Si puges al Sagarmatha; Josep Francesc Delgado

Anuncio
Treball sobre l'obra de JOSEP FRANCESC DELGADO
Si puges al Sagarmatha.
1. Elaboreu la fitxa del llibre:
Autor: Josep Francesc Delgado
Títol: Si puges al Sagarmatha
Editorial: Columna
Col·lecció: Columna jove
Data i lloc de publicació: 1988, Barcelona
Número d'edició: Dinovena
Número de pàgines: 175
2. Observació i comentari de la part més externa del llibre: portada (disseny i imatge), contraportada
(lectura de la informació sobre l'autor i l'obra), interior (títol sencer de l'obra, premi que ha rebut,
dedicatòria, índex, parts en què es divideix...).
Portada: Hi ha la imatge d'un jove monjo nepalès que treu el cap per una finestra. La fotografia ocupa una
mica més de la meitat de la portada. Sota la imatge hi ha el nom de l'autor, el títol del llibre, l'editorial i la
col·lecció.
Contraportada: A la contraportada hi ha un petit resum del llibre, una breu biografia de l'autor i una sèrie de
weps sobre l'autor, les seves obres etc.
Interior: A l'interior es troba el títol sencer de l'obra: Si puges al Sagarmatha quan fumeja neu i vent. També
es troba el premi que ha guanyat: El premi Joaquim Ruyra. I la dedicatòria: l'autor dedica l'obra al Pepe i a la
seva germana. La novel·la té un índex al final on hi consta que el llibre es divideix en quatre parts, i cada part
es divideix en diferents capítols.
1a part: On s'escriu el nom de la llibertat.
3. En el capítol El diari perdut:
3.1 Quin tipus de document representa que s'envien Reinold Messner i Josep López?
S'envien telegrames.
3.2 Sobre quin tema parlen?
Sobre la Mireia: han trobat el seu diari.
3.3 A qui escriu des de Kathmandú Josep López demanant que convoqui una reunió?
1
Escriu al president del Centre Excursionista de Catalunya, per reunir als onze expedicionaris que van anar
amb la Mireia, i llegir−los les cartes i el diari de la Mireia.
3.4 Quins gràfics i quina informació complementària conté aquest capítol?
El capítol conté quatre mapes: un plànol de la marxa d'aproximació al Sagarmatha des de Kathmandú, la
distribució de la població xerpa al Nepal, itineraris oberts a l'Everest i un plànol dels campaments d'ascens al
Sagarmatha per la ruta de l'aresta oest. També conté l'itinerari, l'any, l'estació i el cap d'expedició de nou
expedicions que es van fer a l'Everest.
4. En el capítol Reunió urgent al centre excursionista de Catalunya:
4.1 Sobre què informa el president als reunits?
Informa que ha sigut localitzat el diari de la Mireia, que en Josep López és al Nepal i que li ha demanat que
llegeixi les cartes que es van enviar els expedicionaris amb el Josep López i en acabat, llegir el diari de la
Mireia.
4.2 Qui assisteix a la reunió?
Hi assisteixen els onze expedicionaris: L'Octavi Falcó Marsenyac, cap de l'expedició. En Joan Puiganglada
Navarro, responsable tècnic. L'Antoni Puig Leveroni, metge. En Romà d'Areny i Espill, responsable de
comunicacions. L'Òscar Casacoberta von Arx, responsable de dietètica. L'August Camprubí Vall−Llosera,
fotografia. L'Alfred Muntanyà Vidal, responsable de material. L'Enric Casamada Iriarte, col·laborador en
material i equip. En Jordi Fernàndez Gil, col·laborador d'alimentació. En Roger Piqué Bellvís, responsable
d'organització. L'Eliseu Mas Clara, responsable de cinema.
4.3 Com s'organitzarà la reunió?
Primer es llegiran les cartes entre el Josep López i els expedicionaris i després començarà la lectura del diari
de la Mireia.
5. En el capítol L'aresta oest: pems als quatre camins:
5.1 Qui escriu a Josep López?
És una carta escrita per l'Eliseu Mas Clara.
5.2 Què és un pem?
És una bruixa que llença conjurs als expedicionaris perquè els passi quelcom de dolent en l'expedició. Porten
una serp pintada en el vestit que representa un signe demoníac. En el cas del llibre, la vella es va fer pem per
venjar la mort del seu fill, un xerpa que va morir en una allau a l'Everest. I llença conjurs i maleficis perquè
als expedicionaris els passi el mateix.
5.3 Quina informació sabem de la Mireia?
No en sabem gran cosa, però sabem que entén l'idioma xerpa.
6 En el capítols restants de la primera part:
6.1 Quantes cartes més escriuen a Josep López?
2
Li escriuen cinc cartes més
6.2 Qui les escriu?
Les escriuen: L'Antoni Puig, en Romà d'Areny, en Roger Piqué, en Flip Duarte i l'Octavi Falcó.
6.3 Cerca al diccionari les paraules següents i anota'n el significat segons el context:
xerpa: Individu d'un poble del Nepal que habita a les zones altes de l'Himàlaia, coneguts mundialment per llur
participació en les expedicions.
esguard: Mirada, consideració.
conteses: Que es formen baralles, disputes o altercacions.
piolet: Estri en forma de pic, emprat pels alpinistes en les ascensions sobre glaç.
paorosa: Que fa por, que infon por.
3
Descargar