Tríptic de Tot Circ

Anuncio
HEEYY
Espectacle de Circ / Infantil, apte per a tots
els públics / 60 min de durada.
Espectacle d'equilibris: sobre rodet, sobre rodes, sobre
cable... però, per sobre de tot: humor i participació del
públic.
Els dos protagonistes: Al Tastacirc i al Tastet els agrada
l'equilibri i ens faran tot un seguit de números de circ on
el risc sempre va a més.
Disponible: Versió interior (teatre, sala,...)
Direcció i producció: TOTCIRC
Característiques tècniques:
• Espai a peu pla de 15 x 15 mts., alçada lliure
(mínim 7 mts.)
• Accés a l'espai per una furgoneta i una caravana de
2.50 mts. d'ample.
• Presa de corrent: 220 v: 1.000 W. per al so.
Nocturn: 8.000 W per a la il.luminació.
• 6 tanques.
• Muntatge: 2.00 h / desmuntatge: 1.30 h.
HEEYY ii
Espectáculo de Circo / Infantil, apto para todos los públicos /
60 min de duración.
Espectáculo de equilibrios: sobre rulo, sobre ruedas, sobre cable... pero por
encima de todo: humor y participación del público.
Los dos protagonistas: a Tastacirc y a Tastet les gusta el equilibrio y nos harán
una demostración de variados números de circo, donde el riesgo siempre
va a más.
Disponible:
Versión interior (teatro, sala...)
Dirección y producción:
TOTCIRC
Características técnicas:
• Espacio a nivel del suelo de 15 x 15 mts.,
altura libre (mínimo 7 mts.)
• Acceso al espacio para una furgoneta y
una caravana de 2.50 mts. de ancho.
• Toma eléctrica: 220v.; 1.000W. para el
sonido.
Nocturno: 8.000 W. para la iluminación.
• 6 vallas.
• Montaje: 2.00 h. / desmontaje: 1. 30 h.
LA GRAN PARADA TOTCIRC
taller de circ
Circ participatiu
Tots els públics - Grups nombrosos
durada: 2 - 3h o tot el dia
Trapezi, maroma, xanques, hola-hops gegants, rodets d'equilibri,
monocicles, rodetes, malabars de tot tipus (diàbolos, bitlles, plats xinesos,
pals de l'infern, catifetes voladores...) saltabrinques, minitrams, etc.
Opcional (actuacions de circ en començar el Taller):
Uns divertits personatges van descobrint les diferents especialitats de
circ, tot fent una petita demostració, i després... tots a gaudir de
l'experiència de ser artista de circ per una estona.
Animeu-vos a participar!!!
Direcció i producció: TOTCIRC
Característiques tècniques:
• Plaça o sala de mín. 300 mts. aconsellable 500 m2.
alçada lliure (mínim 4 mts.)
• Presa de corrent: 220 v: 1.000 W. per al so.
• 6 tanques.
• Muntatge: 1.30 h / desmuntatge: 1 h.
LA GRAN PARADA TOTCIRC
taller de circo
Circo participativo / Todos los públicos - Grupos
numerosos / Duración: 2 - 3h o todo el día.
Trapecio, cable de equilibrios, zancos de mano y de pie,
hula-hops gigantes, rodillos de equilibrio, monociclos y
ruedas, juegos malabares de todo tipo (diábolos, mazas,
platos chinos, diábolos chinos, alfombras voladoras...)
“saltabrinques”, “minitrams”...
Opcional (actuaciones de circo al empezar el taller):
Unos divertidos personajes van descubriendo las diferentes
especialidades de circo a la vez que realizan una pequeña
demostración, y luego... todos a disfrutar de la experiencia
de ser artistas de circo durante un rato.
Animaos a participar!!!
Dirección y producción: TOTCIRC
Características técnicas:
• Plaza o sala de mín. 300 mts., aconsejable 500 m2.
Altura libre (mínimo 4 mts.).
• Toma eléctrica: 220 v : 1.000 W. para el sonido.
• 6 vallas.
