Programa Festimatge08 - Ajuntament de Calella

Anuncio
Comitè d’Honor
Il·lm. Sr. Josep Maria Juhé, Alcalde de Calella
Il·lm. Sr José Manuel González, President delegat de l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona
Il·lm. Sr. Josep Jo, President del Consell Comarcal del Maresme
Sra. Pilar Rocafort, Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Calella
Sr. Raimon Moreno, President de la Federació Catalana de Fotografia
Sr. Carles Cereceda, Gerent de l’ESCAC
Sr. Santiago Marré, President d’honor de Foto-Film Calella
Sr. Joaquim Sitjà, President de Foto-Film Calella
Sr. Josep Maria Forn, Director de cinema
Sr. Josep M. Queraltó, col·leccionista, conservador i membre de l’Acadèmia de Cinema
Sr. Enric Hernandez, President de l’Associació Turística de Calella
Comissió organitzadora
Sra. Pilar Rocafort, regidora de cultura de l’Ajuntament de Calella
Sr. Joaquim Sitjà, president de Foto-Film Calella
Sr. Santiago Marré, president d’honor de Foto Film Calella
Sr. Arcadi Lluís, exhibició i cinema
Sr. Josep M. Colomer, secció de cinema de FFC
Sr. Guillem Tornè, membre de FFC professor de la UB (Belles Arts)
Sr. Tino Valduvieco, membre de FFC
Sr. Sebastià Hernandez, delegat de l’Associació Turística de Calella
Sra. Encarnació Soler, doctora en Història de l’Art
Sr. Josep Basart, director tècnic del festival
Sra. Marta Hernandez, comunicació festival
Sra. Judith Morillas, tècnica de Joventut
Organitzadors:
Col·laboradors:
Índex
4
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
30
31
31
32
32
33
33
34
34
35
Salutacions
Exposicions XXXII TROFEU TORRETES DE FOTOGRAFIA
Exposicions ELS NAGAS / NÀPOLS I EL SUD D’ITÀLIA
Exposicions EL PLA / EL CIRCO
Exposicions JORDI SABATER PI / VIVÈNCIES
Exposicions LE MOUVEMENT DANS TOUS CES ÉTATS / LES ARTISTES DU MARCHÉ DE LA BOQUERIA
Exposicions IL CARNEVALE È VENEZIA / VENÈCIA
Exposicions “BLUES” / CONVERSACIONES CON UNA TEXTURA
Exposicions DONES / INTERIORES
Exposicions MIRADES / FOTOSPORT
Exposicions LLUM ISLÀMICA / COL·LECTIU NEGATIU
Tallers FOTOGRAFIA DIGITAL
Tallers FOTOGRAFIA DIGITAL
Plànol de Calella
Conferència Col·loqui LA TECNOLOGIA UN REPTE PERMANENT / Sessió Fotogràfica AMB MODELS
Conferència Col·loqui 3650 DIES EN DUES HORES
Mostra FOTOGRÀFICA / Audiovisual PORTRAITS OF THE WORLD
Concurs DE FOTOGRAFIA PER A JOVES / Audiovisual LLUMS D’ÀFRICA
Cinema EXPOSICIÓ PRECINEMA / Cinema Jove TALLER DE CINEMA D’ANIMACIÓ
Cinema PROJECCIÓ DEL FILM “AQUELLA NOIA, AQUELLA SOLITUD” / “CINÉMATHÈQUE EURO-RÉGIONALE INSTITUT JEAN VIGO”
Cinema ACTE INAUGURAL DE LA SETMANA DEL CINEMA / Conferència col·loqui JORNADA DEDICADA AL CONTINENT AFRICÀ
Projeccions de Curtmetratges XIV CERTAMEN DE CURTMETRATGES TROFEU TORRETES
Cinema Jove PROJECCIONS I AULA TALLER PER A LES ESCOLES
Projeccions de Curtmetratges XIV CERTAMEN DE CURTMETRATGES TROFEU TORRETES
Social XXXV TROBADA INTERNACIONAL DE CINEMA 9,5 / EUROPA 2008
Projeccions de Curtmetratges XIV CERTAMEN DE CURTMETRATGES TROFEU TORRETES
Col·leccionista XXXV CERTAMEN TROBADA INTERNACIONAL DE CINEMA 9,5 / EUROPA 08
Marató D’IMATGES EN MOVIMENT
Cinema 9,5 XXXV TROBADA INTERNACIONAL DE CINEMA 9,5 / EUROPA 2008
Projeccions de Curtmetratges XIV CERTAMEN DE CURTMETRATGES TROFEU TORRETES
Sessió golfa CARNAVAL A VENÈCIA / “PERFORMANCE”
Cloenda SETMANA DEL CINEMA I FESTIMATGE
Cloenda
4
Salutacions
Alcalde de Calella
Benvolguts amics i amigues,
Iniciem una tercera edició del Festimatge, el festival de la
imatge de Calella, convençuts de la importància cultural
que té aquest festival per a la nostra ciutat. Més encara,
remarcaria el valor estratègic que té per a Calella que puguem ajuntar i fer conviure, durant un mes, persones i
obres artístiques provinents de geografies molt diverses
amb el teixit social i urbà de la ciutat.
Sens dubte que fer participar i col·laborar botigues, entitats
de tota mena, escoles, hotels o equipaments municipals
d’un projecte cultural amb el comú denominador de la imatge,
suposa un notable esforç d’organització però alhora és el
que ens permet descobrir i posar en valor el conjunt de
la ciutat. Aquesta idea de cultura itinerant en el temps i
l’espai, que ens obliga a caminar tot seguint un fil conductor, trobo que és un gran encert i que ens pot ajudar molt,
precisament, a crear la imatge d’una Calella oberta i compromesa amb la cultura.
El treball d’organització per portar a bon port el Festimatge
requereix molta dedicació i esforç, i aquest no seria realitat
sense la tasca meritòria de l’entitat Foto-Film Calella. Una
entitat amb una llarga història al darrere i que ha sabut
compartir amb tota la ciutat la seva passió per la fotografia, el cinema o el vídeo, sempre amb un toc de qualitat i de
predisposició a ajudar per a mil i una causes...
El festival aplega tres certàmens de reconegut prestigi:
XXXV Trobada Internacional de Cinema 9,5, que enguany
ha estat elegida la trobada Europa’08; XIV Trofeu Torretes
de Curtmetratges; XXXII Certamen de Fotografia Trofeu Torretes.
A més d’activitats per a les escoles, exposicions diverses,
tallers de fotografia analògica i digital, mercat de fotografia
popular, concurs de fotografia juvenil i, per primer cop, la
col·laboració de l’IPHES (Institut de Paleoecologia Humana
i Evolució Social), que aportarà una perspectiva científica.
Una altra novetat d’enguany serà l’obertura per primer cop
de la nova sala d’exposicions ubicada al vell ajuntament.
La suma de totes aquestes activitats ens porta a un projecte amb voluntat de fer-hi participar tota la ciutat i d’obrirse a tot el món. D’engrescar-nos a mirar, escoltar o emocionar-nos amb el festival i la seva àmplia oferta deixant-nos
emportar per la màgia de cada instant...
Ara és l’hora de viure’l!!!
Josep Maria Juhé i Mas
Alcalde de Calella
Apreciados amigos y amigas,
Se inicia la tercera edición de FESTIMATGE, el festival de la
imagen de Calella, convencidos de la importancia cultural
que tiene este festival para nuestra ciudad.
Aún más, remarcaría el valor estratégico que tiene para
Calella que podamos reunir y hacer convivir, durante un
mes, personas y obra artística procedente de geografías
muy diversas..., con el tejido social y urbano de nuestra
ciudad.
Sin duda alguna, el hacer participar y colaborar comercios,
entidades de todo tipo, escuelas, hoteles o equipamientos
municipales en un proyecto cultural, con el común denominador de la imagen, supone un notable esfuerzo de
organización, pero también, y al mismo tiempo, es lo que
nos permite descubrir y poner en valor el conjunto de la
ciudad. Esta idea de cultura itinerante en el tiempo y el espacio, que nos obliga a andar, siguiendo un hilo conductor,
encuentro que es un gran acierto y que nos puede ayudar
mucho, precisamente, a crear la imagen de una Calella abierta y comprometida con la cultura.
El trabajo de organización para llevar a buen puerto el
Festimatge, requiere mucha dedicación y esfuerzo, y éste
no seria realidad sin el trabajo meritorio de la entidad Foto
Film Calella. Una entidad con una larga historia a sus espaldas y que ha sabido compartir con toda la ciudad su
pasión por la fotografía, el cine o el vídeo, siempre con un
toque de calidad y de predisposición para ayudar a causas
diversas...
El festival reúne tres certámenes de reconocido prestigio:
XXXV Encuentro Internacional de Cine 9’5, que este año ha
sido elegido como “encuentro Europa’08”; XIV Trofeu Torretes de Cortometraje y el XXXII Certamen de Fotografía Trofeu Torretes.
Además de actividades para las escuelas, exposiciones diversas, talleres de fotografía analógica y digital, mercado
de fotografía popular, concurso de fotografía juvenil y, por
primera vez, la colaboración del IPHES (Instituto de Paleo
ecología Humana y Evolución Social), que aportará una
perspectiva científica. Otra novedad de este año será la
apertura por primera vez, de la nueva sala de exposiciones
situada en el ayuntamiento viejo.
La suma de todas estas actividades nos lleva a un proyecto con voluntad de hacer participar a toda la ciudad y de
abrirse al mundo. De animarnos a mirar, escuchar o emocionarnos con el festival y su amplia oferta, dejándonos
llevar por la magia de cada instante...
¡Ahora es el momento de vivirlo ¡
Josep Maria Juhé i Mas
Alcalde de Calella
Salutacions
President Federació Catalana de Fotografia
Festimatge, el prestigi de la fotografia
La fotografia ha superat, per sort, el debat de digital sí o
digital no, i ara, una vegada decidits a fer servir aquesta
tecnologia com eina per aconseguir les nostres imatges,
hem encetat un altre debat, i aquest promet ser força interessant.
Festimatge, el prestigio de la fotografía.
Por suerte la fotografía ha superado, afortunadamente, el
debate de digital sí o digital no, y ahora, una vez decididos
a usar esta tecnología como herramienta por conseguir
nuestras imágenes, hemos comenzado otro debate, y éste
promete ser muy interesante.
La fotografia és al lloc que es mereix? O encara hi ha molt
camí a fer perquè es doni el prestigi que es mereix a una
obra fotogràfica?
La Federació Catalana de Fotografia creu que aquest debat
s’ha de guanyar treballant, és a dir, si el camí és productiu,
si els nostres fotògrafs continuen en la línia d’aconseguir
grans fites, si tothom treballem colze amb colze, si l’amistat està per damunt de l’enveja, estem convençuts que
aconseguirem situar la fotografia en un lloc de privilegi i
prestigi que encara no té en aquest moment.
¿La fotografía está en el lugar que le pertenece? ¿O todavía queda mucho camino por recorrer porque se le dé
el prestigio que se merece una obra fotográfica? La Federación Catalana de Fotografía cree que este debate se
debe ganar trabajando, es decir, si el camino es productivo,
si nuestros fotógrafos continúan en la línea de conseguir
grandes acontecimientos, si todo el mundo trabaja codo
con codo, si la amistad está a por encima de la envidia, estamos convencidos que conseguiremos situar la fotografía
en un lugar de privilegio y prestigio que todavía en este
momento no tiene.
Les arts plàstiques van a diferents velocitats, i tothom sap
que la fotografia és la germana pobra. Segurament la breu
història que encara té, és part de la responsable d’aquesta
situació, però possiblement la falta d’entesa entre els diferents actors que intervenen, ja siguin fotògrafs afeccionats, professionals, editors, galeristes, educadors, i tots
els que tracten d’una manera o d’una altra la fotografia,
com deia, la falta d’entesa d’aquests segur que té molt a
veure amb aquesta situació.
Per tant, tots hauríem de fer un esforç i, sense envair els
espais propis de cadascú, buscar punts de trobada i intentar donar-li aquest prestigi que es mereix la fotografia.
Per sort tenim entitats com Foto-Film Calella que treballen
en pro de la fotografia. És per a totes les dones i per a tots
els homes que deixen part de la seva vida per portar endavant projectes com aquest, que la Federació us dóna la
més sincera de les felicitacions i el nostre agraïment, i us
encoratgem a continuar. Segur que quan la fotografia ocupi
el seu espai dins de les arts plàstiques, vosaltres haureu
estat una part important perquè així sigui.
