HORAS
TEXTIL Y CONFECCIONES
PLAZA
782851210917
PROFESOR
30 HORAS
COMPUTACION E INFORMATICA
PLAZA
785881219911
PROFESOR
30 HORAS
ESTETICA PERSONAL
PLAZA
780831212915
PROFESOR
24 HORAS
EPT - INDUSTRIA DEL VESTIDO
PLAZA
781821210917
PROFESOR
24 HORAS
EPT - CARPINTERIA Y EBANISTERIA
PLAZA
782861219912
PROFESOR
24 HORAS
MATEMÁTICA
PLAZA
782881219910
PROFESOR
24 HORAS
CIENCIAS SOCIALES
PLAZA
782841212917
PROFESOR
24 HORAS
COMUNICACIÓN
PLAZA
783871215913
PROFESOR
24 HORAS
CIENCIA AMBIENTE Y SALUD
PLAZA
783871215916
PROFESOR
24 HORAS
EPT -
PLAZA
783871215917
PROFESOR
24 HORAS
COMUNICACIÓN
PLAZA
787861219916
PROFESOR
24 HORAS
EPT/COMPUTACION Y INFORMATICA
PLAZA
780811219910
PROFESOR
24 HORAS
EPT
TEXTIL Y CONFECCIONES
PLAZA
780831215917
PROFESOR
24 HORAS
CC.SS
PLAZA
785861214914
PROFESOR
24 HORAS
INGLES
PLAZA
786861216916
PROFESOR
24 HORAS
ETP/COMPUTACION
PLAZA
785831214910
PROFESOR
24 HORAS
MATEMATICA
PLAZA
785831214919
PROFESOR
24 HORAS
COMUNICACIÓN INTEGRAL
PLAZA
785861216914
PROFESOR
24 HORAS
CIENCIAS SOCIALES
PLAZA
785881213917
PROFESOR
24 HORAS
CIENCIA, AMBIENTE
Y SALUD
PLAZA
780801218911
PROFESOR
24 HORAS
HISTORIA Y GEOGRAFIA
PLAZA
782811218918
PROFESOR
24 HORAS
HISTORIA Y GEOGRAFIA
PLAZA
782891211919
PROFESOR
24 HORAS
COMUNICACIÓN
PLAZA
785881216910
PROFESOR
24 HORAS
INGLES
PLAZA
782811218914
PROFESOR
24 HORAS
CIENCIAS SOCIALES
PLAZA
785801212916
PROFESOR
24 HORAS
08 EPT (COMPUTACION), 05 COMUNICACIÓN, 06
IDIOMA, 05 MATEMATICA
PLAZA
785831219918
PROFESOR
24 HORAS
MATEMATICA
PLAZA
785861216911
PROFESOR
24 HORAS
COMUNICACIÓN
PLAZA
785881216918
PROFESOR
24 HORAS
EPT - COMPUTACION
PLAZA
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: VASQUEZ GUTIERREZ, EMILIA EDUARDA,
Resolución Nº RDU Nº 6455-2010
CAP RS. Nº280-2001-ED.
CAP RS. 280-2001-ED
CAP RS.Nº280-2001-ED.
CAP RS.280-2001-ED.
CAP RS.Nº280-2001-ED.
POR REUBICACION SEGUN RDUGEL.01 Nº 5938-2004
POR REASIGNACION INTER UGEL RD Nº 1222-2004
POR REUBICACION SEGUN RDUGEL.01 Nº 4950-2003
CAP R.S. Nº 280-2001-ED
CAP R.S. Nº 280-2001-ED
ASCENSO A CARGOS DIRECTIVOS : DUPUY DE MOLINA, ALICIA MARINA,
Resolución Nº 07368-2005
CESE POR FALLECIMIENTO DE: AVILA FARFAN, MARCELINA CARMEN,
Resolución Nº RDU Nº 1390-10
REUBICACION DE PLAZA POR RACIONALIZACION SEGUN - RDU Nº 03069-03
REUBICACION DE PLAZA VACANTE : Resolución Nº 4698-2007
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: POLANCO TUEROS, ESTHER CIRILA,
Resolución Nº RDU Nº 3589-13
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RDU Nº 6553-2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RDU Nº 6553-13
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RDU Nº 4595-10
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 6918-10
ADECUACION DE PLAZA: Resolución Nº 1766-2011
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: PABON LAUPA, WENCESLAO, Resolución Nº
3602-2013
CESE A SOLICITUD DE: PENALOZA LANDAURO, GREGORY ANDREI,
Resolución Nº 1699-10
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: DIAZ ALPACA, ADOLFO, Resolución Nº 866709
REUBICACION DE PLAZA VACANTE : Resolución Nº 04320
REUBICACION DE PLAZA VACANTE : Resolución Nº 4320
REUBICACION DE PLAZA VACANTE : Resolución Nº 4320
CESE POR INCAPACIDAD FISICA O MENTAL DE:
FLORES HERNANDEZ, LUIS ORLANDO, Resolución Nº 4809-10
CESE A SOLICITUD DE:
VENTURA OSCANOA, JOSE AMILCAR, Resolución Nº 2102-11
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: ANTAY CCOPA, FERMIN, Resolución Nº 338213-UGEL01-SJM
REASIGNACION DE PERSONAL DOCENTE :
SANCHEZ PAREDES, RUBEN GUILLERMO, Resolución Nº 08243-2006
CESE A SOLICITUD DE:
GAMARRA PALOMINO, DONATILDA,
REUBICACION DE PLAZA VACANTE:
Resolución Nº 4673-09
REUBICACION DE PLAZA VACANTE:
Resolución Nº 4673-09
REUBICACION DE PLAZA VACANTE:
Resolución Nº RDU Nº 7710-09
REUBICACION DE PLAZA VACANTE:
Resolución Nº 4673-09
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RDU Nº 4113-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: GUTIERREZ REYMUNDO, ORLANDO
FRANCISCO, Resolución Nº 3689-13
CESE A SOLICITUD DE: ARROYO SALAS, MIGUEL, Resolución Nº 3751-12
CESE A SOLICITUD DE: SORIANO CAMPOS, VALENTE JACINTO, Resolución
Nº 3848-13
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RDU Nº 4113-2013
REUBICACION Y/O ADECUACION DE PLAZA VACANTE : Resolución Nº 57092007
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RDU Nº 4113-13
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RDU Nº 4113-2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RDU Nº 4113-13
17
Nº
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
DRE
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
661
LIMA
METROPOLITANA
662
LIMA
METROPOLITANA
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
UGEL
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
01 - SAN JUAN DE
MIRAFLORES
NOMBRE
DISTRITO
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
CARACTERISTICAS
I.E. ISAIAS ARDILES - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.A.
AVANZADA
ESTATAL
I.E. ISAIAS ARDILES - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.A.
AVANZADA
ESTATAL
I.E. ISAIAS ARDILES - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.A.
AVANZADA
ESTATAL
I.E. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION - LURIN
LURIN
E.B.A.
AVANZADA
ESTATAL
I.E.PQ. SAN PEDRO - SANTISIMA TRINIDAD - LURIN
LURIN
E.B.A.
AVANZADA
PARROQUIAL
I.E.PQ. SAN PEDRO - SANTISIMA TRINIDAD - LURIN
LURIN
E.B.A.
AVANZADA
PARROQUIAL
I.E. ISAIAS ARDILES - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.A.
I.E. ISAIAS ARDILES - PACHACAMAC
PACHACAMAC
E.B.A.
I.E. 6038 OLLANTAY - SJM
C.E.B.A. 6069 PACHACUTEC - VES
I.E. 7057 SOBERANA ORDEN M. DE MALTA-VMT
LA INMACULADA - SJM
PRONOEPSA 01 - VILLA MARIA DEL TRIUNFO
PRONOEPSA 01 - VILLA MARIA DEL TRIUNFO
CEBA PAEBA - VILLA EL SALVADOR
I.E.PQ. SAN PEDRO - SANTISIMA TRINIDAD - LURIN
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
VILLA EL
SALVADOR
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
SAN JUAN DE
MIRAFLORES
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO
VILLA EL
SALVADOR
LURIN
E.B.A.
E.B.A.
E.B.A.
E.B.A.
E.B.A.
E.B.A.
E.B.A.
E.B.A.
E.B.R.
I.E. 2015 MANUEL GONZALES PRADA
02 - RIMAC
INICIALINTERMEDIA
INICIALINTERMEDIA
INICIALINTERMEDIA
INICIALINTERMEDIA
INICIALINTERMEDIA
INICIALINTERMEDIA
INICIALINTERMEDIA
INICIALINTERMEDIA
INICIALINTERMEDIA
INICIALINTERMEDIA
INICIAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
I.E. 2015 MANUEL GONZALES PRADA
I.E. 2061 SAN MARTIN DE PORRES
I.E. 2073 JOSE OLAYA BALANDRA
I.E. 2090 VIRGEN DE LA PUERTA
I.E. 3015 LOS ANGELES DE JESUS
I.E. 3017 INMACULADA CONCEPCION
I.E. 3017 INMACULADA CONCEPCION
I.E. 3019 PATRICIA TERESA RODRIGUEZ
I.E. 3019 PATRICIA TERESA RODRIGUEZ
I.E. 3019 PATRICIA TERESA RODRIGUEZ
I.E. 3035 BELLA LETICIA
I.E. 3047
I.E. 3049 IMPERIO DEL TAHUANTINSUYO
I.E. 3049 IMPERIO DEL TAHUANTINSUYO
I.E. 3053 VIRGEN DEL CARMEN
I.E. 3084 ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
I.E. 3084 ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
RIMAC
PROFESOR
24 HORAS
14 MATEMATICA, 08 CAS, 02 INGLES
PLAZA
783841215912
PROFESOR
24 HORAS
EPT - COMPUTACION
PLAZA
787851211913
PROFESOR
24 HORAS
CIENCIA AMBIENTE Y SALUD
PLAZA
784801213918
PROFESOR
30 HORAS
789811216913
PROFESOR
30 HORAS
786821219913
PROFESOR
30 HORAS
786861216913
PROFESOR
30 HORAS
786891218914
PROFESOR
30 HORAS
789871211915
PROFESOR
30 HORAS
789871211910
PROFESOR
30 HORAS
789871211913
PROFESOR
30 HORAS
782851212918
PROFESOR
30 HORAS
780831214913
PROFESOR
30 HORAS
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
POLIDOCENTE
784881814614
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
786891819619
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
788891812612
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
787891818611
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
783811816611
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
787891018613
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
783821818610
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
786891816614
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
787801816612
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
788841817611
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
788881818611
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
787811813618
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
789801812619
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
789891815616
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
787871018614
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
787871018615
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
BILINGÜE
POLIDOCENTE
782861815615
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
LOS OLIVOS
I.E. COMUNIDAD SHIPIBA
785851218916
ESTATAL
LOS OLIVOS
02 - RIMAC
PLAZA
INICIAL
INDEPENDENCIA
02 - RIMAC
PLAZA
05 MATEMATICA, 05 COMUNICACIÓN, 04
CIENCIAS SOCIALES, 04 EPT, 04 CAS, 02 INGLES
E.B.R.
INDEPENDENCIA
02 - RIMAC
CIENCIAS SOCIALES
24 HORAS
PLAZA
ORGANICA
INDEPENDENCIA
02 - RIMAC
24 HORAS
PROFESOR
INICIAL
LOS OLIVOS
02 - RIMAC
PROFESOR
788821210912
30 HORAS
S.M.P.
02 - RIMAC
787841212915
PROFESOR
RIMAC
02 - RIMAC
PLAZA
ESTATAL
RIMAC
02 - RIMAC
EPT - COMPUTACION
INICIAL
RIMAC
02 - RIMAC
24 HORAS
E.B.R.
RIMAC
02 - RIMAC
PROFESOR
INICIAL
RIMAC
02 - RIMAC
TIPO DE
VACANTE
787841212911
30 HORAS
RIMAC
02 - RIMAC
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
PROFESOR
LOS OLIVOS
02 - RIMAC
JOR. LAB.
POLIDOCENTE
789841810611
COMPLETO
S.M.P.
02 - RIMAC
CARGO
ESTATAL
INDEPENDENCIA
02 - RIMAC
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
CODIGO NEXUS
PLAZA
ORGANICA
LOS OLIVOS
02 - RIMAC
TIPO
POLIDOCENTE
783811816616
COMPLETO
LOS OLIVOS
02 - RIMAC
02 - RIMAC
VACANTE
NIVEL / CICLO
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RDU Nº 5096-2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RDU Nº 5096-2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RDU Nº 7266-2012
REASIGNACION POR RUPTURA DE RELACIONES HUMANAS DE:PERALES
VILLEGAS, ZENOBIO TEODORO, Resolución N° 8802-12
REUBICACION DE PLAZA VACANTE : Resolución Nº 5031-05
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RDU Nº 4113-13
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 2911-13
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RDU Nº 5096-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: MENDOZA ANGELES, LUZ AURORA,
Resolución Nº 3636-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: SOTOMAYOR YAÑEZ, MARIA EUFRASIA
MARGARITA, Resolución Nº RDU Nº 3698-13
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: DEL CAMPO SAAVEDRA, CARLOS
HUMBERTO, Resolución Nº 3695-13
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: ALBA LOSTAUNAU, MARCO AURELIO,
Resolución Nº 3585-2013-UGEL.01-SJM
CESE A SOLICITUD DE: MIRANDA RODRIGUEZ, IVAN, Resolución Nº 8902013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: VIVANCO BALTAZAR, JULIO EDUARDO,
Resolución Nº 3758-13
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 4616-10
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RDU Nº 5096-13
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 3633-2012UGEL02
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 4319-2013UGEL02
CESE A SOLICITUD DE: RODRIGUEZ ARAUJO, MARY ANN ELIZABETH,
Resolución Nº 8943-2012UGEL02
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 3888-2012UGEL02
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 3813-2013UGEL02
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE: IBERICO URIARTE, CECILIA DEL
CARMEN, Resolución Nº 003605-2013UGEL07
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 3888-2012UGEL02
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:ACOSTA MONDRAGON, ERIKA
JOVANNY, Resolución N° 1156-2013UGEL02
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 4318-2013UGEL02
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE: ANCCO BLANCO, MABEL,
Resolución Nº 00479-2013UGEL07
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 3813-2013UGEL02
CESE POR SEPARACION DEFINITIVA DE: BARZOLA ALVARO, MODESTO,
Resolución Nº 9180-2012UGEL02
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:PADILLA SANCHEZ, CESARINA
AMERICA, Resolución N° 8902-2012UGEL02
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 6618-2013UGEL02
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:HUERTAS RICALDI, ROSARIO
IRMA, Resolución N° 8901-2012UGEL02
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 3715-2012UGEL02
Lengua Shipiba
18
Nº
DRE
680
LIMA
METROPOLITANA
681
LIMA
METROPOLITANA
682
LIMA
METROPOLITANA
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
UGEL
NOMBRE
DISTRITO
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
E.B.R.
I.E. COMUNIDAD SHIPIBA
02 - RIMAC
VACANTE
NIVEL / CICLO
INICIAL
CARACTERISTICAS
E.B.R.
I.E. COMUNIDAD SHIPIBA
INICIAL
I.E. LUCERITOS DE PACHACAMILLA
BILINGÜE
POLIDOCENTE
785891818612
COMPLETO
PROFESOR
I.E. LUCERITOS DE PACHACAMILLA
I.E.I. 001 NIÑO JESUS DE PRAGA
I.E.I. 001 NIÑO JESUS DE PRAGA
I.E.I. 001 NIÑO JESUS DE PRAGA
I.E.I. 0016 JUAN PABLO PEREGRINO
I.E.I. 003 NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
POLIDOCENTE
788811817616
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
789881819614
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
787831815613
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
789801816610
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
789801816617
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
789891815614
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
786871810618
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
789841815610
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
789841815612
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
789841815614
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
789811815614
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
786861817610
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
789851819612
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
789851819614
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
789851819615
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
789851819616
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
789801815613
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
789821816619
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
788811815613
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
786891810610
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
787881810612
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
789861814616
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
787831018615
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
787891018615
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
784871812618
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
789811815610
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
S.M.P.
I.E.I. 0057
02 - RIMAC
S.M.P.
I.E.I. 0057
02 - RIMAC
S.M.P.
I.E.I. 0057
02 - RIMAC
S.M.P.
I.E.I. 0065
02 - RIMAC
S.M.P.
I.E.I. 008 PEQUEÑO BENJAMIN - L.O.
02 - RIMAC
LOS OLIVOS
I.E.I. 009 INDEPENDENCIA
02 - RIMAC
INDEPENDENCIA
I.E.I. 009 INDEPENDENCIA
02 - RIMAC
INDEPENDENCIA
I.E.I. 009 INDEPENDENCIA
02 - RIMAC
INDEPENDENCIA
I.E.I. 009 INDEPENDENCIA
02 - RIMAC
INDEPENDENCIA
I.E.I. 011 "SAGRADO CORAZON DE JESUS"
02 - RIMAC
S.M.P.
I.E.I. 020 COVITI
02 - RIMAC
S.M.P.
I.E.I. 025 "CONFRATERNIDAD PERUANO-MEXICANO"
02 - RIMAC
LOS OLIVOS
I.E.I. 026 SAN ROQUE - L.O.
02 - RIMAC
LOS OLIVOS
I.E.I. 0324 SAN JUDAS TADEO
02 - RIMAC
INDEPENDENCIA
I.E.I. 0324 SAN JUDAS TADEO
02 - RIMAC
INDEPENDENCIA
I.E.I. 0357 MEDALLA MILAGROSA
02 - RIMAC
S.M.P.
I.E.I. 0357 MEDALLA MILAGROSA
02 - RIMAC
S.M.P.
I.E.I. 049
02 - RIMAC
RIMAC
I.E.I. 081
02 - RIMAC
S.M.P.
INICIAL
ESTATAL
S.M.P.
02 - RIMAC
30 HORAS
PLAZA
ORGANICA
30 HORAS
INICIAL
LOS OLIVOS
02 - RIMAC
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
30 HORAS
E.B.R.
LOS OLIVOS
02 - RIMAC
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
ESTATAL
LOS OLIVOS
02 - RIMAC
TIPO DE
VACANTE
INICIAL
02 - RIMAC
02 - RIMAC
PROFESOR
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
E.B.R.
S.M.P.
I.E.I. 0004
PROFESOR
JOR. LAB.
POLIDOCENTE
786871815610
COMPLETO
S.M.P.
02 - RIMAC
CARGO
BILINGÜE
RIMAC
02 - RIMAC
CODIGO NEXUS
POLIDOCENTE
783831816611
COMPLETO
RIMAC
02 - RIMAC
TIPO
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 7295-2009
Lengua Shipiba
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 5621, 6017-2013UGEL02
Lengua Shipiba
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 3611-2012UGEL02
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 3611-2012UGEL02
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: CUIPAL ROJAS, MARTA YSABEL, Resolución
Nº 5778-2013UGEL02
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 4319-2013UGEL02
CESE POR FALLECIMIENTO DE: RIVERA VALVERDE, EDDY ROSARIO,
Resolución Nº RSG Nº 1821-2011-MDLO
CESE A SOLICITUD DE: SANCHEZ SILVA, MARTHA ISABEL, Resolución Nº
4989 - 2012
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:ORDONEZ JARAMILLO,
SANDRA FE, Resolución N° 0923-2013UGEL02
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 7912-2013UGEL02
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:HUAYNATES ROJAS, NIS PILAR,
Resolución N° 8900-2012UGEL02
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:NAPURI GALVEZ, BETTY
PATRICIA ADELAIDA, Resolución N° 8903-2012UGEL02
CESE A SOLICITUD DE: PEREZ VALLES DE VASQUEZ, ZOILA, Resolución Nº
3397-2013UGEL02
CESE A SOLICITUD DE: VALENZUELA ORELLANA DE REYES, MARIA LUISA,
Resolución Nº 3235 - 26.04.13
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 3813-2013UGEL02
CESE A SOLICITUD DE: DONGO LOAIZA, SONIA, Resolución Nº 46212012UGEL02
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: CEPEDA GARCIA, ESTHER ELENA, Resolución
Nº 5785-2013UGEL02
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:ROCA ROMERO, LUCY RAQUEL,
Resolución N° 1045-2013UGEL02
CESE A SOLICITUD DE: RUIZ HIDALGO, ESTEFITA, Resolución Nº 75702012UGEL02
CESE A SOLICITUD DE: TORRES AGREDA DE MORY, JOSEFA ISABEL,
Resolución Nº 6388-2013UGEL02
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:OSORIO RODRIGUEZ, MARIA
NELLY, Resolución N° 0918-2013UGEL02
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:RUIZ HERNANDEZ, MARLENE,
Resolución N° 1223-2003UGEL02
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 7912-2013UGEL02
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: MAGUIÑA CARRANZA, ZENINA NICOLASA,
Resolución Nº 5788-2013UGEL02
CESE A SOLICITUD DE: CRUZADO RIVERA, GLADYS GLORIA, Resolución Nº
7229-2013UGEL02
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2013-MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE: MEJIA RAMOS, MARTINA
IRENE, Resolución Nº 000504-2013UGEL06
CESE A SOLICITUD DE: GARCIA REBAZA DE G, MARCELINA BERTHA,
Resolución Nº 6436-2013UGEL02
19
Nº
DRE
709
LIMA
METROPOLITANA
710
LIMA
METROPOLITANA
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
UGEL
NOMBRE
DISTRITO
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
E.B.R.
I.E.I. 081
02 - RIMAC
INICIAL
CARACTERISTICAS
I.E.I. 2004 SEÑOR DE LOS MILAGROS
I.E.I. 2004 SEÑOR DE LOS MILAGROS
I.E.I. 2033 CARLOS HIRAOKA TORRES
I.E.I. 2039 JORGE VICTOR CASTILLA MONTERO
I.E.I. 2039 JORGE VICTOR CASTILLA MONTERO
I.E.I. 2040 JULIO VIZCARRA AYALA
INICIAL
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
788801810612
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
788851810610
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
787841818613
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
789851818619
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
787821811619
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
788881815611
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
785891812613
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
783801816613
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
787811813614
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
789831816614
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
789851816616
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
786801812611
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
786821812616
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
786821812617
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
788871812614
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
786821812619
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
789801819612
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
789871816619
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
786851811613
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
786891819617
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
789891816619
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
786891812614
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
789881816611
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
789881816613
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
789841816614
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
789881816612
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
786881812616
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
S.M.P.
I.E.I. 2052 MARIA AUXILIADORA
02 - RIMAC
INDEPENDENCIA
I.E.I. 2074 VIRGEN PEREGRINA DEL ROSARIO
02 - RIMAC
S.M.P.
I.E.I. 2075 NUEVO AMANECER
02 - RIMAC
S.M.P.
I.E.I. 2075 NUEVO AMANECER
02 - RIMAC
S.M.P.
I.E.I. 3003 INICIAL 392-3
02 - RIMAC
RIMAC
I.E.I. 3003 INICIAL 392-3
02 - RIMAC
RIMAC
I.E.I. 327 MIGUEL GRAU - L.O.
02 - RIMAC
LOS OLIVOS
I.E.I. 327 MIGUEL GRAU - L.O.
02 - RIMAC
LOS OLIVOS
I.E.I. 327 MIGUEL GRAU - L.O.
02 - RIMAC
LOS OLIVOS
I.E.I. 327 MIGUEL GRAU - L.O.
02 - RIMAC
LOS OLIVOS
I.E.I. 336 SANTA ROSITA - L.O.
02 - RIMAC
LOS OLIVOS
I.E.I. 340
02 - RIMAC
RIMAC
I.E.I. 346 LAS PALMERAS
02 - RIMAC
LOS OLIVOS
I.E.I. 347 JARDIN LUIS ENRIQUE XII
02 - RIMAC
S.M.P.
I.E.I. 347 JARDIN LUIS ENRIQUE XII
02 - RIMAC
S.M.P.
I.E.I. 348 SANTA LUISA- L.O.
02 - RIMAC
LOS OLIVOS
I.E.I. 349 PALAO
02 - RIMAC
S.M.P.
I.E.I. 351 SAN MARTIN DE PORRES
02 - RIMAC
LOS OLIVOS
I.E.I. 351 SAN MARTIN DE PORRES
02 - RIMAC
LOS OLIVOS
I.E.I. 358 NIÑO JESUS DE PRAGA
02 - RIMAC
S.M.P.
I.E.I. 358 NIÑO JESUS DE PRAGA
02 - RIMAC
S.M.P.
I.E.I. 361
S.M.P.
TIPO DE
VACANTE
30 HORAS
INDEPENDENCIA
02 - RIMAC
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
PROFESOR
INDEPENDENCIA
02 - RIMAC
JOR. LAB.
POLIDOCENTE
785831812618
COMPLETO
S.M.P.
02 - RIMAC
CARGO
ESTATAL
LOS OLIVOS
02 - RIMAC
CODIGO NEXUS
PLAZA
ORGANICA
LOS OLIVOS
02 - RIMAC
TIPO
POLIDOCENTE
789811815619
COMPLETO
S.M.P.
02 - RIMAC
02 - RIMAC
VACANTE
NIVEL / CICLO
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
CESE A SOLICITUD DE: PORRAS MALPICA, BERTHA NELLY, Resolución Nº
5952-2013UGEL02
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RA Nº 301-2011
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RA 1195-2011
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 4320-2013UGEL02
CESE POR SEPARACION DEFINITIVA DE: DE LAS CASAS QUISPE, BERNARDA
GLADYS, Resolución Nº 2093-2013UGEL02
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 3813, 5354-2013UGEL02
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 4319-2013UGEL02
REASIGNACION POR UNIDAD FAMILIAR DE: DIAZ MARINAS, ROSA ELENA,
Resolución Nº RDR N°1177-2013/ED-CAJ
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 3888-2012UGEL02
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 7633-2009
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:CASTILLO PUERTAS, ULDA
VIOLETA, Resolución N° 0725-2012UGEL02
CESE A SOLICITUD DE: AGÜERO LINARES, KARINA ROSAMERY, Resolución
Nº 0662-2013UGEL02
CESE A SOLICITUD DE: CABRERA ROJAS, LILIAN GABRIELA, Resolución Nº
7150-2013UGEL02
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:DELGADILLO ESTACIO,
ROSARIO ELIZABETH, Resolución N° 0936-2013UGEL02
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:VILLARREAL DORDAN, RUTHY
ESMERALDA, Resolución N° 0931-2013UGEL02
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:DIAZ ALEGRE, DELIA ANGELICA,
Resolución N° 1042-2013UGEL02
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 791-2013UGEL02
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:YABAR DIAZ, IRMA HERMINDA,
Resolución N° 0928-2013UGEL02
CESE POR FALLECIMIENTO DE: ALDAMA PINEDO, LIZ MIRELLA, Resolución
Nº 2309-2013UGEL02
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: BALLARDO CASTILLO, ADMIDA FILOMENA,
Resolución Nº 5443-2013UGEL02
CESE POR INCAPACIDAD FISICA O MENTAL DE: CHUQUI QUISPE, MATILDE,
Resolución Nº 8919-2012UGEL02
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 4320-2013UGEL02
CESE A SOLICITUD DE: GRANADOS ZUNIGA, CARMELA ALEJANDRINA,
Resolución Nº 6190-2013UGEL02
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: VALDIVIA VILDOSO, EDDA LOURDES,
Resolución Nº 5779-2013UGEL02
CESE A SOLICITUD DE: ESPINOZA ACOSTA, LUZ BEATRIZ, Resolución Nº 58172013UGEL02
CESE POR INCAPACIDAD FISICA O MENTAL DE: AYALA FALCON, ADELAIDA
VICTORIA, Resolución Nº 7585-2013UGEL02
CESE A SOLICITUD DE: AÑI VILCHEZ, ROSA ELENA, Resolución Nº 70642011UGEL02
REASIGNACION POR RUPTURA DE RELACIONES HUMANAS DE:VARGAS
GILES, AIDA CELIA, Resolución N° 8071-2013UGEL02
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE: AGUILAR DE ADAUTO, GLADYS
LUZ, Resolución Nº 0806 - 2013 - UGEL 06 - ATE-
20
Nº
DRE
738
LIMA
METROPOLITANA
739
LIMA
METROPOLITANA
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
UGEL
NOMBRE
DISTRITO
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
E.B.R.
I.E.I. 386 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE
02 - RIMAC
INICIAL
CARACTERISTICAS
I.E.I. 386 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE
I.E.I. 389 VIRGEN DE LOURDES
I.E.I. 390-1 EL ERMITAÑO
I.E.I. 390-1 EL ERMITAÑO
I.E.I. 390-3 TAHUANTINSUYO
I.E.I. 390-3 TAHUANTINSUYO
INICIAL
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
789821812614
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
787831018611
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
787891018611
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
784841812618
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
789801819617
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
784861812612
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
784831814618
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
784821812614
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
787861813610
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
787831018612
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
787891018619
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
788841812610
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
788861816610
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
784821814615
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
787891018610
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
CONVENIO
POLIDOCENTE
787841817610
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
784821811614
COMPLETO
PROFESOR COORDINADOR 40 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
PRIMARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
786811811613
COMPLETO
PROFESOR
POLIDOCENTE
788891814619
COMPLETO
PROFESOR
POLIDOCENTE
789801811615
COMPLETO
PROFESOR
POLIDOCENTE
787841815611
COMPLETO
PROFESOR
POLIDOCENTE
787881815615
COMPLETO
PROFESOR
POLIDOCENTE
788821819612
COMPLETO
PROFESOR
POLIDOCENTE
788821819614
COMPLETO
PROFESOR
POLIDOCENTE
788871819612
COMPLETO
PROFESOR
POLIDOCENTE
788871819615
COMPLETO
PROFESOR
POLIDOCENTE
788871819618
COMPLETO
PROFESOR
INDEPENDENCIA
I.E.I. 392-2 CUNA MADRID
02 - RIMAC
RIMAC
I.E.I. CONDEVILLA SEÑOR II
02 - RIMAC
S.M.P.
I.E.I. CUNA LUIS ENRIQUE X
02 - RIMAC
S.M.P.
I.E.I. LOS ALISOS
02 - RIMAC
S.M.P.
I.E.I. LUIS ENRIQUE X
02 - RIMAC
S.M.P.
I.E.I. LUIS ENRIQUE X
02 - RIMAC
S.M.P.
I.E.I. LUIS ENRIQUE X
02 - RIMAC
S.M.P.
I.E.I. LUIS ENRIQUE XIX
02 - RIMAC
S.M.P.
I.E.I. MESA REDONDA
02 - RIMAC
S.M.P.
I.E.I. NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES
02 - RIMAC
RIMAC
I.E.I. PARROQUIAL SAN VICENTE FERRER
02 - RIMAC
LOS OLIVOS
PIETBAF PIETBAF
02 - RIMAC
S.M.P.
I.E. 2001 SANTA ROSA DE LIMA PNP
02 - RIMAC
S.M.P.
E.B.R.
I.E. 2098 JESUS VERA FERNANDEZ
02 - RIMAC
PRIMARIA
CONVENIO
S.M.P.
E.B.R.
I.E. 3021 SAN JUAN MACIAS
02 - RIMAC
PRIMARIA
ESTATAL
RIMAC
E.B.R.
I.E. 3050
02 - RIMAC
PRIMARIA
ESTATAL
INDEPENDENCIA
E.B.R.
I.E. 3050
02 - RIMAC
PRIMARIA
ESTATAL
INDEPENDENCIA
E.B.R.
I.E. 3701 FE Y ALEGRIA 01
02 - RIMAC
PRIMARIA
CONVENIO
S.M.P.
E.B.R.
I.E. 3701 FE Y ALEGRIA 01
02 - RIMAC
PRIMARIA
CONVENIO
S.M.P.
E.B.R.
I.E. 3704 SAN COLUMBANO
02 - RIMAC
PRIMARIA
PARROQUIAL
S.M.P.
E.B.R.
I.E. 3704 SAN COLUMBANO
02 - RIMAC
PRIMARIA
PARROQUIAL
S.M.P.
E.B.R.
I.E. 3704 SAN COLUMBANO
S.M.P.
TIPO DE
VACANTE
30 HORAS
INDEPENDENCIA
02 - RIMAC
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
PROFESOR
INDEPENDENCIA
02 - RIMAC
JOR. LAB.
POLIDOCENTE
788881812614
COMPLETO
INDEPENDENCIA
02 - RIMAC
CARGO
ESTATAL
INDEPENDENCIA
02 - RIMAC
CODIGO NEXUS
PLAZA
ORGANICA
INDEPENDENCIA
02 - RIMAC
TIPO
POLIDOCENTE
787871818617
COMPLETO
INDEPENDENCIA
02 - RIMAC
02 - RIMAC
VACANTE
NIVEL / CICLO
PRIMARIA
PARROQUIAL
30 HORAS
PRIMARIA
30 HORAS
PRIMARIA
30 HORAS
COMPUTACION
30 HORAS
COMPUTACION
30 HORAS
COMPUTACION
30 HORAS
PRIMARIA
30 HORAS
PRIMARIA
30 HORAS
PRIMARIA
30 HORAS
PRIMARIA
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:VASQUEZ GARCIA, ETERMID,
Resolución N° 0955-2013UGEL02
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE: VELASQUEZ DIAZ, ROSANNA
MARLENE, Resolución Nº 0786-2013/ED-CAJ
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE: LAUREANO OSORIO, OLGA
CLARISA, Resolución Nº 00257-2013UGEL05
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2013-MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: VILLENA DAVALOS, MARIA ELISA, Resolución
Nº 5551-2013UGEL02
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 3888-2012UGEL02
CESE A SOLICITUD DE: MATIENZO SAIVAY VDA DE REYES, TERESA CRISTINA,
Resolución Nº 3259-2013UGEL02
CESE A SOLICITUD DE: ROJAS CUENCA, LUCIA, Resolución Nº 75862013UGEL02
CESE POR SEPARACION DEFINITIVA DE: HERRERA CORDOVA, ROSA DEL
PILAR, Resolución Nº 1958-2013UGEL02
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE: BUENDIA SOTO, URSULA
ROSANA, Resolución Nº 00479-2013UGEL07
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2013-MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 5621-2013UGEL02
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 7912, 8384-2013UGEL02
CESE A SOLICITUD DE: ORTIZ ACOSTA, ROSA ELIZABETH, Resolución Nº
8726-12
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
CESE A SOLICITUD DE: SARCO TRUJILLO, MARIA DEL PILAR, Resolución Nº
5417-2012UGEL02
CESE A SOLICITUD DE: GUTIERREZ SULCA, FANNY LILIAN, Resolución Nº
6238-2013UGEL02
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: DE LA MATA GARCIA DE LA MATA, RENEE
AUGUSTA, Resolución Nº 5782-2013UGEL02
CESE A SOLICITUD DE: CAMPOS CACHAY, ZULMI LUZ, Resolución Nº 40192013UGEL02
CESE POR SEPARACION DEFINITIVA DE: HERRERA SALDAÑA, SARA
ANGELICA, Resolución Nº 3336-2012UGEL02
CESE A SOLICITUD DE: ATAPOMA GARCIA, ISABEL, Resolución Nº 58162013UGEL02
CESE A SOLICITUD DE: ZAMORA SAAVEDRA, EVITA, Resolución Nº 62632012UGEL02
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE: MIRANDA TURRIATE, ROSARIO
ELENA, Resolución Nº 10061-2013UGEL01
CESE A SOLICITUD DE: AREVALO DAVILA, MEDALIT, Resolución Nº 83642012UGEL02
CESE A SOLICITUD DE: PELAEZ MORENO, AMANDA EMPERATRIZ,
Resolución Nº 0441-2013UGEL02
CESE POR SEPARACION DEFINITIVA DE: AGUADO SANTOS, EDGAR ABIMAEL,
Resolución Nº 2721/2010
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: SARMIENTO CHURA, JUANA PAULA,
Resolución Nº 5519-2013UGEL02
21
Nº
DRE
767
LIMA
METROPOLITANA
768
LIMA
METROPOLITANA
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
UGEL
NOMBRE
DISTRITO
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
E.B.R.
I.E. 3704 SAN COLUMBANO
02 - RIMAC
PRIMARIA
CARACTERISTICAS
E.B.R.
02 - RIMAC
PRIMARIA
E.B.R.
I.E. 3705 EL BUEN PASTOR
PRIMARIA
E.B.R.
I.E. 3705 EL BUEN PASTOR
PRIMARIA
E.B.R.
I.E. 3709 NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
PRIMARIA
30 HORAS
PARROQUIAL
PROFESOR
30 HORAS
POLIDOCENTE
788861819610
COMPLETO
PROFESOR
POLIDOCENTE
788861819613
COMPLETO
PROFESOR
POLIDOCENTE
783831816618
COMPLETO
PROFESOR
POLIDOCENTE
786851813617
COMPLETO
PROFESOR
PARROQUIAL
PARROQUIAL
PARROQUIAL
INDEPENDENCIA
E.B.R.
I.E. COMUNIDAD SHIPIBA
02 - RIMAC
PRIMARIA
BILINGÜE
RIMAC
E.B.R.
I.E. COMUNIDAD SHIPIBA
02 - RIMAC
PRIMARIA
BILINGÜE
RIMAC
E.B.R.
I.E. COMUNIDAD SHIPIBA
02 - RIMAC
PRIMARIA
BILINGÜE
RIMAC
E.B.R.
I.E. NUESTRA SEÑORA DE COPACABANA
02 - RIMAC
PRIMARIA
PARROQUIAL
RIMAC
I.E. PRECURSORES DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL
02 - RIMAC
I.E. SAN VICENTE FERRER
PRITE SAN MARTIN DE PORRES
PRITE SANTA ANA
PRITE SANTA ANA
CEBE TAHUANTINSUYO
CEBE TAHUANTINSUYO
CEBE TAHUANTINSUYO
CEBE TAHUANTINSUYO
CEBE TAHUANTINSUYO
CEBE SAN MARTIN DE PORRES
CONVENIO
POLIDOCENTE
789801011617
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
CEBE SAN MARTIN DE PORRES
CEBE SAN MARTIN DE PORRES
CEBE SAN MARTIN DE PORRES
RIMAC
PRIMARIA
30 HORAS
PRIMARIA
30 HORAS
PRIMARIA
30 HORAS
PRIMARIA
EDUCACION FISICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
POLIDOCENTE
784831811616
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
Terapia Fisica y Rehabilitación
PLAZA
ORGANICA
E.B.E.
ESPECIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
789811818614
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
Terapia Fisica y Rehabilitación
PLAZA
ORGANICA
E.B.E.
ESPECIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
789891814619
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
Terapia Fisica y Rehabilitación
PLAZA
ORGANICA
E.B.E.
ESPECIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
783811818611
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
Terapia Fisica y Rehabilitación
PLAZA
ORGANICA
E.B.E.
ESPECIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
783811818616
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
Terapia Ocupacional
PLAZA
ORGANICA
E.B.E.
ESPECIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
783811818619
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
Terapia de Lenguaje
PLAZA
ORGANICA
E.B.E.
ESPECIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
783841818612
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
Psicologia
PLAZA
ORGANICA
E.B.E.
ESPECIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
787881810616
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
Educación Especial
PLAZA
ORGANICA
E.B.E.
ESPECIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
783841818614
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
Terapia de Audicion, Voz y Lenguaje
PLAZA
ORGANICA
E.B.E.
ESPECIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
783841818615
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
Terapia Ocupacional
PLAZA
ORGANICA
E.B.E.
ESPECIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
787871810617
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
Psicologia
PLAZA
ORGANICA
E.B.E.
ESPECIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
788881811618
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
Trabajo Social
PLAZA
ORGANICA
E.B.E.
ESPECIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
783841818611
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
Terapia Ocupacional
PLAZA
ORGANICA
S.M.P.
CEBE RICARDO BENTIN
30 HORAS
PLAZA
ORGANICA
ESTATAL
S.M.P.
02 - RIMAC
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
ESPECIAL
S.M.P.
02 - RIMAC
EDUCACION FISICA
TIPO DE
VACANTE
E.B.E.
S.M.P.
02 - RIMAC
PRIMARIA
PROFESOR
CONVENIO
INDEPENDENCIA
02 - RIMAC
30 HORAS
POLIDOCENTE
787841817614
COMPLETO
PRIMARIA
INDEPENDENCIA
02 - RIMAC
PROFESOR
PROFESOR
CONVENIO
INDEPENDENCIA
02 - RIMAC
POLIDOCENTE
789881818619
COMPLETO
POLIDOCENTE
786861817616
COMPLETO
PRIMARIA
INDEPENDENCIA
02 - RIMAC
PRIMARIA
PROFESOR
CONVENIO
INDEPENDENCIA
02 - RIMAC
30 HORAS
POLIDOCENTE
783881818619
COMPLETO
PRIMARIA
LOS OLIVOS
02 - RIMAC
PROFESOR
PROFESOR
CONVENIO
LOS OLIVOS
02 - RIMAC
PRIMARIA
POLIDOCENTE
783881818615
COMPLETO
PRIMARIA
S.M.P.
02 - RIMAC
30 HORAS
30 HORAS
LOS OLIVOS
02 - RIMAC
PROFESOR
PROFESOR
E.B.R.
I.E. SAN VICENTE FERRER
PRIMARIA
POLIDOCENTE
783881818614
COMPLETO
LOS OLIVOS
02 - RIMAC
30 HORAS
CONVENIO
E.B.R.
I.E. SAN VICENTE FERRER
PRIMARIA
PRIMARIA
LOS OLIVOS
02 - RIMAC
30 HORAS
E.B.R.
E.B.R.
I.E. SAN VICENTE FERRER
PRIMARIA
30 HORAS
LOS OLIVOS
02 - RIMAC
30 HORAS
PROFESOR
E.B.R.
I.E. SAN VICENTE FERRER
PRIMARIA
POLIDOCENTE
789851011614
COMPLETO
LOS OLIVOS
02 - RIMAC
30 HORAS
CONVENIO
E.B.R.
I.E. SAN VICENTE FERRER
POLIDOCENTE
789891817614
COMPLETO
PRIMARIA
PRIMARIA
LOS OLIVOS
02 - RIMAC
POLIDOCENTE
789861817613
COMPLETO
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
PRIMARIA
E.B.R.
LOS OLIVOS
02 - RIMAC
JOR. LAB.
PROFESOR
LOS OLIVOS
02 - RIMAC
CARGO
POLIDOCENTE
789861817616
COMPLETO
LOS OLIVOS
02 - RIMAC
CODIGO NEXUS
PARROQUIAL
S.M.P.
02 - RIMAC
TIPO
POLIDOCENTE
788891819619
COMPLETO
S.M.P.
I.E. 3704 SAN COLUMBANO
02 - RIMAC
VACANTE
NIVEL / CICLO
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: CAMAYO VIVANCO, AIDA LUZ, Resolución Nº
5535-2013UGEL02
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 405-2010
CESE A SOLICITUD DE: JAIMES PALACIOS, IRIS DELZI, Resolución Nº 50652012UGEL02
CESE A SOLICITUD DE: ADAMS TRIVEN0 DE VARGAS, ALICIA ALEJANDRINA,
Resolución Nº RSG Nº 2058
CAP RS 280-2001-ED (TALLER EDUC. FISICA)
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 5621-2013UGEL02
Lengua Shipiba
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 3058-2010
Lengua Shipiba
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 1669-2011UGEL02
Lengua Shipiba
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: MANCO ESPICHAN, MARINA ESTELA,
Resolución Nº 3083-2011UGEL.02
70º Disposición Final de la Ley Nº 29289
POR REUBICACION DE PLAZA VACANTE-RD. Nº: 1071-04
REUBICACION DE PLAZA VACANTE SEGUN RD. N° 1071-04
POR REUBICACION DE PLAZA VACANTE-Resolución Nº: 1071-04
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 1195-2011-MDLO-R.A.
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 3686-2006 UGEL.02
70º Disposición Final de la Ley Nº 29289
ADECUACION DE PLAZA: Resolución Nº 2468-2013UGEL02
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:BECERRA FLORES, ROSA
MARIA, RD Nº 3675-2009
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 1944-2010
POR CESE SANDOVAL COLQUICOCHA ESMELDA SEGÚN RD. N° 0477-96
CESE DE : NAVAS CAMACHO, GENARO ARLES, Resolución Nº 3263-07
POR CESE DE LOPEZ CERVANTES PERLA, SEGUN RD N°3929-04
POR REASIG. DE MAUTINO CAMONES, MARIA DEL ROSARIO, SEGUN RD. Nº
2817-05
CESE A SOLICITUD DE: CIEZA MONTENEGRO DE SANCHEZ, ROSA DONALIA,
Resolución Nº 1495-2010
CESE DE GLADYS ADELA RAYO CALDERON RD. 4416-2004.
REASIG. DE DELGADILLO ESTACIO, ROSARIO ELIZABETH, Según RD. N° 281605.
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: PONCE ESPINOZA, GUMERCINDO ALFREDO,
Resolución Nº 5446-2013UGEL02
CESE POR FALLECIMIENTO DE: ESPINOZA ESCANDON, VENERANDA
YUPANQUER, Resolución Nº 7943-2011UGEL02
ADECUACION DE PLAZA: Resolución Nº 7528-2013UGEL02
22
Nº
DRE
796
LIMA
METROPOLITANA
797
LIMA
METROPOLITANA
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
UGEL
NOMBRE
DISTRITO
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
PRITE ANTARES - EX-CERRO PACIFICO
02 - RIMAC
E.B.E.
ESPECIAL
CARACTERISTICAS
PRITE LUIS AQUILES GUERRA
CEBE MANUEL DUATO
CEBE MANUEL DUATO
CEBE MANUEL DUATO
CEBE MANUEL DUATO
CEBE MANUEL DUATO
Terapia Ocupacional
PROFESOR
30 HORAS
Disturbios en la Comunicación
PLAZA
ORGANICA
E.B.E.
ESPECIAL
ESTATAL
E.B.E.
ESPECIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
783871818611
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
Terapia Ocupacional
PLAZA
ORGANICA
E.B.E.
ESPECIAL
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
783871818612
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
Tecnologia Medica Terapia Fisica y rehabilitación
PLAZA
ORGANICA
E.B.E.
ESPECIAL
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
783871818614
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
Educación Especial
PLAZA
ORGANICA
E.B.E.
ESPECIAL
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
783871818615
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
Terapia de Lenguaje
PLAZA
ORGANICA
E.B.E.
ESPECIAL
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
783871818619
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
Educación Especial
PLAZA
ORGANICA
E.B.E.
ESPECIAL
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
783891818611
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
Educación Especial
PLAZA
ORGANICA
E.B.E.
ESPECIAL
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
783891818613
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
Terapia de Lenguaje
PLAZA
ORGANICA
E.B.E.
ESPECIAL
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
783891818616
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
Audcion y Lenguaje
PLAZA
ORGANICA
E.B.E.
ESPECIAL
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
783891818617
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
Educación Especial
PLAZA
ORGANICA
E.B.E.
ESPECIAL
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
783891818619
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
Primaria
PLAZA
ORGANICA
E.B.E.
ESPECIAL
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
787801817613
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
Educación Especial
PLAZA
ORGANICA
E.B.E.
ESPECIAL
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
787821817610
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
Ciencias Sociales
PLAZA
ORGANICA
E.B.E.
ESPECIAL
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
787831817614
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
Retardo Mental
PLAZA
ORGANICA
E.B.E.
ESPECIAL
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
787851817612
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
Retardo Mental
PLAZA
ORGANICA
E.B.E.
ESPECIAL
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
787851817613
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
Educación Especial
PLAZA
ORGANICA
E.B.E.
ESPECIAL
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
787851817615
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
Terapia Ocupacional
PLAZA
ORGANICA
E.B.E.
ESPECIAL
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
787871817610
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
Audcion y Lenguaje
PLAZA
ORGANICA
E.T.P.
ETP
CONVENIO
POLIDOCENTE
783891815611
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
CONFECCION TEXTIL
PLAZA
ORGANICA
E.T.P.
ETP
CONVENIO
POLIDOCENTE
785891814614
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
HOSTELERIA Y TURISMO
PLAZA
ORGANICA
E.T.P.
ETP
CONVENIO
POLIDOCENTE
787851813610
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
ELECTRONICA
PLAZA
ORGANICA
E.T.P.
ETP
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
785821814612
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
ARTESANIA Y MANUALIDADES
PLAZA
ORGANICA
E.T.P.
ETP
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
785821814618
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
HOSTELERIA Y TURISMO
PLAZA
ORGANICA
E.T.P.
ETP
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
787851819618
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
MECANICA AUTOMOTRIZ MOTOS
PLAZA
ORGANICA
E.T.P.
ETP
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
787881819614
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
CONFECCION TEXTIL
PLAZA
ORGANICA
E.T.P.
ETP
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
789811818619
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
SERIGRAFIA
PLAZA
ORGANICA
E.T.P.
ETP
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
783841816610
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
COSMETOLOGIA
PLAZA
ORGANICA
E.T.P.
ETP
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
785821816618
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
TEXTIL Y CONFECCION
PLAZA
ORGANICA
LOS OLIVOS
CEBE MANUEL DUATO
02 - RIMAC
LOS OLIVOS
CEBE MANUEL DUATO
02 - RIMAC
LOS OLIVOS
CEBE MANUEL DUATO
02 - RIMAC
LOS OLIVOS
CEBE MANUEL DUATO
02 - RIMAC
LOS OLIVOS
CEBE MANUEL DUATO
02 - RIMAC
LOS OLIVOS
CEBE MANUEL DUATO
02 - RIMAC
LOS OLIVOS
CEBE MANUEL DUATO
02 - RIMAC
LOS OLIVOS
CEBE MANUEL DUATO
02 - RIMAC
LOS OLIVOS
CEBE MANUEL DUATO
02 - RIMAC
LOS OLIVOS
CEBE MANUEL DUATO
02 - RIMAC
LOS OLIVOS
CEBE MANUEL DUATO
02 - RIMAC
LOS OLIVOS
CEBE MANUEL DUATO
02 - RIMAC
LOS OLIVOS
CETPRO 18AVA. DIVISION BLINDADA
02 - RIMAC
RIMAC
CETPRO 18AVA. DIVISION BLINDADA
02 - RIMAC
RIMAC
CETPRO 18AVA. DIVISION BLINDADA
02 - RIMAC
RIMAC
CETPRO SALESIANO SANTO DOMINGO SAVIO
02 - RIMAC
RIMAC
CETPRO SALESIANO SANTO DOMINGO SAVIO
02 - RIMAC
RIMAC
CETPRO SALESIANO SANTO DOMINGO SAVIO
02 - RIMAC
RIMAC
CETPRO SALESIANO SANTO DOMINGO SAVIO
02 - RIMAC
RIMAC
CETPRO SALESIANO SANTO DOMINGO SAVIO
02 - RIMAC
RIMAC
CETPRO EL BUEN PASTOR - LOS OLIVOS
02 - RIMAC
INDEPENDENCIA
CETPRO EL BUEN PASTOR - LOS OLIVOS
INDEPENDENCIA
TIPO DE
VACANTE
30 HORAS
LOS OLIVOS
02 - RIMAC
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
PROFESOR
LOS OLIVOS
02 - RIMAC
JOR. LAB.
POLIDOCENTE
783841818610
COMPLETO
LOS OLIVOS
02 - RIMAC
CARGO
ESTATAL
LOS OLIVOS
02 - RIMAC
CODIGO NEXUS
PLAZA
ORGANICA
INDEPENDENCIA
02 - RIMAC
TIPO
POLIDOCENTE
783841818619
COMPLETO
S.M.P.
02 - RIMAC
02 - RIMAC
VACANTE
NIVEL / CICLO
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
APROBACION PAP 2006 R.D. 2666-2006-UGEL N° 02. (Ref. RD. N° 18252006).
REAS. INTERNA DE TREJO CADILLO, CARMEN ELENA, SEGÚN RD. N° 1396-03
REAS. INTER REGION (U.S.E. A REGION) DE PORTUGAL ALI, ROSA ANABEL,
SEGÚN RD N° 0854-03.
CAP RS 280-2004-ED
CESE POR FALLECIMIENTO DE MAGALLANES CARRILLO, MARIA LUZMILA,
según RD. N° 4460-05.
REASIGNACIÓN DE RAMOS DORIA DE SALAZAR, NORKA ROSA, SEGÚN RD.
N° 2822-2006 - UGEL 07 SB.
REUBICACION DE PLAZA VACANTE, SEGÚN RD. N° 3686-2006.
REASIGNACIÓN DE DURAND ANDAÑA, MARIA DEL CARMEN, SEGÚN RD
1061-03.
CESE DE : ZAMUDIO TENORIO DE HORNA, BEATRIZ DEL CARMEN,
Resolución Nº 2518-2008
CAP. RS. N° 280-2001-ED
CAP. RS. N° 280-01-ED.
CESE DE VELIZ CABALLERO, PATRICIA VERONICA, SEGÚN R.D. N° 3263-02
CESE A SOLICITUD DE: TAFUR ANZUALDO, ALEJANDRINA, Resolución Nº
5521-11
CESE POR SEPARACION DEFINITIVA DE: CERPA AMADO, MAGDA BEATRIZ,
Resolución Nº 3927-2012UGEL02
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: ROCA CORDOVA, OLIMPIA, Resolución Nº
5193-11
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:ZOROZABAL DE LA CRUZ,
CARITO, Resolución N° 1265-2013UGEL02
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: SALAZAR GARCIA, CARMEN ELENA,
Resolución Nº RD.Nº2735-2010
CESE POR INCAPACIDAD FISICA O MENTAL DE: MAGALLANES CARRILLO,
MARIA CRISTINA, Resolución Nº 0024-2010
CESE A SOLICITUD DE: ALBARRACIN MEJIA, ERIKA SULMA, Resolución Nº
5287-2011
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 7966-2009
CESE POR FALLECIMIENTO DE MARLENE FRANCISCA AVENDAÑO
NATIVIDAD SEGÚN RD.Nº0623-2003
CESE A SOLICITUD DE: TERRAZAS CHAVEZ, CARLOS ALBERTO, Resolución Nº
857-09-UGEL04
CESE: APONTE ARIEL, MARIA MERCEDES RD.Nº303-93
CAP R.D. 280-2004-ED
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 6452-2011UGEL.02
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 5282-2011UGEL.02
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 4133-2011-UGEL02
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 4185-2010
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 4185-2010
23
Nº
DRE
825
LIMA
METROPOLITANA
826
LIMA
METROPOLITANA
827
828
829
830
831
832
833
834
835
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
UGEL
NOMBRE
DISTRITO
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
CETPRO EL BUEN PASTOR - LOS OLIVOS
02 - RIMAC
E.T.P.
VACANTE
NIVEL / CICLO
ETP
CARACTERISTICAS
CETPRO EL BUEN PASTOR - LOS OLIVOS
CETPRO EL BUEN PASTOR - LOS OLIVOS
CETPRO NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES
CETPRO NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES
CETPRO NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES
30 HORAS
HOSTELERIA Y TURISMO
PROFESOR
30 HORAS
COSMETOLOGIA
PLAZA
ORGANICA
E.T.P.
ETP
PARROQUIAL
E.T.P.
ETP
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
789891818613
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
HOSTELERIA Y TURISMO
PLAZA
ORGANICA
E.T.P.
ETP
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
785801814612
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
TEXTIL Y CONFECCION
PLAZA
ORGANICA
E.T.P.
ETP
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
785821814617
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
TEXTIL Y CONFECCION
PLAZA
ORGANICA
E.T.P.
ETP
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
787821814612
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
HOSTELERIA Y TURISMO
PLAZA
ORGANICA
E.T.P.
ETP
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
787821814618
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
ARTESANIA Y MANUALIDADES
PLAZA
ORGANICA
E.T.P.
ETP
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
788801811614
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
HOSTELERIA Y TURISMO
PLAZA
ORGANICA
E.T.P.
ETP
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
789811817617
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
TEXTIL Y CONFECCION
PLAZA
ORGANICA
E.T.P.
ETP
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
789821811617
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
ESTETICA PERSONAL
PLAZA
ORGANICA
E.T.P.
ETP
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
789891817618
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
ARTESANIA Y MANUALIDADES
PLAZA
ORGANICA
RIMAC
CETPRO NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES
02 - RIMAC
RIMAC
CETPRO NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES
02 - RIMAC
RIMAC
CETPRO NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES
02 - RIMAC
RIMAC
CETPRO NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES
02 - RIMAC
RIMAC
CETPRO NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES
02 - RIMAC
TIPO DE
VACANTE
PROFESOR
RIMAC
02 - RIMAC
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
POLIDOCENTE
787831816612
COMPLETO
RIMAC
02 - RIMAC
JOR. LAB.
PARROQUIAL
INDEPENDENCIA
02 - RIMAC
CARGO
PLAZA
ORGANICA
INDEPENDENCIA
02 - RIMAC
CODIGO NEXUS
POLIDOCENTE
786851819613
COMPLETO
INDEPENDENCIA
02 - RIMAC
TIPO
RIMAC
836
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
0025 NUESTRA SEÑORA DE LA INMACULADA
CONCEPCIÓN
LIMA - CERCADO
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
788891411819
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
837
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
0117 RVDO PADRE PASCUAL ALEGRE GONZALES
LIMA - CERCADO
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
788891411811
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
838
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
0117 RVDO PADRE PASCUAL ALEGRE GONZALES
LIMA - CERCADO
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
788891411815
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
839
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
1146 REPUBLICA DE PARAGUAY
LIMA - CERCADO
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
788821413816
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
840
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
1146 REPUBLICA DE PARAGUAY
LIMA - CERCADO
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
788891411814
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
841
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. CENTRO DE RECURSO PEDAGOGICO NO
ESCOLARIZADO
LA VICTORIA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
786881411812
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
842
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. CENTRO DE RECURSO PEDAGOGICO NO
ESCOLARIZADO
LA VICTORIA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
788891411816
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
843
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. HOGAR DE NAZARETH
LIMA - CERCADO
E.B.R.
INICIAL
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
785801411815
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
844
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. HOGAR DEL NIÑO SANTA MARIA MADRE DE DIOS
SAN MIGUEL
E.B.R.
INICIAL
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
788831413813
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
845
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. JUANA ALARCO DE DAMMERT
LIMA - CERCADO
E.B.R.
INICIAL
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783871417815
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
846
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. JUANA ALARCO DE DAMMERT
LIMA - CERCADO
E.B.R.
INICIAL
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
786821415811
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
847
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 0006 REPUBLICA DE HOLANDA
LIMA - CERCADO
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
786861416812
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
848
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 0006 REPUBLICA DE HOLANDA
LIMA - CERCADO
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
786881416812
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
849
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 0018
LIMA - CERCADO
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
786821419819
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
850
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 0021 SAN BENITO DE PALERMO
LIMA - CERCADO
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
786881419810
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
851
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 0026 NIÑO JESUS DE ATOCHE
LIMA - CERCADO
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
786811419817
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
852
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 0029 ROSA DE SANTA MARIA
LIMA - CERCADO
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
786831415813
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
853
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 0029 ROSA DE SANTA MARIA
LIMA - CERCADO
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
789891412810
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
CESE POR SEPARACION DEFINITIVA DE: SOCUALAYA CAMAYO, ISABEL,
Resolución Nº 6901-2012UGEL02
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE: ZEVALLOS CASTANEDA,
CARLOS ABAD, Resolución Nº 3208-2011UGEL.02
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 4828-2011UGEL.02
Origen : REASIGNACION DE PERSONAL DOCENTE-HUAYAPA MESAJIL,
GIOVANNA SARA RD. Nº: 0374-92
CAP-RS.280-2001-ED.
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: VERANO KANEKO, CECILIA MERCEDES,
Resolución Nº 7679-2013UGEL02
ROTACION DE : LINARES VELA DE JAUREGUI, EVA, Resolución Nº 1438-07
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 7074-2011UGEL02
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 5282-2011UGEL.02
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 4133-11-UGEL 02
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 5282-2011UGEL.02
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 03869-2012
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 1798-2013 UGEL.03
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 1798-2013 UGEL.03
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 4871-2013 UGEL.03
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 1798-2013 UGEL.03
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE: FLORES ESPINOZA, LILIANA,
Resolución Nº 003198
CESE A SOLICITUD DE: RUIZ CARRASCO, JOVITA VIOLETA, Resolución Nº
01678-2010-UGEL.03
ELABORACIÓN DE
MATERIAL PEDAGOGICO
ELABORACIÓN DE
MATERIAL PEDAGOGICO
PZA REUB. DE LA IE, N° 094 - RD. Nº219-04
CESE A SOLICITUD DE: LA CRUZ VEGA, MARIA CECILIA, Resolución Nº 072652011
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 7405-09UGEL03
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: MENDOZA LLANCA, ADELAIDA, Resolución
Nº 5470-2013 UGEL.03
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: CAMPOS DIAZ, JULIA, Resolución Nº 58892013 UGEL.03
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE: MONTALVAN ZAMBRANO,
ROSARIO MARISA, Resolución Nº 02072-2011
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:CHERRE VERA, ANA MARIA DEL
CARMEN, Resolución N° 1540-2013 UGEL.03
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: SAMANIEGO FERNANDEZ, ZARINA NOA,
Resolución Nº 5454-2013 UGEL.03
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: VALENCIA NOLAZCO, JULIA LEONOR,
Resolución Nº 5499-2013 UGEL.03
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:LOZANO ESPINOZA, LAURA
ISELA, Resolución N° 1540-2013 UGEL.03
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 01888-2012-UGEL.03
24
Nº
DRE
854
LIMA
METROPOLITANA
855
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 0031
856
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
857
LIMA
METROPOLITANA
858
UGEL
03 - CERCADO
NOMBRE
I.E. Nº 0030
DISTRITO
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
LIMA - CERCADO
E.B.R.
VACANTE
NIVEL / CICLO
INICIAL
CODIGO NEXUS
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
TIPO DE
VACANTE
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
CARACTERISTICAS
TIPO
CARGO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
786851415816
PROFESOR
786851415812
JOR. LAB.
LIMA - CERCADO
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
I.E. Nº 0056-APOLO NUESTRA SEÑORA MARIA
AUXILIDORA
LA VICTORIA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783831413811
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
03 - CERCADO
I.E. Nº 0056-APOLO NUESTRA SEÑORA MARIA
AUXILIDORA
LA VICTORIA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
788801413818
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 0077 MANZANILLA
LIMA - CERCADO
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
788831412819
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
859
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 0094 EX 111
SAN MIGUEL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
789841410811
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
860
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 0107 VIRGEN DE LA MEDALLA MILAGROSA
LIMA - CERCADO
E.B.R.
INICIAL
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
788851414815
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
861
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 0107 VIRGEN DE LA MEDALLA MILAGROSA
LIMA - CERCADO
E.B.R.
INICIAL
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
788851414818
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
862
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 0111 SAN JOSE DE ARTESANOS
LIMA - CERCADO
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
788801418810
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
863
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 0111 SAN JOSE DE ARTESANOS
LIMA - CERCADO
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
788801418816
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
864
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 0501 MONSEÑOR DAMASO LEBERGERE
LA VICTORIA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
788841414810
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
865
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 0501 MONSEÑOR DAMASO LEBERGERE
LA VICTORIA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
788841414819
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
866
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 1027 REPUBLICA DE NICARAGUA
LIMA - CERCADO
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
786851416812
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
867
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 1036 REPUBLICA DE COSTA RICA
LIMA - CERCADO
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
786841415817
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
868
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 1036 REPUBLICA DE COSTA RICA
LIMA - CERCADO
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
786841415819
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
869
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 1099 COMP. EDUC. EXP. AUGUSTO PEREZ
ARANIBAR
MAGDALENA
E.B.R.
INICIAL
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
788871411810
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
870
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 1099 COMP. EDUC. EXP. AUGUSTO PEREZ
ARANIBAR
MAGDALENA
E.B.R.
INICIAL
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
788871411818
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
871
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 1107 JAVIER PRADO
LA VICTORIA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
789841417819
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
872
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 1110 REPUBLICA DE PANAMA
LA VICTORIA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
788851411811
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
873
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 1120 PEDRO ADOLFO LABARTHE EFFIO
LA VICTORIA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
788861411811
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
874
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 1123 SAGRADO CORAZON DE JESUS
LA VICTORIA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
789881416817
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
875
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 1131 ROMULO ADRIAN CORDOVA HUAMAN
LA VICTORIA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783881411816
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
876
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº0020 - MADRE TERESA DE CALCUTA
LA VICTORIA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
788881414812
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
877
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº1086 JESUS REDENTOR
SAN MIGUEL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
789821414816
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
878
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. NUESTRA SEÑORA DE COCHARCAS
LIMA - CERCADO
E.B.R.
INICIAL
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783861417818
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
879
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES
LIMA - CERCADO
E.B.R.
INICIAL
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783841417811
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
880
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES
LIMA - CERCADO
E.B.R.
INICIAL
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783841417819
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
881
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. NUESTRA SEÑORA DE MONTSERRAT
LIMA - CERCADO
E.B.R.
INICIAL
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
788821411819
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
882
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. NUESTRA SEÑORA DEL PRADO
LIMA - CERCADO
E.B.R.
INICIAL
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783841417814
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: PACHECO TORRES, GENOVEVA GLADYS,
Resolución Nº 5497-2013 UGEL.03
CESE A SOLICITUD DE: MOROTE OBREGON, ROSA ALBINA ESTRELLA,
Resolución Nº 998-2013 UGEL.03
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE: REYNA AGUILAR, GINA,
Resolución Nº 258-2013 UGEL.05
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 2669-2013 UGEL.03
CESE POR FALLECIMIENTO DE: VALVERDE TELLO, MARIA ANTONIA,
Resolución Nº 07899-2011
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 02964-2012-UGEL.03
REASIGNACION POR UNIDAD FAMILIAR DE:PAREDES JESSEN, DELICIA
METTA ROSA, Resolución N° 03712-2011
REASIGNACION POR UNIDAD FAMILIAR DE: ORTIZ CAYO, ADELA, Resolución
Nº 00307 UGEL CHINCHA
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: RAMIREZ TORRES, RUT MARIANA,
Resolución Nº 5553-2013 UGEL.03
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: MORA HUAMAN, JUANA JESUS, Resolución
Nº 5523-2013 UGEL.03
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:ASTOHUAYHUA FLORES, IDA
ROSA, Resolución N° 1540-2013 UGEL.03
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:ZAVALA NAVARRO, SOLEDAD
CARMEN, Resolución N° 1540-2013 UGEL.03
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 05150-2011
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE: HERRERA CAYATOPA, NURY,
Resolución Nº 145-2013 UGEL CHOTA
CESE POR INCAPACIDAD FISICA O MENTAL DE: LOPEZ VALENCIA, YANET
GLIDE, Resolución Nº 4244-2013 UGEL.03
CESE POR SEPARACION DEFINITIVA DE: ROSALES GARCIA, SILVIA PATRICIA,
Resolución Nº 3326-09UGEL03
CESE A SOLICITUD DE: DE LA CRUZ MELO CASTRO, MARIA ALEJANDRA,
Resolución Nº 02278-2013UGEL03
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 2382-2013 UGEL.03
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE: VELASQUEZ MARIN, CARMEN
RAYNELDA, Resolución Nº 1040 UGEL.02
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: BIORGGIO GAVINO, DORA, Resolución Nº
5528-2013 UGEL.03
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE: ALFARO ALVA, LUISA MIRIAN,
Resolución Nº 000370-2012UGEL06
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 3199-2011
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 2493-2013 UGEL.03
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 01889-2012-UGEL.03
CESE A SOLICITUD DE: OYATA UYEDA, YESSENIA MONI, Resolución Nº
02191-2012-UGEL.03
PZA REUB. CEP. NSTRA. SRA. DE LA MERCED - RD.N°0904-2003.
PZA REUB. DEL CEI. N° 0019 - RD. N°2781-04.
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 03477-2011
PZA REUB. DE LA IE. N° 1117 - RD. Nº4224-04.
25
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
VACANTE
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
TIPO DE
VACANTE
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
789841416815
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
POLIDOCENTE
COMPLETO
783861417812
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783881417816
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
INICIAL
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
788811410814
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
INICIAL
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783861417813
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
LA VICTORIA
E.B.R.
INICIAL
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783861417816
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
I.E. SAN JOSE OBRERO
LA VICTORIA
E.B.R.
INICIAL
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783861417817
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
03 - CERCADO
I.E. SAN RAFAEL
LA VICTORIA
E.B.R.
INICIAL
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783861417811
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. SANTA ANA
LIMA - CERCADO
E.B.R.
INICIAL
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
788821413814
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
894
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. SANTA BERNARDITA
LA VICTORIA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
788841411819
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
895
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. SANTA BERNARDITA
LA VICTORIA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
789891418810
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
896
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. SANTA CLARA DE ASIS
LIMA - CERCADO
E.B.R.
INICIAL
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
788831418816
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
897
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. SANTA TERESA DE JESUS
LIMA - CERCADO
E.B.R.
INICIAL
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
789801017810
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
898
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. SANTA TERESITA DEL INSTITUTO MATERNO
PERINATAL
LIMA - CERCADO
E.B.R.
INICIAL
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
787851415812
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
899
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. SEÑOR DE LA MISERICORDIA
LIMA - CERCADO
E.B.R.
INICIAL
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783841417810
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
900
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. SEÑOR DE LA MISERICORDIA
LIMA - CERCADO
E.B.R.
INICIAL
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783841417813
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
901
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE
BREÑA
E.B.R.
INICIAL
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
783861417819
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
902
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE
BREÑA
E.B.R.
INICIAL
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
787881415810
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
903
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E.P GRATUITO SAN JOSE
SAN MIGUEL
E.B.R.
INICIAL
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783881417815
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
904
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E.P SAN JOSE MARELLO
LA VICTORIA
E.B.R.
INICIAL
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785861411814
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
905
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
Nº 1087 GENERAL ROQUE SAENZ PEÑA
SAN MIGUEL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
787831419817
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
906
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
Nº 1087 GENERAL ROQUE SAENZ PEÑA
SAN MIGUEL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
787871416814
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
907
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
Nº 1087 GENERAL ROQUE SAENZ PEÑA
SAN MIGUEL
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
788801413812
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
908
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
Nº 1153 - CANADA
LIMA - CERCADO
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
786881419815
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
909
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
Nº 1153 - CANADA
LIMA - CERCADO
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
787811416818
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
910
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 1725 - SAN RICARDO
LA VICTORIA
E.B.R.
PRIMARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783801413810
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
911
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 1725 - SAN RICARDO
LA VICTORIA
E.B.R.
PRIMARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783801413811
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
Nº
DRE
883
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. NUESTRA SEÑORA DEL PRADO
884
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. PNP.CAP. ALIPIO PONCE VASQUEZ-LA SEMILLITA DEL
LIMA - CERCADO
SABER
E.B.R.
885
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. PNP.CAP. ALIPIO PONCE VASQUEZ-LA SEMILLITA DEL
LIMA - CERCADO
SABER
886
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. REINA DE LAS AMERICAS
887
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. REINA DE LAS AMERICAS
888
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. REMAR
889
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
890
LIMA
METROPOLITANA
891
UGEL
NOMBRE
DISTRITO
CODIGO NEXUS
CARACTERISTICAS
TIPO
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785891412818
PROFESOR
INICIAL
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
783851413816
E.B.R.
INICIAL
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
LA VICTORIA
E.B.R.
INICIAL
PARROQUIAL
LA VICTORIA
E.B.R.
INICIAL
LIMA - CERCADO
E.B.R.
I.E. SAN JOSE OBRERO
LA VICTORIA
03 - CERCADO
I.E. SAN JOSE OBRERO
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
892
LIMA
METROPOLITANA
893
LIMA - CERCADO
E.B.R.
NIVEL / CICLO
INICIAL
CARGO
JOR. LAB.
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 00260-2010
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 01131-2012
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 01131-2012
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 05780-08UGEL03
PZA. REUB. RDEL - RD. N°5520-97
CESE A SOLICITUD DE: REY CHANG, MONICA CECILIA, Resolución Nº 038152011
CAP. RS. 280-2001-ED
PLZ. REUB. CE. SAN JOSE OBRERO (SANCHEZ ORELLANA) RD. 5441-01.
PZA REUB. CEI. 03 - RD. Nº5721/02
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 00260-2010
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE: RODRIGUEZ ROJAS, MARITZA
NATIVIDAD, Resolución Nº 000353-2012UGEL07
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:AQUINO COLINA, GLADYS
CRISTINA, Resolución N° 1540-2013 UGEL.03
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 2492-2013 UGEL.03
CESE A SOLICITUD DE: ACOSTA QUIROZ, MARIA EUGENIA, Resolución Nº
02380-2010
70º Disposición Final de la Ley Nº 29289
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 05582-2010-UGEL.03
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE: VARELA CASTILLO, PAOLA
MILAGROS, Resolución Nº 284-2013 UGEL.05
PZA REUB. DE LA IE. N° 094 - RD. Nº4224-04
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 05932-2010-UGEL.03
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 05932-2010-UGEL.03
C/ DE MERCEDES PONCE ALVA - RD. Nº1925-01
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 00260-2010UGEL03
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 2495-2013 UGEL.03
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 2495-2013 UGEL.03
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 2495-2013 UGEL.03
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: CHAMORRO QUISPE, LUCILA, Resolución Nº
5552-2013 UGEL.03
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 1842-2013 UGEL.03
C/ DE ALOSILLA MUÑOZ DE ARIAS DORIS - RD. N°1088-02.
C/ DE LOO MURILLO, ELISA MERIDA - RD. N°1654-03
26
Nº
DRE
912
LIMA
METROPOLITANA
913
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 1725 - SAN RICARDO
914
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
915
LIMA
METROPOLITANA
916
UGEL
03 - CERCADO
NOMBRE
I.E. Nº 1725 - SAN RICARDO
DISTRITO
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
LA VICTORIA
E.B.R.
VACANTE
NIVEL / CICLO
PRIMARIA
CODIGO NEXUS
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
TIPO DE
VACANTE
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
CARACTERISTICAS
TIPO
CARGO
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
786881411818
PROFESOR
786881411819
JOR. LAB.
LA VICTORIA
E.B.R.
PRIMARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
I.E. Nº0001 - MARIA AUXILIADORA
LIMA - CERCADO
E.B.R.
PRIMARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
783801411810
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
03 - CERCADO
I.E. Nº0001 - MARIA AUXILIADORA
LIMA - CERCADO
E.B.R.
PRIMARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
783801411819
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº0001 - MARIA AUXILIADORA
LIMA - CERCADO
E.B.R.
PRIMARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
783841413810
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
917
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº0001 - MARIA AUXILIADORA
LIMA - CERCADO
E.B.R.
PRIMARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
787821410818
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
918
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº0001 - MARIA AUXILIADORA
LIMA - CERCADO
E.B.R.
PRIMARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
787871410810
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
919
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº0001 - MARIA AUXILIADORA
LIMA - CERCADO
E.B.R.
PRIMARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
787871410817
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
920
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº0001 - MARIA AUXILIADORA
LIMA - CERCADO
E.B.R.
PRIMARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
788871418818
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
921
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº1099 - AUGUSTO PEREZ ARANIBAR
MAGDALENA
E.B.R.
PRIMARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
789841417810
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
922
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº1727 - SAN JOSE OBRERO
LA VICTORIA
E.B.R.
PRIMARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783821413816
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
923
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº1727 - SAN JOSE OBRERO
LA VICTORIA
E.B.R.
PRIMARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
786861412810
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
924
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº1727 - SAN JOSE OBRERO
LA VICTORIA
E.B.R.
PRIMARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
787861410813
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
925
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº1727 - SAN JOSE OBRERO
LA VICTORIA
E.B.R.
PRIMARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
789821419815
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
926
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº1727 - SAN JOSE OBRERO
LA VICTORIA
E.B.R.
PRIMARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
789851416810
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
927
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº1730 - MONS. MARCO LIBARDONI
LA VICTORIA
E.B.R.
PRIMARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783821413813
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
928
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº1730 - MONS. MARCO LIBARDONI
LA VICTORIA
E.B.R.
PRIMARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
786841411812
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
929
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. VIRGO POTENS
LIMA - CERCADO
E.B.R.
PRIMARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
786881417812
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
930
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. VIRGO POTENS
LIMA - CERCADO
E.B.R.
PRIMARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
786881417816
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
931
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E.P. CRISTO REY
PUEBLO LIBRE
E.B.R.
PRIMARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783861418813
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
932
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E.P. CRISTO REY
PUEBLO LIBRE
E.B.R.
PRIMARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783861418816
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
933
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E.P. CRISTO REY
PUEBLO LIBRE
E.B.R.
PRIMARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
788881413817
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
934
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E.P. EL CARMELO
PUEBLO LIBRE
E.B.R.
PRIMARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
788881413816
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
935
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E.P. GRATUITO SAN JOSE
SAN MIGUEL
E.B.R.
PRIMARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
788831417811
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
936
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E.P. GRATUITO SAN JOSE
SAN MIGUEL
E.B.R.
PRIMARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
788831417814
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
937
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E.P. GRATUITO SAN JOSE
SAN MIGUEL
E.B.R.
PRIMARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
788831417816
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
938
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E.P. GRATUITO SAN JOSE
SAN MIGUEL
E.B.R.
PRIMARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
788831417818
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
939
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E.P. HERMANO NOE ZEVALLOS ORTEGA
BREÑA
E.B.R.
PRIMARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783811418810
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
940
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E.P. HERMANO NOE ZEVALLOS ORTEGA
BREÑA
E.B.R.
PRIMARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
788851417813
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
CESE A SOLICITUD DE: IBARRA NATION DE ZARRIA, JUDITH ISELA,
Resolución Nº 6095-2013 UGEL.03
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: GONZALES HUAMAN DE ZAGASTIZABAL,
AMBROCIA FELICIA, Resolución Nº 5468-2013 UGEL.03
CESE DE : GALLEGOS RIVERO, YVON CECILIA, Resolución Nº 02102-2008
PZA. REUB. - RD. Nº6986-05
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 05150-2011
CESE A SOLICITUD DE: ALCANTARA ARENAS, ROSARIO CRUZ, Resolución Nº
03315-2011
REASIGNACION POR SALUD DE: SONO CABRERA, MARIA DEL CARMEN,
Resolución Nº 001704-2010-DRECALLAO
CESE A SOLICITUD DE: REYES GUEVARA, PATRICIA MARIBEL, Resolución Nº
8985-2010
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 2382-2013 UGEL.03
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: SARMIENTO SALAZAR, JUDITH GLADYS,
Resolución Nº 5593-2013 UGEL.03
REASIG. DE MARIA VILLARROEL VILLARROEL - RD. Nº114-96.
