`~~`l - Inredh

Anuncio
•
j
An e... xo. .36 ..
l '........• ""'.. 'l:lE~uado. r ha »Idu es y sera Pais AmazOnlro
MCIO 611-2007 Dr. LUIS CUIUW
. .
(1/ 3 )
ACTOR' AlDeN NAPOLEON AUIAN ALARCON- Y O'1'RO$
•
.,
DSM1\WDADO. ··PACO MOJICAY'O
REPUBLICA. DEL ECUADOR
DISTRITODE PICHJNCHA CHILf- DIE:GO VICENTE.
.JUZGADO
.
'
CASILLE RO
NQ 276 /'
~.J.UZG.AOO VIQEStMO TE~CERO DEOf~ t.tVJfece PlCmHCJ.."
OtJito, 3't (!t' ~sfj,,,
d~!t, 2001,A fa$fnhQL V1$105....CO'mp~~~t\t~ml rJieg(,} VlCf<imta Chtl3~ At,d(ln Napo!"::<dn
Ah:ad l~r~uJi., Madha Cf~iia; ,J:~rzat ,Fanny Marfa Palia,na MuooaJa, Juno Mnr~~i1, i
'O~a C~)~{)r .Marltu~.<kwf Rn$'a;:'toMatd~Qoo.$UG\4'~"'l"Josa . t:orjquf!"Ar9Uelto .Pareda:» 1
, y, Ani'}' G~brie!a tti't Cuma"tctlo,Y ffl3"ffie$f~nl,' .f2ff ~c ca~o, et gfllPl» de hombf~~3 y ,{
, ;tnuftMt.'$ anleSHltft\cronadm.J COtl$t~uvenbs,V~$, ~fliS d~ Qiez farn"ma de eSf.~a;'\os
rfltUr~O$qujenEi$ nabtta".en.'~d .OOjnqti"~;.
trtmuebfe urncadu. anta~c c~ll'lS
Morn~8'14'y ~lJaY3qt.»t'fbafno.)a~~~i~e'«i.CroQ:ad ~Qu1to, f{\H3r prett)l"H.1en >,~er
d~l*dt~, .~~ ia$1ilut«~ de· Ja AdJr.Wsl«tdon C,entfo~t Munf(ipfo de! Oistlttt"J
MHtrnpdtant) (~9-)it(l;Y 'dft~:eropra$~f(jNSAlY, Quito VivW}nda, '. con cl tl.n df~
"ff)ade~:"j~do~,
i;i' Ai'it,
'Caf!t)$
.PaUares
StNa, Olrelt:hw _Eie-::utivo
do' FON8Af.. .
en' Oili:~it)
t, _ , .. _.
. _.
-,_
.
'
", '.
'
ntfOO~9t~t3l~~nf,~o~,1OO7ftlC()l1i)(;:e que- i;stainslituci<;nni nin9'~na otra de kn~
n~(mci~na(13~pl)seeta tt~urad~ r.(H"npt~Vefl~a de{ !l\mt.e~a deb1damen~e 'J1'.1tnhl *1ft
tl~ ftetJt$bn, d~ ia.Pn}t",~ad~ ntia dMlafldn'~ tte~uc,io atlf'~,Jue;~ (te- Ini;lU1Rfleh) ~~tlt."
, ~(mk)s !ttuec$docuflt,-~to-.J~f,~ge"el~emtAt para lcrooitar efd$salojiJ d~ uN~nmiJebjt)
et instrmrteHtt) eon ~i ~1Ue s.e'pret(::nd~ ftmf';~1n'0~~a.Ue~J:a1e ilE1Hit~Hl(} d"f~~lt'i!,,) ~$ ~t;;
~IUdifi\1\dQ'a.lt..1~ iml\tiilJlO$~1h1)la~ P(W ~.or;'''avidca,oon!~s~1'jo1" jurl{lti~O d~ ~a
i'JmP:J~~~, ',"''''dtu'' VfV~d" ,doo~ ~..• 'ro'*l~t:,~a ..·que: "(jtJtTOVJVJENQA ai1quiri6., et
tn.mUef){a 1"l~l,tJtf:~iOefl,laea~ MQf'3~~ tn4~~tt'Jt· . ~ Ronda~,. Cod ~f' o.bj,1tN(} .de '
,m~tOnU:I(1, *·re~abtt~~r~. raraftlcuat$a' ff1-itlf~1?'a,que" ~ f~(,~ha' para •~SOCt~paCH)~l<j~
, (tJdlO{tf"iUi~i ~s'ut.:!B~ ~It~ :,~ 2~)t1b~,~:fJnt(a(lns It patt;, de la tk'pllfl <:tet acneu:in
'tJ:fKttiJ ittpiof}~t(itiQ,'Y:' durr(}('il.vUENOA~~(t, .fue~t ::':1:l 00' tltllti dt"t ;2-005", esta3 I(}
un
--- ('''"~
"
--, ..
