Bosc Equatorial

advertisement
Bioma: Bosc Equatorial
Situació:
Aquest bioma es pot trobar arreu de diversos continents. Al continent americà es troba a les regions de la
conca de l'amazones i en regions centrals de Nicaragua i Hondures. A Àfrica aquest bioma està situat en la
conca del congo, al seu pas per la República Democràtica del Congo i en el sud de Camerun i de la República
Centroafricana. Per acabar, aquest tipus de bioma el podem trobar al planeta en Nova Guinea (oceania).
Característiques:
Les característiques que es poden trobar són moltes i molt variades. Aquest es podria dir que és un dels
biomes més variats del planeta terra, tant en biotop com en biocenosis. Primer explicaré els factors abiòtics
(biotop) i després els biotics (biocenosis).
Factors Abiòtics:
· Clima: El clima equatorial es caracteritza per les altes temperatures, les frecuents precipitacions i per la seua
estabilitat. Es troba en la zona de convergencia intertropical. Està dominat per dos tipus de masses d'aire: les
equatorials càlides i humides, però també per les mases d'aire tropical marítim. Les plutjes, frecuents durant
tot l'any, són fortes i la mitjana anual és de 1500mm. Els mesos de més intensitat pluvial són en els de la
tardor. Hi ha una gran estabilitat tèrmica (com a conseqüència de la perpendicularitat amb la que incideixen
els rajos solars), en torn als 27º. Totes aquestes característiques climàtiques fan que només hi haja una estació
al llarg de tot el any. Aquesta és càlida i humida.
La gran quantitat de pluges és la responsable que els rius de les zones tropicals tinguen el cabal més cabalós i
regular de la terra.
·Sòls: Els sòls de les regions equatorials estan condicionats per l'alt índex de pluges. Els perfils terrestres són
profunds i el terreny és àcid, ric en alumini i òxids de ferro, la qual cosa li atorga un to rogenc.
1
Per les condicions de la pluja, el ferro es concentra, endurint part de la terra i fent−se impenetrable per les
arrels. La major part dels nutrients i materials orgànics queden en la part més epidèrmica del sòl, degut a que
es descompon ràpidament. Això fa que hi quede molt poca sobre el sòl, ja que tot es recicla ràpidament.
Factor Biòtics:
· Vegetació: El bosc tropical és l'ecosistema que posseeix major diversitat de plantes. Molts científics
asseguren que a l'amazona és possible trobar−ne encara especies de flora desconegudes. Els boscos són
umbròfils (hi predomina la vegetació que no necessita de molta llum per subsistir) i són de fulla perenne.
L'ambient, molt pesat per la calor i la humitat, es propici al desenvolupament d'una vegetació molt exuberant,
fent que la selva siga la formació típica. Existeixen gran varietat d'espècies vegetals, des d'arbres gegants de
més de 45 metres, a plantes diminutes. Tot açò es veu envoltat d'un gran coscoll de lianes que trepen pels
arbres en busca de llum en les frondoses selves.
Els boscos tenen cinc nivells de vegetació: Emergents (els que reben la llum directa del Sòl), un dosser
superior i un altre inferior, el sotabosc i la zona més pròxima al terra, on creixen arbustos i herbes.
Els troncs son de color clar, rectes i verticals, amb una escorça llisa i plena de líquens. Totes les plantes lluiten
en el bosc per aconseguir uns lleugers rajos de Sòl, i no hi domina cap espècie concreta.
· Animals: Als boscos tropicals hi ha una gran varietat d'espècies animals. A les selves viuen animals de
reduïda grandària, per poder mou−se amb facilitat entre el coscoll de troncs, arbustos i lianes. Però als
voltants del riu és molt fàcil trobar grans animals, com serps, cocodrils, hipopòtams, etc...
També hi ha una gran varietat de pardals i, sobretot, d'insectes.
Adaptacions:
La vida en les zones tropicals està condicionada per tants factors, que els essers vius han hagut d'adaptar−se a
les seues condicions, per tal de no desaparèixer.
· Adaptacions vegetals: La principal adaptació vegetal és a la llum. Com que els boscos estan formats per
arbres gegantescs i frondosos, és molt difícil que els rajos solars arriben a les zones més baixes, i al no arribar
la llum, els és impossible a les plantes realitzar la fotosíntesis. Per adaptar−se, les plantes tenen diverses
tècniques:
• Tenen les fulles el més gran possible, per rebre la major quantitat de llum possible.
• Hi ha gran quantitat de plantes epífites (viuen dalt d'altres plantes)
• Hi ha enfiladisses, com les lianes, que trepen pels gran arbres per captar major quantitat de llum solar.
• Són plantes umbròfiles, és a dir, estan acostumades a viure a l'ombra i no necessiten gran quantitat de llum
per sobreviure.
· Adaptacions animals: La principal adaptació animal es podria considerar la grandària dels animals, i la zona
en la qual viuen. És a dir, en una zona on es difícil mou−se per la quantitat de vegetació, els animals que
viuran seran de reduïda grandària. En un altra, on hi haja un ampli espai per viure, els animals que hi hauran,
seran totalment diferents, i no tindran problemes de grandària.
Altres Anotacions: Cal recordar la importància que tenen els boscos tropicals al planeta terra. Actualment,
els boscos tropicals estan en perill per diverses raons. La caça furtiva d'exemplars autòctons, la desforestació
(ja que hi ha grans quantitats de fusta de molt bona qualitat), la pressió demogràfica que obliga a molts països
a destruir boscos per fer camps de cultiu o d'explotació ramadera, l'erosió i la contaminació dels rius, estan
fent desaparèixer, a poc a poc, aquestos boscos tropicals.
2
El problema és que aquestos boscos i selves són un pulmó del planeta. La seua riquesa i diversitat biològica
són essencials per mantenir l'equilibri en la Terra. Per això és tan important protegir aquestos exuberants
ecosistemes.
3
Descargar