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 05932-2010-UGEL.03
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 05932-2010-UGEL.03
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 05932-2010-UGEL.03
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 05932-2010-UGEL.03
REAS. DE RUIZ TOVAR, ISABEL - RD. DRE-HUANCAVELICA Nº02107-05
CESE A SOLICITUD DE: MARTINEZ CARDENAS, MARIA LUISA, Resolución Nº
03501-2012
CESE A SOLICITUD DE: BUENO SOTO, IRMA LUZ, Resolución Nº 01834-2012UGEL.03
CESE POR FALLECIMIENTO DE: GONZALES VALENCIA DE PEREZ, ANA MARIA
LUCILA, Resolución Nº 8385-2012UGEL03
CESE POR FALLECIMIENTO DE: CALDERON OLIVEROS, CARMEN BRENDA,
Resolución Nº 5983-2013UGEL03
CESE A SOLICITUD DE: DIETRICH CANEPA, ZULEMA DEL CARMEN,
Resolución Nº 02190-2012
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: ROJAS GOMEZ, ZADITH, Resolución Nº 55632013 UGEL.03
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: RODRIGUEZ ZABALBEASCOA, SARA GLORIA,
Resolución Nº 5446-2013 UGEL.03
CESE A SOLICITUD DE: GONZALES ROMANI, ANA MARIA, Resolución Nº
2325-2013 UGEL.03
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: APARCANA CISNEROS DE LINGAN, ZOILA
ROSA, Resolución Nº 5591-2013 UGEL.03
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: BRUGGO GUAJARDO, MARIA ELENA,
Resolución Nº 5618-2013UGEL03
CESE A SOLICITUD DE: MIRANDA CARMEN, MILAGROS DEL PILAR,
Resolución Nº 01584-2011
REASIG. DE AGUILAR REYNA JORGE - RD. N° 0349-03.
CESE A SOLICITUD DE: ARISTA PALOMINO, PATRICIA MANUELA, Resolución
Nº 04473-2010-UGEL.03
27
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
VACANTE
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
TIPO DE
VACANTE
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
783851416819
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
POLIDOCENTE
COMPLETO
783861411818
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
788891417816
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
PRIMARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
788891417817
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
PRIMARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
789811414817
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
LIMA - CERCADO
E.B.R.
PRIMARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783871413810
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
I.E.P. NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES
LIMA - CERCADO
E.B.R.
PRIMARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785811412815
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
03 - CERCADO
I.E.P. NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES
LIMA - CERCADO
E.B.R.
PRIMARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
788891417814
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E.P. NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES
LIMA - CERCADO
E.B.R.
PRIMARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
788891417818
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
952
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E.P. NUESTRA SEÑORA DE MONSERRAT
LIMA - CERCADO
E.B.R.
PRIMARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
787851419810
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION FISICA
PLAZA
ORGANICA
953
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E.P. NUESTRA SEÑORA DE MONSERRAT
LIMA - CERCADO
E.B.R.
PRIMARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
787891410814
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
954
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E.P. NUESTRA SEÑORA DE MONSERRAT
LIMA - CERCADO
E.B.R.
PRIMARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
788811413810
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
955
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E.P. NUESTRA SEÑORA DEL PRADO
LIMA - CERCADO
E.B.R.
PRIMARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783831417810
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
956
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E.P. NUESTRA SEÑORA DEL PRADO
LIMA - CERCADO
E.B.R.
PRIMARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783831417813
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
957
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E.P. NUESTRA SEÑORA DEL PRADO
LIMA - CERCADO
E.B.R.
PRIMARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783831417816
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
958
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E.P. NUESTRA SEÑORA DEL PRADO
LIMA - CERCADO
E.B.R.
PRIMARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783861416810
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
959
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E.P. NUESTRA SEÑORA DEL PRADO
LIMA - CERCADO
E.B.R.
PRIMARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783861416819
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
960
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E.P. PATROCINIO DE SAN JOSE
BREÑA
E.B.R.
PRIMARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
788881417813
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
961
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E.P. REINA DE LAS AMERICAS
LA VICTORIA
E.B.R.
PRIMARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783861419813
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
962
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E.P. REINA DE LAS AMERICAS
LA VICTORIA
E.B.R.
PRIMARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783861419817
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
963
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E.P. REINA DE LAS AMERICAS
LA VICTORIA
E.B.R.
PRIMARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783891419818
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
964
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E.P. REMAR
LIMA - CERCADO
E.B.R.
PRIMARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
785811414810
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
965
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E.P. REMAR
LIMA - CERCADO
E.B.R.
PRIMARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
785811414813
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
966
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E.P. ROSENTHAL DE LA PUENTE
MAGDALENA
E.B.R.
PRIMARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783831417815
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
967
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E.P. ROSENTHAL DE LA PUENTE
MAGDALENA
E.B.R.
PRIMARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
788841417813
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
968
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E.P. SAN JOSE MARELLO
LA VICTORIA
E.B.R.
PRIMARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785811414812
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
969
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E.P. SAN LUCAS
PUEBLO LIBRE
E.B.R.
PRIMARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783841410810
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
Nº
DRE
941
LIMA
METROPOLITANA
942
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E.P. LUZ CASANOVA
BREÑA
E.B.R.
943
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E.P. MARIA AUXILIADORA
BREÑA
944
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E.P. NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
945
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
946
LIMA
METROPOLITANA
947
UGEL
TIPO
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
788851417819
PROFESOR
PRIMARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
788851417812
E.B.R.
PRIMARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
MAGDALENA
E.B.R.
PRIMARIA
PARROQUIAL
I.E.P. NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
MAGDALENA
E.B.R.
PRIMARIA
03 - CERCADO
I.E.P. NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
MAGDALENA
E.B.R.
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E.P. NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
MAGDALENA
948
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E.P. NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES
949
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
950
LIMA
METROPOLITANA
951
I.E.P. JESUS REPARADOR
DISTRITO
LIMA - CERCADO
E.B.R.
NIVEL / CICLO
CODIGO NEXUS
CARACTERISTICAS
03 - CERCADO
NOMBRE
PRIMARIA
CARGO
JOR. LAB.
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
CESE A SOLICITUD DE: COSTA PONCE, ELIDA LASTENIA, Resolución Nº 69282012UGEL03
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:CHAMBILLA OCHOA, JESSICA
PAULINA, Resolución N° 2891-2012UGEL03
CESE A SOLICITUD DE: DIAZ BARRIGA, EVELYN, Resolución Nº 020352013UGEL03
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 7405-09UGEL03
CESE A SOLICITUD DE: BRUCATO PICARDI, SERAFINA, Resolución Nº 057002011
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: ORE SPIGNO, MARIA JESUS, Resolución Nº
5627-2013 UGEL.03
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 7405-09UGEL03
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 00260-2010
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 00260-2010
CESE A SOLICITUD DE: CALLE GUTIERREZ, ISABEL AMPARO, Resolución Nº
02858-2010-UGEL.03
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: SANCHEZ VALVERDE, LUZ FILIBERTA,
Resolución Nº 05524-2013UGEL03
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 3455-2013UGEL03
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 3477-2011
CESE A SOLICITUD DE: GONZALES MARTINEZ, CECILIA SOFIA, Resolución Nº
14618-2013-UGEL.03
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 00260-2010
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 00260-2010
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 00260-2010
C/ DE BLANCA L. ROJAS BENDEZU - RD. N°4654-04
PZA. REUB. DCEP. SAN JUAN MARIA VIANNEY - RD. N°1555-98..
CESE A SOLICITUD DE: ALVAREZ GRADOS DE MEJIA, SANTOS VENTURA,
Resolución Nº 03494-2012
CAP RS. 280-2001-ED.
REUB. DE PZA DEL CE. 1110 - RD. N°5722-02
CAP RS. 280.-2001-ED.
PLZ. REUB. DEL CE. 1014- CHUMBE ALBORNOZ SMITH - RD. Nº2065-02
PZA REUB. - RD. Nº3630-04
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 00260-2010
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: BAZAN AZA, ELOISA VICTORIA, Resolución Nº
05887-2013UGEL03
CESE POR FALLECIMIENTO DE: CORDOVA TORRES, BLANCA GLORIA,
Resolución N° 14615-2013-UGEL.03
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 07025-2010-UGEL.03
28
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
VACANTE
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
TIPO DE
VACANTE
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
788851410813
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
POLIDOCENTE
COMPLETO
788851410814
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
788801410819
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
PRIMARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783821419817
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
PRIMARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
788871410816
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
LIMA - CERCADO
E.B.R.
PRIMARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
788891410815
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
I.E.P. SEÑOR DE LA MISERICORDIA
LIMA - CERCADO
E.B.R.
PRIMARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783871419819
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
03 - CERCADO
I.E.P. SEÑOR DE LA MISERICORDIA
LIMA - CERCADO
E.B.R.
PRIMARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
788861410811
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E.P. SEÑOR DE LA MISERICORDIA
LIMA - CERCADO
E.B.R.
PRIMARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
788861410813
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
981
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E.P. SEÑOR DE LA MISERICORDIA
LIMA - CERCADO
E.B.R.
PRIMARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
788861410817
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
982
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E.P. SOR ROSA LARRABURRE
MAGDALENA
E.B.R.
PRIMARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
788881410810
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
983
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E.P. SOR ROSA LARRABURRE
MAGDALENA
E.B.R.
PRIMARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
788881410816
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
984
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E.P. SOR ROSA LARRABURRE
MAGDALENA
E.B.R.
PRIMARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
788881410817
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
985
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E.PNP. ALIPIO PONCE VASQUEZ
LIMA - CERCADO
E.B.R.
PRIMARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
786811413810
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
986
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E.PNP. ALIPIO PONCE VASQUEZ
LIMA - CERCADO
E.B.R.
PRIMARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
786841413819
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
987
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E.PNP. ALIPIO PONCE VASQUEZ
LIMA - CERCADO
E.B.R.
PRIMARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
789801413817
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
988
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E.PNP. ALIPIO PONCE VASQUEZ
LIMA - CERCADO
E.B.R.
PRIMARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
789841014810
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION FISICA
PLAZA
ORGANICA
989
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
OFICINA DE EDUC.CATOLICA CASTRENSE (ODECCAS)
LIMA - CERCADO
E.B.R.
PRIMARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
785891414817
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
990
LIMA
METROPOLITANA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
991
LIMA
METROPOLITANA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
Nº
DRE
970
LIMA
METROPOLITANA
971
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E.P. SAN LUCAS
PUEBLO LIBRE
E.B.R.
972
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E.P. SAN LUCAS
PUEBLO LIBRE
973
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E.P. SAN RAFAEL
974
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
975
LIMA
METROPOLITANA
976
UGEL
TIPO
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783871411815
PROFESOR
PRIMARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
787801415817
E.B.R.
PRIMARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
LA VICTORIA
E.B.R.
PRIMARIA
PARROQUIAL
I.E.P. SANTA ANA
LIMA - CERCADO
E.B.R.
PRIMARIA
03 - CERCADO
I.E.P. SANTA TERESA DE JESUS
LIMA - CERCADO
E.B.R.
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E.P. SANTA TERESA DE JESUS
LIMA - CERCADO
977
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E.P. SANTISIMO SALVADOR
978
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
979
LIMA
METROPOLITANA
980
03 - CERCADO
03 - CERCADO
I.E.P. SAN LUCAS
DISTRITO
PUEBLO LIBRE
OFICINA NACIONAL DE EDUCACION CATOLICA (ONDEC) LIMA - CERCADO
OFICINA NACIONAL DE EDUCACION CATOLICA (ONDEC) LIMA - CERCADO
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
NIVEL / CICLO
CODIGO NEXUS
CARACTERISTICAS
03 - CERCADO
NOMBRE
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
787801410816
787851410812
CARGO
PROFESOR
PROFESOR
JOR. LAB.
40 HORAS
40 HORAS
992
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
OFICINA NACIONAL DE EDUCACION CATOLICA (ONDEC) LIMA - CERCADO
E.B.R.
PRIMARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
787881417811
PROFESOR
COORDINADOR
40 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
993
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
OFICINA NACIONAL DE EDUCACION CATOLICA (ONDEC) LIMA - CERCADO
E.B.R.
PRIMARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
788841416810
PROFESOR
COORDINADOR
40 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
994
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
OFICINA NACIONAL DE EDUCACION CATOLICA (ONDEC) LIMA - CERCADO
E.B.R.
PRIMARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
788851416810
PROFESOR
COORDINADOR
40 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
995
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
OFICINA NACIONAL DE EDUCACION CATOLICA (ONDEC) LIMA - CERCADO
E.B.R.
PRIMARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
788851416813
PROFESOR
COORDINADOR
40 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
996
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
OFICINA NACIONAL DE EDUCACION CATOLICA (ONDEC) LIMA - CERCADO
E.B.R.
PRIMARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
788851416816
PROFESOR
COORDINADOR
40 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
997
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. 0003 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
SAN MIGUEL
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783881419813
PROFESOR
24 HORAS
EDUC. RELIGIOSA
PLAZA
ORGANICA
998
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. ALFONSO UGARTE
SAN ISIDRO
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
780831416818
PROFESOR
24 HORAS
ARTE
PLAZA
ORGANICA
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 06782-2011
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 04094-2012
CESE A SOLICITUD DE: CHAVEZ DEXTRE, BERTHA FLORINDA, Resolución Nº
01100-2011
CESE A SOLICITUD DE: SANCHEZ TORRES, ROSA LIDIA, Resolución Nº 052292011
REASIGNACION POR RUPTURA DE RELACIONES HUMANAS DE:BARRIOS
TEJEDA, AIDA LUCILA, 03204-2010-UGEL.03
CAP. RS. 280-2001-ED.
CESE A SOLICITUD DE: PEZO FALCON, LEIDITH, Resolución Nº 02144-2010UGEL.03
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: MORI YOUNG, DORA LUCRECIA, Resolución
Nº 5490-2013 UGEL.03
PZA. REUB. - RD. N°0999-99
CESE A SOLICITUD DE: PIZARRO VILLACORTA, EGMA ROSA, Resolución Nº
3818-2013 UGEL.03
CESE A SOLICITUD DE: SALINAS DE CELIS, AURORA ELVA, Resolución Nº
2039-2013 UGEL.03
CESE A SOLICITUD DE: WILSON VALDIVIA, ANA MARIA, Resolución Nº 020362013UGEL03
CESE A SOLICITUD DE: VIZCARRA Y TALAVERA, IRMA ELIANA, Resolución Nº
3646-2013UGEL03
CESE A SOLICITUD DE: MARQUEZ CUADROS, NOELIA BLANCA, Resolución
Nº 7540-2012UGEL03
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: SALEN FIGUEROA DE HINOJOSA, CARMEN
AURORA, Resolución Nº 5802-2013 UGEL.03
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: CHUMPITAZ VILLAVERDE, FRANCISCO
CARLOS, Resolución Nº 5448-2013 UGEL.03
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: PEREYRA TORRES, IRENE EMPERATRIZ,
Resolución Nº 6457-2013UGEL03
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 05072-2012UGEL03
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 06782-2011
PLAZA. REUB. DEL CE.1031- RD. N° 6809-02
FUNCION COORDINADOR
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: HERRERO GOMEZ, JESUS, Resolución Nº
6223-2012UGEL03
FUNCION COORDINADOR
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: OJEDA RODRIGUEZ, WILFREDO OCTAVIO,
Resolución Nº 00920-2012
FUNCION COORDINADOR
CESE A SOLICITUD DE: LESCANO GONZALES, ROSA, Resolución Nº 009312012
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº PAP 2008
CAP RS.280-2001-ED
REAS. CECILIA VALDEZ GARRIDO LECA - RD. N°303-94
REASIG. DE FRANCISCO SAN MARTIN RIVERA - RD. N°1239-87
CESE DE : DE VELASCO MAYORGA, CELINDA OFELIA, Resolución Nº 5170-07
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: TORRES BRAVO, FERNANDO, Resolución Nº
03238-2010-UGEL.03
29
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
VACANTE
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
TIPO DE
VACANTE
24 HORAS
ARTE
PLAZA
ORGANICA
PROFESOR
24 HORAS
ARTE
PLAZA
ORGANICA
783881415815
PROFESOR
24 HORAS
EDUC. RELIGIOSA
PLAZA
ORGANICA
POLIDOCENTE
COMPLETO
783881415818
PROFESOR
24 HORAS
EDUC. RELIGIOSA
PLAZA
ORGANICA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783841415813
PROFESOR
24 HORAS
22 EDUC. RELIGIOSA 2 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
SECUNDARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783891418818
PROFESOR
24 HORAS
20 PFyRRHH, 4 EDUC. RELIGIOSA
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
780811416813
PROFESOR
24 HORAS
INGLES
PLAZA
ORGANICA
LIMA - CERCADO
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
780811416817
PROFESOR
24 HORAS
ARTE
PLAZA
ORGANICA
I.E. ARGENTINA
LIMA - CERCADO
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
780831419812
PROFESOR
24 HORAS
9 EPT. 6 EDUC. RELIGIOSA, 6 EDUC. FISICA, 2 FCC
PLAZA
ORGANICA
03 - CERCADO
I.E. ARGENTINA
LIMA - CERCADO
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
780841416818
PROFESOR
24 HORAS
INGLES
PLAZA
ORGANICA
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. ARGENTINA
LIMA - CERCADO
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
780851419813
PROFESOR
24 HORAS
EDUC. RELIGIOSA
PLAZA
ORGANICA
1010
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. BARTOLOME HERRERA
SAN MIGUEL
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
780821419814
PROFESOR
24 HORAS
INGLES
PLAZA
ORGANICA
1011
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. BARTOLOME HERRERA
SAN MIGUEL
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
780861419817
PROFESOR
24 HORAS
ARTE
PLAZA
ORGANICA
1012
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. BARTOLOME HERRERA
SAN MIGUEL
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
780871419819
PROFESOR
24 HORAS
20 EDUC. RELIGIOSA, 2 EPT, 2 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
1013
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. BARTOLOME HERRERA
SAN MIGUEL
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783811415815
PROFESOR
24 HORAS
10 EDUC. RELIGIOSA, 6 INGLES, 6 EDUC. FISICA, 2
TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
1014
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. BARTOLOME HERRERA
SAN MIGUEL
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
787811413817
PROFESOR
24 HORAS
EPT.
PLAZA
ORGANICA
1015
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. CESAR VALLEJO
LA VICTORIA
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
780801415814
PROFESOR
24 HORAS
18 EDUC. RELIGION, 4 PFyRRHH, 2 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
1016
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. CESAR VALLEJO
LA VICTORIA
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
780851415814
PROFESOR
24 HORAS
15 EPT. 4 FCC, 5 EDUC. FISICA
PLAZA
ORGANICA
1017
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. CESAR VALLEJO
LA VICTORIA
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783811415814
PROFESOR
24 HORAS
EDUC. RELIGIOSA
PLAZA
ORGANICA
1018
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. CRISTO DE LA PAZ
SAN MIGUEL
E.B.R.
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
785821411810
PROFESOR
24 HORAS
18 INGLES, 2 PFyRR.HH. 2TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
1019
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. CRISTO DE LA PAZ
SAN MIGUEL
E.B.R.
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
785821411813
PROFESOR
24 HORAS
18 EDUC. FISICA, 6 ARTE
PLAZA
ORGANICA
1020
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. CRISTO DE LA PAZ
SAN MIGUEL
E.B.R.
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
787851410819
PROFESOR
24 HORAS
MATEMATICA
PLAZA
ORGANICA
1021
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. GABRIELA MISTRAL
JESUS MARIA
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
782891412815
PROFESOR
24 HORAS
16 EPT. 8 ARTE
PLAZA
ORGANICA
1022
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. GRAL FELIPE SANTIAGO SALAVERRY
LA VICTORIA
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785851415815
PROFESOR
24 HORAS
12 EDUC. RELIGIOSA, 6 HGE, 4 PFyRRHH., 2
TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
1023
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. HERMANO NOE ZEVALLOS ORTEGA
BREÑA
E.B.R.
SECUNDARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783811418811
PROFESOR
24 HORAS
12 MATEMATICA, 10 EPT. 2 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
1024
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. HERMANO NOE ZEVALLOS ORTEGA
BREÑA
E.B.R.
SECUNDARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783811418819
PROFESOR
24 HORAS
10 EDUC. RELIGIOSA, 9 FCC, 4 PFyRRHH, 1
TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
1025
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. JOSE SANTOS CHOCANO
PUEBLO LIBRE
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
782881414818
PROFESOR
24 HORAS
EDUC. RELIGIOSA
PLAZA
ORGANICA
1026
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. LUZ CASANOVA
BREÑA
E.B.R.
SECUNDARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783831416814
PROFESOR
24 HORAS
11 PFyRRHH, 10 EDUC. FISICA, 2 FCC, 1 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
1027
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. LUZ CASANOVA
BREÑA
E.B.R.
SECUNDARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783831416818
PROFESOR
24 HORAS
10 EDUC. RELIGIOSA, 6 MATEMATICA, 8 ARTE
PLAZA
ORGANICA
Nº
DRE
999
LIMA
METROPOLITANA
1000
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. ALFONSO UGARTE
SAN ISIDRO
E.B.R.
1001
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. ALFONSO UGARTE
SAN ISIDRO
1002
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. ALFONSO UGARTE
1003
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
1004
LIMA
METROPOLITANA
1005
UGEL
TIPO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
780841418815
PROFESOR
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
780891418815
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
SAN ISIDRO
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
I.E. ANGELICA PALMA ROMAN
LA VICTORIA
E.B.R.
SECUNDARIA
03 - CERCADO
I.E. ANGELICA RECHARTE
MAGDALENA
E.B.R.
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. ARGENTINA
LIMA - CERCADO
1006
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. ARGENTINA
1007
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
1008
LIMA
METROPOLITANA
1009
I.E. ALFONSO UGARTE
DISTRITO
SAN ISIDRO
E.B.R.
NIVEL / CICLO
CODIGO NEXUS
CARACTERISTICAS
03 - CERCADO
NOMBRE
SECUNDARIA
CARGO
JOR. LAB.
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
CESE A SOLICITUD DE: BASAURI GALVEZ, MANUEL JESUS, Resolución Nº
01797-2011
CESE A SOLICITUD DE: MANRIQUE ARAGON, ALBERTO HARRY, Resolución
Nº 03273-2011
.C/ IRIS TOSETTI CAVERO - RD.13 N°1972-90
CESE DE : HEREDIA RIEGA, HERMINIA CATALINA, Resolución Nº 6936-07
CAP RS. 280-2001-ED
:PZA.REASIG/ MATILDE CHANG GARCIA - RDU.SR. N°5275-1995
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: TORRES CUETO, ROSA MERCEDES,
Resolución Nº 5516-2013 UGEL.03
REASIGNACION POR EXCEDENCIA DE:RAFAEL GONZALES, WILLER NICOLAS,
Resolución N° 4295-2013 UGEL.03
CESE A SOLICITUD DE: LEVANO VICENTE, CLARA CLAUDIA, Resolución Nº
05562-2010-UGEL.03
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: RODRIGUEZ BOADA, CAROLINA, Resolución
Nº 00935-2012
CESE A SOLICITUD DE: VELARDE RIVERA DE CARRASCO, IRENE ISABEL,
Resolución Nº 4991-2013 UGEL.03
CESE A SOLICITUD DE: SAN BARTOLOME GONZALES, ISAAC FELIPE,
Resolución Nº 3213-2013 UGEL.03
CESE A SOLICITUD DE: MACHA GHERSI DE FELIPA, VILMA MELONIA,
Resolución Nº 1119-09UGEL03
CESE A SOLICITUD DE: ALIAGA MARQUEZ, LUIS OSWALDO, Resolución Nº
02859-2010
CESE DE LARRAIN TEMOCHE, ISAIAS, SEGÚN RDUGEL03. Nº3564-2006.
CESE A SOLICITUD DE: SEGOVIA TERRAZOS, ERMER DAVID, Resolución Nº
03496-2012-UGEL.03
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:VALENCIA CARMEN, KARLA
VIRGINIA, Resolución N° 03645-2012
CESE A SOLICITUD DE: LONDONA PORRAS, JOSE RICARDO, Resolución Nº
02369-2011
CESE DE PERSONAL NOMBRADO : CASTRO CHACA, MANUEL MARIA,
Resolución Nº 5117-06
PLAZA REUBICADA según RD.N°1985-2005.
TRASFERENCIA Y CONVERSION POR RACIONALIZACON RDU03-1661-2005 /
04-03-2005
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: RIVERA SALCEDO, NORMA LUZ, Resolución
Nº 5476-2013 UGEL.03
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: NUNEZ LAUREL DE FARFAN, CELIA
MARGARITA, Resolución Nº 03999-2010-UGEL.03
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 02964-2012-UGEL.03
REUB. DE CN. A. UGARTE RD. N° 4767-2001.
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 6080-08UGEL03
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE: CAMAYO ROJAS, CIRO,
Resolución Nº 001706-2012-UGEL.03
REASIG/CARRASCO CARRASCO VILMA - RD. N°1773-2000
REASIGNACION DE CARRASCO CARRASCO VILMA ALCIRA RD.Nº 45607DRED AMAZONAS
30
Nº
DRE
1028
LIMA
METROPOLITANA
1029
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. LUZ CASANOVA
1030
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
1031
LIMA
METROPOLITANA
1032
UGEL
03 - CERCADO
NOMBRE
I.E. LUZ CASANOVA
DISTRITO
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
BREÑA
E.B.R.
VACANTE
NIVEL / CICLO
SECUNDARIA
CODIGO NEXUS
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
TIPO DE
VACANTE
24 HORAS
10 INGLES, 8 EPT, 6 COMUNICACIÓN
PLAZA
ORGANICA
PROFESOR
24 HORAS
15 HGE, 8 FCC, 1 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
CARACTERISTICAS
TIPO
CARGO
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783851416817
PROFESOR
785841418816
JOR. LAB.
BREÑA
E.B.R.
SECUNDARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
I.E. MANUELA FELICIA GOMEZ
LA VICTORIA
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
782881411812
PROFESOR
24 HORAS
EPT.
PLAZA
ORGANICA
03 - CERCADO
I.E. MANUELA FELICIA GOMEZ
LA VICTORIA
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
782881411814
PROFESOR
24 HORAS
EPT.
PLAZA
ORGANICA
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. MANUELA FELICIA GOMEZ
LA VICTORIA
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785821412812
PROFESOR
24 HORAS
EDUC. RELIGIOSA
PLAZA
ORGANICA
1033
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. MARIA AUXILIADORA
BREÑA
E.B.R.
SECUNDARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785841418810
PROFESOR
24 HORAS
COMUNICACIÓN
PLAZA
ORGANICA
1034
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. MARIA DE LA PROVIDENCIA
BREÑA
E.B.R.
SECUNDARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783801416811
PROFESOR
24 HORAS
10 PFyRRHH, 10 EDUC. RELIGIOSA, 2 FCC, 2
TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
1035
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. MARIA DE LA PROVIDENCIA
BREÑA
E.B.R.
SECUNDARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783801416813
PROFESOR
24 HORAS
12 COMUNICACIÓN, 12 INGLES
PLAZA
ORGANICA
1036
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. MARIA DE LA PROVIDENCIA
BREÑA
E.B.R.
SECUNDARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783801416816
PROFESOR
24 HORAS
10 ARTE, 10 EDUC. FISICA, 2 FCC, 2 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
1037
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. MARIANO MELGAR
BREÑA
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
782801413811
PROFESOR
24 HORAS
23 EPT. 1 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
1038
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. MARIANO MELGAR
BREÑA
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
782831413819
PROFESOR
24 HORAS
10 EDUC. RELIGIOSA, 8 INGLES, 4 FCC, 2 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
1039
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. MARIANO MELGAR
BREÑA
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783891410811
PROFESOR
24 HORAS
EPT.
PLAZA
ORGANICA
1040
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. MARIANO MELGAR
BREÑA
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783891410813
PROFESOR
24 HORAS
23 EPT. 1 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
1041
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. MARIANO MELGAR
BREÑA
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785871412811
PROFESOR
24 HORAS
22 EDUC. RELIGIOSA 2 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
1042
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. MARIANO MELGAR
BREÑA
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
789871414816
PROFESOR
24 HORAS
ARTE
PLAZA
ORGANICA
1043
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. MIGUEL GRAU
MAGDALENA
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785861412810
PROFESOR
24 HORAS
EDUC. RELIGIOSA
PLAZA
ORGANICA
1044
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. MIGUEL GRAU
MAGDALENA
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785861412819
PROFESOR
24 HORAS
EDUC. RELIGIOSA
PLAZA
ORGANICA
1045
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. NIÑO JESUS DE PRAGA
LIMA - CERCADO
E.B.R.
SECUNDARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783821416815
PROFESOR
24 HORAS
19 EPT. 5 MATEMATICA
PLAZA
ORGANICA
1046
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. NIÑO JESUS DE PRAGA
LIMA - CERCADO
E.B.R.
SECUNDARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785811418813
PROFESOR
24 HORAS
10 INGLES, 6 FCC, 6 PFyRRHH, 2 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
1047
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 0013 BERNARDO O HIGGINS
PUEBLO LIBRE
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785861419813
PROFESOR
24 HORAS
EPT. (MANUALIDADES)
PLAZA
ORGANICA
1048
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 0013 BERNARDO O HIGGINS
PUEBLO LIBRE
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785891419810
PROFESOR
24 HORAS
18 INGLES, 6 ARTE
PLAZA
ORGANICA
1049
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 0013 BERNARDO O HIGGINS
PUEBLO LIBRE
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785891419812
PROFESOR
24 HORAS
18 EDUC. RELIGIOSA, 2 ARTE, 2 PFYRRHH, 2
TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
1050
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 0016 ALMIRANTE MIGUEL GRAU
SAN MIGUEL
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783881419818
PROFESOR
24 HORAS
EDUC. RELIGIOSA
PLAZA
ORGANICA
1051
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 0016 ALMIRANTE MIGUEL GRAU
SAN MIGUEL
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785881419817
PROFESOR
24 HORAS
10 EPT. 6 FCC, 3 HGE, 2 PFyRRHH
PLAZA
ORGANICA
1052
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 0022 REPUBLICA DE GUATEMALA
LIMA - CERCADO
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783841419817
PROFESOR
24 HORAS
14 INGLES, 10 COMUNICACIÓN
PLAZA
ORGANICA
1053
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 0024 ROSA IRENE INFANTES DE CANALES
SAN MIGUEL
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785811419816
PROFESOR
24 HORAS
22 EPT. 2 INGLES
PLAZA
ORGANICA
1054
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 0024 ROSA IRENE INFANTES DE CANALES
SAN MIGUEL
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785831415810
PROFESOR
24 HORAS
22 EDUC. RELIGIOSA, 2 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
1055
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 0040 HIPOLITO UNANUE
LIMA - CERCADO
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785851412814
PROFESOR
24 HORAS
EDUC. RELIGIOSA
PLAZA
ORGANICA
1056
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 0040 HIPOLITO UNANUE
LIMA - CERCADO
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785851412815
PROFESOR
24 HORAS
EDUC. RELIGIOSA
PLAZA
ORGANICA
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
CESE DE PERSONAL NOMBRADO : CADILLO PEREZ, ROBERT, Resolución Nº
7520-2005
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL(Inter-Región) DE: TORRES
VASQUEZ, NEIL, Resolución Nº RDR.Nº000790-09CALLAO
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: MANCHEGO MANCHEGO, REYNA LUISA,
Resolución Nº 05659-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: PADILLA MONTANI VDA. DE VELA, ROGELIA,
Resolución Nº 05406-2013
RDUGEL03.N°5735-05 APROBACIÓN DEL PAP. 2005.
CESE A SOLICITUD DE: GALVEZ ARROYO, MARIA CARMELA, Resolución Nº
02034-2013UGEL03
CESE DE PERSONAL NOMBRADO : LOYOLA CHAVEZ, ELENA ROSALVA,
Resolución Nº 5537-06
REAS. POR RAC. SALAS DELGADO ALFREDO RAUL - RD. N°4559-01
PLAZA REUBICADA - RD. Nº3631-04
CESE A SOLICITUD DE: IGNACIO CCONCHOY, MARIANO IGNACIO,
Resolución Nº 3648-2013UGEL03
CESE A SOLICITUD DE: ASENCIOS MEJIA, JULIO CESAR, Resolución Nº 028562010-UGEL.03
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 02541-2011
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 02541-2011
REASGNACIÓN DE DORA ANTUNEZ BARRETO - RD. N°628-88
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 02541-2011
CESE DE INGA REYES, DESIDERIA RAQUEL, RD. Nº2431-2005.
REASIGNACION DE PERSONAL DOCENTE : RAMOS CACERES, GLORIA
MARIA, Resolución Nº 3008-06
CESE DE : CABRERA VILLAR, MARIA ELENA, Resolución Nº 3173-08
CESE A SOLICITUD DE: ZAVALA BAZZETTI, MARINA GUILLERMINA,
Resolución Nº 2031-2013 UGEL.03
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: TUDELA YUYALI, GRACIELA, Resolución Nº
05597-2013
REASIGNACION POR UNIDAD FAMILIAR DE: GARCIA MORE, JANET,
Resolución Nº 05697-2011-UGEL02
CESE A SOLICITUD DE: PAZOS MANTILLA, GUADALUPE MERCEDES,
Resolución Nº 8508-2011-UGEL03
REAS. BLANCA ESPONDA - RD.USE.04 N°6391-00
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: RODRIGUEZ MENDEZ, OLGA PETRONILA,
Resolución Nº 6224-2012UGEL03
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 7183-08UGEL03
CESE A SOLICITUD DE: CABALLERO MAYSER, BERTHA CRISTINA, Resolución
Nº 06091-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: CERVANTES DEL CARPIO, NILDA YANET,
Resolución Nº 5594-2013 UGEL.03
CESE DE AMADO CHAVEZ LUIS RD. N° 1097-96
C/ DE TITO VERA LUISA - RD. N°0257-97
31
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
VACANTE
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
TIPO DE
VACANTE
24 HORAS
EDUC. RELIGIOSA
PLAZA
ORGANICA
PROFESOR
24 HORAS
ARTE
PLAZA
ORGANICA
783841419812
PROFESOR
24 HORAS
24 EPT.(MANUALIDADES)
PLAZA
ORGANICA
POLIDOCENTE
COMPLETO
783811419814
PROFESOR
24 HORAS
18 EDUC. RELIGIOSA, 6 EPT.(COMPUTACION)
PLAZA
ORGANICA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785841415812
PROFESOR
24 HORAS
18 INGLES, 4 ARTE, 2 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
780891414814
PROFESOR
24 HORAS
EDUC. RELIGIOSA
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783801415817
PROFESOR
24 HORAS
20 EDUC. RELIGIOSA, 2 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
LINCE
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783851415812
PROFESOR
24 HORAS
20 EDUC. RELIGIOSA, 2 ARTE, 2 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
SAN ISIDRO
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785801410815
PROFESOR
24 HORAS
10 EDUC. RELIGIOSA, 10 EDUC. FISICA, 4 EPT.
PLAZA
ORGANICA
I.E. Nº 1070 MELITON CARVAJAL
LINCE
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
782881413811
PROFESOR
24 HORAS
22 ARTE, 2 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
03 - CERCADO
I.E. Nº 1070 MELITON CARVAJAL
LINCE
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
782881413814
PROFESOR
24 HORAS
22 EDUC. RELIGIOSA, 2 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 1070 MELITON CARVAJAL
LINCE
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
782891413818
PROFESOR
24 HORAS
22 EDUC. RELIGIOSA, 2 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
1069
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 1086 JESUS REDENTOR
SAN MIGUEL
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783801415813
PROFESOR
24 HORAS
22 EDUC. RELIGIOSA 2 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
1070
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 1086 JESUS REDENTOR
SAN MIGUEL
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783801418815
PROFESOR
24 HORAS
18 EDUC. RELIGIOSA, 6 EDUC. RELIGIOSA
PLAZA
ORGANICA
1071
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 1103 ELVIRA GARCIA Y GARCIA
PUEBLO LIBRE
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
780811415817
PROFESOR
24 HORAS
18 ARTE, 4 EPT. HOSTELERIA Y TURISMO),
TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
1072
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 1103 ELVIRA GARCIA Y GARCIA
PUEBLO LIBRE
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
780881415812
PROFESOR
24 HORAS
22 EDUC. RELIGIOSA, 2 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
1073
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 1103 ELVIRA GARCIA Y GARCIA
PUEBLO LIBRE
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
780891415818
PROFESOR
24 HORAS
22 EDUC. RELIGIOSA, 2 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
1074
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 1103 ELVIRA GARCIA Y GARCIA
PUEBLO LIBRE
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785831412811
PROFESOR
24 HORAS
EDUC. RELIGIOSA
PLAZA
ORGANICA
1075
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 1103 ELVIRA GARCIA Y GARCIA
PUEBLO LIBRE
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785831412815
PROFESOR
24 HORAS
EDUC. RELIGIOSA
PLAZA
ORGANICA
1076
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 1107 JAVIER PRADO
LA VICTORIA
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
780861415815
PROFESOR
24 HORAS
14 EDUC. RELIGIOSA, 6 INGLES, 2
EPT.(COMPUTACION) 2 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
1077
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 1110 REPUBLICA DE PANAMA
LA VICTORIA
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783871415819
PROFESOR
24 HORAS
EDUC. RELIGIOSA
PLAZA
ORGANICA
1078
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 1112 VICTOR ANDRES BELAUNDE
LA VICTORIA
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
787831413817
PROFESOR
24 HORAS
EDUC. RELIGIOSA
PLAZA
ORGANICA
1079
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 1120 PEDRO ADOLFO LABARTHE EFFIO
LA VICTORIA
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
782801416812
PROFESOR
24 HORAS
22 RELIGION, 2 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
1080
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 1120 PEDRO ADOLFO LABARTHE EFFIO
LA VICTORIA
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
782801416818
PROFESOR
24 HORAS
10 RELIGION, 8 INGLES, 4 PFyRRHH, 2 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
1081
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 1120 PEDRO ADOLFO LABARTHE EFFIO
LA VICTORIA
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
782811418814
PROFESOR
24 HORAS
22 ARTE, 2 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
1082
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 1120 PEDRO ADOLFO LABARTHE EFFIO
LA VICTORIA
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
782841418810
PROFESOR
24 HORAS
24 EPT.
PLAZA
ORGANICA
1083
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 1120 PEDRO ADOLFO LABARTHE EFFIO
LA VICTORIA
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785881412812
PROFESOR
24 HORAS
22 RELIGION, 2 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
1084
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 1123 SAGRADO CORAZON DE JESUS
LA VICTORIA
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
780891417816
PROFESOR
24 HORAS
16 ARTE, 4 PFyRRHH, 3 EPT.1 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
1085
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 1124 JOSE MARTI
LA VICTORIA
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783891415810
PROFESOR
24 HORAS
EDUC. RELIGIOSA
PLAZA
ORGANICA
Nº
DRE
1057
LIMA
METROPOLITANA
1058
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 0072 SAN MARTIN DE PORRES
MAGDALENA
E.B.R.
1059
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 0072 SAN MARTIN DE PORRES
MAGDALENA
1060
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 0095 MARIA AUXILIADORA
1061
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
1062
LIMA
METROPOLITANA
1063
UGEL
TIPO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783811419817
PROFESOR
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783811419819
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
LIMA - CERCADO
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
I.E. Nº 0095 MARIA AUXILIADORA
LIMA - CERCADO
E.B.R.
SECUNDARIA
03 - CERCADO
I.E. Nº 1035 JOSE DEL CARMEN MARIN ARISTA
LIMA - CERCADO
E.B.R.
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 1057 JOSE BAQUIJANO Y CARRILLO
LINCE
1064
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 1057 JOSE BAQUIJANO Y CARRILLO
1065
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 1065 MARIA REICHE
1066
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
1067
LIMA
METROPOLITANA
1068
I.E. Nº 0072 SAN MARTIN DE PORRES
DISTRITO
MAGDALENA
E.B.R.
NIVEL / CICLO
CODIGO NEXUS
CARACTERISTICAS
03 - CERCADO
NOMBRE
SECUNDARIA
CARGO
JOR. LAB.
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
PZA REUB. - RD. N°3674-03
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 5296-08UGEL03
REUBICACION DE PLAZA VACANTE : Resolución Nº 469-2007
REUBICACION DE PLAZA VACANTE : Resolución Nº 469-2007
REASIGNACION POR RUPTURA DE RELACIONES HUMANAS DE:MARTINEZ
PERALTA DE FERNANDEZ, ANGELA JUSTINA, 01577-2011
CESE POR FALLECIMIENTO DE: GONZALES CHAVEZ, FELICITAS AURORA,
Resolución Nº RD.UGEL.03 Nº07168-09
REAS. DE SOLIS HUERTA CARLOS - RD. N°6814-02
REAS. DE SOLIS HUERTA, CARLOS ENRIQUE - RD. N°6814-02
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 01804-2011
CESE A SOLICITUD DE: RIVADENEYRA RIVADENEYRA, EMILIO TEODOSIO,
Resolución Nº 7035-2010UGEL03
CESE A SOLICITUD DE: PORTOCARRERO RUIZ, TEODOSIO, Resolución Nº
07062-2011
CESE A SOLICITUD DE: SALDAÑA DE LUDEÑA, MARIA DOLORES, Resolución
Nº 02189-2012-UGEL.03
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 5296-08UGEL03
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 01889-2012-UGEL.03
CESE POR FALLECIMIENTO DE: CARRUITERO LOZANO, ADOLFINA,
Resolución Nº 03699-2012-UGEL.03
CESE A SOLICITUD DE: PAZ REYES, MAURA JUSTINA, Resolución Nº 28622010-UGEL03
CESE POR SEPARACION DEFINITIVA DE: MURILLO VILLAR, PEDRO CLAUDIO,
Resolución Nº 06669-2011
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 00260-2010-UGEL.03
CESE DE PERSONAL NOMBRADO : VARGAS BERRIOS, ROSARIO EMA,
Resolución Nº 3899-05
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 01804-2011
REUB. DE PLAZA CE. 1037 - RD. N°5713-02
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: BUSTILLOS ROSALES, GUILLERMO,
Resolución Nº 5511-2013 UGEL.03
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: MERMA ORE, JACINTO, Resolución Nº 058882013
CESE A SOLICITUD DE: QUEVEDO MENDEZ, MARGARITA VICTORIA,
Resolución Nº 04440-2011
CESE POR INCAPACIDAD FISICA O MENTAL DE: VALDIVIA CORDOVA, JORGE
MARIANO, Resolución Nº 9300-2012UGEL03
CESE A SOLICITUD DE: CORNEJO IRRAZABAL, CECIL MANUEL, Resolución Nº
03488-2012-UGEL.03
CESE DE : SAN MARTIN FLORES, MIGUEL, Resolución Nº 2485-08
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: VILLAR CASTILLA, LEONCIO ERNESTO,
Resolución Nº 05512-2013
PZA. REUB. CE. B. HERRERA - RD. N°3624-03+
32
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
VACANTE
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
TIPO DE
VACANTE
24 HORAS
EDUC. RELIGIOSA
PLAZA
ORGANICA
PROFESOR
24 HORAS
INGLES
PLAZA
ORGANICA
783861415818
PROFESOR
24 HORAS
18 EDUC. RELIGIOSA, 4 ARTE, 2 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
POLIDOCENTE
COMPLETO
780831418811
PROFESOR
24 HORAS
13 EPT. 10 ARTE, 1 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783861415812
PROFESOR
24 HORAS
14 INGLES, 6 COMUNICACIÓN, 2 PFyRR, TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783881415811
PROFESOR
24 HORAS
14 EDUC. RELIGIOSA, 10 EPT.(MANUALIDADES),
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
783861419815
PROFESOR
24 HORAS
COMUNICACIÓN
PLAZA
ORGANICA
LIMA - CERCADO
E.B.R.
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
785831419812
PROFESOR
24 HORAS
12 INGLES, 8 PFYRRHH, 2 EDUC. RELIGIOSA, 2
TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
I.E. Nº0002 - HERMANO ANSELMO MARIA
BREÑA
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
780871414817
PROFESOR
24 HORAS
12 PFyRRHH, 4 EDUC. RELIGIOSA, 4 ARTE, 4 EDUC.
FISICA
PLAZA
ORGANICA
03 - CERCADO
I.E. Nº0002 - HERMANO ANSELMO MARIA
BREÑA
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785821414810
PROFESOR
24 HORAS
12 COMUNICACIÓN, 4 INGLES, 8 EPT.
PLAZA
ORGANICA
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. NUESTRA SEÑORA DE COCHARCAS
LIMA - CERCADO
E.B.R.
SECUNDARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785841414811
PROFESOR
24 HORAS
21 HGE, 2 PFYRRHH, 1 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
1097
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. NUESTRA SEÑORA DE COCHARCAS
LIMA - CERCADO
E.B.R.
SECUNDARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785841414815
PROFESOR
24 HORAS
18 COMUNICACIÓN, 4 PFyRR.HH. 2 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
1098
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. NUESTRA SEÑORA DE COCHARCAS
LIMA - CERCADO
E.B.R.
SECUNDARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785841414818
PROFESOR
24 HORAS
10 ARTE, 14 EDUC. FISICA
PLAZA
ORGANICA
1099
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE
LIMA - CERCADO
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
782861410816
PROFESOR
24 HORAS
ARTE
PLAZA
ORGANICA
1100
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE
LIMA - CERCADO
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
782881410816
PROFESOR
24 HORAS
ARTE
PLAZA
ORGANICA
1101
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE
LIMA - CERCADO
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785861412818
PROFESOR
24 HORAS
EDUC. RELIGIOSA
PLAZA
ORGANICA
1102
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE
LIMA - CERCADO
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785881412816
PROFESOR
24 HORAS
EDUC. RELIGIOSA
PLAZA
ORGANICA
1103
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ
SAN ISIDRO
E.B.R.
SECUNDARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783891416813
PROFESOR
24 HORAS
10 EDUC. RELIGIOSA, 5 COMUNICACIÓN, 4
PFyRRHH, 2 INGLES
PLAZA
ORGANICA
1104
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
MAGDALENA
E.B.R.
SECUNDARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783861416814
PROFESOR
24 HORAS
COMUNICACIÓN
PLAZA
ORGANICA
1105
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES
LIMA - CERCADO
E.B.R.
SECUNDARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783821416812
PROFESOR
24 HORAS
18 FCC, 6 HGE.
PLAZA
ORGANICA
1106
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. NUESTRA SEÑORA DE MONTSERRAT
LIMA - CERCADO
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
782861418810
PROFESOR
24 HORAS
22 ARTE, 2 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
1107
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. NUESTRA SEÑORA DEL PRADO
LIMA - CERCADO
E.B.R.
SECUNDARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783871416818
PROFESOR
24 HORAS
18 INGLES, 6 ARTE
PLAZA
ORGANICA
1108
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. NUESTRA SEÑORA DEL PRADO
LIMA - CERCADO
E.B.R.
SECUNDARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783891416816
PROFESOR
24 HORAS
18 PFYRRHH, 6 FCC
PLAZA
ORGANICA
1109
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. NUESTRA SEÑORA DEL PRADO
LIMA - CERCADO
E.B.R.
SECUNDARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783891416817
PROFESOR
24 HORAS
18 EDUC. RELIGIOSA, 6 FCC
PLAZA
ORGANICA
1110
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. PATROCINIO DE SAN JOSE
BREÑA
E.B.R.
SECUNDARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785851416819
PROFESOR
24 HORAS
EPT.
PLAZA
ORGANICA
1111
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. PEDRO CORONADO ARRASCUE
LIMA - CERCADO
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
782881414815
PROFESOR
24 HORAS
20 EDUC. RELIGIOSA, 3 FCC, 1 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
1112
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. PNP TUPAC AMARU
LIMA - CERCADO
E.B.R.
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
780861414817
PROFESOR
24 HORAS
14 INGLES, 6 FCC, 2 PFyRRHH, 2 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
1113
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. PNP TUPAC AMARU
LIMA - CERCADO
E.B.R.
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
782821411813
PROFESOR
24 HORAS
12 EDUC. FISICA, 6 FCC, 4 PFyRRHH, 2 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
1114
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. PNP TUPAC AMARU
LIMA - CERCADO
E.B.R.
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
782821419819
PROFESOR
24 HORAS
12 CTA, 9FCC, 2PFyRR.HH., 1 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
Nº
DRE
1086
LIMA
METROPOLITANA
1087
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 1154 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
LIMA - CERCADO
E.B.R.
1088
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 1160 JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION
LIMA - CERCADO
1089
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 1166 LIBERTADOR SIMON BOLIVAR
1090
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 1166 LIBERTADOR SIMON BOLIVAR
1091
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 1201 PAUL HARRIS
1092
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
1093
LIMA
METROPOLITANA
1094
UGEL
TIPO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783891415812
PROFESOR
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
780891410810
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
LIMA - CERCADO
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
LIMA - CERCADO
E.B.R.
SECUNDARIA
LA VICTORIA
E.B.R.
I.E. Nº0001 - MARIA AUXILIADORA
LIMA - CERCADO
03 - CERCADO
I.E. Nº0001 - MARIA AUXILIADORA
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
1095
LIMA
METROPOLITANA
1096
I.E. Nº 1148 JUANA INFANTES VERA
DISTRITO
LIMA - CERCADO
E.B.R.
NIVEL / CICLO
CODIGO NEXUS
CARACTERISTICAS
03 - CERCADO
NOMBRE
SECUNDARIA
CARGO
JOR. LAB.
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
REAS. RAFAEL GONZALES WILLER - RD. N°3738-98
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: AZNARAN NARVA, MARIA NATALIA,
Resolución Nº 05564-2013
PZA. REUB. - RD. N°3676-03
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: ANGELES VILCHEZ, MARGARITA, Resolución
Nº 05561-2013
CESE POR FALLECIMIENTO DE: SAAVEDRA RAMIREZ, JUANA MARILU,
Resolución Nº 5248-2008
C/ DE BAILON FLORES, MARIA - RD. N°6505-03
CESE DE : VELAPATIÑO JUSCAMAITA, ELIANA, Resolución Nº 2167-08
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL(Inter-Región) DE: MONTES GARAY,
ELSA DELFINA, Resolución Nº RD.Nº0214-09GRJUN
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 01804-2011
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 04915-2010-UGEL.03
REUBICACION DE PLAZA VACANTE - RD. Nº3631-04
PLZ. REUB (VELA CHOTA MARINITA CN. M. CARVAJAL) RD N° 6879-2001
PLA. REUB. CE. M. CARVAJAL (CESE SIXTO RABANAL CULCA) - RD. N°687901
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: TORRES CUBA, DILMA VILMA, Resolución Nº
05554-2013
CESE POR FALLECIMIENTO DE: CHAVEZ RUBIO, MARIA CAROLINA,
Resolución Nº 05986-2013
NOMB DIRECT. CORNEJO TORRES, ALDO WILLIS - RD. N°1028-02
REUBICACION DE PLAZA SEGUN RDUGEL03.Nº5124-2005
CESE DE CHAVEZ PINCHI CARMEN, RD. Nº4044-2005
REUB. CN. MARIANO MELGAR PAREDES SAENZ JUAN - RD. N°6158-2000.
REASIG. DE LOPEZ JUSTO GLORIA RD. N° 3061-01
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: OLIVA MARILUZ VDA DE MIRANDA, ROSA
MARINA, Resolución Nº 05462-2013
REUB. DE PZA. VCTE. - RD. Nº4224-04
PZA. REUB. RD. Nº3631-04
PLAZA REUBICADA - RD. Nº3631-04
CESE A SOLICITUD DE: GRANDE FERNANDEZ, CONCEPCION, Resolución Nº
00924-2012
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 05369-2010-UGEL.03
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 07101-2011
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 07101-2011
CESE A SOLICITUD DE: JOYA ABURTO, VICTOR MANUEL, Resolución Nº
06861-2011
33
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
VACANTE
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
TIPO DE
VACANTE
24 HORAS
FUERA DEL CUADRO DE HORAS
PLAZA
ORGANICA
PROFESOR
24 HORAS
14 RELIGION, 10 ARTE
PLAZA
ORGANICA
782801417813
PROFESOR
24 HORAS
15 FCC, 8 PFYRRHH, 1 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
POLIDOCENTE
COMPLETO
782851419812
PROFESOR
24 HORAS
18 RELIGION, 4 ARTE, 2 PFyRRHH
PLAZA
ORGANICA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783841416816
PROFESOR
24 HORAS
15 EPT, 6 MATEMATICA, 2 INGLES, 1 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
SECUNDARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785821416817
PROFESOR
24 HORAS
20 CTA, 4 PFyRRHH
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
SECUNDARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783881416811
PROFESOR
24 HORAS
18 HGE, 6 FCC
PLAZA
ORGANICA
LA VICTORIA
E.B.R.
SECUNDARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783881416813
PROFESOR
24 HORAS
MATEMATICA
PLAZA
ORGANICA
I.E. REINA DE LAS AMERICAS
LA VICTORIA
E.B.R.
SECUNDARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783881416814
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION FISICA
PLAZA
ORGANICA
03 - CERCADO
I.E. REINA DE LAS AMERICAS
LA VICTORIA
E.B.R.
SECUNDARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783881416815
PROFESOR
24 HORAS
COMUNICACIÓN
PLAZA
ORGANICA
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. REINA DE LAS AMERICAS
LA VICTORIA
E.B.R.
SECUNDARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785801416814
PROFESOR
24 HORAS
HGE
PLAZA
ORGANICA
1126
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. REMAR
LIMA - CERCADO
E.B.R.
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
783851413812
PROFESOR
24 HORAS
15 HGE, 8 FCC, 1 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
1127
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. REMAR
LIMA - CERCADO
E.B.R.
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
783861415815
PROFESOR
24 HORAS
18 EPT. 4 INGLES, 2 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
1128
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. ROSA DE SANTA MARIA
BREÑA
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
786881416813
PROFESOR
24 HORAS
18 EDUC. RELIGIOSA, 4 CTA, 2 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
1129
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. ROSA DOMINGA PEREZ LIENDO
LA VICTORIA
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785851414810
PROFESOR
24 HORAS
16 INGLES, 6 ARTE, 2 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
1130
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. ROSA DOMINGA PEREZ LIENDO
LA VICTORIA
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
787871412816
PROFESOR
24 HORAS
16 EPT. 6 ARTE, 2 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
1131
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. ROSENTHAL DE LA PUENTE
MAGDALENA
E.B.R.
SECUNDARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
780821419811
PROFESOR
24 HORAS
18 FCC, 6 HGE.
PLAZA
ORGANICA
1132
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. ROSENTHAL DE LA PUENTE
MAGDALENA
E.B.R.
SECUNDARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
782851414811
PROFESOR
24 HORAS
20 EPT, 4 ARTE
PLAZA
ORGANICA
1133
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. ROSENTHAL DE LA PUENTE
MAGDALENA
E.B.R.
SECUNDARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783811418814
PROFESOR
24 HORAS
FUERA DEL CUADRO DE HORAS
PLAZA
ORGANICA
1134
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. ROSENTHAL DE LA PUENTE
MAGDALENA
E.B.R.
SECUNDARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783881410812
PROFESOR
24 HORAS
12 PFyRRHH, 10 COMUNICACIÓN, 2 ARTE
PLAZA
ORGANICA
1135
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. ROSENTHAL DE LA PUENTE
MAGDALENA
E.B.R.
SECUNDARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785821416814
PROFESOR
24 HORAS
20 COMUNICACIÓN, 3 HGE, 1 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
1136
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. ROSENTHAL DE LA PUENTE
MAGDALENA
E.B.R.
SECUNDARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785821416815
PROFESOR
24 HORAS
HGE
PLAZA
ORGANICA
1137
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. SAN ANTONIO DE PADUA
JESUS MARIA
E.B.R.
SECUNDARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783811416819
PROFESOR
24 HORAS
12 EDUC. FISICA, 12 EPT. (COMPUTACION)
PLAZA
ORGANICA
1138
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. SAN ANTONIO DE PADUA
JESUS MARIA
E.B.R.
SECUNDARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785871416811
PROFESOR
24 HORAS
18 COMUNICACIÓN, 4 ARTE, 2 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
1139
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. SAN FRANCISCO JAVIER
BREÑA
E.B.R.
SECUNDARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783811416812
PROFESOR
24 HORAS
CTA
PLAZA
ORGANICA
1140
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. SAN FRANCISCO JAVIER
BREÑA
E.B.R.
SECUNDARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783811416818
PROFESOR
24 HORAS
18 MATEMATICA, 6 EPT.
PLAZA
ORGANICA
1141
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. SAN FRANCISCO JAVIER
BREÑA
E.B.R.
SECUNDARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783831419810
PROFESOR
24 HORAS
12 INGLES, 6 COMUNICACIÓN, 6 EPT.
PLAZA
ORGANICA
1142
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. SAN FRANCISCO JAVIER
BREÑA
E.B.R.
SECUNDARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783831419813
PROFESOR
24 HORAS
18 MATEMATICA, 6 CTA.
PLAZA
ORGANICA
1143
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. SAN FRANCISCO JAVIER
BREÑA
E.B.R.
SECUNDARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783831419816
PROFESOR
24 HORAS
12 COMUNICACIÓN, 12 ARTE
PLAZA
ORGANICA
Nº
DRE
1115
LIMA
METROPOLITANA
1116
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. PNP TUPAC AMARU
LIMA - CERCADO
E.B.R.
1117
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. PNP.CAP. ALIPIO PONCE VASQUEZ
LIMA - CERCADO
1118
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. PNP.CAP. ALIPIO PONCE VASQUEZ
1119
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
1120
LIMA
METROPOLITANA
1121
UGEL
TIPO
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
782871419810
PROFESOR
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
785811412813
E.B.R.
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
LIMA - CERCADO
E.B.R.
SECUNDARIA
CONVENIO
I.E. REINA DE LA PAZ
SAN ISIDRO
E.B.R.
SECUNDARIA
03 - CERCADO
I.E. REINA DE LA PAZ
SAN ISIDRO
E.B.R.
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. REINA DE LAS AMERICAS
LA VICTORIA
1122
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. REINA DE LAS AMERICAS
1123
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
1124
LIMA
METROPOLITANA
1125
I.E. PNP TUPAC AMARU
DISTRITO
LIMA - CERCADO
E.B.R.
NIVEL / CICLO
CODIGO NEXUS
CARACTERISTICAS
03 - CERCADO
NOMBRE
SECUNDARIA
CARGO
JOR. LAB.
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: VELAZCO VICENTE, GILBERTO PABLO,
Resolución Nº 7658-2013UGEL02
REAS. DE LEVANO GALLARDO DE SANCHEZ, ISABEL LUCIA RDUGEL07.N°2024-2005
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 05072-2012UGEL03
CESE POR SEPARACION DEFINITIVA DE: FLORES NUÑEZ, ENMA IVONNE,
Resolución Nº 04774-2011
REUBICACION DE PLAZA VACANTE SEGUN RD. Nº3500-2005
CESE POR SEPARACION DEFINITIVA DE: APAZA BEDOYA DE PEREYRA,
JESSICA JULVELY, Resolución Nº 05507-2010-UGEL.03
C/ DE GONZALES TAPIA JORGE - RD. N°7045-91
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 05780-08UGEL03
CESE DE ARENAS CARPIO JUAN RD. N°1275-95.
C/ GALVEZ MALAGA, BERTHA ELCIRA, RD.N°2862-2005.
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: LA CRUZ LOPEZ, JUANA INES, Resolución Nº
5447-2013 UGEL.03
CESE DE PERSONAL NOMBRADO : GONZALES ATUNCAR, MARIO LUCIO,
Resolución Nº 1288-2007
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 7405-09UGEL03
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 02541-2011
REU. DE PZA. VCTE. - RD. Nº3531-05 (AMPLIAR RD. N°1985-05)
CESE A SOLICITUD DE: HIDALGO GARCIA DE VELA, CONSUELO YSABEL,
Resolución Nº 3229-2012UGEL03
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 00260-2010
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 00260-2010
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 4871-2013 UGEL.03
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 07025-2010-UGEL.03
CESE A SOLICITUD DE: DAVILA NORIEGA, FRANCISCO DE ASIS, Resolución Nº
01101-2011
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: SILVA PERDOMO, ELCIRA ELIZABETH,
Resolución Nº 6456-2013UGEL03
REUBICACION DE PLAZA VACANTE - RD. Nº3631-04
CESE POR SEPARACION DEFINITIVA DE: PONCE PAZ, FIORELLA MERCEDES,
Resolución Nº 5460-2013 UGEL.03
CESE DE PERSONAL NOMBRADO : AGUIRRE CASTRO, JULIO, Resolución Nº
7641-05
PZA. REUB. - RD. N°3631-04
CESE DE PEIRANO FALCONI, JAVIER JUAN MANUEL, RDUGEL03. Nº27652006.
C/ MOSQUERA MIRANDA NEMESIO - RD. N°4175-04
CESE DE PERSONAL NOMBRADO : MERINO ESPINOZA, BETTY VICTORIA,
Resolución Nº 5166-06
34
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
VACANTE
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
TIPO DE
VACANTE
24 HORAS
12 MATEMATICA, 9 INGLES, 2 CTA, 1 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
PROFESOR
24 HORAS
9 FCC, 8 PFyRRHH, 7 COMUNICACIÓN
PLAZA
ORGANICA
785861416817
PROFESOR
24 HORAS
10 EDUC. RELIGIOSA, 10 ARTE, 4 EPT
PLAZA
ORGANICA
POLIDOCENTE
COMPLETO
783851419812
PROFESOR
24 HORAS
12 HGE, 10 EDUC. RELIGIOSA, 2 FCC
PLAZA
ORGANICA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783851419814
PROFESOR
24 HORAS
10 EDUC. FISICA, 9 EPT., 4 INGLES, 1 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
SECUNDARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783851419818
PROFESOR
24 HORAS
18 COMUNICACIÓN, 6 EPT.
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
SECUNDARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785861416812
PROFESOR
24 HORAS
LIMA - CERCADO
E.B.R.
SECUNDARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783821419812
PROFESOR
24 HORAS
HGE
PLAZA
ORGANICA
I.E. SANTISIMA TRINIDAD
LIMA - CERCADO
E.B.R.
SECUNDARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783871419817
PROFESOR
24 HORAS
PFyRRHH
PLAZA
ORGANICA
03 - CERCADO
I.E. SANTISIMO SALVADOR
LIMA - CERCADO
E.B.R.
SECUNDARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785841416810
PROFESOR
24 HORAS
20 COMUNICACIÓN, 4 PFyRRHH
PLAZA
ORGANICA
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. SEÑOR DE LA MISERICORDIA
LIMA - CERCADO
E.B.R.
SECUNDARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785811416817
PROFESOR
24 HORAS
HGE
PLAZA
ORGANICA
1155
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. SEÑOR DE LA MISERICORDIA
LIMA - CERCADO
E.B.R.
SECUNDARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785841416812
PROFESOR
24 HORAS
CTA
PLAZA
ORGANICA
1156
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. SIMON BOLIVAR
LIMA - CERCADO
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785801414813
PROFESOR
24 HORAS
22 EDUC. RELIGIOSA
PLAZA
ORGANICA
1157
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. SIMON BOLIVAR
LIMA - CERCADO
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785801414816
PROFESOR
24 HORAS
18 EDUC. RELIGIOSA, 4 ARTE, 2 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
1158
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. SOR ROSA LARRABURE
MAGDALENA
E.B.R.
SECUNDARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783891419813
PROFESOR
24 HORAS
20 EDUC. RELIGIOSA, 2 ARTE, 2 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
1159
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. SOR ROSA LARRABURE
MAGDALENA
E.B.R.
SECUNDARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783891419819
PROFESOR
24 HORAS
CTA
PLAZA
ORGANICA
1160
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. TERESA GONZALES DE FANNING
JESUS MARIA
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
787831411815
PROFESOR
24 HORAS
10 EPT.(Aux. Educ.), 6 COMUNICACIÓN, 4 FCC, 2
ARTE, 2 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
1161
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. TERESA GONZALES DE FANNING
JESUS MARIA
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
787881411816
PROFESOR
24 HORAS
EPT. (AUX. EDUC.)
PLAZA
ORGANICA
1162
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. VIRGO POTENS
LIMA - CERCADO
E.B.R.
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
785871414811
PROFESOR
24 HORAS
EDUC. RELIGIOSA
PLAZA
ORGANICA
1163
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. VIRGO POTENS
LIMA - CERCADO
E.B.R.
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
785871414815
PROFESOR
24 HORAS
22 PFYRRHH, 2 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
1164
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. VIRGO POTENS
LIMA - CERCADO
E.B.R.
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
787811413814
PROFESOR
24 HORAS
CTA
PLAZA
ORGANICA
1165
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. VIRGO POTENS
LIMA - CERCADO
E.B.R.
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
787871417810
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION FISICA
PLAZA
ORGANICA
1166
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. VISION MUNDIAL
LIMA - CERCADO
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783881419810
PROFESOR
24 HORAS
10 EDUC. FISICA 10 RELIGION, 2 FCC, 2PFyRRHH
PLAZA
ORGANICA
1167
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. VISION MUNDIAL
LIMA - CERCADO
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
787871417812
PROFESOR
24 HORAS
10 INGLES, 10 ARTE, 4 COMUNICACIÓN
PLAZA
ORGANICA
1168
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E.P NUESTRA SEÑORA DE MONTSERRAT
LIMA - CERCADO
E.B.R.
SECUNDARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783841418817
PROFESOR
24 HORAS
18 EDUC. RELIGIOSA, 4 EDUC. FISICA, 2 PFyRRHH
PLAZA
ORGANICA
1169
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E.P NUESTRA SEÑORA DE MONTSERRAT
LIMA - CERCADO
E.B.R.
SECUNDARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783841418819
PROFESOR
24 HORAS
COMUNICACIÓN
PLAZA
ORGANICA
1170
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E.P NUESTRA SEÑORA DE MONTSERRAT
LIMA - CERCADO
E.B.R.
SECUNDARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783861418812
PROFESOR
24 HORAS
18 INGLES, 6 COMUNICACIÓN
PLAZA
ORGANICA
1171
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E.P NUESTRA SEÑORA DE MONTSERRAT
LIMA - CERCADO
E.B.R.
SECUNDARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783861418818
PROFESOR
24 HORAS
20 ARTE, 2 PFyRRHH, 2 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
1172
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E.P NUESTRA SEÑORA DE MONTSERRAT
LIMA - CERCADO
E.B.R.
SECUNDARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783881418810
PROFESOR
24 HORAS
COMUNICACIÓN
PLAZA
ORGANICA
Nº
DRE
1144
LIMA
METROPOLITANA
1145
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. SAN JOSE OBRERO
LA VICTORIA
E.B.R.
1146
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. SAN JOSE OBRERO
LA VICTORIA
1147
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. SAN RAFAEL
1148
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
1149
LIMA
METROPOLITANA
1150
UGEL
TIPO
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
782801412810
PROFESOR
SECUNDARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783831419818
E.B.R.
SECUNDARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
LA VICTORIA
E.B.R.
SECUNDARIA
PARROQUIAL
I.E. SAN RAFAEL
LA VICTORIA
E.B.R.
SECUNDARIA
03 - CERCADO
I.E. SAN RAFAEL
LA VICTORIA
E.B.R.
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. SANTA MARIA GORETTI
LA VICTORIA
1151
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. SANTISIMA TRINIDAD
1152
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
1153
LIMA
METROPOLITANA
1154
I.E. SAN JOSE OBRERO
DISTRITO
LA VICTORIA
E.B.R.
NIVEL / CICLO
CODIGO NEXUS
CARACTERISTICAS
03 - CERCADO
NOMBRE
SECUNDARIA
CARGO
JOR. LAB.
PLAZA
ORGANICA
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 00260-2010
CAP RS-280-2001-ED
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: CABALLERO CRIBILLERO, ABEL AURELIO,
Resolución Nº 5821-2013 UGEL.03
PLAZA REUBICADA SEGUN RD.UGEL.03 Nº 1985-05.
REASIGNACION POR UNIDAD FAMILIAR DE: PEREZ VILLEGAS, ANGELICA
MARIA, Resolución Nº 272-2013 UGEL.05
PLAZA REUBICADA SEGUN RD. Nº 3104-05
CESE A SOLICITUD DE: LOPEZ AURORA, ANGELITA, Resolución Nº 13502012UGEL03
PLAZA REUBICADA SEGUN RD Nº: 3631-04
PLAZA REUBICADA SEGUN RD Nº: 3631-04
CESE A SOLICITUD DE: LABRIN YACILA, VICTORIA, Resolución Nº 055632010-UGEL.03
CESE A SOLICITUD DE: POPRISTIC BEDOYA, IVANCA MARIA, Resolución Nº
4908-2012UGEL03
CESE A SOLICITUD DE: BELTRAN VALDIVIA, DORA BERTHA, Resolución Nº
06740-2011
PZA. REUB. CE. 1073 - RD. N°0902-03
REUBICACION DE PLAZA VACANTE : Resolución Nº 5124
REAS. DE HERNANDEZ CORAHUA, MIRIAM LUZ - RD. R.S.M. Nº0514-04
PLAZA REUBICADA - RD. Nº3631-04
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: ODICIO VELASQUEZ, NORMA, Resolución Nº
5589-2013 UGEL.03
CESE A SOLICITUD DE: QUESQUEN NAVARRETE, CELIA MARIA VIRGINIA,
Resolución Nº 2538-2013 UGEL.03
ROTACION POR ESPECIALIDAD DOCENTE : POVIS TEMBLADERA, ROSITA
AEROPAJITA, Resolución Nº 3889-06
C/ DE PEREZ CASTILLO, ROSA ELVIRA - RD. Nº01534-03+
CESE A SOLICITUD DE: GUERRA HUAMAN, GUILLERMO JESUS, Resolución
Nº 6968-2012UGEL03
CESE A SOLICITUD DE: PERALES PAZOS, MARIA BERNARDITA, Resolución Nº
06888-2011
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 01804-2011
CESE POR SEPARACION DEFINITIVA DE: CASTANEDA ROMERO, FANNY,
Resolución Nº 01802-09
CESE DE : OSCO GARRIDO, SHIRLEY SARA, Resolución Nº 5990-07
CESE A SOLICITUD DE: ZACARI POMA, CECILIA MARLENE, Resolución Nº
5984-08UGEL03
REUBICACION DE PLAZA VACANTE : Resolución Nº 469-2007
REUBICACION DE PLAZA VACANTE : Resolución Nº 1282-2007
CAP.RS.280-2001-ED.
35
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
VACANTE
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
TIPO DE
VACANTE
24 HORAS
22 EPT. 2 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
PROFESOR
24 HORAS
18 FCC, 6 PFyRRHH
PLAZA
ORGANICA
783881418819
PROFESOR
24 HORAS
14 PFyRRHH, 9 FCC, 1 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
POLIDOCENTE
COMPLETO
783821415817
PROFESOR
24 HORAS
20 EDUC. RELIGIOSA, 4 EDUC. FISICA
PLAZA
ORGANICA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
785871414812
PROFESOR
24 HORAS
PLAZA
ORGANICA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
785871414818
PROFESOR
24 HORAS
PLAZA
ORGANICA
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
787881417815
PROFESOR
COORDINADOR
40 HORAS
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
788811416810
PROFESOR
COORDINADOR
40 HORAS
PLAZA
ORGANICA
LIMA - CERCADO
E.B.R.
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
788811416811
PROFESOR
COORDINADOR
40 HORAS
PLAZA
ORGANICA
I.E. OFICINA DE EDUCACION CATOLICA DE LIMA - ODEC
LIMA
LIMA - CERCADO
E.B.R.
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
788811416813
PROFESOR
COORDINADOR
40 HORAS
PLAZA
ORGANICA
03 - CERCADO
I.E. OFICINA DE EDUCACION CATOLICA DE LIMA - ODEC
LIMA
LIMA - CERCADO
E.B.R.
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
788811416815
PROFESOR
COORDINADOR
40 HORAS
PLAZA
ORGANICA
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. OFICINA DE EDUCACION CATOLICA DE LIMA - ODEC
LIMA
LIMA - CERCADO
E.B.R.
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
788811416816
PROFESOR
COORDINADOR
40 HORAS
PLAZA
ORGANICA
1185
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. OFICINA DE EDUCACION CATOLICA DE LIMA - ODEC
LIMA
LIMA - CERCADO
E.B.R.
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
788811416817
PROFESOR
COORDINADOR
40 HORAS
PLAZA
ORGANICA
1186
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. OFICINA DE EDUCACION CATOLICA DE LIMA - ODEC
LIMA
LIMA - CERCADO
E.B.R.
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
788811416819
PROFESOR
COORDINADOR
40 HORAS
PLAZA
ORGANICA
1187
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. OFICINA DE EDUCACION CATOLICA DE LIMA - ODEC
LIMA
LIMA - CERCADO
E.B.R.
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
788841416812
PROFESOR
COORDINADOR
40 HORAS
PLAZA
ORGANICA
1188
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. OFICINA DE EDUCACION CATOLICA DE LIMA - ODEC
LIMA
LIMA - CERCADO
E.B.R.
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
788841416814
PROFESOR
COORDINADOR
40 HORAS
PLAZA
ORGANICA
1189
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. OFICINA DE EDUCACION CATOLICA DE LIMA - ODEC
LIMA
LIMA - CERCADO
E.B.R.
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
788841416818
PROFESOR
COORDINADOR
40 HORAS
PLAZA
ORGANICA
1190
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. OFICINA DE EDUCACION CATOLICA CASTRENSE ODECCAS
LIMA - CERCADO
E.B.R.
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
787881417813
PROFESOR
COORDINADOR
40 HORAS
PLAZA
ORGANICA
1191
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. OFICINA DE EDUCACION CATOLICA CASTRENSE ODECCAS
LIMA - CERCADO
E.B.R.
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
788841416811
PROFESOR
COORDINADOR
40 HORAS
PLAZA
ORGANICA
1192
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. OFICINA DE EDUCACION CATOLICA CASTRENSE ODECCAS
LIMA - CERCADO
E.B.R.
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
788841416815
PROFESOR
COORDINADOR
40 HORAS
PLAZA
ORGANICA
1193
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. OFICINA DE EDUCACION CATOLICA CASTRENSE ODECCAS
LIMA - CERCADO
E.B.R.
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
788841416819
PROFESOR
COORDINADOR
40 HORAS
PLAZA
ORGANICA
1194
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. OFICINA NACIONAL DE EDUCACION CATOLICA
ONDEC
LIMA - CERCADO
E.B.R.
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
788831416811
PROFESOR
COORDINADOR
40 HORAS
PLAZA
ORGANICA
1195
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. OFICINA NACIONAL DE EDUCACION CATOLICA
ONDEC
LIMA - CERCADO
E.B.R.
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
788831416814
PROFESOR
COORDINADOR
40 HORAS
PLAZA
ORGANICA
1196
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. OFICINA NACIONAL DE EDUCACION CATOLICA
ONDEC
LIMA - CERCADO
E.B.R.
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
788831416815
PROFESOR
COORDINADOR
40 HORAS
PLAZA
ORGANICA
1197
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. OFICINA NACIONAL DE EDUCACION CATOLICA
ONDEC
LIMA - CERCADO
E.B.R.
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
788831416818
PROFESOR
COORDINADOR
40 HORAS
PLAZA
ORGANICA
1198
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. OFICINA NACIONAL DE EDUCACION CATOLICA
ONDEC
LIMA - CERCADO
E.B.R.
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
788851416817
PROFESOR
COORDINADOR
40 HORAS
PLAZA
ORGANICA
1199
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. CRISTO JOVEN
SAN MIGUEL
E.B.A.
INICIALINTERMEDIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
785891414818
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
1200
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. CRISTO JOVEN
SAN MIGUEL
E.B.A.
INICIALINTERMEDIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
788841410814
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
1201
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 1719 SAN ANTONIO DE PADUA
JESUS MARIA
E.B.A.
INICIALINTERMEDIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783841416815
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
Nº
DRE
1173
LIMA
METROPOLITANA
1174
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E.P NUESTRA SEÑORA DE MONTSERRAT
LIMA - CERCADO
E.B.R.
1175
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E.P NUESTRA SEÑORA DE MONTSERRAT
LIMA - CERCADO
1176
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
Nº 1087 GENERAL ROQUE SAENZ PEÑA
1177
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. OFICINA DE EDUCACION CATOLICA DE LIMA - ODEC
LIMA
1178
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. OFICINA DE EDUCACION CATOLICA DE LIMA - ODEC
LIMA
1179
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. OFICINA DE EDUCACION CATOLICA DE LIMA - ODEC
LIMA
LIMA - CERCADO
E.B.R.
1180
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. OFICINA DE EDUCACION CATOLICA DE LIMA - ODEC
LIMA
LIMA - CERCADO
1181
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. OFICINA DE EDUCACION CATOLICA DE LIMA - ODEC
LIMA
1182
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
1183
LIMA
METROPOLITANA
1184
UGEL
03 - CERCADO
NOMBRE
I.E.P NUESTRA SEÑORA DE MONTSERRAT
DISTRITO
CODIGO NEXUS
CARACTERISTICAS
TIPO
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783881418812
PROFESOR
SECUNDARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783881418814
E.B.R.
SECUNDARIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
SAN MIGUEL
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
LIMA - CERCADO
E.B.R.
SECUNDARIA
LIMA - CERCADO
LIMA - CERCADO
E.B.R.
E.B.R.
NIVEL / CICLO
SECUNDARIA
SECUNDARIA
CARGO
JOR. LAB.
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
C/ DE FELIX TENORIO, MARIO FELIX - RD. Nº1458-04
PZA. REUB. CE. B. HERRERA - RD. N°4548-02
PLAZA REUBICADA - RD. N°5272-2002
PLAZA REUBICADA - RD. N°7005-02.
CESE DE VIGO ROBLES TERESITA RD. N° 3701-03.
FUNCION COORDINADOR
CAP R.S. 280-2001-ED
FUNCION COORDINADOR
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: CUMPA ROJAS, ELBA RENEE, Resolución Nº
01078-2010
PZA.REUB.CE.S.J.VIANNEY(C/GONZALES DE LA FLOR MARIA)- RD.3854-99
CESE COBEÑAS SANCHEZ PEDRO - RD. N°3940-96
CESE DE FLORES GONZALES CEFERINA - RD. N°300-01.
CESE GUTIERREZ OLIVERA MARIA TERESA RD. N°4566-00
CESE/ROSELL FERNANDEZ ANA MARIA - RDU-03 N°2110-99.
REAS. COLMENARES ALVARADO EDITH - RD. N°3619-98.
CESE DE VALDEZ GARRIDO LECCA, CECILIA ANA - RD. N°3926-99.
CESE DE : CAMPOS MORENO, CAMILA BEATRIZ, Resolución Nº 2186-08
PLAZA REUBICADA DEL CE 1037 SEGUN RD. N° 1268-03.
PLAZA REUBICADA CN. 024- RD. N°1268-2003.
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE: FERRO MEZA, MERCEDES,
Resolución Nº 0037-2013 UGEL.03
CAP RS. 280-2001-ED.
CAP RS.280-2001-ED
CESE A SOLICITUD DE: FLOREZ GONZALEZ, CRISTINA CEFERINA, Resolución
Nº 5293-2013 UGEL.03
PLAZA REUBICADA SEGUN RD. N° 1296-99.
REUB./PROY.CRISTIANA INCREMENTO 90-RD-1296-1999
PZA. REUBICADA - RD. N°1296-1999.