-~
,;'
-,
,;;. ':':2;~ :_-,. ;
--~...i-'-y.'
~,
\
'
I
.. ,.
"
.'.:',
....
1,_,
.'
',"_
t '\--
.. -
......
,i',
-,_.'
_";:"
,"
....
_
"
."
~',
';..,
,.
,,::... -,
......
. :-.. ,.' "
,..',
"
t~~?~9$.tc'~!:~t\,,~~·$\i~1*(! ~f;t,~~~~vr v'~,!'~~~~~C'·ll ~nta'.; ~n .:f,HIJf:!r0~h~')~··· {tr-. v~'fBn U~ ~~'f'l:,l
;~Jcclt)n t1eil~U~~:;{lei~-'t)ll~;.aj~Q\t~oV~iJ:J'itda d~~tMUntCltjil) M1~i·\~\QittaJl~'T; .. t.}Uip}>'l€9 .d~,;,sile
,
-
.~
'
,
-
'-
.
"
'
.'.
.
__
-
.'
..
,..
'
..
.
'..
-"',
-
MaV"
tl~ 2Ut)5, ban {fl~t,tdosi~emaH(;'am~nte:'Y rf)ilt:.tHivl,lm·ente a f:ste \jrupo
de nl(,iu~~o~ 'm.'l-ra~jeJ.ftJsut;up.~•.. ef,mm~(~bif~"elteair~(~ d~ ampitfo' ~0 pre~f:mt~
~;(\l'£Hlt:.il"le.ll:h.it~(~iDtsh!,)M~tfuvLmtanQ'd~ aUftacon!o autorhJ",d rm):ll.ifi~d d;;;:J nus-t~ a
Mt.lt,~p~:d~ ."It'~''l;.tnt'Hlijo c<:'t,.,~,r,;h, ~~} com'(J on OlJrn')V'V~f~Nf)AY dn~dt~r !~iHqHivU
(iel,f'()NS,.\",.. V}.A '. (lUff~i.~tf.ll\fJttMi(fade~ ht;Ht sofU:atOOnt.atiE."rauam("tlw" ej, iie~,{lkxft) df~t
'lnfm~el)k; \in I~ eaRn M6rtii;i;$: $M yG,"~ya{lf:in~SUl:(,.tret~f uml aih~tl\~tWa \f.~ vhfJendn .:'i
ta~ f)(JHil~idr"~t{~$t-l'Ct:mf}t'ntt;~lS de fa·. filmmf;1if~l~t .,n (~ habtfaft>SHJltdn qua lasnnhw"~~
Il:;\llt$t~t~k~lrt~s ¥4(~aWUi$(j~t' lut$' Hi y' :rz dq 111 C.ml'$tt£uck'H\ pt'lhlica de! EC'~J;';Hku_
~\t~-,~~ f1i~ ~'lJt~f:Jar:m;k'ln Ut:ll\le''Safoocto~ JJerL>(:hus t-i-Htnancs; Il~~: :~? N!,trmm~~ :1 "e h ~'•. ",.
