Butlletí AEQT - Facultat de Química

Anuncio
1977 – 2007 AEQT 30 anys
Any IV - Nº 160
Butlletí AEQT
12.01.07
Notícies, activitats i informacions d’interès per a una difusió lliure sobre el sector químic de Tarragona
Sumari
NOTÍCIES DE L’AEQT
L’AEQT recolza la reivindicació viària de l’Ebre
Fernando Galbis, nuevo Director General de FEIQUE
OPINIÓ
30 anys!
NOTÍCIES DE LES ASSOCIADES
Ercros substitueix el transport de sosa en cisternes per un rack
Fundació Tallers de Catalunya colabora en las Cestas Navideñas de Dow Ibérica
NOTÍCIES DEL SECTOR
Una nova zeolita amb possibles aplicacions en la indústria petroquímica
ANAIP celebrará a lo largo de 2007 su 50 aniversario
NOTÍCIES D’INTERÈS
Una red de corresponsales velará por la seguridad energética desde principios de año
Enric Banda, nou president del lobby europeu en política científica EUROSCIENCE
Las empresas aumentaron un 9,2% su gasto en I+D+i
MEDI AMBIENT - ENERGIA
La gestió dels residus d’aparells elèctrics i electrònics es consolida a Catalunya
Un estudio dice que el 81% de los españoles son “respetuosos con el medio ambiente“ en el trabajo
CIÈNCIA I TECNOLOGIA
Cloro más allá de la Tierra
Publicada la primera convocatoria del Programa marco para la Innovación y la Competitividad
CURIOSITATS, DIVERSOS I RECOMANACIONS
Qué piensan las empresas sobre sus reportes sociales
Un web malagueño calcula emisiones de CO2 de un viaje y las compensa apadrinando árboles
AGENDA
Tesi doctoral, divendres dia 12
Curs de formació en un innovador mètode d’anàlisi de risc industrial
MONOGRÀFICS I TREBALLS ESPECIALS
La química como base de los grandes hitos de la medicina
12.01.07
Butlletí AEQT 160
1
1977 – 2007 AEQT 30 anys
NOTÍCIES DE L’AEQT
L’AEQT recolza la reivindicació viària de l’Ebre
L’Associació va participar en la reunió reivindicativa del desdoblament de la N-420, des de Gandesa a Móra,
Falset i Reus ja que és una bona oportunitat per incrementar la competitivitat del territori, i de manera directa
afecta al polígon de Flix.
Des de l’Associació es defuig la controvèrsia generada en relació al traçat, tota vegada que les dues propostes
afecten administracions diferents (la Generalitat en el cas de l’Eix de l’Ebre i l’espanyola la N-420). El que interessa és no perdre l’oportunitat i, si cal, des de Mora es poden impulsar les dues propostes per vertebrar millor
el territori i incrementar la competitivitat de les Terres de l’Ebre i del Camp de Tarragona
Fernando Galbis, nuevo Director General de FEIQUE
Desde comienzos de año, Fernando Galbis, quien hasta ahora ocupaba la dirección de la Unidad de Negocio de
Poliolefinas en la multinacional española Repsol YPF, asumie la Dirección General de la Federación Empresarial de la Industria Química Española (FEIQUE).Galbis sustituye en el cargo a Juan José Nava Cano -quien a
partir de dicha fecha asumirá la asesoría de los Órganos de Gobierno de la Federación- y dirigirá un sector
compuesto por más de 3.600 empresas que, con un valor de producción superior a 38.000 millones de Euros,
genera actualmente el 10% del Producto Industrial Bruto de la economía española y más de 500.000 empleos.
Trayectoria de Fernando Galbis
Licenciado en Ciencias Químicas, es Máster por el IESE en Desarrollo de Directivos y en Desarrollo de Alta Dirección, así como por la Escuela de Organización Industrial en Dirección Comercial y Marketing, y en Comercio
Exterior. Ha desarrollado toda su carrera profesional en Repsol YPF, ocupando sucesivamente los cargos de
Jefe de Producto, Jefe de Ventas, Director de Plásticos y Director General de Poliolefinas, hasta su nombramiento en 2000 como Director de Unidad de Negocio, puesto que ocupa en la actualidad
Tras la elección el pasado 15 de noviembre de Fernando Iturrieta como Presidente de la Federación y el nombramiento en la misma fecha de los tres vicepresidentes, la cúpula directiva de la Federación completa su renovación, cuya estructura presenta el perfil que sigue.
