t - Memoria Digital Vasca

Anuncio
EUCVElfill
im m
lUlTÂCiüCÛ
iar>9
Ml
t
X,i •
'
'
i'V
«
c
-
-
I
&'
I
r*
r>'L
'S !'
JE SU SE N
I M I l ACIOCO
Ü D O liE R A R I J A R R Ä IT C IN
EHACl'STEN D t EN IISllV B A .
A IT J
K E H P IS
rSNEÜAfiARRUC AfSilSJ,
BTJ
A i t a F r a i J<»sfe C b c ä ö t E c .n E V E m i T A
Z a ra d z ra M )« iu n em af « n ic a lJu ir^ ji
a m o r t « , t a a y e a l i a t in o d u
cgo>
q u iy a o e i u c a r a i p d r a d u e n a .
JiiA
JS
nesycn^ii.
T O L O S A N : L a L a « a m ?í A u i c i h
VAft£i< MoldcteguuB>
1829.
dr)(u:iA Tii<fi
/.TjnA iLTy.i iflA a^a o o 3 l
•n t iu a ti
I U J 4 ht
v.v \ vi^: a
n \v .
V.T^
. ,-
-r%
.
» ’ , t i n * mâ
'
r
*¿«ir»«e(>op
w «'
'S
:!* ••
>V................- *K».
ft. - '
•a ^ a iu A .
-w
'
I «4
,fl¿( i *' \ “
f 'A ^ O J Ö
'
t
v i a BiDI JESUS.
J r a c u r tz a lic a r i i i z b a t.
I p i n t i r a d k u t ^ M tib c la o , C r U l a u id a W
(< a , t>«ar a r in iL d l c r i n ¿ la b a lu d íte q o ie H
l i b r a W t. B a d ir « ) a ll r ^ u n u r i e ig a r o » c
an
a t« r » u U ,ta
m n
d r t¿ < ja ^ i d a d a
^ a ) > e ,e » c o ls u a n V » ü b n i o o c q b « r r i
^ q u i n d u t « n > U l u l c c o « r a ¡z a o d n tuD a o d ic o n a r s i ia r n S a n m g o z iiy a c o «
n r a ja b « « p i i n ¿ ¡ r a l a » l a C r u t a u
tolico«D o a i i o g Q iliy a c e r e
r tiD ls a o
ca*
bt^rco i i ^
ip iS i d a t e « a ñ c^ ^ te in a g arrì)«
d a \ ì t r u a u . S a o I^ tia c io g u r c p a lu iH »
n ia ir e a c
g u z i i t asco e o c a r ^ a lc c p u i v a
l i b r u a tt « l a « t u n b e r a oncl7<az J p r c ^
v ^ c b a tn g ä b e ^ « Id U c e D « f z b ä d a a r r o
v i d tz a e s c n b ii u
z u le n a c <ìk>lrù l>czaU ,
« g a o ^ rr» ^ c b i y e r > a b i r a p in i l o » r a c u r lc«D r i l u e n ; goSceaA b a t a , U a u i s a t e a
2 4 n l ib r u b a o b e r ta r t <‘¿ rrlb Íto A c d a u d e o
Iw s a ta , g a u r b a t, ( a b s ^ a r a r r e o i r r r n *
goft. A rrftU a ld « c o e a p U u lo a b e r r l z
A
á
oa»
m u t i , lìbrob^K i n q o i , f;} I m L l« * a -
|ii o r l iv n ra n a . E t à « iu C 'ig o lÌi »a ^ a lu Z40 ,til>ru o u cii (tiHli Íñ ¿ .^ rr.itirM ,
f u SànfuA cz;i^<ita zu t« n ac
*ri zu lcti,
JcA U M -ti.ìiD tlaòoco, edo V crarÌ ^ r r « Ì tc e ij e ra ra s fe n iiu«'n ilbnil>4n*ti Ìitia^iiT«—
▼ùà b a tz a la . EzoIiu<^uc c m Iv ì x fx b a lu c »
S a n la a c ca [a<|ninl^a
ÌÌbr«i o - ^
o e g a iic c sa x x tiiu zicn a?Al«2 u ’’j r . E>>aoj*
l> ear
AÌW
o rr^ g a tic
iiz jc ,
tre
F r a ! L o ìs de
l) Ì o b a d a V o n < * rag arrÌv a c lÌI)ru o n c n
gaM caii : jlfdioc dira libm otii^aJìc esa-,
ten 'ìiron aìfilanw, I9 c*fherfc
yntnU
itu niù ìjtàdin èo4fVt kv^ko <
J^a, ^
etiinJm gasJiyfi
4i
f^eiac
i
ilurn ufjJ^tiniOreii oÌt/éasi. E g u ig f^ prue- ^
ha, *<Mti<w4Cs«, ia eruiico desu, lU
trn
9ntn tìiH
tri^'fn indurrà , ta su/^ anìm
arenizal /pai» dezuit guuìya U
ip^^cQ
ù
tX
M
. J a u n g fiic e o rtn piopiJijtLÌ^u
^
g u U en da lìòruiho ^ulan , íatít cìì ift ^
g u e h ù a n a m & a JA g M d zif\/•cr.vn u re/i AvW-,,
xa ntisui/i^eo
«ÌT
iiu/arl^uaff e
4
U
f<
» fù'U
i,.
Irofíirriytsu hada iúrnt m *t<
i eraiUü- r
«9«u
utrt'iuiñ ceregaifc l*U
o
Ip ñ n l i f t , h<> a i u m ^ o i h t u te tp o i h y « il4 ,
ta r e iftt/.a jjifía n i.9n s* ttlo a , tM re iJutJfliJk
f 'c r u í t i o l l e a , f c o i u v >¡<tu o neiim
^*a-
tin a o n t h ^ g u i t u o , t a nndo
ó/u, hailft ¿re M
tfo ilhoA
tJaijtunt/urifa.
^ t i u s u z u fn w a u'Ü u^üidf,
/? «,
i a lu g a m lic « / • ; , i r e c a r r i iu t a »um í , la
^c za zm Ia bU durric ¡ z ú n , itittn I f i
g 0£ 9t in jo co z a i l u f l u ! g a tiz a ^ ¡ z u t í
rOL a m a r t i d t r ú O LUrriagalic t ' f ^
htrriy'QG im fü itc o z n iz ^ u itz u , t a U tt¿icé
á t z U f J (u m g 9k Q t c t
tf^Áritrjarf>n h a t tí k
fíio it a g f í f t ^ n t ií i íp t a
é d io ,
A r lu ia z m
ho4ú J a u n g o ic o a rc n onIasiP ioc emom
g u n fr r é g a lo a u , i a
u s a ta z u , tn gp z« ^
s iiza t u r e pn>:>echaraí«.
V p D e ra g a rr¡ja r« n
d ir t ir a n
O uzliyd c
itu C f u
d irá
í»ic e s a te o
c jp írita
s g ü r e q u ia
e¿anac.
N e re A íla
J)oD i¡ngort*n E r i w
g lo jire ii h o n r a <)An V e T te ra£ ;a rrÍ o « e «
ú 'io n
^ u z liv a b a d a c s p c riin e u ta lc c n
l ib r u a u i r a n i r i f i 'l i c .
ié
K la S a n lg D » rio
g a r^ ' paÍM n<i |;uz(¡i: n ia it^ a c
la V ^ife
íis frtf r u t e o m í« ‘n b i z a l a , u
n e ro n éc
* c rc asco p e r» o o i e u t« u o d l c j ^ i c n
l i b r i ! AU
l e r ^ l a t ì c Íriqaitc< i>
g u /.tiy a n , ain n ia^' i.r d u a n p n 'n ) Í ) a <i>j^ '
iiA iiip<4U e ii
ta
, tio d a curi¿iiC D
•»AH d c r a o V e i H T a g a r r ía c , a o ñ i> jri'n
^ a i t? ({u&liycii c o B lra c o « r rc o if ^ liu a d a ­
la .
O d«!d
lib r u
e 5l i m a ^ a r r i y a
a u ,a n u
Q rq u e a
y la n
d.«la.
£«
lu n íc
badd
d<;t « u x r a ra z ip iiitr c c ^
d v t u s l f , a l f e r r k iz a o g o
d<^dilla iia d a « z , e » c 8 l d u ú
D ia iti’a c , n ie
¿4i<’ii a n io r c s a r l u
d v r^ A
a lf ^ r r i c í '^ r i t e z b a d a a p ro T ^ cU )
l i b r u OfK*!) l e d o a z : e ?a b a -
l^ q u iii i t s « g u ítu tt d e r a la « « n l z a o z a d ^
a l e g o j ti y a c .
] r u q u i u 7>a
se rrir« v r d u
4
C r i i l a i i mal(<*a , c g u -
ja q u io b a t M Í Í a U t u a ,
c¿-
p i l n l o b a t b a iK r v l i b r u o s e U ú Í r 3 c a r >
tc e c u , t a |;u a rd a z a % a f a lt a
u ra .
gab«
o rd a
d a o n e u r a c o e g o q o ie n a . K tii
p m u o c i i Ccp r g i ^ c n b a te e o r d u a r u n
i r a c u r c d « eragu«^K n b a d iz a , g a e r o le m ^
k a i t l e n c a n t p l a a ¿ u . J a r r a i & a z u o c e ttiá
b e s l e e d o O M ito a la re n a r t i a n S a n Ig «
D »do
c & fdldun
g u iiÍ 2
m a lic a r e o « t a '
G u ¡ p u ’’A'u»i^o b u n r a r e a « g ru ip lA a : b a i l a ]
tft
4K
L cub
gaur
c a p ítu lo b a i , ta
b ig J ir a r e a
U T r e i |p a i r a < i i r l « n : « -
b«l(3ir) la M Ít¿ u
b i u ia c
eft
fraso¿4»*n, z u « ^
g u ^ y e ii4 ' { ir tm iy a d u H a » e s ^
|u i c c u <if£UB u p i t a l o j » n o ie ])<*• i r » «
c u r il i « . B i g a r r e o : i r a r u r t c c n a^í l»a?o
IcBO^o )a 4 fttt2 0 >^ire b i o u a J^ u n p > ì-*
c » r a u y i > n K ^ p iritu S a r t u ^ i i,
efii»»clizA £uU . i r » f a r t ( p ù d « z n u e tk pf< ^
▼«xhoa 4l(‘ra U « a > g r^ iriy d . I*<& d e w a n
l ü g r a t u c o , aAcor«D i ; u i » i n « n m
c o r r k a ir;arurtC4n) l u d o A v
Kt
gäbe
b a d a oc^
n * U , « s i i a d a e sp a c M i« i l « liAnM l^a ci»aM L c ra W a
b n a i a t i r a f < lfrì W v 'd r z u
la tra la e u u n
¿an
p i s r a b a l considera**'«» g v « ld t(u c o
d iia q a « , o r r e la
i
gA««a
t r o r i r o litz ^ q a c
b>¡» tu
l u r r e r a b e ia ! a « • ia u tig u to ia r e n
n re
a o im a n .
P e i^ a z a z ia o t ie l a r a r o ^
•^ aa n ^ k o a re n
k z a e n tz u W n t a a d e l a «
b a d a b f r a c l U ag»ifa>o d i g a i i b m s a i ^
tiia c d i r a U itir d iu . J r u g s i r m : b e t i a l e ­
r a b e a r d c z u a i n i o M n ia r« i> b a t i r a c u r I c r a d e s i in e i lc , b e s ip r ic e t b a d a
SmagcriX» a ^ iu o s a n iu M a n
u
e » r a ln
tc e c o
e rc «
a e n d o tc e ro ^
liiim il J a u n g o i c o a r i c u ra p U »
b c ^ c l a a t s a d a iracui«*
k M . *Latigs*rrf« ; « rtirrA m ir tim r n < l€ z u n e lic ( ^ c y r n á c o c r e n i z a itz a la in á riii'c'o u i l r t t U gogoún » z a re a rtia n
*cAc»<idoralceto, ta p r« m ¡v a dpzuoiaEr^
kT
iJA
Z ^ H ttc e rA .
C u IDp i l l u d a b a d a , C rlx ta a mallcil«
^ r t s f f u tb c T f d a ta lib r u a a , d a la brttfe
e ru ceu líh r u i a a l t i ir a n r r tr r ’a n , (A b f 4 c 'ir4 ta (o z a ita z u re Jaaog<^¡<*o g o ftfs
O ti^ . K iú an d izaz u lá o o e ia ra n ^ J ^ i n
jTjríH sjA iTijac b « re g r a d y a , k a h a e re
iriUAX z u r« o ra c io e ta n n o iz b a ll a c o r* ^
<iiitrec9. \ l c a r C ^ n i a a i n u i draagolá«
A oM n. A la iz a n d«dÍlU ^ U
r
+
V IC I b K D I JE S T 'S .
JE SU SE N n ilT A a O C O
L E M B IC IC O I J B M I B A .
C e u l a n c m d t c n « Jira \ i c i i 2 a
r i l u a i e r a c o c w i a r j u piXH
v c c h u g H rria c .
I CA P1TCTI.O A .
.Jeju.fen i^ntitt¿í6arfn, t a wuruJtMf
vonidadUn
_
7VT , ,
(Uspnüoúre^
ír tf i/a n .
^
A'o<at^
r n .a -
•i ’ i r i ja r r (t\l< fji T ir a n a e z ^
d io J a u n - iw U e i< J'00nC - J c M i« * !! H m C cilTH <t*tuTf-
*l> cf, c d ’i*quH i ccpTjKja le e n ,
g a i l u , b e r a r e a ^ i c i l z j , la
c o s i u n i l n w j a a r a i r t d o , c■güiyai a r ^ U u a c , la b k > i« A 5
¡^ "
%
J t s u s e n im ita c io c ó
^to íf h u ia s u ii
g u i l i t i c lib r e g u c l d i t u iia i Itaifcgu.
l u i n b o d ì g u r e e s tu d ìo r ic sindieii^i J o su s e ii T Ìn ra a n coti rìd e rà tVì*, Jf^sDscn d o c tr iiià f S a titu e n d o cUirkt g i i i l i a i e r o g u itc n die» la es­
p irin e
'd a g o e n
ìu ^ u e e n a c , a n
e s fu ta tu a
cpitilascm a n d ìy A tn p ftta c o
\u.\ut. BAua g u c r la tc e » d a n a d a ,
asc o c E v d i i ^ l i o a m a iz c u tz a to n ba*
d u i e e r e , d e se o S b u r r a s e n tiic e ti
d u f c , r a r g a iic J o s o f e n e sp ìrttu A
k £iJtazuye. N a i d íio eio ac b a d a g u z t i r o , ta g u s io r a J e s u s e n ii¿ a c en *
f e n J í i u , s a j a l u Ite^r d u , g i u t i «
yiTi Je«iu»eti a titc e r a T ic itfe ra . ^C cr
TaJioco ijizu
T r iu id a J c c o q iÌ5teriuaiY^n gnñiAi) gatiz^i a n d ija c e*
fratia, ià lta b a ld ifi ItaK aiu u lium Q da<!o3, ta b c ra g a tic ofi*ndÌtccn ba«
d n z a T r in id a d i^ . E s d u te G guiyas
i u «nditJK! p erso ti« ju s tu a , ta s a n U u cguitcQ » ez b a d a v ic k z » & ai^
hmhic/c^ h'hniha.
J
m e . IS ayag o d t t p c c » to e n
scn<i<u, ben* c e r ¿a n j i q u i n b a n o .
b*ccv>itui}ue e r e E & m tk i;*
la fítayrfocQ e m
* gHTrtivfii. cci* v a fk tfo
o rre c
gU Liiyar J^ung(H r<»aren ^ in ó rto
W f ^an¿t/ade g u í /ü n var’iiladet,
ki fmtza gnt/iyac vnruWaáea, Ja*
n»i4t/(Mz, /a bera hocrif^
Tic se^'ki.'iaa camfiora. A u d a jst~
q u iiu lv riv A giir.C a ütidrv» m u n d u a
dcsp rcO A ircn d c g u i i , ( J e r u ^ c o e r «
Hiit>ora joafea.
V a n i d 'j d c i i d a b a d a Q f a b s t u b e d r
d u i m o T i4 itf ^ c n oTKkrron
t a a j e t i f i c o n ü a tc ia . V a m é a d o t i a
b o iira c h ^ b l t f n , ta r n a d u a l t u f t
ig o n a i i ^ u t . Vanii3aá«»a d a «r»»
gQÍyan>n doi^oAf ¡»iraiuu^a^ ta g itf«
ro g n
^ a ttrg s tiL 'J c iiatc H 'o ,
DMrfivoa
^ ;i \ n a t\es^U
c ía . V an id ad ci) d a I m u e ím o v ic in g
d e e c a tc id , t a J a u u g o ic o a r u u 1>U«
*^4
Jtsusen hm laúoco
^ u r t í ^ n v ic itc is i rú&oric e« f ^ i t s .
.V anidadcH d a mun<iu>4^nct*ctf: vi*
• CÍIZ2B b a c á rric o o n tu a « b a o » , * u
rb o sifi m um U rcoa n n a ic ttté o , b c i r
¿Alia « s
VactiduiloJi (la i n ^
t a n t c b a tia ú ig d ro tc e n d.*msi Ainai«
. r i « , ta b e ti i r a u n ^ du4*n G ^ ro to
g l o r i r a c r a b e z te c » , a le g u íila ez
g u i lio . A c o rd a zaitCT nisi iz £ M !r¡tu ta
^ ^ a U u a n c sa te n daD g a u z a o n d *
13Z. Cergalic, ez d a aselrtn beguifa
■ic u g U z, t ila ere belarriya adílctA,
P r»K U T azaíu b a d a m o R d w ro gaunc*
ta tic z n f e In o tiu a p a r ia tc ia , la C c rn .c o e ta n cin p W atcía: c e r g a tir aiuiW bi
íOTCiaco g a iic e ia ra c o g n n a ja r r a i t c e n d u i e n a c , c lq u m i o í n d u tc b e p e n c o iír k i i c i a , Ja J ftu n g o ic o a re n
g aitccQ ()u tc.
A U a garea ía A ve M a r ía a r u macgaíic. O nsla beii, hieera «aírt-
b a íu o ñ d o a fh
ìimhìesto Ubrt^.
'
5
3 C .\ P I T U L 0 A .
B a c o itz n c b t n h u ru u z h u m il p tn ó itin b ta F ,4 u ti o .
O u i ^ o u a c hertz j4c{uitia d e se a tc c n
< ) u : IsiHA ¿ c f ìr ' ^ ì o d u
ja q u in d u -
r iy a c J o u n g o ìc itA v a t ^ J u r ’g«il>e?
O bcH lìti c g u ijn z Ja u iig ;o iro a 9cr~
%if<cp liuÈD n c c a s a r i I m a ù i bsU ,
b e re liuTUi» < uagutciak c ^ s o r k
g u io ^ b e . C ttra c o z n u j ^ u n u e n t u a c
<4agiitc’v n e m p ic a Iccn <)4ii fOo«ofo
¿ o b e rb o »
lu iììo .
Oaào
e& :i^u2cùQ
^«ju cn ac b e r e b u r u b a , ea il u ev er­
ta d tr u q u itc e B , ta c s tìa e r e p e r*
scaìeik a la b a 111z^ìr^aiic g o ra lc e n .
M u iiJik 'O gauz.1 g iiziìT ac j a q u i ó ^
b a n itu ifu e *n*e, b a ñ a c% b a l c ^ ^ u e
n ig a u J a iin ^ T c o a r e ii a m o rio a ¿ e c r
va^ioro lir a q u c b«r«)ren a u r r e a ti ,
^ c f ia c iraìaco ac d ir a u o b r a c , a là
|u ff^ a lu c o ii a u ? L l r ìi a z u p q t i Ì a
p i i j^ u c fc g u i^ a , c o 'g a U c di& dac^
6
ir n á a c io c o
c ío ta pi)gañ<o a u d ia is a le ii (ia o r rc t.in . Á sco g u i t a i r e u aaye ja<piíiità u a i a iiirz a c o tz a t b m n I iuioiI mc
agu(?i icia , ta
ja q u in tM ia c tlir a b
b c s tc re ii a W tic e n rx u o » . G A u ia
a sco d i r a , c c ñ K p q u í t i a g u c H ,
c d o L aierft e s d io iropori.'t ¿tnim d'
r i ; fü r l t l i ju ic io g u c h í 4 u , 2>cre
« Q tin ari » u rf itr ^ n d im e a n g a u c c ­
i a b n b a d a , b e a te la n <fiií|>ÍKatren
d a n ^ c . E v det«> its a6coc a n u M a*
« t c j z n , « b a d a J a u n ^ i c o z r o t Ic íi¿ a c a líb io a c fru itfu d ¡o a n im a n ;
e t a c o n f a n z a a n d iy a J a u n g o ic < ia g a n co n c ie n c ia g a r ^ y a c e z M tc n d u .
O e m h a t v ta g u p j a g o , ia o b e to
d a q tiÍA u n , a m b a t 4!ta g o g o liru g o
ju z ^ n tu n iz a n g o c c r a Ja u n g o ic o A g a in iíc , cz bAC<*va b e i a r c n s e r v ícioán o b u lo cirp le^f< 'en . K 'z a ú e ^
cl'Ia <l.*)<]uizan h a b ilíd w ie , cd o
qiiin^luriM ^alic « c ^ r b i a t b e l^ , nfa k lA b i l ^ W
O
ABiAZHvQ >ap
z a lin if t
U m b ic ic o U b r u h a .
7
g r a c iy n g a tic , eilo e u ^ ü ^ r a g a lf e .
AsfH) d a q u ú u U , l a o iid o é;&ro e n len<Hlccn ( l e ¿ u b , IwkJitÜ b a ü c r ít-
u t s u , ja q u í u&azu o rrc ^ 'a fic « re,
a&co g u e j d ^ o (i¡rula ?.uc G2d a (ju Íi>
q u iu u n a f . K z «leus^ula p « n ¿ d tu lud
i i i d , ¡rlor b a ñ o ja q u i ü u u a g o a ce>
r a l a , c ib a d a aílorz^aiu s u r c f z ^
«ju^ña. ¿ G e r g a tic i n i q a i tia í d e t u
t u r e b u r u lia b c4 teric b a ñ o ja q u m U u a g o ( z a t, s u b a ñ o ja< ju in (su a«
^ o a c , tu Ic lr a d u a g o a r «luda g a b e
a&co d i r a l a r i c f 'N'ulioco d íz u n o io d u a n c c r b a it j a q a l n , u ¡c^^i im i
l u d r z u , a m a z a z u t u c% cza g a l e a
>zarui, ta c c c r eclan g u t t t y a c z u
ir u q u itc ia . A q d a d o c tr u ía g u z tís
aiid iy a, ta g u z i i i p r o r c c b u g a n iy a ;
h ac o U zK b c r e b u r u b d r c n cg o id i*
c o « ¿A g ü era, ta d e sp rccio a
Bf^re b o r u b a e c e r c c ia n ÍT u q u iicía,
t a bcstÍACgatic b e tí o n d o , ta a n d ir o
p e o M ic ta , j a q a í c i d u r i j a , u p c r~
*8
Jfsuíien ìjrììiatktco
feccio a iid iy a d a. Ic u sic o b a c c n u 4]uc e r e b v s i c r k puL>lH O»n p p c o iu
cdi> ]> « o atu ¿ u d i r l a L o -
egciifeii, c lf e u u i[ u e a r r e g a tic
e r e u r a tw ñ o o b c a { ^ iz a t z u r c b v ' r u b a i r u q u i b f 'a r , c c r ^ a tíc n d a < )uiaa iio iz arti^r^xio gaiL¿ o n e a u
X tíiix
. ñ iiu iig o d c a o ii. G u z tiv a c g ü e r a ur*
<^alac,. bsLi«! b g c ce ü c i u t u r e b u rm l ú baÍK> a r g a la g o U a t m o r ír u q u i
beftr.
n C A P IT L 'L O A .
E g u iy a r e n dodrm aren gatuon.
Z v f i o n o c o a c g u iy a c , b c r a m c <i¡;rTite «racu sx ^n d lo n a : cz k h u r a ,
) a ig a ro tc e n d ir á n \ o t a r mcdk>, «z
b a d a r b n l i e » la . G iir c írrlz Íy á c , la
g u r c pcnM tccTO iiKxlQac aAcutisn
c n g a ñ a tc e D g a i t a , ta ^ c h i ic tiste ii d u . ^'Gcrtaco d a . ja q o m <*zguen iru e lan > J a u iig o ic u a r e n t r i b u n a lia n c a r g u r ic a r lu c u e tja íg u ii g a u a
^<m}4cÍ£fí lihruha.
9
firnh], ta e&tali\»c €7Jigum nayAn
liiiru h n n e c a ic ia ? J ir o q u c ñ y a a n dfTS d a g u ría > b ad .i ^ a u i a p ro v e »
c K u g a rrí, u b c n r d í i u g u n a r xjtcíia,
g u r i e c c r s c r y ílu r o « c iíg iile n . ta
c n h e g a iT fjá c « liran g a c ic c tan c m |»le»ffen g ü e r a ; I n g n í j a c d Í ! u r ­
la n e , k o M en
tt
d e g li.
p o r ta d i g u g u ñ , filo so fo ar tr a ta «
icen ílitu z le n g e r^ e i^ , la d if e r e n ­
c íe n g a fte a ñ d c in lio r« e m p le a fciae?
J a u n ^ o íc n a r ^ n S en teác í i z e g u íf e á
d lo iia , s c ^ r u a t * M . d ir á n ir íts i mo>
d u aécofafic iib rairc^n d a. J a i n i g o ic o a re n S ^m o oncrigíííidir. d íra
g a u z a g ü z liy a c , td a u e» atcn ilu te
^auzA g iiz t ir a c , t a a u d a a s ie r ? ,
t a g iir i itz f g u i i e a d íg u n a . f a d it
iíio rc b e r a g a L e o n d o c n lc n d ttc c n .
P c r s o n uTft, cc íT a ren u a i j^auza
t i j a c b a t d i r á n , b a t m g u z ti j a c
G carirtfíi d ilu t^ n , ta b ftífan gu7.ti~
fa c
c u te u d lic c n
d i i u ^ , onebco
io
Jesugm ìmifrtcìft^
p e r s o t i h a d a i/«>iuìùc<]ue â](^0 CQT»
r a « d n n b io lc f ^ o a , ta Ja u n g O K
c o á ^ a n 5 0scgu
e ^ u iy a
b e ra
f g o o d ílííq y c .
c erau
jC Í
J a u o g o ic o a !
£ ^ u ¡u n £ 3 £ tj l u r c q u i n I>at limited
a m o río a ci. O o ^ o a n jo tccfi n ¡iu as*
co laci asco Í r a f U f l d a c , t a c u tz u t i'ic , t u g a n
^ a n k iia>
¿Ki^an, ta d c ^ ^ Ip z a c ju e d a o g;u£(íjsu
|&s¡] h it^ z m iiix lu c o ¡atjuiut& un. la
cracu& ixalie ^ u s t i y ^ c , isei) b ÍH x
c r ió ln ry g u z iiy a c s u r « y k X a n , U
t a c b ftc arric i t s e g u i û zftdazcL
C e iu b a t c ía p e rs o n a b e r e b u ruàre<^uÌQ b a t e g u if ia g o a , ta b e re
b a r r e n e a » h u m illa g o a J n n , a iiib a t
e t A g n tfv ag o fa {^aii%a an ()iyag(iac
n c q v c rîc gî»l>e e n te n d í ico n d i t u ,
c e rg a iìc o ia g u tc e c o a r g u iy a Jaa»»g>)Írodgai)dÍc CTTCCibi Icen d u . E s p i r i l u g a r b t j a , lo lc ^ a b c ii, t^ g a u ia
b a iia n s m d o d a g o o n a ,
iÍ» d ís IraitccR , g a u z a ukcot^u U iilliagulic,
Ìfmbkicfì Uhruha.
1\
f f r g a h r Jftu n y o V o a rc n iMHìMr-ìro
fr.<l):ìj»lcen d u , Cd o n o U ra c o cs
d ir.iu gA u retm i h ^ rt' aN*ncÌ«Ki íp íñ i
giilte c g o tc ra ,
dft. ^ C ^ rc
gu cy aj^o cr<*>gozt(fii, ta n if n d ^ ion­
icen d i* u , a u r e Wotc<»co »fìc Ìo
D jo rtificatu g n itcac baiTo? P e rs o n a
o n , la doTo<&ic,
b a ñ o lena*
g o d is p o n lc<*n d ì i u b d m in e a n i
c a m p o tk e g iiin b e a r d ìtu e n g a u , u < ; ta ez d u te sycf. a r r a s ta tr c n
^riiìA g a iz to c ò deM ^octara, cab ad a
b e r à c a ^ c c e c a r tr c n d Ì tu arrftzoya»
rpi» I c g u f ra , ¿t*ìorc d u b e r e b u ­
m b a T ciit7.vtrnn e m p e fia tre n d a iM c b a n o , b a ta lla a n d ìa g o r ìc ? K ta
Qncc i&an b e arlu q u i* g^irc c g u i t e eo a ; a u d a b a c o ilz a c b e r e b u r u b a
v c o U u tc ia , ta e g u n c r a b e r e b o r a b a b a ñ o in d a rs u n g o a i ^ u i t Ì a , ta
oru'ài) Ix^ti c c r b a it a u r r e r a tc c n jndtia . M iiu d u o n e ta n Ìz»n dÌiK<juicD
p e rfc c c io g ;u ziiy àc b e r e ^ u ìn d u
12
J e s u s t n im ita c io c ù
b e ti îiB p erfp ccio rcn b . i t . ta g u r e
cvigu<;i’âgU £{»^àc illunt.t^iiiicTk b a t
b c ii l»aiîu. Z u r c b u r u a r c n C M gii«T3 liuniH Ia v id e
Od.
J a u n ^ i c o a ^ a n a r o . ja< ju in d u rÎarct)
ezJ g ü e r a a û d i? a b a n o . E z d a cu)>
p n tu Itfû r j«ii{uini1uriya , ^ l o b o re s
tâ Jâ u T ig o iro sc o r d c D â titd o e n
ero cefi g u u T jro n c tn g ü c r a , bûfia
lie ti c m a n b e a n a y o a u r r c a co n ­
c ie n c ia o n , ta v îriiz a s a n f u a n . B a ­
ñ a c c rg a ttc a3C0C o n iîo TifitCccO
b a n o , icasLero cui<1d<to g u e y a g ii
d u Ion. o r r e g a lic a# co tan
e g u îto n d v ic , la p ro F o c b u g « c h ¡, ed o
b .itu re ait*ra te e n e i d u tc . ¡O d is­
p u t e m n g u iic e c o a r im b a t c u id a ­
d o ip itiico b a îu ie tju e , tíc ío a c q \ien d u , ta T iitü tc a c b e r e n g a n a tro c o ,
ez lira<jue e r r íe la n aiinbesif* pocat u . ta escan d a) o g iic r ía n io o , « t a
e r e c o iiv o n lu e ia n aim b o ^te d ís tr a c c io , ta
o u d o ez d í r a n g a u u u
ìtm h Ìc 4 C 0 ì ih r u h fl .
*it>
E te a i^ u cz J u ic io c o « ^ u n a ^ ^ lo r rcQ**ai(, Ter ir a c u r r i gu«iiu«fu g a l d u i u i 'u . c tb a d a c p r e g u iii ß u c n u c'iì : <*ita <*w c c r eilccnjui ìlz
C'guiiì g iic n iie ii,
J a u D ^ o lcçw ren b ÌM u r <*i u a iu ll^ a n tì <ÌI q
iz a 11 g Q Ì Ì i a n .
K s J n x a d f tz u ;
¿u^T i
d ir a o ra fi, n m ix rlq b a ii c iitiu ìim , la
e ilu d iu e la it f^ u ia a u J i j a iu tc n ip u ,
7UC o n d o c i . 'i g u T c e n c c x n t u ü û g u i zo n n riji u
tiw i» u
aycc?
E in e n ,
a je c i¿ a n c ilu 7 tc ii c m jjlto a n jija c »
t n j i l « d 2 offiz(|uiu*. y a , U 0 2 d i q u i t aTctza?. aw jrdiK cçp ^ i r a u t r e .
^ ici c iry n av^ìim ; c c r l » i i c i rìda
f iru rttc n . w
y a açç^u " « n i : a u .
i t i ••giiJtro, j() co» lasten* igarolc*>A
d a ll n ju n d u « ) g k * rija [ O jiilu a y m
v u i u a a y c n p ^ p ìiid u r ia r K ^ u Ì n b a t
û a u b w -m , o r J u a u o n d o i* tu d ia iu ,
U ir a c u f i l iz a n g o zm pxi, ;C cm b ac
J^iU ig o Ìi^ w ren s c rv ic iu a i c a » o g u cM « g u iic n d u t« a a c , c c « rta c o va-*
Jesusm imifacioco
t i
Uo e s ()u en jac]uindur¡dg.‘) tic
to e » ílfr a n o j u a d u o n c t:m ) t U
c c rg a tic b o o iilb ic Ixino , a iid ív a c
m n najag<% Outcn« o rrc g a iío gal*
Icen d irá b c r c n p en.caiD entuefan.
E g u iy a x aiMÍiya Aiá, J n u n g o ic o a r c n
A m orío s n d ia
e ^ u íy a z iQ *
d i j a d a » lie re g n n c h i q u ij a d a ñ a ,
t a m u u d u c o a c id iU su n a e<"ertun cz
d d u c a n a i o g iiíy az p r u d e n f c a d a ,
m u n d u c o gauzA g u z iiy a c g o ro iz a ^
t i a t . e d u g n u ia d c s p r ^ i a g a r n t z a t
d au cazcju icn a , Je& u G rísio e ra h a z te a g a tic ; ta c g u íy a s ja q u in s u n a d a,
i>ere v o ro n d a ie a u i c l t a , J a u n g o i '
c o a rc n a c g u iie ti d u e ñ a .
t
C A P IT O L O A .
^ g u i n heardilugnn gaucttan iian
h tw d e g n n prudenciaren gañ ían,
E t i a y o crocpíH í t c i . c fa c r o c í3
b a r r e n g o m u g u i m a i t u r i s ín k m c -
temhicieo l i b n ^ .
í !>
c m a n b e a r , » h a d a , p ru d e n c ia *
r o q u í n . u c a id d d o andi.'^roijuin.
J a u n ^ ir< } iir c n le g u e n rc fju in b-ll
M
g k u z a c e x a m ín a fu b e a r d ira , G a u ­
l a D R g a ig n rrija d a g u c r ta tc o n da»
n o , b a d d a sc o ta n c r r a i a ^ o sin isie n ,
( a e sa te n dc^^u p ro g im n A reii g ai>
ti», o n a baf(o, a n m i» r a b tc a c gu&>
r i . B a ila C2 d io te c r is la u Tirtuo-»
6oac roxitatcìT i d u c n c ro rc fiì e rra *
«inisiifn, c e rg a tic b a d a q u ite , Ac3an c n sccneen p c c a tu r a c o g r ì n a , t a
l i a j u r t a n v i s n g u ile n ^ rra a à c d Ì ra)a. J a iju in d ia rìy a a n d ìy a d a , c g u in b p ar d i r a n g a u z a c ie n a g o o n ­
d ò fceg o fralcia. ta b e re i n l s i m o d o e ta o l e ja i u b a e z ¡xau a. J a q o ì n àtìri Olii d a g o q u io e r e , c ro c c n c n
Ite ri n Mnisilea , la sixiU ten , cd o
e n ttQ fe n d a n a b t o i e r r a I>clarrieia*
n b e re a la e z c ra ru a tia . CoDAejatu
M ite» p e tv m a ja q u in tS Q , la v ir ^ ^ to so a rt^ ttia , t a o a y a g o iz a n s a s u .
16
Jisustn \in\üacioc9
ol>eagoagarH líc c r a c iiu i) a u a n , 2 0 .
r e in(7.ia t*.guui biint). \
T Ír* .
tuoso<*)<; c g u itc n d u pcrw piia JaO A fU
g o ic o a t b a t ja q u iu tio a , Xa
g a u c e ^ a ii e sp o rim e c ita tu ^ . lìem ba^^j
d a p c r ^ n a i>ercg;tn liurnílU go^M r
U J a u n y o Íc < u ri su g c to a g o a ilan^^
a m b ^ t c ta iia n g o d a ja q u in t^ o ft^ g
g p a g a o ¿ a ^ u z l í j o l a ^ la b io ts
- Á
s e g a ia ’t g o c o a i ^ n g o d a .
S C A P IT U L O ^ .
1
iVVrt iracurri bear d n n KscrUura^
Sogradubft.
,
{
F jg u iy a L illa tu b ea rija K s c ríto ra t
S n g ra d u b n n , U e s ja q u in ts o a c liC' «
sa la i t : c g u ití» . C c r ü n c ^ u i r
g u in z a n L ^ i í l u j ’a S a g r a d u b a , a r ^ '
q u ii)
g}j«* e r e
h c a rd e g u . G u c v a g o h ílU tu b e a r - i
d c g ^ E bcriiur?! S ü g ra d u b a D g u ro
prQ T ochuba, itc ^ n a a d iia s u A a ba«
lembicico lihrubrt.
17
fírt, A n g u a lo ra ÍT aco rri ln 'a rd í“
f u g u lih r u d e ^ o io a c , (a so n atidU
y a p», d u í c n n r , n o b dul<‘rw e , t t
ja c f u in d iiT ij’a ainlK 'onr. I i z d e t a ^ u l f t
b f g u i r i i l u , H b riilta .ilc i'fttrtii •lutínSf jo< |u ittilu rt u iid i. ed o g iir liir o a
d a n , Ptl)oda e g u iy a n ti aitio rÍcj(c
K ic-irríc, i r a r u r l r c r a , H M iguítu b o a r u i i u . K z lie z u , n o r c a u <?san
z u ^ n . b c g u ir a tu t>^ar, « liailD r c r
e&at^n d an . Pc'rs(>nac fa lla te e n <\n^
l e , b ^ fia .T<*mngi>¡co«rpn e g i n ) K
h e tí ír a u ic n d u ,
«liforeríf ia r ic p g u ú i í^abe ;no<Iu a&coiara
i l 2 e g u ile n d í ^ u J a n n g o jc o a r, A »ro lftn ersg o r.lo n <l»gu g u r e cu rk > «kla«lcfic, K v c riíu ra J>ngr;»()üba ¡r»c u ftc o lic a lc r a r o ^ u c i i i x j i i W p ro v e d i « h a. O r j ^ f í o ^iTo^orlniba a íe r a ir ia g a tlc »rsicurri l a í d c e g ia n
b e a r c t ^í*nu < ^u eiin , í^ u íf ji <U»»,
c o m p re tn iitu n n \a n íb>Jif^n g iro ra.
A tiera n a i b a d czu ^ rt^ v i^ b u b a , t v ^
B
^ S
Jesusen imiloefoco
c u T m J 7 u lm ú JÍl3 d d fd iv < ju ¡n ,
ii
eiiri&siJa<lec(<'tit UwlÜ gHltc. Ka
«Azula t-TC j*K]u»V'U.ircci icofkic
n n i. < T a Íd c ¿ » ^
o n r z . ta
tz u iitc Í£ /u issHtic S a u lu v u iIíac'
tz
d ita s U u lH
T(»A e s a c a c
c r c H < * sjire c » a tu 7i
c c r ^ t i c , c s dívH i i t o
tiv o g ä b e a b o lic a lc r a lc c n .
6 C A P I T U .O A .
tAfrazoynreifuin vfido ez datoctM
1
y
4ificioen gafiean.
3 c a r cz d a n m o d u n n g n u ¿ared
b>it de&oaiccn d u e u gu¿ii)rau< be*
c c a la g a lle e n d u per.souiir. ber«
SobcrboM. tn g n l í c ú > ^
iü o ii; M)6cgii f% d a u d p , l'^ p ir ilu s
fx ) b r e ’ic , t;« U um llU o d l r a n a e , bO"
fleg u a a d iy a n v¡ci ilira. Ovaindi®
ix a r f c c w b
« d a n p e f-^
« ona. W t e r f e n f a iu a , la vcniy.oluft
ó a t c n d a g a u M c Íj Iíju í , l a íics*
p re c ia g a rríi^ u n . ILópIrífu^^u criv^»
Itínhicúó libruha.
t t m o d u r e n b a lia u oraÍD(3¡o a ra ^
guÍ2Coa (la n a , ta $cntiduí*n g a u c e ta ra m a c u r lu a . g a itz a|>ar(ad¡>e 4 Ufi
g iítt ir o j/u ju d u c o d c .y » « la U c : oTro g a tic ».sootan I r U t j scQ Ú d a, a porU itccu tía u ja n : U e r r a s e n f a ­
d a iccikila er**, n o rb a ítc c c o n tr a e g u ítc n b ^d io . E f a dcfiCMtcc» due*’
n a logratccTí b a d u , b c rc a la b c r e
co n c ie o ciac e g iiíte n d io z c a n d e a g a r r a q u in pcT)atc<:n d a , c e rg a lic
b illalci^nsu cn p aq tica alcjin tr^tcero »
ecep se rv itc c n e* d u c iia , b c r e a ficiot se g u ilu z u c n . l ’u s ío , ed o a f tcio a i c o n tr a e^QÍfiarG<juin ba<la» ro>
paiC H i^a b io ic e ro r*guÍjd£CO pa­
q u e a , ta C2 a^«Í sei'vU uaz. Ez<]ago
b a d a p a q u e a o ra iu d íc arn g u U c o a
d a n p e rs o n a r e n bÍolce<tn, e z d a ^
fteniiduci) g a u c c ia r a e n i^ n a J a g n c n.Trcn biotccA U , ech ad a deTocio
acidicoa , la e « p ir ila r la danai^oncau.
B
a
50
JesHsen írm tfuinf
7
C A P I'J ’L J / U .
í^otn iguts fgi/ín
ispcranza vano , ia aobfrbiníic. «
2ioro< i d a b c r c cotkfiaiiia g íiizrtu eta ii,
criafu ro íai> íp lu tc e n •luf*n a . K z d c z a tu la Í¿an lo tw r ic .1c»ü '
s e r v ítc c a n ,
n iu u d u o n e ia n p > b rc íru& h az. Ta
de?.azula
ru u ü a ix i, «•zl'.'iila
Jaongi»Í«'oaj»jm. K g u íz u t u c
^ 1 1 a m n ri'¿
d a ñ a , ta jirc s t c h o n g o
.l;iu n go íco a, E ur^ m oronda le ot«i c H in p l í t r í y a ; n dt*ia¿ula e r e C2 w ire
^<j{iÍ(idui*Íraa, ta w m u T id o c o h»»^
l c ¡lersoui’it liat<fi) h A bilidadean
conf)«<^u » editadn J^ iiiig o ico arcQ
g ^ a d j a n , c e n a c h u tn llU i laguixicvii
d ie . la b c r c n b u ru }» 7 , |>re6uiiiU ren
d u tim a r . b u iL Ü K e u d i tu . K lia i le­
ticia o n d a& u u eiau g lo iia tii, b>ildiñ
b a d ilu & u ; ezta e n ; a d U q u íd c c ta n ,
pf¿o a ld c z ú ie ju c iu c d ira la c o , czba>
Icmhk'ko Uhruha.
21
(îa J d u ii^ o k i'o i^ rin . enfiar
CTM')I( Il (III, trf lx!K! h u ru lu f g 3 U tà
^iuiif*ii g^iti (»maicä, dciiCAtceti d u .
E z dt;%âzulâ v a iiiJ a d c ric <*)rtu z u m
gorpulzdr<>u au4ilasi>ri, c<lo c<lerlasunagalK *, cxuià orÌfn&uit c h û jiiî
Lnioc}um g a ltr e ii, fo Ìu u ^ ìIc c u «>».
E í¿aU fcM a \ ;iiiKla<li'ï a l f g r a l u tW
z u u lialiilid a Je , c J o ing[t?nioag«iltr,
J a u iig o ic o a rí iw ig .ib c ric ì*it:»ii cz
d to z a z u n , r*'fÌHrcna <1h ?.uc ileziin
OD is^Uïti^A, H z Ji*z¿iziiU z u r c bu*T uba bi’sfvoc l« in o o h c a g o lw l Ìi u q u t, Ja m ig o ic o a c ga)£ioago}7.at Ì ru({i)Ì clz ai\x a n . cm 'iÌc o m lo «l'ujui
g u r c b io ltâ û t e r d a g u ç n , l '¿ d c &azubi o b ra oii^rg^jilK’ \aiiM a<)erÌc
a r t o , c c rg a tic d ìfe n n itia r tlira
iu u c ii ju ic Ìo :ic . la Jaiiikg'M coarcnai*, « fñ a r i ^ u i to n a i g u ^ ta tc c n za*
cmitorì
y p iiir, n a ig a b r a
d io ascola n . K aid ifi b a d n g o ziig:iii gau;¿a
v iriu o k o rc a b a t , p e n sa le í ü u b e i -
Jfsusin imitoao^
ic a c g fttit obcagoíic, o rr« !a horT H d a d o a n fo n s c rv a M Ííc c e n , E z d a g o
c a lw ríc g iisliT c n a z p ia n y.u jarrü ^*
g a lle , b a ñ a c a ltc a n d iy a ila z u rc í z y t , b a l l>araiTa b a ñ o c r c « l i t i ­
g o l^at z u r c b u r u l a ¡ru q u ilc ia , P a ­
g u e ir a iK o r r a d u h u iiiilU c , U^ua
^ b iT b c u ir c n b íu lz a n iit> Íd Íja f la
« u fa d u a m aíz.
8 C A P IT Ü L O A .
jidisíjuiiUíasun gufyf¡^uiya
i^uts tguin bearJaia.
J ^ z diozoziila nocfn pfrsant i u ^
b h lz a
agutrlu, tzbada
y^rson4f
jai^uinlsun, ía Jaungüícoaren bil^
d*irrfroare<^in'n zure go iu ní ira^
UUcitzu.
P e rs o n a g a s t e , t a c a m p o ta r r a q u í n g iic h í t r a i u u z u . E s
d ilw c la a b c ra t e r g a l ¡c ?.vrc ¡IMC,
Iw&lela ͣ3Dgo ez lira q u ic n
l&coac iz a n ¡ ei& ^icrsona aiidJ^ un
Vmhìrkù Vhruha.
23
* tìr T c s n ,c i/- T itc c e b b c ^ lÌe r t a u r r c a n
J ' fio l'o c rc a ^ 'o rg u c rtu . B n tu z à ile *
Ì'i j>"l, ta l o W ^ a h c a q u in , devoto,
ta c o itu iu b r ^ o»t*fo a c ju in , ta t r a lu tc itz u aiilm artfQ p ru \« o liu c o
E c d e ^ a z u la e in n c u m e a iv n liatc<juÌQ adi6<|uul?ln.stiitic i z a ii, c z b a d a M i c o m c i i d n u j o z c a l 7, u J i i i m -
g o ic o a ri g\alij&c g ^ u v ra lia n . J a «
Q)>goÌco3r«quÌn^ ta l>er? A t i i g i i r r u
fiantuacjum b a c a ri’Ic a«ii»qiiidt^ ¡?«t>
l i a d e 'te a z a iu . U ez d«7a7,«)lu g u izoQ ^ngnsu)k c z a g u t i u ira te i'o d « s e o iic iw n . A m o rio a g iu lie n g r m
iz a n b c a rd a , b a tía «idU(]UÌ<l4'l,)Siina
CT^Ìa c o n v e l l i . A r r o t a u
(^ u c r f a r c o D
e z a g u ic c ii v z d a n p e r d o n a b e re
(h m a oii.'ig;4iÌc e h tl
iru q u » ic ia » Itóna cz-*fgijt< «m , <lan ha un
da,
g u c b iy a g o i f u r l t r e n d a, A s c o U tt
p o n ia tc e n d o g a , l»c«t(»at a g r^d aicisi,
aye<jutQ t r a l a t u a z , Urna r ¡ g u íe n
e&timacioa g a tic e u a&itccQ g u e ra ^
5 í
imiiacioc^
e c r ^ t í c d ilu g u i i ib 1ta c cx a g a tc eiL ’
<üz/}uigu4e.
*
9 C A V IT U L O A .
i
^
Obediencia, ia iugtcioaren ganeon,
C í ííUiA
g 117.1rr, a n d i r a <\n ol>c<l¡fíftc i a a c g o lia , P r c la d u a r o n m c m lc a o .
%H*itcÍa ,
b c r« bui'ubaiHM) jal»e
C4 ú.’itía . A sco¿ st'giiruagCK» «la
> n H ']í(o a ,
a g u ím lu U i íz^i^ía ,
L V f'b d u lin . e<lo a ^ u m U r ia izjiiia
h d fio . £ c> ti bcstI.iD d a u d e a»oo o*
iK H licnciaren a z^iíaii. tii c% J a u n *
^ í c o a r p ü anm rK M gatíc. Pcn.ilul«»c
vsv\ d ir « o n claco ac, ta e r r a z ro iic -
itiu ra lc c x i U n te, t a 4*2 d a U* a a ¡m a c o - 1
ü b c r t;id c n c iz a u g o ^ {miUra h ío lt
g u s t i t i c J a u ü g o tc o n rc n a m o r é r s u " • I
¿((iI.*)toen. >(naz o n a r a , n a iz a r a ,
j
^ l i o . CK ü c z u sosfg^uríc lo|> atuco \
Qs b a l j i í í b a c e ra Iiiirm I s iig e ia tre n
^ j^ n in t^ ria rc n g o liic rn o r.r E z d a g o
4 u d a r i c , g u i l o r a g o M g u ltc e n duc«
,
JenihicLfí Ul)rüh<t~
la bacoitM C b c r e i i i l d y a , la g u e > ago in c ltn a tc c n d ala b c r á c b c z c ls
)>eu&aicm d u tc iic f a r a , lia fia b a !d in
J a u n g o ic o a g u r c a r tía u b»dago,*
jireciso d a p a ip jc a re u ajnun*z, g u r e ir iliiy a u u ju ia . ¿ ^ \o r d a a ñ
jaqiiiiil& ua, ^au7Ji g iiztiv ü c ^ u z t i r o ja iiu m dilz<i<]ucna ? i'j. d e u z u U K'«da z u ro Írii¿íya!t g u e y c g u i
c o n Q ^ l u ii a i, p ¿ b a d j) d a i ix a n /,;i:tu
e r e iH 'bteieii irílz iy a g u z lo ra e n tz u iu Z u ro a o n a ú a n t r « re , Jau ii'«
goicoaj^aiic u tc ltc n b a d e ¿ u , ta b e ^
trc iia » rg u itrc Q b a i W u o rre ta tic
guc}ag<> a u r n n . i t u r o d c z u , c c r {^atic a ^ ro ia it cíi|7.i»ti í¿an d c t ; *eg u i iííigoa <1h c u I í u u , ti* c r r m h l tc ia «<ni.se]ua , c m a tia Iw uo. ( iu o r l a <Ule<{UQ z iir c , In b«*^l¡cn ¡ r ¡ U iy a o n a ;zuli;4, ta o iw la c o o c a w o an lic*lí<n iiú iJ y a io ^ v ítu n a i
c z íM tia . a ir a iu ) a < ', n t o m o tilo
jitó lu a c a U «H -aircn d u e u u n ,
B y
26
yesvsen ími/acú>cfi
ber2>o¿)rcn, tu b c ta iiy a rc n ¿eua«
le ^ J a .
JO
Ili
C A P IT U L O A .
gueyegni
tguituic aparlatu
htar Regula.
A . p a r t a ta iie z a lc g u in g u i t í j a
ro n v e r s a c io e ta tic , c c rg a lic asco f
rd g g z tc n d u a n im a r o n ü u r r c r a t w , odo T jr tu tic ia n ü p ro \e c h a tc ia ,
lo n iid u c o g a u u c t r a ta tc in c , in ^
t e n r ¡o oii/trc< 2 u iii t r a t a t n a g a t k ,
c c rg n lic la s te r vanii^adeac cjqnii>?
] c c n , td b p r c m t^ n d e i'a tre n g a itn .
^ a j a ^ o n u q u e a seó la u ¡asíllíc ogun
] 2a n h^iiiitz, ta ^Nfr^soxicn arción
c g o iíd u iifiii
luinll». ¿ B a ñ a r c r g a tic <»n g u i l o r a íta c jjn íic n tlcgtif
t a a lc a r r e q u in co n v íT sa c ío a n é^o^ t e n g u c r ^ , g u c h íla ii a iiío ia ro
g u r e b a r a r r c m , c d n Is«li»c
c g " k r a , lik u ric c n jf u e r a U ? O nctu
lD o ti\o a d a , c c r ^ a tic a lc a r r c n con-
i
hmhicico libmba,
Tfr&acioarixjuiD b ^ ia b c sle a c o a s o b ic ia b ilia « 'c n O c g u , ta p c n s a D ieiiiu nioclu a s c o rc q v in ncK atua
d a g o e n )>io>za a ^ u c r t c i a , ü e ^ t c e n
d t g u . E i a c b it asco g ü s la te e n zai^
g u Hm a te e n c ) í( u g u n , e<Io dc&ea*
tr e n d i l u g m i , c d o g u r e c o n t r a coAe d ir a n ^ u c e n ^ n c a n Í(z egut*
t o a , U j>eik%atcia. B a n a a y ! a s c o ta u p ro v ei'U u g ä b e , in a l f e r r i e ,
ce v g a tic c a m p o tic d a to r r e n r o n fu e lo o n o c fl d io c a h c g u c b i eg u U
le n b a tr o n g o , ta ja u n ^ o ie o if o eoiiíu iO o a rí: o rre g a té e e g u ín b c a r d e b e U . tu o r a c io a , d e m b o ia a l tc r r ic »garo C2 d c d iu . L í b r e , ta
c o m e iii bacU i t i e f 'u ih a , a n im a rp u p ro y c c b u c o g au x ac CM Utcitzu.
IJM rio g a iz to u f, ta v ír tu tíc ia n a u r«
jv r a tf e c o c u iib rd o a re n fa lra c aarjj
J a g u n lr e n d u , g ö r e lU tngafta «
g u á rd a te W K
B a fia « d u
jfu e b í
U g u n lc « Q a u iin a r c » p ro v e c b u rM
1
Â
98
Jesusen imilaeioeo.
« o . g 'ia s a e s p ir ilualifu g a n e a n ils
« ^ u i t i t c , b ate* e r e v o ro iw la le , la
« ip ir ú ii b a lrc o a c
»
alcdrre<jui<i b a l u i r e n d iraQ Ú a.
r
)1
C A P IT U L O A .
t
I^oJa anifítcKO paifuea aicanízníttn
d a n . /f* Jaun ^oLouren serv ^ »*
-
cíotin eprov^'fto^ceeu déseoa^
•
Ftn gaiiran.
f
P í i r p i e arulivn í¿an g u í!n o ía < ]tie í J
Í*«tcrci» < w » , ta
tu r o a c « <lír3ii*H]uiií, n u ^tátii í í ' í O
n fti
fu ig u c n n i|u c . ^^io)a
lu z a ro bicjfccco
b c s tc rc ii c u ú la iW ln ú DaMurrcQ
rlu y )c g i i r h i , €«ío |?ui'{íilan lifíf»
Jjo trc in
b iilc o o <l»iwv , la c ¿*úJp n lic ocdAÍo^r b illa te e n ilitu c n a c ?
7xit \ortecofiv i?t« rlaraco o» b a ltra ,|T»e bt**a1a , e<*ertan s a r l u ^ a b e
y k i d ira n a c » c e rg a lic p a tju e aaco
i
lembkdco JAruba.
Sf)
u a n g o (iute- ¿ C e rg fitic s a n tu aMio
p c rfe c to a r, l a c o n tra ip la tiv o a c ,
edo Janngcñco aK ^n a r g u ila ^ u ii m\cliyarec|um bct» pptiiui li e ti e g o tc u
c ü ra n a o
ìtàn Q
>
riu?
(« ri^ a tic m u n -
ijuco d p sw gu».t)*;i«ìlic b c rc u b u r u hàc n iíírh fic a tc c ra ^ayatceii ciro n ,
\» orrei^.itic b io tz
g^UéUiìc .h iu u ^ c o ^ m p i u b a t c g iiìn , U b^ren*
^a«i lìbert{nlt*arfH|uin <x‘u p a i u c i U»iqoicn. l» u
o r u p a le e n
g u er»
^ k » a q u u j . ta a r a b a tu c o d tr a ii j a n e e n c u id a d o ^ n c ^
j f ^ u i d o ^ ii. ( ìn e b i la n e r e v liìo
b a i perl'ci'fio .'ire'íu iü v cu '7 .u ccu de­
g ù , ta c ig u e r ;» ira ò a tju lic y n , e g u u e ro T irlu tiai* H um *ralcceo He>coan, t*> o r r c g a tic ol»-ac, e U e|*cUc
g u cld tl(i* n g u e r a . ÌVure b u r u lh ìre iilz jl bo^ir b ezala U b c Itag ciem idt^ju e, U b a r r e n e a (1 b eu r a d ira n
cuH la< W tatÌc s ip a r u ttu a e , o rd u a n
d^Uàta
g u iù iu q u c
jauiigcjiciM co
30
Jfsusen írniiaaik^
g a u i a c , t a C e ru c o c o u ip in p la c io tie
c o rlw il c s p e rio K n ta
gucn eaaq u e»
CrxtTÁíyi d a , c e ig a lic cz g a u d e U*
lilt! p j r c g f i i i a , ta dc?>eo g a iz lo iy ' j
U t k , la ex d io f^ ^ S a n tn e n Ywleai^
b e a r lw ¿ala e q u ile n , ^ r q u c ^ r t y
b a t g u v ria tc c n » a ig u n ia n c r o , Ijcr e a U a tiim o a g a lle e n d c g i i . t*
n iu o d u c o roD Siieloen b illa a s «icen
^ c i a. G o g o riu c o h u g u in a q u c jjp t-
io n a v irtu o s o a c L e ía la , a m u w c «
L a la lb n ic n d o e g o tc c o , d u (ia gab«
Jaua*<oi«oac (« in itic - l a ^ n d u c » *
l i g a q u c , c e g a l k {»rest d a g o , l*^r»*' •
g a lio j>eloaH'fn d u ii u a i, ta b c ra rc o
g ra ri)D U e s p e ra ic c n d iiie a a i
g u n t c e c o ; l ¿ b a tí. d iz q u ig u b csl»-'
g a lic b illaico ji p eleatc e c o ocasioac,
eab ad a g u T ito rio so ac a ic ra lc ia -.
g a lic . Cani|>oco, ed o a j^ u e ik o g a u cisn cuü3p)«iii*fOtuan b a c a i r k ipiQ*'
ietm b a d p g u C e ru c o v k lc a n a u f - r e r a ic ia , la ste r acabatuxio d a g o «
Ìemhìtìco libruhd.
dcS ocifìa.
3 %
I{ii ti i d c a a g u n ^SK:ora
« u l t r a j a n , a u (h g u r e g r i n a , U
*lc«co gHtztoac n io ru G c a lc e c o a lc ^ i ñ a c g u m d c ^ a g u u , o r r c la a m n ia c o pa<pica » lid iiu ) d c u g u i t .
U r le r ò »ícÍo Iw t g u g a iid ìc q « c n d u c o b a g u c n u q u fi, l« slc r v ir tu tia n
c d h a la c , <'do |ierftíC toac c g u in g o
g u iíia q u e . B;tfíú c o n tr a r a g iierta'«
iccTi (ia , a w o l» n c7Áigufceti d e g ù ,
ol>cagoac g u íñ a la c o n v c r lilu g u ¡ R au letu b icico a y e ta n , aT)(iu' u r i e
asco reti c a b ító n h a fio. G u r o d r v o c io a c , la C c m c o ^ iilc « n a u r i v r a tceac g u r iiu a x jo a n b e a r lv(]i>e
c g u n e ro j lia tía nrañ' g a u z a a n d ílz a t
d ^ u c a g u leiiib icico d**\onoarí?n
p a rle luit o re i r u q u í al ísatea. Lcm>
b íc ia n Ín()ar pi>c:ibat «fguingo b a ­
g u e n uqu«», g ü e r o g u z ü y a c r r a z ,
g u s to ta e g u m g o g u « iiu c |\ie . N c­
q u e an ()Í)a d a , Ic n a g o u satccQ di>
g a iu a c u tc itc ia , b u fia an d i» >
3?
Jesusin imiiaciocQ
gosi d a . b a ro ilz a c 1x1*6 v o ro ïjJ» *
tc?»rcn c o iitra eg;uiùu. B afia cz
b a d itu f.u cU icpiij'ac , t;i vn »v»C , .
T c n ttu ic c n , n o n v t^ntautuco d i i u z u g^aîliagoac* Z u riî ^n ù ;«
iiicliitdcio gaizlo^iri leR ihician • o u ­
t r a c g u io z u , û ^ q u c R u n a g o r a î c i r r i *>l2i)ilzaii. jA y Iw M iîi |) e n i a - , ^
tu c o b^cciiUiiUf*, cciulwit a a i u i ’ic
pa<^ue z u r e l z a l , <a rcin lw it fox»- ^
witilo ix:$hei»»ziil iTaiigo iiî» < ju ic ti, J
Jauiig o jro ar* * n b i'«!ur am lico a W ii^ '
l ^ r j 7,u » a \d lu o iq u c r o , u^to dcl
g u ( > ta ^ o i j i i ù k ’a ref» 'n jU » '<
la o r r t t a u , e J o a n iiu a re ii aurrera**
tcuaii.
î^ î C A m i î U ) A .
Ke/jui ia ptrsecuciottalic dtftorr^
prü vuhu ufin gaiiean.
.À & ro ro n T c n î z ^ îg u iicc|u cr€ n
iz u e c itoizbuic c t o r l c i a , cergat»c
I v r e liiu lc c ra d c ilc c ii duLc p e rso -
UpìhÌcir:o ìibmhft.
53
r ù , ^ g u t c e n «liicb co , dc^Mftrroari
D i u n d II o n e i â n , tit
L v rc
esjteraii?^ n iu n d u ooeliico g aiio « t3 b ìjrth i C2
àviiTi.
O m x c n i tó ig u
«TP p»?r>c<*urton'« batiU fC n o íi b a it
i u i i â , hl g li gn lie b c s trâ c ^ n i¿ q u í
peudâtrÎA , g u c o n d o e g u îto ii b a (le»u c r c , t4 ¡iileiK io o n a liâ ld iiî
l>adt*gii crc. G a u z a d h c c a>vüin(i
la g u ü ic c n d u t c L u n i i l d a d e n r o , ta
vatiug lorìatìc g u a r d a t e l a ^ a ílu z tc :
c c ig a tic o b e tu b illa iccQ
b a rp^ago t&^tÎ^u:i d a it J a u n g o ic o a ,
c3jïipolic g u iio n ç c ig a u d îi' d e s p re ­
cia tu a c g u o r a n i a n , la g u iz i-n a c
8Íi)ÍNQ)onÍc cmalCQ ez d i g n te n ía n .
O rrc g a iie b c a r lu q u c p e rso n n e g u î lir o J a u n g o ic o a g a n jr ir r î, in u iu h iv o coD Juelo a» cn reu L illa tbillî
Itca rric e s îzaieco. J a u n g o ic o o rc n
b ild u rrc c o p»*rsoû^. petiatAU. ton*
t a t u a , la |jc n » a ( w n tii g a iito a q u in
a ü ig k iu a « ia iiiâ u , o r d u a u i:2 a g u -
ÌTrìifariorft
le»*«! ilii Jauiif> tiÌconrci' <«n ì*ci^
dan, r t n
onw* c d i t
d u e la , t'K'v/oir^u d u . 4 ‘r d u a n e # *
f> d ^ lr 'a rfu v i r i » In r ia f , la c ri
t i a í*lo;tr¡3 d«*Wíaíccn d u , o m o
Oli:'(.**1ir ii frii la Joòii C rU lon^q
tjr¡í« 'e c ú . O iv lo « n g u t c e n t r e W
o r d u a n , e f m m undutK ^u i¿aQ d**
tft]i»cÌ:i >fgt»rÌdaUe j* crfecto n c,
pa<jUQ oboric.
/
13 C A P m JL O X ,
^
lioia ienlac/0/ü contra tgain hear
ditsim.
‘
.o
^ r u n d a o n e ta n v ic i guCTiQ ^
U r t i a n , n o q w , t« t r o i a n o g » ^ ;
ccifi Ì7.an g aitC 7 /ju e; f<*rgali« J " :
u n l u a e e ü a íe o « iic n l^exala, tu ® ®
ta c io a d a g u i? /» a ir^ n v iriiz ^
.
d u o n c U n . v^u o iiela lia n ic
c u ic b d o a n d iy a Ìzan b e a r d u b*“
coilM C i« u ta d o c c i g a iie a n , W
^imhicicn ì!bruh<t.
35
3ío orf»fÍí>«rí u tc í b e a r , to p a tu ca
«lc£jn c n g fiñ a lc c fo I w u r íc d c a b r u a c , c c iiá f « Ou in o íz lo rie ^
g u ú e n , fz lia d a in g u r u a n
ñ o r tra g a Turo d u c n b illa . K* d *
í ñ o r flñ ¡» n feclo , la s a o t u r k , noi»
b a il fen tn cio ac c t d í l u c i i l f , ta c*
d a p o sib le a y e r g a b e gu?,iiro e g o tia. O rrc g a tic e r e , lo iitacioac <?nf a d a g a r r ija c iz a n a g a tic e r e , c itit
p p o v e c h u g a rriy a c d ira a scota n p e r » o a r e i i t M t , c c rg a itc b u m il le e n ,
ta g a rb itc c Q d u t c , t a e g u ite ü d a
e re ja<]uiut&ú8 a y ^
niedío.
S d iitu g u s tiy a c Q cque, ta le n i a rio
asco tatic íg ^ ro r i r a r ) , ta a n im a n
a iirr rrA tu c ira o . £ t a tx^niacioac
& ufritcero in d a r r tc iz a n etx iite n a c .
b v tico t o r i gaizto co ac c g u in cÍran ,
t a gallea c ira n . Y'jt i\n re lig io <iñ
s a ü tu r ic , t a l e r u a il f s c u tu r ír , cczíian t c n l a r i o r i c , ta iia í g a b c rtc
ndao.
d a g o |>cr&oiiá v íc i d a n
7fsnstn
«rt!»r>
J^lu.^T^o líbré,
c o rd a l ic g;<in*quMi d ri)c< ')g u
>»*0 su s irn v a , » m a n n &d!<eWn
iicl
s o rtij g u i n m c ^q u ^ lO ilio . T e u l i ­
r i o , c d o n a i^ a b .' b a i a p a w rih i o f d u c o , boölc» b n l d a io r, ta bell
go
ro rb iili j*a«íccitrcco, r**rin T
g.'vlir ;^3Ídu g u e m ic n g u r e w‘ri
o n a . A sc o i^ntJiciocn i^ u c b i Ibiltcvti d ir a , la go.'^ollc^go ayolaii
l>ercn b u r u b ^ i c u s i t u diluzte>
1;^UM e g u iü n a i u tv i r c q u in ecin
a j e t a t ic
^ a iin q u ^ , ei bsda»
jtacicDcii» , ta h u m ilr]ai!ca mc-*
d ia n ic , («(»ai gU£liirc b a tio indar*
t*u*igoac (!giiil« n g iw r a . A 's a le iíc ,
cd o can3|tolic Ikacarric (e n la c io !«
a p a r la te e n d;tnMc , c fa .sus ira J J
q u c n tc c n t i cW cnac g u rU i a u r f c t
r a l u r o d u , ca a u r r e r a i u Ix^arrc^n»
Ic n a g ü h iu r lu c o zd>ozcn te u la c ío Ac, la g a í a q u i v a ^ ¡ n is lc ív tiu b<'rc
L u ru b a . iS>scguz» v* £vicieucia me*
lemhLtro librnha.
37
d ie n te d 11tino n íu liv .'irc'p iu i JauTig o iio a }agiiii
, o b c to vcii-*
fíiiliti'í) (litiizu , g o ^ o rfííiu n , la
CT^Í;n ioai*«'(juiii lutño. A v lii?.atü m a ii
roTííí’ju a ♦fiifaoioco d c m b o M O , ta
tc n t^ c io iy u liatt*i|uÍ!i
es
de?A tula g o g o r t r a u l u , c z b a d a
i'im j’O iü aW t'zuii f o n s u c lo a , z u ri
l)*‘»>cac p n iA tk rtciico ci'u u q u K n i
T w ilfic io ^a»zlo g u zfiv « ii
a¿ieru b io fz ald a c o r r a , ta J ñ iin p o n 'o a g a iw ro c o n t b n u la ljiirra
d a ; ccrgalii* im ia o n u í v a , n o rc
g o b e r n a iu r ir ex d u e o i a n , aW e b a U*ra, ta K '^ tc ra b á g a o c ia liíltc o u
d iiii-u , »la J a u u g o ú 'o a r c n s c r n cio au la w U o fn d a ñ a , o h x Iu asco ta ra U 'n ta ;u a iz a re n d a. S u b a c
b tjr iii) a p ro b a tc c n d u , la tc iila «•itiac per»oua ju ^ tu a . A sro t.in n
d a /ju i^ u c c r a ld p z a r|u o g u n , baíía
I tn ia c ic a c a^unrí< e n d u , c c r gue*
G u illad o a u d iy a ¡w n b e a r d a
Jésusfrt ùm /actoc* ’
ûrrejÇHlic e iv , l» lc * è r e tcfiiacîo®r e ii a s ie ra n , r e r g a lic e ir a ta g o
j a mjdI?.uU*ctî à a . ar»itnaco u ican
t a r i f e û ¡ñola* ulcilf«*n ctaayoïiian,
eîb u iia a le lie cain¡*oi*ó dcilfnniîufr»^
n i a n , b e ro a la c o n tr a e g u 'l c n **f.
yo»i?ïn. O r r e g a lic cwn» zucix ha toc f
AaiKraí c o n tr a e g u îe a ii, c c r g a l^
b e r a û d u ib iio r e rro m c d io a llâgâ
t a r l u w q u e r o : rei*iça»ic 1«?enlucían
c io r ic e û d a b u r u r a jícn san ícn ltt
u U a , g iic r o im a g iu o c io ^ n à û a ,
ûûi*Q u r r c n a g i i s l o , m u g im e û tU i
t a c o n s c ü lim c n ta g a îa to a , t a oi»çlâ
p iic ^ c a p iscara m r ic e n il a
« u a j gaiôloa, a w c ra ii c o u ira cguH
tc i ï c t m o i ï i a n : c U c e m b a i c w
g u c y a g o !iaguiirc*n d a n |*orsooi*
tc n ta c io y i c o u lr a e g u ite c o , a a ib tt
Êta h o ra d a n in d a f gurlilyag^?®#^
c g u û c n d a . U e t* a ja a r e n c o fi if *
iuilar.soagoa.
,
A sco c o û v c n ilc c u d ú a o I c m » '
letnhtuco lihfüha.
39
cifo a r ta n . p a iW ílc c n d ílu z ie
l»clo
, Ixísle asi'oo a z i^ueiii^D . la I>eNlv aa>coc b c r r í t
fuask* t1c!|7.i g iu tiy ;in . B a lx u c c
v ztiird c h ii Ic n lu lu a c imlcn*. Jaiin >
f^uH’o a re n v o ro iid a lc j u d u a u o U
d a it, cchuc p e r> o n e n c s la d u , (a
B >erocim rn 1 u:ú bcg;uiraU :cn dm . la
I)<‘r c e ^ c o g i tu e ii o n u r a c o g u z t í r a
d iijw n ic c n d u ; o r r e g a líf cz tic g a
di:M*»|>cralu b.* ar, l« n itiliia c g u c r ^ ijia ii, r z liada a m b a l g o g o líc a g o
J a im g o ic o a i i 4'n*cgiitu b e a rd io j^ u ,
í r r a o g w s n e fjtic g U iU y c ia n la g ü u d Í M g u la , a :íiá c d u d a gal*e,
S a n P a b lo c d to n licsala , e o in u g o
d ig u liiiU r io a M ;ntzuleco, g ra riy a .
IIu in iM u d iiz a g u n b a d a g u r e a n ín ia c J& uiig o ico aro ti e^cubcrreQ azp iju n le iiijc io , la u<*(|iic g u ’z tlv c la n , C íT gatlccsj> irliuz h u m illa c d i­
manar « ilv a iu , u » n dfyac p g iiin g o
d lJu .,T u n ia c ¡o » ta n c< |u eeiau c z a -
imìlacìocft
¿o
g u i c t 'n
cciuJk?»!
ííjiro v o c l
d u e ii b a c o ll^ a r. U «iii
ii»
r iiiw iilu g u e v a g o , ta \ÌrUìt<
Jx*to c ia g c ftc c n d a.
da
a n d ìr a , i c n u c i o , ta ncijuM
d a itia n , p p rs o u à dcvotoa
Laiia iie^uert*!» b a t ^ u e r l a t r r t
) ( m i3 ii, |>^rÌc(u'Ìarc<|inii ^
lia<Ìu, a u r r c r a t r e a n d i> h m i
raitz.*^ Ìzaitgo ilu. A sc o r tem i
an«l»yac v en d ili fcct*
g iin c r o f o fh tq u H 'fJn i vouiiO*
lEííti’fi d ir a AòCotau. o r n d a hm
llatiWi* d ila ta ¡tioìz g»uM
b n r n i b u ru b y x C fluii^lu o t
tp ii, g a li7^1 .*>fi c f c r u c e la n ‘•Q *•'* i
d ira ii czq u cro .
U
C A P IT U L O A .
E z iU znguia ìiior jú zgala.
C . T e b u ru b a g o n .i ijeg u iy ac
t c i l i u , l a u l c i i s p a u , bcsW«'«“
hinbiciro Ubrvhfi.
&f
jú z g a te la ri. revM >nä, W s le te
ju ig a lc e n , a l f e r n e iic fa tc e u d a ,
g iK íja fo ía n u U e g u iie ii t í « ,
e r r a t p c c a t« e g u ile n d u : Iw fí*
b c re b u r u b « ju j^ a tc e n , <» esan iin a tf e n b e ii p ro v e e hxiarcijW n no*
t i k e n d a. M i a m accen deg;uii
g a u z a *la a r tta z
¡u z g a tc e a
la b e ra g a tic a lc o tá n u t s c g Q Íte a d « ^ u g u r e i u ^ u c t a n . Jaurvg oiroa b ald it) b a l i u a q u e g u r e der*
«eo b a c a r r a , tn g u in a q o c a n e rra u
ith u tiic o g u r e s*?ol>duac d ir^ lä
m otivo. J iin ji AW(>taQ b a rre n e ra
< erb ai( e s^ u U tc c n d a , e 4 o c«kiih*
pm ic e r e c « rb a jt s o rlM ii d a, ^ r e
. b u tiA b c reg jtn a t¡ra te e n d u e n a ,
A x o b c rc o (iT O T vcU iureuanm rioa'
g d iic em plcaU ’c n d ira «¿l O g ^ u ~
e r t a n . b e ra c JaungoÍC A 3g;i|K ed o
^ p r o g itiio a |n tic e m p lea icei» d i r a la ,
I u s ie ¡ ta le n b a d u ic e re .
I r u r ¡ lc e a
e ro p a q u e f>ncau d a u d « )a ,
C
“
19
Jesustn imitacioco
h e r e n g iis to rn , t a l>Grdr
KUtcD m o d u a n gaurx'ic cj^uí
d i ra m a n t b a ñ a a y cc d cseato a* <
le n tn o d u a n c ^ u í t m a liadir
la s tc r m u g u í t c e n « ta trÍAta
d ír a . [ r i t z i , ra p e a n t c c m oAn '
fe re ritia c d ír a la motÍTO c b íl
s o rte e n d ír a a n jo n 'o a re n
adís<2U )d fctaii, E rríy c L a D , e r l ^
$ o , tH
d c T o to c ta n . O i i n r a i
r a g a i u u tc ítc c n d » , ta e z d a i
l>erc iritf tk o a r ex d i r á n g an ce
g u s fo ra e n m a t e n , J e s u C ríiil
e m r u t s i £ u e n liu u n ld a d i^ n
c u r e a m s o y a n , t a li^li ¡líd « d « i4
g u c y a g o c o n fja tc e n b a d c x u , g *
c b i t s u , t a ¿»eran<lu i¿an g o
J a u n ^ i c o a g a i t d i c a r g u itu a r
g a lio J a u n ^ o ic o a c , g u b e ra ri ^
t i r o sn g e ia to ia , n a i d u , tA b efa
am ork> aii i r a u q u i r í c , g u n : ir*'
^ a a M tu tc ía .
lemhicúo Jibri/ha.
15
¿5
C A V IT Ü L O A .
J a u n g o ie o a r tn , la
p r o g im o a n ^
am orioík sorteen Úíran
obren ggixluin.
d d m u n d u g u z iía g a iic , ta
n iu n d u c o p e rs o n a g u z tiy e n a m o río a g a iic g a u t a g a iitn r íc l í ^ í s ^
gnÍQ b e a r , b a ñ a p ro m íy a tu e r t a r e n
[v o v e c h u a g a iic , u tc i b « ard a
ta n o b r a o n c n b a t c g u i l i a , ed o
oU ^goA Q a ld a tu b e a r d a , U e
d s o rre g a iic o b r a o n a g a l l e e n , o *
ba<U o b e a g o a n tr u c a ic e n d a . A niO '
r i o g a b e c o o i ^ a c <a d o e c e r xalío»
t a am oTÍotic « o rtc fn d ;m g u z tiy a ,
d;<n i*lú<]uiena. t a d4!6prpciagarticn a ia a iia g a tic e re , p r o í c e h u g a r r i a
«guitei» (U g v z tiy a : c e rg a u o g u e y a g o líf g u ir a tc e n d u Ja u n g o ic o a c
C(T a m o río a re q u iii b avuitzac c g u ite n d u e n , c c m b a i, e ta c e r ota^
tg m i4 ta d u e n b a ñ o . A sco cCTÜt*n
Q%
'í í
B u,
Sesusen imiiaelàcQ
diu alceQ
()u en iic:
e g a ito n d i i , g a u z ^ o n d o e ^ u ítc n
ü u e n a c , t a o n d o c g u íic n d o . b e r e
T o r o n d a ff a r i b ^ ñ o , com únÍda<í'j
e d o g u z iiy e tt v o r o n d a ti^ r i g u c ) « g a
s c r v rtccn ilio»»* c. J a ii ngo5con,<»ii n é í c s o rte e n d a n a m o rio a d i r a ^ |
AJ^oion, ta e z d a g u r e b u r n b a r e n
a irio rio a b a t c k , e e rg a lic j^ io rríz c «
g r itia c , v o T ^u d aie j)ro |H o íic. s a - |
rÍT a re n e s p e ra n z a c , ta g o r e c o n -
TCTtÍet»ciaii^ d e s e c a r g u c b lia n fatu­
ta t u Dai i ¿aten i)« te . A m o río fg T iijazí*«, ta p e rfo c to a d u ü w c , o s i)ü
b e r e b o r u h a r e n p ro v p c iiiia , i*do j
in te r e s a b íU a te rn , « tlk íd a lin r a r r íc .
J a iin g o ic o a gau?,a
bon^ j
r a t u a , ta g io r ìf ìo itu a iea^k i, d&«efttcen ilii. l i 3k> e iv íñ o r i id - .
y k í í a n c , e c rg n tic « d u ilf^eateeti
^ n ^ u c l o p a r lie n la r r i c ; 01 d ji bcí*e
jpet*^r»!m goza t u n aK e¿b ad a J^ u w ^
goi< 0dgin'IxiL 'drrn’ 2on6i»e<¿oa
]
■h/Tihicico lilrtibft.
l i a , deseo d u . l^s d io m u w liif o
c r ia iu rc la iic W i e ro g a u i a ot'tc.
e g o iie u c z b a J a g u z i l j a J a iin g o K
Ci>ai'i, c fiia g a n d ic asici*a ;; u i l ic »
4sii?ralic g u z tiy a c d a lo z . ta ccni.on
a»}Ui>utau S a n l u g u z liy a e , b o ra
^o zx tlieu d u ie la , ü c ^ c a titM lrc u iÜ*
u . ¡ O le fíc c JeocDtjüca<?j^uÍva7¿co
a n io n o a rc ix c b íu g n r h a t! <FguÍ}'a;(
« u g u t u r o b i< |u c, n iu tx d u co
guzlí^;»c v a u ú la J c ^ bu^:dC (b u d c lu .
16
C \ P I T L 'I / ) A .
Sesitren/alíac suj'rila U u r dirala,
P c r ^ n a c b t^ e g ^ n , t a l>esLletaa
c c in « rrK m c d ia tu cUzsiqucna &u«
ÍVilQ b e a r d u , J^u n g o íco a c bcAle
n io d u ta n d ís p o n ílu a r tia n . Pens»«
U 2 y ,o b e d u la v c n h ir a z o rro la K ura
p r u e b a . tA p«K'icneiarac(>, re íia ga«
W g u n t m erofiiiH'RtiJ^p balio os
dull:,
K g u lu b e a r dix¿|i w c e ^ ú f .
45
Sf'Sttsen imitacioe9
e r e o ra c io a o rro la c o e r a ^ z q o e f i,*
t a im {)edm j^D t;iA gaiu', parÌpnciaiS'
e r a n t í t f c o g r a c í j a , J a tin g o ifo a c
e m a n iliu z im . D iw n fa lta n cHipnd a tc e c o p r o ^ m o a r ì b e n , o d o bi
l> id«r coD.^iejntu c z q u c r o , e z b s d a
e in e n il a i c c n , cizailcciila a re q u io
g u c j n g o Q M 'aiu, e c h a d a J a i n i g o i '
e o a r e n escul»etan guz>>vs o(a7Ji2Uy
hf*raren v o ro n rìa lc a , ta lu rn ra Iw*
r n r c n seTTÌlz.Triyclan cum plM ltsdiiv.
cin'iàr cuido d a q u i g a u z a g d izio g u s ­
t i vac 0Il(^aQ b i u r k c n . Suvazaites
p r o ^ iin o e n fai (ac, la a n ìm a c o crt<*
ta.<^uuae pacicnri.'^n cr<ir)iatera, cciv
g a iic zuc e r e be&lcac c c r s u f r ii*
a»co de?.«. H c in p g u in b a c e ra fo*
i ^ r i desco d c t u a i^ z ^ la c o a ; ¿ ni>U
b r> tea c z « r e g u z to r a ir u q u i
d iia a q u c a u ? B c ste a c p e rfc c io a c i MiJ;* n a i d e g ù , ta o rrp g ;itÌc e re
g u e r c u ià lta c e tu e n d a lc e u c*
d iiu ^ u .
hm hidco ìibruha.
N ai
47
b c ste a c g o g o d c e t r e -
p retnJituac i i a i i a , U m
nai
g u ifiorc errepTcrw lilcia : e l i a i g a
g c s la ic e n b e sw a i o m a tc n la y e n
a r im b it U bei ia d c e n w tla , \a o r r c g a lic e r e c* á c g u , c sc a lc c n d c g u n a gUTi tif a te la n a h üai
besteac a g u io tc c a q u iit cäiuiu>*)c i -
z a tid , ta g n c c c in ifÌòU? e r e f u i r i t u d e g ù , g u r e fa lta c u tc iir K o ,
, g u ey a g o e s tu tu a c íia \Ía . O nctri ìm ¿ a a g u c r i j a n d s g o , c f t i g u c l ti U n
g n r c b u r u b a r i b rz a ln , p n ig in u ta i«
l> fg u ¡rateen d io g u n . G u z lír a c p e r fe< toac b a ld tn h a i ira q u e , ¿ cer ¡ u n .
g 9 ^¿Qenuque o r d u a n J a u n g o ic o a .
r c n a m o re s e c r » u frilu
g a n d ic ? B n n a J a u n g o ic o a c o r a a
ata n a í iz a n d u , k a s i d c z a g u n ,
b a la e liestcstrcn c a rg a c e r a o u ie n p
c e r ^ t i c c z d a ifío r fai u r íe gabe^
« d a ifío r e a r g a r ir g a b e , e z d a iñ o r,
b e re b u r u l » a r e u t u t a r i m ^ t , ^
í| 8
"yesuren imitaeiocn
«z d a
b e rc tiA t b f a r arÍm Í)¿^
ja < ]u Íü U u a , ezl>ada a le a r e ra riia n
I x 'a r c le g u , a le a r r o n s o la tu b e a r
á«*gu, ta o ro b iil nlc?»rrí l a ^ n n á i ^
e ra c u C ii, la c o n tc ja lu . OÍ*í>lo eaa^
^ iitc c » <la, f e r v i r t u t e d u c u Iw»r o i í í j c , riH H ie. e<Io n a lg a b c r c n )»al
d u c i u a n ; c c r ^ l i c ocasioae
t'¿ d u ie p e rd o n a a r r a l a ^ g u l i e n ,
chitada n ^ la c o a d a n a g u t r k e u dute»
i 7 C A P IT IJ L O A ,
íieligiúan ctr m odutan v id bear
à ^n .
P i T c i s o ¿tt, 2 u r e v o r f tm b f c a , fa
fturi* ir itz ija asco g a u c o ta n u c a lr b ,
p n q u c a n , t a a m o r ío a u besteai|uíi%
> k i n a i liadexu. E?. d a g?iiiza c h iq n iy a C o n m v tD G la n ta a u ro re n
c o m p o n ía n t í c í , ta q o e ja ric
a lr a r r o q u iü tr^ilatcin , la e r lo ts a -
,
m í o I c p l i j u i iraulÚ L Z o r i o iu x u »
hmbicJtQ Ubruha.
m
o n d o v ic itu z a o a , U
ondo
a c a b a tu zu eiia. I^ai b a d e a u c a »
d o cgOQi (a a p ro T C c b a tu ,
u i t c z d c f tte r f a tu a ,
c rb e s tc ro *
iD u n d a o a c ta n . C o n v im i z a íiz u v
Jcsu& cn a n M re s « im p le e g u iie a «
e g u f y a u o er)Íg Í 0 6 0 a iz a n n a í ba«
^ e z u . l i a b i t u : i c , la ro ro a c g u c h i
^ a g u n tc e n d o lé ; oitu rA ¿ lU C «
ta g rifía g a íito e n b e a r bezatacQ
n to r iifif a fio « : < ^ u ¡ ir ti d u t ó p er»
aoná c g ttiy a z c o er|ig i< x ^ a . Ja4i& *
goÍ< o a , ta b c r c aii^iijaren
Vr’tcioa e z b u d a b e sle g a u z a ric U lU icpti d u e n d e , c z j iu jie q u e ft,
^ p e n a b a ic io lo p a t u c a O u f «
tiyeiaxj chkj'uiyi?«»« , la g iiili«
^ g o te r a » a T a ló n ex
^ a iia c t^re, e iJ n J u z a ío pa<^i>eao
**^un dewKjue, S c rv i^ re ia « lo r r í
n / i a n , i a e i g(»ÍM'rii.Tiíi'ra, |A d o A lia r a , la lra iia ja lfi* ra , ct-orría
ja ^ u in z a z u , l a «z ¿IL trn u e*
C 5
'5 0
'Jesusen imitafUxfí
ríy in ;
eJo
h e rr iiju c ta u
c g o l« .
K m e n p P o b .itc c n J i r a te n ia
nac
Ub«*ai) li« ¿ a U .
nrtf^
K iu c fi
►
iiH or e c m c j ^ o n d i i e q u e , o?< b a W á f
. ¿ a d u b í o i i g n d i l i c ü u m á ila tftn a L
i 8 C A P I T U L O A.
S a n ía e n e g n u p to e n {•a n u m ,
•
» 'O o n í H l c r a t c ú z u , e g u iy a íC O
“ lé í T Í o a , t a í r l i g i o a i K l e r í i u i a g u « r t *
» 1 1 , S a n f u c a ^< * tn p V > a o d i y K . H
if o s io o
d i i u , c c ñ g v ir U i , l a
«Idcsafi c c e r
n
d^guna.
Jauuat
\0
dan
guc
¿i^t
da g « * ;
* T i\ i iiK v lu a a y c n ? » rp f¡u in c o u n » » * '^
tu
« q iie ix » ’ S a iitu , ta J e s u s e a ^
d L s í |u l d w
i- e n iiu a u tH i J a i i n g ^
c o « ^ o a i .iu , í a c g u r r i v * o ,
'« M k j m
g l i f h i y a n , T»
^nchi,y
b f i r a n l t e t ^ n , o r B C » o ,ta c M i s i d í ^
t i ü * :» n f u r ts n , y>frr»ecuc*í»i
^9
p r i^ io a s c o ta u , ; 0 , c o m b ii ücy**
¡
Umhiiico Uhivha-
u « ñ a n d ija v p a c W im c itu a íc n
A pc»tóloac, M ü í i i ñ f a í , ConfcííQiM c , Y irg Jíío c , ta Jc&u C rU lo rc n
pau&puc ja r r a i t u m i Íta o c iiu z K n
gu9^ü>Ac; f iír g s tic g o r r o t a ic tii c itu ite n mVJjídu oxieian L e re
b u r u b a c , ))«&ipaD fov'i o n e c o a c \iAüAgatú', j ( ) ro fi ^icktz.1 n io rlific a lu ,
la c r r e iin ilu n K re(tiu i« ir SniUuAc
príttniiclaií • ^ u i ú z n t c x í ¡ CeíTi
d4>njlM>r;i lu c ic o tc u ta i ¡uac, ia cctí
• g i^ v r ta c &utVÍlu i ^ n c itu ¿ tc n 1
})ÍJ<:r <l4^]ii u a§^aiidic |i« -
n a ju a c izan c ir;m 1 \i'n\ iiMÍr.. U
(li:vu('Ío a iu lif o <ot»cÍmc ^ q q jfo k 'o a ri
! ; ( X r tlc -
a » d i) a , v liin tlc ti^ ti a u i r c r a «Icoco, izan z u U u ! ;( j t nK)rtificiii*io
audija* ja n e a n , la
o^xjncro
t;i;nM‘i¿u
< ^ i u c ítitttc n ! ;<ÍM g u e r r a a n í if io c n co iíírft cj^ujti 7,uícn!
iiiU n c ío
a u c í m\ ta
g a r b i^ ^
J a u iig u k w íg a n a t'o i i a u z u k n l
,
5 í
Jtsnsen itnUacvx^
E ^ u c m b(>arrean a r iic e n cira%
fa g a K ic o M i ío Íu c i« ta n ¡g aro ieea
‘c ilu s te n : b c a r r c a n a ric i ra la e r e , '
C e riic o gau23C con^T<^e ra ícen
ICQ c ira n . D e ro b o ra guzU y* a n i­
m a r e n Iza t a proTcc h.i iccii r u t e n ;
í a b u r r a i r u n i c c n c iiia y e ii e g u n
g iii tiy a , o r a c io a n J a u o ^ o ic o a re ^
q u if t e g o ie c o : la J a v n g o i c o a r «
^ ii% a c ronsÍd<‘raU'<nt s c n lilc c o
t^^l c<Hisuelo a iíd iy a r c n p o d c f « * '
a ilu lc e i» m a n ¡ a u b i- a r r a x : on«!*« u n g u r li yac, fftu p ico 9 tí¿\, U o « i^
ad isq iiW fi, la aidi» g u t m a c «If»*
i c e n c ilu il c n ; e lz u lc u D iu in lu r«
{•au z arif Lúl<*rc <ieM;a1cen,
c o b e a r r u lv n a d o y d oya
x u i e n , |>ena e m o le n c ie n , o r »«D"
d ie jireH iIy an « r e g r> rp u ita n ser­
v a n b i'a rr a c . M u cu lu co o iid a« « “ ^
1 »obrcac
c ím n l>a(la, b o ú a
^
g r a c iy a u , tn virlulH -’í»«*
O íü j t o i i c p r e a i» ) a iia ic ii x u le n ,
ífm hici^ lihruhn,
55
bafta b a r r e n d k Jaungo¡<*oar«n griciya, ta ro o s u c lo a q u ín m a iilp n lfc n
cuan.