C,OillitIH-t.+>:n. dB UfJh1t:iHl'$ (iff. Ni.iu,CQHhle ,:tf~lo,5. Dflf~Jf:fl(:tj ECOtlOmiCnS, .Sn-(:;~~~(~3 ''f
CUJh.uclIO::l, Ot;;mrvabon(:;gHet.::u t,l()J: C(Hw,en(~i~)n ArrH%l'f{~:ln~ 'Sotne tJ.erec£if)t;
11Umali()s Att, t, CUf1.~' '·htt1f;;A£tl(~,.icafladeDert?'~h{)'S H~Jnial'WH. (:?tllhlon COH.;;;Utl.iV<:1 Oc~,~
,
,e-t
:.~-
"
J,t\f4:f
,~:;:;:'~~'l::'=;: ~':'::=':':::aR~":'~":':;,,:,:;::::::n:~:~~;j
\l
l'~mHii.~~
(a\Jt) hai):frm t;on .:;tl D\nt\n!\bil:'~ Ubit;~Rl1) \2."H td a,amu Ja Nt)ftt:ta en i~h; i::;]Hl~'S
Mi}f'~d~:~ Oe.. ty (:JiJ'lVt:,t(}t!l"[email protected]~.Jpuhr:iQnen lQsAlfs, 95 deta, Ci;}n~).lt1J(·!()n;4~~y 'I
, ~'>J d+.t lttL;~~j ,()i'9~o~a dftC(»lb'utCon~htu~~)flI~l#~:C1;'PJltU!l;i ;3 tf!\nltt~ el recnr~o. l;Jt ad~~~
qUl'1 han ~*i\~ k-\$ p,"nl~$'i~s.u l:t?l>l\fO\':;j. a>al,l(UfJncia pUbRcil, .!' ta mistmt qu,~ Ci'}nlp~)i\J{;I,:!
i~ Or~, ,'. fh~th (~<Jf(;~a: ~)t~, 1:~fli'Ldp,,~· l'H:h}r'~$-,,' ~t .0,,-, M~.mrjo ~;;s:pi~'w~~ 1';1"
'r~1'};j:t;t$tmt~(;it)f\ \flit i\itXt4d~j!':>~,~Jf U';sbito, Ml?tit}t~.;).M:f.1fli) ~, CIUiflJ, eJ Ot': ,M~qm~i i');\" /Hl
ctr{;cj~;n(i.1) ~){·l;l.ter(~' nlm+~;.t,tlt'm iHif p';;~fh~~161 f·()N~J.P\t v~rs.;mj:trl3qllf) ..:~~ ..mi~:H:~nh:~
h;~qlf.lm1:tt.k, ,~ '8,1':10: 1:1.
Otetf\!) ,CaH~lSt;;tlt)"H~rJendo,p{)('tf~f< (t t";.,hftc:,ICli)n ,1fic t
Pt'~,\H adQ; ~jt:t$ iililJi ,JI7;'1 E·sf~jJo, p.e;~{lotlVfl~l ilue ~e-';!Hf;m~,ntf*; ''''~l4.m~l:d-a.rfs,. f~·, V tJ.j
«J'
Or j\'·mf (:t\l}O ntn...t":~,.t~f.'t/~
rl(!i~f"'~
:.
,
O'l«ft E'N 0\) MSE
,:.'
-
f}m ~)oe. I ~
«
.,
<
' .
fl !
.'
':tmh':~H',{nl dff
,
-
'!h:
.
'['.
'
<:t'l(~iU~nlla< l~l~hJHQija a fiL
-
If-1'''r'X}~~;~ni:Ht.;q pOl' i~~nlhJ"'~~'1'j\fn,t;u~'~t~,)
I ­
tnnl'f~~~t~ tf4'~ de~~;,HT pHi) Ur!)oH'lt· ,jj~
HS. Qi,itt:mv:"ti ~H:'l(;'.mt '!iU'J
df~~H4.'1$, ;:;"''1nt~!Ul(j~l ta, SU$t~mcl~h-:tm1 If,
j:;l
.
qU(;'
- ' . . '
~ .•
..