Presidente: Fernando Iturrieta (Director General de CEPSA)
Director General: Fernando Galbis
Vicepresidentes
Antonio Zabalza (Presidente del Grupo Ercros y de FEDEQUIM)
Antón Valero (Presidente de Dow Chemical)
Rafael Juste (Vicepresidente de Farmaindustria)
OPINIÓ
30 anys
La societat mediàtica ens ha habituat a celebrar els canvis de dècada, afegint-ho a les clàssiques noces de plata, argent, diamant o el segle. Enguany s’escauen els 30 de constitució de l’AEQT, un record que porta aparellat
els anys de democràcia, ja que va ser a partir de les primeres eleccions generals després la dictadura (el 15 de
juny de 1977) que amb la modificació de la llei es van poder constituir associacions.
Com en qualsevol empresa o entitat, també en les persones, aquests canvis són motius de celebració. En el cas
de l’AEQT, els 30 anys s’aborden amb la renovació de l’esperit amb que es va constituir l’entitat, i adequada a la
realitat del context actual, tan diferent del de l’època. En properes edicions del butlletí s’aniran donant a conèixer
els eixos que marcaran 2007, i els aspectes més específics de l’efemèride.
NOTÍCIES DE LES AFILIADES
Ercros substitueix el transport de sosa en cisternes per un rack
Ercros ha posat en servei un sistema per transportar sosa càustica i dicloroetà (EDC) entre el port de Tarragona
i els centres fabrils de Vila-seca, a través de canonades d’uns 8 km de llarg.
Gràcies a aquest nou sistema, s’evitarà la circulació de 8.000 cisternes anuals entre el complex i el port, la qual
cosa suposa una important reducció d’emissions de CO2 i l’eliminació del risc d’abocament inherent al transport
per carretera de mercaderies tòxiques o perilloses. L’empresa guanya també flexibilitat en la logística dels moviments dels productes transportats i redueix costos de fabricació.
Les canonades han estat construïdes pel consorci Distribució per Xarxa de Productes Químics, Dixquímics, en
el qual hi participa Ercros, i han suposat una inversió de 3,55 milions d’euros i un any de treball. Aquestes canonades es troben en eríode de proves des del darrer trimestre de l’any passat.
Ercros és el primer fabricant a Espanya de sosa càustica, producte que es fa servir com a producte bàsic en la
indústria de l’alumini, dels sabons i detergents i del paper, principalment. Mentre que l’EDC és una matèria pri12.01.07
Butlletí AEQT 160
2
1977 – 2007 AEQT 30 anys
mera en el procés industrial de fabricació del PVC, producte amb el qual Ercros té una quota del 21% del mercat
de la Península ibèrica.
Fundació Tallers de Catalunya colabora en las Cestas Navideñas de Dow Ibérica
Este año las cestas de Navidad para empleados de Dow Ibérica han sido elaboradas por miembros de la Fundació Tallers de Catalunya con discapacidad psíquica.
El trabajo de montar las cestas de Dow Chemical Ibérica se ha incluido dentro del Servicio de Orientación y de
Integración laboral de Onada Serveis, que pretende que las personas con discapacidad psíquica que asisten al
Centro desarrollen la habilidad necesaria para poder conseguir después un puesto de trabajo estable.
Dow Chemical mantiene una relación de colaboración frecuente con la Fundación Talleres de Catalunya. El trabajo de esta entidad es valorado como positivo y eficaz por ayudar al colectivo de adultos con disminuciones
psíquicas a poder realizar un trabajo y obtener una ocupación.