HycqiMii tz ziu*q
( 'o n fa tf^ i: l>iña ha i J n iin g o iro ^ c ,
U b e re 9<}isi|uh1c a iid ija q u íu
%ala I r a ta tc f n zuvn. B<rraÍ eci*r ez
c ira la ¡ru rítrfH i c i t z a r e n ; ta ú m n d o a r í , g d (u a <)«& prerU garríyac ci­
n t a , b a ú a Ja u fig n ic n a rc n b c g u i>et«D vulto an d tco ae, U c ^ tim a tu a c
t í i ^ n , E ^ u iv » z h u m iU a c izan c i­
r a n , ic h u ic h iia o IfcreAla a h « h Ic e n í u l c n , a i n o r i o , ta p acien cia
a n i l t r o t c , (a o r r ^ a i í c e g tm c ro
« p i r í l u a n a v ire ra tc M i c ira n , la
Jaiin j5oicnn |;an grí»cira ancíÍTa iria te ti z u tc ii, (>nclar(t S a u l u a c ,
g ü í l i j e n , la b a l « w ? CTligioan
v iri d ir a y f n «»gempíoraco , J a u n go¡c<«r ip iñ í c itu o n , U g t“ *)ago
tn u jju íi« b e a r ^ a i i u i t c ak*c, ^ir^
tolK iaii a tiir e r a ic e r o , Jiiu iig o irn a reci i u ^ k i o i u ep c la c J ira iw c , b e-
5 4
tv iU a c ià c o
r y r c u serv icio s o • lnòn»ic«co
¡0
cefi desoo iia s ta q a ija , Ja«>
eo a serv iicn co ìa&n zan E r i
g tisfiy c n a , av&ei O r d e n s f i
e d o abìitn k in iilc ic o ayow»»’.
c io a reiì te ff <Icvo«*Ìo«ainIÌY* 1
e m p e ñ o » ú ú tv a > irli> lcr»o)
o n d o c u tttp liic c n c ir a u ei
j C oii c rre s p c lo , ta obeHìeOc**
d iy a A p v in iH i iaf ! X tcì lim iM
ijHÌcac em ítteí» H u le o ra W * * *
I c c r j, eguÌTO£ M uluftc,
lo ü f ìfAiu f ila la , ati
> td o an pelea lu ,
m uiiA un..
u u i u iu l c n a r , O r a iù KrJif
d i I ta t ju i g a l e e « d » , i:rr» g l
t8 lr« n
d u c n a , fa Iw re vo
t e i a r l u t u o n a , pai'Ìoi*i^i“>
ftu lri JeM Cfiieua, j(> íJiíf»*
e o f ru lli**«!*, la n a g u iia s J iM
la s ie r a p a r la ic c n gui^ra
d c ic o ira ^ a q u iiìv , la T u lic ia r
«nC atiaiceu d u b a i , e p e lia s u a j
huthUico i&ruha.
55
'D ig u iU tu n a r v a podvrio». O ja la
Crié la u m a ílla , w baJU raijiie ^ u z tir o
a c a b » (u v r r io ljc ta n a pT O vecW cfno Uibeoa , fpam t>lan
k ifla icu^i « iilu zu d cv o to cii c j c m '
pW c.
1 9 C A P n X lX ) A .
Eriigioso onnren e^&dcioen
ganean.
£ r ) i g k ) 0 > o o a rc n v k U ¿ac v i t l u t a
ja n i r if a \-i£tn b c a r d u , p erso n an
bc^D h<'l3Q ra n ij)o lic iK n iric n !>«la h c o f t, l>afT«n4ic izan dc<lm. E in
arr.iioyaref]iiTrx » a D
d u c^co
gu^yagf) l) n rrfn d if, rdat^toiii; ic c s t c n d a n W ii o , iT i^ a tic J a u n g o k o a
da g u r i Itr g n ir a ic e n d ig u u a , ceña
c o n gUf'VagcA'siño érri* v « re n riatu
]>ffar
lu ií d c ^ n W iiIia d tg o n g M tc e la , ta A Jng^ieruac b c 1* g jirU y a c b p ra rc n >¡*(at\ ibiiU
b c a r d o g u . J a o n ^ o k o a »crvUceO,
m
56
Jesnsin imiio£Ú>£o
g » u r l«ti))ic»co a s k o ] M m
b*-
g iiiñ a q u e b o w la , c g u n c r o fw í»
pro|"v> íloac bcrr« 1« , ta v iríulieN if*
a u r r c r i t i e r a m u j ^ U n b o ar
t a osan bc;<vd«'g;u: í v i g u n ? ^ « » i
Ja u L ia , propoA ilo o n e a ii, ta l u «
« rv ic íc » a a , ta e in a n lAÁútu
b e ita cx , EU pcrf«T Íoarcíjw ÍD *crv ítc p fo , g ro d } -a , f c r g a tic «raíifd » '
DO c g u u i d e r a n a c r ^ « da.
taco a d a n gtin* pTOJlo^itoa, a la c «
k a n |^ da
Vki K iiician a i i r r ^
xa t r í a , la c u id w io a n d íy a bt*arrf»i
© ndo a (» ro ff« h n lu u a i d w n » f . A*“
jn o setído.’i c a rirc i* d iíu e tiic
a s r o la n fa h a te e n b a d u ; cet
p > d it giM 'lúlaQ , c J o
'
y a p p q u in |>roj*oiííC4*n ex dUk O ac^
M m lu «aco tan g i u a t a í r e n da
g ijr e jm>p<x‘.ilo a c u tc iic ia , ta ct
tü U íín a K títi d i r í n <*g<»ix*ici6 «•»
füetaiM : c h iq u i b a t rrt
b e ii e c a rlc c u d io ta itc i'e n b u l
Ì t m b ì a c o h 'b r u ìx t.
5
^
la tía n a u r r c r a tc c c o aKOioarí. Jiia<>
tueii propo6 Ìio o n ^rauiu» l>eren ja*
^uiixlurW aB U i f i o , Jaungoicoa-*
M I g r a c i\a n g u p ja g o d<*igo. c c ni4ii e r e 4 s itr e n d u lc n g u z i ì j a ,
foiifiaicM i O utc ; cK rgaiìc p o rs o o à c
p ro p o n ic en d a , tò J d o n g o tc o a c
J is p o u tf tn d u ; ta c z H a g o p c r* o *wrcn e s c o b a n b e r e v ìd e i, l lc itcpn l u d u n o ia I n i t p c rà o n à c , pro«
^ m o a r c n c a riila ile a a eoiple& trU o
c o ^ tu ic b ra tc e o d u p n o b r a
^ c n b a i (^ w tw . e r r a i g u e ro a r ta ra b íü H u c o d a , bani» g o g o a r c n
fa b a z , e d o u a ffU K p io riv « u tc ìic e n
e* d u ia ! ia g u c b i <>fretu»,
^ ea)ii*a i w n ^ ’ d a .
K g u iu dc& agun a l f ^ i i ì a , g u r e
p ro p o sitó le cuuipU icoco, (a o rre U
• K , e rra a fa lta lu c o d ^ u g d u ia
escolan. U nfia bt-ti g au zn ja< |ain,
p a r ltc n la r r e n b d t c n m p litri» »
c ra b a q u i b e a r d e g ù , t a h a tc * c r #
'9 5
Jisu sm imUacioe^
v iriQ trc U n a u r r e n t c i a ,
e rflg o zl« n d i g u n a , v e o lz u lc ia .
r c b a r r e n o c o , ta c a m p o ro
^ r t i y a c o n d o b e g u í r a t u , ta
p o n i t u Z>car « iitu g ìi, c e rg a tíc
yac coTircni d ir a v ir tu tía n a«
r a t r e c a E c iti b e li z iir c barr<
b ild u lincerà , « n v a z a íia ^ hccéS i
la alT at« ^an b a ilc rc . G o i c i a n f p ú »
c itz u a a r c p ro p o s i ( o a c , a rra t«
eita jiu n a zaiiez, ncd^tcoa izau
e g iin a r l a n , itx c la n , oluH^tan,
p<n&a m e n tu « t a n , c e r g a I ¡ c
ai>ctan g o e y a g o n o w ju i « fc n d il*
d c z u J a u n g o ic o a , la progitpo**
m a ta iie ¿ g u iz o n in d e rU ii b a t
la d e ^ b r u a r e ii c o n i r a ; T cu U u aw *
g u t a , ta o r r e ) a a r a g u iy a r tn i g m ¡*
g a i¿ lc « c e r r a t a l o v c n tiu tu c o d t^
lu z u . E tz a ite c e la in o it g u z lir o
d ir ic e g o n , czb aila e d o iracurt<
e d o e s c rib itc e n , ed o ern*Ml< ‘
• d o c o o ftíd c r^ tc c n , ed o g u * ii/tf^
^fmhicicí» Ubrubét.
$9
iproTM haraco c c r b a ii e g íiii« » . O i>
T f^oiic f . f t g o r p n u l a n a c p r u d c iir ú r e tju in f g u í n b e a r d í r a , t a «z
d ilu z tc e re ^ x t í j a c b v rd in a r t u
Í)ear.
Kj^^ptm'Ío T ftg u la rra c ez ilíraiíac,
etio b**6ti;Hc e r e c o m u n q u i c g u íte n
ez d itu z tc n a c , vz dlr^i p u b líc o a n ,
edo a g u c r i j a n e g u í n b c a r , « zb ad a
c sc u lu art, c f r ^ a s lc o r r e la v a n u la d e ,
H lieKte g a u M a s c o ta ik s « g u r i u g o c g u itfD d íra . C e n tn o rrc g a trc
e r e , g Q siiy d i e g u itia lo c a t r e n za>
y e n oí»ra o n e ta r a c o n o g n i y a , la
z u re d cT o d o p a r iic u la r r e ia r a c o t í r í r a iz a n etftiMtecifQ; c zb o d á b c a r
d ira u d c , la o g u ítia a g u íitd u z¿Í£q u iitu tia c Ic m b íc i o « o ro , ta o itd o
c u m p litu b e a r d i t u r a , t a g ü e r o
^ b r a tc c D b a z a iU u deii>]H>rarie,
e g u is q u itz u n a i d itu z u n d e ro c io a c .
K e in g u z tiy a c d ev o cio r a o d u b a iiarx e m p le a dil(^zquc, <)Ebada b a la ^
ÇD
Vfsusen imilaciocc
© n i, u b c sie a c » ri g u c y ag o -ser-»
v itc c ti d io . W cm b o ra b s iid û l’i**
d ev o cio lu o d u liai, ta tn-6tcan b c ^ - •
ita conven» d a ; corgJjlic b ;iu u c c
fo n v e n iy a g o d ir a ¡ai c g u n o la n , la
b c sie a c a stû e g u n e ia o . U V niacîo
d ^ m b o ra n b a i a u f ü b e a r gu**ra. la
p a q u e a n g a u d c n ia ii. e d o t c n t a f i o '
xic e s d c g u n ia u , be.^tîciL T r» stç
g a u d e n i a n , g a u z » I ia tiu e c p c n s a t c i a c o û v e n i d a , ta U istc a c , J a u a f o u 'o a g a n al o g re g a u d c riia n .
J a i p rin c ijia lv in n b w r i* u bea?
d i i u g u g u r e e g e r c k w s a n tu a c , ta
M û t u t i l l a g t t n i i a ¿çogoncago escat u b c a r d f ^ u . J a y e tic ja y c ra as-*
m o on»c a n u bear d in ig u , o rd u a iïc b e ii m w n d u ont*iaHc i r l c n ,
l a CcriiO> p o s ta ra allegra l u bc»ft
L ald in l» a g a ç o u q u e b c ta !a . T * o r w g a lic f o n U d o a n d îy a rt< ju in p re ih
1;ilu iytnr d c g u C}çia» .s f lu lu c u u ji
U
d cv o cto g u e p ^ n c u i ^ e a t u J
Umhi'cicv líbrala.
g u r e ob)igacio<ic g o g o t io g «
c u n t|ilitij, o r ^ l a g u r e u ^ u e c n
sariVA J;iuiigoÌcdagaT>4H’ loNter er-*
T efìbìtvecu b c i a b . E u a n cui*»pÌÌt c b Jn im g o u 'ò a c liis a tc c n ba(lÌg;Uf
^ i s d e z n g u i i , n g a u d c l» o ra itiü ic
o n d o prcfit;> tu ar, ta n d c g u ta o rainO ic inercc» glm ^ifa afi a n d íja ,
c c ^ c m a n g o d > g u JauMgaÌ**oac »
Sfìuaìahia clauca tv rlo iiib o ra u ; tA
ta y a g a ìlc c v n L ÌU rU a n . n i u n ii«
a n c ta tic tric te c o , o b e to p r e d a l i era.
Z n r i **fìeci}a('dif>Jesasu)Jwtrta6
<J<tlorrértìM», ifeJiuì topaicen (hien
'^ r t urtitr^riya ; t g m y m tsatea
ù'uHitt, ben
onàusun
g uU iyen
g a n ipiìiuo duela.
S O C A P IT U I.O A .
Sofedodi, tdt> bacarlasH/ìortn
.
gañean.
A r t u x a i u fon v H ai d a n d e m h o rd ,
^ a u ra a tu o M r i b c ¿ u ira (« c c o , lu J a u n .
M
Jesiistn imitacioco
^ o ic o a re n m e se d e c n g a ííe a n m a u
coufeidtíraw íU . U t c ít z a i t u e c e r set^
vilceix e» d u t e n gauM C- Z u r e b « r u b a o c u jia tu b a f ío , p e c a iu c fi d»*
m u r a R u ey ag o m u ^ u ílu c o z a itm t ó n gaxizac ir a c u r r itz a ta u . C onvcr«
AaciOi l a ib ille r a a lf c r r e ta tíc , ta
D ovcdad ear, e d o b e r r iy a c e « tíu i& t ic a p a r ta le e n b a c e r a , to p a t u r o
¿e tu
b e a r a r im b a l d e fn b o ra , t a .
egcKjuiya , co iw íd e ia c io s a n tu e la n ¡
e g o tc c o . S a n tu r ic aw diycB ac p e r t u n e n co n v ftp w cio etaiic a iiz u te n
g a z tiy a a p r l a t c e i i d r t i i , la b e r c n
b a o a rria n J a n n ^ o ic o a r c q u in v ic » -j
tc e r a s a y a tc e n r i r a n . E w i i í u e n
b a t c r : guiiona«{U Ín c g o n d u n i u tzíin g o z liy a n , g u íx o iw re n ¡«ateao
^ u c líiiu f i c a y c n a r lc tic a t c r a n m ta a n . B e a r b a ñ o g o e y a g o ia n cspe^
r ím e n U tc e n d e ^ u a u , a y e q u in In l a r o ita q u e U u e ^ e n g n eran lajV
K r r a i a ¿ o d a b a iu r c
ilc ic
c g u i^ |
iembicico líbruha.
65
gal)C É g o lia , í t i q u c i a n a s i l a , n i * «
n
c g u ítia b a ñ o - lir r a z a g o d a e»*
c W n g o rd ftric e g o t i a , c a m p e a n
b e a r bftzala g u a n la lc ia b aíío , tía *
duGTiac b a d a g a u w e s p i r ii u a k l a m
a lle g a tu . a p a r t a t n b e a r d u J e s u •e q u io b a tía n g e n d e iarlc<íc. E « da
a^^uet’iyaii, J » u n g o ic o a o le n d itc c c o
p e lig ro g n r b i r e q u i n , í ñ o f a g u e r ic < n . c íb a d a « o i t u a f t g o s i o r a e g o te n d a ñ a . E » d u zrhrc s e g u r a
ítz e g u ite a , e « lta d a g u & to ra issillic
eg o tc ji d a n á c . F-74Ía » ñ o r Iw a r b e «alaro a g u m ia r íj< i, e z b n d a o n d o
(^»edileen ica&i xuen^t. E t d a íñ o r
<)ndo g o z a tfe n . c z b a d a c<>ncieneijft
oíiapeii ic jitin io n ío a b e rw p iín d a u caná. O r r c g a tic e r e S a n ta e ti « g 'ír id a d c a Ja u iíg o ú * o a rc n b ild n r r c z
b«»ica e g o n d u a a o b e l i ; ta v ir tu ie ,
ta g ra t'iv a a n d k o a c iz a n a g a tic e re ,
o lrir a n c u id a d o g u c b iy a g o c o a r i U R , c i t a « r« b n m ild a d e g u c b i j v
^4
Jesustn imîta^fKO
g o c o ac . B â ïïa g a iz to o n &fguri<)»3ci
b n rc n so b e rb io , U confan& a
j« g Q ÍtÍc s o rte e n
ta a z q u reniait
« Q ^ a iiÎu a û g u o ltltlc e n «la. K z d e ï â u i l i ifiaix l e o â a i u , v ic i c o ra n artÍ 3 ú « G g u r u sBâudeb, e rli^ io so , cdd
« re m u ia r on a
e re . P ers4 )aeo
goac d irà tiâ c .
t a n ic iu i O irá
c c r a b ír u r ítu a g a tie
b c g iiiy e ta n o b«ap e lig r o a n d ijH g o ^
e sc o ta n , b e r e cf>û>
'fianza g u e y c g u íy » m o tiv o ; o r r e g a trr. aM 'orealsaC o b e Ha , b a le re
tc n t^ c io ric g a b e ci c ^ l i a Itaílo^
m a íz tc n t;4 ta a r iza l i a , guereg:\tf
ùìtxvic e ^ o n fz d ilo c e ú , v e n r « m
ío b c rb ia x b e te ez diiecirii. t.i m im*
duco
ro n s u e lo e n
b ü la
lib e rta d *
gucjcj^uÍre< ]U Ín a si e s clitoccn.
e z btleliii b a lu q u e p ersonáe
n i r n d a o n c'taco g a o o e t^ n ron& ueto r ir b ilia iu c o , e t b a ld in b^ilitzacjue
jiniuduA rec^uin lik^ú o c u p a tuco».j
MU § < irb iju g u a i’d^LQco )uqu*cA
hm bicko 1d>ruha.
b ere coi ir ¡ c u ria ! ¡A v UiUKu
í c n ilc p n c x « lu lc n ru id a d o a c u t n co L o líiu q u e ,'J a l « r a n ¡ í t a n im a ­
re n iza 1 p fO T rc h u g a rri vac, l a ja u a >
p o lco íco g a u z a r p o n w lu c o b a ü tu ^
91« , ta b c re c 'p c r a n i a g u i t j y a J a u n j^ íc o a ^ a n ipTÍiIro l> a lu q u c ,c c r
lé so se g u an d i ya n v íric o
I
lítu i|i» icii [ K t d u m e r r c i G :r u c «
fo iiiu c !o rir, p c c s tu y u d a m u a n lí'm*
W i e m p le a icp n
a c, la oxiiio
aíer«. N u í l>a]din b ad e« )i liio it
ju íiitií* a iir e {»^ralupii d n in iia se n -
lilu , $ « ftu zailci; m r c bécavrcao»
‘ U a p a r ta ic iiz u t u ^ a n d i c iD u n d u r*
1^ 'd b c ; c s r r iln tu a d a g o e n \tc.z»\9 :
^Uf,n gu e lM an /lariiii/ti Eai/czíe.
^ W a n ^ r*do g;?ii*laii to^-sauco cU»n
a » o ía n ^Aj«U>ro d««zuiu.
m a iz guai'üa(ii;<c, » is tg tn iia
^ « • í c n d a , la m i g a r h i e ^ o lo ra
o ilu t d a g o e iit, g o g o a » jm c c n d ü ,
Z üre c ü iiv c r é io c o a s ie ra n a n g o 1)
66
Jfiusfn Ímilo£Íoco
^ U o eg;c)tcn b a c o r ^ , g ü e r o a ü í» '
(¡n iJe
ta j> ozganÍ a u Sl’VViLuCU (lizil.
Is é iilia ii, t<i » o scg u an <i^iroy^
r lia ir e n 4 u a u io ia d ev o h ic . u
ic a a tc n d i( u E w T Ííu ra S a j'ra d u fo
g a u ¿ a e^x’u tu a c . A n to p a ie i'u <litu
n e g a rre z c o ib a y a c árr¿iia g tizfiy er
l u n j^Qi*bUc<*co, «íia c e m b a t cMt
g u e y a « ^ m u jid u r o b u lla lic ajtar^
ta ic e n A.u \ , a m b a t o ta ^«lev.igo
L c rc C rc a d o rv a re c ju in , a<]Í\4]uide
csp o c¡aU r(5 ]in a
Ira u irc o
d u . M u n ilu o n e ta c o f íz a g u n ,
A d ís(juidcet¿tíc a^rd riairej) tldiiaii
l u J n J a u n g o irn ft Ix^re A ín g u e rA
SA útua< ju¡n a U o ra tu c o ?ayo. 0 Í
O a , e z f u lu a ü d a g o J a ben* sn i*
m a r i c o n tu
b e rc
o is o ric ogxiiM n e¿ d u e la , mSI
e g u iii.1 U iiio. A lat»akee#
l^ n p ia d.*> p e r « na Kiliglüjo¿ii'»:u
g u c h ila u cam }x>ra¡rietk), Ícu*
iKiy
h ir ij/ú tc o ìib m h /i.
67
s íja ÌM te iic Ígijiís o ^u ik S a, la l'c -
rüic bc> lcric k u ^ í u a í
^ O 'rly c o icuvi n a i ilc tu , ÍTAÜa i\b r e v iu k lz u u a ? I ^ a r o te e n d a xni)ci­
g lia, ta a r e n g u ^ lo g iu tly ftc . M u n ^
d u o n c ia c o gusto& c, driiil>oi’d
\tr tiic p Q í^ a r o t e e r à . til « Ire u gai»
t u i l p , l>¿rÍ3 ay c c acalm lciai», ^ r o r
g a u 7 jv ic a to r a íc c n d c s u , exIvìdù c u n e ie tiriijm a .s tu u ln s tn ia , U
U fotfcco r i ú t r f i r ú « , e ilo G ír u r o
g au cetriraco o?.ta.«inin? I r le le üIogp«ac b iliric o tri* Ica c íJ irlc e » d u
a s c o ia n , la
l>oran<UiraM(> d ívcraíoaii
jgüvoiciac , g o ix trÍatca.
O lid a iiiini(Jiico guM o ac alSD guiu
M rtcm i (iirM, b a ñ a a& (jnenian rizra
c g u iic n d n t c , b a ila e r e íll. ¿ O t
cu w n íc iis le n ¥Z d cw unic, lic&iciuu
iru d í di'x.iquc»u i* O n a n o ii díU ^i^Jii C eru o c , la l u r r n r , s u b a , I&
bestc e le m e n to , c<io le n a s iu a c ,
b a d a befiie g a u ¿ a ^ u z i i) a c o riy e *
D -i
6 fi
J c s r is fft ¡ in ita c iiK fi
U lic
•lira. ¿(X*r ic u si clíy
la q u ^ z ii ]jc&lbtan m u n d u o n p is a
lu z a r a tr a u ii deaarjxnínlr ?
t t c n d « iu T c n iu ra z a soco cü rala # •
x u rc tícscoa c u ú » p !jtu « q u i> ro ^
IwtÍA a lfi'r r ic n ç c a lu f o «“e r a , M u a d u a a d ir;in ^ a z o g u z tíy a c Icu^Í-
c o b a c ô û ila q y c e r e i c c r Îîa n g o ^
jitxaqu«* o r í , r ^ iu ie a llo r \yH b?»r ic i' A ic h a lc tlz a z a r « i>rguivac
J a u n g o ic M g n a a C o r a r a , la iTre-*
g u lu z a z u z u r« p c < a m . ta f^íHacg a lic . I''tcit»al7,ii «lfcrri<*aco « a ii-
1.1 r o r íy c ia a cm ple?ifcen d í r a n c n - ^
t7.it, ta en jp le a x aiicz z u J a a » p ;o Í ' ^
ro;ic a g iiiiid u dÍ¿<juiU\fU'riaT>. I ilii ¡
7iú\oi 7,urc !>»<arn*,iti, t.i d;;Í/-iyozU ^
z u íju n a l u r c Jcj»u« in .iífc a ri, Z a a d « •
* a rft c i r e l i r n ü i i , c p rg a flc ez
4U :
ix*5K*lnn o r aríuiI>-Tt p aqufí lo¡>atucf». I r tp ü ú a n C7, L iciru m , t* ,
i n a m i u r o gA U zalaltc i^cer c n tz u fi
iu n
cz b a c e iiu c ii, ¡Ki(|u<j one<Q
ìtjnhiaca ìibruha.
69
otkci« ira im p p eeauem. N o v c d a •i«ac, cH‘» Ix-rriv^c a d iir la , g u s ­
la (r«n b r ö i i i u , soscgxiarcTì iu lia
(ludd g a b c » c iilitu c o <)ezu,
9A
C A P I T U T /) A .
Siofaco d a m u a r m g an fin .
C r r u c o v k l^fln c e il» a il a u rf< 'm tu n a i b a ld in b a d c z ii ira m i7 n /n
J* 'ip g cflfo a rrft b iW u rrifiii, ta e i/. k ti^cla li})recgtii)-a ù a Q , c7.1):ì«Ji
sugv'U tviizu z u r« scutM lu ac. ta
dicRatiila alegrìvA to ro a r» t u r e b u ru lrtn locm ir. onx?n. S a y a m Ì I c ì
t**^catuen J a m u a n c ir n lc a lc ^ r a , ta
*opaiuc<) clo iu tlovocioa. J a u iig o ic w r c n b i ld u i r a r c u la lla c g y M u
01 d iltie n o o * s c o , c rn ra rfc c n
dÌo7^a p ^ c a to iiì d a m u a c a n Ìn is ri.
A m icccoÄ l U . n o U p if ^ o n à , Ixtrc
•W it* rro o , (a aiiiinn g a lt ecco aìftiocdi»>i> k u fttc Q U itugQ n iu ii>
la
áu
Jfsusrn iTrnlncheñ
oncU n,
^
<1)lci|tnfn.
a jó la
, la g \iv e
fa ik ’u do sciiu lo a «Jiila n m h v o C9
d i l n g i i á riiliic c n g i i r c an n n arP Q
|« - n a c , cíJiad a íir r a z o v a m jn íti ne-
C n iv
^ .i r t'g u íii b c a r g i i c n u í j u u n so­
c o la n , Roronc b czala p a r r a e g u í í c a |
d c jju . E z d a g o e ^ u iy a 'íc o IÍI)^ l» i W k , tu a le g riv a e i í k , czb¡»da
J a u n ^ k o a r c n b jW u iT iau roDCic®- \
fu
Z o ri o n c c o a d ía trac i<» }<n7t¡jac b c r c g a iid k q iic n d u
dÍK ü(]ueua» V¡ p c c a tu c n d a m u s a i^
f u r a b itd u dUoqiií*n.i. Z o rí o n ceo*
b c r c c o iic iy u ria c íq u u td u , c d o c a r­
lea
g u t t i y a b iT e g a n d tc
(¿I ivii 14'<fiL d u c i)H. l^cIciiTazo a iti** j
tJio aTiJíyjirc<ju¡n , o U u ra o H u r 5 ir c |u ¡ n < |u cn tccn d a, Ic a ^ tc a
i u t J í u b^tdczu r u c pcríponai u lc iU rn , b 'r a c e r e u l r k o d « u f c z u re
o ln a (Hiac Cf^iiUcn. lílzailcscciu
tc v ü u u b r c ta n c m p k a l u , ta
ìembkicfi ìibrnh/i.
7\
e r e ta r r a ^ o e « (‘^(lU o ro cln n
»artn, lk*iruira
z i •\ o t u le ib bici «u*«
vV
la con>»*jaio?ii f u r p b«*
t u e amrttfCiJ d i l i m : n g u » l¡^ac bdfiri g u e y a ^ o .
E a Ikaldin Ividozn p c r to n c l^ n
ri\h a ,
l»^uiil74irif , cl/aileoe!?* oriT^;k‘ f€
{xruatu, csb ad d b a r - ir r ^ jm u a ì>ii ;'u
b o a rd iz u pcii.siiii:Ì.«*, « leo rala X m n ^«icoareu a c T T ÌItiri, ta E iH ^ Ìo ìo
dfvo loari i/a lia lo c n tf'‘ti zav'^n ^
» U foa, O a u za p ro v ee h u fja r ri*, a , la » le g u r u a g ^ d a a.scot:iii,
pcrsoTìjr n ju n d u one*Jiri co n su o lo
•X « c i iM iia , la b ä tc s e r e m u n dBco gM ucvtsiie dM toc^nac. B a ita
)»<JngoÌrow*o c o n e u c lo ric « iaat»a,
g o c .h ila n s e n t i t e l a , g u c r o c
g u c r t ì i m o l ivo f iu e rla ic c n d a ,
c< T ^ IÌr b io trc c o d a m u a b iH alcón
w d e g ù , la ro n n d u c i) v o u su e ln a c
^ d tiu j^ u i^uztirt) V)I r li con. K t a g u i u u ( i 2 » cz de%uU u ic rc c i J<iu(w
«TÄ
J f iU im im iiauoc^
go¡<HW»rí»n c o n iu e to r ic ,
a««
n e q iic , la p r a a . tVr&OM b p re ^
w i u a z ÍH 'ír b*‘A ah iliim u tu a <ía»
g o s u ia ii, « i n » ü f ih u <lu u iu n tiu ^ ^
t;i j»etia p u ia tc n «lioie a n g o gaua»
gU6t»yjKi ß.*ii io p a iic n i!n ¡» rn ^
lo e t'o , W a f g a r o ^ i l c c o a r i i a l ^
m o iiv o p e rs o n a <ieioc: n a w j>cjȊ
cleiala ¿ r e |»*r5onaD , iiai» p ro g in io a n , b a d a q u i « d a l a muQ*lu»* Í
j>tn>aiic g ä b e i f j o r v i r i ; la c c u jb a l ,
c ta ^ o g o lic a g o b c r c b u m l j a c t « f *
jii lleva ic e n d u c n , a m b a l e t i d a m * ;
g u cv ag o a rtfo n du- P c n a
] a a n i(n » c o d a m u a r e u D K » tJ'ü ^
g u r f t p o c a tu a c , l a vicíoac d»ra *
G c n ä ia n a fi b ild u a c g a u d e , ce
c b ila n C c fu c o g a u i i c c o u irm iJ ^ *
t u , e d o a rj^ u iro c o n sic le ra lu d ii u g u . L u z a ro c o v ic iiz a rc ti g au o a *
Irtfio , z u rc « rio lx a rc u g a fie a n g u ^
y a ^ ) |M>Rsa(uro b a c c u u q n e , » ^ d a üodai*»c » g o g ü lic a g u cjD cu d a-
ìfmbicìco Uhruha.
73
P e iu ^ ttic o l>accDÌ*
tu<t)
luqu* « re Iiio icctic in fe rii u ro .
p Q i^ In rio c o pcnDC, MSio. dct,
I t;) |>cna g u s lo r a s u f r ìlu c o
cenÌtXMjuela, io «lan g ^ u z a r k g(W
È^rrena e re c c c ria n Iriiq u ìr o c t f o
nBqoe. B au a c e r g a ik c i diran^
aW c b m tre ra i g a r o t m i , la
^»02
g*uia LiguK oc u in a lc e n d itu g n n v
’^ g s i k <iizac, la c h it iw ^u iv ac
P*pl'l>ifpn f i l t r a . K sp iriiiio rfn
ila [or M coian ait «iTaz
j ^ > u u cniMTalil^a q u r ja ir ìa . K«-'
c*t3j(>tu btìila 2mnii!0<’t«l&<m2ui]»
Jw jngoironri p c c a lw ii d a n m a , t»
l ’rofpta S iin lu a rfa n in b»-^
tpan kfon/en n a za zu Jaunft, /js /« H Y sro oguii. ia edititi zaz,^u id o
4zii etin t/zai. n^^orrac ii^wìiyan.
S ii c \ ! ‘m j ì , o \ .
Ouvt hiucìinren guitfan^
-®^«'ccii Jc c u la ra J iiu r zaUccìI**
1) 5
74
J fts n s e n m u /ttr io c o
fa € g o n w iliH cbi e ro c c ñ lo c u la n ,
Kuisei'ablcA cer,i b e ti, JciuQgMMtr«
g y tu b m rlc e a «
liarery .
t ic p e u a tr e a c c r t iw r d c i u n , ccW
d^iscdícen di>zua bc&ala g au zart'O ’
Im I
e ^ z a itz u b ro ^ /I S o r
d a di^seakrcii d u c n b crjtla g au za
g u ^ tiy a e d it o c n a ? K a n i , cz ¿ u ,
la ez m u n d u o n c ta n víci d a n ¡iiur
er<!. V./. d a m u n d u a n Íii«>v ncfj<ie>
cdc» pi*n.frcu li:it g aiie, dhiz E rre ^
g u e a , u n a i’ z A ita SanU m Í¿an
d e d ilb . ¿ O 'f i d a o in W u a d a ^ o e n s ^
]D uda ^ a lie J H u n g a k o a g n tic ccrbdib
piiik'C tlu aMcM'^iiCivi. V jriu » ^ RU'
r b ic o a.sroi*
d u l c t ; 0 fc tí
Olido vici d a n m ic la c o ! | 0 ; 5 n W r a is a d.'iii, c< ñ .’ n d i \ a , c r íí po<I»“ *
ro ^o a , t;< c titp ^ o ati^ic^Ki! B^rVa
h i'^ u ira zayfiiu C cn ico oiubsiui;)*« ^
t a ic a s if o d p z a , m u n d u m n-iaco
p u t¡ v :» ( cx>‘F ez d i n i l a , b a lc r e .*'<?g u r id a d c g a b tc o a c d lra la , p t'i'^o u i
Ìe m h id c tì ìtb iv h n .
7
»»><-a»ccu d u t c Ì a , ta
J
t%
d iru la iìio is e u k la d o a tid i, U h ild u r
g a b e gozaKCTi. E z d a pcr& onarcD
w rì cna ,
a »<o iza tia, e z b a d i
pv fcisoa d u e u f t . w o d u .
0 * 1 uza aii.scrab lia <la eluda g a b « ,
m iin rìtia iì v ic i b e a rra . C e m b ^ t e t»
e^piritua^n g o a d a u p e rs o n a , a m b a t
eta p e n a g a r m a g o a c ^ i k n z a y o
o ju m lu o n c ia li v ic i b c a r r a , c e r gAlicait » in b a t e ia ulx ‘1 0 e n te n d íI r e n , ta clariuif*o e / a g u ir e n d i t a
i^uiitìiiarcTi mis<Tiyac- B a d a , j a n
U t a i r a , evan I w a r r a , c sn a o g o u ,
f* lo e r e r g u i n b carrft, deM a n ta a ta ,
la b c a rra e s u l t i b c ^ r r a , la g v r e
iz a tia r^ n b e ste nerosicìadicn auj<Ho
pgon b e a r r a , c g u i y « d a lu ise riy a
a udì va p ei'i,o n à< )e> o ro aifu teal, p e ­
l i l i g u itiy * * u iic l i b r e t^ o l i a tiesco
« iu c iia rcin w t, Ü i í l a s io p i i a tr w a
da p<>r&ana d e v o to a iriim d ii o u e ta n
g u rp u tc c c u p re m i} a i[ u ìu ,o r r e g a lk t
í ö
JeÏHsf.n inùtarlòto
P r o f d a S a n h jn c d rv o c ío a rw p M i
e rrc^ ijtcc T i riu, o rii;fa ììr ü b rc
^ ic n c o di!W*c«: JMtraTit92a2u,Jaif
^ a ,p c r e n e c e s id a d u ta t¿ c .
B afia
feffcn m is ü n ja «^dguccoQ « cJuten a t ! T a o w in d ic g n e y a g o : j a f
f iiü c r iy a a v , m muii<^iico v ic ita t
a ia a tc c a dutciiâK ! Aimbf&tcraCkr
b u d à A n iatren d u le >w'it2A a u nK
co c ( t c w dutCDA b c a r r i a n ,
f.sq n ean d e y d o v a s o rlu
tD ^ M c r c ) c c ç iu e û b e li nÍH aîb aJn ca q u c,C c ru a? ; c a s o n e e g u in g o
ex
O j u ic i o r i r , w Ipyall a s u u ic ftt àiHiì b ìo lc c ro a c , ìu t^
r e c o g a u if^ ia n aiti sari«<*»c d a u d e n a c , cc «tzaTC ÌQrr**co gué*Dnc
ÌK »leric g u sia lc c D ; l n ß a r i r u c i r r t y a e , gc»golÌc s e tililu r o dut»? a»*-V
q u c ix e ^ i, c c n g a u M despreciag;a*'f^
l a c f e r pxa a a n atn.iiccw zulrxia.
S y Q 'i S .'* n laac, ta
m iid c ilc v o to a c cU u I c ù
]
»d*&*
c a lo rie ,
ìtmhiiico ìihruba.
7T
fieniidaen g u 5 to ro g a n ia z ,
U b iu m Ìu ooctat» c s iftn a tc c n r i ntiiz, ««ItTila a y c n c s p c r a iita , ta
«teorio ^ a t i y a O r u c o g a u r e to n
patcn t»n. A jm ì A « o n r , t * t i
wjiuii^o d r itc n , O extico g;nif«taPB
ciiiuécntcpn c i r a n . i p u n d u o n e tiro gacccB a m o rio a c b e r è ta r a a r ­
ra ^ u iu oK > uan .
E* d n a x u la , c lirìs ia n noailpa;
Ceruro vìdean a o r r e r a tc c f o
«aita g s l d t t . èKnla orain<ÌÌr d e m la o rd u :rc b g u n t c c n dÌ£0.
[ f CfT^atic iTirp a s ir o a g u c ro c o u tc t
aaitex. la b creiila
t
* * la itM , (a fa flsu : O r a i ù d a c (ìcniliOTa e ^ j u i v a . G a i i•l*!» M t«icniw i, la ^ « a l u a , ordxian
d f ù ib o r a A». B n ic a n H ar*
liafio leiii» g o . n e q o c dt'iU , K il> ald ÌS
a n r e b u m lv ii i in W -e R u iQz dcAU v icìo a > «ui£uiiu;0.
t'HiTt'i
75
Jtm stn
O o r p u tz m iserai)! »* o n c q u ìn ^ a n d t-n W ia n ia n , pc«'»tu gai»? <<**»*
tzai>|;o p n ^ r » . « t » pn* riH igoba;^
t a j « j a r i c g aliP . U u 't a t u c o lilzaig * n iic , n c íjíie g u tti\c l« » ic H h rt
« iio lia , b a ñ a c c rg n iic poca tu a m o­
li vt> ino etfK Ìa pflM u g n c t i u i 'i i 'i
^ I d u g u im iic n e r e e g u i p r i o * o n
Olia. Orr**gaiic p rw ìà o d a , g u c
parieiK-in iiàt>a, in Jnungoi<.'oari?iÉ
in ìa » ;ri(im li« i w p c r a t r i i . OfftHiga
|jai».io jiic riv s igftro ar»Ìan » HM
m ilitili! oMct^tK* irle Q a r lia u . "fSÈ
co n andìTsi
g u r e arjiaU n.sim ir, j
b.*»(ìa W i ga)trei*a l ì j v u i i u a <lago*
G a n r fo rifr^ a lc rii diiuaxi i u t e |" 2^
catiiacs t5 b i^ ì'r b i 'r a r air<^'a
f i'u d ilu z u . h ìò t^ itlc onelSH j^i
¡)o u h ’r>n (le7,u, gttuzA g a i/lo a «'*
o g iiitn , r» o n i u 1»el4> igoi-o o r d u « d l
Y)roj)o.'<>to4'ìc r ^ n i i itn ii
{ ia c 9 ^
niK jup b r u l a , c g u Ìit^ i <lezii
g'siiùloA. A rra¿oyarc<{uÍQ LmOu Uu**
Um hkico libruhn.
79
njiiln gJiifczijO«, 1a u i r i d e i s ^ i f g u
W u i ) , g u r e b u ru lk ^ g a lir gsjuza
am llrt^n b a t p rn M tc i^ ,a n T trgafar, ta
a ld a c o rra r gu«*raQ rz q iic ro . I l s t e r
g a id u (litef{ne ruÍ< bH oareii fi^llaz,
tic q u c andW f^n o iid o rifii, J a u iig o i«
roarííT) p*a<*W arequÍn d o y i l o j a -*>1caiitT A tu t a n a . ¿ C é r ú a B g o d a g u 12.17 a¿ < |U eiiian , a ífí g o 4 )a&a¡>r«*a
asU cPii I m p u c r a ? jA y
p rru f a r r i ^ a r , d e s e a n lío itc c n aj< ilreu h a giií*rn, ^.►.•xjiica, la í.c g u rid a i!c a y a
Italtliñ baU ^<oq\ic I>c2a1a, «aiit^ d ad e
íg u ijiK 'o a r» ^ ! >**FiaWrIr g i j g a u iciisk n v z d a l .'ir u '!
'M i j i f c . g u
A m > c o u v e iii l¡ -
if fr r it
n o v ic io , «vio
J ir in c íp ia u ie «ufic b e a n la
O ero co
'» I r a u K 'ííe p a iM líc c r a c v f > * 'a c iia o iio ía bknJcre í w n ^ o o le l í i i ^
q u k 'n t’sp erju ia-'írcn b a t, g u ctim u*
d a fc c c o . lü C c íu c o > id u a n g u c j a ^
a u rtc ia ic w o .
BO
Jtsnsm ìmlincttKO
C A in T { * U > .\£ r io lz a r e n
c e n s id r r a c iv a r m
gufitaru.
iwCTla s iíT i k o c o rn , ta
rn*)gu
.
«AÁ,
herag a< k ' £?)ya zaitcz o r a m d ? jR o
Itífio
( > l« a
C aur
v i c i <bi
iz a tc ra .
jx ? rs o n à , t»
ï m i i n l u o u « * la ii
9 g u c r i : la b ^ iJX iîv c ta tM ' J<>sq
i*aq»it*ro, b s i c r g o g o iic e r e
j o a h 'i i d » .
4 <>
^ u iïo n ^ rtB
l u o r z a r a i c r t i t i l a s u i i , la
^o-
g o rt.is tT T iit ! M i i m î u o n e t s l —
1*0 i ç a i j c c t a n
i w a r r i r l> ç rç
r u i i I a < l o a i p r n T c o n t l u , bcÂ-*
te c o a ? ,
gucyago i-
s i a n b < * a n 'ia o . t i a u r , c c l o l w T r tt l â i l K ’. i r d x x f u p ^ i s o n à
Î K ) t h e;(â> a i z a i i h r a r m i u ^ U e iU IP
lu
•5dU it*iiU i ^ iiz liv t't< '> ii,
r«r>iw
c i e u i 'i a u n a b a ) d i u b a c c n u -
ìembkieo ìila uha.
IÍ1*
^ u e , e(cenÌ<K|«ie c r i o t ia r i b il d u r -
t*ic izA tjgo,
pcca l uc lAt ic
ifiiica d g iiia
l i uJ e g a u r
o b e lo k o n g o liiz a q u e
A|>a liù u i a , eri u t 2» tic
K ifio. K?. b aW iñ b a ­
illt< cco p re s i ¿ iio la
^ o o g o c c r a f I^ g d rc o
0^
l's
da
u o iid ìc d o <[«!/.u l u n g o d f z m i ? ¿ C c r vjjIìo
àn )u ¿ aro vícítcU c, aò' g u c h i em pi>
^ I r c u g ttc r a h r i c ? ¡ A v ! lu ia r o
M n icijic n . d u b o ti eri> cn d n lcen ,
f t b i d a a.scutan f u lp n g u e itc c n d u .
Oj;i|jt c g u n
bndoTe m o n d u
o r^ ta n o rid o v ic ìtu
i>agiiind.
A icoc u r u f ic c o n t.ilc c ii d i l u i t e ,
(Olive n i t u c i r a b , b a ò a asco] a u
* »ni«kJaren, f t u i u 0 }ti<{uiya ic u ste n
^a a n * ( m I I (eia b i k l u r l c e t w W bsida, pclÌgro&oag<ra M ango da
^W füroz )u £ a ro vi<ilc<a. Zori o n c^•>a l)cre crio fx n ro o r d u à lie ti b e K '*'jcn a w rria n d a u c a tia , la tl/ceeo)
« ¿ lu jc ro p r c £ ia tc c a d a iia . lc u » i
S2
Jfsusen
b aW in Itadca« n o r b a il »Ucrn, ^ n viiK' y r l a tir Im tIsiIc íg .iro
l>«av clcTAíbi 2 HC crc. ílo ir in u pci»satíiiu. c l a r a W an al.H ’r a aIW gatu­
r o , »n a r r a is r .in « iKnza¿ulji x u re
b u n i b a rí urr<*^gí> goi¿a
H l R :( i [‘rp N ialu acg o rtiail« il> a* lat
l a alaco t;i<)»Iuai\ ^ÍcÍ a ju Ic i,
« rifí » r io lü ic |*r«*6laiu g n b e a lo j'* 7-1iiz .u a Ja. A ^ co s u p i t o a n , »«do b r f
b o lis m , l a u&ic gíil»e ilicc i» d í r a ,
íi'T g a if c w i c e z <^an oj'd ii.'m Ja»i*
i*i) cíorIciM í d a , ¡tcrftO üari ju ic io f *
d c i tc c r n , J e s u s e e c*:íu zxicn bew ^a.
Aw^irci*w> o r d u u r a íU io ítp D ¡an , a&coz Iwslc» m o c b íU ia a«KO
ce ra z u r e v iciiza p a s a tii g ín i i ^ a g,alle p c T is a lfe n , la j»*iw a t i d í t í
•M íig o átiii, Util ju ic io gucbico®*
in n .i g u Í ) t J a u n g o ie o n re ü scrc*í*io.íti izan rirí'fiflco. ] 0 « ••íj M«l
oruM^oa i h n , b a ila «?r<* p n itW a n H
L er« b u r u b a c rio (¿acó u i d u a u ^ f ^
lemhicicn lihruha.
85
p s ti ¡a n a í luc^iiiet» b r^ -'tW o a , o r » íl
i u i c c o , a l e g u iñ a e ^ u U c ii cluetia !
O 'r g .ilic
rmdí> ¡llCíTO
c o i f ia n z a
»m i ij a c it» * c im !u n i u i t d u a r c » ti esp < \fÍo
c a h a l-ic , v iif ti r ív i a n
au r-
r c r a lf c f o d « r o a n d l j a c , \ j c i l i a
» ik lw a re n d n io r io a c , p c n ílt'm Íai'0
n«H]ucAC, oliLHlifiirioy p u n íu J ilíí íí» i» a c . heit* liu T u b d u r a í r e a c , la
J e s u s o n .*if?ion a o ro c ( n ncrjii»*, r d o
era nía jiqiii7.u n . pa t k*ncia n e r a i f»n<Íar. ()sdS\SDa tlc r.u u üt^üibornii o it
a¿co r g u i u d o u 'j v c m , l ^ ñ a e s
d .iq ijil i i i c , c c r r g u i n ;i!co<lc7un,
cri 7 a u d c m a n .
E v í u s u r a i r o tK o
^ r l i i oguilt^n d ira o b c a g o d c , la
c o ic u d a tre ii d c ra : la T oro iu lalczco
dal»¡li)xari:>c e re , c»1ü il>ÍK¡ n a j a c g u r l ñ &anM6calceti d íra .
F>z dc 2 D2.ula t n r v ad í« q iitd c, ta a tdictan c o a l b t u , la oz di'z.'^^ula
f^Ufroco u lc i, 211 r e n iitiija rc ii oftirtü
^ ¿ > ltia tt:Í a , c c r g a tic u á lo d c z u a
Ä4
Iffsusen imìtacìoco
h a íío Ìctw ^ o a z tu c o d ir a porsònM !
lu lM r . O b e d a o r n iìi *ld«f n u r t^ lìc
dcTtilwii a z prc&ialcin , la z u r e a iir r c tk ’ olirA o iia c biuU cia , bcsli<*ik
lo g u n l t a n c s |« r :itii b a ñ o . I a b a ld i n b u d in i! o rtìÙ tc H o rrc e x u re
b iiru b a g ittic c u id a d o ric ¿ ccitcc
g7iCTo zjitzàz iz a n g o d u ? O r a ¡11
d a d c m b o r a g u x tU e ^ iiin n g a rrìj» ,
o ra iii d ir a «alvacioc/i cgniiac» o ra Ìi\
e rre cU ^ lo ia m o reci d a ^ n d o tu b e ­
r à ; b a lia ; a y p e n a ! c r d e x u t^bcfo e m p lr a tc f ii b clÌco t o r i oii<
rricrcci Je ¿ a q u o z iin dtfiis1>ora a u .
l ù o r r ù ’o da di^m lx^ra, e g u n l>aty 1
e d o o r« lu b a i , c m ^ ìil.iic c c o d e *
d c 2 u n . i , l a et d a rjo ii iri^
e iitco ilcÄuii.
• '*
¿ l a , C r is la u m a ll o a , b c g u lr a u t u »rrp D , ccn |>e)>gri) a u d ilic ,
ta b ilJ u r r c t i c lìb r* l a k l r q u i o n f '
o rb ili ¿Mfli •laan ^o ico '^rco !)ild u rr t c o a . ta c rio i^ a z aztulcxHi c t c ^
lemlirico Ithfuha.
85
f .in a , iM le n I m c r a , V ici líUtís
o ra in , c rio lz a O a lo rrc riU n , L ü d u p
bafio, |x*2 ^ u o t a g o « m a ii Hiz3(juit¿n n QKxiuan. I c a s iia s u orb iti m un*
d a ra c o illf p u , o r d u a a J c s u C r ì ^
lon*iil?at vicitrtfii ft»Ìlceco. Ic a s ì2 H£u o r a i n , m iK K Ìiifo g a u ¿ a g u z -
^•vac d fü p te c i.ilc c n , o i^ lu ^ n lib t'r U dc g u itir a r e q w in
(^riNiogAn a joais salteen a . CasfìgA&azu oniÌia
»urc* gor|H ilzA p e u Í le n d :i re<]\j ¡n ,
co n fian za s e g u r u a ’7Hn dei M *un. [A K f b o r o a ! c e rg a tic \{i~
vici U5ÍC ùn\i, c g u ii b a t se g u vu i¿ a n M ia ? ; 0 rem }>at cft*
^ d tiitu ¡2311 d iv a n , (a u s te e tiz u *<ífí¡an ¡ltc ¡ra n ! ’ C e o ib a t b ¡d er
^ U a u n * d « H , h a la ♦ 4 p aín recjo ¡n
ítU ü iy ia , b e s íw if ü tó la , h e ste a c
^*úc. e ro p jla , lqK>a a u ts¡ z u d a ,
ja h 'ii ariTula, ü l o ’d c g u d U ‘sU*a, jo c o a u a r ¡ t i l a ;
koluipp'^uiu, be^tea b u ru ¡» -
85
JtMíSf.n iTTìiiucioco
c o n rfria rc n b alM jiiiii. bo${ca priste,
e tlo ù u r r ìy a r iH |u ju , b e sle a la p o < ^ ‘
rc riv a n ccbiD ela ; la o n ^ la g u z l ij c n '
az<]i;Gna p rìo tz a d a . ta |>cra()uea
TÌcilza its a la b c u U , b a t W Ì s b
¡gai'otriH i d a. ¿ N o r a t o n i a t a r o <1*
z u fz a z ill CTquero!'’ ¿ T a n o r c e r r c g u t Ileo t^af E g u iz u . «tguizu o ra in ,
C l> ru t;iu m a i l l a , d ld e ¿ u n g u z ü v a ,
c r r ^ a llc c z d a q u i l a u o lz Hco c e ra n ,
t a (*£<laquizu e r e . Ìli e z rju c ro , « er
iza rigo «lezi! CI. D c io b o ra « Ic iu n bÌt n r l b ? i , b iM u c iU u a u r c lz a t acu-*
b n tu c o C7. d ira i) C n ru c o o n d a s uaac»
K z d c » )x u U z u r e a n im a r e n o a a .
ezb ad a be&lc g a u ¿ a r ic pcii'<atu
b a c a rric J a u n g jiic o a re ii « e r'ìc io i’o
g aiiz o z cuM ailoa Ì z n n u z u . Ij^ u iu
c ilz u n r .iia ¿iJÌs<juÌde , S a a l u »
lio n r a t i i a z , la ay<!a o b ra c j a r r a i
tu ;)z , m u n tJ u o u p ta llr irlp le n i e
r ^ n i a n , Iw^rar errecÌI>Ì zsiilzalei
C tfruco g lo r ia n . Y i c i u i t e z u m n d i
ìemhìcico libruhfi,
87
o n plan crlirM eco a, W c a m p tila rra
la ld in barit> »ijuc beaala . m « n 'lo f o t'i*r cf'ciiiiii'. ru p i locai u r o c»
bnklm liaU(^.*iiUni|ue liozala. B io t?«
lì lir e , t« J a u n g o k o iig iin a g o r o n i
ja.soa ^ n a r ila i .i z u , ccrgalì«^ ««z d c i u
n iu n d u o n d a i» b c tic o y.orc i* frija.
<!Uasat*Q tifaw c g u iu * ro C c ru rii o ra ­
r i o , In u p g a r r a r , nier«>ci «^ezan
* u re a n iiiw c , m iu n lu o iu fla h c i r tcien <laniun, J a u n ^ o ic o a g a n a o u d o «l!t>gaicÌa. A m en .
24
C A P iT lX O A .
Jaunfitùcoai tiì Juìn'ixiren, in pt~
caiarìen pencn gatuan.
^ ^ • g u ir a MV0 Z1I gaiiAa guz*ÌT«ftin a z iju è n a v i, la tm la
« g o n j'o c e ra n g U iiiy u d a qixicri, la eccT ea*;ulnlci;n
tiayoii ¡iicz e a lu a rc n a « r -
ro au c«iia c% d a c i rc g a lo a -
Í8
Jesusen imiínrlnco
q u iii ^ rc
♦ scu ^aric W r%
<lu a r i f e n , « b a i U j u s l u <Una ¡ i» ^
g alu r» ) d a . ¡O p e ta i a r i g o i t i s crru«
c a r r i , la r e u s u g a b e » ! ¿ G e r
,
t2i2Dgo d io x u 2 u rp pecMtu g uT .ijfac
d a q u is q ú io n .í a u a g o ic o a r i , a se rré
f}:igoen g u i¿ o n h a le n a rp p g u íy a «
e r e a ác o ia o b*Murlr<»Q lia& 'riíu?
¿ C e rg a ú c « tc c ra otwlo pr<;siaU Ta,
jiiícío c o í'g u n c ra e o , ¡tWr l>esle es­
c u sa lu co , e<lo d c tc n d ítu r o cz ilu e n t
» b a d a bfíre U u r u lia it^ u ín c c r c ^ u i n Í¿an g o <luon di?ai{»ora a r l a r i c o ^ OrariT z u r e nc»juea p v o v ec h u g a rp Í7 a <1«, ta Riire iicgaiT ac,
t a p K 'a lu p n O am u a e r e c ^ fa m ig o
d u J a u u g o í r o a c , ta valioco d U ü
pccatuítcgM lic ivitiafAcioa em iío f® ?
t a p u r g a to iío c o pcnst¿)tic líb i’atce^
co. P uT ^n to rio .i n d i , la prm í.'chü^
g a r r i y a d u {>cr‘,oiiá s u f r iiu a c , Í«c»^
g a n flic o le u d itu it d a n ia n , b crai
cguÍQ diDQ gQ¡£<]u>}dz L a ñ o , u rd
luuhki' O
^9
p o c a tu a a p e n a ^ u e y a g o a v ic c u d u c nac : b cc c eisavac^galic g u s to r a
ora cica c g u u x , la H ioicrU c barca-?
ir e n <lienac, b c iie jii har< ^cioa
calcia l i m i c c n c.z d u o n a c , a b e rra 2u
bario, c r r u j |u i l u c r r a i a g o « g u ilc n
d a n a c , b e re b u r u k i r i c o n tr a iiia L
cguiiJìi* d io a i c , la a r a g u iy a c s p ir
r ìt u a r i s u ^ a t c c r u a U g u iù a fg ^ a le u J u o n a c . O b c ila, o r a m p e c a tu a c g a tic iA iU lacioa cD>atÌa, t a vi>
ciixic e b a q u itc ia , g u e ro e o u l d b a ­
ño. E n g a iia tc c ii d e g ù d u iìa ^ a b e
^ c r e r $ b u r u b a ^ r p u l z a r l dlugUJ^
¿ rra z o i g a b c c o a iu o rio a d ^ Ia m o r
l i r a ¿ G e r c « .'lÌg a tu ro d u lieiico
*«b a r e , e ib a d a l u n - p eraiu .» c Í
Ccn»bai g u e ) a g o o r a iu t u r e b ttfu b a ri b a rc a tc e ii d iw m x » t a i« u U ^ u e u g u * to a c (u m p U iceQ d itu z u n ,
^ u ib a t e ia g o g Q tk a g o g u e i o
t« c o d « u , la in f u r n u a n e r r c a i w *cco, g a i gut^y a^o g o r d e lc e a <3vs>'Q>
h
90
Jejusen imitacíocn
C c r ^ u c o l n n p p c d tu
zu(*d
p efsoü.'u , a r la n g u e y a g o ¡leiuiiua
tía. A n n a ffu lv n c s u seo
c u llu a q u m p c n a lu a c í & a n ^ d i n ,
e t a g o s e t i n r , c<lo g o lu so n r g o » ;
<a e j ^ i r i y a r e q u í n , 1í* c r a lc r c c b iq u íy a rc c ju iti : lu ju río s o a c p n jn c
Íra(|U¡(Y’rr(H |iiÍii, td iim Í g a íslo c o
a tu f r e ¿ r c i|ijm , c ta iiwwlíusck'K* «ni*
íí a r c n p o d e r ío s , f li n c u r a m u r r a tu d c be&ala z a i^ g a , e d o can*as»íya
c ^ u íiig o d u tc . K x íf t Ijc re peo4
p a r l i c u h r , r*do b firo iíy a g?iíw*ci>
v i r ^ r í c iz a n g o . A n so b c rb o a c eciD
g u e y a g o r a u ú lo isa z LwU4<^ i z a n ^
d i r ^ . e ta g u tíc ín s o a c prcniiv^i g u z '
tÍ£ c rru q u Í(^ rrÍy < is a»cac Í7.;n)^
diT». A n o r d u b a c a r b a l cpft {»«y
ñ a g a r r íy a g o a i?-'rugr> d a, rtr ie n rxio
u r l u p<;nÍtpm*Íanc «lan ffogw re*
u ia n b«íÍo, E * d a g o b a te r c de**
c u n t s u r i r , b a J c rc ro n s u í'Io ric coo^,
d e n a tu c n t z a t , b a ü a c m c u n o ic u
Ifm bicUo iihrrthfi.
9t
beíi d M can tsjilccn d a tra b f tjtir ta l í c , la ftdi& quídcaquíu e r e c o n s o taiceit d a . \ t c i i a h c i or<iÍu c& nluz,
ta jH;c:itnen d a m u a r c q u ín , julcro*
co e g u n ia n c u id a d o g a b o l o r í o n c co aq u in cgoQ la í t e c e n , b a d a o r d u a n c h ii s e n d j
d ír a ju a p c u a t u , l a p e r s e g u ílu
o if^ k e n e n c o n tr a . O rd ix a n i Roe
io íg a tc o fo <*^ongo da . o r a in b c s icac a r e o c o n tr a cf’ u U en dÍiuii(*Ti
jo sg o g.iizto’ic p a c ie n c ia rc q u íu e ra ni&leii d ítu c n a . O r d tia n c o n ü a n z a
anáiya iianf^o d u p o b re a r, i a b u Biillác. t a (indurres^ b c tc r ic c g o n g o
^ so b p rb o a. C )rd u a n c M g u iu c o
jacpiínU oa iz a n z a la , b c r c vi>
cilzan C r b io r e n a m u re s to n to a , tA
•^<i*preciaiua Ís:tlcn íra s i £ u c n a . Or*
<^uan U g u iid u c o d u i c a n , en^en
|>9ciencUn e r ^ o a n fiv ^ n iw q u e
^ u i j a c , t a p e c a ta ria m u 4 u tu r íc
e g o D |o d a , O r d iia n a le g r a lu c o d ir *
£
i
Sd
Jestísrn ttniMìtMO
de\*olo<iC. t;i pcT tatuco i͡ra
goicoA sc)T Ì(ceco c u id a J o f ìc
clu>
teuac> Or«luAii
^0 2 aiiK 4
d a |feTiÌlciK'iurc<jui{i .
hcii
\k'tm
g o rp u tu ,
^ u s to e tA tt
za n a b a i o . O rd iM n c d c r crD;)iigq
du
fMkbi^^ac, i^ ,ìitu » Ì.
( r i aU eraU aC f
edi^rrac. C ^ lu a i^
gu^ago
4a
c b o a , p^Uci«)^ (iorMiiia l»^¿ía O r?
d u a n g o e v a g o Ia^ uih I u co r]u
c ie n c ia 6ciK Ìoàc, m u n d u g u itlc o
e^,ht
a n d iio ^ n n a c b a u o . O r d u a n guc}%T
g o a la b a III co d ^ o«>ctlÌfiw^'Ì^ (irouto a , m u n J u c o a»co
g u rij^
jbaikk. O r d u a n g w ^ n g o alcgTuItu'Q
d u ro iic ie iiria o n , u g a rb iv a c «
lìlo so ù a ja<]uiiiar W i u . O rdenad
g p c )A g o . TD^ioco d u orula&uQcn
d& tpr^'oùujc, m ur> duco te s o ro g u iv
tiy a c b;tuo. fO rd u a ii g u o p g o ^
caiiK O d a . o r a r io d c v o to a g a iio , j;td
d c lic a d u a g a tic b a ò o . O r d u iiu g u a ^
femKkieo fWfrifki.
^3
c o n s o b lu c o f p w i^^i^ííc. «I<5
«IcrtfHXíñ t{ > o tc n V h ln h fA . UiqtifrItin e g o ip n nfialaw ílw tiV » O itlü ii«
g u e > a g o valio co < ln tc obrfi j.a n i » « c , i»z c í!w a s fo c boi'io. O rd iia n
giií*yago gnsf»tU íi> d a Y k iU a
Tua, la p e n ite n c ia aiw ííya '»SüÜta,
n n i n d u f o gu& lo gTiy.tWnc Uir*V>.
Ici)sÍ7.izu o r a in gurM yaT i p-víe<•i Icen, o r d u a n p e n a an d ÍT a^o o iatíc
lib r a la ite c e n . P r o b a z a tn ♦•aien
tcüjU irí, c e r s u f r it i i aMí'T.nqxntwn
g iíc m . O f a in aiiT g u f b i .s iifrilu a K
b aí^ cM q u e n i ¿ u o la s\ifritn ct» dítu«
2 U b é lic o lo r f f ic n to a c ? O r a i n p e ­
na pisca b a fe c a ím ttc sie gaU ccn
K id ítu p a c ie n c ia ¿ c c r Í7 ^n g o d a
ii>(t*rnuro s u lia re q iiin ? B e g n ír t^
» m u ; e c in e g u iv a i b l r o o i u e l o Ízdíi
ditz:iqnezul< i, a u d a , e n ip u m n ri<luan ^OTOlu, t a g n c m J e s u Cr>s^
to i'c q n iu C c r u a n c r r c in a lu . G a u i ^
to
o g u n u i a ú o « r^ b o n tu in n , ta
9i
Jesusfñ imilaeio^»
^uA t<K tau v ic i tu Í£dn b a lilín b a *
c ifiT ju c e r e
Talioco liz u q u e
o r r e c g u i t i j a c , i tj st.*jn Ií* on»* tua
iJicta g u e r f a tu c o b a lii¿ a iiz iu ju e ?
Giiítiya d a varúJiuiea, Jruw goi^ .
íttn
ia htfa h a c a iiú sfr'-
vìleiai campora. C c rg a llc Ja u Q »
g o k u a h io U g u U itic am aU 'un <lu<y
lia r , c í
erioiT .! , e z ca & lig u a , t z
|u k ío a , ta et í s f e r n u a J iíU u r d u ,
« r ^ a i i c , a m o iio p c rfc c to a c J a iin c a g a n « c u id a d o g a b t a lle g ò '
s « g u n d a d c a f m a ie i) d ìo . Ba*í»a c i <la a rrilc i^ c o d , o r a iü d íc p e c a tu a c gu& taicen zavrkzf’u tia c , crio*
l ^ a r i. 13 ¡u ic to a ri b i Ú u r ita tiu . O a
d a o v re g a tic c r c , c£ b a k ilii l>azaUa
a u to rio a c p c c a tu tir ajK irtalcG n, iiif c m u c o pcnt>Q b í ld u r r a c b a d e rc
a ic e ra c r a g u ilía . B a ñ a J a u n g u iv o a r e u b ih lu r r a z a a tu ir e c id a r u c , c?.<lu
lu a a r o oncaD ira u n g o , c z b a J » d c a b m a r v ü U m « u u la & tc r e r o r íc o d v
ìemhiucG ìihruba.
95
2 5 C A V I T I 'i.O A .
Gurt cm ìendaim euiilauv um Jtya'
TCn gaftean.
^zanzA ÌIez c u id a d o A iullcoa, ta <1>
ligi*ij{la J ^ u n g o ic o a rc i) M^rvu io a n ,
|)cxi>^iiazu W i , c c rtn v a H u i u
r i ñ a n , t a tcrU ix aco u i n c c m io n
m u n d u a . ¿ V e n tu r a * e ta a n
J.'iijiig o ico arcn tx d l T icilccro ^ lu
p e rso n a e « p ìritu n la fg u U e c o ? I ia aa iju i a a ile i - r ir l u l k l a n a u v r o r a ic c fo d e s v o a n , c e rg a U c t u r e n e q u e a rc it « a r ija la& ter e r r e r ib itu c o
¿ n ix , ta c%da o r d m Q t u g a n tíiou-^
a ld c tie b ild u r r iv . ta p c n a rìc
k a iì^ o . O ra ii! g o c h i b a i tr a b a ja U jco d e z u , t a g u c r o d e ^ c a n ln i
an d in a, la
a lc g r t^ a lo p a tn c o
àtixi. Z u c le > a l, ta b ò a I l a g a b «
ira u le u b a d c z u Jau tìg o K ’o a r e n £ erv iciosn , bcTü e r« d u d a g ä b e le ja la ,
ta ;tb«ral&a l u n g o 4 a , ¿ u r i paga*
Jesustn
tre c o . IrtJ{|Ot li^n r i!c7.o csj'crííT ja
o n a , ('cto ;» g;c»fcaicfra 3 llrg ;afn ('i
c c r a la . b a ñ a n d n u st^ g u n iU iW ic
a r t u b p a r , J.iutigrMC'o.ircn x r v ^
n o ftn í.'fMÚn c?. áo7n?,uTi. P crso rra
í)af ía ír a íu c o , f^ o condi*na!uco
olí» l a n p ciisa ( r « i , p e n M n ríc
l»IUeQ dertilHir.Tti , r g u i t b íitp an
ausjMíX í^lt iíi zdti l*crt; pcriarc<]Tnri
«ir.erjoau a k U r c b?>ícn o íífíla n , la
r«;ilcn z u d a b e r c a r t i a n : ; A v b a tt!j7i b a n e ip it, o r a m d ir c ra u n g o di*'
T:\IiiX m tigC Troaren ic r r lc io a n ! Kn«
l7.nt» l u c n b c rc a ía b cr« b a r r e n a n
J a u n ^ o k ro a rc n itz a , eé a ie n c lo n a :
'O r í bfíldín hncentt^ui ¿cér fghin
nutro cenuque
E g u ia t oratn or*
d u an íguin naíío cenúquena, ta
seguru egongfi erra. A u c n lx u a lc ,
W rur.Ia c o n « > Ia ia ríc ,
lic rc b Ío -
U a n in H a r lu r íc , e iitre g a tiiT a n J a - ,
w ngoH 'Oareii v o ro tH lalcra , t,n b c r t
cuicLido p c u n g a r r i^ a u t c i z u e u ; Ift
ìtmfitciro Jíio'uBa.
H i o e a ondee a u r r e r a c u r iM t d t<Írare(juui ja q u in n a i í u n d u , c e r
^ n c r o giMfTliituco o le c i l z a j o n ,
^ b a d a ^ u c y o g o « ly a iu z a n , J a u n goic& areu g iiito c o g a u z a c c r u q ,
ift&n em|>li;»E€eco , e u g u t c e r a .
E»p erazaiu
J/tan goico agan, ta
obra ontiG tguin ciízu, d»o Pro**
ic ia S u n tu a c , v iti i;aitez o n d a )orw
, u á r e n o iitls s u n ts tíjeiutto^
du a i a i i g o cera,
<i8uza bAC'ftf baivA a ite r a ie c n
'ditu a sco v ir íu iíe ta tí a«nTcratcel«c,
^ g o g o lic cm cn<U)U;etíc, ia c%da
, «‘¿haHd ‘n e q u c i r e a Lil*d u rru , g;.')Da gaidzíi, i4
ao>
div a ir u r ilc e n c a r c b c o , o rrc la ir*
tm p lc a tc ia . B o iia
g u d ív a c
ÍKHÍ9 i^uevago durncral(<A i d u le
''•PtM iiehm , b o rcn 1 s2 ^ g o g u trm a C i
c o u tn irio c sia c J s r a tia c S fn itz u ■lOíra a n ñ iM ,'Hidáyarc»fuíu ¿ay atccn
, « e i’g a t i c , xiou g u c jc & a
ÌL
5
Jtsustn tinUartoce
-b e rc I m r u b a v<*ot7,iikon, ta in o r(Íílc;ilccii d u c ü per& óiuc, a n gufr) e » a a|* ro v rclí:itc« n d a , u g r v í y a
n iH V fítc e n d a . B a ñ » c t
d u i e g u a tif u c v c n iiu if e r o , la m o r­
tific a ic tc o a u irtio l « r d i r ú : hafía
o r te g a lie c r c . b c r c < » u rre ra irta rrti
dc«eo a n d iv a d u e ñ a , in d a r s u a g o i
lU D g o d a aproverlialcG C O , pasío
g9tiir> g o e j a g o n a n a g a t í c , co«^
tu u ib r c o n e ia c o ^ b c tld iü b a d a «re,
^ÍrJutf^avn<*u dvM*o a u uiKÜ^a e i
d u e ñ a b a f i a B Í g a i» u c la ^ u n lc e B
d u i e a^co frQiienria .l u d ír a c o . a u
d a , a p a r la lc ía gogiMÍc g u r e g r iú ^
•^ aiz to a c tfra m n n u a i g a ttu ttc n gou*
rc la lio , i j p r o c u r a I r U g n g o tic f a k ^
r i c Hudiyerui c ^ u íle n d i g u n gau&a
ona» cilo T irlu tp a . P r o c u r a ta a u ere
g u e v c ita J9(tarlatru^ bcAlc [>t;r«oib^
í a i i g u sta * cw i et»:iií<iuílf.iín g.-(U>
e« la lie. P ro cu r:» » 4 iii o c a sio gut»*
l i f c t a n £ u r e a n ím u c o d tir r o r a W ( ^
Uh>1m<íco lih r u ÍK t.
^ 9
lü ^ e m p lo o n ic ic « j» ien , ocio e a l 2 Q len l>a<lcxu, iia z a q iii zaítoK pArra í (coco <Iü»«oíii \ b a ñ a g a itto r ic
rrujitcD b a c lc iu , c o iitu , e z u r a b r r a
p ^ q ílí, la n o iz k 'iit e g u i» b a j e z a ,
lom ba itic n cn>ciidatcia. p r o c u r a ia r
zu. Z 41C b c » 'c a í b e g u iv aiefín d i n u a
b e z a ia . ? .u n e r e b e^ieac bt^guSrar
Irc n d i ¿ufe. ¡ O c c r g n u » a is c r
g u ítia d a it b e r e c o m p a tiia n n c i
d irá n (>críoua <IcvoIoíH', f O ilu u ib r t
ooytacoac, la b o re ij o b líg av ío ac oci<](» c im t|J Í lc e n d ifu z tc iia c íc i u l i a i
(Hiifia r r í i g d tiza iri¿ te la p e n a ^
g /irriv a d m , btK^r t z d á u ito»a2a
'• c i d ir;* n a c , l a b c ro n «JiligaV iw c
( u ü ip liic r u i 'i d iiu z io iiíc k u K ic a l
¡ ( j í i caiio iso a lia n b<*n! c» iad \tco
^ ií g a c i o a o ru iu ^iü icp x o ru ^ d a d o a
lifc itc ia , fa n g u iu d n eU3>ozcau;
g a iK x i^ ra u(icü>iiaicia !
A cordft z a ílu i a r i u r t'n u o u pi'Or
p o » !io az, ai íjiin izazu b e g u í ti i ;.ur«
*100
Jesiisfn ¿/mf/ta'wo
Tiaxi Jc&us tr o c if ic a tu a . O n á o lota*
M Ítew fu c J c a u s p n v tc ltia ¡cusin«*,
c e rg « lic ?»n g n c h t s a T a tu r c r a oraSñ■dano b c r a r e a an(^^ecoa e g u i t e f a ,
J a u n g o lr o a r r t i v id e a n lir ta r o vicit u i » n Iia re ra e re . J e s u s e s r ic itz a
g u a ti* « a n í u a , l a b e r a r c n p esio*
c u id a d o , la d c v o fio a n d ia w q u in
'to n fiid e ra ic e n e m p lc a ir e n d a n p c r eOQur. am niaracc» b e e r d l u i e n , i*
c o n v e n I « y o w :a n g a u » g u i i i j a c
i t g a r i a n to p a tu r o d i l a , tn c* d tt
ra m p o ra g a u i a o h e a g o re o
fciJIa ib illi l> eam p ;A Y -b a J d in J e ­
m s cTiíc»fic}*iii»
b io ic c ra e tftrr ic o b a J i t t , c c ñ k iaiev , ta fcff
j fKjui iiiM iaf i&a
g ii tiiaq u ic ti Í
J a u n g o ic o a r c n s c iv ic io s n s tjtu a
d a g o c ti E r l i ^ o s o a c , a g u i n t f e n ?ay o n g t f t l i ) a o n d o c ríiin a íc n d ü .
UüLÍa Ja m ig o ic o ííP e n sfrvicio Ju i eJ>cU ftagocnfif, ncqw e* n c tp c fw i'rt
g5i?í <lu, Ui a ld c g u i ú r c t a l i c a n r
ìfmhicìco îihriiha.
101
é i y t , * ¿ 0 p e n a , c e r p il i c a n m ia o o
rntiäucSjÄ f a lla z a ) o, la ra iu p o c o a
fu) Inte ¡a c r t ^ o i l e o z^yo. B e re c r w ^ l a i c u v la d i'f ic ex d u c i ' E i l Ì ^ o *oiic « I t e a n d iy a d a u c a b e r e aD ìm an , l ^ s ù y i g o v k ìtc ìa p r o r u r » lce<i à u e n a r , ca d u s o w g v ric ì?An■go b e re bìJi r e n e n ; o p r g a tk o b a d a
g ao z o h c c , Iw s ic w ¡ w a c m a n g o
d io. E<arri»tatM » jçopora m co E r lto o d o e s t à RpH^^ktctàu v i d
^ ¡ra n a c ; g u r b i l a n ' i n e l c n d ir*
c a m p o r a , g u c h i u a i a l c e n tlu i e
H ìu n d u a rw ju m , ch»t jio b r c ja le n
d o l i ', ja n trìy « e r e j a n a r « a n lc c r o a d t i l e , fc»^r »sr<i c g u ile o dü«e»
g u c b i i t e ^ u u c n (io le , lu z a ro lo la r a p » b c e g n te n d ira , g o la ja jr ju iI f f n d ira , o r a r io ascc
d u i e,
nini?, ìta c u r lc e B (W ie , l a lie r e e
^ e ^ l a e v ì d a d o a tid iy a rc < ju iu t:a n >
piitfCR diib*. B c g u ir a
C srtujTid}, B cTixardoai» l a bcöl£ 4 m;o
Io?
3uffS:en iwiia(iocf>
K c íig io c o K r l í ^ o s o , ta M onja»*
iK>)u a iT ö ts c ro J a u n ^ o ic o a a la b a Xccra jaK ju ilccn ilir a n ; la o rrc g a llc ,
¡ U ü s i j í iz a o ^ o lU zaque,
o b ra »iít ^ n t u a ú z u iia p u iy a uAlia , ainil)c6lc E r ljg k » o J a u n g o ic o #
aUbolccTi e m p k a ic e n <lÍraoian- :
¡A t « b a ld in l>aguí*iiuí|ue b es­
te c c r í'^ n in k r» c z W a bk>tz g u zH lic i í í u n g o K 'o a a Ia lw i c e n cg<>ii»«
jA v
b jíM in l> a c c u u íj u e j í i t e c o .
^
e r a U 'f o , t a k i o g u i í e c o [ » • e m iy a r W
•
K
7
.
c z la ih
l« f ti
cgou
albacHíW a<iU C
J a u i i g o i c o a a l a b a t í 'e n . la K ic a r r íc
.‘m i m a i o ^ a u r e i a n c n 4 )I* 'a tu a ! O f d u a n aM'OZ z<n i o b c » g o c i> a w a n ^
c jD íq u p , o r a i ü l a ñ o , m í e g o r p * -
Iz .iii crrKvfi p j'c iu iy H y n *ei'V¡íreO
jJíiauufcüu K 'iiia O ja la pri«ü3Í>*
a b c f 04 baUliii ballr.njut* ,
¡
b a c a r r ir aiilítiaco ja íc e ip i n ti i « la 4 J
c í'ñ a c iJiy! so b r» g 'ic b ila n p ro b * ^ I
Ic c u J » lu |;u - A lltg a lc e tt d iü iiaö
leiiìhicica ìihruha.
Í0 3
fw rso n à , u iu o d u o o o ta c o g a u c e fa n ,
la rriu tu re ta n ro u su u lo v íc o.z n»t
l u l e f 'a , o rd u .’tK leii^hici Ja u n g o Ì>
r o a b e ra ri o n d o « tru itc o n a»i{een
* ajo , o r d u a n o re c g o u g o lU o iu lo
coutf>iitu g u e rla lc p Q u ^ c u c a ii g a u u g u ttir e lz n s . O n lu a c i «z M cofa>
a ic g r a lu r o J n , tu c z gucln^aC n;
pollai u co ( U . c%ha<la ja r ic c n d a
f f u ttir o , }a con& a m a n e j a in b e rv f » l g a u ia gU 2 (i> ft;)n g u z liy a d u n
Jauiif^Ì< *oaren e » c u b e (a u . ccfÌHri
« I m o <?rer ¡ llc c n . e i b a d a g n t l i yac v iri zarzca, la bori* N oroiM laleia
ÌM*rcala jCTviicon d io te . A c o rd a
ta ilo t b e li a if ju iñ ia » , la den:{K»rn
g a ld u a e z à a U )iiuric<>u. C u id n d o ,
la dili^p iicia a rtd i g a lic ci d o z u
Uioir TÌrtiilcTÌc a lc a Itila lu c o . A a iIccu - b a i ^ a o x f w c e i i , asico c tu a
m iin a c o
u a i Ì i c h i , bofia
• ra II j f 11 h«<lo»,n, J.i u n ^ i c o a rei i ^ c r»»cioau g o g o iic c in p lc ù ic c u , ¡«icjuo
*104
Sesustn imìiatìoc^
ao d ÌT a iO £tatuco d c s u . <a n c q ia i
s^nùtvco
^ rliiy a g o
O czu Jt^ u h g o ic n a rc n g r » ’i ^ a . l a T Ìrtu iÌa rc n
antonr>riga()c. J a u n g u ic o a iv n
v ic io a n t r a u q u i r a . ta d ilig c n tia
d a ii p c r ^ n À ,
d a g o p rc st.
N cqiM a tid iv a g o a d a v ìc io a ì, ia
snv^'
^ r i i ^ gdizto o i f o n t r a c g iiitia , ^;;orp u l a laoeiM n a r ìtc ia Ixtno. F a lla
< h u ju i^ e ta tic a p a r f a lc e n ez d<D%
yiiAcaca, pÌM:aca a c d i j e t a a c ro rìc o
'da, A r r a t^ ta n b e li a l ^ r a t u c o c<ra,
T g u n a o o d o e a ^ ^ n t i i ^ n b ad cstt.
C o n t u ^ u i y m u e u r e b u T u b a ri ,
tD U |p iiu a u M ire b u r u b a J a u u ^ i %oa 6 cr\i(c i* ra , 7 m s e ]a £ a x u a u re
b u ru b a .
•d cdilla,
ru b a r v Q
n ih d ri
rvà
B<‘i.lie tu %
d u ? n a iz/in
ez d c z i i iu ^ s u e z u t c bu>
Z o rc bu*
r u id a d o a
m d a r « r ^ g u k e n dÌoiU B
u ici
a r iu tb a i a|H‘ovecÌiatucoc4^ra. A u ic a ,
Í0 5
t
\ i a
« 1 0 )1 J i i s r s .
J E S liS K N IM IT A C IO C O
lU O A R R E N L i n n U B A .
C eîiian eriia ltm d i r a jx»rion!i Itè­
r e b a r r e n e r a rrm ¿(uitc£c 0
c u u â c ju ü c .
1 C \riT U X X > A .
B fT T T e n g o , e ù o t i r j î m ù c o c e u v tr s < h
cioûTtn g a n ta i.
Zuen
banenion d/ffo Jaong'oi^
^ r m e r r r i n o t i , *!Ío J a u n a c . J a q q g o ico ag an a b î o f i g u a ^ îtlc b î u r « a tt ç i, la u tc iia i.li u iv n ilu ûtt&«r<ib)e
13 t u r o annïi3C ( le s ra n lju a i 7âTigô <iu. Icr»'Wftzu cainpocn,cH &
a n im aco ac ql U ira a g a u z a c
ÍOr>
Jesustn imilaeìocà
p re c ía ic t^ n , ta t u r e a u íiu a ro n
da'lcMii CDip^CA x a jfe a , ta ifiihic®
de¿u> Jau n g o ic ix irc D ciTeitu>a l u ­
g a n a cílortcí*!!. C e rg a iic J a u tig o iv u ir e n e r r e tn o a p a c ju e , la poza
E s p ir ilu S a iity a g a n tía , cc ñ a ctzayo J a u D g o ic o a rc n biWui* gnljí-coai
eoiaiei». E to r r ic o d a
Je^uSi
ta c tita n g o d íz u n iiín ia ro c o n su c k tf,
p ro s ta tc c ii bac)Í<)zu ? u r c l»arrcniíiii
b e r a r i d a g o q u io n Irc u a . A r e n glo*
r i j a , ta e d v rtn s u n g u i t l y a b a r r e n e rn iitz d a , ta a n e g o fía g u s U lc e n
U } o . M áiz vi&tiaiccJi d u h e t e ani*
fitare^ju in o c u p a le e n d a n ^>cr.^nA,
rouvcrsiK 'ío a ts e g u iiÍ a . coni^uclo
gUAto ^ d i c o a , p a q u c a s c o , ta a dU c^uiÜ H asun g iiz tiz a n d iy a o n e -
lacfi {Mir.soiKivequin Í2A tcn d u . E a ,
a n im a Ic ja la « p ro & iaiav o zu E sp o so
Oni XUYÙ L ioiza, z u g a n a e lo r r í, la :
t u r o tiu t n vici dcd>ci, d io b a d a hc^
; A m aícen baidin banuu of
hi garren Itbruha.
f Of
ncrhaiiec, ntrt itia ^uardatuco dOf
ttotrico guera at g a n a , (a htra~
reyum gutldilnco gucra. K in a jo z u
le r u C i ió io i'), la LcsIg g u z tija i a te a Írb i¿n y czu . J e s u s xn.*iiica
lu rc sju in izATi c z q u c r o , a h e ra fs a
c<>T», u L c a rd c z u n g u z tiy a L ad ezu ,
B erac iz a c g o d u ( u c hc^r i l i t t z u n
g u u fe ii c u k la d o a , la a b , cx dczQ
in u u d u c o pcr¿kOxic><iu r e r e s p é r a la
K ;arric iiitn g o . M u j:d u c o {>ers(*nac
U&tcr a ld a ic c ji d i r a , ta ia h a ic o a
^ t c , l>aita Je& usec b e li ir^tutoQ
d u , fa b e r a ztD iaireu d u c n a r c q u io
bcti fim io r g o tc n d a. l i z d a c o n ^ n z d a n d iv ic i t a n b e a r p e rs o n a
la ilW o irU n , l?guiulc%8i]Ue«
ta ailieq u id c a ¡z a iia ^ a tic ; ca<14
p e n a asco a r l u lM*ar, n o ix b a ii
o rrclaco ac g u r i c o ü ír a c g u iiia g a lic, G a u r z u r e a d i ^ u i d c d ira x u c ,
^<gar z u r c e ts a i n a n d ilz a < |n rz u ,
^ a u f ctbai ditU 2 u n a c , b ig a r a -
105
Jf.'iiisrn imifncìfKf>
dÌs<)uÌdG> íTicía b(*2Cib aM » i< fn <lírai
a.<fól.io. I p im
itiv c còtifiati^a
{^iizttra J d n iig o iro n g .K i. ta Ù3i)
zstzu
« Ic Jìlh b e r a i u r e l u l J u r M , la
m o ric o .
^
t dc7Ai c itîç n b i'tÌ v ic iic e rt
« p r iv ir , fa c ro rc ti I r r u i a r a joart
T^ .
z a itfc c Ìu . fa- vici 7 JÌ(« c c ^ , b e ti
caiiì|>fìlArra , ta crlR**leroa c e ra ;
«Ìc7.u e r e iiìo ìz ilescatifso H c
n
Ci
ìt^ tì^ o ,
b a ld in b a c e ra Jc n u sc q u in b io fz g u z fitrc b a t e ^ i t e t t
Ç C e r I ) c g iiira tre n d e z u h iu tk !*
o n e la i l , cz ImMÌii K id a a a ?.ure
de& caiìtsu 1er u b a ? ( ^ r u a n ìtìSti
b c .ir J i i j^iire v ic itz a c , fa a l a , p a «aizoz b ezala ru u m lu c o g a m a gviz*
t i r a r b c g u Ì r a tu b e a r d ilu z o ; g t u tly a t ig a i o tc e ri d rro , ta m ayotjm ù
b a lia n , E z c ìc ta z iJa n f r e n
b io tz a tnim <](tro g u u r e f a r a a f f t '
w iaiu, ay c iig » tid ic |m*c.sc> lirtu a izaù
t^xrt
e tz a ite c e u ,
ut g a k ìu ctzaileceii. Zur«
òi^arrin ìihrula.
103
p tts a m K a lu a bcttì J?iungoko9gaiiA
i u u b e d ( , ia r u r c o ra c io * b e li
JcMi» D M itesg.ina c h u t ^ u ^ a z u .
(sajJTA aTuIi^cU^i i'4fus\òtritce,ii ck
b tiJiQ b a i b q u i z u , desotikt.s^ii^^u
le su se n *|)a&Ìo«in.
a rc u
sam uav i om iiÌofalfivii g u s jo rii iìg o a 2.iÌto 2 ; f« r^ A h c ;iTcl4iQ d c M ^
cioarc<]uin b c g u i)d c
tuta
bsùìr
lu iu ,
(ic ^ u 6 c t;ia irid a r a n d ija
MKitiluou i1d£U ,
}.crhoi)en d r ^
pt*«cioaz CASO q u e lli c^ u h ig ii «Icxu,
ii
z u r e LUQtracD u m n n u r A c ù u c
W 'M c u u fh a u ^ o 4ÌÌIU2U. J e s i u c r$
£num]uA(( di>|iT(H:Ìatua
¡¿¿tuziu,
U
n»Iliade
an ijiv o <JciuborAU ^>er« e z a ^ u n , ta siJcacgai}^
d k , ilc sp re tio t'it a r ^ b ii b ^ c a r n ^
u t c i ^ J o i i ^ t j u d c c i i u , ta
proi’ia tu a iz^tio i i a i
zueu,
¿ojì-
i a atrebIfccA cc,iy iiio rg iitic q u c ji< iccraf Jtfsu^e^ .izau c itu c a
y a c , tu I c r a g u tic gaii^qui «¿aleac«
110
Jesustn irnitacioc«
ta zu c gU 2 ií;}c a()Í6qu¡<l<*ar, u on*
guíHtfDc TWii! rw i d iiu x u ?
p a c ie n c r trc n c o ro a liíg r a tiir o fic íu ,
c e r íiu fr ílu r ic g;tJcriíHccn cz bazáríf w ! Z u r e c o n tra co g a u z a ríc p*d e c íiu n « Í e z M e z u ¿ n o ta Je s u s e é
arllsfjuúlca i z a n ^ cerA ? S u frÍT isd
J w u s c í p m , la Juflus/»Alíc, bcrare*
q u io c r r c i n a l u n a i b a ilc z u . S a r f u
ÍM n h a c in a n noj?i»aJt b c a r a rím b a t
Jc 5 u se n l i a r r c n c n , t a a r e n ainork)
« n d iiic p is c a b a t j» fo b a iu isa n b a c e tiu , o r d u a a z u r e c o n v e n ie n c ia g a t i c , ftdo o r r c n c o u tr q r ío » ^ lÍ £
c tc e n u c n b a te r c c a so ric c g u in g o j
c z b a d a c g u ile n z a íz q u itz u n d e sp re c ío a c g a tic a le g r a tu c g u in g o cíci*rgat¡c J c s u s e n atn o río ac
p e rs o n a b c r r b iir u h íi d csp ro cíalcc* ,
r a m u g u U cG n d u ,
i
J c s u s c n , t a ^ « l y a r e n a m ^ m tía ,
t a cg u iy a 2 e s p M lu a la d » n a . ta l« a r
Cí d ir á n a fic io c la tic libre
higorrtn líhruba.
1H
c m i b i u r i u d iu n ju e J» u n g o * c o a n
consMi'raícM*«, íg o d ite q u c e s p iriiufiii I*cp»» g a ñ , t.a c g o ii d ii« ^ u e
consuelo a n d ig a n , G r r u c o g a o c c n
C(nis(dcrnck»an g o z a tc c n . C u u M c ,
Ix'rac d ir á n bca«la, ( a esatet», <n\o
estim a ic e n d i r á n b c v ild ) e z ^ g u lc c n ,
' ta e stim a tc p n d i f u t n a , c g u i y í t j a q u intsoa da , g u íw a e n f 'a m ltc l « fii^ ia u n g o iro a ^ n d ii* guoynf^o c ra CQt«iya, lie r e b ír c u c n ín * Íb¡!-
t^'cn, ta m u m lu r o g a u z a c g u c b í
c^H«naicpn d a ( |u e i n a c , c z d u
I c u , 1,-1 d c m b o r a lx“g u i r a c g o n
b ia rric , o b r a saatui!»;in i^m ploatpcco. I .a s tc r b ild u lc c ii «Ifi per»*
•oiiá G Spiriluala b « re b a r r e n e r a ,
i'zd a in o í x g u íi í r o cam i*ora
^ l»al lo en , E i d io crflg D ilc' i g o r p a ta
W a c , e d o p r o c i.w o cguiteroaí*
«»bada g a u x a r ñ o la J a t m c n , nía
HotnoJaiCRQ d a . A n iu m n o n d «
P ^ U t i u a d a g o c iia c , c z d u casu ríc
Jcsustn wtkackt69
e g u tic ii {X^r&ooa ^ a u t o c n cg u itu p ^
g H u to u . Ciui^>oco g io irn e <c i u b ^
a m a le e n
p e v so u à r, a i m l ^
e ra g o ¿ ic Q , t a d U ira ìic i'ii ^
B i'a r bf¿aLacoa L a !d ia b a c iù a c ju ^
Ifl griiÌA g u ù U te ia lic cuiilu g ^ r b ir
lu a balfiiu ix ic c u iu J e tju c , zvre O’
QGdD, tA p ro v c c b u a i) i^aoza
lijiic b iu r tu c o I k z a ilc iu u q u c .
^ a U c d u u d c Q z u r u b u ru l» a ro o tta ||
b c n r Iw ta la il l a , ta m u n J u u i
c « U tic a |u r U t u a , o rrc ^ a lic
g a u u ic uai,i’a b c a ciD niun t ^ u , ta
y u im a c o |; i ^ u c a gctltc«u d<%<u. Lz* |
d a |.)ei*6oaai*ea b io lzo a iu ib e s le un*
rediJiceu> la c ic |u ú tire n d u v ti
,
u r i e , uu\» r r i a i u r e i t a u to v ia ci*
q u i (tue. i^ixhuìdii» barle¿u c a iii|
^ikleùc co fìd o laiu u a i » ordu»u*
g o u g o celti C*?ruco g n iu ^ c a rg u ii
co()A^crat<’c('o iiio flu a u , t a b a r r t o r
^ ì c J1MÌ2 couM iU iuco cera.
higarren íUfrulta.