Felicitats i endavant,
Raimon Moreno
President
Federació Catalana de Fotografia
Las artes plásticas van a diferentes velocidades, y todo
el mundo sabe que la fotografía es la hermana pobre. Seguramente la breve historia que todavía tiene es en parte
la responsable de esta situación, pero posiblemente la
falta de entendimiento entre los diferentes actores que intervienen, ya sean fotógrafos aficionados, profesionales,
editores, galeristas, educadores, y todos los que tratan
de una manera u otra la fotografía, como decía, la falta de
entendimiento de estos seguro que tiene mucho que ver
con esta situación. Por lo tanto, todos deberíamos hacer
un esfuerzo y sin invadir los espacios propios de cada cual,
buscar puntos de encuentro e intentar darle a la fotografía
este prestigio que se merece.
Por suerte tenemos entidades como Foto-Film Calella
que trabajan en pro de la fotografía, y es para todas las
mujeres y para todos los hombres que dejan parte de su
vida, por traer adelante proyectos como éste, que la Federación os da la más sincera de las felicitaciones y nuestro
agradecimiento, y os alentamos a continuar. Seguro que
cuando la fotografía ocupe su espacio dentro de las artes
plásticas, vosotros habréis sido una parte importante para
que así sea.
Felicidades y adelante,
Raimon Moreno
Presidente
Federació Catalana de Fotografia
5
6
Salutacions
President Honorari de Foto-Film Calella
Calella, ciutat de la imatge
Calella, ciudad de la imagen.
En el Festimatge d’enguany hem preparat un programa
d’activitat fotocinematogràfica amb el qual es confirma
definitivament que Calella s’ha convertit en la ciutat de la
imatge per excel·lència.
Podem fer nostra la dita xinesa que “una imatge val més
que mil paraules”, ja que durant tot el mes d’abril gaudirem
d’un bon nombre d’exposicions fotogràfiques de qualificats
autors de nivell internacional i establirem, en silenci, un
diàleg entre aquests artistes i nosaltres.
Diversitat d’activitats, totes relacionades amb el món de
la imatge, Trofeu Torretes de Fotografia, taules rodones, tallers fotogràfics i de cinema jove i d’altres més populars...
totes elles preparades amb l’ànim de fer arribar el món de
la imatge a tothom, experts i profans, donant a conèixer
les diferents presentacions de fotografia i cinema, tan revolucionades per les noves tecnologies .
També gaudirem, durant tota una setmana, del XIV Certamen de Curtmetratges i podrem festejar de la mà del cinema 9,5 el 75è aniversari del cine familiar.
Us presentem aquest programa, on trobareu informació
detallada sobre totes les activitats preparades, amb molta
il·lusió i no menys esforç, i ens plauria molt que us animessiu a participar-hi, dins l’ample marc de Calella, ciutat de
la imatge.
En el Festimatge de este año hemos preparado un programa de actividad fotocinematográfica, con el que se
confirma definitivamente que Calella se ha convertido en
la ciudad de la imagen por excelencia.
Podemos hacer nuestro el proverbio que “una imagen vale
más que mil palabras”, pues a lo largo del mes de Abril
podremos disfrutar de un número importante de exposiciones fotográficas de cualificados autores de nivel internacional estableciendo, en silencio, un diálogo entre estos
artistas y nosotros.
Diversidad de actividades, todas relacionadas con el
mundo de la imagen, Trofeo Torretes de Fotografía, mesas
redondas, talleres fotográficos, de cine joven y otros más
populares... preparadas con el ánimo de acercar el mundo de la imagen a todos, expertos y profanos, dando a
conocer las diferentes presentaciones de fotografía y cine,
tan revolucionadas por las nuevas tecnologías.
También disfrutaremos, durante toda la semana, del XIV
Certamen de cortometrajes y podremos festejar de la
mano del cine 9,5 el 75º aniversario del cine familiar.
Os presentamos este programa, donde hallaréis detallada
información sobre todas las actividades preparadas, con
mucha ilusión y no menos esfuerzo y nos complacería
enormemente que os animaseis a participar, en el amplio
marco de Calella, ciudad de la imagen.
Un mes d’abril ple d’imatge.
Gaudim-ne plenament!
Santiago Marrè
President Honorari de Foto-Film Calella
Un mes de abril lleno de imagen.
Disfrutemos plenamente.
Santiago Marrè
Presidente Honorario de Foto-Film Calella
Salutacions
7
Doctora en Història de l’Art
Un festival consagrat a la imatge: el Festimatge
Un festival consagrado a la imagen: el Festimatge
Homenatge a un petit gran pas: el 9,5 mm
Homenaje a un pequeño gran paso: el 9’5 mm
Enguany, el Festimatge acara la tercera edició d’un festival
que, des de la seva reconversió, ha aconseguit un doble
objectiu: aplegar totes les activitats que en relació a la imatge
es realitzaven a Calella i unir els esforços que esmercen
diverses entitats ciutadanes envers la difusió del valor de
les imatges tant fixes com en moviment.
Este año, el Festimage enfoca la tercera edición de un festival que, desde su reconversión, ha alcanzado un doble
objetivo: unir todas las actividades que en relación a la imagen
se realizaban en Calella y unir los esfuerzos que dedican
diversas entidades ciudadanas hacia la difusión del valor
de las imágenes, tanto fijas como en movimiento.
Calella ha estat, pel que fa a les pel·lícules en pas 9,5
mm, l’únic lloc de Catalunya on ha tingut la seva casa
d’acollida i difusió. Des de fa gairebé vuitanta anys, el pas
9,5 mm ha estat una important eina per a fixar tot tipus
d’esdeveniments. Moltes llaunes ben segur que contenen
tresors preciosos en forma d’imatges que esperen sortir a
la llum per assolir la categoria de document històric.
Calella ha sido, en lo referente a las películas en paso 9’5
mm, el único lugar de Cataluña donde ha tenido su casa de
acogida y difusión. Desde hace casi ochenta años, el paso
9’5 mm ha sido una herramienta importante para fijar todo
tipo de acontecimientos. Muchas “atas”, a buen seguro, contienen tesoros preciosos en forma de imágenes que esperan salir a la luz para alcanzar la categoría de documento
histórico.
Recuperar no implica només el trasllat d’aquests films a un
lloc més segur i estable, sinó prendre consciència que contenen una part molt important de la història de Catalunya.
Per això, caldria endegar una veritable campanya per a fer
possible restaurar aquesta memòria oblidada, imatges que
formen part de la Memòria històrica del món. Amb gairebé
vuitanta anys a l’esquena, abans que aquests fràgils documents no desapareguin, cal que aquells que gestionen el
nostre patrimoni es prenguin seriosament la preservació
d’aquests films.
Calella, bressol del 9,5 mm a casa nostra, ha fet bandera
de la difusió d’aquest pas al llarg de trenta-cinc anys. Com
afirma Adolfo Pérez Esquivel, Premi Nobel de la Pau... un
poble que perd la memòria, un poble que oblida, és un poble
condemnat a desaparèixer. Hi ha massa memòria “escrita”
en imatges en rodets de 9,5 mm perquè ens permetés la
dissort de perdre-la per sempre més.
M. Encarnació Soler i Alomà
Doctora en Història de l’Art
Recuperar no implica solamente el traslado de estos filmes
a un lugar más seguro y estable, sino tomar consciencia
que contienen una parte muy importante de la historia
de Cataluña. Por eso mismo, sería necesario iniciar una
verdadera campaña para hacer realidad la restauración
de esta memoria olvidada, imágenes que forman parte
de la Memoria histórica del mundo. Con casi ochenta años
a sus espaldas, antes que estos frágiles documentos no
desaparezcan, es necesario que aquellos que gestionan
nuestro patrimonio se tomen muy en serio la preservación
de estos filmes.
Calella, cuna del 9’5 mm en nuestro país, ha hecho bandera de la difusión de este paso a lo largo de treinta y cinco
años. Como afirma Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nóbel
de la Paz..., un pueblo que pierde la memoria, un pueblo
que olvida, es un pueblo condenado a desaparecer. Existe
demasiada memoria “escrita” en imágenes en rodillos de
9’5 mm para que se permita el infortunio de perderla para
siempre jamás.
M. Encarnació Soler i Alomà
Doctora en Historia del Arte
8
Exposicions
XXXII TROFEU TORRETES DE FOTOGRAFIA
Col·leccions seleccionades del XXXII TROFEU TORRETES DE
FOTOGRAFIA que estan exposades a diversos aparadors de
l’Associació de Comerciants de Calella-Centre Comercial.
Colecciones seleccionadas del XXXII TROFEU TORRETES DE
FOTOGRAFIA que se hallan expuestas en diversos escaparates de l’Associació de Comerciants de Calella-Centre Comercial.
1
Miquel Viñas i Farrés
PAPERERIA ROGER. c/ Amadeu, 7
2
José A. Munuera Sola
COMERCIAL AMADEU. c/ Amadeu, 32
3
Joan Torrentó Maresma
TABACS VILA. c/ Amadeu, 46
Asier Castro de la Fuente
BELLES ARTS MANUALITATS ÀNGELS. c/ Amadeu, 51
5
José López Giménez
PAPERERIA NOGUERAS. c/ Amadeu, 54
6
Quim Botey
PERRUQUERIA QUIM I ESTEVE. c/ Amadeu, 98
7
Ramon Mestres Miquel
PICAROL. c/ Bruguera, 127
8
Lluis Casas i Canuda
ADOLFO DOMÍNGUEZ. c/ Bruguera, 179
9
Josep Ponsa Vilatersana
MESOS. c/ Església, 52
10
Frederic Sagués Gabarró
LÍNIA VIVA. c/ Església, 57
11
Andreu Noguero Cazorla
CALÇATS DOMÈNECH. c/ Església, 82
12
Miguel Parreño Mendez
PLANCHART FOTOGRAFIA. c/ Església, 115
13
Vicente Cervera Casino
VILA’S. c/ Església, 117
14
Mati Irizarri Arcis
PERFUMERIA XALOC. c/ Església, 119
15
Julian Negredo Sánchez
VILLARET GENERES DE PUNT. c/ Església, 123
16
Carles Verdú i Prats
PORTI. c/ Església, 134-138
17
Jesús Jaime Mota
LACOSTE. c/ Església, 146
18
José Luis García García
ESPORTS DISSENY TORRENT. c/ Església, 177
19
Cesar Ceniceros Martínez
RENARD. c/ Església, 180-182
20
Raul Villalba
PERFUMERIA VILA. c/ Església, 184
21
José R. Luna de la Ossa
ERRAGÉ. c/. Església, 237
22
Marc Pascual Domínguez
EL TALL. c/ Església, 265
23
Alberto Porres Viñes
MINERALIA. c/ Església, 303
24
Albert Muñoz Arnau
XOC L’ESPORT. c/ Església, 310
25
Juan Miguel Alba Molina
VIATGES STARTOUR S.A. c/ Jovara, 54-56
26
J. Fernando Flores
CIAO. c/ Jovara, 315
27
Santos Moreno Villar
ÒPTICA CALELLA. c/ Matas i Rodes, 1c
28
Mercedes Luzzy Arcis
VIATGES MARSANS. c/ Matas i Rodes, 3
29
Àngel Vilà Serra
PERRUQUERIA CARLES NARCÍS. c/ Matas i Rodes, 5
30
Gabriel Brau
SABINA. c/ Matas i Rodes, 7-9
31
José Julián Ochoa Martínez
DECORACIÓ DE LA LLAR. c/ Sant Antoni, 56
32
José Manuel Maiquez
X. POCH LABORATORIS DIGITALS. c/ Barcelona, 18
4
Exposicions
ELS NAGAS / Fotografies de Fernando Moleres
Els Naga són la secta més estricta i radical dels monjos hinduistes, bastió d’una Índia
que es resisteix a canviar. Anomenats “els sants nus”, refusen tota classe de sexualitat,
materialisme, i duen una vida austera, errant, sense posseir res, ni un lloc on viure. Cada
dotze anys, i només durant la Kumba Mela, milers d’ells es reuneixen en la confluència
dels rius sagrats per purificar-se i sortir de la roda que ens lliga a infinites reencarnacions. Els Naga persegueixen la dissolució de la consciència i la percepció, despullant-se
d’allò après, a la recerca d’una pau interior.
DATA: del 5 al 27 d’abril
LLOC: Sala Polivalent Ajuntament Vell (Plaça de la Constitució)
HORARI: Dissabtes i festius de 12 a 14 h. i de 19 a 21 h.
ACCÉS LLIURE
Los Nagas son la secta más estricta y radical de los monjes hinduistas, bastión de una
India que se resiste a cambiar. Llamados “los santos desnudos”, rehusan toda clase
de sexualidad, materialismo y llevan una vida asceta errante sin poseer nada, ni un
lugar donde vivir.