El día 21 de diciembre se entregaron a los colaboradores unas cestas de Navidad igual que las que ellos han
confeccionado y empaquetado para los empleados de Dow, agradeciendo de esta manera la tarea desarrollada. Estuvo presente Esperanza Picó, gerente de la Fundació Tallers de Catalunya de Tarragona quien tuvo palabras muy positivas hacia esta colaboración
NOTÍCIES DEL SECTOR
Una nova zeolita amb possibles aplicacions en la indústria petroquímica
Un equip del CSIC a València ha desenvolupat una nova zeolita que podria aplicar-se a la indústria petroquímica com a catalitzador. La troballa podria ser útil també per a la indústria farmacològica per controlar
l’alliberament dels fàrmacs i en l’electrònica per a microxips.
La zeolita ITQ-33, els porus de la qual arriben a un diàmetres de 1,24 nanòmetres (0,2 més que els de major
grandària desenvolupats fins ara), permetrà millorar la funció d’aquest material com a catalitzador, és a dir, multiplicar la seva utilitat per accelerar o alentir una reacció química, romanent ell mateix inalterat, gràcies al seu caràcter porós. Aquest avanç aporta a la zeolita major capacitat catalítica, mantenint una gran estabilitat a altes
temperatures. Amés d’aquestes característiques, ITQ-33 presenta una elevada acidesa superficial, així com elevada estabilitat tèrmica, que la converteix en un catalitzador específic per a processos industrials.
ANAIP celebrará a lo largo de 2007 su 50 aniversario
Fue creada en 1957 como Agrupación Nacional Autónoma de Industriales de Plásticos, al abrigo del entonces Sindicato Vertical de Industrias Químicas. Con la
llegada de la democracia, y la consiguiente desaparición de
aquel Sindicato, las empresas que hasta entonces formaban
parte de ANAIP constituyeron, en junio de 1977, la
Asociación Española de Industriales de Plásticos, manteniendo las mismas siglas de ANAIP, ya por entonces muy conocidas.
A lo largo de estos 50 años la labor de ANAIP, apoyando el desarrollo de la industria de plásticos, ha sido
fundamental.
ANAIP ha trabajado intensamente en el impulso de la calidad, como lo demuestra el hecho de que una tubería de PVC, fue el primer producto certificado en España con marca de calidad. Corría el año 1971, y
aún faltaban 15 años, hasta 1986, para que se creara AENOR, la Asociación Española de Normalización y
Certificación, en cuya creación también participó muy activamente, e impulso la creación de los comités
técnicos de normalización y certificación de plásticos, gestionando, desde entonces, sus secretarías por
delegación de AENOR.
En 1974 ANAIP comienza el desarrollo de la estadística de datos del sector, que pronto se consolida como una referencia de la evolución del mismo. En 1983 una misión de empresarios de ANAIP visitó
China, siendo una de las primeras delegaciones occidentales que visitó aquel país después de su apertura, y su labor de apoyo a la internacionalización de las empresas del sector ha continuado hasta hoy.
ANAIP fue una de las asociaciones nacionales de plásticos impulsora de la Asociación Europea de
Transformadores de Plásticos EuPC, y del CIPAD, Council International Plastics Association Directors, de
las que es miembro activo.
Siempre preocupada por el medio ambiente, en 1.972 publicó el libro “Los plásticos y la sociedad”, y en
1991 se creó la Fundación Española de los Plásticos para la Defensa del Medio Ambiente, hoy disuelta.
Posteriormente, en Noviembre de 1996 se fundó, también en su seno, la sociedad CICLOPLAST para poner en marcha las exigencias de la Directiva de envases y sus residuos.
Todo ello y más, se recogerá en la “Memoria de 50 años” que está preparando ANAIP. Esta es una de las
muchas actividades programadas para celebrar su cincuentenario, y de las que iremos informando en
12.01.07
Butlletí AEQT 160
3
1977 – 2007 AEQT 30 anys
próximos boletines. El logotipo conmemorativo del aniversario, recordará esta efemérides a lo largo de
2007.
NOTÍCIES D’INTERÈS
Una red de corresponsales velará por la seguridad energética desde principios de año
El Consejo Europeo ha aprobado la creación de una red de corresponsales de seguridad energética, a comienzos de este año, como instrumento básico para recopilar y elaborar información geopolítica y relativa a la energía. En esta misma línea, la red servirá como modo de alerta rápida para apoyar la estrategia global de la UE y
garantizar la seguridad del suministro de energía.