2
\ 13
C A P IT L L O A .
fT um il su jrilcfortn p a u ta n .
e a so ríe e ^ u m z u re
*W e, o l o z u r e <*c»ufra ñ o r d a n ;
ezbada p r f x tir a íjiz u h a r a r r íc , a g ü i­
te n d iiu z u n g a o M g u ztiv v iA n J a im goicoa E u re q u ín iz s tia . COTcicn-«
cía o na iru<]u¡ 2a z u , ra Ja u n g o íc o a n
cciilo g r u r d s t u c o u í t u . JA u n g o ¡>
fo fr )n g iirx ]u iia í d ío n a r» , m o r e n
CPe g a iz io ta su n a c c a lie ric r c iu e g ^ Q d io z aq u e . B a ld ín b t d a q u iz u
Í5£ÍllÍr e g c iie u , t a s u f r iie ia i,
J a u n g o lc o a T e n lirgurrizá
B c rá c d a q u i l u lib rtIceC d
^« m b o ra , ta n x * d u a , la on'«*gaii<
W d Leap c<*ra berari* a v o ro n d a t« *"*• J a u n g o ic o a re n e ^ u ífc c o a d *
í^ g u n if i a , ta lo isa g u í t i i i c lib r a G liii ase A v a tio d a aacoS anj
^‘^loildude gin?>a(ío ^ im d a ic ííc o ,
^ l e a c g u r e fa lta c ja q u ítia , ta apF
} S4
J t s u s í n im iía c to c o
p c g u ìr a e u ià iia .
la lla c g a iic
h u m illa Icen (Isn ü m jiev.sonà, crr*»*
bcM Ìdc g o zaico n d i l u , ta a se rra ^
KAyoa^auai e r r a z satùfni:v>tt
«SM lcii d ie . H u o iü U JauQ j^oicoat
d e ie i^ 5 lc e n 4 u . f a lil> ra ic m <lu»
U uiD ÌlU a m a lc c ti ( ] u , ta ra a so Ja "
tc c u d U | hiU D illagaita in c lìu a lu A
d a , h u tW Jla ri ♦'m alcn d k ) gn»ciy*
a n d iy a , ti» ^ d w iic c n d g c n p e ri« e u c to a r e a oiHÌoveu liionfa a n d ig a n
d u : h e u )iIla ri b e re
w Ì£r>illac a d ik t^ ra o ax atcn dìo&ca^
\A b e ra g a n a g040i«>r0 c o o tm I ^ íH ^
ta « c a ric i> i^ 4 u . I l u m ilU berra
a r t u rte , jw<^ue aactiyau
« eu-i
g a tic jH u u g o ic o a g a u dig<},
c*
« iiu Q ¿ u a ^ a n . l'.z
Tfrlutie4a<(
U . ÚX
h » tc
a v r s t'r a tu c o dcz&f
b ^ 'M i
bvirub^
Uv1«g«<'hì):agM iM Ì
ru g u ttc n .
•
hij^arren ¡ü)r>Aa.
H 5
3 C A F ri'(.il.(.)A .
P eno »a
o n , la ptu^tuiSHoftA
gan ian,
. i
C o tk h frv a aaiicz
<er<iri psiqitc>m, In g u « r o bcM tac p»<|i)e(uco
<1»iujra. G v e ja d o a p ro ^ftch atcco d u
p e rM n á p a q u c U u a i'. a s m j a ^ i ^ c
k«t«(K
;ir tu »
p e r«oiuCf o«;) c r c g d ilc e ra b iu fJ c e n
d u , ( a c r n i g a iia a 5ÍnrM«i) ^ u .
Pcf& «aá o n p a q u ^ is u tc otKjrá
t i f a lúu M cj^i el 11.
p;«qucan
df|^oenM >,, i i'iorga l ic >ead u £ o t ^ cofiitfuiut^*«'. i¡t
g u rk
< l:^o e» a, M^ípechn a&c^ncquiii p c tin iu a ia&teu da^; e»
W rá M M «gal(^) d ú „ U l>r&lvdi su>
M g a l0 tn u l v i t r t ^
k o •]*!. « e» ^ I t ^ r M
e g ttiú a c'onTCriúigQ
3^ci>7an c ic ite e n d a « g u tu g ^ b a
BcxteAc e g ijin h^at d a t c o a «4c«^
r 9
i 16
y ^ s u s e n ifn ifa e M r v
p i r a t e e n c lu . l>í bcPHc c g n i f í lie a r
clCfcnat c^& oric c ^ u itc n
y^ ú re
L u ru b a z
íz a r i '
le u th íH
r u id d ilo a
7 JZ U . l a o r r c la m id o r o n i u
á ^ io « ^ r t« u * tü P O
prog^iW > ari e r e
O n d o d a i f u i s ii a u c t u r e
c itid ic e fi, u
ia \t»
eiierk « * Q , (a
e ^ c u s^ c a r i u ita í ct d i tu z o . A r r a ^
l o j a g o n a n g f t l i l M q n c , l ü c ¿\ipc
b u r u t » a f tu s a ic ia , to ?.«Fe
m oa
esTH fidtria.
B o& liac z u r í
f r i í d a rw i b a U im b a d i- m , « u c e r e
h e i t i a i ^ufi'K O ’y c s n .
H e g u ir a c a z u
egDÍyazrt> n r í d a d o , ta h u rn íh la d c ^
tic ccff u r r u t i z a u d ^ n , CcAa'dvíéw»/
e sd a b c r« b u r u A g a tk tib iid a ,
te g a iic a s c rra tc e n .
Ka
a n d i r a o n , t a m 4nifioa<|«ín •»'*“
t a i f a , i*CT*«íc'' áti b e r^ x g n x tia i
<hfflcé d n
pafji*ea
lx»pe g n s io c o
p c r s o w q u í a , 1« bcsteftc baffo g u « y a g o a u ia tc e n d i t u ; b a íia g o g o n
J
hi^arrtn
155
^ ;w 7 ^ a < |iiiii. e d o Ja u o g u ic o a i e n
M W ur nalxíconq^íin, Xtt ^ u r e cchiirn rio a q o in p a q u c m vici i\ izalia,
<k>ai aitd iy d g m li&
, ift
b iota ancli(o
tU . B aclím
b o m i b iiriilu )c [lacjutidii codmu vu*
trw i d itu e ic n a c , t¿i l>e6«ia<f«in circ
p a r]u e t d iilc ^ a c ; U iM iIirn hereQ
bupuK*K|uiu p d q u e r k ez d u lc n a c ,
(a b e stia t ¡ » ( |u e a a u ffitc e A ez d k Acsac, DcroMMc d sra oo«Im ’o<U' Ijva4{eT*i«)r, b a iia b ^ x ; u 4 u t imco»o;>g o a c . B a d Ira c r c b c r c n b u ru u q u tQ
l ^ u c a u ccm serratceQ d i r a n a c , 1 *
bcsriac e r e |K iquetcÍ4 p ro c u x a tc c n
¿ in c o a r . M u n d u o n e ta c o g u r e
p a q o e g u z iiy a c h u n iU d a d ia re fju ia
s c ln ir b n ú a a bear d u . la c t ,
ro n tM c o g^^uiaric ez aeiitU
(Clan, S u f ritc e ii o u d o c a a d a< |u ic> zan |^. d u p a q u e rK a n d ije iu t.
b e re b u r u la r e n v e iitiu fhy m u j i d u a r e a jd b e a , Jtw
Jesíisfn imiíiKÍfK9
■ fis
a d Íá ( { u « K :a , i s C e r v r c t 'h s ^
re d e ro s.
A C A Pm X O Á .
Jíioiz gotbiyin'fn, tu tvíer^ciú
tííioTin ¿u h /an .
.T^i
l^ v p iit r c ti <la pcv**
feonà lu rr e c o g tlirc ia iW ; s b e c d ira ,
in i e n c 'i o o c R , l a I> Íotz g a r b i j A . I n te t K Í o
cpn^ J a o n g o ir^ ri
ra te e n
d io » b i o i s
b f^ u i^
i^ lN ja c ^ ic d n
a& €Ío - ^ á r l i t } « c i « r r ^ r i b 4 l u , ta
4U1U ^ ^ a k e n
d \u
ÍD o if
o b ra o iiá r e r a g c * n r o . a f jr io g a ú lo
^ u z v á íc
h\oiz9
lii> íe t o y i a i t a J a a *
ea0T< J a u A ^ o k o a r e n ' ^ u ^ i o r a ,
fa
p ro g itn o a T fa p m o e c iiu a c sb o d a
W u r r i c billattreit b a d m u i)ari>in«
g o )il>crtddesn*!i j a b e ÍB&ng«>'etos^
r*. Z u i'e b i o t u b e a r b c u d a i i ^
b a ld ín b a líiz a q u c « c r k t a r n g iiïtH
yttc v in is a rc Q is p ö lu a . la d o c t r h ü
« a u tu c o ’ Ubc*ua
lira«]ue ím*
è i'g ifrrm ÌAntba.
119
K ¿da c r i á t u i a d iù c iiiiju i,
u (]i\sproc<ya^rrÍi4i*,, Jflu n g o îro a*
Fcn ontAM ina a J i t i 'c r a c m a lc n e i
áucok". Z u barreíW lic o u » , la {jar»
l>ira iu c iíja q c c , Q rd u a n
<ciuûx>. la o n d o ' i < * r u ; «piC., B io la g -jil^ y a O 'r u a , la in I m iu a o a g u if f r a n o ^ ;jro tc c fl
ùx
l>arr<niia() b a c d i ¿ a «lan i>et t l a , c a m p o lk e r e g a n z a r ju s ^ a itta d iiu . M u n d u ^ ù c c a s u c W ic
balditi b a d a , b ìo la g s rb iiro jv ts c k
Qàr b n c a rric g o u t t i u lìn ; tu
¿in b a d a iito a p e n a , e d o n a i gA-
{•ciic. 'du o b c to e s a g u f r e n d u cuti*
riw ic ia g a ú í o a c ; a u a r c o n d o c n a
c u g u i c c n d u . S u r t;in s a r tc e n d a n
b u m iy a r i uw loya j o a n , la ÿD alÎy*
»<u
gu«kJi4ccfì d a n bcsal»,
J a u u ^ iX M g a u a g i u i i r o b m r t^ c n
d ^ n pi>r»m à er«> «ra%tei) d a mo*'
di/i-çi^ Ikatinn b g r c ^ trrp u lB a fe n
^ k i i c . la g u U o n b c t r t b a i
1^0
.7tsx*sen imt/acioco
tea d a. JauagO H o.'^rcn bornciodta
o z lQ lc tii {Mrrsona a ^ ilo e a doiuaop j
o id u a n iic q u e c h iiju iv a c e r« ImU
d u rU ’cii d u , td p o ric a H c c n d u
aiiiinai 2 caiU |nr(> g a u c c l a t k c o Q ' ,
cut^loa. B .in a a s itc r a d t n Ì a n p e rfin I ii>jro<pii(i b e re b u r u L a v o n - j
I z u lc o ii. (a g o ^ t i c Jafiu g o ic u ftre fl J
.se rv ic k a n c r a p k a ic e o , o rd u iA
^ u ? « i c h i q u i j a c ip u r tlr e ii u v c c c ^
liUQngo a a d iy a c iruritCGU c iu a jfO ir
eauai:.
{
5 C \P I T C l,O A .
Vere buruaren eonjtda iKÌoaren
g a o ia n .
“E z i i i g u c r e n J ju r u b a r i
smisdtOTa^jufj^u. A r g o i ^ u c h i d a
i
giigau, ta d ^ u n a e r e l a t te r ga)« >
tc c u d e g u g u n * z n b a r q u c n ^ a l u o >
tÌTO, Y a d e g u e r e CTTcparatccii a s c o t a o , b a r r e n d ic a i i ir.Ixuac gue**
r a l a . A ^ c o l a c g a u q u i « g u itc a dcgu« ^
hìgfirren lÜMvba.
121
«‘SfU iO lccn d e g ù .
Pasìctt n iu ^ u ilc e u g n c r a afrCf>lon,
M
u J a u n g o k o a r c u , e d o p r o g iiiu « ron am o r‘?2 o iu g u iic< ’n g u p ra ìa ,
♦jste i t a l c n d e g ù .
O i^ u tu c h ù j u Ì -
y*e k x 's n e la ii, e r r e p r e iid ilc e u d i l u g i i , la g u r c a n d iju g o ù a c a s o n e
e f^ u iic u w d r g u . L a s i e r a SCO >011**
tiiie o , ta
j» o n d c ra ir» iì d f g u l « s -
l»'iigaTK|ji' f e r « i f r i t t c a d c g u Q ,
lisiii) e s 4f*gu l> sg u iraic e u g u g a n *
d ie b c ^ liaf et OlitaI > u frttc c ii dulfìCL
B à ro tiiS c L ^ivac o iid o , la b c a r
J>exa^i c o n s id c i¿ lu c o b
a
i az
¿tu^uc be&tcg;4iM; ctr ju z g ^ tu a ^ o
io ^ a tik c a P e rs o n a e^(.<rilu^<lac
r e U ^ ru b a rc i) <uìOjdo;} bcAte c u iJ a J o gu>^<t)eii aiirrcl» * jty ia lc in
d u . la 1n‘!i> L u i’u b a r i (>ftdo l>egui*
r a ic e n d io n a , « u ia z
g a ù ia u
f'goW ii d a. H ic e ia u 'to izp cr*
M n à e a p irìtu a J a , ta <lcvoloa i&aiigo,
I x ^ lk ii gaux.'ie iNtülic vgotcQ
F
5
Jtsìtsen imilaciord
‘1
L accrn, la ? M n h a v u lw v i ffazM vcn
c?.
a u r r e lic tx ’^ o i ra fe e n
K iJÍo k u .
K iirc W m U n i ì . l a J a u i > ^ k o a j^ Q
e m p lc a lw n bar^-ra, g » u lù n iu ^ iù ic if o ; u i t u c a m p r tic s c jitU c w d e-'
sunne.
zau<le z iirc b urul> ih'
T ^ q u in c lta u d c iiia e t ? E id l u r c b u r u b a t a b«9le ^ a u u g u z tiy a c oa*
d o )> c g u ira n i b a d i l u i u e r e ¿ ceP
v a lia ld <1izu ? P a q u e a i z a n . ta
3 a a n g o if o a r c q u m lia t i p i i Q na»
ball}In l> ^d ezu , prccf.so d a , b c sle
g u z iiv a i u tc ìia , z n r e b u r u b a r ì ba-*
e a rv if b«gu>rHl<*)a. A sco aproT e*
« h a iu f o d c i u , in u n d u c o c u id a d o
g u i i i j o t a t i c lib r e to iis e rv a lc e it ba*
ccTn. A«y> fai la U lto d t z i i , m u fld a c o g .iu z ^ re n Iw l a seo cilìin a lc c O
iba«Ìc?.a E?, d e d illa « n n iu r e u a *
e z griuza a n d i n e , t ^ ?tsi»guniic»
e» ^ o s to r o r ic , e?.bada J o u n g o ie o *
h » e i» m c , ed o Ji»uTigoico?>gan<ÌÌ6:
¿ a io r r c i» . E e e r e ia U a t iru q u iz M S
higarren ìibntha.
c rìa lu rc tn lie
d a io m n
IS í
c o n so c io
g iiziiv a. J;)U iigoÌcoa notalccD d u c a
a iu iis d r, J a n u g o ic o a t hcfx> g a u z «
^ ta tv y a c e r e ; c c ia n douca& ^ui.
J W a n i c J a u n g o i c o « ie m o a < Ic c v
g u tiìv p ia n Ju ^o en a , ta gu7.U ?ac
b p k U c u dUucitA d n a u iu ia re c i coc^
s u t k A . ta Licicc<;o al<;gr})a g u z l i ) a , ta c ^ v Í ja ¿ c o ^
6
C A P fT U X ) A .
’C oncùiicia otuuen a U ^ r ^ a r m
P e r^ n à <aùn n
fo m a n .
g ló r ija concicrv
O liarn e t4f*tim ouioa iI a.
Iru -
q u i u r u <'C4tfìciu'ÌM u n a , t a b c ^
u a n g o ¿c%u atcg rlv a. C oucienfÌ2
«ouai* g ;u itìi a^cd ^ u trtd c ^ ^ u » ^ i
^ ra b a ju c ta a giizii^ a lc g n ^ da.
cifncM -gai&lo» b eli
, tji
^ s c ^ u gtfbva da. Goietor^ dcAr*
caiu&atuco c e ra , su r« .conciencian
tc e rta ri erreprcodìiQ cu
bm k^.
í^4
Jesm en irílifa'iorn
E fz o ltw x ia a le g ra t u , cxlwiila n n J o
f g u i i e n d^un*aiT . G a lz to a c czdiiT e
itjo ix rg ’uíy.izco al« ^rí?íw ic, « d iit«
« r e #ct»lítcen L firren g íi ja iju e r ic ,
t e r g a l i r , ez d(f pfu¡ufric qaiztotf^
f i a /, d io J a u n g o ic o a c . E t a o H fc a
K íd u íe c r t¡ ; paijuean gaiiJe, es
d a gurt fuñertt gaitcic euirriny ¡
ti ^ceti cUrthitueo Jft guri g 'ii/t
f.gitiiera ?. cz
cf^rgatic !ia t
dio^a&ula s m í^ lu ,
} < (u fi ja iq u íc o J a
J ^ u n j^ ic o a r c n a s f tm a , ta c<N?r «ce­
r a bÍurinoi> d ir á »*reu o b r a c . U
g a ^ u m d ír;t n y c n p eitsn m ^'n tu ac.
?S equeetan alf» g ralcii c* d a ^ u t a
Deco»oa J u u iig o ir o a a m a le e n due«*
« a r c n ly jl, c c r g a t i r , o r i l l a 'a l c ^ * '*
l u i a , odo g lo riy a lc ín , J e s u s e a g u jiitc e a jí g lo iija lc ia d a. A ^ ^ r íy « ,
'• d o g lo rirfí IflU uira d a p ^ s o n a ^
g a n d ir r r f e c ib ^ c c n d;»na. M iío d i^
r o a lf g f iy a tr is iu r a c b c i¡ aco m p a^
fia ic e o d u . O n c n
g lo r iy a bcreOr
f
*
higarren iJhruba.
195
N »nc»cnrictan , ta n |«»rí<5ncn a Ix n n . Ju » 4 u c n a le g riy a J a u n g o i c o d g a o d ic , (a J a Q n g o k ’o a g a u d a ,
la a y e n poz4 « g u iy a g a rx lK . K g u ly azro g lo ríy a . la b eiÍco.i d c fe a lc cn
xlupnac , C7< d u iitu iid u o n c ta c o
gloriy<*i2 « a s e rie c g u itb ii, la m u n d u c o g lo r ir a bíJ la te e n iJuvuJir, «do
b io tz gu?rttti<’ de^iHVC.íatccn e rd u c >
i ia c , scn aU d a , Ccrucít |*joríya
f^uchiyago a m a te e n d u f b . Biole«*
-co so6pgu a n d iy a d u ez a la h a n is a z ,
ta n , d^sprccioaK caM>r¡r e g u it« n
«2 .(iu » » a f. l i r r a z c o n l e n t u , t i
s e g u « g o n g o d a iiío ta g a r b ty a d iie n a. £fi;cr:) s a n tn ;^ o a Í»iitg;o« a la ^M tua i u n a ^ a t i c . 67.(a c r c r e t^ n
g u c h iy a ^ o a , d e » p rc ria tu a i¿a4W ^aííc. G t c e r a n , o r i c e r a , ta
J í^ u n g o k o a re n b c g u iy e ía n e ^ ra n
baíSo a n d iv a g « ^ ei*>a e&au T aúcaZ u r e b a r r c n p n c c r o e ra n h^g u ir a tc e a ¿ a l d i a l u d c z u , «z d e s u
1
Si»
Jifruffm imìineiocQ
c t i i d s d o r ì c ÌC T ogo, p c T M H i» z u g a *
t ic Tvr tìSdlen d u lo n . P c rs k u ia c a j^ c r iv ;) n tl^ g o e n a ic u » l€ n aitile«
L a n a J a v n ^ ^ ic o a v b ìa ic ia n d a g o »
n a . P cT iò iia c o b r a ì l»eguirah:cw
dirle» h a iia Ja u n j^ o ìc o a c in tcìrcio iÀ
B c ti on ^lo r g ( i i u , la otrc^atM ! ci'e
ìie r e b u ru V a g a iia a g u r b i y a n ti u*
t^ u ilria , aobn-*) j i u r n l b r e i i »l'itale*
dft. C r ì a r a r c n ^ m l t c '( 'o a i w b t i i i i v
izati^ &iQfidadc aE>dir a r e n , u
l>arrcngQ ro u f u in z a r e a 6 c iia k a <}&>
O m p o t ì c b e r e a l J c tf* iiitio n ÌD iie
Ipiifóicea lA d u c n * , x\htq «logo^
jM angoÌ(vart>o vcprooUalcra guzti*
TD « n trc g 7 )tu -zaìa. C t;rg a lic .,
n
bere hitmha alahatcen d n e n a , ePb a d a Jaim gok oae a la h a lc ^ din^
^ n ,d a afifxtbiitua, <ik> S a n P a b lo tf
B e r e Iv tr r ^ ip ii J a u o ^ o ic o a r e q u io
ìr a ta tc id , u ip iiiid u oi>eid(ti
'Celun »BtSoric ca 5 ru q \iÌtcÌa,
« o i ù c& pirìiiuilar«n ia a tia U%.
127
h ig n r r e n ìih r u h a .
7 C A P IT L L O A .
Its u s i g a n za
g u z iiy a z
b e a r à io g u n
gaTU an
a m a r ìo a .
Z o r ì o n cco a ila J c s u ä a m ite la , U
b ? rc b u r u b a < lcsprcctaicia c e r d a n ,
e ííten d i I c fn d u ^ n a . U lc i b c o r< lc g u
a ma 11lia a m a n tia ip tic , c e rg ;a tlc Jo *
«usM* KicarrÌi*. i i ^ 'id u . ^»uT^a
lija z
g u g tin d rc a m alusa i M n. C r ia lu r c n a n io rio a c n g a fia g a r r ìy a , t » a l d a c o r r a . J e s u s e n
a m o rio a IfíyaU , t a ir a u c o r r a , C n a ^ u rs g a n a a rriin a te t* n (iaixa, e r o f lf o
d a o ro rci» rtarc< jiiìn ,
a rlre n
«luena, ;s«rtdoa « g u ìn g o d a b c lio x
A m a u s u b a d a J « ^ u s, t a zurt^ adJs*
q iiid c ì r u q u ì « z u , t^ n à c , b o ste g n » *
'•T ic 'Qlc’ia g a lic f f c , c lu » ìtu ntc» ro ,
e z i?u e r e g a l te la , ììio ìa « u fv ^
ìwco. O u itW c n ^ iM ^ 'c T ia ìta n a ie x
n m i b a i t a p a f t ^ l o ì ) « T r « don*.
Jc»u»e<]uii) v ic itz a o , la
128
J e s u s e n im iia r ío c iá
t/,a n , \7i cT u*oa»rnda z a ilc a
a v rn
Jvyakasxm rra, ctííiii«* bacavilc, gu»iiyic. f i l u i u u .
ia^U Q tlú a q u c z ii.
Je s ú s s u re ¿im aiiibc a b c o Í?,»te*
d u , cc vz J i i bcrcqukti bdUOQ bo&fc
l a ^ n k oai, rtb a d a b e r ir íknrnrfk
2Ui*e biotx gu& tira iruq^JÍ nal du#
ta E r r e g u e a b u t í b t u r e bíolcíaui
b c rc t r o i m , ed o ja r g o i pi*opio«A
« s t^ r in a td u . E i ’a u tc k o b a c e n u q u e
o n d o s u c 2 u r c b i o t u crio t u r o gu«r
t ir c i a i k , g u 5 to r« J e s ú s zu rc i»ío*
tc ía ii v k ic o titz ^ q u e . Ji> su 8 cicatu “
p o r a p a ra l< e n d t'¿ u o giix^íy», pt\~
J u a to jK iiu ro c)ttiL K ¿
e r c r eza a k r& c d a r a m a n lun'caft
confía t u ; haún guizoiiá guzlñ'*
litlu c c a da, t a a r^ n g lo rija g u z ü y a '
líe!u cearen g lo ríy a b<^¿ala c r o r k ^
d a. I^aMcf cogaíialu«X) c«ra ¡x r*
fiottcn ca iiip o c o io^Ria'aii b a c a rrk
l)eguÍriiU'cn Ix td io su ; r e r g d l k zu**
r e c o m u e lo a , la £ r a b u c i) u iKaitCr
1S §
4sti L i)]jitcfn h a d « 2 (i. c a lle a g u e «
í i f o r r f n lih r u h a .
s e u tiiu c o d e z u . Guztíye**
t»n
U illutccii b a d e t u , ( o p a iu (o < le tu e ^ u iy a s Jeéiiá.
t u r e h u r u b a bil^a 1 ccn b a d e z u t o )>aiuco d c x u e r e u i r e io jr u b a ,
b in a lU ru r a l r e r a c a M u iu iu g u z *
liya, lá c l ^ i guxtiyiic l>üfjo
g'^rriyugcA d u p c n o iiá b c r e b u r u *
b « re i< tu t, Je&uá b U laiceit ex b á ld ía
b adu.
i
8 CAPn'UlX>A.
Jesustn adiAífuiiUiasunartn
gaiiian.
J « ü a gU T equiií d a g ó e iiiJin , g ira*
* ija o jia d a , ta ezd;j c c « r {^aitza
i d iir iic e n ; bniM Je.su» g u ro q u ín
cs^bgoem A n, g o g o i r a d u gUKfrvft.
Jeiiixcc g u r e Ikarrvocn iia c ^ ;u j(e n
d iie iiía n , j y p r r r i r f p r r í n d a
^OQsuuloa, b ^ fia itz b a c a r b .ii o re
*guitcQ d o c n ia u , o ^ its u d o u i d i j a
Sesustn imifaeioto
« e iilifc en dd, ^ E i s a n v e n iu r» £ M ai*b M iig d a itiia u ^ ; t i r c g iiiu z u e n
lo d J lir iw r^ala ja u ju i, M nrlH c csao
« io iiia ii, M a iiu a d a g o tm e n , ia
Z b ri onrnro
n c ^ r r e l . i i i c o f p ir u u c o coii& ui'Ion
J e s u s e , d e itr e o d t i m u i i ! ) ( « ü \f
p o r t’d, t& gf>gocTa r e r u n Jc ^ u ä ga<*
be! jO ri
ta jiiick ) g u rlik tM
'drJfcrn M zu ? \
toroi,
Jc£UM!t D 'triipora e c e r deecatceo
b a d c£ u . ¿ \ € n tu r a z c 7 ^ b o ri.iD u n d A
g u tiiv A g s ld iic o L a ld ia lia c c n u q tic
b-*>do, c a k e a n d t j s g n t ?
Ta>
)io d izaq u c s u Je& iis g u l»c m u n d u n c ?
Jc.'^u* g n b e ej^oiia, i f e m u g o g o r w
<)a , ta J c s i u e q u i a
p rail «io
tg o ih ,
g o io a . J e » u s tore<^Bm b o ld in ba^
d a ^ , ex d u i u o r c , x u n g a itc 'x
t ^ u i l e c o , in d n ri'iv ixango. Joki^J
to p a tc e n d u r t w c . t c » r v f k d a n
o iip n u lo p a if c n d a ; la Josu.s g.ilic e ii d u e t r t f . jitreiisaA co. la m u n d u gQ 2,ti)*a |>aijto g u e y a g u g^iltccu
hi.
tigarrm ìihviàfa.
131
E r in gTMjvaijnTaiio
d*
g :ilie N ili d a n n . ta €<*111 gxie*
)»gar>DO « b c tjiis a , Jc^useq*’fn oi>
¿0 d a g o e o a . J a iju im W ri^ a a n l i ^ a
d a . Jc e u sK ^ c in t r a t a t r e r jnqvi<»a',
ia JffcUi b i t r q i i i t t ¡lu q iiiU 'c n j a (¡m lia, p ru d e iic io a d ì) a. I i a u i a ì l «
iu m ilJ a , (a ^ ^ (ju c t.s u a , i a
«UTcquia i&ango d a . Iz ^ n ta iic c
^ y o t o a , l a s o s e g a m a , i a Jck u a
3c$us
su reijiiin gtieid itiK O d a.
lis te r
c r a g u in c)io>
tii^ u c tu , U b e r a r e n g r a c i j a g aW «
d c ta q u ra u , an ijira» c a m p o c o g a u ttMtft a f ir io o a k c n b a c e rà , K ta b a idin J c s o s i ig u e s c r a g u itw i bad io w i,
<a %iÀtcesi b a f W u ¿ n o r g a a e jo a n gt) c e ro ? ¿ ’J 'a nt>r L ilU iu r o d c a u
adi*<juideliat ? A O isq ^ U e g a b e « <in vH‘i e a iic z q u e , W t i buldiQ
W la i e s u s b e ste g u s tiy e n a u r r e iic
to r e a d iw ju itte ,
irU le , U
d c ja m p a ra tu a c g o u g o
ecra.
Ea
1 .t s
Jfstisen mtiiaeiacfi
ju ic io r ic , b e sle re o
t u i i rw )}j;ticcn. cd o a ie g r a ic c n Í4-r
4'era. L e n a g o n a i i t a o b o ar
iT iu n lu ^ Q ïliy a et«ar ir u q u i, J é s u s
t> fcm iiln a baîco. A m a t r m f iilu iu *
^ o z i i r m Mrti»D b a d a , ita u
J o ^ u s t v n a d w q u k te « ^pecial^
A m a h t foiier g u tf U a c J c s u s ^ t Î c ,
b j i i a J c v iu b itiu g ^ tk . J«fiU£ec bn*
><jrnc e 5 p o u tik |tiia io a k u a íaH ¡x*A r
O u » r e r g a t k liera d a I>e!>4e »di»t
4 )u iJ e guzt>TBc bnfS« o b e a . U ^h ~
ffa^agoa. B c r a g s l k , l a b f l r a ^ n n « r
h
a d ù q u K k M a la « u a y a r am alcl«
aben g u z l i j 4 c |^ t i c erre ^
^ t u b e a r d e z u ^ ^ j z l i y t c b eiti
c s a ^ t u , ( a am n de£at<i>. K s à**
u t c U î m « b a c a r r ic a la b a lu a ,
a n iâ t lia is a u l i a i , r ^ r ^ a t i r a u , ber«
Xzii, U
b c r d iâ ic c ¿ d u e n JauD g>)irourf ba>
c s m c to catccf) i« y o n ga«tàa ds.
ï l z d c M s u la « r c n a i O dA xiit b m
b îo tc ia n a u r e q u iû o c » ]« tu % iu tiiw
H garren Ithrnha.
tfl « r o n
i S5
*p«
c tr a itc c e f a
m o ren
* o x > rio ir» íju l/i
o c u p a lu :
««abada
Jpiw s iz a n J w l í
eb g d r tir e r a n .
l a ^ lo rso n a
I ^ n
» a iic a lib r e ,
W gtfpí» h^rm oék: c r w tu p f n a fic io
pfec, Vñeiiéo d i , b ío lz g a rb » > a ,
^ librea 2 u c i n i q u í l d a , n a i b o ld m
W\nzn e í ^ r i r a f f l i t a r u , c e ñ Usty-
^ u itii d ^ n laungfM ít)«; E la el c e ra
OTWítara » Ik g a íW o , e» b alJ
Iw K iiisu lír r a r e ii g ra c iy a a u r ^i’raícpit, la sure<(ui(i e g o tc ü ; b esg a u ia g u i l i j a c n i d i a , b a r a r r ic
W a rta rc < p * n b a l i^ j^ ín sniteccn«
^ V g a tic J a ú f ^ j^ c o a r c n g ra c iy á
^ r s o n ^ a r » H o r ic e n d # n * a n ,< y ríu a u cro cefl g a u c e fa ra c o in d a ris ii*
^ itc ? D d a : la a j ír t r i a tm i bal d m
^ a , ortln:«n p o b r c a , í a e n v a ,
^
a ld c a n ax o leraco u l c í r a
^ i c ¡M ng:o f s d a . F4»Ía g a u z a
* ^ ta n a n im o a g aM ii b e a r , la
b e a r, c¿l>a4a J a u n g o i-
“í 3 í
e o a ro *
Jesufim imkaci^cß
v o ro ix ís lfp a
a o ifiio
]
s d ^ í -»'
y a r « q u ía e g o n l>car d a , ta flato cen
iQ«quc g u z iiy a c J e s u s e n h w ír a r a c ^
oCrACÍiu l>ear d ír a , c e r^ ^ tic n e ^
g íia r e n o n ‘W)r«o w\a s e g u iic c n d a,
a m i M r t n u m o a É g u iia , u e c a iU a r e n o o d o rc n , (icml>OM e d e rra .
9í C A P I T Ü L O A , . '
Consu<lwic haUr< galt egoiiar<n
gañían.
E í j a ñ e q u e o n d ifd m u n d u e o c<iQi|
Mielo* u tc iic ia , J ;itt« g ‘»kQ »reM
iNtJiffiúin, -<T.iU2^ muKj'G, ta
a n d ’j ^ r n u ú d u o n c tu c o , la J a u n ^
goicotrtn coiksuftlo g ^ b e e g o n ^
iaaiia d a , ta jH U cigoicoarén lioiira*
g u iíc b ío tc e c o d c » t¡c rro a poc<c &ut
f r i i u n a í í¿ a t i a , U e c e r t a a ber<
l» u ru b a c£ Ij i lia i d a . u b c r a u ie r
re c im e n tu q c t a b c g u tra ic ia . ¿ C e f
g a u z a a u d iy a d a l u a l e g r e , u
higftfren lihriâ>a.
Toto» Î M lia , J a i i i t ^ t c o a r e n
135
gn*
c Î t ï d a lo rq u iK u itia n ? Or<ju
^d irW a d a a a gu iticritzi^t» gu&K^rA
4K 0
ib îl^ c c n
da
jH n n g d r g o r e a
g rac iy ac c ra tiia lc u c^uciw ¿ E l;i w
a rrilc e co a <3a, c* b a ld m hnO u r a r gâPÎc soûlitcci», g u z iiy a aWerjMpic\\7kt vraQ*al(»Q ^ueuiW’, ta M a is u n c
i l i u ¡d t|iû ftiâ u « u a c TÎ<^a a u r t't'itc
o v a e iitM JfvA âc ^ Conxokiiceii
tu in i
g«uUiU:«n z a % a , tn l»e>
r a n d a crau U ’U ccn iI h p e r« p u à l>^re
liu r u à L V c n iz u iu s u e u S a n L o w n io c
lA b e r « S a c c rd o VsB, ci^v^adc m u n d (i« iu giLsio e o u q
^U £ ti^ a d e« |k rcçiatü zm e u , ta cbU aâcû airv^tccn z u e û
S ixfo A ita S « iitu a Ix ^ rtg a n d k q u e u ­
te ra « r e Jcb u * « « a is o f v z .sufi’U ccn
z u e n . C r> adarearcA w n^ri^agiifÎG
ba<ii ^ ^ ¿ O Q a re ii nA toriua vexttzutu tu e Q , t a iiayagt» izan 2 u e n Jau ii>
g o ic o n re a > g ro ad A tea cujU jiU iua
*Í3Í5
ytsusen x*míVff»*¿V0
m t i a . m u n d u o n e ia c o ro n sQ c Ia c
a r t u bdiío. Ica«ízaisu z u c or«, b e a r"
¿ ( s u ii p crsoD cn b s i , la
naí
dioaiJDCT) b a l Je ¿ u s c n aiiior«£
tc c n . E í d fiftz u fa c r c p e n a an<lrfíd'
a r t u , adksqutden^n b a te e u tc ijd *
gJitic, cer|ip>tic b a d a q u iz u , a z q u c liía n e r e g^uztiyar h a id Itesi lO gand ie a ^ n r i a t u b « a r d e g u la . A m: o , ta
dem bcpra l u r i a u {>erso(iác boro p«r«
so n àu |K !Íeafu b e a r d u , b e r« b a r u b a o n d o v e iiix u ic e ra a lle g a ta
o r d u c o . l a b e r e aficìo g o z iìv a c
JaungoicougdTiO D z ipìtìÌ o rd a c o .
P e rs o iià b « re g 3 u d a g o e iù a n , e m a
b e r e bÌo tza in u n d u r o roti^^ucìoctara
z u a c u rf c e r jd u ; b sfla J e s a M n ogut«
j:»zro a m a o tia , ta Tiriuosoa d a n a f,
e i d u Ì|>Ìut(«u b io tza f!onbUeloclara*
ta e z ^ u h i H ateen b ìo tc c c o nh seg m n '
ta sQ n ic . ezbac)» p c n c ta n b e r e h u r u b a e g e rc ila lc ta ,
Jo iiu sc n aiw>«
r e i iie q u e a n d ì^ a c craixiatia.
ffm$ic/erì h'bruòa.
1
F riia to n d ù u n id Q Ja u n g o ic o a c
con?.Tfclo«[>ÌrÌi«m ìa, c r r e c ìb iL n tu ,
b e ra ri ewjtiiirrffc e m a n a * , J)af»a
ppnsa%»zn, ^ im g o ic o :« r c n c rre j^ a Ioa
r* e u a ì t z u b , 2otdY & aitzuIsco » m à le n . E i& aùf^cda a rro tu ^
u o& g o ^ r ^ t H g o ¿ a f u , f t i a ^ r e
vanIda<l4?K h e tp , ezba<I^ h u m íH a g o a e g u in M Ùex c r p e c ìb ù u <lci»i» c iT c ^ a lo a g a lle ; c w iin ic o a ^oA . t a b f td u r iia g n a z u m o b i«
g t u i i y e U n , c c rg a iic ig a ro c o d a
o r d a o r a , ti e i o r r v o d a te i)’acirti. Q iic n lC 6 n “*aìl7m n.7n e o n s u e lo a , ez d n n z ^ ta b o rd a la à^'stìs^
p«frala. «%i>ada e s ^ r a i a z i i b u iu iU
d ia le , i a
C e ru c o
visita, c c rg a lio poilcroAoa tla J t u n goii’o a , con*iw lo siTuU^agoa » u ri
e m a te ro . E z <la » u gunza b e rrlv a
JanQ goK xiaroti v M ean o sp critrw i-ta tu e f ite a t, r e r g n iìr S a n t u n tu liy c ia n , ia a o c id à c o P ro feietn ik a sG
1
Jefusen imiiofÌoco
c o ia n i u t e n rii*au o n d a c i a ìJ a r t i j r ; la a la D a v id lilx rrg u e S a n tu a o Ja u iig o rc ’o a r c u ron&UGÌoare(}UÌu c c g o e n ia ti C42<ten z u ^ o ; A m
esan rnun nere ugariyan, (2 uatt
guey ago muguìtuco, T a j^u ero coii-
fiueloa f u lta iu eiizayoaioQ , c o r c*|>erfi(icii^iitu2ucri c.suicii d u : ^fXtr^
iala u n u e n ntgaTuii'c zurt urpe^
g u t y a , t(i TìfTt h<rrren^u paifUiO
gaJJuric gneJàitu ninizan. K tx u e a
o r r c g a tic b ita r f ta n iiìo iz d csc^p c’
r a i u . ezb ’iHa J a iin g n lc o a r i g o ^ o -
tic ^ ^ o
crregul«*eti
cio q
c sa n a z .*
Z u r i dtiiuco dtzuif JnuTui, (<t nert
Jatm goicoari errrgutuco dìoi. A a -
q u ^ u ic b e re o ra c ìo a rc n f r u t u a a te r a z u c n . la Jaung(>Ìro.ic c^ui^un
d io la , p u b lic a lc o n cUi csan az: J jn ~ .
ftu n d r a n Jaungoicoac, ia erri^
tfuiùi
za n
nifzuz ;
Juurìgoreoa
tguìn za n m re lagim lzalU. Ocina
¿ c c r g a u c c ta o
O n c U u : /¿ìuritt
bigarren Ubrubft.
139
eenidan n e n m g a r r a consm lora,
ia tnguruiu nin duzun aie^riyau
O n e U g k ie rU tQ b a ld iu b a d a S ^ i u u
a n d i j a q u i n , cz d c g u g u c p o b re ,
ta Q jiderablcac d e s c s p c ra iu b « a r ,
beri d ev o cio a u d i j a r e q u i u , b e a
c h iq u ita r e q u in g u e r e n b u r u b a c
s c u titu a g a tic , c ^ rg a tic « s p in tu a
¡o an ta c to r r i ib iltc c n rU , J a u o goicoac g u s to d u c u
O rre ^
g a tic d io J o b S a n tu a c . V h U a /c e n
dtia guizona g e id a n , ta guchi“
ytna uslt d a n ia n p r o b l e m dtzu.
¿ C o reo ífaíiian b a d a e s p e ra d c z a -
< ju c i, e d o n o r g a a c o n fia t u itc a r
d o t . e z b a d a Jau n g o ìc o a rC Q mi&cn c o n lia a n d iy a « I t ì c a r r i c , u C e ru c o i^rariyarcTi e s ¡ w a n i a n ? ? « i i
ia a a d ite c e la n c r c j u i n p e rs o n òn ac.
naÌ£ Erirgio& o d cv o to ac, iiaiz ad iü q u id e Ic y à la c . n a iz U b ru sa n tu a c ,
ta g u s to an d in o g a u z a c d a r a r lc iI c n a c , Daii; c a n t u a ts c g u Ìu a c , ta
G
^ 0
Sesusen imilaúüfo
£ J ìm c 0 3 c , f cuiKuclo gi^Nihi « r a r r n
d i r a te a lic e g u ^ t i r a c , .Tiun^oiV o**
Tùn g r e c i t a ftls^guìfTrj gaÌM ;, ta
« e r e p o b reza n utciy:i batHiei ***’ 1
n ^ g o . £ z d a QivIuMn crr<'iD<?ilÌo o b ^
r i e , e ^ .^ c b pacìc& cb , t& J.'>un?oi^
T o a rc n \ o ro n d a i b n n e r e b u ru b ft
u r a l c b . J i ¿ d c t iitoiz airi o iilc , ta
d e v o io ric tc q ) a tu , Jau»)^c»co»n*Q 1
g r s f i y a - ^ u n o i¿ L * it f o lta m e t n ^ ’
jo n u * , e à o d e r o r k w r e n ^u H itrccar
h e r c perM ^naii e sp e rim e n tA tu ea
d iie a ic . t ¿ d a iz a n .S in tu ric aii%
^ o r a ig o r ic , l a Jrt(iii^oicoag?ii>il)C
a rg u itu ric » U a a g c i, o d o g i i u r n ^ ^
•tc u ta tu a i¿aQ e t
iic r g ^ tk
( L i l a Ja u n g o ic o a rM i ro iitc m p U fìo
n llu a r c n d iru « a u io is c o n e q u r r f S
I ta lia n J a u n g o ic o a g a iic l«tinj^o
g c r c ita tu a tzai;
dnua.
«g u ilc e n d a n ccmmieloA, ig a ro
t c u i a d o a i r n K’tialeu >saien àa ;
c ^ rg a ttc te itta c io c U n pi*u:>aiu^
hig an cn libniha.
i»»n d tr a u a í
zayc J a uu(^r>»cosireQ co n siiclo a, y'enizuiztn
áiirnart f m an g o dioi 9¿l'Ü:m q >ar~
M a iic
d io b rra c . xSiKjuc’.ic
suU 'ilccío í i t d í r M m ^ í i ^ u i l e c o ,
eiDatcQ z a j o c rié ta v a i i JaiL flg o iCDdren c o o iu c lo a . B a i u e r e c o u 'Suc)oAr<‘n o ú d o c o f?iitircÍo«.
•» A galle í o b e f ü m bcii» «a d e d in .
£ i d u d»*alin7ac lo rie í* ^u h eft, a r.i^ C ija rrt ez d a o ra in d ic i l l , ca a l i
i ) a u n s p e r lu b c a r p d e a n c o
prcv^iatcen. c « i ^ i f c ia o ía d « * can ce d i r a a ct^ayuc « b u d e
<ioyoialic, la « q u e r r e t a l k .
i O C A P I T U L O a:
'^aunf’dtcoari
hfre
g rady agaitc
^g'iin btfrr zayon f zagu era, edo
^gradtctm míuaren gañían.
< O e rg T jiir h n ia ir « n d t a u «^csc^n«
n e^u eraco jayoa izáu ia ? Prei-^
i S fi
J e ju s e n Ím iía ñ ú c t
ta t a iíe s p a c ie n r b r a c o , ro n .su clo cla ra ro b añ o
la »}cgnyiK
ta c o b afín gu**yago, g u ru tri^ a í*ram a lrc o . ^ ík i» m u títW o p ea la q u e
p o c lc a r l u c o cn n « u c lo c r p i r í h i a l ^
ÍM*t¡ aU'Aut&a a lb a le u q o G C c rg a *
tic co n d u c to espirifciiàlftc m o n d u c o
sit&c^uin, ta a r a g u jy a f e n g i i 6 l o g u ^
tiv;)c b a ñ o u itd í^ag .iac, ta o b c a g o a c
d ira . C c rg a iic m u m ^ u c o g iis lo
K u u iv a c cd o e c c r s c rv iíc e n ca d a h ; u a r , e d o d q u i n a c d ira . iMÍVa
;tRÍftkaco co Q iU t'lo at ftt6t;goifiac, la
g«H>Ívac , v ir tu lie ta tic s o rlu a c , ta
Ja iiik g u ic o a r d u ia ia g arb i« flara í&su^
ri» a c . K cití o rre g a lic e r e J a u iig o i"
c o a rc n c o íii’u elo a b e ta a i b e r e g u s lo r a in o r e g o z a d « i a q u £ , c c r g a tic
( e o u d o g a b e c o dciid)O rac ex <3u
luzHTo ir a u te ih A sc o e ra g o z ie n d u
C c ru c o f o iu u c lo o n c n e to r r e r a
b io tcec o lib i^riad e faU oae, t a liere
b u r u b u r e n c o n fia iiza g u e y c ^ u iy ü c .
h i '^ a n t n lih n ih a .
ii3
JaungoíccM r o o d o c g u í l e n í l u n n ícouMJüU^
, b tiu a per*
mAco
« H ii'r, g a í íq u í p ^iiítrt» d u ,
q n c tr a r e m a n a s, J a u n g o ic o iv i gC7ti?a « c z a r t r i a t ; la o r r o ^ i i c ^ r a riyai*«! d o a y a c g u g a : ü e c in c i i n r i
d ir á , c e r p í t ic escju cr gaj»l«H )ac
g ü e ra Ja u ü g o íc o a ro o tT a t, la c» rf¡og u Iteraré g u x iiy a e ia r lc c n . C c r^ a tic b e ti í o r tó y o ^ r a r iy a b e a r b e ­
sóla c s q u c rra n ^CDaíea d i t u e n i r i ,
la b o m illa r i e n ia n u i 2 Ctyoua> q u n i*
^ c o za y o « o b e rb o a rí. E z d c t p c « t u e i í d a m a a quí*niccn d i r á n c o n supJoríc i» a i: e a d e l e r e d e s c a lc e n
so b e rb ia ra e i a m a lc » d u e n C e rn e o
g ^ u c c n « t9 g u e r a r íc ; c c r g a tic e x d «
g a u u a l i u g u z ú y a s a titu a , eslft
^ o z o a d a n g;u£tiya o n a . czl&
^
de«*» g u i t i y a g a rb iy a , c a la e r e
gauM tn a iia g a r r i g o a i i j a J a u n jfo icoarw í g u k io c o a . G u s lo r a e rre c i hi­
je e n d c l b c ti iu m ú lla g o a , b s ld u r -
141
J e íu s e n i m i i ^ ò c o
tiy a |¡o 4 , t;i n e r e b u r u b a ule
c g u iù ^ o nab«'!! g r^ c iy a .i
G ra d e a ren
la aren fíilt;«ro>jUÍa e r s c u t a r p
ozds«
ü tro ifíu tc o . heix b u r u b a r i g a u ^
o n ic i> td rtreia, cvb«<U b o re b u ruba»
p o b re . U e c c r g a b e c o U n l ai lo r i u ro
(lu . E :n » ro 7 .u J a u a g o i r u j r Í J y u i i go> roarc(ia ü a n a . ta ¿uvt b u r u U tr i
/»(jr.) ib n u : AU d a , J a u n ^ c á c ^ a f i
c '>•}•!e r r a r b c r e ^^racivagaJÍc, U a u r i , b a r a r r ic r u lj ) * , la c u lp a b a tle i
iJ;)u |tetia z u r itn iu u la pen->
bJT^zu. Znrt^ b u ru b A ^ a tir lie h clan ic gucbÍycL w pcfksuw ¿u, u cniau*
|jO &atlzucÍAuú a iijiy c n a ; r « r ^ t i c ,
<laiiíe an Jiy o u H c » U g o d a u ic c b i<]^iveiiH g ^ b c . S a n tu r ic a n d i\e n a <
JauQ gok«M ft;u b e g u i j c i a u , d ¿ in k
c b iq u i^ a ia c d ir a b e r c a c i a i i , e ia
c e m b d t c í a a la b a n ic e a d íiia g u e J i ra ti a m b a t e ia b u rn ì U agoac »
b e r d o a r tl a o . Ü ^ u iy a z , u C c ru c o
h i g a r r e n ìih r iìh n .
4 í5
l^loriya?. tx«ieac, cí d u t c in u n d ü c o
^ lo riy a rk : d e .^ 'ilrc Q . Jaung<HCoa>«
^ a n d m cndatU H c, ta rn a Ü rm a T u a e
QcUi &oL<^'boac i&an d itezq ú p , K ta
e r rc c ib itu z u le n o q g u z t ñ a Jaun-«
j{<>ic<uri c v ir ic e li d io ic n a c . cz d u ie
Iw iac b«*sit^agandic a la b a c u a c iza lia
di>6eyrcen, e¿bdda Jaungo¡<'oag;au*
d (f d A to m 3 i d l n h a n l u b d c a rric
*MÍ d u t c , í*la b ó r a i a u . la S a n tu
g i u l i j N a u J a u a ^ o ic o a g u a i ¡je n
ijíiiii a la b d lu a i^ a li^ , d e ¿ e a ic c a
()iile . tu U 'li o r í b c ra b iU a lc c a
dille. Im ii zaiiíi?. d a n c h i q u i) d i a ­
g l i íc cs<|Ut;r o n ecoa, la u n d ija g o a
fíí'rcf'ibi (cero d iñ a «»guio^o cera#
Jru< juiia7ij, c r c d a ti r h i q u i j c n a
da na asHlÍy(4>erraz. ta d es p ro c i« ^¿»riivcna d o ^ j ^ludílzat. J'loia/ezi
ü u<>(tar«£i a Itd i<ahUii a co n Nidcralu
c h in e r o » c t d a i r u r í l u r o
d oay riji<jui>a , c d o d e 6 [re c iy a g a rriy a \ cci g a tic e s d a
ch i«
G
5
\í 6
q u ija
Jts»s<fn ¿miiacioco
c r ’i ñ
g u c ja g o ra fio an<l¡yi
¿íia J a a n g t» r o a c
c m a te n
docna.
T c m c , ta aao íeac e ru a tc u I w d J u
e re , gu& tora f n r e c ib ita b c a r (lú a ,
c e r j'a tir g u r e onagí>tic e g u lle n jin
b c l i , p e rm ililc c ii d w a g u i l i j * .
I^u ri o io rtc ia . J ú u r g o í r o a n 'n RtH"
r iy a c o n s c rrn tc ia d e sc a lc e n dufr"
ixac, e m a n liU ta «6<juerrnc c r i* « ib iíc o n tlu e n a g a ilc , u ín K ju i Ix a a
p a c ic iic ia q n e o t r c n w m i a g a t í c ,
c g o i n Iffza oracWííi. g ra c ij:» b l u f tc c c o , ta izíii) b o d i c o íitu ic o a , W
h u m ü i a , c i g aficeco .
11
C A P IT l^ L O A .
Jesuiin gu ru U e arm am antiac ct%
_
guchi dirán.
.ü a c K tn J e s « .« « b e r c O c ru ro
r e m e a ro n a m a n k a.«n>, b iR a g u c lii b c r e g u v u lc e a r c n e ra rr? in tia Jlcac, A s ro d » tu conN ucIoan»n d e jM ataalleac, b a o a g a c h i pciiafci»»*
b t^ n r r e n ì/b r u b a .
14?
A ä to to p a lc n n d ì t i i m a y c ra c o la ­
g u n a r , b afía g u r lií ja n u r r í í o r c ^
n a c . ( i u i t i j * * flcscaU'pn d u i^ h e rare<¡uici g u a t r i a , l>ana g n r in c
bcraf^ntic e c e r s t i f n i u n a i d u le .
A scoc ja rrflítc e ti f?iotc JciiUéi ogu i«
T a rrií p n rlilc ia rijö o b a ñ a g u c b tc ,
pa.'ioco caliza «“raií^m íio. A scoc c r í«v*cnnicialr»'íi d ítu z ic a r e n m íla«
g r o a c , g b c b ir, g n n U f f a r c n
bo n rifc sc g iiítc c n d ilu v ie . A scoc
am u rcó n d u t c J e s u s . lic q u c ric
g u o rta< c cn ra d a n liit^ rtíd n . A scoc
If^ra alalM ircn , l a heiW icaíceu d u l c
h e r;ig a n d ic CTDníuoloacvrrecIbifcot»
dítiizfiH» h ila r tia n ; bíffia
McutafccTí bal d in b a d a , ta p»»c«
t « i ijtc itr « n b a d i< u , a&ÍK«*u d Íra ,
^ l o q u r ja icen , a I o an> m oareii f^dU ii c liít ero rtceQ . B aú n J o s u s b<v
ra g a tic , t a c i rotisii»*t«)rí*n ba-leg.i*
t»c a m a tc p ft d u te r ia c , c o n su c lo rie
* D d ij« iiia n b e z a ia l)« d eicaiceu éu ie
'1 4 8
Jeiusen imiíacioco
b p ra bcFC?n b ío lccco p e n a , td n « 4jue ^ u s l i j f U n e re . L i a iiio iz ro u *
A ucloric KUtai) n a i n . baliclc(]u e
e r e , o rre j^ ^ iir e r e Jih ilw lu ro lu tc quR Itera, t a l>i«li e& ^u errar e o ia a
jn ù iz a ijg o tiozvalcqufì. ; 0 <*enil>at
a ld rz a q u ia n JoM iseii a m o n o g a r«
, b e r e e o n y c n íe m ía . e d o a m o rto p ro p io a » b a le r e iia » tu j?aL e a c ! ¿ E tz a y e v e n iu r à z jo r n a le ro e n »ccíia e m a n b r ta r , b e li con*
s u d o a c b illa lc e n difuzK^itaii* ^ l ù
(Io le v e n tu r a s a d itc e ru e c o a le n ,
C rU iorei» b a ñ o b e rc n biinily4r»*n
a m a n fia ^ o a c cKiaU, borei» c o n v e ­
lí ¡encía c , l a e r a b a n y a e b c ti p e u a n lcc n d ilu tle n ;ic ? ¿'Sotì lo p a lu c o
d a J a a n g o ic o a d u a r ic s e r v liu iiai
d u c i l i ? i> u c h ila n tO |ia in ‘n r la ¿ÍMI- j
7A ^ lu tiv t a i i c e r a n te iyst da^-oi'n «
arim b al^ 'c o p e c so n à c » p n ilu a b .
O r 4
i '« » v, e s p iri MI z eg ;u iy ai ¡»obrefl,
U
CI c a t a r a
g o z liy e t a t ic
c r a u t c ia
h ig n n tn líhrvha.
149
to p a lu r o d u f U fru U irc , U
ay|üiHXPCO iprm iiit», cíIo ch»l u i r i i lUíc a rc ií \ al toa. E m a n g o b a h iq u e
pirtüiis'ic b e r e © inlasuii g u i h ^ a
ere, o ra in d ic e c n ei <1ä. T a e g u in g o b;ilu<jue pe*uioncÍ)& cliH a n J í t d crc, o ra in d ic g v c lií d a. 'i a
*íco b a J u q u e j» ()u in d « ri)a f»uatiya e r e o ra Ío die u r r u l i d a g o - T a
íz.'kiigo b a tu q u e v i n u l e a u d iv ^ , U
deTocio g iia ii» s a u lu a e r e , or«n«-'
die a sco fnU a 7 a> o; a u H a , b c r» c
ecin gueyagorafu> p rc m iy a d u e a
gau7¿i b a í b a r a n a , ¿ C c r o le . da
o ri ^ O .au ia g u z liy a c u tc iy a i g a ­
ñ e r a , b o rn e r e u lc í d ed illu . ta
b e rs g a n d ic f¿ u iiÍro ír i e n d c d ü la ,
ta l>ere a in o n o j í c ca d eaala b a te re
iru ijg i. T a c g u in b c a r (litu**U
e ia g u iw n d iíiie n gan?,D g u iiiy a c
eg u iiiíii O ilu p n ia u , jií^n.sabewi, ez
d u d a « ^ M -e g u iti.
d r ib la ^ausia
a u d iiz a t L iu c ju i, a u d i l i u t e»lim a
150
Jtsascn imitacù>cfì
dttc<j\)cf)a, c7 .W ìa aíiopbc7A e g irit
y a t b c rc b u r u b a c c c rta c o cz da®
» c rrilta rU z a f. E g u j j a c
dÍoA
lx ’¿ala : A g u in ju saizt^uUm tt^
I
g a u z a guzfiyac ep u ítn úí/nzuH^'_
rú an , t s a z u U ; eceriaco e¿ ^u>fan
strvilíariyac güera, OrcJa.^u
j>Ír»lua c g u 'j a z p o b re » , ta c c c r g**
b t ^ iz« n d itc< j« c, ta P r o f i la Safitu<'irc<]iiin cs<m d<i2aqixc : Cergatte
bac^rra, l a potrea natz »«', E?: o w e g a tii' »Tf ¡Hor, o n cÍaco a b a iio abe*
t^ f.^ a g o ric , p o d c ro s o a ^ o tic , ta
b re a g e i ic, c e ín c b«'re I x ir u lia , ta
g a u ¿ a g u z l i ) a c u frtt^’c n Ixclsijaii
t a d a n ic g u c liiy e iiia ji ja rtc e o .
1 3 C A P IT C IÍX )A .
GuTutct sanluaren aítit segurué*.
ren gañían.
cV T e g o r r a i n i r u•c « i ta y o a í c o n• .«‘P ^' i
iStíÁ a u ; XKLazuzu k u tc b u r u b a ,
^
hìgarren h'f/ruba.
151
t n u z \ i 7.urc g i i r f i t c c a , td jorras
tAyoixi J ^ su s i. R afia g o g o rra g o ti
)7 .a o ^
a r a t o ax<|ueQcco itz u r a
« ilz u tia ; A parta tm ttile tsi^an^
die , m adarìcM 'iac > hftico sura.
O raii'i gu& fura l'n tz u lf m . ta ja r r a itfc ii clutéfi»c g u r u leva r « i i t » , o r dorin e i d u l c b ib lu rrìi* ftrtu c o l>€ìic o fo n d ^ iia rio a c n k u l e t i c . i i u ru tc e n rc n
à u ìz a n g o d a Ce*
r u a t» , J a u n a ju r g a lc e r a d a to r r e n ian . U r d u a n g u n i i c c a r c n »crvit u r i , Itercti >Ír¡}¿an J e ^ tu i ìd u r U u
tiniì g an iyac c o iifia iita a i i d i j a r f -
l u i u a! Ioga t u r o d ir a C risto jueza*
¿ C e re l>ÌldurT«?ii l a i t u b a d a
ber» m e d io C c r u r o e r r e in o r a joa•en d a n g u r u ic e a cramalCTt ? G u «
^ • c w in o s a s u iia , g u r u t c o c i vici»
t a , g u r u ic c a u o isa T c ta iìc d e f c n » ,
g u r n tr e a u C c r u r o a ts e g u ìu ta s u O aien c to r r e r a , g u r u ic ra n b ìo tceco
^A dana, g u r u l c c a a e^^ u rìtu co po«
i 52
Jesusen imt/ac*occ
1» , g u r n f r c a ií v ír lu ie
g u tU j« ,
l^ u r u tr c a n ssiotul^ibunarcn p e rlw :-,
cioo. K u b ;«iii(adro » Iv a c io ric , la
b é lic o vici Iza r e a « s p c ra n z a ric , cz*
b a J tt guvulr(:>3u. A rtu z a z u l>ada
z u r e g iiru tc e ii. p r r a íz d jo z u JususÍ»
ta G ;n iT a jo a n f ^ co ra. U ra jtia a
l a n z u ro a u r r c tíc , ffiiru ir^ a ; ’:iíiia u a r tu tá , fo z u ^ l i c íUzíju, zuc
e n : z u r r ^ u r u tr t^ n
ta a r la n ú tc i^ iW.sea d4*ta%ui). C cr^ a ( k . Jc*su5c<]uSn ¡lic«Q K v c r a ,
berai'v<}uni i*re v ícico c e r a . la
p e n a u L g u iia hac(*ra, ^ l o r í j a n e re
<Tra. C )iT a; ^ u r u t c í a u , la
ik c la n diig4> gu¿tÍT < j, (a
dogo
v ir ilz a r a r o , la a iiim a r o e g u Í \n z r o
pa<]ucraco b c^tc v í d e r í c . czb ad a
g u i u lc c sa n ta r e í ) , la c^^uiiltoco
i
94IOIÍ ific^io<'>rciii VtHe^. [fiUl za il es
u n í ( ic iu n tc c iib a n , b illiizazu n a í
(1c7.im ^ u z tiv a , ta c?. clezu ví<l«
a U u ítg o ric to|tdiuc«> g o j a u , u
&c-
iíbnilkt. '
153
h<*aQ, c&bsdi^ g u r u te e
i> anur«u n ^ i4 .
D is|>on1ri(£u g âü zft gQzt>7dC s u e
Dui d c z u o , ta tÎer^tzâtzü ri lu'zâlâ,
t i Ç2 4 c n i lo p A tu c o , tzIiiuU Indi
c e r im i padecitŒ b r a r d a la « l o
^fogos, r à o ^ o ^ o iirc n t'o u tr a , la
ala b e li g u r o tc c a to p a lo c o (W .u.
h A c gt>r¡>ulcian m i n a , ctk» g^tilza
senti tu i'o i!em < e d o a iù m a n c.«pìlitu c o u ^ i i c a i u u g o d e¿iL J^ attutelali J'autjgoiccnvc u lc ìc o cairn ,
be&ii ta n jirc^iiiio ii c c e r si i fi Ì( n
cio aitg o dizo» la o ra iu d ic g tic r a g o
d«ua , a&cotan cero v i z u r e b u r u b a rc n ta a t neconoa iz n ii^ i l e ia , T a
< x'«g*lic « re e c in eiTcri>edÌ<i, k I o
coQsucW ifik b a lc q o ìn h 'iiru tu a, ^d o
^ iib laiu a ìx a n g o c era,« 'zb ad a Ja u ii*
guicoac iia P d u c n ;trl< an . jfiifn lu
btíífco <lc*u; re rjç a tic J a u n g o iro a c ,
**<r*^upa. QoiL«)cli> ii**be jiailccitcon,
iu » lia n ai du, U r a i i g ia liro
^S4
htgarrm Uhrnhn.
Suletalri'*), ta n o q iic a ioc<KAnte h u ^
jnîÎIagon cguH Îa, E z d o in o r e a io
l ^ o k e l i c Jcsu^sen |ia6Ìoa S4>n(Ìlcra,
Dola o u e ìa ro
|iu ii< n 'Ìin a,
g n e r ia ir c ii z a jo n a c . V re^ì «Jago
b a d a b e ti p j r u l c e a , t a c ro e c n ]%•
c « ì« n ic h i» o te n d i i u . lüroccD lec u ta r a joan^g^tiic e re , e e ìn arf^an d ie igiie& e g u in g o O czu » rerg;aiic
ero c e it Ic e u ta ra a lle g a zaiiec«]»«
z u r e b u ru K a z u r o q u in d a ru m a x o ,
ia h e ti c e r o r i lo p a tu c o c«ra, B iu r x a ilf s g o r a , b ì u r z a lle s b e r a , hù“
g n ir a ^ a i u c a r n p o r a , (x ^g u irazaza
b 'i r r e n a . t a a]»etau g u z li) e tn n to>
p a iu e o d cìiu g u r u i r e a , lu lecu
g iu tiy e f a u pa<etfnria tr u iju i b e a r r o
ò n u , a n im a e o
p a q a e a iz a n n a i
badesQ , t a b e i i t o r o r o a m e re e ila ,
C u r a f c e a g ^ g o s e ra m a ip n b a d e a u,
e r a m a n g o , ta g u i v a i w o &airu de>
aeQ tixn <leznn dz<|ue n e ra , g iie r a g »
p td e c jtu b e a r r i c ¡s a n g o cz d ciU *
Jestistn imUftcioeo
155
o ^ r a ; m u a d u a n z a u ilc ii In ia r tia n
orrr>);ii o r ir ezba<la c rc . G ( > ^ gaiz*
tc« prantA tcii
s u r e l>uru>
baren c a rg a e g u ile n d c x u . ta g u e c a r^ a tc c n r e r a , la o rro g a tic
W i « ra iu ati bcarr<» d ex u . G u r u tc e
bat u fritc p u <^do botatcpQ badcAU,
bc&ie b a t d u d a g ä b e lo p a tu c o d i t o ,
\ c n 1u ra z a sfu n a g o a , M n n d u a n
K an d a n p c rs ó n ir w .m lib r;» lu iz a n
. d a ii« tir, ^ lib r a tu
;
S a n t a i¿ a n tan m u n d u o n
^ iiru ic e , ta pc'na g a b c f E iz o n gii>
re Je.«u C rU to J a u n a c r c o n l u bAtia u b a d c rc p^.sUKo |ie Q a ric g a b e
egoi>, v ic itu m n a r tia n . Convfni
ion Ciistoc padecUcúi, i a
üUn
Qrie/ic pistuicia, ía
b<ri
om la
gfortyan saricia , eson ziun b<rác^
i >a n n la 7,ac g u r u t e e c a n ta r e n yid«
• ín ta l a u u i c i t a , b » t c v id ^ ric L illa te n i d eiu f* J c s u s i'n
g;o?iiyk ^ u r u U e a , t a ju a r tir io a ízao
<5i5 J e s y s t ñ i m i t a r í o r o
n n . ta z u c z u rc fs a t
la c o n su c lo » Itilb tc p n <li7.u ?
Vis
« •g u í l e i i
J m i .
i
<
u fs c v iiitM r ,
á f u u D ^ ju i^ |a<]e< iicin bc«to
tíCiC iMlliitcvn b a d c z u , c<*rgdti*
jp iu iu ia o n c tic o n c i u a a u g u z h ^
m ís c riy a s i)i*re» d a g o , fa dkJe gu»>
lijriA tic g u r u i r ^ z M ÍInlaina. £>a
c c u )b a i c ta g;ueyngo jter.sonikr ^
p iiilu 9 ii a(HX)VL‘c b a ic e i) d u c n , aii>^
b a t c ía g u r a i c e astun^'tgoac asco lA u lap .iic o ii J Ù H , c e i^ a iic arcrt.
d e > tÍerio ;(rc n p e n a a m o rk ilic gU6*
]U go g u c ú c c n d a. B d íia o rre g a lrc
« re aimlHjAle iT>0 (]u ;a n d f l ^ Í ( u a u
exda cm t^uelourcD a lib io
t e r g a Iir ••zagulccQ d u , f r u i u
xiz a n d iva d a lo rq u io la lie rc g n iv *
tc c a pacÍP D cbn eram aíctú*. (Á*pgt^
tic bcrarig o g O K i u g c ta tc ú n d a a i a a ,
n c q u o a ré íi (*arga g u x iiy a J.iu u g ^ i«
C u areu coii.suck>íírcn co n fia u&sil»
t i ’u c ^ tc e u d a. E u c c is b a i c ta a r a - .
higarrm fíbruto.
p itin (U)a nw ^lío ¡m la rr;^
g ttey ag o g a ltc c n »ayorcün, a m b a t
e ia e s p íritu s {^ucm go » n d a rlc c n d «
.In u n g o ico aren c o n siic lo a o)««^Ío.
l'.ia a sc o ian aim b c^lß in d a r c r e a d a
n«t]U fat^n, t a ]i**aaren a ík íu x
sus<*Q g y r;itr:e a i‘C<}ui(i i'(Hiforina>
» » n o ri'i, cc p c n a . ta nc*]iiegvbe
n a i 'M l o q i i r , <rrrf ^ t k AD)bot e{& J.'(42n^OKV)arpR
^^<ro
d a la iiu r itc e n
M r o .r o m l w t e te n o q n c ^ucv.>gc^
fa s o d ir a ^ o d c a r g a tic ¿uiV ítii a U
E ? 4 a ftu jtcrv r^iarcn
> jrlu lia , c tb a d a J r s u s f n ^ r a r i / a ,
fcñ.'ic oiuih« ^ie de¿aqu<?, f;i c g u iIcQ d u g n iz n u a r g a lla n , c e bcv iit
twfi a lx irre c 'li'c u . ta !gu«*5 pgu5f<iu
b c rä c .'p in J u f o 6ubare<(UÍQ
‘^ ^ u itc n d u , t j Ä m n tfrii d u , E zg u k o n a r ^ n gc»\¡oro g ö u zn g u *'*<Jrcafr.'iinaifa, ^ u r u tc c » x tn atfi» ,
S o v p u u a ca& iigoicia, ta c¿>p¡iituarí
1 58
Jesu n eT \ tm itn c /o c 9
iu jf f la tc ia , h o n r a r le n a i cz
f a lw icsiimoiiKMC g u s to ra
fcia, b n rc I m m b a ile.spníciatcia, ta
d e sp re c ia lú a iza lia d w c a lc ia , ñe­
q u e , Vi c a lle gULiiyac p a cíp n ciae
e ra o ia lla , la m u u d u o n c la u Iw lcr«
g a u i o n ic ea d c sc a lc ia . Z u r c b u ru l> a ri b c g u ira íc c n H adiozu, c íc e ra
g a t u ab fiia tú b a le ro cgüiiKCO g a u an íw íiigo W i a J a u n a g a n c o n ­
fia leen b a d c z u . e m a u ífO M iiru C e­
r n í ic in d a iT a , ta t u r e v oroíw U tcra
s u je lo p a rn ro d ira m u n d o a , U
» ritg u i^ a ; e a d i o i u e r e ?.urc etsai
d e a b r u a r i ÍílK ÍurrÍc iw n g o , fedeas
a r n u i u r i c , u g u r u ic e a s »cnaUiU’'
r ic l u i d i II brtzaudt?.
li]guÍ7.u b a d a alcgum % J«;sasen
5 e rv ii¿ a ri o » , la le v a la c b c z y b , f i*
g;irie c>rucif)c^lua la a n d u %an be^
r a r c u g u r u lc c a a iiiiiio and iv are*
q u iii e ra m a te c o . P r e s ta aailcr. n ft'
q u e , la p « ^ a g;encro a»co jn u iid u
b í g a r r m l ih r u h a .
D iiK rablc « n e .la ü p a c ie n c ía re q u in
craovittK'o, c e rg ^ líc a b ¡s á u g o d a
z a r o q u í n , e ro c e ñ le<*utaii e g o n
zuUeccia , la a la to p situ c o dezu ,
eroi'vM loculA n c ? ^ iiU tu ia «re.
^ÁKivcui d a a la ú a tia , la (*zd9go
p t n a , ta u»H¡uc«*talic e sc íp a tc c c o
lífAtc v iJc ríc , czU ida z u r t.uee b u rultíi {tarieiu’iarccjunk su frilc ia , Jau*
M ron calí 7.a
crAZU, btn^arpu
**^U((u¡dca \fJin, ta b<>rarequÍQ
p arle iu in n;ii L udezu, L t c i lz a u u
fwxsüel*»af .lax iiig o ico aren « sc u ft'
e g u ín dozala o r iv e q a in b crac
d u e ñ a ; priv^lu z;i)ltís zu , 12C-'
t^ e a c s u f r itc c c a , U ii u q u írz a tz u
fonsm.K) ^;uziiz a n d iiz a t, cer^faiíc
* iu iid ii oQcfaco iicrjuciic ct d íra
^ r u r o g lo riy a m c re riire c o d íñ a .
S iu n d u o iio U eo p e n a g u z liy n c zu c
W j r r í c pstdecU u «U)^ceii<l7aque
A lW gatccn r c r a u ía n n c q u e a
^ ^ g i ñ a iru ñ ic c r« !, t a Jc5u&eu
^ fio
Jfsu sm imiicctòcft
m ow 'z iju a ta ic e ra , o rd u * n oti i\o« u d e la , p<rnsnu7,a, v e rg a lic p a ra d w A
to p n iii ilexu m u r td u o n c ta n .P n d fìe t'
tc c a c n o |U « taecE i3 len d n u u b it a rlìa a
g a iz q a i pM&atuco d n u , u f;roc«ft
r a u r a ¡ d ii m ir i - i .t 'b , ite<pieac
r a i l u m d iz u . ¿ ;ír tc c n b acerà
b e a r d^zUDcra, :»u iln p sc lc c ù rrfa ,
a u r e b u n j ba rentz;» t ì I (c e ra , zuop n »
q u e ^ l a i w r ig a r o c o d ir o . i?» pnqiMí
lo p a tn c o d«'zu. SaD P ab ^o bc»i^
ir u g a r r e i i C e r n r a ù o ìg o a b a ld in b ^
ciiiA'lu«» e re , eic»fi?Hjue n e q u e a c
ile«'Ìt<>Mc U b re e g o n g o . IVìe ertuit
isico diot, nii^altc combat jkideid
¿ « írífu ^ n ; d lo Je ? u « e c . Pailc<'stQh®
a r c o dezci b<*)da, J c ^ u s a in a tu , ta bef
s e rv itù n a i Ita ld ìii badf^tu. O ja is Ì*
305*^0 ic c n ia ii c c rb « Ìt |>adccllccci5^
fia b a ld iii b a c in a , cc iì g l o r ila an d ij
ù ^ fig o c e n u q u i e n , c e r cì>usuw
Jau(jgoK *oarei) S ^ n t a gu%Mcn<
U c e f eg e m p lo a p ro g im o ascn tz^^ ^
$tg 0 rren l&rnha.
K u z tia c a la h a fc e n d u ( e p a c ir s c is t
^ u rh ic p a d e c itu n a i b a ld in b a d u
ere, A m z o j [it^JKjue, s u e Je&iiAcrf
l a i o r ú g u r h i b a l p a d c c itc b . a^coé
g a u ta ai» d ij4 g o a c m u n d u ag ali< ^
p ndecitcen d ito z lc b r lc . Ir u q u iz a a a
g a u w w r i o l z a l , tíc » c e r a la , z u n s
^ u ru b a rv u ifc a l ilic ia c o n rc n i zHitzu*
la. E la cem U at <;ta b e r e burubaren-*
p e rso n a g u e y a g ft iltc e n d a n ,
Aiohat Gta g u c T a g o JauiigoÌc<v')ren*
tza( T icitcen a& ílcenda, E i irí ¡t(ore
C etu co g a u z a c c o c n p re n J id ítz a q u e ,
exlialdiii Euda b u m iilr e ii J c s u s g a tic
o eq u ea c s u f r í tc c ra . E z d a m u ii d u
O nctaa J a u n g o ic o a r e n g u ^ lo gu(>-<
yagoco g a u x a ric , l a z o r c t u i t p r o v e cb u g a r r ir a c o rir , Jesu& ga lie g u s t e r à
pddeciici'i buno. E t a z u r e a u q u e r a n
^ i d i i ) balego<]ue. g u e v a ^ ^ de$ootu
^ r r e n u q u e , J«i.xisgatic nequ»*ac
p a d e c ttc b ,co iisu « Io a c g o M ic e u ygo^ b a u o , c e rg a tic J^ s u K Q ai^tz gu<*
H
f Q9
Sesusen imt/acíóc*
tzaQgr» rifífKjQe, tu S a n t«
g u ¿¿ij a i g u f y a g o Í r u r i tu c o ci uaqnfi.
C e rg a tic
g u r e mererinioit'**
lu a . ta p r o v ^ h u j a th fg iiin ta s u u , ta
G oosuelo a»co ¡7^ (can , cz ba<k tM<f uc»
p e n 2 4 n d ija c p a d o n c ía rH ^ u ia
»u frifccarL G ^ rg n tlr, p.’id e c itc n l>a>
n o g a u z a o b e a g n ric . tftp ro v ee h u g a f '
Ttfigork g u r e lz ü t iz a n b a ld ía b<tii
s a u , Je s u s e e d u d a g a b c b « r e e^c[z>p lo , t a its a q u fn cracu i^itu ) c ig u u .
C e rg a lic , b e r a r í ja rra ¡U c t) c ío fe a
dÍscÍ|>uU>^, ta Itera p¡ « c g u itu d c w ^
sutvTi g u £ ti jA c c U ro c o ú ^ e ja ic e n <IÍt u g u r u t c c a erum » le ra , la e ^ l e n d u .
AVre ondvren ¿nore eiorri naiboldii^
bm iu.Hca beza bere bum h a, í/9 arta
beza bere g u r u /u a , ta ja rra i bizai.
I r n c u r r í e& quoro b a d a , la g o zM jac
o n d o h e g u ir a t u e z q u e r o , iz a n bcdi
a u a c a b e ia ;
galic,
f>ena
Cer
nafut, t>i
a s c t i d ala rneJio ctfnvení d a , g**
Jaungvícoaren erreinoan aorícia.
i«3
t
V IC I B E I)I JE S V S .
J E S U S E N IIV n T A C IO C O
l U T I G A R R O J -T B n U B A ,
C e rg a tic t i b r u o n ^ la n b e n J w u s<3C, t a h e n C r i s t a b a c
\U
egL iiU 'a
d i i l e n , orrei?A Lic n o U b a c o i l i u c i u
e g u ile n d u t i t obe^o c i a g n lr r c o ,
J c s jis c c
itz
e g iiite n
ip in ic o d e l
C r lM a b a c
d u e tiia ti
o u rre lic
ta
itz e g a i t e j i
d iie n id n , C .
1 CA IM TU I.O A .
Temsec a n im a hyalartipiin Jrtea
barrenge eoncersaciconn gftHian.
J^n fa m g o
d e i, ctr t(z
egtttitn
dufn nigan Jfttmgokoaf. Z o ri o n c -
^0» J a u n a beregax) iiz e g u itc n se n H S
desusen ^it/a^íoeo
tite e n (inerì a n im a , fa a r e n a!)j)f^
^(K i^ueloaren itz a e r r c c ib iio m Ju e *
«i». Z o n ODMÚac J a u n g o ic o a fc A
c o n v e rttc io ^ rc Q so fíu a c n ls u le n
d u te n a e , ía m u n d u o n e U c o ror><
rersacioa?: c a A ric c h u t e a ez d u te o a c . Z o n o n e c ¿ a c e g u i j a t » cz
C^K ^tolto s o n o a e ^ Q Ítc n J u c n voz*,
e z b a J a e ra c u s f e n d u c ii c g a í j a buiy
r c o d ic e R U n l e a d a t t in » : . Z o r io iie c ó a c c a m p o c o g s u c e ta r a c o ¡cfií. t«
fc a rre n g o c ta ra h e g u ir a ic c n d u i e a
b c g u iy a c . Z o r i o n e c ó a c aalA iacd
g a u c e ta r a b eguiratc< ?a diitifit?ic»
u c sp irie u c o g a u g a c e M g o lc c c o
^ u n c r o c o c ^ r c i c í o a e d ír a U m e iio
g o e f a g o , t a g u e r ^ o ¡ireS''
ta tc ia p r o c u r a Icen dutonac* Z oH
o n c c ó a c , J a n u g o ic o a r e q u íu c in p le a tc b , t a m u n d u c o c u f ia d o g u 9
tije tM h c berci» burub.*tc lib ro ( r i t
pro{’uralc;en d u lé o a c . Coii& ider«(ci.ir>u gauK a b e c , c r u i a u
m a íic a »
^gM TTtn UbruÍ0.
^6S
^ íc1ittza)£u í^ D fid u m ftieaCf
u n g o ic o a c 8Dg<*)n c c r H2 (>gt)ÍieA
á u i’U , eQl£iJD d n ^ a z u n . A n e s a tc b
iu z a rc a m a n ti^ : N i n a h
une
esitsuna, ture paipjca, la
via'i~
4(7. G o a r d a z a ítM o i g a n , la p a ­
r a c a »opa tu c o d o u , Ütc*Ítz2 f¿u
ig a r o tc e n d í r a n g a u u c , t a b il l i i '
t c íir o b e iic o a c . ¿ C e r d íra
H'AungO ez d a t e n ¿a u T a c , e s b a d a
e iig a íia g a rriy a c ? ¿ E í á c e r
tccQ d o te m u n d tic o críaK ir;)
T tja c , J a o n g o ic o a c u l f i t c t n b a z a it u p E g u i n z a ite i b ;id a b e s te g a u *
« a g iiz ^ ija c u tc ir ic J a u n g o k o a r o
g u sto c o a , ta ley ala, e g o j^ a ic o
« c a lo g r a d c u s u n ,
a C A P ÍT Ü T X ) jC
£rrfgbictn 4i(} Cristonhac Jouitf»
goicoari, hert an im an iiz gguilecQ,
e g u iíu Ja u n a i kad4» zure
1
Je^isen iùùlacìfyéo
r íí^ o r iy a c
fftiz u iin
x U ta tiy a
n u iz
mciUtui ,
zu rt
n i,
du.
Z u re
in fia r .u
é fu iy a c
s ih ^
a d i^
J íu ^ u iíe c o .
J i t c l ñ i ^ z u n e r e b io (¿ a ;¿ u re a U x o
i l c f l a r a , o r o r » I * * ! tii i a l z y b « a b a u ­
r e i l z a . I s r a o l U r r a i : c ií> T e t l e m i > c r a i
b ^ i ü a ü (j& a to ii 1'Í o l t ‘u M o ) m ? c í : l u
f ä llig e rzu z n c , fA c n U o iig o
< Í i s ; i ^ i i U í l £ c ^ u i n J r e iig n ír Q f tC a '
i i i r s g a i l c r c n . K ¿ o r r e U J u u m »•
a z i)»*i 1 * 1 0 o rT í* Ia v r r e g i r t c c a ; e z - »
S n a iu c l P ro A :M $ » iitu a c é c "
z u \a h u n j i l d a d « t , l a d ß £ e & a u d t y a t c t |M ¡ u e rr c g u t« * « ! ! J i z u t . I t z t g u ^
c /.
y ti, .la u n a ,
b ( u ia
s u ie
s e r t^ i/s a r i^
E z d i z a i l u U M o ;* * !
M C , c<^o b o t e P r o f e t a r e ^ b « t o c itS '
e g u iít, e ¿ b a d a s u r n e r e J a u a , c ta
J a u n ^ o íc o á , P r o í e t a
a rg u t i t í l l e a , eergAÜo tuc^ i) « r a r r t^
^ j ' c c ^ ’t b e ] ) c a r d H n b e « « ì à e r a c a i ^
d iu c la q u e z u , h a ñ a a jo c t u
«
e t * c t ,> v á l i o c o . I k e u i o x i u ^
^ tt£ e n is tíie n
b ig /r m n fthrbhfí.
16"^
(leM »cqiic, b.Jii» c v p Íríl« « «
<^nfe c m a te n . l i d p r q u i osateci (íu*«,
Iv'fia r u ibsüU r x a t i d e b . « s d u le
l‘io tric iraM rtja ilfc « . A je e Ícírac.
«M coéten d i{ u £ ie , Iv m a z u c 1»i»'^r
f e r í ^ i f i m ii diitt*n a g u f T 'tr t^ •1<.'7,íi.
A je e M v ite rio o r c^an <'gt(»tí»n rliM ztc, b a t ú MIC ñ o la d ir.'w a g iio r ><“011 tlczu. A y c f itT andartW itufic
|f l ^ i c a t \ i f* g o itcn
, b afia
t u f f u i» p Í itr o n U ^ p r r e n d e io ,
Avih: v id ea e r a r u i s í , lu í ia z u r
tbiJiccco iiid a r r a em atcrx d e t u .
A y cc f^ T iÍt(^ d u tc o a , c a m p o tic
«‘gil lien dv ite f h affa z u c b i ü t u c
o i'a c u líi, ta a r g u itc c n d h u ¿ u . A r e e
e a m p o tii; e r r e g u tc e o i l u t e , b a tía
z u c luTTH b e r a f r u t u e m a lic a e g u i t m d»'tu, A y e c itz a q u in d c a g a r
d u te y b a íia e u c e n tz u te u
d u n ac, <*er e&an n a i d u c n , a d itc e ra
e m ite n O o m . K z d iz a d a la } » d a u í ñ
M o t w Í(& «gQ)ii, c z b a d t z ite ite re
* !6 Ä
J fS iiM n
"t n t if a a o c »
3 a u ii, c la J a u n ^ o ic o a , b o lleo cgu»«
j a c e ra u a , rdQi^MDlic b aca r r ie c o n « e ja tu a ¡ /a n lii, l»ArreiuiÍc b e ro fo
g ä b e g u « M ilc c n b a n a is , v c n lu r a s
iW e z na<Jin. la f r u i o r i c ^ a b e a o £ u i n c z n a tliu . l u c i i l z i n u , liofia
« u m p litu g a b c a , n i jiu ^ a tc c c o ¡zan
Mz d « d tn j o r o b a i, i u c z a ^ u t u a «
b a ria e z a m a i n a , » m íilu a , b a ñ a ca
guu itl^ttu a. I lz e g u iz u b a d a J a u u a ,
• c r ^ a tic z u r e « c rv U z a rifac e o tz u «
fteit c iu , la b c tic o viciizaco ¡(zae
J ilu z u , I lz ^ u i u zad a^u n e r e ani­
m a r e n cro* ‘'H <*on-sueloM<», »a v it:ilza ^ z U v a r c Q euiictM ldraco. ba^
£ a bi‘iic o « u r c b u o r a , a la b a D ta ^
la g lo rijarac< v
S C A P IT U L O A .
^ a u n ^ i 'c o a r e n
U tac
h u m ä d a d t^
tt^uin entiun h^ar dirala, /<f
rtüla asccc esiimaicen a
d it ü iiO K
/E.l u u u o t c i t z u , c rl* ta tt^ iija lie ii^
higmren libruha.
169
fir rf íiz a c , i u g\usM¿ a t ^ g u i i u e ,
m u Olí u r o rilo»aC i», Id j a ^ u ^ it^ u n
viMguÍl«‘u div U siac,
i\tAi
liJiiIte re ja r ju iu d u r n a r i, f 'i 'r c i íta c
t*j>irltuj¡,la vkiU u <¡ir<h
la f z d i r a
g il i ¿«)iu i i e n tv«kI iiiit ii l o ii b ú a r i
<ÍriU/.an U 'z ijb e»tÍii¿«ilrcco;jc. E&>
d iiu piTs'iisK ’ \ü n id :u lc z g u> io
< r« o , x * r\iu i U*ar d u tfM a f « í.L ad i
M
id&illfLoFM' t<4i)2(>n
« lira ,
l^uu.tM adc, ta ¿c u o rio a iK lÍ} a rc q ii¡u
íf ic c tb ií« b t'a r d ita .
•aw ,
C. Z o i i o n í -
3aúna. m ^anJic ¿lacutsiya
^ n a . ta zurt ¡eguciic eracusícu
diozitna. HÜbi'ilu d r . ^ u n <^gua
-la iz lo t'la o , ia n m n d a ;? a g u z l l i o
C7. d n liii.
M e e r a c iil^
Proff;(aÍ it& icralic, ta e s n aíx
c ru ú td a n o g u z h j a i í ü e g u ii r u
^u«l(l¡i«'en, liaIIn u v rc « le jc ra
J.
a^o
^orrAt , O
^ogorrac
J ira .
A »coc
bitt'u) g o j ^ j^iic)agor(> quig a (lioifi u iu m l u a r i , ürr;i2 ¿|,0
H
5
Jfsusen im it a d o r
1 /0
íc ^ u ilc c n d cífe Ijcret» a ra j^ u ív a rrti
^ i ñ a . a e r e gii^lo« K*tíio. M u n H u ac
e c in trn u ii d e ¿ a ie q iiio n j^anzor, U
e lu q u iy a c p ro a H 'tilre ií d i l n , la a u 51j a a iid ija re < |u iii, se rv í leen rllot«,
n i c c r in g iie v ig o r a ñ o ^ r , ta belKO
OíiíIaMinac p r o iu H íic c n « U iu i, ta
0 m ? g a lic c r c per*uuei» bíoliíM*
d i r á itm g u ilc p n . ¿ N o rc « r v i l r e n
d i l n i r i , m u n d u a r í , la ar»»ii jah»i»»
á e r \ilc e n w v w i a rim b a ic c o f u u » *
doarc< piÍu ? L o isa z o íic s S v d o n i
e í o l r n d u iiM so sc. T a n w itn o a
ja iju iu n a i baM Iu b n d cx u , **nt?nnzazQ. KíTipI«*» chi«n»í bfi’ c ^ a iic >»í*e
lu c ia ij^arotC fn d a, la b c lÍ« o \ic i1 za;?alic a&foc d o y d oya o ii U il íw í
lu r r o lic juM)»ren d u tc u . Ond^M íA
d o s p r e c tn g a r r í y a c
jnKcU
b a le g .ilíf ,
b í t la Irc»»
« s c o la n
e b W fíí^ tic r h i t
d irá ,
ffo *
a « d ) » n a s-
W a n j a r d u l c r u d a ; 'ii'tA tx c íy a g;»*
lle c o
¿ a u M c ^ a ttc ,
la
ec«r ^ e c o
hiçtxtrm íibruít/t.
p ro m e sa
e c iñ g tip y a g O r
ro ñ o , e g U Q , t a « i r n t s n o e a ic c n Ha :
I m á » jú ^ a tiT A l o t s a g a m y t ! I ñ o b
a c a b a la c o
P id a n
ondu>>um gauc,
b o a r a r i m b a t e ^ i í m a i u e c i n d ît « *
q u ie n M r ija g 8 t ic , c r i n
í^ f t o e o h o n r a , t a b c t i c o
gucpgo*
g lo rly a -
P o d a g o p o r t c , n o q n c j>*sca b<rt
■trp a r i c e r o . I.o l.sa l a i l r t b a d a s e r »
T íis ri
n a ^ u , ta
q iic )o » o a , a v e c
p r p s ta ^ o ó a u d c la c o , b c rp u a n iin »
p i l t c e c o g a u r e t a r a r o , r.u e r a b a a t e « K i a r d r o b d h o . G u o v n g o g o z a ic p B
d i n ) a v e c v a n id M Ï e r a c o t3i e g u î f â ^
T « c o b » fio . )vn;?a ñ a t e e n t l i i u a y c c
E s c o la n
b e re n
e$perant>*>c, b H à a
* )e rç p ro m t^ ^ a c e t d u m o r c n g a n ^
, ta
n ig a ii c o u fí^ ic c » d u e u i^
^ d a i û o i ï iti» ic j r u e W i t r m A g u m d u i i i o n a e m a n g o d i o l , ta f ^ s a u i t i i c * 'a r u m p ^ i h i r o à i o l v
¿ tw rl?
ill a r t f r a i t o nei*c a i r o r i o a D
în u (« 4
^ c s u ri.