,
',"
"
':
;',
",' ,'"
' ,', ""
',-.1
htlcettQ $;) C1lnsidef3, PRlMERO;~ Qu~ $~:' •
enconlr~ndt)ge ene'Shnf(~ &.1 (~$f)Jv~r. para
h.t ~hl0 a <1s1a, aceton el IfatH~e, pn~VtsfO en
hll'Y 00 <;(,nfn)l Cm)$hUjCI(i\tH.tff~'Xlb~it .~do - ,
'enf,.~ '~egt$(fQ Of~tJ"o'9~) d~ i 00 JuJo 'dtJ,'l991 que en ~udesarf"otID se han~
t.~;>$f:fYf!(,kJ ~ ia$"()'tmll1td~~tesde 'It't'l. pt)(' 10 (lU~ no h~.ynu"dad qua, dedaJ"ar;.­
S£GUKDQ.... Qe<:otlfbrmtdadtanel Art.41 de fa ley de, Ccioti'&ConstitlJck.Ul~d, soy_
cumpetiimta' J)Mrat~9ript~ri'Y' r~~{JlVet'"m presente' ~ceitm.;tERCeRO" Para !a
,proyedanGia aie "fa ai~cimjdeAml'afQ C'on!titudooal$erequJer~ ije, 1ft f!:(fstef'\(;J3 de ~n ~
J
'ad.C);u·"t~nwl6n'~nlm()~:.f.auIOtldadJJUblea~,que 'd1ebo a(;toh~ya' C.aU$300, eallSt~ n ­
pU(''ift1causQf' un~ d.lltri,fdminenfft, griiWe qu~.,r;ea',vlbtaCQdode ,ins derechQs~
,",
,coo$ag;~dbs.' $l ~, CtJn$.tttUcJM y demastn,stn.lm.:i-htns b'tenlacJrinaf~s, vigenh~s en e,t ~
' •. EC:\lad('t,E$btHJ~UrS(}(tJt~,judctafnle't1feeSt,~m}fectlos hactendo ('''eSiiflQ tesltm n~i .
t~tigm tu.ando ban .~$l·¥~~1dO$·: En~)slt~ ¢oottir~tQ~sjndi$ptHt~anaUzars~ fit a"to ~
. ','. d~~rmt'Si.)n mat~rta. de-' ~'l~'gtf.a(:h;)n p'S on~ .~J~Umu y .$1' "Bone tOs'roqm~itO$ ext9fdt~~ ~
·,.poftaj'nOnna~;de. i£t .Ct~sti&«<;i6fl Via LeydU ContlotConstlu#~at CUARTO"~ A; Di~ ,-­
· fS~~fl ((}usfa fJfQf4t!() ~1:ti,3fctefn,aYQQe~:pQ5,(.'ftrigtd~} 'los Srs,!O(~lmnO$ JlH~'(ifan't$ ['(;1
. CtlaL~ ~m~K~an"l'Jtr'O{l~am~ d~' ViV:rentrdQurHiVfVfENf,lA hace ~~om;cftrqu\t'
"'~Hj{tu;ifiQ ·_.fhmu~b~· •q~'~fU'. 4.~ •. . pf~dad. de'. ta .Sfa, .. \t'3n~fa .• GuaY3$Smtn.Monica. .i
ut1iCwldQ~ t3 t;fj'~~~nr~~~a'$4~~>r t~ ncinda; con ef ~iv~ de ma;mu tn Y
"'('ehabifilark;;·paf'. J(}' t:ual 11". Ie i(f't"m~fque UI .ft~ha 'pafade'Socupadoo de' did1Q ~l
~lmufbl~e~fQ.f2l:1 de ~j~(ld~:WOO~ eontackls a p(.~r1fr' delafil'maQcl' acum'doentre ~t
pn~~ik~ta"k":Y ot)rrOVIVJENOAqtit"~ U!(! et~ dt:Y nbnf ttg200..~·~Potin(tueIe :'lo~K'1hm
l
-I
--I,
';,:sn'~~inltQnH~S'~S' l·f.~'fl(ia$'nf5Ce~l(\t1a~tferea$()ffdlmfsrtlt;l que~~\nrtnad()p()( et'f.'r··
=\
· t1;t\~.(;jl~\$m, . A~~(f$f)t;}dlf~,.;r.:~".:Q(}')\t)\l.vtf.NUA,.i f.?lo$.~~r{. $E¥,.dt.~f.mde ·1"tm:~ !~)~~
jn(l\1'MlH)$ tk~~\ e~lnu:M()t~i(~~Nt) .614y' ~;{W~\l(fi;'~'e~{ac1Udi;'d han· intf,~nttHj()
.i,,:n~ltrl·Hrahft~S,jlC'i;!Grw'!; cnij/tti 0:1: de ,'eVl(Jlr 9$" (Ji~ato!adQ$,yaqI1Q~com1tctou s~)e.t() ­
~1~nn{JrtJtl~~ de m:; titmin1i'~ qu".,tt}lhttan~lt6d·Hlm'Y'h.ebJe' ,JW pennft~ 'eumpHr in que
,
t:mti~n piJiiCjtmufo ~:Hflt utkKl. ya fllHndbnaJ1oC) O~t()flfiJfmidad-aft:'ont~'Hidv (Jd_ 1
.·
:.·. ,.~~J}:I:,{
. f .•.t.e. ~,t3.'. '.(.'.f..)~.l.... ~it~.·,'~.!:'~~.t.'·P.~.":lt .•.',ra . ~. . ':t,. t.~.'~. '~t.:~~.,~ll*!.tl.t. . ~.,.set'::'.Ja,: u".e.c"C.l",ra..•~,!U...•. 'e:· .~7~l~
. . rl,' ~c: ~ i
sU~ l()ij·()t)lO~i de,ht'\~H()'!J t~ f,... ,HlO H,')f~~mhm,e ~git"'lli)t.H)de U(l,t\. ~oiet,bvldal.:J pOHla
.q.'