Precisamente este último punto es el que más preocupa a los líderes europeos, que han aprovechado la coyuntura para reafirmarse en la idea de que el desafío que la UE tiene por delante puede utilizare para impulsar su
construcción, y que el riesgo de la dependencia exterior no es sólo un problema, sino que además representa
una oportunidad. Para algunos, como es el caso del presidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, el del
club comunitario es un problema de "descarbonificación que necesita una respuesta tecnológica que los Veinticinco están preparados para dar”.
Por otro lado, para garantizar la existencia de recursos, los líderes europeos apuestan por la mejora de la cooperación con los grandes países productores, de tránsito y consumidores; la realización de un mercado interior
de la energía interconectado, transparente y no discriminatorio, con normas armonizadas; el desarrollo de la cooperación para hacer frente a situaciones de emergencia y el desarrollo de fuentes energéticas nacionales.
En primavera el Consejo Europeo desarrollará las prioridades dentro del plan energético general para Europa,
que incluirá aspectos exteriores, mientras que se espera un estudio de Bruselas. También se debatirá, dada la
necesidad de inversiones en energía, un enfoque integrado con miras a una política energética segura, respetuosa del medio ambiente y competitiva.
Enric Banda, nou president del lobby europeu en política científica EUROSCIENCE
L'actual director de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), Enric Banda, ha estat elegit
president de la fundació europea promotora del desenvolupament científic Euroscience (ES), succeint en el càrrec al físic Jean-Patrick Connerade, professor a l'Imperial College de Londres. ES
(http://www.euroscience.org), fundada el 1997 i amb més de 2.100 membres de 40 països, entre científics,
gestors de la recerca, polítics i empresaris, opera com a grup de debat i lobby en política científica a nivell continental amb l'objectiu de crear un espai de recerca europeu integrat.
Una de les activitats emblemàtiques d'ES és l'Euroscience Open Forum (ESOF); aquest esdeveniment ha esdevingut la més gran reunió multidisciplinària de científics, promotors i gestors de la recerca d' Europa. La seva tercera edició -ESOF2008-, coordinada per l' FCRI, se celebrarà a Barcelona del 18 al 22 de juliol de 2008. La participació estimada serà de més de 5.000 investigadors i 100.000 visitants interessats en la repercussió social de
la ciència, tot movent un gran nombre d' actes paral·lels a la ciutat.
Al capdavant d' ES, Banda es proposa fer d' aquesta organització un element aglutinador del sistema de ciència
i tecnologia europeu, per tal de contribuir a la construcció europea, tot aprofitant la ciència com a únic llenguatge
comú entre tots els seus països. Avançar en la incorporació de la dona al món de la recerca; aconseguir que
ESOF2008 esdevingui amb diferència la més exitosa de les edicions d' aquest esdeveniment; estimular el creixement de la inversió privada en R+D, i recolzar els joves talents científics europeus com a futur del sistema de
recerca i innovació, són altres de les seves prioritats com a nou president d' ES.
Las empresas aumentaron un 9,2% su gasto en I+D+i
El gasto en actividades para la innovación tecnológica alcanzó los 13.636 millones de euros en 2005, lo que supone un 9,2% más con respecto al ejercicio precedente, según la Encuesta de Innovación Tecnológica en las
Empresas elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Entre las actividades más innovadoras destacaron I+D interna y externa (ambas han supuesto el 56,2% del total
de gasto), seguida por maquinaria y equipo para innovación, con un 30,4%.
El 27% de las empresas españolas fueron innovadoras de producto o proceso en el periodo 2003-2005. En
concreto, entre 2003 y 2005 la innovación de producto representó el 15,5% de las ventas de todas las empresas, porcentaje que se reduce al 4% si se consideran los productos nuevos que salieron al mercado.
Por comunidades, Madrid fue la región que más invirtió en innovación, seguida de Catalunya y País Vasco.