CAP RS.280-2001-ED
CESE/POBLETE GARAYCOCHEA LUIS - RDU.13 N°1348-1995
REUBICACION DE PLAZA VACANTE : Resolución Nº 2288-06
CESE A SOLICITUD DE: GARCIA RODRIGUEZ, MANUELA VILMA, Resolución
Nº 3817-2013 UGEL.03
PZA.REUB. - RD. Nº3632-04
36
Nº
DRE
1202
LIMA
METROPOLITANA
1203
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 1719 SAN ANTONIO DE PADUA
1204
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
1205
LIMA
METROPOLITANA
1206
UGEL
NOMBRE
DISTRITO
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
VACANTE
NIVEL / CICLO
CARACTERISTICAS
TIPO
CODIGO NEXUS
CARGO
JOR. LAB.
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
TIPO DE
VACANTE
E.B.A.
INICIALINTERMEDIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
788841417811
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
JESUS MARIA
E.B.A.
INICIALINTERMEDIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
788841417814
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
I.E. Nº 1719 SAN ANTONIO DE PADUA
JESUS MARIA
E.B.A.
INICIALINTERMEDIA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
788841417815
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
03 - CERCADO
I.E. CRISTO JOVEN
SAN MIGUEL
E.B.A.
AVANZADA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
783861410813
PROFESOR
24 HORAS
6 INGLES, 18 EPT
PLAZA
ORGANICA
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. CRISTO JOVEN
SAN MIGUEL
E.B.A.
AVANZADA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
783861410816
PROFESOR
24 HORAS
17 EPT, 5 MATEMATICA, 2 INGLES
PLAZA
ORGANICA
1207
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. CRISTO JOVEN
SAN MIGUEL
E.B.A.
AVANZADA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
783861410817
PROFESOR
24 HORAS
15 COMUNICACIÓN, 9 COMPUTACION E
INFORMATICA
PLAZA
ORGANICA
1208
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. CRISTO JOVEN
SAN MIGUEL
E.B.A.
AVANZADA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
783881415817
PROFESOR
24 HORAS
20 MATEMATICA, 4 CAS
PLAZA
ORGANICA
1209
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. CRISTO JOVEN
SAN MIGUEL
E.B.A.
AVANZADA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
783891410812
PROFESOR
24 HORAS
23 EDUC. RELIGIOSA, 1 INGLES
PLAZA
ORGANICA
1210
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. CRISTO JOVEN
SAN MIGUEL
E.B.A.
AVANZADA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
783891410814
PROFESOR
24 HORAS
13 COMPUTACION, 10 MATEMATICA, 1 INGLES
PLAZA
ORGANICA
1211
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. CRISTO JOVEN
SAN MIGUEL
E.B.A.
AVANZADA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
783891410818
PROFESOR
24 HORAS
20 EPT, 4 INGLES
PLAZA
ORGANICA
1212
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. CRISTO JOVEN
SAN MIGUEL
E.B.A.
AVANZADA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
785811417815
PROFESOR
24 HORAS
CIENCIAS SOCIALES
PLAZA
ORGANICA
1213
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. CRISTO JOVEN
SAN MIGUEL
E.B.A.
AVANZADA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
785811417819
PROFESOR
24 HORAS
EPT
PLAZA
ORGANICA
1214
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 1719 SAN ANTONIO DE PADUA
JESUS MARIA
E.B.A.
AVANZADA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783811416810
PROFESOR
24 HORAS
CIENCIAS SOCIALES
PLAZA
ORGANICA
1215
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 1719 SAN ANTONIO DE PADUA
JESUS MARIA
E.B.A.
AVANZADA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783811416813
PROFESOR
24 HORAS
24 EPT
PLAZA
ORGANICA
1216
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 1719 SAN ANTONIO DE PADUA
JESUS MARIA
E.B.A.
AVANZADA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783811416817
PROFESOR
24 HORAS
MATEMATICA
PLAZA
ORGANICA
1217
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 1719 SAN ANTONIO DE PADUA
JESUS MARIA
E.B.A.
AVANZADA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785871416819
PROFESOR
24 HORAS
COMUNICACIÓN
PLAZA
ORGANICA
1218
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. NUESTRA SEÑORA DE MONTSERRAT
LIMA - CERCADO
E.B.A.
AVANZADA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785861414813
PROFESOR
24 HORAS
COMPUTACION E INFORMATICA
PLAZA
ORGANICA
1219
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. NUESTRA SEÑORA DE MONTSERRAT
LIMA - CERCADO
E.B.A.
AVANZADA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
787881417818
PROFESOR
24 HORAS
COMUNICACIÓN
PLAZA
ORGANICA
1220
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. SAN FRANCISCO DE SALES
BREÑA
E.B.A.
AVANZADA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785891416810
PROFESOR
24 HORAS
CIENCIA AMBIENTE Y SALUD
PLAZA
ORGANICA
1221
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. SAN LUCAS
PUEBLO LIBRE
E.B.A.
AVANZADA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783851419817
PROFESOR
24 HORAS
CIENCIAS SOCIALES
PLAZA
ORGANICA
1222
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. SAN MARTIN DE PORRAS
MAGDALENA
E.B.A.
AVANZADA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785851411810
PROFESOR
24 HORAS
INDUSTRIA DEL VESTIDO
PLAZA
ORGANICA
1223
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. SAN MARTIN DE PORRAS
MAGDALENA
E.B.A.
AVANZADA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785851411819
PROFESOR
24 HORAS
10 INGLES, 12 EPT , 3 RELIGION
PLAZA
ORGANICA
1224
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. SAN LUCAS
PUEBLO LIBRE
E.T.P.
BASICO
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785811414811
PROFESOR
30 HORAS
PRODUCCION EN EL HOGAR
PLAZA
ORGANICA
1225
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. SAN LUCAS
PUEBLO LIBRE
E.T.P.
BASICO
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785811414815
PROFESOR
30 HORAS
COSMETICA DERMATOLOGICA
PLAZA
ORGANICA
1226
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. SAN LUCAS
PUEBLO LIBRE
E.T.P.
BASICO
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
787831410815
PROFESOR
30 HORAS
COCINA Y REPOSTERIA
PLAZA
ORGANICA
1227
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. SANTA VICENTA MARIA
JESUS MARIA
E.T.P.
BASICO
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783891418810
PROFESOR
30 HORAS
ALIMENTOS Y NUTRICION
PLAZA
ORGANICA
1228
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. SANTA VICENTA MARIA
JESUS MARIA
E.T.P.
BASICO
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783891418819
PROFESOR
30 HORAS
COMPUTACION
PLAZA
ORGANICA
1229
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. SANTA VICENTA MARIA
JESUS MARIA
E.T.P.
BASICO
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785891418816
PROFESOR
30 HORAS
PSICOLOGIA Y CIENCIAS RELIGIOSA
PLAZA
ORGANICA
1230
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. SANTA VICENTA MARIA
JESUS MARIA
E.T.P.
BASICO
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785891418817
PROFESOR
30 HORAS
LENGUA Y LITERATURA
PLAZA
ORGANICA
03 - CERCADO
I.E. Nº 1719 SAN ANTONIO DE PADUA
JESUS MARIA
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: RODRIGUEZ PORTALES DE RAFFO, INES
AURORA, Resolución Nº 5604-2013 UGEL.03
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: VASQUEZ HUAMANCAJA, CESAR ANGEL,
Resolución Nº 5450-2013 UGEL.03
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: REYES HURTADO, ALCIRA ELIZABETH,
Resolución Nº 5449-2013 UGEL.03
CESE DE PERSONAL NOMBRADO : BARDALES CASTILLO, EMILIO
GUILLERMO, Resolución Nº 2505-07
REUBICACION DE PLAZA VACANTE : Resolución Nº 2288-06
REUBICACION DE PLAZA VACANTE : Resolución Nº 2288-06
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 8406-09UGEL03
REUBICACION DE PLAZA VACANTE : Resolución Nº 2288-06
REUBICACION DE PLAZA VACANTE : Resolución Nº 2288-06
REUBICACION DE PLAZA VACANTE : Resolución Nº 2288-06
CESE A SOLICITUD DE: VALDIVIEZO PANTOJA, TERESA, Resolución Nº 69692012UGEL03
CESE A SOLICITUD DE: YACOLCA GRANDE, CESAR AMADOR, Resolución Nº
04679-2012
C/ DE SHIMOKAWA ERQUINIGO, ABILIO - RD.Nº2970-05
C/ DE SOTO GIRDON CARMEN ROSA - RD. N°0820-1992.
PLAZA REUBICADA DEL CEP S.F. DE SALES - RD. N°5734-02
CESE A SOLICITUD DE: MERINO GARCIA, FERNANDO, Resolución Nº 060992013
PLZ. REUBICADA (CE. 1150) - RD. N°1585-97
CESE A SOLICITUD DE: GARCIA FIGUEROA, WASHINGTON ANIBAL,
Resolución Nº 4622-09UGEL03
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: GARCIA FERNANDEZ, CLODOMIRO HERNAN,
Resolución Nº 5595-2013 UGEL.03
REUBICACION Y/O ADECUACION DE PLAZA VACANTE : Resolución Nº 0577807
PLAZA REUBICADA SEGUN RD. N° 4224-04.
REASIGNACION DE PERSONAL DOCENTE : NECIOSUP SALAZAR, GLADYS
MARGARITA, Resolución Nº 3932-07
PZA REUB/CN GUADALUPE - RDU-03 Nº5441-01
REUBICACION DE PLAZA CEOP. HOGAR DE CRISTO - RD.03 N°3467-02
CESE A SOLICITUD DE: SCHWARZ BOHME DE MADRID, ROSA MERCEDES,
Resolución Nº 4251-09UGEL03
:CESE/CARMEN ABAJO ORDOS RDU.13 N°1152-1995
CESE DE TAVARA BECERRA, BLANCA YOVANI RD. Nº: 0760-04.
CESE A SOLICITUD DE: NAVARRO HUAMAN, SOLEDAD VICTORIA, Resolución
Nº 02529-2010
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE: LAVADO MAYORCA, YOLANDA
JOSEFINA, Resolución Nº 0375-2012-UGEL AREQUIPA
37
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
VACANTE
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
TIPO DE
VACANTE
30 HORAS
FUERZA MOTRIZ
PLAZA
ORGANICA
PROFESOR
30 HORAS
ELECTRONICA
PLAZA
ORGANICA
783821418814
PROFESOR
30 HORAS
ELECTRICIDAD
PLAZA
ORGANICA
POLIDOCENTE
COMPLETO
783821418815
PROFESOR
30 HORAS
MECANICA DE PRODUCCION
PLAZA
ORGANICA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783821418818
PROFESOR
30 HORAS
MECANICA AUTOMOTRIZ
PLAZA
ORGANICA
BASICO
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783821418819
PROFESOR
30 HORAS
ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ
PLAZA
ORGANICA
E.T.P.
BASICO
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783871418810
PROFESOR
30 HORAS
MECANICA DE PRODUCCION
PLAZA
ORGANICA
BREÑA
E.T.P.
BASICO
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783871418811
PROFESOR
30 HORAS
FUERZA MOTRIZ
PLAZA
ORGANICA
I.E. POLITECNICO SALESIANO
BREÑA
E.T.P.
BASICO
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783871418813
PROFESOR
30 HORAS
ELECTRONICA
PLAZA
ORGANICA
03 - CERCADO
I.E. POLITECNICO SALESIANO
BREÑA
E.T.P.
BASICO
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783871418814
PROFESOR
30 HORAS
MECANICA AUTOMOTRIZ
PLAZA
ORGANICA
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. POLITECNICO SALESIANO
BREÑA
E.T.P.
BASICO
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783871418815
PROFESOR
30 HORAS
MECANICA AUTOMOTRIZ
PLAZA
ORGANICA
1242
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. POLITECNICO SALESIANO
BREÑA
E.T.P.
BASICO
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783871418816
PROFESOR
30 HORAS
MECANICA DE PRODUCCION
PLAZA
ORGANICA
1243
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. POLITECNICO SALESIANO
BREÑA
E.T.P.
BASICO
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783871418817
PROFESOR
30 HORAS
INDUSTRIA BASICA DE PRODUCCION
PLAZA
ORGANICA
1244
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. POLITECNICO SALESIANO
BREÑA
E.T.P.
BASICO
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783871418819
PROFESOR
30 HORAS
FUERZA MOTRIZ
PLAZA
ORGANICA
1245
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. POLITECNICO SALESIANO
BREÑA
E.T.P.
BASICO
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785801418812
PROFESOR
30 HORAS
ELECTRONICA
PLAZA
ORGANICA
1246
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. POLITECNICO SALESIANO
BREÑA
E.T.P.
BASICO
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785801418813
PROFESOR
30 HORAS
AUTOMOTRIZ
PLAZA
ORGANICA
1247
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. POLITECNICO SALESIANO
BREÑA
E.T.P.
BASICO
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785871418816
PROFESOR
30 HORAS
ELECTRICISTA
PLAZA
ORGANICA
1248
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. LA MEDALLA MILAGROSA
LIMA - CERCADO
E.T.P.
BASICO
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783801418812
PROFESOR
30 HORAS
COSMETICA DERMATOLOGICA
PLAZA
ORGANICA
1249
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. LA MEDALLA MILAGROSA
LIMA - CERCADO
E.T.P.
BASICO
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783821418813
PROFESOR
30 HORAS
COSMETICA
PLAZA
ORGANICA
1250
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. LA MEDALLA MILAGROSA
LIMA - CERCADO
E.T.P.
BASICO
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783821418816
PROFESOR
30 HORAS
TECNOLOGIA DEL VESTIDO
PLAZA
ORGANICA
1251
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. LA MEDALLA MILAGROSA
LIMA - CERCADO
E.T.P.
BASICO
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783821418817
PROFESOR
30 HORAS
CORTE Y CONFECCION
PLAZA
ORGANICA
1252
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. LA MEDALLA MILAGROSA
LIMA - CERCADO
E.T.P.
BASICO
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785851418818
PROFESOR
30 HORAS
COSMETICA DERMATOLOGICA
PLAZA
ORGANICA
1253
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E.P. MARIA AUXILIADORA - BREÑA
BREÑA
E.T.P.
BASICO
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783801418813
PROFESOR
30 HORAS
FILOSOFIA Y CIENCIAS SOCIALES
PLAZA
ORGANICA
1254
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E.P. MARIA AUXILIADORA - BREÑA
BREÑA
E.T.P.
BASICO
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783801418816
PROFESOR
30 HORAS
COCINA Y REPOSTERIA
PLAZA
ORGANICA
1255
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E.P. MARIA AUXILIADORA - BREÑA
BREÑA
E.T.P.
BASICO
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783801418817
PROFESOR
30 HORAS
COSMETICA DERMATOLOGICA
PLAZA
ORGANICA
1256
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E.P. MARIA AUXILIADORA - BREÑA
BREÑA
E.T.P.
BASICO
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783831418811
PROFESOR
30 HORAS
VESTIDO
PLAZA
ORGANICA
1257
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E.P. MARIA AUXILIADORA - BREÑA
BREÑA
E.T.P.
BASICO
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783831418812
PROFESOR
30 HORAS
COSMETOLIGIA
PLAZA
ORGANICA
1258
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E.P. MARIA AUXILIADORA - BREÑA
BREÑA
E.T.P.
BASICO
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783831418814
PROFESOR
30 HORAS
TECNOLOGIA DEL VESTIDO
PLAZA
ORGANICA
1259
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E.P. MARIA AUXILIADORA - BREÑA
BREÑA
E.T.P.
BASICO
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783831418819
PROFESOR
30 HORAS
GASTRONOMIA
PLAZA
ORGANICA
Nº
DRE
1231
LIMA
METROPOLITANA
1232
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. POLITECNICO SALESIANO
BREÑA
E.T.P.
1233
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. POLITECNICO SALESIANO
BREÑA
1234
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. POLITECNICO SALESIANO
1235
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
1236
LIMA
METROPOLITANA
1237
UGEL
TIPO
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783821418810
PROFESOR
BASICO
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783821418812
E.T.P.
BASICO
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
BREÑA
E.T.P.
BASICO
PARROQUIAL
I.E. POLITECNICO SALESIANO
BREÑA
E.T.P.
BASICO
03 - CERCADO
I.E. POLITECNICO SALESIANO
BREÑA
E.T.P.
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. POLITECNICO SALESIANO
BREÑA
1238
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. POLITECNICO SALESIANO
1239
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
1240
LIMA
METROPOLITANA
1241
I.E. POLITECNICO SALESIANO
DISTRITO
BREÑA
E.T.P.
NIVEL / CICLO
CODIGO NEXUS
CARACTERISTICAS
03 - CERCADO
NOMBRE
BASICO
CARGO
JOR. LAB.
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
REASIG. /ANTONIO PIEROBON BUSATTO - RD. N°501-98
C/ PEDRO ESTEBAN BARTOLA - RD. N°0659-94
CESE/ RODOLFO CAUTIN CANPANA - RD. N°1113-94
:REASIG./AGUSTIN VITULAS AJAHUANA RD-0945-88
REASIG/OSCAR PAJUELO CORANTE - RD.N°0374-88
CESE DE PERSONAL NOMBRADO : SALAS DELGADO, ALFREDO RAUL,
Resolución Nº 430-2007
CESE/UGARTE GOMEZ R. RD-0766-80.
REAS/CESAR RABINES CASANOVA RD-1701-1990
REASIG./ RABINES CASANOVA CESAR - RD. N°1701-90
:CAP RS. 280-2001-ED
CESE/CARLOS CULLEN CABELLO - RD. N°0675-95
CAP RS.280-2001-ED
REASIG/ GLICERIO GUERRA CASTRO - RD. N°0945-89
REASIG./JAIME PAYANO PEREZ RD.1219-92
CESE POR FALLECIMIENTO DE: MONTALVAN HURTADO, LUIS ENRIQUE,
Resolución Nº 05655-2013
CESE POR SEPARACION DEFINITIVA DE: FALCON HUAITAN, MARCO TULIO,
Resolución Nº 07087-2010-UGEL.03
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: CHACON HUARCAYA, PEDRO PABLO,
Resolución Nº 04224-2010-UGEL.03
REUBICACION DE PLAZA VACANTE SEGUN RDUGEL03. Nº5126-2005
PZA.REUB. CE. N°1056 - RD.03 N°1548-2000
CESE DE NUNEZ CARDENAS, NILDA - RD. Nº0775-04
REUB. DE PZA VCTE - RDUGEL03. Nº5126-2005
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL(Inter-UGEL) DE: HUAMAN YANCE,
ADELAIDA, Resolución Nº 890-09UGEL.04
REASIG/JUANA BEJARANO RODRIGUEZ - RD-0367/1996.
CESE DE SOLARI CAMBA DE TORRELIO, ROSA MERCEDES, según RDUGEL03.
Nº6441-2006.
CESE/HERLINDA PEÑA MENDOZA - RD.N°2631-99.
REUBICACION DE PLAZA VACANTE SEGUN
RDUGEL03. Nº5126-05
CESE DE RUTH PONCE DE LA TORRE - RD. N°1257-03
REASIG/ DE MENDOZA SANCHEZ TERESA - RD. N°0764-86.
REUBICACION DE PLAZA VACANTE
SEGUN RDUGEL03. Nº5126-2005.
38
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
VACANTE
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
TIPO DE
VACANTE
30 HORAS
ARTES INDUSTRIALES
PLAZA
ORGANICA
PROFESOR
30 HORAS
CORTE Y CONFECCION
PLAZA
ORGANICA
783851418812
PROFESOR
30 HORAS
COMPUTACION E INFORMATICA
PLAZA
ORGANICA
POLIDOCENTE
COMPLETO
783851418814
PROFESOR
30 HORAS
DISEÑO DE MODAS
PLAZA
ORGANICA
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783851418815
PROFESOR
30 HORAS
COCINA
PLAZA
ORGANICA
BASICO
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783851418816
PROFESOR
30 HORAS
COMPUTACION E INFORMATICA
PLAZA
ORGANICA
E.T.P.
BASICO
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783851418818
PROFESOR
30 HORAS
ENEFERMERIA
PLAZA
ORGANICA
BREÑA
E.T.P.
BASICO
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785831418810
PROFESOR
30 HORAS
COMPUTACION E INFORMATICA
PLAZA
ORGANICA
BREÑA
E.T.P.
BASICO
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785831418814
PROFESOR
30 HORAS
ARTES GRAFICAS
PLAZA
ORGANICA
I.E. LA MILAGROSA
MAGDALENA
E.T.P.
BASICO
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783831418810
PROFESOR
30 HORAS
COSMETICA DERMATOLOGICA
PLAZA
ORGANICA
03 - CERCADO
I.E. LA MILAGROSA
MAGDALENA
E.T.P.
BASICO
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783831418813
PROFESOR
30 HORAS
TECNOLOGIA DEL VESTIDO
PLAZA
ORGANICA
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. LA MILAGROSA
MAGDALENA
E.T.P.
BASICO
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783831418816
PROFESOR
30 HORAS
INDUSTRIA ALIMENTARIA Y NUTRICION
PLAZA
ORGANICA
1272
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. NUESTRA SEÑORA DE MONTSERRAT
LIMA - CERCADO
E.T.P.
BASICO
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783811410810
PROFESOR
30 HORAS
MUSICA
PLAZA
ORGANICA
1273
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. NUESTRA SEÑORA DE MONTSERRAT
LIMA - CERCADO
E.T.P.
BASICO
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783811410811
PROFESOR
30 HORAS
MUSICA
PLAZA
ORGANICA
1274
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. NUESTRA SEÑORA DE MONTSERRAT
LIMA - CERCADO
E.T.P.
BASICO
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783811410812
PROFESOR
30 HORAS
COMPUTACION E INFORMATICA
PLAZA
ORGANICA
1275
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. NUESTRA SEÑORA DE MONTSERRAT
LIMA - CERCADO
E.T.P.
BASICO
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783811410813
PROFESOR
30 HORAS
ADMINISTRACION
PLAZA
ORGANICA
1276
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. NUESTRA SEÑORA DE MONTSERRAT
LIMA - CERCADO
E.T.P.
BASICO
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783811410815
PROFESOR
30 HORAS
ELECTRONICA
PLAZA
ORGANICA
1277
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. NUESTRA SEÑORA DE MONTSERRAT
LIMA - CERCADO
E.T.P.
BASICO
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783811410816
PROFESOR
30 HORAS
OPERADOR DE MICROCOMPUTADORAS
PLAZA
ORGANICA
1278
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. NUESTRA SEÑORA DE MONTSERRAT
LIMA - CERCADO
E.T.P.
BASICO
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783811410817
PROFESOR
30 HORAS
COSMETICA DERMATOLOGICA
PLAZA
ORGANICA
1279
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. NUESTRA SEÑORA DE MONTSERRAT
LIMA - CERCADO
E.T.P.
BASICO
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783811410818
PROFESOR
30 HORAS
SECRETARIADO
PLAZA
ORGANICA
1280
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. NUESTRA SEÑORA DE MONTSERRAT
LIMA - CERCADO
E.T.P.
BASICO
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783811410819
PROFESOR
30 HORAS
COSMETICA DERMATOLOGICA
PLAZA
ORGANICA
1281
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. NUESTRA SEÑORA DE MONTSERRAT
LIMA - CERCADO
E.T.P.
BASICO
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783831418817
PROFESOR
30 HORAS
INFORMATICA Y MICROCOMPUTADORA
PLAZA
ORGANICA
1282
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. NUESTRA SEÑORA DE MONTSERRAT
LIMA - CERCADO
E.T.P.
BASICO
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785831418813
PROFESOR
30 HORAS
ARTE
PLAZA
ORGANICA
1283
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. SIMON BOLIVAR
LIMA - CERCADO
E.T.P.
BASICO
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
783841410812
PROFESOR
30 HORAS
ARTES INDUSTRIALES
PLAZA
ORGANICA
1284
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. SIMON BOLIVAR
LIMA - CERCADO
E.T.P.
BASICO
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
783841410814
PROFESOR
30 HORAS
EBANISTERIA Y DECORACION
PLAZA
ORGANICA
1285
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. SIMON BOLIVAR
LIMA - CERCADO
E.T.P.
BASICO
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
783841410815
PROFESOR
30 HORAS
INDUSTRIA ALIMENTARIA
PLAZA
ORGANICA
1286
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. SIMON BOLIVAR
LIMA - CERCADO
E.T.P.
BASICO
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
783841410818
PROFESOR
30 HORAS
ARTES INDUSTRIALES
PLAZA
ORGANICA
1287
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. REPUBLICA DE CHILE
BREÑA
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783841410811
PROFESOR
30 HORAS
COMPUTACION E INFORMATICA
PLAZA
ORGANICA
1288
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. REPUBLICA DE CHILE
BREÑA
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783881410818
PROFESOR
30 HORAS
CERAMICA AL FRIO
PLAZA
ORGANICA
Nº
DRE
1260
LIMA
METROPOLITANA
1261
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E.P. MARIA AUXILIADORA - BREÑA
BREÑA
E.T.P.
1262
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E.P. MARIA AUXILIADORA - BREÑA
BREÑA
1263
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E.P. MARIA AUXILIADORA - BREÑA
1264
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
1265
LIMA
METROPOLITANA
1266
UGEL
TIPO
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783851418810
PROFESOR
BASICO
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783851418811
E.T.P.
BASICO
PARROQUIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
BREÑA
E.T.P.
BASICO
PARROQUIAL
I.E.P. MARIA AUXILIADORA - BREÑA
BREÑA
E.T.P.
BASICO
03 - CERCADO
I.E.P. MARIA AUXILIADORA - BREÑA
BREÑA
E.T.P.
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E.P. MARIA AUXILIADORA - BREÑA
BREÑA
1267
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E.P. MARIA AUXILIADORA - BREÑA
1268
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E.P. MARIA AUXILIADORA - BREÑA
1269
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
1270
LIMA
METROPOLITANA
1271
I.E.P. MARIA AUXILIADORA - BREÑA
DISTRITO
BREÑA
E.T.P.
NIVEL / CICLO
CODIGO NEXUS
CARACTERISTICAS
03 - CERCADO
NOMBRE
BASICO
CARGO
JOR. LAB.
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
CESE/GRACIELA ARREDONDO PORTOCARRERO - RD.N°0659-94
CAP R.S. 280-2001-ED.
REASIG/BALLENA ARCE JUANA - RD. N°0766-86
CESE/YONNY E. CUBA MARMANILLO - RD. N°0020-99.
C/ DE IBAÑEZ DAVILA LUZ - RDU.03 N°5121-98.
CESE DE CASTILLO PLASENCIA, ALEJANDRINA, SEGÚN RDUGEL03. Nº28222006.
C/ YOLANDA CAHUAS RAMIREZ - RD. N°0443-87.
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: SOTIL BRIOSO, CARMEN AMELIA, Resolución
Nº 5809-2013 UGEL.03
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: RAMIREZ SEJURO, FLOR ESTHER, Resolución
Nº 8049-09UGEL03
REUB. DE PLAZA VACANTE - RD. Nº4224-04
CESE DE : GUTIERREZ ZACARIAS, BETZABE, Resolución Nº 02110-2008
REASIGNACION DE PERSONAL DOCENTE : HUAYCA OYARDO, SERGIO
HERNANDO, Resolución Nº 7329-04
REUB/CE.1157 (F.BEDOYA VILLAR) - RDU-01 N°1051-94
REASIG. DE ESPINOZA ARANDA TEODOMIRO - RD.N°1051-94.
REAS. DE RAZURI CLEMENTE, ESTHER - RD. Nº 3543-05
CAP. RS. 280-2001-ED
PZA. REUB.CE.Nº1157 - RD. N°1051-94
PZA. REU. - RD. 1051-94
CAP. RS. 280-2001-ED
CAP RS 280-2001-ED.
REAS. DE QUISPE HULCAS DORA - RD. N°5477-04
REAS. DE MARITZA ARANA HINOSTROZA - RD.N°047-94
CESE A SOLICITUD DE: BRAVO ORMEA, MARTHA SARA, Resolución Nº
04003-2010-UGEL.03
CESE DE BUSTILLOS ROSELL, VICTOR, SEGÚN RDUGEL03.N°4742-2006.
CAP. RS.280-2001-ED.
REAS. DE LUCHO CABILLAS, MILAGROS DEL CARMEN RD.03 N°6968-02
REUB. DE PZA CN. GUADALUPE - RD.03 Nº5441-01
C/ MANUELA BUSTAMANTE VARGAS - RD. N°5840-04
REUBICACION DE PLAZA VACANTE : Resolución Nº 469-2007
39
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
VACANTE
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
TIPO DE
VACANTE
30 HORAS
BIOLOGIA Y QUIMICA
PLAZA
ORGANICA
PROFESOR
30 HORAS
COSMETOLOGIA
PLAZA
ORGANICA
785861410812
PROFESOR
30 HORAS
ARTESANIA Y MANUALIDADES
PLAZA
ORGANICA
POLIDOCENTE
COMPLETO
785881410817
PROFESOR
30 HORAS
TEXTIL Y CONFECCIONES
PLAZA
ORGANICA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783881410817
PROFESOR
30 HORAS
CARPINTERIA
PLAZA
ORGANICA
BASICO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785821410813
PROFESOR
30 HORAS
PINTURA EN TELA
PLAZA
ORGANICA
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785861410816
PROFESOR
30 HORAS
ELECTRICIDAD
PLAZA
ORGANICA
MAGDALENA
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785891410816
PROFESOR
30 HORAS
COSMETICA DERMATOLOGICA
PLAZA
ORGANICA
I.E. PROMAE BREÑA
BREÑA
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785801410812
PROFESOR
30 HORAS
TECNOLOGIA DEL VESTIDO
PLAZA
ORGANICA
03 - CERCADO
I.E. PROMAE BREÑA
BREÑA
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785801410817
PROFESOR
30 HORAS
COMPUTACION E INFORMATICA
PLAZA
ORGANICA
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. PROMAE BREÑA
BREÑA
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785811417812
PROFESOR
30 HORAS
INDUSTRIA ALIMENTARIA
PLAZA
ORGANICA
1300
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. PROMAE BREÑA
BREÑA
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785851418811
PROFESOR
30 HORAS
LENGUA Y LITERATURA
PLAZA
ORGANICA
1301
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. PILOTO FEMENINO DE LIMA
LIMA - CERCADO
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783841410819
PROFESOR
30 HORAS
TEXTILERIA
PLAZA
ORGANICA
1302
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. PILOTO FEMENINO DE LIMA
LIMA - CERCADO
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783861410811
PROFESOR
30 HORAS
INDUSTRIA ALIMENTARIA Y NUTRICION
PLAZA
ORGANICA
1303
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. PILOTO FEMENINO DE LIMA
LIMA - CERCADO
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783861410818
PROFESOR
30 HORAS
ALIMENTOS Y NUTRICION
PLAZA
ORGANICA
1304
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. PILOTO FEMENINO DE LIMA
LIMA - CERCADO
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783861410819
PROFESOR
30 HORAS
COSMETOLOGIA
PLAZA
ORGANICA
1305
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. PILOTO FEMENINO DE LIMA
LIMA - CERCADO
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785831410812
PROFESOR
30 HORAS
OPERATIVIDAD DE MAQUINAS INDUSTRIALES
PLAZA
ORGANICA
1306
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. PILOTO FEMENINO DE LIMA
LIMA - CERCADO
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785851410812
PROFESOR
30 HORAS
COMPUTACION E INFORMATICA
PLAZA
ORGANICA
1307
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. PILOTO FEMENINO DE LIMA
LIMA - CERCADO
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785851410814
PROFESOR
30 HORAS
ARTESANIA Y MANUALIDADES
PLAZA
ORGANICA
1308
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. PILOTO FEMENINO DE LIMA
LIMA - CERCADO
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785851410815
PROFESOR
30 HORAS
TECNOLOGIA DEL VESTIDO
PLAZA
ORGANICA
1309
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
SAN MIGUEL
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783891410810
PROFESOR
30 HORAS
TECNICA DE JOYERIA
PLAZA
ORGANICA
1310
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE
LA VICTORIA
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785861417811
PROFESOR
30 HORAS
CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR
PLAZA
ORGANICA
1311
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE
LA VICTORIA
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785881417817
PROFESOR
30 HORAS
CUERO Y CALZADO
PLAZA
ORGANICA
1312
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE
LA VICTORIA
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
786821418810
PROFESOR
30 HORAS
COSMETICA DERMATOLOGICA
PLAZA
ORGANICA
1313
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. MANUELA FELICIA GOMEZ
LA VICTORIA
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783871410812
PROFESOR
30 HORAS
QUIMICA PRODUCCION
PLAZA
ORGANICA
1314
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. MANUELA FELICIA GOMEZ
LA VICTORIA
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783871410814
PROFESOR
30 HORAS
INGLES
PLAZA
ORGANICA
1315
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. MANUELA FELICIA GOMEZ
LA VICTORIA
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783871410815
PROFESOR
30 HORAS
TECNOLOGIA DEL VESTIDO
PLAZA
ORGANICA
1316
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. MANUELA FELICIA GOMEZ
LA VICTORIA
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783871410818
PROFESOR
30 HORAS
TECNOLOGIA DEL VESTIDO
PLAZA
ORGANICA
1317
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. MANUELA FELICIA GOMEZ
LA VICTORIA
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783891410816
PROFESOR
30 HORAS
TECNOLOGIA DEL VESTIDO
PLAZA
ORGANICA
Nº
DRE
1289
LIMA
METROPOLITANA
1290
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. REPUBLICA DE CHILE
BREÑA
E.T.P.
1291
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. REPUBLICA DE CHILE
BREÑA
1292
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. REPUBLICA DE CHILE
1293
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
1294
LIMA
METROPOLITANA
1295
UGEL
TIPO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785821417818
PROFESOR
BASICO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785841410818
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
BREÑA
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
I.E. PROMAE MAGDALENA
MAGDALENA
E.T.P.
BASICO
03 - CERCADO
I.E. PROMAE MAGDALENA
MAGDALENA
E.T.P.
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. PROMAE MAGDALENA
MAGDALENA
1296
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. PROMAE MAGDALENA
1297
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
1298
LIMA
METROPOLITANA
1299
I.E. REPUBLICA DE CHILE
DISTRITO
BREÑA
E.T.P.
NIVEL / CICLO
CODIGO NEXUS
CARACTERISTICAS
03 - CERCADO
NOMBRE
BASICO
CARGO
JOR. LAB.
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
CESE A SOLICITUD DE: CHUNQUI MARTINEZ, MARIBEL DEL CARMEN,
Resolución Nº 830-2013 UGEL.03
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: MORENO DIAZ, YOLANDA, Resolución Nº
05916-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: ROMERO TORRES, BERTHA ZENOBIA,
Resolución Nº 5918-2013 UGEL.03
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: MELGAREJO ANTUNEZ, MARIA LORENZA,
Resolución Nº 5607-2013 UGEL.03
PZA. REUB. - RD. N°1548-00.
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: SANCHEZ RUBIO, SOCORRO ELIZABETH,
Resolución Nº 04063-2010-UGEL.03
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: JULCA VALVERDE, FORTUNATO, Resolución
Nº 5567-2013 UGEL.03
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: CACEDA SANCHEZ, CARLOS ELIGIO,
Resolución Nº 04015-2010-UGEL.03
CESE A SOLICITUD DE: MENDOZA BOHORQUEZ DE ANGULO, ALIDA
ALBERTINA, Resolución Nº 04227-2011
REASIGNACION POR RUPTURA DE RELACIONES HUMANAS DE:LA CRUZ
MARCHAN, FELICITA SOLEDAD, 04340-2010-UGEL.03
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:CHOQUE CHOQUENAYRA,
MARIA ELENA, Resolución N° 05291-2011
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 4871-2013 UGEL.03
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 6597-2012UGEL3
PZA. REUB. - RD. N°5441-01
CESE DE : CHAVARRIA MARTINEZ, MARTHA, Resolución Nº 2596-08
REUBICACION Y/O ADECUACION DE PLAZA VACANTE : Resolución Nº 555507
CESE POR FALLECIMIENTO DE: ESPINOZA DEL ROSARIO, ELENA TERESA,
Resolución Nº 04678-2012
CESE A SOLICITUD DE: POLO ROCA, JENNY FABIOLA, Resolución Nº 081962010
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: VILCAPOMA AGUAYO, ROSA OLINDA,
Resolución Nº 5587-2013 UGEL.03
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: HERRERA TORRES, ESTHER MARIA,
Resolución Nº 5850-2013 UGEL.03
C/ DE MARIA SANCHEZ ALMEIDA - RD. N° 0629-91
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: MACALUPU RISCO, MARCOS, Resolución Nº
5500-2013 UGEL.03
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: MERA SEGUIL, JESUS AQUILES, Resolución
Nº 5925-2013 UGEL.03
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 05150-2011
CESE DE DON GIL MENDOCILLA BEATRIZ-RD.N°4556-2004
CAP. ES. 280-2001-ED
CESE DE PERSONAL NOMBRADO : TUBILLA CARBAJAL, MAGNOLIA,
Resolución Nº 4887-06
C/ DE BRUNO DIAZ, DELIA TERESA - RD. Nº2480-05
CAP. RS. 280-2001-ED
40
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
VACANTE
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
TIPO DE
VACANTE
30 HORAS
INDUSTRIA DEL VESTIDO
PLAZA
ORGANICA
PROFESOR
30 HORAS
ADMINISTRACION Y COMERCIO
PLAZA
ORGANICA
783821410811
PROFESOR
30 HORAS
MODISTERIA
PLAZA
ORGANICA
POLIDOCENTE
COMPLETO
783821410812
PROFESOR
30 HORAS
COSMETOLOGIA
PLAZA
ORGANICA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783821410814
PROFESOR
30 HORAS
TELECOMUNICACION - DISEÑO GRAFICO
PLAZA
ORGANICA
BASICO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783821410815
PROFESOR
30 HORAS
COSMETOLOGIA DERMATOLOGICA
PLAZA
ORGANICA
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785821416819
PROFESOR
30 HORAS
COMPUTACION
PLAZA
ORGANICA
MAGDALENA
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785851417814
PROFESOR
30 HORAS
ALIMENTOS Y NUTRICION
PLAZA
ORGANICA
I.E. LA CASA DEL NIÑO TRABAJADOR
LIMA - CERCADO
E.T.P.
BASICO
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
783821410810
PROFESOR
30 HORAS
GASFITERIA - ALBAÑILERIA
PLAZA
ORGANICA
03 - CERCADO
I.E. LA CASA DEL NIÑO TRABAJADOR
LIMA - CERCADO
E.T.P.
BASICO
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
783821410813
PROFESOR
30 HORAS
HOSTELERIA Y TURISMO
PLAZA
ORGANICA
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. LA CASA DEL NIÑO TRABAJADOR
LIMA - CERCADO
E.T.P.
BASICO
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
783821410816
PROFESOR
30 HORAS
MECANICA DE PRODUCCION
PLAZA
ORGANICA
1329
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. LA CASA DEL NIÑO TRABAJADOR
LIMA - CERCADO
E.T.P.
BASICO
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
783821410817
PROFESOR
30 HORAS
ZAPATERIA
PLAZA
ORGANICA
1330
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. LA CASA DEL NIÑO TRABAJADOR
LIMA - CERCADO
E.T.P.
BASICO
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
785871417817
PROFESOR
30 HORAS
MECANICA DE PRODUCCION
PLAZA
ORGANICA
1331
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. FRANCISCO GARCIA CALDERON
PUEBLO LIBRE
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783801410811
PROFESOR
30 HORAS
JOYERIA
PLAZA
ORGANICA
1332
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. FRANCISCO GARCIA CALDERON
PUEBLO LIBRE
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785811413818
PROFESOR
30 HORAS
CERAMICA ARTESANAL
PLAZA
ORGANICA
1333
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. FRANCISCO GARCIA CALDERON
PUEBLO LIBRE
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785811413819
PROFESOR
30 HORAS
PRODUCCION EN EL HOGAR
PLAZA
ORGANICA
1334
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. FRANCISCO GARCIA CALDERON
PUEBLO LIBRE
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785831417810
PROFESOR
30 HORAS
INDUSTRIA DEL VESTIDO
PLAZA
ORGANICA
1335
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. FRANCISCO GARCIA CALDERON
PUEBLO LIBRE
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785831417817
PROFESOR
30 HORAS
COSMETOLOGIA DERMATOLOGICA
PLAZA
ORGANICA
1336
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. EL PORVENIR
LA VICTORIA
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783801410810
PROFESOR
30 HORAS
COMPUTACION E INFORMATICA
PLAZA
ORGANICA
1337
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. EL PORVENIR
LA VICTORIA
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785841413813
PROFESOR
30 HORAS
TEXTIL Y CONFECCIONES
PLAZA
ORGANICA
1338
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. EL PORVENIR
LA VICTORIA
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785881413811
PROFESOR
30 HORAS
COSTURA
PLAZA
ORGANICA
1339
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. EL PORVENIR
LA VICTORIA
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785881413815
PROFESOR
30 HORAS
COSMETOLOGIA DERMATOLOGICA
PLAZA
ORGANICA
1340
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. CORCOVADO
LIMA - CERCADO
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783801410817
PROFESOR
30 HORAS
COSMETOLOGIA DERMATOLOGICA
PLAZA
ORGANICA
1341
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. CORCOVADO
LIMA - CERCADO
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783851410812
PROFESOR
30 HORAS
INDUSTRIA ALIMENTARIA
PLAZA
ORGANICA
1342
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. CORCOVADO
LIMA - CERCADO
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783851410818
PROFESOR
30 HORAS
ENFERMERIA TECNICA
PLAZA
ORGANICA
1343
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. CORCOVADO
LIMA - CERCADO
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785861413810
PROFESOR
30 HORAS
ZAPATERIA
PLAZA
ORGANICA
1344
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. CORCOVADO
LIMA - CERCADO
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785861413818
PROFESOR
30 HORAS
INFORMATICA Y COMPUTO
PLAZA
ORGANICA
1345
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. CORCOVADO
LIMA - CERCADO
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785881413817
PROFESOR
30 HORAS
TECNOLOGIA DEL VESTIDO
PLAZA
ORGANICA
1346
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. CENTRO FOLKLORICO DEL MAGISTERIO
BREÑA
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783851410810
PROFESOR
30 HORAS
ANTROPOLOGO
PLAZA
ORGANICA
Nº
DRE
1318
LIMA
METROPOLITANA
1319
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. MANUELA FELICIA GOMEZ
LA VICTORIA
E.T.P.
1320
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. MAGDALENA
MAGDALENA
1321
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. MAGDALENA
1322
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
1323
LIMA
METROPOLITANA
1324
UGEL
TIPO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785871417814
PROFESOR
BASICO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785871417816
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
MAGDALENA
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
I.E. MAGDALENA
MAGDALENA
E.T.P.
BASICO
03 - CERCADO
I.E. MAGDALENA
MAGDALENA
E.T.P.
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. MAGDALENA
MAGDALENA
1325
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. MAGDALENA
1326
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
1327
LIMA
METROPOLITANA
1328
I.E. MANUELA FELICIA GOMEZ
DISTRITO
LA VICTORIA
E.T.P.
NIVEL / CICLO
CODIGO NEXUS
CARACTERISTICAS
03 - CERCADO
NOMBRE
BASICO
CARGO
JOR. LAB.
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: MORENO SOVERO, ESPERANZA CARMEN,
Resolución Nº 5527-2013 UGEL.03
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: GUZMAN PACO, ANTONIA ISIDORA,
Resolución Nº 5548-2013 UGEL.03
C/ VICTORIO GOÑI, RAQUEL RD. N°6583-02
C/ EVA P. LOPEZ FLORES RD. N°1258-03
ADECUACION DE PLAZA: Resolución Nº R.J Nº 182-2011
C/ DE GARAY VILLAVICENCIO, HILDA - RD. N°5441-01
CESE POR SEPARACION DEFINITIVA DE: RONDON CHUQUILLANQUI,
GISSELLA MERCEDES, Resolución Nº 5660-2013 UGEL.03
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: CASTRO GARCIA DE GARCIA, MARGARITA
ESTHER, Resolución Nº 05474-2013
:PLAZA REUBICADA CE. 1060 - RD. N°1548-00.
PLAZA REUBICADA - RD.01 1358-94.
PLAZA REUBICADA CE. 1060 - RD. N°1548-00.
REUBICACION DE PLAZA VACANTE - RDUGEL03. Nº5126-2005
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 4871-2013 UGEL.03
REUB. PZA. RD.03 N°1548-00
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: ANICAMA REYES VDA DE MOROMI, ROSA DE
SANTA MARIA, Resolución Nº 05625-2013
CESE DE CABRERA ROJAS JESUS ANGELICA RD N° 3253-2011 UGEL.03
REASIGNACION POR UNIDAD FAMILIAR DE:LLACSA VICUÑA, MARIA
SUSANA, Resolución N° 1173-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: HERRERA CARRASCO, ELENA HAYDEE,
Resolución Nº 5575-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: REYES ACUÑA VDA. DE GARCIA, NORMA
JESUS, Resolución Nº 5280-08UGEL03
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: NORONHA BABILONIA DE NUÑES, MARIA
ANTONIETA, Resolución Nº 5437-2013 UGEL.03
CESE A SOLICITUD DE: PEREZ LOPEZ VDA DE FLORES, ROSA MARGARITA,
Resolución Nº 00040-2012
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: BURGOS ALCANTARA, MARIA JULIA,
Resolución Nº 05494-2013
ROTACION POR ESPECIALIDAD DOCENTE : SILVA ALIAGA, DOMINGA,
Resolución Nº 3868-06
ADECUACION DE PLAZA: Resolución Nº R.J Nº 182-2011
REUB. DE PLAZA
A. UGARTE RD. N°5441-01
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: CAMPOMANES ALVARADO, SEVERO ISAIAS,
Resolución Nº 5875-2013 UGEL.03
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: DELGADO OLIVOS, DORA, Resolución Nº
5515-2013 UGEL.03
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: IZQUIERDO DE LA CRUZ, ROSA ELVIRA,
Resolución Nº 5507-2013 UGEL.03
REUB. DE PLAZA CE. T.G.F.-RD.Nº5441-01
41
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
VACANTE
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
TIPO DE
VACANTE
30 HORAS
MUSICA
PLAZA
ORGANICA
PROFESOR
30 HORAS
ARTISTICA
PLAZA
ORGANICA
783851410816
PROFESOR
30 HORAS
ARTE
PLAZA
ORGANICA
POLIDOCENTE
COMPLETO
783881411811
PROFESOR
30 HORAS
DANZAS FOLKLORICAS
PLAZA
ORGANICA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
786811417814
PROFESOR
30 HORAS
ARTE DRAMATICO
PLAZA
ORGANICA
BASICO
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
783851410817
PROFESOR
30 HORAS
COSMETOLOGIA - COSMIATRIA
PLAZA
ORGANICA
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783831410811
PROFESOR
30 HORAS
ARTES GRAFICAS
PLAZA
ORGANICA
LA VICTORIA
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783831410812
PROFESOR
30 HORAS
PRE - PRENSA
PLAZA
ORGANICA
I.E. PROMAE ARTES GRAFICAS
LA VICTORIA
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783831410813
PROFESOR
30 HORAS
DISEÑO GRAFICO
PLAZA
ORGANICA
03 - CERCADO
I.E. PROMAE ARTES GRAFICAS
LA VICTORIA
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783831410815
PROFESOR
30 HORAS
BIOLOGIA Y QUIMICA
PLAZA
ORGANICA
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. PROMAE ARTES GRAFICAS
LA VICTORIA
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783831410816
PROFESOR
30 HORAS
ARTES PLASTICAS
PLAZA
ORGANICA
1358
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. PROMAE ARTES GRAFICAS
LA VICTORIA
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783831410817
PROFESOR
30 HORAS
COMPUTACION E INFORMATICA
PLAZA
ORGANICA
1359
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. PROMAE ARTES GRAFICAS
LA VICTORIA
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783831410818
PROFESOR
30 HORAS
POST - PRENSA
PLAZA
ORGANICA
1360
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. PROMAE ARTES GRAFICAS
LA VICTORIA
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783831410819
PROFESOR
30 HORAS
ELECTRONICA E INFORMATICA
PLAZA
ORGANICA
1361
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. PROMAE ARTES GRAFICAS
LA VICTORIA
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785821413810
PROFESOR
30 HORAS
DISEÑO GRAFICO
PLAZA
ORGANICA
1362
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 0016 ALMIRANTE MIGUEL GRAU
LIMA - CERCADO
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783811417814
PROFESOR
30 HORAS
COSMIATRIA
PLAZA
ORGANICA
1363
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 0016 ALMIRANTE MIGUEL GRAU
LIMA - CERCADO
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783811417815
PROFESOR
30 HORAS
CARPINTERIA
PLAZA
ORGANICA
1364
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 0016 ALMIRANTE MIGUEL GRAU
LIMA - CERCADO
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785811411811
PROFESOR
30 HORAS
PROCESOS PRODUTIVOS EMPRESARIALES
PLAZA
ORGANICA
1365
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 0016 ALMIRANTE MIGUEL GRAU
LIMA - CERCADO
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785811411812
PROFESOR
30 HORAS
TECNICO EN COMPUACION
PLAZA
ORGANICA
1366
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 0016 ALMIRANTE MIGUEL GRAU
LIMA - CERCADO
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785831413819
PROFESOR
30 HORAS
TECNOLOGIA DEL VESTIDO
PLAZA
ORGANICA
1367
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. PRITE MARIA MONTESSORI
LIMA - CERCADO
E.B.E.
ESPECIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785891414813
PROFESOR
30 HORAS
TERAPIA FISICA Y REHABILITACION
PLAZA
ORGANICA
1368
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. PRITE MARIA MONTESSORI
LIMA - CERCADO
E.B.E.
ESPECIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785891414819
PROFESOR
30 HORAS
TERAPIA OCUPACIONAL
PLAZA
ORGANICA
1369
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. PRITE MARIA MONTESSORI
LIMA - CERCADO
E.B.E.
ESPECIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
788841410817
PROFESOR
30 HORAS
PSICOLOGIA
PLAZA
ORGANICA
1370
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. PRITE MARIA MONTESSORI
LIMA - CERCADO
E.B.E.
ESPECIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
789851017813
PROFESOR
30 HORAS
TECNOLOGIA MEDICA
PLAZA
ORGANICA
1371
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. PRITE MARIA MONTESSORI
LIMA - CERCADO
E.B.E.
ESPECIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
789871418819
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION ESPECIAL
PLAZA
ORGANICA
1372
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. SAN BARTOLOME
LIMA - CERCADO
E.B.E.
ESPECIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783821411816
PROFESOR
30 HORAS
TECNOLOGIA MEDICO
PLAZA
ORGANICA
1373
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. SAN BARTOLOME
LIMA - CERCADO
E.B.E.
ESPECIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783851417816
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION ESPECIAL
PLAZA
ORGANICA
1374
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. SAN BARTOLOME
LIMA - CERCADO
E.B.E.
ESPECIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783851417819
PROFESOR
30 HORAS
RETARDO MENTAL
PLAZA
ORGANICA
1375
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. SAN BARTOLOME
LIMA - CERCADO
E.B.E.
ESPECIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783891413818
PROFESOR
30 HORAS
PSICOLOGIA
PLAZA
ORGANICA
Nº
DRE
1347
LIMA
METROPOLITANA
1348
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. CENTRO FOLKLORICO DEL MAGISTERIO
BREÑA
E.T.P.
1349
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. CENTRO FOLKLORICO DEL MAGISTERIO
BREÑA
1350
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. CENTRO FOLKLORICO DEL MAGISTERIO
1351
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. CENTRO FOLKLORICO DEL MAGISTERIO
1352
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
1353
LIMA
METROPOLITANA
1354
UGEL
TIPO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783851410814
PROFESOR
BASICO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783851410815
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
BREÑA
E.T.P.
BASICO
ESTATAL
BREÑA
E.T.P.
BASICO
I.E. COMP EDUC EXP AUGUSTO PEREZ ARANIBAR
MAGDALENA
E.T.P.
03 - CERCADO
I.E. PROMAE ARTES GRAFICAS
LA VICTORIA
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. PROMAE ARTES GRAFICAS
1355
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
1356
LIMA
METROPOLITANA
1357
I.E. CENTRO FOLKLORICO DEL MAGISTERIO
DISTRITO
BREÑA
E.T.P.
NIVEL / CICLO
CODIGO NEXUS
CARACTERISTICAS
03 - CERCADO
NOMBRE
BASICO
CARGO
JOR. LAB.
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
CAP. RS. 280-2001-ED
REUB. E PLAZA
CE. T.G.F. - RD. N°5441-01
REUBICACION DE PLAZA VACANTE : Resolución Nº 469-2007
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 6904-09UGEL03
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 6904-09UGEL03
CESE DE PERSONAL NOMBRADO : SOLARI AMORETTI, LUISA, Resolución Nº
2764-06
CAP. RS. 280-2001-ED.
CAP. RS. 280-2001-ED
CESE DE PERSONAL NOMBRADO : PITA MARTINEZ, MARIO DAVID,
Resolución Nº 2815-06
CAP. RS. 280-2001-ED.
CAP. RS. 280-2001-ED
CESE DE RIVAS SANCHEZ, LEONARDO EMILIO - RD. 2328-03
CAP. ES. 280-2001-ED
.CAP. RS. 280-2001-ED
CESE POR FALLECIMIENTO DE: VILCHEZ SCHEBESTA, CARLOS ALBERTO,
Resolución Nº 9562-2010-UGEL.03
REUBICACION DE PLAZA - RD. N°5441-01
CESE DE PERSONAL NOMBRADO : SORIA PANDURO, MONICA, Resolución
Nº 2355-07
CESE POR FALLECIMIENTO DE: MEZA GALLEGOS DE MEDINA, BETTY MARIA,
Resolución Nº 4856-09UGEL03
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: LAZON GUTIERREZ, ELIAS ULDARICO,
Resolución Nº 00926-2012
CESE A SOLICITUD DE: URQUIAGA CABELLO, HERMINIA LUZ, Resolución Nº
03817-2011
C/ DE ROMAN VELASCO RUTH - RD. N°4111-04
PZA REUB. - RD. N°5441-01
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE: OLAECHEA MENESES, LEONOR
ROSARIO, Resolución Nº 1685-2010-R.AREQ.
70º Disposición Final de la Ley Nº 29289
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 05370-2010-UGEL.03
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 8406-09UGEL03
PLZ. REUB. DEL CE. 1031 - RD. N° 5441-01
C/ DE RAMIREZ GOICOCHEA DE BOJORQUEZ, MARIA DEL SOCORRO - RD.
Nº5900-05
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 7405-09UGEL03
42
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
VACANTE
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
TIPO DE
VACANTE
30 HORAS
EDUCACION ESPECIAL ESPECIAL
PLAZA
ORGANICA
PROFESOR
30 HORAS
RETARDO MENTAL
PLAZA
ORGANICA
786841418816
PROFESOR
30 HORAS
RETARDO MENTAL
PLAZA
ORGANICA
POLIDOCENTE
COMPLETO
786841418819
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL ESPECIAL
PLAZA
ORGANICA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
786881418812
PROFESOR
30 HORAS
RETARDO MENTAL
PLAZA
ORGANICA
ESPECIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
789851017811
PROFESOR
30 HORAS
TERAPIA FISICA Y REHABILITACION
PLAZA
ORGANICA
E.B.E.
ESPECIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783811413811
PROFESOR
30 HORAS
SERVICIO SOCIAL
PLAZA
ORGANICA
BREÑA
E.B.E.
ESPECIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783811413815
PROFESOR
30 HORAS
PSICOLOGIA
PLAZA
ORGANICA
I.E. BEATRIZ CISNEROS
BREÑA
E.B.E.
ESPECIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783811413819
PROFESOR
30 HORAS
TERAPIA FISICA Y REHABILITACION
PLAZA
ORGANICA
03 - CERCADO
I.E. BEATRIZ CISNEROS
BREÑA
E.B.E.
ESPECIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
786891418813
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION ESPECIAL
PLAZA
ORGANICA
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. BEATRIZ CISNEROS
BREÑA
E.B.E.
ESPECIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
789851017816
PROFESOR
30 HORAS
TERAPIA OCUPACIONAL
PLAZA
ORGANICA
1387
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 0707 LAS PALOMITAS
LIMA - CERCADO
E.B.E.
ESPECIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783841413812
PROFESOR
30 HORAS
ESTIMULACION TEMPRANA
PLAZA
ORGANICA
1388
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 0707 LAS PALOMITAS
LIMA - CERCADO
E.B.E.
ESPECIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783841413814
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION INCIAL
PLAZA
ORGANICA
1389
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 0707 LAS PALOMITAS
LIMA - CERCADO
E.B.E.
ESPECIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783841413815
PROFESOR
30 HORAS
PSICOLOGIA
PLAZA
ORGANICA
1390
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 0707 LAS PALOMITAS
LIMA - CERCADO
E.B.E.
ESPECIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783841413818
PROFESOR
30 HORAS
TECNOLOGIA MEDICA
PLAZA
ORGANICA
1391
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 0707 LAS PALOMITAS
LIMA - CERCADO
E.B.E.
ESPECIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
786801417811
PROFESOR
30 HORAS
RETARDO MENTAL
PLAZA
ORGANICA
1392
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 0707 LAS PALOMITAS
LIMA - CERCADO
E.B.E.
ESPECIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
787891419817
PROFESOR
30 HORAS
RETARDO MENTAL
PLAZA
ORGANICA
1393
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 0707 LAS PALOMITAS
LIMA - CERCADO
E.B.E.
ESPECIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
789811014818
PROFESOR
30 HORAS
RETARDO MENTAL
PLAZA
ORGANICA
1394
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 0707 LAS PALOMITAS
LIMA - CERCADO
E.B.E.
ESPECIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
789851017819
PROFESOR
30 HORAS
TERAPIA OCUPACIONAL
PLAZA
ORGANICA
1395
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 0014 LA SAGRADA FAMILIA
MAGDALENA
E.B.E.
ESPECIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783831417812
PROFESOR
30 HORAS
RETARDO MENTAL
PLAZA
ORGANICA
1396
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 0014 LA SAGRADA FAMILIA
MAGDALENA
E.B.E.
ESPECIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783841413816
PROFESOR
30 HORAS
AUDICION Y LENGUAJE
PLAZA
ORGANICA
1397
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 0014 LA SAGRADA FAMILIA
MAGDALENA
E.B.E.
ESPECIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783841413817
PROFESOR
30 HORAS
RETARDO MENTAL
PLAZA
ORGANICA
1398
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 0014 LA SAGRADA FAMILIA
MAGDALENA
E.B.E.
ESPECIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783881413812
PROFESOR
30 HORAS
TERAPIA FISCA Y REHABILITACION
PLAZA
ORGANICA
1399
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 0014 LA SAGRADA FAMILIA
MAGDALENA
E.B.E.
ESPECIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783881413814
PROFESOR
30 HORAS
PSICOLOGIA
PLAZA
ORGANICA
1400
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 0014 LA SAGRADA FAMILIA
MAGDALENA
E.B.E.
ESPECIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783881413818
PROFESOR
30 HORAS
PSICOLOGIA
PLAZA
ORGANICA
1401
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 0014 LA SAGRADA FAMILIA
MAGDALENA
E.B.E.
ESPECIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
786801418813
PROFESOR
30 HORAS
RETARDO MENTAL
PLAZA
ORGANICA
1402
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 0014 LA SAGRADA FAMILIA
MAGDALENA
E.B.E.
ESPECIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
786801418815
PROFESOR
30 HORAS
RETARDO MENTAL
PLAZA
ORGANICA
1403
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 0014 LA SAGRADA FAMILIA
MAGDALENA
E.B.E.
ESPECIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
786801418817
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION ESPECIAL
PLAZA
ORGANICA
1404
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 0014 LA SAGRADA FAMILIA
MAGDALENA
E.B.E.
ESPECIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
786821418817
PROFESOR
30 HORAS
RETARDO MENTAL
PLAZA
ORGANICA
Nº
DRE
1376
LIMA
METROPOLITANA
1377
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. SAN BARTOLOME
LIMA - CERCADO
E.B.E.
1378
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. SAN BARTOLOME
LIMA - CERCADO
1379
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. SAN BARTOLOME
1380
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
1381
LIMA
METROPOLITANA
1382
UGEL
TIPO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
786801410816
PROFESOR
ESPECIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
786821412814
E.B.E.
ESPECIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
LIMA - CERCADO
E.B.E.
ESPECIAL
ESTATAL
I.E. SAN BARTOLOME
LIMA - CERCADO
E.B.E.
ESPECIAL
03 - CERCADO
I.E. SAN BARTOLOME
LIMA - CERCADO
E.B.E.
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. BEATRIZ CISNEROS
BREÑA
1383
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. BEATRIZ CISNEROS
1384
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
1385
LIMA
METROPOLITANA
1386
I.E. SAN BARTOLOME
DISTRITO
LIMA - CERCADO
E.B.E.
NIVEL / CICLO
CODIGO NEXUS
CARACTERISTICAS
03 - CERCADO
NOMBRE
ESPECIAL
CARGO
JOR. LAB.
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
CESE A SOLICITUD DE: MORAN MORAN, GLORIA JULIA, Resolución Nº
03799-2011
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 8406-09UGEL.03
CESE A SOLICITUD DE: SIERRALTA TINEO, DINA AUREA, Resolución Nº
02661-2010-UGEL.03
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE: MENDOZA VELASQUEZ, JULIA
IRMA, Resolución Nº 0111-2012 UGELAREQUIPA
CESE POR INCAPACIDAD FISICA O MENTAL DE: RABI RAMIREZ, FERMINA
LUISA, Resolución Nº 5187-09UGEL03
70º Disposición Final de la Ley Nº 29289
NOMB. DIRECTIVO DE NELLY ASCENCIO OVALLE - RD. N°1378-95
NOMB. DIRECTIVO DE DIANA YANASHIRO TOKUMOTO - RD. N°481-95
PZA REUB. DEL CE. 1028 - RD. N°5441-01
CESE POR SEPARACION DEFINITIVA DE: MORALES BONILLA, MARIA CECILIA,
Resolución Nº 04839-2010
70º Disposición Final de la Ley Nº 29289
PZA REUB. DEL CE. 103 - RD. N°5441-01.
C/ DE RUIZ LOPEZ, LORENA FABIOLA - RD. Nº6507-05.
PZA. REUB. CEE.N00º - RD. Nº4673-03
RESOLUCION : RD N§. 5441-01 REUB. PLAZA CE 103 AP. 01-09-01
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 06782-2011
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 06782-2011
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 06782-2011
70º Disposición Final de la Ley Nº 29289
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 03642-2010-DUGEL.03
REASIGNACION POR EXCEDENCIA DE:FLORES LINARES, VANESSA MAGALY,
Resolución N° 1917-2013 UGEL.03
CESE DE : MORALES DONAYRE, DELIA ROSA, Resolución Nº 2202-08
C/ DE SOLIS DIAZ, BERNARDO - RD. Nº4829-05
PZA REUB. DEL CE. N° 1067 SEGUN - RD. N°1548-00
C/ DE DIAZ MORA, DIANA HELENA - RD. Nº3557-05
REASIGNACION POR EXCEDENCIA DE:PADILLA ACOSTA, MARIA, Resolución
N° 1917-2013 UGEL.03
REASIGNACION POR UNIDAD FAMILIAR DE: CORONADO ROSALES,
GUISSELLA, Resolución Nº RDR-CALLAO-579-2012
REASIGNACION POR EXCEDENCIA DE:MAIDANA CUADROS, TERESA
MARGARITA, Resolución N° 1917-2013 UGEL.03
CESE A SOLICITUD DE: ARRIETA MATOS, CARMEN FERMINA, Resolución Nº
01587-2011
43
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
VACANTE
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
TIPO DE
VACANTE
30 HORAS
EDUCACION ESPECIAL
PLAZA
ORGANICA
PROFESOR
30 HORAS
TECNOLOGIA MEDICA
PLAZA
ORGANICA
783881413810
PROFESOR
30 HORAS
PSICOLOGIA
PLAZA
ORGANICA
POLIDOCENTE
COMPLETO
783881413811
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION ESPECIAL
PLAZA
ORGANICA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783881413813
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION ESPECIAL
PLAZA
ORGANICA
ESPECIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783881413819
PROFESOR
30 HORAS
PSICOLOGIA
PLAZA
ORGANICA
E.B.E.
ESPECIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783891416815
PROFESOR
30 HORAS
SERVICIO SOCIAL
PLAZA
ORGANICA
LA VICTORIA
E.B.E.
ESPECIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
786811410819
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION ESPECIAL
PLAZA
ORGANICA
I.E. Nº 010 SOLIDARIDAD
LA VICTORIA
E.B.E.
ESPECIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
789831017812
PROFESOR
30 HORAS
TECNOLOGIA MEDICA
PLAZA
ORGANICA
03 - CERCADO
I.E. Nº 010 SOLIDARIDAD
LA VICTORIA
E.B.E.
ESPECIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
789831017818
PROFESOR
30 HORAS
AUDICION Y LENGUAJE
PLAZA
ORGANICA
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 0009 SANTA LUCIA
LIMA - CERCADO
E.B.E.
ESPECIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783881413817
PROFESOR
30 HORAS
TERAPIA FISICA Y REHABILITACION
PLAZA
ORGANICA
1416
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 0009 SANTA LUCIA
LIMA - CERCADO
E.B.E.
ESPECIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
789821413816
PROFESOR
30 HORAS
TERAPIA OCUPACIONAL
PLAZA
ORGANICA
1417
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 0008 PERU HOLANDA
JESUS MARIA
E.B.E.
ESPECIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783861413813
PROFESOR
30 HORAS
TECNOLOGIA MEDICA
PLAZA
ORGANICA
1418
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 0006 REPUBLICA DOMINICANA
LIMA - CERCADO
E.B.E.
ESPECIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
786821410817
PROFESOR
30 HORAS
TRABAJO SOCIAL
PLAZA
ORGANICA
1419
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 0006 REPUBLICA DOMINICANA
LIMA - CERCADO
E.B.E.
ESPECIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
786891410819
PROFESOR
30 HORAS
TERAPIA DE LENGUAJE
PLAZA
ORGANICA
1420
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 0001 CORAZON DE MARIA
MAGDALENA
E.B.E.
ESPECIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783841413819
PROFESOR
30 HORAS
RETARDO MENTAL
PLAZA
ORGANICA
1421
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 0001 CORAZON DE MARIA
MAGDALENA
E.B.E.
ESPECIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783891413810
PROFESOR
30 HORAS
RETARDO MENTAL
PLAZA
ORGANICA
1422
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 0001 CORAZON DE MARIA
MAGDALENA
E.B.E.
ESPECIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
786831410817
PROFESOR
30 HORAS
RETARDO MENTAL
PLAZA
ORGANICA
1423
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 0001 CORAZON DE MARIA
MAGDALENA
E.B.E.
ESPECIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
789831017814
PROFESOR
30 HORAS
TERAPAIA FISICA Y REHABILITACION
PLAZA
ORGANICA
1424
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
CEBE LUDWING VAN BEETHOVEN
LIMA - CERCADO
E.B.E.
ESPECIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
789811416813
PROFESOR
30 HORAS
AUDICION Y LENGUAJE
PLAZA
ORGANICA
1425
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
CEBE LUDWING VAN BEETHOVEN
LIMA - CERCADO
E.B.E.
ESPECIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
789811416817
PROFESOR
30 HORAS
AUDICION Y LENGUAJE
PLAZA
ORGANICA
1426
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
CEBE LUDWING VAN BEETHOVEN
LIMA - CERCADO
E.B.E.
ESPECIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
789841418812
PROFESOR
30 HORAS
AUDICION Y LENGUAJE
PLAZA
ORGANICA
1427
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
CEBE LUDWING VAN BEETHOVEN
LIMA - CERCADO
E.B.E.
ESPECIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
789891412817
PROFESOR
30 HORAS
AUDICION Y LENGUAJE
PLAZA
ORGANICA
1428
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
CEBE LUDWING VAN BEETHOVEN
LIMA - CERCADO
E.B.E.
ESPECIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
789891415812
PROFESOR
30 HORAS
AUDICION Y LENGUAJE
PLAZA
ORGANICA
1429
LIMA
METROPOLITANA
E.B.R.
INICIAL
04 - COMAS
3062
COMAS
04 - COMAS
3062
COMAS
04 - COMAS
895
COMAS
04 - COMAS
895
COMAS
04 - COMAS
LUIS ENRIQUE XVII - CHACRA CERRO
COMAS
Nº
DRE
1405
LIMA
METROPOLITANA
1406
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 0014 LA SAGRADA FAMILIA
MAGDALENA
E.B.E.
1407
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 010 SOLIDARIDAD
LA VICTORIA
1408
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 010 SOLIDARIDAD
1409
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
1410
LIMA
METROPOLITANA
1411
TIPO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
786851418815
PROFESOR
ESPECIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
786881418817
E.B.E.
ESPECIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
LA VICTORIA
E.B.E.
ESPECIAL
ESTATAL
I.E. Nº 010 SOLIDARIDAD
LA VICTORIA
E.B.E.
ESPECIAL
03 - CERCADO
I.E. Nº 010 SOLIDARIDAD
LA VICTORIA
E.B.E.
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 010 SOLIDARIDAD
LA VICTORIA
1412
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
I.E. Nº 010 SOLIDARIDAD
1413
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
1414
LIMA
METROPOLITANA
1415
1431
1432
1433
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
03 - CERCADO
NOMBRE
I.E. Nº 0014 LA SAGRADA FAMILIA
DISTRITO
MAGDALENA
E.B.E.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
NIVEL / CICLO
CODIGO NEXUS
CARACTERISTICAS
1430
UGEL
ESPECIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
CARGO
JOR. LAB.
30 HORAS
787871017012
PROFESOR
787891017017
PROFESOR
782871910013
PROFESOR
787881013016
PROFESOR
787841013015
PROFESOR
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
REASIGNACION POR EXCEDENCIA DE:VASQUEZ CENTENO, ANANI MAVEL,
Resolución N° 1917-2013 UGEL.03
REASIGNACION POR EXCEDENCIA DE:VIVANCO PELAYO, SANDRA ESTHER,
Resolución N° 4406-2013 UGEL.03
PZA. REUB. - RD. Nº6410-05.
C/ DE MIRANDA COLL CARDENAS, DIANA LAURA - RD. Nº5151-05
REUB. DE PZA VCTE - RD. Nº1828-06
REUB. DE PZA VCTE - RD. Nº5125-05
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 8406-09UGEL03
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: RIVERA SANTIBANEZ, DELFOR FLAVIO,
Resolución Nº 6107-2013 UGEL.03
70º Disposición Final de la Ley Nº 29289
70º Disposición Final de la Ley Nº 29289
REUB. DE PZA VCTE - RD. Nº1583-06
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 05072-2012UGEL03
PZA. REUB. - RD. Nº4435-06
CESE A SOLICITUD DE: SOLANO PERALTA, WALTER FLAVIO, Resolución Nº
3495-09UGEL03
CESE A SOLICITUD DE: ARGUEDAS LOZA DE MORA, IRMA YOLANDA,
Resolución Nº 2756-09UGEL03
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 05150-2011
REAS. INTERREGION (U.S.E. A REGION) DE SEGURA CARDENAS, FRANCISCA
RUDHY - RD. N°4191-02
CESE POR FALLECIMIENTO DE: IRIARTE ROCANO, BRIGIDA JANETH,
Resolución Nº 07275-2011
70º Disposición Final de la Ley Nº 29289
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 1770-2013 UGEL.03
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 1770-2013UGEL03
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 1770-2013UGEL03
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 1770-2013UGEL03
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 1770-2013 UGEL.03
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: LOPEZ PIZARRO DE GAMARRA, BERTA
MARGARITA, Resolución Nº 3498-2013
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
44
Nº
DRE
1434
LIMA
METROPOLITANA
1435
LIMA
METROPOLITANA
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
UGEL
NOMBRE
DISTRITO
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
E.B.R.
04 - COMAS
SANTA LUZMILA
VACANTE
NIVEL / CICLO
INICIAL
CARACTERISTICAS
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
COMAS
E.B.R.
04 - COMAS
C.C. LA PASCANA
COMAS
04 - COMAS
C.C. LA PASCANA
COMAS
04 - COMAS
C.C. LA PASCANA
COMAS
04 - COMAS
C.C. LA PASCANA
COMAS
04 - COMAS
C.C. LA PASCANA
COMAS
04 - COMAS
888 SEÑOR DE LOS MILAGROS
COMAS
04 - COMAS
LUIS ENRIQUE XIV - COLLIQUE QUINTA ZONA
COMAS
04 - COMAS
LUIS ENRIQUE XIV - COLLIQUE QUINTA ZONA
COMAS
04 - COMAS
LUIS ENRIQUE XIII - SAN CARLOS
COMAS
04 - COMAS
FE Y ALEGRIA Nº 13
COMAS
04 - COMAS
891
COMAS
04 - COMAS
LUIS ENRIQUE II
COMAS
04 - COMAS
LUIS ENRIQUE II
COMAS
04 - COMAS
SANGARARA
COMAS
04 - COMAS
01 AÑO NUEVO
COMAS
04 - COMAS
03
COMAS
04 - COMAS
03
COMAS
04 - COMAS
12
COMAS
04 - COMAS
12
COMAS
04 - COMAS
316 SAN FELIPE
COMAS
04 - COMAS
326
COMAS
04 - COMAS
328
COMAS
04 - COMAS
328
COMAS
04 - COMAS
337
COMAS
04 - COMAS
337
COMAS
04 - COMAS
341
COMAS
04 - COMAS
C.E.I. 353
COMAS
04 - COMAS
363
COMAS
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
TIPO
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
CONVENIO
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
CODIGO NEXUS
CARGO
JOR. LAB.
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
30 HORAS
785891915015
PROFESOR
INICIAL
30 HORAS
780811911012
PROFESOR
780821919016
PROFESOR
780871919016
PROFESOR
787881013012
PROFESOR
787881013018
PROFESOR
783881919013
PROFESOR
787811013014
PROFESOR
787811013018
PROFESOR
783871915015
PROFESOR
788841016010
PROFESOR
783891915018
PROFESOR
783831914015
PROFESOR
783851915012
PROFESOR
785801911019
PROFESOR
785851911015
PROFESOR
785831911011
PROFESOR
785831911019
PROFESOR
785811914010
PROFESOR
787891017019
PROFESOR
785861914016
PROFESOR
785801914018
PROFESOR
785821913010
PROFESOR
787881013019
PROFESOR
783871915012
PROFESOR
787831017015
PROFESOR
785831914017
PROFESOR
782841917019
PROFESOR
787801015013
PROFESOR
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
TIPO DE
VACANTE
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 5298-2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 5975 - 2011
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE: PEÑA JOYO, YNDARA GABY,
Resolución Nº 1051-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: FLORES SOLORZANO, ROSA MIRIAM,
Resolución Nº 3498-2013
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 5297-2013
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 5297-2013
CAP. RS 280-2001-ED
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 2231-2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 05298-2013
CESE POR INCAPACIDAD FISICA O MENTAL DE: JIMENEZ ANTICONA, MARIA
VICTORIA, Resolución Nº 2505-2013
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:GONZALES SANTOS, ANA
MARIA, Resolución N° 0960 - 2013
CESE A SOLICITUD DE: LLOCLLA NUNEZ, GOSVINDA, Resolución Nº 34862013
CESE POR INCAPACIDAD FISICA O MENTAL DE: BOJORQUEZ HUERTA,
MARIA ELIZABETH, Resolución Nº 6708 - 2011
CESE A SOLICITUD DE: VERGARA CABALLERO, EUGENIA AMELIA, Resolución
Nº 1994 - 2012
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: FERNANDEZ FERREYRA, ANITA MARGOT,
Resolución Nº 3498-2013
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: LEYVA ORRILLO, FELICITAS ROSA, Resolución
Nº 3498-2013
CESE POR FALLECIMIENTO DE: CISNEROS YARASCA, YOLY GISELA,
Resolución Nº 1538 - 2012
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 5297-2013
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 5297-2013
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
CESE POR INCAPACIDAD FISICA O MENTAL DE: PIÑAS ALIAGA, ARMANDA
HILDA, Resolución Nº 3731-2013
CESE POR FALLECIMIENTO DE: NOVILLO ALVAREZ, NELLY ZARELA,
Resolución Nº 4180 - 2011
QUINCUAGESIMA CUARTA DISPOSICION FINAL DE LA LEY Nº 29465
45
Nº
DRE
1463
LIMA
METROPOLITANA
1464
LIMA
METROPOLITANA
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
UGEL
NOMBRE
DISTRITO
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
E.B.R.
04 - COMAS
368
VACANTE
NIVEL / CICLO
INICIAL
CARACTERISTICAS
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
COMAS
E.B.R.
04 - COMAS
370
COMAS
04 - COMAS
371 JESUS MI BUEN PASTOR
COMAS
04 - COMAS
LA FE DE MARIA
COMAS
04 - COMAS
866 NUESTRA SEÑORA DE LA NUBE
COMAS
04 - COMAS
886 EL PINAR
COMAS
04 - COMAS
3066 SEÑOR DE LOS MILAGROS
COMAS
04 - COMAS
8170 CESAR VALLEJO - COMAS
COMAS
04 - COMAS
8160 "LOS CHASQUIS"
COMAS
04 - COMAS
I.E. 3059 "REPUBLICA DE ISRAEL"
COMAS
04 - COMAS
I.E. 3059 "REPUBLICA DE ISRAEL"
COMAS
04 - COMAS
I.E. 3068 "SAN JUDAS TADEO"
COMAS
04 - COMAS
I.E. 3068 "SAN JUDAS TADEO"
COMAS
04 - COMAS
I.E. 3068 "SAN JUDAS TADEO"
COMAS
04 - COMAS
I.E. 3068 "SAN JUDAS TADEO"
COMAS
04 - COMAS
I.E. 3068 "SAN JUDAS TADEO"
COMAS
04 - COMAS
I.E. 3068 "SAN JUDAS TADEO"
COMAS
04 - COMAS
331 DIVIDO NIÑO DE JESUS
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
MODULO SANTA ROSA
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
C.E.I. 323 AUGUSTO B. LEGUIA
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
C.E.I. 323 AUGUSTO B. LEGUIA
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
I.E.I. 332 SANTA ROSA
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
C.E.I. 333
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
C.E.I. 343 SAN PEDRO DE CHOQUE
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
C.E.I. 344 SAGRADOS CORAZONES DE JESUS
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
C.E.I. 380 LOS ANGELES
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
C.E.I. 382
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
C.E.I. MODULO LAS ANIMAS
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
C.E.I. 587 ANGELES DE LA GUARDA
PUENTE PIEDRA
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
TIPO
ESTATAL
CONVENIO
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
CODIGO NEXUS
CARGO
JOR. LAB.
