ÍNDEX RAMON DE VILANA PERLAS I JUAN AMOR DE - e-BUC

Anuncio
ÍNDEX
RAMON DE VILANA PERLAS I JUAN AMOR DE SORIA:
TEORIA I ACCIÓ AUSTRIACISTES
9
El desvetllament de Juan Amor de Soria
11
La forja del pensament d’Amor de Soria i de Vilana Perlas
21
Una vida d’una certa incògnita, la d’Amor de Soria, amb la de
Vilana Perlas al fons
37
Una lent d’augment sobre Ramon de Vilana Perlas, Marquès de
Rialp i Comte del Sacre Imperi Vilana Perlas
57
El pensament austriacista i purificat de Juan Amor de Soria
87
Unes conclusions sobre l’alternativa catalana
TEXTOS DE I SOBRE RAMON DE VILANA PERLAS
I. Dos textos econòmics
1. Representació de Vilana Perlas a l’Arxiduc sobre hisendes
confiscades (4-VI-1709)
2. Lletra del Marquès de Rialp adreçada a l’Abat de Poblet
(12-XII-1711)
103
115
117
117
120
II. «Reflexiones anticipadas en Barcelona a su Majestad CC para el
buen gobierno de la España, año 1710», de Ramon de Vilana Perlas 121
III. 24 lletres de l’Emperadriu Elisabeth a Ramon deVilana Perlas
(1713-1714)
139
IV. «Representación del marqués de Rialp al Emperador Nuestro Señor
en el año 1718 sobre la expedición de los negozios de Estado»
153
7
V. Donacions, títols i testaments
1. Donació de la vila de Rialp i Vall d’Àssua amb totes les seves
jurisdiccions i dependències (25-VI-1710)
2. Títol de Marquès de Rialp (16-VIII-1710)
3. Donació de propietats de l’Imperi (5-III-1725)
4. Títol de Comte del Sacre Romà Imperi Vilana Perlas
(5-III-1725)
5. Primer testament (2-IV-1733)
6. Segon testament (posterior a 1733)
8
165
165
167
170
171
180
185
Descargar