Comparados estos datos con la evolución en Europa, España ocupaba en 2004 el sexto lugar (séptimo si se
añaden los datos de Gran Bretaña entregados fuera de plazo).
MEDI AMBIENT - ENERGIA
La gestió dels residus d’aparells elèctrics i electrònics es consolida a Catalunya
Francesc Baltasar, conseller de Medi Ambient, ha signat el conveni marc amb les entitats gestores dels sistemes integrats de gestió, que regula la gestió d’aquests residus a Catalunya. A partir de la signatura d’aquest
12.01.07
Butlletí AEQT 160
4
1977 – 2007 AEQT 30 anys
conveni els productors d’aparells electrònics es faran càrrec de la recollida i gestió dels residus generats per la
posada en el mercat dels seus productes, tal com estableix la normativa.
Ara s’obre la via per tal que les entitats locals de Catalunya s’adhereixin a aquest conveni marc, i puguin percebre les compensacions econòmiques derivades d’assumir la recollida selectiva dels residus d’aparells elèctrics i
electrònics (RAEE).
Els RAEE engloben una àmplia gamma de residus que provenen de molts aparells que fem servir a les nostres
llars i en l’àmbit industrial: aparells d’ electromedicina, caixers automàtics, màquines industrials,etc.
La normativa europea sobre els RAEE i sobre la restricció d’utilitzar certes substàncies perilloses en la fabricació d’aparells elèctrics i electrònics marca els objectius per tal d’assolir una gestió més sostenible dels aparells
elèctrics i electrònics que esdevenen residus.
Un estudio dice que el 81% de los españoles son “respetuosos con el medio ambiente“
El fabricante de impresoras Lexmark revela, en un reciente estudio a nivel europeo sobre la conciencia ecológica en los lugares de trabajo, que el 81% de los españoles afirma tener una actitud "respetuosa" con el Medio
Ambiente en la oficina.
El estudio, basado en encuestas, sostiene además que en las oficinas se ahorra cada vez más papel al leer, por
ejemplo, los documentos en el ordenador antes de imprimirlos, o al utilizar las hojas por las dos caras.
Los trabajadores de este sector están cada vez "más concienciados de la importancia del ahorro energético y el
apagado de los aparatos y luces que no se están usando en el momento", indica el informe.
Sin embargo, donde se localizan más debilidades entre los empleados está el escaso reciclado de cartuchos de
impresora o tóner, ya que tan sólo un 48% de los entrevistados los deposita en la papelera de reciclaje, mientras que un 17% los tira directamente a la basura.
CONSEJOS
El informe de Lexmark recoge algunos consejos dirigidos a empresarios y empleados para mejorar el Medio
Ambiente, que se basan principalmente en reducir, reutilizar y reciclar, además de adoptar criterios de Responsabilidad Social Corporativa.
En este sentido, el estudio recomienda que a la hora de comprar papel, material de oficina o muebles, nos fijemos en si llevan ecoetiquetas, especialmente oficiales, y que sean reciclados siempre que sea posible. Por
ejemplo, el Certificado del Consejo de Administración Forestal --FSC por sus siglas en inglés-- garantiza que el
mobiliario de madera ha sido elaborado con criterios ecológicos, sostenibles y socialmente responsables.
Distribuido por la empresa española IDISA. Asimismo, la compañía española Torras Papel también ha reconocido comprar productos papeleros de APP a través de su filial DIPSA.
CIÈNCIA I TECNOLOGIA
Cloro más allá de la Tierra
Gracias a los recientes descubrimientos de científicos de la NASA se ha comprobado que el planeta Marte vivió
épocas mucho más cálidas y húmedas que hoy en día y en fotografías recientes se muestran sedimentos muy
similares a los que se forman en la tierra a causa del agua. Éste nuevo descubrimiento corrobora la idea de que
Marte disfrutó de agua. Pruebas químicas han identificado también la existencia de sales que contienen cloro
que probablemente se ha formado a partir del agua. Éstos expertos destacan también que un cloruro mineral
formado en Marte posiblemente contaría con características diferentes de uno formado en la Tierra.