Cada doce años, y sólo durante la Kumba Mela, miles de ellos se reúnen en la confluencia de los ríos sagrados para purificarse y salir de la rueda que nos ata a infinitas
reencarnaciones.
Los Nagas persiguen la disolución de la conciencia y la percepción, despojándose de lo
aprendido, en busca de una paz interior.
NÀPOLS I EL SUD D’ITÀLIA / Fotografies de Tino Soriano
Per encàrrec de la National Geographic Society, Tino Soriano va estar tres mesos fotografiant les províncies meridionals d’Itàlia i va captar des de l’agitada vida als carrers
de Nàpols fins Sardenya, delectant-se especialment en l’ílla de Sicília. Parcs nacionals,
personatges, pobles, edificis històrics i festivals folklòrics il·lustren les dues guies que
la Geogràfica va publicar amb les seves imatges.
No es tracta d’una exposició convencional de fotografia de viatges. Les fotos exposades
mostren la vida quotidiana del sud d’Itàlia, on la màfia i els camperols conviuen en un
escenari secular, sobreïxent de vestigis històrics, que molt poc ha canviat en els darrers segles.
DATA: del 5 al 27 d’abril
LLOC: Sala Polivalent Ajuntament Vell (Plaça de la Constitució)
HORARI: Dissabtes i festius de 12 a 14 h. i de 19 a 21 h.
ACCÉS LLIURE
Por encargo de la National Geographic Society, Tino Soriano estuvo tres meses fotografiando las provincias meridionales de Italia y captó desde la agitada vida de las calles
de Nápoles hasta Cerdeña, deleitándose especialmente en la isla de Sicilia. Parques
nacionales, personajes, pueblos, edificios históricos y festivales folclóricos ilustran las
dos guías que la Geográfica publicó con sus imágenes.
No se trata de una exposición convencional de fotografía de viajes. Las fotos expuestas
muestran la vida cotidiana del sur de Italia, donde la mafia y los campesinos conviven
en un escenario secular, rebosante de vestigios históricos, que muy poco ha cambiado
en los últimos siglos.
9
10
EL PLA / Fotografies de Quico Gavara i Toni Privat
Exposicions
Així com el gegant Anteo de la llegenda grega, l’home perd la seva força quan no toca el
terra. L’exposició que presentem comprèn fotografies seleccionades del projecte El Pla,
que giren entorn de la pagesia, activitat que es realitza en una part del litoral català conegut amb el nom de Pla de Grau. Té una extensió de 9 quilòmetres quadrats i pertany
al terme municipal de Malgrat de Mar.
Hi hem volgut reflectir la singular bellesa d’aquest lloc, la passió d’homes i dones que
amb la seva feina han sabut preservar la natura. Tota activitat humana deixa empremta
en l’entorn. D’aquesta manera, quan l’home va passar de ser recol·lector a agricultor es
va convertir en constructor de paisatges; podia modificar el territori amb el seu treball.
I així han anat passant generacions, fins que els espais s’han vist amenaçats davant la
proliferació d’autopistes, urbanitzacions, turisme i adversitats mediambientals.
Así como el gigante Anteo de la leyenda griega, el hombre pierde su fuerza cuando no
toca el tierra. La exposición presenta fotografías seleccionadas del proyecto El Pla que
giran en torno al campesinado, actividad que se realiza en una parte del litoral catalán
conocido con el nombre de Pla de Grau. Tiene una extensión de 9 kilómetros cuadrados
y pertenece al término municipal de Malgrat de Mar.
Hemos querido reflejar la singular belleza de este lugar, la pasión de hombres y mujeres que con su trabajo han sabido preservar la naturaleza. Toda actividad humana
deja huella en su entorno. De esta manera cuando el hombre pasó de ser cosechador
a agricultor se convirtió en constructor de paisajes; podía modificar el territorio con su
trabajo. Y así han ido pasando generaciones, hasta que los espacios se han visto amenazados ante la proliferación de autopistas, urbanizaciones, turismo y adversidades
medioambientales.
DATA: del 5 al 27 d’abril
LLOC: Sala Polivalent Ajuntament Vell (Plaça de la Constitució)
HORARI: Dissabtes i festius de 12 a 14 h. i de 19 a 21 h.
ACCÉS LLIURE
EL CIRCO / Fotografies de Vicente Cervera
El circ em dóna la possibilitat d’imaginar, de jugar a ser Déu, de crear, la màgia, el poder
de les mil i una nits, el coneixement, el pallasso caient d’una cadira, el riure, tot allò que
és diferent, la trouppe, la grandesa d’un gest superb, l’erotisme entès com una de les
belles arts, el gegant que avança, l’homenet que sospira, la por al desconegut, el desig
de somni, una nit de tempesta, el poder de l’aplaudiment, la llibertat del riure, el fum que
inunda la pista, la trapezista que ascendeix a la cúpula del circ, l’esglai d’una persona, el
perill, la por, el més difícil encara, la llum, els contes de la meva àvia, els ensenyaments
del meu pare, compartir els somnis amb els amics, renunciar al fàcil, una cortina en
vermell i una flor verda, estimular els cinc sentits, fer servir quelcom més, no avorrir-se,
arriscar-se, acostar-se al cercle màgic.
Rafael Pla, Director del Circo Gran Fele
El circo me da la posibilidad de imaginar, de jugar a ser Dios, de crear, la magia, el poder
de las mil y una noches, el conocimiento, el payaso cayendo de una silla, la risa, todo
aquello que es distinto, la trouppe, la grandeza de un gesto soberbio, el erotismo entendido como una de las bellas artes, el gigante que avanza, el hombrecillo que suspira, el
miedo a lo desconocido, el deseo de ensoñación, una noche de tormenta, el poder del
aplauso, la libertad de la risa, el humo que inunda la pista, la trapecista que asciende a
la cúpula del circo, el susto de una persona, el peligro, el miedo, el más difícil todavía,
la luz, los cuentos de mi abuela, las enseñanzas de mi padre, compartir los sueños con
los amigos, renunciar a lo fácil, una cortina en rojo y una flor verde, estimular los cinco
sentidos, usar algunos más, no aburrirse, arriesgarse, acercarse al círculo mágico.
DATA: del 5 al 27 d’abril
LLOC: Sala Polivalent Ajuntament Vell (Plaça de la Constitució)
HORARI: Dissabtes i festius de 12 a 14 h. i de 19 a 21 h.
ACCÉS LLIURE
Exposicions
“JORDI SABATER PI. UNA VIDA A LA SELVA AFRICANA DEDICADA A LA RECERCA”
Tenia 16 anys era el fill gran d’una família arruïnada per la guerra civil i vaig anar a treballar a les colònies amb un cosí del meu pare a una finca en la illa de Fernando Poo.
Recordo aquells primers anys com un temps de duresa extraordinària, les condicions
laborals eren molt penoses...
Per mi saber dibuixar ha estat bàsic, perquè per a dibuixar has d’observar amb detall, i si
observes, coneixes, i si coneixes, estimes, i si estimes, protegeixes.
Com dirien els fang, “mayem”, que significa “no sé”. Els mapes de l’Àfrica estan plens de
rius que es diuen Mayem perquè els primers exploradors preguntaven als fang: “aquest
riu com es diu” i ells contestaven: “mayem, mayem”, ja, ja, ja. De tota manera, jo mai no
he cercat la fama, només he dedicat la meva vida a fer el que m’ha agradat i encara ho
faig... “
DATA: del 5 al 27 d’abril
LLOC: a l’antiga Biblioteca Costa i Fornaguera (Sant Jaume, s/n)
HORARI: Dissabtes i festius de 12 a 14 h. i de 19 a 21 h.
ACCÉS LLIURE
Tenía 16 años, era el hijo mayor de una familia arruinada por la Guerra Civil y me fui a
trabajar a las colonias con un primo de mi padre a una finca en la isla de Fernando Poo.
Recuerdo aquellos primeros años como un tiempo de una dureza extraordinaria; las
condiciones laborales eran muy penosas...
Para mí saber dibujar ha sido algo básico, porque para dibujar tienes que observar con
mucho detalle, y si observas, conoces, y si conoces, estimas, y si estimas, proteges.
Ahora ya nadie toma apuntes del natural, pero yo todavía lo hago.
Como dirían los fang, “mayem”, que significa “no sé”. Los mapas de África están llenos
de ríos que se llaman Mayem porque los primeros exploradores preguntaban a los fang:
¿Este río cómo se llama? y ellos contestaban: “Mayem, mayem”, ja, ja, ja. De todas
maneras, yo nunca he buscado la fama, sólo he dedicado mi vida a hacer lo que me ha
gustado y todavía lo hago...”
VIVÈNCIES / Fotografies de Lancy Dodem a benefici de la Fundació Vicente Ferrer
Aquesta exposició fotogràfica està realitzada pel portaveu de la Fundació Vicente Ferrer, Lancy Dodem, que presenta en les seves fotografies un panorama representatiu de
quatre estats del Sud de l’Índia.
Els beneficis que s’obtinguin de les vendes de les fotografies sobre tela es destinaran
a la construcció de cases, on la Fundació Vicente Ferrer està compromesa en el procés
de transformació d’una de les zones més pobres i necessitades de l’Índia, Anatanpur, i
d’una de les comunitats més pobres i excloses, els dalit (intocables) i els grups tribals.
La exposición fotográfica está realizada por el portavoz de la Fundación Vicente Ferrer,
Lancy Dodem, que presenta en sus fotografías un panorama representativo de cuatro
estados del Sur de la India.
Los beneficios que se obtengan de las ventas de las fotografías sobre lienzo se destinarán para la construcción de casas, donde la Fundación Vicente Ferrer está comprometida en el proceso de transformación de una de las zonas más pobres y necesitadas
de la India, Anatanpur, y de una de las comunidades mas pobres y excluidas, los dálits
(Intocables) y los grupos tribales.
DATA: del 5 al 27 d’abril
LLOC: Casal l’Amistat. (Amadeu, 55)
HORARI: Dissabtes i festius de 12 a 14 h. i de 19 a 21h.
ACCÉS LLIURE
11
12
LE MOUVEMENT DANS TOUS CES ÉTATS / Exposició col·lectiva de Perpignan-Photo
Exposicions
Per segon any Perpignan-Photo serà present al Festimatge de Calella. És la continuació
lògica de trobades de fotografia, plenes de calor humà, de contactes entre apassionats
de la fotografia. Persones que donen i que es donen als altres. Tot això al voltant de la
fotografia, amb tot el que ella pot intuir de canvis i de moments compartits.
Perpignan-Photo existeix des de fa 5 anys i els seus membres, tots amateurs, participen regularment a la Fotolliga amb l’AGEF (15 clubs). També són presents a nombrosos
concursos a Catalunya (Sud i Nord): Girona, Calonge, Cadaqués, Arbúcies, Platja d’Aro, Torroella, Ceret, Le Soler, Bédarrieu, St. Nazairei, i, ben segur, al Jordi d’Or i al Visa-Off de Perpinyà.
Pour la 2ème année Perpignan-Photo sera présent au Festimage de Calella. C’est la
suite logique de rencontres photos empreintes de chaleur humaine, de contacts entre
passionnés. Des gens qui donnent et qui se donnent aux autres. Tout cela autour de
la Photographie, avec tout ce qu’elle peut induire d’échanges, de moments partagés.
Perpignan-Photo existe depuis 5 ans et ses adhérents, tous amateurs, participent
régulièrement à la Fotolliga avec l’AGEF(15 clubs). Ils sont aussi présents sur de nombreux concours en Catalogne (Sud & Nord) : Gérone, Callonge, Cadaques, Arbucies,
Playa de Oro, Torroella, Céret, Le Soler, Bédarrieu, St Nazaire et bien sûr au Jordi d’Or et
au Visa-Off de Perpignan.
DATA: del 5 al 27 d’abril
LLOC: Biblioteca Can Salvador de la Plaça
HORARI: De dilluns a divendres de 16 a 20.30h.
Dissabte de 10 a 13 h. ACCÉS LLIURE
LES ARTISTES DU MARCHÉ DE LA BOQUERIA / Fotografies de Michel Mével
El mercat de Sant Josep de la Boqueria, al cor de les Rambles de Barcelona , és avui un
mercat modern del qual es diu: “Si no ho trobes a la Boqueria...no ho trobaràs enlloc”.
El mercat de Sant Josep és molt més que això... Cada dia de la setmana presenta un
retaule vivent: és un paradís per als sentits despertats amb els olors i els colors propis,
un espectacle màgic d’una ciutat que toca aires de modernitat sobre el temple de les
seves tradicions.