N
le ^ a U
O ûac d ir u i
h i g o r r í n l ih n th A .
g u ¿ l í r ( n prciDÍyMzjvllca n a k , la ik*
V(rio gUKliycn p ro b a l¿ a lfe &innloa.
lú c r¡b il¿ a fr.ii q w ì u k - zìi r e h t’ cr
, t r b n , la
n zio . c o r j^ tic
•te«iacj<y'o <k'tnborHii c h if b t^ irrà :
izan g t) <IÌrj. J n c t t r l c « « dcjnl)oriiO
•en te lliilC tiu n d ez u tta ,
<ocic b e r e graviT ’fre q iitrt v U iiatccn
•ffauuctiiar». e u lc 'n iiiiu c o c}i*m. B i
m o v iu iai) fositítitlM vticen <lcl ni*re
« M x i^iiu ac v iM ia tc ia . im ia c io a re ^
^ d n . t a c o n s u c k « re c ]u in : et& b i Ior i o e g im v ro i r a c u i i e u « lim a tc t, b (tt
o v i i vii'io afìeC T e^cn rfìlco iì, la b p ^
Ic a virtù lÌ« !U ii atirfcra?< «?M cxort»*
4cen. N e re ìtzac 4 ilu e la rÌc . tlcvpre^
^ialcG rì<3ilueoac, b a d u n o r c j u z g a ts
lu trio ro eg ujiim
D e v e ii o tu r e m g r a n y a t.\c s tc tc < t. •
O K A C IO A .
• * « C * ^ C f o J n « a , e tà J a u n •»an b«>
'
.g o u M , n t r e o o g u z t ’vae
** s a cera.' ¿ E ia u w nais
bt^arroì ìibri*h^i.
a i i r i i t i c g t ì i k i a .Tlr< b i(re c o ? NS
« lire s c r v i l i i n c h o cUtl p o b « i?,
ta AT d e s p r e c j y i ^ a m b a t ii;»«.,
tè (b i^ u id a n b ;jm i, ta « M te ra
a lrp liirrc n naì^ari }iano jK jtircag o ft, t a ifc * p rc c ly » ^ rrÌT à g o ii a Jercj A i^onla ziiUe?. o rre p ja tic ore,
Jaiim ,« «o ^r t» oo2a}a> f c c r et
r a b , ta o cer e r n i d m f ó . Z u ito*
•c a rn e c c rj< tn a , ju ^ tn a . u S a u ^ u a ;
z ttr .^ n z tiy a (ki»<|uc& u guafiv?i
>T>nleu d e z u g u z t)> a b o J r ln u t cW u ,
p e re ti]m i d a g o c n a ' b e ^ n ir iit^ic
u t< itc m c^czula. A c o rd a z n itc s t u r «
• n tw e rK ^ rü ia z , ta b c tc ^ a z u z u r«
grH fìya^ n e r e b io tta , n ei'e o b ra c
ùr<^ac lAalia. n aJ « 2 b a ld in b a d e rò .
jP ^oU s u l r i d ftzaq u et m iin d u u n 0 « ra b !e oiiel,*>n iieit* L u ru li» . w»re
m ià v ric o rd ìd c . (b g ra c iv d c in d a r 4rc(i c j^ b o iia u io ’ lisdc'tnzT dn tu i'^
• r p c ^ u ty a tiì^.iìkIÌc cjurrtdii iia i ;
9t <U»arula iu U tU u i VÌ»ÌUtCÌa,
Je w s tn iwifncioco
174
d n a s v i»
£ un? (*oi>N»elc>a a p ^ r t a t a
t-a dtfdjíi uñe ^<tbtf9
n a i.
iurra ktsola nere a n im a tnréizat,
Em c««>¡ s í r W o , J a m i a , « u r e '€►•
r i^ iu ia h a r y r u h i'n , e n r u t v i u H a t u
« lii^
a u r r i a n b i 'a r d a u I m d U , la
iii)ir> K la d e a rftp )Íii i b i h f c n . Z u
T a Ite re jA c^nW luftra, z u c c g u iy a z
« ¿ a i^ u k 'u i uHMj, M 4*z:aguiu n iii¡duT^un c r c r itiiu lu a z<)u b año
la jiiu c id u ofioisiu jn ^ o I m i»
hatajo.
é c a v it u l o x
E p tiy n n i/iu n ,
fta
JtMmiidadeare^
4pUn J/uinf^oicoflí tn b t ^ y 't l a »
ü iÜ i bear tlaJm.
J.
Íiií»zteii ^ g u w a ro q u m , en»*
l a u m a ilr a .l a h m ia g arb iv A m fo iiV
« lio to)e«^3l)(*coar«<{um ) k ú itilld ^
Yia7A/.>i, N ¡ fg u iv » te ijm w « r v r i c c n
T).*)K*n«s tr>|>N(líiA gaÍ¿4ot¿l»<ic ^ u a r ^
¿ a (u ;j i/^ n g o
ta e ^ iv a c
g a u a tu iic ^ iic , u
¿ a i ^ o e a aautw
b ì t c n r r t n í th r ú h a .
1^5
» lU fac io cta tic lilir n tu r o á u . t l g u i y a c lib m lc e n b a ia » t u , fa lla g a l «
i ì b i c egrtfigo r c r a , ta c* d v u t c
g u i i o n iorf»*tì
c«Ì<ladorÌc c -
\\a c
ni«hgf>, C. E g m p ^»1 J a u f a •
d W .iiu V ial'*»;
e g u m d e d i­
c a . Z iir c egwiyjN* crtH 'uU i d u a d a la ,
b«*rac g « « rd » na?,ala , la t o r i o o c r o
f>tip m i o coiiM'i %anax5»|ji. lìc r à c Ifl)ianA7»U afici'» g »ii*o g iíH Í je ta tlc, til b»*ar ci^dao a « to rio g 4 j ¿ i w
ID b ìo tre fC 'I iW f f liJ e g u a tij a ro q lW
*«!*<• sc rv ic io a n ÌbÌnÌ< o n » Ì 2- X !Slc
T w c u isic t) d i i u t crt* d i i a n o n a c . 1*
tiiTft g»i»ioroac : PfO&iilrIt7U tVT*
p e ra tn a c a y c n d a n n i , ta n « ig a b e
a n d i b a lc q u in .e lü et «leiastula u n e
o t r a ona< 'g atir, e r e r cfn ih [w n^alu.
P<»taianya o c ra rj^ iiv a « , f* {»asio,
t d o a f io o
sscin b e te a , Z u r e
p a ri eli c b»*ti ct(*T
tc a i, b*U 'f fT o rlcen r e r a , l a s t r r timiU u I c í
ù a ic u € e r a , la * i« r b a r r e iig o ^
Jrxusen imiiacíoco
4 "fi
g a l l e e n d i ' ¿ u , la v ie r â m a i l s
catn^K K O f ç a u c c ta r a z .'^ lk ih frii ( e r a .
(Im u
k is s
c r c , v ^jinL m Icz « r r o -
tc e c o ^ a u u r i c , b a iia t u i i t u r c b u ru im
n n iK lù ' d t ^ p r c c b l u
iia tic o ,
r ( t n ) p r f ^ d i d(oA<ju*‘tU (j l i d '
n o a rg a b t^ o a c t'râ .
£^, dA<pl7i) b
Ix m U ( ^ u r t« ! u < H (iizn ii ( 2 i u t n u l a ( i c
^ a n s : » a j i d t n c e c c r i r u r i t u . lú é o U
t7 i i
iiu v h u
b o u r c rc r e re
gauza
U ric , M ( '^ l i m a i r e r o r i c , < z « i r t -
«
iv (c
C 2 , iiliib a U 'T o r ^ r .
liz < ^
lK*riit>A d a n a i c a n i p i r a , g s iiria sitw
d i i íc, r ^ u i y a «
i c o m , \» <)o-
» f i i i r r r o r k . G u ild I t c q u û u b e fîc e
c g u i f d b e a to g a u z p g n U Ì y a < b d î i e
^ iH ? ) â g o , la g o r r o ta z a ¿ u b u i a u r «
e c ii í ^ i i c j * g o r O T ( x o c< *ifretâ.
E z l í c z a t u l a Cf<rr c r c a » iíih f « ie
l> ()i)n r t z a » , a i a i b c » t c j ^ r o i a i i i , ta
« tu iik o f e
p i* e .'< lu a r.
e g u m . ñ o la
m un<^u
z u re
o iie fa r o
l ^ a u c e u c a i t e g u i l i j a c b a ú o , p eJM
T esiM n imi/acú>c0
1 7f
G m aa b o a r d u ie .
da^
Litt¿a a » (o lie a r bpz¿3l» nr^re i c r TKÍoaa< c z h v la curio&íOufleac , U
so b v rb ija c ^ o v e m a lin í c , iicr«
crptoac, c d o g a u i a eslaU vac ¡a ijiiu i
n a í diluzle» (a Ja u u g o iC M rc ii g » u *
u a l t t u r c n te iid itu , b cre n b u ru *
h-ti. u b e r c n s a h a c io a z ca*o g u c h t
^ u i t e a d u t e b . O n c la c o a r a sc o ta n ,
l>creii s o b e r b i a , ta curío«idddG »
XDOiivo n k c o n tr a egaiii^Q d itft'Ia «
t«<i^acio, ta pccalQ a&cotau p ro r« » .
tcfíu d ir á . B ik iu r iz a n e ilz u J a iin *
goic(>aren ju ic io a c . tu ¡ra ra u i t U
b e r ^ r c n a sc rrc a c . I lz d n a z u J a J a *
U ii^oÍcoar«a c ^ r a r ic « sd u iÍiiü Iu nn j,
CLbada, p cn sa
?.urc pccatuacv
com ba te tiin c r o r í c c r a a , ta co m b a t
<>bra o n c g u i n
u tc ¡ d ezu ii.
2
u
o
c
b
e
rc
n
d
cv
u
o
to
a lil)rue(>>a
B;if
b a c a rric e r a m a tc n ilixte, biH»te ba«
tz u r c rm a g \i'j(;la n . b c» te b if iu c «
W r i s , caiQ¿'Oco áteüalci t a ú ^ u r t ”
1 78
Tesusen ímiíacioffi
to n . B a lz u c c a b o a n W a u r a l r .
fi a liio lr is n ^ c K i . B a ù im !n.*su
a w o l'n tc m ìitn f'iitiie srg iiiru ac> ta
a f f i n i g n r b ì l u a r O r u c o gnoM©
b rìi
diluilon'"«*,
Rí’’*'
toA ì t i r r c f o fjau M c « i l t v f c n <IÌtiiatf» , g o rp u f¿ a iv n ncre6ÌHo<ìe , cilo
^U 'ìfcoco p r c i i i i r t d u c n a i, ¡tenar*q u i II s«*rvitccnilietp. O o c b c o a c scftXìtcctt d u i e , («piritu aro iQ e g u ija «
dTftdTi c c r i l z « g o i t c ti d u e o , bada
ra c u s it« d ie lu n tir o
d esprfrd a i f c i i , ta Gn*4icoac aatalT M i; n tu n d u a a c a M rk ' » p g u l t r n , f;i c g c n . ta
^ a u g u z tiy e ta n C c r u a ilc s c a u c o .
5 C A P IT U L O A .
Jmin^fucooren aiiiortuarfn egiiil9
aùra^fvriyaren gafiian.
C
B e d e V a K e n rn lfiil, O ? -
r u r o A ‘<a, o<ne J o s « C nV to
-
-
J « im a m i A ita , C H g a iif n i
p o b re
m c U a a M’i»*daiu
2 « ;;-,
E«»*m
ik »
t i g a n e n lihruha^
17d
m í Í2áii <)c£ii. ¡O njU eriror()k>n
Ar(:i , c o n s u rlo
Jaun-*
goiroa! L M ^u trraf' c m a tc n cUiquí*
i>uí, ('c rg a tic ?,ure co n su e lo rH ' b a u iu ri'c i »<ler<‘iiia , n o íz l^ il a l*K r»lc«i n M u n ronícu<k*orrc< jüÍn.
B u ie V ^ tc ru t a ^ io r ü k s l c p u a n ttu l
U 'ií i u r e Scrriv Iw carrarcíjnT T i, ta
h»piri>ii S a iilu a rc t^ u k i, fo n so L ilzaÍím b e ra d ñ i» re < ju ¡ií o r» n , U b c t i
^ J a u n , c ta J a u n ^ k x ) » . ni^r«
« a n tu a , a u n e r c bioic<?ra
*t<UT) e z q u e r o , p o z Ju c o d íf a ite r^
ír r a i g u tliy a c - Z u c c rn o e r e g l o <a b io iz ^ re n ilc g r íy a , s u u p r«
e p e r a a z a , t a n e r e Ia g u n t7 a lle a p c •^*co c ^ n i a n . B n n a f í r g a t í c o r a i i v
d¡c z u r c a in a r io a a a rg a la n a g fx ’O,
p e ríe c rio gabi* y i r i u l u Q , o r r c -
§ iM c t x i g a u d í c i a d a r i c t c o , f n c o u p re n iiv a d « t l ; T^síta u a*
lin d a at»car>iR, ta oracutA i n a -
d o c tr m a u u lu a q u iii..
LU v«
n<f
7€.itisen ¡m íiaeí»^
nn&axu p s í o g a íz to e U tk , f.i
biüA zazu h o 3 r ez d i r a o aÍK Ío g u a liy e ta h r , b A r r r n d k o s a tu a , la otnlo'
g a r b itu a naizain , %u a m a tc e r o ego*
g u iy a , (> ad e c itc c ro se R d o a ,ta ¡raoté*
c o r r á u c o rra eguÍT i lia d ¡TV J . A cuorío a g a u z a m id ija d a , g u z t i r o co
am U ya da» c e o a c b a c n rric a»(DT>a
d a n j^uzliya arifía c g u itc n d u , t»
b o rd iu a ^ t d a n g n z tíy a b c r d in
f r i t r e n d o ; r« rg a (Íc c a r g a dmjd»*
r ic g a b e e r a m a t e n d u , l a m ina«
edo
g<irn)t£a d a n g v z tíy a g o « *
tfg u ite n d u . N e re ¿ m c r i o n o lr k i«
g a o ^ a a n d ÍT a c , l a jie rfe rc iü g u « -'
y ag o c o a c ^ g u ítc r a b c tí r n iig d ítr e a
d u . A n io rio a c b e lí g o r o n z joao
iia i d u , la c z d u g a u z a e c e r ttsr^
q u i n g u c ld ilu a iz a n iiaí. AmoríoaVi^
lib r e a , \¡t m u n d u c o afkcio g u z t i « ^
la iic g n r b it u a izan n a i d u , b d f^
r e o g o vista e rn g o tc i n d a q u i o o r
■ t t u i i u c o e o n v tiiú c u c U ru i b á te la *
ferntkko titruta.
f k e m b a ra z a iu a iz» n tr. dc<i¡n,
•ncq a e r e n Ite te g a tic e r o r í c i Jc^lin.
Ki2 dA atDOrioa ibauo g a u i a go&oaf o r i c , i n d a n u a g o r i c , a liv ia g o ric ,
ta b a la g o n c , a iie g u in a g o rlc ,
^orie, ta o b e ric C e n ia n , (a l ü r r i a n \
cer^kik air>orioa Ja u n g o ic o n g n n '«
die ja jo z a n . ta c c tn c r c J a u n g o i CM^an ezbftda b e s ie g a n d e sc a n ts*
¿itcque. A o ia ic e n <lu«;uar eg;dtceii
á u , c o rritc c ii »\i, ta aleg raict^ird a»
librea d a, t a ea i l u iilo r r era^<»ztea.
Ijo x fija c m a ie n d u ^u zfiv A g atiQ
gU A iija d a g u z tiv o ta n , c c rg a tio
^ ^ u z iiT c u o iie a u , ta oi) g u ¿ iÍT a
^ ra g A lid ie j a jo ic c n d u n Jaungoi-«
^ g n i i d M c a n sa tc c n d u . E z d a
‘J w y e ta ra b e g u tra ic c n , c^.bada d o a Ji M B aiea d u e n a g u ita g;auza g u z g a n ia ii b iu r ic e ii d a . £ s d a q u i
tO M rluac a se o ta n m o d u r t c , ezb ad a
CQoda gu«tij(M i g a fi 5utut«:eii d a.
^ ^ ^ r i o a c e a d u 4 :a ig a r ic n e o u ic ^ t^
ì 82
Jfsusfn
«z <1u ne<]iiea e c c r ta n iru(juiYcflü|4
e g iiin ilc /.itjm e n iia n o e r e gnevago*
d c sc a tc e n d u . E r iìÌ e g u itia c c a d u
a lc e ra ic « ;n , c e rg a lic ^ 7 .* Ìy a a^ìu1 ^ 0 iiid a r r a b e d i i d a , U cguU ia
l ib r e d u e la ir u r ìtc e ii z a jo . G u z Ih
r a c o b a d a d a o n a «iinorio^, la c u n ^
plùcf^n, ta e x u lte n d i ( u asco g;A ua,
c4Tiai¿n a m o r ío r ic e s d u e ñ a , a m g a l d u r i e , ea> r e^Q<n g ^ b a
^ u c ld llc c n d a . A trw rb aí^ e^uitei»
d u h e la , t a ló d a g o e la e r e , e^iia
d a g o , n e c a iiia g a t k e re , ez d a iie fìafcen, lu irre n e u
ere*
ez du e s lu t^ tn i, In h lu rtu ag alH :» c id u b e r e pa^jut^a g :iltc e n , czbada
l u a r e n g a r r a , la a r g u ì v ic i b a t
b e i a b g o r o n z jo a te n d a , ta c u id ad o g a b e ig a r o te e n d a. Anj<')iceti
b ild ii) b a d u ¡ítocc, e n to n d itu c o d u
Cer e s a ie n d u y n voz o n e r , D*'J
a o d i y a d a J^u n g o ico -'ireii belarríe*
I t i t a n io ^ a re n a i^ c to a u t u b a b e ra ,
hìgnrren tihruha.
183
«M íen c lu c n a : a e r e J n u iig in c o a ,
n e re aiTMívioa,
g u z íiy a n c re a ,
i¡t n i g u z tiy a ttir « a .
C. A ci n iu iu » Jau n a, an n r io a a , ira é l dc&^Han iiío -
fccco l u r r e t í g o a b o a re q n in
^ iistatcG i), CCÙ g o ¿o a d a n
«ntatcia, la a c n o rto sti u r l u k iu , (3 igiU iri cg’u ilia . I r a <{»\ na7x*) a m o n o a c b a r r e n e o
S ilbaren , la o r i’<*lia» a r r i lu i’íc c j^ n a r tf n p o d e r io x ,
n e r e i^añ jo 3 t^ n u a ra la . C^Q '
ta d t'iailal.i titc .'»xmrlovircn
C4nia, p r r a i <li¿a2urata g o ­
ra , n e r e a u id iih a , acabft
W d i t u r e « la ljsn M n n e re
* n i m a , a n )o rto z p<»tun*c.
A tn a
n o r a u b ^ tío
ta cz n a d illa n e r;tu
^ro z iig a lic ca. b « d a bcstein
auiacu, ta z u e g u í j a t a ín a tciu i » a itu s te o g u z t i ja c e r e
T8I
ytsustfi ^irnta^ot9
ru ^ i» n , zQ g an d ic d a to r r e o « r D o n Ä
r c n lego^aic d g u in tc c n <lu«fn bceala*
/ . A m o rio a Ticiya, lo !« g « h e a , e r rucark>t«oa, g u s to s o a , la a lc ^ re ä da«
aen d o a, » u friiu a , Icyala, p r u d e n t it ,
t a b io is a n d ic o a , e s d u ^
b c re
b u r u b a b illa tc c u , c e r g a tic , n o n
b illa lc c n d a e n b ic o itia c b c r e bu«
r u b a , a n a m o rio tic e r o r ie c n d a . A o jo r io a , o n d o b c g i u r a t u a , b u m i i l a , Lo su c c n ft d a , ex d e lk a d u a »
t a c r r e g a l a t u a , l a g a u i a x o ro e ia n
e m p lc a lc e n d a n a , J a n , e r a n ia a
te m p la tu a , e d o b e a r d a n m o J u '
c o a , c a ^ tu a , e d o g a r b iy a , ir a u *
c o r r a , s o s e g a liia , l a « m i d a g u z tW c ta n m o riitic a lu a . A u io rio a h u «
n iU la .ta o b e d ic n tia d a b e r c a g u in »
l a r i a i , b e re i¿ a t d c a p re c ia tu a
u
fecer e ia , J a u n g o ic o a r c n ita i dcTOt o a , ta eaquex o n e c o a , co n fia o a a ,
\n e sp e ra n z a b c ti a r g a n d u e la , b o T a rc u c o n ^ o e lo g a b c d a g o c u ia a
hngftrrín
\
e r e , íWg/kNc fíc n a ric g -ib c c íd a
a m ^ rio a n T Íeíiceo, ü i w ^ f i {^aoz.*i
(>j«dccÍicMcs la aúKiQtianHV v o ro n <1aten egf>tc< o, pre»>l et d;»gr>en4r,
n s t f ^ í J a u n g o k i u r e n nm a>
>£dllU dcitci« . P r c c U o d a a m a ic o a
(Írcd ac g a u u g o ^ r , la M iiiiií
g iu t i j ^ c aiD A trcn <liiciujgatic g Q ^
i o » a r t r i a , ta c s á u . g u e r U lc e n zay Cucan u<;<]ueacgaác, a i ^ a n d i c a {)Jria:u b c a r.
6 G \P IT ü L O A .
Egui^'atco amantiaren prueharen
^atÍM n.
í O r í s t a u x»cre m a íle » , e f e e t a
^raim lic a m a n te W i^ io a , t a p r il­
l i l a . C . ¿ t e r í p i t i e , J a u n n i‘ / .
, ^''Pgac íc g u c rta l « e n míz<]ijí i¿ u /j
^•^liOía p U f* b a lfig ílic w , h á
<^nliQcn , n e r e ì r t w C ì o » g a u r e latic g u c ld itc c i it c r a , u dcMO c^ut
I
yesu.^eh Hnkaci'oeo
^ rx liy a rc q u in ¿ jitU k e n d ozn
9 u d o a . A m a n te ^eu ìlo ar i u o i e irau«
te ii ilu tenlu cio etA n , ta ea Óm; si*
D Ìsm cnic cm aieA c iM v a re n e o a *
i e j u malicicfe»0 9 t. . P ^ ^ u e , ta tr»«
I tn ju rìc c z d a n ia n , Jam »g;i)Ìroar « 0
^ Q ito c o a d a i) li«xala, ) » i i I>ear d u
e r e th ^ ju c t a triili^ ju c o d e o ib o ra n .
A m a n te p n u le iite a c » d u aimbe&t^
b e g u i n t c c n b e r a a tM ic e n d a « n a rc a
d o a ja , ao\à e m a to n ilu e n a re u aOio^
rie » . G u c ja g o l>eguiraicei» d ìo v ìh
r o n d a tia r i ^ a u z s r i b«no, ta a o ja tre n
4 u « n a b a n o g ;u c h i} 'a ^ o . cloaj
fsc ectim a< cea d i t u . A m :in tc ncib W
ezila d o a y a n d o d o a n sa ic c n ,
tu ^ a n d o a y ^ u ttlv c ik g^iV. L i d a ^
O rrcg d tic e r e g;uxtiy<r j^ n ld u a , n>*
c e n o q u ic rt beceri o n d o noìiÌJB>*
o i g a l i c , ta note ^ n t i u c g a t ì e jus**
^ a t r e n e* I t ^ e z u e r e turt*. barrciK **
r«o»&boit se n tite c i) d e z a n afecto
<4
a l r e g u i a u r a , prc^enti^co gra**
’hugitrrnn lih r u ^.
Ií f
o b r a <h , ta C « ru c o c o a «
su t'lu ^c c e r d i r ^ n . aM e n u rrn tíc
ecrlv iit c^ ip c rin ie o U lc ia :
rziU
coQ suelo o r r c ia n
f ia u ir íc
«gOD b e a r . c o rg a tic a iu la ^ te r jo a tc ii cl¿,
e lo r lc e n d a n . P e li» aaiza z u r c b a r r c u g o m u g u ím c n tu
gaU lO dk c o n tr a , U « le a h ru a re n to iv
ta c iu a c d c s p re c ia tc ia v ir ln te ^u x tlz
itn ilíy a , U m e p p c ítu i'n lu auiK ca
g a u z a d a. K fw tlc re la lia d a f ro c c íí
g n g o ra rio m o d u g a tic b u ré a la a s a ld a l u , ex d e sa z u U K ^tvre lia rr^ n g o
soM ^uii g riltlü, G u ar« l.i7 :u n p r o ­
p o s ito ^ n d o ^ i . la J a i i Q ^ c o a g a r
n a c o b io iz g a rb iy a . K¿<U e r e eiv*
g a f iio a , U tlz u c ta n J a x in ^ o íc o u re u
a m o rio s n s u cg u ín i« ' I v x a ia , U
Ix^&liet^u b io U u reii leu ^g o co cccc
C£i|uerti‘ia ra b iu r lu u g a lic . ccrgQ tic,
o rre )a c ó g a u /a c g o g o 'irc n c o n (ra
e g u ilc n la y e o b il« ri¡;iii, in i K / t l u
« g u itc u d a , i'A c z g a ld u . J y c |u iu < a ia
X
Ü
i s s
'J r s u s t n i i t n i n c h ^
Ce <ica b r u a r a n >1cgu* o
lya daU«
2 o rf
cm erac© d e s « » p ra g t» -
t|j». ra ohr.*? aan^u guziiyetàtîô S'*
p :irt» fn Ä , n o h i i i m t i Sanniac>KH»ratc c t ic , npT 0 jia sio a c5nsjd<*rair<tic,
j>pcalo<i!i OToipeti j>rove<*íiiígíi'TÍí^r',’ m r c b k u w r i c o n lu cgnUvti*^
la TÎMitiKiB a u m * ra lc e c o p ro |K ‘siiö
firm w iîf, Ecaric<*ft d i¿ q u ii¿ u g o g o n
pen sacR eü tii ^ m io a c « ?>o g o g o a n jcrfceco, fa u u ti^ c c » ; o ta c îo ,
ta hcìo s i n tu l i o a j i i r t a ®óii¿3f>.
P e n a m id ty a e m a lo n d i o ro»f»*sio
h<iroilÌ»c » t4 a11)àkliiì L s lu q u r ,
c o iu u n io lic e r e a]^art.itu t'o c i m i t i
ijoC, 1*^ (Jjcw azob sm i:.{ u , t a € « s o n c <*jçuin, eiï* ari» icçco b s o a c
SAixrtan x u r i Í|>¡riidg3lic. O f o o n ip o o d ftd illa , g;au¿a ga»rt<>«» ta ci^
(jtiiß ü r s u r e h t i r ü r » «çfc?t<x»n d i tu c iú ffu . E w y o r u : T-'a « p ^ » i a o qi¿iñ a , lo ts a ia a r ? , m ifot'obtva .
o ír Í o c iq u iíía a is
o n '^ ^ c u
iru^ftrr/iri Tütm M .
fÍ^uÍ(K)Uflrt^ac n e n ? b u r u vt « “a r i t u i d ii o c . A r r tr ia r i !"•">>«
*
ar I*—
ui^anu*c, g u c 2 m i i , i a c f ii' y * tiiv .
lu j s líT o
nmthr
ic a Iu a , t e í W
ú » g o i c n i^ a n l « l e w
le ric ; «'zbad.i Jc!^u{> iw rc ,
'
ífUJü fgO Jigo <k*c , g n c r r i n
iíidarsQ a h ea a U , ta i b i z a U uic, ta c e r f c u m « id a q u í1
.
fgOiigO « iz : 4lJ)>ag<>
d iat fll, t a <fv< e íí pc»n
^ ¡ t u , Ire gtt*»o» e g ü i n h'íag o i&eiUic, U l o u t u i u
^X'i, i s d i a i ^ u e y a g o ca&oríc
« g o in g o , g u e j a g p . l a g u e yago- te n ia trc i» a r í b ay a*
K ^azu g ü e r o í u r « a r Ja u n a da nert
ía nere si¿vacii>a, n. rtn
^tlur izífngo najtf' AVr«
^*>Híra
fgera'tooo Jaiictn
^u M
bnJira
e n , ezd a
n*f4 hioiio^ JaiM
rü(B>9 ^ j» ,
a»T«*
tan ••
in O
n a
J a
J e < iis e n
n r fe
tn u fo r te te n
l > t ^ u * ‘f z / $ H e a , I n
n fv i
ft ienlot'ta.
M>IiJa<itt
o m r lv 'z n ) j. tu tKm.h;)}! 7 o r c Jir^;ili;iM tuag»M c c r o r ir c o t»C4;rÄ c re
a rlu c U ^ u
i*'ei,‘) ^ o r o i n i^nrrac Itafk) e r c
^ ra i i j A g u cy » g o r e n c o itB a n ta re q u in ,
4a al«)c c g n iz u cuUi:xk) a i^ d lja *
iv< juin T a n a ^ lo riy a , la so b e rb iy a «
I h' t <)it**iigfllic
etic^.'^iinlii^c
<]ira . ia a& rofan a k k al>
ili^au e n u erreiinKJi'iM i
i ,: k u l a ^ n i » i i e r o r tc e n d ira . A b » » u i^ a t, tu b e i k o b o m ild s iW a c o
4»ervilu b e a r r l i t a t i i r i , b c ro n hu^
f i i b a s jv k k > g o b p pro& u m itreii d i>
l e n bobcrJMCH c^^>^tcc oi^cc.
7 C ^ P iT ü L O A .
Jaungoicoartn graciya h t^
m ildade^etjyin gor de bear d<in.
J.
m a iie a , p r o v tc h u g a r «
191
t i r a t a , tfi sC("UTX>ng«>a (U z ii r c u a i
ir u g n r r e n ìtb n A n .
d e w ì o c o |ifraiÌTi» e s f o ta tc ia , e»
o frc ^ a lic ari'cKf.ia « sta is o o o r r ^ n
| ’;<niaa ¡fi e g u ítín , \ti ex^T.ure itu ru h a u.sro « s lim a tc b , czb*<]a gnt:*
)*agft t u r e b u ru i> a d p c p rc c v itc ls ,
ia mer^fci ez « h ien ñ rí
i>eu l a b i M u r i u i t h . K « ib fMictn« !..fir
b ailo g o e v ^ g o ÌMOtza ip ì m h o ir .
« e rg a tic U b fe rr^ g o a U a cK j-'ai.r
w jn ir a r f o r i, G rarÌyai'e< jiiìii ..u u lc u
¿G in b o ran peti4dza?:u, c a i
b ica, tir p o h re a ìx atc» « e r d ii, gra*
ciya gabfì z a a d c m a n . K id a ^ o v i­
c i t u c^^piritualero a tz r r e r a tr c a coti*
¿uoioco ^ r a c iy a i z a i c a a , c tb a J u
Ar?n fa lta h u m ild a d ia r e q u iu , z u r t
b u r u b a r c n d e 6 p re c io a r« t|u Ì{ i, ta
|4C lanciare< |U in s u T iiU 'e a n , alaco
»Düduan ece o r d u a n o ra o io a , tft
co& ium bratcfìn d > tiizu n l>e>te o b r a
ò ita c u (('ifc c n ^ .¿ d iiu z u la , e ¿ h .id a
aU ezLui, ta c n tc u d iic e A d($£uu o n *
Jésusm imìfticwc9
KDgaii d ^ n a
e ^ in
<tc:utftul». K ia »enlU een di*zun a n i '
iiM co l c ^ r t a » u » , e<lo
et2<ijU ^(Jj i;iF c l)iirJi)wi2i j ^ t t i r o
(ì< ^ u id ^ tii , t ^ g a U e a i t o d i r ^
o n d o m d i ^ g u i r t e v à a iì , b o rc iia
p ü c ú 'n r ia g ú k rc R d u ie tid c , la p 4 ^ u ik 'v ii J ir a n a c . P o n ^ itu Jic a r do*
Zìi. ex<UgocU b e li p e rs o n a r e n e s «uiiùi» Iic rc T id e a , c*ifA9<U J ;m iìgoico arei^a ^
ccD(^ikr U rn u ^ o la v
( d a , b e r à c go& tu:;dtii3Q Ìau , u
c e m b a t iiai d u c o , la ( « n i
dÌ<Mi, Ite ra rÌ g u $ la te e n r£ > o u b e u U , t u «« guoTagxx- A j c a \*TV^
d « i)f ia giibecDc dftspciwrrcTi g rftiiT *
« a b m o tiv o iie r e u b u riu b a c
A iu z ic n . te r g a tic ^ u i t i dlicex**
4 c q u ic n bafk» g u ^ ^ a g o , c g u in na*
'jiuin s u t e u , U freii «c«>r cz ’a cans>k*
d e r a tii g s b e , c s b a d a , s rra z o ja re A
juicM w b a iio g u e y a g o , lie re o b io tc c c 9 dc««oa Mfguifruaa. £ u c c r g v
'trugnrren lí^ruho.
tic J a u n ^ o ic o a r gu& lo z u c u bafío
g:iuza S ííd ijííg o a c i*^iiilia pr«su-*
m ilu íiiU u í. o rrc g ^ iio f^ram í» kstei*
g a ld u H Jtcu. P o b i r a r . la «U'sprcc ija g M T Íja c i'^ u iíiíc g u r W ilu a ? a u . C ieiurafio co g a u c t ia r a s o l* r h'iHx ig o li r a n s c ; o r r c U b u m i l b tu ric , U |M )U e lu ric 5ca*i de*a4cn,
e& b*>rt!a i m k i r r i a n , e tb a d a » e n s
g ra r iv a n roi)f»fi*eo.
Ja u n g o ic o a rc ii b ervicioan o raía*
¿ic bcrri)««*, la
ga-
ht-rtc <1ira 1134;, m a?. c n íjo ñ « * » , i*
p a liiu d i(c2 /^u c, pt-rsoiia p ru Jc n -*
íii*n coiiM‘ja ¿ gol«criiairene7.l)ad¡»a.
E » | híj iíi»‘i»ialu'ri Mil i.«tu b.if)o, !»<*•
^ c a rn U ¡)a g u c v a g o &^gt¿Í(u n a l
d u U 'irn c , g a íi ij n * irlrliíC O
p e lig ro
a n ,li v a íi ¡ a r i r e u « lira . B e r i 'i i b u r u -
Iwc jatjü iíilM íía l <lauca?,{|t;if45iiac,
g u cL íln n .s u fri/fe iK lu fe ú & l tg a n d ic
g in c n ta lu a c
h :itia .
i u íu iU L d c a r e g u m ,
i
5
U
()b<! d a
^94
yèsusen imìf't'‘iocù
g u r ln ja i^ u in , «o*
t c r b i a r t ^ '^ i n
hriHO, OU? d»;itì
g u r liì i t i t i . &olv'rbÌa'< b e te u ì t t a *
c a n a . a s r o um ì ti'u'm. P n id c n c ir *
g iir h i d u a l ' ^ i p r a g iiz tiy a
en-»
ire ^ fitc e iì rlaiw c. a n lm a c o
pobrcz»K , la J ^ u ti^ n ic o a rc n faiUlur
g a r b ija x a iliirÌc , bad.i o a r la c o bil*
a u r r a d u m » . e iiia ii x a to ti ^ r a c iy a
g;<Iina, b e li b ild u r d a . E i d u e r e
t h ì t o n d o e g u i t e n , n c q iirc r» , la
p p n a c o dffiBÌ>oryn esjw T^-u/.irea
fu Ita r i b e a r bin'ìo g u c v a g o K t u
e o ia lc n d io iiac, ìh b»>ar b a iio r o n ­
fi» iiiA
g ucl Ily a ^ o re q u irt
d ì f;a tic
j» n w ic* ?rt d u c n a c . A » m n aro ^ q iic ro d e n ilw r a n i<»guniei?ui r g o n
n a i « lu e n a , g u o m c o ib 'n d io raQ
a s o o iin a n im o ^ u c b ù o .i , ta b d « lu tiiv a d a. B l i d i a b a c i-u o iu i boli
t a cn*r
m n ; ostiTiia-
c%n
f»kifi
IrA iiton , la 2ur<* c h iu rli« »
p j 'i c i i c i a r ^ u t o g o T craatccu» «tC f
iru g sn tn íibruhft.
ííí8
^ ? > ( p e c r r a i p cU g itw n , »a p ecaíuai*
e ro r)c o . G i c u r ju o n a d a ; p e n ^
dez.izuU d cv o cío co g ra c ía re q u ÍQ
u iiJ c n ía n » c c r ixatigo d a n g r a r i ; «
o r í fa lld tc o u d a n ia u .
g in ri^A
c r i la lla lc ta n , p e n sazh7,1 1 , b í u r t u
dilcc¡ncia lie r r is o r í b c r a , fcna«
k iirc ah í> o ra ro , ta n e r e h o n r a r a c »
pivsca b alo c o q u c o d u d ^ u t . P r a ^
v o c h u g a r r ija g o a d a a&co(an o r r c ^
la r o |)riiel>a, g a u z a gu&itTAC t u r o
g;ti^iora íaarta
e c rg n H c , c t*
d i r a ji>erci'ÍnH n)luar
icus«
te ,
a i)¡m aco c o n d u e lo a¿co
i¿» > elir, chV) H ú m iu r e ta i) |aquirv*
tsiia ita tH Íc , 0^0 « n iiile o a ltu a ^
goan
U a n ^ g a tlf, e z o iic la c o
g a u s a c ^ r k ; czha<la g m n tu r o
jr tic a pcr.son»ri jn«’i*e<'ÍaJoii>uac,
t g u Í ? 9 z io liu m iid a d e a » r ¡ ( n e n ia f i i a , l a Ja u D g o ic o n rc n aa^urtoE
l>rlCA b a ld 'o l> ada; b e li Jau n g o v *
c o a re i) h # n r a iM c a rric bÍl]4(ccB
Í 0 5
y e s u u ñ $mi/a£Ìócà
I n d ù , ra b e& lien^andic n re K onr#«
t u a iV illa b 4 ii(), ile sp iT c ia lu H , u
Im m illa lu a ì u i U n a y a ^ o b a d o .
8 C A P IT U L O
9au7tff(ìic<ytrtn b«guiyefan bere bit"
ruba ece^ tcian it ui^uilciartn
gaìUan.
ir. 1}?, c g u in g o d io l n e f i J n u n a n
Q SÌuTi ¿K *uU , a u t u lu m ie vre.
^ r e b u r u b a gu&yagotz.'t! Ik^lditi
1 > ad au eat, o r r a , J a u n a » &u n e r e
c o n tr a u u d e ; la u c r c p c c a lu a c
<guiya& co te&liojoirtoa f lD?l^<!n d u *
l e , u et’m rocèira c ^ u i n d 0^.111 u c t.
B *m i n c r a i i de»jKV<*Mireu liaU Sn
la c c c r cccra b tu r lc c n ba^
)ia ¡£ , U u r r e b u r u b a ¿ b a le r e t-.zlitiM rio ru 'e z b a d trl, ta n a iia u b«*za]a
a a t$ b iu i'tc c n b a n a iz . z u r e ^ r u r l yac la^ueiH u ro d i i , i u r c a rg u iy a
n e re ¿ ío iz a r i a ld t:ra iu a > u y o , u
ìru gan m iíbrulxt,
SO f
ts(im 9cñ>ríc c h iq u ie n a o re n e r«
cccT«>(íau ¡loco d a . fa b*‘l k o g a U
d u r o d a, A u a g u e r lu c o n a z u d c n u iiin . c c r iin iz a tj, c c r iz^ii iiiiw
tiAM, ta c c rtu rd e t o m i i a u n ,
gM ic e c c r c i n a íi, ta c» nc^juieu.
^(*rc b u r u b a r í u t c í j a b a U íit h a Qdiz, o rj'4 , g u z iiy a c r e r e ¿ a , ta
lu is e riy a ; Itaiia b n iU u zuc
rale«*!!
. i>t'rc»{a
<on3o
f l u i t e t i n a 12, ta ('o u » u elo Í>crrÍyas
J>*tclccn n a ¡2. E ’u g u t h z a r r i ico«
coa d a 11) n e r e aA tunrusD iia« lx«ti
lurrcvA ei aiu;<na Dai¿;iDa» ttjg :nj(IÍe
lia t b a tíu n ja ^ ia , la úii&<*rirord iya
dfi a(iili^are<jiu(j z u g a itilir tr ro c í«
b ilu a nA¡9’.'>U. Z iirc an to H o ac o^<kÍt(‘fk c)ii a u , z u r c ^racÍyarc<|<iÍA
a u r r c r a lc e ii iazi]u id iila, la
p ro n i i Je la n x K to rrtU en ih i¿ k l i p en iid iio ra frc e r « g u a r J a t r c a
u » z u t;i, ta e g iiíy a e s a tc r o . c c Íq
c u u u ia
g a itc c ü c
lib ra tc c u
1 98
y/susen imiraeìot9
s u b , f s m b u r u b a gni?u}uí anw >
tiiAk batia g a lrlu u ln tz íin , tn zu
b a c a r r ic M llrih m , t» g rirh iro am a*
t u a z . iic r e b u r i i b t . (a &u lo ^ « r a
o i t i i c n , la am o rio T ir
rre r
« r o n biíiiH u u ú ifa ? in .'< ^ ^ a tlc , zuC|
{ ó ^ t r i f i s al>4‘gitiÚA ! TiK itH*rcCi
búiu»
ta cs[)»T«tc*evó. **
♦SfaCCrrn alreU U rp n o a iL lit liutto
R»ie*ag<» ••g rin «lir.tzii. B«l»'»rf*r»a
jín rt «.•liím 'fe , u f r c Jfttm p i'u oa «
c e rg .li ir u í r í»ai«Tf* g itt's o n Íc íjic txt'i e ib .n J i t e re , y.iire p n ^ l u q u e r i ,
ta TíoierTÍ
o iilas\;iJíir c ^ d ír a
in o iz g u t'liÜ fc m ,
gas7,(<xx>a¡
« r e , ta z iig a n d íc 9|>nrl<*)luAc d o a 'd o n a i e r e ond<» e^'uit(*n. B i u r g ai*
iM izH z u g a ita , <^(|U rr on**cft.>f, fiu n > U k f, ta deíf)l<>ac i/a n g a ítc r e n ,
b a d ^ T.XÌ
g u r c OM j^una, v ír^
t u t e a , ta iu d a rra .
ír u ffa r r e n h lm it e i.
Ití^
9 O A P IT U L Ü A ,
G a u t n ^ u t i i 'y a c
g u zliy m
J a u n g o ic M g a n O f
o s í f u t n f i ñ a J a n h t ío ifi
lu c e n Ju
b e a r J ifu f^ t J a .
/ . C o n s t a n m a íte a , n íc iz a n l> ^ r
del £ u re fiú íc atiHÍYi‘i)a , ta dt<}t7c»
tiecoa. »ori o u cco a ¡z a lla , <*guija>
des«3lcen
b a d c iU
li» lc n c ío <nifr*
tju ín g a rb ifiJíy í d a t u r t cIch *«»,
(O re b u m ív ig a a a » l a < r ia tu r c t:ir a
>x'<iian
ciiacu rfo a. ( « r g a t o n b u ru b a
b ilin trc n l>dd«zu , Ih'rcAla c iig a o
&t*galdu, la dcvíírk»raco Ic g o rtc c u
re ra , Níg?»na b n tla g u z i ij a c p riti*
ríj>a{qiií c h u :^ n f r < U u , n T g a lic , iti
n aiz f^nrliyac c i i ^ n n ílu c n a . Pií»
tios g a v r-^ n n f^atíad
lidie
Trlonu?!» l>.'/a1a ,
gu zlÍT o i líc ís it ín
t a jc iu ,
gJmiw
1«
op-
ti*gai)r xii^fina bcr»Hi i n ’r r i r a h e zala c h u s s iü d ii hi^r d íra .
f a u d k cliii^uíyac, t& atiUk^ac, po«
Seo
Sesusen tmiiacìoef
b re û c » Id âl>trrnt\<ir í i u r n Ticìtìc
ui* v ú iTa a r lf v u « Ju ie , 0
n ir ¡ g(ig 0 2 . la voj'OiKiaíf?, >v rv iu v n
g ra c id a g r a n y a ^ a t î r ar4 u io < iu fe . B :u ja i i i u a i cnrii|>ora
g lo r ia lu itaí lin c ila , e d o r r ia iiir e o
aiAOiioven U ifia u , ^ad a rj^uiyaa^Ü
couftuttKiiin *'g«*»ngo, **idii <*i*e b»ot f í x o :>o*i*|¿tH>rc«jinn,
anroUtil g;:)l«1uro i l u . {a fx'ti^liK o
£ ?, illr^ki
^.u telm ru L w i i
octic 4>^oicÍ {x>ar. e^.la c rc
b<»ii vii’lu te r c it }kal , ^ b ^ d a c ii* ^
jo ¿ u
guzJiyu J<*)vn|;uir(>âi i . c e S i
« z d u e c c r pcrw>ii.w, M r ^u»**
tí)'a eiii.iu n u c í ) , iiíc g iiz tiv a lUC
jrih|ijÍirÍA n a i di*(, tj)
clifi «¿o^cKÍc pM'Atrcn d i h i i . Au
e ^ j 1J1 críiJ.r (ji;m igue*
* ^ > 0 vaiiagJiiriyari. Lcá^<ru'i*u
< x T u ro g r a c i) « , ía f^uí»jiar<i a u x ^
riiia, psda b a le re ÌiivÌ«^ÌarÌc i¿^ngOk
I m oI cccû
« * iu ta & u a iìc »
U
;iiu o r ít
irw ^ ífrrírt hbrìj^m.
íO 4
p p o p lo n c c r« ta . O r g a l i r J a u n g n ic o a rc n am o rio jic g i u l í r;»«* v en i& utea d i l u , ta a n ia ia r c n
gur.<í\u?t
d ilu , G a u i^ í
bcor
IxjguirAic«*!! L o d io iu ,
nÍ^;?tn l u ^ r r i c g oM kuco <p r a , U
c&^<er;»iufo dexu, ccr|¿B lk c u la Íó o r
oiiic, ezliad a Jim xigoicoa b a c H rrk ,
(•".n a ({;«u
ta
g u z i ¡v i*a g a ñ la Q u la b a tu ,
b o ie io ü tu Learda«
1Q C A P IT U L O A .
^ u n j e t a ñ ts p r e d ttíu la J a u n g o ic o a
s w i U i a ¿ a u t ía u l o i ^ i ù ì i a U u la .
C. I j o r r i * « raíx i ilx e g u ú ig o d p f ,
J a u i u f la ex n a iz Ì^m IIh*
E s s iig o J e t n e r e J ^ a m , ta J » u iig o ífo a re * t, la
u t r e E it **g uen*ii b e ta m i'ia n , ¡ O c e u a u riiy a
O au J a u n a , z u r e b ild u rrcco fu J¿¿i(
g o rd e s dau cft^u i) g o u ir a r im a r c a
aactf ¡U lta !
a o a U j :u zaitu«>
50^
J e s u s t n im ila c iw t*
Ic w iU a t
fo p
c e ra ?
¿ ( ^ r , b io í *
g n ? iÌ C Ì r s e i v í l c y n M i u j z t r n c n i i a t ?
l i c ñ i pA íiiicíitc< nu*na fin c h u la g n b c ,
• m i l r e t í 2 i ¡ í n / t o n » í •»m tfcti <lH*¿un
» » irv
c c m l C T i ij J í'c w o
|* (M o ia su n 4 .
O n e t í i u í>ai(*z tft e r a c u t s i c e ñ í d » n
iQ P f s iR c rio a rc n g o « o la > « 'ií,
gritH* e ¿ n i n Iz a la , e j^ u r o n i n H u i i i n ,
U tiig a ! ii1 k g u ¿ lli a p r i e ncm U in#'
la , l u
b**rTÍI(W a c c a r r » n í i t d u z i i r i ,
l a a iT V itre ro a g u i i i d u
b c líc o a m o i » a r c n
e s a n g o d e l f .u g a l ic .^
n u ite < ] iic
c e ú iJ a n . ; 0
íiu rrí? « !
^ P Jo la
¿O
r
a iia
t u l x a i , n ilM z a c o r d a la
ii 3 Í izüTi d e ? ,u n :fB , g s i d u
e » q u e ro 2 « re *
n iiU ¿ a i»
E s p e r a n t í a g » > c íaí
g a ñ e lie c g u in r e tin e n m íso rícíH ^
d iv a l u r e s e r r i iia ria rw p iÍB , l-'^ Iw t e r e m e r e c í g s l w g r a r iy a , i't a d i í ^ u íd u ta sK iia e m n ii m i i o n . è C er
e in n u g o dÍAiil g raclv rt o n c g a lir ,
c iT g a lir ela a y e g u a íijA Í e itia n m o n d u c o g a u u g u z iiy a c uti:ir}C, muí»*
Iru^nrrfn Uhriibfi.
d n a c^cs^w inuif Krli{;io«‘o
a rfiíic U .’ ^ G?í»^a aiidivii d a i V N
íu ia ¿ n ic m s m i f i a : ’ ¿ ílu , r*nTa
s o r \¡ íf e r a cpiaiur*'’ g u z m a r o lili^ a lu a r tU u d c n ? E v h í I ir u r U J k * ar
g s u z a o tlív a c g u i l r n
, jiu
« fv itp ia u , w E rlíg ii* ío ^» iiz A a r»
tf'iHii, c z lw la üii ífau M .im Jiya ira *
rííc c n i a i l ; n i a in p o b rc a , ía m e rcriniinilurii* ^ a b c a z u r a M rvitxa»
T itM t a r l u . la R urc adisíjui<liea
a rlia ii co n ta t ú a n ^ i huliA . ( ) r r a ,
J a u u a , l u r w c d ir á uu* d i t « r a n
^ u z lija c , ta ¿M 5c rv ¡ tc í^ o v aü aici'Q
DaÍz;)n g iiitíy a e . B n i a o r r c g a ti«
e r e c o n i w r a , znc. jíu e r n g o s<-rvi**
tc #!0 iia iii n i , n ic zxt b « n o . O r r a ,
G íc u a e , ta lu r r a c g u t 7<otiai **ft s c rTÍcÍoi*aro c g n i u ceiñiu * * u ac, p r e s t
d a u iie , la a<{n¡u.lu c o u u r ii g u M ija
e g u o e r o eg u itei» d u f « ; »a a u 1511c h i d a : o ra iitd ic A in g u c r u a c w t
g u ix o iia M rvñtctíco « j i u d c cb iiu co k
90 ¿
Sftnsen
ahcTt
g u rliie » g a i
ih , zxì^
^ p v r n ^ giii^ofia s e r v itù nn» ÍT ^a,
vw .i), l a r í ^ r o r í c m a n g o r i í i : i ^
D» t*ru cTtJÍox>, ,*Ucr e u ^ iig ®
«flicni b este o ú lU o í^ la s u iig d líc ?
U p b ¿it » tt U u ;ilbd( Íio if ] u e t u e r e
V icíuw ro e g m i g iu tly e in a . 0 } » ^
f^ iin
h»dt*rú n»cre<'Í d e z u a
b c w la s e r v itù nlbaciniAa<j<iCl.
g e iy a x %n .ser» ÍcÍD^U2Ü)»rci«, lio i v
rA g u a lig a r e n , tú (Íii g ab cco
b;«IIfi e n d iñ a Cer«, h ^ i j a z n<!r«
J a b e a ^ c r a , la iií s u r c s e rv ítz a rl
p o b r e Hat, jirv c íu d a t g u x ity a jjv ía
fcu A fr v iif ^ n oM IgaluA nngoauA i
tz
zMve.
U
flct iíkoia
aIa)>aii}vGiarv
» íp o r f u b w r . A b n » i d t l , a la d iíie.ll«Tii
, tA iiír i Calta ?.aid(«rka
i u c 05-178*11. tio n r n a u d Íy a , la í? ío riy n ¿ud í?:)
&erviic>a.
a u g a iic
g<tu¿^ ^ u a » )\a t' de<8prccÍMrta: e e rg a tir |;rat*Íyn a u d i t a Ía?i»igo <tu(«
zu
A urc M jrviiiu « u n lu ja
m
\oron¿áUz
^u g a r rtn ì^rrtrhà.
iu jti:» lre u d'irniiAC, O n c t i t e gaiic,n . L s p ir ir u S ftiiiutW Q
MK^xz aiw guuM i l o p a i w i ^ ciuie
_ n r e a o io rio a ^ fi* * mujxiwc<» at*cgiiiu guiÙTftC u U 'ìirftn d a u t i e o a c ,
U oiiB tiax L at ai»m i»co iìb H ta d c
iiK lìja , » u n - k e r tia ii r i d e c i t u a a
sari ccr» d ìr m a c . la in u iìiJiic o cui*
arlo g iiiU ta c u lc k c e n d ilu tlcf» ac.
0
J a o n g o ic i> 4 r « » h » » cìd g o iO ,
a ili se g u iti» , rni^ nHHlÌan«e
toni
lU.i-c;!, la
ciniicii M '- \ 0 EvHj;Ioco scrvicìcv
t> (»sift'iu « a n lu a . per^oftà
igualft tg u ilc f i d«*foa; J a y U '
jniroflR^k gU ilol'O a, UeilKHHO^uU**
tà c n s t a u gaztW ctiton*
È flÌ Q jih :« « ! ¡ 0 a rtc ia , in Ixjii d t ^ U iù in c rc c i d u e ii scrvicioa,
o n ic ai»d'7 etia t w t c c Ìi. e o d ì ,
^ rn o it a c a b a lttc o c a d u r tc o iilw n u a
nm
l'i'^rìTTly»,
'ff\xì\lì
^ v « (c o n d a l
' '
w
ftO fì
Jtsusen imUrmoe^
t1
C .\P ^ T J I X ) A .
JÌ'uic€CO fje.fet/oc ts(f'ttina/u
d im la, la h f m
d a n jitnduo
p a ra biar viytla.
J.
m n lt w , o m irtilic asfc
g a u z a o n d o e n te m ìilu e x d í t u z o n ^
xcnì>i b e a r d i l u i u . C ¿ C e r d ir i
q fÌcc, J a u n a
l}>irii d c M z u la tu re
d e ie o a n e r e v o ro n Ja M a i U t l , *!»
ture h tìr u b a r c n a tiia n ti;i ¡¿ a a e*
teailecela, e d ) id a n e r e v o ro n d a tu
e u m p liiro c o d e se o acid iro a. Aì»coì
U n iraaacjuilcer» l a i l u e tieseoac, U
g o g ü lic m u j^ u ilrc n x.*»ifu»* , bao;
b e g u i r i z a t u , c a ner<> h o n r a g a u a
ftJ o i n r c p ro v c c liu a g a lic , e«k) co*
T»*mt*iich|¿.iiíc n n i i d ì f w u o fe ce*
Fan, N ig a lic m iig u iu w ù hsildiu b a
a r a . bòri c o u ie iii« eg;oni^f> ttfri.
Bfoi'eit m o d u la n n ic dÌ»jKmÌiua*
g a i i c ; L añ o ».ure p ro v e c b u re o U
dc^co o iT c ìa o e& cuU tccti b a d a
értíganen tibrutá.
20T
e m , o rissc i) d a xm c r a ji^ z ie n , tA
n c ^ n ic ^ n u i i u e n a . Ciouiii bAila, c%
dpzA£ii{a g» cy cgutc«iiiijaU < o i
i u l t a l u g a b e a r i u <)ciun
g u p ro v e u i u n s Ic n a g o g u » tü (ii
<'¡t&dit7,msa, la ob**agorxat
rc n u c n a . d a m u t u c 2 d iic p ls u ii. l u ­
d a b ad a o n a d íru rT c n d c fc o guz-*
liy a b<>ri^la r u m p l i f u b e a r , czta
e r e a r e n r<»ulr.irú>a bcTOíIa m c i
l>C3r. ConvcTu d a .1 5 0 0 * 0 0 d»*sfro
o n ac m o rtificaU ’iít, o r ie n £ ctn ^ú lic
d istra s t u
j^riid eticraren
fa iía g a tic b e sie a c «vacanciaiÍ2. i t u t%
d iiz a lz u Q , e tlo n -rg n lio l»e»tiac
c o n tr a q u í t e n di& uten , b ^ e ^ tla
so se ^ u a g a íd u , la «^rorÍ e ttíit« c c ii.
B a u a a&co>au a u io iu au d ív a rf'q x iía
c o n tr a G guiii bi*ar &afo s e n iid u e ta tic a o rtc e ii ()an de4«4iari» « U c¿>
d a c a ^ o rtf i*guín I> c:ir, a ra g u iy a c
c r r n;>¡ d u e ii. odo « t duci>, e rb a d a
c g u U u , &ai tu. d u « U e r %
508
Jesnsfn rmife$àce9
i r i t Ilari stijH io
(Ih i . T a
<je*
ta o b lw
g n tu
Hc7 ii , i>p¡PÍlN *ñ
íu jc títc e rA ,
prcak
j a r r i lietfin arit^ran o . ta gu«
r h ir e q iiiti, ta c r o r e » g au u -*
r c i|n in c o n te n ta iza l e n . U
(*)i«fet
tra b a jiirc n c o titra
A»rM»> b a le re m n s iñ íc ( • ) » c g a í fíto a , t~
.
. I
At«adA t e n K a»i d o z a o a rre ra u o .
i i C A V I T ü i- O A .
Pncitncia eer J a n , ta grifla ^aÍs^
iuen eonfruco ptiearm gatiian.
C.
^ tre J a tm , f t a Ja a n g » Íc o a ,
easT ea d e r a a e r , r h l t b e a r r a i!et j>a-
rie tic ia , ccrf^atic io u n d u o iic ta n
i>equi^ a sco g u e r ia tc e ti d ira . B a d a
cro ceff m o d iita ii p e n sa d ezadala
attt |A <fae.igaltc, c c in iz a u d íu v j^ e
n íT O ^ iciíM g 'ie r r a . ta nc<jTií? g a b e .
<f. A la d a , c r i M u m a itc a , b a ü
'rrn^nrren Ithruh/T.
«
3 c I r » a i , I»ÍI!a d e ia « u n l e n t o ría ,
c d o n c q u c r í í! g a b e c g o u x a i i e í j u l c i i
p acjQ oa vstxM Ía p e n s a za t u , n o q u e
a8cope*|üin egcrc«uiT ia , t a
|»cna
a5:r(»re<¡u¡a p r o b a t u a í r m n Í a o e re »
in^iD tu d e z u l a p a q u e a . £ s a i t ? u l>al>
d i n l>adl^»^l. w i a ixtc tifo |w»de<*tlu
r1c7.iila, ^ iu > \a g u t» r o s u f r l l u c o «Ictu
p u r g a » o r ít> f o m iH ü f B l g a iie < * '
l a t i c c h l( ju » T o n a l>ptt n r l u b i '3 r d a .
Jta .‘tz u n b^do bütlfi>
c u s h j{ iic > a lie , ^n o c u r a s a z u e r a i i i ^ o
Dpque^c J ^ u i i g o i e o a g a ^ i c p a c íe a c la u erariiali» . ( I c r , ,thnI c d e z u
m u n d u a u « ‘í'u ilc e r! d u l e n í r g u e h i , «^ilo
ez dul^'la |fA d m ?
V.i
d
c
*
u
b
u
i h n o n rra ere o r tre n
rcla c o rlc rn p a liiro , tüil tliilr ti cotiteiii^'iicia ^ is tiv e tH R nh'Ì* d iro iie n
d r iìa a i-pe, R ^ i i i f r a n g o d«*»u; o rp H dioac al>r>guin a i r o d d u z ic , Ja
bon*n gu.slfi ir, r a m p ilic c u ilìlu z lc ,
ta a b g u c h i rseniiiecu diiuzcci;^
K
210
Jésustn mtilacìoeo
nc<|u«;ac. B a n a n&Ì d u ^ e »
g o 2lìv a iz a u o g a ftc ere* n v ù a r r e r¿>ik> o rrc c I r a u u g o d u e k i, u s te
'ì
d e s u ]c u j)z a 2 u ru rltd il, a u en ^¿ u DAr : Qitta bezala a c a ^ lu c o d ir »
munduc» fSinwnttncm andiy^tu-
c/Hif:, ( a t z d a Unn^ùco <.onsud'>tti
tìTiHptnic haUre izangu.
B a ita ez
d ir a Ytci d Ì r a n a r tia n e re , s.ijìjÌ'1la su iiic , o a i^ 'ib c rto , t a
gabe
a j e t a n <icscanlsalc«n. GusJ</fi ar*
t c e n d u t c u g n u z a iir Iw rta u c a»^*otJU
^>ena » ric.ea d u t c . O in lo g u e r t a - ^
lo c o za y e ;
d a n b e ia la g u i to a c I tilb ic c n d ttu ^ ie n eziiu i'iò z ,
U j a r r a i t ( f n e r e d ìtiu r e ti e z iju e ro s,
httM ez
sa!uintai.fjii>c, la p e n a iic ¿í^bc ayec
CI €»:iiipU tda. ; 0 tci'i b b a r r a r ,
c eri guextiT iiyac , ce ti g a iz io a c , t»
Gcñ riq u irta c d ì r a o ! Bmuh a v u ta ti í
o r d ii u rie , t a ic b u lu r ìc e g o n a ie a
jio d e rio x , ez d u te cz^JgutcC ii, e z - ,
l>ada a n tu ia lie n ^ìxhA, a c a h a tu io
irugarren fibruha.
Í ft
d a n m in iti u o n e ta r o gu&to
k a te ^ a tic , a a iiiw c o ei*u>ixa a rtc c ii
d u ic . B ) iia z u . cri.stau m a tle a ,
etiaiUcela Jo an ture gi itín g^ssírttn ondoren, in iure vorondutrtic
aide egaizu. JaungotLifagan gosa
tailts, i a em ango dttu, zure biO'
tioc escaicen dicna. K j^u íra^ g o ­
za lu u a i b ü ld iu b a d c z u b a J a , u
n ig a n iilc guev.ig© ro n s - J a tu , OTra,
Q iuncluro g i u r e » dci[»fV i'Ìoan, ta
ixiuruliico c o n su e lo g o z tÌ^ a c u t i iic iu u izAQgn d a zui*e b c u irc lo a , é^a
c m a n |^ ^ ¡ U u u g a r i eu u « u tlo a .
K ta c e m b a t
^ u c j a g o ò rìa tiii’ett:
co u b u e lo e ta u e a |> a ria tre ti c c r a n ,
A m bat n ig ^ n c o n su e to go?.oagoar, la
Íiularsiiügo»!* to ju tu c o <1ftuEU. B a ­
fia e ic e ru le in b iu a ii o u “ t a r a , b l lü lla c o n e iju e , la |* rn a pj.>ua \jM
g a b c aU eg atu co . (ìo s tiiiu b r^ zai*
g d i/lo d i' r o u l r a c g u iiig o d u , baila
ta ^ tu m b r e o b c a g o a t j i i vk iilz u K S
desusen
tu c o <U , a i u r m lir a lu c o d a a ra ^
g u iy a r , húñ.i éápir(iuco& ul»m juÍifeí
i'u jo ta tu i'(t d a . T e iU d lu , t j u&crro*
racU ’u d iz u d e u b r u u c , U rna o v fi~
cio ac i^ u c s e ra g u iii^ D ü io : o r r e g ;sü e rd , ñ e q u e p ro v o c liu ^ ^ rr n a r v c ju iu e r e a te a iid t) ^ íc b íc o .
la jo .
C A P lT rL O A .
Je su i'n egtmpita a n i m d ^ hutníUtifen obcdiencútren gan ian.
O v í s t a u ú iá ile a , obédK D cÍalÍc
b e r c b u ru lk i a |» r l a l u u a í d u « ú a ,
b c r a a p d ria ic e ii J a J ^ u D g o k o a re tl
gTfttÍTdliv, la b c r e g á u z a c izan ii4Í
J.
d i iu e iia c , g a ltr c ii d>l u g u z liy e n u c .
tieri? a g u iu U ria » voroiul^tlcf;, ta
g n slo r;! s limeta tc c n
a, ^ ñ ^ l o
d a , *11 dio la b ^ re a n tg u ly a c ir r a r
fc c u U oI>edÍlceu , c^ihatlu a^Ci>(af)
cstiiD ac liralcci», la m urjtíU rM cvft
d u e la . Ic ¿ » iu 2 i2 b a d a s u i c s^ u in «
y iìip ;4 rrfT t Ì Ì b r u h a .
515
fsri.'ii I»creata s \ i g o l a z t f r c ara*
g in s à 5iigc^i*fr>a d esco lin^diu b a<3c2h. G ir g a tìc i a s t e m i o v c n f iiiic c n d a cam jro co clsay n . tw rrc n g o a
A U ^ ia K n d ü g o cn i’^ n. J ^ a n i 7.urctt;)} }>aito a o im a r o H $ai l’ufadri-’
g*rr*yagorM* . \n g ftÌs# < « g o w CépirH uare<|ij»ij oficlo czÌw^z.tIot, P r e ­
ciso d a 7,nrc b u r » b » r r n á « |i r c c í o
cg u iy a z ro a a r ‘c i a , t i i r r a r a g u ì j a
v ^ n is y fu Ti«*)! b a id iii ba<^ezii. C c r g a lio o rs i o d ie l » a r f z H r»5b a s n a tcp n c i r a n , o n y g a lic c ic e r i e rra »
b e * t« n vo ro ti d a te ra su je la ICO«, I k v
fia ttx g.'tuza a n d iy a d a 2 u aofs^«
U e c c r « a c e ra u a , g u iz o n a rc il
‘roroMilnfcTA J a u iig n ìr o a g a lic sujc-*
f a lc ia , b i g c m iy ^ a id c ta q n e tb n a ,
g u iliy tfla n a n d iy c n a > *a g u z fÌv a ^
ccflr •¿i'vMc fg r r in n ilu e o a KUg.itìc
guizi^nari b u r n ii s u ^ f a t u n i n t u n
o w p ie ro ? G uz liy c ia « b u in lltc ìia ,
*à c lu (|u iy e (ia e g u in niiU saD , z y r c
yesuren *rntificifTtf>
so Jx rb b
li ii in
il ca rcqXiin
T c n iz'T lccca I c a s u a r ii oW dficffli,
aiitsa. lca&tS4£U h u o iilU c e n , tu rra»
ta g u z tijp n o n ip iu u egof<?u. lcaȒ->
a a t u z u r e » o ro n d a li.i u w k c n , M
gU 7,iiro kcijctaiccQ. A serra xsites
z u r c c o n tra , la ca d eznzula s u l r i i u
s o b e rb ia rle t u g a n v lc ítc ú , czb ad a
alaco m o d u a n a u je io . 4a rU íi|u Í)a
a g u ^ r z a ile ^ , rt* g iiz li^ a c z u r c ga«
fiÍAn ilnlll J ú c íq u c h ? , ta lo y a b e znln o m p ia n eral^lU z a liz a q u ele la .
¿ C i'f d e a u c e r q u e j« ilu , g u iz o n
e « r eza ? ¿ G * r p e c a ta ri clqu¡i*a,
x u re c o n tr a ilz e g u itc u J u l c n a i
tf> tiira p g u in •liczaq u cx u z u c . aim*
i>c»ic bi<!er J a u n g o ic o a o f e u J itu
d e z u n o r r e c , la síicolaii in f c r n u a
c n c re c ilu d c i u n a ? B a ñ a barcxilu
nizcm , c e r ^ l i c vaHo » n d íco a d a
2 u r c a n im a n c r f br^^uiyctnn, cza*
g u < u <er)ezan u^^re a m o rio a , ta
iK i’e nickcdeai b c ti a g ra d e c ílu a vici
irii^a rren Ithrtth/i. it 1 ?
c ia iíT c n , ?a p r m 'ü r a l u c c t í f ^ n W
l i pg«ÍT a7«r é u jc f K ». la h u m ild » -
■lea, 1 # t u r e H r.'p rccto pm ^iioa p>cicucÍA n e r a in a o <cneza»L
1 4 C A P IT U L O . í L
Jfutngojcooren jnitioaf (>
tu bear diíufifia, g a u z ¿ m í a n
soberii'az btlt ez
C. ^
u rm o y a r c n giiísft s o ñ u c g u ile n tlu tc , J a u n a , n c r c g a t j U n w r e
ju íc io a c , b i i d u r , la k a i't)re « |m n
J o tre n d i l ü i u n c r c e s u r gazlij.*)C,
ta a n im a n c r c a g u x trz ír a r a te c n
d a . C c r ig a ro lc e n aa iu itla n ez d a quíá^li» riPgo> ta roii*ídí*T.'>ioen d e t,
« I (Ü rsia 0 ? r u a c g a rb iy a c z u r e
b c g ü »yetan. A in g u e r u c la n g a iila ^tfcr>va to p a h i b a c e o u c n , la bar-*
eat»i c t b a c f f n if n , ¿cer á ftijg o ¿ a
n ítza»
iz a rra c e r o r i c ira n ,
¿ la e ^ ’kan co n fia lc « a d e l n ic , au>
f Cenicú
í i í
Jèsusen tm ùadoeo
.1 ^ í u i t ú ’ P O h m o n ic lu b M a
UTÌr H iu tc lij c ir u r ile iu c , I n n e ^ ro r i r ì r a n , la
roii^d cto aq u ÌQ g o ta V u n
%
iruM n ir u c n n i u m l u i o , c<lo H'nh*t^ucTì
c K ju ffiriau gA /atccn.
J ìz J a LftJii «anS ul^^^ric , J a u n a «
« 1X1* z u r c c ic u b a ft}>arl¿iu
E z iiu ^ y iio l>aloro |a< |u f{ id u ri)3 c »
zuc gal> crrìatcia u tc llc o ii l>9d^Q .
i :z ;lu vatio in d a r a n d ic o a ¡¿ .v lu c t'
2Uc couAer^üU 'Ìi u ltiirV n Ikí^ca ih
l^ tila g o i'a^lÌJ»<!c « e g u r u r i c . zu c
clotvij<liii'c<»
K zdii v;<lÌo
^ r c butu^K iri gi><<i\]iya c^ijÌIÌ^ìC»
z u c g u a r d a tr e u c&liaJvzii. ( I c r g a li^
b a c .irric u l r i e » |u c r o , c ro jlccik .
g u e r ¿ , la g a lle e n g u c r o . A ld a c o rt
X ic g u c r a b a i l a . b a ù a zugau<lic
M u d o lu a c iz a ie u g u e r a i e^w kcea
g^ucra z u r c ftc rv ic w a ii, b ;jila t u e
ftu iu ic e u g u ilu z u . ) O c e i ì b u tn il
fi^Ti b u r u b a g ^ lic p c u » a (u beai;
ìr u g a r r fn
J íh r i/ $ a .
21 7
d t< o n ! ¡C rfi g a u z a g u c h íy a n jru>
<(u¡ b c a r l u i r i a t i . g a u £ o n c n b a (
ú iO crala « s te a g a ik ! O ceñ h u m H
MJgeiatik b « a r o a u a n . J n u i r a . e c in
c o n ijirc iid i d iie z q u ic n t u r e ju ic io
n c u t u c l a r a , r c f i a n n c í d e t b c s te
g^nJiaríc D aitnld to ¡k a lc e a . ctl>ad«
la u i M . e c c r ez- ¡ O c a r g a
B c u r ú gab«*a ! Iua& o o n d o gnb«^,
c c ñ id u «fx d n t iiijgalíc t u r i e g a u sa «
r íe lopAtceft, t» b s d a g u ¿ l i j a n e c e r
vm .
bada e z ru td lu a , in T c li(»ruba7, g lo ríy a lc e fo ,
mf>tÍí’o d iiiju ír c n b a i b a d e rò ? J ^ n
l i e r c v i r i u i i a j c t i coíifíatiEaP I to ir e n
^ a , J . i u n a , v a c a g lu riy a g u ilíy a
2 iirc ju ic io ^ tru iu e ta iK ^ C c r d i n
p erd o n a g u z fty a c z u r e b c g u iy e l» n p
¿ A r r o lu v o d a v'eu tu rax l u r r a .
|[4i¡{eu Ju c d ^ ire ii c o n t r a ?
¿ P ^ ia
alcKa<iÍi(;<{ue Uz r<dnoaquin, J a u n *
g0iC0i»r¡ c g u iy a z ^ u je ta tu d a o vÍo^
t | a P C c r^ a iic e« d a m u u d u
K 5
yesustn iwUacioto
S i8
liy a g a lic a r r o tc e n , b e ra g a n a c g u ij u z s u j« ta tu lu e n a ; fa a la b a n i^ a
g u s tiju c g d lic e r e czda m u g u itiic o ,
b c r e u £ |ie rin z a g u z ií^ a J a u n g o í codgA n s e n d o ¡w ira 2U «oa. C e r g a *
t i c , a]al>atccQ d u ie o A c b c r a c e r e ,
g u ¿ ii> a c o c c r e z a r d i r a . b a d a íic e n
s o n u a b a z n ta b c r a c
d ira ,
b o iíh J o i/fM r e n
fJ G
a r a lm tu c o
tg u iy a c
b c ii
iraungo
1 5 C A P IT U L O A .
ÍV Vfl
egon, ia
iiz eguin
hear
degun dtuftdiUzijuitn g a u z a
guzfiyelan.
O r i i i a u m-iiicA, c s a le n b a d o a n
g ^ n z a g Q z liv e ta n ; J a u n a ?4jc g u s to
d c x u n lie z a la a u e g u in boilí, Jau n a«
2 U rc h o n r a rfico lx )ld ¡n h a d a . e g u in
)>e<U
t u r e ic e itía n . J ^ u iia , co n v c n i u i t a d a l a . ta j« ro v e c h u g a rr¡y a
úáogv
d e ra la » e z a g u tc e n
b a ld ía
irugarren fibruh^.
t> ^4*zu, c m a ti z a d a z u
au
219
£ u rc
h o n r a r w o u s a i c c c o ; b a ila c a h c ^ a r p ija ÍM iig o ( le r a la ,
n e fc an í o j t r t u p r o r c c b u r o a iu D g o e s
S i h , bA idin b a d e r itz a iz u , q u o n tzA7u nfgH n tlit dfM^o a u ; ■’c rg a H c
d ír a c í e w g u i i i j a c l i s p r r í f a
S .in tu a g a n d ¡c d a io c c n a c , |»ersoQ an
ct
iVnao d ilu ía ir u r itü a g a tíc . G a \tx d a
c a a p i l c b p ^ p irilu
eHo
to a c D ^uguiicf!n z a ífu e n ,
cd o
hc.sfe*"» d t ^ » i c c r a , e d o z n r e a m o r i o jiro p ío a c m v g u iic « a M ttu c n .
A s c o , le n iíjíria n c .s p irílu o n a g a n d ic n iD g u itu a c c ira la u s tv zutím ar,*
9»‘¡ u « if a n njgan fttü R C i t a n r i r a n /
O iT íg a iir badil lx :ii J a u n g o ic o a r e n
b» ld u rrarc< p iin , ta l»iotz Inim iJldreq u in d c « ^ » T i, <a « c * í u l é a n l a
gog:or 2itreQ d « n g.-iiiza d a s c a g a r r i j a , la h c K T o w n id ália g u i l i r a
t i tc ir ir , « e r o T o ra íx la tw » ; i \ c u ín
< la d o ra , a f c í b e a r d a , g o z t í j s , a
í ? !0
desusen ifrií¿a(io¿9
tuan i>carda : z u c d a q u ú u . J a u n a ,
D ola a u . «Hi> htstùa o b c to d d u ;
z u c g u s to d c z u n }>ezala. e itia z a
n a i d e z n n a . c e rn b a t o s i d c iu n ,^ a n o iz n a i cIc^auu : e ^ i t u n e r e ^ u ii) d a q u u u n bezala, ta z u c g u ^ to
d « z u n bG2Ala, ta t u r e h o n r a n d a ^ ^ u < ú n bezala. Ip iíit n a z a z u u a i
d e t u i i l e r u b a n , u e g u iz ii líb e r*
la d c a r e q u in g a u z a g iu ü v c tA n n ¡ t£ a s n a i d ezu im . Z u r c e ^ u b a n iiagct,
g i r a , ta v u o lta lu n n ta z u ingu-*
r o a n ; o n a in z u r e s c r v itta r ia guz*
t i r a c o p r e s t , c e r g a tic , u d e t n e y e iz a t vícítcia d c& caiceii. ezb ad a
v u r e t u t ; o ja la b e a r d a ti b e » l a .
Jaun^oicoarfn gusloa he/i eguiiia
oJconízaiieco»
O R A C IO A .
l i i J a t o , J e s u s m u il» g a r r iy fl, t o r e
^ T t t c í j a , iMre<]uÍi4 i t a u d«diu»
ìnigofren ìihruha.
221
l ^ u i n ira K a ja fu d e ia u , ta lU a r icraù © ncrcí^íü ii ir a o u ilr ta n . I n <ia?.n , .la a n a , g ra c iy a , a u r i g u e y c n a j» u ita ic r n » a ìu u n a M i
sc a tc w o , la »»al iw ilw v. Z u r e t o roiiilaTtia n c rc a i¿an ( W ilU , tu r c a
hcù se g u i deM <\aU , ra a w ^ u in b a t
r h i t o n d o « g u iu d e d iih . Z u r e . ta
n e r e OHja, f a itai c z s l>a( i u n d i '
te r c ia , la c rìi) e i e s u e
lirsu D ,
« d o ez
b e» te g^uzarii* iilc
c a i, en\o c ftu a i d c ia t|iic (la la . lud^iza
m a n d u c o g n u zo g u & lijc ta ra c o iU
t c i a , d fh p i'c c u tu n , tn ez e z a g u iu k
iz a iia , s u r e anx^ro« a m ^ tc ìa . l u dazu
d e s e d g a rri g n ftliy c a
l^nfi t u g a n dcM 'autM iicia, (a n e r a
b id ic ia n s u g a » &u9cgaicia. Z u ba>
r a r r i c f e r a Iw oiccco p ? « ]u e , ta
dfN cani-su e g u iy a tc o a ; r.utzaz r a n v
por.*) g o g o r r f tc , t a so&Pga ga{)cAC
¿ i r a g u rliy a c . B ^r a g a n g o paqué
<m6tan, a u d a , t u g u u , e c iu g u e *
Jfsftsfn ùniincioco
y a ^ r a í í í ) b i l i c o o u c a n lò o ttu r i,
t a dcscaiii&atiK'o n a is. A in en .
1 ß f A P lT lîlX > A .
E g u iy a ic o cotisufloa JatmgiMcoagiiu baiarric bÎUaiu bear d afa. ■
C. S e re
co n su rlfy fsc o d escstcp n ,
« d o pciisiiicpit ( le r i u gTa¿ííva c?
d e l f m N i í*&prro, e7.î«a<1a ^ u o ro r®
u ld tc c T i
M u n d u c o fon^utflô*
g u z ijy a c n ie b â { ^ rrf h a ld în b»n>tiH ju c i r e > la at'»egiiÎn g u z liy a s
^ z u t i i alliane¿a<{uc e r e ,
d a , luT aro e f i û ir a u n dczaicHjucìa.
O iT P ^ a ík , n ç r e a n im a ^
o so io r o . »a l> eir b c ia la c o r is o la iu , la
d i ï f r iif u if l i f c * 4 iie,
p o b re e n
«M i«d.'itiaîk ‘a , fa h x n n illçn
b îtc a llc a < b n Jau n g o ic i^a g n n , I c h o
ro i> ia¿ u piî»ca l . a i , tip r e am iîia ,
ic h ^ r o n z a z a Ja « n g o î(* o a r« u ¡jfo tirts a , ta 0 0 g u z tiy a c u g a r i i u n g »
^
irtigarren lihruha.
d ù u t u C c ru a n , l í m e n l o g a u s s e b e ­
a r ez bezaU d e s b a rre n bak^in baO >
t n z u . C eru c o a c g ^ ld u r o d itu z a .
M u m iu o n e ta r o g a u s a « u » « t u , l a
Cerucc& r des«a 1 lí ^ g u í a b e a r d ii u t o .
£ c iu aj>c 7.HÍicz<¡ue m u u d u c o g ü u x aq o in , c e rg a tic a b c c go M tceco s o r tu a
izan e (c iñ a n . M u n d u c o g ^ u t a o n
g u £ (iy a r íz a n g o b n ld in Ik aceu itu q u e
e re , ccÍt» i?.au cintc«(^uc stori ouiíc o » , c e b a d a 'g a x iz a g u z tíjn c « o rfu
r itu o ii Ja u D g o ic o a g a n d '^go 2 u re
7X)ri o n g u z t i j a ;
c n u m lu c o a njdniH £oro<ii iru v iio e n za v e n . ra
avcngstnH ic dÌA b^tua d a n b e ia la ro a , czba da n o b r o a e*¡»eratcen d o ­
te n J i's u s ^ n c r iâ ta u ò n a i', p e rso n a
e sp iri tu a l a c , la biol?, g a rb ie o a e ;
tn C eru v o g a u c h ía n h c r e u co nver*
s a río a d u te n » c , a^ c o ta n gu& fafeen
d u ^ e n bc7afáfOft. Z u ro a , la U b u r r ^
m unduco
c o n su e lo
g iiíitfja ,
C o i u u c b z o ri o n c c o a , ta e g u i)u * «
S24
Jtsustn imtlacioco
cn a barrcT ífH c fín lv a g a o d íc « e n í i l f c n d a na «la. PersíH iá d e ro ío a c
b c r é f tiif í d a r a liil hci» Iw iv < o b s o kiy.ftllea, r ítñ a «lau JesuA , t;» o ^ i c n
d i o : t&nn £.ii<e£ nereC]U¡i), <lv»us,
l«^u, la d c in b o r a g u r tiy c ia o . A u
ia a n din ^ilh n w co rtsu i'k » » a m n d u c o c o m u e lo ric h a tc re g a b c
tOT» e g o n u a l izaiia. K ta x u rc c o ii'*
«ucioa íalT d^ren
se rv í d i t a d a la con&iielo g n z iiz a iw ü lz a t zvte
-v o rm iila lia r. f a c o n siie fe a rc n f:iltarc< ]uín c iu a le n d íra7 .u u p r u e b a
jiis tn a c , cfrgrjiJc tlc u a btiia> riS írTaliito. üz doxii eTfí b é lic o q u e íú a ^
t u c o , odo a w c iia z aiu c o .
1 7 C A P IT U L O A .
'J a i t r t f o i c o a ^ a n
^
J.
ip in i
hear
d é la
cuitloiio gutítya,
C ^ riíla u n ja iic a , u íc ix a d a a u z u -
r » |U Í n n ic n a t d c^n n a a g ü ite n , nrc
4 a « ju il £ t t n c e r c o u v e u i s a iu u a «
irugarrtn ìihrvhn.
la x iâ o o ù c
b ttu U
555
p e n sa I m )
d fz a
l u e , t a »SCO {^.'>i»ceian *«n*c î n l i i T«, yur«> {>a»)oaf c o n s e j ä l c e n J i i v n
da.
C . E g u iv s t d a , J a n -
n a ^ c(<‘> io u «W ziiua. A u<IÌ?a^;oA d i
z n c n il y a z i Ì c / j h i r u i d a d o f l , n e r o lic e b a u tk % a q u c d a iia Itd ììo , E i 'o r tc c c u
^ lig ro
a ix H y a ii d a g o I w r e
c u i d a d o g u z li v f t s u g a n i p i n t c e » ez
d u p iii» .
J .'t u n a ,
v o r a n d a te a
c K u ^ i j » ti( f i m i e z u g a n a c o i r a u n
G£9 u * * ro , G g u u u Q Ìl» iz ti x ì c lp z u n
g u z tiy » : r e r g a iic
dili?qu(*
o * Ìu
o n a h a ìd c
£uc n iiia i
c g u iic u
d e tu iia . N i Ì llu m b « la ù o ^ o tia n a i
b a l d i n K ad (?,u , H c < lcÌca< u a 'Ì6 9 ù ia i>
le r e b , a r g u ì ta n c g o tìa u a i b a ld in
L a d tf tn , i a n & aitcz e r e I n n l d c a l u a ;
n a i ])a 1 d in b a d c 7 .u f> eii2(u:i iz n lia ,
I t e r d in , a l a
e re
» i t e c e l a b t!li.
J.
t n 'd e k a t i i a
¡2.111
C i Ì » t a u m aifc « i,
o r r c la c g o a b e a r d e z u , n c re * ju Ìn
Ì m q n a i b a d is i u ,
A ìn
p rc 6 l e g o n
9^6
imitacioff*
b c a r dc?.u p tlc c ílr c c o , ñ o la a lc g r s < coro:
^ & to r n izan b c n r d e z s
p o b r r a , D o b a b o r a i ^ . C. J s u a s ,
gQ&tora p a d e c U u fo d<*t s o ^ a tic «
ni,'>an}t c tfirlii.i ñas ( W u n e ro f* ^
g a i i u p c n a g a r n ; a m g u » to ra a r l u
n a i d c t e u tg c s a i t i c o o a , ñ o la gaí>
i v i , a iu gu& iora g a tiz a s a n i i ñ a ,
ñ o la g o io i) . a iñ g u s to r a tri&toa,
s o l a a l o ^ ^ i , Ya i^uG iuaicG azaiiadan
l^ u z tija g a tk esi|Xiei*rao e m a n n a i
•d iz iju iu iit. G uardaiiH ^iK u |» c ra lu
^ u z tt)c la lT c . ta c% d ío t b iM u rríe
i r a n ^ r t erlofzriri, la cu in f c r u u a r i.
N o n la z iig a n d ic b ? lÍ r o b o la ic c n e a
n a z u n , la v íc ilz a ro i J b r u t K b o r r a ic e n fíi n a z u n , c i din»le c a tic ric
g u in g o
o c r c g a fí e to ric c u d ír a n
« o j u o ¿ 'u ¿ i i j a c
irugfírren ìihruha.
Sâ7
IR C A P IT U L O ^
M u n d u onrtaco m htriyta Jtsustn
itmíacifjra ¡iadencían tram an
bear dirtíla,
O r i s t a u m a ilp a , ja c h i n ín tz a a
Q¡ G ^ ru iir türft s a lv a tin a g a iif ,
fíírg íiítí niTilzflQ z u r c iTiiserivaj:. cz
ob li^acío x , c d o p r c m ir ^ s t c ib a rla
z u rc am orcrs, p aciú n cía icasi ctt*
i j u u n . ta v i e i l » o n c la c o m is c r lja e
f n f a ü a g a L c &uíricuiiz.'in, ccrj^Alíc,
jay o n ÍQ lu n e l¡(' g u ru trc ^ iii il) ar>
le M tío , c e r * u f r ilu Í í l l a t u rtrÍM d»Ti. M u a J iic o g a u r c n f a lla znd iy a izaTi n u c n , n ig a iíc q u e ja a;;co
m a is eni¿QQ n itu c n , lo u a c , ta
d csp rec io ac h u m il $uiVUu n i l u n í .
m c sc d c a c g a tic <á‘j u e r gaÍ7íoac e r rc c íb iu i n iiu c T i, m ila groJic^atic
gni&qui e sn io a c , ^ ra c u stc a g rtííc i*r«
rcprcííiToac- C . J a u ü a » c c rg a itc
s u r « vÍcU ¿sn » u frítu a ¡ la u c m a n ,
Jesitsen imifaciorA
o n e t i i n lia lp »
^ in tia
«
i ii r e A ita fe n g -
t o
r iin j;r lilc c n < e n iic U , a r r t -
t o i i ia i i i r , p * i'a t a r i m i s e r a b l e oiiW i
fell r e vnronriM lf'd d n n b e z n ia , n c r a u
p a f i c n c ia r c < j i n i i
s u f i i t r ì s , ta
g i u s t o d « '* u ii a r t •a i» ,
x u f.
iB Ìse »
r o l'íí'tv n 'la í'o c a r ^ n e r e s a K a f l^ a g M tic f r a t n a i i a .
C e r e a l íc , tic to ó M
0C (il¡rc«nj b ftd a e r e v ì e ti z a a w j o r r e g a iio
i»re
z \iT Q
^ r a c l> n r < H j\iln m e ­
r e r ¡ttM* ti O i a i i d i c o a
? ,a n , l a
a u r e , ía z n r e S o n iu c n e ^ m p t o a r c q o m a r ^ ^ le n * ¿ a l < * r d m a n g a r r \j a ^ a ,
i'A
b o n r o s o .^ ^ o d .
o n iim Ü f
a so o »
J u flu e r i
If'^UAím
B a íld
ere
c o n s o la b a r r í y a ^ o a
iia ii
la n b a ñ o ,
c e ñ í a n o r ;iiu r lÍr C . ' r u c o a l c a ¡r h ív a
c o í^ o e u : l.i b o n r a ^ m h J y a g o r f « r r «
fir u r íc n
o ix lu a n
C e r iir o
v íJ e a c ,
c « * r g a tic g u c b í f , p r o c u T H lc e ii z u l e n
0 * r u T f> e r r e i i i o a I»!!)«»!!,*»,
Ta or-
d u a n j i i s l u a r , l a s^ ilv a ii'e r o a c cí-*
r& ija c e f e , c c t u
M rtu
cÍlcK <juieD
i r u g a r r e n ììfs r u h a .
2 29
C enuro g Ìo ri} .iu t u r e p asio s a n ì u a , ra e río i¿ ^ bdfio le n n ^ o . ¡ 0
c c m b a t c&cjut^r oujalR id oblij^ntita
nrr^O'U , f f i g a h r a ì r i , ia b<*8lc
C fisiau fu'l gl) a li) ni z u r e (*rr(>Ìfìo^
r a to vhJc zurc>iii, tü oixa «'i*acul»>i
Tì^^i i&ai» d i^ ii 2 u ii ! ile r^ n lic , z u r c
viciiM ()a j^ « rc vw lta, e tà ¡>ati»i>eia M inluiic gabilfr.n z u ^ a n » , g u r e
ccnoA c c n u t o r r c n ^ a n a . Z u g u r e
a u rrc fie jo a n ì^ a n cz b a r n ia n , ts*
eracutM I7JÍTI cz }«irifJÌguu :*\r n n rc
^arraiic'iaz
c g u i i t ^ zTrcn? |A ^
ceitilkat u r r u t i , Id a (cera ^uelH »lu­
co lirriquicn 2 u r e «'^■niplo aiiH ljae
b e g n ir a tu c o e z l>alÌtozlet(u<> ! O ’ia»
oraiddio c'iM^lac gA uile a im b c s le
v i r c ( ^ (ìo jp to , la d o t'irlu a c iiU im
e¿<}ucro e re , ^ c o r iz a n g u ÌÌtxa<^ue,
ti b a ld ía b a g u e n u c ju « z u ri j.in*iAÌ^
Iccco a itfilii^ te a i* g u if
530
Jesusm ¡miíatiac»
1 9 C A P IT I. L O A .
ínjuriac sujràciorfn giìriUin, ia
ceñ d a n tgiuyaz sujritua.
C '
3 . i > j r iix eg u iifT ì dcr.u , r r i i t a »
m a ite a
U tc ì u y o z u q u c j a i c b n ,
» e r e , ta S a n lu c ii pa&ìoa co n sid e­
r a t u e » ju * !ra E ¿ d c z u o ra in d tc
c ijd g a lic e ra ù o pailcc>tu. C o m i d a
ra tc « n h a d k u £ u afi a sco pad ecí t u
suteB uo, a iù g o g o tìc te u ta iu a c , ta
p u i a t u a c iz^iii c i r a u a c , ta uim be.st«'
iD o d u u r a p ro b a lu a c , ta c g e r d t a t o f t c , o ric n ^ ) Ì a n g u c h i d a zu c
p * Jc c Ìic c u d c z u n a . B e s u c n p e n a
a u d iy a g o a c c c a r r i lic a r d itu z u b a d a
gA g;ora, z u r c e c c r «zac c rra < a g o
eraj)iaie<;a. E ¿ a «z b a ld i il b a z a ñ ^
<|UÌUU z u n c c c r c 2 a c i r u n t c e n «
c w itu , o r i zuTii jx íc íc u c ía ren falla*
ÍZ.U1
d e d iti. B a ñ a o rrc g a tÌc e re
n a tz c h iq u iy a c , u a iz aiidi}»ic Ìzan
d iio c d a , ])ru c u ra ¿3 z u j^uztiya )>a>
^
trugvren lìbruho.