....
1,'
.rrnp(~I~i~t'~(id~l ~~" .amp~n.J; ~tiff? t~";:tHld\;m' .Jfldlc.ial desi~lIUtd+1,poci,ta lev ;1 fin ~'lJ;~r ~'l
d.,$fJmtdQS a C:~9ar:i' • ~th" la cornh~hl~t ~" .
'w un actou'omhi$~niie.gdimo;>:i"'- : .
.. '~'UM~Uh.lOdrtdpt~~'"~t(~,~r¥ii}fa6t~t~rl{~ vtotar cU~Jf1'~~r dm-'jict1(i c~"$;JfJr;ldng~m ~.
:. "D'ftl\'*lflJ: hie
. t)
~dope«l" ij~ ~~riid~1'9: ~.I'~tlt~~
n~m~dhM' iruue:(;,it;..1~n\)nt~i~'B'~t,nse¢tl~nd~~,
~ai:':un$tlh}dtln v {l\'~ (i~~1*,.dt.#lmnin<:'-!fHi!' tlmtml.H;t:t con. f,'atHtar tm danel (~l'a\.{~~. H'lFl (~~'~ti*
itH fa petit~{\~tdt:' ln1w,arO e~l qUf' $t,~ a(lOptt!H "rnedld;:l~:)
t()sadun~s· f~.J' q(~as,OUCtt;ln
--/
~,
~xrO(~flt:t,;t~di~~tim:ui;; .. %·:t .'::t1~:'r; 'nvtl~lr J\~f~umIgii)fi Q f¢fltediarlas consacuent!;.l~; (1f:'c tm
OlJll19u,ht ~(~~"llnnH'~;;d*J$lt,i,~)fki;ld p~:'t)~t~l. ' Fn I€ I fReS~)ht9 CI)Sf.) de C:\1'flf{!fm~d.~,h.! ;:J' _"
". . ,... .1.1 \'J~~c(ifHr~,~iujhiica OO{:{fmpntV'I,,~t1J;J N~'fqafiQ ~~tmtan:oif.!'$20 dl3~iodei' 2D07, anti! t~i
• '-~~ ....,' .. Dr' ~1(;.~~lstt;)Jl \/'tl f(llVI%Htl u<-}fru'in, 'AG8.'1l~l'l6 CuaJ~o dt~f' Cal1tt.~n Quito, cOa"lpare~~e not
, ;i\~tOt~
....~.',. ' . ' .',mtl
p~utfr! J~ ~~~.- r~{:~:~tt1'~1il~;d~;ri·l\f~~ti~'~Ji,y~f·~h~'Gtfa-y.'a$fYmlny.otJ.;t~~t
.' -'.~-'" ''\ 'lNliHj~d(Jn~ 5t·Y. rH)1()tla~litrrH 'l,tf. Arq, ·J..
en
,rQ'i (:~lvtt~r~~nr~ii~)~e()i1f<'rn:Jfi~<i(f}
t.;at~fLhJ; (!H
Coh ,e. i\i"t.
'" 14m5',,' di)!
{;l)di~}<). (Z~viJ,: ~~mti)t.~lll(kJft·lluntbrp. .Q;nnmlwi! dfJt fid~iCom\$oirHi'{jebles ~id
<",'
". ,_, . , 'It " .;. _ ' ._
'
" _, . .,'
_
":", , . .