A Barcelone au coeur des Ramblas, le marché Saint-Joseph de la Boqueria, est aujourd’hui
un marché moderne dont on dit : « Si tu ne le trouves pas à la Boquerie... tu ne le trouveras nulle part ailleurs ».
Le marché Saint-Joseph est plus que ça... C’est chaque jour de la semaine une fresque
vivante, spectacle magique d’une ville qui joue l’air de la modernité sur le tempo de
ses traditions.
DATA: del 5 al 27 d’abril
LLOC: Galeria Cultural del Grup Pa Vi i Moltó (Jovara, 227)
HORARI: Cada dia, de 19 a 21 h.
ACCÉS LLIURE
Exposicions
IL CARNEVALE È VENEZIA / Fotografies de Quim Botey i Tino Valduvieco
Festimatge presenta enguany una exposició fotogràfica acompanyada de vestuari
d’època del segle XVII del Carnavale de Venezia, cedits per l’Associació Catalana Amics
del Carnaval de Venècia. La mostra fotogràfica de les màscares del carrer, la vida dels
palaus amb els elegants vestits seran presents amb aquesta mostra. Un dels Carnavals
més antics del món i per a alguns el més elegant, porta a Calella la màgia de l’incògnit,
del que se sent darrere d’una màscara.
Durant la nit golfa membres d’aquesta associació mostraran amb una performance els
vestits i balls típics del Carnaval que s’efectuen als palaus.
DATA: del 5 al 27 d’abril
LLOC: Sala Mozart (Església, 93, pis)
HORARI: de 19 a 21 h. tots els dies (dimecres tancat)
ACCÉS LLIURE
Festimatge presenta este año una exposición fotográfica acompañada de un vestuario
de la época del siglo XVII del Carnavale de Venezia, cedidos por la Asociación Catalana
Amigos del Carnaval de Venecia. Estarán presentes en esta muestra fotográfica, las
máscaras de las calles y la vida en los palacios con sus elegantes vestidos. Uno de los
carnavales más antiguos del mundo y posiblemente el más elegante, llevará a Calella
la magia de lo incógnito, de lo que se siente detrás de una máscara.
Durante la “nit golfa” miembros de esta asociación mostrarán con una performance el
vestuario y bailes típicos del Carnaval que se celebra en los palacios.
VENÈCIA / Fotografies d’Antonia Borràs i Francesc Carrión
El Carnaval de Venècia sorgeix a partir de la tradició del segle XVII, on la noblesa es disfressava per sortir a barrejar-se amb el poble. Des de llavors les màscares són un dels
elements més importants del carnaval. Els vestits que s’utilitzen són característics dels
anys 1700 i abunden les “maschera nobile”, que són unes caretes blanques amb vestidura de seda negra i barret de tres puntes. Després s’han anat sumant altres colors
en els vestits, encara que les màscares segueixen sent en la seva majoria blanques,
platejades i daurades.
El carnaval de Venecia surge a partir de la tradición del siglo XVII, donde la nobleza se
disfrazaba para salir a mezclarse con el pueblo. Desde entonces las máscaras son uno
de los elementos más importante del carnaval. Los trajes que se utilizan son característicos de los años 1700 y abundan las “maschera nobile”, que son unas caretas
blancas con ropaje de seda negra y sombrero de tres puntas, luego se han ido añadiendo otros colores en los trajes, aunque las máscaras siguen siendo en su mayoría
blancas, plateadas y doradas.
DATA: del 5 al 27 d’abril
LLOC: Sala Mozart (Església, 93, baix)
HORARI: cada dia, de 10 a 22 h.
ACCÉS LLIURE
13
14
“BLUES” / Fotografies de Vicenç Semper
Exposicions
El projecte fotogràfic “Blues” neix de la meva afició per aquesta música i de manera
casual quan vaig entrar al bar del meu carrer, el “Blues & Rock Café”, a Cerdanyola
del Vallès, que programa setmanalment actuacions en directe de grups amb anys
d’experiència, novells..., de tot tipus de música i no sols blues, música com rhythm and
blues, boggie, rockabilly. Gairebé totes les fotografies han estat preses en aquest local, on es pot gaudir del músic a dos metres teu, i això és tot un luxe; la seva música i
les seves improvisacions en comunicació amb el públic que l’envolta no té res a veure
amb la fredor dels grans escenaris, on el músic i el públic, a part de la distància física,
a vegades també estan lluny musicalment. El blues és per veure’l i gaudir-ne de prop, i
això és el que intento transmetre amb aquestes imatges.
El proyecto fotográfico “Blues” nace de mi afición por esta música y casualmente en un
bar de mi calle, el “Blues & Rock Café”, en Cerdanyola del Vallés, que programa semanalmente actuaciones en directo, grupos con años de experiencia, noveles..., de todo
tipo de música y no solamente blues, música como rhythm and blues, boggie, rockabilly. Casi todas las fotografías han sido hechas en este local, donde se puede disfrutar
de tener el músico muy cerca y esto es un privilegio, gozar de sus improvisaciones
en comunicación con el público que le rodea, no tiene nada que ver con la frialdad de
los grandes escenarios. El blues hay que verlo y disfrutarlo de cerca y esto es lo que
intento transmitir con estas imágenes.
DATA: del 5 al 27 d’abril
LLOC: Escola Pia (Sant Pere, 120)
HORARI: Dissabtes i festius de 12 a 14 h. i de 19 a 21 h.
ACCÉS LLIURE
CONVERSACIONES CON UNA TEXTURA / Fotografies de Mamen Marí
Et movies amb la galerna donostiarra, al sotavent d’Urgull. Tu, bufona, et mostraves
impassible, sabent que la teva textura era perquè l’admirés. Dolçament digueres: ...la
bellesa de les textures, les podràs contemplar sempre, però sentir-les...com tu les estàs sentint, ara les tens aquí, acull-les, dóna-les a descobrir, a coneixer, perquè aquest
segon que estàs capturant, no el podras repetir. Les textures són sempre les mateixes,
però tu les fas diferents.
Per elles, pels meus moments de comunicació amb elles, per elles, les meves textures.
Te mecías al son donostiarra de la galerna, a sotavento del Urgull. Tú, coqueta, te mostrabas impasible, sabiendo que tu textura era para que la admirase. Susurraste:... la
belleza de las texturas, las podrás contemplar siempre, pero sentirlas...como tú las
estás sintiendo, ahora las tienes aquí, acógelas, dalas a descubrir, a conocer, porque
este segundo que estás capturando, no lo podrás repetir. Las texturas son siempre las
mismas, pero tú, las haces diferentes.
Para ellas, para mis momentos de comunicación con ellas, por ellas, mis texturas.
DATA: del 5 al 27 d’abril
LLOC: Escola Pia (Sant Pere, 120)
HORARI: Dissabtes i festius de 12 a 14 h. i de 19 a 21 h.
ACCÉS LLIURE
Exposicions
DONES / Fotografies de Miquel Viñas
Miquel Viñas i Farrés va néixer a Molins de Rei fa 55 anys i ha viscut tota la vida en
aquesta vila del Baix Llobregat. Es va iniciar en la fotografia de forma autodidacta l’any
1970. De llavors ençà ha participat en nombrosos concursos, tant nacionals com internacionals, essent distingit amb més de quatre-cents premis, i ha realitzat diverses
exposicions. Els seus temes preferits són la fotografia de viatges i els retrats.
És membre de la Federació Catalana de Fotografia, la qual l’ha distingit amb els títols
d’Artista i Mestre.
En aquesta exposició intenta mostrar una visió particular del món de la dona, consolidada a través de diferents viatges realitzats al llarg dels anys, barrejant les imatges més
clàssiques i tradicionals d’alguns països amb altres de reportatge social, de caràcter
més artístic, tot intentant oferir una visió general adreçada a diferents públics.
DATA: del 5 al 27 d’abril
LLOC: Escola Pia (Sant Pere, 120)
HORARI: Dissabtes i festius de 12 a 14 h. i de 19 a 21 h.
ACCÉS LLIURE
Miquel Viñas y Farrés nació en Molins de Rei hace 55 años y ha vivido toda la vida en
esta villa del Baix Llobregat. Se inició en la fotografía de forma autodidacta el año 1970.
Desde entonces ha participado a numerosos concursos, tanto nacionales como internacionales, siendo distinguido con más de cuatrocientos premios, y ha realizado varias
exposiciones. Sus temas preferidos son la fotografía de viajes y los retratos. Es miembro de la Federación Catalana de Fotografía, la cual le ha distinguido con los títulos de
Artista y Maestro.
En esta exposición intenta mostrar una visión particular del mundo de la mujer, consolidada a través de diferentes viajes realizados a lo largo de los años, mezclando las
imágenes más clásicas y tradicionales de algunos países con otras de reportaje social,
de carácter más artístico, todo intentando ofrecer una visión general dirigida a diferentes públicos.
INTERIORES / Fotografies de Mati Irizarri
L’aliança amb sentiments profunds com la solitud, el desemparament, el descuit.
L’homenatge pel que va ser, i amb qui va anar, i potser puguem trobar missatges onírics,
desafiaments a la raó i invitació a la intuïció. Del viscut al transferit, del vist al relatat,
de l’íntim a l’universal que de vegades espolien el seu embolcall i es converteixen en
símbols, com portes obertes, a l’interior de nosaltres mateixos.
Paradoxalment és un cant solemne a la vida, perquè amb la seva por a morir, a desaparèixer a deixar d’estar en la memòria, la imatge fa perpetu el moment.
Oscar Carraso ho expressa així:
“El record necessitava anar deixant àncores en la memòria, enregistrar la llum perquè
la història no passés a ser el paràgraf d’altra història, i potser després una pressumció”
DATA: del 5 al 27 d’abril
LLOC: Escola Pia ( Sant Pere, 120)
HORARI: Dissabtes i festius de 12 a 14 h. i de 19 a 21 h.
ACCÉS LLIURE
La alianza con sentimientos profundos como la soledad, el desamparo, el olvido.
El homenaje a lo que fue, y con quien fue, y quizás podamos encontrar mensajes oníricos, desafíos a la razón e invitación a la intuición. De lo vivido a lo transferido, de lo
visto a lo relatado, de lo íntimo a lo universal, que en ocasiones despojan su envoltura y
se convierten en símbolos, como puertas abiertas, al interior de nosotros mismos.
Paradójicamente es un canto solemne a la vida, porque con su miedo a morir, a desaparecer a dejar de estar en la memoria, la imagen hace perpetuo el momento.
Oscar Carraso lo expresa así:
“El recuerdo necesitaba ir dejando anclas en la memoria, grabar la luz para que la historia no pasara a ser el párrafo de otra historia, y luego una presunción, acaso”.
15
16
MIRADES / Fotografies d’Albert Folch
Exposicions
Mirades és el resultat d’un treball minuciós portat a terme l’any 2005 i que ha consistit a cercar i fotografiar pels carrers de Barcelona aquells cartells publicitaris que han
estat malmesos de forma accidental i que, casualment, han acabat formant curiosos
collages.
Relegats a un pla menys important, els rostres formen amb la resta de cartells un conjunt una mica més complex, però a la vegada més interessant, on el rostre es fon amb
el seu entorn i l’entorn passa a formar part del rostre.
L’elaboració de l’obra s’ha centrat més en la composició, les formes i els colors que no
pas en els personatges en sí, donant-li d’aquesta manera un aire més desenfadat i
també a la vegada menys rígid, sortint-se així de l’estrictament tradicional.
Miradas es el resultado de un trabajo minucioso llevado a cabo el año 2005 y que ha
consistido en buscar y fotografiar por las calles de Barcelona aquellos carteles publicitarios que han sido malogrados de forma accidental y que, casualmente, han acabado
formando curiosos colages.
Relegados a un plan menos importante, los rostros forman con el resto de carteles un
conjunto algo más complejo pero a la vez más interesante, donde el rostro se funde con
su entorno y el entorno pasa a formar parte del rostro.
La elaboración de la obra se ha centrado más en la composición, las formas y los
colores que no en los personajes en sí, dándole de esta manera un aire más desenfadado y también a la vez menos rígido, saliéndose así de lo estrictamente tradicional.
DATA: del 5 al 27 d’abril
LLOC: Escola Pia (Sant Pere, 120)
HORARI: Dissabtes i festius de 12 a 14h. i de 19 a 21h.
ACCÉS LLIURE
FOTOSPORT / Selecció de la XIX Biennal Internacional de Fotografia de l’Esport
Organitzat pel Club Natació Reus Ploms.
Selecció de la XIX Biennal Internacional de Fotografia de l’Esport.