S31
r i c n r i a r e < |u ì t i e r n i u a l i a . C fìO )b a t< ? ta
ü 1 m.‘1 ü { » r o l a t r c n r e r a n p s d u c i t c c c o ,
a m lia t
o b e t o « .• g u ile n d e v o , t a
Ifu c T a ^ o m c re c itu c o d fiw . E r r a l a -
c rc s u f r i t u c o d c z u a u i i u o a i i diyr)^ t a c o f r t u m b r o A o n c t a r a p a r a l u
H z iju e r o . E ( a e i d u / a m U e s s i i . « c m
u«c 9 i x « ) ^ f ^ a u d ic
< |u c t , la
n
a u su C rí i ^ e ta -
U i t u i o r e n > c o n e )a c c »
^ a u i a c ò u f i it u (w a r. c i^ rg a tk c a lte
a iiilira e g u m
d U ^ u m o ìz p u u s a i a
e re cx iiitu c n a c
a » m » iu
i3is< ^iiù ;
àtcdle « ^ ’e K e tig tiid ic í^ u sto ra , Ut
fH x i r , p iw W c ítu I x ^ T d u r a l a i c u a i e n
« I c r a n b c ¿ a l< t, [ 't d d c c ú u c o d e l . J u Í *
c to
«
p e M ^ ^ ^ k t n iu u
p ú ririiri^ c o
gr^trtdtc
v iri u l e a , l a e a n o r -
c o ru a tu A
c o u s td e v a lc fu
g iie y a i^ o
d a o rí,
i^ a ii b< * v d u u n ,
dueña .
czbaO a
Ije g u tra lre u d ífu
p c rí¿ -
u a c , t.i c < ^ u ilG ii
cz
2a y o ? s a n
a g ;iQ b Í o a c ,
u i l o ^ i(l« g a b e < 1 U •? r¡T a c . L z < lq c g u i ^ n z ro
5 u C r itu a
b v ra ri d c ríia a ti a -
83S
riiiib a f
Jesvsm
tm U r u U x tt
lM *sleric. la h f r a c g n « f*
p a d e ritn i>ui r ¿
dufi'úesK: e». flu
persona|T»m l¡c ,
riw g a iid ic > c<io
diien^í- í^ u ia w a *
b í'ífu iT Jio t'n , c e f
ca íx^re A g u i n i a ig iia la g a n d lo , «do
clíjquivfigoagfaiKlic , o n , *a s a ijtu a g n p d lc , « d o g a t£ lo . la p ic a ro a ü d ir c n la u n ig ^ n d ic p a tle rilc « n da-"
e n ; cxlw ida, d»fi»rcniiy«rir {^«1»
«n>fi-ü c rin lu ra g a n d ic , c e m b a i, w
cc in lial m o d u tíirji p a d o fiíu lie a rra
g u c m t c e n ta y o n , a u g u t» íya J a u n Ifrtico»«**! t ^ Q i í c g u v io ra c r r f c i b ifc c n d u ; c « i^ a tic p cín ¡g aró tí—
to q u e J a u h g o ic o a r e u bt*guÍyolan
in f!rc r¡tn e n lu ric g a b e b»*rarei> *g
niore& p ñ tl? c ih c u d a n , d « n gaui*
a a ric gu« liÍTeos c rc . E g o n «iC c»
lia d a . \*ito ñ v a ixíin iia i b a d c z u #
Uhrf*. la p rc s l b ataU araco . E i iít
a lU 'g a m » iic & p ie pcW aiJi g ab e»
p a c iu n c ia rc n c o ro a e r a b a ile r a , la
irùg a n e n lihniha.
Í3 5
e r r ^ r n ilif e r t. E /, b à M in barfi'zu |*a*
d ori tei n jii,
«ie¿u e r e coi*oaiu
lini. lUfi*) corna tu a i^aiÌA de^cu
li?ii!c%u, |M'lo<)/azu g o g o tr c , (a s u ­
fi I/,»u u |jaclc*ncia rc<|iiiu. N r tju r r Ì c
gflbe ra d a desc9 n t> iir» jo a le ii, exta er»!
g«'bc v Ì» orÌ?ara ùUf^
g a tc e a C J . i u o i ,
hr«{uit
».lire gr.ifìvftrfji^uiu
dczaqurnlann ,
(te¿at)Ui*da]s
iritritcQTì r.unlaita. O n^io dri ju iz ii
in d a r g u c h l d o raU M i f r t l m o , t s
b e rc a la a iiiu x ta ^!)itccn 2.ìk J a l» ,
tr jb ;iju r ic d a n c h iq iitre n a e f o r r i
C ii|iicro. KgiiÌTi ÌA^i|u)t crocofi
nrqtMü aaiag.*>rrÌTa » la d i^seag arri^4 tu ri* »UKU'iiKigtlio, c e rg a tic
|«p^deci(cia , ^a |Mniahia Ì u l i a c b it
p r o v n b u g k r r i y a d a n u r« au lo iA -
. 'cui& al.
'7eiusen ^irnlofíodtk
SO C A P r i U L O A .
Personae bere ecer t z a i fgniti
duen aiformenn, ta m undu one-''
iaco m Uffiyen ^a h ia n .
C .
A i t o r f u c o d e l n e r e c o n r ra n c n li
p c r a lu a ; a iio riu c o
liiz u i, J .iu n
n c r « m i s « r i y a , A & c o ia n
q u ija d a u iri
n iia ,
fhlm
a n u iK k a j^ n U c c n «lí
la iri» ta tc G n n a b c n a .
p o n lr e n cl^t 6 o ad o
P ro
e m o lía , L m M
t ^ n t n c i o r h ú j u í b a l e l o i l c r a o , «M
|i e r i A t c e n o a i< . < i d u z a g u r . t i z d o
p ro c iy a g a ix i
h a ic tic
a K o ia n te n
t a c i o a n d i j d s o r lr < ^ n u i t .
ta c io ric
ru
n
tea
d ^ rn tiia n , c o rb a tl
u s tia ^ d lic , b e n
bau<
g u iiy a g c rfa n k u s i e u n a i z . a k e c h
< ju i
b a k e g a c u lio
lo riy o ii.
v 'c n r s u l i u í ¿ a t c c
l< 'iibÍ7ji7Q b n d a , J n u n a
n c f c i ^ i c b i i » n a , ta a rg n lia s u u a i
al<)c j^nzliy u tafic s u r i a g iic v iy ^
iilr r u q u i zaiicz a r r e a , t a uterauA '
^rugarren tüu-'uba.
■ A su l o i t a f i c . »11 f o b iv ic
( ^ u c lc lilii
e z n a d in . ta b c li d c » » in p a r4 lu ric .
A u da
U
tí!
a s c .o i a n
ix ta a lc c it lü tb e a i,
i u r e a u r r i i i i i { o l s a l c c n na^M üia«
e ro p co m ,
la
e ríy a
n a ís a la ,
D i^rc p a s i o g a s s t o a i c o i i l r a p g u í t e c o .
E t b a ld i c i b a m i s e r o c o u s e i u i i c t r *
a ll e g ^ l o ja , o rre g A tic
g a r riy a , ta
aycQ
e re
p e tia g a rrija
enU dada
o c re -
p c r5 u i'iirw » z i. l a asc< ) e u «
A *)u í i t i e l a b < ;li g u t ^ r r a i i
vícit<*e9r>
E u K ^ iid ic « ¿ a d u l c e t i d c t
o n lo u i* re
ct*rg;’» tic a » e o s
« fra & a g i> .s> jrtc e it d ti* a 1n*IÍ
w tño
g 9 Í% (o zh(K
Ix ito .
O jn U ,
,
ja i( ,;u
U raF *lg;o
d íra n
J a u ii^ o ív o
g a i i Í 2 s e U 'i o 'i , c 4 )o Í D c r i e a , l a n u í 101
le y u lc Q
eelrv»
< Ick u u i ,
0 } h I;l
I t e g u í r a t u c o b ^ l d í i i h i i n ‘i n n | u c x u r e .s e r v í i ? ; » r i y a r € n n e ^ j u e a , i n p c u a ;
<a l a g u n e g u l n ^ o b a c e n íc H j u c d a b tllm i le c u g u z tíy a ti
l id a rlu na-
u i u C e ru c o i c d a r r a r e q l íu , p ra íi;^
L a
236
Jesusen imitacioco
d ic cspirituflgauA g u a b r o s u j V h f o t
« d a g o c n n e r e a r A p iija it v e iitz u ltt
cz n a z a n , c cñ n rc n co n
Ira l> ell pe­
l e a IQ b i - a r e o ({ e l, v i c U ¿ a m i » e r a b l «
o n c ta n n ^ g o ^ o b íla ru a it.
jA y n o h c n a d a n v Íc Í1 » a u , cc*
í'ÍKiii ez d ír a CDisonyar, \k niH^ueao.
í a h a , f c r t u u g ;u 7 ,tip h z o i , ta c t» y c 7 . b e ie a
W l a iie<¡tje
e d o tc n U c ío b a te e a ld c c g u m oi
d u c o . b e stia d r ito r ; í^i o raÍT idk le­
n a g o co ac ( lir a u v b e r e , b«*sie a sed
e io rtc e n d í r a , t;t g u r b íy c n a usT0
dD iiiau a le r c ! ¿?Ñola an > alu d itr< |u e
s a m lo la s n n , iA a n a i» Í ! j’»f^
O 'tucR . ta a im b e ^ ie m Í;« i’Íyt;lirf<
s u je to dag;(»en TÍcÍi¿a a u ? ¿ E ia
Hf)Ki d c itc e n r a r o vIcíIm atm lx:>te
e iío lz a . t<i iz u r r i s o r lr e u d u i^ n a rif
¿ E i a o rrc "» l» c e r e » in a tr e u d a , U
a r la n gcw afria ascoc b lllafceií d u ie .
E rrep rcR ílilo i* « da a « :o l.in » n u u d t u ; c u g u ñ a g u rríy a , u vuctoa ü alo ,
Ftí^arren W initn.
o iT c g a tlc c r c «
237
Ha r r r s z \ J t r i -
h * p t i , c t T ^ a í í f í f r a g u i j a r c u g r i iV ic
g n e jv g u i
g n ii^ a
a g u iu im )
Í m U ík ^ t
< Í u le .
a n ia tc c rA
B rtfu k
(Ira ic e a
J u h t , l a b c 4 i í a c « I c .s p r c c ia ic c r a . T U
r a ln
‘11
ilu te iD u n d u a rrn a o io n o ra
a r a g n í j a i H 'u , <a
iL iiu fiu
o n e la c o
j^ S ü c c n d « s e o a c la a m f m a T a c , b a f ía
a b c ta iH ' M r t r e n
ü ira o
[X * a a c , c t a
D iid p T íy a r, c u u i i j n a r e u
g o rro to a ,
t a e tifw lu a so rfc c D
AuXé.
^
B a íú i ay !
T e n i ? ,u J c c c i ( i u o r r c g a l i c c r c a l& € g u in ta s u u fc c r
c o ja u a
d ;ig o o n
tt
D iu n t^ u ra
h io ls a ; ta
> c n tU
d ü c i i m c n d e .i u c g o t i a c c H is u e lo tz a t
im q u U c p n
ílu
5
c í* r g a tK J a u n g o í -
c o . i r e ü ^(< ui>to:sU Q a, t a v i r t u í l « r c n
Iw rn -ttg ü a le g n y a
ta
62
ttin c x i e z ic u s i
5
p r o b a tu , B a íia m u iid u a b c ^ r
b c?< ala
d e s p F c c í a t i 'c i j
tlu iQ n a c , t a
J a u i i g r i i c o a b i o t z g u 2 l ia r < u ( i i ia s e r ­
b ite la p r o f u i a t c c n d u f e u a c , b a d a ^ u i t e , Q ju ü d u a
e g u ij-a i
d c > j 'r f r -
^ 3 R y fs v s > e n í m i i a e i o e é
r ia lo - n (íu tc n a l, J d ü P p o if o a c í*ma
t**n rficn
p iiim aco f o n ^ u r t o a , ta
t k i o icu6l.^n d u t e , c< II g o g o ti«
jfiu m lu a c
e g u ife n i l u r n , U
e c H jia t m o d u la r a c n g a ñ a tc to d a n
9S
O n .ia
C .^ V JT l)I-O A .
dcai iu z ü jfn
g o ic ‘> *ig*^^
^u n Jo n r^
U a r (¡id< ^
Ortt'o O jv i7 J »
*“ **
gU7,tiyen g?»ff . t»
g u tliy ciax * Ja u ü g c 4 J
c o a g t n d e se a n t s a lu íkíip!?
d c / u b e l i . n e r e a n im a , c ir*
^ t í t b crn d a S a n lc e ii bet ico d p ^raii
111iI a iu J
p e i e JcM is gu'¿t>»
»
g u t t i i m aifon, e iia » « ra jíu v
liy c n g a íj r u jia n dcscaxits^*^
t o a . o s a s u ii, I» e d c rfa ^ u ii
g w .li\(* n í<an , g lo ilv a
tu
h o n ro g u itíy e n g a n ,
i i a l | Yi a n d ita su Q g u z ii) « ^
Jrugarren Iihrub<i. 5 3 9
ja rju iu d u riy A . ta>
gu7,liyen ^ari. o n d a s u n , la h ab ìlì»
d iiJe ^ u t l i j c n ^3 U i a W ^ riy a , (a
|toa g u i t i j e n gaÙ . ùraa, t.*) a ln h a n xa g u A tire n g a ò , atsc^u in t« i» u u ,
la coùi^uclo g u z ti) ’e a g n ñ , e sp e­
ra osa . la p rn m e s g u z iiv e n g a ñ ,
m o re c im c n lu , tu d e se u g u ¿ t i j e n
g a n , e m a n d Ì i M q u n u n d o a i , ia
CTreg;»lo g u z t i j e a g a n , naÌiOAf* Ar­
lu , 1« « c a li d iiz a q u c o ro n s n e lo , ta
p o s gij».tivcn g a u ; a/qaeT)Ìc A iitg u c r u , ta A r c a n te ) g riz ll^ c n , ia
<>ìriii'o c^CTcito g a u z a gU 7.tiyarcii
g a ñ ; itu 5 Ì d ile z q u w n , ta c c ili dlie¿*
q u tw ii, ta c c ro ri c lc c r a n gau7.^iy«?a
gafí, (je rg a lie , n<H*e J a u a , c ía J a u r n
g<>¡i’OA,tu ep ra g ii7 .tijc r g a ií o n e n a i
f.M ¡M carrle g u í t i i a n d ¡va, z u ba­
c a r n e g u z tiz p o d ero so a, l o b acar«
TIC «oiu g u fT a g o n ríio g u t í i ^ e n l i 4 t
•a«ro c c r m ^ , ta li« lf a , 2U bacav i tó
^ u z iiz güzu a , l a a ts e g u iíia ¡ l u
S iO
J e ^ s t n imiiaciora
g u i t i z C ilç rra , t.i
^ r r i v a ; x u ikacarric
la g1orio.'rf)a ^siu^a
i»ob)i
c r f i u n on g u i'iv v tc b j l l a a , u
l i< c io ^ n r q u io d a u iJ e ,
t a eg e^u ^o d ir;) . hi »In. ^ u c h i d j j
1ii
b ç:ir d u ll « r íin b a l « t d a n a ii
b u r i) h a z r^ m p o i’a n ír í e i u a t e a di*
niA unii, « l o w ig iiw lic er.icu b len n i
d o p ro m c iitc e n d ir a z u iis , ez fml
h a td itu t z a io u ïif'tl ! » l o o.soi<
sd cQ M izâim i, C cr^ aM c <r^Ìii t
Doro btotxa d t^K sn l^alu (hi,<>¿uci
g u z iir o con>i*ii(ülu. z u g n ii d c ^ n
1 MU>Q esbad.'), la d o ai. ta cn'^ lurft;
g u ¿ f t p c i^’a r o l m i ez b ad i lu .
I ( ) Jp& us niti-ç rsp o ^ o g tiz tr¿ g o
lO ’À, ;iiD i n ic g u i t i z g i t r b i j a . m u n d i
g u /.iir a r e n j a b o a t O ;n o r c c a i a i i ^
lìra z q u ie n a i r i eguivA zco lib rrU *
d e c o e g ;a o , z u g a n c jfa ic e c o , w dei
c a n u a i{ > e o ! O ] n o iz t^iiM ugo **Ì
a i r i J a u u g o ic o a o&oiuro k i t ù c l i
irufHTTfn Itbrubft.
SU
fA I r u s l c a , c r û al$i‘^ u ¡ r u d a i) û4:rQ
J d n u . e L i J a u u ^ o k o a ! ¿ N o î s lâ U
( h u o r>to ciaiz o b o lo ro ziig ?n i u n e
ï i n o r iM r u n J'CkU'fhw û v r c })i> ruric
n A rtiiirc K o . (
%u H a c a rrle
}H'nv9ir«'fo, ID s<'cUil<4'«'0 p c o fa ^ c c ,
(A m o d u
g u r l i ) c u g:«» . ^ u z l ^ a i
K < I* n m otila»!).
ta> n u '» n
o-
m*^'ar e g u U c it d c l , 1%
n e re z o ti ^ a îf z j
f^usa a r ir li^ ^ r c -
<]uiii d d t9 i2 iH i, r c t ^ a i V a ¡ » c n y rii
«jK 'U m
^ u ii(^ lc c n
¿ ím « h í ñ aM 'C l^n
g û ld u ^
^TÍ>l2fU, lu llU 'IltfC ll lU^UU'IlM'. A&^
,
< ui% u
la
r iim h \ W t i i)g u i.(rtsi h i i i h i ,
»o^
rcJ.M n .ti c u u i ^ , r v g a ii » a llc ^ d lr e ^
'“0 hbri* e^joci í u i j ^ hi , la k Ui e
dt.sf^U iiidZ gO^vMl e z ( le / â r<>fi;K '^ozalri'Q i l i i u i U n k h Î
« H w o ac. M tig u i zaÎU a a r m i u r r é
• •tg a rf a c , i» q.o(}u s iffo ia c o p cD K ..
^ Jc»u« b é lic o ^ i o r i j a r e u a i^ u î^ A .
L
5
ÍIS
Jesusen imüacioco
^ n r e A n iiD e n c o n su«* lo a , « y
^
«U«
n?rff úhi'H TOfic g a b « . i7t n e r t
is ftflU c i u e g u i t e i í d í a u . ¿ I S o k a r »
tf ra fío
lu ia » c c n
O u c to r lv ía
iiw rt
J;tu n a c i^ D dlorre^a l u ^ n a , b m
p o b rc c b n
n T ie rig a a .i , t.i f O » & o lft^
d « u l a : lu z » b c ^
b c r c e n c u i t a , ta
a ip r a b««a m ise ra b le a u p e n a g ü sw l
t i lie . A f o t a l o t a r r c n . c f r g a t i c m
g a b c e z d ^ ¡ t a n g o ín o ís n
G gun.
o r d u »tc^Tcric ; c c rg a tíc
c«r*
D crc a lf g r iy a / la z u g ä lte u lM ,
n e r e m ^y a, \ ] Í i « r a b k a nai% '
l a tD A Jurcii ú i t i a n p re.si> ud?^(ui^
yarv la g rillu z c a r g a tu r ic n a g o , tix rt
p re s^ R c ia re n a rg u Í7 a r« q u m m an*
te n d u , ta )iberla<HaTi pnra nnsasuji
a r t i d n . t a a r p ^ ^ u i a ln ja ip>ríi d h
ra?:a7nii a r tía n £ )» c a b « ^ le bc*t«K
« u g a n d íc g n f lo « ln te n licóte e r o í c í
g iiu z » , M ia it n i r i bílarltM n be»tí
g & u u ric guA falffo^ ttX» e re
ftlu c & , e z b a d a l u , iie?e Ja u ü ^ c ñ ^ j
iru g a rren
lìb ru b a .
♦ o a , n e r e p . '|H : r a i i i a , f a n e r e b o
I 1I7, u ^ i i i& ^ iM u c o , tA
I n o osâ&UQs>.
e ^ ia ifc ii
a s p c rlu c o , a u r e
g i a ç 'T A
b i u i l u ( i e H iû a r i( ! r < in o , t a l u c a i r i
b d ire ite n
J .
hz
O oa
xu^nna
e g u ÎQ
non
a rto ra n a
a a g C M rn , o r t f
ni
c i o m , c c r g i t l c d e î l u < li-
r a ¿ u n . Z u r e n c g a r r a c . l a  iire a -
n iitia ri’u
tc iu r.
ia
n a ii> .
C.
(W seuar , s u r e
la
tu g a n a
D ei lu tiiz m i, ta
K iitz u x
b u m i !1a-
biû U 'H .'O d a m u a c . b î g u n < l a
g e la te
14 ,
e ca rri
n a u lc .
d r^ e a lu n u o n
s o g a lk
g u z lîja
«K’k p r h c i u f r e f ^ p r e & t. C e d o r r i^ c b a «
t^ a l e i t i b i c i ç o f n u g u i t Q
n im lu tu n »
z u b îlb lo e r a . B e d e ic ;^ !^ iz a n z â it c f e la b a ila J a u n a , c c r g a ti c
m Î A t 'r i c o i t l i û i e Q
« g u id
c rn u e ii
s t n < ] ita » u n a £
o n ia .* lit)
« e rs itz a H v a rc q u iiK
*48 u
gue>ago
* « rv
¿C ct
au
tlu
» « rt
iu it
su r^
(t r
s p rv Îia a rija c
'ÂUre a u r r ia n , «•zbailii b u m iid u <le^ i l l a e c iu ^ u c j a ^ o r a ñ o beue ^ o iÿ -
24 i
ìm U'ichf^
J a t|iu !rì, t9 w e r Ptn» ht*|j a r o H a - ^
trcJi
^ C r g a l k . OA tU z o re
ftiilifC o rìc C e rn ro , la
p ìir.'ig a rn g u t t i j ’c la ii. Zurf* o!miic
unric d ira , 7i>rc jiilcin ftt
eg aljr> 7co ar , fa z ìi r e p ro s it k 'n iÌ.ic
f ilili? ,
^ u & liy a c g n w n i a l c c u
3 Ììu .
A b-
I n u / a , la g lo r i va b a d a t u r i AifnrcTi
jr>quÌtvJorrya : zu a b b a f u , U Ix*deiiN^iaUzAlcla n c rp ftlm nr . n - r a
a m m a c , t t c r iu tu r a ^ u t i i j a c b:it iiin.
8 2 e A P lT n iJ )A .
'^eungoiconrert w f S f i U t n tjroiytna>*
refi ^nììtan.
T ti< ;u iza z u . J a u n n , vt^ra W o iia
axjpe lo g iie a u . la o ra ru lM a a d a z a
a c r e D V indiiinculuotan ib i lì reti. In«
d a i u *ur<* c o ro n ila lia aHIiCi-ra, U
errc'^pclo, fa c u lJ ^ d o anHÌy»rc<juÌn
nf>U gL*n''MlÌ i n , a la |m f i r u l a r n ; u i
c ^ u iu dÌ£<]uùiatiuQ nìe*edeac
ìn/gnrrfn füfruha.
S
ç r . i t i c n , o r r tl? i m jtÌ I te a r Iw zn\fi
c s ijw c r r a c
f t i i a n tlÌ/,a?,cjn irT u -
r a n . "B:ifia « 'y a g n ’f i n
lÌtf,
a ìlo r-
i r c n ( V t , < b n rltiif u ijtn a g in i« * ^ r e
hc3r
d ir ì» n
é ls h im ¿ a c
«‘c i n e u jM i
i tiiilx a « ji) i> u la . K g u i o
u ìH a U u a
Iç x iîfÎT ô c K'>íio f l i
n y i z n i , l a « ii* ^ |M 'C ^ tm }U p ri 5 a f o u A ii^ ra J fP D
d iT » !» ia n , o r r p u
a n d i-
t j i s u n » r e n j x y íc n o ? , n rr» * f s p Í T Í l n » c
fa H atre n
fría n ,
du.
A iiin ia u
h a rrc n d ir ,
iia h ira l,
ffi
la
(a g o r j i u ra n i^ o tir ,
to H rc n M u ra liw n tc ,
»•di» u a m r a b a g a h cV » çim g » m i v a
tu re
m r s t i d e » d a , l a t i» o i i s u i U e
p ì i l o s o , t a OI liz a » g u t i i y a c r d í m a
ç t n a t ç u i ^ ï i t n y f e . E t il b a tiA n n * a « 4 o ,
U
b c s t c 'â v g u < * l i l y » g o c r r e ( » l> itn b a -
d u lo rc , z ü rrn r
g u ïilv a r , ta
d ir .i o m ^ a i i c
dan
g iu liijc iia
» u g a b o c r i n i* * n d lliìq u c .
« t«
ire
G u f-
e r r e c ìb ìtu d»»Jetia , eoi fi b r i e
m e r c c i m « u l u a % g l o r i a l a diic<¡iie,
yago
in
g a îi
îWf/TiSiiiîo
jui<jiii ; ezt.i ere
^ i u h l> t ^ o c r r e c i b i i u « Iu c n « n cir-
re g u lic l) ttr U c g u m ; ccr^^âtic b cre
b i i r u a r i g u c b i v o u a e g e U e ii dîcuu^'
•da a n J iy v n a , Vd o n e n a , ta J n u û '
g o i n t ^ r i e M |iie rr» r n c o a te n fu itn i* •
llrf^ o n . tn ilevntoA j^oa. ElA g i u t ^
j a c IkafMt (lesprM 'i.'i.gtirrtyftgaâ , t t ;
m c J'c c iU u n ia <Wld, l*«rc '
b u r i I t a l i e |>pnaalccEi
pre>*
tû t u Ago lin g o , â iid ir d g o a r c r r tr i*
b i l e c e o R n ria g t u b i v a g o e rr(.* c ib ila
'«iiU'iia«’ ct>dii (ri> t;jtu lienr, la b e rs
l*<>rrci)i'i>
bc<ir, c^tn p rt
g u e y a g o TTre«*il)*lu Ju cn ?iv t iijv if
d ia rîc a r l Q ; c ^ b ^ d a z u ri ^ u o j a g t f
b e g u i r a l u , ta s u r e otktUMJita e c t# ^
g u c Y i^ ^ o rîm o a l a l x i t u b e a r < lu, « ï
^ g a r i , a n v o ro m ld ic u t» o i, la
to r a , p rr^ ù n a z d iie r e n c ia iû ' e g iiî^
g a h ti, z u r« <)<v)jac e iija le ii d ltu 2 u ta ro . ZugaiK Ü c Hîra giiztÎ>ac, ta
« r r ^ a i i c g iu tijc la n a la b a tu a û a A
tru^arren tthf'uha.
b e a r d esu . Z u c d a q v L u
c o n v fQ i z a y o iia
%0
la ro iU a H
o iU à ip u .
E ra
(e r­
g a h e o u i ^ g u t 'V a g o , l a b o s t t ^
gu*
f b i r a ^ o tìiK < t, e& iia i m i ^ u r e o ^ u i -
tetoA , e t U i d a 7 A jr c a , b a c o i l r ^ r e n
u i e r o c i o i M ì t u a c o i k I o e % :)g u (c c Q di«
4 u 7 u iia r « 'tt;) . O r r f j ^ a l i c a e r e J a u n *
g o ic o a , t a
j a b e h a c a r r a , (fte.se d e
a n d itu t d a u c a t e re c z iu tifl a ^ o .
C e lia t a t i r
ca m poii r .
ta
irÌu » ra ro a U b u n i? ^ , la
g i i lA o n o R
g k rtT a a -
l ^ u c r 'c c n d a n ; « ila c o n i o d u . j n
ìu iq
b e a r d e g ù e c p lw »(t*iti?ic bere* p o ­
b r e r a . <a c c e r e 2A r o n ^ Ì d e r a f u ,
ic u s ila , e z d e d illa o r r c g a t k p c n a tu ,
( i b a d a *mh:> a l e g r a l u , c c r g a l x z u c ,
J a u tia ,
p o b re a c , ta
iD U u d u ra ro
h u m illa c , ta
d e s p re c ia ! uno ,
z u re
• d i s c j u i d c , t a c t'lN * c a t¿ a t a u J u r e T ii t u c n -
C oen
A p tta to lo a r
^ z iiro
tc s J jg u
d ira
b e r a c , c é tia r
P r)n c i(ie e g u in
a u re
in n n d a
c c n iiu e n ,
' ^ c ^ u t i c e r e a j c e g a i i c g a u x i i g a la «
54s
Jeauitn ìmìfndorft
t r i t i fbfin rilLHjuifi» n> oduan
%ù'ìt» c i i d o ; <« • » h u m ills c , la
Dial ici a |2»l>eíH:
e h .i n ,
*^epi«lci*ii l'ir a n crt ?.ure icen»R ane
ti^rìn ro iiio ac jw ^iW iifcaz, »a .
iiuuiHMfir ah v 'jiK 'iU 'i'u <i»if»nA, a je c
g o g ò arn!\\an*< u ’n '•rrH 'U iìlc c i' i o l'*n, h « U h*<U ^ai'iùM C l u » in a tc f n M Ì iijr h * . fit i u r e iDr^c<K»c
♦ ^..g\jlccn i^ÌJuin?i a û l 'f e î « ; a le ^v.-*Uì
Hui‘U'0 , p o la / n r a i i ^ n
\o»o*Kkhr:r>, (a ;«TUa» «»guil a
t»cruki»!oli** t;u#1aift»i v»M*mi3. .
'1'» m ielt-i» a u liii> io r c iii* lililí <a
^ •1 1 su rio a» in W;*» <lu, c<'aÌll gii»“
ft>ra tia\ ùm\it Ì2 :m fhi<|u>y»na,
ìio la hohusi anc\i7.'»u*i* i/s*Ma <lcii* a iu ro Im(iu)<.*ij: fa aìri ^ lu U iid «
>a co n Ion In c g o u Iw a r «lu .’'»«lUi*ï Vt o lecu h a t! . f>ola Ic m lilric o a u ;
ci
«fi í¿ iu tu i4 f f c r pxA. ta
p re ­
U b a le r e icct»k , ta
ia x L a ik g a b c a , u o lu g iu k l^ a c itau «
^
^
ì r u g t n r e n ìih r u h n .
e m * s p e la g it iT Ì y a ^ o a , l a
Sài
aoí^ ¡yíí?f> »*
(k’rpeMi* lu v « v o ro m iü I¡.'iCs ‘a i u r e
b o i i r a r e i i a n K ) r Ì o a c g u z U y ^ i c ra g u if i
b i* a r «li«?, f »
r n n s o U iu ,
U
e m a n ¿ a y o tc a n .
^ ¿ lie y y g u
g ii» la iu
i.t
c a l i ilo a y g u s lì) a c
tM .ra
b e . ìr H ii,
c m a iig o
L a f io .
C A H T rL O X
y in im a a i
u m
p a t/u /r o to
d u U n (a a ^ a u i t t r t n g a m tin .
J , C ^ n s l n u inni lea , o ra fi j? r;iru ls i-
co illaMi jjaiju carirn . U Hbcrf5«le
« g u ii ateo»rei* v ìdea. C.
Jauna <
à eiaiw . c e rg tflic ,
g iib ta ir r n u i l o r i a d ìtc ìa . / . l ’r o f u r a i n m 7,12r e voro iiH atia b afto
h^usfcrctn lo n ig o c ^ u itia : «isy^go
ìta n m a b e li g u c b ì j a g o izfin. a*ro
b a ñ o : b 'lla w * ? u b e t i p u e s t o , e<to
le c u ric bnjuw iH , la g u ^ ì y a i sn jo lo
« ^ o ik ;
beU^ la •»‘vtgfk^
Í5 0
J e s tís e n i m k a d o c o
1 u ¿ a 2V ,
J a u n ^ o ic o a rc n
v o ro n á a h a
O M iio ro b e t f t u g a n c u i r p l t « Ik ^ U U .
< > m . o n e l « c » j> p r « j n a sa ric » n >
p a ij u e c o , la
C
c ic e r o n l ^ u f o
da
i
v itJ c in . ,
J : ) u n : i, zuTC s c r m o í l a b u r o n e - ^
lHi>
p c r f c f c ¡ i>
a n d ÍT a d a g o ,
C h i-
< ^ u i ja d a » « r e t a n , K i í n a n d i j a
d ilo e ra
e m ale n
^
a-
i l u r n i . '> a , t u f i* u -
t u a i i u g a r í j a ; c c r g a t ú * » i r . p e r fe - c r ¡ o a r e < |i i Í n a u g b ’t r f l a C i i r o l v t n i K i u e »
c z n ín tu q u «
bada
tite e n
aú
n rraz tu rb a tu c o ;
s o ^ g u g a b e , t^ p c n ^ lu a s e ii'
n a í^ a n
g ; u i 11 v a n , d o c t r ¡ ú »
o n c ta iíc » (la rta tu n a i¿ a la , lo p a tc e a
d c t : batV » z i i c
g u tily a a M e ¿u n a ,
t a a n i i r n r « '! } p r o v n b u a
b e ti am a*
(c « u d i ^ u n a , ^ u e r z a d .iz u
R u rc
.s c r m o y a
g i ’a m a ,
c u m p lí l u l a ,
x iu f«
a n íu t a a a lv a d e z a d a o .
P c n s a m e n tH
p
g a ix to tn c o n lr a c i
O H A C IO A .
J u iia íie c c l a nig;iiadí« u r r u i i jo o n .
|
«
íriigiTrrm hhrut^.
íS f
J.iF n , c ta J a u iig o if o a : la g u n -
tíd a a u a m * n . c ^ rg a lic n i¿ a n . asco
p i i i a j i i e u l u , ta b i l t l u r a n i l i ^ a c
iicrc an iin u
dut»i»iJC, ja i^ u i d ira . ¿Psold caí»**
íg a ro c o
n a ú ? ¿ ^ o l a iir r a tu c o d U u l . c d o
íjiio u d u fo d i ti i t f J~
n al*
n i l u r c a iir r c lic , ta h u a n lla íu c o
d íiu t m u n d u r o p a n f a r r o y a r ; i r í <j«ico d ilü » c a rrtíla co a le a c , en»aii^
go d i t u l a r ^ u iy a , U iiefft g a u i »
« icu liiaft ccT c s a n r a í c iu l c n .a d i lct?ra ciD .tngo dÍ7Ut. C . l i f i u i n i
J a n u a , tlioM in b e i a l a , la igutf« cg u iií b c z a ic X« a g u c T ic ia i b a t ,
p c n ^ m c n l u gA Íjto g o tO v a c . A n
n c r c fsp c T a tiz a , Ja c o u fiu d o i><irn v ra ; n e r«
pena
gana
íg u ilia , tü g a n
¡g u e s
fia tc ia , f u r i
h io lz
g u 7 .liy c * ía ii l u ­
ccn-
g u í l i n c d t'ÌK » .! ,
til s u r c c o n k u d o a j» a c i c E ic Í a r c í iu m
ic h o iv jtia .
J e fitS fn im ifa c iiK
0
E n ic n flìn u filu a a r g u ilc tiò .
O liA C I O .l
^
f
Ar ^ i n n s z A i u , J flu n a , K ì m n ^ '
ar^viy< ii <*1111111,
q iip u tr itiii n e ro
a n iu ia lic ¡llu iiU su ei « u £ li> ac ; qiHTV*
Iciix i'^iirre chViriji'uonc, (a quH i«
t.*i)c>ir r r c Mulavr^ « n ri n id « r
feii diral«>n IcnlacÌuaÌ.
P c lc » » is 4 i
goj^nlVíiíj^Hír xjtc, I* T c n t i u j c i u u •
b To g;rfii^ g;< filone, pa<|Uea iiìg a a
i&irj dedil», ta c o n c W r ia g a r b iy a n '
s u r o » b h a iiM a ^ A ri « u tz u n <!edtfw
A ^ u ìik U i
n e r e a n ú n a ri g a i o
«^HÙi n a i d io tin i
di'fB
Oj^uivAzco paipicA g aU h i o a i d u U A
|ru z tija i> d 'iu d o i» g u e ld ìr io , ty n)
fkico i ^ a n ^ d a iK 're zorÌ o n e ra ri
B I)ald iiza£ U surf- a r g u iv a , ta o g u iJ a l u r r . ì m j g a f ip m , n e r e g a íi p r ^ ]
« rg a ííc
ut,sic d a g o c n J u r r a iiaia^
irugft'tiT) Ith rt^.
tIÍ3
txíc a p g m tr c n f z ii»% uti b iln r li» n .
B«(t>r Rur<» g i;jc ir :i, l«ola?rt?,u n e r e
g a ñ e ra
t i i f / ü , ¡nd^vA* <ie-
V K io co g rafe'ívt, í r u l i i o n a , (a d a - ^
n ir o n e n a i'm r«(oco.
pe-
iMrgAVe*<j\iñi TTisoiiittNi «lagori» n rr« ' h l o l u , ta n c r c ‘Íc*c0
g u ¿ h y a ( ^ n r r n g ii u r c l a n
})c«
d i: ai»^» 7orj o n a r c n síaeguíciía-*
suiia g U k ia iu n c ^ n iu n d u c o
ri'la o T > ru k a ic ^ ^
^ tild f ia dño. T ir a iia ¿ ^ z u c ik ^ n r), ta (|u i’iid u
llag aru ira u iig o e¿ (Iticn n b l u r e a
PoribUi»lo g u z l i t i e , c f r ^ a l í r f r íf í
m u n 4 u r o ^ a u c o td U r L a lw c r c , n e ic
íliífeen?! osüfot’o
ta cou*ob i u dK¿aquv. K g u jn n^& aiu l u r c <}Uin ÍKit c c 'n a jia rfa !¡>«<{uien a*
■iw H oarcn hiznan^tpiiti : f e r g a ll«
zkl K a ra rrir re ra n a l ar¡iul>Ql t&
<Un g u ^ iija a in a lie u u ih i% t e n p u l a l . ta <11 g a b o w c r v alió
ez d u tc g a ú e ra c o g u ^ lija c .
J34
J e s n fm imîfacioeat
C A P iT Ü L C X i.
Btslercn vkittitric esa'ninaiu
ti deÿula.
y . C r i ^ t a u oiriittfi, e t dcTAzula r u -
rMXMV) «¿311 a a i , 4 a e i t a i i G c e U ;ii**
f e r r i c a r o c u i d A d o c l a t i e C Q ;jlc a liL .
¿ 0 , r ít i i{ K ) r l4 d i í i ^ u r i g a n t a o n t e
< y ]i)
Z i ^ ^ ^ L ' f ’i r r a i z a d a / u .
, u ra oneed o o iiv * la » j
eJfmiUirt iJ iic ii, ed o U i e - |
ECU <lueii ?
do?.u 2UC b e ífia c - ,
g a íir e ra iil^ u ii b c a rríc , cítw d aT ef®
b n n n g a l i c ^ o n l u a e m a n : ^ dit¿u. ,
I'C e rg a iic M rlcû fi c e r a b a d a Itcy- .
tííre n contuf^ian ? N ie g u z iíy a c e - •
» n u t r e n d í i u t . la « ^ u u ^ u ia r M a
a z p íja 11 e g u i le u d ir a a ga w a ^ u i t i ' |
y a c íc u su tn d i m i , la L a d a q u Íz ^ u ii; ^
ñ o la L aco¡i¿arei]u Ín íg a ro lc c n
e c r p c a ^ a tc e d d u c n , c e r n a i ducn*
SS5
ì r u g a r r e n fih r u b a .
In
fC T
iiili^ Q i’i o d u e n b ^ r c o l i r c t ; i n .
K c re ro ti tu r a u tc i
bada
d ira
g A i i u g u i U j A c ; t a 7.11 p a (|U « ' o a r a n
r o n :f r > * a
t a u lc ia a y o z u v c Ìq
g iiftld ir ic
< ia n d r i, iia i
dncn
a r i m l i a t S h ü l r c i i ; «‘S^itt^n. t a c ^ u i t p ti ( l u c n g u i t i y a y r t i i
g a iic ra e -
t o r r ic o d a , w r^ ^ a tÍr
ÍÍ .1
n a u q u f» .
u i w ig a -
E i d o ta x u la
c A s o r Ìc
^ ^ l i n f a m a a i i d ^ z , a & c o r c n a tU * -
q u id e U s u a a x ,
b a lc n
aTtioiÌM i. O u o i m i ^ ^ a u u c d i^ lra *
r H ia c «
tu a u iif ìx c o i)lu iila N ;m
d i vac
M j r t c c n . c li t u s b c .
P o c ic
a li­
ÌH
« g u in d o
n iz u ({ u e ,
« z c u liu c
n g u c r t u c o 'n i z q u t t s u q u « ,
T icTt
e to rre ra ri
n * :ro g a u & 4
c o iiiu
e g ;u iu g o
b a k lin ^ e n Ì < M |u c , t a h i o i r e c o a te * ^
i r ¡9 u i r ò h ^ i d i n b u c e n i d a i |i t e .
Ita a
« n itc t
b e la
c o x itu ic o a ,
e g ^ iz u , ta
g u tiiy e ta n .
b iim iila
< * r a c io a n
u iic s gauza
i
856
J f .s u s e n i m i l t t ù n T ò
8 5 O A P m JU )A .
Ç trian
l u o í c e c o ¡ m j a e Îuciâi\
l a e g u iy a zs o c su n a a ic e a .
J .
C u r l i t a i j T Tisjtic»; i i i c e & a Q n iK
P a ^u eit
tpua
u tc iiu n
e m a /t n
¿ in /jf e n
tíizu if.í,
nere
/*
d izu te t, f z m u n d i
ilu e n b f z a t a , e z d i i u U t
tm aíEn,
G m .iîy a c
ile .s e a l c e n f t u l
p a f j u c a , lu itiii e g u i v b x c o |v)i)U pr>
b p ^ r d a n a t ex
^ iiz lifa c
CM
e g u i t e i i , N i* r e p a q u c J ) h n t n i D o ^ u n
t a b i o t z m » n lM ic o :)< |U U V Z in * e
quca
p a c i c n c 'n
E n tz u te n
» n t l i y a a i& s n g o
b :» M Íu
h n iiH s o , ta u i ;r t '
d c T 'i i c g i j í t m i I w i d r z u , }>amJC*’ATt*
C.
d i j a z go¿a rfrwi iju e /.u
^ « g u in g o
Ht;l I ta íia , J n u n n ? J . B í f l
g u i r a i a y o u j g a u j'.a g u í Ú T o t . i t i
U jru l« ti ; c cr
d e s ila ,
i¿ a Q
ta
bc<U
d c ¿ a 2 u la
c g u ll c n . ta
tu re
lò ri
e .s a íf ti
m te iic io
jfu * to
e m a i i i i , I“
l ú t z A i c a ú i^ > o r a
ccef
Wtf^arrer>
15^
d d s c a iu , t a
K z J e » ? u l4
en*^ b c & iie n e ^ a a a . e d o
g a iz q u i
I
la riu u ire c d rg u ra
£6U u, U
o rrcU
c g u ifia t
c l¿ a iie r e la
ht;
e re
d a u d f;u g a u *
b a litz a ^ u e g u c U v
e d o g u c h i u a z u r c p a q u e a g a ld u ito
d e z u la »
B a ñ a so ^ e^ u are n f j l u r o i
Í& 0 Í2 e « s e a t i t c i a , U
b io tc e c c ^
e d o g o r p u t c « c o n £ c |u e m Q b a t i n o i s
e z p a d e f i t c l a , T ir it/.i o u e ia c o g a u *
U
c z d a , e t b a d a < ^ u r o a ^ ai> l i . v
c<irT¡c l o g r a l u c c » d a u a .
d e z a ¿ u la
I m d a p u i3 '< a lu , c g a i y a i £ o p a q u e a a
U d d c la , c e rg a tie e z d e z u n p c n a r ic
Ix iie re i« iiti:c e it, e z t t e r c o n d o da>
g o c la
g Q ttiy a , b a ie re
d o < iu ,ia f t, e z t a
^
g u ¿ tíy a ,
^ lu fo ra
c rc
gauza
< > ^ u iie n
e t« a iric
p e rfc c to a c U g u z tija c
z ar«
Ita d ira , k ^ u c r e
c e r lic d t b a r e r a l u , c t l o b e s i e r i c b a u «
g u e j a g o , J 4 u n g o k < ; u ig a o c H c a o i » 7
.lu a ,
a n d ija
d«vock>,
ó a ie o
ta
M a e g u iu tä s u n
badezu
M
¡
c iirg a ii^
1
Í5 B
yes'isfn f m íf o í C w
t s d a v ir f u tta r c n e g iiiT a tc o
a b e ta n ra a ^ u tri* n , ta
e r e oneli^n p e rso n ar«(i
■
t a pcrfccciofí¿ 0 : r t ñ n ba<Jl
J a u o a ? J . J a u n g o t r o á r r a vcrroH^
d a te r a c«*ror¡ b io fz ^ii?,lU ic o f i v
citcoaT»; l u r c g aiiM r» c bíM atren
d e z u b « i c b iq u iv a n , c t a t n ) ^
CB
d e m b o ra n ,
a1acd
m o d u a n , co .
«irctju in
C D O ira c o
g iiz iíja
^ w rn iá a ílí
ar}K *guÍ
Jau ng airo ari
e m a t(* n i r a u n
ta
r*a
bccJ^
esquí
dc7.r»znt;i 7 ,iire aW
^u ¿ac
d ila tu n r a n i
b e r d i n e s t i m a l c e n d c z*
A iií t e n d e a , t a b ín tx a m ltro a
d i n b a c íP ® e s p p r a r i t n o , r e !iai
c o n s u e lo
g o e W iiu ta e r r ,
r a i n d í c g a Q :¿ a a u d i y a g o s c « i i f r í t c ^
c o z u r e b i o t z í t ] » r t;s l
d a g o « l«
Í>ear <lau b a ñ o g o c T á g o p a d e c í ic ^ I
d ? z u )a , p eíisafccn e7.()éeub, e tb
Tíir ílis p o n lt^ n d i l u r a n g a u i a g<
« ijtftu a ¡ u s l u t f t a l a n t u a u a íz il* !
garren ìihruha.
p é n a a ^ c rii, ta cM tc u «ìctola , o r *
d u a it p aijiie a rc n « j^ u iy a z c o , I s
chus^encco v ì^ c ^ n zab illza , la
&<>^urua ita n g o d r ^ u f
bftrrtz ui*re a r p c g iila c o n te ttitia n
Ku.ste^o. Z u r c b u ru K n rc n I tc ^ n la n
à w sp rw io ra a lU ^ a fc c n b a c e rà , |a q u ìa z u z u , o r d u a n pa«^iie u j'a r ìy a
go«a(iico d(*£ula » n itju d u o u e ta u
go¿a d iie q u ie ii arìm btvl.
*6
a \P IT U I-O A .
E g u iy aico ttbtrlutlea duen a n / m a Ten anditasuna, cthrs irocuricìùri*
ytf/f» batto, oraciù hnaiìUa~
re^uin gueyago alcanlga-
J
icen da.
a u n a , ^ ( ¿ o f ì jw rfe c toa re o o b ra d a a u , O r t i c o
¿ a U reo (lc5coa(i ifioiz n
lax aiicia, la c u n la d o a d o r n a
* r t u n . a ld e a id c a n c u ¡dadi»
S ^b« igarotcìA . et uagui<«
M
a
tS è
ìmìfiuìoéé
y a r e n , e d o a r d u r a ^ a b e r o ii
g UÍ&.1 , ez b a d a « n ¡m a I i h reai
p riv ile g io s , )itong;o e w tr if ltu r a d
b e a r c z i b n inficio«, a B c iD iia ta g a !
E r r c g u tc e n <l>zut, J a n n g o ic o gc
tix u rrira h s u d » g a a r c l m a u z c l a ar^*
r c n m u n tlu oi>eiaco m ^ b d o e ta iic
c
c J n a d ìii,
p u tz a rc n
t i c , gx
n a a a n , uni
rfPi.iUc, 01
g(
a
(la d in . Ka
a r r a c iilo o
ic n g au ct
m eao g u r
im iniicriye»
bìtlatcR
pii<!, èkSada A
r a U i ^ g u z iije n
C » ttf t< ^ ñ a r M c o p e tìa rrt^ n d a l e , ta
iift-ra k e n
d u t c rw fe a n im a , e s p ^ '
r i t u c o lè ik < rta < l« ra . g u s t o d u e n g u v «
«¿yau
a l! e g a { c e » Ì c .
O
n e re J a u a -
!
a l b a iio a u ü í y a g o c ^
g o n ira s u n a , b ìu rta d a ^ .u saoQÌntii'' ^
g o Ì< ’o a , o s a n
6*ùiia, « s p i r i t u l i c
e* d a to r^ n
c«n^ *
fri/garreñ lihrnbit.
» p ío
m re
Iw iic o
861
am o-
r i o t i c a |> * r l a t c c n n a b c n a , l a i n u u c l v
e o e ta ro
g a u ta
a is o g u iiíe n
KCDorioareijiiiQ b c r e g a n o n t z
ic e n n a b in a .
b n t« n
lira * -
E z u a z ftla v c n t z c l n ,
n e r e J í n n g o i c o a , « n a w b r c títz u ro
a ra g u iy c f. exnaaaU c n ^ ñ a m jim n á u a c , ta a r e n g l o r í f a la liu r r a c , w
D aw U d c a b ru a c . l a *C üi r ia ln rn * .
l a ^ a t u c o n tr a
m c ía n a ,
w f r iic c c o p a ríc n c iy a ,
irau<c<*«
•e o d o ia c u n a g ^ o d a iii D itu id u co cotí
s u d o g u z liy e n or<)cz ruvr. f ü p m lu c o goK )ío*uiia, la m i n i n a o iir tü g a u c e n am orioarcT i o r d c t, r v r g
ífe n santvarCTi a m o río a . J a o a , c Tsn3> <TTO|«» ta g o r j m i ia c In-a»
<0
J ílu p n b c sie g a u z a g u x tíy a c , p c a * ;g a rri)a c clira c s p ír ilu a n i u l u a
d a g o c n p c r s o n a r e n lia t. In d a ^ ii o tiéUvo g a u z a z b w r dai» a rin > b a t
iM cari'ic , la b e a r <1a n m o d o a u u « ic c c o g ra c í^ a , la d eseo g u c y c g iü -
Jesustn imitactott
ro<^iiin l o t u , là iidòluii tt )¿atcf4i
itc f«
« re b a i. G m íty a c ^ u p a n d í r U>f
te ¡a f?,da l i b r e , c c rj^ n iíf, cohm*
TSlii iv 'a r d i'^ ii g u iV >¡('*va J ’
g o ic o a r n:n clueii arli;tii, Itiuta fai**
la ríe « g u íte n c i d u fc n a c , in (^Uíto
^ iie y s g ó p m atci) d u fp n a e L illa tH if l
)« g » e s ^ n lu a c e ra g o tte n « lu , c « ( S
hc.'lt la arag^ijtya Ov^pínfuAr^n
collar;) a lc b ítiiifo |itu q f> c . K rri'gi
l e m d i 't a t< jw n ir . »qv« c w u l
g o v e rn a n;izcs!t, la e ra ru )> i d ira d a i
•i^rbail gue)(.*^ui i g u Í ii c i dcdí
g 7 C A P m : I .O A .
Jau n g iH C M Z r,am¡H}co
en
g a u ia r m uiiHuittac oico atce.rali
d u d a on guzliyen onetic.
J.
m a ú c a , p r c c ’W) d u g »
líy a g u £ { ija ^ a tic t u c e m a tía
su refi lujt<;re «z i^alÍA, JjquÍAz^>
f.urtt b u r u b u r c tí a tn o rÍo a c
^ u o y a g o o j ^ t c u d i¿u ia, m u a d i
iragarren lihrìjha.
bf&te «To<'«ri
b 'ià o . D iu t u a
ì ù i o r k i a (u > la d s ü .
ii]si
f r e ìc b a ^ ^ te A
* a jo > c r o c e f j g a n z a b i o t M r i , g u c h i ,
« l o i^ u c y a g o . - / u n ? a m o r í o *
g a r-
Ì> iya. i o l « g a I ) c a , l a ! » e a r d a »
p»o-
d u a n d U [ > a u ì( u a h a ltH u L a d a .c i r c r j i
g a u c i 'n « M 'ld v o ( t a r g a
l i 'u c j u i i c i a
l i b r e « z d u n a , d c & fia iu c a d e z a z u h ;
u d « z a z u l a a u j u I u e r a g o l c> 9n i tz x i ti » ,
l a j u i t n a r o l i b c r t a J e g a l> c u l t i z a ì l u c a t i a . A r r i t d T o a J n , ^ {cerala
d e ^ c n tu a l , e d o iz a n a lJ Í ¿ a q u c i u i i
gauza
g ü z líy f t( ]u íu
« u r« e íc u b c ta n
L ío tz g u z ti t íc
p a ra tc e n t
¿ C e r-
g a t i c a r r a ? / ) ! g a i t e r o u ’i » t u r a r e q u i n
acá h a le e n c e r a ?
¿ C c rg a lic a lf e n i-
c^co c u id a d o a q u in u e c n tc c n c c ra f
^ % o n £ d i t c z n e r e v o r o n d a t ^ i a , ta
^ d ezu
b a l c r « r a h c r i c |M d p c i ( n c o .
A m, e d o b e s i e a n a i i z a t c i i L a d e z u «
w lo f i s o ü « d o a u e g o n a u r e c o n ^ « ^ r n e itc ia g a tic
^u^yago
,
la
z u re
c u m |i l < t c i n g a t i e ,
g u s lo a
tUQr9
yesusfTi imifaíPOíO
iñ o í? e r e pa(^uc*an v « í r o , ta
d d i^ o n V ga)>e« r f r g a t k ' ^ u z a g;Q >'
*'ítU
( i j e t a n fa lla re n b » t to p a iiif o dUrz
n ,f
i a \k u g \ j T .i Í j c ’ a n n o r c c o n t[ru
ra M
g u i n e r e b a i. £ ¿ é u b o d a Is|
'k < D , e d o a p r o v c r h a t r e n g u u z ttir « H
b a t l o ^ a t c b c , e d o c a ip p o líc
I c i a c e th a < l a g a u u c d i^ s p r e c f a t c T s e l
ta
a y e n a G r i o a « p i c n i c ¡a c .
d n u
au
a d i t i i l> c a i. c z b a d a
rc n , ta
E la c i
o rid iis u n d c ^ a tíc b a c a r r i ^
m u n d u fo
« r e hoi> *
a U b a n tc e n
d i 's m a g a i i c , c o ñ a c i ^ m i í y a c m u n ^
d u a r f < |u i n
b a tía n
t g a r v i r r i i dira« >
G u c b i l a l i o c !u I c c u b a c , fa íta
d iu
b^Ja
c s p S ritu o o s u ) a ,
•re
c a m p o tic
b iÜ a iu
c la n
h al^
cz
da
pri(]aff*
« r e l u i a r o í r a n n g o , e a b a ld iu ha*
< p ra n i g a a e g o te n .
T r u c a 7aÍK
^ u e , b a f ía e s o b e t u , c e rg a iic .
<10.1 9ortccQ d o l í a n , la a g u e rU
d a n ía n , ig u e s e g u iii c c ü u c iia ,
^ u c y a g o io |)d tu c o á n xL
f'
r r u g a T T c n h h rtib a .
T ii o i c t c o
¡¡a r h ifn ^ v T t a
,
56o
i a
Cerusa
Ja q u in d u r iy a a h an lio ic fc o .
O R A aa^S c n d o u a ia iu ,
Jaona ,
E s p íril»
S a o io a rc ti g ra c iv a rc q u ÍQ .
g p a c iy a c j i j ñ r i t u a n
íü ^
In d a x a
p Ic m o
,
l*
e cc r « c rv iu c n cz ilu te n c u M a d o U
« D ífy t
uew
p a rU fcc c o , m u n J u r o
b m la a a -
g a u z a fc ra la i
e r e d e s p o » c r a m a t í a ofc i i a i e e o , c í hada
g u tiija í
s c a b a ic c n
d ira n a * -
lic T ^ la b e g i t i r a I c e c o . t a d c t ^ u e r e
a y c n g u iw i a c a b a iu c o n a iz a la , c c r %oxk.
e z d a g a m a íra iK o rríc eg u £ *
q u iy a re o
a z j n a n , c c íiía n
T a n id id e a , ta
ja q u in ts u a
duenaí
]* en a
dan
In d a i» ,
da.
o n e i»
Jauna ,
Í 4 q u i i i d ü T ¡ ) 'a , i c a s i d < i a » ( ! a n
aa g o ili^ c n
g a ñ ía n
g u z tija
;0
c ríí
c a te e n
C c rü co
7V
gau»
b illa lc fti* , t a
l o p a i c ^ g u z tiy a i b a ñ o g \ u to g u o -
M9
166
yesusm im liacto^
y a g o a rtc o n ,
sirmiriMi hv b c s l î ^
x u re jaqu»n<lui*iy.v ilI.spotiÎîH í J P
t u r a b w h c n le n ^ ìjf o r o . l i v Ì s ^ i ^
g r a r iy a p al.icafro n H ùati
j>pw<îcncîarcijuûi * i;u irh iiv ro . \k
r/m ^ ra eguili*n d ira im a Í
c iiim ju iu ftuÉViloero; f C fjfìiir
c^uluilnriya a n J iy » d a a u , eror«>d{^
c z m u ^ i i i l r i a , t.*} g a n z a
g a iito r a r o pala< a 1r c n d u p iü iri b e i^ rriy a c Ì c h it n a : c«*rgTih<* o tic h
»si d a i) vi<ka c u t J a d o g a b e eguÌ«
ti a d a .
S 8 C ^ P IT Ü ^ /)A .
M u rm u r al tulitet
coniraco
constjua,
J.
C i . 'i s t a u TTì'»ÌÌM, p f z a i l c c c b » 'n *
fc*(lalu norbaÌfv*c » u jç iiie gnl£<juì
j » i oa^çaiic, ta ffu^LHOPU o l¿ a U '
i z i m i c s m a g ^ iic . Z u r g^iiiloi^^o >c
» tiX ii^ (>«?nMlu h c » r d itu ? ,u . fa
s u b ^ ù ^ c c c r c ¿ a ¿ o ric ,
u« JàU »
.
im garren 1tbrn1>ft.
f6 7
a rltíi« rc n o n rn o g ü tliy a
]Ai‘H\ui lu ijiliii
b d ^ l i i l t i » c i c ic x u
f j s o ?isro e f^ u iiig o a i f ¡ á r c ! a r a a ia ¿ ^
q u K u )!*«?., L < < b ^ * riu le n c iy a < }.i*
q b i y .» , d r u ) b o r a
g a U ro im
i^WitC
e g u íía , n ig a u a b a r r e i i f í o n i b i u r t i i a , ra j ^ u i t í i n c u cw i» J» fg a* ic a n > D'rn'O
«*i g a l u ia .
d illf t
í.xjri*
lK»an
ú a u . c c fg a íic
g íi u c ju i
e írc ra
j>acju«a
lU ^ a ik
t i j n p a i 'v
<^o^»
L « ile -
g b iv o im »
c íirfo ,
ffsn
a-^
c tio
d e c a íd a ,
b r^ U iH *
»*ango.
* ^ iiÍja 3 « o j a c j i e a . ta
i kl d fH 'M iH t <-/ tÍlflíl?f
a d a l e í » , <a L i 'd b r i i c i*xdi>4*iiAC
• rn «
p u M íiií^ -i o , j w ^ u c a li d i y a
p r » /f itu r o d w - A i 'i a i o i gab « * r« » qk >«
■ ío lic . ta
b ild u m tic
w > r l o 'i i. d a
¿ lila , U » u U ú lu c u
Ciacía g iu tij'd .
S6^
'9estiHn ifnUaciof<^
9 ^ tlA P ÍT U L O A .
V
iN V « gurt nmigabt, ta p tn a g u » f •
tiyeltin J m m g i } i c o »
tu
aiabaiu btuf ¿égun.
C . S < ;< )e!cat»d iu in d c d lU a ,
tvrt ic c n s a n t t u , c e rg ftiic , le ü í
c k ) . t a n#quff uii n e r c g a ifc r<
to r tc ta n a i ia a n d e z u n . K cin oi
g a rtd ic 'ig u c ji e^^vin d e t, b a ñ a lu*
^ana
f^ u e s
p re m iy a
^ » a n d r r a u z u n , 1 a cpniau b iu i
d ira z a x u n . P im a iu a n a g o , Jautii^»
^
la
itr r e a n im a A ndo, p zb
a^ c o p c n a tc c i) n a u o r a i i » ^
,’ K u
ccr c s a n ^
dct
o r m n , a it»
m a iie a ? P e n e n a ttia n p re so
Ifb ra n a z sz u
o rd a
o n e t* t¡c .
H a ffi
o r d a o n e ta ra e io r r i n a ii f ii.
I
ÍÍ9, h i > f f i i ) l M u a , ' t a
a u g .iü d k
Ir r a iu a i¿ d te n n a iia la , t u
iz A n l a t t e c e t t . G o & t a b c g u i i u ,
I
D a, u i líb ra te la , c e rg a tic
nlc,
Ih
irugarrm }S>rah(i.
í6 9
o n e c . j 4*er « g u m d e z ^ u e i , l a
iK»fa jo » n imiii^cfUG z u g ^ b e ? i n ¿iim ,
J a u n a , p f l r íe n f ii o c a s io w c -
ta a ere. • L f» g U T i7 » d a s u , n e r « J a u n ^
g o íc o d , t a e z
gueycna
B a f ia
a ah
it^ a tu a
h ita rtis Q
J a im a ,
b ild u riu i» ), d a u
íia iia g a tjc
e re.
^ c e r e e a n g i> ( W
t e r e v o ro n d a lia
?
cum pH -
b e J i N ic o n d o m e r e c i l u iz a n d e t
p e n a t u a , ( a n e c a lu i% i z a i i a . P r e c i s o
d ;i b a d a
A ii£ rit(’í * . t a
o ja la
p a rie iK u re c p iio , d e m b o ra l
a u ig a ro ,
7 ia n .
iu
B »V a
g iiz iiy a
a lo re
g a Í £ to
o }> cto i z a n d e d i n a r>
p o d e ro so s d a
J a u iu i,
2u r e
c s c iib a ,
d ld e s a q u e n
« e n la c io a u e r e n i g a n d i c q u ^ i c t c o ,
a r e n i n d a r r a c i ^ c h í t c e í t * , g » i» t) r o n ^ r i e z n a d i n , a s c o t a a le ix a g o
c g n in iz a n d c K u n b e i a l a ;
b a í. n c re J a u n g n ic o a , ta n e re u ii* « ^ c o rd ia c e r a n a . E i a c e m b a t c t t
n o i e tz a t g a i u a ^ , a m b a t e t a su «
^ZA K
e r r a a a g ; o a d a ga^L z a u .
270
J f s u * f n i m í fn r ii > r o
3 0 C A P IT U L O A .
J a u v g o i c t M i f- 'n
« n , ta
f^ r a ^ iy a
ix r r ií
. í
o c o tc e ^
e j te d h iíte tr O
e u n fia n ta ie n g a n ia r t.
J , O r l.s ta u
h
k
íTiaíloa ;
lii II.»¡z. Ockiio r z ctijonifii 2 xii»u. .
n i^ a u n
Im p u ro rcm¿m*l<w í h í l ’
a&ro er!t©o/lHn cl^teii ^au2H, ?u {»c- |
T'MxUi o T itc io riin a d d . b :r ln in
l U ie tte<|»ie<»ga»Tr «»-cíiíu L; ¿ir» U
9<.*<<.’o , 9>ro ( I I ) u lo ta C a rh su
il.v ic m ilirii7 u ia C9ni|<>ro ^s<itre*
<lcvovtit«'t'ii t'i’t».
piii'ví'ff<*<'»i
<*hi g u i l i '« c v;*Ik)
icalÍ;K <s-iHu
s i t i a n , ni
ui">t« <>><|>oi';ilc«*n d tit^ fií
l¡l>r< m 'ti d i» n rí* n a, t;* e z dala
1-'í¿
^'* ío •‘« '•n
l i e , f a fonM 'jnciV . rxtí) l i a u n
o r f i'iiu il OIH'.
rn I n i t s
SUtui ic «.'»^’i i l l u a k iiU iciu iiv U
iru^arrft Ubrulr/i.
ior/»n , a v n U o iiiu in d a r r a c n i r «
j»jÌM*rKY»rHìari*n a r g u ì j a i i, r e r g a h c
al.lcAii n a ^ o , gu«ii»:<c StTiago )x >
t ol l ¡j)ikilC«'l’0 , C2 buccini«' O^OtoTO,
c«.}k( la U til4 CTC u ^ !)ri , td gnùr*i
P2 « ii- r ,n i ).
vc(iM»raz u e r e -
U ii grttix.1
J ^'<lo iz ^n g o
i)a>2 e^dii b a i, ta e g u iii
e g u i*
l.'u ilh o n ^ m k {^oltt:*roa;'
da
’ iH*c biniauw ’u a
F l f i n c 7AuHe, la
M'hmu.Hku. I c h o ro ii
, icKo«
Pr>0 I
u n i t , la CTrciPiKlia-*
lu to t a i h i l .
T(!tiiiir*o» ria tv De*
ta j tu r * ! ! ^ . la n i u l ( 't ) g .'il« ‘ri>
In lk Ìtu T a. i r a v a h 'c n a a iiu i* n a . ^ ( ^ r \ M i o rlu f i u c r o g w o r ta d i l o a <jTtl;*ti
g r^ u cp ii cuN la<lo:*r , e t l m t ’a
^ E ^ u n a e b*rt
r t i . o du. if io r f tu u c r iy a , t a m * p
•^ v M r# * n c s c la o ii g n i i t a d a . g o e i U
g a u z a c g f tic
¡« n a tn a ,
i l ' ^ r i i r i a , (•i'TffsJlir b » l i t / a i ; u e
^ u u ^ u c m iu c u
C2 < iird la .
iia u #
Jfsiiísm m itan tvo
572
g u ra cn a rcrra
(ín o n e l a c o ¡m a g T T w 4
c io a q u ia e g « ñ n iu a is a tia , t a o r a i » «
<üc
a n im o
c t sa c are n
rfiiq u ija re n
te n w c io ra
sfi
i
sc fw le a
e rra s (
r a m a n a iia tia ; c e rg a tic « « • ez d
b e g u r t - a i c « , c ^ ^ irT a rc o
^ y t^ n iii
e J o g u c f t u r r e 2 C o a < ]u in e u g a n a i c c » !
i k j o t í ; p r e s e i i t e e o g a iic e v ) a r r w n e
r e q u i n , e « lo g u c r o c o c n
h i Id u n *
p « f ] u i n l u r r e r a i c e n d o e t i . E z d f ita li
zu re
h io iz a c
b e re
p a q u e a g a ld
1« e ? H c z .il a t ó l d u r r i c , l a a n . S i o i
a a if i n ig a n , ta n e r e frís e ric o rtl«
(t)o fu )K a7 A i.
K ig a n d ic « r íu l»
d e ia , u ^ e d e z u n ta n % u c , o rd u a ii
nago
ni
a s p o la n
a ld c ra g o ,
Zoc»
u .« te d e t u n i a u , a l d e a l d e a n g u z l t ^
g a ld u n d n g o é la , o r th iá n d a g o ííI^
d e á n a íc o ta n jn e rc c lic c c o e ra h a c *
ya.
E s d a g o g M r l i y a g a U iia , c o n ­
tra ra
gauza
E id e iti
g u e ria tc c n
d a m a iW 'v
ja ^ s e n tia n s e n m e e n d « o i n
i^euUa jú z g a te b e a r, t a <22 à c j.'à
ir u g ftr r ^ n
S ?5
^ e e M f ltc c n z a ü q v i t z u i i
g&tic aimb(^ii> anim o;) g n M u b<*ar,
tt es < l a u f « £ u l a j a p s p c r a n z d r l r ,
b^|U4* a rta tic ifioiz U b ra tu ro c c r.ila .
E« ¿ « v a tu la j> fiisaiu ^ i i i r o *\to iu p ra tu a
l a n d d « lie q a e r c n
)» a t
noK *l*o h f f i b i a l t c c n b a d i a u i e t c ,
td o d^s<?affcti c e n u i^ D
g>l»c u i c i t r e n
c o n » U i* lo a
e re ; o rro la
Ì o é le ii O a C < T w o K r r e i n o r a . M o ­
r iv o o n e n g Ä t i c , c o n v e n i v a g o z a i l z a
la
ii« i«
b e s te
a tlÌ M jU H Ì e a i,
^ U i ‘» q u i n c g e r r i t a l u a i? » !!.!, g f i u «
^
fu ifiy a c
Iw ifto .
z u r c g u * l« > ra g u c r t a r^ ic
e M g u tte ft
d im t
p ^ Q ja o jc iitu e t r u i u a c , c c r g a i i « a s ^
c o D T c n i (la
z u r e s a lv a c io ra c o ,
consut-lo g ä b e ito ie la o
iiir ijA
a r r o t u e lz a ilo c cn v e n tu r a *
o n io n . U x u r c L u r u h a r i
^ <laii g a u z a n a g r a d a tu n a i iv^n
tt dÌQ 7jzuii, Q u e n d u i4esa<]ue* e Q U ena, u
g u a to d e r a n ia a
¡I ’ 4
iw ita c ic íO
a tc c ra e m a il i^ c u ^ u e i. E u r d ir a
r^ tiia n Dore.i d a , ta q iie u tr c u de«
id jiin it,
d f l 2 u rc a <^uci)<)uco^{
m g a l i i ’ n c re a da d o ai on. la p e rt
fcc'fo ^usi>ya. B *alici n bâldii^ liad í¿ u t ird lv tju iv n li â t , e lsa ilc rtfll
s u r e a i lia n e u fa < U lu , Xa c i d c itn
au U e r e a n ía io » g a ld u n a i,
g .itir , lu#lor jiií>o rleia<|UGt iiir,
l;i
g t u l ir a c o n é u e lo ra l>ÍQfif
t u d r¿ 2 <^ue(. B a d a ju M u a, la a «A
iiU l* a im o a lia i« , o r r e U zu re« ju i^
cgui(<*n d e r a n ia n . P euM itcen ba)^
d i n b^de&u o iu ln , >21 b e a r bci^l^.
conb¡«ler»U*eii Íi;j<lczu, ez d e z u iñoin
ira ltA ju a g iiiir <11011)03 aím lic'ite
tccr;<rio p e n a t u bi^ar, czlwida ^ivM
yaj^o d ie g r s f u , la Jn u Q ^ o íco a ri
4}u e r r a r ciTiar» b e a r d ío s c a íz u . '
o ra iu d îc x ''® P g o d a tia , jiu
r»c i r a q u i U 'a r d«!zu coIl$u(^lol
r r ez d u iir á la I t^ r c a tr c n , dolo
( ju ta p«uHlua&. Á iia c a m a t u uia«*
Irugarren lihruha.
S 7 S’
^iicn lib a la , n ie e r e aut'C A m a lie n
ta )tu ¿ le l, es<ti) (dpii n e r e <IÍ>cÍpiilQ
cnaileai, cenac t z n iin e n f^ u iy a s
roL iiduco ro n » iie lo la ra b ia M u .
bada p c o a a u d ì v e la ra , ex L o n r e i3ra , baK’M'di» d e sp rc i’ío e ia ra , C2
alf< r(^uerí\ara ech ad a n e q iie e lx ra ,
tf. dp&c;mifrur9, ))airican f r u t u asco
parÍetificiii «^mulera. A r o r d a zaites>
tshtsQ u)¿iitca, iu* a b c tu z .
31 C A P IT C Í.O A .
i W a CreadoTM íapttfceco criafura
gtíziiyac dtsprtciaíu bear dü'an.
oncío p r c m i j a dc< o r f i i n ^ r a r ir a a n d iy a ^ o rn n , allevia-*
'u c o b u l d i n b a n d ii« )» o n ^ o r r i a « Jaona,
tU M c e c i r t e r a z o i c i n a y - ic ju i e ti e s ’*‘l u r a .
0 * rg a lic
g a u w rc n
K ilc c
**®ücan b i l a r t i a n , l i b c r i a d r . i r c i p i í a
* u g a ii a
e g a tu
^ n ^ ^ u tn
e c » ti
e g a ic ia
tUt
U fic ria -
Jesva*ceu z u e -
Stsusfn im itación
876
nac
auen:
\
^ ? ^ o rc c itis n ^ q
d is q u it n ifi u s n a rc iì a n k c c o
ìi
e g d h ir o ( le i, ta
d c s c a n ts a liK H
3 «i. ìat folc& gabcco b e g u ijd c
ftr> K » » c g 9 U ) a g o r ic f ¿ T a r e ñ
< fn sn
ru u o *
d w à f r e n e c d u e n A ItaSA
J ìb re a g o rir
*
P rfc » i« > d a
c rc a tlB *
^ U £ t i j » i g Q Ì I c i k i g a r o t c i a , t a , b e i*
b u ru L n
|> e r f c r c Ì o a r c q u ) n
u tc ìlc is ^
t a r ò i ) » i d e r * t c i a , e?, d u e l a g u ? , t i j e %
C rc a d o rc a c c n a l u r e n a n ic e c u g a ^ l
« a rie . E tà
tt
b a ^ ilin b a d a p c r » o ^
c r ia tu r a ^ z t ) j « l M Ì P IÌh ra tp e a ,c id 4
J a u n g o i c o a r c n g a m * e ta n U b c r t a ^ ^
g u z iita re < ]u in
fiiip le a íiic o .
O rrv**
g a t t e h n d a c o i)le ru { d a tiv o , e d o J l
U fig o ic o a re n
g a n z a r a i^ ^ iiiro c m
fid « T à ir« ii e g o te n
d i r a n a r . g u i 'J
to p a fc c n d ir a » r e r g a tic g u H iÌe d
q n it*
a c a b a iu
a lic fa iic ,ta
i> c a r d i i t e a
gau^a
c ria tu rc ta tic
» IM ria io e n . O n e t a r n c o g r a c iT » a » *
^ ja
bear da
j
a n im a
ja io d e sa sé
V>tg»TTén J!^uha.
ti
heve
gau
e t b a ld in
liu Q
c th itu íi
b ad a^
de¿an.
E u
p c rso n A « s p < n -
ja & 0 4 . t a c r i a t u r a
^ u z iije n
« m o r io ln '. e r a u l e t r a , ( a
J 4 a n g ;o U
c o a rc i)u b
j^ o tiíy a
e ^ u ífía »
| U f h i T d íío t i u i U i | u i e n , t a
ducn
j T U lí r a c . L u i s r o c H í q u i y a e ^ o n g o
u
e ro ric o d a b c rá , J d u u g o U
c a m p e r a l> e sio g a u u r c n
> u d ít« a {
d a u c a o ;).
dan g u z tija
eccr
da , ü
^ ^ sal ¡ r u q u ! I n s a r d a .
a n d iy a
bal
J a u n g o k o a «a
dago O p u co
ecer
d ife r^ n a rg u í^ a i
*T ^uU uuc< >, t a p c r .w o a d e T o to a r c n
j^ S ^ ir^ d u r iy a Q , l a S a c e r d u i e r s I q ^
^ ^ * < ^ ^ re n
ja i^ u ín d u riy a n .
n o b lc a g o a
da
A & coa
J a u Q g o Íc o a g a n d í< s
^ n i t t c d a t f t r r c n ja < ju ín d u riy a , o d o
n e q u c a rc ^ iu ia m u n d u o ^ t u d k 4 i o g r a i i 'e n d a t u b a «
A sc o to p a tc e o d ir a c o n te in p t^ íío a d w e a t c e o
^aco
d u ic ra c , b añ a a r-
b e a r d a iu e ¿ a » iia ,
ptocxu
J e s u s t n ím iia c io tiy
M im i
ilu te .
O i i'f ln m c o
e r a g o z l e n l i u c t i g a i i ¿ a e g u i t e n d a,
b a iii &<^alídiii*n ^u .sIo tó g.'^ucoM ^
c m j J c ^ i lí T i i <l<i. l a b c a r b**iala m of»
i i i i c a t c i f l í cn v > g u c h i « q u i t e n d a . |.
E k d a q u il n i r c e r d a n . c e r €A
p ir ítiiz gov««ruatc(^ f u e r a n , {a a^K
b illa tc c n d c g iin esplrítiia^ei» tccoa
d e g iin a c , b a d a
añ a m li^
o rain iU c g u e ^ a ^ ^ o cuidj<)dS
aríft*n d r g u m u n ilu o u e ta c o g a M
la c g a tíf ', la g u i v aQ Íinaco g.iuc**
í a n d o j d o y a l>eu I r tc a iric er<* g u *
« e iilid u a c o s o to ro n io rh fic a ic ia ptf%
c a te e n d<*gii. j O p c tw ic e ro
G u g d o a pi«CA b a l b ild ii o rJ u c ft^
bcn*ala faini»oco g a u c c ia r a aal»ai*
iccn g u cp a ; ttt e s d ilu g u e re
o t r a e K o rro li csaiD Ín alcfu . li*
g«i o iid o I n íg iiír a lm ) c e r g a u c « t» *
daxulet} g u r c c le M ^ c , la »
n e g a r c g u ítc n , f f i i (•tquííí^^c
v a n g u r c o b r a g i u t i ; a c . r^oi¿
Yfugitrren lihruhft-
8^9
g u r í L a rre n g o a fé e lo , ed o dcseoa
is c o
f i t |u i t i d u
( U n , p r e c is o d a ,
a f ^ a n d ic d a í o r r í'u o l) ra e r e . f c ù a
d a n b a r r c i i g f t v ìr lu iM r e n ic ñ ale a»
riq u in d u a
¡TA ti.i.
B ìo ii
4orKN*cS <ia
vkU ?a
A naveu iru tu a .
g rirb ìlìe
G a l d r lc c u d a , rc ^ a ib a t c g i i i a d n e n
p**T sonic, l u T í a e ¿ n * j u lw il c r o v ì r tu )c ? > ri* tju io c g 'i k n « U ir n ; c r ' l a a a
a ii n h ^ b l « f u Ì d a d o r e < ju « i » ¡ 'c n s a i c t i i .
liid a rM ia o i « d a n , aL > crn t> a, e d c r n
,
b a b i l l a d a ii < e ^ n b i c u l R
ona,
c a n t a r i o n a . t a I t e a r g u i i k <>i»a d a n
b e g u i r a i r e n d a , l> a n p e s p i r i f u i c e i i
p o h re a d a ti,
,
ceñ
fvri
s u f r í tu a , la m a u -
d c v o t« » a , ( a p e r s o n a e s ^
j x n t u a b d a n , r a . 'o g u f h i e g « Ìl< * a
d u l e a a c o e , ^ a l 1l r a ì e t a c , © l o g u r e
iM lC A r p c r s t m a r c n aT iìm a* c a i u |t o c o
í;a iiitíilH » g u ¡ra lc e t* d ie , h a fia g r a c i*
y « r U r r c t i g o a i , n ia ia e n g a f ia lv e a
d a QTa, o n c i : J a u a g o i r o a g a u e s p e r i «
<c(in d o , c i) g a ñ 4 tU 4 i z a » c i d c d i n .
9S0
JisHsen
C A P I T L l.O A ,
J $ ^ r e b u r u b a iu .a U U r r t n , t a
mu
^ntloLa ¡ratjza g u iity m iUscoiit
u ic k ia v e n g a iltu n .
7 . C j r i 'l a u m a i Ica. e s d a u lib e s ^
4ade p c v ic c lo ric Ìzaagi>, g u a i
u r.K i'ftn FK l> aldla
GrÌI])
q u i u daxide b « re tt ijn ru l> e n aniAQt^
g u & iijac. G u lic io s o d c , e c c r scr^
tiN'H c 2 d u tc Q g d u c e ii de.^co4ii
(lìc^tccQ dirauH C , n a g u Ì T a c ,
i l f e m c , ih illin a y a o , Iw ii g a u u
at& c^uiiìcn liiUa <bil>ÌhzauK > ta
Jffsu ic n a c diran;)«, ezba<Ia a«coU J^
ftcin Ì r a u n g o d a t e ti gnur^ac j)«n«
fiftlceD ibilU 'en d Ì n in a c . ccrgati^é
€&da Jd u n g u ic o a z r^^m pora g a u ta
i r t u c o r r k , e d o a rg a iid ìc ez d a to f« ^
rertnz cdm |x>ra. ( jn r d e z a s u Aur€
b io tc U n itz c«lo »crtrtoi U b u r, huikt,
|ie rfc c c )o a n d ic o a u : U tciizatail^
^ z t i j a c * ta to p a tu c o d i i u s u gvur
58 f
9hu^/trren ttf>n/ha.
i l j H;
u lc i/.a iu
m uudu
o n c ts rtf
^ u c e n d4>scoA , tA to j M t u c o dt'KU
de»caijt.*iua.
Au
tu rc
W a rm a
m ^ ii l’O T l^b )c^a^^lu, l a c u t n p l i l r e i t
¿ « ¿ iiQ u a , g u U ty a « ii c n d ii o c o d c * u . C. J a u i » , c 7 /)a * u e g u n b a i K o e g u i i v . o a , (a ^ c i m a |? o a u r r f t n
j o s t a q u e t a , « x b « d t 9 ii a n d i ^ a . c ft
o n e ta ii s a r lc c t} d a L r ii^ io & o c n p e r l ^ i o jf U iliT a .
C r« .'4 a u r a a i t e a ,
%
f.
< ic iu s i i i u i i i m
p»*ifi*rw * c d i r a i
n « n T id t» « ru iiu c i. u iM ^rt^la a ice«
c a iu
]> c a r,
ip H 'ltlu u
fa
a m trH w
t» c * r . w
^ u iu ita
bm r
baJa
c e ra
g a M u ric
(?uc»n{|i»
g .'tu ^ a a u 4 i -
h I o h»n<*pcn a l i e n
b<*ftr d e z u ,
^ i^ )a
b a liiz ,
O ^ l a z x * r ^ j n j*
ia ixite
cz i/n le r a
dpM w *
b u ru b ^ rc m
a llo g o tu
iz a s
W i n - q u e , ta u e r e , ia e i u a u d i » ¡ ta
^ ^ •e ra
e » p 'r i iu :d .* r c n
v o ro n -
h rir'tn a < ju e , g u s t »
« m a n g o c c n id ^ tq u e o r d u a i ^
y$íiism
Í8 Í
l a i n r c T Ìc llz a
g u s tit»
c o iis \tftlo ^
t a p a q u e a n i g a r o c o c e n a i j u e . O r a io d ie a sco
b n{i> & u
cer
u td
{ ^ « tiro
et
n e r e v o ro a d a t€ < #
d fzti
o lc itc m , cz
d e a u , ccùa
e $ c a ic c n d e z a o *
lo g r a lu c o . C o n s c ja ic e n d i i u t , e i* »
d ìta d a iu la
o rre
ia ih * c e u , a u
da
s u tiia ,
a b c ra fl*
C ^ ru c »
ja < ju iri^
d u r i j a . n tu iid u c o g a n z a g u z t t j ^
o m i> e a n c r a U i l lr c n d i t u c n n ,
IM » *
p r e c i a z a ¿ u m u i> d u o o j a q u i m l u r t y ^
l a t u r e lu x r u b a i g u > io a r i d a , lìa t#
d n t , g u c T fig o e s i ì m a t u lu ia r d ìtii*
tu l»
m iiru iu
o a e la ro
g .iu s a
p r c c i a U i ^ r , e & t Ì u i a l u a c b 'i i ì o .
g a t i c . c b ( t d i i s p r c c i a t u a . d i i 'j u i y %
U
a ìd e a lf lc a a g u i l ì r o « t u a
fe n d a C e ru co ja q u iü d u n y a ;
b u ru tia z
e» a u d irò
jD u u d u a n
a la lia l u i
¡ » e i i s a r m . ••
e?, i x a l i a
ii^ lc ia , r e n a a * fo c a b o az
a U b a K -c n ( I u te , o b ra c
? |ir a ; b a ñ a
con i r a « *
b e ra d a o rc eg a ù c
j
Z ig a r r e n /¿V w ía.
V1IS0 a n d íc o p e r la g u r.I)Íja g a n d Íé
^ g u tu a .
3 3 C A V m :L O A .
Ciii aidacorra dtin
(uoíio, is
gure tníencho g a u z a g m lí ) e/an
Juungoiíoagana chassendu
hetir degula.
0 ^ ’i ^ Ä u
T u a iic a , «
z u rc
U
tlic w a z u U
c c u a iris U n -
o n e U Q b u d a , ra a n d ic
b u te
g a u re la n
c it j i e n * a l d ^ i i o t r a
c ic e ró n
p u n iu c d
a M alu ro da.
c o ra
a r t í n u ; o i> i¡ u
b e r c a ta t r l s l c , o r a í u
P sai
\ i’
a li> g r i^ , l a
& O M : g i i; m ,l a
b e n ;;< ta ( u r b a i u a , o r a i u d c T o t o , t a
b e r e a l a d e t o r i o g a h e . bi*fí J a u u § u Í c o a S e r v ilr e < 'ii & u a ( i d i } a r e i |u i i ) ,
g ü e ro
g ü e ro
c { H d , Iw 'íi
lin c a lu a ,
<a
n c < ^ iic ^ i i c b i s e n I Í l e e n di> -
Ä iila. G n o i a a l<I a c o r a U ' u g u ¿ u v e i *
«cndo
da
t ^ |» ) r i l u 9 t j
j * 4 u k j t » u a , t a o u d o c r a c u U Í / a da<>
IH a
2 ’B Ì
y /m sen tmUnzÌom
a a ; b e fc g a n
ccr
•rr c p v ira lc e n
ci
a ld c ia iic *
s c n litc e n
dueb,
(id o
te f f
d u e n a ld a U e a r^
« ir e a c , i^xbadd a r e i ) atpru*Ì<> g u z i i r a
} )C 4 rd 4 ii. tM de&edhia d itn finVrs \
difoi^ia. O r r c U coni*crv?i u ? tc » ] iic
b o li b a t , \A s o s o g u , b a fc rc in i
^ .'iic e a (Ulcerala, z u r c a ie n n o a ' be(
Q Ì^ a n d a u ra z u la . £ ( a e e o iU ii età
gar()t)agt> a d o n iiiie iìc io a , ¿riiibat
CU aeiMlcxìgi» c o n se rv a ic e o d a I
C D unda o n c fa c o g a n c e la n a M a l« '
gabr* [iprsoua ; b a lìa ezda a sco \^i
fton(:>ran
lìru q iiH 'U bcc^fi
l> Ìfa ìu lp iicio a consM vatCHft , cet
^ l i r la £ te r b i'g u ira te a i) d ìo te
g o ra tc c n z fiy e n , e»I» lo j^ a ire o di
t c » g;usio ro ^ a tiz a r< ^ b a ti .*
g tic ln tn ti l o p i u c u d a beri» p ro T éH
c im a bilia »cetic g m .tlro fib re d « J
go»*uÌr ; a la joS« r t r a u 3\x^
befeti* dt*iuliòra b a i ran B ;*iaim i'a
n Jt'&it&gatic b u c a rric , czbada
ìrug ftrre n
ììb ruh a.
ere L a z a ro
G arl)itV
b c ^ r da ^ a d à iuK ^ncÌoa, tA n ig a n a ro 'ÌHcftc d tr a u g a u r H o n (juüld ilu gab e» Q igauà « to r r i b c a riìa .
3 Í C A r iT U L O A .
À iT t a fig n (iu e n a tt, f l a u t a g u z f i y u *
é a fio
gueyago,
t iy e ta n
ia
gnuza
g iì s (a ic c n
g v i-
znyvla
Juun ^o icù a.
c O . r a , n e re
J n u n g o Ìro a ,
la
^ a u 2 a g o z i i p c - ^ C e r ga<*};;^o iiat
d o t , la fe.t
0 b c a g 0 i*»c (ìi>
*fndeza<juet j* ¡ 0 Ìiz g o z o a , ia u U c ^ u in a ! K;<na J e à u s a c ta ic o n
d u c u a ro n ìR a l, w m u iid u a , t.i a u
dir<*iu g a iu a c . ÌJ c rc .la iin g o ìro a , t«t
g a u ia ^ u ttly a c . A»ir<) e ^ n d a c n *
tc u d iir c n d u c n a r e i) l£ .it, t« b e rrlz ,
!>• b a r r ii fìsàtca g a u i a al& egulìia
d^ diii;ìtcc‘i) du(^ii:<rctit£a{. Z u 17.10
^ u « ro
b a d a , J a u u a , ^ u ^ lo c o ^ i
J extisen
ìm U n c io to
d ir»
gu u z9 guzti^Q C , hítña zìi fa!-
la tu
i ^ / ] n c r o , c tk f s H a g a r n tf lc < liri.
Z u c c g u ù c n H c*u b ìo t ? sos«>gjiHja,
Inique
a n d i v a , la
g u rri^ a .
Zuc
alejar ira
jo ra -
e g u ì l e n <lv¿ii
g lie lir » 7 . b e a r d a n l>fzu!a
1,1 g u ? . t i j c t a n
g<tbc
p n ia n
e c in
f.w a ).il> .ilc ia , l a z u
lu z .i r o
d iz a tjX K ;
gau?nc
g o ^ to
o rrc ta ra c o
I i ì'ìi k I u a n t u r e g r a c i r a c , t a 7.eire
jn q u\11J u r i ) Arp 11
u « |u f nAw r c q i*Ìu
i.M t ^ lu a ’« i n b ea r»?«.
Va i
gufiate«*
« l 7 t u i £ a c n n a r i ; ¿ c e r o ii ii o g u & Ia t*
a I H U A jo q u c
^
B a f n g a lic c i* d i r a
iu r » i jaquinclon T .*»!» m u n d a c o
}*"
^ iiù i! s u a c , (•*) a r ^ g u ija z ^u.^intoefi
J im n a c ,
re r g a iic
b a t r a i ) , a u ila
r o u n d u f O j m j u i i i d u r i y a n , v a n id a d «
a n J i j a , t o b c .'l c a n , a « d » a r a g ù v
y a ii , e r i o t u
»opatc c u d a .
m u ! u ) u a r e n d e s p r c c i o a , fa g o r j» u i r s r e n lU o rh lk M c io a m c i i w i i t e t u r t
if a r r a U c e a U u u l e u a c , e g u i j a s j* *
truf'ftfren ìibfuha.
$6“
q u iu ls u n c li i r a . c c r ^ i h 'c t a i i Ìi3« d e ­
tte e g u i ? « r .i, ta d r d g u ilic e s p i r i
l o r a ¡p jrc M c p ii4 lra , A!>r¡ g u dt^S tP A
t t P c J a u iig o ir o n ,
Ui
c r ìa tu re ta n to ­
po *ccn <l»ii o n g i u t i r a bcr«*Q
b i­
lic arci) a la b n iie a ra ehUM SetiIrpn l iu ­
ti*. l> Ìfo r^ o ifa , t a g;«jziia < 1if(reu tta
a la e rc d a i J r c a d o r c a r c n g u s J M , I»
r r id l u r p n a ,
e k m id a d fa re iia ,
l.\
d o m b o r a r c r u , b fttic o a r ^ n j a r c n s ,
ta d e o ib o r a » » o riu a rc H fl. O b c iic o
a r g u ì j a . dciiw boraz izftn d i r a n s r g u i ^ u tliy a c
ig a r o f c c o i l i l i i z u m ,
b i a l J u zadf)7u n e r e a o iiiia g u ¿ t h a
arg u ù u c o
“ iu ,
du^n
« trg u iT a ; ¿ 'a t h t
a lfg riz a z u , a r ^ i z a m ,
ta
^ ic iin ^ a z u n e r e em piri tu a , b e r e p ò l i n n a t j u i n , a f e c to z o ra g a rrÌT i» q u Ìn
* u ri
ic h a s ie c o .
O j n o i z c lo rric o
o te d a o r d u s o r i o n e r o , t a d esv a­
ga m
au ,
zu re
na& azu n , l a
}»rcscx)ciare«]uiik
g .7 o ta
g u < tiv ;ìc
•cereri o « r e tz a t i z a u w i t e c c n ? A tt
ÍÍ'J
J fs u s e n
im ifa á n to
^
« rn o lrit f(/,nrlaHíni bihkrt'.ati. cxd*
rt.ni>|»o w r e t i ^ l c o o * n e lo
jO
pin?.?!
