Segunda Guerra Mundial. Inicio

Anuncio
INICI DE LA GUERRA
Després de la Primera Guerra Mundial no es van solucionar els
problemes que l’havien originat. Els països perdedors no
aconseguiren resoldre les seves aspiracions expansionistes.
Alemanya va veure mutilat el seu territori amb el Tractat de
Versalles i va practicar una política de rearmament per tal de
recuperar els territoris perduts per la força de les armes.
En aquest ambient, s’anaren consolidant dictadures feixistes a tota
Europa. Als països europeus hi havia tres tipus de govern:
- Els democràtics, representats principalment per França i Gran
Bretanya.
- El govern comunista de la Unió Soviètica.
- Els governs feixistes d’Alemanya, Itàlia, Espanya i altres
La política expansionista dels països feixistes incrementava la
tensió. França i
Anglaterra contemplaven impotents els fets que s’anaven produint:
- 1931: Japó envaeix Manxuria, a la Xina.
- 1935: Itàlia envaeix Etiòpia.
- 1935-36: Alemanya s’annexa el Sarre (francès des de 1918)
- 1936: Alemanya signa amb Itàlia i Japó dos acords polítics.
- 1936-39: Alemanya i Itàlia ajuden els feixistes espanyols.
- 1937: Japó s’annexa el nord -est de la Xina.
- 1938: Alemanya s’annexa Àustria i l’oest de Txecoslovàquia.
-1939: Alemanya i Itàlia signen una nova aliança militar.
Descargar