Es diu que fer una fotografia no és ben bé una creació, que els fotògrafs, en el sentit
estricte, només capten moments de realitat.
En un primer moment es podria pensar que tenen raó amb la seva apreciació, però ben
mirat, no. No és cert que els fotògrafs no creïn. O no és creació copsar aquell fragment
de la realitat, aquella mil·lèsima de segon, enquadrar-lo i fer-nos-el veure des del seu
punt de vista? Tot i que aparentment fent reportatge no creen, si més no, sí que es pot
dir que recreen. Això sense oblidar aquells artistes que amb les noves tècniques han
creat veritables obres d’art.
Ens plau, doncs, presentar-vos les creacions que ens han fet arribar artistes fotògrafs
d’arreu del món.
Organizado por el Club Natació Reus Ploms.
Se dice que hacer una fotografía no es una creación, que los fotógrafos, en el sentido
estricto, sólo captan momentos de realidad.
En un primer momento se podría pensar que tienen razón con su apreciación, pero bien
mirado, no. No es cierto que los fotógrafos no creen. O ¿no es creación captar aquel
fragmento de la realidad, aquella milésima de segundo, encuadrarlo y hacérnoslo ver
desde su punto de vista? Aún cuando aparentemente haciendo reportaje no crean, sí
que se puede decir que recrean. Ésto sin olvidar aquellos artistas que con las nuevas
técnicas han creado verdaderas obras de arte.
Nos complace presentar las creaciones que nos enviado artistas fotógrafos de todo
el mundo.
DATA: del 5 al 27 d’abril
LLOC: Club Natació Calella (Rierany Valldenguli, s/n)
HORARI: de dilluns a dissabte, de 9 a 21 h. Diumenges de 9 a 13 h
LLOC: Penya Blanc i Blava Calella i l’Alt Maresme (Colon, 57)
HORARI: cada dia 11 a 13 h i de 17 a 20 h. ACCÉS LLIURE
Exposicions
LLUM ISLÀMICA / Fotografies de Carles Verdú i Prats
Llum Islàmica capta en suggeridor blanc i negre l’ànima de països on l’islamisme s’imposa a la societat amb diferent arrelament: Síria, Jordània, i Tunis. Observem a l’atrapat
cor de Hamá o Palmira a Síria, passant pel desconegut sud de Tunis o la incomparable
bellesa de Petra a Jordània. Una mirada forana a les entranyes de la cultura musulmana,
entre la tradició i la modernització, entre l’ahir i el demà.
Luz Islàmica capta en sugerente blanco y negro el alma de países donde el islamismo
se impone en la sociedad con distinto arraigo: Siria, Jordania, y Túnez. Observamos al
atrapado corazón de Hamá o Palmira en Siria, pasando por el desconocido sur de Túnez
o la incomparable belleza de Petra en Jordania. Una mirada foránea a las entrañas de la
cultura musulmana, entre la tradición y la modernización, entre el ayer y el mañana.
DATA: del 5 al 27 d’abril
LLOC: Hotel Volga (Jovara, 350)
HORARI: Dissabtes i festius de 12 a 14 h. i de 19 a 21 h.
ACCÉS LLIURE
COL·LECTIU NEGATIU / Exposició col·lectiva de professionals de la premsa gràfica
El “Col·lectiu negatiu” neix de la trobada d’alguns dels professionals de la premsa gràfica
que treballen a la ciutat de Barcelona amb la voluntat de donar a conèixer, en petites
mostres, una part del treball que es realitza diàriament i que diàriament es publica a
la majoria de mitjans de comunicació no tan sols de Catalunya sinó també de la resta
de l’estat.
Al Col·lectiu s’hi troben representats professionals dels diaris ABC, ADN, Avui, El Mundo,
El País, El Periódico, El Punt, La Vanguardia, Metro, 20 Minutos i de les agències de
premsa EFE, Europa Press, Corpa i de Televisió de Catalunya.
El “Colectivo negativo” nace del encuentro de algunos de los profesionales de la prensa
gráfica que trabajan en la ciudad de Barcelona con la voluntad de dar a conocer, en
pequeñas muestras, una parte del trabajo que se realiza diariamente y que diariamente se publica en la mayoría de medios de comunicación no tan solo de Catalunya
sino también del resto del estado. En el Colectivo se encuentran representados profesionales de los diarios ABC, ADN, Avui, El Mundo, El País, El Periódico, El Punt, La Vanguardia, Metro, 20 Minutos y de las agencias de prensa EFE, Europa Press, Corpa y de
Televisió de Catalunya.
DATA: del 5 al 27 d’abril
LLOC: Hotel Bernat II, Hotel Les Palmeres, Restaurant La Peixeteria
HORARI: Dissabtes i festius de 11 a 13 h. i de 17 a 20 h.
ACCÉS LLIURE
17
18
FOTOGRAFIA DIGITAL / Rendiment i qualitat amb el format RAW / Arnaud Bayle
El format RAW
El formato RAW
Podràs comprovar tu mateix els avantatges de treballar
amb el format RAW i com treure-li el màxim partit a les
teves imatges digitals. Amb demostracions en directe, podràs aprendre a manejar els programes de conversió i a experimentar les nombrosas millores que aporten els arxius
bruts dins d’un flux de treball de qualitat.
Podrás comprobar tú mismo las ventajas de trabajar con el
formato RAW y cómo sacarle el máximo partido a tus imágenes digitales. Con demostraciones en directo, podrás
aprender a manejar los programas de conversión y experimentar las numerosas mejoras que aportan los archivos
en bruto dentro de un flujo de trabajo de calidad.
Entendre el RAW
Entender el RAW
Concepció dels formats RAW
Profunditat de color i RAW
RAW vs. TIFF vs. JPEG
L’histograma com a fotòmetre RAW
Mesurament i exposició em digital
Arquitectura de los formatos RAW
Profundidad de color y RAW
RAW vs. TIFF vs. JPEG
El histograma como fotómetro digital
Medición y exposición en digital
Flux de treball em RAW
Flujo de trabajo en RAW
Configuració dels dispositius de treball
Obertura de RAW
Captura One i RAW
Photoshop i RAW
Lightroom i RAW
Procés de revelat d’un RAW
Gestió de color
Automatització de les tasques
Configuración de los dispositivos de trabajo
Apertura y RAW
Capture One y RAW
Photoshop y RAW
Lightroom y RAW
Proceso de revelado de un RAW
Gestión de color
Automatización de tareas
DOCÈNCIA: Arnaud Bayle (Responsable de formaciò del Grup Casanova)
DATA: 12 d’abril
LLOC: Hotel Les Palmeres (Diputació, 21)
HORARI: de 11 a 14 h.
INSCRIPCIÓ PRÈVIA. Places limitades . tel 605 645 066 [email protected]
Tallers
Tallers
FOTOGRAFIA DIGITAL / Taller de fotografia digital en blanc i negre / Arnaud Bayle
L’evolució de la tecnologia digital i dels seus nous sistemes
d’impressió ens permet avui dia crear imatges digitals en
blanc i negre de màxima qualitat.
Coneixeràs de primera mà els diferents passos per a convertir correctement una imatge a blanc i negre i quins són
els processos a seguir per a la creació d’una fotografia Fine
Art.
La evolución de la tecnología digital y de los nuevos sistemas de impresión nos permite hoy en día crear imágenes
digitales en blanco y negro de máxima calidad.
Conocerás de primera mano los diferentes pasos para convertir correctamente una imagen a blanco y negro y cuáles
son los procesos a seguir para la creación de una
fotografía Fine Art.
Introducció
Introducción
De l’haluro de plata al píxel
Què és la fotografia Fine Art?
Nous sistemes d’impressió per a blanc i negre
Del haluro de plata al píxel
¿Qué es la fotografía Fine Art?
Nuevos sistemas de impresión para blanco y negro
Del color al blanc i negre
Capturar en blanc i negre
Conversió des del RAW
Mètodes de conversió amb Photoshop
Conversions avançades
Virats
Pluggins de conversió per a Photoshop
Del color al blanco y negro
Capturar en blanco y negro
Conversión desde el RAW
Métodos de conversión con Photoshop
Conversiones avanzadas
Virados
Pluggins de conversión para Photoshop
Optimització i ajustaments d’imatge
Modificacions zonals i reserves
Sistema d’enfocament avançat
Acabats d’imatge (màscares)
Optimización y ajustes de imagen
Modificaciones zonales y reservas
Sistema de enfoque avanzado
Acabados de imagen (máscaras)
DOCÈNCIA: Arnaud Bayle (Responsable de formació del Grup Casanova)
DATA: 12 d’abril
LLOC: Hotel Les Palmeres (Diputació, 21)
HORARI: de 16 a 19 h.
INSCRIPCIÓ PRÈVIA. Places limitades . tel 605 645 066 [email protected]
19
20
PLÀNOL DE CALELLA / Adreces d’interès
Sala Polivalent Ajuntament Vell
Biblioteca Can Salvador de la Plaça
Sala Mozart
Galeria Cultural del Grup Pa Vi i Moltó
Escola Pia (c. Sant Pere)
Antiga Biblioteca Costa i Fornaguera
Restaurant La Peixateria
Casal l’Amistat (Penya Solera Barcelonista de Calella)
Orfeó Calellenc
Hotel Volga
Restaurant El Pequinaire (Penya Blanc i Blava Calella i l’Alt Maresme)
Hotel Les Palmeres
Hotel Bernat II
Club Natació Calella
Far de Calella
Mostra Fotogràfica
Col·leccions seleccionades del XXXII TROFEU TORRETES DE FOTOGRAFIA / PLÀNOL DE CALELLA
Miquel Viñas i Farrés
José A. Munuera Sola
Josep Ponsa Vilatersana
Frederic Sagués Gabarró
Jesús Jaime Mota
José Luis García García
Juan Miguel Alba Molina
J. Fernando Flores
Joan Torrentó Maresma
Andreu Noguero Cazorla
Cesar Ceniceros Martínez
Santos Moreno Villar
Asier Castro de la Fuente
José López Giménez
Miguel Parreño Mendez
Raul Villalba
Mercedes Luzzy Arcis
Vicente Cervera Casino
José R. Luna de la Ossa
Àngel Vilà Serra
Quim Botey
Ramon Mestres Miquel
Lluis Casas i Canuda
Mati Irizarri Arcis
Julian Negredo Sánchez
Carles Verdú i Prats
Marc Pascual Domínguez
Alberto Porres Viñes
Albert Muñoz Arnau
Gabriel Brau
José Julián Ochoa Martínez
José Manuel Maiquez
21
22
LA TECNOLOGIA UN REPTE PERMANENT / A càrrec de Miquel Galmes
Estudi bàsic de les tecnologies digital i fotoquímica i el
seus punts de coincidència.
Anàlisi comparatiu de la terminologia i manipulació emprades en els dos mètodes de representació fotogràfica,
tant en la presa com en el seu tractament posterior.
Presentació final, química o tinta?, germans o cosins?
Conferència Col·loqui
La tecnología un reto permanente
Estudio básico de la tecnología digital y la fotoquímica y
sus puntos de coincidencia.
Análisis comparativo de la terminología y manipulación
utilizadas en los dos métodos de representación fotográfica, tanto en la toma de la imagen como en su tratamiento
posterior.
Presentación final, ¿química o tinta? ¿hermanos o primos?
CONFERENCIANT: Miquel Galmes, President de l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya
DATA: 13 d’abril
LLOC: Hotel Les Palmeres (Diputació, 21)
HORARI: de 11 a 13 h.
INSCRIPCIÓ PRÈVIA. Places limitades . tel 605 645 066 [email protected]
SESSIÓ FOTOGRÀFICA AMB MODELS
Amb la col·laboració de l’autoritat Portuària de Barcelona,
al far de Calella, sessió fotogràfica amb models femenins
(amb contracte model i fotògraf). A disposició dels participants, s’instal·laran tres platós.
Sessió Fotogràfica
Con la colaboración de la Autoridad Portuaria de Barcelona,
en el faro de Calella, sesión fotográfica con modelos femeninos (con contrato modelo y fotógrafo). A disposición
de los participantes, se instalarán tres platós.
DATA: 19 d’abril
LLOC: Far de Calella
HORARI: 15,30 h
INSCRIPCIÓ PRÈVIA. Places limitades . tel 605 645 066 [email protected]
Conferència Col·loqui
3650 DIES EN DUES HORES / A càrrec de Tino Soriano
Durant un parell d’hores en Tino parlarà de la seva experiència d’una dècada amb la National Geographic Society.