Publicada la primera convocatoria del Programa marco para la Innovación y la Competitividad
La Comisión Europea ha publicado en el Diario Oficial de la UE una convocatoria de propuestas relativa a los
"servicios de apoyo a la empresa y a la innovación" en Europa. Se trata de la primera convocatoria del nuevo
Programa marco para la Innovación y la Competitividad (CIP).
El CIP consta de tres programas específicos: el programa a favor del espíritu empresarial y la innovación, el
programa de apoyo político a las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y el programa de
Energía Inteligente. La primera convocatoria del CIP se enmarca en el subprograma "Programa a favor del espíritu empresarial y la innovación", que abarca las actividades relacionadas con la iniciativa empresarial, las pequeñas y medianas empresas (PYME), la competitividad industrial y la innovación.
El principal objetivo de la convocatoria publicada consiste en aplicar una red única que preste servicios integrados de apoyo a las empresas y a la innovación. La nueva red se basará en el trabajo realizado por los actuales
EICs (Euro Info Centros) e IRCs (Innovation Relay Centres).
La fecha prevista de inicio de la acción es enero de 2008. El presupuesto estimado disponible para la convocatoria es de 320 millones de EUR para el período 2008-2013. La Comisión proporcionará cofinanciación hasta un
máximo del 60 % de los costes admisibles. La documentación necesaria para la presentación de solicitudes
puede descargarse del sitio web de la Comisión sobre el CIP
12.01.07
Butlletí AEQT 160
5
1977 – 2007 AEQT 30 anys
CURIOSITATS, DIVERSOS I RECOMANACIONS
Qué piensan las empresas sobre sus reportes sociales
Según una investigación realizada en el Reino Unido, la mayoría de los gerentes y directivos cree que los reportes sociales fallan en abarcar los riesgos más importantes que deben enfrentar las empresas. Por otra parte, el
64% de las empresas asegura que publica aspectos positivos y negativos en igual cantidad, mientras que el
32% acuerda en que en este momento los reportes cubren demasiados aspectos.
Entre los principales datos relevados por la encuesta se pudo ver que sólo el 36% de los encuestados cree que
la información que reportan sobre aspectos sociales, medioambientales y de gobierno cubre los principales
riesgos que enfrenta la empresa.
Por su parte, el 68% de las empresas del Reino Unido cree que la información es exacta y precisa; además, solo el 54% cree que llevan adelante procesos rigurosos para decidir qué información se publica en los reportes.
La investigación fue llevada a cabo por Lloyds Register Quality Assurance (LRQA)
Un web malagueño calcula emisiones de CO2 de un viaje y las compensa apadrinando árboles
La Asociación de Monitores Medioambientales 'Almijara' de Málaga ha creado una página web de turismo sostenible que permite a los usuarios calcular las emisiones de CO2 que produce un viaje en varios medios de
transporte, así como compensarlas mediante el apadrinamiento de árboles.
Por ejemplo, según el cálculo de esta página, un vuelo en avión de Madrid a Barcelona, de alrededor de 481 kilómetros, produce una emisión de 69 kilogramos de CO2, por lo que sugiere apadrinar dos árboles --por un precio de 12 euros-- que depuraría 90 kilogramos de aire.
Respecto al apadrinamiento, la asociación recuerda que "para que 10 personas respiremos oxígeno necesitamos una hectárea de bosque, que contiene de 300 a 800 árboles y arbustos", precisando que cada árbol "conlleva una inversión de seis euros que incluye la compra del plantón, el transporte, la plantación, el protector y los
riegos durante el verano".
Además, según señalaron desde el colectivo a Europa Press, la página cuenta con un apartado de documentos
relacionados con el concepto de turismo sostenible, como el código ético en el turismo o los impactos negativos
del turismo convencional.
'Almijara' es una asociación de Málaga no lucrativa, prestadora de servicios, que promociona la sensibilización y
la concienciación de los asociados acerca de la biodiversidad.
AGENDA
Tesi doctoral, divendres dia 12
Aplicación de la teoría del funcional de la densidad a la adsorción de moléculas sobre superficies y electrodos
metálicos, de la qual n’és autor Alfred Gil. Han codirigit la tesi els professors Josep Manel Ricart i Anna Clotet, i
el treball està adscrit al Departament Química Física i Inorgànica.