• Montaje: 1. 30 h / desmontaje: 1 h.
Altres espectacles disponibles / Otros espectáculos disponibles:
TASTACIRC I
LA TROUPE PELUDINI
Espectacle de Circ (petit format)
Infantil, apte per a tots els públics
60 min de durada.
En Tastacirc, pallasso, malabarista, contorsionista, equilibrista, rei de la
pista, ens presenta a la Troupe Peludini i a la seva vedet internacional
vinguda de Valladolid.... la gosseta LUPITA!!!
Disponible: Versió interior (teatre, sala,...)
TASTACIRC Y
LA TROUPE PELUDINI
Espectáculo de Circo (pequeño formato)
Infantil, apto para todos los públicos
60 min de duración.
Tastacirc: payaso, malabarista,
contorsionista, equilibrista, rey de la pista,
nos presenta a la Troupe Peludini y a su
vedet internacional, llegada de Valladolid...
la perrita LUPITA!!!
Disponible: Versión interior (teatro, sala...)
Dirección y producción: TOTCIRC
Direcció i producció: TOTCIRC
ROLACIRC
Espectacle per mirar i participar
30 min d'espectacle + 90 min de Taller de Circ
ROLACIRC
Espectáculo para mirar y participar
30 min de espectáculo + 90 min de Taller
de Circo
El circ a l'abast de tothom.
El circo al alcance de todos.
El Rolacirc ha arribat!, un espectacle de varietats de circ us
endinsarà en el meravellós món del circ i després...petits i grans
podreu comprovar què se sent en fer d'artista de circ per un dia,
animeu-vos a participar.
¡Rolacirc ha llegado! Se trata de un
espectáculo de variedades que os introducirá
en el maravilloso mundo del circo y luego...
pequeños y mayores podréis comprobar qué
se siente al ser artistas de circo por un día.
¡Animaos a participar!
Direcció i producció: TOTCIRC
CIRC
A LA PLAcA
,
Espectacle i taller per a fires d'època
Tots els públics
3 h o tot el dia
Els comediants han arribat a la plaça, amb el seu carro, els seus
gossets, i sobretot els seus malabars, l'espectacle comença...els
vilatans es van apropant per veure malabars amb foc, falçs,
ganivets, equilibris amb espases... després de l'espectacle els
comediants conviden el públic a participar al Taller de circ
(adaptat amb materials, vestuari i colors de l'època).
A més a més de les tècniques de circ també hi són presents els
jocs típics de l'època: joc de les ferradures, estirar la corda...
Direcció i producció: TOTCIRC
Dirección y producción: TOTCIRC
CIRCO
EN LA PLAZA
Espectáculo y taller para ferias de época
Todos los públicos
3h o todo el día
Los comediantes han llegado a la plaza, con
su carro, sus perritos y, sobre todo, con sus
juegos malabares. El espectáculo
empieza...los vecinos del pueblo van
acercándose para observar malabarismos
con fuego, hoces, cuchillos, pruebas de
equilibrio con espadas, etc. Al terminar el
espectáculo los comediantes invitan al público
a participar en el Taller de Circo ( con
materiales adaptados, vestuario y colores de
la época.)
Además de las técnicas de circo también
están presentes los juegos típicos de la época:
las herraduras, tirar de la cuerda...
Dirección y producción: TOTCIRC
circ
tot
TOTCIRC.circ
`
CIRC MoBIL
Muntatge
Lloguer d'un petit circ
(carpa i grades per a 500 persones + espectacle + taller de circ)
Un petit circ arriba a la ciutat. Es tracta de la carpa TOTCIRC, de 416 m2
i dues caravanes com les que portaven els circs d'abans. Aquestes, juntament
amb la tanca que delimita el recinte, proporcionen un ambient típic de circ.
TOTCIRC.circ
L'espai de davant o del lateral de la carpa; uns 400 m2, està destinat al
TALLER DE CIRC -espectacle de participació- els nens, pares i acompanyants
podran fer d'artistes de circ per una estona i comprovar què se sent en pujar
en un trapezi, fer equilibris amb la bola, la maroma, els monocicles, fer
malabars, xanques... recordant els artistes de circ d'antuvi que abans de
començar l'espectacle assajaven els seus números.