© ra iu d íc
¡ N ? iia g a r r i ia ! V ici
n c r c A rtgjuiT a ^
^ u z l í r o c r u c i í j m l u a , f^rla
])cA r { » r u k
« & p írili)a rc n
Í l b : o r a í tu l ir
C o iilia
IcTaictH i
g u e r r » ^ o g o r r a e g o ¡ t u n d i ó , la
d io ,*»nim?iri p a q u e a n u i c t l c n i i
ít.i t u , iTfcOKJari a g u m í r c n ¿ u
n a , t i a re « b ag a c m a n u o lc rn
1U:^UT):), ja ijjiii t a i t « , f¿i la g u í
?,ni)axü. A c a b a l n l t u n<*rc b;<ri
g tic rra
nai
d u t p u a c , pu& caici
i u r c \ i r lu lia re « jiiin . A g u c r lr il
a r r t t i í u r c m i- 'c ríc o rc ü a c , h « in r» #
t u a , td g t o r i f k a l u a i i a n z a í t e n S
e e rj^ a lic c z d a n e r o U a t e i j i 'e r a n ^ »
l a la g u n tc c r i c , et!» ad a l a g a u ,
4 a u i i , e U J a u iij^ ü ic u ^
irugafftTi íiíruha.
3 .1
ÍS 8
C A V lT tL O A .
‘X túii^orÁu v id g u eran artian itfy*
iaUoiti seguriJodcric,
X
O rlita u
o i a í l c n , v íc i c e r a n a r -
lia n H M K id n Í fio Í £ s c g u r u , « z b a d a
b e li
n n iM
e a p in iiu tlc n
p r c u i í ) '*
í lo a u . K t s a j c c » a r l i a n > i c Í r c r a , U
Doh
c f c c o f c t k , a b i « ü j u e M S 'l i c b c ü
p e l e a d e z u . l £ s b a l H ñ i b ^ ic e r a l ^ d a
) » c iK u c ¡ ii£ v a l í a ( c o n . o t r o r a l4 i2 ;jro
iiíb ri g a b c o g o n g o .
O r r d w i? . g a -
iMTA, e s b ^ )M iii Ita d e & u
m rt
6( 'ü d o i ^ t i t r e A , n t g a i i r p a *
J o < Íic e c o
v o ro n d a íc
e r i n A iifi i i U t a < ] i u z u
0 k0 » r e < | ü í n j
g u e rra
au j
iC£ia c r c i o r i o i i c i 'W t i f '^ l u i s r a , c<1o
¿ lo r i y a r a a ll c g a t u . P j- r r ié o d a a r^ iD )0 a u J Í y a r c < ] 4 tÍ t t ^ u z l í j a c
> g ;ir ( ^
t c i a , t a eM*n ) u i l a r ^ u a r c < ¡ u i i i a v ^
<■011i r a
j h ^ l e d l o i a . c c r g a l r r v < * n (x u -
I r t i u d u e n a r i « a i a l c i i ? . a \ o ? a jtÍ o n
^ L o d iy a , la u a g u i i c c u d a u j i c u U ^ K
^
5
Í9 0
Jesusen iìn ila d o f
in ih erìy a b a íc ic g a d d ì l c e n
J)e a o a n isn a m u n d o m ie ta n
tc c ti hadc?.«i, ¿ n o ia f ^ c r o
d esca n ta u r a al)e^atii«'o cera?
czAk.
biÌI**
Iwiicd
lìt« i-
tp cela m u u tlu o n c ia n p a q u e .15c o r a c o , e d o d e s c a n iiu a s c o rtfd i
p r c x * a tii, czhacla ¡»acieiK’iu o n fli- |
r a ro . E g u iy a tc o p n q u c a C e r t i a n ^
l a 0 2 m u n d u a n blHaznyu, cf.
ftoonian, ta g a ñ e ra c o c rla iu rc i« iV
c t W a Janngoécoa« b a r a r n e , J a ü o g o íco afC ft a m o re « g u z h js i g u J ^
ìo p a s u fv ila Iw a r d n u , i»cqiiew ^W
eiH ilolofeac, te tita c io a c , d a \tcf~
^ e c u e to a f, estu tasu n a« * , la pren?»*
•yar, g aìtz a c , e ia a g ra b » o sc , m a r "
m u r a c io a c , e ia erreprfìnsioftC . ha- __
jn ilìa c io a e , e tà lo t^ a c , c a s i ì ^ u » C J
e ia desp recfo ac, A b cc U gtjnT fc^
d u t e v ir lu tc r a e o , ab e c p ro b a icrti
d n i c .la u o g o ic o n rc n serT Ìcloan a ü
b e rriy * . ub«'C C g u ííen duli» C«tüC#
curoa.
B c lic o z a rin a e m a u g o
i r u g a r r m h f/r u h a .
2 S f
ta c n c q u e |aU urr«g;i«ic , a u ju e n
gabcco h o n r a , i^ a v o ic c n d a n lotM *
g alic. V ern a Iccn ¿ t in v e i i i u r a i ,
g u i'to d ctw n gttiiW iM i v4Stfigo d ìiu lu la ja u n ^ o ic o z c o c o n su flo a c ? F .lcitu tie n ala u a i i n e r e S a p iu a c , « b a ­
d a n tx ju c a a f ìija c , a sco fjH>dutaco
tcD tacioac 13 a n im a et» leg o ria^u Q
a n d iy a c; b a ñ a p ac ien e ia re ijn iu c g o n r tr a n g u z h j c t a n , la b o re n g a o
baiùo ^ u c j a g o J s n n g o ù o o g a D <*oh£41 u
&UICD, ju i u id u o n c ia c o pe­
n a r , C e rn a m c re c ilc c c o d in a e2
tir a la , ¡aq u iu ic . ¿ B u réala iz ^ n n a i
¿ c íü x u c , «>ff>r |>cua . t a n r ^ a r
« w o rc q u in d a r d o ) a lo g ra l u l u kxtii Ic lio ro ii t a y o i u Ja u n g o íc o » *
fu * cn d g , ta a n im o o n d ija r c q n io
tiu tlc , c i ácK>7,üla r o n f i a m i g^ld«^
*i d o a a in U ig n e s c ^ ü i n , c z b a d a
‘{»l'iizaiu a n im o aQ diy H rfq u in g o r p u t u . ta ADÌiua Ja u iig o iru a rc D
I ^ T a ^ i i c . P a g a lu o > ( ] i^ a t gU2.li;i
7fsusen {míiadncú
l)M )to ro , E u re q u ÍQ
Í¿ a a g o n& ú o í
( u r e e * lü l3 s u ii g u ¿ h y c ta n i
J
3 6 C A P I T Ü 7 X > .\<
'E z d ala ca^Oi tc t¿\tin btar p e ^
so m n jusguacgatic.
'**
r«
í ^ r i s t a i i i r a í l c a , b o i s z a i u * iir«
b Í o i ¿ a &f*nHo J a u n g J Í r o « g a n , ía
d e i< iz u !a ^>e<rsoiicii [ u z g u a z b i l d o ^ f
H r ix a n c o n c io n c ía c c c c r f a i i erre**
p r e n t ^ i l c e n c tz a ilu ( * n ia n . G a u t a o n a , t a z u r i o n c c o a d a o r r “ la
d e < I u í.i, ta « l i a
« u e c iu c ra m a *
n c c ju ic o g a u t a iz a n d o b ío tz b u r o S ^
l i o r c n l ^ a i , la f w r e b u r u l » n
UiiíO»*
J a u i í g o i ) o a g a n g u e y a g o r o n f ia lr e Q
d u m ia ro n lta l-
A sro c a* co
g au R »
t '^ a l e n d i l u z t c . f a o m * g A ilc ^ u c l ií
6Í11I5IU lu j a r » a y o : l a g u > iiy s ¡
t o « n i^ lc a e r e , HC*n d í t c t j u i o n g « « ® .
^ a . S -in P a b i n c g a z l i y a i J a u i i g o i ' i
c ítíg in
gU6U>
c m a tia
p ro cu ra » « '
itiig a rre n
izHT\ Ix iz u m
t í h n /h r a .
293
e r e , U g u z i i jn g u z Ir ro n u a t e g n ín l>aznn er**. o r r e Jtu ic c r c r>zuen eoerJyn ÍfU (|ü í,
isatis,
í g u í n di g u s íiy s c g u m ? u e u L^p j *»Mi fg p fo jjío , ta «.Mv*«'»oíigatic,
O rrrg íih f p Pí» j c z g a tn a , ta
^ c.'p rp ciatu a r* ¡xfllin ^ tílíiip n lo O n r ^ l i c i i l r l 7UMI g iiflÍT a,
gVAiiTa e ia ^ u lc x ^ d u f n J a u iig o í«
fo:»Tt»n PsTulH 'lan, la |w»rj**iin.'fre-*
'2'*»* deferid ¡tu l a n h e ra g n iic g a a ew lefí, [ í í - u ^ ir c t i , ta na» z u <en
a s tn a trp n ?,üienn f> oonE r ^ n t / u u ZUC1» o r r i'^ a lir r r e
^ líQ c la o . v irlu to a n a rj^ a lru Jw»
, wlf) iu o c i'ü tv re n h si/.ü f«
•Pon » ¿U lír pgon»*tÍf pftis< «u
* ^ ín i f g v i y a r r ira U a r g a ilc »*sa-
vfft^
^•‘Ti H ra iin r ,
ta a la c n r^ tid a llz n la
**<Uecen. ^T*ÍorffH'a * u g^uizmi II^ • r r jg d líc b íld iir i¿ a lc c o ^ G ^ u r
ta czda b ig a r ic u iic o . J t u u *
Ä 94
J i m s m imìfacJo€9
l^oicoari h iM u r i» an &ayo2 € » t i
p«i* a» fn i j u j a t « fc e ra L><Ulurtu«Ak
^ C ev «ic«;)qvG W ( « c £ug ;iii itu «
tp jiii, et\o g t n q u i e « in a q u k i / /.u ri
I m h o , c a ll«
c ^ u iifQ i)>*
ben* b u r a b ^ f i : e ta n o r n a i Í¿ta
^4*^ ill a , ea d u Ja u o g ^ o fu ta rc n m
c io lic i^%ycs
IruqxnzâïA
s u r J » v n g o k o a s U ia ii, t« e u a i t ^
< e b qiK ^i(c«Q a si. I r u n i c c u bal4Í9
ÍM&ailau gA hnen «ie’.u la es(iuiacÍAt
orâingr», lu in c ro c i et dcMJii l o u i
^ d p f Î H 'c n d ^ u b , « Izn itcccia o r CTtf4(Ulu , ta CK iiexizai*
« r e » v re {»cicurw r«*n fa lla s r u «
<oroü ^ a ld u , o d o g iic b iiu , ciba^jé
i> o g u írn zazu -nigan^ O r u r » , i f f "
gA lir poderosoA nai?, k it sd, Ia
^ b i 'q w r i y a g«7tif>c ührafff-co «
t a b a ro íts a ri, a r e n o b i a i dago^^oîss
l> a a ]a p ag atc^co .
il
'iruf’ xirrtn lihfuha.
37
21}S
C A l 'I T l 'I X ) A .
Bvdceco Itherindea. eJo aru 'm a c^
iùgTaicATG bere laruba guzliro
afcUcearen gaìUan.
/
IJ io
to rtu ro
in h it, cri& taa x r a ìtc a . ta
iiasu .
Kgoi)
taíjcz
«u -
t|ueraTÌc> t» w irft T o ro n d a ie rìc l>atiTc p a b e , la b e li e r a b a c íro dMU»
tf r g a iir uti'iH rcn r e r a n l»eccñ l a ^
t e r , u b e r m « rtc ffl e t c w a n i a n ,
gra<'i>A
ciu an g o u tiz o .
C ^ C em b at b id e r, t* w r g a u re *
tau U l r i c o n a i? , J a u n a i * J- B oti,
g a u M gijftÌT C ìan, n o ia d i ì q u i -
yan , a li
ainU yan. c* d e l balere
Í^prí&stí-n, ezbada g u rtÌT a n g a n z a
fn z tiy e fa lic e ra n tc ìy a ^ t i . - j n a i
^TSola n ati *aUou]ue bearci#
*^WT;a. ta n i w ir c a , «
b ald a» Ha-
ÍC?» g a u ia guztÌT cìJiii a u r e »oroit-
daiÌMìc b » rru n d ic , la c.'ifiipoiif g( « m b a t e ta laslcrrngo. a «
eguitcQ dc 2 u u . a m b a t ü U o b e to
S fs u s e n im ifn c in e »
« g o u ^ o c c r a ; l a c c io b iK
^
«*Ea o a v *
t f i i 'o a g o , l a In o lia g o r b i a g m r e c f ^ H B
a m b < it e ia j^ u s to g u e » a g o
d ira z H
tùr\,
t a c r ; i b s n e r e i i« w y a g * |
e g u in g o (W u .
U iritre n
¿ i r a 'i
b a i i u b f* n * S 6 lc rcD l ta k > q v |
w r ^ \ K
cm uM ì
C2 i l i i l v o i o i o r o
< o « if io ic « 'ii, o r r c ^ a t k
^ u V 'lc G i)
L en*Q
1 « ÌT M Ìc a lc ia
b u ru ^ j
A » .c w b a r r i i , J e a jl
^ ^ t t y a t»e.iiu*c n fliiit*s b r f t ì« '
TO »OTìtsiuw d iran lai* . berrti**!»
}>iuTlri;n «Itrn, o r r e ^ i i c vIriuU
<K 'l f o r i l i « lu n e r a 'r m <)ule. ■
ilira oi^el^nnv ^Urgali>co bk)ls
l ) Ì \ a r M i c g i i l 'M 'H »
lìbi'ri>i<Ì«Ti». •>
T iem ju iro tra^^ffí•ai^*•gbim r a . g ^ l
\ì\n litr i, ta ^ u u o t 'o U*r*fii b u r a K
tw ? » rU c u llili a r ila u ,c tf * •
ìj^iv |u m
cc»
b a t e g u tu di)ci|ufì.
M
C iiit a&cecaii «>^ii <IÌt4jL la o r ^
«r** e.satoti d iitrt. L u i w jitei, u»ci
w ife i
iM it
t» c u b a u , U
» iib u ^
iruf'mrren ÌA ruh^
pafjuft a lidi} s ^ o z a u u o d c m . E nia«
BU g i i s l i y a ^ u s t i y a g j l i c ,
t t
« cr
£uiu eniH h'u dw .U papJM t'
Cjiti), c ^ o n u i l ü s g d r b i , la s r n d v
iM iig o iifízü. I .i h r c v a o ii gf»Ci!ra b ìo ic c a n , la e t¿ a itu e illim t»suuac (>nt|X!<in a rl« c o , O iir la ia c o
ttMirìr eg iiiz u . a u e « caw a« , « u d*f8caz«7ii , m r c v G ro n d a le jfMiítiK’.
«rautci z a :lc fc ti , ta o r r e la J o s u a i
baca r r ic j a rra i ìn?.azun ; 7.iì m*I¿a ( i I,
(tcrc u^i I bc li \'tc i >a i 1ecci i.
<)C7U
¡ta n g o i(n ;ig Ìu acio z o io n c ,
«ài il la »un g a iz lo r ie , la c u id a d o .ilfcrric, J o a n g » d a z u ^ a n d c b e a r
i\
n
b ü d u rrü . la H c o d a b e a r c z J a a
90)01*1oa.
3 « C \riT !lL O A .
•diiiirtae caw/tM O ^uucff»n ne!a
governaiu bear gufran, ia Jau n *
^oìcoa pe/éffroetan btllafu
^
bñar debuta.
t^ r i > i a u maÌI«:a, c u ì d ^ o an d i^
5^s
Jesu^fn imifncity«
y;sTfH)inn ¡ir o c u r a lu b e a r rYi>2ii an,
( l ú a ilafi, le c ii, la amtu«'ic
p o c o c g u U cco g i u l i j v t a i i l**ù I k
lu e , 1.1 zvTC b c i'u liâ r c n jab c
l i a . 12 gaii/.a g u t i i r ^ r z iirc rr>eii'
d c ^ ii c^ o ii JtU i't'In , ta
zQ
m .‘n<i<;an *, o n c i» i*.*»!! ti it c i 'c n i n r t
ç g u ù w o e iï
ta govern.'>l»aJl<*,
la ez e s c h 'Oft, l.i .snr\Ít¿.^n?a , W"
KkI^i lib re s u e g iilv à z ro l^ ra c lu r”
TA, J a tin g o icoar<ii> s c iv h ^ u h^rclV*
fi.ira , t-T ^U>erl»dcra igaro iecQ
ra n a , Ja u n g o ic o a re n * sc m c a c ¿ l | 0
n m u d u onc.taco ^ a u c m goA d a i^
d ei»ac, ta C e ru c o a c conskl«TJfc«*
d riu z iitn a c , tn u n d iK o .ìÌ b eg u i^n ift*
t<>àro<{um, td C e rm ’uai c n a r ^ V ^ ^
h e ^ n ir a tc c n d iftïc n a c , id u îk Ï u c o â
Iteraiirha.^sleíW ), tiw en g an o r.
t r e n e?. ílllu z lc iia r, c e b a d a c o n t '^
r:i,l»cTflc m u n d ü f o j^auMC l i p r c n ^
tía (¡ra fe e n d iiu z ie n a c , .T a u n ^ t^
C M r dÍd|>oaÍiu z i « n b e u lu
{ r i/ffír r r e n I tb r u h ft.
u a aff« co . (T Íia r,
curar» e ^ n in r íliic n .
lÍ>H au
d in
cz
f
or<lí‘a
^ lu ojjolM í Ik^I-
lis ld ln b a d lh it u « re
cfilT uíen, h Io k h ^ic i » d i» u » u tiac
» n g u i/r o !>pgui irb u a< iü ¡» conM^ftT a lfcn . e»K adi c r o c m g a a c c ia ri
au re b ara rrftra sarlr**« b a ld iu ba­
cerà M oisés S a n lu a l « a l a , J a o n jn iío a rc tfu tn fo iis iíl ta l r e r a , « i ü Ttnngo íitzu b c ñ b a ñ o ^íiej» f< o tan
A r a r e n eraiU i« « ju iy n , in oraíng:o,
g u c ro c o
» s ro e2 í{;« )iu f 0
d itu m , M oU cs bad» Jan g o i« u a^aiia
jo.i(cri?an b c rc du<Ja g u i tic e la o . ta
orarÍoarM» e r r c r u e d 'o a a r i u iuc‘ti
per«>nac p e lig r o , ta g íiiilo q \icT ilic
libraicP í'o; a la i « c e r e l u r e l»ÍoIcofo I w c a r r e n ijtu c s p g u íii b e a r
d c iu J a u íig o ic o a rc n l.ig u u lia g o gotlc e sc a tre ra . Aw f i n i t i f a lta z ,
J o s g p , ta U ra c lg o sero cítr G a b a o l a m u g a u d i c e n g a a u iu a c iz a n lU*
im íín rÚ K 0
1^00
r a l a , r o n ta l r c n
‘l a Miseri t u r a .V -
^ r a < 3 v .m ,
|^oÍro;ti*Í
o tri< » íc n J í i
le i i i L u i
gi<Uli«iu , (a
i(¿ b i^ itñ ai e rra s « u i i ^ l u l a .
H i í i t crrm fuíjarccjuii» ei)g«ifiAÍi
Unti ciran.
31) C A P I T Ü L O A .
liu fia
fit r s o tiá c
y f g u i bere n t ^ i K i n
cuelan
J .C r i
lu u ln iío
tdo
rgui
ii u ^ u i b t a r .
T T tailea, u t c í z a z u
t'olii (ir.'i r.iir« ncg o cio e<lo
co^i. ta dL%|K)nÍfuro cÍM i>c^<r
l)e¿ú!a bcrt* «Iciiittoraii. 1e l i o n i * ^
n j c di»|K>iiti’CTi ilcraiia , ta
(U ua .sestil tu c o ()cKu
C.
< la u n ? i.
g u ^ to
ar> ii)T » rc< jiu B
^ u zh v ^ c ziii'e 001)1 u ra u l< H
I c p ii
d i z i p i i t z i i t , c c r g A líc 4
a u r r c r ; i t u (lc?.a< |u r n o r c |>niisaiTM ^<
t i n r . O ja la
^ u u )o g u i
ti,
b a H i i i luimii{za<{UB
c ¿ )jj> c ú a tiic o
gucrU tlft
h'ugarrfn Ithruhn.
í Of
6U n<jm cn g ^ iu fe ln n , c ib a d a , be«
re a la * u r e 4 t)ro i> íla tcv a u u i r o lia-»
J.
n iiiiM t j u e .
d ü p ti
p a liz a
« iN liif c u n
i^u c u Ía h .
A ^ c o ia ü
desea f r e n
p c r á o i iá r
bum han
d a , b 'íñ a
a fc.'iu Iza t r e n
b c s f c m o i iu ia n |> rn v { ic e ii
á u . c e rg a J Íc g n u i a ,‘irg a n » rr» h e ra g a n a r o . i f i r io a
caKada e r r a i
f>7. d a in io c o r s a ,
a l t b t c c n iJa.
b íd a | ^ a u ta f h K | u W a
^ ii í'p iiy r iic la n t m
Ei
da
^ u r a r í r t^afi
L e re h u ru h a u -
ííM r iíí, l* • r s o u a r í'ü e g u i^ o z i- o a o r *^rsicT?a I m' p c h u r u l ^
ía
b e rc
lu ír r íh n
« c jí Ic í »
u c a tu a
cU
;
d a u ra n
p«rsi}tja c S í í iíbr/*, ta S e g u r « diiLTO.
®^na g u rrx a
oa
g ii7 .lt j a i
co n tra
^ « n lp r t d i e j i r f e iib r u a c n
d m le n -
*^ lcÍari
en»,'»ÍIio
ü lr / ir c n
c«bada
* ’ ''0 p ó n s a tc c n d 'rt« g n u , la c g iiQ ,
dc.4 cu i(ln iu rcn
R ^ tu
j
h ;it c n g n m l r í a k>*
o le i!c7.b^in*CTi. X ^ u d c t e b t—
i
f¿urzuU orac/oa, e> a(cq
A.U .la u t f g o f c o a c .
Jesusen imùaetaeti
3 OS
40
C A P 1T U I . ( I A .
, i
"iEi Jutta gnizitnac, edo
bertt g iw i ofuc, tn ecin «cerila^
arroiu. edo gloriyaiu di*
-r
iequela.
Æ
s
C. « •Mtna , ¿ cer d a gmzorta ai
bera2 acordaJcecti, edo guizorujrt^'
Teglia zuc vhüatcea> ?
rH c ilu d u
¿ G ? r tne-
g u i« o iu c , zu c
liv ra i
t u r c ^ r ; i c t j a c m a U tc o ? ¿ C e r s o ^
tiv o iuT ij^o d e l, J a u i i a , q u e jn frc c K
Q ir U c r n
CODl u
L a n a r.u ?
^*K(Ìo c e r g a i j ^
a rtu
d k ^ ir a n a o c a lc c u b a d ira s u ,'’ D u ils
g f l b e a u e g u i p & |i e n s â l u , la csau
dL*z.K|ui‘(, J :iü n x , «!Ccr e z u jI z . cC<X
e t i l i d e l, e t d4*t u ig jQ I i r g a i u unie«
er.b ad u g i u ^ a g u z l i y c l a n f^tlhifceA
d e t , ta b c t i eci^r
ii i c
U g u n ic e û
] > a r rc n J ic s e u d o lr e u
aua:
b .'i4 irû x u ,
^
ez b an ^ z o «
(ÇUAilja ejK fIa, l a dia> r;)¡tua
ttfu u a i i . B a îiii z ì i , J a u n o « b e l i b e r
¿ r u g o T T fn h hrnhft.
S03
b«r« c e t a , la b c ti ir a u tc it <I<<a u »
b eli o n a , ju&lua , la
m irlo,
U b v a r ilnn l>c&)la g a u ¿ a ^n?,li>dc
« ^ u ia la illsp o n ic p ü i!iu»zui\a : ba­
ña ui a u ir f tr a tr e r a b a ñ o , fa lfa ic c ra
f ^ f j a g o in c lm a tu a
; es
' M IZ ]« 'ii b a l b n ira ule«» d o r» n a.
A ltada ^urAiL a y a i 'o r i d : Iwíiíí 1«isti^r oDíli>
n a i i , la g u n lc íjc d
' e»ciiba e o ia íc it H iraA niiuio; c v rg ilic au c b a c a rric iiio rc tt |>rpcníy»
gülw aunlx'A loram » b j^ u tid u la s e n ­
do lu naz?izuque , ti* e su atlilía ya
guevngo Itc sie la ra a li b l u , » l . i d a
M T t b i'ílz a b iiii'U í, U <ícse*fmi4 d c jtlla - ( h r c g a t i c u ic tc o
b ald tn b d u u q u e u ¡c *iitín<luco fOQiu e lo g;u£(lva , O a b d ev o fiita a lcaní4a(ciav;)í»c, d a la 2 u bíllalcoco
^ r r a u p rc c u iv a ^ a tic ( c z d a bada
m iin i^ u an n i roriM>la n a z a q u e o ic )
orduaQ urrarr> y arcq u ia ture g r a «&¿>era uczu < ju e, U cou»ucld
15o ï
l) e rrip g ^ tin
n in tìfa e i^
a ^ '|^ a i u
n liite q lA
E w ju e r r « , J a u n » , x u rí, c rrg tti^ I
t u g a o d l c ¿3 in r g m .t* » » n i r i o tiá o
g iip r^alcei) z a k ia n ^ n r.lÍ Ti^n. Kadft !
n i z u r e vhstK n v a n k if ld e a . tft
n a . la a W a c o ^ « i ta « r i r a na a l
¿?Ñ onáic b a d a g l c ri ya n in íc tjn c i
e d a cerig li je dee c a K v u d p i. be s w é
n i e e rb a ilfo n iru q iiiin ftj* V e n tu i^ l
ecen*zg;aih‘
(a nn g^u&a g o i
u>ron d a. Vún:vgIorÍTa e#?uiyai
l e , c*do iiu iT Í g Ä 'ilo a l U , ía
n td a d e í? u ¿ tu a n d i t a , c e r ^ a lic a*
|« r l a i r r t í d u e j^ u iy a iro ^lr»riv.*ífic» i
iíi Pi a ilP iid u Cevuco g ry riy a iir. 9 B
W h u r u b á r i a o r« d « tre o <Híw»'au
p fra rn iá r , z ü ri descifradr»lii ,
fi» i gabcÄ eitraieix dÍ¿u. M
ftU ltáiiizac liai d itiic n a , v lr iu ie « ( B
g u iy u z r» » a b e fju c ld ilo p u da.
t a z r o g l cjri ya bada , ta a lc R rij^
ftiiiilm f iig a n g to ríy a lc iü d o , la
bci*ugaQi í u r e ¡ceu iaíí goaaicja,
^ u ^ a r r fn l U n ^ a .
t t b rrç
v ir ti if i ii n , C7<4a ei*e zugalir^
<zb<7cl4 b c s tc ia , c r i a t u n i r c u b a lia n
goTAtu. A ld b a lu a i¿9 u *bc<U 7,ure
in tn a, in e¿ u e r o a , a iftb a iu a ¡¿an
zuc
<je7,uua, ta c¿ n ie
eg u û e ii (Icru n a. B e iie ira ïu a iz a n
l)od¡ n ir c ICCÛ sanUM , Ita fia ez da-*
«guidala n i r í m u iid u c a sU L d iiiT âU iic e c e r egüU*Í, Z u n e r e g W i> * ,
19 iK^re AHim-iro co<i»ur|oa. Z u gaii g^loriyülu, la go/A lu c o li a i 7, n e ­
re c ^ u ii ^ u ^ iíy c U ú , hiiiXi m g iilic
^ U r c c ¿ , exhada n c r c argalta»u>
neiaii. B illa iM'zai»* Ju< )u«c hütac
bi;«le;(reii g lc tríy a . L an a n íc J a u iH
gu<cnnri‘im l)ac»rric, cd o ;trgaiid¡6*
<^ana tw c arric b ílla tu f o ilcl. ( ic r g a iic in u u d u o o g lo ri j a ^ J í y a .
'uun U u co h o n ra g u ¿ ( ija , m » u d u w> a iv liia ^ u u gU 2 liva z u r c ^ l o r ija p fii a k le ^ ii. v a u id a d o a . ta c r o S ^ « n v a d a, O m*re e g u Íy a , la « e re
» ‘•^criconiia, u c r e Ja u n g o lc o a , 'i r í O
fríd ad e t o r i ouK C ra , s u r i lia r^ rriti
a tü lia n s a , b o itr a , v lx lu tU , U ¿ lo »íyft vriir» U bciL
41 C A P IT rrX )A ,
.5
S u n d u c c honra guU iyfi Jrspraié(
tu héar d a l a . edo et d a la p$~
nain bear desprccÍoiK^alic,
'I. O r i s u a Día i r e a , M zaúocola pe*
n A (u , Iti.'&ieac h o n r a ia a r , u a lt* '
ta t u d e sp re c ia (n a , ta hiH
sn t^ latu a cero la >ciuia^<4tic. .laso*
t a z a s u r e híi»t7a n íg a n a C c r u r V .
4a er& ai(usie per.sonen d o s p r e c ío a ^
|ie n a tu c o . C . J a u u » illu o ib ctcii^
f i c i g ü e r a u la s tc r
^ i t u van iil^d cac. O n d o I x f g u ira ^ i
4reH W d i ü han?iTz, ^ íto r tu b c t f j
Qel, efsaiiU la o r a in d ic iiio u ^ o crc**
lo r a g a n d ic W d ^ ^ b o q u H i r k cgfiiB» >
44 d r r e g a lic ez d e f z u g a iíc «lue*
fa tc e c o m o K v o ju ^ iu iK . B a u a c«r^
h u m a n e n lihruf>a.
as<!i>» la
a sro l;)n
SO ?
o feiirlifa
u a n zaiU irM i, o r r e g s tic A rtiiatccn
d íra a rr» z o ja rc < ju ín c r c a lu r a g u s tiyac n c rc co n Ira . ? iíri b a d a a r r a tovarc<juin s o r x a ii l o ls a , ta
p rc rio a . b a ñ a s u r i a la b a n s a , h o n ra ^
ta g lo ríy a. E ia e z b a ld in b.')uais
p resta Icen c r i a t u r a gU2}tyagarH3Íc
f u s io r a d e ftp re c íjtlu a , t a d e s a m ­
para l u a , n a i íw tc r a , c c ín n er«
b i r r f n e n p a q u e tu , la s c n d o tu n i n (eque, <»ia evt a r g u U a , ta z u r c ^ u iu o su io ro b a te ^ u in .
C A P IT U L O A .
degniti pfr.s!>neiar\ gare pa<¡iit€
^ í /u 6¿ar.
í C v,^ risia u m a i lea , 2 u r c p a q u o
P e o n e n bs»le<j»nii sw rc írílz íy a |a l i c , e d o v icítciag alir, ¡j/ifiíre »
a id a c o r r a , t;i IÍberm ele ga-«
bea i ¿ a n ^ rp ra . } im n ¡p ín rc e n
Ixide&a b e li v ic i, la ir a u t e n duvi)
O
ímí/{Tcfi>tO
'
^ u W d n , n <l(‘£U illccQ i b i i atVc* :
iju n lc o g a lic '^tenarie a r iu c o . ¡N>g*í^V
e g o n bcùv d u a d isq u id rT n ^n r to w
r io o c , t a n igrtlir. udiv b e a r di
m a tu » z u r i
ta rU Ìt ninÌi3g»i^^
riv a ir u r itc e n su)Ìtz\>n m u u d u chi««
ta c o ero cü ñ . ^ í ^ a b c e» ‘l u vati«;
t a c t ilu e r e i r a u n ^ o adusquí^bílJíí#»
s o n a r , ex d a e r e a m o n o ^ r i t i r a # ’
n ic Im ia tc m ) C£ d c ra n a . A ñ Ìlb
e g o n l>ear d i'^ a pcr&ona n ia ù f
«ficio o r ic i a r a , r e ( z u ^ a n da ni
pcr.soQcn co cn p aù iitric g a l « c¿
n aK O C pn u q u cla. C e r n i t i c ta njno*»
du(*o ro n s u c lo g u r iriìc g n c p f to
4 |w rla T re p d a n p e rso n a , » iisb il et*
J a u n g o ic o a g n n a g u c T a g o
I c e n ^ a . E tà c e m b a i c ta beci
i> pregan jàx«ttcn d a u . ta tx^rc b a ruì»arent/-T t g o c y a g o dcsj)rpci?itc
d a « , a m b a t e ia g orai^n 5 »oicci*
Ja o n g o io o o g a iw . li:» m Iw tp b
r u b a r i o n ci) b a t (^ o z lu n d)oQ!!0Ì’
m
i f f a
r r f n
.^ 0 9
J ih r u b n ,
jA trn ?o iro » ro n g r? v iy * boraican*
e in rlc ia e r a ^ o tio n d i j, c fr g a J M 'E s ­
p ir ila SH nU rflm i p m ñ y ric fcìolx
fcüm íN í n a i <1ii ite li, tì c n r Lcr.al»
h u m ìliìiiro ]>aì<liu h»rlfia<pj<^, ta
eriam rM ) a m o rro g ü i ú l Í c g a r b iln fo f« W itì lis r if la ip ic . g r a c i p ;m d ita p m a n g o D Ì tiiq iic o r d u a n . S e ­
g u ire Icen d c z u tiio n s u e fT Ìatu ro <
^^•a,^j«enl^© n lù ilz a C rfa d o rc a F e » !
viNta. IcasizazQ g a u z a g u ziiy claci
C re a d o ra sg a lic v^tzQ U * p u , l a o r ­
d u a n a lìc g a tn zaite7/|U e J a u iig o » fo-'*rcn C7.9guerara. D a n gucbir<*na
^ ^ ^ g a t ) c epe, b e a r
dan m oduaa
, e d o b c g u ir f itf f n b a d a ,
ifcftM icen d u Ja u n g o ic o a g a n d ic ^
^ calle p g u i le n d u a n im a n .
C A r iT U L O A .
^
f ^
ü i n d u n y a
C» » U u
'z o r o ,
ia r e n
t a
m
u r u lu t e m
c o n t r a .
m a i lea ,
c lz a itz a t^
‘3 f ü
Jtsusen ¡m t i a e h ^
i
a m ig o itu p e rs o n e n i\t r ó ^ r , H ,
|fl(juio(iu T Íja a iid ico ac , ^«frjiplíc >
éz iiago Jaurifj'útcoaren E n tinos f
¿izan, tzbada virtuiian. i*;ira 2d&ll &
au*nfíoa n o re lír c ta r » , c c íia c su tuic4;<i d ilm .ic b i o l u r , ^ adínjcr^«
l i n c a rg u íU 'c ii d í^ u tie . e ra ra ric e ft
d u fc [le ra tu c n d atsiu a,
an iu iaeti
(Ou«>)icIoa. K td c in z u la ]3 i|iilu (a u » ' ’
gOA liátÍA gA tir, ( e s a » r u i d p i )
¡ r u r ilc ia g a tic , ¡tw iz c c c f ír a c u r w ^ ^
T^raiiojii^azu z iir c v ic io e o tsoriifW
, re rg .ifle , o r n e g ufíT »g^ >
▼&]¡<ico r li¿ u , d íG cu U ad c 2f.scor«A .
« s a g u c ra c b a ñ o . A sc o t r a c u r l e e a ^
tu c z a g u k c ii d ezuuT iin, pr¡n< Íp)<^
e d o a a íe ra hdN:ra b m r t u h * fa rd fíio '«
N i
n aÍ¿ g u iz o n a r í jsiquindue^
r i j a oracuáloik d Í o r » iia , ta guiao*
«lac c r a r u u i d e z a iju íc n b afío cv»“
g « e r a a iid iy a g o a H u tn illai ciu.it«o.
dioi. N íc Í lí c g u tle n dÍoran¿i, las»
40T ja q u jQ U u a ú a iig o J a , ta ase«
j
,
ir u g a r r e n
U bru^ft.
3 i t
a u v re n itu fo d u M p n 'iu a t« , j A j
^a»»^ a lf c r a.sro gQ Í¿onaí g « U lo
tcci» dìtitena?, , J a m s e rv ii c o ro t ì deas cd ao ñ c ^ n t c ì i « 2 d ut(*uai1
E lo rric « <U deiDt>or;«. fwiii.'m a ^ c r i u c d d a M a is a ^uzM vciì M a i•U3 Je&us , A i»g t2 crG ft) l ^ o n a «
g o t t i j e n leccioac e tr tiu iic o , a u tU
W o Ì i i a r « ! fo o rio n c ia f. «SA m inaI o r d u a n e s a m in a i ^ c o «W 7 o rg u itic n v i d l i a , 4a a g o c r tiic o
^ ir a o ra iñ iflu io b c ia n d a o d c n g^w . U ii&ÌI4uco d ir a m in g ^ u c R
•»“g in m c n lu a c - N i n ai* e n lp u d iO icniu In im illa J a so le e n d c r a n ii,
•*niar u r tc a n eslu iH o e ta n UdUIì d a ^
b d ( ìo ,b e tif 0 e g u t j a r p n a r r a i o i
B yeyago in s ta n te h a lla n « x a g u in
d ifia n . I if c n h u i b r i r g a b e e ra c iiidet
i r f tr r f e n n a s p illa r »
h o n r a r e n so b e rb ia r ie gab<^
^ 2 d a b a id n ric gab&
11ÌÌ 2
iu u u d u c o g a i u a c d c s p r ^
J t s v s e n Ìm Ìia c Ìf> e o
* ¡a tc rn . hi n ycn pf>gorír c«In Aeét^iric c* i M l r n , c r a n i ^ c n <lcrnn#,
l a a b o n W i i s n b c iic ’ a r b in .ih c n ,
la g u d fa rro n . U unixii >g:uc‘5
. d « p r m o » f 6 iifrÍt< v o , cs
TMt2^ g u z l n ii iitg a ii i Ikill k e n . n iÍU.AI c**>tnjorn c r e r c* cUjfteali'iu, I*
Içaii^A
ni g
a m a le e n , C c r jf a lif . p críw n a b»
K¡ b io U i^ u z tiiic A in au ias , i
e litis ti jaiingcnrncco g ^ u z a c , (S
^ i i u u m ir a ^ a f r iv a r
r U o d tf
G u ç T a g o o u rf< n 'a tu « u c n g u z ir
Ì3 tc iv 9 i, « Ü rirnlla^c a n d k o
e ttu d ia tc o n l*Aüo. R i n a iuuueÎK '
T<^^çolwrac it* c g u lïç ii <iisi j u i c t , b cï'tcui p a r t î n i l a r r a c ;
• âqcî sW iale, îa f ig u ro ta n g o îo io r t
^ u e f l i e îi uatzay**, b a n a bcslcav
4r^uila«H T i a a ift^ á ii a g u e rc c c n
)
m istc rio a c . I t t b ;tl d a lih f n * ^
¿«eaa^ b o n a c z d ^ c g u z n y * Ì b c rd ia
^ a c u s i u n , c c r ^ a ü c ui n a is b a i rc*
k u f’ftrrfn lihrvhd.
ireri
cracusi»*« ,
b Ìo ^
îCPti ««ainÌiiHi?.alK*a, [iens«DK'«iQrtV
c tiliiid íi¿ ilU v i, ía o b r e n n m g u U
1¿allea, d e f i t t a m i a K x lu a n g u z t i '
74) <iD»riai d ie ra U .
4i
C A l’tT lT L O A .
di/iifJa
^H in az
crñiou
tspirUuula^
cortijfoco g n u z a c
bc~
r e g O M iu bear.
«
C r i * la u iT>aKe4,-35fO girucfiam
i i a l i t rfìn v c n i a a i l z u ,
D'ttfirlu o(w?iaû tllii 1*023Id <i>re
ixa^Ahc p c n s a l f i a , l:i t f i u û d u
g o itiy a z u rc 12^ i r u r i f i r a U « i » l b i'u U - î^ iv fî^ o «la
»»i'o g a u c o tu ii v x a r lilu ppiiv*
• la g U f ) a g o
» .t u r «
P^‘')U<*r;ico coi» rcm
iiiie* 7 ^ 2 0 v»li« t\ti gusi;ilf<»a e z d im u
p^orN A iic Itcguiy.TC a jo r t J i in o , la
^ c u i u a x i b c r c iril&i^a u i c u c û , m
O
5
Jesitsen ifni/.tuoeo
J a b i ú U u u iliUicU h \ñ o .
?
l í
Jn u * -
Q .tli «*<oli»a b :aU ^
iy ii'e r a , td a r e n ju4;^yn*¡ b *gaiTKtctn b < iIro ¿a, v ^ c n \ m i&atM,
• p r a i i g o s u f r í lu i^ o ü c i II. j O J a u i w , * '
CcrU rA tío a lle ^ 3 la g u s r s n í O m
f iiu n d u r o g a a c c ii ta litM ^ tiie »»•
ca hag u r c ^ a i t e n d a , e ra b a c í fúsci
b3>
• « .M
leg;» fíe n sea Icen d a . la ib¡ll^«o
ta
c a l i c » c»d;i c a lo>ricn c «
p u í l c a , d o r d o y a iñ o i» go^ot
> r O |*
d a , apA n ss iu o ix : G u r.b í, c dho W
t e r e valió ea d u e ñ a b e g o í r a t « »
d a . la g u z tís I x a n a d a ñ a aiA*
iQ lc c o d a , c c rg a iic pftrso»a
ta m p o c o jfJtu re ia ra
d » r» , t a
l^lK P b i i r c ^ n
b iu ri
e ih a d a , c a m p o c o c a u c e u o ci
^ ^ t o r á c^ o u g o ila.
mif^arren f/bm ha,
45
i
3 5
C A P IT L L Ü A ,
£ ita y fla guU iai sinhlr* hear,
ceii errai iinfntlan ul»
ten dan,
C. LiAgiimJi()a7,u, J 4 u n a , n e r e nft*
qo M T i,
, cráii tct*r \ j l i o
^ u t?o i)n re n « 4 * ^ rìd a d e n r. ¿C vnibat
U g ^ n f « * to p a lu vsW n u e n
W u Ím tí, tz iîUi*n to p n lu j* ¿ T ^ lo p aiu co ÇT l u u la lJ^íe n u r-o Ic ru to jM iu m in » ? E?, d a Itad a
p i W i c i a n CK‘f c o n 6 s l u r if , f,u g ô n
io n a Mi<)
, i t ^ M i jnsiuc^n osa>
ü c l c k a t u n izaa
*®rtçcela n w J&»ni » r tö Ja tin g o x . n*ri p w r t i l r c n u Ì s < ^ Ìra D
^\J7a ^ u r iiy c ’ an , K r r t a i \ ta aida-«
•ôïrrftc
v iiff^ftatcen
la ald atfp Q ß u e r a . ,
d»
IfUTMTcian a ñ
1% èeguiV flii'e a n d iv 5 re f|u m
S ^ r< U w :e a c U n a ,
oi a.
d id a In o is
(mti/trìtHO
516
lx » > r f z < U i t a ;a o 7 J » itiiiiife u / B i i a
<2Ugaii ronl’uiUvu c)uc(ia.
là
biol7, ^;»rbivflre<f<iin
2 a ir()o n ;a o¿
bSllak'Ci^'*
a ii e rrn z e r o r l c m . ^ ,
E fii tip q u y re a b a lr a n c f o r t r m
\
J i l l W l o e r e , u o ld Û3Î a r t » « lo * u a
\
i i a n d « 4 i l l a , U * » e r r a ^ o ía í íi i^ o cU ^
( E i ^ a n d i f tib ra U is ), c l » r o u s o h i f u ^ *
c erg ;alir n
fiX re ft
d c iU a m ' r.u g a n co*^
d u c n n , a & q a c n Q ra ilo
S a ro f^ ra tu ro ,
I?ksIc«
i\
b g iiu ilu r
d Ío ¿ u . iiu c U i d a b e r e A(lÌ»quùI
& > iu U A iin ^ u z f i y e i a n k y a l a Ìrau t« * n
<Iucn adliMjuMcric. Z u , J n m ia , z<t
b a ra rric
ce ra
c rin
g u e ro g o rd í
I ^ a l a g.iü¿i^ g Q ¿iÍT C tan, la ¿ u U M
c a :n |> o r a e z I te s ie a U c o r íc , O c«r1
« im Io e u t e u d í l a z u c a , ar< u ;o a iii
ro3
«anU
c&a*i z u e 'n
a re :
N<
a ti i m i J e s u s A ^ a n « c n ^ lo lu * t a
m m U t u d a . N ijr c ju io o rre Ía
iliu
b:ilit£»< }uc , e z n H 'j u e v r i a l u -
r a c g ü tic b i i d á r a»co is ju ^ o . ta
in is 'a r r m
ìih r u h a .
S i?
iiiu |iic aT cn n e r e fon ir» < rt ewt»
^aèztoagfttic caso
¿ N ü tr illlk? .l4HTHÌf
gMfÙ5'av e ? flg « iu tiitM cjiif ? N w . H o r r l
4iu*7i|uì(*n , ^ U f .a g u z ltv rla iv " g « •rifa m
A W f T O rrp'ir
g o i u a r e r e f.ìlip.> e^^iíHeu luftut«»
eg « K ìg o e i ifu ic c J J ip itu ^ a ,*B .iñi c e r a l i TXíTí» b ti r n l*^n ex n b o o b e lo b c ^ u ird iii P K ia
<*^rgalic e r e bt'ilf^ai Ali e r m i ^w
u ie n ? B ru ia g u iz o iin r (iorT\
^
I»;%lc g a n i i i r i r , ^ u Ì^ io n
» r*
gi*lac. lA ca A i u a u c r o a c ,
tti* d a u
vicT luft^aiìf r r c ,
^U (ÌiÌA denc a u rH jc iiia ii c^o iis*
ere.
.¿N ori sliilsli*co <ìiol , . T i n n ì ,
*V»r» n iia ila » iirÌ ’ h > iu liio r e n -
tn
c p ^ w i e r e ei'fn m jf » -
U )lc tq u Ì« * ii c*ifinTa c e r a t u ,
è ^ ^ iia ^HÌzotin ^ G n H Ì* a f g»>c?,nr' 7 * ^ « r i j a c , a k la c o T J ra c , l a ctùt -
3 î8
lesv sm imiiacwre
i o v a c Im c t « « i t r c l a n . a la e o mo~
d tia n . c e < U r á o y a
b e rç ô la U o ib ic ic «
. í ji t u »
oo:t tlir o r io n a
;C * û arraw *
a rv J iy iri^ ju in jçm aôûcta»«c g a* P úfticccfy rcm.s*»iaiu
c c n u c a ! E»a
o w g a ttr g u i i f n ia r f n ct>jyflC b re
w l i c o s e liira n ^ ewJa e r e 5Ìi»rtB
b e ^ r . n o r l n i i c c « ¡ i i w g a t i r , ora
c r n e n , e d o , a r a nXi. ?^«*rc r » lw i^
TiK|uin W a r o p i i u e r a r t i t s i r a i í »
n a i» , la o j a b , « i
< o n iu tco « j
e^uite<*c*. la e* l e ^ i a ^ heiT ÍÍ |
¿ i i f i í » fc’ii'hic®« « 3 i« o » Itâik
\ n c o t « i u » w , Í M n z a t e f o n i u 2*
co a , esali zucri K ìte c . g o rd ew
<*mIch
E ta m e m
llic ü aiicîirfan t i f a r l i » » ,
5m
•ca liiiijuicl* tj^ ic 'i« r a n bi*aroa*M
ì« .i}ìic i f o q u i l c i f * w a o cirati*®^
b c r a c e c io »asiHif ir m jo i d e , c**
Iw ila bön?nla, ttc r a . l.-i a» a g ;Q o rtc « ^ L
g a itu , U jo a n m . G u a r i »
ir a ^ a r n n iïhntha.
J a u n a , ô u e lo ro c o n r u t t â i î c » c&
c û a r u $ç^beco { w rs ô n rla tic , a y c n
csc u b iiU n f.ro ri n o»«IÌ!i^ ta o r r c la c o g a u z A n c iñ n U
ez deza«
d a ti. Em*«vozu nepi* a b o a ri i i i e Suiya24>aa. ta i r a o r o r r a ; la m m ^ a a
< fï^ 3 fi* iç* rriy i
n î^ n ilîc
u rru lt
4]ue)i¿a&H. P ^ d e o liu Rai ez d<fra«
x p iic ^ a ^ t i r o ^ ii» r« la iu b e a r n a is .
i O CPÍ g;aiiz o o a .
p x i^tielsu a
d.in bc8tcarg;.itic íí^$i)lic
; fa
e r r a s cro cei) ^ a a z a 5ÌDÌ.'<iea , fa
f z o rra » g iip ro c o n f a f r i a , ^ ju c h in
I>*re b a rr e n a a g u r r l r i a . 1« Im‘/Î z h
b io lz a re n c o n f u a r l i a l i e a , b rU a t t i a ; cpoceiï I k û s e r e e s n i a ^ u i iC 'a, czbad .1 b a r r e n d o , ta cam jK ico
^^U7.a g n z tiv a « , z u r c gukPoa d n n
b ésala , e m i t í a d o sc a triy ! ; (> ¿ í
S a u ta s c ^ u r a a «Iaíi , C crurr> g r a ®'fa coQârt’T a tc ia fî-itic , r e r b a ií d a W o ís a t d g u e rtc e t)c íg;oe* e ^ iiífta ,
f a c a o ip o tic axrU cocoac d ir u r i^ c a
y f snsm ¿miíarietc^
e r e c g u i i b vz deseM ctíi^
e¿lx»da 5'M 'Íii^ivri r n i i c n d a r a , u
J a o Ms
*» eiT Írioan m u
I r e r a in o ^ i i h r o n ■dníeü
^urH;i<lo a n d ÍT » re q u Ía b e ^ u íio a ^
¡ O o 'm b a t i c a h c e ^ iiíii «Jíon T Írt i l l e a g u o r i y a r , ta ilc m b o ra K m e
le ita f » aU lM lu ac ! jB a o a c o n lr a r a ,
c r u íh r ti a p r o v c c h a lu Cfon Ic n fn ri< ia . ra ^ a e r r a b a íc ic n d a n \ í '€¡t¿a mt&pi'able o n e ta n i ^ U i c ^ o r«
d e i k ^ c u g ra c ij^ ic 1
4G C A P I T C r X ) ^ .
Jaungoúoitgart confiniu h^ar áé^
gula, ^ug/U k besiMC gaizi^ui
e ^ ie n duttnian,
J . ( > ) Í s M a mAÍlCii,
Táitcs
«•■»hÍo , t*
j i í g a n : re«*; p v r riíra ñ ia c , ealw da íts a r ? ’
A ii'la r i^ain aiP H d u u , U i r m a r í ,
• íia d ii, b io U ¿ e u i io tf i « 2 dioW c a i-
\
inif’a r r m itiiruhrn.
te n e
Z*jpc r o t i t r t
H m a i), 4 u ip a n ili fCT»*»la c ¿ » g « tre n
batictii. |* ro f« ra z .iiii ^ ^ 0 2 o n tù m dA. c-t b d ld k i b o te rà r u l{P ü to éOülí,
j»rocíiv?íW/,u o r i g o g o x Jsw R g o ìto a ^ .ilir MI fri I n a. E x d s a ^ o itsa e
Ikndrrc T>nirhijit M ifvhrid, o r a Ìndie
sto te g o ^ o rr^ c c c th » u frifu d(<u*
l u u c ¿ q « r o . ;Et¡» c e rg a tic aii{
gurfcic znre b l o f u n c r;ij^ T ic n d i i \
cr.hada c frg o lic o r a in d ic a ra g ù ù *
r<J& f**r.in , ta l>ear b a ñ o g n ^ T a g o
i> i'guirntr<n ( H « u n p e c s ù n a i'' K i*
cer<^af)c (3c»[)rccÌa(ud itsAia b ild u p
c n r a n , z u rc fu lw c g a tlr ¡fiore e r r e pt^codilcia n a i c i d e z t u i , ta b e li
c»ru4ac b f lla te e n d itu z fin . B a ita
Ìiftgoira ta i le* olmeto, «a « a g u i u c d
d ^ z u . T^ci d n lu o ra in d ic ¿ii^'an
>niiQiÌuari. la pecbóiiai g u s to c m u n
liai zoroa. G :rg irtÌr , a u r e fn lia c g a tic d c s^ ro c ia lu a , t a letica tu a i j a i^ iH &
à
c f^ iu
nai
dfi<ui>.ÌAa,
imíi/tcMe9
ij^ n e riv a ii clâfjo, c»ror^3n e j ç u î m
h u tp ilb » . la rm i{ id u » n i l i a , « U
p r c lü u u ilu a » u r c tia i cnicifiraiw »»
Batial c î i u u n « ïz u ftc rc
la
C i H ciii ra s o ric c ^ u în g o por.sotiCÂ j
ilL ^ 'A iiy a c g a iit. PcM .sauzii, p e » t y
«a lilrî-<{U)en g a iiis r ic g,ii*toeiiá*^
en » iu g î it i c « » n n g a l k , ;fC T cjiIw
« g u iii J ^ q u c z n . p a s a k c n u lc îf#
hùctnihfi^ . ta U&lo b » tez b au«
c a so g u o a g o «‘g u i n g o « IjaceniH
t |u c ? ¿ Vc*nt»ir3» }\\e b a t e r e qiipii*
d u litia q w o tu i' R i n a b îo t* barre»
«ïfron?^. ta J a u D ^ i c o a T istan « •
d a a c a u a , err.*»* m u g u î n ^ da dcs^
p rc c lo o o ttîta q u in . îi» îia iiig a ti cof^
fiatcer» d u o n a , ta Îw re îr ilz ira ego*
tia d c ic a irc iï e* dtàftoa , pcr&one*
b i l d u r g a b c e g n n g o d a. C c rg a t^ r
n i u n iz g a u M c s n i l u g u i û y ^
ju M ta, la
xiÍo daijoi*«
n o la gnuzA » •g iû n d n ii. n ie
U e a (ici v ic k g o b e q u c ri^ a ^
forren Jtbruha.
Í2 S
b a ita c r c s u f r í Ic c u ilu eu a.
ir ic n
w jcti
lis o u e c ,
n<rrc |> e r m l* k a g o c r l a t u * a n n u ,
Liot?. a & co rcn j> e n sa m < iM iia c 9 g « c r*
lu
d iic c c n .
tH)l»
NkC j i x i ^ a t u f o
c u lp a a te a , a U
fiilu l
c u ij« ric
c*
: d u cn a. bona
ju ic io « ic u r u a g a lir, le s id g o b ia c p ro b a t u ita i
iu n d iiu t, G u iz o n c n tcstiu>oiiioac
ascoiiii) eng;»fiatceii d u , ItdfiA iic r e
jujgoa c g u iy a z c o a d a, $etKÍo c g o n g'> d a, t í a d a e r e tiu c o , G u c j c ^
c s c u iu a o cg;otGn (U , la g u cbi<^ gauLS g u i t ¡y etan cT iiguirc'n
dole, f c id u o r r e g a t i c are. i u o « u U
cgQ itea, ¡u ir io g a b e c o a i o o a e s
W riiu a g y iic .
N i g a n a « t o r r i b e a r d a U id a ]vv^
g o g a i z t o c i a n , tA e t d « l>«:re ju z g o «
®do i r i t i i y a * c a s o r ¡ c c g u i u b e a r ;
e i da
g a u ia
|* x i ^
ju s lu a c M u iu c o e
b e ra ri
Jú u n g o ¡co a-
Q t o r r ia g u ti c .
A re n , o lo
3Ä 3
JnRisen ím¡iaciof9
b fra rc c ì co n im o rra x o i
rer^
1)0 il
r a d u c aso u s i j
e g o in g o ; n rH t^tv »9CO alegratt^r«
bt
a n ;iu m r c ( jU Ì n p^rusolu»*
^t<lir e r e , c h ig a tir p«'iis4tr>i) <Ju,
u t fi<'>i>’.'<l» hi'fC^ac argUTTo
n.*itrcn <litiTtna, la ex A erala j>*>*
g a i r c n , poTKtn:)! gdus;) Ìrn r r t4 l^ |l
la y c n b e la la ; ccrfçatic
g a irto a Æ) ii^ re b c ^ u io ia n .
so n a i o n a îru n ic p n z ^ ty p n a c p m t
J a n n r ^ a .'J A À g o i c Ad, ¡iitÀ
• c u d c i a . t j AiWrifua, g u r e û r g « ^
« iin â , t a g n ù in f ju c r îju e t^ g u ie c *
ij^¿Ullfl, n o t» tMitcz a r r c n tierc
à a r r a . l a o cre. rouâ^inM
c c r g a tic e s ô i D crelzal a ^ o iicr*
w n c ie n r ia , l i ^ a g u l u c e n u c n zuc«
n i e e s a ^ u tu cz n u p n a ^ ta .’d a t r ^
ccfi o rrc p rp n s io ia n b u o iilla iu b t ^
nit><£an, la p aci«ninare< juia s u irrt*
b e a r Q u e n : b ^ r r a ta d ^ z u e rp orr«*
h
c g u iu u
u u e n g u z ( i) d g a 2^
f
ìf u g a r r e n Ì5ìrut>*s,
S î5
kivîfiîio 5U ÌV Ìnif?iitu a rn IiV Ä g o ro ß**3-'
ci va. C e rg a tn ', o b e a g o a <fci n e ra tM t
i» r c
m ii»eri«*ortU ya jiíh1»T9 . b a r -
» » cio a » lc i« tit7 A iix co . r « r e c o ii c îc n c « e .s c u i u a g a ii c i n o c c R i e la a g o e la -
to
u a tc a b a ä o . C o u c te iic ia c
ö
e r r o p r f t n d U u a g .i i i c , « i n
g s û r e r« o u p la u
o rn * -
jü ^ lilic n iu . e d o
^ K r ^ iir s iu i t i u t e i f u e , c « r g 3 l ic z u r e
m i^erW o rJia n p a r l a t u n < |i i e r o , c z
^
T upe a u r r c a t i |> cr.so u a l i a c n r b a $
•*e
4 7 C A P IT U L O A .
Ä * |ü i g u z tíY o c Círucñ g fo riy a -^
t a i i c *Mfr iiii b iu r d i t a i a . ^ y
. U - "C
p
V u ru ia o Q]ait<?a. c t ta i *pte)ji w<»rc?.tii u tf a iic a r lU
*«I
«ii**.
“ H u iu n n c j u o . la li a w )*^*c, I» c t£ > û /a te lâ o re a »iQioa g a Illuvie iiffi. eiba<la
« i â i o ^ u x tiy c ia a i*erc p r o -
f\
5Ä 5
m c ts ^
Sfsusen imffacioe^
» t a c o iis o h ra
l a i t u . N e r a u lU tz a&cu, z u n e«'iä
g u e T a g o ra u o p » g « tre c o .
l'Jc c f«
e m o n lu z ^ ro n c c a tu c o , ta etcef»
b p ii d o lo re a q u in p c n a tu a c g o u ^
Ic h o rm iz a z u p isca b a t , ta b s i e r
iccisico clc^u z u r « g a itc c n a zq cieiA '
£ t o r r i c o <la o n J u bnt« n ^ q n c t
b u il» g u z tiy a g u e lJ ilu o o daot*
G ^ u z a gucUiyA , ta la lm r r a dx
<Iernborarc({uui ig a r o tf ^ n d a u
tiy a . E ^ u i i u , c ^ u ic e n znudi^ni*
1 ral>ajazazu m^rft^^rTincKin. n i izaa*
n a iz z u rt; s a n j a . EUcrib»zKB«
ira c u r r iir a z u , (*aniaza£U, n e ^ a r
g u i£ u , z a u d e i&silltc, crrt?g n 7 i2 ttf
culW f& aiza n c c ju c a f a n tm o a n d ij a r i ^ ü i u , üiirPrt'i d u C n r u r o
r i j a c , o eijiie aS eft, ta an d iv a g o ® c^
I
b c ra g a fic Ärtcia. E lo r r t r o da p*'“ \
q u i i a , Jau rig o ico A c da'jul«.*ti cj?«» \
b a t i a n , ta iz a n g o d a . cz di^m bof^ '
e u c ia c o c g u n a , ta a rra t» a , «¿bad»
'thtgthren lit>ruhit,
521
Bfrtiro » rg u iy a , la c<Íorta4una, p»^
^ u e ira a c o r r a , la dcscA utsu
o s a n ^ o n lu a n ,
^ u r u a . 1L¿
¿
<it;ta
noTc tihralucu mni
ontfacA
gorpnicf./*e K xta e r e : / ay
irntciirriyn,efrgaiic, neré dtsUtr'*
rúa luzalu d a ! C c r g a ltí a ra b a r u tn da e r io tz a , ta iik»Í2 a ra b a tu c o
s d a n o^asu iia í ^ b g o d a ; c&(u«
t4bUn¡c b a tc re e s . u ts ^ g u in x ori
OTiM'oa, c o m p a íiia g o iM , la h o n ~
ro ^ .
A y K iltlin
Íc u » ¡ ú a n
b a fC D Ífa
C e r u a n S iin tu e n b e t í c o c o r o a e , t i
íf ft g lo p ija a ti d ij a ü o r o ñ g in a ic e n
^ i n u , m u r t d u a r e t |u ¡ c o d e s p r « » y a -
Jírrryaí* , ta Ticítcia r r ? m crco i
^luito)a ju s g a lc c n ríra n a c , h u in íU
ríña<|uft d w la g a b e iu r r c r a , la n n y a g o i¿ a u g o fc n tH { U «
m c iid e a n . e<iü obí'«iíenv ici , b a ic fi b a c a rra iy rt e ro
^ u m t u r i ¡ ^ D b^tfio; e tc e ü iiu tju e
3 fS
Jesusen im iinciú^
«ru in u m lu c o e g u u u \e g (* w ^
scD iuco. i^.l>ada n a )’'a ^ ¡¿augo
n il q u o «ia IIII goico;t^.i t ic
t ut
>&an, ta c ru h a c i a o d i t u t iru < |m o ^
e c n u q u c , cccp cf^i7Ai p e r s 'jiu « m
iru rju itc ia .
b u td iu g a u ta iibec
g u s td tu r o b.'tlil¿aúci>Kuqul^ (a biot u r e o b a r r c n e r a n o ig a ro c o bnliisa)tcit?ji<]u«! ¿Ñ ola aipcbíiucorii'úK ^U i
Orel u3 ii In*« b a c a rric t*re q u e ja i cc r» 4 4
j E i <Ura v e n tu r a s C c ru c o g l o r i ^ . ^
^ a lic n c q iie gii7.l¡yaf sufr{u * t* fo « f
£ z i i a g a u a s dc& preciy ag arriy a Ce*«
irnco g Jo fK a
e d o praJk^xiia*
A lch*¿ax u bada C c r u r a z u ro « rp eg u i r a . O r r a n i , lu u e r e q u ia i>al i a a S an I a gUAtif.V', Q iu m lu o n e t i n (>p]ca a n d ir a l u n 7.urcnac«fl
o p ain go7-ili'cii d ira , o ra in c o a w J
la Im i <Ura , o r.iin s iig u ru d n i u l ^ i
o r a iu d c « a n t# a tr tJ i d ira , la n cre
Ait;ir»*n E r r e ¡o c a » iw r c q u ía bel»
^ ic ic o d ira .
í r t j^ f t r r fn h 'h r u $ f l ,
4 « C A P IT Ü L O A .
S í e m it la d ^ r o t g r m a r t n , l a v ic ilza
o n e i a c o m h ^ r i y e n g trn ítin .
0
C e r n e o g l o r i j a r o t Íc I|7-i
! t u z l i z TOP! n iic i'o s
, ,
1 n ia a » le c o
'■O
.
c lc r *
g u a lií a r-
I g u ly a , g a b a c
it io l z
ftM*.*
illu ti-
C2 í f u c n a , w W a f c l í t
\i r e u
. Ru«*Ta'» o rafi o r o a rj» n i yaí* I w
l i a r ^ u U c e iid u f n a ,c r i n i t e ¡> - i l c g i r a ,
^3 n a.
'
^
M‘x i i r i i ! i ,
L y \ w ;
m u t r f t r f t 3 III a t r e n
P zP ^JU
\ifú
O jjitíi a g u c r h n
ba-
'f'S’íf j u c ^ g n n u r a . fa tn ii» ig iiz lira c
íC d lrtlu n r.
A r j^ u í «*guil»»fl
h:ii S ír tiiu íii ü r g u i e d e r * 'a it i( u ¡ ij , b « n ií e?. o i u n H u
'
O 'ifla?! v tr i i i i r n n a i , w r r n -
'
fa Í s |iíl lu ; m 1 h 2 iI ü
U'oiclx
( > i *114ti v k tí
* l b a í u c b è O a q u ìlo , c e í i M>ri
P
'
330
Sesusfn im ilaciw »
1
o n cco a d a n o ^ u n u r a , K v ar^n
Im n jti <3cs(pit3(u?4c aii¿;ar c g u l h n
d u i e . saiij^ña , t a t 'h l j 'J n ^ a r r í j a j
d a la v icitza n u es{M*r¡n;i*xitatiir^.Í
M <i(idu o n c iA m e g in id c t hkjU ijM M
« la g;}¡¿loac. p e n m - 1» csM iíaspiip» J
b c le s c , cp ñ id n p ^ r* o n a , a s to p n
C A lu req u ia c íq u in ic c » «1», asco pft«.
& ¡om |U Íñ iia s lu lc o n ixlo lf)tuic<%
d .'i. h i l d u r a&core<{iiÍn c^tiiU cii
c u iild d o asforiH^uÍR n c c a lr c ii da,
r a n id n d e a « ’o rt«{um na«>uiceu
engatiSo flM'ore«juiii M hutcoi» da.
n w ju c , la tcn tM M> fl.'corixjuin
n a ic c n d o . g u s im c jiiiii a rjf-d tc c fl
d a , ta U e a tu ^ u ( u r e t] u ¡ u rorriiCO^
tdlci'D da.
¿ n o i í a ra lK itn ro o le d«r»
g a it» a liíc
i i b r it u c o oH
n a iz vÍcú»*Hi aj<*tide nr'X**'S^
i ^<oÍi a c o r d e o t i * iiuiz, d a "!
7A iiu¿ W a r r k . * ’ ,
©?<•*<
B u g a a a k g ra tu L O o ie i í u í í ?
XH
t r a g a r r e n lib r u b a .
e |f o n ^ o le
in ñ
c g u i T j z c o lîbi*T-
isH ltaii c r ^ g o z q u c t i i r i i ', i:t ¿ u ím a c « ,
t a g o r p u t r c c o u í* q u c r ii' l « k r r ^ a bc/
¿ N o ii ú a a g o
8 c n J o ; i,
o l e líu ¡> á(|iie
ira u c o rra ,
^egu>
t u n , jK iq tic a ,U jrrc iid íc , cin r a i n p < jlic ,
O
V
a
Jc^us
u lik iif
aM e g n z iiy c ía íic m rn d o a?
o n a , iu> i¿
ic u ¿ tc o
o l6
; r ^ u ú ^ o u i u c o o w n a is
s u ri» g i o i i y u ü
c p iti
¿ Í ^ o Í í Í7jmg>> o l e
g a u i a g n ? .’ iv « r g i l í “
tlv c ta n / O ' ; u o j ¿ c h o n g o o le n a U
t u n ^ f i l i u , iur* * e r f o g i l n r i i l / i i t c ^ c rtiíd a d H Í c
p r - 'v t a f u
ccnnen
2u r *
E r r p i i w a u ? , l 'o b r p , ta di\> i e r r a l ú a
n iG Í7 a L /M udu
e iT ija u ,
ceRÍ;»tí c g u e i - r o c o ^ J ie rrja c , lA e c m
g u c v itg o r a x jijf o
d y s ^ ra c íja c
ic u s -
I c o d ira .
Con<ioî.iï-‘iz u n c ! r e < lc íitic m ja , g o-w w 7,H n e r e ^ « l a ,
á 'j 'w
ru g sn a
n e r e «le.sci> g u í l i ) ú : c c r g a l i c
z u u i i d u o n e e r o n s iu ^ l u tz ^ t e < c á iá -
P 2
3 3 Í
Jesusen ìm ifa c fo ^
tc e n ilira n g u T .tiy a, nprpt?Jit tic»»
í|U pa d i . Z a ^«w alcia d<*sco
li s ñ i c r in a r l u /» Iciit. G * ru ro
n * la u n c r c liío tia irii<tu«ffia
í;ea*cpn d c t , K if n m u n H iic o g a u zn r. fa m o r lif ir a ia ^.ib c c ü p’i i ñ a
g a iz to a c P in g o rtí-u d ir a le , iV m
►
aiiim w . g n u ¿a g u rH v e o ^^afí
n a in w ju e . bí»íia a» a g u i j a r . nai
e i d c r a l a , a z p ija ti e g o íc ra obÜ g«-'
Ic e » ñ a u . O qííU nií*> m5^crali!c'
o n e c n e re b u r u b a r w jn in p r k a r r e n
ávt, la jx rre }>«riilx*rcrit?Al iir r o - ' '¡
se a o g u iti n a ií, « j . i n t u n r |2nr‘*n*i'
la a r a ^ n iv a r bcrotil?, €p> tia p l ­
e u r a ir c n ilupf\i;ín. ¡ 1 ' c c r p ííd u c t^ '
Ic e n r1cr;m b a r r e n r i i C e rn e o g a n la c p c iiM lc c n i í a jío iiila n , ta o r a - *
cioíMi Q sgot'la , It^rcaí i niuiüliK O >
g a u v íc go^or.ncoT i - i- /q u ’danÍ}iT) ! ’
.fCfidiiecáta a ire n , Jicre Juune;!!*-'
c o fí. Tìiaandìc u rruií Jr*nn , ia
ttz a ilc a la z w e userrean zurc ser^'
ìrogoTTCn lìhruba.
333
vitr.frriya^í/nííic apfi>f*t¿u.
B ì a lzá^Uzti , JjiijTia , 7 u rc a r g u i y a , ta
qu<*iílcM¿u o rie< iu Ìo ct,i>ayac W n iM c ra rk T U <’Í£ q u Ír.iü im a g in a cio g\jzlìy ac. BÌÌd\i>cil7.u n e r e M*nIh U iic z u r a n a , fiju u ilu ^ o g.««iza
g u tlir o z s if u f r a c i i i a t í i p i , la in dazii i^racìya, v ìfio c n te n Ja c io g u z r
ii) a r n ig ftn á íc lc*n^»aiiìcn b o i at ce­
co, L a g u n z a d a z u , b e ù c o e g u n a ,
van idado b a i b a c a rr.'it e re
Ui tz narniì, A lo * ., C c w o a t^ c g u i a f a i u n a , la ig u c s egi> in h*u^
l u r c l i s i a n c iq u Ìiila s u n g u 7 liy a c .
B<irra u d a x u e r e a r r c n lu ty -ìi
caDi|>oH o r a n o a n p e n s a t a d4;r»u
g iu tìv a . A tto r lr e tt 'àcr, a j^ o ta a d i­
v e lti tu a c ^ o n iìu oai& aìa, c e rg a tic
e?jj,ij^o a s fo ta n , g u r p u ic c z n a g o e ii
le c u b a n , lib a c i a |ic ri« iT ie n tù a c o o i'i criijn4ileu
n a iiie o , a n . ^ e r e
]>eii&dinentua d a g ( ^ .to c u b a n u<
e re u a g o , la a n ia tc e u d e r a n gftu-
JexuTfn imiiacioco
'3 3 í
r,a <í«gocn
lt*cubj»n, d a g o
^re
rtiai;^ lic re yH’n í.'íir e n lu a . K c r »
a lsc ffiim Pin« I r ti rlwc»w, p d o i « * lu tu b r r z g m l a t t f i i íaif3< bii.i- las­
i e r gtig o ealcp n ^aií. O n e g a tic ,
2 UC, i’gt?»vH
fo rm ia , clni o cwfii
ci^iiuen: A w d u ^ w n utre ít>orvn^
( .e r u 4
a m a te e n bí«I<)in l»a<lcl, a 1 ^ 0 g a u «•eíaii g u s fo ra ¡H-iiM lcrn «h*!« tí‘u n d u a « iiia t m i li«W iu b»«í^i. uiutt“
trn da^o irf sure b/oiz^>
á u c o fjjñ o iia i g o ia tr e n i'jíÍi í la
» n j o n c ^ « e a i tfia la fe c n nnhu A f a ^
g iii^ a attiiitceii b a ld ^ i Itíd^'l, a r a g a u c e la n a^co U n jM'Ubalren
d vi. KNj)ÍfÍiua AŒiairen bdW in b a át*l,
c s p irítíj.ilc ta u ¡w n ia lc ia
gR aiatC w i la ií, C c r atn aírci» d U u « Û b n íla . a y c n g a ñ ía n gji&tora
p ^ u ile n < lcí, M o rre la c o c ii iiu a g ú ta c iu a c n p r» ju ii> e r h c r a oraniatu n d i lu t. B < na a o ñ oncco a, J a u ­
n i , t u g a lie iu u n d u c o guu*a g«»*
irurarren ììhruhn.
535
i i \ a c b c r c g a iif J Ì c d c to p r iu o n d l i n c ­
i l a . U iffì b v jr u b ^ r i ìn k la r i ^ u i t c n
< 1 io a a , t a
fw re g r l f ù
e s jiìv ifu r o
* u K j r « ^ u ’0
^ n i i i o n c c r u c i f i c a le«-»
d il ii p u a , o r r c U <'«>iiri(*ncix s t i w g a tu rip . ò ra c ìo
gttiì»> va z « r ì pac a iti
d i u n m , la m u n d u c o g o u sa g u x li ) 's c r a i n ji o ti c :, l a b ( J r r i;i:d ir iV s p e i t u r i c , A i n g ü e r u e n a r t i a n t Ìc i I c ia mi*T&ci d « a i i .
i O C A P IT U IX iA .
Ceru^^
gh riyaien
¿esfuít: ',rt p;a-
liian. M ctH ijndiyac diran argnfic pe' filiCiti (ìuUnenizat
oguinduac fUinden u n t/o -
sunac.
C ris fa u
o n n r ijn
n ia tlp a ,
bcli<^5 a o ri
J a u n ^ k o a c c m a lc n
«lif.ula b ìo tc iu ik » e titi f r e » á c íu n íO Q ,
la i ( » l ^ a b f c o nc^rc H rg u itfisu n a
icu sic eo g o r p u ic c ù c ir te lia de^eO
3 3 fi
Jesits^rx im ìtoiìoco
JcA iiübik, z o b a lu 7 u z u r e blo^zj, ta
flrrcÿ’il>i7^<£t) invidio (^uzlì* j u x lip r e q u ilt JucM igoiroârcn titu ^ u iiu c n iQ
ÄU, K iiia ro îx ftlz u r e m p u i'> íg < » » " j
ñ o c o D'ili n c rra c Jaiip ^o Ì< * o am i <>»•*
lftsui)aii»cí’fj»c 01 ly û an»orio.'’tid ijâ
id iic o r a lu ia l c n «liiU , »inilci*!«
Iti ÍiCTû oi'dia i c q u iu > i bi Ia (c t Ti 7â' î u,
g o g o iic it)u g u ili i’u tu ja ïO irn i i»*"
iti, ttv t‘ caigHrc<{iiit» U i m c o f a u cct.'ira c rfifi c 1/.hûcc<*iî. L c t g a w '
ez di-iU a » ?.up«* p ^ n s a n ^ tiiiu , hI®
îjiib r r a if u in c r m i Î i i i c p n , cv-barl«»
b a c a r Ix ic a rric J a u jig ü îc o a r c n tov'
ÍC ri« ov <\iaga iid ic da Io i'q u î/.u , ^
tu tu 'lû u , ta h u frtiW a iIrtn a u r r e r t - *
t u z a itw p ü , í¿at<go *]Ítu¿uii
la r a c o p re s ta a a ito c c ti, t a m ri
îiT oii g u i i i t t c a lle g a w i a , tfi s c r r ^ ,
i t i a jtr o c u r a (ic ta z u n , C risi a u n ) ï ‘*
I c a , a s f o la u s u b a c -su eguití*n d u ,
trtfi'a ez d a <|Ui*ric g a b e g o ra
g u i t c c a , a b a s c o rc n desuoac
*
írug(Trrtn
n a ra c o i r s i j ^ p i i r e n d i r » , b/>fi»
o rrc g u lic m u n cW co g a u r e n d e^eoco icD lat Hnic U b re cz r l a u d c , U
o rre g .ilic c z ^luic J a u n g f iif o a r c a
h o ijra u lw g a tic c g u ite n , « iñ g o goiic lie ra ri csc a íc e n d io lo n a ; a la cg:i c r c d a atiCtjUn a iíiilie slc b í J e f
a iiile tra e n ia » ilIrasTin m ro . d o sco a , ef*rgat¡c c¿ <la g a r b iy a , u
p c tirc lo a b c r c L u r u b a r c n c o n v e iik iiv u rtfiju in iia& iua dagoi'D d e e«í>a. y ^ c 9 H ¿ u . ca z u r o g u s ío c o a ,
U co u v fn ie n c ia eo a d a u a . ezL ada
n e re g u » io co a, ca b oriraírcícoa c b oa. etrg& tic b c i r i k i i b c z a la juz-»
galcvn b^uietu, t u r e «Ir&oo, U de*
*ealcea deivii»
b a ñ o le n a g o fh iitu a iu , »a c g u I u b c a i d o t u
oevc vuroncU lia.
E ia g \jtu n u c n f.UTC. d o c o a , ta
etkfzun nitxi«« £Da*i e g m n d í l u n c g a n a c » c g o n J»ai c c n u q u ^
J a u iig o iv u ^ rc n
P 5
^ lo r ív d ^
J fs u s fn
im r fa c io c o
T«n H b c rtw iisu , a le ^ ra tr.« n fa?tu
b e tic o c d w c , ia con.suflo* U 'I itic
d ^ g o c n O i r n r o p r r e tn c M i,
^ u l a oraii)dii‘ o i^ lu a u a lk g a ia ^
czliiid.'i
dcm }>nrartr d a o ra in «
^ k , a a rf», fftis*rr?H:o, iier?it(M*fo, la
p m h a i f w o <l«;tnlH>ra. L c io
^ o c o OU'W b c ic a i7.ao o ;ii d cso «
t a f n c c in < ia*oram ;tU’nniz4 d e taqucAU. N i n a i¿ , k h o ro w zaila^ui
d io Jau iig t» ico ac , Jau ii^> !r(k ^rea
C rre iu o a c l o i r i a r tia n . M uiidüaQ
&rtwnfi<^ p r o b a l u a , la
a&co^
ta n c g e r r iU ln a ir-m b e a r d p sst
fio ic ia n
r o n s o h io .i
^
r a , bftfia c» b e i k o
Aui;*»*
zaUfrz baf^.i, U ¡ta n
sätvI^S»
Dol« c ^ n iic A 7 u r? ditu^rio p r o p i Ä
r c n ro fiJ r a r o g a u n c , al»
« x ii. P iT rih o d a g o iz o ii ^M'rri b a i
e g a in , la bp$»c g iiiz o n b f n ia a ^
datcM . H re riso d a , « u c ascoU #«
B ai e s d c i u n a ^ u U i A , t> iia i ¿ ö ^
irus^Krrfn
zuna c p íiiii g ä b e o tc íic ía . B e s te ll
g u » iatco n y^Tcoa a o r r e r * jo a n g tf
, z u rí
z a itru D a c tz
d u |ta(iM)rÍc c m a n g o b«&tcac « * fft»
« lu ic o a
fn tiu T iA
ú i^ D g o
da,
lü c «fítlou < Íe iu a a i e?.da caso ric
^ g u in g o : a « c n lu ro d u t e bcM eacj
la k>(^r»lu*í> t l u t c . e tc a lu f o dc?.U
tnc. hiJÍi.-í CR d ftíu lo g ra tu co - A n d iy a r i? a n g o d ír a bcM eac p c r.s(H
Dou a b o a n , b a ^ a M ta itu z u i n o r e
a c ta o a r lu c o ;
a u e d o b e í^
í<‘S M ira rg a tu ro zu y e . l:aíía til
U ra c o e?. b a cÍn ín ju p bc7fi1a ,
u ír ija ita n g o c c ra . o rreg A tic « i r e
*Q>Oi k) ^»ropioa noÌ7t>oÌt li ¡bleltico
¿a , la <*z d a gurí»! w a n f o í»«siUi«
kwfi'iíreu b a tie iu . C ím a a a b e la o ,
la bc«te on elat f» a s r o la n j*n» b aiu a
•’J le n tía Ja u n g o ic o íirp n > cr> ¡lzari
k ’T ftb, ñ o l a g a u a a g u ? .iS c i a t i L e r «
^ r v b o w ùtcon file ì^wti ir u s lc f o ,
d n u g a u iu r ic , ct^niui
ytsusgn ínii/aeíoco
^40
b p s tc
¡» r e n iiv a
( t c z u n ¡U cÍa> noífc
a u r c T o r f í iu l a io a r i 'n c o i i í r a c o g a u - ((
ba-
:
t c 2 e r e c o n v e n i e * d i n l a , ía l « í -
x a c i c u s l c n , l a {fci<lcc¡íi ¡ a : i a
j
l e r a e g u ilia c o n v e n ía lo d a la ír u r i l c c n 7 - j ¡ a i|u il¿ u n g ií u a a c e g u i fe­
lp e o .
a g í Mil i c e n
^ ;íitiu iiia n .
c e rg a iic . In s ie re n
ti*
m cudean
n i r . z\ic bnííc» a g u i n i c c
^
g u c y a ff^
d u e ñ a r í c o t í i r a e g u i l c r a a t r i 'b i t c i ®
'
e l c e r a n , o r r o g a l i c ír u T Í I c c n ía rta rf^
g o g o r r a lie s le r e n v o r o c d a le r a v W ff •
fe e -írra , ta
g n x liy a n l u r e
ir iliiy C ’
V « c i b e a r r a . B a í í a p ó n - v i i a i u , c rii*
t f t u ttia i le a i, n c q u e
aben
fru tu ^ lí
l a s t e r a c a b a I u c o < i ir a l a , t a c m a a ^ ^
4 a i ( 2 u n s a r i g u x t i a a m l í y a , la
VK d e z u
ÍK ii> go n c < j u e r i e . c i b ^
a u r c p a r i n i c i a r c n c o n s u e l o g « » * '*
« c n d o a ; I»ada z u r c r o f o n d a t t í i
i r t i í dc& G ii v o r o n d y i í l e d a n <'b
jc iiü g a tic
u f«
e r e , ¡ ¿ .i n g o
d c iu
\ o r o n d a ú ü C e r u a i í ; c c rg » w %
irugarren ìibruha.
54 f ’
a n lo p a iu c o do%u n a i <lc7i]ii g iù «
liy a , la d « se a fu dldu¿0cfuczun
tiya. Z u r c e s c u b a n iz a n g o <)c«u
9ìi o n g u i t i ) » , galU ’eco b lM u rric
galic.
A n 2 D re v o ro n d a ic a n e r e ‘ju in
Leti h a i , ez «ili tK*ri' v o ro tu ia ie a
bcsie g a u z a ric d r^ e a lu c o . 1 ù d ìz u
aii ¡fiore c o n tr a c{^utng‘S e t d a *iior
tuiT az q n f ìja tu c o , c* J u 11101*0 . ta
ectfi\' c ra g o lc ic o , c ih a d a J»*seai('C[ì
dira II g a u ¿ a g u s ti j a c l>a(iai) p re ­
sen te e g o n g o d i r a , l<i iui*e de&oo
g u z tiy a ascco ilule^ U ncÌQ gu e} ago>
Miìo betcco d u ie . A n e m a n g o d e t
g lo riV j, «uiV iiu aan fy|»o te » i)m o n io dgatic , a laltaiiza , d e s p rc c ìo a c ta azijuifuifco c s c r le r u b a « rre in o e o Ite iic o c^ser W u b a .
A li a g u e r tu e o d a obe»lie7H 'Ìjrtii
f ru lu a , {len ilcn cin ro t»«qncàc g u ^ c in a u g o d u , t ü b e s te n liu in il
^uj«:tatcia g l o r i j a s c o r o a lu a u a iig o
J e s u s fn ùnifacif^c^
d a . S iijciA
h a tU a r a t i h o m ^
g u z t i f c » r n e iid i^ ra , l a e z d e z a s u la
I w ^ u ir a f u , n o r c
nu
i?do
■ » u ù \d < i ziH'D, czK atIa « lu e ia n
cuiclu<Io
d ;ila
zu rc
p*u¿rú a i H Ì Ì \a ,
ce
a g u ì u l a i Ì s a c . <UU za.
L a fio js;u<'hiyago<‘o a f , d a la ig n a la c
r c r U 'iil rg u it< ?ro a g ii m i r e n d iz tiT iia n ,
(»do
a d ilv e r n eiriAli*n
d i-
KUiiinn > g u i l i y a o n i M l a v i u
dc-
In p n x 'u r a d o m x il a \u r o n «
d a t e o n a r e « |u ìn
c u m f'lU i'ja .
iM li
itf7i> o n tic a a , b c s fc s c *»ra
r iy »
K hJÌ
u ra
o n e ( : i n . la
a r t a n , la
Ih*¿Ic4
al.>l>Atua i?.an dcd^Ua
U Ìd«r m i l l e t a n , b a fia t u l'S
m ilh
o u o l ^ i i , l<i n
a r tf4 ii, e ¿ b a d a :¿utc
b u r i l h a rc Q d c s p r c c í o a n ,
g u w o , la
I ro tira ii
fa
n ere
b a c a rrtr g o r t
4AÌIeZ. A tì ik*.CaMl h fH T dl'9U 7UÍV
d a la
\ i i i ( t a » a » 5 c , (U fa r t ‘ioT ¿ag«-
t i r , .la u iig o ic o a t u g a n g l o r i i ì c ^ t u f
hitik.
ir u ffa r r fn l i b r u b a .
343
5 0 C A P IT L L O A .
iW íi
K sp tn ifn m
tutlo
p e n a i/m ,
iM ffxn
la
con-
p f r .s o n a J a -
uTìfiÀcoattn tscubtliin ja rri
beur dan.
C . l^ i* d e ic a iu a ¡¿an xaitcceU ò ra it,
U I v ü lU'TC. i a u n , e ia Ja iin g o ic o fl,
c e rg n iic zu c iìai ix au <lif£Uii betulla
p g u in d a . t a 2 u c e^^uilen d«'zuna
g ^ u i o n a d a . Alfagra U nii z iig a n ,
U « b e rc g jm , e d o b c « k rc » b sie ^
f a n y.urc a e r r ilr tr ly a , c c rg a lic z u
b a c a rríc c e ra o<»«i7 « z io a l c g r i j n ,
z u n e re csi»CFaiwa > la n e r e ror(»a»
txt, J iju n a . n e r e cuitòucloa , la
Q<ìre h o n ra .
vpiil u r a ¿ z u r c
*erT!liftrÌTae b e r e » l e m i o K i i lo t t e
g a b e ¿M gamiic a r m t u e t ja b e ite n e ?
Z a r f a c d ira e o ja u c c iM iu e u , ra
« g itid c e iiiiu e ti guÄ ifyac, l* o h rca
b a i i i%\, li» n e r e
ftw ju c c tjR
g.iAtclasuii^'tÌc
v ic i x u i i j
ta
Q«ga»
S í4
desusen hm ladoto
e g u ile v ^ iio p c n a U c ii d a ascoftin
n e r e u o iio a , b e r e p<*tAÍo g a ítlo a c '
g a tic e r e a s c o ía a b e re a r l b n p c n a ic p n (la. P a ip te ^ rp ii poza dc$c4
d i ' l , z o r e eoniU cU w reii a r g iiija n
g«>inicen d ir a u ZKwe seiiipen pa­
q u e a e&*.al«’e u d e l. P a q u e a em al^o
baldiik b ^ d e z u , <'on&uelo san lúa
b io 'c c ra iaí^iiriu en L ade& u, ale*
gr¡vs>( b e ley e g 'ju g o d a z u r e sor\U ta iÍ y n r c n a n im a , la z u r e a la Ikoiilctflaii d e v o loa i^ a n g o iln. BaHa
aM O la» liezala 0 |> ariaiccn ix c e r a ^
ez da e r r a z ib illic o z u r p m an d » ^
ip c n iu e n v id e a n , ezl>^da b e r e J>®"
e h m jo lc e c o b e la u n íc o ¡á rtic o
e e rg a tic ez d tjo aq u iD a l t o , la crett
e g u u liceeti o u d o , t u r e a r g u t ^
a r e n g a ñ ía n a r g u i KguUen zucn i a n , la le n iu e ío e ia iic z u ro
p e a n guard<«U en s a iñ a u
A i u ¡ u s i u a , ta b tu i a U b a in
» io rri dit l u r e s e v r ii i a r i j a p r ^
r-j
iriigarren libruha.
345
baiccco o n lu jia . An?i m allo garrív ft,
*rra?oi «la , z u r o # c rv it¿ a ri)ac or<lu
o n c fa n »iig aú c c c r b a il p a iW ílfja ,
K**«‘ crrc>i*rei»lc »atua Ít:iiÍa m c re c¡
eo
th'twn
a i ( a , a ll o g a m d a , H o r n ­
o(crnHl«jJHÍf fcne<jü¡iuri
e r d u h a , l ü r c ^ e r ' i 1'í^ r i\a can>polic p¡»oa ÍK»ii*fo evori d ed í» ,
b a r r r u d ic b e ii t u g a n s lr i flrtlin.
L a ii Iduii
b a tía n liu m iM u a ,
ía d c ^ f r v i ú a n a , c» d c w l t l a c í e
))*'rytjac ccevtan i r u q u i ; pasio »
ta a n im a c o g a iU n ^ iiin ^M-iiatua
í<an
txiiíHjüit» l u r c
a i g u i b errÍT a n ja u ju i dc«)íti, ía
O t u v o g a u r c t a i i a r g ü í lú a 17a n
dcdin.* A ¡la w n U i a , ?;ur o rru la
dís^tonilu c e m ic n , o r r c la u a í ¡íaii
c e n u c n , la ccíloivec « g u ir u l u c c n iie u a o g u i n da. A u d a ¿u ru adis«juidMrí o g i n l c n d i n i u n i p c s ^ l f í ,
W g s U t padoc¡li Ía, t a t n o i n l u o m ; p eu aiu a
úatiu , o u i
eg u iu a
3 í6
Jtsuxtn Ìmi(acifìc<i
|>cr>nihl(*efi d e z u ii
, ta
egnil«'U ílu f ii piHM'eri«‘iig;*n<^!r. Z iir t roijstf ju
, z iir ih.spoiHtu
g t i l i r , rn (n o tiv o ric
e s (la
jn tiiu lip in c c c r g u r v ia leen.
<)>! <U n c r c lta f , Jfm n a , a u c h u m ilf r w , ifa$¡ <]itAa<)an t u r o iij^ n á .'tax 'u M ia c , l a b o ia d ilz n d a n s o
bcrb¡V3 » ta pr<*&uii( Í(> g u ztly .ic.
Pr«>viThu « a ií d a i i e r e i ¿ i i , lot&at u a i ¿.Mia, t?.
, c z ita rb
í u , i i i r e a n im a co n so lalceco b illa
*?iit/;ifl'ín. Icasi d e l c*re oqp IaIÍI
m r c jn ic io Pbl.'iliyaa L tld u r k a tc n ,
c e r g u lir )u 9 iu a ^^i/.lo aiV iiu in ba>
t i s ú pcTiaIct'n d e z u , Lan.i b c u
a m i o ) í » r c f j u ) ü , ta líe a r d a n lUOd iia n . lily ju e rra íí e iiy ilc n d if« ju ^
l 2 u t, rerg ? itíc cz tlic ? u n n c r c g;a*t¿ ai U ir r a lu , e ib a d a a ¿o le sn t n i­
ñ a i|ii in p e n a tu
au c a m p o tic ,
bA iTrndÍc d o lo re .ic , f:r nai*í(al>fac
£ ¿ d a Cvi'uarcD
truffirren Ìihrìrbo.