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
30 HORAS
780891910013
PROFESOR
INICIAL
30 HORAS
783871919016
PROFESOR
785891912014
PROFESOR
785821912013
PROFESOR
785851912012
PROFESOR
785881915010
PROFESOR
780891918012
PROFESOR
780811914011
PROFESOR
783811916014
PROFESOR
782801916013
PROFESOR
787841013010
PROFESOR
780821910012
PROFESOR
783891919010
PROFESOR
783891919015
PROFESOR
785871913010
PROFESOR
787841013013
PROFESOR
787841013016
PROFESOR
782851914018
PROFESOR
780871914018
PROFESOR
782851910016
PROFESOR
782851910017
PROFESOR
782811917013
PROFESOR
785821915019
PROFESOR
787821013015
PROFESOR
787821013010
PROFESOR
780801914016
PROFESOR
782861917018
PROFESOR
787891013013
PROFESOR
782871917010
PROFESOR
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
TIPO DE
VACANTE
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 5880-2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 2589-2012
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE: ZAVALA CHAUPIN, LILIAM
EMILIA, Resolución Nº 0479-2013-UGEL.07
CESE A SOLICITUD DE: ZENON JARA, NELI DOMITILA, Resolución Nº 5028 2012
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE: COPAJA PAULINO, JOSEFINA
LUDY, Resolución Nº 1275-2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 1256-2012
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 5880-2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 5300-2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 5299-2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 0624 - 2011
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 624 - 2011
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 5639 - 2011
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 2679 - 2011
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 5297-2013
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
REUBICACION DE PLAZA VACANTE RD. 7795-2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE RD. 7795-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: RONDON ALDAVE, VILMA NERIDE,
Resolución Nº 3498-2013
CESE POR FALLECIMIENTO DE: OMAREDA VARGAS, JESUS ELENA,
Resolución Nº 1541-2013
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:AGUILAR CALERO, ESTELA
NOEMI, Resolución N° 801-2012
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 5297 - 2013
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 5880-2013
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:ZAPATA DE GUERRERO,
YOLANDA, Resolución N° 8354-2012
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
REASIGNACION POR UNIDAD FAMILIAR DE: MORALES MONCADA, MARIA
YSABEL, Resolución Nº 0377-2013
46
Nº
DRE
1492
LIMA
METROPOLITANA
1493
LIMA
METROPOLITANA
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
UGEL
NOMBRE
DISTRITO
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
E.B.R.
04 - COMAS
C.E.I. 588 EMILIA BARCIA BONIFF
VACANTE
NIVEL / CICLO
INICIAL
CARACTERISTICAS
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
PUENTE PIEDRA
E.B.R.
04 - COMAS
C.E.I. 593 MILAGROSA CRUZ DE MOTUPE
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
C.E.I. 600 ANTONIO RAIMUNDO
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
C.E.I. 602 LA CAPITANA
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
C.E.I. 312
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
C.E.I. 586 EL DORADO
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
C.E.I. 586 EL DORADO
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
I.E.I. 608 MERCURIO
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
SAN LUIS GONZAGA
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
SAN LUIS GONZAGA
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
LOS CARIÑOSITOS
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
LOS CARIÑOSITOS
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
LOS CARIÑOSITOS
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
CARRUSEL DE NIÑOS
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
CARRUSEL DE NIÑOS
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
CARRUSEL DE NIÑOS
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
CRISTO LUZ DEL MUNDO
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
CRISTO LUZ DEL MUNDO
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
CRISTO LUZ DEL MUNDO
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
C.E.I. EL PROGRESO I SECTOR
CARABAYLLO
04 - COMAS
C.E.I. EL PROGRESO I SECTOR
CARABAYLLO
04 - COMAS
I.E.I. Nº 900 ESTRELLITAS DE FATIMA
CARABAYLLO
04 - COMAS
I.E.I. Nº 900 ESTRELLITAS DE FATIMA
CARABAYLLO
04 - COMAS
C.E.I. LUIS ENRIQUE I - EL PROGRESO
CARABAYLLO
04 - COMAS
C.E.I. LUIS ENRIQUE I - EL PROGRESO
CARABAYLLO
04 - COMAS
C.E.I. LUIS ENRIQUE I - EL PROGRESO
CARABAYLLO
04 - COMAS
C.E.I. 384
CARABAYLLO
04 - COMAS
C.E.I. 384
CARABAYLLO
04 - COMAS
C.E.I. 384
CARABAYLLO
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
TIPO
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
CONVENIO
CONVENIO
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
CODIGO NEXUS
CARGO
JOR. LAB.
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
30 HORAS
780871911010
PROFESOR
INICIAL
30 HORAS
787861013019
PROFESOR
785831916013
PROFESOR
787891013011
PROFESOR
782871918016
PROFESOR
787861013010
PROFESOR
787871013016
PROFESOR
787871013011
PROFESOR
782821910014
PROFESOR
787871013014
PROFESOR
787811011010
PROFESOR
787811011013
PROFESOR
787811011016
PROFESOR
787811011017
PROFESOR
787841011012
PROFESOR
787841011018
PROFESOR
787811011011
PROFESOR
787811011015
PROFESOR
787811011019
PROFESOR
782871915011
PROFESOR
782871915016
PROFESOR
780841910018
PROFESOR
780891912013
PROFESOR
782801915011
PROFESOR
787801017010
PROFESOR
787801017013
PROFESOR
787871017011
PROFESOR
787871017014
PROFESOR
787871017015
PROFESOR
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
TIPO DE
VACANTE
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 5298-2013
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 5299-2013
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 5297-2013
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 2297-2013
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 624-2011
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: RONDAN AGUILAR, GRETA ALICIA,
Resolución Nº 3498-2013
CESE A SOLICITUD DE: CABELLO LLACSA, ISABEL, Resolución Nº 3487 - 2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 5297 - 2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 624-2011
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE: SALINAS VENTURO, NORMA
LUZ, Resolución Nº 10061-2012
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
47
Nº
DRE
1521
LIMA
METROPOLITANA
1522
LIMA
METROPOLITANA
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
UGEL
NOMBRE
DISTRITO
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
E.B.R.
04 - COMAS
C.E. 896
VACANTE
NIVEL / CICLO
INICIAL
CARACTERISTICAS
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
CARABAYLLO
E.B.R.
04 - COMAS
I.E.I. 615 SEÑOR DE LOS MILAGROS
ANCON
04 - COMAS
I.E.I. 330 ANCON
ANCON
04 - COMAS
C.E.I. 388 VILLA LOS ROSALES
ANCON
04 - COMAS
C.E.I. 388 VILLA LOS ROSALES
ANCON
04 - COMAS
C.E.I. 594 VILLA ESTELA
ANCON
04 - COMAS
I.E.I. 892 ANCON
SANTA ROSA
04 - COMAS
C.E.I. 898
ANCON
04 - COMAS
C.E.I. 898
ANCON
04 - COMAS
C.E.I. 898
ANCON
04 - COMAS
C.E. 8175
CARABAYLLO
04 - COMAS
C.E. 8175
CARABAYLLO
04 - COMAS
C.E.I. 329 LA FLOR
CARABAYLLO
04 - COMAS
I.E.I. JOSE SACO ROJAS
CARABAYLLO
04 - COMAS
C.E.I. 878 NIÑO JESUS DEL GRAN PODER
CARABAYLLO
04 - COMAS
C.E.I. 878 NIÑO JESUS DEL GRAN PODER
CARABAYLLO
04 - COMAS
C.E.I. 878 NIÑO JESUS DEL GRAN PODER
CARABAYLLO
04 - COMAS
C.E.I. 882 VILLA ESPERANZA
CARABAYLLO
04 - COMAS
C.E.I. 884
CARABAYLLO
04 - COMAS
C.E.I. 890 HIROITO
CARABAYLLO
04 - COMAS
I.E.I. 8184 SAN BENITO
CARABAYLLO
04 - COMAS
I.E.I. 8184 SAN BENITO
CARABAYLLO
04 - COMAS
C.E.I. 315 SANTA ISABEL
CARABAYLLO
04 - COMAS
C.E.I. 315 SANTA ISABEL
CARABAYLLO
04 - COMAS
C.E.I. 611 COOVITIOMAR
SANTA ROSA
04 - COMAS
C.E.I. 611 COOVITIOMAR
SANTA ROSA
04 - COMAS
I.E.I. Nº 8190 SOL NACIENTE
CARABAYLLO
04 - COMAS
I.E.I. Nº 8190 SOL NACIENTE
CARABAYLLO
04 - COMAS
I.E.I. Nº 8190 SOL NACIENTE
CARABAYLLO
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
TIPO
CONVENIO
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
CODIGO NEXUS
CARGO
JOR. LAB.
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
30 HORAS
787891017010
INICIAL
PROFESOR
30 HORAS
788811019019
PROFESOR
785861916012
PROFESOR
785861916017
PROFESOR
787821017014
PROFESOR
787821017010
PROFESOR
785871916018
PROFESOR
780831910016
PROFESOR
780891912012
PROFESOR
787871017013
PROFESOR
785811915017
PROFESOR
787841011019
PROFESOR
785821916012
PROFESOR
785821916019
PROFESOR
780821912019
PROFESOR
787891017013
PROFESOR
787891017016
PROFESOR
785801916013
PROFESOR
785851916014
PROFESOR
780851912015
PROFESOR
787831017014
PROFESOR
787851017019
PROFESOR
780861911017
PROFESOR
785861914010
PROFESOR
782871917015
PROFESOR
788891010010
PROFESOR
780801914018
PROFESOR
780851911011
PROFESOR
785811913011
PROFESOR
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
TIPO DE
VACANTE
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE: RUIZ SANTANA, SOFIA
MARIELLA, Resolución Nº 1273 - 2013 UGEL.02
CESE A SOLICITUD DE: CALDERON BORBOY, ROSA RAMONA, Resolución Nº
1323 - 2009
REASIGNACION POR UNIDAD FAMILIAR DE: BAILON CURIOSO, ROSA DEL
CARMEN, Resolución Nº 1272-2013 UGEL.02
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:SALAZAR CASTILLO, ROSA
MARIA, Resolución N° 0804 - 2012
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 5880 - 2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 624-2011
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 5298 - 2013
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: MOSCOSO PUYO, JAIRA GADITA, Resolución
Nº 3498 - 2013
REASIGNACION POR UNIDAD FAMILIAR DE: RECOBA MEDRANO, JULIA
MARIA, Resolución Nº 1560 - 2013 UGEL.03
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 2335 - 2013
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
REASIGNACION POR RUPTURA DE RELACIONES HUMANAS DE:AGUIRRE
YATACO, MARIA ELBA, Resolución N° 4626 - 2012
REASIGNACION POR RUPTURA DE RELACIONES HUMANAS DE:JIMENEZ
ANTICONA, MARIA VICTORIA, Resolución N° 1673 - 2012
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 5298 - 2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 2297 - 2013
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 5298 - 2013
CESE POR FALLECIMIENTO DE: BLAS DE IGLESIAS, ANA MARIA, Resolución
Nº 5324 - 2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 1984-2013
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE: YARASCA SULCA, LIDIA
ROXANA, Resolución Nº 1218-2013-UGEL.02
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 4219-20111
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 624-2011
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 5299 - 2013
48
Nº
DRE
1550
LIMA
METROPOLITANA
1551
LIMA
METROPOLITANA
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
UGEL
NOMBRE
DISTRITO
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
E.B.R.
04 - COMAS
I.E.I. Nº 8190 SOL NACIENTE
VACANTE
NIVEL / CICLO
INICIAL
CARACTERISTICAS
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
CARABAYLLO
E.B.R.
04 - COMAS
I.E.I. Nº 8188 "FE Y ESPERANZA"
CARABAYLLO
04 - COMAS
PROFAM
SANTA ROSA
04 - COMAS
MI PEQUEÑO MUNDO
CARABAYLLO
04 - COMAS
MI PEQUEÑO MUNDO
CARABAYLLO
04 - COMAS
MI PEQUEÑO MUNDO
CARABAYLLO
04 - COMAS
MI PEQUEÑO MUNDO
CARABAYLLO
04 - COMAS
I.E. PARROQUIAL DIOCESANO "SANTO TOMAS DE VALENCIA
SANTA ROSA
04 - COMAS
SAGRADA FAMILIA APOVA
ANCON
04 - COMAS
SAGRADA FAMILIA APOVA
ANCON
04 - COMAS
SAGRADA FAMILIA APOVA
ANCON
04 - COMAS
DIVINO NIÑO DEL MILAGRO
SANTA ROSA
04 - COMAS
NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
ANCON
04 - COMAS
NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
ANCON
04 - COMAS
NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
ANCON
04 - COMAS
SANTA ROSA DE VILLA
CARABAYLLO
04 - COMAS
Nº 8163 SANTIAGO APOSTOL DE PUNCHAUCA
CARABAYLLO
04 - COMAS
SANTA MARIA DE JESUS
COMAS
04 - COMAS
FE Y ALEGRIA Nº 08
COMAS
04 - COMAS
FE Y ALEGRIA Nº 08
COMAS
04 - COMAS
FE Y ALEGRIA Nº 08
COMAS
04 - COMAS
FE Y ALEGRIA Nº 08
COMAS
04 - COMAS
FE Y ALEGRIA Nº 11
COMAS
04 - COMAS
FE Y ALEGRIA Nº 11
COMAS
04 - COMAS
FE Y ALEGRIA Nº 13
COMAS
04 - COMAS
FE Y ALEGRIA Nº 13
COMAS
04 - COMAS
2007
COMAS
04 - COMAS
2007
COMAS
04 - COMAS
2022
COMAS
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
TIPO
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
CONVENIO
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
CODIGO NEXUS
CARGO
JOR. LAB.
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
30 HORAS
787831017012
INICIAL
PROFESOR
30 HORAS
783811915019
PROFESOR
783861919018
PROFESOR
787841011010
PROFESOR
787841011011
PROFESOR
787841011013
PROFESOR
787841011016
PROFESOR
785811919017
PROFESOR
782841918018
PROFESOR
785851918016
PROFESOR
785891915012
PROFESOR
780841918018
PROFESOR
780801910010
PROFESOR
780801913019
PROFESOR
780831912011
PROFESOR
782891918015
PROFESOR
780801913017
PROFESOR
780811916019
PROFESOR
780881916012
PROFESOR
787811013012
PROFESOR
788881016014
PROFESOR
788881016019
PROFESOR
787841013012
PROFESOR
788881016013
PROFESOR
780851916014
PROFESOR
787811013010
PROFESOR
780861918010
PROFESOR
780861918019
PROFESOR
780811910015
PROFESOR
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
INICIAL
30 HORAS
PRIMARIA
30 HORAS
PRIMARIA
30 HORAS
PRIMARIA
30 HORAS
PRIMARIA
30 HORAS
PRIMARIA
30 HORAS
PRIMARIA
30 HORAS
PRIMARIA
30 HORAS
PRIMARIA
30 HORAS
PRIMARIA
30 HORAS
PRIMARIA
30 HORAS
PRIMARIA
30 HORAS
PRIMARIA
TIPO DE
VACANTE
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 1110-2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 1542-2012
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 2231 - 2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 4670 - 2012
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 0675 - 2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 5298 - 2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 4841 - 2012
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 275-2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 4774 - 2012
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 5298 - 2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 4841 - 2012
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 3919 - 2013
CESE A SOLICITUD DE: ALZAMORA SALINAS, MARTA LILIA, Resolución Nº
1537-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: RUIZ VALERA, CONSUELO NELLY, Resolución
Nº 3505-2013
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
CESE DE CHAVEZ SIFUENTES MARIA GUADALUPE RD. Nº 2365-04
CESE A SOLICITUD DE: MARTINEZ REYES, FRANCISCA, Resolución Nº 5025 2012
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
CESE POR FALLECIMIENTO DE: RAMIREZ ALARCON, MARIA ELENA,
Resolución Nº 2563-2010
CESE A SOLICITUD DE: ROCA YANQUE, ELENA, Resolución Nº 0484 - 2011
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
CESE A SOLICITUD DE: TALLEDO GUZMAN, CESAR ENRIQUE, Resolución Nº
3485-2013
CESE A SOLICITUD DE: SALDAÑA VERASTEGUI, AIDA PASCUALA, Resolución
Nº 5605-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: PONCE DE LEON CORTEZ, CARMEN ROSA,
Resolución Nº 3492-2013
49
Nº
DRE
1579
LIMA
METROPOLITANA
1580
LIMA
METROPOLITANA
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
UGEL
NOMBRE
DISTRITO
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
E.B.R.
04 - COMAS
2026
VACANTE
NIVEL / CICLO
PRIMARIA
CARACTERISTICAS
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
COMAS
E.B.R.
04 - COMAS
2031
COMAS
04 - COMAS
2033
COMAS
04 - COMAS
2038
COMAS
04 - COMAS
2040
COMAS
04 - COMAS
2047
COMAS
04 - COMAS
2047
COMAS
04 - COMAS
2047
COMAS
04 - COMAS
2048
COMAS
04 - COMAS
2048
COMAS
04 - COMAS
2048
COMAS
04 - COMAS
2048
COMAS
04 - COMAS
2048
COMAS
04 - COMAS
2048
COMAS
04 - COMAS
2049 SAN FELIPE
COMAS
04 - COMAS
2049 SAN FELIPE
COMAS
04 - COMAS
2055 PRIMERO DE ABRIL
COMAS
04 - COMAS
2055 PRIMERO DE ABRIL
COMAS
04 - COMAS
2059
COMAS
04 - COMAS
2059
COMAS
04 - COMAS
2060
COMAS
04 - COMAS
2077
COMAS
04 - COMAS
2086 PERU HOLANDA
COMAS
04 - COMAS
2100 GRAL.JUAN VELASCO ALVARADO
COMAS
04 - COMAS
3047
COMAS
04 - COMAS
3047
COMAS
04 - COMAS
3076
COMAS
04 - COMAS
3097
COMAS
04 - COMAS
8170
COMAS
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
TIPO
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
CODIGO NEXUS
CARGO
JOR. LAB.
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
PLAZA
ORGANICA
30 HORAS
780841910013
PROFESOR
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
30 HORAS
787841013018
PROFESOR
785831912013
PROFESOR
787811013017
PROFESOR
780881917015
PROFESOR
780811913014
PROFESOR
780811913018
PROFESOR
780851917013
PROFESOR
780841913010
PROFESOR
780841913015
PROFESOR
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
30 HORAS
PROFESOR
PRIMARIA
30 HORAS
EDUCACION FISICA
780841913017
30 HORAS
780881913015
PROFESOR
780881913016
PROFESOR
780881913017
PROFESOR
780801913015
PROFESOR
780801913018
PROFESOR
780851913015
PROFESOR
780851913017
PROFESOR
780811911015
PROFESOR
780811911019
PROFESOR
780871911012
PROFESOR
780841914012
PROFESOR
780851914019
PROFESOR
780881912016
PROFESOR
780871912013
PROFESOR
780891912018
PROFESOR
785851915012
PROFESOR
785821919013
PROFESOR
785811916019
PROFESOR
PRIMARIA
30 HORAS
PRIMARIA
30 HORAS
PRIMARIA
30 HORAS
PRIMARIA
30 HORAS
PRIMARIA
30 HORAS
PRIMARIA
30 HORAS
PRIMARIA
30 HORAS
PRIMARIA
30 HORAS
PRIMARIA
30 HORAS
PRIMARIA
30 HORAS
PRIMARIA
30 HORAS
PRIMARIA
30 HORAS
PRIMARIA
30 HORAS
PRIMARIA
30 HORAS
PRIMARIA
30 HORAS
PRIMARIA
30 HORAS
PRIMARIA
30 HORAS
PRIMARIA
TIPO DE
VACANTE
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: LUCERO ACERO, BERTHA, Resolución Nº
3494-2013
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
CESE A SOLICITUD DE: SANCHEZ SOLIS, IRENE, Resolución Nº 2329-2013
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: HUAYANAY ESPINOZA, PROSPERA,
Resolución Nº 3492-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: ROMERO BOLO, CARMEN MAFALDA,
Resolución Nº 3494-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: MELGAR LOPEZ, JORGE HUMBERTO,
Resolución Nº 3494-2013
CESE A SOLICITUD DE: EGUSQUIZA VEGA, ELADIO, Resolución Nº 2605-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: VERANO LA TORRE, IVIS CRISALIDA,
Resolución Nº 3494-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: DELGADO NAVARRO, MORAYMA,
Resolución Nº 3494-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: UCHUYPUMA RODRIGUEZ, EUGENIA,
Resolución Nº 3494-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: CELIS ANGULO, JUAN EMERSON, Resolución
Nº 3494-2013
CESE A SOLICITUD DE: CHANAME CHANDUVI, JOSE MERCEDES, Resolución
Nº 01949-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: ASANZA YARLEQUE, ROSA JULIA, Resolución
Nº 3490-2013
CESE A SOLICITUD DE: HUAPAYA CASTELLO, MARIA ROSA, Resolución Nº
2603-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: GONZALES FARFAN, ARMANDO, Resolución
Nº 3492-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: NUÑEZ CUBA, NELIDA, Resolución Nº 34922013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: RODRIGUEZ MORALES, ROSA ELVA,
Resolución Nº 3492-2013
CESE POR INCAPACIDAD FISICA O MENTAL DE: ARBIETO AGUILAR,
ALEJANDRINA, Resolución Nº 4853-2013
CESE POR INCAPACIDAD FISICA O MENTAL DE: ORTIZ HERMOZA, KETTY
BETZABE, Resolución Nº 4850-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: FLORES RAMIREZ, WILMAR, Resolución Nº
3505-2013
CESE POR SEPARACION DEFINITIVA DE: BAUTISTA PAMPAMALLCO, MARIZA,
Resolución Nº 2220-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: HUAMAN PAREDES, HUGO GILBERTO,
Resolución Nº 3505-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: CHAVEZ SILVA, JORGE ANTONIO, Resolución
Nº 3494-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: GARCIA SOLIS, JUAN MANUEL, Resolución
Nº 3494-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: ALIAGA ALIAGA, LUCINDA MARISELA,
Resolución Nº 3494-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: VILLARREAL PALOMINO, CARMEN ROSA,
Resolución Nº 3490-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: HIZO QUINONEZ, BENANCIA OLGA,
Resolución Nº 3494-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: ODAR SOPLOPUCO, CANDIDA ROSA,
Resolución Nº 3492-2013
50
Nº
DRE
1608
LIMA
METROPOLITANA
1609
LIMA
METROPOLITANA
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
UGEL
NOMBRE
DISTRITO
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
E.B.R.
04 - COMAS
8173
VACANTE
NIVEL / CICLO
PRIMARIA
CARACTERISTICAS
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
COMAS
E.B.R.
04 - COMAS
3062
COMAS
04 - COMAS
3068
COMAS
04 - COMAS
LUIS ALBERTO SANCHEZ
COMAS
04 - COMAS
I.E. 2064 REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
I.E. 2067
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
I.E. 2067
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
I.E. 2067
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
C.E. 3071 MANUEL GARCIA CERRON
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
C.E. 3071 MANUEL GARCIA CERRON
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
C.E. 3071 MANUEL GARCIA CERRON
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
C.E. 3071 MANUEL GARCIA CERRON
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
C.E. 3073 EL DORADO
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
I.E.P FE Y ALEGRIA Nº 12
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
C.E. 3720 NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
C.E. 3720 NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
C.E. 3720 NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
C.E. 5167 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
C.E. 5167 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
C.E. 5169 RAMIRO PRIALE PRIALE
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
C.E. 5170 PERU ITALIA
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
C.E. 5181
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
C.E. 5186 REPUBLICA DE JAPON
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
I.E. 2076 ABRAHAM LINCOLN
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
I.E. 2076 ABRAHAM LINCOLN
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
C.E. 3088 VISTA ALEGRE
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
C.E. 5168 ROSA LUZ
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
SAN LUIS GONZAGA
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
SAN LUIS GONZAGA
PUENTE PIEDRA
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
TIPO
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
CONVENIO
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
CODIGO NEXUS
CARGO
JOR. LAB.
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
30 HORAS
785841916014
PROFESOR
PRIMARIA
30 HORAS
783801915013
PROFESOR
783871919015
PROFESOR
787861013018
PROFESOR
782841913015
PROFESOR
782871913014
PROFESOR
782871913019
PROFESOR
782891913013
PROFESOR
782841911013
PROFESOR
782861911019
PROFESOR
782891911015
PROFESOR
782891911016
PROFESOR
782801911011
PROFESOR
782881914018
PROFESOR
782871914011
PROFESOR
788881019010
PROFESOR
788881019011
PROFESOR
782851914014
PROFESOR
782851914019
PROFESOR
782831914012
PROFESOR
782811912017
PROFESOR
788861019018
PROFESOR
780881915015
PROFESOR
785871917017
PROFESOR
787891013014
PROFESOR
785841913019
PROFESOR
785831913010
PROFESOR
782801916011
PROFESOR
782811918015
PROFESOR
PRIMARIA
30 HORAS
PRIMARIA
30 HORAS
PRIMARIA
30 HORAS
PRIMARIA
30 HORAS
PRIMARIA
30 HORAS
PRIMARIA
30 HORAS
PRIMARIA
30 HORAS
PRIMARIA
30 HORAS
PRIMARIA
30 HORAS
PRIMARIA
30 HORAS
PRIMARIA
30 HORAS
PRIMARIA
30 HORAS
PRIMARIA
30 HORAS
PRIMARIA
30 HORAS
PRIMARIA
30 HORAS
PRIMARIA
30 HORAS
PRIMARIA
30 HORAS
PRIMARIA
30 HORAS
PRIMARIA
30 HORAS
PRIMARIA
30 HORAS
PRIMARIA
30 HORAS
PRIMARIA
30 HORAS
PRIMARIA
30 HORAS
PRIMARIA
30 HORAS
PRIMARIA
30 HORAS
PRIMARIA
30 HORAS
PRIMARIA
30 HORAS
PRIMARIA
TIPO DE
VACANTE
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: TORRES VALENCIA, BERTHA, Resolución Nº
3494-2013
CESE POR FALLECIMIENTO DE: ACUÑA HUAMANI, JUSTINO, Resolución Nº
7252-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: VELASQUEZ TELLO, SEBASTIANA, Resolución
Nº 3494-2013
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
CESE A SOLICITUD DE: RAMOS MEJIA, GREGORIO URBANO, Resolución Nº
3510-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: ALEGRE NIETO, HERBERT LEOPOLDO,
Resolución Nº 3490-2013
CESE A SOLICITUD DE: RABANAL ABANTO DE OYARCE, MERCEDES
ELIZABETH, Resolución Nº 2320-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: QUINTANA GURMENDI, ROSA AMANDA,
Resolución Nº 3490-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: MEDINA ABANTO, ANA FABIOLA, Resolución
Nº 5453 Y 6012 - 2012
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: CONCHA GUERRERO, VISITACION,
Resolución Nº 3490-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: SANDOVAL FLORIAN, YOLANDA LUZ,
Resolución Nº 3190-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: DE PAZ ALVARADO, BONIFACIO NICANOR,
Resolución Nº 3490-2013
CESE A SOLICITUD DE: SIFUENTES DAVILA DE DAVILA, ZOILA, Resolución Nº
6442 - 2012
REASIGNACION POR RUPTURA DE RELACIONES HUMANAS DE:MARTINEZ
TELLO, HUGO RICHARD, Resolución N° 1758-2013
CESE A SOLICITUD DE: ACOSTA SHAPIAMA, SONIA ELIZABETH, Resolución
Nº 7015 - 2010
CAP. RS 280-2001-ED
CESE DE PERSONAL NOMBRADO : ESCUDERO LAVERIANO, FELICITA,
Resolución Nº 2223-2006
CESE A SOLICITUD DE: NIETO QUISPE, HEFLIN PEDRO, Resolución Nº 48642013
CESE A SOLICITUD DE: ESCALANTE ESCALANTE, DIGNA AMERICA,
Resolución Nº 1550-2013
CESE A SOLICITUD DE: TORRES VALDIVIA, LINA MANUELA, Resolución Nº
5407 - 2013
CESE A SOLICITUD DE: CHAVEZ BEDOYA, SOLEDAD, Resolución Nº 15442013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: ARAGONEZ DURAN, NORMA JUDITH,
Resolución Nº 3493-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: ULLOA VERGARA, PIEDAD, Resolución Nº
3493-2013
REASIGNACION POR RUPTURA DE RELACIONES HUMANAS DE:BERNAL
CANALES, JOSE FERNANDO, Resolución N° 5068 - 2013
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: CABALLERO CHAVEZ, LEONCIO SANTIAGO,
Resolución Nº 3490-2013
CESE POR FALLECIMIENTO DE: CHAVEZ ZUZUNAGA, ISACIO ROBINSON,
Resolución Nº 6440 - 2012
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 1986 - 2012
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 461-2012
51
Nº
DRE
1637
LIMA
METROPOLITANA
1638
LIMA
METROPOLITANA
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
UGEL
NOMBRE
DISTRITO
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
E.B.R.
04 - COMAS
SAN LUIS GONZAGA
SAN LUIS GONZAGA
PRIMARIA
E.B.R.
PRIMARIA
CONVENIO
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
ANCON
C.E. 3069
04 - COMAS
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
ANCON
C.E. 3069
04 - COMAS
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
ANCON
C.E. 5175 MANUEL AREVALO CACERES
04 - COMAS
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
ANCON
C.E. 5175 MANUEL AREVALO CACERES
04 - COMAS
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
ANCON
8193 VILLAS DE ANCON
04 - COMAS
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
ANCON
8193 VILLAS DE ANCON
04 - COMAS
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
ANCON
C.E. 2025
CARABAYLLO
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
04 - COMAS
C.E. 2037 CIRO ALEGRIA
CARABAYLLO
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
04 - COMAS
I.E. 2084 TROMPETEROS
CARABAYLLO
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
04 - COMAS
I.E. 2084 TROMPETEROS
CARABAYLLO
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
04 - COMAS
C.E. 3057
CARABAYLLO
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
04 - COMAS
C.E. 3512
CARABAYLLO
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
04 - COMAS
C.E. 3512
CARABAYLLO
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
04 - COMAS
C.E. 8188
CARABAYLLO
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
04 - COMAS
C.E. 8188
CARABAYLLO
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
04 - COMAS
C.E. 8188
CARABAYLLO
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
04 - COMAS
C.E. 8188
CARABAYLLO
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
04 - COMAS
C.E. 8184 SAN BENITO
CARABAYLLO
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
04 - COMAS
C.E. 3079 NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES
CARABAYLLO
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
04 - COMAS
C.E. 3079 NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES
CARABAYLLO
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
04 - COMAS
C.E. 3079 NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES
CARABAYLLO
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
04 - COMAS
C.E. 3507
CARABAYLLO
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
04 - COMAS
C.E. 3507
CARABAYLLO
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
04 - COMAS
C.E. 8161
CARABAYLLO
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
04 - COMAS
C.E. 8168 LOS ANGELES DE NARANJAL
CARABAYLLO
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
04 - COMAS
C.E. 8169
04 - COMAS
CARABAYLLO
E.B.R.
PRIMARIA
TIPO
POLIDOCENTE
COMPLETO
PUENTE PIEDRA
I.E. 2066
04 - COMAS
PRIMARIA
CARACTERISTICAS
PUENTE PIEDRA
E.B.R.
04 - COMAS
VACANTE
NIVEL / CICLO
ESTATAL
CODIGO NEXUS
CARGO
JOR. LAB.
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
30 HORAS
782831916017
PROFESOR
PRIMARIA
30 HORAS
783861915014
POLIDOCENTE
COMPLETO
787801912014
POLIDOCENTE
COMPLETO
782811915011
POLIDOCENTE
COMPLETO
787851912017
POLIDOCENTE
COMPLETO
782861912010
POLIDOCENTE
COMPLETO
783871919019
POLIDOCENTE
COMPLETO
783801919010
POLIDOCENTE
COMPLETO
783801919018
POLIDOCENTE
COMPLETO
782891919010
POLIDOCENTE
COMPLETO
782851919019
POLIDOCENTE
COMPLETO
782871916011
POLIDOCENTE
COMPLETO
782891916017
POLIDOCENTE
COMPLETO
782891918013
POLIDOCENTE
COMPLETO
782831918015
POLIDOCENTE
COMPLETO
782831918017
POLIDOCENTE
COMPLETO
780851914010
POLIDOCENTE
COMPLETO
782871918010
POLIDOCENTE
COMPLETO
782891910016
POLIDOCENTE
COMPLETO
783881915014
POLIDOCENTE
COMPLETO
780811918019
POLIDOCENTE
COMPLETO
785811918012
POLIDOCENTE
COMPLETO
785811918014
POLIDOCENTE
COMPLETO
785811918016
POLIDOCENTE
COMPLETO
785881918011
POLIDOCENTE
COMPLETO
785881918016
POLIDOCENTE
COMPLETO
788831016010
POLIDOCENTE
COMPLETO
785851918012
POLIDOCENTE
COMPLETO
783811915018
PROFESOR
PRIMARIA
30 HORAS
PRIMARIA
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PROFESOR
30 HORAS
PROFESOR
PRIMARIA
TIPO DE
VACANTE
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 1256-2012
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 2321-2011
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: SEGURA EGUSQUIZA, ANATOLIO, Resolución
Nº 3495 - 2013
CESE A SOLICITUD DE: TORRES PEREZ, HILDA FLORA, Resolución Nº 3508 2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: GARCIA GUTIERREZ, PEDRO ESTEBAN,
Resolución Nº 3505 - 2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: PARRA CORREA, ELENA TERESA, Resolución
Nº 3495 - 2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: HUALLANCA MUNARRIZ, HAYDEE,
Resolución Nº 3492 - 2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 5298 - 2013
CESE A SOLICITUD DE: HURTADO CAMAYOC, LUIS ALBERTO, Resolución Nº
1944 Y 2330 - 2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: LOPEZ ASTUVILCA, SATURNINA, Resolución
Nº 3493 - 2013
CESE A SOLICITUD DE: CLAROS PEÑA, FORTUNATO, Resolución Nº 4856 2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: MONTALVO ROJAS, MARIA IRIS, Resolución
Nº 3493 - 2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: PALOMINO PONCE, VILMA AMPARO,
Resolución Nº 3493 - 2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: MONTESINOS HERRERA, MANUEL NAVIDAD,
Resolución Nº 3505 - 2013
CESE A SOLICITUD DE: PRIMO MATO, INDALICIA, Resolución Nº 1547 - 2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: SARROME CRUZ, JOSE, Resolución Nº 3493 2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: ESTRADA PINO, MARIA DEL ROSARIO,
Resolución Nº 3490 - 2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 3442 - 2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: SOTO DE ESPINOZA, SEGUNDINA, Resolución
Nº 3490 - 2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 7485 - 2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: PINEDA DE BARBARAN, CLARA DALILA,
Resolución Nº 3493 - 2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: ROJAS ORIA, AMBROCIA FLORA, Resolución
Nº 3493 - 2013
CESE A SOLICITUD DE: QUISPE MUJICA, EMILIO, Resolución Nº 3479 - 2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: BRAVO VILLANUEVA, ROSA VICTORIA,
Resolución Nº 3493 - 2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: GONZALES GUERRA, MAURO, Resolución Nº
3493 - 2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: ROJAS MALLQUI, ADELINO, Resolución Nº
3492 - 2013
REASIGNACION POR RUPTURA DE RELACIONES HUMANAS DE:GUILLEN
HUARANGA, MAX GUILLERMO, Resolución N° 8727-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: LINARES FLORES, GLORIA ISABEL, Resolución
Nº 3493 - 2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: FUERTES CORDOVA, GERMAN
DIOSCORIDES, Resolución Nº 3493 - 2013
52
Nº
DRE
1666
LIMA
METROPOLITANA
1667
LIMA
METROPOLITANA
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
UGEL
NOMBRE
I.E. 2050 REPUBLICA ARGENTINA
DISTRITO
CARABAYLLO
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
E.B.R.
VACANTE
NIVEL / CICLO
PRIMARIA
CARACTERISTICAS
04 - COMAS
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
787851017016
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785821913019
POLIDOCENTE
COMPLETO
785861911015
POLIDOCENTE
COMPLETO
782871919011
POLIDOCENTE
COMPLETO
785861911014
POLIDOCENTE
COMPLETO
782821913010
POLIDOCENTE
COMPLETO
782831916016
POLIDOCENTE
COMPLETO
782821910017
POLIDOCENTE
COMPLETO
783871916015
POLIDOCENTE
COMPLETO
785871915014
POLIDOCENTE
COMPLETO
780871912011
POLIDOCENTE
COMPLETO
782811914018
POLIDOCENTE
COMPLETO
780871913014
POLIDOCENTE
COMPLETO
782891911010
POLIDOCENTE
COMPLETO
788891016014
POLIDOCENTE
COMPLETO
782821919017
POLIDOCENTE
COMPLETO
782851919018
POLIDOCENTE
COMPLETO
782851916015
ANCON
C.E. 8187
SANTA ROSA
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
04 - COMAS
SANTA MARIA DEL BOSQUE
CARABAYLLO
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
04 - COMAS
PROFAM
SANTA ROSA
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
04 - COMAS
I.E. PARROQUIAL DIOCESANO SANTO TOMAS DE VALENCIASANTA ROSA
E.B.R.
PRIMARIA
CONVENIO
04 - COMAS
I.E. PARROQUIAL DIOCESANO SANTO TOMAS DE VALENCIASANTA ROSA
E.B.R.
PRIMARIA
CONVENIO
04 - COMAS
SAGRADA FAMILIA APOVA
04 - COMAS
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
ANCON
SAGRADA FAMILIA APOVA
04 - COMAS
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
ANCON
SAGRADA FAMILIA APOVA
04 - COMAS
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
ANCON
DIVINO NIÑO DEL MILAGRO
SANTA ROSA
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
04 - COMAS
DIVINO NIÑO DEL MILAGRO
SANTA ROSA
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
04 - COMAS
NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
04 - COMAS
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
ANCON
NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
04 - COMAS
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
ANCON
NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
04 - COMAS
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
ANCON
C.E. 2037 CIRO ALEGRIA
CARABAYLLO
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
04 - COMAS
C.E. 2037 CIRO ALEGRIA
CARABAYLLO
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
04 - COMAS
C.E. 3057
CARABAYLLO
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
04 - COMAS
E.B.R.
04 - COMAS
JOSE MARTI
COMAS
04 - COMAS
SAN FELIPE
COMAS
04 - COMAS
2085 SAN AGUSTIN
COMAS
04 - COMAS
2085 SAN AGUSTIN
COMAS
04 - COMAS
2086 PERU HOLANDA
COMAS
04 - COMAS
2086 PERU HOLANDA
COMAS
04 - COMAS
2086 PERU HOLANDA
COMAS
04 - COMAS
2086 PERU HOLANDA
COMAS
04 - COMAS
PERUANO SUIZO
COMAS
04 - COMAS
ANDRES AVELINO CACERES
COMAS
04 - COMAS
ANDRES AVELINO CACERES
COMAS
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
CODIGO NEXUS
POLIDOCENTE
COMPLETO
04 - COMAS
C.E. 3098 VILLA LOS ROSALES
TIPO
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
CARGO
JOR. LAB.
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
30 HORAS
PRIMARIA
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PROFESOR
24 HORAS
789891013014
PROFESOR
783881910014
PROFESOR
783881910016
PROFESOR
783891910014
PROFESOR
783811917016
PROFESOR
783851910011
PROFESOR
784831011017
PROFESOR
784831012017
PROFESOR
783881917011
PROFESOR
783821917016
PROFESOR
783831917012
PROFESOR
RELIGION
24 HORAS
ARTE - HISTORIA GEOGRAFIA Y ECON.
24 HORAS
C.T.A
24 HORAS
MATEMATICA
24 HORAS
COMUNICACIÓN
24 HORAS
HISTORIA GEOGRAFIA Y ECONOMIA
24 HORAS
E.P.T - EBANISTERIA
24 HORAS
RELIGION
24 HORAS
E.P.T - MANUALIDADES
24 HORAS
MATEMATICA
24 HORAS
E.P.T - CONFEC. INDUSTRIALES
TIPO DE
VACANTE
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE: CACHAY CACHAY, EBER,
Resolución Nº 6076-2012 DRE C
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE: CANALES SARMIENTO, JENNI
MASSIEL, Resolución Nº 10061 - 2013
CESE A SOLICITUD DE: OTINIANO CASTILLO, ELENA, Resolución Nº 3725 2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: GALO SOPLA, ANAXIMANDRO, Resolución
Nº 3495 - 2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 1256 - 2012
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 1256 - 2012
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 0675 - 2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 2335 - 2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 0675 - 2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 5880 - 2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 0675 Y 1109 - 2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 2921 - 2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 0675 - 2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 675-2013
ADECUACION DE PLAZA: Resolución Nº 5299 - 2013
ADECUACION DE PLAZA: Resolución Nº 5299 - 2013
ADECUACION DE PLAZA: Resolución Nº 451-2012
70º Disposición Final de la Ley Nº 29289
CESE A SOLICITUD DE: EGOAVIL MARCOS, MARIA RAQUEL, Resolución Nº
3475-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: ANYOZA DIAZ, FELICITAS, Resolución Nº
3491-2013
CESE A SOLICITUD DE: MENDOZA HUAMANI, CELESTINO ALFREDO,
Resolución Nº 3504-2013
CESE A SOLICITUD DE: JARA CESPEDES, CIRILO, Resolución Nº 3473-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: EVANGELISTA VILCA, ANIBAL, Resolución Nº
3468-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: ESPINOZA ARANDA, TEODOMIRO,
Resolución Nº 3506-2013
RS 280-2001-ED
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: ESPINOZA CERNA, JUAN, Resolución Nº 34912013
CESE A SOLICITUD DE: BOSSIO RODRIGUEZ, MANUEL CESAR, Resolución Nº
679-2013
CESE A SOLICITUD DE: JARA MORILLO, VICTORIA NELLY, Resolución Nº 35022013
53
Nº
DRE
1695
LIMA
METROPOLITANA
1696
LIMA
METROPOLITANA
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
UGEL
NOMBRE
DISTRITO
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
E.B.R.
04 - COMAS
ANDRES AVELINO CACERES
VACANTE
NIVEL / CICLO
SECUNDARIA
CARACTERISTICAS
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
COMAS
E.B.R.
04 - COMAS
ANDRES AVELINO CACERES
COMAS
04 - COMAS
LIBERTAD
COMAS
04 - COMAS
LIBERTAD
COMAS
04 - COMAS
FE Y ALEGRIA Nº 11
COMAS
04 - COMAS
FE Y ALEGRIA Nº 11
COMAS
04 - COMAS
FE Y ALEGRIA Nº 11
COMAS
04 - COMAS
FE Y ALEGRIA Nº 10
COMAS
04 - COMAS
FE Y ALEGRIA Nº 10
COMAS
04 - COMAS
FE Y ALEGRIA Nº 10
COMAS
04 - COMAS
FE Y ALEGRIA Nº 10
COMAS
04 - COMAS
RAMON CASTILLA
COMAS
04 - COMAS
PRESENTACION DE MARIA
COMAS
04 - COMAS
PRESENTACION DE MARIA
COMAS
04 - COMAS
PRESENTACION DE MARIA
COMAS
04 - COMAS
PRESENTACION DE MARIA
COMAS
04 - COMAS
PRESENTACION DE MARIA
COMAS
04 - COMAS
PRESENTACION DE MARIA
COMAS
04 - COMAS
PRESENTACION DE MARIA
COMAS
04 - COMAS
PRESENTACION DE MARIA
COMAS
04 - COMAS
PRESENTACION DE MARIA
COMAS
04 - COMAS
PRESENTACION DE MARIA
COMAS
04 - COMAS
PRESENTACION DE MARIA
COMAS
04 - COMAS
ESTHER FESTINI DE RAMOS OCAMPO
COMAS
04 - COMAS
CARLOS WIESSE
COMAS
04 - COMAS
CARLOS WIESSE
COMAS
04 - COMAS
CARLOS WIESSE
COMAS
04 - COMAS
5178 VICTOR ANDRES BELAUNDE
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
CARLOS WIESSE
COMAS
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
TIPO
ESTATAL
ESTATAL
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
ESTATAL
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
CODIGO NEXUS
CARGO
JOR. LAB.
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
24 HORAS
783851917013
PROFESOR
FORMACION CIUDADANA Y CIVICA
24 HORAS
783871917019
PROFESOR
781811019011
PROFESOR
788811015011
PROFESOR
783801913011
PROFESOR
783801913012
PROFESOR
783871913013
PROFESOR
783811911014
PROFESOR
783831913011
PROFESOR
783841911011
PROFESOR
788841015019
PROFESOR
784821011017
PROFESOR
783811914012
PROFESOR
783831911011
PROFESOR
783831911013
PROFESOR
783831911016
PROFESOR
783831911017
PROFESOR
783851911012
PROFESOR
783851911015
PROFESOR
783871911013
PROFESOR
787831913010
PROFESOR
788841015017
PROFESOR
788881015018
PROFESOR
783851914016
PROFESOR
783801918018
PROFESOR
783821914018
PROFESOR
783871912011
PROFESOR
783881912014
PROFESOR
783891912012
PROFESOR
C.T.A
24 HORAS
E.P.T - COMPUTACION
24 HORAS
RELIGION
24 HORAS
RELIGION
24 HORAS
E.P.T - COMPUTACION
24 HORAS
COMUNICACIÓN
24 HORAS
RELIGION
24 HORAS
HISTORIA GEOGRAFIA Y ECONOMIA
24 HORAS
COMUNICACIÓN
24 HORAS
E.P.T - INDUSTRIA DEL VESTIDO
24 HORAS
ARTE
24 HORAS
AULA INNOVACION
24 HORAS
INGLES - COMUNICACIÓN
24 HORAS
INGLES
24 HORAS
E.P.T - COMPUTACION
24 HORAS
E.P.T. TEJIDO -JUGUETERIA
24 HORAS
E.P.T - COMPUTACION
24 HORAS
ARTE
24 HORAS
E.P.T - INDUSTRIA DEL ALIMENTARIA
24 HORAS
RELIGION
24 HORAS
AULA INNOVACION
24 HORAS
E.P.T - COMPUTACION
24 HORAS
ARTE
24 HORAS
E.P.T - COMPUTACION
24 HORAS
MATEMATICA
24 HORAS
C.T.A
24 HORAS
PERSONA FAMILIA Y RELACIONES HUMANASHISTORIA
24 HORAS
MATEMATICA
TIPO DE
VACANTE
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
CESE A SOLICITUD DE: MENDOZA QUINTANA, ALFREDO MANUEL,
Resolución Nº 3501-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: CUBA ROJAS, ROSA PAULINA, Resolución Nº
3506-2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 882-20012
CESE DE PERSONAL NOMBRADO : CAMAYOC MACHUCA, REYNA ISABEL,
Resolución Nº 00373-2007
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL(Inter-UGEL) DE: CAYO TITO, LUISA,
Resolución Nº 1861
CESE POR FALLECIMIENTO DE: APOLAYA ARNAO, NORMA GREGORIA,
Resolución Nº 3530-2011
CESE A SOLICITUD DE: CCAHUANA BENITO, MARIA CLOTILDE, Resolución Nº
1174-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: GALLEGO LOPEZ, FANNY DE JESUS,
Resolución Nº 3506-2013
CESE A SOLICITUD DE: VALLE LAOS, JOSE BENJAMIN, Resolución Nº 14222012
CESE A SOLICITUD DE: MARCELO CESPEDES, MAURO GODOFREDO,
Resolución Nº 2324-2013
CESE DE ROSARIO HUAMAN CORREA RD N° 1009-02
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: CAMPOS VILCACHAGUA, JOSEFA ESTEFA,
Resolución Nº 3500-2013
CESE A SOLICITUD DE: RIVAS NOLE, MERCEDES SOLEDAD, Resolución Nº
686-2013
CESE A SOLICITUD DE: DE LA CRUZ ALVAREZ, VERONICA HERLINDA,
Resolución Nº 1478-2011
CESE A SOLICITUD DE: GARCIA VERA, MARY NILDA, Resolución Nº 15392013
REASIGNACION POR EXCEDENCIA DE:BENAVIDES RENTERIA, CARLOS
ALBERTO, 1432 - 2010
CESE POR FALLECIMIENTO DE: FLORES SOLORZANO, TEREZA, Resolución Nº
2674-2012
CESE A SOLICITUD DE: GUIMARAY MEZONES, GLADYS ESPERANZA,
Resolución Nº 2331-2013
CESE A SOLICITUD DE: MARENGO CACERES, GLORIA ELENA, Resolución Nº
841-2010
CESE POR FALLECIMIENTO DE: TIMOTEO ARGOTE, NORA ESPERANZA,
Resolución Nº 1732-2011
CESE A SOLICITUD DE: BRONCALES MAYOR, CARMEN FABIOLA, Resolución
Nº 3019-2010
RS.280-2001-ED
CAP RS 280-2001-ED
CESE POR FALLECIMIENTO DE: VIDAL FIGUEROA, LUIS ARMANDO,
Resolución Nº 5860-2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 882-2012
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: CASTILLA TAPIA, FELICIA MAXIMIANA,
Resolución Nº 3491-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: VARGAS RODRIGUEZ, NELLY CONSUELO,
Resolución Nº 3491-2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE RD. 9068-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: HUAMANI ZAVALLA, CLAUDIO JUAN,
Resolución Nº 3468-2013
54
Nº
DRE
1724
LIMA
METROPOLITANA
1725
LIMA
METROPOLITANA
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
UGEL
NOMBRE
DISTRITO
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
E.B.R.
04 - COMAS
CARLOS WIESSE
VACANTE
NIVEL / CICLO
SECUNDARIA
CARACTERISTICAS
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
COMAS
E.B.R.
04 - COMAS
CARLOS WIESSE
COMAS
04 - COMAS
8186
COMAS
04 - COMAS
3055 TUPAC AMARU
COMAS
04 - COMAS
3055 TUPAC AMARU
COMAS
04 - COMAS
FE Y ALEGRIA Nº 13
COMAS
04 - COMAS
FE Y ALEGRIA Nº 13
COMAS
04 - COMAS
FE Y ALEGRIA Nº 13
COMAS
04 - COMAS
FE Y ALEGRIA Nº 13
COMAS
04 - COMAS
COMERCIO 62
COMAS
04 - COMAS
COMERCIO 62
COMAS
04 - COMAS
COMERCIO 62
COMAS
04 - COMAS
8184 SAN BENITO
CARABAYLLO
04 - COMAS
ESTADOS UNIDOS
COMAS
04 - COMAS
ESTADOS UNIDOS
COMAS
04 - COMAS
ESTADOS UNIDOS
COMAS
04 - COMAS
ESTADOS UNIDOS
COMAS
04 - COMAS
2031 JOSE V.CARO
COMAS
04 - COMAS
2031 JOSE V.CARO
COMAS
04 - COMAS
2038 INCA GARCILAZO DE LA VEGA
COMAS
04 - COMAS
2038 INCA GARCILAZO DE LA VEGA
COMAS
04 - COMAS
2038 INCA GARCILAZO DE LA VEGA
COMAS
04 - COMAS
2040 REPUBLICA DE CUBA
COMAS
04 - COMAS
2048 JOSE CARLOS MARIATEGUI
COMAS
04 - COMAS
2048 JOSE CARLOS MARIATEGUI
COMAS
04 - COMAS
SAN CARLOS MIXTO
COMAS
04 - COMAS
SAN CARLOS MIXTO
COMAS
04 - COMAS
3047 CANADA
COMAS
04 - COMAS
3047 CANADA
COMAS
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
TIPO
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
CODIGO NEXUS
CARGO
JOR. LAB.
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
24 HORAS
788811018019
PROFESOR
E.P.T - COMPUTACION
24 HORAS
788821015011
PROFESOR
788831015015
PROFESOR
781811012017
PROFESOR
781861012015
PROFESOR
781821012013
PROFESOR
788821016012
PROFESOR
788821016014
PROFESOR
788821016018
PROFESOR
781831012010
PROFESOR
784811015019
PROFESOR
784891015019
PROFESOR
784801015017
PROFESOR
784821015019
PROFESOR
784831015018
PROFESOR
784851015017
PROFESOR
784871015015
PROFESOR
784801017018
PROFESOR
784861017017
PROFESOR
783821917012
PROFESOR
784801017010
PROFESOR
784851017010
PROFESOR
784841013017
PROFESOR
784801013012
PROFESOR
784881013010
PROFESOR
784801013011
PROFESOR
784801013014
PROFESOR
784811011013
PROFESOR
784831013011
PROFESOR
ARTE
24 HORAS
INGLES-ARTE-COMUNICACIÓN
24 HORAS
E.P.T - INSTALACIONES ELECTRICAS
24 HORAS
E.P.T. PANDERIA -PASTELERIA
24 HORAS
COORDINADOR TOE
24 HORAS
RELIGION
24 HORAS
INGLES
24 HORAS
E.P.T - CARPINTERIA
24 HORAS
RELIGION
24 HORAS
E.P.T - LOGISTICA-ALMACENES
24 HORAS
AULA INNOVACION
24 HORAS
COMUNICACIÓN
24 HORAS
RELIGION
24 HORAS
E.P.T. (CONST. METALICAS
24 HORAS
E.P.T - IND. VESTIDO
24 HORAS
INGLES
24 HORAS
PERSONA FAMILIA Y RR.HH
24 HORAS
COMUNICACIÓN
24 HORAS
E.P.T - COMPUTACION
24 HORAS
ARTE
24 HORAS
EXEDENTE
24 HORAS
C.T.A
24 HORAS
ARTE
24 HORAS
C.T.A
24 HORAS
COMUNICACIÓN
24 HORAS
E.P.T - ARTES INDUSTRIALES
24 HORAS
C.T.A
24 HORAS
ARTE
TIPO DE
VACANTE
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 1755-2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 882-2012
CESE DE : LEVANO TORRES, RUBEN DAVID, Resolución Nº 0098-08-2008
CESE A SOLICITUD DE: TOLEDO PEREZ, ANTONIO PROSPERO, Resolución Nº
3503-2013
CESE A SOLICITUD DE: LOPEZ CHUQUILLANQUI, GLADYS CECILIA,
Resolución Nº 1539-2012
CESE POR FALLECIMIENTO DE: FERNANDEZ VILLEGAS, EMILIA FELICITAS,
Resolución Nº 6026-2012
ROTACION POR ESPECIALID.DOCENTE/ASCENSO ADMINISTRATIVO :
MORALES VENTURA, MIRIAM TERESA, Resolución Nº 01846-07
REASIGNACION DE PERSONAL DOCENTE : MILLONEZ ESPINOZA, JULIA
AURORA, RD Nº 02169-06
CESE DE FELIX NOLASCO CUBILLAS RD Nº 2109-02
REUBICACION DE PLAZA VACANTE RD. 2068-2013
CESE POR INCAPACIDAD FISICA O MENTAL DE: SANCHEZ MEDINA, ROSA
ELENA, Resolución Nº 1950-2013
CESE A SOLICITUD DE: NOLASCO CUBILLAS, DORA, Resolución Nº 34782013
CESE POR FALLECIMIENTO DE: DOMINGUEZ RENGIFO, HOLMES
FRANCISCO, Resolución Nº 5406-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: CANALES CHIENG, BERTHA, Resolución Nº
3491-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: RIOS AGUIRRE, PABLO, Resolución Nº 34912013
CESE A SOLICITUD DE: SALAS VASQUEZ, DALIA JUDITH, Resolución Nº 19332012
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: VILELA HERRERA, ROSA AMANDA,
Resolución Nº 3491-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: ROJAS VENTO, JOSE ARTURO, Resolución Nº
3491-2013
CESE A SOLICITUD DE: ESPINOZA CELADITA, MAXIMO RODRIGO, Resolución
Nº 1175-2013
CESE POR FALLECIMIENTO DE: CARPIO -, CARMEN AMALIA, Resolución Nº
1625-2012
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: RAMOS CAMA, GLADYS ELENA, Resolución
Nº 3506-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: IGREDA YALAN, LUIS ALBERTO, Resolución
Nº 3506-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: ALVAREZ YBAÑEZ, MARIA LEOCRACIA,
Resolución Nº 3500-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: REQUENA VERGARAY, LUIS HEYNE,
Resolución Nº 3491-2013
CESE A SOLICITUD DE: CASAS QUISPE, NERI ELIZABETH, Resolución Nº 23432013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: CRUZ NOLE, JUAN FRANCISCO, Resolución
Nº 3500-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: CANCHI SANTOS, DELIA GLADYS, Resolución
Nº 3500-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: MANYARI SALAZAR, JESUS, Resolución Nº
3468-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: SALINAS SALAZAR, RAUL, Resolución Nº
3468-2013
55
Nº
DRE
1753
LIMA
METROPOLITANA
1754
LIMA
METROPOLITANA
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
UGEL
NOMBRE
DISTRITO
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
E.B.R.
04 - COMAS
3047 CANADA
VACANTE
NIVEL / CICLO
SECUNDARIA
CARACTERISTICAS
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
COMAS
E.B.R.
04 - COMAS
3065 VIRGEN DEL CARMEN
COMAS
04 - COMAS
8170 CESAR VALLEJO
COMAS
04 - COMAS
JESUS OBRERO
COMAS
04 - COMAS
JESUS OBRERO
COMAS
04 - COMAS
JESUS OBRERO
COMAS
04 - COMAS
JESUS OBRERO
COMAS
04 - COMAS
JESUS OBRERO
COMAS
04 - COMAS
JESUS OBRERO
COMAS
04 - COMAS
JESUS OBRERO
COMAS
04 - COMAS
JESUS OBRERO
COMAS
04 - COMAS
JESUS OBRERO
COMAS
04 - COMAS
JESUS OBRERO
COMAS
04 - COMAS
2055 PRIMERO DE ABRIL
COMAS
04 - COMAS
2055 PRIMERO DE ABRIL
COMAS
04 - COMAS
SAN MARTIN DE PORRES
COMAS
04 - COMAS
SAN MARTIN DE PORRES
COMAS
04 - COMAS
SAN MARTIN DE PORRES
COMAS
04 - COMAS
I.E. 5177 ALAMEDA DEL NORTE
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
I.E. 5165 JESUS OROPESA CHONTA
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
I.E. 5187
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
I.E. 5187
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
I.E. 5187
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
I.E. 2064 REPUBLICA DE ALEMANIA
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
I.E. 2067 LEONCIO PRADO
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
I.E. 2067 LEONCIO PRADO
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
I.E. 2068 JOSE MARIA ARGUEDAS
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
I.E. 2068 JOSE MARIA ARGUEDAS
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
I.E. 2069 SANTA ROSA
PUENTE PIEDRA
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
TIPO
ESTATAL
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
CODIGO NEXUS
CARGO
JOR. LAB.
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
PLAZA
ORGANICA
24 HORAS
784841011011
PROFESOR
RELIGION
24 HORAS
784871011014
PROFESOR
784841014018
PROFESOR
784881014014
PROFESOR
787861912014
PROFESOR
787881912011
PROFESOR
787881912013
PROFESOR
787881912019
PROFESOR
788811010014
PROFESOR
788811010018
PROFESOR
788831018016
PROFESOR
788831018017
PROFESOR
788831018019
PROFESOR
783861911017
PROFESOR
784861014017
PROFESOR
781821015010
PROFESOR
781831019015
PROFESOR
784891014015
PROFESOR
781891018015
PROFESOR
784851013014
PROFESOR
783821912018
PROFESOR
784851017018
PROFESOR
784861012011
PROFESOR
781851018012
PROFESOR
781831018016
PROFESOR
781851018017
PROFESOR
781811010010
PROFESOR
788861018010
PROFESOR
781861010018
PROFESOR
FORM. CIUDADANA - HISTORIA GEOGRAFIA
24 HORAS
COMUNICACIÓN
RELIGION
EDUCACION FISICA
24 HORAS
ARTE
24 HORAS
HISTORIA GEOGRAFIA Y ECONOMIA - COMUN.
24 HORAS
FORMACION CIUDADANA Y CIVICA
24 HORAS
COMUNICACIÓN
24 HORAS
E.P.T - EBANISTERIA
24 HORAS
HISTORIA GEOGRAFIA Y ECONOMIA - COMUN.
24 HORAS
PERSONA FAMILIA Y RR.HH
24 HORAS
FORMACION CIUDADANA Y CIVICA
24 HORAS
RELIGION
24 HORAS
MATEMATICA - ARTE
24 HORAS
RELIGION
24 HORAS
ARTE
24 HORAS
COMUNICACIÓN - INGLES
24 HORAS
24 HRS MATEMATICA
24 HORAS
24 HORAS
24 HORAS
24 HORAS
24 HORAS
16 HRS CTA, 06 HRS EPT (PANADERIA),02 HRS
TUTORIA
06 HRS EPT (MANUALIDADES), 16 HRS ED.
ARTISTICA,02 HRS TUTORIA Y ORIENTACION
EDUCACIONAL
08 HRS FORMAC. CIUD. Y CIVICA, 15 HRS
HISTORIA GEOGRAFIA Y ECONOMIA, 01 HRS
TUTORIA Y ORIENTACION EDUCACIONAL
16 HRS IDIOMAS, 06 HRS EPT (MANUALIDADES),
02 HRS PERSONA FAMILIA Y RELACIONES
HUMANAS
21 HRS EPT (COMPUTACION), 02 HRS
EDUCACION ARTISTICA, 01 HRS TUTORIA Y
ORIENTACION EDUCACIONAL
24 HORAS
22 HRS DE COMUNICACIÓN, 02 HRS EDUCACIÓN
ARTISTICA
24 HORAS
22 HRS DE COMUNICACIÓN, 02 HRS EDUCACIÓN
ARTISTICA
12 HRS DE FORMACION CIUDADANA Y CIVICA, 12
HRS DE PERSONA FAMILIA Y RELACIONES
HUMANAS
24 HORAS
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
24 HORAS
24 HORAS
TIPO DE
VACANTE
24 HORAS
04 HRS DE COMUNICACIÓN, 20 HRS DE IDIOMA
24 HORAS
24 HRS MATEMATICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
CESE A SOLICITUD DE: ESPONDA ATENCIO, BLANCA TITA, Resolución Nº
2930-2010
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: MELENDEZ CASTILLO, RAFAEL, Resolución
Nº 3468-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: BEZADA MALPARTIDA, CELSO, Resolución Nº
3500-2013
CESE A SOLICITUD DE: TORRES PAUCAR, CARLOS, Resolución Nº 0488-2011
ADECUACION DE PLAZA: Resolución Nº 820-2011
ADECUACION DE PLAZA: Resolución Nº 0820-2011
ADECUACION DE PLAZA: Resolución Nº 820-2011
ADECUACION DE PLAZA: Resolución Nº 0820-2011
RS-280-2001-ED
RS-280-2001-ED
RS 280-2001-ED
CESE DE SANTOS JUNCHAYA APOLAYA RD.628-92.
RS 280-2001-ED
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 882-2012
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: JULCA TREJO, HERMILIO, Resolución Nº
3491-2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 882-2012
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 0821-2011
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 0821-2011
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: CHANCAFE ISIQUE, JOSE, Resolución Nº
3500-2013
REASIGNACION POR UNIDAD FAMILIAR DE: HUAROTO CONISLLA, TERESA
JESUS, Resolución Nº 0123-2013 UGEL NAZCA
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 3384-2011
CESE A SOLICITUD DE: HUAMASH REYNOSO, PEDRO ESTEBAN, Resolución
Nº 680-2013
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:CHUMPITAZ RUIZ, ZOILA
MARIELLA, Resolución N° 4082-2013
CESE A SOLICITUD DE: SANCHEZ VILLAR, LUIS ENRIQUE, Resolución Nº 5132013
CESE A SOLICITUD DE: ROJAS RIOS, ADRIAN, Resolución Nº 1946-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: UBILLUS LEON, JOSE CRISTOBAL, Resolución
Nº 3500-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: RIVASPLATA PEÑA, MARIA REGINA,
Resolución Nº 3491-2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 1504-2011
CESE A SOLICITUD DE: ZAVALA INOCENTE, SALVADOR, Resolución Nº 74332013
56
Nº
DRE
1782
LIMA
METROPOLITANA
1783
LIMA
METROPOLITANA
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
1802
LIMA
METROPOLITANA
1803
LIMA
METROPOLITANA
1804
LIMA
METROPOLITANA
UGEL
1806
1807
1808
1809
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
I.E. 2069 SANTA ROSA
04 - COMAS
I.E. 2069 SANTA ROSA
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
I.E. 2069 SANTA ROSA
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
I.E. 2081 PERU SUIZA
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
I.E. 3073 EL DORADO
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
I.E. 3073 EL DORADO
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
I.E. 3073 EL DORADO
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
I.E. 3071 MANUEL T. GARCIA CERRON
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
I.E. 3071 MANUEL T. GARCIA CERRON
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
I.E. 3071 MANUEL T. GARCIA CERRON
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
I.E. 3071 MANUEL T. GARCIA CERRON
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
I.E. 3071 MANUEL T. GARCIA CERRON
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
I.E. 3720 NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
I.E. 3720 NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
I.E. 3720 NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
I.E. 3720 NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
I.E. AUGUSTO B. LEGUIA
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
I.E. AUGUSTO B. LEGUIA
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
I.E. AUGUSTO B. LEGUIA
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
I.E. AUGUSTO B. LEGUIA
PUENTE PIEDRA
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
I.E. AUGUSTO B. LEGUIA
I.E. AUGUSTO B. LEGUIA
VACANTE
NIVEL / CICLO
SECUNDARIA
CARACTERISTICAS
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
TIPO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
PUENTE PIEDRA
E.B.R.
04 - COMAS
LIMA
METROPOLITANA
DISTRITO
E.B.R.
04 - COMAS
04 - COMAS
1805
NOMBRE
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
PUENTE PIEDRA
I.E. AUGUSTO B. LEGUIA
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
I.E. AUGUSTO B. LEGUIA
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
I.E. AUGUSTO B. LEGUIA
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
I.E. AUGUSTO B. LEGUIA
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
I.E. AUGUSTO B. LEGUIA
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
I.E. AUGUSTO B. LEGUIA
PUENTE PIEDRA
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
CARGO
JOR. LAB.
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
24 HORAS
781881010018
24 HRS EDUCACION FISICA
PROFESOR
24 HORAS
784861013011
PROFESOR
788861019016
PROFESOR
781801010014
PROFESOR
781811017011
PROFESOR
781871018019
PROFESOR
783801918012
PROFESOR
781831015012
PROFESOR
781881017013
PROFESOR
783821914019
PROFESOR
783881914013
PROFESOR
784821011019
PROFESOR
781871017016
PROFESOR
788821019011
PROFESOR
788821019018
PROFESOR
788871019013
PROFESOR
781801017019
PROFESOR
781811013013
PROFESOR
781841013011
PROFESOR
781861013016
PROFESOR
24 HRS EDCACION ARTISTICA
24 HORAS
24 HRS EDUCACION RELIGIOSA
24 HORAS
04 HRS EPT COMPUTACION), 20 HRS EDUCACION
ARTISTICA
24 HORAS
24 HORAS
24 HRS CIENCIA TECNOLOGIA Y AMBIENTE
08 HRS FORMAC. CIUD. Y CIVICA, 06 HRS
PERSONA FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS, 10
HRS CIENCIA TECNOLOGIA Y AMBIENTE
24 HORAS
24 HORAS
14 HRS EDUCACION FISICA, 10 HRS ARTE
06 HRS MATEMATICA, 16 HRS CIENCIA
TECNOLOGIA Y AMBIENTE, 02 HRS TUTORIA Y
ORIENTACION EDUCACIONAL
24 HORAS
24 HRS EDUCACION RELIGIOSA
24 HORAS
22 HRS EPT( ED COMERCIAL ), 02 HRS
EDUCACION ARTISTICA
24 HORAS
12 HRS MATEMATICA, 04 ARTE, 04 ED FISICA, 02
HRS TUTORIA, 02 HRS INGLES
24 HORAS
24 HRS EDUCACION RELIGIOSA
24 HORAS
24 HRS DE HISTORIA GEOGRAFIA Y ECONOMIA
24 HORAS
20 HRS EDUCACION RELIGIOSA, 04 EDUCACION
ARTISTICA
24 HORAS
24 HORAS
24 HRS COMUNICACIÓN
20 HRS MATEMATICA, 03 HRS EDUCACION
ARTISTICA, 01 HRS TUTORIA Y ORIENTACION
EDUCACIONAL
24 HORAS
24 HRS MATEMATICA
24 HORAS
24 HRS MATEMATICA
24 HORAS
24 HRS MATEMATICA
24 HORAS
24 HRS COMUNICACIÓN
24 HORAS
781871013010
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
CODIGO NEXUS
PROFESOR
24 HORAS
781881013012
PROFESOR
781881013013
PROFESOR
781881013017
PROFESOR
781881013019
PROFESOR
781891013015
PROFESOR
781891013016
PROFESOR
783841914017
PROFESOR
TIPO DE
VACANTE
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
20 HRS FORMACION CIUDADANA Y CIVICA, 02
HRS PERSONA FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS,
02 HRS TUTORIA Y ORIENTACION EDUCACIONAL
PLAZA
ORGANICA
04 HRS FORMACION CIUDADANA Y CIVICA, 18
HRS HISTORIA GEOGRAFIA Y ECONOMIA, 02 HRS
PERSONA FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS
PLAZA
ORGANICA
24 HORAS
24 HRS EPT ( CONFECCION TEXTIL)
24 HORAS
24 HRS EPT (IND. ALIMENTARIA)
24 HORAS
24 HRS COMUNICACIÓN
24 HORAS
24 HRS EPT (IND. TEXTIL)
24 HORAS
24 HRS FORMACION CIUDADANA Y CIVICA
24 HORAS
24 HRS EPT (CONSTRUCCIONES METALICAS)
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
CESE POR FALLECIMIENTO DE: KU BRACKE, CECILIA MARILU, Resolución Nº
1627-12
CESE A SOLICITUD DE: FUERTES YCOCHEA, TEODORO, Resolución Nº 34842013
PAP 2006 - RD 2580-06 (28.03.06)
CESE A SOLICITUD DE: PEREZ BLAS, MERCEDES, Resolución Nº 3509 - 2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: LEON ROJAS, ELIAS JOSE, Resolución Nº
3500-2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 5858-2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 2336 - 2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 882-20012
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: ROSALES VALENCIA, FERNANDA CASILDA,
Resolución Nº 3506 - 2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 809-2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 3444 - 2013
REASIGNACION POR RUPTURA DE RELACIONES HUMANAS DE:JIMENEZ
CHUNGA, JUAN JOSE, Resolución N° 3865-12
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: TAMAYO SAAVEDRA, EMMA, Resolución Nº
3500-2013
CESE DE MARIA MARCHANT MORALES RDU08. N° 254-95
CESE DE TERESA GUEVARA ARMAS RD N° 1305-98
REASIGANCION/ LUIS LEVANO PACHAS RD 310-02
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: RURUSH CELESTINO, JAIME ENRIQUE,
Resolución Nº 3468-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: SEGURA CADILLO, JUAN DE DIOS, Resolución
Nº 3500-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: SANTOS LEON, GLORIA, Resolución Nº 35062013
CESE A SOLICITUD DE: PENALOZA CORTEZ, JUANA MARIA, Resolución Nº
2606-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: MATTOS JIMENEZ, VALERIO, Resolución Nº
3506-2013
CESE A SOLICITUD DE: TACO MAQUITO, JUAN LUCIO, Resolución Nº 50242012
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: RIVERA MEDINA, ESTELA MAXIMILIANA,
Resolución Nº 3506 - 2013
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE: SOLDEVILLA HUAYLLANI,
NATIVIDAD, Resolución Nº 1317-2013- UGEL.02
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: QUIROZ EFFIO, CARLOS REMIGIO,
Resolución Nº 3468-2013
CESE A SOLICITUD DE: MEDINA LAZARO, GREGORIA BEATRIZ, Resolución Nº
1169-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: FERNANDEZ MUNIZ, EDGAR, Resolución Nº
3500-2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 1401-2012
57
Nº
DRE
1810
LIMA
METROPOLITANA
1811
LIMA
METROPOLITANA
1812
1813
1814
1815
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
1816
LIMA
METROPOLITANA
1817
LIMA
METROPOLITANA
1818
LIMA
METROPOLITANA
UGEL
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
1828
LIMA
METROPOLITANA
1829
LIMA
METROPOLITANA
1831
1832
1833
1834
1835
1836
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
E.B.R.
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
I.E.S. FE Y ALEGRIA Nº 12
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
I.E.S. FE Y ALEGRIA Nº 12
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
I.E.S. FE Y ALEGRIA Nº 12
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
I.E.S. FE Y ALEGRIA Nº 12
PUENTE PIEDRA
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
I.E. 3089 LOS ANGELES
I.E. 5171 TUPAC AMARU II
SECUNDARIA
CARACTERISTICAS
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
TIPO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
PUENTE PIEDRA
I.E. 5173 GUSTAVO MOHOME LLONA
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
I.E. 5180 ABRAHAM VALDELOMAR
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
I.E. 8183 PITAGORAS
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
I.E. 8183 PITAGORAS
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
I.E. 8183 PITAGORAS
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
I.E. 8183 PITAGORAS
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
I.E. 5172 HIJOS DE LUYA
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
I.E. 5172 HIJOS DE LUYA
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
I.E. 3070 MARIA DE LOS ANGELES
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
I.E. 5168 ROSA LUZ
PUENTE PIEDRA
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
I.E. 5178 VICTOR ANDRES BELAUNDE
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
I.E. 5178 VICTOR ANDRES BELAUNDE
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
I.E. 5186 REPUBLICA DE JAPON
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
I.E. 3710 SAGRADOS CORAZONES
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
I.E. 3710 SAGRADOS CORAZONES
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
I.E. 3710 SAGRADOS CORAZONES
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
I.E. 3710 SAGRADOS CORAZONES
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
5182 SEÑOR DE LOS MILAGROS
PUENTE PIEDRA
CODIGO NEXUS
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
ESTATAL
ESTATAL
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
CARGO
JOR. LAB.
24 HORAS
781801013010
PROFESOR
781831013017
PROFESOR
781851013015
PROFESOR
787831013012
PROFESOR
788801019017
PROFESOR
788851019012
PROFESOR
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
20 HRS IDIOMA, 04 HRS TUTORIA Y ORIENTACION
EDUCACIONAL
24 HORAS
24 HRS EPT ( COMPUTACION)
24 HORAS
24 HRS COMUNICACIÓN
24 HORAS
24 HRS EPT (COMPUTACION)
24 HORAS
02 HRS DE PERSONA FAMILIA Y RELACIONES
HUMANAS, 22 HRS EDUCACION RELIGIOSA
24 HORAS
24 HRS EDUCACION ARTISTICA
24 HORAS
784861014016
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
I.E. 3088 VISTA ALEGRE
VACANTE
NIVEL / CICLO
PUENTE PIEDRA
I.E.S. FE Y ALEGRIA Nº 12
04 - COMAS
1830
I.E. 5166 BELLA AURORA
04 - COMAS
04 - COMAS
LIMA
METROPOLITANA
DISTRITO
E.B.R.
04 - COMAS
04 - COMAS
1819
NOMBRE
PROFESOR
24 HORAS
788851019011
PROFESOR
784801017016
PROFESOR
787891013010
PROFESOR
781881014013
PROFESOR
781881014019
PROFESOR
783821917011
PROFESOR
788831019015
PROFESOR
783871914012
PROFESOR
788861010016
PROFESOR
784871018017
PROFESOR
784801018019
PROFESOR
12 HRS MATEMATICA, 06 HRS EPT
(COMPUTACION), 06 HRS EDUCACION ARTISTICA,
24 HORAS
23 HRS COMUNICACIÓN, 01 HRS TUTORIA Y
ORIENTACION EDUCACIONAL
24 HORAS
18 HRS IDIOMA, 04HRS EDUCACION ARTISTICA,
02 TUTORIA Y ORIENTACION EDUCACIONAL
24 HORAS
24 HRS EDUCACION RELIGIOSA
22 HRS EDUCACION RELIGIOSA, 02 HRS TUTORIA
Y ORIENTACION EDUCACIONAL
24 HORAS
12 HRS COMUNICACIÓN, 12 HRS IDIOMA
20 HRS C.T.A, 02 HRS EDUCACION FISICA, 02 HRS
TUTORIA Y ORIENTACION EDUCACIONAL
24 HORAS
783831917018
PROFESOR
784851013019
PROFESOR
784891019010
PROFESOR
781861017017
PROFESOR
784861015016
PROFESOR
787821013012
PROFESOR
787821013018
PROFESOR
787871013017
PROFESOR
787891013012
PROFESOR
24 HRS COMUNICACIÓN
03 HRS FORMACION CIUDADANA Y CIVICA, 09
HRS HISTORIA GEOGRAFIA Y ECONOMIA, 04
PERSONA FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS, 06
HRS EDUCACION ARTISTICA
24 HORAS
22 HRS INGLES, 02 HRS TUTORIA Y ORIENTACION
EDUCACIONAL
24 HORAS
22 HRS EDUCACION RELIGIOSA, 02 HRS TUTORIA
Y ORIENTACION EDUCACIONAL
24 HORAS
24 HRS EDUCACION RELIGIOSA
24 HORAS
24 HRS PERSONA FAMILIA Y RELACIONES
HUMANAS
24 HORAS
24 HRS MATEMATICA
24 HORAS
24 HRS CIENCIA TECNOLOGIA Y AMBIENTE
24 HORAS
24 HRS COMUNICACIÓN
24 HORAS
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
24 HRS COMUNICACIÓN
24 HORAS
PLAZA
ORGANICA
15 HRS HISTORIA GEOGRAFIA Y ECONOMIA, 08
HRS PERSONA FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS,
01 HRS TUTORIA Y ORIENTACION EDUCACIONAL
24 HORAS
24 HORAS
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
24 HRS EDUCACION RELIGIOSA
24 HORAS
PLAZA
ORGANICA
16 HRS FORMACION CIUDADANA Y CIVICA, 06
HRS PERSONA FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS,
02 HRS TUTORIA Y ORIENTACION EDUCACIONAL
24 HORAS
24 HORAS
TIPO DE
VACANTE
16 HRS CIENCIA TECNOLOGIA Y AMBIENTE,08
HRS PERSONA FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
CESE POR SEPARACION DEFINITIVA DE: CALDERON ESPINOZA, CONSUELO,
Resolución Nº 4310-12
CESE A SOLICITUD DE: RAMIREZ CHAMPA, MAURA TEODORA, Resolución
Nº 1546-2013
CESE A SOLICITUD DE: FERNANDEZ ROJAS, LIBIA, Resolución Nº 685-2013
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
REASIGNACION DE MARIA CONSUELO GIANOLI CABALLERO RD N° 283-93
RS 280-2001-ED
CESE A SOLICITUD DE: ALVA VENTOCILLA, LUIS ALBERTO, Resolución Nº
1543-2013
CESE POR FALLECIMIENTO DE: LANDAURO GUZMAN, ISIDORO NARCISO,
Resolución Nº 9279-2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 1755-2013
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:PEREZ CASTILLO, ROSA
ELIZABETH, Resolución N° 793-12
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:VARILLAS YNGA, MARIA
YSABEL, Resolución N° 794-12
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 1261-2012.