A les 11:00, a la Sala de Graus de la Facultat de Química.
Curs de formació en un innovador mètode d’anàlisi de risc industrial
La Fundació URV, dins dels seus cursos per a professionals, ha organitzat un: Seminari de Seguretat Funcional
i Anàlisi LOPA en Instal·lacions de Procés
Impulsat per la càtedra Enresa-URV de Seguretat Industrial, aquest seminari tracta del mètode d’anàlisi de les
capes de protecció conegut com LOPA (Layer of Protection Analysis), una eina semiquantitativa per analitzar i
avaluar riscos.
Per reduir la freqüència d’incidents no desitjats en un procés químic hi ha diverses capes de protecció. Una està
formada pels sistemes instrumentats de seguretat (SIS), caracteritzats per un nivell d’integritat de seguretat
(SIL). El seminari planteja la correcta avaluació del SIL per determinar els criteris de disseny de la capa de protecció SIS.
Objectius:
• Conèixer les normatives i els estàndards de seguretat funcional i els requeriments establerts.
• Fer una avaluació dels possibles perills i riscos per identificar els requisits de seguretat funcional.
• Assignar i calcular un nivell d’integritat de seguretat (SIL) per als SIS de les instal·lacions.
• Dissenyar un SIS per obtenir un SIL especificat per a totes les funcions de seguretat.
Adreçat a enginyeries, instrumentació, operacions, seguretat en instal·lacions, indústries i administracions
Programa:
• Antecedents
• Legislació i normativa d’aplicació i referència en matèria d’anàlisi de risc
• Capes de protecció en instal·lacions de procés
• Sistemes instrumentats de seguretat (SIS)
12.01.07
Butlletí AEQT 160
6
1977 – 2007 AEQT 30 anys
• Cicle de vida de seguretat dels SIS
• Metodologies per calcular l’índex SIL
• Metodologia LOPA
• Exemples aplicables a la indústria química
Durada: 8 hores
Dates: divendres 19/01/2007 de 16 a 20 h i dissabte 20/01/2007 de 9.30 a 13.30 h.
Lloc: sala de graus de l’ETSEQ, campus Sescelades
Idioma: castellà
Director de la càtedra: Josep M. Renau Folch (http://www.urv.net/catedres/enresa.html)
Informació i matrícula:
Fundació URV. [email protected] Tel: 902 400 110
Més informació: Fundació URV, tel 902 400 110. www.fundacio.urv.cat/formacio
MONOGRÀFICS I TREBALLS ESPECIALS
La química como base de los grandes hitos de la medicina
¿Se imaginan un mundo sin anestesia? Tener que extraerse una muela o someterse a una operación quirúrgica
sin medicamentos para bloquear el dolor.
¿O un mundo sin antibióticos, en el que millones de personas siguen muriendo a causa de infecciones?
Estos son sólo dos de los grandes avances de la medicina que han cambiado nuestras vidas radicalmente.
Ahora la Revista Médica Británica, una de las publicaciones científicas
más destacadas, ha invitado al público a votar por el mayor hito de la
medicina moderna en los últimos 160 años. La publicación ha invitado a
médicos y científicos a abogar por el que consideran su hito favorito.
Las nominaciones són para descubrimintos como la anestesia, los
antibióticos, la píldora anticonceptiva, etc.
En esta lista también figuran terapias que han salvado la vida de
millones de personas, particularmente niños en los países en desarrollo.
Se trata de la rehidratación oral, un método simple y barato que se da a
los niños para evitar la deshidratación cuando sufren diarreas
persistentes.
Hay avances médicos que han cambiado nuestra vida radicalmente y
quizás han pasado desapercibidos.
Entre estos figuran el descubrimiento de la teoría de los gérmenes, la
sanidad, el entendimiento de la inmunología y los riesgos del tabaco. El
ganador será publicado en la Revista Médica Británica en diez días.
John Snow desarrolló el inhalador de cloroformo en 1850
12.01.07
Butlletí AEQT 160
7
Descargar