-. ,'. ,
. )
-..,'
,_.
".~:.,
,""C*'unn) Hi~.dn'tfn .t~)lHn ()\.~'\'lptitl:J"ril.r)tMffllh:t J~f""'\'t)r~"'Hnt~ a,sufav'Of ~ilt. ~OnfUfn\~t~lf)
',' '({fn I~h~\fti~' qnitHlt~i~"iU,dai\nlhh\;Aral\tenf'\ll>.'adrna, '11rOCf:dt~l a fa ,C(,mJiavenq. V
p~,fp(~nJH ' f'H~~t~N)cit~m' a¥tl\lordHf fkt;r)cle.Jmhio ~l,1Jm.l{'1b~us df:fCentro th3tOOI;tl (~l"
" ' l~imHe~ ~~ufadu (~muh ~~M:~~\ Nrt' HI~i Uf1 h1(.~~tlm J~iml ¥m'i.llaS~ llant)quia :G()fut't~V
, ,(;tH'tr"14,'(lii (,,~idr.JCiUdH,fycaH{b4iq~jitl,l, :PH.iV~nthl tit} Pidlltlchaturl WS lirtdHfOS ql!O$~1
;;;~ih~,,n ctl t~l" ",~sl:,ih'f~" df~ efttntjt,tw~nl~, ,I;:) ml~m~ qi.!-t:o' ·eQnsts.J ([email protected] ts. 40 ;~ 59 ~.:ht~ !t)S
~'Uhf~~PQl in ~Hnf~i~1tf(f ~H~ ~:i~H~)CH qUH IYJitnlUllObie dOnt'~ ilatHtan los aCdf,l.'t~'tntt:~s ha
~klf.) t>f.~Ji~fo (hi~\I~~u~pt-1H'4nnt'(lpnfna~qUl~' nlOm("r~h)f)Otlr<i I:~~ttr. l%Ht: JC)((Je carvul~J·
, i
~
__ .
~'
j
~
.' ~
'.
....
.J.
,
;
",
.):';~(5YU\i~J~n:;tJ:;:t?1?!1~\~}~':;/~.;i,..
."
_1 . .
,~
~
.'
-, '
'.
.
. 'Aguirre anoinbre~de'ffdeic~~o-Jn"l{t~·:dtfCentrQ Hist(»1cQ tomar medidas que
.de$aIojO-.. . de .estas perscita~ que flabihm .', en fa casade Ia calle
Morates. DlAJ:respedo:'$EJ·.. seftafalosiguiente:De..c:anfonnidad a to dispue$ta en et
'Art.'32:de,la"coQs\I,~~:~~seaala
·.qutl.. •.p arahacerefedivo. ef derechc> s.la 'yMenda y
. ala cooservadOn.def m~'ai1tl)ie~t$,;la'S.munielPafkfa~
expropiar. reseNar
y contrOlsr areas para:erdQsaiTorio~-ietfUturo de Cf»lformldad 'conla Iey.S Estado
'impfiquen' eI.pQstbfe
"
'."-",.,
JlOdriln.
~ [~~\
~.,<~~-oI) :
eslimulara.las programas de, vMenda deinter~ sociat- Det· contenido: de esteamparo .'
sedesprende'que: el: inmueblel.lbicado en fa cano morafes 814 y Guayaquil del Barrio
la.Rorida,habitan. desde haceunpromedfo de caton~e aftos,cbnbase adiferentes
contratos de arrendafllientoy ttastaeflnicio de soHcftudes dedesalojo han pagado ros
.ctnon8s dearrendamierrto. st at'desalojO se JJegam a concretar fosmiembros de estas
.famiftasno· tendriln donf.Whabitarya que no S$ fes fia ofrecido unavivienda acorde a'
. SU$'posibtlid~desecon6mte;a$ya qUem mjes.alto deber.det Estadoesrespetar'y hacer.·
'. respetarlos derechO$. bumaJlos.'y(qtr~ et defechO.3 faviViEmMeS un derecho
fundamental' pOl' ."fa .. ~~aJ ..•es .PrlO"td<ld·•. det .estadogarantizar,.qu~!cste "·derecho. sea.