REUBICACION DE PLAZA VACANTE : RD Nº 003883-2006
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 450-2012
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 1104-2011
CESE A SOLICITUD DE: REYES ASSEO, MARIA JULIA, Resolución Nº 16242012
CESE POR SEPARACION DEFINITIVA DE: CAMPOS CUBAS, ALCIBIADES,
Resolución Nº 2357-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: JIMENEZ CHUNGA, JUAN JOSE, Resolución
Nº 3500 - 2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 2921 - 2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 809-2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 1755-2013
CESE A SOLICITUD DE: CANO MONTORO, TEODORA ESPERANZA, Resolución
Nº RD Nº 1932-2012
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
58
Nº
DRE
UGEL
NOMBRE
DISTRITO
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
VACANTE
NIVEL / CICLO
CARACTERISTICAS
TIPO
CODIGO NEXUS
CARGO
JOR. LAB.
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
TIPO DE
VACANTE
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 2336 - 2013
1837
LIMA
METROPOLITANA
1838
LIMA
METROPOLITANA
04 - COMAS
04 - COMAS
5167 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE
5167 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
PUENTE PIEDRA
PUENTE PIEDRA
24 HORAS
784871011017
PROFESOR
784891011013
PROFESOR
24 HORAS
09 HISTORIA Y GEOGRAFIA, 06 HRS PERSONA
FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS, 06 HRS
FORMACION CIUDADANA Y CIVIA, 02 HRS ARTE,
01 HRS TUTORIA Y ORIENTACION EDUCACIONAL
18 HRS COMUNICACIÓN, 02 ARTE, 03 HRS EPT, 01
HRS TUTORIA Y ORIENTACION EDUCACIONAL
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 2336 - 2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 1755 - 2013
1839
LIMA
METROPOLITANA
1840
LIMA
METROPOLITANA
04 - COMAS
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
I.E. 3069 GRLSMO.DON JOSE DE SAN MARTIN
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ANCON
04 - COMAS
I.E. 3069 GRLSMO.DON JOSE DE SAN MARTIN
ANCON
04 - COMAS
I.E. 3069 GRLSMO.DON JOSE DE SAN MARTIN
ANCON
04 - COMAS
I.E. 3069 GRLSMO.DON JOSE DE SAN MARTIN
ANCON
04 - COMAS
I.E. 3069 GRLSMO.DON JOSE DE SAN MARTIN
ANCON
04 - COMAS
I.E. 3098 CESAR VALLEJO
ANCON
04 - COMAS
I.E. 3098 CESAR VALLEJO
ANCON
04 - COMAS
I.E. 3721 SANTA ROSA
ANCON
04 - COMAS
I.E. 3721 SANTA ROSA
ANCON
04 - COMAS
I.E. 3721 SANTA ROSA
ANCON
04 - COMAS
I.E. 3721 SANTA ROSA
ANCON
04 - COMAS
I.E. 3721 SANTA ROSA
ANCON
04 - COMAS
I.E. 3721 SANTA ROSA
ANCON
04 - COMAS
I.E. CARLOS GUTIERREZ MERINO
ANCON
04 - COMAS
I.E. CARLOS GUTIERREZ MERINO
ANCON
04 - COMAS
I.E. CARLOS GUTIERREZ MERINO
ANCON
04 - COMAS
I.E. CARLOS GUTIERREZ MERINO
ANCON
04 - COMAS
I.E. CARLOS GUTIERREZ MERINO
ANCON
04 - COMAS
I.E. CARLOS GUTIERREZ MERINO
ANCON
04 - COMAS
I.E. CARLOS GUTIERREZ MERINO
ANCON
04 - COMAS
I.E. CARLOS GUTIERREZ MERINO
ANCON
04 - COMAS
I.E. RAUL PORRAS BARRENECHEA
CARABAYLLO
04 - COMAS
I.E. RAUL PORRAS BARRENECHEA
CARABAYLLO
04 - COMAS
I.E. RAUL PORRAS BARRENECHEA
CARABAYLLO
04 - COMAS
I.E. 2037 CIRO ALEGRIA
CARABAYLLO
04 - COMAS
I.E. SANTA ISABEL
CARABAYLLO
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
24 HORAS
781851015011
PROFESOR
783801912018
PROFESOR
783821912017
PROFESOR
787841912014
PROFESOR
788861015015
PROFESOR
781811015012
PROFESOR
787801017017
PROFESOR
781841015016
PROFESOR
788861015017
PROFESOR
788891015010
PROFESOR
788891015014
PROFESOR
788891015018
PROFESOR
788891015019
PROFESOR
781861015012
PROFESOR
781861015014
PROFESOR
781891015011
PROFESOR
781891015017
PROFESOR
781891015018
PROFESOR
788871015012
PROFESOR
788891015013
PROFESOR
788891015016
PROFESOR
781801015013
PROFESOR
781801015014
PROFESOR
781831015010
PROFESOR
781871019013
PROFESOR
781841016012
PROFESOR
24 HORAS
06 HRS COMUNICACIÓN, 07 HRS EPT (INDUSTRIA
DEL VESTIDO), 10 HRS EDUCACIÓN FISICA, 01 HRS
TUTORIA Y ORIENTACIÓN EDUCACIONAL
18 HRS COMUNICACIÓN, 02 HRS IDIOMAS, 03
HRS EPT (ELECTRICIDAD), 01 HR TUTORIA Y
ORIENTACIÓN EDUCACIONAL
24 HORAS
24 HRS IDIOMAS
24 HORAS
12 HRS COMUNICACIÓN, 06 HRS IDIOMA, 06 HRS
EPT (COMPUTACIÓN)
24 HORAS
24 HRS EDUCACIÓN RELIGIOSA
24 HORAS
24 HORAS
18 HRS COMUNICACIÓN, 02 HR ARTE, 02 HR
FORM. CIUD. Y CIV., 02 HR EPT (COMPUTACIÓN
02 HRS EPT (COMPUTACIÓN), 04 HRS DE FORM.
CIUDAD. Y CIVICA, 09 HRS HIST. GEO. Y ECO., 06
HRS PF RH
24 HORAS
24 HRS COMUNICACIÓN
24 HORAS
24 HRS COMUNICACIÓN
24 HORAS
24 HRS EPT (COMPUTACIÓN)
24 HORAS
02 HRS PF RH, 20HRS EDUC. ARTIST. 02 HRS
TUTO. Y ORTIENT. EDUC.
24 HORAS
24 HRS CTA
24 HORAS
02 HRS PF RH, 20 HRS EDUC. RELIGIOSA, 02 HRS
TUT. ORIENT. EDUCAC.
24 HORAS
24 HRS IDIOMA
24 HORAS
24 HRS EDUCACIÓN RELIGIOSA
24 HORAS
24 HORAS
24 HRS EDUC. FISICA
13 HRS EPT (COMUTACIÓN), 09 HRS FORMAC.
CIUDADNA Y CÍVICA, 02 HRS TUTOR. Y
ORIENTACIÓN EDUCACIONAL.
24 HORAS
24 HRS EDUC. ARTISTICA
24 HORAS
24 HRS EDUC. ARTISTICA
24 HORAS
23 HRS EPT (CUERO Y CALZADO)
24 HORAS
24 HRS EDUC. RELIGIOSA
24 HORAS
08 HRS CTA, 15 HRS EPT (SERIGRAFÍA), 01 HR
TUTORIA Y ORIENT. EDUCACIONAL
24 HORAS
24 HRS MATEMÁTICA
24 HORAS
14 HRS MATEMÁTICA, 10 HRS CTA
24 HORAS
24 HRS COMUNICACIÓN
24 HORAS
24 HRS EPT (INDUST. DEL VESTIDO)
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
REASIGNACION POR UNIDAD FAMILIAR DE: SALVATIERRA MATTOS, SARA
MILAGROS, Resolución Nº 01490-2013 UGEL.07
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:CARRASCO CHAVEZ, RUTH
VICTORIA, Resolución N° RD Nº 8125-2012
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 882-2012
RD 6145-04-UGE04 / PAP 2004
CESE POR FALLECIMIENTO DE: SAMOZA ARELLANO, MARY ANGELICA,
Resolución Nº 4855-2012
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 2921 - 2013
CESE POR FALLECIMIENTO DE: SALAS NUÑEZ, NICERATA, Resolución Nº
4185-2011
CESE DE RAMOS VILLANUEVA, LEONOR GLORIA RD 002587-03.
CESE DE PERSONAL NOMBRADO : HUAMALIANO TORRES, NELLY MARUJA,
RD Nº 00969-05
RS.280-2001-ED.
RS 280-2001-ED
RS.280-2001-ED.
CESE A SOLICITUD DE: GALARZA MARIN DE TENORIO, BETTY JUANA,
Resolución Nº 885-2012
CESE A SOLICITUD DE: NEYRA VILLENA, CARLOS HOMER, Resolución Nº
2678-2011
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE: OBLITAS BOCANEGRA,
MANUEL SEGUNDO, Resolución Nº 1058-2013 UGEL. 02
CESE A SOLICITUD DE: VELA LINAREZ, MARIA JUDITH, Resolución Nº 4115 2012
CESE A SOLICITUD DE: CHILLCCE QUISPE, ROMAN, Resolución Nº 15332012
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:SOLDEVILLA HUAYLLANI, ELVA
SOLEDAD, Resolución N° Nº 984-2013
REASIGNACION DE : ESCUDERO CHIRINOS, JORGE HERIBERTO, Resolución
Nº 0371
CESE DE PERSONAL NOMBRADO-BARZOLA MARTINEZ, VANESSA DE LOS
ANGELES RDU.04 Nº: 1181-2004
CESE A SOLICITUD DE: VEGA REYES, PEDRO, Resolución Nº 0843 - 2010
CESE A SOLICITUD DE: ANGELES ANGELES, MARIA SANTOS, Resolución Nº
2182-12
CESE A SOLICITUD DE: CHALCO ROMERO, JUAN SEVERO, Resolución Nº
3483 - 2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: RODRIGUEZ HERVACIO, EUGENIO ALBERTO,
Resolución Nº 3500 - 2013
CESE A SOLICITUD DE: CARBAJAL ESTRADA, BERTHA, Resolución Nº 0687 2013
59
Nº
DRE
1865
LIMA
METROPOLITANA
1866
LIMA
METROPOLITANA
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
1885
LIMA
METROPOLITANA
1886
LIMA
METROPOLITANA
UGEL
1888
1889
1890
1891
1892
1893
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
DISTRITO
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
E.B.R.
04 - COMAS
I.E. SANTA ISABEL
E.B.R.
I.E. SANTA ISABEL
CARABAYLLO
04 - COMAS
I.E. SANTA ISABEL
CARABAYLLO
04 - COMAS
I.E. 3054 LA FLOR
CARABAYLLO
04 - COMAS
I.E. 3054 LA FLOR
CARABAYLLO
04 - COMAS
I.E. LUCYANA
CARABAYLLO
04 - COMAS
I.E. LUCYANA
CARABAYLLO
04 - COMAS
I.E. LUCYANA
CARABAYLLO
04 - COMAS
I.E. LUCYANA
CARABAYLLO
04 - COMAS
I.E. LUCYANA
CARABAYLLO
04 - COMAS
I.E. LUCYANA
CARABAYLLO
04 - COMAS
I.E. 3074 PEDRO RUIZ GALLO
CARABAYLLO
04 - COMAS
I.E. 3074 PEDRO RUIZ GALLO
CARABAYLLO
04 - COMAS
I.E. 5174 JUAN PABLO II
CARABAYLLO
04 - COMAS
I.E. 5174 JUAN PABLO II
CARABAYLLO
04 - COMAS
I.E. 5174 JUAN PABLO II
CARABAYLLO
04 - COMAS
I.E. 8187 LA ARBOLEDA
SANTA ROSA
04 - COMAS
I.E. 8187 LA ARBOLEDA
SANTA ROSA
04 - COMAS
I.E. 8187 LA ARBOLEDA
SANTA ROSA
04 - COMAS
I.E. 2066 SAN JOSE
ANCON
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
I.E. 2066 SAN JOSE
VACANTE
NIVEL / CICLO
SECUNDARIA
CARACTERISTICAS
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
TIPO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
CARABAYLLO
04 - COMAS
04 - COMAS
1887
NOMBRE
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
E.B.R.
SECUNDARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ANCON
04 - COMAS
I.E. 8193 VILLAS DE ANCON
ANCON
04 - COMAS
I.E. 8193 VILLAS DE ANCON
ANCON
04 - COMAS
I.E. 8193 VILLAS DE ANCON
ANCON
04 - COMAS
I.E. 8193 VILLAS DE ANCON
ANCON
04 - COMAS
I.E. 8193 VILLAS DE ANCON
ANCON
04 - COMAS
I.E. 8193 VILLAS DE ANCON
ANCON
04 - COMAS
I.E. 8193 VILLAS DE ANCON
ANCON
04 - COMAS
I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS
CARABAYLLO
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
CODIGO NEXUS
CARGO
781851019013
PROFESOR
788801015014
PROFESOR
788861010019
PROFESOR
781881016017
PROFESOR
787851017014
PROFESOR
781861016017
PROFESOR
781871016011
PROFESOR
781871016013
PROFESOR
781871016016
PROFESOR
781891016016
PROFESOR
783891912015
PROFESOR
784801015015
PROFESOR
784811016014
PROFESOR
781811012010
PROFESOR
781811018018
PROFESOR
784861015012
PROFESOR
783861912017
PROFESOR
783891917013
PROFESOR
784871019014
PROFESOR
784821019016
PROFESOR
JOR. LAB.
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
24 HORAS
22 HRS. EDUC. ARTISTICA, 02 HRS TUTORIA Y
ORIENT. EDUC.
24 HORAS
22 HRS EDUC. RELIG., 02 HRS TUT. Y ORIENT.
EDUCACIONAL
06 HRS COMUNICACIÓN, 12 HRS IDIOMA, 04 HRS
FORM. CIUDAD. Y CIVICA, 02 HRS. TUTORÍA Y
ORIENT. EDUC.
24 HORAS
24 HORAS
24 HRS EDUC. FISICA
24 HORAS
24 HORAS
24 HORAS
24 HORAS
24 HORAS
24 HRS EDUC. RELIGIOSA
12 HRS EPT (ELECTRICIDAD), 02 HRS EDUC.
ARTISTICA, 08 HRS EDUC. FISICA, 02 HRS TUTORIA
Y ORIENT. EDUC.
02 HRS FORMAC. CIUDAD. Y CIVICA, 21 HRS
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA, 01 HR
TUTORIA Y ORIENTACION EDUCACIONAL
16 HRS FORMAC. CIUDAD. Y CIVICA, 06 HRS
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMIA, 02 HRS
TUTORIA Y ORIENTAC. EDUCACIONAL
22 HRS EDUC. FISICA, 02 HRS TUTORIA Y
ORIENTACION EDUCACIONAL
24 HORAS
24 HORAS
24 HORAS
24 HORAS
24 HRS MATEMÁTICA
12 HRS IDIOMA, 02 HRS FORMACIÓN
CIUDADANA Y CIVICA, 02 HRS PF RH, 06 HRAS
EDUC. FISICA
16 HRAS IDIOMA, 07 HRS FORM. CIUDAD. Y
CIVICA, 01 HR TUTORIA Y ORIENTACION EDUC.
15 HRS CTA, 03 HRS FORMAC. CIUDADANA Y
CIVICA, 04 HORAS DE EDUCACION ARTISTICA, 02
HRS TUTORIA Y ORIENTAC. EDUCACIONAL
24 HORAS
04 HRS PF Y RH, 20 HRS EDUC. ARTISTICA,
24 HORAS
24 HRS CTA
24 HORAS
24 HORAS
24 HORAS
24 HORAS
08 HRS MATEMATICA, 16 HRS CTA
03 HRS FORMAC. CIUDADANA Y CIVICA, 10 HRS.
EDUC. ARTISTICA, 10 HRS EDUC. FISICA, 01 HR
TUTORIA Y ORIENT. EDUCAC.
06 HRS COMUNIC., 10 HRS IDIOMA, 03 HRS
FORMAC. CIUDADANA Y CIVICA, 04 HR. PF Y RH
08 HRS FORMAC. CIUDADANA Y CIVICA, 15 HRS
HISTORIA, GEOGRAFIA Y ECONOM. 01 HR
TUTORIA Y ORIENTACION EDUCACIONAL
24 HORAS
24 HRS EPT (DISEÑO GRAFICO)
24 HORAS
784871019013
PROFESOR
783831918010
PROFESOR
783861910016
PROFESOR
783891910013
PROFESOR
784891019011
PROFESOR
787821017012
PROFESOR
787871017017
PROFESOR
788881010015
PROFESOR
784811017018
PROFESOR
08 HRS FORMAC. CIUDADANA Y CIVICA, 12 HRS
HISTORIA, GEOGRAFIA Y ECONOM. 02 HRS PFRH,
02 HRS TUTORIA Y ORIENTACION EDUCACIONAL
24 HORAS
18 HRS COMUNICACIÓN, 06 HRS EPT (CUERO Y
CALZADO),
24 HORAS
20 HRS IDIOMA, 02 HRS FORM. CIUDADANA Y
CIVICA, 02 HRS TUT. Y ORIENTAC. EDUCACIONAL
24 HORAS
24 HRS CTA
24 HORAS
24 HORAS
06 HRS MATEMATICA, 16 CTA, 02 HRS TUTORIA Y
ORIENTACION EDUCACIONAL
02 HRS FORMAC. CIUDAD. Y CIVICA, 20 HRS.
EDUC. FISICA, 02 HRS. TUTORIA Y ORIENTAC.
EDUC.
24 HORAS
24 HORAS
24 HORAS
24 HRS EPT (INDUSTRIA ALIMENTARIA)
18 HRS COMUNIC., 04 HRS FORMACION CIUDAD.
Y CIVICA, 02 HRS TUTORIA Y ORIENTACION
EDUCACIONAL
10 HRS COMUNICAC. , 10 HRS IDIOMA, 03 HRAS
FORMACION CIUDADANA Y CIVICA, 01 HR
TUTORIA Y ORIENTACION EDUCACIONAL
TIPO DE
VACANTE
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
REASIGNACION POR RUPTURA DE RELACIONES HUMANAS
DE:CONVERCION CORDOVA, EUGENIO CORNELIO, Resolución N° 1757 2013
REASIGNACIOIN DE RUBEN JUAREZ HERNANDEZ RD 1074-92
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RD N0 4290-2010
CESE A SOLICITUD DE: SOLIDORO GALLO, LUIS MIGUEL, Resolución Nº
00691-2012
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
CESE A SOLICITUD DE: ROJAS SALAZAR, FILADELFO, Resolución Nº 1542 2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: MALCA PAREDES, JOSE MANUEL, Resolución
Nº 3491 - 2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: PEREZ ALVAREZ, FELIPE NEPOMUSENO,
Resolución Nº 3506 - 2013
REUBICACION DE PLAZA OCUPADA : Resolución Nº 002031-2008
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: PONCE MONTEJO, MANUEL ROBERTO,
Resolución Nº 3491 - 2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 882-20012
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 5195 - 2010
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 882-2012
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 3281-2011
CESE POR INCAPACIDAD FISICA O MENTAL DE: ALIAGA CHAVEZ, CESAR
FERNANDO, Resolución Nº 6052-2011
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 882-2012
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RD Nº 2971-2010
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 1261-2012
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:CHUMPITAZ RUIZ, ZOILA
MARIELLA, Resolución N° 8086-2012
CESE A SOLICITUD DE: ARTEAGA LLACTA, RAMON, Resolución Nº 15362012
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: SANCHEZ SALAZAR, CARMEN ROSA,
Resolución Nº 3491 - 2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 1755-2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 1112-2011
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: HUERTA ONCOY, JULIAN BENIGNO,
Resolución Nº 3491 - 2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 809-2013
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 1559-2011
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 2061-2012
60
Nº
DRE
1894
LIMA
METROPOLITANA
1895
LIMA
METROPOLITANA
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
UGEL
NOMBRE
DISTRITO
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
E.B.R.
04 - COMAS
I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS
VACANTE
NIVEL / CICLO
SECUNDARIA
CARACTERISTICAS
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
CARABAYLLO
E.B.R.
04 - COMAS
I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS
CARABAYLLO
04 - COMAS
I.E. 8161 MANUEL SCORZA TORRE
CARABAYLLO
04 - COMAS
I.E. 8161 MANUEL SCORZA TORRE
CARABAYLLO
04 - COMAS
I.E. 8161 MANUEL SCORZA TORRE
CARABAYLLO
04 - COMAS
I.E. 8161 MANUEL SCORZA TORRE
CARABAYLLO
04 - COMAS
I.E. 2050 REPUBLICA ARGENTINA
CARABAYLLO
04 - COMAS
I.E. 2050 REPUBLICA ARGENTINA
CARABAYLLO
04 - COMAS
I.E. 2050 REPUBLICA ARGENTINA
CARABAYLLO
04 - COMAS
I.E. 8184 SAN BENITO
CARABAYLLO
04 - COMAS
I.E. 8184 SAN BENITO
CARABAYLLO
04 - COMAS
I.E. 8184 SAN BENITO
CARABAYLLO
04 - COMAS
I.E. 8184 SAN BENITO
CARABAYLLO
04 - COMAS
I.E. 8184 SAN BENITO
CARABAYLLO
04 - COMAS
I.E. 8190 DEMOCRACIA Y LIBERTAD
CARABAYLLO
04 - COMAS
8188
CARABAYLLO
04 - COMAS
8188
CARABAYLLO
04 - COMAS
8188
CARABAYLLO
04 - COMAS
I.E. 3519 - PHILIP P. SAUDERS
CARABAYLLO
04 - COMAS
I.E. 3519 - PHILIP P. SAUDERS
CARABAYLLO
04 - COMAS
I.E. PARROQUIAL DIOCESANO SANTO TOMAS DE VALENCIASANTA ROSA
04 - COMAS
I.E. PARROQUIAL DIOCESANO SANTO TOMAS DE VALENCIASANTA ROSA
04 - COMAS
3059 CEBA - CICLO AVANZADO
COMAS
04 - COMAS
I.E. 2022 SINCHI ROCA
COMAS
04 - COMAS
I.E. 2040 REPUBLICA DE CUBA
COMAS
04 - COMAS
I.E. 2048 EBLSECUNDARIA
COMAS
04 - COMAS
I.E. FE Y ALEGRIA Nº 07
COMAS
04 - COMAS
I.E. FE Y ALEGRIA Nº 07
COMAS
04 - COMAS
I.E. FE Y ALEGRIA Nº 07
COMAS
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.A.
E.B.A.
E.B.A.
E.B.A.
E.B.A.
E.B.A.
E.B.A.
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
AVANZADA
AVANZADA
AVANZADA
AVANZADA
AVANZADA
AVANZADA
AVANZADA
TIPO
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
CONVENIO
CONVENIO
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
CODIGO NEXUS
CARGO
JOR. LAB.
24 HORAS
784841016013
PROFESOR
784851019013
PROFESOR
783801917015
PROFESOR
783871917013
PROFESOR
787851017011
PROFESOR
788861010011
PROFESOR
783831914013
PROFESOR
784811018010
PROFESOR
787831914017
PROFESOR
781811013014
PROFESOR
783831917015
PROFESOR
783841913018
PROFESOR
783861914018
PROFESOR
784821010016
PROFESOR
784891018012
PROFESOR
783851910017
PROFESOR
787801017012
PROFESOR
787801017018
PROFESOR
787851017015
PROFESOR
788851015010
PROFESOR
781821018019
PROFESOR
784801015014
PROFESOR
781821018012
PROFESOR
788881010011
PROFESOR
784811012010
PROFESOR
784841012015
PROFESOR
784881012010
PROFESOR
784881012018
PROFESOR
788861010012
PROFESOR
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
18 HRAS FORMACION CIUDADANA Y CIVICA, 06
HRAS PF Y RH
24 HORAS
24 HR MATEMATICA
24 HORAS
06 HRS PF Y RH, 18 HR EDUC. FISICA
24 HORAS
24 HRS PF Y RH
24 HORAS
20 HRS MATEMATICA, 04 HR PF Y RH,
24 HORAS
10 HRS COMUNICAC. 14 HRS IDIOMA,
24 HORAS
22 HRS EDUC. RELIGIOSA, 02 HRS. TUTORIA Y
ORIENTACION EDUCACIONAL
24 HORAS
22 HRS EDUC. ARTISTICA, 02 HRS TUTORIA Y
ORIENTACION EDUCACIONAL
18 HRS, COMUNICAC., 02 HRS PF Y RH, 02 HRAS
EDUC. ARTISTICA, 02 HRAS TUTORIA Y
ORIENTACION EDUCACIONAL
24 HORAS
24 HORAS
22 HRS CTA, 02 HRS EDUC. ARTISTICA
24 HORAS
22 HRS EDUC. ARTISTICA, 02 HRS TUTORIA Y
ORIENTACION EDUCACIONAL
24 HORAS
22 HRS IDIOMA, 02 HRS TUTORIA Y ORIENTACION
EDUCACIONAL
24 HORAS
22 HRS EDUC. FISICA, 02 HRS TUTORIA Y
ORIENTACION EDUCACIONAL
20 HRS FORMACION CIUDADANA Y CIVICA, 03
HRS HISTORIA , GEOGRAFIA Y ECONOMIA, 01 HR
TUTORIA Y ORENTACION EDUCACIONAL
24 HORAS
24 HORAS
02 HRS PF Y RH, 20 HRS EDUC. ARTISTICA, 02 HRS
TUTORIA Y ORIENTACION EDUCACIONAL
24 HORAS
12 HRS COMUNICACIÓN, 10 HRS IDIOMA, 02 HRS
TUTORIA Y ORIENTAC. EDUCACIONAL
24 HORAS
24 HRS FORMACION CIUDADANA Y CIVICA
24 HORAS
24 HORAS
16 HR PF Y RH, 08 HRS EDUC. ARTISTICA
06 HRS MATEMATICA, 12 HRS EPT
(COMPUTACION), 03 HRS FORMACION
CIUDADANA Y CIVICA, 02 HRS PF Y RH
24 HORAS
06 HRS COMUNICACIÓN, 10 HRS IDIOMA, 08 HRS
EDUC. ARTISTICA
24 HORAS
04 HRS IDIOMA, 12 HRS. MATEMATICA, 08 HRS
CTA
12 HRS. COMUNICACIÓN, 06 HRS. FORMACION
CIUDADANA Y CIVICA, 06 HRS HISTORIA
GEOGRAFIA Y ECONOMIA
24 HORAS
24 HORAS
INGLES-COMPUTACION
24 HORAS
COMUNICACIÓN
24 HORAS
CIENCIA AMBIENTE Y SALUD
24 HORAS
CAS - EPT (IND.ALIMENTARIA)
24 HORAS
MATEMATICAS
24 HORAS
EPT (OFIMATICA)
24 HORAS
MATEMATICAS
TIPO DE
VACANTE
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: RIOS HUANUIRI, MARCELO, Resolución Nº
3500 - 2013
CESE POR FALLECIMIENTO DE: ALVAREZ GARCIA, JESSICA MARGARITA,
Resolución Nº 1473 - 2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RD Nº 2019 - 2010
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 2060-2012
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 2287-2011
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 1996-2012
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: CANO PALOMINO, NIBARDO, Resolución Nº
734-12
CESE A SOLICITUD DE: MEJIA BUSTILLOS DE LEON, ERCILA MANSUETA,
Resolución Nº 3726 - 2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 1638-2011
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 4288-2010
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 809-2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 1996-2012
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 809-2013
CESE A SOLICITUD DE: VILLANUEVA CARRANZA, NILA, Resolución Nº 1753 2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 1302-2011
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RD Nº 5235-10
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 3444 - 2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 3444 - 2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: VARGAS QUISPE, EDUVIGES, Resolución Nº
Nº 3496-2013
CESE POR INCAPACIDAD FISICA O MENTAL DE: CORDOVA HERRERA, SELA
CONSTANTINA, Resolución Nº 7568 - 2010
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: LUNA BRAVO, NARCISO MARCELINO,
Resolución Nº Nº 3507-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: ROJAS CHUQUINO, NINFA, Resolución Nº Nº
3507-2013
CESE A SOLICITUD DE: BONIFACIO CARDENAS, NATALIA YSABEL, Resolución
Nº 1420 - 2012
CESE A SOLICITUD DE: LOZANO AGUILAR, JUDITH AMANDA, Resolución Nº
1421 - 2012
REUBICACION Y/O ADECUACION DE PLAZA VACANTE : Resolución Nº 464307
61
Nº
DRE
1923
LIMA
METROPOLITANA
1924
LIMA
METROPOLITANA
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
UGEL
NOMBRE
DISTRITO
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
E.B.A.
04 - COMAS
I.E. FE Y ALEGRIA Nº 07
VACANTE
NIVEL / CICLO
AVANZADA
CARACTERISTICAS
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
COMAS
E.B.A.
04 - COMAS
I.E. FE Y ALEGRIA Nº 07
COMS
04 - COMAS
I.E. FE Y ALEGRIA Nº 07
COMAS
04 - COMAS
I.E. FE Y ALEGRIA Nº 07
COMAS
04 - COMAS
I.E. CARLOS WIESSE
COMAS
04 - COMAS
I.E. ESTADOS UNIDOS
COMAS
04 - COMAS
I.E. ESTADOS UNIDOS
COMAS
04 - COMAS
2084 TROMPETEROS
COMAS
04 - COMAS
C.E. 2084 TROMPETEROS
CARABAYLLO
04 - COMAS
C.E. 3059
COMAS
04 - COMAS
CEBA FE Y ALEGRIA Nº 07
COMAS
04 - COMAS
CEBA FE Y ALEGRIA Nº 07
COMAS
04 - COMAS
CEBA FE Y ALEGRIA Nº 07
COMAS
04 - COMAS
CEBA PAEBA
COMAS
04 - COMAS
I.E. 3057
CARABAYLLO
04 - COMAS
I.E. 3057
CARABAYLLO
04 - COMAS
I.E. 3057
CARABAYLLO
04 - COMAS
I.E. 3057
CARABAYLLO
04 - COMAS
I.E. 2067 LEONCIO PRADO
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
I.E. AUGUSTO B. LEGUIA
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
I.E. 3069 GRLSMO.DON JOSE DE SAN MARTIN
ANCON
04 - COMAS
LUIS BRAILLE
COMAS
04 - COMAS
LOS VIÑEDOS
COMAS
04 - COMAS
LOS VIÑEDOS
COMAS
04 - COMAS
LOS VIÑEDOS
COMAS
04 - COMAS
PRITE MANUEL GONZALES PRADA
COMAS
04 - COMAS
PRITE MANUEL GONZALES PRADA
COMAS
04 - COMAS
CEBE. SANTA ROSA DE LIMA
CARABAYLLO
04 - COMAS
CEBE. SANTA ROSA DE LIMA
CARABAYLLO
E.B.A.
E.B.A.
E.B.A.
E.B.A.
E.B.A.
E.B.A.
E.B.A.
E.B.A.
E.B.A.
E.B.A.
E.B.A.
E.B.A.
E.B.A.
E.B.A.
E.B.A.
E.B.A.
E.B.A.
E.B.A.
E.B.A.
E.B.E.
E.B.E.
E.B.E.
E.B.E.
E.B.E.
E.B.E.
E.B.E.
E.B.E.
AVANZADA
AVANZADA
AVANZADA
AVANZADA
AVANZADA
AVANZADA
AVANZADA
CONVENIO
CONVENIO
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
INICIALINTERMEDIA
ESTATAL
INICIALINTERMEDIA
ESTATAL
INICIALINTERMEDIA
CONVENIO
INICIALINTERMEDIA
CONVENIO
INICIALINTERMEDIA
CONVENIO
INICIALINTERMEDIA
ESTATAL
AVANZADA
ESTATAL
AVANZADA
AVANZADA
AVANZADA
AVANZADA
AVANZADA
AVANZADA
TIPO
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
CODIGO NEXUS
CARGO
JOR. LAB.
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
PLAZA
ORGANICA
24 HORAS
788861010015
PROFESOR
MATEMATICAS
PLAZA
ORGANICA
24 HORAS
788861010018
PROFESOR
788881010010
PROFESOR
788881010019
PROFESOR
784861012012
PROFESOR
784861012016
PROFESOR
784891012011
PROFESOR
781811018011
PROFESOR
781811018019
PROFESOR
783881916016
PROFESOR
788811010013
PROFESOR
788811010017
PROFESOR
788841010014
PROFESOR
785861910010
PROFESOR
781861018011
PROFESOR
781861018014
PROFESOR
781861018015
PROFESOR
781881018010
PROFESOR
784881018011
PROFESOR
784861010017
PROFESOR
781871015013
PROFESOR
788891010014
PROFESOR
783821916012
PROFESOR
783821916017
PROFESOR
783871916016
PROFESOR
783851916019
PROFESOR
788891010011
PROFESOR
782841910012
PROFESOR
782841910015
PROFESOR
CC.SS
24 HORAS
EPT (IND. DE VESTIDO)- RELIGION
24 HORAS
COMUNICACIÓN
24 HORAS
COMUNICACIÓN -EPT(MANUALIDADES)
24 HORAS
CIENCIAS SOCIALES
24 HORAS
CIENCIAS SOCIALES
24 HORAS
COMUNICACIÓN
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
30 HORAS
PRIMARIA
24 HORAS
MAT. -INGLES- GEST.EMPRESARIAL
24 HORAS
CC.SS Y EPT (GEST. EMPRESARIAL)
24 HORAS
MAT. EPT (GEST. EMPRESARIAL)
24 HORAS
TIPO DE
VACANTE
CIENCIA AMBIENTE Y SALUD
24 HORAS
MATEMATICA - CAS
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
24 HORAS
MATEMATICA
24 HORAS
COMUNICACIÓN - INGLES
30 HORAS
COLCHONERIA-PRIMARIA
30 HORAS
TERAPISTA FISICO
30 HORAS
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION FISICA
30 HORAS
EDUCACION INICIAL
30 HORAS
TERAPIA DE LENGUAJE
30 HORAS
TERAPIA FISICA
30 HORAS
DISCAPACIDAD INTELECTUAL
30 HORAS
DISCAPACIDAD INTELECTUAL
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
REUBICACION Y/O ADECUACION DE PLAZA VACANTE : Resolución Nº 0464307
REUBICACION Y/O ADECUACION DE PLAZA VACANTE : Resolución Nº 0464307
RS-280-2001-ED
CESE DE FUENTES BERNAL LUIS BENIGNO; RD.1059-03
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: ARANDA PONTE, CARMEN AURORA,
Resolución Nº Nº 3496-2013
CESE A SOLICITUD DE: SALVATIERRA RODRIGUEZ, DOMINGO, Resolución Nº
2013 - 2012
CESE A SOLICITUD DE: CARHUAS SORIA, FELIPE ALBERTO, Resolución Nº Nº
3471-2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RD. Nº 05135
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: DIAZ FUCHS, EDINSON, Resolución Nº Nº
3496-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: MANRIQUE DE LARA O., FLOR CRISTINA,
Resolución Nº Nº 3496-2013
REUBICACION Y/O ADECUACION DE PLAZA VACANTE : Resolución Nº 0464307
CESE DE ZARELA PEREZ ROJAS RD Nº 256-92
CESE DE MANUEL CASTRO BAMBAREN RD. 1534-99
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 0985-09
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: DAVILA VILLEGAS, VICTOR RAUL, Resolución
Nº Nº 3496-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: TORRES QUISPE, EDELMIRO, Resolución Nº
Nº 3507-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: CABRERA SEDANO, JULIO FELIX, Resolución
Nº Nº 3507-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: LANDEO NAVARRETE, LUIS HONORATO,
Resolución Nº Nº 3507-2013
CESE A SOLICITUD DE: VICHARRA SANCHEZ, ANTONIO VICTOR, Resolución
Nº 2604-13
CESE A SOLICITUD DE: RIVERA YANAC, NICETO ANTENOGENES, Resolución
Nº R.D.1540-2013
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:PULIDO ESPINOZA, ESTHER,
Resolución N° 1113-2013
CESE DE : VERGARAY ORTEGA, ELPIDIO, Resolución Nº 04985-07
CESE A SOLICITUD DE: ILLANES VEGA, MARCO ANTONIO, Resolución Nº
4968 - 2009
CESE POR INCAPACIDAD FISICA O MENTAL DE: ALARCON FARFAN, JOSE
LUIS, Resolución Nº 8436 - 2012
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: DELGADO MORALES, NELLY HONANEY,
Resolución Nº 3497-2013
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE: BECERRA GUERRERO,
JAQUELINE NOEMI, Resolución Nº 00501-2013 UGEL 06
CESE DE PERSONAL NOMBRADO : GUTIERREZ HEREDIA, EDITH MARITZA,
Resolución Nº 02178-07
CESE A SOLICITUD DE: BALBIN VILCAPOMA, JULIO ALBINO, Resolución Nº
1227 - 2010
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: HUAMAN SAAVEDRA, GLADIS, Resolución Nº
Nº 3497-2013
62
Nº
DRE
1952
LIMA
METROPOLITANA
1953
LIMA
METROPOLITANA
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
UGEL
NOMBRE
DISTRITO
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
E.B.E.
04 - COMAS
C.E.E. HELLEN KELLER
VACANTE
NIVEL / CICLO
CARACTERISTICAS
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
INICIAL / PRIMARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
PUENTE PIEDRA
E.B.E.
04 - COMAS
C.E.E. HELLEN KELLER
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
C.E.E. HOGAR INMACULADA
ANCON
04 - COMAS
I.E.O. EL PROGRESO II SECTOR
CARABAYLLO
04 - COMAS
I.E.O. CARABAYLLO
CARABAYLLO
04 - COMAS
PRESENTACION DE MARIA
COMAS
04 - COMAS
PRESENTACION DE MARIA
COMAS
04 - COMAS
PRESENTACION DE MARIA
COMAS
04 - COMAS
PRESENTACION DE MARIA
COMAS
04 - COMAS
PRESENTACION DE MARIA
COMAS
04 - COMAS
ARTESANAL SANTA LUZMILA
COMAS
04 - COMAS
ARTESANAL SANTA LUZMILA
COMAS
04 - COMAS
JESUS OBRERO
COMAS
04 - COMAS
JESUS OBRERO
COMAS
04 - COMAS
JESUS OBRERO
COMAS
04 - COMAS
JESUS OBRERO
COMAS
04 - COMAS
JESUS OBRERO
COMAS
04 - COMAS
JESUS OBRERO
COMAS
04 - COMAS
JESUS OBRERO
COMAS
04 - COMAS
NUESTRA SENORA DE LOURDES
COMAS
04 - COMAS
NUESTRA SENORA DE LOURDES
COMAS
04 - COMAS
NUESTRA SENORA DE LOURDES
COMAS
04 - COMAS
I.E.O. JUANA IRIS CUADROS RIVERA
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
I.E.O. JUANA IRIS CUADROS RIVERA
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
CETPRO - SAN LUIS GONZAGA
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
CETPRO - SAN LUIS GONZAGA
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
CETPRO - SAN LUIS GONZAGA
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
CETPRO - SAN LUIS GONZAGA
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
CETPRO - SAN LUIS GONZAGA
PUENTE PIEDRA
E.B.E.
E.T.P.
E.T.P.
E.T.P.
E.T.P.
E.T.P.
E.T.P.
E.T.P.
E.T.P.
E.T.P.
E.T.P.
E.T.P.
E.T.P.
E.T.P.
E.T.P.
E.T.P.
E.T.P.
E.T.P.
E.T.P.
E.T.P.
E.T.P.
E.T.P.
E.T.P.
E.T.P.
E.T.P.
E.T.P.
E.T.P.
TIPO
INICIAL / PRIMARIA
CONVENIO
ESTATAL
ESTATAL
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
ESTATAL
ESTATAL
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
CODIGO NEXUS
CARGO
JOR. LAB.
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
30 HORAS
780811919010
PROFESOR
780841919012
PROFESOR
788831016014
PROFESOR
781811018010
PROFESOR
784851014019
PROFESOR
781821018015
PROFESOR
788831015012
PROFESOR
788851015013
PROFESOR
788851015016
PROFESOR
788851015017
PROFESOR
784821014015
PROFESOR
784891014016
PROFESOR
784801014019
PROFESOR
788841010010
PROFESOR
788841010011
PROFESOR
788841010013
PROFESOR
788841010016
PROFESOR
788841010017
PROFESOR
788881010012
PROFESOR
784831014012
PROFESOR
784831014018
PROFESOR
784851014017
PROFESOR
781891014015
PROFESOR
789841013014
PROFESOR
788811016010
PROFESOR
788811016011
PROFESOR
788811016013
PROFESOR
788811016014
PROFESOR
788811016015
PROFESOR
PRIMARIA
TIPO DE
VACANTE
PLAZA
ORGANICA
30 HORAS
PLAZA
ORGANICA
30 HORAS
PLAZA
ORGANICA
30 HORAS
ARTESANIA - MANUALIDADES
30 HORAS
COMPUTACION
30 HORAS
MECANICA DE PRODUCCION
30 HORAS
EBANISTERIA Y DECORACION
30 HORAS
MECANICA DE PRODUCCION
30 HORAS
ELECTRICIDAD
30 HORAS
ELECTRICIDAD
30 HORAS
ELECTRICIDAD
30 HORAS
ELECTRICIDAD
30 HORAS
MECANICA AUTOM. GASOLINERO
30 HORAS
CONSTRUCCIONES METALICAS
30 HORAS
MECANICA AUTOM. DIESEL
30 HORAS
TORNERIA MECANICA
30 HORAS
EQUIPOS ELECT. DE CONSUMO
30 HORAS
OPERACIÓN DE COMPUTADORAS
30 HORAS
ELECTROMECANICA
30 HORAS
TEXTIL Y CONFECCION
30 HORAS
COMPUTACION
30 HORAS
HOTELERIA Y TURISMO
30 HORAS
CONFECCION TEXTIL
30 HORAS
INGLES
30 HORAS
ESTETICA PERSONAL
30 HORAS
CUERO Y CALZADO
30 HORAS
CULTIVO HIDROPONICOS
30 HORAS
CONFECCION TEXTIL
30 HORAS
CONFECCION TEXTIL
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
CESE A SOLICITUD DE: MORALES IZQUIERDO, MARGARITA, Resolución Nº
684-2013
CESE A SOLICITUD DE: FERNANDEZ FELIX, ERNESTINA, Resolución Nº 6852012
REUBICACION Y/O ADECUCION DE PLAZA VACANTE : Resolución Nº 036107
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: VASQUEZ VERA, ADRIANA GRACIELA,
Resolución Nº 0050
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 4871-2013
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL(Inter-Región) DE: LLAMOCTANTA
ARIAS, VILMA YANETT, Resolución Nº RD. Nº 0083-09 JAUJA
RD 6145-04-UGE04 / PAP 2004
POR REUBICACION DE PLAZA VACANTE-Resolución Nº: 004920-2004
RD 6145-04-UGE04 / PAP 2004
RD 6145-04-UGE04 / PAP 2004
CESE POR FALLECIMIENTO DE: ZANABRIA FERNANDEZ, MARILUZ ESTHER,
Resolución Nº 2235
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: PUCLLA CHAMPI, LEOCADIO, Resolución Nº
703-2010
CESE A SOLICITUD DE: REBAZA DOMINGUEZ, ALVARO, Resolución Nº 1446
CAP. RS 280-2001-ED
REASIGNACION DE ALMEIDA DE LA CRUZ JORGE EDUARDO RDU.04 Nº 5682003
CAP. RS. 280-2001-ED
CAP. RS. 280-2001-ED
CAP. RS 280-2001-ED
CAP. RS 280-2001-ED
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: YTURRIZAGA RIVADENEIRA, JUANA LILIA,
Resolución Nº 703
CESE POR INCAPACIDAD FISICA O MENTAL DE: BAJALQUI AVENDAÑO,
BERNARDINO, Resolución Nº 002355-2013
CESE POR INCAPACIDAD FISICA O MENTAL DE: BRAVO CUENTAS DE
ARAMBURU, ERIBERTA HILARIA, Resolución Nº 6477 - 2010
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: DEL ALCAZAR RODRIGUEZ, ALICIA MARINA,
Resolución Nº 0050
70º Disposición Final de la Ley Nº 29289
RD 6145-04-UGE04 / PAP 2004
CAP. RS 280-2001-ED
REUBICACION Y/O ADECUACION DE PLAZA VACANTE : Resolución Nº 05350
CAP. RS 280-2001-ED.
CAP. RS 280-2001-ED
63
Nº
DRE
1981
LIMA
METROPOLITANA
1982
LIMA
METROPOLITANA
1983
1984
1985
1986
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
1987
LIMA
METROPOLITANA
1988
LIMA
METROPOLITANA
1989
LIMA
METROPOLITANA
1990
LIMA
METROPOLITANA
1991
LIMA
METROPOLITANA
1992
LIMA
METROPOLITANA
1993
LIMA
METROPOLITANA
1994
LIMA
METROPOLITANA
1995
LIMA
METROPOLITANA
1996
LIMA
METROPOLITANA
1997
LIMA
METROPOLITANA
1998
LIMA
METROPOLITANA
1999
LIMA
METROPOLITANA
2000
LIMA
METROPOLITANA
2001
LIMA
METROPOLITANA
2002
LIMA
METROPOLITANA
2003
LIMA
METROPOLITANA
2004
LIMA
METROPOLITANA
2005
LIMA
METROPOLITANA
2006
LIMA
METROPOLITANA
2007
LIMA
METROPOLITANA
2008
LIMA
METROPOLITANA
2009
LIMA
METROPOLITANA
UGEL
NOMBRE
DISTRITO
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
VACANTE
NIVEL / CICLO
E.T.P.
04 - COMAS
CETPRO - SAN LUIS GONZAGA
CARACTERISTICAS
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
PUENTE PIEDRA
E.T.P.
TIPO
CODIGO NEXUS
CARGO
JOR. LAB.
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
30 HORAS
788811016016
PROFESOR
COCINA
30 HORAS
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
CETPRO - SAN LUIS GONZAGA
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
CETPRO - SAN LUIS GONZAGA
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
I.E.O. 3720 NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA
PUENTE PIEDRA
04 - COMAS
I.E.O. 3720 NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA
PUENTE PIEDRA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.E. PRITE HERMANO ANDRES
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.E.
ESPECIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783861519710
PROFESOR
30 HORAS
-
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.E. PRITE HERMANO ANDRES
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.E.
ESPECIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783861519713
PROFESOR
30 HORAS
-
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.E. PRITE HERMANO ANDRES
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.E.
ESPECIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783861519716
PROFESOR
30 HORAS
-
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.E. LOS PINOS
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.E.
ESPECIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783861519717
PROFESOR
30 HORAS
-
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.E. LOS PINOS
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.E.
ESPECIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783891519718
PROFESOR
30 HORAS
-
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.E. LOS PINOS
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.E.
ESPECIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
787861510711
PROFESOR
30 HORAS
-
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.E. LOS PINOS
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.E.
ESPECIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
787861510718
PROFESOR
30 HORAS
-
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.E. LOS PINOS
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.E.
ESPECIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
787881510713
PROFESOR
30 HORAS
-
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.E. LOS PINOS
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.E.
ESPECIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
787861510715
PROFESOR
30 HORAS
E.T.P.
CONVENIO
E.T.P.
CONVENIO
E.T.P.
CONVENIO
INICIAL / PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
788811016018
PROFESOR
788841016012
PROFESOR
788841016014
PROFESOR
788841016018
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
CETPRO - SAN LUIS GONZAGA
CONVENIO
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
04 - COMAS
E.T.P.
788811016017
TIPO DE
VACANTE
ESTETICA PERSONAL
30 HORAS
MANUALIDADES
30 HORAS
PANADERIA Y PASTELERIA
30 HORAS
INDUSTRIA ALIMENTARIA
30 HORAS
INDUSTRIA DEL VESTIDO
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.E. SAN MATIAS DE JESUS
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.E.
ESPECIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
787871510711
PROFESOR
30 HORAS
-
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.E. SEÑOR DE LA ESPERANZA
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.E.
ESPECIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783891519711
PROFESOR
30 HORAS
-
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.E. SEÑOR DE LA ESPERANZA
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.E.
ESPECIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783891519713
PROFESOR
30 HORAS
-
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.E. SEÑOR DE LA ESPERANZA
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.E.
ESPECIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783891519715
PROFESOR
30 HORAS
-
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.E. SEÑOR DE LA ESPERANZA
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.E.
ESPECIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783891519716
PROFESOR
30 HORAS
-
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.E. SEÑOR DE LA ESPERANZA
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.E.
ESPECIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783891519717
PROFESOR
30 HORAS
-
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.E. SEÑOR DE LA ESPERANZA
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.E.
ESPECIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783891519719
PROFESOR
30 HORAS
-
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.E. SEÑOR DE LA ESPERANZA
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.E.
ESPECIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
787821510712
PROFESOR
30 HORAS
-
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.E. SEÑOR DE LA ESPERANZA
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.E.
ESPECIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
787821510714
PROFESOR
30 HORAS
-
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.E. SEÑOR DE LA ESPERANZA
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.E.
ESPECIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
787821510715
PROFESOR
30 HORAS
-
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.E. SEÑOR DE LA ESPERANZA
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.E.
ESPECIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
787821510718
PROFESOR
30 HORAS
-
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.E. SEÑOR DE LA ESPERANZA
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.E.
ESPECIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
787871510713
PROFESOR
30 HORAS
-
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.E. CLINICA HIPOLITO UNANUE
EL AGUSTINO
E.B.E.
ESPECIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
787851517718
PROFESOR
30 HORAS
-
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.E. PRITE AYUDAME
EL AGUSTINO
E.B.E.
ESPECIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
781881615719
PROFESOR
30 HORAS
-
PLAZA
ORGANICA
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
CAP. RS 280-2001-ED.
CAP. RS 280-2001-ED
CAP. RS 280-2001-ED
CAP. RS 280-2001-ED
CAP. RS. 280-2001-ED
CAP. RS. 280-2001-ED
CAP RS-280-2001-ED.
CAP RS-280-2001-ED.
CAP RS-280-2001-ED
CAP.RS.N°280-2001-ED.
PLAZA TRANSF.CE.153 RDU-05-2997-2003.
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE: VILA MEDINA, JANETT ERIKA,
Resolución Nº RDU07 0360-2012
ROTACION POR ESPECIALIDAD DOCENTE DE:ROJAS MISARI, EDNA, 60852009
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: SEMINARIO CHAVEZ, MARIA IGNACIA,
Resolución Nº 2836-2012
REASIG.2013 HUAMAN CARRASCO DORIS IVONNE
AP: 01-03-14
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE: LLERENA FRANCIA, PATRICIA
MASSIEL, Resolución Nº 1838-2013 DREC
PLAZA TRANSF CE 125. RDU-05-3863-2003.
CAP R.S. Nº 280-2001-ED.
CESE/PEVES HERNANDEZ, ANGEL ADRIAN.RDU-05-4598-2003.
REASIGNACION/CHAVEZ ORTEGA HERLINDA RDU-05-01139-2005
CAP. DS. 0280-2001-ED
CAP RS-280-2001-ED.
CESE A SOLICITUD DE: SANCHEZ JUSTO, JUANA CRISTINA, Resolución Nº
1878-2011
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE: SANCHEZ SUAREZ, FLOR DE
MARIA, Resolución Nº RDU10 0257-2012
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE: SALVADOR DE LA CRUZ, ELBA
JUDITH, Resolución Nº RDUGEL02 1274-2013
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:CISNEROS MARTINEZ, HENRY
FABRICIANO, Resolución N° RDU.05 Nº 0421-2013
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE: HOLGADO ABARCA, ESTHER
ABEGAIL, Resolución Nº RDR 0622-2012
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: ELIAS GONZALES, VICTOR LUIS, Resolución
Nº 03308-2013
70º Disposición Final de la Ley Nº 29289
64
Nº
DRE
2010
LIMA
METROPOLITANA
2011
LIMA
METROPOLITANA
2012
LIMA
METROPOLITANA
2013
LIMA
METROPOLITANA
2014
LIMA
METROPOLITANA
2015
LIMA
METROPOLITANA
2016
LIMA
METROPOLITANA
2017
LIMA
METROPOLITANA
2018
LIMA
METROPOLITANA
2019
LIMA
METROPOLITANA
2020
LIMA
METROPOLITANA
2021
LIMA
METROPOLITANA
2022
LIMA
METROPOLITANA
2023
LIMA
METROPOLITANA
2024
LIMA
METROPOLITANA
2025
LIMA
METROPOLITANA
2026
LIMA
METROPOLITANA
2027
LIMA
METROPOLITANA
2028
LIMA
METROPOLITANA
2029
LIMA
METROPOLITANA
2030
LIMA
METROPOLITANA
2031
LIMA
METROPOLITANA
2032
LIMA
METROPOLITANA
2033
LIMA
METROPOLITANA
2034
LIMA
METROPOLITANA
2035
LIMA
METROPOLITANA
2036
LIMA
METROPOLITANA
2037
LIMA
METROPOLITANA
2038
LIMA
METROPOLITANA
UGEL
NOMBRE
DISTRITO
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
VACANTE
NIVEL / CICLO
CARACTERISTICAS
TIPO
CODIGO NEXUS
CARGO
JOR. LAB.
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
TIPO DE
VACANTE
I.E. FE Y ALEGRIA 25
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. FE Y ALEGRIA 25
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.E.
ESPECIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. FE Y ALEGRIA 25
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.E.
ESPECIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
787811511717
PROFESOR
30 HORAS
-
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. FE Y ALEGRIA 37
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.E.
ESPECIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783851519711
PROFESOR
30 HORAS
-
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. FE Y ALEGRIA 37
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.E.
ESPECIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783851519714
PROFESOR
30 HORAS
-
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. FE Y ALEGRIA 37
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.E.
ESPECIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783851519715
PROFESOR
30 HORAS
-
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.E. PRITE CRUZ DE MOTUPE
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.E.
ESPECIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783801516711
PROFESOR
30 HORAS
-
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.E. PRITE CRUZ DE MOTUPE
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.E.
ESPECIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783801516715
PROFESOR
30 HORAS
-
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.E. PRITE LOS ANGELITOS
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.E.
ESPECIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783801516719
PROFESOR
30 HORAS
-
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.E. PRITE CANTO GRANDE
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.E.
ESPECIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783831516714
PROFESOR
30 HORAS
-
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.E. PRITE CANTO GRANDE
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.E.
ESPECIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783831516715
PROFESOR
30 HORAS
-
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
CETPRO BAYOVAR
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.T.P.
ETP
POLIDOCENTE
COMPLETO
782891513710
PROFESOR
30 HORAS
TEXTILERIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
CETPRO BAYOVAR
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.T.P.
ETP
POLIDOCENTE
COMPLETO
785871512717
PROFESOR
30 HORAS
HOSTELERIA Y TURISMO
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
CETPRO 163 TTE. CRNL. NESTOR ESCUDERO O.
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.T.P.
ETP
POLIDOCENTE
COMPLETO
783871519710
PROFESOR
30 HORAS
ESTETICA PERSONAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
CETPRO 163 TTE. CRNL. NESTOR ESCUDERO O.
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.T.P.
ETP
POLIDOCENTE
COMPLETO
785861513718
PROFESOR
30 HORAS
ESTETICA PERSONAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
CETPRO SAGRADA FAMILIA
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.T.P.
ETP
POLIDOCENTE
COMPLETO
785861513716
PROFESOR
30 HORAS
TEXTILERIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
CETPRO 090 DANIEL ALCIDES CARRION
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.T.P.
ETP
POLIDOCENTE
COMPLETO
780851510710
PROFESOR
30 HORAS
TEXTILERIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
CETPRO FE Y ALEGRIA 25
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.T.P.
ETP
POLIDOCENTE
COMPLETO
783801519710
PROFESOR
30 HORAS
TEXTILERIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
CETPRO FE Y ALEGRIA 25
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.T.P.
ETP
POLIDOCENTE
COMPLETO
783801519711
PROFESOR
30 HORAS
MECANICA Y METALES
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
CETPRO FE Y ALEGRIA 25
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.T.P.
ETP
POLIDOCENTE
COMPLETO
783801519713
PROFESOR
30 HORAS
COMPUTACION E INFORMATICA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
CETPRO FE Y ALEGRIA 25
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.T.P.
ETP
POLIDOCENTE
COMPLETO
783801519714
PROFESOR
30 HORAS
ADMINISTRACION Y COMERCIO
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
CETPRO FE Y ALEGRIA 25
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.T.P.
ETP
POLIDOCENTE
COMPLETO
783801519715
PROFESOR
30 HORAS
ARTESANIA Y MANUALIDADES
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
CETPRO FE Y ALEGRIA 25
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.T.P.
ETP
POLIDOCENTE
COMPLETO
783801519716
PROFESOR
30 HORAS
ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
CETPRO FE Y ALEGRIA 25
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.T.P.
ETP
POLIDOCENTE
COMPLETO
783801519717
PROFESOR
30 HORAS
ADMINISTRACION Y COMERCIO
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
CETPRO FE Y ALEGRIA 25
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.T.P.
ETP
POLIDOCENTE
COMPLETO
783801519719
PROFESOR
30 HORAS
HOSTELERIA Y TURISMO
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
CETPRO FE Y ALEGRIA 25
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.T.P.
ETP
POLIDOCENTE
COMPLETO
783851519712
PROFESOR
30 HORAS
MECANICA AUTOMOTRIZ
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
CETPRO FE Y ALEGRIA 25
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.T.P.
ETP
POLIDOCENTE
COMPLETO
785801513713
PROFESOR
30 HORAS
COMPUTACION E INFORMATICA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
CETPRO FE Y ALEGRIA 25
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.T.P.
ETP
POLIDOCENTE
COMPLETO
785801514710
PROFESOR
30 HORAS
ESTETICA PERSONAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
CETPRO HUANTA
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.T.P.
ETP
POLIDOCENTE
COMPLETO
783811516710
PROFESOR
30 HORAS
ESTETICA PERSONAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.E.
ESPECIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783851519718
PROFESOR
30 HORAS
-
PLAZA
ORGANICA
787811511713
PROFESOR
30 HORAS
-
PLAZA
ORGANICA
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
CESE DE PERSONAL NOMBRADO : PIMENTEL GALARZA DE OSCANOA, NORA
ARMIDA, Resolución Nº 02393-07
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE: HIDALGO ROMERO,
MILAGROS GIOVANNA, Resolución Nº 0583-2012
CESE A SOLICITUD DE: MOQUILLAZA MOQUILLAZA, CARMEN ROSA,
Resolución Nº 0170-2012-UGEL05
TRANSF.PLAZA IE.047 EA. PRIM.MEN.RDU-05-02892-2005.
REASIGNACION/LLERENA FRANCIA PATRICIA MASSIEL RDU-05-01647-05
PLAZA REUBICADA DE IE 1170 RDU-05-4902-02, RDU-05-5482-02
CAP RS-280-2001-ED.
CAP RS-280-2001-ED.
REASIGNACION/SANCHEZ CORDOVA EDITH.RDU-03-192-1992
REASIGNACION/MAYLLE ANTAURCO, BETTY.RDU-07-646-00
REASIGNACION/HERRERA ALANIA, MARIVEL.RDU-06-646-03
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: RIVERA ROSALES, GILBERTA MARGARITA,
Resolución Nº 03035-2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 4301-11
CAP. RS 280-2001-ED
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:GARRIDO INGA, ALICIA JUANA,
Resolución N° RDU.05 Nº 0334-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: CABALLERO ARISTE, VICTORIA, Resolución
Nº 02834-2013
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:ARAUJO MELCHOR, BLANCA
SOFIA, Resolución N° 620-2012
PRESUPUESTO 1994 (CAP. RS. 280-2001-ED)
PRESUPUESTO 1994 (CAP. RS 280-2001-ED)
PRESUPUESTO 1994 (CAP. RS 280-2001-ED)
PRESUPUESTO 1994 (CAP. RS 280-2001-ED)
PRESUPUESTO 1994 (CAP RS. 280-2001-ED)
PRESUPUESTO 1994 (CAP. RS 280-2001-ED)
PRESUPUESTO 1994 (CAP. RS 280-2001-ED)
PRESUPUESTO 1994 (CAP. RS 280-2001-ED)
PLZ REUB I.E. NICOLAS PIEROLA (ROT/GARRIDO INGA, ALICIA.RD-276804).RDU-05-1032-05
CESE A SOLICITUD DE: CHAVEZ CALERO, ARTURO, Resolución Nº 2847-2012
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: REYES MARQUEZ, ISOLINA GERONIMA,
Resolución Nº 3487-13
CAP RS-280-2001-ED
65
Nº
DRE
2039
LIMA
METROPOLITANA
2040
LIMA
METROPOLITANA
2041
LIMA
METROPOLITANA
2042
LIMA
METROPOLITANA
2043
LIMA
METROPOLITANA
2044
LIMA
METROPOLITANA
2045
LIMA
METROPOLITANA
2046
LIMA
METROPOLITANA
2047
LIMA
METROPOLITANA
2048
LIMA
METROPOLITANA
2049
LIMA
METROPOLITANA
2050
LIMA
METROPOLITANA
2051
LIMA
METROPOLITANA
2052
LIMA
METROPOLITANA
2053
LIMA
METROPOLITANA
2054
LIMA
METROPOLITANA
2055
LIMA
METROPOLITANA
2056
LIMA
METROPOLITANA
2057
LIMA
METROPOLITANA
2058
LIMA
METROPOLITANA
2059
LIMA
METROPOLITANA
2060
LIMA
METROPOLITANA
2061
LIMA
METROPOLITANA
2062
LIMA
METROPOLITANA
2063
LIMA
METROPOLITANA
2064
LIMA
METROPOLITANA
2065
LIMA
METROPOLITANA
2066
LIMA
METROPOLITANA
2067
LIMA
METROPOLITANA
UGEL
NOMBRE
DISTRITO
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
VACANTE
NIVEL / CICLO
CARACTERISTICAS
TIPO
CODIGO NEXUS
CARGO
JOR. LAB.
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
TIPO DE
VACANTE
CETPRO HUANTA
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
CETPRO JOSE OLAYA
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.T.P.
ETP
POLIDOCENTE
COMPLETO
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
CETPRO JOSE OLAYA
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.T.P.
ETP
POLIDOCENTE
COMPLETO
783821516711
PROFESOR
30 HORAS
TEXTILERIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
CETPRO JOSE OLAYA
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.T.P.
ETP
POLIDOCENTE
COMPLETO
785861514718
PROFESOR
30 HORAS
COMPUTACION E INFORMATICA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
CETPRO JOSE OLAYA
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.T.P.
ETP
POLIDOCENTE
COMPLETO
785871514718
PROFESOR
30 HORAS
CUERO Y CALZADO
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
CETPRO JOSE OLAYA
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.T.P.
ETP
POLIDOCENTE
COMPLETO
785891514711
PROFESOR
30 HORAS
ARTESANIA Y MANUALIDADES
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
CETPRO JOSE OLAYA
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.T.P.
ETP
POLIDOCENTE
COMPLETO
785891514714
PROFESOR
30 HORAS
TEXTILERIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
CETPRO JOSE OLAYA
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.T.P.
ETP
POLIDOCENTE
COMPLETO
785891514718
PROFESOR
30 HORAS
TEXTILERIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
CETPRO JUAN PABLO II
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.T.P.
ETP
POLIDOCENTE
COMPLETO
783821516713
PROFESOR
30 HORAS
COMPUTACION E INFORMATICA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
CETPRO JUAN PABLO II
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.T.P.
ETP
POLIDOCENTE
COMPLETO
783821516716
PROFESOR
30 HORAS
COMPUTACION E INFORMATICA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
CETPRO JUAN PABLO II
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.T.P.
ETP
POLIDOCENTE
COMPLETO
785871514710
PROFESOR
30 HORAS
HOSTELERIA Y TURISMO
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
CETPRO MANGOMARCA
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.T.P.
ETP
POLIDOCENTE
COMPLETO
785801514715
PROFESOR
30 HORAS
HOSTELERIA Y TURISMO
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
CETPRO MANGOMARCA
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.T.P.
ETP
POLIDOCENTE
COMPLETO
785801514719
PROFESOR
30 HORAS
TEXTILERIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
CETPRO MANGOMARCA
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.T.P.
ETP
POLIDOCENTE
COMPLETO
785821514710
PROFESOR
30 HORAS
-
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
CETPRO JESUS OROPEZA CHONTA
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.T.P.
ETP
POLIDOCENTE
COMPLETO
785861512716
PROFESOR
30 HORAS
TEXTILERIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
CETPRO TECNICO SAN HILARION
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.T.P.
ETP
POLIDOCENTE
COMPLETO
785871512714
PROFESOR
30 HORAS
TEXTILERIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
CETPRO TECNICO SAN HILARION
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.T.P.
ETP
POLIDOCENTE
COMPLETO
785871512718
PROFESOR
30 HORAS
COMPUTACION E INFORMATICA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
CETPRO TECNICO SAN HILARION
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.T.P.
ETP
POLIDOCENTE
COMPLETO
785891512716
PROFESOR
30 HORAS
ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
CETPRO SEÑOR DE LOS MILAGROS
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.T.P.
ETP
POLIDOCENTE
COMPLETO
785851512718
PROFESOR
30 HORAS
COMPUTACION E INFORMATICA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
CETPRO BARBONES
EL AGUSTINO
E.T.P.
ETP
POLIDOCENTE
COMPLETO
783851516718
PROFESOR
30 HORAS
MECANICA Y METALES
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE 0046 Los Libertadores de Ayacucho
EL AGUSTINO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
783841515712
Profesor
24 HORAS
(18) Inglés. (05) comunicación, 01 tutoria
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. 098 PERU JAPON
EL AGUSTINO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
782811510717
Profesor
24 HORAS
15 EPT.-COMPUTACION,10 PRHF.,01 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE.1025 MARIA PARADO DE BELLIDO
EL AGUSTINO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
782851510718
Profesor
24 HORAS
26 ARTE, 01 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE.1025 MARIA PARADO DE BELLIDO
EL AGUSTINO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
782801510712
Profesor
24 HORAS
MATEMATICA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. 1047 JUANA INFANTES VERA
EL AGUSTINO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
785821516714
Profesor
24 HORAS
12 PRHF.,03 HYG.,08 ARTE, 01 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. 1171 JORGE BASAGRE G.
EL AGUSTINO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
782861517717
Profesor
24 HORAS
12 INGLES, 12 HHISTORIA Y GEOGRAFIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. 1171 JORGE BASAGRE G.
EL AGUSTINO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
782871517719
Profesor
24 HORAS
23 COMUNICACIÓN, 01 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. 1171 JORGE BASAGRE G.
EL AGUSTINO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
782891517717
Profesor
24 HORAS
23 CTA, 01 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE Gran Mariscal Andrés Avelino Cáceres
EL AGUSTINO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
783811516711
Profesor
24 HORAS
30 Religión
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.T.P.
ETP
POLIDOCENTE
COMPLETO
783811516719
PROFESOR
30 HORAS
ESTETICA PERSONAL
PLAZA
ORGANICA
783821516710
PROFESOR
30 HORAS
CUERO Y CALZADO
PLAZA
ORGANICA
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
CESE/RENGIFO PANDURO OFELIA RDU-05-982-99
CAP RS-280-2001-ED
CESE INCAPACIDAD PERMANENTE/LUJAN QUISPE, RAYNILDA CECILIA, RDU05-870-06
REASIGNACION POR UNIDAD FAMILIAR(Inter-Región) DE: CASTRO
CASANOVA, LUZMILA, Resolución Nº 429-09
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: ZEVALLOS FELIX DE AMAYA, FELICIANA,
Resolución Nº 2856-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: MONTOYA GUERRERO, ELVA, Resolución Nº
02855-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: SALINAS ZAMORA, LUZ MARINA, Resolución
Nº 02832-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: ROQUE RIVERA, FELICIA MARTHA,
Resolución Nº 02854-2013
REASIGNACION DE : ROMERO PAMPAVILCA, DIONISIA HILARIA, Resolución
Nº 4805-07
CAP RS-280-2001-ED
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:RAMIREZ MENDOZA, TULA
ESTELA, RD-6012-09
REASIGNACION POR RUPTURA DE RELACIONES HUMANAS DE:IBARRA
ALCANTARA, JULIA DEL PILAR, Resolución N° RDUGEL-05-6589-11
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: CALDERON GALVEZ, GRACIELA, Resolución
Nº 3485-2013
CESE A SOLICITUD DE: TAFUR DEL AGUILA, ANGEL MANUEL, Resolución Nº
2888-2012
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: PADILLA TARICUARIMA, ESTHER, Resolución
Nº 5259-2013
CESE A SOLICITUD DE: PINEDO HUAMAYALLI, SANTA MARINA, Resolución
Nº 4732-2013
CESE A SOLICITUD DE: ESPIRITU CANGALAY, OLINDO RAUL, Resolución Nº
RD-1529-10
CESE A SOLICITUD DE: SAENZ GARCIA, CIRO VICTORIANO, Resolución Nº
4743-2013
POR CONVERSION DE PLAZA VACANTE EXCEDENTE - RD. Nº 03538-2013
(CESE POR LIMITE DE EDAD DE: MORI RAMIREZ, ROSA EDITH, Resolución Nº
3010-2013)
PLAZA REUBICADA CE 1173 (CAP RS-280-2001-ED)
Plaza Reubicada I.E. GMAACD.RDUGEL.05-2831-2005.
CESE/ MENDOZA POMA DEMETRIO/RDU-05-2766-13
CESE/ AMBIA RETES ANTONIO TOMAS/RDU-05-754-13
CESE LIMITE EDAD/ CARDENAS ACOSTA JUAN FRANCISCO/RDU-05-3434-13
CESE/ RISCO HUAMAN ADELA CONSUELO/RDU-05-2928-13
CESE LIMITE DE EDAD/ CALDERON PEREZ CARMEN ROSA/RDU.-05-5184-13
CESE/ PAREJA HUAMAN MARCIAL/RDU-05-2965-13
CESE/ QUISPE VALVERDE VICTOR NICANOR-RDU-05-2963-13
Reasignar / Salinas Quiñe José Luis. RDU-05-1109-03, RDU-05-1705-05
66
Nº
DRE
2068
LIMA
METROPOLITANA
2069
LIMA
METROPOLITANA
2070
LIMA
METROPOLITANA
2071
LIMA
METROPOLITANA
2072
LIMA
METROPOLITANA
2073
LIMA
METROPOLITANA
2074
LIMA
METROPOLITANA
2075
LIMA
METROPOLITANA
2076
LIMA
METROPOLITANA
2077
LIMA
METROPOLITANA
2078
LIMA
METROPOLITANA
2079
LIMA
METROPOLITANA
2080
LIMA
METROPOLITANA
2081
LIMA
METROPOLITANA
2082
LIMA
METROPOLITANA
2083
LIMA
METROPOLITANA
2084
LIMA
METROPOLITANA
2085
LIMA
METROPOLITANA
2086
LIMA
METROPOLITANA
2087
LIMA
METROPOLITANA
2088
LIMA
METROPOLITANA
2089
LIMA
METROPOLITANA
2090
LIMA
METROPOLITANA
2091
LIMA
METROPOLITANA
2092
LIMA
METROPOLITANA
2093
LIMA
METROPOLITANA
2094
LIMA
METROPOLITANA
2095
LIMA
METROPOLITANA
2096
LIMA
METROPOLITANA
UGEL
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
NOMBRE
IE Gran Mariscal Andrés Avelino Cáceres
DISTRITO
EL AGUSTINO
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
E.B.R.
VACANTE
NIVEL / CICLO
CARACTERISTICAS
TIPO
CODIGO NEXUS
CARGO
JOR. LAB.
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
TIPO DE
VACANTE
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
787811512715
Profesor
24 HORAS
COMUNICACIÓN
PLAZA
ORGANICA
782831510714
Profesor
24 HORAS
27 EPT- IND. ALIMENTA.
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE Glorioso Húsares de Junín
EL AGUSTINO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE Glorioso Húsares de Junín
EL AGUSTINO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
782831517719
Profesor
24 HORAS
24 ARTE-BANDA DE MUSICA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE José Carlos Mariátegui
EL AGUSTINO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
785851511713
Profesor
24 HORAS
06 FORM.CIUD.,10PRHF.,06 ED.ART.,02 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. 069 MACHU PICCHU
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
780821515718
Profesor
24 HORAS
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. 069 MACHU PICCHU
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
POLIDOCENTE
COMPLETO
780801515712
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. 071 NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
780851515714
Profesor
24 HORAS
15 HYG.,08 PRHF., 01 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. 071 NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
780851515711
Profesor
24 HORAS
24 HYG
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. 071 NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
780851515717
Profesor
24 HORAS
14 FORM.CIUD.,08 PRHF.,02 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. 076 MARIA AUXILIADORA
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
780851518712
Profesor
24 HORAS
10 INGLES, 10 ARTE,02 FORM.CIUD.,02 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. 086 JMA
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
780821519710
Profesor
24 HORAS
PLAZA
ORGANICA
24 ARTE(OPC.REQUERIDAS: DANZA,MUSICA O TEATRO)
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. 087 JOSE MARIA ARGUEDAS
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
783801515714
Profesor
24 HORAS
24 ARTE-ARTES PLASTICAS
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. 089 MANUEL GONZALES PRADA
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
780831519710
Profesor
24 HORAS
24 MATEMATICA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. 089 MANUEL GONZALES PRADA
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
780831519713
Profesor
24 HORAS
24 MATEMATICA, 01 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. 089 MANUEL GONZALES PRADA
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
780831519711
Profesor
24 HORAS
10 PRHF.,03 HYG., 01 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE.090 DANIEL ALCIDES CARRION
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
780881516711
Profesor
24 HORAS
18 FORM,.CIUD.,04 PRHF.,02 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. 092 ALFRED NOBEL
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
780821516716
Profesor
24 HORAS
12 HYG.,06 FORM.CIUD.,04 PRHF.,02 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. 092 ALFRED NOBEL
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
780851516712
Profesor
24 HORAS
18 HYG.,04 PRHF.,02 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. 109 INCA MANCO CAPAC
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
780841518717
Profesor
24 HORAS
24 CTA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE.109
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
780881518715
Profesor
24 HORAS
22 RELIGION, 02 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE 0110 San Marcos
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
783821515717
Profesor
24 HORAS
(14) Inglés, (06) Arte, 06 PRHF.
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. 113 DANIEL ALOMIA ROBLES
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
782861512714
Profesor
24 HORAS
28 RELIGION, 02 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE.113 DANIEL ALOMIA ROBLES
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
785811513713
Profesor
24 HORAS
23 CTA, 01 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. 116 ABRAHAM VALDELOMAR
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
783871519713
Profesor
24 HORAS
MATEMATICA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. 116 ABRAHAM VALDELOAMR
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
780821518717
Profesor
24 HORAS
24 INGLES
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. 117 SIGNOS DE FE
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
785861515717
Profesor
24 HORAS
21 HYG, 08 FORM.CIUD. 01 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. 117 SIGNOS DE FE
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
785861513715
Profesor
24 HORAS
30 MATEMATICA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. 120 MANUEL ROBLES ALARCON
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
780831517712
Profesor
24 HORAS
24 ARTE
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. 120 MANUEL ROBLES ALARCON
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
780841513713
Profesor
24 HORAS
22 INGLES, 02 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
SECUNDARIA
25 COMUNICACIÓN
Profesor
24 HORAS
16 PRHF.,04 EPT,04 FORM.CIUD.
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
CESE LIMITE EDAD/ SANCHEZ POLLI HILDA ANGELICA/RDU-05-3433-13
Plaza Reubicada del CETPRO EL AGUSTINO/RDU-05- 8325-10
CESE POR INCAP./ BLANCAS INGA OFIR/RDU-05-200511
CESE/ CAMPOS CRISOSTOMO ALFREDO MODESTO/RDU-05-4577-13
REASIGNACION/ ADVINCULA SOTELO TERESA MELCHORA/RDUGEL-05-25113
REASIGNACION/ QUISPE HUAMAN DE PECEROS BEATRIZ
CESE/ ZUTA POQUIOMA JOSE CUPERTINO/RDU-05-2939-13
CESE/ RIVERA ESTEBAN VICTO RAUL/RDU-052956-13
CESE POR FALLEC./ GOMERO GONZALES LOLA RENE/RDU-05-4285-13
PLAZA REUBICADA DE LA I.E. 1173/RDU-05-2985-09
CESE POR FALLEC./ SALAZAR LINO CARLOS LAPLACE/RDU-05-2164-13
CESE/ SIERRA GOMEZ JUSTINO TEODULO/RDU-05-2809-13
CESE/ ROMO BELLO ALEJANDRA/RDU-05-2847-13
REASIGNACION/ LAVADO RODRIGUEZ ALJEANDRO BENITO/RDU-06-348-13
CESE/ TAFUR PELAEZ ZARA/RDUGEL-05-1774-13
CESE/CHUMBIRAYCO PIZARRO MARGARITA /RDU-05-3151-13
CESE/ DANIEL PALOMINO CANAVAL/RDU-05-2960-13
CESE/ MEDINA MENDOZA CELSO ALBERTO/RDU-05-3387-13
CESE/AGÜERO VILLANUEVA EMMA/RDU-05-2969-13
CESE LIMITE DE EDAD/CUEVAS JAVIER FELIX/RDU-05-8066-11
Plaza Reubicada IE. 0071/RDU-05-6326-08
PLAZA REUBICADA DE LA I.E. FRANCISCO BOLOGNESI/RDU-05- 3512-12
CESE/ ROSALES PAUCAR SOFIA EPIFANIA/RDU-05-5335-13
PLAZA REUBICADA SEGÚN RDUGEL-05-1109-12
CESE/ ALDEA BALCAZAR PABLO TELESFORO/RDU-05-3016-2013
Plaza Reubicada /RDU-05- 4927-10
Plaza Reubicada del CETPRO EL AGUSTINO/RDU-05- 4927-10
REASIGNACION/ APAZA RODRIGO ALEX CESAR/RDUGEL-05-238-13
REASIGNACION/ LEY MARCA JACINTO WALTER/RDU-05-082-13 UGEL
HUANTA
67
Nº
DRE
2097
LIMA
METROPOLITANA
2098
LIMA
METROPOLITANA
2099
LIMA
METROPOLITANA
2100
LIMA
METROPOLITANA
2101
LIMA
METROPOLITANA
2102
LIMA
METROPOLITANA
2103
LIMA
METROPOLITANA
2104
LIMA
METROPOLITANA
2105
LIMA
METROPOLITANA
2106
LIMA
METROPOLITANA
2107
LIMA
METROPOLITANA
2108
LIMA
METROPOLITANA
2109
LIMA
METROPOLITANA
2110
LIMA
METROPOLITANA
2111
LIMA
METROPOLITANA
2112
LIMA
METROPOLITANA
2113
LIMA
METROPOLITANA
2114
LIMA
METROPOLITANA
2115
LIMA
METROPOLITANA
2116
LIMA
METROPOLITANA
2117
LIMA
METROPOLITANA
2118
LIMA
METROPOLITANA
2119
LIMA
METROPOLITANA
2120
LIMA
METROPOLITANA
2121
LIMA
METROPOLITANA
2122
LIMA
METROPOLITANA
2123
LIMA
METROPOLITANA
2124
LIMA
METROPOLITANA
2125
LIMA
METROPOLITANA
UGEL
NOMBRE
DISTRITO
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
VACANTE
NIVEL / CICLO
CARACTERISTICAS
TIPO
CODIGO NEXUS
CARGO
JOR. LAB.