Ens mostrarà les primeres imatges professionals, fetes
en una altre Nacional, la II -no molt lluny de Calella- que
influïren decisivament en la seva carrera; i ens explicarà
com va començar i es va introduir en el món de la fotografia de viatges. La comunicació s’acompanyarà de 250 fotografies.
Tino Soriano, nascut a Barcelona, és fotògraf professional
des de 1992. Premiat por la UNESCO, la OMS, la Fundació
WORLD PRESS PHOTO, l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i
posseïdor de cinc guardons FOTOPRESS, ha escrit i il·lustrat
diversos llibres, entre els quals destaquen “Catalans”, “Batecs
en un Hospital”, “Fotografía de Viajes”, “World’s Great Train Journeys”, “Banyoles” i “El Futur Existeix”. També és autor de quatre guies de viatge Traveler de National Geographic: Sicília,
Portugal, Madrid i Sud d’Itàlia.
3650 días en dos horas
Durante un par de horas Tino hablará de su experiencia de
una década con la Nacional Geographic Society.
Nos mostrará las primeras imágenes profesionales, hazañas en una otra Nacional, la II -no muy lejos de Calella- que
influyeron decisivamente en su carrera; y nos explicará
como empezó y se introdujo en el mundo de la fotografía
de viajes. La comunicación estará acompañada de 250
fotografías.
Tino Soriano, nacido en Barcelona, es fotógrafo profesional
desde 1992. Premiado por la UNESCO, la OMS, la Fundación
WORLD PRESS PHOTO, la Academia de Ciencias Medicas y poseedor de cinco galardones FOTOPRESS, ha escrito e ilustrado
diversos libros, entre los cuales destacan “Catalans”, “Batecs
en un Hospital”, “Fotografía de Viajes”, “World’s Great Train
Journeys”, “Banyoles” i “El Futur Existeix”. También es autor
de cuatro guías de viajes Traveler de National Geographic:
Sicília, Portugal, Madrid i Sud d’Itàlia.
CONFERENCIANT: Tino Soriano
DATA: 19 d’abril
LLOC: Hotel Les Palmeres (Diputació, 21)
HORARI: de 19 a 21 h.
INSCRIPCIÓ PRÈVIA. Places limitades . tel 605 645 066 [email protected]
23
24
MOSTRA FOTOGRÀFICA
La mostra vol ser un espai obert a tothom, en què el fotògraf tindrà espai per exposar el seu projecte, les seves
obres. Els autors de les fotografies podran bescanviar o
vendre les seves obres.
Mostra
La muestra quiere ser un espacio abierto a toda la gente,
en el que el fotógrafo tendrá un espacio para mostrar su
proyecto, sus obras. Los autores de las fotografías las podrán cambiar entre ellos o venderlas.
DATA: 20 d’abril
LLOC: Passeig Manuel Puigvert
HORARI: de 10 a 14 h.
INSCRIPCIÓ PRÈVIA. Places limitades . tel 605 645 066 [email protected]
PORTRAITS OF THE WORLD / Miguel Parreño
PORTRAITS OF THE WORLD és el projecte en què actualment
estic treballant. Durant la gran majoria de la història de la
humanitat la pintura i l’escultura han estat les eines que
han permès de plasmar la realitat (caça, retrats, paisatges,
arquitectura, escenes socials, etc.) però sempre des del
punt de vista de l’artista. Segurament, el gran avantatge de
la fotografia com a document, és que permet de ser molt
més precís en la descripció de la realitat.
El contacte i la proximitat amb l’ésser humà i la seva cultura ens fan comprendre, i estimar la diferència, amb el meu
últim treball “PORTRAITS OF THE WORLD” intento deixar testimoni gràfic, d’una realitat ètnica i cultural, condemnada
a desaparèixer, pel propi fet de l’avenç de les comunicacions, i la globalització mundial.
DATA: 20 d’abril
LLOC: Sala Mozart, pis (Església,91)
HORARI: 18 h.
ACCÉS LLIURE
PORTRAITS OF THE WORLD es el proyecto en el que actualmente estoy trabajando. Durante la gran mayoría de la historia de la humanidad la pintura y la escultura han sido las
herramientas que han permitido plasmar la realidad, (caza,
retratos, paisajes, arquitectura, escenas sociales, etc.) pero
siempre desde el punto de vista del artista. Seguramente,
la gran ventaja de la fotografía como documento, es que
permite ser mucho más preciso, en la descripción de la
realidad.
El contacto y la proximidad con el ser humano y su cultura
nos hacen comprender, y amar la diferencia, con mi último
trabajo “PORTRAITS OF THE WORLD” trato de dejar testimonio gráfico, de una realidad étnica y cultural, condenada a
desaparecer, por el propio hecho del avance de las comunicaciones, y la globalización mundial.
Audiovisual
Concurs
CONCURS DE FOTOGRAFIA PER A JOVES
25
Organitza Centre d’Acció Jove de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Calella.
Hi podran participar tots els joves entre 16 a 25 anys.
Les fotografies que es presentin a concurs han de ser exclusivament sobre els actes públics, personatges, esdeveniments,
inauguracions....que es durant a terme durant el Festimatge 2008.
Bases i informació al Centre d’Acció Jove (Fàbrica Llobet) tel. 93 766 44 34
Audiovisual
LLUMS D’ÀFRICA / Gabriel Brau
Quan en 1998 vaig viatjar per primera vegada al continent
africà, vaig saber des del principi que aquella experiència
marcaria un punt d’inflexió en la meva vida i, només ara
després dels anys, puc afirmar que aquell primer viatge va
canviar la meva forma d’entendre la fotografia.
A cada pas del camí, sentia un instant d’admiració per la
nova escena que podia contemplar. Era important mirar, veure, descobrir, i sobretot, poder contar i transmetre
aquells instants de vida que anava trobant al llarg del viatge.
Al llarg d’aquests anys he tingut la sort de continuar els
meus viatges pel continent africà, i també el privilegi de
conèixer homes, dones, nens o ancians, que han sabut
transmetre’m les seves experiències vitals i han permès
de mostrar-les mitjançant les meves imatges. Tots han
sabut mostrar-me la seva hospitalitat, els seus costums,
la seva serenitat i la seva noblesa.
LLUMS D’ÀFRICA és un recorregut pel dia dia d’aquestes
persones, que pretén mostrar qui són i com viuen i, a la
vegada, un homenatge d’admiració, respecte i gratitud a
totes elles.
DATA: 20 d’abril
LLOC: Sala Mozart, pis (Església,91)
HORARI: 18 h.
ACCÉS LLIURE
Cuando en 1998 viajé por primera vez al continente africano, supe desde el principio que aquella experiencia iba
a marcar un punto de inflexión en mi vida y, sólo ahora
después de los años, puedo afirmar que aquel primer viaje
cambió mi forma de entender la fotografía.
A cada paso del camino, sentía un instante de admiración
por la nueva escena que podía contemplar. Era importante
mirar, ver, descubrir, y sobre todo, poder contar y transmitir aquellos instantes de vida que iba encontrando a lo
largo del viaje.
A lo largo de estos años he tenido la suerte de continuar
mis viajes por el continente africano, y también el privilegio de conocer a hombres, mujeres, niños o ancianos, que
han sabido transmitirme sus experiencias vitales y me
han permitido mostrarlas a través de mis imágenes. Todos
han sabido mostrarme su hospitalidad, sus costumbres,
su serenidad y su nobleza.
LUMS D’ÀFRICA es un recorrido por el día a día de estas personas, que pretende mostrar quienes son y como viven, y
a la vez, un homenaje de admiración, respeto y gratitud a
todas ellas.
26
EXPOSICIÓ PRECINEMA / Josep Maria Queraltó
Cinema
En Josep Maria Queraltó és un apassionat del món del cinema. Té una extraordinària
col·lecció de més de 15.000 peces, però ell no es considera un col·leccionista, sinó un
personatge que recull materials per intentar explicar la història del cinema.
La seva col·lecció es va iniciar de manera gairebé casual, quan, mentre treia els aparells
antics de les sales de cinema per modernitzar-les amb sistemes automatitzats, sentia
que no podia llençar-los i llavors se’ls emportava cap a casa. Fa deu anys va decidir que
calia restaurar-ho tot i fer-ne un seguiment per explicar la història.
Durant els dies que se celebra el Festimatge, es podrà gaudir d’una petita mostra d’aquesta
col·lecció.
Josep Maria Queraltó es un apasionado del mundo del cine. Tiene una extraordinaria
colección de más de 15.000 piezas, pero él no se considera un coleccionista, sino un
personaje que recoge materiales para intentar explicar la historia del cine.
Su colección se inició de manera prácticamente casual, cuando, mientras sacaba los
aparatos antiguos de las salas de cine para modernizarlas con sistemas automatizados, sentía que no podía tirarlos y, entonces, se los llevaba para casa. Hace diez
años decidió que era necesario restaurarlo todo y hacer un seguimiento para explicar
la historia.
Durante los días que se celebra el Festimatge, se podrá disfrutar de una pequeña
muestra de esta colección.
TALLER DE CINEMA D’ANIMACIÓ
DATA: del diumenge 6 al diumenge 27 d’abril
LLOC: Sala Mozart, pis (Església, 91)
HORARI: de 19.00 a 21.00 h (Dimecres tancat)
ACCÉS LLIURE
Cinema Jove
Taller d’iniciació a les tècniques del cinema d’animació tradicional, com el dibuix animat
sobre paper, el paper retallat, plastilina, tramatge... A càrrec del grup Zoòtrop, integrat
per Àngel García, Jordi Artigas i José Jorna, al local del Centre d’Acció Jove a la Fàbrica
Llobet. Places limitades. Inscripcions gratuïtes al mateix local. Tel. 937664434. Control
i coordinació: Judith.
Col·laboren: Grup Zoòtrop i Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Calella.
Taller de iniciación a las técnicas del cine de animación tradicinal como el dibujo
animado sobre papel, el papel recortado, la plastilina, pixelación... a cargo del grupo
“Zoòtrop” integrado por Àngel García, Jordi Artigas y José Jorna, en el local del “Centre d’Acció Jove” en la Fàbrica Llobet. Plazas limitadas. Inscripciones gratuitas en el
mismo local. Tel. 937664434. Control y coordinación. Judith.
Colaboran: Grup Zoòtrop i Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Calella.
DATA: dimecres 16 i divendres 18 d’abril
LLOC: Local del Centre d’Acció Jove (Fàbrica Llobet)
HORARI: De 17.00 a 20.00 h
Cinema
PROJECCIÓ DEL FILM “AQUELLA NOIA, AQUELLA SOLITUD” / de Foto-Film Calella
CENTENARI DEL NAIXEMENT DE MERCÈ RODOREDA
En col·laboració amb l’associació Amics de la Biblioteca i Càritas, i amb motiu del Centenari del naixement de l’escriptora Mercè Rodoreda, projecció a la Biblioteca Can Salvador
de la Plaça de Calella de la pel·lícula de Foto-Film Calella “Aquella noia, aquella solitud”,
història basada en el conte de Mercè Rodoreda “Record de Montreux”.
En colaboración con la asociación Amics de la Biblioteca y Càritas, y con motivo del centenario del nacimiento de la escritora Mercè Rodoreda, proyección en la Biblioteca Can
Salvador de la Plaça de Calella de la pelicula de Foto-Film Calella “Aquella noia, aquella
solitud”, historia basada en el relato corto “Record de Montreux” de la mencionada escritora.
DATA: dissabte 19 d’abril
LLOC: Biblioteca Can Salvador de la Plaça (pl. Constitució)
HORARI: 19.00 h
ACTE A BENEFICI DE CÀRITAS CALELLA.
“CINÉMATHÈQUE EURO-RÉGIONALE INSTITUT JEAN VIGO” de PERPINYÀ
“Cinémathèque Euro-Régionale Institut Jean Vigo” de PERPINYÀ, Capital de la Cultura
Catalana 2008.
Presentació i projecció d’una pel·lícula de la seva filmoteca.
La “Cinémathèque euro-régionale Institut Jean Vigo” continua el projecte iniciat per
Marcel Oms de ser a la vegada un centre de promoció i de recursos, un centre de recerca
i lloc de memòria, però també lloc de reflexió sobre la història del cinema i la història
de les societats. Tanmateix l’Institut Jean Vigo està perfectament preparat per afrontar
tots aquests reptes.
Presentación y proyección de una película de su filmoteca.
DATA: diumenge, 20 d’abril de 2008
LLOC: Sala Mozart, pis (Església, 91)
HORARI: 18.00 h
ACCÉS LLIURE
La “Cinémathèque euro-régionale Institut Jean Vigo”, continúa el proyecto iniciado por
Marcel Oms, de ser a la vez un centro de promoción y recursos, un centro de recuperación y de memoria, pero también un lugar de reflexión sobre la historia del cine y la
historia de las sociedades. Hoy en día el “Institut Jean Vigo” está perfectamente preparado para asumir todos estos retos.