. efediVamente tutela.do,. La
DedllmciOrfUmversal de los DerecnosHumanos, seftala:
TodapersooaUenederecllo a un nw~ dEl.vfdaadeeuado que Ie QseiJur& asl como a su .
, faroiUa, tasa!udYEdbien~8r,yenespedaHaalimentaciO"~efve~ido,.1a vMenda.1a
asistencia mediCa; y,'l0$ . ~NiciOsSOCiafeS necesartos y el' .Pact6 hitemacionaJ de
. . Derechos Economieoss()CJafes;\fQ,tltutates,etlafa: lO$ EstadOsPades en ef presente . j
Pacto recoriocen defecho: ideJOdapersona a un., "tvet de Yfdaadeeu~dop~ras1 y so
.famiHa.lftf:wsQ,afimentaeiOO;-ovestitfQf'y'vivien,da 'adeeu'8c:ftWya~'lJn'ifile}Ofa' cOOtiituar de
~s coodieiones de. exjslenaa,. E::rta{llbienn~sartoanotar que aiJQ dispu.esto ene!
Art.:47 deJ~ misrna CQtlstitucion'·p.:,rexlstir un gran numer0df!niftos y niftas estos
.serall.tifectados encaso d~ Degat'adars",et: desaJoJo. anunciado. delinmuebleque
oeupan 00'18$ cafiesMomles814juntamente. con SUS padres.yporcuanto de
~onformidadafArt. 4Sda fa iblcJemseraObff~n de" Estado.ia SQ~iedad y fafamtKa,
.' promover con mfjxim~ priotidadet' desarrotlo lntegra-l'decDWtos' y,adofescentes y ­
ef
a$e~rar .~··efercicfOpienode sus derechns, en
tooo los tasosse apijcara.el principle- .,
de~Jllfer~s superior de los n,nos y $US derechos. prevateeemn sohre los demas. Por 10 '
&xpuesto a".tmcoofrarse '.reuni(k)s los requisitos. pa.rn kit pro<:ecJenc:ia del amparo
~
cnnstiluciOllal set\~ladQ$: ell elM. 95 de fa ConstitucWn PcHticay Art.46,y sigu.ientes
"'
. de ·'.ta. ley de' ControtC-oostitudonatse RESUet..VE aceptar JaacciOn deamp aro'''l..
. "'cmlstitucronaf propueSfa POI" Diegel.Vicoote ChUa,. Abdon NapcieOn Abad Alarcon t
Martha CecilUl Esparza, Fanny'Marfa P~nama· Muenafa,Jutfo Moran,Ofga Cegido•
. Mariana def'>R·osafto' . MafdrinadOSuquiKo~ ·Jose, Enrique. ,Argueffo Paredes y Ana
Gabriela" fzit'9Un1aniChO;eflcontrai~QUrrOVMENDAY',fONSAlYefMunic.ipio de
Quito, en e(msec~en¢ia'.$edi~pone,;dE{CQnformtda1;tZlt Art:9t}· de fa Const;tucmn y 46
de· 'fa .ley de"C(l,t!ltOJq~n$liWcional,'queel'Sr~. ~aJd~ . def:Distnlo Metropolitano de
Quito~'~"~~rtte:';de.. laE"lPiesa.d~UtTOVMENOA y el director. ejec;Utivo del fonsal .
deberantom~r t0d3~ Ja$. nledidasconduc~l\t~ ,aevttaret, dEisalojode los jnquUlnos
que: habilanen,!a>~aJ(~Mor~(fit~,S14Y J3uayaquii del Baniode ta Ronda 0 ensu tugar
'fatititaf'otra~ernativ3que permlta una vMendaitrt~a para ~us·ocupantes. Tomese
en cuenta los-. casiUerosjudidalesseilaiados pOe las partes para fttturas nottfieaciones.'
NOllFiQUESE~,J",'
'
>'
ELENA
,
CHAVEZ BAsnDAS t
~11.C7
.
•
F) Ora. Maria Elena Chavez. Jueza Lo qu
ley..- Certifico.­
rucQ-il~;rn,~para
los fines de
,
~,
;
!
-' ;
--./_;i
../
.
!
---j
(i:2):j
-- ~I
~
•
Descargar