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
TIPO DE
VACANTE
IE. 120 MANUEL ROBLES OBLES ALARCON
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. 120 MANUEL ROBLES OBLES ALARCON
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. 121 VIRGEN DE FATIMA
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
780881513714
Profesor
24 HORAS
16 RELIGION, 06 PRHF.,02 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. 121 VIRGEN DE FATIMA
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
780881513716
Profesor
24 HORAS
EPT: TECNOLOGIA DEL VESTIDO
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
780831517719
Profesor
24 HORAS
24 COMUNICACIÓN, 01 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
780811513718
Profesor
24 HORAS
25 MATEMATICA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. 122 ANDRES AVELINO CACERES
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
780861513713
Profesor
24 HORAS
12 HYG,12 PRHF, 01 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. 125 RICARDO PALMA
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
780801513712
Profesor
24 HORAS
24 EPT -INDUSTRIA DEL VESTIDO
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. 125 RICARDO PALMA
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
780801513713
Profesor
24 HORAS
12 PRHF.,12 HYG
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. 125 RICARDO PALMA
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
785861513711
Profesor
24 HORAS
16 ARTE, 08 FORM. CIUD., 02 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. 126 Javier Pérez de Cuellar
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
780831513718
Profesor
24 HORAS
11 COMUNICACION,08 INGLES,06 ED.FISICA,
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. 126 Javier Pérez de Cuellar
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
780831513713
Profesor
24 HORAS
26 ARTE
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. 126 Javier Pérez de Cuellar
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
780811511715
Profesor
24 HORAS
24 COMUNICACIÓN
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. 128 LA LIBERTAD
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
780841511716
Profesor
24 HORAS
24 COMUNICACIÓN, 06 ARTE
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. 128 LA LIBERTAD
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
782871511779
Profesor
24 HORAS
18 EPT:COMPUTACION, 04 ARTE, 02 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. 131 MONITOR HUASCAR
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
780851511712
Profesor
24 HORAS
22 HYG.,02 PRHF.,01 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. 132 TORIBIO RODRIGUEZ DE LUZURIAGA Y MEJIA
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
780851511710
Profesor
24 HORAS
24 CTA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. 134 MARIO FLORIAN
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
780821514713
Profesor
24 HORAS
22 RELIGION. 02 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. 134 MARIO FLORIAN
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
780811514710
Profesor
24 HORAS
21 EPT.-MANUALIDADES,03 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. 134 MARIO FLORIAN
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
780841514715
Profesor
24 HORAS
18 HYG.,04 PRHF.,02 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. 134 MARIO FLORIAN
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
780811514716
Profesor
24 HORAS
15HYG.,08 PRHF.,01 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. 138 PROCERES DE LA INDEPENDENCIA
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
780811512715
Profesor
24 HORAS
24 COMUNICACIÓN
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. 139 GRAN AMAUTA MARIATEGUI
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
780891512718
Profesor
24 HORAS
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. 139 GRAN AMAUTA MARIATEGUI
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
785861517716
Profesor
24 HORAS
22 RELIGION, 01 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE 0142 Martir Daniel Alcides Carrión
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
780891512717
Profesor
24 HORAS
24 ARTE, 01 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE 0142 Martir Daniel Alcides Carrión
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
780891512719
Profesor
24 HORAS
24 ARTE, 01 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE 0142 Martir Daniel Alcides Carrión
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
785881516716
Profesor
24 HORAS
26 RELIGION, 02 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE 0142 Martir Daniel Alcides Carrión
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
782831513710
Profesor
24 HORAS
24 Inglés, 06 Comunic.
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE 0142 Martir Daniel Alcides Carrión
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
780801512715
Profesor
24 HORAS
24 EPT AGROPECUARIA ,01 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. Nº 142 MARTIR DANIEL ALCIDES CARRION
SJL
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
780891512714
PROFESOR
24 HORAS
04 FOR.CIUD.,12 HYG.,08 PRHF.,01 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. 143 SOLIDARIDAD II
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
780841517716
Profesor
24 HORAS
30 EDUCACION FISICA
PLAZA
ORGANICA
RELIGION
PLAZA
ORGANICA
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
CESE/ CONTRERAS SALAS JOSE RAUL/RDU-052811-13-
CESE/ HERNANDEZ MOLINA CATALINA/RDU-05-2970-13
REASIGNACION/ MARTINEZ CASTAÑEDA AMANDA VICTORIA/RDUGEL-05233-13
REASIG.2013 MUÑOZ MENDOZA DORIS BERTHA
AP: 01-03-14.
CESE/ OLIVARES SALINAS LUISA DOMITILA/RDUGEL-05-1501-13
CESE/ MENDOZA PARIMANGO ROSA/RDU-05-2931-13
CESE LIMITE DE EDAD/DUQUE RETO DALMIRO/RDU-05-6224-13
Plaza Reubicada del CETPRO EL AGUSTINO/RDU-05- 4927-10
CESE POR INCAP. CHOTA CALAMPA WILSON/RDU-05-1182-13
CESE/ CHAVEZ GERONIMO JULIO EDGAR/RDU-05-1405-13
CESE/ PEREYRA ALIAGA MARIA ELIZABETH DEL CARMEN/RD-7082-13-UGEL05
CESE/ ALFARO CASTROMONTE ELADIO /RDU-05-2934-13
PLAZA REUBICADA DE LA IE. ANTONIA MORENO DE CACERES/RDU-05-351212
REASIGNACION/ CARRERA GONZALES DARIO ANTONIO/RDUGEL-05-243-13
CESE/ PACHAS AMORETTI FREDDY RODOLFO/RDU-052807-13
PLAZA REUBICADA DE LA IE. JOSE CARLOS MARIATEGUI/RDU-05-3512-12
CESE/ ALOSILLA SUAREZ SANTUSA/RDU-05-2804-13
REASIGNAR/ PALOMINO ABASTOS TATIANA/RDU-07-490-13 UGEL-07
CESE/ RODRIGUEZ CEGIL DE SAVA RAYMUNDA EMERENCIANA/ RDU-053317-13
CESE/BELTRAN FIGUEROA MARIA MARCELA-RDU-05-2968-13
REASIGNACION/PEVES SEGUIL LUIS ERNESTO/RDU-05-1514-13
PLAZA REUBICADA DE LA I.E. RAMIRO PRIALE PRIALE/RDU-05-3512-12
CESE POR FALLEC./ROJAS LANDA PABLO ANTONIO/RDU-05-2546-13
REASIGNACION/ DAVILA GIRONDA HERMES AMOS/RDUGEL-05-239-13
Plaza Reubicada del CETPRO SAGRADA FAMILIA/RDU-05-1814-12
Plaza Reubicada IE.AOE /RDU-05-8253-08
CESE POR LIMITE DE EDAD/ CONTRERAS GUTIERREZ RODOLFO DAVID
CESE LIMITE DE EDAD/ OBLITAS ROJAS/RDU-05-4827-13 (A/p: 02-09-13)
CESE/ MUÑOZ MUÑOZ PEDRO ABRAHAM/RDU-05-2962-13
68
Nº
DRE
2126
LIMA
METROPOLITANA
2127
LIMA
METROPOLITANA
2128
LIMA
METROPOLITANA
2129
LIMA
METROPOLITANA
2130
LIMA
METROPOLITANA
2131
LIMA
METROPOLITANA
2132
LIMA
METROPOLITANA
2133
LIMA
METROPOLITANA
2134
LIMA
METROPOLITANA
2135
LIMA
METROPOLITANA
2136
LIMA
METROPOLITANA
2137
LIMA
METROPOLITANA
2138
LIMA
METROPOLITANA
2139
LIMA
METROPOLITANA
2140
LIMA
METROPOLITANA
2141
LIMA
METROPOLITANA
2142
LIMA
METROPOLITANA
2143
LIMA
METROPOLITANA
2144
LIMA
METROPOLITANA
2145
LIMA
METROPOLITANA
2146
LIMA
METROPOLITANA
2147
LIMA
METROPOLITANA
2148
LIMA
METROPOLITANA
2149
LIMA
METROPOLITANA
2150
LIMA
METROPOLITANA
2151
LIMA
METROPOLITANA
2152
LIMA
METROPOLITANA
2153
LIMA
METROPOLITANA
2154
LIMA
METROPOLITANA
UGEL
NOMBRE
DISTRITO
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
VACANTE
NIVEL / CICLO
CARACTERISTICAS
TIPO
CODIGO NEXUS
CARGO
JOR. LAB.
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
TIPO DE
VACANTE
IE 0143 Solidaridad II
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE 0143 Solidaridad II
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE 0143 Solidaridad II
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
783831515710
Profesor
24 HORAS
28 INGLES, 01 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. 145 INDEPENDENCIA AMERICANA
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
785881515712
Profesor
24 HORAS
22 ED.ARTISTICA, 02 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. 146 SS.SS.JUAN PABLO II
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
785821515719
Profesor
24 HORAS
24 MATEMATICA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE 146
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
783811519719
Profesor
24 HORAS
28 INGLES, 01 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE 146
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
785851519711
Profesor
24 HORAS
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. 147
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
783811519710
Profesor
24 HORAS
15 HYG.,08 FORM.CIUD, 01 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. 147
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
780801517710
Profesor
24 HORAS
18 COMUNICACIÓN, 04 ARTE, 02TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. 148
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
783841515710
Profesor
24 HORAS
20 EPT-COMPUTACION, 02 ARTE, 02 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. 150 HEROES DE LA BREÑA
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
785881519712
Profesor
24 HORAS
24 COMUNICACIÓN
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. 150 HEROES DE LA BREÑA
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
785841519717
Profesor
24 HORAS
10 FORM.CIUD.,02 TUTORIA,01 PRHF.,10 INGLES
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. 151 MICAELA BASTIDAS
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
785871519719
Profesor
24 HORAS
15 HYG.,09 FORMC.CIUD.,01 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. 151 MICAELA BASTIDAS
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
785861519715
Profesor
24 HORAS
18 COMPUTACION, 03 FOR.CIUD.,02 PRHF.,02
TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. 151 MICAELA BASTIDAS
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
785891519710
Profesor
24 HORAS
23 MATEMATICA,01 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE 0152 José Carlos Mariategui
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
785851519719
Profesor
24 HORAS
24 ARTE (ARTES PLASTICAS)
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE 0152 José Carlos Mariategui
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
783881515713
Profesor
24 HORAS
Comunicación (05), Idioma(18), Tut(1)
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE 0152 José Carlos Mariategui
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
785801519716
Profesor
24 HORAS
23 CTA, 01 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. 154 CARLOS NORIEGA JIMENEZ
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
780851519717
Profesor
24 HORAS
28 ARTE
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE.154 CARLOS NORIEGA JIMENEZ
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
780801510718
Profesor
24 HORAS
24 PRHF.
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. 157
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
785821516714
Profesor
24 HORAS
21 HYG.,02 FOR.CIUD.,01 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE 0158 Santa María
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
783841519717
Profesor
24 HORAS
(04) Arte (15) COMPUTACION, (01) Tut.,04
INGLES
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE 0158 Santa María
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
785801516717
Profesor
24 HORAS
24 ARTE, 01 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE 0159 Glorioso 10 de Octubre
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
782821513712
Profesor
24 HORAS
30 RELIGION
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE 0159 Glorioso 10 de Octubre
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
785831516719
Profesor
24 HORAS
18 COMUNICACION, 06 ARTE
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE 0162 SAN JOSE OBRERO
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
785861518718
Profesor
24 HORAS
15 MATEMATICA, 01 TUTORIA, 09 EDUC.FISICA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE 0163
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
785851518718
Profesor
24 HORAS
28 INGLES, 02 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE 0163
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
785851518717
Profesor
24 HORAS
24 EPT-IND.VESTIDO, 02 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE 0163
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
780841510719
Profesor
24 HORAS
24 COSMETOLOGIA, 02 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
783831515718
Profesor
24 HORAS
29 Artes Gráficas, 01 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
783821516712
Profesor
24 HORAS
24Alimentos, 01 tutoria
PLAZA
ORGANICA
CTA
PLAZA
ORGANICA
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
CAP RS-280-2001-ED
Plaza Reubicada de la I.E. Nº 110/RDU-05- 4927-10
Cese/ Espirtu Rodríguez Néstor /RDU-05-5588-08
REASIGNACION/ GARCIA SILVA JENNY/RDU-05-603-12
CESE/ RIEGA RODRIGUEZ CELSO/RDU-05-2758-13
REASIGNACION/ BUSTAMANTE CABREJOS GUSTAVO ENRIQUE/RDU-056655-11
REASIGNACION/ NAVARRO RODRIGUEZ JOSE LUIS / RDU-05-6744-12
CESE/ RAMOS PELTROCHE NELLY VIOLETA/RDU-05-3011-2013
REASIGNAR/ ROJAS ESPINOZA CARLOS ENRIQUE/RDU-05-789-13
PLAZA REUBICADA SEGÚN RDUGEL-05-1109-12
CESE/ MUÑOZ HIDROGO DE BALLARTA MARY HAYDEE/RDU-05-2763-13
REASIGNACION/ CORNEJO MORENO MATEO/RDUGEL-05-242-13
REASIGNACION/ MAMANI VARGAS MARIA YSABEL/RDUGEL-05-236-13
REASIGNACION/ PIZARRO DURAND DANIEL ANGEL/RDUGEL-05-234-13
SEPARAR DEFINITIVAMENTE/CACCIRE PARIONA ELIAS LEONIDAS/RDU-056240-13
REASIGNACION/ FERNANDEZ GARCIA FERNANDO/RDUGEL-05-241-13
Plaza Reubicada IE AOE. RDU-05-2804-09
REASIGNACION/ GARCIA PERALTA ROBERTO JESUS/RDU-05-1743-13
PLAZA REUBICADA DE LA I.E. Nº 087 /RDU-05- 3512-12
CESE/MORENO FIESTAS MIGUEL ALFREDO/RDU-05-2966-13
CESE/ MANRIQUE VICENTE FERMIN/RDU-05-2764-13
Reasignación / Paredes Morales Mariela /RDU-03-1653-07
CESE LIMITE DE EDAD/PEREZ ALEJO FORTUNATA /RDU-05-5629-13
PLAZA REUBICADA SEGÚN RDU-05-628-12
REASIGNACION/ PALOMINO ROBLES RAQUEL/RDUGEL-05-235-13
REASIGNACION/ COSQUILLO MERCADO JAVIER MOISES /RDU-05-7382-12
CESE POR FALLEC./ BOHL GAMARRA ANSELMA/RDU-05-8096-10
CESE/ LARA BENDEZU MAGDA MANUELA/RDU-05-5024-11
PLAZA REUBICADA SEGÚN RDU-05-628-12
69
Nº
DRE
2155
LIMA
METROPOLITANA
2156
LIMA
METROPOLITANA
2157
LIMA
METROPOLITANA
2158
LIMA
METROPOLITANA
2159
LIMA
METROPOLITANA
2160
LIMA
METROPOLITANA
2161
LIMA
METROPOLITANA
2162
LIMA
METROPOLITANA
2163
LIMA
METROPOLITANA
2164
LIMA
METROPOLITANA
2165
LIMA
METROPOLITANA
2166
LIMA
METROPOLITANA
2167
LIMA
METROPOLITANA
2168
LIMA
METROPOLITANA
2169
LIMA
METROPOLITANA
2170
LIMA
METROPOLITANA
2171
LIMA
METROPOLITANA
2172
LIMA
METROPOLITANA
2173
LIMA
METROPOLITANA
2174
LIMA
METROPOLITANA
2175
LIMA
METROPOLITANA
2176
LIMA
METROPOLITANA
2177
LIMA
METROPOLITANA
2178
LIMA
METROPOLITANA
2179
LIMA
METROPOLITANA
2180
LIMA
METROPOLITANA
2181
LIMA
METROPOLITANA
2182
LIMA
METROPOLITANA
2183
LIMA
METROPOLITANA
UGEL
NOMBRE
DISTRITO
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
VACANTE
NIVEL / CICLO
CARACTERISTICAS
TIPO
CODIGO NEXUS
CARGO
JOR. LAB.
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
TIPO DE
VACANTE
IE 0164 El Amauta
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE 0164 El Amauta
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE.166 KAROL WOJTYLA
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
785811510717
Profesor
24 HORAS
24 COMUNICACIÓN, 01 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE.0168 Amistad Perú Japón
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
785871510715
Profesor
24 HORAS
22 RELIGION, 02 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. 169
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
785871510713
Profesor
24 HORAS
24 RELIGION
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE 0171-1
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
783831519718
Profesor
24 HORAS
24 INGLES, 01 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE 0171-1
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
785831510712
Profesor
24 HORAS
12 HYG.,11 FORM.CIUD.,01 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE 0171-1
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
785801510719
Profesor
24 HORAS
23 EPT-CARPINTERIA, 01 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE 0171-1
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
782891510710
Profesor
24 HORAS
21 EPT-IND.VESTIDO, 02 ARTE,01 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE 0171-1
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
781871615713
Profesor
24 HORAS
30 RELIGION
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. 171-2
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
780821519716
Profesor
24 HORAS
20 EPT(Ind. Vestido-Ind. Alimentaria), 03 PRHF,01
TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. 1173 JULIO C.TELLO
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
780851518714
Profesor
24 HORAS
18 HYG.,06 FORM.CIUD.01 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. 1173 JULIO C.TELLO
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
780851518719
Profesor
24 HORAS
24 ARTE, 01 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. 1173 JULIO C.TELLO
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
780851518715
Profesor
24 HORAS
24 PRHF.,01 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. 1174 VIRGEN DEL CARMEN
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
780881510713
Profesor
24 HORAS
24 MATEMATICA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. 1174 VIRGEN DEL CARMEN
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
780881510717
Profesor
24 HORAS
22 RELIGION, 02 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. 1174 VIRGEN DEL CARMEN
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
780831518716
Profesor
24 HORAS
21 HYG.,02 PRHF.,01 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. 1174 VIRGEN DEL CARMEN
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
780841510712
Profesor
24 HORAS
22 INGLES, 02 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. 1178 JAVIER HERAUD
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
783831515716
Profesor
24 HORAS
26 RELIGION, 01 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. 1179 TOMAS ALVA EDISON
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
780801510712
Profesor
24 HORAS
18 MATEMATICA, 06 ARTE
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. 1179 TOMAS ALVA EDISON
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
78082150715
Profesor
24 HORAS
22 PERSONA FAM. Y RELAC. HUMANAS 02
TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
IE. 1179 TOMAS ALVA EDISON
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
24 HORAS
08 FISICA 09 EPT.ELECTRICIDAD 06 ARTE 02
TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
785851515718
Profesor
24 HORAS
18 Inglés -02 FOR.CIUD., 03 EPT, 01 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
785861516712
Profesor
24 HORAS
EPT: COMPUTACION
PLAZA
ORGANICA
782861517711
Profesor
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. 1182 EL BOSQUE
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
780861517718
Profesor
24 HORAS
22 COMUNICACIÓN, 02 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. 1182 EL BOSQUE
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
780881517710
Profesor
24 HORAS
24 CTA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. 1182 EL BOSQUE
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
780841517716
Profesor
24 HORAS
22 PRHF., 02 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. 1182 EL BOSQUE
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
780841517710
Profesor
24 HORAS
24 COMUNICACIÓN
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. 1183 SAUL CANTORAL HUAMANI
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
782861511718
Profesor
24 HORAS
15 EPT-COMPUTACION, 12 EDUC.FISICA, 01
TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. 1183 SAUL CANTORAL HUAMANI
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
780801517718
Profesor
24 HORAS
24 EPT- CARPINTERIA, 01 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. 1183 SAUL CANTORAL HUAMANI
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
78080157712
Profesor
24 HORAS
24 HIST. GEOGRAFIA 01 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
Plaza Reubicada IE 147. RDU-05-2435-09
Plaza Reubicada IE 154/ RDU-05-1814-12
CESE LIMITE DE EDAD/ ESPINOZA PEREZ MIGUEL /RDU-05-5183-13
Cese Por Fallecimiento/ GLORIA FELICITA LOPEZ JUSTO/RDU-05-9283-09
CESE/ CHIRIHUANA CARCAMO JUAN GUILLERMO/RDU-05-2422-12
REASIGNACION/ FLORES AQUINO EMMA JACQUELINE/RDUGEL-05-240-13
REASIGNACION/ QUISPE HUAMAN BETTO VICENTE/RDUGEL-05-256-13
REASIGNACION/ ROJAS COSQUILLO JOSE CARLOS/RDUGEL-05-237-13
REASIGNACION/ DIAZ CONTRERAS NORA ADRIANA/RDUGEL-05-244-13
PPTO LEY 29951
RETORNO A PLAZA DE ORIGEN/ RIVERA PARIONA LEONOR VILMA/RDU-054321-13
CESE/ ALIAGA BALLESTEROS DE PEREZ MERCEDES ROSA /RDU-05-2933-13
CESE/ GARCIA ESPINOZA CLARA VICTORIA /RDU-05-3036-13
CESE/ MANRIQUE ALPISTE RAUL OSWALDO/RDU-05-3013-2013
CESE/ CASTAÑEDA RUIZ SEGUNDO CESAR/RDU-052762-13-
CESE/ VILLALOBOS ROCA DOROTEA VERONICA/RDU-05-2844-13
CESE/ MACEDO PINARES ZENONRDU-05-2797-13
CESE/ FLORES HUARCAYA RUTH EUSTALEA/RDU-05-5436-13
PLAZA REUBICADA DE LA I.E. Nº 145 /RDU-05- 3512-12
CESE/ ROJAS MESIAS PABLO HUGO /RDU-05-2765-23
REASIG.2013 DE HUAYTA FRANCO, Yolanda Josefina
AP: 01-03-14.
REASIGNAC. 2013 GUEVARA FABIAN, MARCO AVIDENIO
AP: 01-03-14.
CESE LIMITE EDAD/ ÑAÑEZ APACLLA TEODORO/RDU-05-5609-13
CESE/ LIZARRAGA PORCHONTINTA NORMA ESPERANZA/RDU-05-2842-13
CESE/ CABELLO MATOS JORGE VICTOR/RDU-05-2761-13
CESE/ OBREGON ALZAMORA HERBERT MOISES/RDU-05-3921-13
PLAZA REUBICADA SEGÚN RDUGEL-05-1109-12
REASIGNACION/ CAMUS MUÑOZ JOSE PABLO/RDU-05-7531-12
REASIG.2013 ROSAS MILLA ADELA MARIA
AP: 01-03-14.
70
Nº
DRE
2184
LIMA
METROPOLITANA
2185
LIMA
METROPOLITANA
2186
LIMA
METROPOLITANA
2187
LIMA
METROPOLITANA
2188
LIMA
METROPOLITANA
2189
LIMA
METROPOLITANA
2190
LIMA
METROPOLITANA
2191
LIMA
METROPOLITANA
2192
LIMA
METROPOLITANA
2193
LIMA
METROPOLITANA
2194
LIMA
METROPOLITANA
2195
LIMA
METROPOLITANA
2196
LIMA
METROPOLITANA
2197
LIMA
METROPOLITANA
2198
LIMA
METROPOLITANA
2199
LIMA
METROPOLITANA
2200
LIMA
METROPOLITANA
2201
LIMA
METROPOLITANA
2202
LIMA
METROPOLITANA
2203
LIMA
METROPOLITANA
2204
LIMA
METROPOLITANA
2205
LIMA
METROPOLITANA
2206
LIMA
METROPOLITANA
2207
LIMA
METROPOLITANA
2208
LIMA
METROPOLITANA
2209
LIMA
METROPOLITANA
2210
LIMA
METROPOLITANA
2211
LIMA
METROPOLITANA
2212
LIMA
METROPOLITANA
UGEL
NOMBRE
DISTRITO
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
VACANTE
NIVEL / CICLO
CARACTERISTICAS
TIPO
CODIGO NEXUS
CARGO
JOR. LAB.
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
TIPO DE
VACANTE
IE. ANTENOR ORREGO ESPINOZA
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. ANTENOR ORREGO ESPINOZA
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. ANTENOR ORREGO ESPINOZA
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
782881511719
Profesor
24 HORAS
24 EPT-TEXTIL Y CONFECCION, 01 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. FRANCISCO BOLOGNESI
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
782821512716
Profesor
24 HORAS
24 HISTORIA Y GEOGRAFIAFI
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. FRANCISCO BOLOGNESI
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
782871512713
Profesor
24 HORAS
24 INGLES
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. FRANCISCO BOLOGNESI
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
782871512718
Profesor
24 HORAS
24 EPT -CONTABILIDAD, 01 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE.FRANCISCO BOLOGNESI
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
782801512714
Profesor
24 HORAS
16 PRHF.,06 EPT.-COMPUTACION-, 02 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. NICOLAS COPERNICO
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
780891515712
Profesor
24 HORAS
22 PRHF.,03 HYG
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. NICOLAS COPERNICO
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
780841515718
Profesor
24 HORAS
24 CTA, 01 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. NICOLAS COPERNICO
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
780811515711
Profesor
24 HORAS
24 ARTE, 02 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. NICOLAS COPERNICO
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
782801512716
Profesor
24 HORAS
24 MATEMATICA, 01 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. RAMIRO PRIALE PRIALE
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
780801515713
Profesor
24 HORAS
24 COMPUTACION
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. SAN ANTONIO DE JICAMARCA
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
782831513717
Profesor
24 HORAS
15 IND.VESTIDO,06 EDUC.FISICA, 02 TUTORIA, 02
ARTE
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE Fe y Alegría 05
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
782881514712
Profesor
24 HORAS
25 MATEMATICA, 01 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE Fe y Alegría 05
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
782831511716
Profesor
24 HORAS
25 CTA, 01 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE Fe y Alegría 05
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
782811514711
Profesor
24 HORAS
28 ARTE, 01 tutoria
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE Fe y Alegría 05
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
782831511718
Profesor
24 HORAS
25 Matemática
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE Fe y Alegría 05
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
782811514717
Profesor
24 HORAS
23 MATEMATICA,01 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE Fe y Alegría 05
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
783861515711
Profesor
24 HORAS
28 Religión
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE Fe y Alegría 05
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
783861515716
Profesor
24 HORAS
28 Inglés
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE Fe y Alegría 05
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
783861515715
Profesor
24 HORAS
25 Religión, 01 tutoria
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE Fe y Alegría 25
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
783861515717
Profesor
24 HORAS
Computación
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE Fe y Alegría 25
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
783891515712
Profesor
24 HORAS
22 Religión -02 Tutoria
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. FE Y ALEGRIA Nº 25
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
782871514716
Profesor
24 HORAS
23 COMUNICACIÓN, 01 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. FE Y ALEGRIA Nº 25
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
782871514713
Profesor
24 HORAS
23 COMUNICACIÓN, 01 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE Fe y Alegría 26
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
782801514713
Profesor
24 HORAS
02 ARTE, 20 PRHF. 02 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE Fe y Alegría 26
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
781811619712
Profesor
24 HORAS
24 MATEMATICA, 01 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE Fe y Alegría 32
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
783891515713
Profesor
24 HORAS
16 RELIGION, 08 ARTE
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE Fe y Alegria 32
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
783891515713
Profesor
24 HORAS
06 Inglés-04 ARTE, 12 F.CIUD. 02 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
782801513711
Profesor
24 HORAS
24 ARTE-DIBUJO Y PINTURA
PLAZA
ORGANICA
782851513713
Profesor
24 HORAS
21 HYG.,02 FORM.COUD.,01 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
CESE/ LIZARAZO AUCCA NELIDA LOLIN/RDU-05-2808-13
CESE/ JIMENEZ GARCIA JOSE TEL/RDU-05-2802-13
CESE/ VELASCO GOMEZ ARACELI /RDU-052831-13
CESE/ LLANQUI LIBERATO MARCOS/RDU-05-2927-13
CESE LIMITE EDAD/ PANDO LLANOS FRANCISCA/RDU-05-5628-1313
CESE/ MURRUGARRA PAREDES DE GURREONERO MARIA ROSA
ZORAIDA/RDU-05-2930-13
CESE/ ENCISO ZEGARRA LUIS/RDU-05-2932-13
CESE/ CONTRERAS MENDOZA BERTHA/RDU-05-3000-13
CESE/ SALAZAR ALTAMIRANO JSOE CARLOS/RDU-05-3001-13
CESE/ CELIS VASQUEZ ARMINDA/RDU-05-3002-13
CESE LIMITE DE EDAD/ ORELLANO PLALACIOS GLCIERIO DIEGO/RDU-055200-13
REASIGNACION/ CANDELA CANDELA JOHAN/RDU-08-644-13
PLAZA REUBICADA DE LA I.E. ANTENOR ORREGO/RDU-05- 6749-12
CESE/ PACHECO GUTIERREZ ROLANDO/RDUGEL-05-3872-12
CESE INC.PERM./GALARZA ESPINOZA MIRELLA ROCIO/RDU-05-5366-12
CESE/TELLO AGUIRRE DE ANDIA ADA MARIBEL/RDU-05-4621-09
CESE/ SOLIS MATEO GRIMALDO EUGENIO/RDUGEL-05-3710-12
CESE/ TELLO MENDOZA PEDRO PABLO/ RDU-05-2027-11
Reasignar / Gutierrez Blondet, Maria-RD.262-96-TACNA
CAP. RS. 280-2001-ED
Cese / Monzon Ponce Peggi Rocio. RDUGEL-05-3048-2005
Cese / Villena Rivera , Yolanda . RD.2262-01/USE.05
Reasignar / Garcia Hernandez, Maria Del Patrocinio. RD.1845-98/USE.05
CESE/ CORNEJO RAMIREZ OSCAR/RDU-05-2998-2013
CESE/ BRUNCE LOBATON FRANCISCA ANA MARIA/RDU-05-2997-2013
CESE POR INCAP.PERM./ ARIAS CALAGUA MARIA HAYDEE/RDU-05-4126-10
PPTO LEY 29951
PPTO LEY 29951
Reasignar / Bueno Velasquez Yolanda RDUGEL-05-4598-07
71
Nº
DRE
2213
LIMA
METROPOLITANA
2214
LIMA
METROPOLITANA
2215
LIMA
METROPOLITANA
2216
LIMA
METROPOLITANA
2217
LIMA
METROPOLITANA
2218
LIMA
METROPOLITANA
2219
LIMA
METROPOLITANA
2220
LIMA
METROPOLITANA
2221
LIMA
METROPOLITANA
2222
LIMA
METROPOLITANA
2223
LIMA
METROPOLITANA
2224
LIMA
METROPOLITANA
2225
LIMA
METROPOLITANA
2226
LIMA
METROPOLITANA
2227
LIMA
METROPOLITANA
2228
LIMA
METROPOLITANA
2229
LIMA
METROPOLITANA
2230
LIMA
METROPOLITANA
2231
LIMA
METROPOLITANA
2232
LIMA
METROPOLITANA
2233
LIMA
METROPOLITANA
2234
LIMA
METROPOLITANA
2235
LIMA
METROPOLITANA
2236
LIMA
METROPOLITANA
2237
LIMA
METROPOLITANA
2238
LIMA
METROPOLITANA
2239
LIMA
METROPOLITANA
2240
LIMA
METROPOLITANA
2241
LIMA
METROPOLITANA
UGEL
NOMBRE
DISTRITO
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
VACANTE
NIVEL / CICLO
CARACTERISTICAS
TIPO
CODIGO NEXUS
CARGO
JOR. LAB.
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
TIPO DE
VACANTE
IE Fe y Alegria 32
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE Fe y Alegria 37
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE Fe y Alegria 37
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
783871515719
Profesor
24 HORAS
24 Inglés, 01 tutoria
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE Fe y Alegria 37
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
783871515711
Profesor
24 HORAS
12 Religión, 02 FOR.CIUD., 02 PRHF, 08 ED.FISICA,
01 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE Fe y Alegria 37
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
782881512711
Profesor
24 HORAS
20 RELIGION, 04 PRHF
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE Fe y Alegria 39
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
783811516712
Profesor
24 HORAS
(16 ) Educ. Física, (12) Arte, (01) tutoria
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE Fe y Alegria 39
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
783831519716
Profesor
24 HORAS
28 Educación Artística, 01 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE Fe y Alegria 39
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
785851513719
Profesor
24 HORAS
27 Comunicación, 01 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE Fe y Alegria 39
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
785811511712
Profesor
24 HORAS
25 CTA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE Solidaridad III
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
785861519719
Profesor
24 HORAS
22 Religión, 02 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE Solidaridad III
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
780831515712
Profesor
24 HORAS
22 ED.FISICA,02 TUTORIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE Solidaridad III
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
782831510710
Profesor
24 HORAS
18 FORM.CIUD., 06 HYG
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE Solidaridad III
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
785841512714
Profesor
24 HORAS
30 EPT -EDUCACION COMERCIAL-COMPUTACION
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
CEBA 109 INCA MANCO CAPAC
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.A.
AVANZADA
POLIDOCENTE
782841510719
COMPLETO
PROFESOR
24 HORAS
COMUNICACIÓN
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
CEBA 151 MICAELA BASTIDAS
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.A.
AVANZADA
POLIDOCENTE
782891510715
COMPLETO
PROFESOR
24 HORAS
COMUNICACIÓN
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
CEBA 151 MICAELA BASTIDAS
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.A.
AVANZADA
POLIDOCENTE
782891510719
COMPLETO
PROFESOR
24 HORAS
CIENCIAS SOCIALES
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
CEBA ANTENOR ORREGO ESPINOZA
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.A.
AVANZADA
POLIDOCENTE
782861513710
COMPLETO
PROFESOR
24 HORAS
EPT (12)
CIENCIA AMBIENTE Y SALUD (12)
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
CEBA ANTENOR ORREGO ESPINOZA
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.A.
AVANZADA
POLIDOCENTE
782861513711
COMPLETO
PROFESOR
24 HORAS
IDIOMA 24
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
CEBA ANTENOR ORREGO ESPINOZA
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.A.
AVANZADA
POLIDOCENTE
782861513717
COMPLETO
PROFESOR
24 HORAS
COMUNICACIÓN (18)
IDIOMA (6)
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
CEBA ANTENOR ORREGO ESPINOZA
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.A.
AVANZADA
POLIDOCENTE
782891513711
COMPLETO
PROFESOR
24 HORAS
EPT
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
CEBA 115 TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA
EL AGUSTINO
E.B.A.
AVANZADA
POLIDOCENTE
782821513711
COMPLETO
PROFESOR
24 HORAS
EPT
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
CEBA 115 TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA
EL AGUSTINO
E.B.A.
AVANZADA
POLIDOCENTE
782821513715
COMPLETO
PROFESOR
24 HORAS
COMUNICACIÓN (20)
CC.SS. (4)
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
CEBA PILOTO MADRE TERESA DE CALCUTA
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.A.
AVANZADA
POLIDOCENTE
782871513719
COMPLETO
PROFESOR
24 HORAS
COMUNICACIÓN
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
CEBA PILOTO MADRE TERESA DE CALCUTA
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.A.
AVANZADA
POLIDOCENTE
786831518712
COMPLETO
PROFESOR
24 HORAS
COMUNICACIÓN (20)
CC.SS. (4)
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. JARDIN 107
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
781891615718
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. JARDIN 106
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
786801515713
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. 1173 JULIO C. TELLO
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
789881514712
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. 117 SIGNOS DE FE
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
781801615712
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. 117 SIGNOS DE FE
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
781821615717
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
783871515714
Profesor
24 HORAS
Carpinteria
PLAZA
ORGANICA
783871515715
Profesor
24 HORAS
24 Carpinteria, 01 Tutoria
PLAZA
ORGANICA
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
Plaza Reubicada I.E Nº 134 "MF" RDUGEL-05-1032-2005.
Reasignar / Soria Jaimes Jesus .RDU-05-748-2002.
Cese / Chancahuaña Cacsire Digna Julia. RDUGEL-05-4083-2005.
REASIGNACION/ CARBAJAL ARRIZ WILLIAM/RDUGEL-05-4640-07
CESE/ FLORES ALMEZA MARIA ELENA/RDU-05-805-11
Reasignar / Valenzuela Rodriguez José Antonio.RD.336-06 DRE Apurimac
Reasignar / Zavaleta Ochoa Henry.RDUGEL-05-5233-06
CESE DEFINIT./ELIAS CONTRERAS CARMEN ROSA/RDU-05-6138-09
CESE/ TORRES BARRIOS MARTIN WINDER/RDU-05-6394-12
CAP.RS.280-2001-ED
Plaza Reubicada de la I.E. Nº 071/RDU-05-4927-10
Plaza Reubicada de la I.E. Nº 1047 /RDUGEL-05-4927-10
PLAZA REUBICADA SEGÚN RDU-05-628-12
CESE A SOLICITUD DE: SUDARIO BENITES, FLUMENCIO VICENTE, Resolución
Nº 2798-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: GUEVARA RIVERA, LUIS, Resolución Nº 48842013
CESE A SOLICITUD DE: FERREL ESCOBAR, FREDDY CONSTANTINO,
Resolución Nº 5247-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: REINOSO MORALES, ALCIRA HILARIA,
Resolución Nº 03476-2013
CESE POR SEPARACION DEFINITIVA DE: SEDANO URIBE, CARLOS CESAR,
Resolución Nº 6138-09
CESE POR SEPARACION DEFINITIVA DE: TREJO GARRO, NINFA DINA,
Resolución Nº 1654-13
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: SANCHEZ ALEGRE DE CABALLERO, JUANA
ROSA, Resolución Nº 3490-2013
CESE A SOLICITUD DE: HURTADO ZAMUDIO, CARMEN OLINDA MARGARITA,
Resolución Nº 3708-2013
CESE A SOLICITUD DE: LOJA DEL CASTILLO, BERTA LEONOR, Resolución Nº
01402-2013
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:GONZALES QUISPE, ALFREDO,
Resolución N° 7695-2012
CESE A SOLICITUD DE: QUEVEDO LIZANO, LOURDES, Resolución Nº 43262013
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE: GARCIA MOLINA, ELIANA,
Resolución Nº RDUGEL07 0479-2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RDU-05-3884-2012
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
72
Nº
DRE
2242
LIMA
METROPOLITANA
2243
LIMA
METROPOLITANA
2244
LIMA
METROPOLITANA
2245
LIMA
METROPOLITANA
2246
LIMA
METROPOLITANA
2247
LIMA
METROPOLITANA
2248
LIMA
METROPOLITANA
2249
LIMA
METROPOLITANA
2250
LIMA
METROPOLITANA
2251
LIMA
METROPOLITANA
2252
LIMA
METROPOLITANA
2253
LIMA
METROPOLITANA
2254
LIMA
METROPOLITANA
2255
LIMA
METROPOLITANA
2256
LIMA
METROPOLITANA
2257
LIMA
METROPOLITANA
2258
LIMA
METROPOLITANA
2259
LIMA
METROPOLITANA
2260
LIMA
METROPOLITANA
2261
LIMA
METROPOLITANA
2262
LIMA
METROPOLITANA
2263
LIMA
METROPOLITANA
2264
LIMA
METROPOLITANA
2265
LIMA
METROPOLITANA
2266
LIMA
METROPOLITANA
2267
LIMA
METROPOLITANA
2268
LIMA
METROPOLITANA
2269
LIMA
METROPOLITANA
2270
LIMA
METROPOLITANA
UGEL
NOMBRE
DISTRITO
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
VACANTE
NIVEL / CICLO
CARACTERISTICAS
TIPO
CODIGO NEXUS
CARGO
JOR. LAB.
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
TIPO DE
VACANTE
I.E.I. 117 SIGNOS DE FE
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. 171-5
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
786851513715
COMPLETO
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. 171-5
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
786881514718
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. FCO. BOLOGNESI CERVANTES
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
781861619710
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. FCO. BOLOGNESI CERVANTES
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
781861619713
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. FCO. BOLOGNESI CERVANTES
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
781861619716
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. FCO. BOLOGNESI CERVANTES
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
781861619719
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. FE Y ALEGRIA 39
EL AGUSTINO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
783881515718
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. FE Y ALEGRIA 39
EL AGUSTINO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
787861516718
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. 081
EL AGUSTINO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
789851515718
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. 087 JOSE MARIA ARGUEDAS
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
786891519714
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. 087 JOSE MARIA ARGUEDAS
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
787821518717
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. 100 SANTA ELIZABETH
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
781861615715
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. 100 SANTA ELIZABETH
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
781861615717
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. 144 LOS ALAMOS
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
781861615719
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. 013 SANTA ROSITA DE LA MENACHO
EL AGUSTINO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
787861519714
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. 067 SANTA CRUZ DE MOTUPE
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
787831510718
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. 115-31
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
783871519715
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. Nº017 EL AGUSTINO
EL AGUSTINO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
787871517710
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. Nº070
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
781861619712
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. Nº070
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
781881619717
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. 092
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
786851510718
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. 092
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
787811513713
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. 092
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
787891519712
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. 086 LOS ANGELES DE CAMPO
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
781821615711
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. 086 LOS ANGELES DE CAMPO
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
781891615711
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. FE Y ALEGRIA 04
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
783811516716
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. MAMA ELSA
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
783811516717
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. MAMA ELSA
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
783841516712
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
789891510715
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 2654-2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 1244-2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 1244-2013
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (D.S. N° 006-2013-EF, MEMORANDUM N° 291-2013MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (D.S. N° 006-2013-EF, MEMORANDUM N° 291-2013MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (D.S. N° 006-2013-EF, MEMORANDUM N° 291-2013MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (D.S. N° 006-2013-EF, MEMORANDUM N° 291-2013MINEDU/SPE-UP)
REASIGNACION DE PERSONAL DOCENTE : RAMIREZ RABANAL, OLIMPICA,
Resolución Nº RDU-06-526-07
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:RIOS ASMAT, GEA GABRIELA,
Resolución N° 592-2012
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 0522-2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 1244-2013, 2653-2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 2995-2013
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 0522-2013
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE: GARCIA CHAVEZ, JOANNA
CONCEPCION, Resolución Nº RDUGEL07 0479-2013
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:ROJAS CHAHUA, ESTHER,
Resolución N° RDU.05 Nº 00266-2013
CESE A SOLICITUD DE: QUISPE MENDOZA, DORIS MADELEINE, Resolución
Nº 03706-2013
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (D.S. N° 006-2013-EF, MEMORANDUM N° 291-2013MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (D.S. N° 006-2013-EF, MEMORANDUM N° 291-2013MINEDU/SPE-UP)
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:FERNANDEZ AVILA, VERONICA
BERTHA, Resolución N° 2769-2013
CESE A SOLICITUD DE: PARRA GUILLERMO, ALICIA AGUSTINA, Resolución Nº
1705-13
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 0522-2013
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
CESE DE PERSONAL NOMBRADO : GONZALES BARRIENTOS, ESTHER FANY,
Resolución Nº 5971-06
REASIG/ ROA GUTIERREZ DORA EPIFANIA RDU-05-00769-02
REASIG/MORENO RACUAY LUZ MARIA RDU-05-00784-02
73
Nº
DRE
2271
LIMA
METROPOLITANA
2272
LIMA
METROPOLITANA
2273
LIMA
METROPOLITANA
2274
LIMA
METROPOLITANA
2275
LIMA
METROPOLITANA
2276
LIMA
METROPOLITANA
2277
LIMA
METROPOLITANA
2278
LIMA
METROPOLITANA
2279
LIMA
METROPOLITANA
2280
LIMA
METROPOLITANA
2281
LIMA
METROPOLITANA
2282
LIMA
METROPOLITANA
2283
LIMA
METROPOLITANA
2284
LIMA
METROPOLITANA
2285
LIMA
METROPOLITANA
2286
LIMA
METROPOLITANA
2287
LIMA
METROPOLITANA
2288
LIMA
METROPOLITANA
2289
LIMA
METROPOLITANA
2290
LIMA
METROPOLITANA
2291
LIMA
METROPOLITANA
2292
LIMA
METROPOLITANA
2293
LIMA
METROPOLITANA
2294
LIMA
METROPOLITANA
2295
LIMA
METROPOLITANA
2296
LIMA
METROPOLITANA
2297
LIMA
METROPOLITANA
2298
LIMA
METROPOLITANA
2299
LIMA
METROPOLITANA
UGEL
NOMBRE
DISTRITO
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
VACANTE
NIVEL / CICLO
CARACTERISTICAS
TIPO
CODIGO NEXUS
CARGO
JOR. LAB.
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
TIPO DE
VACANTE
I.E.I. MAMA ELSA
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. JARDIN 032 NIÑO JESUS DE ZARATE
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
787881512715
COMPLETO
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. 036 MADRE MARIA AUXILIADORA
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
781861615713
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. JARDIN 037 SANTA ROSA
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
781861619711
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. JARDIN 037 SANTA ROSA
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
787801512711
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. JARDIN 037 SANTA ROSA
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
787821512710
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. JARDIN 039 CANTO GRANDE
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
787851512711
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. JARDIN 039 CANTO GRANDE
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
787851512717
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. JARDIN 039 CANTO GRANDE
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
787851512718
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. JARDIN 043 LAS FLORES
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
782841515714
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. JARDIN 051 LOS PASTORCITOS
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
781851615712
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. JARDIN 051 LOS PASTORCITOS
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
782841515711
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. 057 LA HUAYRONA
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
787891518714
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. 057 LA HUAYRONA
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
789821514711
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. JARDIN 062 PLAN HUASCAR
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
789861513710
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. JARDIN 070
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
782871515717
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. JARDIN 070
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
782871515719
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. JARDIN 080
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
782801515713
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. JARDIN 080
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
787831515719
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. 092
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
783881516714
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. JARDIN 093
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
781841619712
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. 098
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
781881619716
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. JARDIN 099
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
782841519715
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. JARDIN 099
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
782841519719
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. JARDIN 099
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
786821518719
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. 102 VIRGEN DEL ROSARIO
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
781891615713
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. 102 VIRGEN DEL ROSARIO
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
781891615716
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. 102 VIRGEN DEL ROSARIO
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
789871515718
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. JARDIN 104
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
782861519713
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
783841516718
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
PLAZA TRANSF.IE.087 PRIM.MEN. RDU-05-06151-04
CESE A SOLICITUD DE: QUIROZ FARFAN, INES RUTH, Resolución Nº 053672013
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (D.S. N° 006-2013-EF, MEMORANDUM N° 291-2013MINEDU/SPE-UP)
CESE A SOLICITUD DE: PEREZ CUBAS, CARMEN ROSA, Resolución Nº 250313
CESE A SOLICITUD DE: ALIAGA VICUNA, MARIA DEL CARMEN, Resolución Nº
4929-2013
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE: GOMEZ DIAZ, LAURA CRIS,
Resolución Nº 985-13
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:CARRENO HUAYRE, GINA
MARILU, Resolución N° RDU.05 Nº 0420-2013
CESE A SOLICITUD DE: VASQUEZ RICARDI, AMELIA ELIZABETH, Resolución
Nº 0755-2013
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:LAVI MELENDEZ, DELIA,
Resolución N° RDU.05 Nº 0337-2013
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: POLO ALCANTARA, NORMA CONSUELO,
Resolución Nº 02833-2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 0522-2013
REUBICAICON DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 3539-2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 3500-11
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:ALIAGA ROJAS, MARLENY
PILAR, Resolución N° 7562-2012
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:CHANCASANA MAYTA,
ELIZABETH MARLENE, Resolución N° RDU.05 Nº 00249-2013
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:ZARATE JULIAN, YVONNE
JENNY, Resolución N° RDU.05 Nº 0343-2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 5550-2012
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:VALER CARDENAS, SILVIA
JEANETH, Resolución N° RDU.05 Nº 0278-2013
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (D.S. N° 006-2013-EF, MEMORANDUM N° 291-2013MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (D.S. N° 006-2013-EF, MEMORANDUM N° 291-2013MINEDU/SPE-UP)
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:RIVERA CALLE, PATRICIA
GIANINA, Resolución N° 594-2012
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:GARCIA DE LA CRUZ, CIRILA,
Resolución N° 0590-2012
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 3179-2012
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 5383-2012
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:ESTRADA JARA, EDA VICTORIA,
Resolución N° RDU.05 Nº 0302-2013
74
Nº
DRE
2300
LIMA
METROPOLITANA
2301
LIMA
METROPOLITANA
2302
LIMA
METROPOLITANA
2303
LIMA
METROPOLITANA
2304
LIMA
METROPOLITANA
2305
LIMA
METROPOLITANA
2306
LIMA
METROPOLITANA
2307
LIMA
METROPOLITANA
2308
LIMA
METROPOLITANA
2309
LIMA
METROPOLITANA
2310
LIMA
METROPOLITANA
2311
LIMA
METROPOLITANA
2312
LIMA
METROPOLITANA
2313
LIMA
METROPOLITANA
2314
LIMA
METROPOLITANA
2315
LIMA
METROPOLITANA
2316
LIMA
METROPOLITANA
2317
LIMA
METROPOLITANA
2318
LIMA
METROPOLITANA
2319
LIMA
METROPOLITANA
2320
LIMA
METROPOLITANA
2321
LIMA
METROPOLITANA
2322
LIMA
METROPOLITANA
2323
LIMA
METROPOLITANA
2324
LIMA
METROPOLITANA
2325
LIMA
METROPOLITANA
2326
LIMA
METROPOLITANA
2327
LIMA
METROPOLITANA
2328
LIMA
METROPOLITANA
UGEL
NOMBRE
DISTRITO
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
VACANTE
NIVEL / CICLO
CARACTERISTICAS
TIPO
CODIGO NEXUS
CARGO
JOR. LAB.
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
TIPO DE
VACANTE
I.E.I. JARDIN 104
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. JARDIN 105 YOY MARINA BARDALES
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
782891519711
COMPLETO
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. 114 SAN ANTONIO DE JICAMARCA
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
781861615712
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. 115-10 MUNDO DEL SABER
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
783861516715
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. 115-11
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
781861615718
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. 115-11
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
782851519716
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. 115-11
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
783861516719
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. 115-12 LAS FLORES DE LIMA
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
782831519715
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. 115-14 LOS RUISEÑORES
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
782811516713
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. 115-15 JUAN PABLO II
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
782811516716
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. 115-18
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
781801615715
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. 115-18
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
782841516713
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. 115-19 MAMA LUCY
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
783861516717
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. 115-19 MAMA LUCY
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
783891516712
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. 115-1 LA SEMILLITA
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
782881516710
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. 115-1 LA SEMILLITA
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
783891516718
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. 115-20
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
782861516719
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. 115-22 VIRGEN DE LOURDES
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
782891516718
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. 115-23 MARISCAL CACERES
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
786861516718
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. 115-24 SEMILLITA DEL SABER
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
782891516717
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. 115-24 SEMILLITA DEL SABER
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
782891516719
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. 115-25 CUNA DE JESUS
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
781801615717
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. 115-25 CUNA DE JESUS
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
781861615714
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. 115-26
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
781891615710
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. 115-26
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
781891615719
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. 115-27
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
782821516718
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. 115-27
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
789821519717
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. 115-29 ANGELITOS
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
781891615715
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. 115-29 ANGELITOS
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
782801516718
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
782861519717
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE: TUERO DEZA, RUTH,
Resolución Nº RDUGEL 07 0930-2012
CESE A SOLICITUD DE: BRANEZ HUALLULLO DE FLORES, NIVEA LEONILDA,
Resolución Nº 1096-2012
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:CAYCHO VALVERDE, IRMA,
Resolución N° 7551-2012
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:MONTES ESKENAZY, CARMEN
ZULEMA, Resolución N° RDU.05 Nº 0289-2013
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:DELGADO BARRENECHEA,
MILAGRITOS, Resolución N° RDU.05 Nº 0294-2013
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:CACSIRE VILLAGOMEZ DE
CHAVEZ, CARMEN JACINTA, Resolución N° RDU.05 Nº 0339-2013
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:CAHUANA GERONIMO, DORA
GLENDA, Resolución N° 577-2012
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:MENDIETA GALINDO, ROSA
ISABEL, Resolución N° RDU.05 Nº 00273-2013
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
CESE A SOLICITUD DE: GARCIA MATTOS, JULIA, Resolución Nº 0845-2013
CAP.RS.N°280-2001-ED
REUBICACION Y/O ADECUACION DE PLAZA VACANTE : Resolución Nº 24422008
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:ALVAREZ OJEDA, PILAR
AMPARO, Resolución N° RDU.05 Nº 00269-2013
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:SOTO LUYO, MARGARITA DEL
PILAR, Resolución N° RDU.05 Nº 0275-2013
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:BAUTISTA RODRIGUEZ, ELVA
LUZ, Resolución N° RDU.05 Nº 00262-2013
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:DAMIAN MUNGUIA, YUDY
MYRIAM, Resolución N° RDU.05 Nº 0336-2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 1812-12
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:HIJAR PUMACHAGUA,
JEREMIAS, Resolución N° RDU.05 Nº 00261-2013
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:MENACHO ALCEDO, ROSANA
GLORIA, Resolución N° RDU.05 Nº 00263-2013
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:CUBA AQUINO, AMPARO,
Resolución N° RDU.05 Nº 00263-2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 3500-11
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:VILCARANO CCANTO, TABITA,
Resolución N° RDU.05 Nº 00260-2013
75
Nº
DRE
2329
LIMA
METROPOLITANA
2330
LIMA
METROPOLITANA
2331
LIMA
METROPOLITANA
2332
LIMA
METROPOLITANA
2333
LIMA
METROPOLITANA
2334
LIMA
METROPOLITANA
2335
LIMA
METROPOLITANA
2336
LIMA
METROPOLITANA
2337
LIMA
METROPOLITANA
2338
LIMA
METROPOLITANA
2339
LIMA
METROPOLITANA
2340
LIMA
METROPOLITANA
2341
LIMA
METROPOLITANA
2342
LIMA
METROPOLITANA
2343
LIMA
METROPOLITANA
2344
LIMA
METROPOLITANA
2345
LIMA
METROPOLITANA
2346
LIMA
METROPOLITANA
2347
LIMA
METROPOLITANA
2348
LIMA
METROPOLITANA
2349
LIMA
METROPOLITANA
2350
LIMA
METROPOLITANA
2351
LIMA
METROPOLITANA
2352
LIMA
METROPOLITANA
2353
LIMA
METROPOLITANA
2354
LIMA
METROPOLITANA
2355
LIMA
METROPOLITANA
2356
LIMA
METROPOLITANA
2357
LIMA
METROPOLITANA
UGEL
NOMBRE
DISTRITO
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
VACANTE
NIVEL / CICLO
CARACTERISTICAS
TIPO
CODIGO NEXUS
CARGO
JOR. LAB.
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
TIPO DE
VACANTE
I.E.I. JARDIN 115-3
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. JARDIN 115-3
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
781811619719
COMPLETO
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. JARDIN 115-3
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
781861615711
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. JARDIN 115-3
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
782801516719
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. 115-6 AA. HH. CRUZ DE MOTUPE
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
781881619713
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. 115-7 AA. HH. HORACIO ZEVALLOS
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
782831516718
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. PADRE CARLOS PERU - ALEMANIA
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
782811518715
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. PADRE CARLOS PERU - ALEMANIA
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
783871516717
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. PADRE CARLOS PERU - ALEMANIA
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
786801519712
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. FE Y ALEGRIA 25
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
781861615710
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. FE Y ALEGRIA 25
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
789891013713
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
PRONOEI EL AGUSTINO
EL AGUSTINO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
786861515719
COMPLETO
PROFESOR
COORDINADOR
40 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
PRONOEI EL AGUSTINO
EL AGUSTINO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
786881515716
COMPLETO
PROFESOR
COORDINADOR
40 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
PRONOEI SEDE SUPERVISION 09
EL AGUSTINO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
786891515716
COMPLETO
PROFESOR
COORDINADOR
40 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. JARDIN PARROQUIAL SAN JOSE
EL AGUSTINO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
783851516711
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. JARDIN PARROQUIAL SAN JOSE
EL AGUSTINO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
783851516714
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. JARDIN PARROQUIAL SAN JOSE
EL AGUSTINO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
783851516715
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. JARDIN PARROQUIAL SAN JOSE
EL AGUSTINO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
783851516719
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. 130 HEROES DEL CENEPA
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
786881516714
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. 116 ABRAHAM VALDELOMAR
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
781811619711
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. 27 DE MARZO
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
781871615712
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. 27 DE MARZO
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
782841518719
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. 27 DE MARZO
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
787861519717
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I. 136 SANTA ROSA MILAGROSA
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
789821511717
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
167 MARIA REICHE
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
781811619713
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
167 MARIA REICHE
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
781811619716
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
167 MARIA REICHE
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
781811619717
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
JESUSITO
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
781841619710
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
JESUSITO
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
781841619711
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
781811619710
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (D.S. N° 006-2013-EF, MEMORANDUM N° 291-2013MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (D.S. N° 006-2013-EF, MEMORANDUM N° 291-2013MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: CALIZAYA DIAZ, MARIA ELIZABETH,
Resolución Nº 03488-2013
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (D.S. N° 006-2013-EF, MEMORANDUM N° 291-2013MINEDU/SPE-UP)
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:POLO TIMOTEO, CARMEN
ROSA, Resolución N° RDU.05 Nº 0280-2013
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:FLORES PAVLETICH, AUREA
FABIOLA, 5998-09
PLAZA TRANSF.IE.N°141 PRIM.MEN. RDU-05-06151-2004.
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 5383-2012
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
70º Disposición Final de la Ley Nº 29289
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: ROJAS PINO, MARIA ENCARNACION,
Resolución Nº 03034-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: SULCA GUTIERREZ, MARINA, Resolución Nº
02835-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: CORDOVA CERVANTES, URBANO, Resolución
Nº 3033-2013
PLAZA TRANSF. DEL CE.1172 RDU-05-02241-03
PLAZA TRANSF.DEL CE.N°1025 PRIM.MEN. DUGEL-05-00870-04
PLAZA TRANSF. CE.GLORIOSO HUSARES DE JUNIN RDU-05-02241-03
PLAZA TRANSF.IE.160 PRIM.MEN. RDU-05-06151-2004
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 5383-2012
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (D.S. N° 006-2013-EF, MEMORANDUM N° 291-2013MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RD 0414-2011
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 5816-2010
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 6977-2011
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (D.S. N° 006-2013-EF, MEMORANDUM N° 291-2013MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (D.S. N° 006-2013-EF, MEMORANDUM N° 291-2013MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (D.S. N° 006-2013-EF, MEMORANDUM N° 291-2013MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (D.S. N° 006-2013-EF, MEMORANDUM N° 291-2013MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (D.S. N° 006-2013-EF, MEMORANDUM N° 291-2013MINEDU/SPE-UP)
76
Nº
DRE
2358
LIMA
METROPOLITANA
2359
LIMA
METROPOLITANA
2360
LIMA
METROPOLITANA
2361
LIMA
METROPOLITANA
2362
LIMA
METROPOLITANA
2363
LIMA
METROPOLITANA
2364
LIMA
METROPOLITANA
2365
LIMA
METROPOLITANA
2366
LIMA
METROPOLITANA
2367
LIMA
METROPOLITANA
2368
LIMA
METROPOLITANA
2369
LIMA
METROPOLITANA
2370
LIMA
METROPOLITANA
2371
LIMA
METROPOLITANA
2372
LIMA
METROPOLITANA
2373
LIMA
METROPOLITANA
2374
LIMA
METROPOLITANA
2375
LIMA
METROPOLITANA
2376
LIMA
METROPOLITANA
2377
LIMA
METROPOLITANA
2378
LIMA
METROPOLITANA
2379
LIMA
METROPOLITANA
2380
LIMA
METROPOLITANA
2381
LIMA
METROPOLITANA
2382
LIMA
METROPOLITANA
2383
LIMA
METROPOLITANA
2384
LIMA
METROPOLITANA
2385
LIMA
METROPOLITANA
2386
LIMA
METROPOLITANA
UGEL
NOMBRE
DISTRITO
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
VACANTE
NIVEL / CICLO
CARACTERISTICAS
TIPO
CODIGO NEXUS
CARGO
JOR. LAB.
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
TIPO DE
VACANTE
JESUSITO
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
SAN MARTIN DE PORRES
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
781861619714
COMPLETO
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
SAN MARTIN DE PORRES
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
781861619715
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
SAN MARTIN DE PORRES
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
781861619718
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
RAYITO DE SOL
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
781841619714
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
RAYITO DE SOL
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
781841619715
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
RAYITO DE SOL
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
781841619718
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
REINO DE LOS NIÑOS OSITO I
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
781861619717
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
REINO DE LOS NIÑOS OSITO I
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
781891619712
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
REINO DE LOS NIÑOS OSITO I
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
781891619718
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. PNP MARTIN ESQUICHA BERNEDO
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
786881519717
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E.I PARROQUIAL SAUL CANTORAL HUAMANI
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
786891510714
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
1179 TOMAS ALVA EDISON
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
781891619714
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
1179 TOMAS ALVA EDISON
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
781891619715
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IEI. GM.ANDRES AVELINO CACERES
EL AGUSTINO
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
787851514711
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IEI. N° 1174 "VIRGEN DEL CARMEN"
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IEI. N° 115-29
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
INICIAL
POLIDOCENTE
781841619719
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
INICIAL
POLIDOCENTE
787871516715
COMPLETO
INICIAL
POLIDOCENTE
786891519715
COMPLETO
PROFESOR
PROFESOR
30 HORAS
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. 045 SAN ANTONIO
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. 049 ANTONIA MORENO DE C.
EL AGUSTINO
E.B.R.
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
781821615714
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. 0069 MACHU PICCHU
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
786891519719
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. 085 JOSE DE LA TORRE UGARTE
EL AGUSTINO
E.B.R.
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
786841516712
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. 088 NTRA. SEÑORA DEL CARMEN
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
786851516717
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. 089 MANUEL GONZALES PRADA
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
786841518715
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. 090 DANIEL ALCIDES CARRION
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
786881518712
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. 100 SANTA ELIZABETH
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
786801518717
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. 100 SANTA ELIZABETH
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
789851513718
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. 109 INCA MANCO CAPAC
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
786881510710
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. 120 MANUEL ROBLES ALARCON
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
786881517713
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. 122 ANDRES AVELINO CACERES
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
786801517713
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
786841519717
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (D.S. N° 006-2013-EF, MEMORANDUM N° 291-2013MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (D.S. N° 006-2013-EF, MEMORANDUM N° 291-2013MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (D.S. N° 006-2013-EF, MEMORANDUM N° 291-2013MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (D.S. N° 006-2013-EF, MEMORANDUM N° 291-2013MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (D.S. N° 006-2013-EF, MEMORANDUM N° 291-2013MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (D.S. N° 006-2013-EF, MEMORANDUM N° 291-2013MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (D.S. N° 006-2013-EF, MEMORANDUM N° 291-2013MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (D.S. N° 006-2013-EF, MEMORANDUM N° 291-2013MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (D.S. N° 006-2013-EF, MEMORANDUM N° 291-2013MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (D.S. N° 006-2013-EF, MEMORANDUM N° 291-2013MINEDU/SPE-UP)
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RD 0522-2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 2654-2013
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (D.S. N° 006-2013-EF, MEMORANDUM N° 291-2013MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (D.S. N° 006-2013-EF, MEMORANDUM N° 291-2013MINEDU/SPE-UP)
REASIG.2013 PALOMINO BENDEZU MARIA LUZ
AP: 01-03-14
REASIG.2013 ARAUJO ROJAS, MERCY HERMELINDA
AP: 01-03-14
REASIG.2013 GAGO HUAMAN CARMEN ROSA
AP: 01-03-14
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: TOLENTINO BERNARDO, GUILLERMO
MAXIMINO, Resolución Nº R.D. 03015-13
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
CESE POR FALLECIMIENTO DE: TORRES CASTRO DE GUERRA, BLANCA
MERITA, Resolución Nº 1248-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: CRISOSTOMO RAMOS DE HINOSTROZA,
JUANA LILIA, Resolución Nº 02935-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: NUNEZ PALACIOS, ROSA HERMINIA,
Resolución Nº 4821-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: VASQUEZ HUAMAYALLI, EDOMILIA CASILDA,
Resolución Nº 02848-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: FLORES VILCA DE JIRATA, CLARA ELENA,
Resolución Nº 4818-2013
CESE POR FALLECIMIENTO DE: TUNANTE CARUAMANGO, ROSARIO,
Resolución Nº 1249-2013
CESE A SOLICITUD DE: CORONEL CORONEL, VILMA NANCY, Resolución Nº
R.D. 02504-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: GUERREROS ALEJO, JULIA LEONOR,
Resolución Nº 3489-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: CASTILLO FERRER, JOSE MANUEL,
Resolución Nº 2925-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: DIAZ FERIA, VILMA SUSANA, Resolución Nº
2924-2013
77
Nº
DRE
2387
LIMA
METROPOLITANA
2388
LIMA
METROPOLITANA
2389
LIMA
METROPOLITANA
2390
LIMA
METROPOLITANA
2391
LIMA
METROPOLITANA
2392
LIMA
METROPOLITANA
2393
LIMA
METROPOLITANA
2394
LIMA
METROPOLITANA
2395
LIMA
METROPOLITANA
2396
LIMA
METROPOLITANA
2397
LIMA
METROPOLITANA
2398
LIMA
METROPOLITANA
2399
LIMA
METROPOLITANA
2400
LIMA
METROPOLITANA
2401
LIMA
METROPOLITANA
2402
LIMA
METROPOLITANA
2403
LIMA
METROPOLITANA
2404
LIMA
METROPOLITANA
2405
LIMA
METROPOLITANA
2406
LIMA
METROPOLITANA
2407
LIMA
METROPOLITANA
2408
LIMA
METROPOLITANA
2409
LIMA
METROPOLITANA
2410
LIMA
METROPOLITANA
2411
LIMA
METROPOLITANA
2412
LIMA
METROPOLITANA
2413
LIMA
METROPOLITANA
2414
LIMA
METROPOLITANA
2415
LIMA
METROPOLITANA
UGEL
NOMBRE
DISTRITO
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
VACANTE
NIVEL / CICLO
CARACTERISTICAS
TIPO
CODIGO NEXUS
CARGO
JOR. LAB.
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
TIPO DE
VACANTE
I.E. 122 ANDRES AVELINO CACERES
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. 125 RICARDO PALMA
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. 125 RICARDO PALMA
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
786811513714
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. 128 LA LIBERTAD
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
786871513712
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. 128 LA LIBERTAD
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
786871513713
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. 131 MONITOR HUASCAR
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
786811511716
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. 0132 TORIBIO DE LUZURIAGA Y MEJIA
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
786881511718
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. 135 TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
781871615715
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. 136 STA. ROSA MILAGROSA
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
781871615711
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. 136 STA. ROSA MILAGROSA
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
786821511714
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. 136 STA. ROSA MILAGROSA
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
786871511716
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. 138 PROCERES DE LA INDEPENDENCIA
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
786881514712
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. 142 MARTIR DANIEL ALCIDES C.
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
786801514713
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. 142 MARTIR DANIEL ALCIDES C.
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
786811512713
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. 142 MARTIR DANIEL ALCIDES C.
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
786811512715
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. 142 MARTIR DANIEL ALCIDES C.
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
786841512715
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. 142 MARTIR DANIEL ALCIDES C.
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
786841512716
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. 144 LOS ALAMOS
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
786881512714
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. 0147 CAP. EP. LUIS A. G. ROJAS
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
789811515713
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. 148 MTRO. VICTOR R. HAYA DE LA TORRE
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
789881515713
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. 0152 JOSE CARLOS MARIATEGUI
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
789861519713
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. 0152 JOSE CARLOS MARIATEGUI
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
789891519717
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. 0153 ALEJANDRO SANCHEZ ARTEAGA
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
789821519711
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. 156 EL PORVENIR
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
789811516717
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. 159 10 DE OCTUBRE
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
789801516716
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. 160 SOLIDARIDAD I
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
789831516718
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. 166
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
781801615711
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. 166
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
789811510716
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. 0168 AMISTAD PERU-JAPON
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
789861510718
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
789891512715
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
786811513712
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 4652-2013
CESE A SOLICITUD DE: CHAVEZ CONTRERAS, NORBERTO, Resolución Nº R.D.
1310-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: TORRES BENDEZU DE MEDINA, LEONILDA,
Resolución Nº 02959-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: SALDANA ZAMBRANO, GREGORIA,
Resolución Nº 02936-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: BORDA CALDERON, VICTOR, Resolución Nº
5188-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: VEGA RODRIGUEZ, ALCIBER, Resolución Nº
02849-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: MEDINA GAMBOA, ZORAIDA, Resolución Nº
02850-2013
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
CESE POR FALLECIMIENTO DE: ARDILES SANCHEZ, ADELINA, Resolución Nº
01388-13
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: PRADO INCA, DELIA, Resolución Nº 029372013
CESE POR SEPARACION DEFINITIVA DE: MOLINA TORRES, IDIVIA PILAR,
Resolución Nº R.D. N° 02152-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: CORONADO PRADA, GUDELIA HERMELINDA,
Resolución Nº 3473-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: BAZAN CASQUIER, BERNARDINA, Resolución
Nº 3469-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: VALENCIA CANO, GREGORIA AMELIA,
Resolución Nº 3480-2013
REASIGNACION POR RUPTURA DE RELACIONES HUMANAS DE:DIONICIO
VALENCIA, HELEM MARCIAL, Resolución N° 3371-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: FLORES CHAVEZ, IVONNE, Resolución Nº
3483-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: MARQUINA JULCA DE SANTIBAÑEZ, MARIA
ELISA, Resolución Nº 03370-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: LLATAS SANCHEZ, EMILIANO, Resolución Nº
03006-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: RAMOS HERNANDEZ, LUIS ENRIQUE,
Resolución Nº 3479-2013
CESE A SOLICITUD DE: ORTEGA SILVESTRE, BENITO, Resolución Nº R.D.
02780-13
CESE A SOLICITUD DE: FIGUEROA CHAVEZ, AMPARO YOLANDA, Resolución
Nº 03093-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: AYLAS HINOSTROZA, CANSINO ANTENOR,
Resolución Nº 3477-2013
REASIGNACION POR RUPTURA DE RELACIONES HUMANAS DE:ZAGA ANAYA,
WILFREDO, Resolución N° 4113-2013
CESE A SOLICITUD DE: IWAMOTO RUIZ, CARMEN HAYDEE, Resolución Nº
5038-2013
CESE A SOLICITUD DE: MEDINA VASQUEZ, OSWALDO, Resolución Nº 614311
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
CESE POR FALLECIMIENTO DE: ANDIA CRIALES, LOURDES, Resolución Nº
4060-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: RAFAEL PEREZ, SARA, Resolución Nº 51852013
78
Nº
DRE
2416
LIMA
METROPOLITANA
2417
LIMA
METROPOLITANA
2418
LIMA
METROPOLITANA
2419
LIMA
METROPOLITANA
2420
LIMA
METROPOLITANA
2421
LIMA
METROPOLITANA
2422
LIMA
METROPOLITANA
2423
LIMA
METROPOLITANA
2424
LIMA
METROPOLITANA
2425
LIMA
METROPOLITANA
2426
LIMA
METROPOLITANA
2427
LIMA
METROPOLITANA
2428
LIMA
METROPOLITANA
2429
LIMA
METROPOLITANA
2430
LIMA
METROPOLITANA
2431
LIMA
METROPOLITANA
2432
LIMA
METROPOLITANA
2433
LIMA
METROPOLITANA
2434
LIMA
METROPOLITANA
2435
LIMA
METROPOLITANA
2436
LIMA
METROPOLITANA
2437
LIMA
METROPOLITANA
2438
LIMA
METROPOLITANA
2439
LIMA
METROPOLITANA
2440
LIMA
METROPOLITANA
2441
LIMA
METROPOLITANA
2442
LIMA
METROPOLITANA
2443
LIMA
METROPOLITANA
2444
LIMA
METROPOLITANA
UGEL
NOMBRE
DISTRITO
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
VACANTE
NIVEL / CICLO
CARACTERISTICAS
TIPO
CODIGO NEXUS
CARGO
JOR. LAB.
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
TIPO DE
VACANTE
I.E. 0169
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. 0169
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. 171-2 LAS TERRAZAS
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
789851510711
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. 171-1 JUAN VELASCO ALVARADO
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
789811517715
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. 171-10
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
789891517712
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. 171-8
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
789831517719
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. 048 SAN JUAN BOSCO
EL AGUSTINO
E.B.R.
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
789881513717
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. 112 HEROES DE LA BREÑA
EL AGUSTINO
E.B.R.
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
789881511711
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. 114 VIRGEN DE CHAPI
EL AGUSTINO
E.B.R.
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
789861511713
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. 115 TORIBIO ROGRIGUEZ DE M.
EL AGUSTINO
E.B.R.
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
781871615714
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. 1175 GLORIOSOS HUSARES DE JUNIN
EL AGUSTINO
E.B.R.
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
789881512714
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. 1175 GLORIOSOS HUSARES DE JUNIN
EL AGUSTINO
E.B.R.
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
789881512716
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. 1177 HEROES DEL CENEPA
EL AGUSTINO
E.B.R.
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
789861512715
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. 1182 EL BOSQUE
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
787881515713
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. 1182 EL BOSQUE
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
787891515712
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. 1182 EL BOSQUE
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
787891515715
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. 1183 SAUL CANTORAL HUAMANI
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
787821515719
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. CASA BLANCA DE JESUS
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
781871615718
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. 1174 VIRGEN DEL CARMEN
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
787881518712
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. 117 SIGNOS DE FE
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
786871513710
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. FCO. BOLOGNESI CERVANTES
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
787871513714
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. FE Y ALEGRIA 25
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
787831513719
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. FE Y ALEGRIA 26
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
787841511711
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. FE Y ALEGRIA 26
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
787841511719
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. FE Y ALEGRIA 26
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
787861511715
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. FE Y ALEGRIA 26
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
787861511719
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. FE Y ALEGRIA 37
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
787821511712
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. FE Y ALEGRIA 37
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
787871511716
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. FE Y ALEGRIA 37
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
787871511717
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
789891510711
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
789891510716
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
CESE POR INCAPACIDAD FISICA O MENTAL DE: LEON CERNA, FELIX,
Resolución Nº 5644-2013
CESE POR FALLECIMIENTO DE: HURTADO NAVAS, ROSA DONATA,
Resolución Nº R.D. 02861-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: GUEVARA QUISPE, SANTOS LUZMILA,
Resolución Nº 03080-2013
REASIGNACION POR RUPTURA DE RELACIONES HUMANAS DE:CUTIPA
SANTOS, LIZARDO ALIPIO, Resolución N° R.D. 2950-2013
CESE A SOLICITUD DE: CARRY DIAZ, GREGORIA JESUS, Resolución Nº 013132013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: MALDONADO FERNANDEZ, JUAN DE DIOS,
Resolución Nº 03014-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: SOLIS PALOMINO, PONCIANO, Resolución
Nº 03039-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: RAMON ALANIA, HERMELINDA, Resolución
Nº 3472-2013
CESE A SOLICITUD DE: NAJARRO BALBOA, MARCOS PEDRO, Resolución Nº
3096-2013
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: ROJAS BOCANEGRA, ESTEBAN GAMANIEL,
Resolución Nº R.D. N° 2957-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: VILLANUEVA LUCAR, ISABEL, Resolución Nº
02958-2013
CESE POR INCAPACIDAD FISICA O MENTAL DE: SANTOS ESPINOZA,
MAURICIO ENRIQUE, Resolución Nº 4922-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: CRISTOBAL MORALES, LUISA MAGDALENA,
Resolución Nº 4820-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: MENDOZA VARGAS, MARIA ASUNCION,
Resolución Nº 2840-2013
CESE A SOLICITUD DE: REATEGUI ACOSTA, SANTOS, Resolución Nº 51352013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: CORDOVA GUERRERO, NOEMI TERESA,
Resolución Nº 02922-2013
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: HUACHO BORJA, VICTOR ALBERTO,
Resolución Nº 02843-2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 2654-2013
CESE A SOLICITUD DE: GARCIA GOMEZ, NORMA, Resolución Nº 4589-2013
CESE POR FALLECIMIENTO DE: VELIZ SUAZO, TERESA AMALIA, Resolución
Nº 7227-10
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: ASSANTE YNGA, ANA ROSA, Resolución Nº
03078-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: SAAVEDRA HUAYRA, DELIA AURORA,
Resolución Nº 03077-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: HERRERA ZAMORA, BETTY ROSA, Resolución
Nº 03065-2013
CESE A SOLICITUD DE: MORALES MUCHA, YLIANA ESTELA, Resolución Nº
6340-12
CESE POR FALLECIMIENTO DE: PAREDES SOTO, GREGORIA MAGDA,
Resolución Nº 5969-10
CESE A SOLICITUD DE: RIVEROS CACERES, ESTHER LIDIA, Resolución Nº
1579-12
CESE POR FALLECIMIENTO DE: PALACIN CAMPOS, MARIA, Resolución Nº
R.D. 02862-2013
79
Nº
DRE
2445
LIMA
METROPOLITANA
2446
LIMA
METROPOLITANA
2447
LIMA
METROPOLITANA
2448
LIMA
METROPOLITANA
2449
LIMA
METROPOLITANA
2450
LIMA
METROPOLITANA
2451
LIMA
METROPOLITANA
2452
LIMA
METROPOLITANA
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
2469
LIMA
METROPOLITANA
2470
LIMA
METROPOLITANA
2471
2472
2473
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
UGEL
NOMBRE
DISTRITO
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
VACANTE
NIVEL / CICLO
CARACTERISTICAS
TIPO
CODIGO NEXUS
CARGO
JOR. LAB.
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
TIPO DE
VACANTE
I.E. FE Y ALEGRIA 04
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. FE Y ALEGRIA 04
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. FE Y ALEGRIA 04
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
787851511712
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. GRAN MCAL. ANDRES A. CACERES D.
EL AGUSTINO
E.B.R.
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
787831514712
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. GRAN MCAL. ANDRES A. CACERES D.
EL AGUSTINO
E.B.R.
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
787851514714
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. SAN ANTONIO DE JICAMARCA
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
781871615719
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
I.E. SAN ANTONIO DE JICAMARCA
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
782861518710
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. N° 048
EL AGUSTINO
E.B.R.
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
789881513716
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
05 - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
IE. N° 171 "BUENOS AIRES"
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
06- ATE VITARTE
C.E.I. 134
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
INICIAL
ESTATAL
INICIAL
ESTATAL
INICIAL
ESTATAL
INICIAL
ESTATAL
INICIAL
ESTATAL
INICIAL
ESTATAL
INICIAL
ESTATAL
INICIAL
ESTATAL
INICIAL
ESTATAL
INICIAL
ESTATAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
E.B.R.