34^
T>î c o n s o la n a z ^ q o c ii ic ,
n ere J a u n , d a
ir t'iì C íc lic o
y,u,
«l^^tiig’O K o a, a n i*
D iK H füâ, g o fp alr< * ii,
l a seU ilîtU 'm d i 'z u i u , |H*na .*>ih1ìTClan i p i i t l o 'i i , la â ^ o la iic a 'c r a Ic e ti «Jf7tina ; ?,!frp c î g o r r a
jr.'tiiiari ,
2?i
Itrra r
n . ‘r ç
«*racilU> d î t
O n a . a ù a r»>aílr'^, 7ur»* o i c u b c t a a
fts g o
n i . iu ro
cm * p rfn sk * ro
^ o r r a m i a?,plan j a n r c n
)<)tr¡i¿u n e r e
c i-
tja îz u i ,
e â p a M a c , ’a )e¡M ia,
# ^ rc 0({Ui*ria«niisi t u r c vorondi»'*
t<T» z.u re n d«‘z«*iflan, I ^ « Í n n a z iiz u
disci()u!»> d«vo»o, t a }niiiiilla> o m Îo
c g n itta r o H tiim h r a lu
W a la ,
f .u r e
b f f i t'g iiin
tr^ u
v o r o n d itc
de^u^an.
d rzu n
g u x iiy a
Z iir e
e«^u-
b e f3 u n i , l a n » 'fe gau& a g u z t îy a c
co rrri^ iIc e c o . r tlo c«*n*alfero ]>aratc c n i l i l u i .
()f>K d e t c n jy u e r r e -
p rcu d i^ iM ,
ta
r d a h g a in .'i
m u n d u a u tw i'io.
Q u i u u z iic
g au ¿.a
t?,an ,
"R iida^juìi-
g u ítiv a c , c ia
Jesi/sen ¡mi/nctotñ
b A c n i t » ; ífla
rie n ri;« !!
g firt*
m * r o c u i s k ’c u .
rftn -
G » c r­
i a l u b flfjo k 'i i a g o , e ¿ n g ii} u
enti-
4IIPQ N o r r i tH d i’ z iilr ^ iin c ,
va
dc*¿u n u u i d u a n g o i - r i a i c c o
< (ír¿ a
cs |
g.'»UR>z Ìm > rr < fr> ru 4 fi* ro , «^0 c o n -
\
ii r e c i i i v u n i , '¿,tic. ddCfUCM i
n e re
p r o v e « 'h u r JICO
d a n , ta
l 'c r
c c io l u f t v a )Ìo
i>A juac . v t c i o c u
r«uivi*Bi
( lu e r t
o rJ u itig
fra -
c rì^ ita v a
g a rb ifc ^ o .
£ j g u i z i i ite rtf< |iiiii K u rc
egiii?.n d csco lic a u n a , la c z <1c?az u la í{c<prec«alii, tu e í>ccí*ii ot«Íí>
¡iio rc c ? .a ^ ic e n e s d o e n n e r e
C!ituz(<) víc)l?a. In d a ^ u ja q u íu
¿ r a r (Ícrun<i j a i j i n t i a , s m a tu &c«r
dcrnni) a in a tc ia , z u r í asco j^u.stMc«o
u i t z u n ^ b .v a r! lo a la h a lría , z u rí e sl<mag;iiTkVíí írurií<*cTi
b i­
ca r r íc estÍrn.ilcííi . ?.orÍ guiilalcen
e íz a iíz u iw b acarrit! des|>rccia^cía.(
ht
Jìra ;ia z u la u lei c a in^xjtir ¡cu> l e a
j
in igarren líhriiha.
d in /> 2 ÍM C s rn c
j o z ^ á U > u , f!¿ía
^?a^U (*ra jç a tx fc o o u í t e l a n l v . i c e i i l7ui(»n d i)lr> n az
^ .b .v l a ¡u iÍh z u
g ra c ÍT a , gr^uza o o r jv r u l , U e s p í r i r n a l « n x flv A c h e a r d a t i !>f7íilí» j u z ­
ga
,
pj&{<ií)
cer
ía
g u ? t '» e n
<lun
A m 'oIííh cn g aíí?i* « 't'u
* T f * n ,
p o r s o T í c n
jj s í i
h«;!!
(Ílry
s e n t M
mire
h)ll.‘) t r c c o .
j^ ^ í'g s -
u n e ,
c n ^ a -
f í» ir e T id Í r a o r e m i m d u a r c n a m a n m u i i d u c o ^aw y->r b a c a r r i c a i’ ia lc e n .
¿ C .‘r g f lii c
ic r .v ^ ii a , |V 'r * v u a c
d«
obcagoa
o l> c a g c »
p f)sa (r o n d Di v\ a r o /
daU
1‘ln ^ a ñ ;i t i j »c
c fig a íta íÍv A , r a n n a c \ n n o a , T chriac
>fhe)a, c t í t í i c c r i \ a c T ig a t'ia ( m ) d u ,
» íí^ Iu lfc n
í g x j l v a t
d o c n ia n ,
l o t s u c c n
d u
l.i
o r n * U
i u c > -
♦ívn g f jb c a h b a t r c t í d « < u iÍ3 n . < ^ r c i» m b a t d a n , J . i u n a . b at* o Ít ? i r u r c b c * ^ n y e ’ f)n, óim b«*4lc d a^
* ''*
e i
g u i ' j a g o ,
e s n i »
f ra n c is c o h u m illa c -
a ü c n
San
Jtsusen imíiacioco
350
5
)
C A P I T C L O A .
jíiuUyac f a U a
.» •
/¿ ú a n iu n ,
oftrJ
huindUtaii em^kcsJa btar dala.
3
.
O
r i s t a a
d c i u
b c t i ,
< ju Í T a n ,
v i i 'in í l p a
c /.» a
e rft
c c H is iJ c ra c io
A d a iie r t
c o
lia
tía i
n m
t a
i
( a
!K »Í
b o a r c o
ra b ie o n e n
g « '
,
m o t i v o s
o z
u
u a i
r o a i r a
j.tlc ia ,
l a
r:jTga.
< > o r} > u ti
b il;ir(i^ iu
« f T ^ a lI c
o u c U u
e r i n
g:> iiZ ;)
s c iv ltfi|i
g*
c iir |^ a ¿
< |t
g a tic c fa n .
ro n * i« U * i? M 'Í o
b c J Í
c g o u
b a ^ u c ta n
e iu p ic a tc ia »
ilf'
b a d a «
a n i o i a r o
J j u t i g o i r o a r p n
O r d u ü u
c n iá íj
x i i b i l t u n
i^ o r jtu lz n r r ti
g i i t l u a i i
r r a -
v i c i i / a
P r t^ 'i.s o
p u tc Í A n
p ctistr^ ,
U
tia í
(ccco n^ai ^nhiM , ta l u r g a
c o
p e Ju­
z u r c
l> a )n fì(a ra ,
« le z u
í^ ü g o a r c n
i r a x u ^
« IrstìO
a r g u i l u á n
g a tiiJ i
A r rt> (|u Í íi
'm
C o r n e o
p c « :a lu ¿ im i
■ w n l u a
a
m a U c a ,
a r -
re i^ í* ''
^
c u n v e u i z ^ i t
I
3 SI
ír u ffo r r fn ììh m h fi,
to n c r c c l o n f i a . la C e r n e o
r o t I tía n » i
x u rc
^
u in
ílc s th jrn K i,
vÍ*¡íA
ic b o r o i i a ,
la
a n im a c o
Iv -
» rta ^ n tt.i jtAo ¡4*e icta
a u H Iv a r c (
¡n
I)c rriz
u l g . i t i d ¡e v i M i a -
iti^ j, l a p < n a g u z i i v H a i i c ü b r n l u a
¡A;)n z a í l t < c n a r l i a u j r e r g a l i c , a ? .lu ira c ic a
ia ífu t
n MICO |k i
iM*a z g<V,j<?rao ti o
Z ü lia Ü u c o d i i u l
ta
K cirv
C o ru c o 4^1) ¡ v a e . o r r c t a
^ i l i i i ú '«
n ^ re
<^<*I'C i w j u e
^
am ci i ¿ u t
U * g ;u ¡ y r l:tn
l> Ío(¿a
ía -
r n a i u i i in i r i il u ^ * ! ) v >
g « ib c
i h t l i i l a i l c t 'c n ,
e«afi:io de4.>i : uamltí onetiuty
e i.tr
C e /« fj
/,í tiir a
fn > < t n j'o
g io ìiyliten uldc/tn.
ia ifíu n
S á C.VPITU LO A .
£ s lÍufla, c<inujcl:jiic lutre^i d'ifla,
pcTiiníu bfxxr ert>íiii>ac, eibaJa^
C «Tauu»,
z u r c cousupJoríc,
3*^^
1 .1
l a
J e ^ ís e n im ila r io e o
b i's W
n e r c íju iii,
^ n b c
u i c i t c d i
d a n
r z
f a
o U r.ic
b c g t : Í r a i u
g ^ l t r i a
l « n
b e r c n
t a
c r i n
a z o t;ttttA
K g u W
o l e o -
a s c o
g a u -
a & o
.•» rra-
e ¿ q u ( ír o
Im t í a /
x u c
e r e
u c r c
e?. d c A u r w ,
f r í a f u r a
1
z u r «
e c c r
m f r e i'im i* iilu r ic
c o n s o l a l u
c s a u
s c r v ilf jir ij a ,
c o D S u d o u c
la
m ei* » * ci,
a .'f o la n
c i n t
c ,
e r r u q u l t ^ o a ,
n a í
a g u c r f c í a g a f í r ,
(I c z u
z u r c
a r i m l t a l
D 't n a ,
an < U T a
e g u m
i i u q u p
r h i q u í v o n .l
lü i'r e c i.
o n l.iM iu
i i i r e
tn
d p t.
o n ,
c p r ^ t w
h a i c íc
c K tt
z ;iU a t,
J i / u i i g u i r o
a u r e
n i e
r o iJ s tir lo r ic
d e i
c o n s 'o c lo
i» » * ^ ar
c z
iz a iia
C u U a ru
z o v a n
d a n
d o t
a s c o
'i7 . m
c e U t i
e r e .
£ z
c u ^ l i g a t u a
d i t u
l a
i i a z u i i i í u :
in r* rc c ‘l c c r o
• g Iliu g o ,
f p r g s l i c
jw h r« * ,
n ifT c ç f,
e ^ u íf c n
b p & ala
a r í m l w i
a i h a m ; 7^ < | u e
f o m u e Í o a
s [iirilu a lic
lu ^ a r
d e z u
ir& a so a
4*
T i& Ítfi
orrt*gaHc
n a r
d i i e q u í c n
c e r c a i ic
n m n d u c o
c r i>
g a b e
¡z a n
b c z a b
c i
d i r a
p e rso -»
i
ì r u g a m n liòm la.
neu
tofivcrsA ( iuCKt b«aàla.
Cct
c ^ ì d i t a n <ìct n i e , iie ru c A co n ­
su elo p e b re s b a t c r c zirc n ir Ì
tecoP lik ù a k aconJn^ccn g ^ u »
ou ic e g u in J e r ^ i b , a lx td a be<i t ì cìo eiara m aco riu ì» . la ^uw udiU ccc#
u a g u ita iz a n d u iia ? a b . l ^ u i v d d *
» a . itt f c iñ
lo w lotJin
\ic a
n c ’à iju e : I>e5(e
bùM ur^ue,zu n e r e
c o fiira e ^ o t ^ ^ c ir u iq iie , la ei 1Ì(lO rrd c k sìd 'M i izan g o . ¿Cev
B )cf«ciinciilu ira n <l<?i n e r e |ie c a tf)cg(i»Ìc. ciK 'kU i n l e r n u a , ty lie ^ u b a :' E^uiy«7, d h o v tr ^ n dctp
o » iw i
« ro c iii d e > p re c k » ,i^
H d Ìru H (iixio u i xur.O; Uüvoiocn.
sn ia D o{^niÌ?j. T :i e z b<<Min b a d e t
a u g i ^ f o n cti(7,iit«'u, orrt* g » 1*c e r e p ^ i y » ^ i ) c e ^ a itj^ d à u t
®cfr. co iti ra u u rc p e c a iiia r , z a r e
^ i« « ríc e rd u i c r r ^ 7 â ^ akNnl74tlv*Ìa,
*iwrcci flc434ÌBn. ¿iW r s t a n g o de»
S a itq u iile , u loi&a guA ti|9A l>«9t
Ü
35á
Jefìjsen im /tariwo
outsc ? E c i n
g n u r a r ìc o«*n
à e w < j» e t, czbftda poca t u i ^ o ì u
n u c n , .T ao n a, p ccrtfu i*ííuin u iw ft,
e r r u q u i zaìtez hÌIììt*, b a r c a anilaiO
a r r y n . U tc ì z a d a tu pisca b ai ntft
p z n a ^ a iU
negar f ^^tfén drzitda^ .
erri iiìun, la eriotiortn ¿ //« « i« sunn
eslalira J ^ n
lenagv. ^ C e r
ya^o
p è c a la n
n ^d in hnik-
esc alcen
miArraW eniCJindir/
c i W a c la m u tu , t a Im m il.lu d c á iü a I)c re p c í’aiixac;;atic ? E ^ i u y a7 /o «Um uoD, ta b io lccco Iium il*
¿ a J c a o , jayoici*n <la KavcacioareD
CB^irr.inza » conciGnciarcn
e g u i n t c o a , e r e alcant7-*iifpn ¿a,
g a i d a * a n g ra d iv a aicc*ra eraban*
te n d a , g u a r d a ic c n 'la p e r jo n a
J a n n g o ic o a r e n
g tfe ro c o osefF «t k , ta i a u n g n i c o a r , tA anifl«*
y»n ìtcix lcac a t a i r r i t e z u n sa n -
tua piD^tvD dioio. l ’vrAíMtítí cíamu humilla
guílcjco olVen*^
z u
r t
irugarrtn libruba.
da
da
J a x in » .
iu c « a ¿ o ú c
u sA Í o b e a z u r c a u r r e a u
duena.
Au
qucndua,
d a z u re
z u rc
o ti
355
b a íío
b a n a ic e n
g u s ti> c o
u-
s a g r a < lu o lín i
le f u r ir ia » a i r ^ n c e iiu e o a . c c r g a tic
hiotz
(I d in u tu , la b u m iila e iz c e -
i i a c n iñ c Á s d e a p f f c ia < u .
A n dago
e t s a y a r p ü a s c r r c a r « n T Í s l a li c * g u c »
e g u itc c o le r u b a .
A u q u ^ n tc e n , la
g n r b i l o c a d a , I»p&LGtau
b e re n g a *
u a i u , t a c i q u i m l u :¿ai\a.
5 3 C A l» iríJT X )A .
E z duela Jaun gofco ann gracifoc
mimdííco gauzac g>tsl»tcen zru'icaU na^ain egon n a i izulen.
J . O r i s t a u m a i i c a . a!acoa d a n c -
iH* í ^ c i y a , cfi ez d u b e slc g a i i zatfu in , i a in u n d u c o con&ue!oai}UÍti
b a tía n e g o n n a ízalpn. lio ta lifQr>
d i l u í u b a d a x o g a u d ic g r a r iv s f e n
c o n tra c o g a u x a g u t u j a c , b c r a € r Q 2
1
%ZC)
Jesuftin mitOiSiKé
r e e Ibi t u n a i b » M iu h a iic a u .
fu lU
^
la tu
b a c M rta io n e à a o rrc l» ro a i»
» ta n ta w i i n r c b u r u i a r e q u m b a -
j
|
c a r r i c v i d i c i a , cy. ¿ « f f i u l a
c o n v e r i a c io r ic b iU a tu , n b a d ^
tt*
e a i a f o z u b Ìo t» guxli(»r, Janu^ioti»
c o a r i b io lz , p c c r ttu e n d a m u a p e « a t i i a , t a c o n c ic iic n i g a r b i t a . E »
¿ f r jz u l D e c e r t a n e r e i r u q u i a io n *
<4ua, b tìs ic g a a ^ a gu4tiy*itoio a u iH
r i a j 3 « ti g o ic o a r c ii d cT a r» p ib ? » to i« J
ir r g a iic c c in
n c re ^ u in
ir a u ic c *
J l t 'i u l a , iD U ii<liifo g a u c e i a n g«*«*'
la iic a q H c .
K » g u a , t a a d fs q u ille ^ • •
c i a l i c « p a r l a l o b*?ar
ò e tv ,
tn m u » -
.
f iu c o c o iib u c lu g u z iiy e ia f ie b io i» 4
i i b r e i r u 'j u i b e a r tle a u . A la c r r c ^ t c c i i ¿ i c S a n P c d r o c caTalà\>bai,
.
e ia n a s , e r r e g d tc e n d i i u t e i erb e » ^
'
k ic o a i i 'P J a i a , a p a r t*
j m i a ia r p n c o i • ir a c o o ra j^ u ’l y M
ttà
<ieé®octatìc. O c e r co n fta ju ta
5 u c « ¿1 l i e v d a e n i a i i , l u u u d u ou«» I
v u s ’a r r m Íé b rr/h ri.
55^
1*3r o ga'BZA b a r a r b a le n o re o fi<Ì<idr g u e k lilc ri^ r z iiu e n a c .
gouT;»
i j ’ct;<lK' b io tta o rp e u
« ra n trìv a iru < jm tcia, c f ìn d u o ra iii4>c a iiiiu a d r g a b r ,
ilu e re
g;ulri'(i « sp iritu rila e?, d a u p^r&i>n i c , p e rs o n a ftsp :rìiu a la re * i a iiìfflaco lib ^ rid d e a . O rn * g d iÌc o re
e^u iT az c s p i i i t u ^ ^ iz a u n«M liak^ùi
^ d u . B oU a u ^ c ^ n a i iì t c f a^i cz’
^ ira n e iig d n d tc a p rirti!c u i p rocc^featu lic a r d u . la tu d\i b e i«
i'ul»{^D ()rc Lat'kV> ^QC)rag4k iito i^
g^iidic g u a r d a l u b ear.
C e re ri b<;ar d a n b czala vf*nt7u*
ic c u b a c c r a , c rra z u g o ^ a fio ra c o a c
^P u T tu iu co d itu 2 u. V iio r ia p c r ^^l'toa d a b o re b u r u b a |;a u d ic trÌiiu *
fa tcìa, e d ü l>erfì b u r u b a veiii7,uicia.
B e re h u r iilta a la ro m o d u a n suje-»
lo d^iucao;!, ce a r s ^ u l j a c a rra z o *
p r i , la a rra z o v a c n ì r i o b e d iic e a
t i r a l a , o n elaco a cguivA » b t r f ^ n -
3r»S
/ü ü s m im iía c h (9
ru ly ir p n v e n tinta;» lita , la n i u n d u a i^ n ja lifa (ía, O n c la r s a llc g a iu
n a i Iw lilm J ja d n u , jirec iso d a a n t­
año a m llja r c q u ín a w t m , la a .'ic o ra
« n « tr a ja n ip ín lc ia f a le ra , ta
d c o a su n iiig a f ia f o , ta m u n « lu otie*
ta c o g a a z a re n U*ite n g a n acó a r r a t o í g a ite ro aficto a. V ic ia o n c ta n ,
a u ó a , j*»Tsoi»ac b c r c b i^rn n ix?ap
<*z d a n beTala a m a tc e a n d a g o , sus«
ira v e tic v c n f i u l u b e a r d a n q u ask ^
gUz4tya. V ic io a u v o n U u i a , t a
M ig e ia ta e» q tn ;ro b a d a , b e re a U
p n ijiif , ta ttosegu a tiillra lo g ra te c n
d a . B a ñ a c c rg a lic j c c b i c p ro cQ p aíc c ií d u t c n b e r c n b u r u b e n tJ ^ l
b e a r be?^ala illr .ia , ta ez, d ir á n e re
e r a u tc.í ic c n b e r c n c o n ve « ie n c ia »
e d o p r o '''e c h u r e n b a t bil)aicet>Cf
o r r e g a iic b e r c iig a n na& iuac g u c l*
(Xnctíi d i r a , la e s p ir iiu a r i b e r c n
g a ñ e c in ja íq u ) d ir» . N c rc q u jn
a a im a c u U b e rta d c a re q u ín ib ü ii
ir u g ^ ftn
)& * u ì> a .
530
Oueitóo W a , i r o r ü f i c a m b e a r di»u
b e r e if ic io gflìzlo g u z iiy a c , la c»
à u aQ cios ri'ÍQ turci) b a ie q o iu b a t
o g u iù ic «*goa b e a r,
5.Í CArrnii.oA.
N a iu r a fe z jr e n , ta
g fo c i/a r tn
m u -
^ u i m e n U t d tjtr e t> iir r %
gaiitan,
J.
C rìs la u
i t i a i k a , e r r e p r > n » - » tt
Cttìdado«re<|uÌQ !)al!irule¿>^rfu , »a
g ra c Ìv a rc n r iiu g u im c n tu e la n . c c rg a lìc c b it f o n i r a r a , ta e r r a i « n g u ic c u ea d i r a n m o d u a n m u g u itc e n d i r a , la a p e n a s p e rs o n a es­
p ir i lu a la g s m i ic , la J a u n g o ì w « gQudic a rg u itu a f^ a n d ir « b a d a , l«s*
te g a n d ìc e ^ a ^ l u a c is a tc n d lr a n .
M alicia aiKÜcoa Òà njaiu F o lcia, la
asi-o b e r c ia n a ic e n d i i u , n a & iu trc n ,
U lo ir e n d i l u , c n g a ù a lc e a d»tw*
U b e t i i i e r « b u r u b a r c o p ro v e c b u a
tfnkaeìoeo
*3f i o
b illa ir» '» d u ; llufiii g r » r i* a m at^é ia rir
d a . } « g ;tÌU ;im i sn>
tr«ilc ere »^>3riaicVn <)a« «!?. da
eiigijuatcU IsitUirecv^¿lip
J u u O
'
r
^ o k o a f^ stic Iv K u n lc ifgtjiU'U d u ,
ta a 2 q u t* n ij(i h eivgA u' dcb<*aniN^~
K 'en d a. K ìz a ^ o ^ u A ta ir c n '
ralc7.iW m o rtifìt a i u a , l a f ^ tu lu s
it'iiia , fa bc$»CR;n *uj<‘cÌf’OJi «•^■oli*.
B ufja g m c i j a c l » r e l>tJi L'l>s*j<n;
m ord'J'icarionii lral* a}» lc^i <fn.
ro griiia g^aiziuai conJra rguÍK'ü#
¿io. p r o c u r a i r c i i d u beò te a t
pgoU a , dcM»r< c u
la
f z
du
» c u li » * « »
da gouitu nai
it b e i'i a d p a z . A ^ u i i i t a r k n
ni^ìnìcM
i-
•gulia gu&iatccn £'>yo, 1<I r¿
àfio ri'u gAfì e g o ie c o deseorìc»
h a d a l>vti Ju tiiig o Ìro a re n
« ir i (eia. c g o lia , ta uutlr>; l a p rc ¿ t
d f t ^ m u s d o c o p e rs o n a g u ¿ t> y ii *.
J tu iig iù r o a g a t ie » u je ta tc c ra .
l u r a l ^ ^ , t « r « p r o v f tc h u ^ g « lÌ 9 ^
y>
“¡ru/^arren líhriíBa.
1rab a ja te e n «lu. la bc-slegaiK lit c c t
cra b ac i J a lo ix ju io n l)O g u < ru if«
d u ; b a ñ a g r a c íja ít b c r c proT cc h u a g a iic b a ñ o , b e s ie e n a g a iic g u e yagi) b c g u ir a tc e n ciu. J ^ lu ra lc a a ®
h o n r a r , t a a la b a u ta c g u 6 to ra c r re c ib iire n d i t u ; b a ñ a g ra c íy a c
J a n n g o k 'ü a r i h o n r a g u i l t r a lc> al
« a r i c e n dk». ^ a H 2rf^lp^ac lo tía c *
la d e sp rc c to a c b ü d u r d i t u ; b a ñ a
g r a c ija g o ¿ a íc c n da J c s u s c n ¡ceuagi»lic d e ip rc c io a c éuíVilcexi.
t a r u l t t a t i alU *rqucrÍTa, la g o r p u iia re ti dc& cantsua g u s ta to c n la y o ;
haíía g ra c iy a a lf e r r ic ccíti e g o n
d a , la gu ftio ra n c iju c a o rtc c n d u .
^'aturüLn&ac g a u z a rurio& oac, ta
^ c r r a c u ^ i d i l u , tu c u a i t c a gu«<
'« íc e n gausta d e s p rc c iíig a rriy a c , u
o rd in a lio a c ; b^iña g ra c iy a g » u i a
fü v ¡o i« Iad e g a b o c o a q u U i, la p o tc o a q u in c<ioH futatcc:i d a , ez d u
g a u u b i a u t i c ig u ea « g u it« d , i x
36S
p a sto ra
Jesu.^tn imilnrìocù
ja iie n
N ìlu ra ic M C
da
c rro |»
z arr.i-
» c a b a tu f o
d ir a o
g a iiz n i b»»giiii.5ic^n d i e , cnilw irì* g a lic a l r g r a k f i i d .ì, la g a lo ra g a t i c p ciìa fc c n « la , a& errùtfftn d a
litira ri'n c iH jlfsc o e c e r c c e r o ¡I*
lyilogM iir »Te; brtíía g ra c iy ^ c 1 " ^
t i r o g a u t a i U egu ira lo en d ie , p¿i^h
m u 'id u c o g !in rrlai> b io lza ip in ^
tc e n : g a lo ra g a ù o o t ila j>ei»filr«ro ?
C zda e r e a s e r r a i ccn i l i g o g o r r a c g a t ì c , c e fg a tic G * r u 4 n , e r e r g a t­
t i c n fst clan le c u b a n b e re ic^oro*,
t a c o n s u rlo a ip ìn lc e n d u , r^alD ra ìe z a g tu ic io s o a d a , «^man b^ino
Jlrlu g itftto r.ig o c g u il e n d a , I*
b e r e g a u z a r a m a t e c i d i t o ; b afia
g ra c id a u r r ù a t s o a , la g u z H je n t u r o a d a , ct* ay o b e r e g a u /a r ic
g u ^ ftalcc n , g u c h i n » ^ ì a r o t i l e n t a tc e ii d a , ta z o ri o ^ieagocolzat d a u »
e m a tia , a r i d a ba»lo. ^ s a tu r a -
irugarren librHha.
Icsac c m t u r e i a r a ,
363
araf^oí«
n . vaD idado, (a i b i lle ra «iIi e r r e l a r a
bi'iik'e<i g a i t u ; b a ñ a ^ ra c ÍT a c J a «
tiu g o ico « ig u u a« ta v ir iu ie r a e r a 028 le u
a p a r la c e n ^ a i l u cria^
l a r c to tic , ig u e a • • r a g u itm d ig u
B iN u d u a^iin O íc. g o r r o lM r e » d l l i i
d r f f ^ íy a r e n d c ^ a c , m oriífica^?
iz(^
(]u
n a v a , t a } ia L ] íc o a n
•'*^u«Hccco loU a c m a tc n d u . e d o
<>lieio e & ¿ ^ d i lo(&aic^n d a p u U ico « aag u « r(cÍQ . Naiurale>7^c g u i \ot!á a r ic o u «)u v n iit^ u c ia iic m v ~
tce« d a n ^ u s t o r c n b a l ; b a a a g ra«
J a u e g ^ > « .t« g a a > ia r ^ H * coq>,
^o^aiu s a i )2j i t a i ^ q , 4a n ifw id u
ouel9co g a i ^
e « ia
gvejAgotH» o u c t i i (Í(teriut& 4iu.
K it« ralc& ac
K 'r e
e r g b a c i , 4«
p ro T o c b u a ^ ú c jp n tíy a e ¡ ^ í f m
d a , «JvarK ^ i e r c c c in eg u in < 3 k ,
^ a d a e d d bp¿<e aÍi2}bcA tc, c<^a
( u c y a g o , Gilo a b b e u a a > etk» u i t -
UnitaciMé
« ed crcit b a t a to iQ t ia t d a , c g u ite ti
d u e n o n a ^ a fic e s p e ra tc e » H u , ta
e g a i t c n <1uean, t;i cmafCD d u c o a
l>c6ioac a sco e sH rsa ic îa de»vo c^u;
b a ita g r a c ija c <n. d u n iu rtd u c o
g a u z a rîc b a t t r e b ilh ic e n . o sla e re
J a u fig O M ^ bc&te & arlnc Lerc
l»r»cgatû% e z d u e r e d f s m i c e n |> r ^
«i»oac ilira n m u u d u o n e ta c o gafi'*
c c t a t i c , b e itc o
n u tla s u n a e a le a n -
H a tc tc o servi* J io ta hM juenac 1k*sic-
t 'k .
r ^ a t a r a l p z a a i d e , t.*) a d ¡ M { u íá 9
a s * '0 k â te z g o u t c e n d a , g lo riy a t r e n d ^ e c ri a iid ic o a , t a fam a, cdo
AOn unilico çura& oetM rzatîaz,
l a i r p n U ji>
and¡TU |U Íú
I r a t x l c ^ , aberatJ»cQ g u s io a e rra s
e g u iftD d u , l a a la b a te e n d l t u bere
« A tcecoac: b :iâ a g ra c iy a c f rsa yac
« r e am nic^Q d u a ^ f t d a a r r o ic r o
adtequK lç nsco d u e ia r o , e ¿ d u çre
« s o ric
jayo*«n e r r î a , fs
g u ra » û K a u iü y a c iia tia s ,
baklÎR
ir u ffftr r tn
ííb r u h a .
5 651
In d a
v ír lu le a « iid iy n ^o «
h a n ; g u c y a g o fa ^ o r c c ilíc n d a
p o b re ij, a b o ra is a b a ñ o , g a c j a g o
e rru i]u iu :e u d a ,
ijjo c e u iia z , |x>-
d e ro so a s lu í i o ; « g u iy a ic ^ re q u in
g o z a tc c n d a , ez eiiganA teuriH juíti,
b c tí g a u z d ol>eagour p ru c u >
t a i w o , c o n s c ja te c n d itu , la J a u n g o ico d iv ii M^mcari v ir lu le a ii íd u "
n ic i't'o . N a tu ra le z a g a u 2.ircTi f« !ta g a iir lab lc r <{iie¡au*en d a ; b a ñ a
g rd ciy a «fz, «•zlxidy p a ric n c U n c r a Aiali^n d u , r^ u lu ra lc ? a r g a u z a g u z *
liy a c b c re ^ a n o n z triu i >reu «ütu ,
b c r e b a r u l a g a t i c p e !p a te e n , ia
argm aM !u n i» c c g u itc n d i i u ; b a u a
grA ciyyr J a u n g o ic o a g d iia g ^ u z a
g u £ iiy « c b iu r tc c n d U u . b*>raguu>
d ic c to r r e r a d iitc n b ó tala ; ez <Íío
b e r e b u r u b a i i b a f e r e g a u z o n tc
esaru*!», c z d u e r e *obcrbw r«<ju»n
p r i^ u m itc c n ; t% da le y n fre u . ta t«
b e r^ i r i u i y a , b c » tlc u a b a M
366
J e s u s tn irn ü a d o e^
obca¿’r>tzAa ju z g a (c e n , czb ad a i r i t z i , la eyaguer.T gutíÍT*«^ lie lífo
jaquiii<Icin^o^AnM, la J a ú n g e t e o s ,
n - n o so tb m a ra s u jc ta lc c n d ilu .
IValurMtc’.a f 'g .i\u a r t f i i t u a c j a q u » n , ta b e r r í ja c c a tz u ii n a i <ÍÍlü«
caai() 0 (Ír a ^ u e r tu , (a ^ n tH Í u e la iK
a a ro g a u ^ a e s p rtiU K H atu n a í ilíia ^
de>ralci;u d u ^ z a g u lu a ízatw , la
alab.'iiiz.'i CTxrpi^i c)¡<)TaMr^(*n
z^trcn )>At c ^ » i i i a :
g ra rija o
ez d u '(» ro eu raicn i s a u z a bci nyac*
ta <’uru)aoM ' jarjuÍM a. r e r ^ a t í c au:
g;kfztiya |)c<';(tu u n ^ tn s ir^ tíc s o rlu ft
J n . }>ada ez d a m u iid u ^ ii g;iuzaJ
b c n i r i c , 1« ir a o c o r r ir . ü p » m a »
crac iv sio a d u b a d a » fn tíd u a c iDor«*
tif ir a lr e ti . vannglcrriya , t a «>b c rb ia tic Í^u c5 c f ^ iile n , ta a la b a i r ia mercKÍ d u lu n g a u a a c h<i^
« z c u ia tc rci. I4^su**
u
7.1i y eta líe . ta jjijtiiiK liU 'íy s
a m m a c o p r o r 4 :i'b u a , t a
irufarrtn ìibruha.
J ^ a n ^ o ic o a r c » h o n ra ,
3C ?
alnliaiiz^
h illa in ’n , E z d u b c ra , ta b e re gac>
M c dIaK’ttn a c iz.ilb n a i^ cizhada
J a u n g o ir o a b c d ^ r n i u a tzaiia e*
maxi (^iozran d o n i g u z tiy c W ii d e yio d u , ccfiù r. d i ^ u n a u io rio a g a tic
b a c a ir ir , c in n ie n d ìf u g a u a a ì?u zlìy a r. G ra c ia a u C e ru c o a r p i i , ia
J a u n g o K o a r^ n d o ai cspof'ia] K it
d a , escogiiu*Mi w A n lc a , (ic rn c o
g lo riy a rp o , ia w H a c Ìo a ro n p re n d a ,
m u iid iic o g a u f e ía ijc C o ru c M c a tn a ic o ra p e rs o n a j?iM)icpn d u r n a ,
arag u ix cfìa Í¿aiiic , e.sp irìiu ala
^g ui»en d u e lla . C e m b a I ^ i> c )a g o
Ikada n a t u r a loza ir»o r i Íü< a r c é n , U
v e iiliu tc c n «lan , a rn b u t e ia ^ a ciya g u e y a g o a n lir a r a lr i* u d a , ta
C e r u fo Tisi la borrlyarrtjU T n |*ersona e s p ir ìlu a la Jav jn g o ù -o a rc n a n tcecf»
g u p y a g o la g uè}'ago c g u e g u ilc n d a.
ÎG 8
J e su sin
m ii f /ic io c *
C A l» IT U I,O A .
C e a e r r a i a tia n
g a i z / u f a c t ), i a
n a lu r a ie ia
g ra c iy a re n
^a u ié t
in ~
d a r r a r e n g o î i i/m .
C . A u r e a n tr e r d c g u in n in d u s o n ,
n f r « J a u n , c ia Jau n g o ico a« in d a z u
H e re w lv â c io ra c o a ii a o d iy a . U
L e u rra d a la e ra c u f^ i d lid z u n g ra c i
a u , p e c a tu c tn ra . la Ih:Uco gA lerar a tira tc c n n a b « n n e r e »A turjileza
v c n tiu lc e r o : senM lccn d e t a c r e
g o rp u iriA n p e c a tu a re n l e g u e a , o c '
r c a rra z o y a rc n leg u ear« r o u i r a e g u ilt'll d i o n a , la a ra g u iy u ri a&co
g a u c « l« u o b c d ilr e r a a r r ^ s l a t œ a «
n a l> e tia , la e c in a re ii g r ih a ga»»-* ;
c o n ir a e g u iu d i i ^ a q u e t , c s
iM tJiQ ba«1il lsguntc<>n z u r e g r a c iy a c , n c r c b io tc ia n ja r r i {a »u>
t u l r e n d u d a . Z u r e g r^ ic iy a , ta
a n d i j a a lc rc b e a r d a g a^tctasu n e*
tic b e if ga il Cera iii.ic u rtu a d .ig o e a
i o a ’i
Ckaiuiaic»si T cu tzu tceco .
C e rg a ik »
»
(
^iffftrrtn //V r»W .
56^
W > b )c ifo gunM iu A lia n fÁ[z h k h
tiw> e ro riy » , l a p e r a t w j p i u J ic ñ -
cU iu a i i a a k , A d^ncD s c m e , U
aUiiA g u iliv e M ia ir m ir b a o n e n
pi'Qa jA ihi 2 » n , aÍmbe>>teraiiO, r e
j u r o i i d u . ta o n a « criu . r^ a iM n
B éH iralet* , «ríHo , »a n ftiu ia i« A
tr ín s D iia iz d t ju z ^ a tre i)
Áa, o v ^ 'i i i c a r^ n m u g u iú io n tu a c
^ r d r : u trl
gauz»
t o i a , |4 lu r r v c o c u r a ttral< i:n clu»
e e r^ a itc g u elililQ zan in<U r p tsra ,
a tu ^ r ^ D a ip ia ii d a g o « » rh liig :» rra
aiTQiUat d a. A u i)ÍDni.’) stm a o d iju re < |u m ¡ng^aralua d iig o e a a rra «
%oí ij.^turai.'i ite r a d a, o F aíndic oua,
ta g a it;« , ^ u c z i i r r d , la eguW a C7st~
f(Diu U itz a c ju c tu , la l ii í e r c n i c h l u
djiL »qutíiu , CMiu d a la « r ^ g u tr c n
duCTi g ii¿iiy a c c tn f g u i n b a d u c ir ,
U « g u iv a r e n a r ^ u t o&<yit l.i b e rc
d& ioeix o»¿tbUiia< goz^tccQ c ib a d o <év^
370
Jesasfn Hnitnciiìe^
E m e n rlic w r t c c n «ì» n er« J a u n g o tc o a , ariJiM V dr«n )c ^ u c a r« n
d e lie n i z u r e Ic g u p as' ^ u s ( o ( c Ì a ,
u u a , j u i l u a fa &au(Ui
¿ i l a 7.ì»m m a n iU iu c n lu n . dejig.ir
e ^ i t f ì n d u e la e r e , i^ u c s c g u ù i
b e a r d a la v ít k». i a jie c iilu g u s ^
je lJrtic . B n n » . { ^ o r p u tc « j>cfatu a r c n Ic g u e a ri s e rv ilc e n d lo t, a r - .
F a s o p r i b a jio s e u iìd u a i o b t^ Ì M
n a y a g o d e r a i i ia a E ixiendic d a io r
dcsco o n a l^ n le ra la , b a tiu c z He ra la
c u m p iilc c n . O rro g a d c a ^ c o U n g a u s
ù n a r (^qÌIc*co asm o a ariccti) det,
L a n a ntTO ai’gaha& unA o jo iìy q ì
n e re Q aiurali*¿ac jiU ia l>at r o n tr a
e g u iiro a * ro
te n d a , a n im o a gaW
tc e c o ,
s irtu n ijc n a tm o » « o tM
cz c u u ip J ilr f r o , E c u e n d ic d a lo r
e r e . c e p*!tiecvioco v id e a e t a g u tc c n l««?cl u re. ta n o ia c g in n b ear
d e r a n n;tÌ arim l> at icu à lc n Iiadel
e r e , o a a i acQ a rg u ì lasuuarciL po*
tru fo ncn lihruha.,
37Í
d erinx fNfrfprcíooo g a « r e t a r a jaii]tj( gflbc g u e M iic c n na<7ula. ¡ 0
ccR b c a r r a « Ic ra n . J s u n a . ÄVjre
^ r a c i j s ^ a u u ot>s a im c e c o ,
g u i l r e f o , la a c a b a tc c c o ! C c rg a lic
o ri g ä b e e r m d e l « e r , la o r r e <]uin g a ¿í))H ilc ia q u iil. O c g n i j a z
c e r u ta r r a c e r a o grÄciiv», c e ñ a g a 1 ä cx er c* ilira p erso n arían m ^ re c im e u iu a c , « d ír a e r e b a le r e estio p ic trc o a e n a tu ra le z a r o n d o a y a c .
L i ü u lc , .l a u n a , t u r e g r a c i f a g a ­
lio tC¥T Tal io z u r c b e g u iv n ja n hihilulaiW ac , onilftbunac , c<1't ia.suö a c , m ij^ r r a c , in g e n io , e<io U%
c ^ i l e c o h a b ilid a d c ’K : v e r g a iK n a ta ra lp z a re n do?iyac n o la juAiuenac»
ala g a iz lo e n a c d ira , b a ti» g ra riy a .
tu z u r c atnoiH oa z u r « ci*O i<iluca
d o ai p ro p io a d a . c o ñ a rw ju ii) s e ñ a l a l u r k d a u d r b , D iercci d o lo
O if u c o {^ioriya. A ii g aut® a n d ¡ ja
d a g r a c i a u , c c a u gai*e w p r o -
f l I» ( f , ed o ^ucr L-ifu: i»a r»o Iä"
e x ^ ^ u t c c c o «loavA C,
t7 itM iwrorM * p ^ u ite » * c . t a
ci <tao
a n d n t-n » « * « * « 'r Mftfio rt
du. K sl* fpilcs», « p c r n u z a , f9 b«K
h* iirM > ro » c «*iv ^ l a n t a . c flo ¿.ui%
in « ) r io s^rfhe c B iliiu iu t*&ha>9rcco. •
jO
9XITI o n c r o g ra riT B
p i r i l i u pobiY A , .v irK ifo ?. n b c r a i tc ®
d e r i ii i; i. ' a o n d i » u n is c o £ A hcrA lsa
i2¿ii;j h io fija z
znnof
h u m illa f g u í r r n ¿9“
A to s , ja d ii in itc i
na¿azu {a&ier íuto con& u^6i^
Lit>i<*cco fic c ju e , la l f g o r l a s i i n a r c o
p iu ly r io z
ílíil/u n
ca ri
u e r t ’ a n s c n a il c * d i(H n -
iia x :tz u ; i r r c n , J a u n a , « * * ^
o n cean , b e tö r
n í^ a n a
zur^f
g ra c iv a , c e r^ .ific o r í i w a »'¿qi»cn\* i
<z 4 e t iiä tu r^ le ia o w a i r e n <lüt^ i
iia rc u
Ijc a rn r.
T e n U tiiH , ta iie -
«J1IC a sc o rc q u in ^»cnalua i?jioag<^
tic , * u re
n e re q u in
(« < ju cro , ez d c t g a itc e n ¿ i l J a r r V
ìrufarren Ìibruha.
375
tic ru i n d a u 'a ,
)>enpc roii& cju a, la Id ^ tin iz a c n ia tm J a .
i^aalì^ar. Í>*)ño
in d a r gufìY afo d a , p iju » n » siin
gm tÌT ar, b a ñ o ja(ja¡nt>iiin^oa d a.
Beià d a
C fT g alk e g u i) d r e ii m aU tut d a ,
Jau ngoícoarci» Ìegut^aron eiaru& >
tzailcB , biolctK O , »U j a tiio ia r o a r , e6l»(.i£utie«'o co ii^u e lo a ,
*n»» o r a r i ¡g u cs e v a c u i Icn d io n a «
bilduTi .irc n q u c n d u tx a h u a . d e v o ^
c«09m i ír;>UQi¿aÍlea, u c g a rn ^ n ior-»
¿ C e r ì\»u u r a g;abe ^ ex>
bada e g u r ig a r r a , ta liiiidare
eza r Z u r e g r n c ija b a d a ,
, bel« n e r e a u rrc H c ¡m n
^ i i W , ja r r a i li i u d a l a . ca o b ra
^ e l a o b e li t^aipieavai t n a ta la g a r e
Jeau scu m e red ieeii(u acg a¿¡C i
OJtO,
374
Jesustn
¿mUacioct
5 6 C A P lT lll.O A .
Cure huruba ucatu, ta gurulct^
m edianlt Jc^usi jarraU u bear
diogttia.
J . C fis U u
m «H tca. r ^ m b a t zu rc
p r r ^ i a u c irU ;(cn c c r u n , dimbe£<6
ig s r o m c e r a n lg a n a . TnuU cato ^
p o iic e c e r c z 4 e » c a trja r b u m 'fig o
p a q n c a c in a te u fWi«<a. ala b a r r í® '
d ie b c rö b u r u b a r i « tc iic ia c . J a i i n goTcoar«Cfuiix l « t e ^ u iie n
Nw
d e sc a lc e n d e r a n g d u z a d a, ¡«¿steft
» « c f.uTc b u r u b a rcf> u c a tc e p c rfi'c to a n c r e T o r o n d a te a n , bai«?rö
c o n tr a e g u in ^ » b o , ta < ^ * ja n c
^ a b e . J a r r a i saH azu, n i n a iz \idca«
e ^ u ija , u
V id e ^ a b e «
(la jo a ic n , (>ppiÍTa {^abe c z d a eta'*
g u tc c ii) la v iriiz a g a b c c z d a
iceQ . N I i w i z z u c j a i r a i i u b e a r
dr*zui:i v id c a , s iu i.'iu b e a r d c iu n
e g u i y a , la
e s p c r a tu
bear
dc**A
ifiif^arren libfuha.
375
11.^12 e c in u ld e g b in
¿ittj<juien 'm W *, e<’in i t l f a di'zAf|)ricu c ^ u i j a , u s c a l » t a o o c s ditn
v ic r U a . N i i v n v k l e
auccria^
ectn ga(rj«^;ociv «'gusiv
^ u iy a a r o * f o n
d id c r if A a u
v ic if« .
i f .i u t o n
d cta ,
c*
o t k c c o a , t a o .w r n i-'
rv er« VN)i*ftu
e g u i v a e u ^ u iu c t »
b u r .i c ' l i b r o i u c o
& a ilu , t a
i>ulicd v id T M u'B«c<> «lrr.li. h 't i, 't ia ­
r a s t w / iir w t b M in b a 'I f z M , ^ u itrd i^
ktizu niandamtntiidf.
cz®-
jfU lB m i iitrld iil b d d c i U , n i r i
.si*
PerJrrJutt'tzan n a i bal^
b a jiz u , saidrHcitzu miztiyac>
^•*Te liiM 'ipuloa u a u n a i b s id c ru ,
• W (‘ i i u r u b a w a z - m t i .
t^ itr a
\v iu
nai
C fo eia ro v i c i i M
ru an
lim ir a liia
Z o r) onc^ o
b u ()c tu , m u n d ii
d e s^ k r e c k iia z u . O ir ^ ii n a i
b n iW u »
b u Q iil l a i i e ? . m u n d u a n . ^ c r ^ . j i i i n
c r r r iiia tu
i)a i
h u < lv z u .
^nriH<*ua
n orc< ]Q iB e r a m u s Q , c e r g a l i c
^u-
576
j M i s f n imUftcloeé
r u tc c n r e n « rv » tM r« T ac b a c a r n ^
1op<ilccn d iit c ftori o c ia re n , ta e g u rv a zc o a i^ u U d r e ii >rdca. C . J«*
6 t u tie r e a ,
v k itu . u
c & fu a d a u z u r e
in iiiK lu a^u rv lic cleApre*
n a iu u , in d a s u . m u n d u a re n
c ia ^
p re c io a rc q u iii z u r i [ a r r á itc n ’O g r t c ija . C a g a t k . e t d « sentiU ijri^
kfte
nof^iiiya
$i¿a
tr¿ díscipui^fa, bcri ntakim
h ijn t\
J ^ c rrif»
tz a riy a
tu tt
ondiyofWtf
z u rc
* e rri-
\* k c il¿ a n , c < * r^ d lic u u
d a ^ o ueM; g ^ s u i i * , in eguÍ}>aico
saü liil^ilea. A i (zar. r a i i ip o r t ¡ r a '
ViTicta , c d o e n d u r e n d í n i r a a
gftuzaiu tic ÍKtiec e r e c s n a u
Icen , (a o ^ t o r o c o n s o la l< ro . J .
C rÍ> U u m a ílo a ,
g u u » úbce
da<^ Í z i |u Í l z u u , t i g u z JÍy a c ira^
C u rrí ( ü tu « u ti, « ^rí o o eeo a Í£;?(iKO
cera, cgiiítect btKl>tu¿u. A e /í iiuin“
dniutntoac diiu tna, l a
giutrtÁ^^
* u n J¿iu6rm, btra d a m «unaictJi
¿rn^rtrrm / iV iA r .
3"’
nahéna. a m a lu c o d c f i»h* e r e h c ra .
»¿»u*:riuco n a iia y o b o ro ri, lo u f r c j u l i i Iw le a u ci>crÌvrarÌco d e t n e ­
r e flÌu r c n crr**Ìcioan. C, JudUS iic rea, psaii tlc x n u , ta
a g n iu :lu
e>ìo
p r o u m lìla
d c i u n . b o ia U ciim |»li
. t i a i r i g iie i l a d a q n ù ia !a .
A r i a d e t , a r i a d c l « u r e ft‘>('uhr
g n r u i r o a , crain an o :o d c l ìpiii»
ra ¿ u u l>e7jiU.
« la g o , 4 io era
joMlia n d a l i b r o , la u lc i ir ta e r e
e 7i ] ; t
c o d t p i i L
E a
c r Ì A U u
» w U ^ a
,
g o aceo a l r a r r e ^ ü i n ,
Í¿an g o
da g u rm fu in , ir a u ii d e z a g u i) J e ^usen auu>t Ì02 g iir u tc c a u .
b g u n liu tllc ft V a n g o d a , g u r e ÌA~
pilsm a, ta j^ u rc A u rrc tic jn a n ^ a jja
d a, O r r a ; g u r e K rrc g iic a g u r «
a u r r H ic d ì jo a , ta b c rs c ^ u g a t l r
p rte a lu c o d u ; ¡alerai di<>uigun a u ìfno a n d iy a ri* c |u ln , c a d c u l a Ìiio:c
b ililu r r ir i u n , 4*g<H) g a iic c c u aof<
Qiu autU }arcquÌH g u e r r a u ÌU«.cco
K
8*8
Jesjuen Ímilor,hí9
jiiv s l, ta cz íífT a g u la gui*e ^ o n rn
jn a ñs b a l u , ' g n r o tc e itg m iJic Í¿ «W
e g u in a z .
5T C A P m /L O A .
E : d a f h c r i i f à u b ^ t c , J n i / t t r / n h ftiiu p fa n t r / ff ía ^ a ti c , a fù tn n n '
g a f ío h (n r.
J
(jrís la n
m a:ri*a ,
gu*(;i<r»*Ti
lííií
l> !5 r¡enría ,
t»
tí;» ,
itñ i
l i i{);jjU cU n«
h u m ili^acío y
Irab írjo rc
«
s t c l c n , fa d f'O C M *
lie
puf*T«gft
¡íenair^n iiir fo
-¿»nm »
K'ti«*. ^
luganV
* ^ 3 n g a m a c h ¡ ^ u ¡ , «fdo c r e r f x
ttí : G i ir í ^ g r ^ W n a g a fír
ftpii itjtíjjijflü hf sv.
ut«'«£Q ¿ii
fc ii,
rrcrtin -
B - t i i orftifi»
T ^ ro (C fT i , e z i a
I w i r i y * ; fj
S i - j m o f for» iíjm frrv , l i i . i r<í
¿ m
} -v irra.
A l i i ü r r K 'o n f í r a
f c n i r s t o g é u tíftif
/O t ^
inip^ñrffn \?.iruha.
375
t r u n i a n : o i x l o e r e c o n M 'jrtfrc n
{ x ^ ic n c lüTQ i l v i q u i i i a t i i -
tu .
n n lii
w an d i t i u u ; b ain
U t
t e f o lr? k b ;i)u ro n b a l
ba-
a le .> ^ n
íh j(« H -q u i/u n ia o , l’u lfn z a i l ¿ u c o i \ 8«f}u:i , t a
e c p rc x
M itiiifOi-
B > :>aii6z.i¿ii ,
q u o rie ia f t a s c o la n
in o n ta ir e n d c i u n » o re
es^M 'ii-
a rg s lia ^ u -
n a , c c í í a o J l y a U jjii ; U -tua o r r c j^ a lic
e rc
7,111*^ o n a g i) li e
Í£aie*a d a
¿ ja u z obcH-, ta a b e n a n f r c c o a r g u p r W lr e u
d írn n ia n ,
o r í ? ,u r e
Q le n is ru
t> í, l a k u l »
lu U
|k * iia
n k lc iu n o » d o e -
a II i m o a
e r e , r i d*/,dg u iiiro
gaM u,
la
U js riro n a s t u í a l o l u a ír u » ] n i ; e<'m
}>r>ij»'£u g u s f c i r a , |>a( Íi> iirian b s d o r c
c r a m a z u . K l» e ti tz u f s i» b .'íd c ¿ » e r e
^ u s to
g u c H i r c 'j u n i g a u ^ a r c n
b ^ t,
t a e i i f i i J u r e n b » i s e c i n i c e a L a d c x i^
m o rlíñ c a z a z iU ? ,u rc » c a l u r i e a l u a . la
t i He<lílla
b*fdf px d a n
gauT ^nc .
c d o ÍH o r c s c a u d a l Í ¿ a t c c c o r íc
R 2
u ire
JfsiK^n imUarioco
a b o lie
L a sifT w s f g a io r r t tU
t u r c biolzA , la
b a rm ïg o
n iV a ,
g r jiriy a d n lo rr^T iisu , g o 7 a tu io d a .
W c i n n lj o ra in d ic , r u r Î h j> im fr tcn, tfl pr»*sl iiiïg o . c o s tu m b ra lo e n
<^<irafi baiSo e r e g u c j a g o z u con-*
sol;»l<»H'o,
ro u ü .K fe n , la
d<*V«K*iofipci|«i i H dei t re> i b.nl !r<*i ü.
S f tid o
ta prestí!
giirv af^o .^ufrilri»fO. E?, ilag o
l t ) a g a ld u â , |H;n;ilnn .
lo u iatu ft
r.ur»î b n ru lu i asScoTan ^U âiâgM X ’.
G a l i o n s c c r a , u ('x Jo u n g n îm :* t
aragu»T â, {a n A iitg iie ru a , ^N ola
c g o n at 2aÎ(t?£«]U4* 1 h tî v irtu ie c o
c s ta d u b a l b u , G *ruâD h c rtjtn Aiü*
giieríiflc, la AdAnec pnr^ili^o an ala
îraD D c* b a z u io n f
n ara nc j^»rr e s d â u d e u a i (o u 5 u « ]o Iwie^i eo>atc n
lù lM*reii iii«»eri^a
r x 3 ^ l f f ^ « îu ic n a c , iif're ja n n p o ic o ta a iim ra ecn rtc« n d îU iï. C.
d e ic A ïu j t/^ ti d c d U b , J u ü im . z u re
h x i f 'a T
h n
1 ib r u b / i.
381
, IlCrefmt C%<1 glJ2fi^âC
b a h o ^oKon^ûA. ¿ G ‘r c g ninj^o n a ­
ntie a lm b c ^ f r ^>coHai) z u c z u r e
c o iisü lrifrro
}
>-7.
tm|Uf! r' t u
a f 4^iM>iilc . '« K . î 'e » a
«llcg.wren UilcUn baiia?/« ¿ r r r Imjafju U e ac ,
d v ,
l.»
«r.
por(â
du
^ u u
ai^diyac pnde<<1ii d î h : i : i f i ?
I m U s u &z«{ucR 0 0 3 , îih1&7,u r n . n <iu oiictâric
btisttTdco
ii.e t;:a
»©ri u tierce. A r o r J a z»Ílez jr r c i» ,
Jftufia , (jHz3£ , l a e < ''iu i< < u a :a
c ltu sâ c u
4'liu s se u
z u r c criciktorA.
Aq>cii.
5 $ C .^P IT U ÎX )A .
Cftre ezaguf rag g a n . co gfktiac, (a
JaungoicoêiTen ju td o iZiUitmc
t i dû'alu tia m in n lu
J- (vrjAfitQ 0231 i c a , g i i a r J â zAÎtM
c t a g ü e r a z g'ifi d t r a i i g^iuccn,
la
JauQ ^okoareu
ju ic io
JfHtsm imiíoctoeo
^ a ñ ia n clU puiaríúz :
(ir
uiM*b u l c i f u 'i i da, ta
^'r«Mi\a a itd i ja g o r u a r le e n
Mi
[> \)
da ?
. O r d a l i e o n i aiinb c^lc c b r m a iffn
, ía bcilpai'i oimb««l€
lirm in r' G a u ¿ aU>( . r i i ¿ r a u m a w
ir u
, g u u u n ^ u < * z a g iic rd z g a í i i t i f a ,
1.1 r*? «lii \ a l j o c t a r r a z o T a r , l.'í
í ' i • I *v I :ti'
J ;<i] n g O k ’Oíí r e n
pz
j i i K '“ >^C
<
lecco. O n e la c o
l)M<Ia
4
b u r u r a c c a r u e n dÍ2;^uii/ u i i i a n , o d o j'i^faouâ ruv io so rctt
g.'ildifli’eii d ia r jü iltu iiiA u , 6*
iiin z ia i zavozit P r o i e U S u n tu a c
4^'CJlo^ tuf*u 4«u :
Jus tua cfya^Juu~
hn. i'i zttceaa Ja zure Juicü*o.
r .io 1h‘*.*c a u : J aunaren juicioac
et;kÍ9fitcoac J ir a , ta lerengan
j-A^íiJicatuue. N e r e juìcÌoni; b d d u r
Ì4^ri*coac d iru , l a i*¿ o ^sm in alo o n
v ra b illc c c o ac , c c rg a iÌc
v<i»ui*r;iz g ^ ù d ir à . E ¿ doxH¿wla
« re ^riU «;iu, U d i i p u U t u Sa u tu c A
iiu ^ ú f'fT i lihfuha.
/u e rc fú w n lu e u
383
^ a f iir tn , r n 'i d a n
b a fio S .m 'u i i í j o a , e ilo
r u c o e m ú n o a n fnidK r*goa. O u p U co g . i u u c a s f ü t a n
n . < ^u lc,.
w r sc r« *>i«^u ^
L n td a c í o i I i t o
í u i t í , c n j a it íu dioti* o r e
<!•-
?a so -
b c r i ) b r t , l a v a n ^ ^ ^ lo n y a :) .^ n r n d ic ,
. v y l f t u lU ra n í a v k l l 'T i \ t't.*
b a ;-
l U ? , h a \k c S a u l u u r a , i;; h ^»"'C
b w ic S a n íu a
»m lijag««» d i , b é«>-
b e r b u m j u i n le y a U t u d i x m .'n , u
c u ) i « r ú t c « n d i r a n ía ti. H an:» oni*la-
g a u z a c j a q u iíía r , la
^ c ijt c a fU c a r b a le ro p r«> virhuri< ,
c ¿ la J a S a o lu a i nnigctboa c o ja te n
Co
<^N>ic, ( ^ rg a ttc e s iiAiz n i c^ d íi
b a ld a re n J d u n g o ic o a , c z W la j>a^ m ;3 rcn a , cvña g u e j a g o di»go
e g u iy a ac o b u m íl'la d ju ti, b c rc Kuru lutrcD a]ah aii¿aii U'^fio. A ^co a>
itio rio a ro o celo s ín cl¡ualct*n d íra
^ u l u ])a l¿ n e ta ra , b c> to elara b u n o
ÍH9}**gOi b a fia g u iio n e ic o a ic e -
J iw $ e n im ìfn tto * ^
ftU íriH ju lu .
<
-¿JaunjÇoiro?.co.*iTCŸ]«nu.
r«' Tí ‘á S t t i t u gH6lÌ79C e g u iii n i U ii'u ì . n ie
u ì i 'u g r a f i t a ,
| j ^jcirivji. N ie e?J»f;utiTn d i l u t
g iu H v tn nierccìjnon$ua<*, h k a M i
•u rr< 'iK *
íí ó .'c p i i n
&<«gi)iu
D c fc
¿51 i f r í a A l i
n ÎT iicH .
herw ^îr^íí* c -
u c iiH ru c f c r n M a d c t i r n e r «
c.î'MjUidpÂC : n í r a c i u / i i i i i e n iru n *
/»
ct l'CMC n i. ^ ¡ e J h s u iijw í '
i, t.' ^ ra e i ya «letJIrtoi«?, la nore* •
^ '»«d{u (lih fc n m f« m 6 » ^K si n»«<i ru'i* T^Íc e ríin ja n tiriu c n tcV»taík ) m o l u aso o iu íir, N íc emi<n m a tr;o ro n su p Jo ¿«»r.-íg artíjít, tfl Ír» o ¡iCMa . la f o r o a lii im cxí n ycn |fa t »oùoía.
Ic ip b k ic o n . ia a / j j u e - '
ise«»ii cw fj^ureen d i l u í ; u k r gua*
la z ia li n n n M i d ie t e t m p o n dc*ra diicc^aÌGu im o rlo a re < fu m , ?<ic
i¿iiii*l|oar áC'l a U b a ru a n e r o S a n tu
g u z fÍT « U n , la ^ u 7 ,ti> fu g .iñ b e d é i a i u a , lá ’ ( i ö m t i u •s ^ qìxsù
%rtjfftrren líhmbft.
fo itci.in , c cîia c b c r c n m o rccÍiu co *
t u r l i fcrtri^re iz a n h.iiío l e n a g o ,
aimheAlB h ü iiT û ln , í a ut?rel7.tt a u l u u itu c n .
N m ! S a n l w í c d a n r L îr ju îc n a ^
ilcsj)i*w»ai<ea d<içt»»c Im da c i d u
auilÍTH c r c h f i n r a t í w t ,
cíiH ^iiira, ta andÍTA n ic r g u m n v tu i'ií, E t a Saiifím ;!» b a ti b c r c s a tilu fa a n n c tlc ccrfeaít q tic n lc r ti d io n?>c, qur*iíl(«*o d il c r c n Í r i. ty he sie
S a n 'h ia i C ^ ru e o K rrc iB o a n . C n z » •ja c í»?i» ilin i a m o río a n n » d ia irtr,
« r i i t i , la vo ru n d :ife b a l d ix í c . t i
g u z l i \ a r ba<crc
g alio a m a ­
l e r n d ii'â. T a o r a io d ic f ^ c y a g o
d a n a ; h e r c n b u r u b n c , u l j ^ e n mtfTecim oQ luac jL.i/i'» gticTOj^o a m a­
ir e « it.iijie u i ; ciT ^ftlic l)CTcn b u r u b a z , ta b c r c n a i u o r i ö i t â î im k j
ß c re a m o rio a n g iiy ii'f lc c m p le a CMn d ir» , c c itia n ^o»oii>ro'lc»*cafi­
n t e e n d ira . E u la a ) c c a p a r l i i d i ¡L $
Jf^t$en imìf/icincé
t z ^ q u i c u ^ a u z a r i c , c c r ^ a c ír h c t í f *
«guH at
q u im
lx;t«>ric . e r i i t ¡ iz u l i J i l o
utTM>rM)Aren *ul> M rcquÍn cr>
r i f i c c n d i r a . U s il i b íiir t b a d a g u i>
£011 aragu rzt< u K * S a n t u f»iii>n, e«Jo
Ix 'S tR a r v ti
M n iu ta & (in :i
a iid ÍT a ^ o *
H.iij d i s p u la i rt;<Íc , r<*rgiiJrc e^daq u Í t e b c r e i i g u & ío c o a r e x b tH a {)••*te rk
arn ;j> cen .
B o rea
iu r lin a c io t
Q o la d a n , a la q u c n t c c n d í o l c , v d d
g i u 2 tlC 4^D d i o i e S u n tu « ?u M n liitM b U '
n a r i , la e s b c t i c o c g u Í T a r í g u r ta >
t z e n z a y o n b e z a ia . O n e i i i n o t iv o a
8^0
|)crso n cta n ,
ig n o r a n c ia d a t
t a l i a t c r c r u Jau D ^ oÍvoagaQ < ]> c
p i ri t u c o
argü i
^ u cbi
d u r H l e t a i ) , c e iX ic
a m o r io « s p ir itu a l
e r r e r ib itu
g i j c l i i }?i ii
Íñ o r
p 'r i V r l o a r e q u i *
a m a l e e n d u t e . A n c o o r n i u d ii' b e r e A
a fìc io u t s a s . t a
g u Ì 2 o n c ic o
a d ii'
q u id e ia s u n ^ iz a h « r a r a ^ e d o b e s tc e *
t d r a m r l m a t c r n d i r a , t a m u r id u c o
( a u c c ia a
b t^ U
C e ru co e ta a
«re
IrH g ^rre n
líb r u h a .
36?-
pcTvsalcfQ d tjfv . Ilyina e c iu p o o d c m
d ifc rc n c ia d<*i^o c^pírí«
fu a la c e¿ d i r a a ixin& am eiilU i'U n «
Xa Ja u Q g im c^nr a r g u i l u r i c , j»crso(la « sp iritu u U c Í7uicn d > tu £ iciiclan .
G u a rd a z a ilc s b a d a , c h r íé iá u
iTiaiiea , x u r e j d q u ú i d u r í j a t g a n
d ir a n g a u z a b e c e x i)n iin a ic « u ibil*
iCi^iic, e z b a d a procura7.i7.u , d a a
fliiq u iy rtia b a d c ie C e rn e o e r r e í iio a a 711 ira tia . K ta n o r b a ile c )a>
^ u iitg o biiU iq u c c rc , c c ñ & iB tu d a a
aiHÜagoa»
c t^ c c d<ien g l o r i j t
g U (^ \a g o , ¿ii‘T V'^tlioco lioqu«> o r í
ja q u tu a c ^ e z b a liiz a q u fr
n«**
r c a u iT Í^ n g tiv ) a g o l^ u m i l d u io ,
t a iti g u c y a g o a l a b a t < ^ a x ti)jg\)Ílu c o / G u ^ io
e u u t c n d»o
•Ja u n g o ic o a i i b«*re j> ecalecn a&dU
la s u tta rc M , l a h e re v i r i u i í c n fliW
¡^uitasu Q aro tt ^ a ñ ía A peii&atccA
> ¿u e n ar, Sdulu*Hj A m liyagola.sun ,
• d o < J ji(ju ija ^ la » a iiia r« »
Ì Ì i
J e su $ m
ifn ! t/tr .la e
d ìs p Q fa lc e n d u e iia c
0
O l x 'a g o
d a S a n r u ì i o r a r i o 4 ^ 2 v o lo , I n n e g i r r a q u i n < *p rcg JU cb , l a S / c a Iìpg u n tf ^ a btot?^ H iim ìlla r f t ju < rt ^ s c a « r ( f iu a < *
♦ c ia . a y p H
m l n a l c c n iò i h c u i h ì t ì i
» - g u r l ì i c f > n iw » u
m s-
A y e r o iìiJ o ,
a t.^ rc l U n ^ I c ,
b . t i d i n I r t l e q u i l e q u « ;^ a Ì £ o n a c c o u ­
t e n t i e j o i e n , t a b e r e n d ì s p u f a a J»
fiT r^ n :
tre n
H ic il c e n .
ij< T e n
c e rjfa iic
d ira
g ^ lo rìra '*
in e r e c im ? n tu A c g a iìc ,
e ^ .d io le
b e r« a
b u ra J > :^ rì
g au % o n i c e i a r i c e t ì , e x J t a d ^ t t i r i ,
c e r g H tic
n e u rrì
fT3l>cc0
a fin rio s
g a u /. o tì g iw tiy a c o ic c n u r i m t te e .
J a u » ì ^ Ì r o t a * « n a n 'n
a ru .)rÌc J7 ..
ta
CT>uMi«lo£ m ù ht^Teac d a u d t ; , c e c H a T c g li> ri4 ric f » l t a , U e<*»fi s o r t
« n r t i f e r e ecCT l » h a ltf?iju<*. S d ii i n
g j i u t i y a r , c e iQ ? n t a t i i i v a ; 5 m f ^ l o y i y a n , a n b i t fcfuoM h^O Tr h i i r i i n - ,
g a n , l a n e fC a l i ^ r a g o a r , t a am a-«
t o a g o u d i r |i j l a » r r e g a iic d a u c a M
iru g ítm n ììhruha.
3^^
« s c fib ílo a . Uoíatctn eíiuztcn beren
cf}fMC Jaungútcoaren (tan"t>in, la
(ultnaíanttenheii vici fi'»na. AscOC
g?»Hetceu d w e , c e ft á ^ n andiycnfc
C'»i BCO e rre in tM n , Jkfrac e x d a q a i-
te^arir, c H íq u iy p n a q u iu « re eg<ni%
m ‘rw ¡ ita n g f t ti « te n . < * au ta an *
d ir a ila, d a n c h irjin y ín a e r e O r n e o
g lo r i T an »sali* , ce ti ta n g o z iiy a c
d ira and¡?>ic. rergr»tic g iia liy « '
t u r o znye J a im g d lc o a re n se m e je »
ia a la iz a n d o A W i. € > i¡q « ’y e n a t í e lc o t\i m í l U r r t H M Ían, írt i>ecata r i J a u n g o ir o a r e n I n ld u r gat»e-*
«coac b etic o <»riol2* e á o íiite r n u *
J a . G ^ ld ríH im e n ia i* k j d t
D¡«eipulftac ; cefi ¡¿ a n g o
>n>C ;r u e o e rfP Ín o ;m ? J i n i t j W i cicQ J f ts u s c n E s bíihiin ha~
'trate aur hiuilcen , fti aurchyac
f railen, eicerafe srirtuco Ce~
*uc<> K
rúnoan. A u re h o a u
h iu n illa lc « rt d a a a ^ Ísaa^9 d *
$50
Jexusen imifafUx^
C c iu r o E rre ín 'o a ii. ¡ \ í b urcboat* b czala ^ iis to r a h u fn ilfrp a
d íra o a t!
K rrc iQ oro ate. lium\U.'>( e?. HÍ>* ¿ arlccn
«2
títc ic o . ¡Ai flJnfMíAju « r c e m c ti Ite­
r e n consuelo;* r ilituiien^^^! C c i^ » l ie |> o b rra r C e r u f o E r r e iiu ia n sar»
tr e u <)Íra1a , iM'raj* caiit|H^rin neg a r r e a ^ o i)^ 4 » dH*a. Go72t7^iÍtnÍc
lin m illa r, 4« alegra?j»í'Je'¿lc p o b re te ,
ccrj^aiic « u p iu ü a Jau n |{ o Íro a r« B
£ ir « iu i> ¿ , fte ra r^ i) n ia iid a o ic n lu a c
< u u ip litc « a tlir u u itc la .
S 9 C A P IT L T .O A .
Esperartm , /a confianza gutliyé
Juun¡^oktín¡^an bacarric ipÍÁ»
hctudala.
C . «Tduna f ^ r d a b y u h í ^ « n c ta A
f iic <Jera!í c o fífi.w ra ;' ^ íliU» í ^ r
r c c c ^ s u c lo ric an<^SyeM ffiu m iu a a
a ¡fiic rí « i^ a B gauzA g u z iij« tu i« ^
irugarren Ubruha,
5^1
E ir e r a t u v o n lu r a z , n e r e J a u n ^
eia J a a n g ;o Ì r o a , n iU e rtc o rd iy rra «
o e u r r ir ir j^aliea ? ^ N o n jo ä u ciiz4>
d;«i) o m lo z u g a b e :’ ^ K<Ìo iK>i?.g»Ì4'
q u i jo a n a iri Íi¿add<'un z ì i ncriHjxiÌu
c iò .iU ? rvav^gu d e t a i i g a t k ^ o b ie a
i z a i i , 7.U
a b c ra lé a b a ñ o . N a ­
j a d o A*t z u re q u iii ^ ¡ r ì , i ^ r u a u
Itañ n . 7.\x n o n c e r a i ) , a o
d a C c ru a e r e , ta el¿a\K)«ui W iiä i» ,
An c r Í o l¿ a , ta i n l r r n u d . Z u re ra
2U
n e r e d e se o a , ta o r r e g a tíc £ iirc I»i>
lia n e g :ir, d e a g a r , ta o r» rÍo a c^guia
b c ^ r d c t Z iig a n e ¿ b a d a {»estegn«
e r in os(>loro fi<*re p reu*ivctH ii< on*
6 a ilc 7 aiju rt. Z u c c ra n e r e <^speraii>
xa , ta co n fìan ^a . « u n ^ e -fCMk&oIa0 ,?í11ki^ la g u z liy e la n U y u lm u , Gu£*
tk ja c b e re u g a u z s c b ílla tz c u d Ítu z te
b a ñ a 2 QC n e r e a n ím a c o o s a s u n a ,
t a a u r r e r a ir e a b a c a rríc ¿»Í)lain>B
d e z Q , ta g a n z a g u z liy a r. o n e a a
lú u j’Weu d k ^u id at& u .
T eu ta ci^ «
1
39Í
¡m t/acio ^
t a p e n a asco ly n i p i n i r r n l>anr»z»
e r e , gu¿i{Ta n e r e p r o v K h u ra c o
e g u ilm
, zKxre ?nlH«';nwJf-a<
tniUii tnoiÌut;»ra*ppnbalCKi
b r a l u >i3U d«*¿nna, r o ñ e s n ft d e»»
g u r ln v a g o 8 m a t u a , t ì al«*Iial»*
ÌM ii b e a r , < V ru f6 f o n s a M o i b c tt»c© b 'itd ln bf»»iiu«luHnjnt* b;»no.
b a d a w»*re
c i" Jani%^
, ip iQ tiT n <Iel n « t? rtp***
TUTna, ta w n s w l o fjn/.Jfya , lia iu
e r e ÍUT6 e « m b e i« R nere lic ^ u è
t a pKQa {»U itiya. c c r g a l k y.ulMfc
i'a m p n r a ii'USU*Q d c r a a g u z li^ a
aW ncfirra , ta r r i v a d a .
K ¿ d iitc b:»da e c e r valios o a d ìs •qtiìd ^ ascoc , cy.fa e r e Ìa ^ u n i^ a lle
iiu Ì a r ts u n r , v i t a e i e Ta^io d c « c o fis c ju rif e in a ii f o n s c je r o
Ì ii( |u iiif s u a r , o¿t» e r e f « i u o U m
^iK jum tsuvti l i b r u b a c , exla er»
]i(»U7a fc itìm a g a rrn -e n b a lo c lib ra -,
t « , £ iU ere c£ J e c u ÍM ¡llac, t s ^
irugfTTTfn Ubruhn,
3^3
d p lc n J i í ü . cz.
|)¿ |UA&U
a » Ía itire n ,
ic p i), a iin n .ili'f ii. coii^^ttalceii,
r;>ru6lrii, fa d efciK Íítrcii. Cí’rg a íí«
' p n ijU fa . la i u n o r a ir u le ro (jíijil*
cl>nirih(! gAtJia
y»
c r^ r ex ( h r a , t;% ea dvU* <*gt(*)az
“t« r i onW' r n w l f n . O n g ij¿ iiv e n
a:«]i;ena h;<da, T m tv a re it ^(>ya»
itr p a
t u Cfr,*) ^ i;»
ti>»*n g a íí 7«>p»n *'*|H*ratf¡a a iirc
fcírvil7«ricn
»«'ndoa. Z u ­
r a n a exaude n e ie lj'} lu ¡T ar. in jija n
e s p rra ic p n d«*i. Q ri^ c rú o rd re n s ita
Dor«>a. B^lLM ruiu, ta s a iii'fu ^ £ a z u
íicre a titm a C e r o c o h cn< ljfíoftrcC |uni, « u r t v k i K'cu s ^ n tu a , t«i
b - ltr o g b r i y a c o e s c r liT u b » cgnin
dwKo, la 7,ury heg u ÍT ai ^ » ¿ la ic c n
Pl^aveti
n r ^ a n t o ^ l u ez
ícdu», Bci’ u ira ta d a z u ;u i*eti t u r e
o n i a s u n , ta m ^ r í r o n l i e u a iid íiióuonz b a l , t a
c iitz u n ¿ a z u ¿ u te
JfSH^en imitrrr¿nf9
,
ii ^ v i u ^ r i ^-* b rc nPgarr***<-o víU e
OfK!l«u ile x fe n
T tegarr:). ía
e r d iio ii. Ü k 'fct» K /a/.u , ta ^ u a r « l» t
9
? M
ma
stin* 5i-rvi(7.in«:li<»''r»?i> ani­
viril?:«
a im b c sfe
ii^ irg a iT i
.
o 'íh U c q
la ».orí* g r ^
c i n la v i l o ò u c U . e< a m a?,u p e - ►
q ó e c o \ k l c l i l b é lic o a i g u i / a r c » •
• v r t r a . Á m c ii.
.t
t
V IC I r.l'.J)! J t S l 5.
JE S U S K IS IM rrA C IO C O .
L - iU C A R I V i:>
A id a r e c o S d c r a m e n l i i a r c n
4
g ü iiia n .
Jesusee cofnuniora e g u iim d u e n
dty(L
^ l o t U n ig a n a
ufufiu'n
ftfruiit/ac » / u
iraho~
eargttUtac
'-mdezten ^uitiyac, ia nie conso~
<i/t4at znilailit, dJo J a u a a c .
t'uar\go d ffan o g m y a , nere gOT“
pitia d a muTuifiaren vicUzagait^.
^Ttuiaziite. ia J a m a m i e , au d a
'>trt gorputfa. uitcgatk tn tu g '>
!>ta iianj^o d a n a .
au
T
30 S
JesvsfTì ìmilacìoio
jìfrf oroipfniaf! .
erif* azuttìonn,
T^fre t^otfHitza JiUtn, ta nere oHitla
eiaitrt fìumn, nif/tn ^eklifcet% da,
tn pV arcati. ì\‘ic
t//iy s« V s« -j
tem n itzac, espìtiiua, ta vietiz a i
dira.
i
♦ C A P lT t n .O A .
I
JLrrti>trentia ce^ an ,'ryare(^uin Je- \
AOS errfcibila bear dan .
C.
ta
Z n r c a c d i n . n e r e J e s u s m .ìlf e i,
b v tiir* . .f g u i j 'a
c c r a n a , o ra Ìn .
psfln d i r a n
ilz a c , g u z u y a c
ÌKjrii
e& in ac
r jn 'r ìh i tu a c
df'U i-
l e r u h a l ia n
Im M ìu Itd d ìi’a e r e .
n
4 ) e r g a tir b a rin t u r c a c , fq
c ^ g iy stc c M r
f o ra i
lU ra n «
|ju & ii« a c
a ria
Z u r v s r d i r a . ìh ^ u c
g u a to ra , ta
bear
J iiu U l
«an
ceiu-»^
t i i e a . n c r o a c d « r a , r e r g a i i c n ig a tic ^
e s a a c«nìiu**n. n e r ^ o itd g a lìc , J a u * .
n a . G u & to ra a r l c c n d i l u ì a u r e a * '
beU c.- £tcre bìuLciaD
g o g o tic ^ g o
ìanffnrrrn ìihruha.
39?
» a rlu à iic c c n . M ugal(c«*ù
n u ia s u n ¿íi a i ii l u o , o in u iío ¿ , la
g«>70tahtii\p¿ lM>rcrÌ<’xco iiz-'a*. h a ù a
lo aralccii u a u le ncrfi pc< 'nlu»f, (a
« tc c ra tc cri t u u n c r c r o iu r i'iu ia
ciijuíñíic mi.sfri’ío a ù ,tn«IWa e r r e Dii II ^ u re
Ìl»'**n
lia n a n e r e v icÌof*n c a rg a e cz d i t 2 ii|Zoua e io r t f c n u lr ilc iQ .
« íiia iu ,
d(|ft|^a na<1in>i
cn iifia iiz a r e q u Ì a , ?i>re<]uiu p r t c izaii iia i
hsM in* ÉMcIpls ta antcn^tii 0 gaU s
vÌ(Ì{reTO jn im n v n , a r l u dotaiU W ,
b c lic o T Ìci» /a. ta g l o r i l a a lr a n iz a tu iia i b d ld in b a iìrl, A ìa z Ic
n ig a iia d ìu z u , iiequcarc<{urn , ta
u rg:iFe<{uin 7^udi>£tcn ^ o / t ì y a r ,
la n i r a1ibi«itu , la ro n A o lalu i o
7a!tn/,tct. \( ) < en ai se g u ili a , ta
fijaitagarrÍT a d a n ilz o r i j>**cat¿ih t'la rrit'ia n ! ¿ ^ i c ,
e ia J a u n g o ic o a , p c c a ia ri
J a u ii
¡»oboe.
S 8
imiincioc^
fn •» ' \ '
'u r e f io r p u l i w r i'
t u n *'i <uiiiXiniora il '« 'fe n dr-Aula?
Ii< ñ ' n o r u n iz in .lü u u a , z(ig.'>iu
»¡l<^A irora a irp U rc c c o t Iru 'ic Q
(lot O r u g u ttiv e f u ii r a U ic c n elccra ta ; la o r r c g a lir e r e * u c c>>afein
d íra ¿ n n i f i ; A to x ic m ¿ a u a
y ac .* ^ 0 * r c>an n a i ilu
mí*>erK'urdÍa o iie c , ta c o n x iio nri
n ia iia g a r r iv a c :* ¿ rv o la wlv«*bÍUirD
n a i l c l o r i r e r a , í»¿ b>W Íu ballet
iru& len »»íJan , o r t i 'la r a fUreLíirf.*
r o g«»üí o n lc ^ ^N ulií 5ar»ui*o f a l ­
l i l i u r r « r f lic s tn , lur** arjx»gui
^ iiz tÍ¿ ro aiisg ^irriv a Al(Ilb^^lti c—
f c u illla d o ra lrtn c ? A iii^ fu c ru , ta
A rra u g e lu a c i r a r a c g u iie n < luic.
Sa»i‘ nac , la jiis lu a c b ild u rlc c o
(Jii'a, la HM' e s a le n d i r s z u : A lo^ic
n ig a n a gu M i.v af? K* baKlrn bare?
n u ()u e *11 r a u e s a n c o , ¿11 o re »**
n i i l u r o lu q W , J a u o a . c g u l j a dala
L t a %uc «¿»uioUuc» ez b acciiu q ü f
t a u (ífr o r e n li} ir u h (\.
I
ñ o r
a liiîg â ic p r a
o<^
p u 1 7 0 0
t r a b n j a l u
p erèo n * »
r v u
h » U
/
« 'la
a u
r p u
M o ù 'i b
r ¿
^ » '« a
a l p e b i l i n o
, a ri
.S ^ lo n « n h <
t- g u iu
o
W
o
c m
v i n t a i u
c m
2U
n a i i
,
'a
f i r a ¿
,
h a
p < |u i u i 'u e ü a c
r .u r c
,
u » -
) c |iu p a -
\Í M i ¿ « r c u
f r r n
w ? .p i
i r m i a r e n
c d n T a ,
c e W b rs U u
o b c
i u r y
iU il i e ­
b r a r l j f o
x»»cn
e g u n i a a
s* -r» i-
u i
e ^ 'u m
h l i »
t u r o
k 'K ^ e
H itfT iV
c a n
a i d u
« » » d iac
« U u
e g u iu ltu lli'- T
?
u i
u iM in lu a -
g a r lu v a i-C iU iu t
n .
e u i a ii t i a h c *
g a b c
e v ( r c n c » a H * 4 u m
»r««*
t w
a»» i ^ ) i t J l c ^ c o ,
If]
lu tU
la
a d i'iju iiJ e
u > ( c U c tu
d o r a l u
î i o
.
^ a .JH u
!W t4 e » ju e ,
r n
i K i b i t c e c o ?
la
u f lín ii
r '^ ;u iii* n
b a U iü M jn iu
c g u i U c a
» u m
c u n
îia
f f m u ilu
|> r c » la
» ? a r i .
r a
e u t
u g a U p a u .
l a t i a n
M
¡M S lu a r
>u« u
f n rIclÎK X K O
t u e n
U -
i
U a < ]tu ?
f
a í r r b i u i r o
t a ic h
I j i r c u r io ü ii
a l.* i)» n -
la
a r c n
?/> rJ(Í
i.u ii>
Jf s ns f n im iintioro
400
s a g r a rio to
o f n H 'i t u
,
tt) ill4
c ita e u ,
la
urpr^aciá
iW ^ tm n ik ii
& afjlu(‘(> r u r b a m u M rn , l a a k g r i e a
a u ilir ? ir e < ju m ip ir ií z u (* n , aro<iiA N t
p T o s lM u a c o ^ o e n l o c u b a n ; »»la ikic
c r r u c a r r i , (a g u z tír e ia it e c e r eccn
^ D ola u erK e< lie» n m H u c o
Z :i'l( il,
o n lu
e r il i
b rit
o rc
doj ;
dr>^a «lcv(H‘tfM re«|uíii i^arcM ccn b a l-g
d i n b a J a . f u i t ^ T ;i o j a l a b e í i b a J c r e
o n H o o rc lu
b a t a ld e a it. ; 0
ni*pe J a u u g o ip o m w , c c m lv ii p ríH ’
r u r^ lu
z u le n
^vcc
c ^ in iiu
u in
I^uaI ív ciiM hü^^atíc ! ¡ A y i:« ñ f^ufh» ^
tlisti ((ir e g i iite u d r i’a i u í j ( ^ ñ
(lem iM K a g u r l i i c ^ u iu ^ n d o r a n »
c o iD u lf^ iilccro
a ía ti)
p r o s ía lC í'a
G u c h iia n
|^u7,(Íva
n a iw -
n i^ o u j
h ild u a , la g u i }iivagt>>mt d i s l r a c r i o , ^
e*)íi b u r u c o
^arbiiO A .
d i? c r s io f f u z l i j e U i í c ,
Eu
«ft lu q u e
« g u í^ a f .
x n r c ja u n g o > c o ta M n a r c n t o r í o iie *
c:o p r c M u c ia u g a u ¿ a ^ ^ aízio fir b a -
run
ÍÍX f
t w ^ n r r e n h 'b '/ih > r.
c to r r i b e a r , «
o m ju tî
e re
n i u t id u r o g a u c c ^ a u |>rní>»íccii c g o n l>var, rí*i'gn<Íc. c t A )ix^ucr\iÄ ,
ezU'xla A iiig iit'r u r n JniNfâ n e r e
e c W a n erre« i Uri u b o a r dct.
D ilV re iiria
H u d iv a
orr*?-
galii* e r f T c^l^ rT H •tltu ro n u l i a r c n
b«^rr re^K |uia<|uin h n lriiu . 4â £itr«
g o r p u t?
g l i /.If?, ^ a r h í , o r i n
c&«n
h e ï â l a r o M i H U e z hiisa-*
fe u
M’lta n ; J iid iU 'ii
^ n c rfx o e u
z u rc
Ir h iir a c
&7t<*r)Íji'k>,
v ir a iie n ,
ria
^ r | m i z ü r c i i e fi« ly a u * o l i o s -
t i ^ n , li'Uii(^occ» d ^ n i f i i l o gut-h x t^ n
o ^ag ^rrÎT « » !.
gu^yago
. rvohi
bada vz u a ii
ir ^ z a q u ilc e u
to rá
\¡ » la
lMHi<Tag;<frÍp<j *' A iiU lr p c o S ú iilii,
V a I p Ia rea«*, IM'oCe 1 3 f , £ i r e ß « i c » c ,
ía
I V Í n r íjtc iic
e ir í
a r t e j o ¡n
b a t í a n d(»Toc)o a n a n d t v a a d i i u ‘ i ¿
o m n n Is iz u le ti Iw iv ii
s n c t'ific io e td U ,
o f r e n d a , la
<'erg>‘<I t r e z
oi
c u id a d o g u c y a g o rc iju in p r o U t c m ,
S
Í0 3
imilnftfrf
,
a u SacraiO fcnluan e n v c Íb llc c P o T
D av id
K rrcguc
^ u i i í » dev o io cfc,
J a u n ^ ñ r o a * ' l>tfre g u m s o a u i r l i t a c o ii
e g ú l i f a f o m<Ae<lca€ g o g o r » -
t r c n c i t u c l a , d d n u a l u zn«;ti e g i i í ñ .ila g u x li) a r i J a u iig o íc o a r c n c u clu tren a u r n a n ; c g u m ritu e n
d u üMTOidco o rb a n o i>do tuubir;ii '0
H i s l r u i m ’B l u a c , aforra l í f u c n |Ksal-
m o , edi» c a i i u r ,
4 legrÍraro< ]uÍn
a g iiim lu
y .u en
r a n f íií n * C f > , b o r a c
e r e asi’O iau v a n o r u £U(*u g n íf a r r a ,
e d o a rp r e < |u i« í : E s p ír it u S a n f o a rf?n ^ r a r í y a i m u g i i i l u r r r , e ra cijK sí
cio tí b ra e íf^ o g c u f í c a r i , J a u u g o i b ú » l 2 g u i i i v a r e < j u i n alnb^ilu*:).
ti c a u la
rd t 'v r a < ^ u Í u e g i i n c r o
d c íiíc a tc e n . la lionríttcct».
b^fla
b ^M ín
de^o cío
arí an d fT a
Id
I)« -
O rn írt
o it^ u n ti
T ^ s U in e u lu c o
cu rlid rc n a iir n d u Jiju n g o tro ^ a in v
b c ^ f e a l a b a r u d . i V r t n hafd> n b ^ ? n n ,
¿ c e r re v e rc Q c ia , l a ücv o cio a Í&aB
lattfftrren h tm h a .
405
b e o f n d e s ^ u i i i r t a j» m ie rn c o n i s 1 ;iM ^ w z it y a c S n r r a n i o i t i u
Tçn a u r r c a a ,
govptif/, e<*Îu
^ » n c Y a -jo n ú o i>*t¡«K ig;írr¡rM e r r e c ib iic o ii
dm
d o g u ijiïii ?
A .s ro i o a i o n
ItfTU aM ’f)ta r;j S a n t u o n
i^eü -
c ju iy a c v i c i i n t c e r a , l a a m l c o u d i r a
f t r e n o K r i c c n l ¿ u m c ; î r ü ^ f t 'u iií>
tu ¿ le
lîliz
nnHi^?K’ , la
h c d ^ t , ' Ift
u r r e ? , l> ililu ric « la u d e n » T e o
s a iilu a i
m iin
e ^ u iu ^ n
e z ti r
d le lr* , t a
O n v , cm*?n v i u d e p r c ^ r i r r a l i U r i n a
c i l , i i '; r c J .'i u n , c i a
J r iiiu ^ o Îf o a ,
S » in ia g U iiiy e n  t i i t u a ,
ív A 'a Jtu « * » , t a A }ti^iii*rU (H i J y t i n a .
í¿NHfí d i t i f r a n g j u / i c
da
ir u s tc a n , e t
âsco}?i(j <’iirio»Î<lA deii. t a
I r tu îjf » iruft* ç t r Î r n n j ç a u r e n îc u s l
n?*ya I>e.stcrêr. h» c m i e t i d a c o f r « i u
g u r h i a i c r a l r m d a . l« » ie s c r e j « c a ï u e n d a m u jja lt« b a la W r b e s l e r a
jb Ü N ’c n d u n i’* n : h a ñ A eU)<<ii aM » >
r e ç u S â c r a u t v ii i u S a u i u ü û ¿ i r ^ s e u i t
S i
504
iâ u d e
Jesuan imiiacloco
n crc
Ja u n g o Îc o
,
g u tlira ,
3 c s u C H ò lo J ä u n g o iV o , ía g u îz o ïi
€ g u J ) .itr o â , l'C fiian éa lv * cÎo co f r u tu
a u d iy a c r r e f î b .U e n
da, W r
b e z jila , lu d«vw K > arci{ uiii c r r c c i lïilu u
ta ra
c c r a u i;in ; b a fia C7, d u o n e c ra iic c n
.
a v î m ju e r iu t ^ »*do
curioûit](idcr< ?n b a t e e , c z b d d a iV Je
lir m e « c c J o Sem lo?ic, csjiijranzA
,
4 t ? o t o a c , l e g u îja ? « © ô iïjo rio jic.
|
¿O Acih icuM u ÎlP zi^u it'ii
g o iv o s , m u n d u a r e n
i
e g u i llc a , r< ñ
iD o d u i D Î r a g a r i i j a n g u r o q u l i i \X)T‘
'
l a i r e û f c r a i i î (V ii o io d u u iM^guÎn,
l a g n z o n ii £ u r c OMroj^ilu.vz d U ^ o ii"
tc c n ( k a u n , c c û a i C’> io r» a !d a r< co
S a c r a u ì e n l u a n e ir c c ib itc e ^ o
tc fi ly riJ, A d ijii c n f u j’u¿fi)«*u g a S
d a b a d a n u ; o n e c l>a(<;z en* d « V u lix 'ti b:oi£âC bt;rcg!tU M tccn ditu«
t a ir a 2 jiq u i» m i ^ lu a (V o n o a .
ïu rc
m a i a u L ’tc
L cr« c .
b c rc n ^ÍrÍ[¿a g tu tiv ^ ciiii<*fid;tiac& 4
'A
íaugarren lihruhfi.