27
28
ACTE INAUGURAL DE LA SETMANA DEL CINEMA
Cinema
Nit especial del 75è aniversari del cinema amateur
i homenatge a Domènec Mir i Moragas
Benvinguda i presentació de les diferents activitats cinematogràfiques del FESTIMATGE ‘ 08
Projeccions: Reportatge “El cinema amateur a Calella” i semblança personal del senyor
Domènec Mir i un petit recull d’alguns dels seus films.
Homenatge al senyor Domènec Mir i Moragas, pioner del cinema amateur a Calella.
Projecció del curtmetratge “Pintura al descobert” del senyor Mir. Podrem reviure la
Calella dels anys seixanta i veure en plena activitat pictòrica als dos germans Olivé i
altra gent de Calella, actors ocasionals, protagonistes d’historietes molt encertades.
Parlaments i copa de cava.
Presentaran la gala l’actriu Maria Rosa Serra amb la col·laboració del popular actor Joan Pera.
Col·laboren: família Mir-Alabern, Bancells Floristes.
Bienvenida y presentación de las diferentes actividades cinematográficas del FESTIMATGE ‘ 08
Proyecciones: Reportaje “El cine amateur en Calella” y una pincelada de la personalidad
del Sr. Domènec Mir y un pequeño resumen de alguno de sus films.
Homenaje a Domènec Mir i Moragas, uno de los pioneros del cine amateur en Calella.
Proyección del cortometraje “Pintura al descobert” del Sr. Mir. Podremos revivir la Calella de los años sesenta y ver en plena actividad pictórica a los dos hermanos Olivé y
otras personas de Calella, actores ocasionales, protagonizando acertadas historietas
humorísticas.
Parlamentos y copa de cava.
Presentarán la gala la actriz Maria Rosa Serra con la colaboración del popular actor
Joan Pera.
JORNADA DEDICADA AL CONTINENT AFRICÀ
DATA: dilluns 21 d’abril
LLOC: Sala Mozart (Església, 91)
HORARI: 21.30 h
ACCÉS LLIURE
Conferència col·loqui
Trobada de cinema de divulgació científica
Amb la col·laboració de Fundació ATAPUERCA, IPHES, Departament de prehistòria de la
Universitat Rovira i Virgili i Filmoteca de Catalunya.
Al matí a la Sala Mozart, conferència col·loqui a càrrec de Jordi Sabater i Pi, Catedràtic
emèrit de la UB, sobre el tema “Una vida a la selva africana dedicada a la recerca”.
A la tarda al teatre Orfeó Calellenc, xerrada col·loqui sobre el tema: “Per què som
intel·ligents?. La resposta dels grans simis” a càrrec de la doctora Marina Mosquera
membre de l’Equip d’Investigació de Atapuerca (Premi Príncep d’Astúries 1997) i especialista en tecnologia lítica, primatologia i arqueologia cognitiva. Projecció del curtmetratge “Floquet de Neu”.
Por la mañana en la Sala Mozart, conferencia coloquio, a cargo de Jordi Sabater i Pi
Catedrático emérito de la UB, sobre el tema “Una vida en la selva africana dedicada a
la investigación”
Por la tarde en el teatro Orfeó Calellenc, conferencia coloquio a cargo de la doctora Marina Mosquera miembro del Equipo de Investigación de Atapuerca (Premio Príncipe de
Astúrias 1997) y especialista en tecnología lítica, primatología y arqueología cognitiva, sobre el tema “¿Porqué somos inteligentes?. La respuesta de los grandes símios”.
Proyección del cortometraje “Copito de Nieve”.
DATA: dimarts 22 d’abril
LLOC: matí Sala Mozart / Tarda teatre Orfeó Calellenc.
HORARI: matí a les 11.00 h / tarda a les 20.00 h
ACCÉS LLIURE
Curtmetratges
XIV CERTAMEN DE CURTMETRATGES TROFEU TORRETES, especial MAR
Projecció de curts seleccionats / Proyección de cortos seleccionados
ANONYMOUS de Cristian Pozo / Ag. Promofest 19 minuts
MENTRE SONA UN BLUES de Ramon Font / Castelldefels 25 minuts
LA LUZ OSCURA de Javier Guerrero / Madrid / Ag. Lolita Peliculitas 8 minuts
EL ESPEJO de Lilí Cabrera / Valerio Veneras / Madrid / Ag. Freak 17 minuts
VEÏNES de Marta E. Vilaltella / Girona 14 minuts
UNA SENCILLA HISTORIA Gerardo de la Fuente López / Medina del Campo 3 minuts
ESPAÑA, JE T’AIME de Yves Thollon / Rincón de la Victoria. 15 minuts
EL BUFÓN Y LA INFANTA de Juan Galiñanes / Cambados (Galicia)
Ag. Lolita Peliculitas 9 minuts
DATA: dimarts 22 d’abril
LLOC: Orfeó Calellenc (Església, 249-251)
HORARI: 22.00 h
ACCÉS LLIURE
Col·laboren: Joventut Artística Calella i Bancells Floristes.
XIV CERTAMEN DE CURTMETRATGES TROFEU TORRETES, especial MAR
Projecció de curts seleccionats / Proyección de cortos seleccionados
HÉROES, no hacen falta alas para volar d’Angel Loza / Ag. Promofest 25 minuts
EL NIÑO QUE VIÓ A DIOS de Ferran Masamunt / Lleida / Ag. Freak 16 minuts
004. PUEDO de David Testal / Madrid / Ag. Lolita Peliculitas 17 minuts
RÈQUIEM DE MOZART (Assaig general) de Pere Porti / Calella 24 minuts
MENSAJES DE VOZ de Fernando Franco / Sevilla / Ag. Freak 13 minuts
SÁLVAME de Javier Veiga / Madrid / Ag. Lolita Peliculitas 19 minuts
Col·laboren: Joventut Artística Calella i Bancells Floristes
DATA: dimecres 23 d’abril
LLOC: Orfeó Calellenc (Església, 249-251)
HORARI: 22.00 h
ACCÉS LLIURE
29
30
PROJECCIONS I AULA TALLER PER A LES ESCOLES
Cinema Jove
Projecció de films, xerrada taller per a escoles a càrrec de l’ESCAC (Escola Superior de
Cinema i Audiovisuals de Catalunya), i filmació de curtmetratges que es projectaran,
públicament, el divendres dia 9 de maig de 2008.
Proyección de una selección de films, conferencia-taller para escuelas a cargo de ESCAC (Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Catalunya) y realización de cortometrajes que se proyectarán, públicamente, el viernes dia 9 de mayo de 2008.
Col·laboren: ESCAC, Escola Pia, Escoles Freta i Bancells Floristes
DATA: dijous 24 i divendres 25 d’abril
LLOC: Sala Mozart, Escoles Freta i Escola Pia
HORARI: 11.00 h
XIV CERTAMEN DE CURTMETRATGES TROFEU TORRETES, especial MAR
Curtmetratges
Projecció de curts seleccionats / Proyección de cortos seleccionados
ELENA QUIERE de Lino Escalera / Ag. Promofest 19 minuts
EL ÚLTIMO VIAJE DEL ALMIRANTE de Iván Sainz-Pardo / Madrid / Ag. Lolita Peliculitas
22 minuts
COLUMBA APLOMBUS de Koldo Almandoz / Donostia / Kimuak 4 minuts
DOS VECES de Joseba Fuentes / Ag. Promofest 24 minuts
RÉMORAS de Marisa Lafuente / Madrid / Ag. Lolita Peliculitas 16 minuts
GALLOS de Mauricio Jiménez / St. Julià de Ramis / Ag. Freak 9 minuts
ACASO YO d’Aitor de Miguel / Madrid / Ag. Lolita Peliculitas 16 minuts
STRIKE 2 d’Arturo Prins / Madrid / Ag. Freak 5 minuts
Col·laboren: Joventut Artística Calella i Bancells Floristes
DATA: dijous 24 d’abril
LLOC: Orfeó Calellenc (Església, 249-251)
HORARI: 22.00 h
ACCÉS LLIURE
Social
XXXV TROBADA INTERNACIONAL DE CINEMA 9,5 / EUROPA 2008
Sortida cultural / excursión cultural
Visita al monestir de MONTSERRAT i Barcelona.
En el primer dels actes de la Trobada oferim cada any als nostres visitants cineastes la
possibilitat de conèixer quelcom més de la geografia, cultura, art i costums catalans, tot
gaudint de la nostra hospitalitat.
Visita al Monasterio de MONTSERRAT y Barcelona.
En el primero de los actos de la “Trobada” ofrecemos cada año a nuestros visitantes
cineastas la posibilidad de conocer un poco más de la geografía, la cultura, el arte y las
costumbres catalanas, a la vez que disfrutan de nuestra hospitalidad.
Informació i preu d’inscripció / Información y precio de la inscripción: Santiago Marrè
Tel. 937692624 / Places limitades / Plazas limitadas
DATA: divendres 25 d’abril
LLOC: Hotel Vila (Sant Josep, 66)
HORARI: 8.30 h
Curtmetratges
XIV CERTAMEN DE CURTMETRATGES TROFEU TORRETES, especial MAR
Projecció de curts seleccionats / Proyección de cortos seleccionados
LA DUODÉCIMA HORA de Juanma Ruiz / Rodrigo Plaza Ag. Promofest 20 minuts
LOS PLANETAS de José Carlos Ruiz / Madrid / Ag. Lolita Peliculitas 16 minuts
DEBAJO DE SUS FALDAS de María Suárez / Esteban Varadé / Madrid
Ag. Lolita Peliculitas 7 minuts
PROJECTE JULANGUEL de Josep Maria Torrent / Calella 22 minuts
TRAUMOLOGÍA de Daniel Sánchez Arévalo / Madrid / Kimuak 22 minuts
TADEO JONES Y EL SÓTANO MALDITO d’Enrique Gato / Madrid
Ag. Lolita Peliculitas 18 minuts
Col·laboren: Joventut Artística Calella i Bancells Floristes
DATA: divendres 25 d’abril
LLOC: Orfeó Calellenc (Església, 249-251)
HORARI: 22.00 h
ACCÉS LLIURE
31
32
XXXV CERTAMEN TROBADA INTERNACIONAL DE CINEMA 9,5 / EUROPA 08
Col·leccionista
Una cita amb el col·leccionisme / Una cita con el coleccionismo
Dins les activitats de la trobada, es pot gaudir també d’un mercat de col·lecció dedicat
en principi al format 9,5, però ampliat als altres formats i divers material d’interès, a
més d’aparells, pel·lícules, cartells..., que aplega una extraordinària afluència.
Aquesta aventura del col·leccionisme va propiciar la descoberta de Foto-Film Calella
com a agent causant de l’inici de la recuperació del patrimoni cinematogràfic català
(documental o familiar), i aquesta labor es continuà a través d’altres institucions amb
una gran campanya de TV3 i aconseguí un important arxiu d’imatges que es conserven
a la Filmoteca de Catalunya.
No oblidem el “Racó del col·leccionista” a les pàgines de www.fotofilmcalella.org que dia
a dia anirà creixent i serà en el futur el nostre/vostre museu.
Dentro de las actividades de la “Trobada”, tenemos el mercado de colección, dedicado
en principio al formato 9,5, pero que se ha ido ampliando a los demás formatos y otros
materiales de interés, aparatos diversos, carteles, películas..., un mercado que acoge
gran afluencia de aficionados. Esta aventura del coleccionismo ha propiciado el descubrimiento de Foto-Film Calella como agente impulsor del trabajo de recuperación de
patrimonio cinematográfico catalán (documental o familiar), siguiendo después esta
labor a través de otras instituciones con una gran campaña de TV3, consiguiendo un
importante archivo de imágenes que se conservan en la Filmoteca de Catalunya.
No olvidemos el “Racó del col·leccionista” en las páginas www.fotofilmcalella.org que
día a día irá creciendo y será, en el futuro, nuestro/vuestro museo.
MARATÓ D’IMATGES EN MOVIMENT
DATA: dissabte 26 d’abril
LLOC: Hotel Vila (Sant Josep, 66)
HORARI: de 10.00 a 14.00 h
ACCÉS LLIURE
Marató d’imatges
Projeccions pensades i obertes a obres i projectes experimentals de joves
autors i altres films de temàtica diversa / Proyecciones pensadas y abiertas a obras y proyectos experimentales de jóvenes autores y otros films de
temática diversa.