ATE - VITARTE
INICIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.I. 207
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.I. 204
INICIAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.I. 190
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.I. 189 SAGRADO CORAZON DE JESUS
INICIAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.I. 189 SAGRADO CORAZON DE JESUS
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.I. 187 HUAYCAN
INICIAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.I. 182
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.I. 180 HIJOS DE APURIMAC
INICIAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.I. 180 HIJOS DE APURIMAC
POLIDOCENTE
COMPLETO
PRIMARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.I. 175 LA GLORIA
PLAZA
ORGANICA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.I. 175 LA GLORIA
PRIMARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.I. 167
30 HORAS
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.I. 164 HORACIO ZEBALLOS
PROFESOR
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.I. 164 HORACIO ZEBALLOS
787821511714
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.I. 142 GRUMETE MEDINA
PRIMARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.I. 142 GRUMETE MEDINA
30 HORAS
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.I. 141 SANTA ELENA
PROFESOR
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.I. 137 LOS LAURES
787801511717
PLAZA
ORGANICA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.I. 137 LOS LAURES
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION INICIAL
PLAZA
ORGANICA
789821510719
PROFESOR
30 HORAS
784821118311
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION INICIAL
781851619314
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION INICIAL
784851118312
PROFESOR
30 HORAS
30 HORAS
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION INICIAL
PLAZA
ORGANICA
781871619315
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION INICIAL
784851118310
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION INICIAL
781801619315
PROFESOR
30 HORAS
30 HORAS
30 HORAS
EDUCACION INICIAL
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION INICIAL
781801619314
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION INICIAL
781871619319
PROFESOR
30 HORAS
30 HORAS
30 HORAS
EDUCACION INICIAL
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION INICIAL
784871114317
PROFESOR
30 HORAS
30 HORAS
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION INICIAL
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION INICIAL
PLAZA
ORGANICA
781851619319
PROFESOR
30 HORAS
781871619310
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION INICIAL
781801619319
PROFESOR
30 HORAS
PROFESOR
30 HORAS
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION INICIAL
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION INICIAL
PLAZA
ORGANICA
781801619313
781801619316
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION INICIAL
781801619311
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
789871119317
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION INICIAL
781831616314
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
781871619311
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION INICIAL
788891110313
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION INICIAL
788891115312
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: ESCUDERO CUEVAS, ZORAIDA ALBINA,
Resolución Nº 2926-2013
CESE A SOLICITUD DE: PADILLA ESPINOZA, ANA ROSA, Resolución Nº 49512012
CESE A SOLICITUD DE: LAZARTE GUTIERREZ DE DAVILA, ADRIANA VIRGINIA,
Resolución Nº R.D. 1315-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: SANCHEZ SALDIVAR, LUZMILA
MAXIMILIANA, Resolución Nº 4460-2013
CESE POR FALLECIMIENTO DE: MANSILLA ZUMAETA, JUANA MARIA,
Resolución Nº 4061-2013
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: MANCISIDOR QUINTO, MARCELO,
Resolución Nº 4492-2013
REASIG. 2013 TELADA AQUINO CESAR AUGUSTO
AP: 01-03-14
REASI. 2013 CHIQUILLAN ZAMBRANO, EDITH MARITZA
AP: 01-03-14
CESE A SOLICITUD DE: REYES ROJAS, ELIDA NORBERTA, Resolución Nº 30392013
-
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: AVALOS CHACALTANA, CARMEN ROSA,
Resolución Nº 5757-2013
-
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 2443-2013
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
CESE POR INCAPACIDAD FISICA O MENTAL DE: CURU DIAZ, SUSANA,
Resolución Nº 00478-2013
-
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 2841-2013
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 2442-2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 2904-2013
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
80
Nº
DRE
2474
LIMA
METROPOLITANA
2475
LIMA
METROPOLITANA
2476
LIMA
METROPOLITANA
2477
2478
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
2479
LIMA
METROPOLITANA
2480
LIMA
METROPOLITANA
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
2498
LIMA
METROPOLITANA
2499
LIMA
METROPOLITANA
2500
2501
2502
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
UGEL
NOMBRE
DISTRITO
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
E.B.R.
06- ATE VITARTE
C.E.I. 207
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
ESTATAL
INICIAL
ESTATAL
INICIAL
ESTATAL
INICIAL
ESTATAL
INICIAL
ESTATAL
INICIAL
ESTATAL
INICIAL
ESTATAL
INICIAL
ESTATAL
INICIAL
ESTATAL
INICIAL
ESTATAL
INICIAL
ESTATAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
E.B.R.
ATE - VITARTE
INICIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.I. 140 LA MOLINA
INICIAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
CESAL
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.I. 202
INICIAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.I. 200
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.I. 197
INICIAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.I. 197
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.I. 181 HARAS DEL HUAYCO
INICIAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.I. 160
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.I. 124 AGUSTO SALAZAR BONDY
INICIAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.I. 110
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
JUAN XXIII
INICIAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
I.E.I. 1289 HUAYCAN
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.I. 144 MIGUEL GRAU
INICIAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.I. 115
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.I. 115
INICIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.I. 115
INICIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
JARDIN 15
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.I. 159
INICIAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.I. 159
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.I. 153 FORTALEZA
INICIAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.I. 214
INICIAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.I. 214
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.I. 213
INICIAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.I. 213
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.I. 212
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.I. 210
TIPO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.I. 210
INICIAL
CARACTERISTICAS
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.INT. 209
VACANTE
NIVEL / CICLO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
CODIGO NEXUS
CARGO
PROFESOR
JOR. LAB.
30 HORAS
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
TIPO DE
VACANTE
EDUCACION INICIAL
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION INICIAL
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION INICIAL
PLAZA
ORGANICA
786871118318
PROFESOR
30 HORAS
784811117315
PROFESOR
30 HORAS
781801616317
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION INICIAL
781851616312
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION INICIAL
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION INICIAL
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION INICIAL
PLAZA
ORGANICA
781851616318
PROFESOR
30 HORAS
781871619313
PROFESOR
30 HORAS
784841117315
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION INICIAL
781831616318
PROFESOR
30 HORAS
30 HORAS
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION INICIAL
PLAZA
ORGANICA
788821117315
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION INICIAL
784841117316
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION INICIAL
784881117318
PROFESOR
30 HORAS
30 HORAS
30 HORAS
EDUCACION INICIAL
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION INICIAL
781821619318
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION INICIAL
789811116312
PROFESOR
30 HORAS
30 HORAS
30 HORAS
EDUCACION INICIAL
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION INICIAL
782881112315
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION INICIAL
781851616310
PROFESOR
40 HORAS
30 HORAS
30 HORAS
EDUCACION INICIAL
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION INICIAL
781881616315
PROFESOR
30 HORAS
30 HORAS
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION INICIAL
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION INICIAL
PLAZA
ORGANICA
781851616316
PROFESOR
30 HORAS
788851118312
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION INICIAL
788891114315
PROFESOR
30 HORAS
PROFESOR
30 HORAS
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION INICIAL
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION INICIAL
PLAZA
ORGANICA
782861112312
786831118319
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION INICIAL
781811618311
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
788881114311
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION INICIAL
781851616313
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
781851616319
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION INICIAL
781851616311
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
781821619312
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION INICIAL
781851619316
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION INICIAL
784841117319
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 2441-2013
CESE POR FALLECIMIENTO DE: ROJAS ALIAGA, MELVA CEDILIA, Resolución
Nº 4350-2012
-
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
CESE POR INCAPACIDAD FISICA O MENTAL DE: MENDOZA HUATAQUISPE,
NATIVIDAD ANGELINA, Resolución Nº 3669-2013
-
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: CORDOVA HERQUINIGO, YOLANDA,
Resolución Nº 1708-2013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: FUENTES CRUZ, OLGA BUENAVENTURA,
Resolución Nº 1708-2013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: ZAPATA VILLAR, FREDISWINDA MARIA,
Resolución Nº 1708-2013
-
CESE A SOLICITUD DE: GARCIA GARCIA, MARIA LUISA, Resolución Nº 12482013
-
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 29082013
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
REUBICACION DE PLAZA VACANTE : Resolución Nº 1210-1998
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
REASIGNACION POR RUPTURA DE RELACIONES HUMANAS DE:FERNANDEZ
TENA, ISABEL LUCIA, Resolución N° 3134-2012
-
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 2841-2013
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:ZEGARRA VELASQUEZ,
CARMEN YOLANDA, Resolución N° 5032-2012
-
REASIGNACION POR RUPTURA DE RELACIONES HUMANAS DE:RUIZ
BONILLA, JANNET, Resolución N° 4515-2013
-
CESE POR SEPARACION DEFINITIVA DE: POSTIGO ALVARADO, YRIS AIDDE,
Resolución Nº 3236-2012
-
81
Nº
DRE
2503
LIMA
METROPOLITANA
2504
LIMA
METROPOLITANA
2505
LIMA
METROPOLITANA
2506
2507
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
2508
LIMA
METROPOLITANA
2509
LIMA
METROPOLITANA
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
2527
LIMA
METROPOLITANA
2528
LIMA
METROPOLITANA
2529
2530
2531
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
UGEL
NOMBRE
DISTRITO
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
E.B.R.
06- ATE VITARTE
C.E.I. 219
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
ESTATAL
INICIAL
ESTATAL
INICIAL
ESTATAL
INICIAL
ESTATAL
INICIAL
ESTATAL
PRIMARIA
ESTATAL
PRIMARIA
ESTATAL
PRIMARIA
ESTATAL
PRIMARIA
ESTATAL
PRIMARIA
ESTATAL
PRIMARIA
ESTATAL
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
E.B.R.
ATE - VITARTE
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1142
INICIAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1135
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1135
INICIAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1135
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 0034
INICIAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 0034
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 0034
INICIAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 0031
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 0026
INICIAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 0025
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 0025
INICIAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
NUEVA GALES
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
1192 FLORENTINO PRAT
INICIAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
LAS GARDENIAS
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
GOTITAS DE AGUA
INICIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
GOTITAS DE AGUA
INICIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
Nº 1290 "NUEVA AMERICA"
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
Nº 1290 "NUEVA AMERICA"
INICIAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
I.E CORAZON DE JESUS DE JICAMARCA
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
I.E CORAZON DE JESUS DE JICAMARCA
INICIAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
I.E CORAZON DE JESUS DE JICAMARCA
INICIAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.I. 1288 ALBERT EINSTEIN DEL ROSAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 097
INICIAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.I. 101 SHUJI KITAMURA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.I. 0064 LOS CHANCAS
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
JARDIN 0056
TIPO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.I. 186 SAN FRANCISCO SANTA ANITA
INICIAL
CARACTERISTICAS
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.I. 135 EL OLIMPO INICIAL
VACANTE
NIVEL / CICLO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
CODIGO NEXUS
CARGO
PROFESOR
JOR. LAB.
30 HORAS
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
TIPO DE
VACANTE
EDUCACION INICIAL
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION INICIAL
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION INICIAL
PLAZA
ORGANICA
786831117310
PROFESOR
30 HORAS
781851616317
PROFESOR
30 HORAS
786801111313
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION INICIAL
781831616312
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION INICIAL
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION INICIAL
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION INICIAL
PLAZA
ORGANICA
786841114313
PROFESOR
30 HORAS
781861616316
PROFESOR
30 HORAS
781871619314
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION INICIAL
781871619316
PROFESOR
30 HORAS
30 HORAS
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION INICIAL
PLAZA
ORGANICA
781881616310
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION INICIAL
781881616313
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION INICIAL
781831616310
PROFESOR
30 HORAS
30 HORAS
30 HORAS
EDUCACION INICIAL
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION INICIAL
781801616319
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION INICIAL
789851116312
PROFESOR
30 HORAS
30 HORAS
30 HORAS
EDUCACION INICIAL
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
784801117315
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION PRIMARIA
784851117315
PROFESOR
30 HORAS
30 HORAS
30 HORAS
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
784821113318
PROFESOR
30 HORAS
30 HORAS
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
784891113316
PROFESOR
30 HORAS
784831113312
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION PRIMARIA
784841111318
PROFESOR
30 HORAS
PROFESOR
30 HORAS
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
784851113311
784881111314
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
784871113316
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
784881113313
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
784811113311
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
788841111312
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION INICIAL
788851112311
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
781801616311
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION INICIAL
781831616313
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION INICIAL
781811618310
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
REASIGNACION POR RUPTURA DE RELACIONES HUMANAS DE:CALZADA
ALANIA, MARCELINA BENEDICTA, Resolución N° 3055-2011
-
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: ESCALANTE GUTIERREZ DE CHAVEZ, MARIA
ANGELITA, Resolución Nº 1708-2013
-
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: CASTRO NAUPARI, SUSANA, Resolución Nº
1708-2013
-
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 1020-2013
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 1163-2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 2439-2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 1165-2013
CESE POR FALLECIMIENTO DE: SANCHEZ CASTILLO, MARTIN AMERICO,
Resolución Nº 4309-2013
-
CESE A SOLICITUD DE: DIAZ ANANOS, RUTH, Resolución Nº 1228-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: GALINDO MENDOZA, JULIO FRANCISCO,
Resolución Nº 3672-2013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: ESPINOZA ARRESCURRENAGA, NORMA
ALEJANDRA, Resolución Nº 1708-2013
-
CESE A SOLICITUD DE: SAVA PAZ, ALEJANDRA SANDIRELA, Resolución Nº
3695-2013
-
CESE A SOLICITUD DE: SAHARIG MONTERO, RUDY GALDINO, Resolución Nº
3691-2013
-
CESE POR INCAPACIDAD FISICA O MENTAL DE: CARRION FIGUEROA, IVONE
MARLENE, Resolución Nº 4038-2011
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: SAVERO GUTIERREZ, FRANCISCO ZENON,
Resolución Nº 1708-2013
-
CESE A SOLICITUD DE: LEON CESARE DE ROBLES, GLORIA LUISA, Resolución
Nº 5110-2013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: HERRERA MENDOZA, ESTHER BLANCA,
Resolución Nº 3672-2013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: ATAUCHI CUSIHUALLPA, JOSEFINA
ANGELICA, Resolución Nº 3672-2013
-
82
Nº
DRE
2532
LIMA
METROPOLITANA
2533
LIMA
METROPOLITANA
2534
LIMA
METROPOLITANA
2535
2536
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
2537
LIMA
METROPOLITANA
2538
LIMA
METROPOLITANA
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
2556
LIMA
METROPOLITANA
2557
LIMA
METROPOLITANA
2558
2559
2560
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
UGEL
NOMBRE
DISTRITO
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
E.B.R.
06- ATE VITARTE
C.E. 1143 VITARTE
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
ESTATAL
PRIMARIA
ESTATAL
PRIMARIA
ESTATAL
PRIMARIA
ESTATAL
PRIMARIA
ESTATAL
PRIMARIA
ESTATAL
PRIMARIA
ESTATAL
PRIMARIA
ESTATAL
PRIMARIA
ESTATAL
PRIMARIA
ESTATAL
PRIMARIA
ESTATAL
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
E.B.R.
ATE - VITARTE
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1283
PRIMARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1279
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1270
PRIMARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1270
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1268
PRIMARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1265
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1265
PRIMARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1257
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1257
PRIMARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1254 ALFA Y OMEGA
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1248
PRIMARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1248
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1245
PRIMARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1243 SAN ROQUE
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1239 FORTALEZA
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1239 FORTALEZA
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1236
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1229 JULIO ALBERTO PONCE ANTUNEZ
PRIMARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1228
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1228
PRIMARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1222
PRIMARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1213
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1203
PRIMARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1203
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1203
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1143 VITARTE
TIPO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1143 VITARTE
PRIMARIA
CARACTERISTICAS
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1143 VITARTE
VACANTE
NIVEL / CICLO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
CODIGO NEXUS
CARGO
PROFESOR
JOR. LAB.
30 HORAS
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
TIPO DE
VACANTE
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
784801111310
PROFESOR
30 HORAS
784821111310
PROFESOR
30 HORAS
784821111312
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION PRIMARIA
784891111319
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
784811114316
PROFESOR
30 HORAS
784891112310
PROFESOR
30 HORAS
789811116316
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION PRIMARIA
784861114314
PROFESOR
30 HORAS
30 HORAS
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
784881112311
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION PRIMARIA
784881112312
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION PRIMARIA
784861112317
PROFESOR
30 HORAS
30 HORAS
30 HORAS
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
788871115314
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION PRIMARIA
788871115313
PROFESOR
30 HORAS
30 HORAS
30 HORAS
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
788871119319
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION PRIMARIA
788811116311
PROFESOR
30 HORAS
30 HORAS
30 HORAS
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
788841118311
PROFESOR
30 HORAS
30 HORAS
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
788841118313
PROFESOR
30 HORAS
788891118313
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION PRIMARIA
788891118317
PROFESOR
30 HORAS
PROFESOR
30 HORAS
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
788801118311
788831118310
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
788891119318
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
789851014318
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
788891116310
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
788871119313
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
788841119312
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
788861115313
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
784801112314
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
784801114314
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: MENDOZA PAREJA, MARCELINA, Resolución
Nº 1708-2013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: VERA CORDOVA, ALBERTO, Resolución Nº
1708-2013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: GONZALES MATTOS, PURIFICACION,
Resolución Nº 1708-2013
-
REASIGNACION POR RUPTURA DE RELACIONES HUMANAS DE:MORALES
HUAMAN, BETTY ESTHER, Resolución N° 268-2013
-
REASIGNACION POR RUPTURA DE RELACIONES HUMANAS DE:LUME
PARIONA, MARIA MAURICIA, Resolución N° 1514-2013
-
REASIGNACION POR RUPTURA DE RELACIONES HUMANAS DE:FERNANDEZ
QUISPE, ROSSINI, Resolución N° 3876-2011
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: PORTILLA VILLANUEVA, ERLANDINA ISABEL,
Resolución Nº 1708-2013
-
REASIGNACION POR RUPTURA DE RELACIONES HUMANAS DE:CARRILLO
MONTES, JESUS TOMAS, Resolución N° 2167-2013
-
CESE POR INCAPACIDAD FISICA O MENTAL DE: ALBERCO RAMOS, VALDEZ
ERNESTO, Resolución Nº 4104-2013
-
CESE A SOLICITUD DE: MARIN CASTRO DE ZARATE, LIDIA MARIA, Resolución
Nº 1281-2013
-
CESE POR FALLECIMIENTO DE: VILCHEZ NAVARRO, MARIA ROSARIO,
Resolución Nº 2308-2012
-
CESE POR INCAPACIDAD FISICA O MENTAL DE: CONDOR CORDOVA,
LUZMILA, Resolución Nº 5916-2013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: PORRAS PARIONA, RIGOBERTO, Resolución
Nº 1708-2013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: SOLIS AGUILAR, JUSTINO, Resolución Nº
1708-2013
-
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE: DAVILA MUNGUIA, MARTHA
ALICIA, Resolución Nº 10061-2012
-
CESE A SOLICITUD DE: LUJAN MEDINA, BRIGIDA, Resolución Nº 1723-2013
REASIGNACION POR RUPTURA DE RELACIONES HUMANAS DE:MEZA PEREZ,
MARIA GLORIA, Resolución N° 00326-2013
-
CESE POR INCAPACIDAD FISICA O MENTAL DE: MENDOZA CRUZ, JESUS,
Resolución Nº 3408-2011
-
CESE A SOLICITUD DE: FERREYRA CABREJOS, YOLANDA ALEJANDRA,
Resolución Nº 3028-2013
-
CESE A SOLICITUD DE: ANANOS GALINDO, ROSA NELLY, Resolución Nº 9692012
-
CESE A SOLICITUD DE: FLORES VALVERDE, MARIA, Resolución Nº 2274-2013
CESE POR FALLECIMIENTO DE: RODRIGUEZ ZEGARRA, ALISON PATRICIA,
Resolución Nº 5713-2013
-
CESE A SOLICITUD DE: SEGURA RENTERIA, GLADYS, Resolución Nº 17222012
-
CESE POR SEPARACION DEFINITIVA DE: GONZALES TOLEDO, VILMA RENEE,
Resolución Nº 4764-2012
-
CESE POR SEPARACION DEFINITIVA DE: FERNANDEZ QUISPE, ROSSINI,
Resolución Nº 4549-2013
-
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:VERASTEGUI DE LA CRUZ,
CLEILA ROSSI, Resolución N° 384-2013
-
CESE A SOLICITUD DE: ORDONEZ AGUILAR, ISABEL, Resolución Nº 37112013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: MONTALVO FRITAS, DACIO, Resolución Nº
1708-2013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: CHACON BENDEZU, DOMINGO ERNESTO,
Resolución Nº 1708-2013
-
83
Nº
DRE
2561
LIMA
METROPOLITANA
2562
LIMA
METROPOLITANA
2563
LIMA
METROPOLITANA
2564
2565
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
2566
LIMA
METROPOLITANA
2567
LIMA
METROPOLITANA
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
2585
LIMA
METROPOLITANA
2586
LIMA
METROPOLITANA
2587
2588
2589
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
UGEL
NOMBRE
DISTRITO
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
E.B.R.
06- ATE VITARTE
C.E. 1283
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
ESTATAL
PRIMARIA
ESTATAL
PRIMARIA
ESTATAL
PRIMARIA
ESTATAL
PRIMARIA
ESTATAL
PRIMARIA
ESTATAL
PRIMARIA
ESTATAL
PRIMARIA
ESTATAL
PRIMARIA
ESTATAL
PRIMARIA
ESTATAL
PRIMARIA
ESTATAL
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
E.B.R.
ATE - VITARTE
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1278 LA MOLINA
PRIMARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1278 LA MOLINA
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 0055
PRIMARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 0055
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 051 JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION
PRIMARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 0033
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 0027 SAN ANTONIO DE JICAMARCA
PRIMARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
1290 NUEVA AMERICA
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. FE Y ALEGRIA 58
PRIMARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 41 FE Y ALEGRIA
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 41 FE Y ALEGRIA
PRIMARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 41 FE Y ALEGRIA
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 41 FE Y ALEGRIA
PRIMARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.P. PARRIOQUIAL SAN JOSE
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. PARROQUIAL SANTA SEÑORA DEL ROSARIO
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1218
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1199 RAMON CASTILLA
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1192
PRIMARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1189 ALBERTO RIVERA Y PIEROLA
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1189 ALBERTO RIVERA Y PIEROLA
PRIMARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1189 ALBERTO RIVERA Y PIEROLA
PRIMARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1289 HUAYCAN
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1263
PRIMARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1263
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1263
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1263
TIPO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1226
PRIMARIA
CARACTERISTICAS
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. MANUEL GONZALES PRADA
VACANTE
NIVEL / CICLO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
CODIGO NEXUS
CARGO
PROFESOR
JOR. LAB.
30 HORAS
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
TIPO DE
VACANTE
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
788831118316
PROFESOR
30 HORAS
786881111311
PROFESOR
30 HORAS
788891110315
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION PRIMARIA
781811618313
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
788811117312
PROFESOR
30 HORAS
788831110310
PROFESOR
30 HORAS
788831110314
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION PRIMARIA
788811117319
PROFESOR
30 HORAS
30 HORAS
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
788861113319
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION PRIMARIA
788871113319
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION PRIMARIA
788821113319
PROFESOR
30 HORAS
30 HORAS
30 HORAS
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
782831114314
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION PRIMARIA
788881111311
PROFESOR
30 HORAS
30 HORAS
30 HORAS
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
781871616319
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION PRIMARIA
782831114319
PROFESOR
30 HORAS
30 HORAS
30 HORAS
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
781881616316
PROFESOR
30 HORAS
30 HORAS
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
788881112315
PROFESOR
30 HORAS
788871112315
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION PRIMARIA
788891112316
PROFESOR
30 HORAS
PROFESOR
30 HORAS
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
788801112311
788821112319
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
788811112317
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
788821111311
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
782811112312
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
781871616310
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
781821619311
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
788841111311
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
788851113317
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
788861113316
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: GRANADOS SOTO, MISAEL ANTONIO,
Resolución Nº 1708-2013
-
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 2907-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: AMOROTO ACOSTA, MARIA LIDIA,
Resolución Nº 4679-2013
-
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE: RODRIGUEZ GUADALUPE,
MARY DAISY, Resolución Nº 0356-2012 UGEL07
-
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:DE LA CRUZ DE PAREDES,
ADALINA, Resolución N° R.D. Nº5003-2012
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: ASTO MONTES, CELESTINA, Resolución Nº
3672-2013
-
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:HURTADO ACOSTA, CARMEN
LEONOR, Resolución N° R.D. Nº4973-2012
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: ROMERO MONTOYA, JULIA PRIMITIVA,
Resolución Nº 1708-2013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: FIGUEROA MONTES, ESTEFANIA
MARGARITA, Resolución Nº 1708-2013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: MANRIQUE IPARRAGUIRRE, CONSUELO
MARGOT, Resolución Nº 1708-2013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: CABALLERO LUNA, CARMELA, Resolución Nº
4235-2013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: CANANI CALVO, LAURA, Resolución Nº 17082013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: HURTADO GUILLEN, BELEN, Resolución Nº
1708-2013
-
CAP RS.280-2001-ED.
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: OLIVOS CHAVEZ, PAULA, Resolución Nº 17082013
-
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: BURGOS LAZARO, MANUEL, Resolución Nº
1708-2013
-
ENCARGATURA : QUISPE CCOLLANA GUILLERMINA RD.Nº1057-2006
REASIGNACION POR RUPTURA DE RELACIONES HUMANAS DE:PINTO VILCA,
RUBEN JAIME, Resolución N° 2710-2012
-
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:PARRAGA PRADO, REYNA
RAYDA, Resolución N° 00361-2013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: MELO OSTOS, MARIA MAGDALENA,
Resolución Nº 1708-2013
-
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:PATINO PECEROS, MARIA
ELENA, Resolución N° 392-2013
-
CESE POR SEPARACION DEFINITIVA DE: LASERNA RUALES, CARLOS
MANUEL, Resolución Nº 4739-2013
-
CESE A SOLICITUD DE: VASQUEZ CHAVEZ, LUIS GILBERTO, Resolución Nº
4184-2013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: GALVEZ SERPA, LUZ AIDA, Resolución Nº
17082013
-
84
Nº
DRE
2590
LIMA
METROPOLITANA
2591
LIMA
METROPOLITANA
2592
LIMA
METROPOLITANA
2593
2594
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
2595
LIMA
METROPOLITANA
2596
LIMA
METROPOLITANA
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
2614
LIMA
METROPOLITANA
2615
LIMA
METROPOLITANA
2616
2617
2618
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
UGEL
NOMBRE
DISTRITO
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
E.B.R.
06- ATE VITARTE
C.E. 0058
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
ESTATAL
PRIMARIA
ESTATAL
PRIMARIA
ESTATAL
PRIMARIA
ESTATAL
PRIMARIA
ESTATAL
PRIMARIA
ESTATAL
PRIMARIA
ESTATAL
PRIMARIA
ESTATAL
PRIMARIA
ESTATAL
PRIMARIA
ESTATAL
PRIMARIA
ESTATAL
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
E.B.R.
ATE - VITARTE
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1220 BEATO JOSE MARELLO
PRIMARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1220 BEATO JOSE MARELLO
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1220 BEATO JOSE MARELLO
PRIMARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1140 AURELIO MIROQUEZADA SOZA
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1140 AURELIO MIROQUEZADA SOZA
PRIMARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1140 AURELIO MIROQUEZADA SOZA
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1140 AURELIO MIROQUEZADA SOZA
PRIMARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1140 AURELIO MIROQUEZADA SOZA
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1140 AURELIO MIROQUEZADA SOZA
PRIMARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 0028 JESUS Y MARIA
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 0028 JESUS Y MARIA
PRIMARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.P. PARROQUIAL SANTA ROSA
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. NUESTRA SEÑORA DE LA SABIDURIA
PRIMARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1277
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1267
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1233
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1224 ELPARAISO
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1198
PRIMARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1197 NICOLAS DE PIEROLA
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1197 NICOLAS DE PIEROLA
PRIMARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1195
PRIMARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1194
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1194
PRIMARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1190 HUAMAN POMA DE AYALA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 0502 HUANPANI ALTO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. COLEGIO DE APLICACION DE LA UNE
TIPO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. COLEGIO DE APLICACION DE LA UNE
PRIMARIA
CARACTERISTICAS
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 065 MARISCAL ANDRES A. CACERES
VACANTE
NIVEL / CICLO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
CODIGO NEXUS
CARGO
PROFESOR
JOR. LAB.
30 HORAS
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
TIPO DE
VACANTE
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
788851112312
PROFESOR
30 HORAS
786861115312
PROFESOR
30 HORAS
786871115314
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION PRIMARIA
786891115317
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
786871115316
PROFESOR
30 HORAS
786801115314
PROFESOR
30 HORAS
786841119311
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION PRIMARIA
786841119316
PROFESOR
30 HORAS
30 HORAS
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
786861119310
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION PRIMARIA
786861119317
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION PRIMARIA
786891119317
PROFESOR
30 HORAS
30 HORAS
30 HORAS
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
786881116316
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION PRIMARIA
786801116315
PROFESOR
30 HORAS
30 HORAS
30 HORAS
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
786841110317
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION PRIMARIA
786881110318
PROFESOR
30 HORAS
30 HORAS
30 HORAS
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
786821110318
PROFESOR
30 HORAS
30 HORAS
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
786871110313
PROFESOR
30 HORAS
786891110311
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION PRIMARIA
780881115315
PROFESOR
30 HORAS
PROFESOR
30 HORAS
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
781811616314
786801110311
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
786861110319
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
786821110312
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
781811616319
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
786811118317
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
789851014316
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
786831119312
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
786851119315
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
786881119311
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
CESE A SOLICITUD DE: GONZALES VILLANUEVA, EMMA LUZ, Resolución Nº
1230-2013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: ROMANI FLORES, SIMPLICIO VICTOR,
Resolución Nº 3673-2013
-
CESE POR SEPARACION DEFINITIVA DE: MAXIMILIANO MAURICIO, WALTER
FRANCISCO, Resolución Nº 0739-2011
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: MENDOZA RODRIGUEZ, RAUL, Resolución
Nº 1708-2013
-
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:GOMEZ EUFRACIO, SAMUEL
VICTOR, Resolución N° R.D. Nº4975-2012
-
CESE A SOLICITUD DE: CARMEN CRUZ, VICTORIANO CELESTINO, Resolución
Nº 3050-2013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: NUNEZ SOTO, PAQUITA LEONOR, Resolución
Nº 1708-2013
-
CESE A SOLICITUD DE: LEON GALARZA, HILDA YOLANDA, Resolución Nº
1213-2012
-
REASIGNACION POR RUPTURA DE RELACIONES HUMANAS DE:PALOMINO
GARCIA, NELLY, Resolución N° 3245-2011, 3375-2011
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: SAENZ RAMIREZ, REGINA MAGNA,
Resolución Nº 1708-2013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: PAREDES BLANCAS, ARMANDO ROMAN,
Resolución Nº 1708-2013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: SAMANIEGO VELIZ, MAGDALENA JESUS,
Resolución Nº 1708-2013
-
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:SOLIS SULCA, NELLY,
Resolución N° R.D. Nº4987-2012
-
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:NAVA ESPINOZA, ANTONIETA
MARILU, Resolución N° 387-2013
-
CESE A SOLICITUD DE: MENDOZA PAREDES, PATRICIA ROSARIO, Resolución
Nº 1556-2013
-
REASIGNACION POR RUPTURA DE RELACIONES HUMANAS DE:ALVA
PALACIOS, MIGUEL ANGEL, Resolución N° 4393-2012
-
70º Disposición Final de la Ley Nº 29289
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:LAZARTE GAMBOA, JUANA
CAROLINA, Resolución N° 366-2013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: PALOMINO GUTIERREZ, MARIA DINA,
Resolución Nº 1708-2013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: SIFUENTES GONZALES, CICELY MERY,
Resolución Nº 1708-2013
-
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: SPELUCIN RECARTE, CLARA ELISA,
Resolución Nº 4679-2013
-
REASIGNACION POR RUPTURA DE RELACIONES HUMANAS DE:PALACK
SUAREZ, ROCIO DEL PILAR, Resolución N° 816-2013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: PUCHOC LAGOS, CATALINA GENOVEVA,
Resolución Nº 1708-2013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: RODRIGUEZ BASOMBRIO, MAURA AURORA,
Resolución Nº 5757-2013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: IANNACONE UZATEGUI, FEDERICO
HUMBERTO, Resolución Nº 1708-2013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: TAPIA QUIROZ, SANTIAGO VALENTIN,
Resolución Nº 1708,3051-2013
-
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: SOTO CAMACHO, ANDRES, Resolución Nº
0091-2011-MDLM/GA/SGRRHH
-
85
Nº
DRE
2619
LIMA
METROPOLITANA
2620
LIMA
METROPOLITANA
2621
LIMA
METROPOLITANA
2622
2623
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
2624
LIMA
METROPOLITANA
2625
LIMA
METROPOLITANA
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
2643
LIMA
METROPOLITANA
2644
LIMA
METROPOLITANA
2645
2646
2647
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
UGEL
NOMBRE
DISTRITO
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
E.B.R.
06- ATE VITARTE
C.E. 1220 BEATO JOSE MARELLO
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
ESTATAL
PRIMARIA
ESTATAL
PRIMARIA
ESTATAL
PRIMARIA
ESTATAL
PRIMARIA
ESTATAL
PRIMARIA
ESTATAL
PRIMARIA
ESTATAL
PRIMARIA
ESTATAL
PRIMARIA
ESTATAL
PRIMARIA
ESTATAL
PRIMARIA
ESTATAL
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
E.B.R.
ATE - VITARTE
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1209 M.TORIBIO LUZURIAGA
PRIMARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1209 M.TORIBIO LUZURIAGA
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 0500 EL BOSQUE
PRIMARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 0074 LOS SAUCES
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 0074 LOS SAUCES
PRIMARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 0074 LOS SAUCES
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. JESUS SACRAMENTADO
PRIMARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. JESUS SACRAMENTADO
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. JESUS SACRAMENTADO
PRIMARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. JESUS SACRAMENTADO
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. JESUS SACRAMENTADO
PRIMARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. JESUS SACRAMENTADO
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 6088
PRIMARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 6088
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 6054
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1207
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1207
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
I.E. LA ALEGRIA EN EL SEÑOR
PRIMARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
I.E. LA ALEGRIA EN EL SEÑOR
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
I.E. LA ALEGRIA EN EL SEÑOR
PRIMARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
I.E. LA ALEGRIA EN EL SEÑOR
PRIMARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
I.E. LA ALEGRIA EN EL SEÑOR
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
I.E. LA ALEGRIA EN EL SEÑOR
PRIMARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
I.E. LA ALEGRIA EN EL SEÑOR
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
I.E. LA ALEGRIA EN EL SEÑOR
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1235 UNION LATINOAMERICANA
TIPO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1230
PRIMARIA
CARACTERISTICAS
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1230
VACANTE
NIVEL / CICLO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
CODIGO NEXUS
CARGO
PROFESOR
JOR. LAB.
30 HORAS
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
TIPO DE
VACANTE
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
786821110311
PROFESOR
30 HORAS
786831110314
PROFESOR
30 HORAS
786861117310
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION PRIMARIA
786881117319
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
780861115312
PROFESOR
30 HORAS
780861115314
PROFESOR
30 HORAS
780861115315
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION PRIMARIA
780861115318
PROFESOR
30 HORAS
30 HORAS
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
780881115313
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION PRIMARIA
780881115316
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION PRIMARIA
780881115317
PROFESOR
30 HORAS
30 HORAS
30 HORAS
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
786841113313
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION PRIMARIA
786841113310
PROFESOR
30 HORAS
30 HORAS
30 HORAS
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
780801115318
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION PRIMARIA
780821115313
PROFESOR
30 HORAS
30 HORAS
30 HORAS
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
786871117311
PROFESOR
30 HORAS
30 HORAS
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
786811111316
PROFESOR
30 HORAS
786841111315
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION PRIMARIA
786841111316
PROFESOR
30 HORAS
PROFESOR
30 HORAS
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
786861111316
786891111313
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
786811111311
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
786861113317
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
780821115317
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
780801115312
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
786881113310
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
786891117318
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
786861117317
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
780881115310
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
CESE POR INCAPACIDAD FISICA O MENTAL DE: CUEVA DE BUIZA, NORA
PETITA, Resolución Nº 5078-2013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: UGARTE ANDIA, RAQUEL, Resolución Nº
1708-2013
-
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RA Nº 019-2012-MDLM
REASIGNACION POR RUPTURA DE RELACIONES HUMANAS DE:GIRON
FLORES, FRINE LIDA, Resolución N° 4481-2013
-
OFICIO 1001-D.UGEL.06/AGI/2005 PAP 2005
OFICIO 1001-D.UGEL.06/AGI/2005 PAP 2005
OFICIO 1001-D.UGEL.06/AGI/2005 PAP 2005
OFICIO 1001-D.UGEL.06/AGI/2005 PAP 2005
MEMORANDUM Nº 013-2005-ME-SPE-UP (PAP 2004)
MEMORANDUM Nº 013-2005-ME-SPE-UP (PAP 2004)
MEMORANDUM Nº 013-2005-ME-SPE-UP (PAP 2004)
MEMORANDUM Nº 013-2005-ME-SPE-UP (PAP 2004)
CESE A SOLICITUD DE: MANRIQUEZ PERLECHE, ADRIAN ISMAEL, Resolución
Nº 2310-2012
-
CESE A SOLICITUD DE: PEREZ OCHOA, NELLY JENNY, Resolución Nº
RES.SUBGEREN.415-2011
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: GARCIA CHUQUIYURI, MAXIMO JUAN,
Resolución Nº 1708-2013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: MELLADO HURTADO, BERTHA GLADIS,
Resolución Nº 3672-2013
-
REASIGNACION POR RUPTURA DE RELACIONES HUMANAS DE:EGOAVIL
BLINGUERI, LUIS JULIAN, Resolución N° 2117-2011
-
RS 280-2001-ED
RS 280-2001-ED
CESE POR FALLECIMIENTO DE: CANO POLO, PAOLA JACINTA, Resolución Nº
4470-2013
-
MEMORANDUM Nº 013-2005-ME-SPE-UP (PAP 2004)
CESE A SOLICITUD DE: CHE RIVERA, ESTRELLA LUCILA, Resolución Nº 17212013
-
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 2199-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: ALIAGA VELASQUEZ, FELICITA LUZ,
Resolución Nº 1708-2013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: CHUMPITAZ SORIANO, GLORIA, Resolución
Nº 1708-2013
-
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:BEJARANO JAPAY, ANA MARIA,
Resolución N° 292-2012
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: DEL POZO TORRES, LEONOR KATIA,
Resolución Nº 3672-2013
-
CESE POR INCAPACIDAD FISICA O MENTAL DE: TABOADA ANDIA, MARIA
LUZ, Resolución Nº 1353-2012
-
CESE A SOLICITUD DE: CALDERON GARCIA, ANA DE JESUS, Resolución Nº
1247-2012
-
86
Nº
DRE
2648
LIMA
METROPOLITANA
2649
LIMA
METROPOLITANA
2650
LIMA
METROPOLITANA
2651
2652
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
2653
LIMA
METROPOLITANA
2654
LIMA
METROPOLITANA
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
2672
LIMA
METROPOLITANA
2673
LIMA
METROPOLITANA
2674
2675
2676
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
UGEL
NOMBRE
DISTRITO
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
E.B.R.
06- ATE VITARTE
C.E. 1137
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
ESTATAL
PRIMARIA
ESTATAL
PRIMARIA
ESTATAL
PRIMARIA
ESTATAL
PRIMARIA
ESTATAL
PRIMARIA
ESTATAL
PRIMARIA
ESTATAL
PRIMARIA
ESTATAL
PRIMARIA
ESTATAL
PRIMARIA
ESTATAL
PRIMARIA
ESTATAL
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
E.B.R.
ATE - VITARTE
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
IE. PADRE MIGUEL MARINA
PRIMARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1253 SANTA ANITA
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1253 SANTA ANITA
PRIMARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1273 SANTA ANITA
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1273 SANTA ANITA
PRIMARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. HORACIO ZEBALLOS GAMES
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. HORACIO ZEBALLOS GAMES
PRIMARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. JUAN VALER SANDOVAL
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 133 JULIO C.TELLO
PRIMARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 133 JULIO C.TELLO
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 133 JULIO C.TELLO
PRIMARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 129 YAMAGUCHI
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 107 DANIEL ALCIDES CARRION
PRIMARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 106
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 101 SHUJI KITAMURA
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 101 SHUJI KITAMURA
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 101 SHUJI KITAMURA
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 101 SHUJI KITAMURA
PRIMARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 101 SHUJI KITAMURA
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 101 SHUJI KITAMURA
PRIMARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 101 SHUJI KITAMURA
PRIMARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1256
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1225
PRIMARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 0097 LOS PERALES SANTA ANITA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 0096
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 0096
TIPO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1210
PRIMARIA
CARACTERISTICAS
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1137
VACANTE
NIVEL / CICLO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
CODIGO NEXUS
CARGO
PROFESOR
JOR. LAB.
30 HORAS
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
TIPO DE
VACANTE
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
786801114317
PROFESOR
30 HORAS
786851114315
PROFESOR
30 HORAS
786841112312
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION PRIMARIA
786801112310
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
786801112314
PROFESOR
30 HORAS
781811618317
PROFESOR
30 HORAS
786831112317
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION PRIMARIA
788801112317
PROFESOR
30 HORAS
30 HORAS
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
789821115312
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION PRIMARIA
789871115311
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION PRIMARIA
789871115315
PROFESOR
30 HORAS
30 HORAS
30 HORAS
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
789891115319
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION PRIMARIA
789851115313
PROFESOR
30 HORAS
30 HORAS
30 HORAS
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
789841116313
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION PRIMARIA
789881116311
PROFESOR
30 HORAS
30 HORAS
30 HORAS
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
789861116315
PROFESOR
30 HORAS
30 HORAS
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
789821116312
PROFESOR
30 HORAS
789871116317
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION PRIMARIA
789891116310
PROFESOR
30 HORAS
PROFESOR
30 HORAS
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
789891116315
781861616314
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
789891116312
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
789881116310
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
789881116319
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
789851119314
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
789811119310
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
789891115318
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
789891115310
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
780811119317
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: HORNA CHAVEZ, PETRONILA, Resolución Nº
4679-2013
-
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:BOBADILLA SAAVEDRA, GLORIA
ISABEL, Resolución N° 00477-2013
-
CESE A SOLICITUD DE: SANCHEZ VARGAS, CLORINDA MARIA, Resolución Nº
1724-2013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: SOTO SOTELO, EMMA FLORA, Resolución Nº
1708-2013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: ANASTARES ZENTENO, TEODORA ERLINDA,
Resolución Nº 1708-2013
-
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
CESE POR SEPARACION DEFINITIVA DE: CANDELA AYLLON, JUAN,
Resolución Nº 4741-2013
-
CESE POR INCAPACIDAD FISICA O MENTAL DE: CORDOVA ALVA, JAVIER
MARCELINO, Resolución Nº 1917-2013
-
CESE POR FALLECIMIENTO DE: CORASCO QUINO, CARLOS RIVELINO,
Resolución Nº 3988-2012
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: CHAVEZ FRIAS DE DIAZ, ENEDINA GREGORIA,
Resolución Nº 1708-2013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: SIERRA SAAVEDRA, EVA MARIA, Resolución
Nº 1708-2013
-
CESE A SOLICITUD DE: MENACHO GUILLEN, MARGARITA, Resolución Nº
3289-2013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: ROSALES VITANZO, WILDORA MERCEDES,
Resolución Nº 4679-2013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: REYES JIMENEZ, BERTHA AQUINA,
Resolución Nº 3672-2013
-
CESE POR SEPARACION DEFINITIVA DE: MEDRANO ANAYA, MILAGROS
YOVANA, Resolución Nº 3464-2012
-
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:MONTALVO CORTEZ, LEVI
ZARINA, Resolución N° 377-2013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: VALDIVIA LUJAN, FLOR DE MARIA,
Resolución Nº 3672-2013
-
CESE POR INCAPACIDAD FISICA O MENTAL DE: GALINDO SANCHEZ, MARIA
NIEVES, Resolución Nº 4952-2013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: SANTISTEBAN AGUIRRE, DOMINGA,
Resolución Nº 1708-2013
-
CESE POR INCAPACIDAD FISICA O MENTAL DE: GONZALES DOMINGUEZ,
JOSE LUIS, Resolución Nº 5280-2013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: GOMEZ RICALDE, ANATOLIA IVAS,
Resolución Nº 1708-2013
-
REASIGNACION POR RUPTURA DE RELACIONES HUMANAS DE:CALERO
PAREDES, CIRILA, Resolución N° 2692-2013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: ORTEGA LAVADO, MODESTO GAUDENCIO,
Resolución Nº 3672-2013
-
CESE A SOLICITUD DE: MARTEL SALAZAR, FRANCISCA GLADYS, Resolución
Nº 002610-2013
-
REASIGNACION POR RUPTURA DE RELACIONES HUMANAS DE:VICTORIO
SANCHEZ, FERMINA, Resolución N° 269-2013
-
REASIGNACION POR UNIDAD FAMILIAR DE: ESPICHAN CANDELA,
ALEJANDRINA PAULINA, Resolución Nº 800-2013
-
REASIGNACION POR EXCEDENCIA DE:RIVAS TAVARA, ROSARIO ELENA,
Resolución N° 2618-2013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: DURAND MAGUINA, FABIOLA ELIZABETH,
Resolución Nº 1253-2013
-
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
87
Nº
DRE
2677
LIMA
METROPOLITANA
2678
LIMA
METROPOLITANA
2679
LIMA
METROPOLITANA
2680
2681
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
2682
LIMA
METROPOLITANA
2683
LIMA
METROPOLITANA
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
2701
LIMA
METROPOLITANA
2702
LIMA
METROPOLITANA
2703
2704
2705
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
UGEL
NOMBRE
DISTRITO
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
E.B.R.
06- ATE VITARTE
I.E CORAZON DE JESUS DE JICAMARCA
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
ESTATAL
SECUNDARIA
ESTATAL
SECUNDARIA
ESTATAL
SECUNDARIA
ESTATAL
SECUNDARIA
ESTATAL
SECUNDARIA
ESTATAL
SECUNDARIA
ESTATAL
SECUNDARIA
ESTATAL
SECUNDARIA
ESTATAL
SECUNDARIA
ESTATAL
SECUNDARIA
ESTATAL
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
E.B.R.
ATE - VITARTE
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1229
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1228 LEONCIO PRADO GUTIERREZ
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1228 LEONCIO PRADO GUTIERREZ
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1226
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1226
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1226
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 046 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 046 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 046 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE
PRIMARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 046 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 046 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE
PRIMARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 046 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 0032
PRIMARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 0029 VILLA VITARTE
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 0026 NUEVO VITARTE
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 0026 NUEVO VITARTE
PRIMARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 0025
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 0025
PRIMARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 0025
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
IE. PNP "MAYOR PNP FELIX ROMAN TELLO ROJAS"
PRIMARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
IE. PNP "MAYOR PNP FELIX ROMAN TELLO ROJAS"
PRIMARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
IE. PNP "MAYOR PNP FELIX ROMAN TELLO ROJAS"
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
IE. PNP "MAYOR PNP FELIX ROMAN TELLO ROJAS"
PRIMARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
IE. PNP "MAYOR PNP FELIX ROMAN TELLO ROJAS"
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
I.E CORAZON DE JESUS DE JICAMARCA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
I.E CORAZON DE JESUS DE JICAMARCA
TIPO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
I.E CORAZON DE JESUS DE JICAMARCA
PRIMARIA
CARACTERISTICAS
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
I.E CORAZON DE JESUS DE JICAMARCA
VACANTE
NIVEL / CICLO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
CODIGO NEXUS
CARGO
PROFESOR
JOR. LAB.
30 HORAS
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
TIPO DE
VACANTE
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
781811618316
PROFESOR
30 HORAS
781821619319
PROFESOR
30 HORAS
781861616312
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION PRIMARIA
781861616318
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
781881616317
PROFESOR
30 HORAS
781811616313
PROFESOR
30 HORAS
781811616316
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION PRIMARIA
781811616317
PROFESOR
30 HORAS
30 HORAS
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
781841616318
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
789811118312
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
789841118315
PROFESOR
24 HORAS
24 HORAS
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
789891118310
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
789821118312
PROFESOR
24 HORAS
24 HORAS
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
789821110318
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
789861110312
PROFESOR
24 HORAS
24 HORAS
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
789891110313
PROFESOR
24 HORAS
24 HORAS
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
789831110314
PROFESOR
24 HORAS
789851110315
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
782871114314
PROFESOR
24 HORAS
PROFESOR
24 HORAS
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
789881117310
782881114312
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
789831110311
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
789881110312
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
789871110318
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
789811110317
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
789851118312
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
789861118314
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
789851116317
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION PRIMARIA
781841616314
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE: LOZANO ALVARADO, MARTHA
LUZ, Resolución Nº 0916-2013
-
CESE A SOLICITUD DE: ORE GALLARDO, ISABEL, Resolución Nº 1777-2010
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: BARRAZA AVILES, DORA MELINDA,
Resolución Nº 001708-2013
-
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:CORTEZ YATACO, ESTHER
PILAR, Resolución N° 352-2013
-
CESE A SOLICITUD DE: LUDENA ALVARADO, NANCY MARTINA, Resolución
Nº 4462-2013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: RIVAS LA SERNA, MALENA SUSY, Resolución
Nº 1708-2013
-
CESE POR SEPARACION DEFINITIVA DE: BENDEZU HERNANDEZ, VICTOR
EDUARDO, Resolución Nº 3470-2012
-
CESE POR FALLECIMIENTO DE: PALMA ASTO, NEMESIO BUENAVENTURA,
Resolución Nº 5437-2013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: SILVERA PRADO DE SANCHEZ, PETRONILA,
Resolución Nº 3672-2013
-
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE: CARPIO PASTOR, ARMANDO
EDGARD, Resolución Nº 0482-2012
-
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:GASTELU PALOMINO, HAROL
GERZON, Resolución N° 278-2012
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: LOZANO MEJIA, JAMES ANDRES, Resolución
Nº 001708-2013
-
CESE POR FALLECIMIENTO DE: ALVARADO DEXTRE, VICTOR CAYO,
Resolución Nº 313-2012
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: CUBA LUME, MANUEL LUDECINO,
Resolución Nº 3672-2013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: AGUILAR RAMIREZ, CARLOS JUAN,
Resolución Nº 1708-2013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: DAGA GONZALES, TEODOSIO, Resolución Nº
001708-2013
-
CESE POR SEPARACION DEFINITIVA DE: PAREDES QUINTEROS, JAVIER
EDGAR, Resolución Nº 004067-2012
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: CONDOR CORDOVA, EZEQUIEL, Resolución
Nº 3672-2013
-
REASIGNACION DE INFANZON LLIUYACC AQUILA RD 00825-03-USE.Nº05
-
88
Nº
DRE
2706
LIMA
METROPOLITANA
2707
LIMA
METROPOLITANA
2708
LIMA
METROPOLITANA
2709
2710
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
2711
LIMA
METROPOLITANA
2712
LIMA
METROPOLITANA
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
2730
LIMA
METROPOLITANA
2731
LIMA
METROPOLITANA
2732
2733
2734
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
UGEL
NOMBRE
DISTRITO
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
E.B.R.
06- ATE VITARTE
C.E. 1229
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
ESTATAL
SECUNDARIA
ESTATAL
SECUNDARIA
ESTATAL
SECUNDARIA
ESTATAL
SECUNDARIA
ESTATAL
SECUNDARIA
ESTATAL
SECUNDARIA
ESTATAL
SECUNDARIA
ESTATAL
SECUNDARIA
ESTATAL
SECUNDARIA
ESTATAL
SECUNDARIA
ESTATAL
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
E.B.R.
ATE - VITARTE
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. RICARDO PALMA
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. RICARDO PALMA
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. MANUEL GONZALES PRADA
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. MANUEL GONZALES PRADA
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. MANUEL GONZALES PRADA
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. JULIO C. TELLO
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. JULIO C. TELLO
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. JULIO C. TELLO
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. JULIO C. TELLO
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. JULIO C. TELLO
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. JULIO C. TELLO
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. JULIO C. TELLO
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. JULIO C. TELLO
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. COLEGIO NACIONAL DE VARONES
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. COLEGIO NACIONAL DE VARONES
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1264
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1262
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.N. 1279 .
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.N. 1279 .
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1257
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1252
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1248 5 DE ABRIL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1248 5 DE ABRIL
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1248 5 DE ABRIL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. AKIRA KATO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.N. MIXTO HUAYCAN - VITARTE
TIPO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.N. MIXTO HUAYCAN - VITARTE
SECUNDARIA
CARACTERISTICAS
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.N. MIXTO HUAYCAN - VITARTE
VACANTE
NIVEL / CICLO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
CODIGO NEXUS
CARGO
PROFESOR
JOR. LAB.
24 HORAS
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
TIPO DE
VACANTE
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
789861117316
PROFESOR
24 HORAS
781851619318
PROFESOR
24 HORAS
789831117312
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
789831117313
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
789841113317
PROFESOR
24 HORAS
782881114313
PROFESOR
24 HORAS
789871113316
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
789871113318
PROFESOR
24 HORAS
24 HORAS
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
789841111319
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
782841111316
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
787801113317
PROFESOR
24 HORAS
24 HORAS
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
782871118315
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
789831111318
PROFESOR
24 HORAS
24 HORAS
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
789841114319
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
789861114319
PROFESOR
24 HORAS
24 HORAS
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
789891114316
PROFESOR
24 HORAS
24 HORAS
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
789821114316
PROFESOR
24 HORAS
789841112313
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
789841112315
PROFESOR
24 HORAS
PROFESOR
24 HORAS
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
782891118318
789891112312
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
789891114319
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
789891114314
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
789881114317
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
789841114317
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
789841114310
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
789821111315
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
789861111319
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
789821113316
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: BALLENA RAMOS, JESUS ARCADIO,
Resolución Nº 1708-2013
-
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: BRAVO DE RUEDA VALENCIA, MARIA EMILIA,
Resolución Nº 1708-2013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: GADEA OLIVA, MALY GASDALLY, Resolución
Nº 001708-2013
-
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:ARIAS COSSER, LUIS ALBERTO,
Resolución N° 4978-2012
-
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE: ORIHUELA MANTARI, GISELA
MELINDA, Resolución Nº 231-2013
-
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:YUCRA QUISPE, EDWER
ALFREDO, Resolución N° 1566-2013
-
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:ECHEGARAY PUMA, ELIZABETH,
Resolución N° 345-2013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: ESTEBAN QUISPE, LEONCIO, Resolución Nº
1708-2013
-
CESE A SOLICITUD DE: MARTINEZ PEREZ, IRIS, Resolución Nº 1255-2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 2845-20213
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 002202-2013
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:SANTIBANEZ VILLAVICENCIO,
GRICELDA YOLANDA, Resolución N° 349-2013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: CASTRILLON GUTIERREZ, WILBERT JESUS,
Resolución Nº 3672-2013
-
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 002843-2013
CESE POR SEPARACION DEFINITIVA DE: BALBIN MAGUINA, AMANDA
NANCY, Resolución Nº 4567-2013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: ALARCON VERANO, GUILLERMO EDUARDO,
Resolución Nº 3672-2013
-
CESE A SOLICITUD DE: DELGADO BOLIVAR, FLOR DE MARIA, Resolución Nº
002303-2013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: MAMANI SANCA, CRISPIN, Resolución Nº
001708-2013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: LOPEZ CERNA, JUAN MIGUEL, Resolución Nº
3672-2013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: TORRES GUZMAN, JULIO, Resolución Nº
3672-2013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: HIPOLITO APOLINARIO, HUGO RENE,
Resolución Nº 001708-2013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: HERNANDEZ TIPACTI, PAUL, Resolución Nº
001708-2013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: AVILA RAU, CELESTINA, Resolución Nº 17082013
-
REASIGNACION POR RUPTURA DE RELACIONES HUMANAS DE:RIVERA
MARCELO, EDGAR, Resolución N° 4392-2012
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: ARCO QUISPE, EULALIA EUSTORGIA,
Resolución Nº 1708-2013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: REYES PAREDES, NICOLAS MARTIN,
Resolución Nº 001708-2013
-
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 2906-2013
CESE POR SEPARACION DEFINITIVA DE: RAMIREZ FUERTES, HERNAN,
Resolución Nº 5455-2013
-
89
Nº
DRE
2735
LIMA
METROPOLITANA
2736
LIMA
METROPOLITANA
2737
LIMA
METROPOLITANA
2738
2739
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
2740
LIMA
METROPOLITANA
2741
LIMA
METROPOLITANA
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
2759
LIMA
METROPOLITANA
2760
LIMA
METROPOLITANA
2761
2762
2763
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
UGEL
NOMBRE
DISTRITO
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
E.B.R.
06- ATE VITARTE
C.E. TELESFORO CATACORA
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
ESTATAL
SECUNDARIA
ESTATAL
SECUNDARIA
ESTATAL
SECUNDARIA
ESTATAL
SECUNDARIA
ESTATAL
SECUNDARIA
ESTATAL
SECUNDARIA
ESTATAL
SECUNDARIA
ESTATAL
SECUNDARIA
ESTATAL
SECUNDARIA
ESTATAL
SECUNDARIA
ESTATAL
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
E.B.R.
ATE - VITARTE
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1199 MRCAL.RAMON CASTILLA
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1199 MRCAL.RAMON CASTILLA
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1199 MRCAL.RAMON CASTILLA
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 787 ALMIRANTE MIGUEL GRAU
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 0053 SAN VICENTE DE PAUL
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
I.E. 1260 AMAUTA
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
I.E. 1260 AMAUTA
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
I.E. 1260 AMAUTA
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
FE Y ALEGRIA 53
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
FE Y ALEGRIA 53
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
FE Y ALEGRIA 53
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
FE Y ALEGRIA 53
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. EDELMIRA DEL PANDO
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. EDELMIRA DEL PANDO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. EDELMIRA DEL PANDO
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1263 TUPAC AMARU
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1263 TUPAC AMARU
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1251
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1251
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1227
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1227
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1212
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. MARIA REYNA DE LOS APOSTOLES
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. TELESFORO CATACORA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. TELESFORO CATACORA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. TELESFORO CATACORA
TIPO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. TELESFORO CATACORA
SECUNDARIA
CARACTERISTICAS
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. TELESFORO CATACORA
VACANTE
NIVEL / CICLO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
CODIGO NEXUS
CARGO
PROFESOR
JOR. LAB.
24 HORAS
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
TIPO DE
VACANTE
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
789801112319
PROFESOR
24 HORAS
789821112310
PROFESOR
24 HORAS
789821112314
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
789831112310
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
789831112315
PROFESOR
24 HORAS
789851112316
PROFESOR
24 HORAS
782871114315
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
787891115316
PROFESOR
24 HORAS
24 HORAS
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
787821115319
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
782821114314
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
787811119312
PROFESOR
24 HORAS
24 HORAS
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
787801119317
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
787801119319
PROFESOR
24 HORAS
24 HORAS
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
782801114312
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
782801114319
PROFESOR
24 HORAS
24 HORAS
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
781821619317
PROFESOR
24 HORAS
24 HORAS
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
787811118312
PROFESOR
24 HORAS
787841118314
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
787821118314
PROFESOR
24 HORAS
PROFESOR
24 HORAS
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
787871118319
787891118315
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
787801111310
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
781821619316
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
782821114317
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
781871616313
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
787851119317
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
787881119311
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
782821114315
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
787801115315
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: ALVAREZ CATALAN, MAURO, Resolución Nº
1708-2013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: TREJO ALVARADO, MEREDITH, Resolución
Nº 3672-2013
-
CESE A SOLICITUD DE: ALIAGA ALIAGA, ZORINA MARTINA, Resolución Nº
002445-2013
-
CESE A SOLICITUD DE: CESPEDES NUNEZ, MIRTHA AMELIA, Resolución Nº
002326
-
CESE A SOLICITUD DE: YARANGA MUNOZ, CASIMIRO, Resolución Nº 33122013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: AGUERO PALACIOS, REYNEL JOSUE,
Resolución Nº 1708-2013
-
REASIGNACION POR RUPTURA DE RELACIONES HUMANAS DE:ANDRADE
FIGARI, CARLOS ALBERTO, Resolución N° 001957-2013
-
CESE A SOLICITUD DE: MUGUERZA TERRONES, SILVIA ROSA, Resolución Nº
1156-2011
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: NAVARRETE SOTO, JOSEFINA DOMITILA,
Resolución Nº 1708-2013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: VALENZUELA HINSBI, GERTTI DOLORES,
Resolución Nº 1708-2013
-
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:CARHUAMACA CRISTOBAL,
SOLEDAD, Resolución N° 355-2013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: LAIME PARIONA, ANGELICA, Resolución Nº
1708-2013
-
REASIGNACION POR UNIDAD FAMILIAR DE: BRAVO LUNA, OMAR PAUL,
Resolución Nº 00248-2013
-
CESE A SOLICITUD DE: LANDEO MANRIQUE, NORMA, Resolución Nº 0025862013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: FERMIN MAJINO, PEDRO, Resolución Nº
1708-2013
-
CESE A SOLICITUD DE: BENITES MARTINEZ, SONIA LIZ, Resolución Nº 38832012
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: ALARCON CONTRERAS, CECILIO, Resolución
Nº 1708-2013
-
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
PAP APROBADO 2005 - 2DA DISPOSICION FINAL LEY N° 28427
MEMORANDUM Nº 013-2005-ME/SPE-UP
RS.Nª280-2001-ED
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 002438-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: RIVERA ROSAZZA, MARTHA ERNESTINA,
Resolución Nº 001708-2013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: LEON ASTUVILCA, ALBERTA, Resolución Nº
1708-2013
-
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:HUAMAN LLERENA, JOSE
FRANCISCO, Resolución N° 351-2013
-
CESE A SOLICITUD DE: LOPEZ CERRON DE MACAZANA, MARGOT MIRTA,
Resolución Nº 4972-2013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: FUENTES ELESCANO, ANA, Resolución Nº
1708-2013
-
90
Nº
DRE
2764
LIMA
METROPOLITANA
2765
LIMA
METROPOLITANA
2766
LIMA
METROPOLITANA
2767
2768
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
2769
LIMA
METROPOLITANA
2770
LIMA
METROPOLITANA
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
2788
LIMA
METROPOLITANA
2789
LIMA
METROPOLITANA
2790
2791
2792
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
UGEL
NOMBRE
DISTRITO
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
E.B.R.
06- ATE VITARTE
C.E. 1199 MRCAL.RAMON CASTILLA
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
ESTATAL
SECUNDARIA
ESTATAL
SECUNDARIA
ESTATAL
SECUNDARIA
ESTATAL
SECUNDARIA
ESTATAL
SECUNDARIA
ESTATAL
SECUNDARIA
ESTATAL
SECUNDARIA
ESTATAL
SECUNDARIA
ESTATAL
SECUNDARIA
ESTATAL
SECUNDARIA
ESTATAL
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
E.B.R.
ATE - VITARTE
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 0059 SANTA MARIA GORETTI
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 0055 "MGP"
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 0027 SAN ANTONIO DE JICAMARCA
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 0027 SAN ANTONIO DE JICAMARCA
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 0027 SAN ANTONIO DE JICAMARCA
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 0027 SAN ANTONIO DE JICAMARCA
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 0027 SAN ANTONIO DE JICAMARCA
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 0027 SAN ANTONIO DE JICAMARCA
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 0027 SAN ANTONIO DE JICAMARCA
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
IE Nº 1290
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1270
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. FE Y ALEGRIA 58
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. FE Y ALEGRIA 58
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. FE Y ALEGRIA 58
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. FE Y ALEGRIA 58
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. FE Y ALEGRIA 58
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. FE Y ALEGRIA 58
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. FE Y ALEGRIA 58
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. FE Y ALEGRIA 58
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. FE Y ALEGRIA 58
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. FELIPE SANTIAGO ESTENOS
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. FELIPE SANTIAGO ESTENOS
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. FELIPE SANTIAGO ESTENOS
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. FELIPE SANTIAGO ESTENOS
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. FELIPE SANTIAGO ESTENOS
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. FELIPE SANTIAGO ESTENOS
TIPO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. FELIPE SANTIAGO ESTENOS
SECUNDARIA
CARACTERISTICAS
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1217 JORGE BASADRE
VACANTE
NIVEL / CICLO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
CODIGO NEXUS
CARGO
PROFESOR
JOR. LAB.
24 HORAS
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
TIPO DE
VACANTE
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
787891118316
PROFESOR
24 HORAS
787821118313
PROFESOR
24 HORAS
787811110315
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
787821110316
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
787841110316
PROFESOR
24 HORAS
787861110319
PROFESOR
24 HORAS
787871110313
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
787881110311
PROFESOR
24 HORAS
24 HORAS
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
781801616312
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
781801616314
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
781801616315
PROFESOR
24 HORAS
24 HORAS
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
781821619310
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
781871616316
PROFESOR
24 HORAS
24 HORAS
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
782881111317
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
781821619313
PROFESOR
24 HORAS
24 HORAS
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
787841117317
PROFESOR
24 HORAS
24 HORAS
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
787881117313
PROFESOR
24 HORAS
787881117317
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
787881117319
PROFESOR
24 HORAS
PROFESOR
24 HORAS
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
787821117314
787851117314
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
787841117318
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
787841117315
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
787841117312
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
782881111319
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
781871616317
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
781821616312
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
781801616318
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
787881110319
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
CESE A SOLICITUD DE: GONZALES MORENO, MERCEDES DEL PILAR,
Resolución Nº 3708-2013
-
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:HUAPAYA ZALDIVAR, RAUL,
Resolución N° 5045-2012
-
CESE A SOLICITUD DE: RUIZ PAHUACHO, GISELA RINA, Resolución Nº 10042013
-
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE: FIGUEROA LOPEZ, HUGO,
Resolución Nº 1062-2013
-
REASIGNACION POR RUPTURA DE RELACIONES HUMANAS DE:LEON
ROLDAN, ARTURO MARTIN, Resolución N° 0309-2012
-
CESE A SOLICITUD DE: ORELLANA NALVARTE DE PINEDA, HAYDEE,
Resolución Nº 1782-2012
-
CESE A SOLICITUD DE: SALAS QUISPE, JOSE FERNANDO, Resolución Nº
001722-2013
-
CESE POR INCAPACIDAD FISICA O MENTAL DE: NAVARRO IPANAQUE,
HERNANDO, Resolución Nº 4826-2013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: MEJIA TAQUIRE, PILAR, Resolución Nº 17082013
-
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 002845-2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 1167-2013
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: ULLOA ALBORNOZ, ROLANDO GREGORIO,
Resolución Nº 3672-2013
-
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:OSEDA LAURA, JULIO MIGUEL,
Resolución N° 353-2013
-
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:CANCHOA GUILLEN, JOSE
ALEJANDRO, Resolución N° 282-2012
-
CESE A SOLICITUD DE: CULQUE BERROCAL, CEFERINA EDITH, Resolución Nº
003597-2012
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: BALLARTA SUYO, DELIA FLOR, Resolución Nº
001708-2013
-
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:DAVILA JAVIER, JULIO
ROBERTO, Resolución N° 356-2013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: GASTELU CHACCHI, FRANCISCO, Resolución
Nº 001708-2013
-
CESE A SOLICITUD DE: APARI CAPCHA, MARTHA TERESA, Resolución Nº
1229-2013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: MELGAR MAYTA, ROMULO ARTEMIO,
Resolución Nº 1708-2013
-
91
Nº
DRE
2793
LIMA
METROPOLITANA
2794
LIMA
METROPOLITANA
2795
LIMA
METROPOLITANA
2796
2797
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
2798
LIMA
METROPOLITANA
2799
LIMA
METROPOLITANA
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
2817
LIMA
METROPOLITANA
2818
LIMA
METROPOLITANA
2819
2820
2821
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
UGEL
NOMBRE
DISTRITO
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
E.B.R.
06- ATE VITARTE
C.E. 1197 NICOLAS DE PIEROLA
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
ESTATAL
SECUNDARIA
ESTATAL
SECUNDARIA
ESTATAL
SECUNDARIA
ESTATAL
SECUNDARIA
ESTATAL
SECUNDARIA
ESTATAL
SECUNDARIA
ESTATAL
SECUNDARIA
ESTATAL
SECUNDARIA
ESTATAL
SECUNDARIA
ESTATAL
SECUNDARIA
ESTATAL
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
E.B.R.
ATE - VITARTE
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1220 BEATO JOSE MARELLO
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1220 BEATO JOSE MARELLO
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1220 BEATO JOSE MARELLO
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1220 BEATO JOSE MARELLO
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 6039 FERNANDO CARBAJAL
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 6039 FERNANDO CARBAJAL
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 6039 FERNANDO CARBAJAL
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 6039 FERNANDO CARBAJAL
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1282 PADRE AYMON LA CRUZ LOPEZ
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1282 PADRE AYMON LA CRUZ LOPEZ
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 41 FE Y ALEGRIA
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 41 FE Y ALEGRIA
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1277
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 0051 JOSE F.SANCHEZ CARRION
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 0051 JOSE F.SANCHEZ CARRION
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 0051 JOSE F.SANCHEZ CARRION
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 0051 JOSE F.SANCHEZ CARRION
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.P. PARROQUIAL SANTA ROSA
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.P. PARROQUIAL SANTA ROSA
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.P. PARROQUIAL SANTA ROSA
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. NUESTRA SEÑORA DE LA SABIDURIA
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. PABLO PATRON LURIG
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. PABLO PATRON LURIG
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1267
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1267
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1233 MANUEL F.CABREL NICHO
TIPO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1233 MANUEL F.CABREL NICHO
SECUNDARIA
CARACTERISTICAS
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1233 MANUEL F.CABREL NICHO
VACANTE
NIVEL / CICLO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
CODIGO NEXUS
CARGO
PROFESOR
JOR. LAB.
24 HORAS
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
TIPO DE
VACANTE
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
787831113317
PROFESOR
24 HORAS
782861111314
PROFESOR
24 HORAS
787881111316
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
787881111318
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
787821111318
PROFESOR
24 HORAS
787871111311
PROFESOR
24 HORAS
787811114311
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
787811114317
PROFESOR
24 HORAS
24 HORAS
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
787861114311
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
787861114312
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
787861114314
PROFESOR
24 HORAS
24 HORAS
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
787851110310
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
787861114316
PROFESOR
24 HORAS
24 HORAS
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
782851112319
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
781861616310
PROFESOR
24 HORAS
24 HORAS
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
787841112318
PROFESOR
24 HORAS
24 HORAS
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
787881112316
PROFESOR
24 HORAS
780861115319
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
781811616315
PROFESOR
24 HORAS
PROFESOR
24 HORAS
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
787831112315
787831112318
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
787881112315
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
780841115319
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
781861616319
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
782851112315
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
787851114313
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
787821113317
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
782891116312
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
787841114319
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:PANEZ LIMPE, CARLOS ALBINO,
Resolución N° 354-2013
-
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 002845-2013
REASIGNACION POR RUPTURA DE RELACIONES HUMANAS DE:GARCIA
MORALES, JOSE ANTONIO, Resolución N° 3543-2013
-
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:GALARZA TOVAR, JAIME
MELITON, Resolución N° 2628-2013
-
REASIGNACION POR RUPTURA DE RELACIONES HUMANAS DE:SANTOS
ÑAUPA, EDUARDO, Resolución N° 4556-2012
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: VARGAS LAZARO DE WILLARD, NERIDA
SOLEDAD, Resolución Nº 1708-2013
-
CESE A SOLICITUD DE: CARDENAS FRANCIA, URBANO RICARDO, Resolución
Nº 1724-2012
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: SOLANO HURTADO, LOLA, Resolución Nº
001708-2013
-
CESE A SOLICITUD DE: VILCAPOMA SEDANO, NORMA MARLENE, Resolución
Nº 2309-2012
-
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:PEREZ HUARCAYA, ESTHER
TERESA, Resolución N° 359-2013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: ESPINOZA TIRADO DE ROBLES, GLADYS
ROSARIO, Resolución Nº 1708-2013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: MARAVI SEDANO, ANA MILAGROS,
Resolución Nº 1708-2013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: TORRES CANCHAYA, ALCIDES NICOLAS,
Resolución Nº 3672-2013
-
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 2436-2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 2992-2011
CESE A SOLICITUD DE: PABLO HUACAUSI, MARIO, Resolución Nº 0012222012
-
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 1167-2013
MEMORANDUM Nº 013-2005-ME/SPE-UP
MEMORANDUM Nº 013-2005-ME/SPE-UP
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
REUBICACION DE PLAZA VACANTE : Resolución Nº 531-2006
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE: MEDINA GONZALES, SILVIA
ELISA, Resolución Nº 3605-2012
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: JAUREGUI FLORES, VICTORIA ELENA,
Resolución Nº 4679-2013
-
REASIGNACION POR EXCEDENCIA DE:TERREROS TERREROS, JESUS ELISEO,
Resolución N° 2714,2950-2012
-
CESE A SOLICITUD DE: BRONCANO SUAREZ, JENNY ROXANA, Resolución Nº
RSG Nº0035-2010
-
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
CESE A SOLICITUD DE: SANCHEZ BARRERA, PEDRO BASILIO, Resolución Nº
002612-2013
-
CESE A SOLICITUD DE: RODRIGUEZ MORALES, GERARDO, Resolución Nº
002587-2013
-
92
Nº
DRE
2822
LIMA
METROPOLITANA
2823
LIMA
METROPOLITANA
2824
LIMA
METROPOLITANA
2825
2826
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
2827
LIMA
METROPOLITANA
2828
LIMA
METROPOLITANA
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
2846
LIMA
METROPOLITANA
2847
LIMA
METROPOLITANA
2848
2849
2850
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
UGEL
NOMBRE
DISTRITO
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
E.B.R.
06- ATE VITARTE
C.E. 1235 UNION LATINOAMERICANA
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
ESTATAL
SECUNDARIA
ESTATAL
SECUNDARIA
ESTATAL
SECUNDARIA
ESTATAL
SECUNDARIA
ESTATAL
SECUNDARIA
ESTATAL
SECUNDARIA
ESTATAL
SECUNDARIA
ESTATAL
SECUNDARIA
ESTATAL
SECUNDARIA
ESTATAL
SECUNDARIA
ESTATAL
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
E.B.R.
ATE - VITARTE
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 6088 TAMBO VIEJO
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. VICTOR R. HAYA DE LA TORRE EX 6054
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. VICTOR R. HAYA DE LA TORRE EX 6054
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. VICTOR R. HAYA DE LA TORRE EX 6054
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 6018 HUARANGAL
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1230
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1230
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1230
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1140 AURELIO MIRO QUESADA
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1140 AURELIO MIRO QUESADA
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1140 AURELIO MIRO QUESADA
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1140 AURELIO MIRO QUESADA
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1140 AURELIO MIRO QUESADA
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1286 HEROES DEL CENEPA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1278 LA MOLINA
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1278 LA MOLINA
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1278 LA MOLINA
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1278 LA MOLINA
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1278 LA MOLINA
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1278 LA MOLINA
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1278 LA MOLINA
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1278 LA MOLINA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1278 LA MOLINA
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1235 UNION LATINOAMERICANA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1235 UNION LATINOAMERICANA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1235 UNION LATINOAMERICANA
TIPO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1235 UNION LATINOAMERICANA
SECUNDARIA
CARACTERISTICAS
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1235 UNION LATINOAMERICANA
VACANTE
NIVEL / CICLO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
CODIGO NEXUS
CARGO
PROFESOR
JOR. LAB.
24 HORAS
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
TIPO DE
VACANTE
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
780861115313
PROFESOR
24 HORAS
780861115316
PROFESOR
24 HORAS
781831619312
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
782841115319
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
782861115316
PROFESOR
24 HORAS
782881115315
PROFESOR
24 HORAS
780891115312
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
782801115312
PROFESOR
24 HORAS
24 HORAS
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
782801115318
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
782821115317
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
782871115313
PROFESOR
24 HORAS
24 HORAS
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
782871115318
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
782831115310
PROFESOR
24 HORAS
24 HORAS
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
782831115313
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
782831115317
PROFESOR
24 HORAS
24 HORAS
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
782841119312
PROFESOR
24 HORAS
24 HORAS
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
782821119315
PROFESOR
24 HORAS
782801119314
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
782821119317
PROFESOR
24 HORAS
PROFESOR
24 HORAS
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
782861119316
782831119312
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
782881119312
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
780891115319
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
787871112318
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
781811616310
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
780891115314
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
782871115316
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
782871115315
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
782801115316
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
R.S. Nº 280-2001-ED
RS. Nº 280-01-ED
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: NUNEZ CAMACHO, MARIA LUISA, Resolución
Nº 1708-2013
-
CESE A SOLICITUD DE: QUISPE SOTO, LUCIA GUADALUPE, Resolución Nº
002302-2013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: VILDOSO VARGAS, OLGA MARCELA,
Resolución Nº 001708-2013
-
REUBICACION DE LA PAZA SEGUN RD Nº 4362-02
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: ALVARADO MATEO, ROSA, Resolución Nº
1708-2013
-
CESE A SOLICITUD DE: VILLACORTA ICOCHEA, ADA, Resolución Nº 54482013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: VARGAS ESTRADA, AMADOR, Resolución Nº
1708-2013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: CHUQUIPIONDO LUDEÑA DE ACEDO,
ELIZABETH, Resolución Nº 1708-2013
-
CESE A SOLICITUD DE: MANRIQUE APELO, ROSALIA, Resolución Nº 22752013
-
CESE A SOLICITUD DE: SAAVEDRA VEGA, LELIS MARINA, Resolución Nº 12802013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: OSORIO DIAZ, HELLEN ALCIDA, Resolución
Nº 001708-2013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: CAMERE QUIROZ, GLORIA INES, Resolución
Nº 1708-2013
-
CESE A SOLICITUD DE: CHAVEZ CASTILLO DE HIDALGO, MARITZA YSABEL,
Resolución Nº 052-2011-MDLM/GA/SGRRHH
-
MEMORANDUM Nº 013-2005-ME-SPE-UP (PAP 2004)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
CESE POR INCAPACIDAD FISICA O MENTAL DE: PASCO AMES, JOSE
EMERSON, Resolución Nº 3668-2013
-
CESE A SOLICITUD DE: VALQUI MATOS, CARLOS ALBERTO, Resolución Nº
002272-2013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: LEON MENDIETA, EDUARDO SOCRATES,
Resolución Nº 1708-2013
-
CAP RS.Nº280 -2001-ED.
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:RODRIGUEZ VALLEJOS, MOISES
GUILLERMO, Resolución N° 4990-2012
-
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:PACHECO ROLDAN, EDELMIRA
AURORA, Resolución N° 004925-2012
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: DIAZ PARRAGA, ALICIA MAGDALENA,
Resolución Nº 001708-2013
-
CESE POR FALLECIMIENTO DE: ALVAREZ SANTIVANEZ, ZOILA BEATRIZ,
Resolución Nº 4048-2012
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: JOAQUIN MORENO, JULIO MACEDO,
Resolución Nº 3672-2013
-
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 1913-2012
CESE A SOLICITUD DE: CHAMILCO REYES, ERIKA MÒNICA, Resolución Nº
3813-2010 DRELM
-
93
Nº
DRE
2851
LIMA
METROPOLITANA
2852
LIMA
METROPOLITANA
2853
LIMA
METROPOLITANA
2854
2855
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
2856
LIMA
METROPOLITANA
2857
LIMA
METROPOLITANA
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
2875
LIMA
METROPOLITANA
2876
LIMA
METROPOLITANA
2877
2878
2879
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
UGEL
NOMBRE
DISTRITO
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
E.B.R.