´
CIRCo MovIL
Montaje
Alquiler de un pequeño circo
(carpa i gradas para 500 personas + espectáculo + taller
de circo)
Un pequeño circo ha llegado a la ciudad. Se trata de la carpa
TOTCIRC, de 416 m2 y dos caravanas como las que utilizaban las
compañias de antaño. Estas, junto con una valla que delimita el
recinto, proporcionan un ambiente típico de circo.
El terreno de delante o del lateral de la carpa, unos 400 m2, está
destinado al TALLER DE CIRCO –espectáculo de participación-, en el
que niños, padres y acompañantes podrán sentirse artistas de circo
por unas horas y comprobar qué se experimenta al subir a un trapecio;
hacer equilibrios en la bola, en el cable, en los monociclos, en los
zancos; hacer malabares...recordando así, a los artistas de antaño
que ensayaban sus números antes de empezar el espectáculo.
Ahora empieza el espectáculo:
HEEYY
(versión interior)
ZONA
DE CIRCO
Montaje
Alquiler de una zona de circo sin carpa
Gradas para 300 personas, pista circular, fondo negro
Espectáculo HEEYY!!
Tot seguit comença l'espectacle:
HEEYY
Se crea una zona de circo donde, a parte de la compañía
TOTCIRC, se pueden programar otros espectáculos de circo.
Se ambienta la zona con dos caravanas como las que utilizaban
las compañias de antaño.
(versió interior)
ESPAI
DE CIRC
Muntatge
Lloguer d'un espai de circ sense carpa
Grades per a 300 persones, pista circular, fons negre
Espectacle HEEYY!!.
Es munta un espai de circ on, apart de la companyia TOTCIRC, es poden
programar altres epectacles de circ.
S'ambienta l'espai amb: dues caravanes imitació de les que portaven els
circs d'abans.
STA
CIRC E
Un dia al camp ple de circ i natura destinat a grups
escolars (espectacle + taller de circ)
BLE
Un día en el campo lleno de circo y de naturaleza, destinado
a grupos escolares (espectáculo + taller de circo)
Els nens/es participaran en un complet taller de circ on ells mateixos
seran els protagonistes: trapezi, maroma, xanques de mà i de peu,
hola-hops gegants, rodets d'equilibri, monocicles i rodetes, malabars
de tot tipus (diàbolos, pilotes, bitlles, plats xinesos, pals de l'infern,
catifes voladores...), saltabrinques, minitramps...
Los niños/as participarán en un completo Taller de circo donde
ellos mismos serán los protagonistas: trapecio, cable de equilibrios,
zancos de mano y de pie, hula-hops gigantes, rodillos de equilibrio,
monociclos y ruedas, malabares de todo tipo (diábolos, pelotas,
mazas, platos chinos, diábolo chino, alfombras voladoras...),
“saltabrinques”, “minitramps”, ...
I després de dinar... espectacle de circ on es combinen diferents
tècniques amb l'humor característic d'una tarda de circ.
Y después de comer... espectáculo de circo, mezcla de diferentes
técnicas con el humor característico de una tarde de circo.
Reserves / Reservas
Vic
Girona
Manresa
Per a qualsevol dubte consulteu-nos i us farem un pressupost.
Para cualquier duda consultadnos i os haremos un presupuesto.
Calaf
versal
Eix Trans
Terrassa
Veciana
TOT CIRC
Ctra. de Copons a Calaf s/n
08281 COPONS, Barcelona
Tel/fax:
(0034) 93 809 00 81
686 83 72 25 / 646 29 45 72
[email protected]
w w w. t o t c i r c . c o m
Sabadell
A-18
Circ a les feixes
Copons
MONTSERRAT
Autovía N-II
Lleida
Jorba
Barcelona
Igualada
Martorell
De Copons a Barcelona: 60 min.
a Manresa: 25 min.
Descargar