Disciplines que han influït en tècniques de relaxació actual Orient: (religiós) Ioga

Anuncio
Disciplines que han influït en tècniques de relaxació
actual
1. Orient: (religiós)
1. Ioga
2. Budisme tibetà
Exercicis per estar relaxats físicament i mentalment.
Finalitat espiritual lligada a creences religioses.
3. Zen Japonès
2. Occident:
4. Hipnosi
Relaxació progressiva de
Jacobson
5. Tècniques de relaxació
Entrenament autogen de Schultz
Necessito més temps per dedicar-me a mi i no als altres.
Necessito més hores al dia.
1.Orient
1.1 Ioga: Unir/ ajuntar
Objectiu: Unir l’ànima individual amb un ànima divina
passant per una cadena de reencarnacions. Camí
espiritual basat en exercicis físics i espirituals. Es
dóna molta importància a la respiració i al domini
dels cinc sentits.
1.2 Budisme Tibetà: Objectiu semblant però tècniques diferents.
La contemplació és la millor forma d’arribar al “Nirvana”.
Estat suprem de la consciència
1.3 Zen Japonès: Branca del budisme Tibetà.
Es basa en unes postures especials i diferents durant la
meditació amb la finalitat d’adquirir un nivell més alt
d’atenció.
L’individu trenca amb el pensament lògic.
2. Occident
2.1 Hipnosi: Localitzar l’atenció en un punt concret disminuint la visió
perifèrica i centrar-te en
aquet punt.
2.2 Relaxació progressiva de Jacobson: L’objectiu és ensenyar al pacient a
adquirir consciència de la sensació provocada per una contracció muscular així
com una produïda per una distensió muscular. EL pacient ha d’obtenir una
disminució del to muscular. Això produirà la quietud psíquica.
Descargar