06- ATE VITARTE
C.E. 6088 TAMBO VIEJO
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
ESTATAL
SECUNDARIA
ESTATAL
SECUNDARIA
ESTATAL
SECUNDARIA
ESTATAL
SECUNDARIA
ESTATAL
SECUNDARIA
ESTATAL
SECUNDARIA
ESTATAL
SECUNDARIA
ESTATAL
SECUNDARIA
ESTATAL
SECUNDARIA
ESTATAL
SECUNDARIA
ESTATAL
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
E.B.R.
ATE - VITARTE
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1137 JOSE ANTONIO ENCINAS
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1137 JOSE ANTONIO ENCINAS
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1137 JOSE ANTONIO ENCINAS
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1137 JOSE ANTONIO ENCINAS
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1209 M. TORIBIO LUZURIAGA
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1209 M. TORIBIO LUZURIAGA
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1209 M. TORIBIO LUZURIAGA
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1209 M. TORIBIO LUZURIAGA
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1138 JOSE A QUIÑONES
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1138 JOSE A QUIÑONES
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1138 JOSE A QUIÑONES
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1136 JOHN F. KENNEDY
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1136 JOHN F. KENNEDY
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1136 JOHN F. KENNEDY
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 0074 LOS SAUCES
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 0074 LOS SAUCES
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 0074 LOS SAUCES
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 0074 LOS SAUCES
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. JESUS SACRAMENTADO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. JESUS SACRAMENTADO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. JESUS SACRAMENTADO
TIPO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 6088 TAMBO VIEJO
SECUNDARIA
CARACTERISTICAS
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 6088 TAMBO VIEJO
VACANTE
NIVEL / CICLO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
CODIGO NEXUS
CARGO
PROFESOR
JOR. LAB.
24 HORAS
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
TIPO DE
VACANTE
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
782851119310
PROFESOR
24 HORAS
782851119311
PROFESOR
24 HORAS
782851119314
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
780801115316
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
780851115315
PROFESOR
24 HORAS
782811116318
PROFESOR
24 HORAS
780851115310
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
780851115311
PROFESOR
24 HORAS
24 HORAS
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
782841116312
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
782841116319
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
780831115312
PROFESOR
24 HORAS
24 HORAS
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
782861116318
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
780831115318
PROFESOR
24 HORAS
24 HORAS
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
780831115310
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
780831115311
PROFESOR
24 HORAS
24 HORAS
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
782811118316
PROFESOR
24 HORAS
24 HORAS
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
782841118311
PROFESOR
24 HORAS
782821118310
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
782821118316
PROFESOR
24 HORAS
PROFESOR
24 HORAS
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
782821118317
782851118311
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
782831116319
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
782811118314
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
780831115315
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
782871116317
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
782871116311
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
782861116316
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
782861116310
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
782811116317
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:SALAS GONZALES, ERASMO,
Resolución N° 346-2013
-
CESE A SOLICITUD DE: ALANIA ECHEVARRIA, FLAVIO AUGUSTO, Resolución
Nº 3693-2012
-
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:TICSE ORBEGOSO, MIRIAM
ANGELICA, Resolución N° 4976-2012
-
SEPARACION DEFINITIVA DE MILLAO CURRUHUAL, SILVIA RD 1339-03
CESE DE : MARTINEZ GAMARRA, TEOFILA ESTHER, Resolución Nº 257
07PACASM
-
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:LUNA ALFARO, DORIS
CAROLINA, Resolución N° R.D. Nº5000-2012
-
CESE DE GUEVARA SANCHEZ DANIEL EDUARDO RD.Nº478-2004.
RD. Nº 280-01-ED
CESE POR INCAPACIDAD FISICA O MENTAL DE: GARCIA ZAPATA, IRIS
TOMASA, Resolución Nº 002273-2013
-
CESE A SOLICITUD DE: RIVERO VILLENA, EVERARDO GUTBERTO, Resolución
Nº 2760-2011
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: PEREZ RUIZ, REGULO ANICETO, Resolución
Nº 001708-2013
-
CESE DEFINITIVO DE GUTIERREZ TEJADA, JUANA ISABEL, SEGÚN LA RD Nº
2649-2005
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: VILLANUEVA GARAY DE MUJICA, IRMA
NANCY, Resolución Nº 001708-2013
-
CESE A SOLICITUD DE: CHAVEZ CUIZANO, PELAGIO NAVARRO, Resolución
Nº 002276-2013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: CHUMPITAZ FRANCIA, JULIA, Resolución Nº
001708-2013
-
CESE DE VILCA HERRERA, PRISCA BEATRIZ RD 228-03
CESE A SOLICITUD DE: CONTRERAS CALDERON, ANTOLINA, Resolución Nº
3044-2012
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: REYES RIVERA, YOLANDA MARCELINA,
Resolución Nº 001708-2013
-
MEMORANDUM Nº 013-2005-ME-SPE-UP (PAP 2004)
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:BOBADILLA ATANACIO, VICTOR
JORGE, Resolución N° 350-2013
-
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:ORIHUELA MANTARI, GISELA
MELINDA, Resolución N° 629-2013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: BARZOLA QUINTANA, EPIFANIO DONATO,
Resolución Nº 3672-2013
-
CESE POR SEPARACION DEFINITIVA DE: COZ SEGUIL, ALIONA ALIONUSHKA,
Resolución Nº 3223-2012
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: HUAMAN LLERENA, JOSE FRANCISCO,
Resolución Nº 4679-2013
-
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE: ELERA VELASQUEZ, EVELIN
JESTER, Resolución Nº 1525-2013
-
CESE A SOLICITUD DE: ZARATE BEJARANO, LUISA, Resolución Nº 1245-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: GALARZA LEIVA, NIRO CRISOLOGO,
Resolución Nº 001708-2013
-
CESE A SOLICITUD DE: CORDOVA QUEZADA, MAURA MARIA, Resolución Nº
1251-2013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: HUILLCANAHUI DONGO, ANA VIRGINIA,
Resolución Nº 3672-2013
-
94
Nº
DRE
2880
LIMA
METROPOLITANA
2881
LIMA
METROPOLITANA
2882
LIMA
METROPOLITANA
2883
2884
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
2885
LIMA
METROPOLITANA
2886
LIMA
METROPOLITANA
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
2904
LIMA
METROPOLITANA
2905
LIMA
METROPOLITANA
2906
2907
2908
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
UGEL
NOMBRE
DISTRITO
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
E.B.R.
06- ATE VITARTE
C.E. 1137 JOSE ANTONIO ENCINAS
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
ESTATAL
SECUNDARIA
ESTATAL
SECUNDARIA
ESTATAL
SECUNDARIA
ESTATAL
SECUNDARIA
ESTATAL
SECUNDARIA
ESTATAL
SECUNDARIA
ESTATAL
SECUNDARIA
ESTATAL
SECUNDARIA
ESTATAL
SECUNDARIA
ESTATAL
SECUNDARIA
ESTATAL
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
E.B.R.
ATE - VITARTE
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
I.E. 1207 SAGRADO CORAZON DE JESUS
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
I.E. 1207 SAGRADO CORAZON DE JESUS
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
I.E. 1207 SAGRADO CORAZON DE JESUS
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
I.E. 1207 SAGRADO CORAZON DE JESUS
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
I.E. 1207 SAGRADO CORAZON DE JESUS
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
I.E. 1207 SAGRADO CORAZON DE JESUS
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
I.E. 1207 SAGRADO CORAZON DE JESUS
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
I.E. 1207 SAGRADO CORAZON DE JESUS
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 133 JULIO C. TELLO
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 129 YAMAGUCHI
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 129 YAMAGUCHI
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 129 YAMAGUCHI
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 108 SANTA ROSA DE QUIVES
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 107 DANIEL ALCIDES CARRION
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 107 DANIEL ALCIDES CARRION
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 101 SHUJI KITAMURA
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 101 SHUJI KITAMURA
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 101 SHUJI KITAMURA
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 101 SHUJI KITAMURA
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 101 SHUJI KITAMURA
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 101 SHUJI KITAMURA
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 101 SHUJI KITAMURA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 101 SHUJI KITAMURA
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 101 SHUJI KITAMURA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1225 MARIANO MELGAR
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1225 MARIANO MELGAR
TIPO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1219
SECUNDARIA
CARACTERISTICAS
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1137 JOSE ANTONIO ENCINAS
VACANTE
NIVEL / CICLO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
CODIGO NEXUS
CARGO
PROFESOR
JOR. LAB.
24 HORAS
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
TIPO DE
VACANTE
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
782871118314
PROFESOR
24 HORAS
782891118312
PROFESOR
24 HORAS
780841119315
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
782891110314
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
782891110318
PROFESOR
24 HORAS
780841119316
PROFESOR
24 HORAS
780841119317
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
780881119312
PROFESOR
24 HORAS
24 HORAS
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
782811117312
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
782811117314
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
782811117317
PROFESOR
24 HORAS
24 HORAS
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
782871117311
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
782871117318
PROFESOR
24 HORAS
24 HORAS
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
782891113313
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
789851013316
PROFESOR
24 HORAS
24 HORAS
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
781831619311
PROFESOR
24 HORAS
24 HORAS
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
781831619314
PROFESOR
24 HORAS
781831619315
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
781831619316
PROFESOR
24 HORAS
PROFESOR
24 HORAS
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
781831619318
781831619319
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
781831619313
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
781831619310
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
782851113314
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
782811110317
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
782841113312
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
782841117314
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
782831110315
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
780881119314
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: REYES APONTE, LUIS ALBERTO, Resolución
Nº 1708-2013
-
CESE POR SEPARACION DEFINITIVA DE: CESPEDES URRUTIA, JUAN CARLOS,
Resolución Nº 3068-2009
-
R.S. 280-01-ED
CESE A SOLICITUD DE: GARCIA FLORES, HERMOGENES BENIGNO,
Resolución Nº 1239-2013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: SAM ROMAN, CARLOS, Resolución Nº 36722013
-
CESE DE PERSONAL NOMBRADO : LAREDO ISLA, MARCELINO MAXIMO,
Resolución Nº 716-2007
-
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE: ESPINOZA VENTURA, MARIA
ROSA, Resolución Nº 580-2012 UGEL Nº05
-
REASIGNACION DE PERSONAL DOCENTE : MELGAR MAYTA, ROMULO
ARTEMIO, RD Nº 3273-2005
-
REASIGNACION DE PERSONAL DOCENTE : PILLAHUAMAN ZAMBRANO,
JOHANNA, Resolución Nº 3293-2005
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: PALMA VELAZQUE, MARCELO, Resolución
Nº 001708-2013
-
CESE A SOLICITUD DE: MEDINA CUADROS, FILOMENO, Resolución Nº 8352010
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: QUISPE BOLANOS, VICTORIA MERCEDES,
Resolución Nº 4679-2013
-
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:GOMERO CESPEDES, MARTHA
ESTHER, Resolución N° 289-2012
-
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:DELGADO HUAMAN, ANA
MARIA, Resolución N° 4991-2012
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: SILVERIO HIDALGO, MARTIN, Resolución Nº
001708-2013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: ANYOSA CHUCHON, ANGEL, Resolución Nº
1708-2013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: MORENO JARA, VICTOR MANUEL,
Resolución Nº 001708-2013
-
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 002844-2013
CESE A SOLICITUD DE: MITMA MAMANI, PILAR, Resolución Nº 3884-2012
CESE POR SEPARACION DEFINITIVA DE: SOLANO GUILLEN, LESLIE JHON,
Resolución Nº 3990-2013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: YABAR APARICIO, LUCILA BEATRIZ,
Resolución Nº 4679-2013
-
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
95
Nº
DRE
2909
LIMA
METROPOLITANA
2910
LIMA
METROPOLITANA
2911
LIMA
METROPOLITANA
2912
2913
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
2914
LIMA
METROPOLITANA
2915
LIMA
METROPOLITANA
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
2933
LIMA
METROPOLITANA
2934
LIMA
METROPOLITANA
2935
2936
2937
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
UGEL
NOMBRE
DISTRITO
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
E.B.R.
06- ATE VITARTE
PNP "MAYOR PNP FELIX ROMAN TELLO ROJAS"
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.B.R.
E.T.P.
E.T.P.
E.T.P.
E.T.P.
E.T.P.
E.T.P.
E.T.P.
E.T.P.
E.T.P.
E.T.P.
E.T.P.
E.T.P.
E.T.P.
E.T.P.
E.T.P.
E.T.P.
E.T.P.
E.T.P.
E.T.P.
E.T.P.
ESTATAL
ETP
ESTATAL
ETP
ESTATAL
ETP
ESTATAL
ETP
ESTATAL
ETP
ESTATAL
ETP
ESTATAL
ETP
ESTATAL
ETP
ESTATAL
ETP
ESTATAL
ETP
ESTATAL
ETP
ETP
ETP
ETP
E.T.P.
ATE - VITARTE
ETP
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.O. VIRGEN DE LAS MERCEDES
ETP
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.O. NUESTRA SEÑORA DE MONSERRAT
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.O. NUESTRA SEÑORA DE MONSERRAT
ETP
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.O. NUESTRA SEÑORA DE MONSERRAT
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.O. NUESTRA SEÑORA DE MONSERRAT
ETP
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.O. NUESTRA SEÑORA DE MONSERRAT
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.O. NUESTRA SEÑORA DE MONSERRAT
ETP
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.O. NUESTRA SEÑORA DE MONSERRAT
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.O. NUESTRA SEÑORA DE MONSERRAT
ETP
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.O. NUESTRA SEÑORA DE MONSERRAT
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.O. NUESTRA SEÑORA DE MONSERRAT
ETP
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.O. NUESTRA SEÑORA DE MONSERRAT
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.O. NICOLAS DE PIEROLA
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.O. NICOLAS DE PIEROLA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.O. HUAYCAN
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.O. HUAYCAN
SECUNDARIA
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.O. VICTOR RAUL HAYA DE LATORRE
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.O. NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED - STA ANITA
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.O. NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED - STA ANITA
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.O. NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED - STA ANITA
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.O. NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED - STA ANITA
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
PNP "MAYOR PNP FELIX ROMAN TELLO ROJAS"
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
PNP "MAYOR PNP FELIX ROMAN TELLO ROJAS"
SECUNDARIA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
PNP "MAYOR PNP FELIX ROMAN TELLO ROJAS"
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
PNP "MAYOR PNP FELIX ROMAN TELLO ROJAS"
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
PNP "MAYOR PNP FELIX ROMAN TELLO ROJAS"
TIPO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
PNP "MAYOR PNP FELIX ROMAN TELLO ROJAS"
SECUNDARIA
CARACTERISTICAS
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
PNP "MAYOR PNP FELIX ROMAN TELLO ROJAS"
VACANTE
NIVEL / CICLO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
CODIGO NEXUS
CARGO
PROFESOR
JOR. LAB.
24 HORAS
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
TIPO DE
VACANTE
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
781841616310
PROFESOR
24 HORAS
781841616311
PROFESOR
24 HORAS
781841616313
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
781841616315
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION SECUNDARIA
PLAZA
ORGANICA
781841616316
PROFESOR
24 HORAS
781841616317
PROFESOR
24 HORAS
781841616319
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION SECUNDARIA
781881616312
PROFESOR
30 HORAS
30 HORAS
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION TEC. PRODUCTIVA
PLAZA
ORGANICA
782871111313
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION TEC. PRODUCTIVA
782871111316
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION TEC. PRODUCTIVA
782871111317
PROFESOR
30 HORAS
30 HORAS
30 HORAS
EDUCACION TEC. PRODUCTIVA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION TEC. PRODUCTIVA
787861116318
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION TEC. PRODUCTIVA
787801114314
PROFESOR
30 HORAS
30 HORAS
30 HORAS
EDUCACION TEC. PRODUCTIVA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION TEC. PRODUCTIVA
782831112311
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION TEC. PRODUCTIVA
782831112312
PROFESOR
30 HORAS
30 HORAS
30 HORAS
EDUCACION TEC. PRODUCTIVA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION TEC. PRODUCTIVA
782831112315
PROFESOR
30 HORAS
30 HORAS
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION TEC. PRODUCTIVA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION TEC. PRODUCTIVA
PLAZA
ORGANICA
782831112318
PROFESOR
30 HORAS
782831112319
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION TEC. PRODUCTIVA
782851112317
PROFESOR
30 HORAS
PROFESOR
30 HORAS
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION TEC. PRODUCTIVA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION TEC. PRODUCTIVA
PLAZA
ORGANICA
789831013314
780891115310
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION TEC. PRODUCTIVA
782831112316
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
782831112314
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION TEC. PRODUCTIVA
782831112313
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
782831112310
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION TEC. PRODUCTIVA
787851114312
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
787841116316
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION TEC. PRODUCTIVA
787811116315
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION TEC. PRODUCTIVA
782821111312
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
CESE A SOLICITUD DE: COLQUICOCHA VASQUEZ, MARTHA ZARITA,
Resolución Nº 2110-2008
-
CESE DE PERSONAL NOMBRADO : SALINAS ASCENCIO, TIMOTEO BERNARD,
Resolución Nº 3221-2004
-
PLAZA REUBICADA SEGÚN LA RD.Nº3794-2004.
PLAZA REUBUCADA SEGÚN LA RD.Nº3794-2004 -MEMORANDUM Nº 1182005-ME-SPE-A
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: ASTUCURI DAVIRAN, CLODOALDO,
Resolución Nº 1708-2013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: CHARCAPE CACERES, MARCO ANTONIO,
Resolución Nº 1708-2013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: SALAZAR CACERES DE VILLAVERDE,
ADELMA, Resolución Nº 1708-2013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: SAAVEDRA MONZON, SEVERINO, Resolución
Nº 3234-2012
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: DELGADO SARMIENTO, JUSTINA IDALIA,
Resolución Nº 1708-2013
-
RS.280-2001-ED.
REUBICACION SEGUN RD.3085-98.
MEMORANDUM Nº 013-2005-ME-SPE-UP (PAP 2004)
RS. Nº 280-01-ED.
PLAZA REUBICADA SEGÚN LA RD.Nª3085-2004
PLAZA REUBICADA SEGÚN LA RD.Nº3085-98
RS.280-2001-ED.
MEMORANDUM Nº 013-2005-ME-SPE-UP (PAP 2004)
RS.Nª280-2001-ED.
MEMORANDUM Nº 013-2005-ME-SPE-UP (PAP 2004)
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: GONZALEZ BERMUDEZ, MANUELA MARINA,
Resolución Nº 1708-2013
-
CESE DE PERSONAL NOMBRADO : ISUIZA PRADO, MIRIAM ZOILA,
Resolución Nº 1376-2007
-
96
Nº
DRE
2938
LIMA
METROPOLITANA
2939
LIMA
METROPOLITANA
2940
LIMA
METROPOLITANA
2941
2942
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
2943
LIMA
METROPOLITANA
2944
LIMA
METROPOLITANA
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
2962
LIMA
METROPOLITANA
2963
LIMA
METROPOLITANA
2964
2965
2966
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
UGEL
NOMBRE
DISTRITO
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
E.T.P.
06- ATE VITARTE
C.E.O. VIRGEN DE LAS MERCEDES
E.T.P.
E.T.P.
E.T.P.
E.T.P.
E.B.A.
E.B.A.
E.B.A.
E.B.A.
E.B.A.
E.B.A.
E.B.E.
E.B.E.
E.B.E.
E.B.E.
E.B.E.
E.B.E.
E.B.E.
E.B.E.
E.B.E.
E.B.E.
E.B.E.
E.B.E.
E.B.E.
E.B.E.
E.B.E.
E.B.E.
E.B.E.
ESTATAL
ESPECIAL
ESTATAL
ESPECIAL
ESTATAL
ESPECIAL
ESTATAL
ESPECIAL
ESTATAL
ESPECIAL
ESTATAL
ESPECIAL
ESTATAL
ESPECIAL
ESTATAL
ESPECIAL
ESTATAL
ESPECIAL
ESTATAL
ESPECIAL
ESTATAL
ESPECIAL
ESPECIAL
ESPECIAL
ESPECIAL
E.B.E.
ATE - VITARTE
ESPECIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.E. SOLIDARIDAD
ESPECIAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.E. SOLIDARIDAD
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.E. SOLIDARIDAD
ESPECIAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.E. SOLIDARIDAD
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.E. SOLIDARIDAD
ESPECIAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.E. SOLIDARIDAD
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.E. SOLIDARIDAD
AVANZADA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.E. SOLIDARIDAD
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. ESPECIAL 11 REPUBLICA DE URUGUAY
AVANZADA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. ESPECIAL 12
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. ESPECIAL 12
AVANZADA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. ESPECIAL 12
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. ESPECIAL 12
AVANZADA
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. ESPECIAL 12
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.E. 15
AVANZADA
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. ESPECIAL 13 JESUS AMIGO DE VITARTE
AVANZADA
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. ESPECIAL 13 JESUS AMIGO DE VITARTE
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. ESPECIAL 13 JESUS AMIGO DE VITARTE
ETP
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1136 JHON F. KENNEDY
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1136 JHON F. KENNEDY
ETP
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1235 UNION LATINOAMERICANA
ETP
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 6039 FERNANDO C. SEGURA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 6039 FERNANDO C. SEGURA
ETP
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. 1135 SANTA CLARA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.O. REYNA DE LA PAZ
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.O. REYNA DE LA PAZ
TIPO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.O. VIRGEN DE LAS MERCEDES
ETP
CARACTERISTICAS
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.O. VIRGEN DE LAS MERCEDES
VACANTE
NIVEL / CICLO
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
CODIGO NEXUS
CARGO
PROFESOR
JOR. LAB.
30 HORAS
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
TIPO DE
VACANTE
EDUCACION TEC. PRODUCTIVA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION TEC. PRODUCTIVA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION TEC. PRODUCTIVA
PLAZA
ORGANICA
780891115313
PROFESOR
30 HORAS
780891115316
PROFESOR
30 HORAS
780891115317
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION TEC. PRODUCTIVA
782881116314
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION TEC. PRODUCTIVA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION AVANZADA
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION AVANZADA
PLAZA
ORGANICA
782881116319
PROFESOR
24 HORAS
787801116312
PROFESOR
24 HORAS
782871119316
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION AVANZADA
787861112314
PROFESOR
24 HORAS
24 HORAS
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION AVANZADA
PLAZA
ORGANICA
782881118311
PROFESOR
24 HORAS
EDUCACION AVANZADA
782881118313
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION ESPECIAL
782851114314
PROFESOR
30 HORAS
30 HORAS
30 HORAS
EDUCACION ESPECIAL
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION ESPECIAL
786801114318
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION ESPECIAL
782841112310
PROFESOR
30 HORAS
30 HORAS
30 HORAS
EDUCACION ESPECIAL
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION ESPECIAL
786891116311
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION ESPECIAL
788891111310
PROFESOR
30 HORAS
30 HORAS
30 HORAS
EDUCACION ESPECIAL
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION ESPECIAL
780811115311
PROFESOR
30 HORAS
30 HORAS
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION ESPECIAL
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION ESPECIAL
PLAZA
ORGANICA
780811115313
PROFESOR
30 HORAS
780811115314
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION ESPECIAL
780811115316
PROFESOR
30 HORAS
PROFESOR
30 HORAS
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION ESPECIAL
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION ESPECIAL
PLAZA
ORGANICA
780811115317
780811115318
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION ESPECIAL
780811115312
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
780811115310
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION ESPECIAL
780841115312
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
782841112319
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION ESPECIAL
782841112316
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
PLAZA
ORGANICA
788861110312
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION ESPECIAL
782851114315
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION AVANZADA
782891119314
PROFESOR
PLAZA
ORGANICA
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
RD Nº 3809-03 REUBICACION DE PLAZA FECHA DE EXPEDICION :
20/10/2003
-
REASIGNACION DE OLGA GONZALES CASIELLES, RD.279-98.
CESE DE CESAR AUGUSTO REYNOSO SEGÚN LA RD.Nº1366-90.
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE: MEDINA CANDIA, GLORIA
MARUJA, Resolución Nº 1133-2012
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: TARDILLO SINCHIZ DE OLIVET, VILMA,
Resolución Nº 1708-2013
-
CESE A SOLICITUD DE: VARGAS PEREA, RICARDO WALTER, Resolución Nº
4464-2013
-
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 2605-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: PERALTA QUIROZ, CONSUELO ANTONIETA,
Resolución Nº 001708-2013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: LOZANO GARCIA, ESTEBAN, Resolución Nº
001708-2013
-
REASIGNACION POR RUPTURA DE RELACIONES HUMANAS DE:CUEVA
SOLORZANO, JAMES WALTER, Resolución N° 1956-2013
-
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: BELLEZA PACHERRE, TEODORO ORLANDO,
Resolución Nº 001708-2013
-
CESE DE NATIVIDAD MATTOS ROMERO RD 1875-01
REASIGNACIÃ’N A LA UGEL.Nº07 DE ROSA ELENA SANCHEZ MINETO SEGÚN
LA RD.UGEL.07.Nº1220-2004.
-
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 2903-2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 2905-2013
REASIGNACION DE : BARRIOS SORIA, AMELIA LUZ, RDUGEL.04 Nº 621462006
-
RS.280-2001-ED.
REASIGNACION DEL PROF. LOPEZ MENDOZA, DOMINGO, RD. Nº 16442005.
-
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 2440-2013
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: DEL CARPIO YACTAYO, GUILLERMO
MAXIMO, Resolución Nº 1708-2013
-
CAP RS.280-2001-ED.
MEMORANDUM Nº 013-2005-ME-SPE-UP (PAP 2004)
MEMORANDUM Nº 013-2005-ME-SPE-UP (PAP 2004)
POR REUBICACION DE PLAZA VACANTE-Resolución Nº: 2578-2004
MEMORANDUM Nº 013-2005-ME-SPE-UP (PAP 2004)
POR REUBICACION DE PLAZA VACANTE-Resolución Nº: 2578-2004
MEMORANDUM Nº 013-2005-ME-SPE-UP (PAP 2004)
REUBICACION DE PLAZA VACANTE : Resolución Nº 1121-2005
MEMORANDUM Nº 013-2005-ME-SPE-UP (PAP 2004)
-
97
Nº
DRE
2967
LIMA
METROPOLITANA
2968
LIMA
METROPOLITANA
2969
LIMA
METROPOLITANA
2970
2971
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
2972
LIMA
METROPOLITANA
2973
LIMA
METROPOLITANA
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
LIMA
METROPOLITANA
UGEL
NOMBRE
DISTRITO
06- ATE VITARTE
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
E.B.E.
C.E.E. SOLIDARIDAD
E.B.E.
E.B.E.
E.B.E.
E.B.E.
E.B.E.
E.B.E.
E.B.E.
E.B.E.
E.B.E.
E.B.E.
E.B.E.
E.B.E.
ESPECIAL
ESPECIAL
ESPECIAL
ESPECIAL
ESPECIAL
ESPECIAL
ESPECIAL
E.B.E.
ESPECIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
I.E. ESPECIAL 14 ROTARY CLUB
ESPECIAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
I.E. ESPECIAL 14 ROTARY CLUB
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
I.E. ESPECIAL 14 ROTARY CLUB
ESPECIAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. ESPECIAL JUAN PABLO II
ESTATAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. ESPECIAL JUAN PABLO II
ESPECIAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. ESPECIAL JUAN PABLO II
ESPECIAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. ESPECIAL JUAN PABLO II
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E. ESPECIAL JUAN PABLO II
ESPECIAL
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.E. SANTA MAGDALENA SOFIA BARAT
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.E. SANTA MAGDALENA SOFIA BARAT
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.E. SOLIDARIDAD
TIPO
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.E. SOLIDARIDAD
ESPECIAL
CARACTERISTICAS
ATE - VITARTE
06- ATE VITARTE
C.E.E. SOLIDARIDAD
VACANTE
NIVEL / CICLO
ESTATAL
ATE - VITARTE
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
POLIDOCENTE
COMPLETO
CODIGO NEXUS
CARGO
PROFESOR
JOR. LAB.
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
TIPO DE
VACANTE
EDUCACION ESPECIAL
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION ESPECIAL
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION ESPECIAL
PLAZA
ORGANICA
30 HORAS
780811115319
PROFESOR
30 HORAS
781831616317
PROFESOR
30 HORAS
782831112317
PROFESOR
30 HORAS
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION ESPECIAL
786881110319
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION ESPECIAL
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION ESPECIAL
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION ESPECIAL
PLAZA
ORGANICA
786801117314
PROFESOR
30 HORAS
786801117319
PROFESOR
30 HORAS
780871115311
PROFESOR
30 HORAS
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION ESPECIAL
780871115313
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION ESPECIAL
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION ESPECIAL
PLAZA
ORGANICA
780871115314
PROFESOR
30 HORAS
780871115315
PROFESOR
30 HORAS
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION ESPECIAL
786801117317
PROFESOR
30 HORAS
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION ESPECIAL
780871115310
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION ESPECIAL
PLAZA
ORGANICA
EDUCACION ESPECIAL
PLAZA
ORGANICA
780871115319
PROFESOR
30 HORAS
788811110319
2981
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
CEBE Nº 07 "LA INMACULADA" - BARRANCO
BARRANCO
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
784861919113
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION
INTELECTUAL
ESPECIAL
-
DEFICIENCIA
PLAZA
ORGANICA
2982
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
CEBE Nº 07 "LA INMACULADA" - BARRANCO
BARRANCO
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
784861919115
PROFESOR
30 HORAS
AUDICION Y LENGUAJE
PLAZA
ORGANICA
2983
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
CEBE Nº 07 "LA INMACULADA" - BARRANCO
BARRANCO
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
784861919119
PROFESOR
30 HORAS
AUDICION Y LENGUAJE
PLAZA
ORGANICA
2984
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
CEBE Nº 07 "LA INMACULADA" - BARRANCO
BARRANCO
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
784891919119
PROFESOR
30 HORAS
AUDICION Y LENGUAJE
PLAZA
ORGANICA
2985
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
CEBE Nº 07 "LA INMACULADA" - BARRANCO
BARRANCO
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
785831111114
PROFESOR
30 HORAS
AUDICION Y LENGUAJE
PLAZA
ORGANICA
2986
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
I.E. 7704 PARROQUIAL SANTA ROSA - BARRANCO
BARRANCO
E.B.R.
PRIMARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
783861112118
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
2987
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
I.E. 7704 PARROQUIAL SANTA ROSA - BARRANCO
BARRANCO
E.B.R.
PRIMARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
783881112110
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
2988
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
I.E. 7704 PARROQUIAL SANTA ROSA - BARRANCO
BARRANCO
E.B.R.
PRIMARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
783881112113
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
2989
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
CEBE Nº 02 "LAURA ALVA SALDAÑA" - BARRANCO
BARRANCO
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
781821914113
PROFESOR
30 HORAS
TECNOLOGO MEDICO - TERAPISTA OCUPACIONAL
PLAZA
ORGANICA
2990
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
CEBE Nº 02 "LAURA ALVA SALDAÑA" - BARRANCO
BARRANCO
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
784811919110
PROFESOR
30 HORAS
PSICOLOGIA
PLAZA
ORGANICA
2991
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
CEBE Nº 02 "LAURA ALVA SALDAÑA" - BARRANCO
BARRANCO
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
784831915113
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION ESPECIAL - RETARDO MENTAL
PLAZA
ORGANICA
2992
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
CEBE Nº 02 "LAURA ALVA SALDAÑA" - BARRANCO
BARRANCO
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
784831915117
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION ESPECIAL - RETARDO MENTAL
PLAZA
ORGANICA
2993
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
CEBE Nº 02 "LAURA ALVA SALDAÑA" - BARRANCO
BARRANCO
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
784851915110
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION ESPECIAL - RETARDO MENTAL
PLAZA
ORGANICA
2994
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
CEBE Nº 02 "LAURA ALVA SALDAÑA" - BARRANCO
BARRANCO
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
785831111118
PROFESOR
30 HORAS
TERAPISTA OCUPACIONAL
PLAZA
ORGANICA
2995
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
CEBE Nº 02 "LAURA ALVA SALDAÑA" - BARRANCO
BARRANCO
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
786841910116
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION ESPECIAL - CEGUERA Y VISION SUB
NORMAL
PLAZA
ORGANICA
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
MEMORANDUM Nº 013-2005-ME-SPE-UP (PAP 2004)
NONAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY
Nº 29951 (MEMORANDUM N° 4299-2012-MINEDU/SPE-UP)
-
POR REUBICACION DE PLAZA VACANTE-Resolución Nº: 2578-2004
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 5046-2012
CESE A SOLICITUD DE: LAGUNA GIRALDO, MIGUEL ANGEL, Resolución Nº
2744-2011
-
CESE A SOLICITUD DE: VILLALOBOS RODRIGUEZ, PATRICIA LUZ, Resolución
Nº 2429-2009
-
CESE DE : GANOZA MEZA, AIDA MARIA INES, Resolución Nº 3353-2007
CESE DE LA PROF. MONICA IRIS MARTINEZ DEL PINO, CON RD Nº: 0165704
-
ROTACION POR ESPECIALIDAD DOCENTE : RODRIGUEZ FLORES, MYRIAM
LUZ, Resolución Nº 836-05
-
CESE DE HINOJOSA SALEM, YANETH NANCY RD 4070-02
CESE POR SEPARACION DEFINITIVA DE: BARDALES SAHUAY, ANGELA
DOLORES, Resolución Nº 4566-2013
-
REUBICACION Y/O ADECUACION DE PLAZA VACANTE : Resolución Nº 35992006
-
RS.Nº280-2001-ED
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 1166-2013
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE: CUADROS NERI, SILVIA
GIOVANNA, Resolución Nº 01271-2013-UGEL02.
CESE A SOLICITUD DE: MALACHE VARGAS, HILDA BARBARA, Resolución Nº
001786-2013-UGEL.07
CESE A SOLICITUD DE: ARANA PASCO, SONIA LILY, Resolución Nº 0017802013
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:SIVERIO PUYCAN, LILLIAN
ROSARIO DEL PILAR, Resolución N° 0360-2012-UGEL07.
ADECUACION DE PLAZA: Resolución Nº 003495-2011-UGEL07.
CESE A SOLICITUD DE: VELASQUEZ RONCEROS, LUZ ESTHER, Resolución Nº
00444-2011-UGEL07.
CESE A SOLICITUD DE: SOTOMAYOR ORMEÑO, NORMA ANGELICA,
Resolución Nº 000696-2011-UGEL07.
CESE A SOLICITUD DE: ESPINOZA VALDERRAMA, MARIA ELENA, Resolución
Nº 003432-2011-UGEL07.
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RDUGEL07 1119-2010
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: QUISPE SIRENA, JORGE, Resolución Nº
02593-2013-UGEL07.
CESE A SOLICITUD DE: NINO DE GUZMAN VELASQUEZ, ESTHER, Resolución
Nº 01572-2011-UGEL07.
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: RIVAS PASAPERA, NELA IRENE, Resolución
Nº 02523-2013-UGEL07.
CESE A SOLICITUD DE: FLORES TRILLO, JOSE MANUEL DOMINGO,
Resolución Nº 1221-28-04-2009
ADECUACION DE PLAZA: Resolución Nº 003644-2011
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 03551-2009
98
Nº
DRE
2996
LIMA
METROPOLITANA
2997
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
CEBE Nº 02 "LAURA ALVA SALDAÑA" - BARRANCO
2998
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
2999
LIMA
METROPOLITANA
3000
UGEL
NOMBRE
DISTRITO
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
VACANTE
NIVEL / CICLO
CARACTERISTICAS
TIPO
CODIGO NEXUS
CARGO
JOR. LAB.
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
TIPO DE
VACANTE
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
786841918118
PROFESOR
30 HORAS
TECNOLOGO MEDICO - REHABILITACION FISICA
PLAZA
ORGANICA
BARRANCO
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
786861911112
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION ESPECIAL - RETARDO MENTAL
PLAZA
ORGANICA
CEBE Nº 02 "LAURA ALVA SALDAÑA" - BARRANCO
BARRANCO
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
786861911114
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION ESPECIAL - RETARDO MENTAL
PLAZA
ORGANICA
07 - SAN BORJA
CEBE Nº 02 "LAURA ALVA SALDAÑA" - BARRANCO
BARRANCO
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
786861911118
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION ESPECIAL - RETARDO MENTAL
PLAZA
ORGANICA
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
CEBE Nº 02 "LAURA ALVA SALDAÑA" - BARRANCO
BARRANCO
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
786881911110
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION ESPECIAL - RETARDO MENTAL
PLAZA
ORGANICA
3001
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
CEBE Nº 02 "LAURA ALVA SALDAÑA" - BARRANCO
BARRANCO
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
786881911111
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION ESPECIAL - RETARDO MENTAL
PLAZA
ORGANICA
3002
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
CEBE Nº 02 "LAURA ALVA SALDAÑA" - BARRANCO
BARRANCO
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
786881911113
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION ESPECIAL - RETARDO MENTAL
PLAZA
ORGANICA
3003
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
CEBE Nº 02 "LAURA ALVA SALDAÑA" - BARRANCO
BARRANCO
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
786881911114
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION ESPECIAL - RETARDO MENTAL
PLAZA
ORGANICA
3004
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
CEBE Nº 02 "LAURA ALVA SALDAÑA" - BARRANCO
BARRANCO
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
786881911115
PROFESOR
30 HORAS
TECNOLOGO MEDICO - REHABILITACION FISICA
PLAZA
ORGANICA
3005
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
CEBE Nº 02 "LAURA ALVA SALDAÑA" - BARRANCO
BARRANCO
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
786881911116
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION ESPECIAL - RETARDO MENTAL
PLAZA
ORGANICA
3006
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
CEBE Nº 02 "LAURA ALVA SALDAÑA" - BARRANCO
BARRANCO
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
786881911117
PROFESOR
30 HORAS
CREBE - INFORMATICA Y COMPUTO
PLAZA
ORGANICA
3007
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
CEBE Nº 02 "LAURA ALVA SALDAÑA" - BARRANCO
BARRANCO
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
786881911119
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION ESPECIAL - RETARDO MENTAL
PLAZA
ORGANICA
3008
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
I.E. 7050 NICANOR RIVERA CACERES - BARRANCO
BARRANCO
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
786861917116
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION INICIAL
PLAZA
ORGANICA
3009
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
I.E.I. 10 PEDRO DE OSMA - BARRANCO
BARRANCO
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
781871916118
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION INICIAL
PLAZA
ORGANICA
3010
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
OFICINA DE EDUCACION CATOLICA DEL ARZOBISPADO
DE LIMA (ODEC - LIMA)
CERCADO DE
LIMA
E.B.R.
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
784871911116
PROFESOR
24 HORAS
FUNCION COORDINADOR
PLAZA
ORGANICA
3011
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
OFICINA DE EDUCACION CATOLICA DEL OBISPADO
CASTRENSE DEL PERU
CERCADO DE
LIMA
E.B.R.
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
785841114113
PROFESOR
COORDINADOR
40 HORAS
FUNCION COORDINADOR
PLAZA
ORGANICA
3012
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
OFICINA DE EDUCACION CATOLICA DEL OBISPADO
CASTRENSE DEL PERU
CERCADO DE
LIMA
E.B.R.
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
785841114116
PROFESOR
COORDINADOR
40 HORAS
FUNCION COORDINADOR
PLAZA
ORGANICA
3013
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
OFICINA DE EDUCACION CATOLICA DEL OBISPADO
CASTRENSE DEL PERU
CERCADO DE
LIMA
E.B.R.
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
785841114117
PROFESOR
COORDINADOR
40 HORAS
FUNCION COORDINADOR
PLAZA
ORGANICA
3014
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
OFICINA DE EDUCACION CATOLICA DEL ARZOBISPADO
DE LIMA (ODEC - LIMA)
CERCADO DE
LIMA
E.B.R.
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
785881114112
PROFESOR
COORDINADOR
40 HORAS
FUNCION COORDINADOR
PLAZA
ORGANICA
3015
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
OFICINA DE EDUCACION CATOLICA DEL ARZOBISPADO
DE LIMA (ODEC - LIMA)
CERCADO DE
LIMA
E.B.R.
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
785881114118
PROFESOR
COORDINADOR
40 HORAS
FUNCION COORDINADOR
PLAZA
ORGANICA
3016
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
OFICINA DE EDUCACION CATOLICA DEL ARZOBISPADO
DE LIMA (ODEC - LIMA)
CERCADO DE
LIMA
E.B.R.
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
786821910116
PROFESOR
24 HORAS
FUNCION COORDINADOR
PLAZA
ORGANICA
3017
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
OFICINA DE EDUCACION CATOLICA DEL ARZOBISPADO
DE LIMA (ODEC - LIMA)
CERCADO DE
LIMA
E.B.R.
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
786891913115
PROFESOR
24 HORAS
FUNCION COORDINADOR
PLAZA
ORGANICA
3018
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
OFICINA DE EDUCACION CATOLICA DEL ARZOBISPADO
DE LIMA (ODEC - LIMA)
CERCADO DE
LIMA
E.B.R.
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
788801917113
PROFESOR
24 HORAS
FUNCION COORDINADOR
PLAZA
ORGANICA
3019
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
OFICINA DE EDUCACION CATOLICA DEL ARZOBISPADO
DE LIMA (ODEC - LIMA)
CERCADO DE
LIMA
E.B.R.
SECUNDARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
788821915116
PROFESOR
24 HORAS
FUNCION COORDINADOR
PLAZA
ORGANICA
3020
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
I.E.I. SAN FRANCISCO - CHORRILLOS
CHORRILLOS
E.B.R.
INICIAL
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
781831913110
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
3021
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
I.E.I. SAN FRANCISCO - CHORRILLOS
CHORRILLOS
E.B.R.
INICIAL
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
781831918116
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
3022
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
I.E.I. SAN FRANCISCO - CHORRILLOS
CHORRILLOS
E.B.R.
INICIAL
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
786831910113
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
3023
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
I.E. 7707 CRISTO REY - CHORRILLOS
CHORRILLOS
E.B.R.
INICIAL
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
786871917111
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
3024
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
I.E. 7707 CRISTO REY - CHORRILLOS
CHORRILLOS
E.B.R.
INICIAL
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
786891917118
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
07 - SAN BORJA
CEBE Nº 02 "LAURA ALVA SALDAÑA" - BARRANCO
BARRANCO
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 01119-2010-UGEL07
REUBICACION DE PLAZA VACANTE, SEGUN RD.UGEL.07 Nº 4529-04.
CAP. RS. Nº 280-2001-ED
REUBICACION DE PLAZA VACANTE, SEGUN RD.UGEL.07 Nº 0960-05.
REASIGNACION DE PERSONAL DOCENTE : REQUEJO ARIAS, SUSANA
REBECA, Resolución Nº 3648-06 MODIF
CESE DE PERSONAL NOMBRADO : MAMPIS HONORES, EUSEBIO ANGEL,
Resolución Nº 843-07AP01ABR
REUBICACION DE PLAZA, SEGUN RD.USE.07.Nº 1287-03.
CESE DE : CUMPA ARROYO, JENNY PAOLA, Resolución Nº 1086-08
AP01MAYO 08
REASIGNACION DE SARMIENTO RAVELLO, JUAN, SEGUN RD.USE.07.Nº 07897.
REUBICACION DE PLAZA VACANTE / RD Nº 1617-2004-UGEL.07.
REUBICACION DE PLAZA VACANTE, SEGUN RD.UGEL.07 Nº 4529-04.
CESE DE : MANTILLA CARRANZA, JUANA VIVIANA, Resolución Nº 1421-08
AP05MAY08
CESE POR FALLECIMIENTO DE: MORALES RUIZ, ANA MARIA, Resolución Nº
03947-2013-UGEL07.
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: RIOS CRUZ DE QUIROZ, ANA TEODORA,
Resolución Nº 002599-2013-UGEL.07
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 1199-2009
CAP. RS.Nº 280-2001-ED.
CAP.RS.Nº 280-2001-ED.
CAP. RS. Nº 280-2001-ED.
CAP.RS.Nº 280-2001-ED.
CAP.RS.Nº 280-2001-ED.
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 1199-2009
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 1994-2009
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 01994-2009
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 0532-2012-UGEL07.
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RDU7. N° 004227-2011
CESE A SOLICITUD DE: DIAZ QUINTANA, OLINDA ANTONINA, Resolución Nº
2477-2010
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº RDU7. N° 004227-2011
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 232-2012.
CAP RS Nº280-2001-ED
99
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
Nº
DRE
3025
LIMA
METROPOLITANA
3026
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
I.E. PARROQUIAL NIÑO JESUS DE PRAGA - CHORRILLOS
CHORRILLOS
E.B.R.
3027
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
I.E. PARROQUIAL NIÑO JESUS DE PRAGA - CHORRILLOS
CHORRILLOS
3028
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
I.E. PARROQUIAL 34 FE Y ALEGRIA
3029
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
3030
LIMA
METROPOLITANA
3031
UGEL
VACANTE
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
786881917113
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
PRIMARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
781881915113
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
E.B.R.
PRIMARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
781881915116
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
CHORRILLOS
E.B.R.
PRIMARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
781861915117
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
I.E. PARROQUIAL 34 FE Y ALEGRIA
CHORRILLOS
E.B.R.
PRIMARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
786801910117
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
07 - SAN BORJA
I.E.I. Nº 570 INTEGRACION - CHORRILLOS
CHORRILLOS
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
781871914119
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
I.E. 7075 JUAN PABLO II - CHORRILLOS
CHORRILLOS
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783801114114
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
3032
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
I.E.I. MILAGRITOS DE JESUS (EX 3 DE OCTUBRE)CHORRILLOS
CHORRILLOS
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
781841919115
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
3033
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
I.E.I. Nº 563 SANTISIMO DIVINO NIÑO JESUS CHORRILLOS
CHORRILLOS
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
781811916119
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
3034
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
I.E. 6075 JOSE MARIA ARGUEDAS - CHORRILLOS
CHORRILLOS
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
784801919111
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
3035
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
I.E. 7066 ANDRES AVELINO CACERES - CHORRILLOS
CHORRILLOS
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783871114112
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
3036
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
I.E.I. VIRGEN MARÍA MADRE DE LOS NIÑOS (EX Nº 521) CHORRILLOS
CHORRILLOS
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
781811918110
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
3037
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
I.E.I. VIRGEN MARÍA MADRE DE LOS NIÑOS (EX Nº 521) CHORRILLOS
CHORRILLOS
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
781831916110
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
3038
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
I.E.I. SANTA ISABEL DE VILLA - CHORRILLOS
CHORRILLOS
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
786821910114
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
3039
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
I.E.I. 581 LUIS FELIPE DE LAS CASAS - CHORRILLOS
CHORRILLOS
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
781871910111
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
3040
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
I.E.I. MILAGRITOS DE JESUS - CHORRILLOS
CHORRILLOS
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
784871915111
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
3041
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
I.E. Nº 7077 LOS REYES ROJOS - CHORRILLOS
CHORRILLOS
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783831110115
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
3042
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
I.E. Nº 7077 LOS REYES ROJOS - CHORRILLOS
CHORRILLOS
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
784811918112
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
3043
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
I.E.I. CAPULLITOS DE JESUS - CHORRILLOS
CHORRILLOS
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
781841918114
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
3044
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
I.E. 7076 LAS BRISAS DE VILLA (EX 576) - CHORRILOS
CHORRILLOS
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783821118115
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
3045
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
I.E. 7076 LAS BRISAS DE VILLA (EX 576) - CHORRILOS
CHORRILLOS
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783891119115
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
3046
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
I.E. 6075 JOSE MARIA ARGUEDAS - CHORRILLOS
CHORRILLOS
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783801116118
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
3047
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
I.E. 6075 JOSE MARIA ARGUEDAS - CHORRILLOS
CHORRILLOS
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783801117111
PROFESOR
30 HORAS
FUNCION PSICOLOGO
PLAZA
ORGANICA
3048
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
I.E. 7037 ARIOSTO MATELLINI ESPINOZA
CHORRILLOS
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783821113117
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
3049
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
I.E. 7037 ARIOSTO MATELLINI ESPINOZA
CHORRILLOS
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783851113112
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
3050
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
I.E. 7037 ARIOSTO MATELLINI ESPINOZA
CHORRILLOS
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783851113113
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
3051
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
I.E. 7037 ARIOSTO MATELLINI ESPINOZA
CHORRILLOS
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783851113115
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
3052
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
I.E. 7037 ARIOSTO MATELLINI ESPINOZA
CHORRILLOS
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783851113119
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
3053
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
I.E. 7075 JUAN PABLO II - CHORRILLOS
CHORRILLOS
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
784841915110
PROFESOR
30 HORAS
FUNCION PSICOLOGO
PLAZA
ORGANICA
CHORRILLOS
E.B.R.
NIVEL / CICLO
INICIAL
CARGO
JOR. LAB.
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
TIPO DE
VACANTE
TIPO
I.E. PRIMEROS PASOS - CHORRILLOS
DISTRITO
CODIGO NEXUS
CARACTERISTICAS
07 - SAN BORJA
NOMBRE
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
CESE A SOLICITUD DE: BRAVO ZARATE, ISELA ISABEL, Resolución Nº 11722010
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: SEMINARIO SHELTON, LUISA ELENA,
Resolución Nº 002548-2013-UGEL.07
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: ARICA LAOS, MARIA CAROLA, Resolución Nº
002510-2013-UGEL.07
CESE A SOLICITUD DE: GALVAN AYALA, LUZ FRANCISCA, Resolución Nº
000980-2013-UGEL.07
RD 1733-2006 APROBACION PAP-2006 (CESE DE LIANE DELSUC LIPMAN
RD.0320-03 UGEL.07) PLAZA DESBLOQUEADA
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 01330-2013-UGEL07.
CESE POR SEPARACION DEFINITIVA DE: REYNA PACHECO, ERIKA ZINKA,
Resolución Nº 4173-2011
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:HERMOZA IBAÑEZ, MARIA
NELA, Resolución N° 003605-2012
REASIGNACION POR RUPTURA DE RELACIONES HUMANAS DE:PECHO TITO,
MARIA MARLENE, Resolución N° 03322-2013-UGEL07.
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 01495-2012-UGEL07.
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 003214-2013-UGEL.07
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:CALLE RONCALLA, MARIA DEL
PILAR, Resolución N° 0479-2013-UGEL.07
CESE A SOLICITUD DE: ZAMORA DOMINGUEZ DE LOPEZ, YOLANDA,
Resolución Nº 003964-2013-UGEL.07
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 0447-2011-UGEL07.
CESE A SOLICITUD DE: VEGA TACO, MARLENIA, Resolución Nº 001777-2013UGEL.07
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 0447-2011-UGEL07.
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 003214-2013-UGEL.07
REASIGNACION POR UNIDAD FAMILIAR DE: CHAHU SALAZAR, YVONNE
ESTHER, Resolución Nº 0388-2013-DRE-CALLAO
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 001330-2013
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 001330-2013-UGEL.07
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:TOMAIRO LENES, ROXANA
CONSUELO, Resolución N° 003605-2012
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: VENTURA AYALA, ANDRES, Resolución Nº
002552-2013-UGEL.07
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 003577-2013-UGEL.07
(1.14)
CESE A SOLICITUD DE: RUIZ PINTO, EDUVIGES HAYDEE, Resolución Nº
001787-2013-UGEL.07
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: LIZARRAGA UZURIAGA DE VALLEJOS, EDNA,
Resolución Nº 002494-2013-UGEL.07
CESE A SOLICITUD DE: DE LAMA CASTILLO, DOMINGA ELIZABETH,
Resolución Nº 001299-2013-UGEL.07
CESE POR FALLECIMIENTO DE: BANDACH LA CRUZ, ABRAHAM SALVADOR,
Resolución Nº 001298-2013-UGEL.07
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: CASTANEDA SEGUIN, ROSA FELICITAS,
Resolución Nº 002565-2013-UGEL.07
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: CENTENO GIL, GUILLERMO RAUL, Resolución
Nº 002484-2013-UGEL.07
100
Nº
DRE
3054
LIMA
METROPOLITANA
3055
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
CEBE Nº 12 BEATO EDMUNDO RICE - CHORRILLOS
3056
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
3057
LIMA
METROPOLITANA
3058
UGEL
NOMBRE
DISTRITO
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
VACANTE
NIVEL / CICLO
CARACTERISTICAS
TIPO
CODIGO NEXUS
CARGO
JOR. LAB.
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
TIPO DE
VACANTE
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
781811915110
PROFESOR
30 HORAS
PSICÓLOGO (SAANEE)
PLAZA
ORGANICA
CHORRILLOS
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
781811915111
PROFESOR
30 HORAS
AUDICION Y LENGUAJE
PLAZA
ORGANICA
CEBE Nº 12 BEATO EDMUNDO RICE - CHORRILLOS
CHORRILLOS
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783831112117
PROFESOR
30 HORAS
MULTIDISCAPACIDAD
PLAZA
ORGANICA
07 - SAN BORJA
CEBE Nº 12 BEATO EDMUNDO RICE - CHORRILLOS
CHORRILLOS
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
786821910112
PROFESOR
30 HORAS
TECNÓLOGO MED. (SAANEE)
PLAZA
ORGANICA
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
CEBE Nº 12 BEATO EDMUNDO RICE - CHORRILLOS
CHORRILLOS
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
786831913110
PROFESOR
30 HORAS
TECNÓLOGO MED. (CEBE)
PLAZA
ORGANICA
3059
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
CEBE Nº 12 BEATO EDMUNDO RICE - CHORRILLOS
CHORRILLOS
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
786871910116
PROFESOR
30 HORAS
AUDIC. Y LENG. (SAANEE)
PLAZA
ORGANICA
3060
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
CEBE Nº 12 BEATO EDMUNDO RICE - CHORRILLOS
CHORRILLOS
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
786871910117
PROFESOR
30 HORAS
TERAPISTA FÍSICO
PLAZA
ORGANICA
3061
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
CEBA BENJAMIN
PRONOEPSA)
CHORRILLOS
E.B.A.
INICIALINTERMEDIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783871112116
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
3062
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
CETPRO SAGRADO CORAZON
CHORRILLOS
E.T.P.
BASICO / MEDIO
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
788891919113
PROFESOR
30 HORAS
CONFECCION TEXTIL
PLAZA
ORGANICA
3063
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
CETPRO SAGRADO CORAZON
CHORRILLOS
E.T.P.
BASICO / MEDIO
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
788871919111
PROFESOR
30 HORAS
BORDADOS
PLAZA
ORGANICA
3064
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
CETPRO SAGRADO CORAZON
CHORRILLOS
E.T.P.
BASICO / MEDIO
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
786891917119
PROFESOR
30 HORAS
COMPUTACION
PLAZA
ORGANICA
3065
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
CETPRO SAGRADO CORAZON
CHORRILLOS
E.T.P.
BASICO / MEDIO
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
786891917113
PROFESOR
30 HORAS
COSMETOLOGIA
PLAZA
ORGANICA
3066
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
CETPRO SAGRADO CORAZON
CHORRILLOS
E.T.P.
BASICO / MEDIO
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
786891917110
PROFESOR
30 HORAS
COMPUTACION
PLAZA
ORGANICA
3067
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
CEBA VILLA MARIA - MIRAFLORES
MIRAFLORES
E.B.A.
INICIALINTERMEDIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
781851910113
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
3068
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
I.E.E. TOÑITO SILVA GUERRERO - MIRAFLORES
MIRAFLORES
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
786891911112
PROFESOR
30 HORAS
AUDICION Y LENGUAJE
PLAZA
ORGANICA
3069
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
I.E.E. TOÑITO SILVA GUERRERO - MIRAFLORES
MIRAFLORES
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
786891911118
PROFESOR
30 HORAS
PSICOLOGIA
PLAZA
ORGANICA
3070
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
CEBE Nº 04 - MIRAFLORES
MIRAFLORES
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
784841919114
PROFESOR
30 HORAS
TECNOLOGO MEDICO - TERAPISTA DE LENGUAJE
PLAZA
ORGANICA
3071
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
CEBE Nº 04 - MIRAFLORES
MIRAFLORES
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
784841919117
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION ESPECIAL - RETARDO MENTAL
PLAZA
ORGANICA
3072
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
CEBE Nº 04 - MIRAFLORES
MIRAFLORES
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
786861911111
PROFESOR
30 HORAS
ASISTENCIA SOCIAL
PLAZA
ORGANICA
3073
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
CEBE Nº 04 - MIRAFLORES
MIRAFLORES
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
786861911115
PROFESOR
30 HORAS
TECNOLOGO MEDICO - TERAPISTA OCUPACIONAL
PLAZA
ORGANICA
3074
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
CEBE Nº 04 - MIRAFLORES
MIRAFLORES
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
786861911119
PROFESOR
30 HORAS
TECNOLOGO MEDICO - TERAPISTA FISICO
PLAZA
ORGANICA
3075
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
I.E.I. 42 ELIZABETH
MIRAFLORES
MIRAFLORES
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
781831916112
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION INICIAL
PLAZA
ORGANICA
3076
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
CEBE INSTITUTO PARA NIÑOS EXCEPCIONALES
SAN BORJA
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
784801919116
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION ESPECIAL
PLAZA
ORGANICA
3077
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
CEBE INSTITUTO PARA NIÑOS EXCEPCIONALES
SAN BORJA
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
784801919117
PROFESOR
30 HORAS
TERAPIA OCUPACIONAL
PLAZA
ORGANICA
3078
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
CEBE INSTITUTO PARA NIÑOS EXCEPCIONALES
SAN BORJA
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
784851919118
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION ESPECIAL
PLAZA
ORGANICA
3079
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
CEBE INSTITUTO PARA NIÑOS EXCEPCIONALES
SAN BORJA
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
786891911110
PROFESOR
30 HORAS
RETARDO MENTAL
PLAZA
ORGANICA
3080
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
CEBE INSTITUTO PARA NIÑOS EXCEPCIONALES
SAN BORJA
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
786891911111
PROFESOR
30 HORAS
TERAPIA DE LENGUAJE
PLAZA
ORGANICA
3081
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
CEBE INSTITUTO PARA NIÑOS EXCEPCIONALES
SAN BORJA
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
786891911113
PROFESOR
30 HORAS
PSICOLOGA
PLAZA
ORGANICA
3082
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
CEBE INSTITUTO PARA NIÑOS EXCEPCIONALES
SAN BORJA
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
786891911116
PROFESOR
30 HORAS
07 - SAN BORJA
CEBE Nº 12 BEATO EDMUNDO RICE - CHORRILLOS
BLOOM
ESPEJO
-
CHORRILLOS
DE
CHORRILLOS
(EX-
MARROQUIN
-
EDUCACION FISICA
PLAZA
ORGANICA
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
CESE POR FALLECIMIENTO DE: PAREDES CONTRERAS, HILDA AGUEDA,
Resolución Nº 002495-2012
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE: OTERO VICTORIO, RAQUEL
ESPERANZA, Resolución Nº 0384-2012-UGEL06.
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: ACOSTA CHUMPITAZ, IRMA FELICITA,
Resolución Nº 002472-2013-UGEL.07
CESE DE PERSONAL NOMBRADO : RODRIGUEZ JAYO, TERESA JESUS,
Resolución Nº 3762
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 3064-2009
REASIGNACION POR EXCEDENCIA DE:ROJAS ORE, JORGE LUIS, Resolución
N° 002436-2013-UGEL.07
RD.2877(REASIG DE CHINCHAY) RD.3790 (MODIFICA PLAZA X ESPECIALIDAD
02-11-06) AL I.E.I 86
CESE POR FALLECIMIENTO DE: ZAVALETA TEJEDO, WILDER TEOBALDO,
Resolución Nº 003301-2012
CESE DE ROSA YOLANDA PONCE VELASQUEZ DE LA FUENTE RD.Nº 29822012
CESE HILDA FIGUEROA BARRIOS DE ORE RD. Nº 1427-2010
CESE LUZ BLONDETT SAROSO RD. Nº 625-91
CESE DE ISABEL BLANCA AGUIRRE MEDINA RD. Nº 2029-97
CESE DE CARMELA CANCHIS DIAZ RD. Nº 1306-92
CESE POR LIMITE DE EDAD DE: CHAVEZ VILLANUEVA, ANA SILVIA,
Resolución Nº 02612-2013-UGEL07.
REASIGNACION DE DOÑA YERIKA MATTOS VILLANUEVA, SEGUN RD USE Nº
233-2002.
REASIGNACION DE DOÑA FRIDA VIRGINIA REBAZA SAITO, SEGUN RDEC Nº
0233-02.
CESE A SOLICITUD DE: MOYA ACEVEDO, LUCIA, Resolución Nº 000846-2010
REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:CONTRERAS RAMIREZ, CAROL,
Resolución N° 0486-2013-UGEL07.
CESE DE PERSONAL NOMBRADO : QUISPE GARCIA, JAIME, Resolución Nº
3786 DEJAR SE
REASIGNACION POR EXCEDENCIA DE:SALVADOR HUAMAN, YONI MARY,
Resolución N° 003400-2011.
POR REUBICACION DE PLAZA VACANTE, SEGUN RD.UGEL.07 Nº 0297-05
CESE A SOLICITUD DE: MARCHENA BAZAN DE HIP, MARTHA CECILIA,
Resolución Nº 04016-2013-UGEL07.
CESE DE ANA DAVILA SANTISTEBAN RD. Nº 1299-2012
CESE DE OLGA MACEDO URETA RD. Nº 00801-2011
CESE DE VICTORIA SORIANO BLMBERG RD. Nº 0829-2012
REASIGNACION DE IRMA HERNANDEZ VELASCO RD. Nº 1635-03 USE 04
REASIGNACION DE RAQUEL ROJAS VARGAS RD. Nº 1216-04
CESE MARY PORTOCARRERO MOGROVEJO RD.Nº 139-2001
CESE DE SUSY SERPA SEVILLA RD. Nº 3252-04
101
Nº
DRE
3083
LIMA
METROPOLITANA
3084
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
CEBE INSTITUTO PARA NIÑOS EXCEPCIONALES
3085
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
3086
LIMA
METROPOLITANA
3087
UGEL
NOMBRE
DISTRITO
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
VACANTE
NIVEL / CICLO
CARACTERISTICAS
TIPO
CODIGO NEXUS
CARGO
JOR. LAB.
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
TIPO DE
VACANTE
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
786891911117
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION ESPECIAL
PLAZA
ORGANICA
SAN BORJA
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
786891911119
PROFESOR
30 HORAS
TRABAJADORA SOCIAL
PLAZA
ORGANICA
522 MARIA INMACULADA
SAN BORJA
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
781881919113
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
07 - SAN BORJA
7083 MANUEL GONZALES PRADA
SAN BORJA
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
784871915119
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
7083 MANUEL GONZALES PRADA
SAN BORJA
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
784891915119
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
3088
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
CEBE MARIA AUXILIADORA
SAN BORJA
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
786851911118
PROFESOR
30 HORAS
TECNOLOGO MEDICO
PLAZA
ORGANICA
3089
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
CEBE MARIA AUXILIADORA
SAN BORJA
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
786851911112
PROFESOR
30 HORAS
TECNOLOGO FISICO
PLAZA
ORGANICA
3090
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
CEBE MARIA AUXILIADORA
SAN BORJA
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
784811918115
PROFESOR
30 HORAS
TRABAJADORA SOCIAL
PLAZA
ORGANICA
3091
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
CEBE MARIA AUXILIADORA
SAN BORJA
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
781841915110
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION
(SAANEE)
3092
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
CEBE MARIA AUXILIADORA
SAN BORJA
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
783891111115
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION ESPECIAL RETARDO MENTAL
PLAZA
ORGANICA
3093
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
PARROQUIAL MADRE ADMIRABLE
SAN LUIS
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
786871917114
PROFESOR
30 HORAS
RETARDO MENTAL
PLAZA
ORGANICA
3094
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
PAENFTS
SAN LUIS
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
786801911114
PROFESOR
30 HORAS
DANZAS
PLAZA
ORGANICA
3095
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
PAENFTS
SAN LUIS
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
784891916116
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
3096
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
PAENFTS
SAN LUIS
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
784871916118
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
3097
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
PAENFTS
SAN LUIS
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
784871916114
PROFESOR
30 HORAS
COMPUTACION
PLAZA
ORGANICA
3098
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
PAENFTS
SAN LUIS
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
784871916111
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
3099
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
1216 MIGUEL GRAU SEMINARIO
SAN LUIS
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783801117110
PROFESOR
30 HORAS
FUNCIÓN PSICÓLOGO
PLAZA
ORGANICA
3100
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
0083 SAN JUAN MACIAS
SAN LUIS
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783861116115
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
3101
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
1204 VILLA JARDIN
SAN LUIS
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
786841913112
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
3102
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
CEBE CERCIL - SURCO
SANTIAGO DE
SURCO
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
786811913112
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION ESPECIAL - CEGUERA Y VISION SUB
NORMAL
PLAZA
ORGANICA
3103
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
CEBE CERCIL - SURCO
SANTIAGO DE
SURCO
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
786811913114
PROFESOR
30 HORAS
PSICOLOGIA - SAANEE
PLAZA
ORGANICA
3104
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
CEBE CERCIL - SURCO
SANTIAGO DE
SURCO
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
786811913115
PROFESOR
30 HORAS
COMPUTACION E INFORMATICA
PLAZA
ORGANICA
3105
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
CEBE CERCIL - SURCO
SANTIAGO DE
SURCO
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
786831917110
PROFESOR
30 HORAS
TRABAJO SOCIAL
PLAZA
ORGANICA
3106
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
CEBE CERCIL - SURCO
SANTIAGO DE
SURCO
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
786831917113
PROFESOR
30 HORAS
TECNOLOGO MEDICO - TERAPIA OCUPACIONAL
PLAZA
ORGANICA
3107
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
CEBE CERCIL - SURCO
SANTIAGO DE
SURCO
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
786831917116
PROFESOR
30 HORAS
MATEMATICA - SAANEE
PLAZA
ORGANICA
3108
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
CEBE CERCIL - SURCO
SANTIAGO DE
SURCO
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
786831917117
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION FISICA - ORIENTACION Y MOVILIDAD
PLAZA
ORGANICA
3109
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
CEBE Nº 09 "SAN FRANCISCO DE ASIS" - SURCO
SANTIAGO DE
SURCO
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
783831112119
PROFESOR
30 HORAS
RETARDO MENTAL - MULTIDISCAPACIDAD
PLAZA
ORGANICA
3110
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
CEBE Nº 09 "SAN FRANCISCO DE ASIS" - SURCO
SANTIAGO DE
SURCO
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
783851112110
PROFESOR
30 HORAS
RETARDO MENTAL - MULTIDISCAPACIDAD
PLAZA
ORGANICA
3111
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
CEBE Nº 09 "SAN FRANCISCO DE ASIS" - SURCO
SANTIAGO DE
SURCO
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
785831111110
PROFESOR
30 HORAS
TERAPISTA FISICO
PLAZA
ORGANICA
07 - SAN BORJA
CEBE INSTITUTO PARA NIÑOS EXCEPCIONALES
SAN BORJA
ESPECIAL
RETARDO
MENTAL
PLAZA
ORGANICA
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
CESE DE JOSE VIANA PEREZ RD. Nº 04-05
CESE DE MOPNICA OSHIRO OSIHIRO RD. Nº 3271-06
CESE POR LIMITE DE EDAD DE NOEMI SAAVEDRA CANO RD. Nº 2561-2013UGEL.07
CESE DE ELISA POMA FERNANDEZ RD. Nº 2535-2013-UGEL,07
CESE DE CLARA SHUAN DONAYRE RD. Nº 2479-2013-UGEL.07
REUBICACION DE PLAZA VACANTE RD. Nº 0992-2005
CESE DE OLA AURORA VALDIVIA GUTIERREZ RD. Nº 0425-2005
CESE DE ISABEL VALENCIA UGAZ RD.Nº 1831-2010
CESE DE EVER AGUSTIN VALVERDE POLO RD.Nº 0973-2013-UGEL,07
REASIGNACION DE MARIA TERESA RONDON TARAZONA RD. Nº 1214-2013UGEL,07
REUBICACION DE PLAZA VACANTE RD. Nº 2080-2004
CESE DE VANESSA B. MATOS RAMOS RD.Nº 0739-2003
CESE DE ANA BUSTINZA PAUCAR RD. Nº 2316-2013
CESE DE JORGE LUIS JAIME CARDENAS RD. Nº 2298-2013
SEPARACION DE ELIZABETH MENDOZA QUIROZ RD. Nº 4079-2011
REASIGNACION POR RUPTURA DE RELACIONES DE JORGE LUIS ROJAS ORE
RD. Nº 0842-2010
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 02475-2012-UGEL07.
CESE DE LUCERO ARBOLEDA RAMIREZ RD. Nº 3052-2013-UGEL.07
REUBICACION DE PLAZA VACANTE RD. Nº 2475-2012-UGEL,07
CAP.RS.Nº 280-2001-ED - RD Nº0869
:INCREMENTO DEL AÑO 1989, SEGÚN RD Nº 902-89
CAP.RS.Nº 280-2001-ED
:CAP RS Nº 280-2001-ED. - RD Nº0699
POR CESE DE ISOLINA VELASQUEZ, SEGUN RD.USE.07.Nº 134-88
POR CESE DE LIVIA TOLEDO, CLIMACO JUAN/, SEGUN RD.UGEL.07 Nº: 05152004
REASIGNACION INTER-REGION (TRUJILLO) DE : ALFARO ARA UJO, GLADIS
JANNETTE, RD. Nº 5122-03
CESE A SOLICITUD DE: MENDOZA ALVARADO, DILCIA RENEE, Resolución Nº
RDU7. N°000872-2009
CESE A SOLICITUD DE: ALIAGA CRUZ, ROSAELVIRA, Resolución Nº RDU7.
N°001626-2009
ADECUACION DE PLAZA: Resolución Nº 003495-2011
102
Nº
DRE
3112
LIMA
METROPOLITANA
3113
LIMA
METROPOLITANA
3114
UGEL
NOMBRE
DISTRITO
II.EE.
MODALIDAD /
FORMA
VACANTE
NIVEL / CICLO
CARACTERISTICAS
TIPO
CODIGO NEXUS
CARGO
JOR. LAB.
AREA CURRICULAR / ESPECIALIDAD
TIPO DE
VACANTE
CEBE Nº 09 "SAN FRANCISCO DE ASIS" - SURCO
SANTIAGO DE
SURCO
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
786871910110
PROFESOR
30 HORAS
CEGUERA Y BAJA VISION
PLAZA
ORGANICA
07 - SAN BORJA
CEBE Nº 09 "SAN FRANCISCO DE ASIS" - SURCO
SANTIAGO DE
SURCO
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
786871910112
PROFESOR
30 HORAS
RETARDO MENTAL - MULTIDISCAPACIDAD
PLAZA
ORGANICA
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
CEBE Nº 09 "SAN FRANCISCO DE ASIS" - SURCO
SANTIAGO DE
SURCO
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
786871910114
PROFESOR
30 HORAS
CEGUERA Y BAJA VISION
PLAZA
ORGANICA
3115
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
CEBE Nº 09 "SAN FRANCISCO DE ASIS" - SURCO
SANTIAGO DE
SURCO
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
786871910115
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION FISICA - ORIENTACION Y MOVILIDAD
AVD
PLAZA
ORGANICA
3116
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
CEBE Nº 09 "SAN FRANCISCO DE ASIS" - SURCO
SANTIAGO DE
SURCO
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
786871910118
PROFESOR
30 HORAS
PSICOLOGIA
PLAZA
ORGANICA
3117
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
CEBE Nº 09 "SAN FRANCISCO DE ASIS" - SURCO
SANTIAGO DE
SURCO
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
786891910116
PROFESOR
30 HORAS
RETARDO MENTAL - MULTIDISCAPACIDAD
PLAZA
ORGANICA
3118
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
CEBE Nº 09 "SAN FRANCISCO DE ASIS" - SURCO
SANTIAGO DE
SURCO
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
786891910117
PROFESOR
30 HORAS
TERAPISTA DE LENGUAJE - MULTIDISCAPACIDAD
PLAZA
ORGANICA
3119
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
CEBE SURCO
SANTIAGO DE
SURCO
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783861119117
PROFESOR
30 HORAS
TECNOLOGO - TERAPISTA DE LENGUAJE
PLAZA
ORGANICA
3120
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
CEBE SURCO
SANTIAGO DE
SURCO
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
786871918114
PROFESOR
30 HORAS
TECNOLOGO - TERAPISTA FISICO
PLAZA
ORGANICA
3121
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
CEBE SURCO
SANTIAGO DE
SURCO
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
786871918115
PROFESOR
30 HORAS
TECNOLOGO - TERAPISTA OCUPACIONAL
PLAZA
ORGANICA
3122
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
I.E. 7058 MARIA DE FATIMA - SANTIAGO DE SURCO
SANTIAGO DE
SURCO
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
781891912110
PROFESOR
30 HORAS
3123
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
I.E. 7058 MARIA DE FATIMA - SANTIAGO DE SURCO
SANTIAGO DE
SURCO
E.B.R.
PRIMARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
786821911115
PROFESOR
30 HORAS
PSICOLOGIA
PLAZA
ORGANICA
3124
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
I.E. 7068 ABRAHAM ROLDAN POMA - SURCO
SANTIAGO DE
SURCO
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
781851912111
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION INICIAL
PLAZA
ORGANICA
3125
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
I.E. 7068 ABRAHAM ROLDAN POMA - SURCO
SANTIAGO DE
SURCO
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783821117112
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION INICIAL
PLAZA
ORGANICA
3126
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
I.E. VICTORIA BARCIA BONIFFATTI - SURCO
SANTIAGO DE
SURCO
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783891112114
PROFESOR
30 HORAS
EDUCACION INICIAL
PLAZA
ORGANICA
3127
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
SAN VICENTE DE PAUL
SURQUILLO
E.B.R.
PRIMARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
781851915118
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
3128
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
SAN VICENTE DE PAUL
SURQUILLO
E.B.R.
PRIMARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
781801915119
PROFESOR
30 HORAS
PRIMARIA
PLAZA
ORGANICA
3129
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
SANTA MARIA GUADALUPE
SURQUILLO
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
786861911117
PROFESOR
30 HORAS
AUDICION Y LENGUAJE
PLAZA
ORGANICA
3130
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
SANTA MARIA GUADALUPE
SURQUILLO
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
784871919114
PROFESOR
30 HORAS
RETARDO MENTAL
PLAZA
ORGANICA
3131
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
SANTA MARIA GUADALUPE
SURQUILLO
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
CONVENIO
POLIDOCENTE
COMPLETO
784871919110
PROFESOR
30 HORAS
AUDICION Y LENGUAJE
PLAZA
ORGANICA
3132
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
53 MI NIÑITO JESUS
SURQUILLO
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
781841918117
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
3133
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
079 VIRGEN DEL CARMEN
SURQUILLO
E.B.R.
INICIAL
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
781861918110
PROFESOR
30 HORAS
INICIAL
PLAZA
ORGANICA
3134
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
PRITE ALEGRIA EN EL CORAZON
SURQUILLO
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
781851911113
PROFESOR
30 HORAS
TERAPIA OCUPACIONAL
PLAZA
ORGANICA
3135
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
PRITE ALEGRIA EN EL CORAZON
SURQUILLO
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
784861919112
PROFESOR
30 HORAS
TERAPIA DE LENGUAJE
PLAZA
ORGANICA
3136
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
PRITE ALEGRIA EN EL CORAZON
SURQUILLO
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
786881910114
PROFESOR
30 HORAS
TERAPIA FISICA
PLAZA
ORGANICA
3137
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
CEBE SURQUILLO
SURQUILLO
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783871115115
PROFESOR
30 HORAS
TRABAJADORA SOCIAL (SAANEE)
PLAZA
ORGANICA
3138
LIMA
METROPOLITANA
07 - SAN BORJA
CEBE SURQUILLO
SURQUILLO
E.B.E.
INICIAL /
PRIMARIA
ESTATAL
POLIDOCENTE
COMPLETO
783881112111
PROFESOR
30 HORAS
TECNOLOGO FISICO
PLAZA
ORGANICA
07 - SAN BORJA
EDUCACION FISICA
PLAZA
ORGANICA
MOTIVO VACANTE
OBSERVACIONES
POR CESE DE DOÑA DOLORES RAMOS SARRIA, SEGUNRD USE.10 Nº 109092
CAP RS Nº 280-2001-ED.
POR REASIGNACION DE DOÑA ELIZABETH DAVALOS, SEGUN RDU Nº 88792.
POR REASIGNACION DE DOÑA MONICA VILLA CUSI , SEGUN RDU Nº 179-96
POR REUBICACION DE PLAZA, SEGUN RD USE.10 Nº 194-96
CESE DE PERSONAL NOMBRADO : VILCAPOMA FUERTES, JOEL, Resolución
Nº 842-2007-U7
POR CESE DE DOÑA DOLORES FRANQUELO MOLINA, SEGUN RD USE.07 Nº
0013-2001
REASIGNACION POR UNIDAD FAMILIAR DE: LUCAR SOTOMAYOR, GLORIA
ESTHER, Resolución Nº 0734-2012-UGEL02.
POR CESE DE DON NICASIO BUSTINZA TACCA, SEGUN RD. 1976-2001
REUBICACION Y/O ADECUACION DE PLAZA VACANTE : RD. UGEL.07 Nº24262006
ADECUACION DE PLAZA: Resolución Nº 02376-2012-UGEL07.
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 003577-2013-UGEL.07
(1.2.)
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 001330-2013-UGEL.07
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 4491-13-UGEL.07
(ANEXO 01)
CESE A SOLICITUD DE: ARRIOLA GALARZA, LUZ AURORA, Resolución Nº
01784-2013-UGEL07.
CESE LUZ CASTILLA MEDINA RG.Nº 189-2011-G-DSEJ-MD
CESE DE CARMEN ALMEYDA BARZOLA RD. Nº 047-2011-G-DSEJ-MD
CEDE DE JORGE ALBERTO DIAZ MEJIA RD. Nº 1451-2003
CESE DE RAQUEL CANDIA ZAVALETAS RD. Nº 1304-2013
CESE DE MARIA VICTORIA CUYA PEREZ RD. Nº 0062-2010
CESE POR LIMITE DE EDAD DE BERTHA FERNANDEZ ELIAS RD. Nº 25392013-UGEL.07
REASIGNACION DE ENMA BEJARANO ROMA DR.Nº 479-2013-UGEL.07
REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución Nº 001495-2011
CESE DE ROSARIO SEJURO DE UGARTE RD. Nº 2965-2012-UGEL,07
REUBICACION DE PLAZA VACANTE RD Nº 232-2012
REUBICACION DE PLAZA VACANTE RD. Nº 3279-20013-UGEL,07
REUBICACION DE PLAZA VACANTE RD. Nº 3279-20013-UGEL,07
103
Descargar
Fichas aleatorios
Crear fichas