2 El nounat Del cau, el impuls de néixer escola l`aigua verge i cerca

Anuncio
2 El nounat
2 El recién nacido
Del cau, el impuls de néixer
escola l’aigua verge
i cerca, com fletxer,
l’embut que li fa setge.
De la madriguera, el impulso
de nacer vierte el agua virgen
y busca, como flechero,
el embozo que lo sitia.
Passa i no sap que trenca
teixit adolorit:
obre esquerda anyenca.
No sap si és dia o nit.
Pasa sin saber que rompe
tejido adolorido:
abre añosa brecha.
No sabe si es de día o de noche.
Valent es llença. Llisca,
sortint del desembosc.
No sap si l’aire gisca,
si neva o és fosc.
Valiente se lanza. Resbala,
saliendo del desemboce.
No sabe si el viento chilla,
o si está oscuro o si nieva.
La vida pot ser breu,
però ningú li ha dit
i oblida posar el peu
abans de caure al buit.
La vida puede ser breve,
pero nadie se lo ha dicho
y olvida asentar el pie
antes de caer al vacío.
Descargar