Jornada de projeccions de temàtiques diverses dintre una programació pensada i oberta als joves autors que portin una mostra de les seves obres i projectes experimentals
i que inclourà el Projecte NIGUL (11.00 h) treball experimental àudio & live vídeo sobre
el concepte de la por, a càrrec de Jaume Muntsant i José M. Alvarez. Mostra del taller de
Cinema Jove de l’Escola Pia (12.00 h) realitzat durant el Festimatge 2007. Audiovisuals,
vídeo creació, cinema amateur, treballs col·lectius, els films participants als certàmens
de Cinema 9,5 (17.00 h) i Trofeu Torretes de curtmetratges (20.00 h) i altres temes a
determinar.
Jornada de proyección de temáticas diversas dentro de una programación pensada y
abierta a los jóvenes que presenten una muestra de sus obras y proyectos experimentales, que incluirá el Proyecto NIGUL (11.00 h) trabajo experimental audio & live video
sobre el concepto del miedo, a cargo de Jaume Muntsant y Jose M. Álvarez. Muestra del
taller de Cinema Jove de l’Escola Pia (12.00 h) realizado durante el Festimatge 2007.
Audiovisuales, video creación, cine amateur, trabajos colectivos, films participantes
a los certamenes de Cine formato 9,5 (17.00 h) y Trofeu Torretes de cortometrajes
(20.00h) y otros temas pendientes de determinar.
Col·laboren: Joventut Artística Calella i Bancells Floristes
Inscripcions de treballs per aquesta Marató: tel. 678573151
DATA: dissabte 26 d’abril de 2008
LLOC: Teatre Orfeó Calellenc (Església, 249-251)
HORARI: de 10.00 h a 22.00 h
ACCÉS LLIURE
Cinema 9,5
XXXV TROBADA INTERNACIONAL DE CINEMA 9,5 / EUROPA 2008
Presentació i projecció dels films participants / Presentación y proyección de
los films participantes.
TOT VA COMENÇAR PER CURIOSITAT / TODO EMPEZÓ POR PURA CURIOSIDAD
A principi de 1970 quan vaig voler reparar un projector «Pathé» de 9’5 mm se’m va
fer palès que aquest format, pare de tots els formats, encara era vigent a bona part
d’Europa, essent Espanya el país que, per motius comercials, l’havia marginat gairebé
del tot. Aquesta constatació va fer sorgir, ja fa anys, una iniciativa que ha fet possible
que Calella estigui avui dia al punt més alt pels objectius aconseguits i per l’activitat
que es porta a terme a nivell internacional. Calella és l’única localitat de Catalunya i de
l’Estat espanyol que des de fa trenta-cinc anys, dedica uns dies a reunir simpatitzants
d’aquest format vinguts de diversos països de la Comunitat Europea: França, Anglaterra,
Escòcia, Holanda..., i naturalment, de Catalunya i la resta de l’Estat.
DATA: dissabte 26 d’abril
LLOC: Orfeó Calellenc (Església, 249-251)
HORARI: 17.00 h
ACCÉS LLIURE
Curtmetratges
A principios del año 1970 al necesitar reparar un antiguo proyector “Pathè” de 9,5 mm
descubrí que este formato, antecesor de todos los demás formatos, aún estaba vigente
en una buena parte de paises europeos, siendo España el pais que, por motivos comerciales, lo había descartado casi por completo. La visión de esta realidad hizo surgir,
hace bastantes años, una iniciativa que ha hecho posible que Calella se encuentre actualmente en el punto de referencia más elevado por los objetivos conseguidos y por
la actividad que lleva a cabo a nivel internacional. Calella es la única localidad de Catalunya y del Estado español que des de hace treinta y cinco años, dedica unas jornadas
a reunir a los simpatizantes de este formato que nos visitan desde diversos países
de la Comunidad Europea: Francia, Inglaterra, Escocia, Holanda..., y naturalmente, de
Catalunya y del resto del Estado.
XIV CERTAMEN DE CURTMETRATGES TROFEU TORRETES, especial MAR
Projecció de curts seleccionats / Proyección de cortos seleccionados
UNIÓN EUROPEA d’Andrés Koopel / Madrid / Ag. Freak 19 minuts
PASQUA, L’ILLA DELS MOAIS de Ramon Font de Saint-Germain / Castelldefels 19minuts
NO ES UNA BUENA IDEA de Ugo Sanz / San Sebastián / Kimuak Filmoteca Vasca
13 minuts
NASIJA de Guillermo Rios Bordón / La Laguna / Ag. Freak 11 minuts
LIMONCELLO de Jorge Dorado, Luis Alejandro Berdejo i Borja Cobeaga / Madrid, San Sebastián i Donostia / Kimuak Filmoteca Vasca 22 minuts
PERPETUUM MOBILE d’Enrique García / Madrid / Ag. Lolita Peliculitas 11 minuts
HENDAYA, CUANDO ADOLFO ENCONTRÓ A PACO de José Macias i Carla Guimaraes
Ag. Lolita Peliculitas 11 minuts
DATA: dissabte 26 d’abril
LLOC: Orfeó Calellenc (Església, 249-251)
HORARI: 20.00 h
ACCÉS LLIURE
Col·laboren: Joventut Artística Calella i Bancells Floristes
33
34
CARNAVAL A VENÈCIA / “PERFORMANCE”
Sessió golfa
Llanterna màgica, música en directe, desfilada de màscares i balls de palau
/ linterna mágica, música en directo, desfile de máscaras y bailes de palacio.
Aquest any el Carnaval de Venècia es trasllada a Calella amb motiu del Festimatge.
Durant el mes d’abril tenim a la Sala Mozart (pis) una mostra de vestits, fotografies i
aparells de projecció vuitcentistes ambientats a l’entorn del més elegant Carnaval del
món. I amb motiu de la Nit Golfa podrem assistir a una “performance” veneciana amb
música barroca en viu, projeccions amb llanterna màgica, màscares, vestits, desfilades
i balls de palau. Copa de cava per ambientar l’espectacle.
Este año el Carnaval de Venecia se traslada a Calella con motivo del Festimatge. Durante el mes de abril tenemos en la Sala Mozart (piso) una muestra de vestuario, fotografias y aparatos de proyeccions del siglo XIX todo ello ambientado alrededor del
Carnaval más elegante del mundo. Y con motivo de la “Nit Golfa” podremos asistir a
una “performance” veneciana con música barroca en directo, proyecciones de linterna
mágica, máscaras, vestuario, desfiles y bailes palaciegos. Copa de cava para dar ambiente al espectáculo.
Col·laboren: Associació Catalana d’Amics del Carnaval de Venezia, Josep M. Queraltó,
Grup Musical de l’ESMUC, Flors Bancells i Grup SERHS.
DATA: dissabte 26 d’abril
LLOC: Sala Mozart, pis (Església, 91)
HORARI: 24.00 h
Cloenda
CLOENDA SETMANA DEL CINEMA I FESTIMATGE
Acte de cloenda de la setmana del cinema i del Festimatge’08 / Acto de clausura de la semana del cine y del Festimatge’08
Projecció d’una selecció de films guanyadors del Trofeu Torretes de Curtmetratges.
Lectura de les actes dels jurats dels Trofeus Torretes de Fotografia, Cinema 9,5 Trobada
Europa 2008 i Curtmetratges. Lliurament de premis amb assistència d’autoritats, convidats i amb la participació del director de cinema vinculat a la nostra ciutat Josep Maria
Forn. Música en directe, parlaments de cloenda i fi de festa.
A les 15.00 h, dinar de germanor i cloenda del Festimatge’08 a l’Hotel Bernat II.
Proyección de una selección de films ganadores del “Trofeu Torretes de Curtmetratges”.
Lectura de las actas de los jurados de los Trofeos Torretes de Fotografia, Cine formato
9,5 Trobada Europa 2008, y Cortometrajes. Entrega de premios con la asistencia de
autoridades, invitados y con la participación del director de cine con vinculación calellense Josep Maria Forn. Música en directo, parlamentos de clausura y fin de fiesta.
A las 15.00 h, almuerzo de compañerismo y clausura del Festimatge’08 en el Hotel
Bernat II.
DATA: diumenge 27 d’abril
LLOC: Sala Mozart (Església, 91) i Hotel Bernat II
HORARI: Matí 12.00 h i tarda 15.00 h
35
Cloenda
A TALL DE COMIAT...
A MODO DE DESPEDIDA...
Un any més hem dedicat el mes d’abril a fer de la nostra
ciutat el punt de trobada i connexió amb tots els aficionats
al món de les imatges. Exposicions fotogràfiques, concursos, tallers, mostres populars de fotografia, xerrades,
sessió fotogràfica amb models, certamen i projeccions
de curtmetratges, aules i tallers de cinema jove, marató
experimental d’imatges en moviment, cinema internacional en format 9,5, sessió lúdica de llanterna màgica amb
música en directe i desfilada de màscares de Venècia,
mercat del col·leccionista, activar els espais de l’antiga
biblioteca i del far, inaugurar la nova sala polivalent Ajuntament Vell... Tots aquests actes donen testimoniatge i consoliden la nostra feina.
El cinema i la fotografia han estat novament protagonistes
de l’impuls que genera per Calella aquesta afició multitudinària.
Amb la mateixa il·lusió d’anys anteriors, proposem ja, des
d’ara mateix, una nova cita pel 2009.
Us hi esperem.
Una vez más hemos dedicado el mes de abril a consolidar
nuestra ciudad como punto de encuentro y conexión entre
todos los aficionados al mundo de la imagen. Exposiciones
fotográficas, concursos, talleres, muestras de fotografía
popular, conferencias, sesión fotográfica con modelos,
certámenes y proyecciones de cortometrajes, aulas y talleres de cine joven, maratón experimental de imágenes en
movimiento, cine internacional en formato 9,5, sesión lúdica de linterna màgica con música en directo y desfile de
máscaras venecianas, mercado del coleccionista, activar
los espacios de la antigua biblioteca i del faro, inaugurar
la nueva sala polivalente “Ajuntament Vell”... Todas estas
actividades dan testimonio y consolidan nuestro trabajo.
El cine y la fotografia han sido nuevamente protagonistas
del impulso que genera para Calella esta afición multitudinaria.
Con la misma ilusión de los años precedentes, proponemos desde ya mismo, una nueva cita para el 2009.
Os esperamos.
Comitè organitzador
Comité organizador
Grup de Premiats del Festimatges’07
Han col·laborat / Han colaborado
Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura
Diputació de Barcelona - Xarxa de Municipìs
Autoritat Portuària de Barcelona
Centre d’Acció Jove de la Regidoría de Joventut Ajuntament de Calella
Ajuntament de Perpinyà
Delegació de la Villa de Perpinyà a Barcelona
Cinematèque Euro-Régionale Institut Jean Vigo
Filmoteca de Catalunya
Cinema-Rescat
IPHES
VisaOFF Perpinyà Association pour l’Image
Federació Catalana de Fotografia
Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya
Grup Casanova
Associació Turística Calella
Agència Turística Calella
Oficina de Turisme
IES Bisbe Sivilla - Departament d’Hoteleria
ESCAC
Família Mir - Alabern
Associació Catalana Amics del Carnaval de Venezia
Grup SERHS
SuperColor SA
Publintur
BigMat Claramunt
Club Perpingnan-Photo
Agrupació Sardanista de Calella
ADF
Parkinsol SA
Club Natació Reus Ploms
Associació de Comerciants de Calella-Centre Comercial
Antiga Biblioteca Costa i Fornaguera
Biblioteca Can Salvador de la Plaça
Escola Pia Calella
Escoles Freta
IES Bisbe Sivilla
Casal l’Amistat
Grup Pa Vi i Moltó
Bancells Floristes
Planchart Fotografia
Xavier Poch Laboratoris digitals
Penya Solera Barcelonista de Calella
Penya Blanc i Blava Calella i l’Alt Maresme
Ràdio Marina
Ràdio Calella Televisió
Club Natació Calella
Teatre Orfeó Calellenc
Joventut Artística Calella
Hotel Les Palmeres
Hotel Bernat II
Hotel Volga
Hotel Vila
Restaurant La Peixateria
Restaurant El Pequinaire
Joan Pera
Maria Rosa Serra
Pilar Roger
Gabriel Brau
Miguel Parreño
Jaume Forest
Jordi Feliu
ComunicAcció
Cat Business
Gisela Toll
Col·laborador / Colaborador
Carnisseria · Xarcuteria · Formatgeria · Rostisseria
Col·laborador / Colaborador
Col·laborador / Colaborador
Col·laborador / Colaborador
www.calella.cat www.fotofilmcalella.org
Descargar