¿05
d é s p o n tc o ü d í íic n s r , d«T ocInoo g r » civ a aixdiv.1, (a v irlu » e í» rc n a iiK jr io » nM 'olnn « r r r f j b t k c n d u t c S a c r a n io n tu o n c t a l« '. O S a c r a iu p r tTu.irecí g ra c iT a r n ír a g a r r i , ta
cs-
t í t l i v i , íT f ia , Jc su .sn ti fedc:^ c l iilr T>;'C b 'r r a r r r r f r a g u t r c n d u lc , bnCía
fc d i-ric
ct
f lu lc n .ic , la
jH*C2 H n t
& m *U rM i d i f i^ n a c e c íu e s p c n m r i i t a l u dí»i.Ttí»tnxe. S a f p a r n ^ n lü o n c l:m o fti.ilc n dfl g r s n y a e í^ p írílu a la ,
an irx iJif.ilceii d a g a l d u x a ii v í r t u t c a ,
t a i> c ratiiarcq u ÍM g » l J u j a n r d c r tn s iiu d l i í u r i f r n d a .
A íix ib r ilc c o a
d a a s rA ta n g r a r í a u , c c c r r e c i b i lí*pii d a n d o T o c íija rc n p o d o r 'o x es
b a r í i m c 'n iiim a . c>,bada
g o rp u la
a r g a la e r e m d a r t u n c s c t i l l í r e n d*i.
O rr c g a lic o r e , g a u z a n c g a rg a rri,
t a o r r ii c a r r iy a d;» g c i a fí o p c ifio ,
la
P ia g u iy íc ú a t í a , J e s ú s ^ r r c n -
f c ítc e ro , m it '^ n d í f g o f a lv n tu c o di*
r a n c Q e í p e r a tí f á , t a íiic r c c iiD e o iá
!
Jesusen tmiffìeìocf*
40n
^ i:£ tÍN d : r e r ^ a lic
, in
tx'TA
tla
p w re
«I rp<ieiicio«)s }>cra
^ n r c c o n s u e lo * , *f< S . ii r t iio n
b rh ro
^ lo r » ) a . G a n /,a g i i i t i z . n c g f > r g a r r n »
da
Itaria ,
ohhh *
n n ^ u r to
j» ro v c -
4)1 t ig a r r i a « .'>Ìfi p u f h i c o n s if io f a -
I r ia , c c n .ir
a U 'g r a lr u i il u
ln
g u ¿ fW «
m n n á ii
<lu
¡0
C cru a ,
fftn se r\t* (r* * a
A < b u rn « m c o n
)ilof7-*ion,
i r h u M s u n , fd g o g o r l.> u in f l , i^o^i
ftkù
| io tu ljjri< ^ a rri) a
v a j(o
< *rrc|> ara«cw .
la
c.i
; il lr g a t r ia
e r e , n ja iz ciTif< ¡ h it r u t ic , a r l j u i b a Jo rp
e s c r r e j w r a lc v r a !
C c r g a llc ,
}>;i]cÜci S n c T a m o n f n a u c g b i l e n c U n
jT » v a , I r c u b iili'* u h a r a m c , li« S a c c r< lo lo h a i e ^ m i i c b ^ ra rrJ e lu u t r du
g ;U 7 ( i\n n
c s a iig ;o
b a lit^ a i| a c ,
¿ i^ m b a t c c o d c s c o iir e q u iii u ílc « Í e rn
liK U 9 re a ra » (a J;» u n g o ic o a rt* n
S a c e rd o te
a r g a ì ia
g c n « lc a
mc.'^a
e n » z iiie r a j o a t ig o I llz a ij u c la ? n a n a
O fü iii S a c e r d o t e s u c o d ir a , ta
le c i*
teíN^rrtn Jihrt/hn.
oi'n'O lN rO
)irit >*t:i
ÄO"
J r s u f , r^ m (iin ü -
<in«n r o m u tiio »..'infi», arr.l‘a t e tà
an<]iyag(K> . a g u r) íÍ.hIJo ^ rr-c ív íi,
Í4 J^niigoi('« 'ire< i gii^^jih'CO
fin a . K.sfjHcrrac 7 u r i ,
nna,
b o liro trrz.*))'«, rcrj»at*c g n I’ji cc­
r a U e , la cM jui'r g - i/,u . c* o r u 'f c
g o r p ü l i , ta o d o J
m ^ n itn td u nni u a n
ab eo e iT c c íb ilc e ra
mt!M<l;<lu n a i ira ii
T iilitucnrM ju'ii
g o t! \is u n , r i a
m * #,wre nÎM>r
g a r h im ii, csA*
i\at: A(oz4t n4gnn/i nfcatuac. ía
ta rg a iuac
zaudt'ifenac,
tu
nie
aiiviaiu, ta comoiainco zaiiuiíeté
â C A P IT T H X )A .
Jtíungoifoaren onftisun, ta ffm or/#
a m ìiy a emolen zoigula adilcera
aldareco Stícia/nmtmin.
Á jw r e o iiia s o ii. ift m ís e r íc o n lía
A iiJ ija ti c o n fia iu ric , J a u n a ,
f
Jesusfn imifncioe^
4os
gASct«!! 11»i z erÍT á S.<lva(loTv»^dna *
gos«*nt*, la c g a r r iy a c n a g o a D a v ¡ ( ílz /ir e n í l u r i ñ a : (Xilin>¿j O r u c o
K r r c ^ u p g a u a : 5 o r \ l l z a r ¡ j a J a u iia ;
rru ^ iu ra
iJr«'f*<loT'c.ipai»a ;
p<*Tiif7, b c tc a n c r c f o i\6 o b ( z a llc u r ^
r : a j |U u a g a n a . ^Rr>ñii n o u d ic n o ra
n u T v rih x di*! n i r zii iiíg^inn t*Ior­
l e la .■* ^ ÍS o r n a ia
n í , c c ro ri
m r»
fnTM KTo.' ¿N o!'« a l r u b í (c o n Ha j « rr*irn k,-» zur«* o u r r í a n a g u e r t c e r a ?
E^a iic>]a h u r iiilir c n c c ra z u j>C“
c ;• I!iI ¡ i;;a a a o.t o n c«*ra í E^a <•u iccti
z u c ¿ lírp SíTvUzariya,
ojiHo
H iírinfzii,
rz
¿*1517: a i iíc , ?.UC
b ' i n r i n is^ c d e n u c ^ u il c r o . A li^ r i n ' u elci H atla, J a u n a , n c r c
e<'tíf
c w . CT'ignfri*« d<^i z u r e o n la mí n i ,
a b l x a ir e n d c t 7.uro
m ÍA « r¡co ri)Í« |.|
t a e i n a t t n d i s q u í f i n l csijneri*»®
au re
g ü e v e g u íc o
a m o r i o ig a ti c .
G - J o r r e n g a fíe
b a ía
au
c§ iíU p ’‘ :
ú ¿ ¿ a , l a c ¿ u c r « m i r « c im c n tu a c - l
ìavgOfren ììhfuha.
40^
g í t i c , t u r e O iiia su n a g u e T '^ g o c t a g u ^ e^ ad â T i, a itio r îo a g i ie itu í le q « » d j i i / t a h u Q ivIdailca l i o n r i t ü a ú í í u
tW íf j.
( i ? r g a i i c bskla l u r j g u s t a -
le e n ü í í i z u i i a u . t a u\u
a g u in d u
e g u ite c o
r ç u u e n . ^ u sla ln * Q
z a it
l u r e \ o r o w l a i e o iia » la o p ! a » e r e
p e ra iu a c
« ^ ra g o tiiro
e z balurjui*.
j O T c iu s g i i i f i z g o jn , l a u r r i c u l t.sua Î ¡ ' t e tc lja í ec o
c i r c ' c r e n c ía ,
esq u erra« * , U h c ú c o » la tia n ia r zo c
a i w 'j u i t i u n , z u r c g o r j m í z « g r a ­
d u a errccÍÍM trefO , e m a lc n dç?,u1ac o 'r c ü a r c n a n d i i a j u n a ®cin in o r e
|>on«1cra d«'zaquf* Î
tin f ía ¿ f c r p u u ^ a to f o
niULiio
o n efa n
n crc
det
ro -
im a g in a
ftlIc g a lfe io d ç iïiS û ira n . c e n a
•W
za^á o i'iu e rT c v e re m i . i i u ác7-i<juc!,
A o r r e ÿ i l ) c erç d i* y o fîo an f< |U În o r i ’e t ü i i i u
obuago , ta
d í'f * ; C e r g a i i i a
prove< l n i g á r r i ) i i g o r i c
J c ía « ju e t,
Jau u a,
e ¿ b a iU
:
LÉte*ssáiiíí- jh^É.^éi™
%\0
7es'jsen im ilarincw
in^rati i u r e a a r r i n n g Jiz tiro Iju»
m iU c w . ia z u r e n e u r r i g a b tr o
fxiia&unn n e r e H liigiün g u i u y a n
n t.ib< iida, la b e d c ic a tn # ? A U b a ic c n i a i l u l , ni»ro J a u n , c l* J a u n g o i r o a , l a a lrh u to p u za H u t c riri
g ue‘jagorÄ B o- 1 )<*sprof i a r e u iia
\
tZf
ta SDjf!taiccn n ai* t u n n c r e ‘*rfH .
r w r c i i l>«rADO, O r r a : J«ur>a * u
S a n t u g U iiiy r n S a iK ija .
m pa>
caiUGO <’it]u ie i'^ iie rip . O r r a : ¿ a
\9
¿scliU cen c c ra ni^j-iua, c c r g a tif n ie
fu r» i> cgu iraicla c»re inofiici
iIhU
O r ra 'Ä U c iH g atia e t o r n iiai
o.i
wv*
!}<»rejitiii eg rtn
dc?>n t u e , s u r e
C onvlli'ra c J d iw n a a t o
Zuc
Q tri C ? ru c ö ja a a r iv * , t a A lnj^iic-
i»c.
r u e « o ju ly « ¡»ilcco c ip i n »la» d n
ra ^ a , « e » u n * » t
c z lw Ja
c e ro ri.
vk ih O K rntic jaclÄ
» liTana, 1 » m n ci lu s K v trtJz a em a*
'
J e » 0if* 7 ,u n a, O r r » n o j ^ i i c s o r t r c »
lüdA a u io r ij a , o r r a c e r uatSi^ricM ic
f
^I
laugarrtn lthruh4t.
a n d ijn
a rj^ u iU i z s n .
q u e iT ^ c ,
(a a la K
g k X ’tc z o f
la
¡t)
S11
cftr cs»
ii iz a a n J i ^ a c a lt« s'*
s a i z q u ltz u n ! ] U o c fi o n t
provw 'U ugairH -*» » u r e
i n e u l u a S a r r a iu c jH u a u c g n i l « « !
c iih a l& c g iiifiii, « a g v ^ i o s o a
ih n
c o D T it c a a , c f u i f i i < e r« > ri ja p « ^ r iU
i;i;
c -m a n
tm in !
v e il m ija -r
^ a r r i v a (la a , J a u ik a , z u rfi c g n i l c ^
fc n
p c K ^ c rcw a
f c i i e c ifi
lu ra
v ir(u (t* a ,
CMU
y a ' ik a -g a tlc , « s a n C r t iu o i , ta
g u iA
0-
r i r a » ^ a u z a g i i a i ) ;ir^ l a n a
« r c •* ^ u * o
w »i»,
g u iu J u
p
>4
w ire c ^ « i-
re s io iT « a -
G ^ iv u
q ^ u iy u ^ , ta
d u e ^ «
t v m
ta
M iii& iiw u a
g u iy .o u a r c n
t u 7 , g ;i« i i l a i i a , z n
tD c rc c i
a d in H H i -
n c r c J ^ i> u , c la
J ;iu n g u tfo a , .¿ a o in ^ n c » ,
ii
g a i-
Cion o g u i y a z c o a «o/’ i n y a i 'C i i , i a a r ( k a i ' e t i a n U < liH { u i lic iiM i « z p l a a
a tt
O M CMoa « ^ o t n , 9 a
^tC6t ^ t u
« ‘u b d lu ,
£iU '
tnii/ir^/ocó
á
lid ie
Z ur.
pna
¿ ru x iñ o ii
tz ^ ria !
Ja m u ra .
líiV ireO
• V á r r k ’' V éi d í> * D fí* . g u r e < j t i i n
s ¡c i
r e h u e n a l u r c ^ .'ir r a z x im *
iiU
» U ' i w l i o . g : u - n l . < f c 'U u f i e r a
a in m * ! , U
íA *t«cm
g o rp u lu
a le g ro , ta
g i r b ir i r , con*
g a rfc ija rv íju in
i o r « “ !n i.< fo ^ Ü ^ c m f ti« c i« le b n > lu i l i u « rfì
^ p ru ^ iN im
b e tic A
d )ti9 iilA « i,
orte*T9C9
r ; f it e £
b . 'i « x
e n í i u r c ÍK > ittííf0 c d s l a l 'e l ì c a o r o í ^ n n r:< c o
re fìilij( * Q .
A lc ^ a
Ir iite i n c n ? a u ú iia , ta rm fijtn ra V ia
p tij\ie ri^ c
2ur*« l a u n ^ o ñ : o a r i i * e -
c i/M fi
^
¿ o » i a iíí r» o b !c , r o n s o l j i g ^ m , U
I
« » rí» ,^ a rriy n p ¿ a ic * . C c r g a l V , r e m b a t
1
b ú l .* r
¡
p a rrí^ w
vsiíl<“ o tit'l.'v a
t n i ‘> i e i »
t r a i < 1e¿un,
6 i* r o c ( b r r ^ é n
f c u re
*u
^ u » ily e ta a
e n v v m n rc ia -
Jesu scn
*
g o r(n it¿ J
ib * x iiú , a f n b ;? l h í d ^ r
o rre d e iirló fo
á n x i,
< iic i
Jeau so n
p a rte
«bea
c g o itrn
m p c rc ím o o tR
e g u ite o
c^*>
^
lu u g a rre^ íifrrt/hir.
C c r g a iic
.1 esu*<*n
a iu o r io a
^ lio ji g c ic b iifc n , U
4 ^^
«
<la
4 fc n Äiisl’H -
c o n Ü a re n aw d itasu n a vr, da íñ o tt
' ¿ " a r i f f u i t ^ V r e g a i if a n it t ia c o (»rflS-
la c ft
h c m ^ iir e q u in
o n c t-x o
b<4i
J ite a r a iü b c a r ^ e r y . f a o n d o r o u -
s í d í T i a n \n-pr d i ^ a AftlvjieiocO m i s 'I t r i o a n / li a u . A n a rn liy.» , K e fr t r a ',
la g n ^ io so a f r n r i i u
S a c rm ru ^ n fu
iT ira a
ftt'or’
3 u , rcW >ialC í*n , c d o
\ J e z u n i u u .' R o la
ir u r ilu c o IU¿aíf-¿iiqncii bsildin « g u ti arU t» b c r ta n Jan n gorcc^aren
S ^ m ca l«*inbicico, V irg tú á rV n w b 'U r a j a c l i » , f a 'g n i i o n c g u i n ^
L n K t i a q u c , o i o g i i r u i i ‘**nn ‘)o > iric
e g ti» a r la n
s» |v a rh ia -
g ä lte padeciiu» ta íle o luUi¿j<^ue.
3
C A P im -O A .
Gouzn 'prói'ec^ugfirríya dala as^
^ coian comufgaich.
C V y n a J y u n a , ü i zv g y u a n alijr.
í l á
2u re
J e s i/s fn
ím t/a a o íT i
<)unyareqiiUi o d ilo dijo^iqnV
A in.-iü 2 UTÇ g ia o la s u iiia ii p o b r c a iî
p r e s ta l u dÍD¿^m ^ u re r<)u\ÎU» 5.anlu
o u o h in » leg ra
d iig o , J a u a a . n i e d c â e a iu al<Jc7.a-
q u c d a ji, (a pzeiulvA Jc i^ ju g u ^iiy a .
Z u n e r e o& a>uiia. l a u o rç «*rroflc flfio ^ , C ^ rS llj¿ 4 . 1^ v^,I|(lolâ5U- 9^
n » , e<lo
¿ o ç v a , ra
r i j d . Alcÿ^r^Kdzu iu u lâ , J a u n a . ^ li­
r e *»'rvi>33irUren )tmuM i, i e i g a l i £
z u g a u » ¡asci diH, n ^ r e .T eiu s o n a ,
ci'rH a o irn a . D c s c a tr^ n d e t, J a u r ^ ,
<>rdiii2 u ilcTç»cio,,»a « rrç 'trin « ;* »
aiu ü y a re ijïii'n ^ ^rp fC ’^ ilc ia , a c r e
•crlic^an au M rlii*a
( M . Za«
^u<*o bo¿ala x n g » n d ic b c d c îc a tu a ,
tft A K rîinrB sp o ieen a r t i a o f o n U #«a lia lié m e r e c i i r e f a N ei'e n n îQjâc x iir e ^r|]p ü ;tz* dnse^ilrcn «3u,
\à
iiioixAc .2OTc<|uûi b a t e g u Â
n a i 1^11. H h ib q
«cerorí aiV i:
tu a u a t e o âi.'t C e i^ ^ lic
Íí5
^ a n t p o r a c z « la g o e c o r > a lio (^ u c d
> c o l l ^ u e l o l'i c . Z u g a b e c r i i » c í g o a
-u .t\z . l a t u r
v U i t a í « g . i i ^ , n t ’i n
y k 'i u i n i n q w . > -la o r r o g f tiic , p r c «150 d a n é íu ^ a u a m a ú e io r w ia ,
l a f w r c o w i s u n .‘» r o n « i'i'í^ C R C ílío r a c o
« rrp c ib ú c i« , O r u c o ja iia riy a r r r c x ’i U i U i T a h a » , \ i d e a » U l k g i k f i l d í t «
A la I t a d a , k u c
^ u / , ( ú . u r r k a U s u a , g e r H Í« * a ri p r c • d a r t i c e n . t a e r i g f ^ u c r o J t « 'o w n d r f i m i C C T » b iiI z a n d c u t i i o r a j i b o e í
c v a ti c f u u c n ; £ s lU /u f e c fie r a é a ía u g a r re n
r a iir U
iú 's iJ n
n a i.
w 'iiw n
^o^eae
C r i s í a u b r n r o t» s n c l< k a «
^ a « Ír S íirra m e n lu ^ n g u n M íiu c í« u n a b i f d a , e g u i> ^ u » r a ^ a u n e *
v r& ] U Í ú , c c ^ r ^ ti« '
» u íu ia rc n
a i s e ^ M í ñ a , -c ta
o tu W
■ f ir r e c ib ítc e n t a i t u p n a , C c r u o f t g l< » T Íy n n ^ a r lii. ta h e m l o i ta n ^ o d a .
V r i ',ñ > ^ .\ i ) a b n d a n c < « < i a t , - a i i c b l J t r a e c a u e o n a iy ju n , i a
i.
il f z
á 1 R y f iusfn
p**i'aUi í* ^ in le n . fa aíii {asU*r ha*
g u W ren , ía a iú m o a g a l icori «Itfran
u n c > u r» l, liia U
(iúuv'^n
b r a c io ,'la
z u ró
O o r p n tz fsantiia cn T C Íb ú rc c o g r a r¡T?rn H ó r r í l m , g a r h i i d a , la iia ia i^ u iic ia , z u «*iTt*cüriiu ^ a b o h i ¿ í i t í RjínD', ra n c r c pi6jM )sílo s a n - »
lu a r
t i l f i ti ililM íJatí.
Cetgahc
g u U o ^ r t n seniijuac bcre ^nzlelasum lit'^aU ffrn tuacurtuac íA m ,
ta tfi
m l>aH u y u ré c r r c n if d ¡oac,
so c o rrí tr e n , g a liio a g o c in ii e r o r tc c n d a. C ergailí* c o n tu m o .«ali­
t i n e |?3U¿3 g a a i o i i e «1t)e t^ra^uiIt'Q d i o , la u ne:)» í m b r l r c u d » .
ÍA T g tlic o ra iñ , ( romu1gaí**eu u a zíilorie en*') riíii n a g u ly a . l a c p rla
banago
¿ c c r iz a n d o lii/n(|UG, ItaUtin t u , n c r c « r r e in c ()Í0 ( t , a r ^ u r o cz l ^ a d a o i j u e l ,
Inm unice ;iñ a c u íiju b iila tu c o c s
l>a(m4Ut: :*
_
*
______• i i T ^
í a u g a r r é n lihn¡ba>
1^1 a
4
1f
KA Italdiit Ii3ii3g() c r c c ^ i *
c o m \il^ M * c c c o
o ttá o
p rc s la -
lú a , p r o f u r .ilu c o fie» oiT pgfthc
c r c , íU lUAÚ f r r c f i b í i m o p rcv tu k ’i a . l a ^ a < ) ) a d ñ a u d ¡)n u {larlc
izali». ( « r g n l i r a itím a le y a b r o n
c oa.siicloric |irm ci|* » lcn » o ju iid a
© nfia 11 vic't clan arl<*an d a . h r r e
J a iir ^ o ic o a z m a íz a ro n J .itrc n d ala,
z u l)p ie aTnaiitia dcvoci<*arc<^ukk
c rre c tb ilc ia ,
[O
z u re
^ U j^ a iis c o
lursf'riroi^lia i i n m ^ r r i c a ! Z u c
J .iH fi, cl.i Jaiin!>oii'0 ! í, e s p ir ilu
gH I li j e n í<»rtMJlwi. la v írU /a cma>
llcf», .11111110 |K >brerÍío»gana <*lon ¡
d e tu la , l;i z u r c j?»u d p o ic ó la Sun, 13 g u í^ a 'a s u n ^ U '¿ ri\;jrc q u m
a r e n gojte^ ase n a l izan ik*7.uU 1
¡ O z o ri o u r^ o aiiini^i , ?,u b iT e
J 'i u n , o la JauMgOM'(i:i ilcvocinorc*
q tiU i c r r w ib iíc ia , ta s u eriM -ib íic ia n ro its u c lo c s p ir iiín la z l>cfca
iM tia , m e c c c í d u e u a ! ¡ C> tv ü J a u u
i
i
1 1S
Jesiisr^
atitl>T» c r r « i < d u r i ) ! ,
('(^»erin é ^ r lc r a
duf*ti [ ; 0 * i 'h j ^ n n MH*gnÌua k « ì lo u iloei»! ; 0 * r Mì>«jinMe
^
« r r e c lh l r m i tU im ! jl^V r e^|íO^O I
Ci\‘‘T . U
m ililrai» U i.laii M n a lfa 1
<iÌOii ! A m -tijJK lU ran ì»ììz((t»cV .
l a rle s c n ^ s rn ^ u i l h a r b atio
a m a tila iiiitia , m e rc c i cUietia,
l&>il bil«-* a u r e vi.slflii, ni*re a ^ is ^ tiid c g u /.tU a l& e ^ d n a , issiiS bite«
O r n a r , **ta lu r r « r , ta a y e n e d e r tOAun gU7,tÌya ; c e rg ^ itc a y e n , él*b n k * a merci* I d i i r n , ta e d c r^ a su n
« u c e n in n a Òm W , la ft
d ira a lle ^ a tiii'o Ìfio it zunt icoft
M rituaPifn c»dcrlaimin*ra , ccfiarcm
|a i j u i a J u i Ì y a c Q a o je ro ric cz <Xu.
Ift’ipnrrfTt líhrfifxt.
í í9
i CA PnU LO A .
'A n i m a c o o n J < i!tu n a u o e r c f f i í ü f c t n
ü t í u z / e i a o » tl o c o m u f g a í a n
líir a n M .
C .
P r r s i a n a w ^ ii, « r r n J a u n .
J a u iiíjo ifo íi , lUTC go•¿o^a^^iiil^o
i>etifl'M ¡onqiiin , tu p ií S.irrariH'i<Mi
j r ’TapaiTÍNa « T rc r^ b iu c ra , m id o ía
^ v o « K»íjr»s|0)ii a iri'g jitc e a , i r t e r m
<jr¿ftHan,
zxiRana i»t*re
la iíitra nMxjtau mfEuliuM iQ
» m ii ODcMlic. V ig ila n a in /u £ u re
{ (ra riv a n H ju in , S d r r a n u n íH o u i^
t a o , h crv i l u m a n o.'*oloro cí^íalída^CH*n, ¿ u r e ífo¿oi«»»m » o s^lili lú a a p r o b a «ii'xadíin. A r g o i Iaai7 u eri* u e r c b p g u i j a c . n i isle­
ñ o a ñ a n d i y a n ÍH*c'uÍi'ñ><*c»o, ta
i n d a r í u r w z f m i, u r a g o g o lic m a ls le ro . C o rg a lif , a u r c < > !« da,
í*;ui¿oiiac a l d t i a q « n n « , t u r *
^ u iie
¿ a u l u a , e ¿ g u i/o u ;ic
4^0
Jesustn ìmìincÌM^
flOlUA. G * r ? illc
m í.sterio a il
efi’f'tìHifCi*!*«) d if ìi b e n 'i »Mor; ro ñ a
Atiig«H*rm*tt o?-igiici'ax e re ß!>ft
tl.'n , ( > r IwìJm in e p « a i a r ì m i-
triAíi
\\>vr?
a rra b io .
ta autsA nai¿;tr)
otu'C i n i iW io Mi » » u iu ,
a u tlìl i r ('om'>rt*ti'Ii «Iìv^mjucI
J?ju iia',
?
tfi
l>ìot/, h u m ill.ir ç 'ju m , f c lo o n , M
6cn<loaro(]DÌn , U » n ro a g u m to a n*<juin , a H f^ a ic c n n a ia t u g a r »
esfM'r.ìn^fl , in f* n 'es|» ilM re'fu in ;
Î1
s m i'lc n d e l , *u çnieci
p r w c ü lc Z Judela aM areco S a r r a nmfI u i s n , .Tftu ti gk> ifo , la g u i ?x>n
^^iiivoBCoa, K t r a u ervfcilM hÌa n a i
(le i II tia d a , ta ncfAU z u rc q u iii a*
Uiort(M(i I>Ht # g ii!tia ; o r r e g s líc
t ì i f t m iN erjro rd iari e rro ^ J itro n ííio l,
la <mei.ir.ii*o gr;»ciìi esp e c ía la e i r m
dirafuir.iila, c r r c j;n lf e n tliziit, o rrc la i n g a n ^ u .f Ì v o arrm rìoz u r l u
n a d i i ) . ta
ta
iiiunU ui'O
e g iim
d e z à ila n .
c v n s u e io s i
ca^oiic
Itniffirren libruhft.
g u ^ y ag o e g a iii
L ftr-
ca
g u iic S a r r a a i* n [ n
« « •!!, la
Q iiia g a rri n u o iiliu a « ), U j{OVjmIcci’o u&a&utid
M iiim a ro u r i t a -
s u n g u i i i y e n erioniv<iiya , ic n iiiu
¿hit.
n c r e \ U ioac *ciulalcci»
r d o g riijd g;;4iyluii in ilu rr»
pu>io,
t««*n x a j e , »i*niyn(*ac v e n U u t t i n ,
e«Io ^ u c h i t o u (lir a , g ia c ) ) a
tc € u d a , \ i r l t i l e
f c ilc a « o d o U e n
lia ric e n
6».
a.se^d v r c
L a i»
<U,i‘^yer^ma
Jn -
a m o r iu a » u i u k c n , la
sa b a U c e n d a .
A m’O o n J u a u n e m » n izan d i l u i u
]> a tb S a c r a m c n t u v n , t a u r d l h c r e
a ^ c o ia ri
e n ia le n
d lc ? c a l9 .u
(^evo*
c i o a r c ii u ii i c t i m u l ^ a i c c n c U n m a u -
re
adi.^quiikni ; Lai
ncirc
g u i <*6 o u ft, x^crc a ii ii u a r i ^ n c r r e r i b il T ii ilr a , g u r c
.
13
f r l ( a > u i i a f f 'n s c u « in iin ;ic o
r o o v i ie l o
< ;U } an l^iillcn : rp r |< n tic
4*t:o c w t t s u J u n e « |u c ajic o ry c i c o n -
.Tfsusfn imíf'r'totw
tra
< lic iu , la b o r c n f t e i f
f c f iir
« ra
z u ro
lfl¡^iiiif/’^ i'<*n r o í i t í a n -
j«*<4(i*u < jiiu ? .u , lA a b o o u k h
J u í ) i i j ^ r a r i ^ a b i 'r r i t> 9le<|u¡it U ir*
r c r t 'l i c
c o n s o i a í m i . X» a r g u I U f O .
d i t t i i u . co. lcinl»¡rÍA n p e n a l i n r , I»
d e v o c io g ^ b í* r o i n u ^ íc a i u t m i o U
liAj^o h c r e r t ^ u n s<íCiM r í r a u ^ c ,
f o O c rH f 'J ja i» a r¡ . »a e r ; ir í »« rt'.|U U
m a o t e n d a r i c , obc^j^t>rü
b e rp n g a n
<1Im ,
O aA '
« j j u i t e n d c iU i u r e
^ o i y a 7 < 4 '& .ig u ru < lca ^ k iL , la c la l
e»p« > n m o tiiM lu
d e « * le t» , Ci*ñ c c e f-
« la c d ir á n b iíre n c a , la
« v r onl»*»
4 u a a , t » g r ^ i r i j a « ii g a u iU r
d iiie a .
G rrg a iW ,
Ír Íc liÍ
ú l? ^ «
,
. g o f ^ o r r a c , ta d i v i n i o g a b c a c , I s i i t t ^
t a g a n d i c k u l u !>-••, 4»r*f 6 ftv v Ício a n
f t r a » i t c , l a d c T O ío a c Í? a l¡¿ m e r e fllfv n
d u le .
C * r ^ « i » i '. ¿ i i o r
da j
a í M 'g u i ü i a s i J u n r c u i i u r r i r a a l l e g a - ^
^ i c e u d a la , a i ^ u i m a : 9 u n
]>í m *
taUiinnen ììhmha.
h a c le rc
Cdo norf,
a lc ra lfi* n
¥ t
H ueti;) ?
an H iv ^ tre ii otulttAQ
e g o n c£4jucr0, l>ert)ta.«iir« pi.sca b a t
w i f f ic e n 4*2 d u ^ Z u f^ d a « J a u j . ’n a , iiu r r i
fjctoa fa
cg u t l o r t f)o7.utia cer.*). b**!! > u > u i u -
r ì r 7jn>dcR « u b a, ra ¡tioiz Ìry:i1tr<'n
i t r c r ^ n a . O r n - g a t i c l» «Ìa n
Na^^aÌt
itu r i 'i I s te r ìe » fH 'ia , ra
a rte m iio c n r ^ a , ip iliir o d c t
« T e g s r ir e r e n < ic al>Kì O r u c o
t re ìibte
■ M U iirptt
7.u)<>>n,
o fT i'ld
l>adifre
.A u ( o b n t ou<!ir a r l u ik v ^ id a n ,
'({uzriya k ^ * r t n n V g u t'I^iifu cz n a d Ì n , fiore «*;»4rrfTa c ^ U » ir g u < b iirc c o . KlÄ g u R lly a r e r u i a r r a , t»
« u tu lh i Q u e r u b iiia c . la Ser;iftnnc
I t e t a b o ra iftd ic «rem ÌzAf> b»M Ìn
}»i>a<z e r e ,
d e l o r if g a ti«
tre a ì q r u i è a , devo« ìu a i d ^ ^ i t a i c e c o »
la u e r e
biol7A p re s ta le w o J a m i a f i i n i i o a r e h gai* |H »ca
fo ii'o a re n
b a t l>«derc ^ S a c ra m « i^ ld » a u tu a
4^ i
Jfsu M T i im itn c io €6
lu<miU e rre c ib iiu a z . lo ^ ra rfMa«Un.*
K ta X)¡n f.ilia la tila n g u i h y a o>u- J
SM7.U su r e ü iila s u in g a lU , 7.u c tic r e j
o n a . S a lv a d o rc g u z líz s a n tu < i, ^u¿M yac zu ^an ;) J r i i u iisi
i ^ n d i iu / u n a , c»«aijat: A i o z U m g u n a n te a tu a c , i a c a rg a /iia c zau^
¿ t z i e n g u z /íy iK , t a n ic corniola-'
iu c o z a i t u z t t í .
N ecafrcn
n a w lu c g n iy a a n ^ re
a r p c g u k o ic e rd iv íin , b io K cco m i - j
íw rc íju ie i lo r m e iiía « m i n a í i , |»ec a lu z
T a rta le e n
n a í i , ic n la c io a - j
q u t n iiH |u¡4>lalccn n ^ í z , ( i a » t o ^ a i ¿ t o |
a sc o rc q fiiii » » 't u t r c i i , í a fS tu N c n
t t a i ¿ : c l « e » r l a m o n i l v i la g i e u l o c c o *
u i l i b r a l W ' o , t a .salva I c c r o e i W U
lu
iiPi'C
n o ro
d a lc c n
J « u n , e»a
S alv a« !o r« ;a.
lu ii
J a u u g o iro a
Z u r» c m o Q ic u -
n e re g au ¿a g u z lita -
q u in , g u a n U «ia?jiznn , tí» c r a u j i u
D aía* iin [ v ú c o v ícliM ia, E r f w l b í
n a ^ a íA i, » u r c
ic c n a re u
a la b a n z a ,
í a n g a r r t n iib r u V n .
i«
g lo r ty a u . t u r e
4 '5 ’T
g o r p u l t a , fa
: o .io la j r m a r i , ta e r .ir ílz ^ i ftinan
<lÍ7í¡uÍdafauna, K ^caicen d w u i
qiiciiilM n c r c J a u '» , c í a J .^ u u g o iC0 1 , la ii>*re sa lv a c ío a , g u u ilu d<s<
d t l b n i g a n , zurft S ^ r ra m ^ n lu a
m ii¿ c rre t'ib ilu a z , lu g a n a c u d cvucina.
j C V P IT U U O A .
S a c F a f n .t n / u .’i r / n a r v J íl/3 S ti- } a r e n , t n
Sa:tri}oliin tsUi lufsnn gavian.
J . í A n ^ o baliJIn
liari’n u q u c ••rñ
g ti'b ila a u e ia
Su a
Jin u
B m t M a r i 'u
s a n f iitf is u n a ,
cIcIfÍT ju c S ic r a m o n lu a\i
bifceco, cHo U 'aíalccco d íjía
G * r^ a iif e z ilii g u í¿ o » c u
D íiu lu a i « o r TAff.n g a u t a ,
n?»r »'OTiiaj^ralci í. la i r a u u
c ir c c iitin g in
g;u¡60ia n e re
SiííTatnL'tiluí), Ea A ín g u -ru c r»
ya
o r l d a . M is io n o , I»
tli^ o k\&át a u J i)
S a c e rd
T
eeaa i
Jtsusen im ifadoe*
eiTidxi l a y c , A i u ^ u e r u n ì c n
em sn
e (¿ a jtn a .
C e rg a tit
I
£ I Ìz a n
o n d o o r c ìc n d u a c d iv a ri S i r e n l o r c a c
b a t a r r Ì c ciuf« c i^ k b r a lr f c o , la nei*«
O o i'j)u l i a c o n s a g r a lc e c o f j c u Iin d c ; ì , eiJf» p o te s ta d e s .
S a c ^ fd o ic «
e g u iT iii J a u n ^ o i i 'o a r e u
d a , J a u n ^ ic o a rt* !!
iiiinÌA troa
a g u in tr c K , la.
e g u i te x b c r a r e n U ¿az u s .ilr c n du«-*
D a. b a n a J a u n g o iV o a d a a n c g u ì l i *
prir}c>(>a}a f la
triiK< c r ñ )
d ^ iis ,
c o n g r í s u j e t o <l<i^o bt^rac n a i d u c it
g u z l i y a , t a olM*dÌlct*(i d io a g o irt«
trp n
d io B ^ z i i v 'a c ,
( « u e ^ a g o «»•
n i s l u b e a r d f o ¿ u S a r r a itie n iti iuì>
M g a r r i o iìo fa n g u ziìv .v ;d<^C7.a<juÌ^
J a u t í g o i r o a n , f.a ro scniM ua?, e d o
i r u s i alilife c p iio n
b<'Sle M*nalercio
•'
b à l i b a f io , l a o rrfg a lÌ(* I n k l u r » la
rcy creJH *tat^{juifi a llo c a t u
t u obr.T o n c t a r a .
de-
I t ì m a a u 7,ii1/,aa
fO litili», S « e v d < rte a c r r a ii a , la
u d c r d iD iU u n d o c c r e u ip lc o a c i u a n ^
Iibrubn~
« a i l i i i n O b U ^ > o a rc n e s c i i W
iiH *dio.
O r n , cgum
d o i e , la n t f ¿ a
d ìi a h
c«*ra S a r c ir -
cs,aìh^o
ro iis ^ tg ra lu
c c r n , l'o c ilu b a d a o r a i n l u r c
Iíü -
n i l w r i , o f r f t 'i d lo M ? .in i lH*rc d c r u -
boT;«n l o T s l u s a n ,
in
tr to v c r c n -
c la r c q u in i^ u u j^ o ic o a ri .^ « T if u ioa
da
v i r i a a il c ¿ m o r e
p re tid ifc e c o
e rre -
{ ^ a u ia r ic
ducn
m o 'U ia n .
c a rg a
a rin d u ,
ic u s ic o
E trH J u e n
e ib a d a
tt
w if «
o b líg w io
^ u « !v n g o re < |u Ìii Ì o ( u c i ñ a n , t a & aiiiH yiiifCO j i e r f i v r i o «jO fiT íg o rfi o h U g o liia / a u d r V ir t u t- g u z lija ¿
td y a
td
i^ o n
b e s tia i
b i 's r d u S » c c r d i) le ie ,
eg;ent|i1o
o b lig a Mia d a g o ,
o n a « tm ic ra
E x «lu a r c o r o f i -
T crv icio ac m n n tÌo o iit'W o
Iion convcTM cÌo o r d in a n o tf a n 12 m
b e a r , w b a d a A m g u e r o iK p im
r u ^ u . edo g u ù o n
v Ì r tu o s o a i|u Ì a
z n iirid u ^ iii.
S a c c r J o lc a c . e r r o p a
T
%
sag rad u a-
Jesus(n inu'/ncioc^
ijw ii» j a u f r i r r c n e r e e m p l c o a
e g iiiiL * « d u ,
g a tic ,
g a lic
b crc
b u ru a-
Id lx ? r c p ro g icD o a c-*
J » u o " 0 !r ^ r i
b u iiiil
c v r e g u i c c c o . B * 'r e a t i v r e li c ,
<a r i f f e i i c ^ u r u U !C 3 r«^ri s v d a u ra , n cre
E sp s-
luasioA
l> cii grkg (s)ti i r u ^ u i d o 7^n«
D M T i.
B c r c Ä U r rc iin c ^ s u lh m g u -
Ü 'M a
r u ic c a
r<*qfMn
jQ jp
®
d a r a ir a
n c r c p au -.
c ü id a d o a r c a u in
g ijir «
bc-
u K & a n , f » j a r r ;íiíc i»
g o ^ o lic
|>fOCUra
dez*)n.
A lr » ia n g iiru U * e irc« ]n > H
in la < u u
6t ^
d iig o , b c ^ tc a c
1 1 1^)^1 1 d t o ^ a l c a f c r s u f r i in
g u z lif a c n ig a lic p a c ü ii-
c ia n e r a m a n d i(¿ a n .
a iir n ^ lir
I h 'iT
g u r u lr t ^ a d a r a t t a
p i 'c a l u a c g u f i c
C gniii
bcM kn
e r r u tju iz
lie r *
n o ji^ r
ImM'VIí^
p c c iilu a r g iitic
erc
iir g « r c g u lu d e -
laagarren ììbruh'i.
ï T i, ta
U 'r a
J a im ^ o ic o ^ r ç u ,
ta
p c c a lî i r t e u a r l r a u h Î l n r îc c o i p i f i j j a
6 ^ 1^
jp ijiiu )
dcT -tii 1 l a
tz
() e z s U
o r a c i o * , in incTw c*s»u a ì l i c i
T iy a , ta
gra^
kâ « ììc a iì t t o lc ii,
nn»ri*ci d fY fln
ie a r
a r i e r a fío .
^»ccrd<>-
e s a l c n <liK*MÎan, ’h o n r a -
lc f!ii d u J a u n g o ic o a , A î n g w r u a c
ù U > « ra lce :i d î t u , W i »
s « ’t j n
on
» D c liy a o g u iu t n d i o , ^ irÎiii U g u i i t(*eu dit*» i l l a i d c « r a n t& u a o n v t t r n
die^ i a b e r a o n g u z t i v c n j a b c c g u Î *
te n da.
6
C A P m n /)A .
Gfdàetcfn àio eri^iaubac JesusÎ,
cer fgningo d u e n , bera coif3U~
nioan oniio et recihiictco.
^ o n s ^ d e r a t r c n d c r a n î a n , J .^ u tia ,
» u r c a o d i là .'«una, t a n (‘ i*e c c c r c z a ,
«STO b iU lu T t c c n u a l z , t a n * g « n Ìo t^n({;n u a i t .
fa c a
C c r g a h c , b a l d In l u -
a lle g a i c ^
e z b m d i z , vi<i;iu»>
^.*>0
tic
Jtsusen imifa<twn
c » u ¡ie * ii d r L tft b « a r h c -
« a la
d M o gd i^ eii
tjiic c n
tf2 I h i ü a i z . o f c n -
id ít ^ jl. j <k*r c g u i n g o
dct
l a J a , ii» 're J ; iii n g o ¡ c o a , n«>ie l a gtfiilzatl«>M, la iir f c * iH c í'la ii t o » « | u n t i f t l l i a ? E r a r i u ^ i z a d a z u ?.uc
v id e <uc(‘ sia .
E r n r u iA ¡ 7 ac)n ¿u rO'*
U tU lllO &dUtlltU<Ü flT'C'talCCCO
<{ulya d ^ u c g c r r u ío i a h u r r « n h » t ;
f v r j f y l l c , g a iiA 4
(U
p ro vcch ü ^ arn y*
p j j u U i a , n o U fle v o c ío a ie < |U Í n ,
i A UüUjfUÍHiU*ArtM^uTi) piH *»iatu lH‘a r
d o ra t» n o f o
fu á
f i 'u i u a m j i n n
t u r e S a c r a «m 'ü-
e r r e n M trc c o ,
c i 'l c b n t c o c o $ ;ic r in c Ío d S
u ) U Í , 1 3 J a i u ) g 0 kC0 <.C0 a .
T C A V rn iL O A .
]jcn < ^ g o co a rcD c r r e s p u e s t;) .
Otn^ifjuúíco csamiffíj, ía rrnen*
dátícic4> pr<»positiM¿ren goman.
C x iiQ ^ ia g u z t i j a s g u u , L io tc e C 4
<
43 1
la erre^crv*icjA g n i h i
ía u g a r r tT k
a n iH y jr e < | n in , f e i l c l> c le , ía J a « n g f t íc o a r i
g u » lo
g r ir b fja r ii:ju ln
fo ía n lo
JilU ^^ nu
ín lc n c w
bcav
du
J s u i i g o i c o a r ^ u S a c» ? rd o tcflc S r ir r a mc^iKU a u eg^uUKra. c r a li» lt c c r ;i t a
n o l s a r r , a la b e » te e r o c r ñ c c e r r c c ib iU 'e r a ,
K»AiuÍTi 9 z a 7,u b a d a c u i '
d a d o a itd iy a r o ju in
n u r c C A U C Ípn-
c i a . (n « u r c a l c ^ u í ñ i a n d : i m u e g u í )a a r(M rc< ]u m . t a
c o o fc A io h u m i -
llH rei]U ÍD g a r b k t u . t a « r^ u ílH a /ir.u ,
«Ivco r o o d u a n ecft, e» d e a u U t u g a a
p c c a ttt
m o n a l ie
g e n c r a l i ii n
d ^ im u a » la
s e n t í.
\;A n iA t.\x
g iu tíje i)
zo v t
c^ u M ro co
fa lia c g a U e
her«*««, e d o p a r iic ’u l a r m ú d a i u i i t a
E t4 Jcú ib cira IkiiU in W n u ,
<^nr«*ka z a y u j x a t i n z u r e b a c a r i’i a a
J jj« a gi> ir« » » ri
iu r c
jiasio
g a ix to
g u í l iy c r t m ís c r iy a c .
l '^ u i z u iio ^ a t'.
p e n a TU zailea,
o n iía d ic a iíi a ra ^ u ra u ^ a , i a m m i/*
J(susen imitadoeiy
d w i.ìm
f i'r a ì o r o , z u r e
pasw w n
(TUiJii n s c rlifira h ia ^ ara g tii)a >
r c n it) u ^ u :iiiv ! ilu z a ili Ik* Ica, s u r «
s m ^ H lu jt A 'ti co n > u q u e lli o^’inleci
à e z itn n , a isn h c b lc b iH cr a .'c o pcn*
&dtnciMn to ro £ n a s l u a , o ìu iu lu io
ga» c e r a i a aÌfi
o j s c u j i y a ’. la a r u -
tn a co s id rs o o 9 ii
l'ir a in
Il
gr>go
g:\ichicoa ; *
|iarr;ir;tc< i, fa M>ia(jU&*
liM il> ille c c o , a n g n g o r r a
tu r*
jHjcfliw n e g a t i c d a m w lc c c o , ta n e g a r
c g u ìle c o ; an
|) v o n iu a
s a ja g o c o e ia m r o , la
g a iiu )
)a
g o r p u iz a i^ B
r o n n D K ^ r k c ia ta r s K o , t a a n n a g u i
g a iiz a c s i u , ta g o g o rre ta r a c o
J a u n g o ic o o r c n
$ e rv )cÌo a n
e m p ic a lc r c o ; gau& a
b c r r ìy a c
*3
i 'c r x u n n a T d , ia e d i» r r a c Ì c u s ì u a y i f
a n n a ^ u i)a
g j u & a h u m i l . t a d e **
jm 'c ia lu a t * c r i v c i l i l l c c c o ; a n g u l Ì ' < '
«•¡osr>a a s c o n a ì ÌMte«*o> a n c i^ o ìt* * ^
e m a te c o : an b c g u ir a la
g a b e a iW v ,
c i^ a iie u , ta a u g u c L i u io r tifìc a t« * ^
%ciugíirrfn Ul/níha.
is s ílH c c g o U 'O : a n i i i o d c s i i a g a b e a
v o s i u m b r c c ’ r u i , ía
^ ra
o K r e tü r í;
j a n r r a , ? fí
añ
c f f ia n a
gabct
g o r r a J iiu a g o ic o s r e ti U i a r i f o ; « 1
p r o n l u a d c s í.’m t s t t r a c o ; a ñ a l f c r r *
L ea rI a ta c o ;
««ñ
a i c m ’ ío
• t c t r 'la líu -Cí < h x ltn ¡
a n d ic o a
gau^ ac c a í i a -
l m ) j jfíi l o g u r a o m c H » a n .í» g o tc c o ;
a fi líi^ fcrr« n r a l j a U T r o ; -'ifi d i'» » / t i í i i n a tM it íH c o c o , írfí c u i d a d o g i w
r h ir o a rrrc x o a
c g u í l c n ; a í i ^ p c la
- f r M » r ? i(m \ , la ín c z a c i i t z \ i l r n , afS
le g o r r *
4 H )w iu lg aU c' 7i ,
dÍ.'»rnÍK> ,
<tíi l a s l c f
c r r M 'itifi a , 55n g u ^
«•hita II z u ^ n n a r’ U A iiro h Ü d u s i;
)>a)
b o rin ii
# rrf>¿a
añ
tiai*a
líc s fc r i
A tu g u iT u a ,
í: íí
e n :a ie r© ,
ii u r m a U i a b t v U a c |ti 7 ji?TH'c<^,
a ñ g o g tr rr a lijo r t r v e y r n if B t c c o o ,
o ti a íe g r í'a
n u <írcr
t-TJi
gan ¿a
f a \ o ia b Í p i . 't a n ,
n a ig a b c p J a n , sm -sfr-
g a u í; o n a s c o f g v t ^ c c o , ]^ ro Í * ^ t u i * c í t f l u i a gii« 4 H cui^ ^ n lttu *
T 5
^ t s u s t n im ìfacioco
í ^f
f ^ li a a()(*c, M g a f i c r a c o M
V iiite
2 u r c m ) £ e r ijr e ii pcn:^^ t a u a i
ai)({ì
a ito r lu r ic , ta n e g a r
í^ j a it iic , artm .'»/,:! flsnMM, z u r c v i ­
r i l i . ! li e t i e iM c o < U t t c c o , i f i v i r l u lie t.in
a u i T c r a l C iT o .
G w ero
liu -
v u i o u J a i f o s o a r c t p iii i
c s r a n i s a i l c z n e r e ic c i» a n * u h o n r a n
.
a u r e b i o i c c c o « I d a r ia n , z u r c g o r p u U , ta
a n im a n ir i Ic y a l e n t r e -
í^
g a f c c n iia z i^ u ilz ü la , o r r e l a m c r c c i
f
d c ^ a z u D . b e a r b e z a la J a u i» g o lc o a r v
,
s a c r if ic icia
)
oIr<;cl i c f r a , a Ile g » t c i a ,
t a n o r e g o r p u ii- ir c « S a c r a m c n lu a
fe u tu a r c íju íix
ÌM ccrJot< *a
c r r c c ib ilt:c r a ,
cf* ra n a , a la
n o ia
ctc e ra o a *
C s r g a t i c , e t fi a y c c a i o a c g a r b i i c c r »
o fr ^ n ^ a o b c r Ì c , la ^ iiÌ s fa c Ì o a r id i- , ,
Y .igO T Ìc
b o re
o 'u J o r o n e r e
tid a
b u ru b a
g a r b » . ta
g o r p u tia r e iju iti b a ­
t a c o m u n i o a n J jiq o "
g o i c o a r i e sc iM U tc Ìa , e d o o f i’c o u i a
b^uo,
C g u itC Q b iiiJ iu b a J u p e r -
la u g a r n n U b ru b n .
coñ ac
Iw re
c g ü iT r i»
ffa r fp iif
( J a m u lr c n
á
5
<*»l<luctia, t a
b a k l í n íi a H a ,
l i i i r c a r i o a , \¡* g m c i t a eM jU P n » g a iiii
( ia l o r r o n
{ { u z t íy n ii
(o g ia lu c o
< lu , ccpg«í¡<“ e s a n a d jt u c a l, l a j u ­
r a m m t u c g u iíiQ » o l e r e : t s d t r u l a
itíii ^ tc c o ífiiio T f.n ¿ r i o i z a ,
c o n i'tr ti
d fd iU a , tu
v U i
tz b fv la
d e d U la ;
l>crr»gM ic «*2 n a ¡2 a c o r d a t u r o arci»
{K^ratua?,, e 2 l>¿dd g u z l i ^ a c b a r c A t u a c g u c U l i l i i c o zac 7j d ,
6
J fs tts
C A r iT C L O Á .
^ u ru tc e a n
c jr e r itu
zo n
A i i 'i
b i'z o lu
r< tr i f í / c z a n , i a
o jr td la
N o i»
K le ir t^ a r i
g n
t't
¿<-
O u w /T u v u n
bear
n i n c r a u g i i r u t c c a n I> í-
6 o a r 9^ K o I ¡ c . la
g o r p u lí
c in u lr í-
y a r c q u i n 7,0r e jK frn (u a c g » ^ ic
J a n iijo ic o íír i
A » la
v o r o iid a le r . o f r í ’ c i t i i
a i u i 2 j j t « i , s a c r ifió o a n ,
w fr e c iiii
T
Jésnsen imiiacheé
g a b e . Q Íg« n c r e r
ak
zuf
v fr c c ilu
oU ^U ,
}>t'ar <U raau m e -
«barí la ( 'o iu u iiio d ii v o r o n H o ic s . a lt l¡t u ¿ u u in d a r
l .i / n r c
í)ro l/ 4 r c i) K’i r r e a l i a r r o n e l í r o C r m <^a
s a n tu flu
gu cyago
zu rc
h u ru }> a .
c s c a ic tn
d i¿ u i,
p r o c u r a iWzni^ula f « r o r í
m *re
r u b i 'i a u g n x t í r o u l c í i r i a f
r u in (to ra
|
/jiit/M t
emsiU^u d t r a z u n
1
?
*
i u t o r c c k t ú r A tr c H , r < r ^ t i c
C i dí*í
t i
,’ ( c r
t 't li a J a
d r t b S U a Iccn e r i p i o u dira/,<ma»
c 7,l>s<U
c e r o r i.
^au¿a
? io la
g o iC iv .'íC
liU t j u e ,
ru c
i)Í <;& Tia 7 kih i,
Í ia n f ío , a la
g u > tB > u r o
íx 'S te
í z a i u g a t l r , c l í 'C -
£:ni
iiíii
'
Itc a r d ^
crc
c iu a lo u
d ir a ^ u a
g i i ¿ l r ^ , c c it)r i c m a n gaU *. O fr e c í
x a ir ¿ a « jn it
cero rt
< *oian
-P
2 a ÍlK a (|ii¡t
^ tu tiy :« J ; ? i i n g u í c o a g a -
]
tic ,
r» rr4 a
iz a u g o
i ’ i r e ' « f r s h .I a .
o fte c ú u
<nr< . la
da
O rra. m
u iu iz ¿ ) o u
g iu t o c c 4
íju z líy ^
z u ¿ ^ a tic
2U ¡ r t
^
ìa n ^ r r e n líbruha.
43T
A » ta r > , r r n a n n Ì ^ i i e r e n e r o G o i^
p n f A ,
ia
^ i i / t j v n
( X lo l
'¿ iir r
.1
^ m
i y a
ìz » u
n cre»
J a ii.irifia ts
iiP o O in
g u e U l ii u
,
( a
¿ ìx
c i n t w 'f n .
ha c*T .ì,
lu
t‘z
i t f 'T C
r o r o T ìd s le a
r o h 'l a t i 'n i o l W f i l i o n ,
os<»a
ii J n i g o ,
f ìis n ii
b a i
4? rc
( f i l i l e
^ u z ( Ì\ e ii
z ii| ja tì. U
cM ia.
a u rrc fn '
vo-»
i t f ic u n a
Z u r c
u ìju
o h r a
bc<«r l ’ u
(« 're U u rul> a \ o i o n i i a i c 7 . Ja->
c sT u l> c i u ti
u j !{ » • * Ì < x i a i d i
< A ’r c n i c e -
n r . n n i ÍK ili'iri b o r ir t u » ii* w ia co Hb c r r n r lc a
,
O rT T *^ a ííf
grach a
l a
bu< Ia
p O K o a ^ n l I c
;ifi
a fc a r ítx iilü .
{’ « c h i J a u i i -
a r g u i i « a c
,
l a
b a r -
T c n d i r IÌhi*ca<* t 'g u i l c i i d i r a . v c f ^ .’)(Ìr < 2 d i l u z i n g u z t ii'O
T \# l* ar
u rfltc c » !.
• q u ii n
K rìi«
Oi«ana
«b :
h » 'T r t ì L u i'a lta
t l i ’i a -
G m fiy t*
Mfci/fen ti diena, tcm izan
4jue nere iiiiupiilita. N e re (Hh ÌiìIìlo a
su £
Itíx a
iM i
b a ld iu
438
J e s u s c n iT ñ t l n c if x o
b a d a , o fre i'l ?aíU 5n¡uil u ir¡
a f ic io
zu re
g u K t i y a q u i a .
9 C A P I T U L O A.
G u t r o c , tia gure
g aiiza r
J a t m g 9 i c i M V ¿ e t c a t if filo o j r f c i l u
bear dá ozrag u la,
/«
*
^u ztiy a o '
g a i i c tirí^u iu .
C - N c r c J s u n , o la Jaungoí'*<)a t
G 'r u á h , ta l u r r l a a d ir a ii gau&a
|^ ¿ h y 4 c £urc<*)c d i r á ; ta a la dcM'O
(lc¿u e r e n e r a u c w lo rri v o ro o d a tc c o o lro n d a o f r c r i i c í a , (a y.iírea
b o íl ^ u e td ilc r j. O í r e c i l m i n a iíia Iz u l»add, J a u r ía , g a u r b i o u
iniM aretju ín b é lic o st?v\tl 2 ar>laaC
b e tic o a la b a D i^ a re ri h o n r a , la * ar r j í j c i o i u t . E rre c íU i n a t a i u neVc,
la í i i r c C i ís ia u gu7.iiyefi onnrar<>»
k«5lf»n c í d r r a n mcH luan p r« f* n te
áaudt*ñ t u r e A lngupr<ie»i aurreafl*
o frc c ilc e u d ú u r a a ¿m e G o rjiu lA
}aa¡garren lébruha.
439
y alio so n reu o frtin ía oncquin l>atia u . O frtc itc ftii
Jau n a,
zu rf a M arcaren g a ñ ía a u*o arvA*o^e^^'Ol¡c o iia ra zurc, la A in g u c r u s a n íu e n a u r rea u e ^ u i n d i l u r a n
p í'c a lu g u z i i j a c , t u r e y n io rio d ro n
su lia n * q u ía g u z iiy a r baTwn e r r e
dilzal7,un, n c rc |»ccal«cn mancKx
g u z iiy a c •jU rm U i d ilZ A lr.u n . t m b
f o n c i e i ñ a ccd p n g u z i i j e l a l i c g a r i<t g u z i i f a c iji r i Itur-«
c a líi a z , la * u r e a t tio r io a n m i s c r i r o n íia r e ( ju » n c r r c r í b i l i i a z , jK.*calu
c í u i í c í g í d d u n t í « i j^ r a c lja biiiP
íi¡v a ¿ a iu n .
¿ 0 ‘t
c g u ln
d js a q u c t
i>«*r*» |H íca» uacgitl¡c , c x b a d a a y c c
b u iu ild a d e a r ^ 'q u tn w )n f» * « (c ia , a yecgS^lIc n o g u r
o g u íiin , l a
t« ro
U iis c ric o rá ia a s p c r t u ft;*bc cM 'nkiH ?
E c v ^ u t f i é n d í z u l , n ft v . J a u n g o t i*oa, C Q lzun_nn?;azula, « u c c a u n t a n
a ^ i i e r i e ^ tiap sm i.'iu . G orro< atccT i
i d itu t
'g u e y a g o r t o o iie r e pe-*
líO
J r su s in tm i/a cío c9
C ^tu gu7.ti>?ic, f!¿ d il u í
c g u i n zi9Í, c^/bdda d a iiiu iic t av<<~
g i t i c . tA \ í d n á ¡ 7» n QrtÍ;in ilu 'iA
»Irt , ¡»fiiilcncn*
cgn*liTO ,
1.1 ai d e m « .satiafíícrfon <*maforoJ®
p rc ^ l n^g^oala. B arct»¿úibzij a rrc i^ ,
» o re J ^ u iig o ñ 'o a , !>ai'ra' zazcjuÍiÍ»I l u j»*rr^ pc<*aJu g « 7.fiy»c * u re
xfen 6d u 1uúg?»{Íci 5tfl\n?n¿u l i t f t
tx lo l >n1Íoso^)m {b¡n i* rm lu u á jj¿ í* D iien n e r e a n im a . O r r A f l i v K v i i ¿orKSi^iYiia ra cf)rtnii«*« ido iccti 11^iz,
ta rAirc escu H ctan iitciif«?»» iia<*t g t i i z u ncrc^ju m 2 o r< oijí.'ímji»“
L u í , la «7 Tivie
pc<'a«iw:í K**f.
4)fixT Ííreii (]ljq iiit 7i ) i (*Ti* T»«’T'o
o n g U 7 .iiv J ir r h i i í M í j u i y a c . N f a i-
1,(1.'o a r
K^ 1d m K ^ d lra ••rí*, m r j É g "
f.d tiir f^r»‘OxMÍÍa
Ļl<l d<l7MlMHI ,
, ta
«U ^u
2Ur«i'|f»>>V*fOÄ€
d jl/a te u tty ’lo b»*tl
tU m
im garren ìihruhet.
w oTlaco ex i)uz.in g u tio n r h u a u
€ re a SCUCII a o ri o n o r o , ta aìab a>
icoroM or^UDTii» iw aaxun. O f r e c íIcon d i i q u i l i ü t c r t |ie r to n a devo*
to e n d»'*K) o n p u i l i j a c , lic r e g n r a s o i o , a d is^ ju id c c n , a u a y o n , a r I'p W o nt'(T*Ìda<}cac, l« iila e r e anta»
i r c n d i t u r a n g u f i n c n , i i i n cdo
bc'frti ri ¿ u rc fD ^o rio ag altr o n o g u in
d io lc n a v g a tic . e tà o ra o o a c . edo
n»ea?ic b c r a c g a t i t . tà b c r e n gu?,tie n g a tic , n ie c ^ l i d dc& catu , c d o
c sc a lu O u tc n a c g a lic ,, n a b T ìriric
e g o n d i leccia o n iìn d io » n a ia íü a c
d iw ia . A b e n g u i t i j c r i u e c r tìd a dc^'irgatÌè «icatc^Hì d o t b a d a , » en ti
d r ^ jte n b e rc n g a n z u r^ gr^K Ìyarcu
l a g u n t u , eon su elo A f |> elÌ^ ro c tt 1 (C
g iu tr d a ic ia , ta pcn<'ttaiie lib e r ia ­
n e * ; o r r e b g a it¿ g u z U y e ia tíc li L r a tu r ic , c o n te n lu a r c q n iu a la h a t a i t z i l « . O l'c c ilc fn d i# ¡ u ilz u t rve
0 |a c i« ^ U
2 u rc
g u s io c o » acrilici»
Jt^4Sñn imÍ((KÍQe9
iÜ
íb íV s
h a fe * c r c
d i ( u
M A u ir n a c j^ tic
n a u i o i w r '^ a i í r ,
bar
v¿^iiia
e r e
IK K
• d o
|> e ri4 tu
e d i)
h ? J í
d a
g u id a la ,
g a l i c :
ffu ri!
d i íM r a g u ii
h a r i; m
p f a t u a c
c a i r e
z a q u i r n
ra
M ¡ tc £
o u d o
,
g a í c i a
,
D ie r c r í
d i u x u c .
A irip n .
r a
a l c a r r i
g u z »
g u r e
a * « r r c a r
I a
,
I r à ,
a to o -
g u c h i i u
a r r e o
d é -
p re iM Í )a
t 'Á ( ¿ r u c o
,
z * ire
d u ie r i» &
z u t *r
2,
d a>
K r r tic |u ¡
e ^ u i n
g o u J « '¡
e ¿
a i c n r g a i i a e o
e g a i n ,
c ^ H i r < ‘Q
g r a c i j a
t a
J a u n a ,
g u T .tiv a .
e r r u < ^ ¡
c o n i l a
e< lo
d í t u r n n a r *
^ z i ^ u i g u t z u n .
g n i z i o a c .
í)^ íd ;4 c,
r i o a n
lo l5 í> tu ,
g .'i¡ 7 x ] u íp c
b a rc .it u
Q u t 'u t c i U ü ,
M s p e c h a
g a l l e e n
t r í n a i u
e á r.)e i< L ljs (tu
e g u i a
c ¿ d a
b e s í c
d í l i i r a n ^ c g a f i f . (a
o b n t ? ..
( ly o i
,
e d o
(iir^ ie ti^ c g a tic : baita
cM iiz
< } iiíd afa
iil c r r b a i l r a n
m iis c ri(a
d e ^ u n t f i *
g r a r i ^
g V > T Íy ^ a
alie«
d ü ¿ a « ^ u e ‘; u f c l / i j K í ^
iauf'arren lihrfika.
*
1 (J C A i m
iC sdala Coi/niuto
t l.( ) A .
¿anína
erras
uici bear.
H\7, jo a n lK*ar th ^ r a r ly a r e n ,
#aiiti^oiccw r*ni mÍAi*rÍfor<tiíirfQ
ilu r v jra * u rô p a s io . in siricKtrklic
n4a«fia lo ^ r a
la d c â l ^ r u a r m ii-n la rio la c n ^ a tiio g i i i r o u i r a iu J tir 'u .ig o a , tn io«>tUïi'OAgoQ r g u i n 2âil»*r«n. i.l& ayac
ja i|u m ¡c cm üU T iíoin c h g o c n f r u l u ,
í a piTpOíi-dio
a n d í ) a , »W ilut^u m«HJu |?ij/,h}a7> v a liñ lc c n da«
ctú(au!b*)r <’u T m iu iu tk al<*ernk't^O.
A scoc !);< 1« ro u iu lg a to e c o p r o l a ­
te«*u a s iir c n dirMMiiiii. I>f*&ltclaa
b a tió ilcnbr«arc*n le tiin c Ío
toag<uic
d íu iz ie . t f « y
g:M£ioa b c m ( J o b &:)iiiüan*n H b ru tiu e s a ^ d n ti
»aviivn
Ua Jaun;;oi< ’OArcu
a r lí^ u
C O dtuiijbratcuiiducQ ju aliciare« |u ip
JtMisen
asaM aruicfS'O , \k g u zlir. b i lJ u r t í y a r , la dudoM>j<' «‘g in k cc» , o r r r l i
Sac m m o u i <m i>*h
o .*>vcn ine­
sco» g n c liiiu d i7 'in cHo a r e a M B’
irn c o a r g u ì ritcnl
IIi
ferien gialcrMcl rlvo-ìl *«.
tir o cornunirva iitri ' ’cx ie*ii, e*io
o rí e a b a d a e r e .
«IrTocícMi
t:i g o g o ^Ui*chim{\ju> ro ín u lg » d<lec o n . C d iia * ^ ln c»5k:^ric o g u in
iic a r iircii le n la r^ o ,
^u^H>a£,
7zan dU ctqiticD cÌ(|uniH >ar, ta i?u>
g fin iy e n a c i^'^nag^iic^ « re, oe {iii<la
g u z ii^ a c l»rr»f<*n h u r u g a ñ e n b l­
u r lu b o a r d ira . B u r la I.ì d e sp rc rìo a
( ^ u t n b < ^r z a r o m is e ra b i n a r i . la
« 1 dft a r e g u g a n aVliaici*«
t e n i a c i o , (a tn u g u itn c u lu a c g a l*
coTim m o $:»titua u ic ì b e a r, h r a gozipM d u e ro a sc o sili , cIptocÌ«*
n a i o c o , cu»iId<Io g u ^ g u i j a c , »
c o u fe M iro c o an>ivn, » l o ««cru p u ^
lo ac.
^uÙ Q
iià *
ja q u in ts u a c «»alC9
lau garren lifyruha.
413
¿ n u ie ü s . la u ti ¡7;<zu n o sí)» . la
Pie ru jiu lo a , c c r g a h r c ra g o s li ii d u
J a u u g o ic o a rc n g n u ¡> n ta
ilu
tralh*i)U
c h iq u íreii Ijn^cn, e d o |> e ^ l u n .h r m
l»ai(?ii inolívoT^ C o o m iiío 'i u lc i, e&IkkI j 7,un¿ la s tc r c o n f e .'a tr e r a , ta
arca í i j 'Cí u g o ^ o z g«niz c g u In
Í¿utcnaf. B a ñ a l u c íiio r o fe rjd il u lu d c z u , b a rc a c io a g o g o í ohm ria^oxu. Id J a u p g o k o a c
?.uñ h d fc a lu c o d í/.u ,
»
p ro v c c iiii a tc r a lc c a d a
co n fcM iu g a b e lu&aro e g o i e i i c ,
fido (kp m u tito s in tu .i crriii'¡Í>U( la
filtr
*
lu iJii'C U r
G<frb» 9,a(lr2 Jcm b aítícii , boia&azu L isior p e c a lu a r c o
7uu¿
pozop,
Ic u th a ilte u <*iTQaocd io a ap(rerÄ . ía ob»*io si*ru»iuro
‘‘'•»a u i r e a n im a u , 'o K e g íiín
!>• lu zd ro c g o u la baD o. UaUiii)
^aui* g a u ^ o n e g u tif u fc ilc y u K iL ig a r ven i u ra i 3u d i);íg o r «4
4eiü,
w
^
I
¿46
JtiusfTt imifftr.ioc9
b;»i g u e rt.* > io ro M Ì i x t i , i a o r r f l t I
c o u H jl^ a tc c ttc lu?/aro e rn g o lri rìn 1rr/\at-, (a g c te ro la iH'c.st-'icra g u c h iy a ^ o ro a d rta r a c o c g n in
q u ^ Hi>tn 7 ^ u If'm b a Ìilo n ¿ugdù-«
d ie se n tite g li lie z u n a&Tuui^snn, ta
n i> su tia$ u n a , c e rg a lìc ex d u ecfl*
T?iÌ<o an>Ì7cino , t?i soM^gu g a b o
lu r ^ r o c g o ic n c , ta eguin*ro g u e r ta tc e u d if a n c r3 ^ 7 x |iie tn , <«?o im ­
p e d ì in o iit urtr^.11ÍC
c o m u lg a Icel Í¿
a ic c r a k ln c ; c e b a d a caU e a n d in a
# ra c a rrrc n d u c o m u J g a lu
luT^aro egotca**, <*i‘rg;iU c n a g a iia SUR n o d i^ n Nòrtu o¡ d u , ; ( ) g a u ia
D e g a r ^ a r n j a ! J . i u n ^ ì c o a r e n se r­
v ir Ìoan OfMO^C, tft Iw ra rc n h ild u f
j^urliÌ<’o;)c d ir a n a s c o c , siiiiiia re n
c o iitu g o e y a g o iv q u in v Ìcifrcra
b U ^a^u ac icuAi ea d itf c w i, de;«**”
tVi^u ilu ic J tìia ro r o a i a l g a t u
e g o tia . ¡ 0 ceii a m o rio , la de^tif'®
g u i'K i d u i e a c o m u u io a M u tu a cr*
IftHfíarren libwha.
34T
rK Íb tlc ia ¿XI erra;^ lü:¿a(ccn <lu-
lí* u sc ! Cw» vtori ofK'ff>íi, la JaMW*
goicodrcQ gi>sioco«
aloco íiw <fuan TÍci dADa, la a lic ú g o rb il« L suikare<juÍQ bi‘rt coi*cicnCi;i g ip r ~
d a lc e a dut*na, « « ^ u i* c ro c o n iu lgatre^ n othU» pr«*$UUia HagOAb,
t3 |K)Ttr e g u m ^ o lu^jUi'la , liltc rla iW K d d in Iv tU i, u e^'m údalo
g’ab e c g u in allialc^sr^ucl
H u m Íld .id e ’¿ e*Ío Trx)h(o jusio*
r^ n b a li'^ a tic a tr c r u f c n i b a M ín
b»rU noÍ¿ba*i p erd o n en b j l r o m ij^ a ic ( ! ( ic . ai:ibai(^'cc>« J a , >Sd>
d a iD c n fu .S.iii(u;in d ío n «rrcx{*cloa^nU c.
oag u ilaK tm M a ( c t '
ra ti'c rv L u d ii,
b ts ir d u
b**rc b u ru tw ,
b n r d u Itfre
p a riiítíc a k lu '.iia , l.i Ja u n g o H o n c
Is^ u n d tK O d io a rc u
fo ttd a b í o fia g a ílc , re tía l « t w fvii
bcg:üip;iícen (ia . K t» m o tiv o j w t u r t n b a l( ^ com ul¿i»K Ía e r a g « «
/i 8
Jtsuifn imilaci<K9
tan d io n ía ií, ¡rcn^ui l>efir cJu ci
íH ubac , fo tn a lg a J c e e o v o ro a t
o n a , fa dc&co &auhi.7, ta o n
olzayo .^ c r .iia e u lu ;ír c n tV u lu a ía
U r x C c rg a lic niti bal d i ti íw du
c ria lu u d íív o to a c . e g u n i* ro , U or*
d u o r o G n n im io c s p iritu a f .1 pro*
TocHuariHjuIn c g a í n J e z a 'ju p ; bt*
ti'» o rri'g ^ íic e ro c g u a , fa d e n ib o '
TA ¡a ju iile i^ ii a lle g a iu W r d u ,
b e re E r r o ilc n f o r ^ ir i'n G o rp u íe r re v c re n tc ia a tilív a r c p iin crri'cv
b i i r c r a . (a g aer> tg o billi»tii b ;4 i
d u o r r c U n J a u u g >Í<*fvircn b 'fiiri
lo a ta b in ¿ 'u b ^ e c o itstid o ^ baíTo
B '«Ée i n t i m a n p re ifíitc c » rz ila tia
€?b;ida ja t e g u iü i «lifaco, cd o eos
luiDbre.10 oÍ>!Íg;ii(;cii d « « riro ,
U rjui p ro ^ U fu a o g o u g o ,d a gf>9
y en i un. Z j H oxit*coi/nj'í¿s cMi«á»
e<lo
cfu. íS *gu£tiyi<ii
sacrifH ro, p d o o fre n d a U a f g u z n j'a
Ja u n g « iIro a rÍ o fre c ú c c u d a u a . t* -
ìaugan en W>rnh/t.
S a c c rJ o lc a c c n « a, mcwi
esnfiyi n lu c c c g a ly a , la c z la b u r r y g a U a ixan , e/,l>a<la jn r r a ix itu
p ra d ftn te o n cnodu». E s d c a u on*ftt a u b e s iifu lz a l e n fa ib g > rriy a 5iati
L oar. « h a J a t a r r a g u a c tlìsp o n lrv u
d u t f i u z Iw l m o J u r e g u la m j a r r a i i a b e a r d e z i i , ta g iie ) a ^ o b e r
'«jfuiralu I>car d lo z u bestie:» p r o v«<tliuriri, i u r e devocio |i a r l i c a l a r r a r i bafio.
1 1 C A P IT U L O A .
JesH^m
Gorp/itzfì, ta^ Kscrtinr»
sa gradaba g u U iz btnrrac dirala crisiaubaj fnizat.
O
n e r e J c su 5 g u z ti¿ gof<o?, coa
• a n itra ' d a n t a r e q u ì t i , i o r c m a y a n
^ja»(*tj'(ìuen a n im a dwvotac « rre i'i^ b i l f i ^ du.oQ g o z D ta a u iU , c rM n a
^ I x u jd
¡iíiia n ric ip u itc c s ì, e*^ J a z u b c ra r c u a d is q u id e L acarV
im ifa d o e ^
tfi, t a a r e n b io to tc o
y&e b aifo d ^ so d g a rn v a g o a ,
Kl
eg « ii)d z g a iiz a g o zo a iia n g o fit)
fjup f w r e tx a t, r.arn « u r r in n biol
g ;n f.n tv A ^g.ir « '^ l l i a , la Ma*
ic u a »<fntar
7 tirc oTtac r c i
T io^ arT 3 < j» m h u > » iic i* . ^ H a iia i i o « i
dagodi^T O i’o rtuf < :^on r o g a r s a n - ,
lu p tt
is iu r k e
o g a r iT a p
K g u i} » » ,
f f d o rrf tn ia fvrc A rrg x ic ru s a n -l
t u e a a o r r e .in « u tiilu licar luou?>
p c r c b io lz gU £ li}a€ , b a il a c r e cort-m
A i i e l o r . i i c g a r « g u i n ; r e r p » u r » 'g u i
'
y a t p r i s c '« v z a a c d z ijv it S a rrfto i^ a
(t< an ,
^ o i a r e n anttarc^lQ )
»
e . 'l a l ( r i r b a k l i n K*>£au<^« c r c : c^i
g a lic
« u i* e , *a
p iip g o ifo ic o
a r*
g u i t a s ^ i r i a n 7 u r l !> « g u )r a trc c n , M
d u lo
(iiO arrics,iicrc lw '|? u iy » r, ^
l a B im u iD C O p o r s o n a g\izii^^?c t*«*,
cx d u fe
iia r tn
io d a rM f, t v i t
g 1 o r i> a c o J T g g ij* » » b r g o H
r t l c c r o . r^ e re a i g a J i< t» iu u ri
ìaugnrrtn ìibruha.
p a tu ric bada, c z c iiia lu
o m itó n S a c r a m ü o lu a n .
ùSi
m oda
E g iiiy a a
d a u c a l , U a d o ra (cc^n d c l C c ro ^ n
A iu g tii'ru a e aJc»ralc<'n d u te iia b e ­
r i , banfl itic o ra Ìn d ie t e d c s n , fa
ajifC {>crA ilnc^ liczala b e rn pcrM >
n a n iriistcTk d n lc la , 7SÌ c o iile n ta lu
L oar n a í t 'o r a i í í c g u íy a a ro f e J c a s i ^ n a rg iitY a rr'q u ifi, U a r l a u y h Ì
• L e ar d c t b e lilo a r ^ i r a r e n e|^una
« (o rrr da^jUHJ.iu ¿ v fìan , m iin d ii
o n c ta tic C e ru c o g b r ì j a r a jo a n n a d iii a rtia n .
A l luga ice n d m i a n l>a^a rxiri
o n e c o l'giif» u r a , ac?ib atu co d a
S a rrflm ^ n lo a e i^rrerib ircia, ccrga*
C o ru co g l o r i l a fi d ^ u d e u « j i i
o n e c o a r , c i d u ic S a c ra in e tu u e u
c rrc tn e d io h e ftrrie . r e r g a lic goaa*
ír»ní d ira ecin g u e » a g o ra fw J . m n '
p o iro a re n a u r r ia n a r p c g u ii a r ^
, g u : b e g u ìra f f e n d io ie U , la g o a v
tc e n
d a l*
ere
A i (a E l^ r n o a ie n
V
2
T
4 5 5 ' Jesusfn imifarinett
Sem cfi g u i u iii
Icm bicisA
iznn
. td b r ì i iz a n g o d a n
zala. O a u z ^ n iir a g a r r i A bclzai
fo r^Jatco n n a v a ì a . e r iu prsm ar*^
g n n i \ a iz a n d n tlilla iiv rc tz a i «’ro^
CCÙ eon suclo s p i r i t u a l c r c , r c r i
g o lic n e r e J j u u a b c re g ìo r iy a a .
a r g u ì icu*»cn ez cicr-m b ria rlÌa o ,
c® d flu c a l c r e r ln n in u n d u a n tro»-*.
te n , la e n t i i il c n d a n g u iliy a . IVs*»
t i " u M iiu i, J a u n a , w o <*corc nm *
6ola naUM jueU, i^ida c r e im in«luai
d a n c re a Iu rn r. a s e , « l o aoscgnai
ip«n),‘« l> a d a z« e xtcr«* J a u n g o f to a ,
ccast l>e»i g o zalcin d r « ;o d e l. BrjfiV
e f i n d iteq u ft a u , m u n d u oneiMr»
n a i i a n L k U rlia o : o rrv g a H c c o d t ^ '
Ili ()a p acien cia a n d ir a r o m j>ree-'
ta r d a ,
n > rc dc;*cf'
'u «
v o ro n d a le ra su jc l« liìa * . b a d a zU“
rc fjiiiu or;)ri O 'r o a n daiK3i*n S a n tu a c cTi' fe«W an, la j*acn*nrm a n - t
d i vail ic h o ro tc n z u J c n , v u i cu?»a
íau^arren libruha.
-W
^53
a r lí.in , * u tc í^ ln riy a rc « « le b re ra .
A v ec siiiU m z n i e i u , n í r e r e m u ls lc n «leí, a y e r es^*oraia z u ir n a .
h k crc es{í»r.*i Icen « le (, ayci* ü u r« •
|- r a á p T e < ju m
c ir a n Secu­
r a , n ic « re a l á g a l a iísIí* d c l. B i u rM a a f«iî«yïû naW ! í^ ^ o lu c n «•^c'm pliM quíu 6 0 0 *^0 »u i ic , liín u
s a n íu a c « re c o iis u fl^ tz a t, la on«Í‘»
▼kiicoco scr^iifeM d ir a i H a, ta n b « n
l^utM vcn ^ a n x u r^ (in rp u í? . frant\» tc e rre m o tJ io , ta a m p a m n¡\tcc ia h z a l. BÎ g a u z a
¡ r u n íc f to
»íiitifuit 5fnttÍ7, Iw a rra c n o r c i ia i
n u n d o o tte ia ii, ccu:>c
ccin
c r a m a n g a rriy a ú a n g o )ÍfsA Ídaque
v iciiM mispraUW a u .
G o r p u tw r ç u c a rr e la c an d an na*
||o n la In i’.auz.ircn b c ^ r nMÍaala
a ilo rlc p n d n t , a u íÍ;», ja n a n y a n c u .
lA arí^u iy aro n . Iím « n c « n ú U n b a n ir i mr&crablo oni z u r c 6 o r p u ­
te a au iúiarvD , ta g o r p u u a r i¡ ú m a n -
45 á
Jtsusen imitaeioca
l í n u l t ó l . l a ipíft« t e u n c n l u r c U i a
lí»ir>p;iracial n e r « o fician . Ai»«í
b ia c gal>c iu o u d o vici iiln íe q u « ,
•
Jrtu û g O K isârcn ilis* a iu -
rn a rc u a f^ in > á d a, l* z u r e Sacra- •
ifH 'rjlua s k i l i s c o o g u ija , E sak
ililo z q u c e r e a W b i ruaj^a,
K iie lic , la b c 'i í i i c tlÍ 7 a a.’ín u ic o
S a g r iH o u n p iíra lo a c . M ay a bat4^
d a a ld a re « atiJu co o g u i san lú a,
ÔU d a , ncTc E iT e ^ e n lo re a ri-ü G o r| ) U t ¿
« ju iu a dag'>ana. b ig a rre n A
d j Ja a n g < )iro .ire n lo g u e a rc ti cn í)4 i
e g u Í y a « o firic a ♦ ra c u s w n d u e n
»¿)Cirú»a M ú lu a d a u c a u a , ta J a u u gí>¡con b e r j d a g o e n lerupa-jçcgoliC i
e ra m 'íic “ d u c u a , Mills» c sq u e r
l o ^ w i d iju ju itz u i, J e s ú s o o a , bé­
lic o arg Q ÍT * ren a r g u iy a . a u iü Pcoí i l a c , í^^w.ioíoac- la !»eslc ÍX k Iü t»
S .íiitu a c d ira ln m.*dio ip iiíi dira/.ufl
4(»ciriu» * a o (a ro m ayagnin*.
g a v r r a c a u r r , |^ u r « g u i U y o u
• —
t e u /g í t r r e n
U h r u h n .
'% r
45S
î l e , I j IÜTre<3L''»tcnea, rt*rÇ îiic /.u re amoTHxs n tu n ilu
^ U itiy a ri aditc<?rî» cm a t r a ­
ç â t k a p a ri aix^iva p rc $ t;jtu
^ ('( a im , o ^ t a a tz J i i d u c u
lr.^U(^o a r o i i n r a , v/ba<!a
2UI« G o r|> u t£ ia ()d o l
5anlu;rc ja(*n*o rp n n <*i4iÍ£<|M¡gun. t u r e
^a•
K r d d u u m ju iit
iiei
g u z liy a f a lfg T a irc fl c îu u s u l a , la aalvacùx'o 4 alL,a>
s ^ u i a mo&MHiHri*Q d û a £ u lâ . c ^ i a n d a iiile O ’r tMO
-coQâue^o
la
q u !u b u re a n  i n g œ r u &a<^
l u a c c r e ja l e n d u t c . Laida
g u c b a ilo alSffgitni»;ii<uQ ,( * ) ^ ^
K m ob^igocoarrN juiii. ( * )
i'"**!»*I O cefi a n d iv a , la b o n ro *
I*“
« a d « n S a c M iIo lic Q o i i r i o a ,
í 'e ñ a í e m a i l s a y e a ü d » W * u cu^nu J^uua
iu
“
¿ o ô Jesusen u n Î ia c u i^
g ra d u a q u iu cüU*Âgraî<*çco f;îrulla^k'a, m in g â m 'iu iii l*edeÎi»fafreco,
cfcu^<juiii iru iju ilro j'o , lH*mi al>o*
a a fiiro ftb i^ e e e o , l;i he.sU^Î
Ipco! 0 f«?iï g.'jrbivac îw n bt*ar
â u lr ii çM'u
ccîî g arliiy a a— . .
h i <*c , ccti x an iu a g o rp cil/^c , la
ceti giirbiva izan g o <lan g o rb ila &nti;trcn cg n illca aitnlxislc b îd er
(>8rtrct) d^tiiaTTii b>otza. Ainilwstft
Im lçr W rc K r tn lc n to r c i $ a r r i in c n lu a errcclb*fccn «lucnareti a l>otjc Ci d u irJen b c a r « n t u a , ,
g a rb i7». Và iM 'ovûcbagarriya cz J a u
iic îc A ron boguîyac lolesg.ibeac,
ta g a rb ira c i¿an b e a r « lu te, b.ida
C riât o re n G o rp u fin rì bcguîr?<lcer*
ro stu iu b ra tu a c daudc, ü s ru b a c
^ r b i ) 3 c , la G ira ra jd so a r, b ad a
C*raart*rt , ta 1u rrà re a K g u ìn ca
rfabiUoiMi d u lo. $.tccrdi»tcai b a le i
e r e «».itpji la y c ic g u ^ a a t Ì ì i i n
t a .i t U ^ S a m a a c , u r ^ u l i c n i i u m
lang<rfTen ììbriìhu.
6^^
Jaurrn. éa J o u n f'o ie o a , sa n tu u
nsii. l- a g u n d iw g u U g u z liy « u l-
J< zaquc7.un J » u n a , a u r e g ra c íy a c ,
^ S a m 'd o iic u o fu ìoa :ir lu dcgUDOC
b e a r I w ^ I a . fa dcvocio»rc<iuin
garlw fasuQ g u t^ iy a u ,
c o n c ic n c ia o iic a u * u ri s e rv i d u a i u j j u o .
l i l a b e a r guenuc|iJ*cti bcccir t ú Íu a s a n tu a u c r iu u a i i Itógaile^qi»«
e r e , i g u i u egui«* d if u g u ti p o c a lu a r g a iic b e a r b o x ila n e g a r ^ g « itcco , im m U O n d cR rcq u in , la v o ro n íla íc o n a rftq u ia i u r c a a r r i a n i e r v i Iceco g r a c ija .
1 2 C A P lT tT L O A ,
C uidado attdiyar^iptin preslat»
bear 4Íala cumulgaiceco.
J .
C T a r í) tlís « n a r e n
s m a n fr
saiifutA6UD g iitt)yare< i
n i. K io ti g a it^ y a billatcm
U a u d a n e re desean u u I k uba.
y 5
T
Jesusen imiiticiotí)
s a i a z u a p a r! \oc\i c ^ e r ^ i l
b ío ir u a n , la n 'l^ b r a lu c o dt»t
•ei p a ^ ru 'i n'*n; OÍS‘'(|>iiK)a |ilin .
^ f i í b^M ía b«i<lctu. u í z u ^ íin a e 2u re
tO T lcia, la z u rii'iiiifí g a c liilíc c * ,
g a rb iz a z ii » u re b ío lc e c o y ic í I w u 1)3. A ¿ tu u i t e z ( u j u d a f^u/.(Íjn%,
q u e n t í í U a *uj(au>1«c v irio gu& liy a c . ja r r i sa íie z « u re I n r a r r e a n ,
l a ptrii^alcilxu 2 u r e {>cfaliiar yi»ÍT u iro (icna a a iÜ T a req u iu . IsroceS
aiD’i'tto c b a d a a m .iic ^ a d u u n a ri
} n m g u z iiz o n , t» c i e r r a p re sla ­
ce en dí¿> . c « rg \» ic o n H a n e z ^ ^ u tc c n <Ia a m a iiiia c r re c ib itc e n d a c n íP f!« afeclo a, Ja q u iu * « /.« orrcg;»»
lie cpft « i c í be<«r c e n u iju ic o a r im b < i p f t í i a t u c o cei*aU , u r t 6
tiy a ii ^&s4aic<íú
b a ld ía
K i r i i ^ u ^ e r e . U Uestft
ir ti^ u ic o a h a c e u ii'jn e
c u r e m í ^ f i r d f d U , ta
0 r » 'i y 4 & i c
tttc ic 9 u i u u
¡mxj^
la/tf'ivren
M n tu ra
fí9
a l l c g » t r c n < p o b r e h»\
b i* r a ( » d m i m a r c r H
d u íiu a
b aM in iM iílzaiju« b<*¿8]a. la m c & ^ t
•o ri pa^alC4*C0 h u m t i l r i a , la w i j a o r ra c
« im tia
<«z
g a u :ia rir í z a n ^
h aW q u « bezala. l i ^ u i z u
s i l g a n i^ a n a , ia c 4 J Í d a d o a n d ¡ r a r e *
- g n in a i c r e ; tt i r o J u c n li r e
<^do « c í a b ^ t e ^ ,
^¿^da
iiis « z ,
b íl d u r »
< r P e T c r o n c r a , t » a n j o r í o j i r c t j r n n o r»
n c > b ( ¿ a M i z u r a n a c t o r r i n a i Í7,aa
duen
su re
Ja u n , la
J a u o g o íc o
5 ú t k e a r f Q G o r |> u i t 3 .
n a i z < le i(u
^ » f r a ti a , n i c a g u t n d n < l c * c g c it e c c ^
f iii: o & aiQ o o -d « i u i r i l a l i a L a íU u tis ,
« tiM . t« c r r c c ib i n s iÉ z n .
D cT ocÍd2T í*n g r a r i y a a m a l e n í^í m r a i i m f l , fc tta y n z o a itu « s iju e r r a c
z u r u jM J itg r ^ o a r i, c i re rg D tir z u c
B x r e r i d m i n . «P *ba4a C f r ^ a l i r « u t a z « rra q u á u
^ d e rií
u 4 iz a n .
ha.
L s ld s A
^ i * a » <Ai Í*,
i a c e » , «iBpleA a ú U a orí»-
1
-«
Sesnsm, hnifneìaeo
cío ax i, nRíjicr »íguiau, J a i m ^ i f o » Tvu a te d ia n <Íouii2U. M « tu iic c u b
l^ucU líiu, púcacK ii \i»i bad«^rc g ia *
c i j a o rr e U lñ i k)grd>M u r tía o Z u
c e ra iicro b c a r . ta o.¿ i»¡ z u r« ,
e t¿ a lo z e r e »u
M t í i u i r e r a . c*aL i J.i Qf fiHt()r ZÌI
, ca
ol»ctutarTa. Z a úMne ai;^aw iic sai»*
l u t a n iz a ic ra -, t a n-rt? j u i a bu*
e ^ u U c r i . g ra c ry j; b ^ r r i f a erríscvfc iíc o c o , t í b '* rrlro e iu eaJH tceco
d f t « ) a n iraia<iuUcftco. K a df*?-v.ula
d c ^ p r c f ijíu ?pai:¡ a u . « b a t í a p r c s U z 3 ¿u c u id a J u g u z tiy a r G ^ iiu ívvt
b ¡ o l¿ a , ta s a iio u T .u zu<?Afu z u r e
a m tQ iía . E l a
b a c a rric eornuJ«'
g i l u l>«úo Ur»'«go, p ro c u ra lu b e a r
d e itt devch toarC‘P»iti p p c sía lfia . ca­
t a d a co«Rulg u u c a q u “ if> ef*e d c F ocio'íu if a u lia . C ttiJul-» andeyar*
w q u m p r o r u n i u ba^t d » a E ta
e»da c o m iitg a ia . h*ifí'>
jTOcioareí^üin jw e sla tc e c a b íñ o , Uí*^
íaugartrn ììhruha.
Á 6
t o c i o a n c o n ^ e r v a t c e c o f ví<l¿í»lf> g i ^
c h i j a g o b c - ir , c o m u l g .'d u « q u e r o ,
c e r g a l i c g u r r o J cvcn io d Q i r a u u a ,
e d o o o iiy tír v d tm
a lla tti t u t c e t v
d ; j . tü
gue^ ^ gp
|>r«6ÍaerarH '
o j k iia
<*wco g u lli'4 'u d u |irc»t.*icrfl
a u , cam poco
gH u r o ta r a
u(>alU '*‘ n d a n a f . A i d e t ^ i i í z u li^ d a
o rd 'u d ti
c o n v e r & a c i o e t n i k '.
uudç
e u IV: I » r a r r e 9 ( i , ta.x H i^ e J a iin ^ ’ o i c o a z go¿a?.a?.ii
^ ac e c in
b a d a i t i u t i d u 'g u t i í -
cjq c ih I u
d ita ^ iu t^ su iia b c r a
d e « u z i i f ^ u i t i , N f U iiiz, ci*fin ri z u
g u ¿(Í/a
«m an
U H > ^ u a n . 4'e
bear
ceran ,
e tz a iie r e la
a u rrcra
s y |;(m r i c i , C9.b;iüa i i í g a n , b a te r «
c u id a ( lo r ie g a b o .
13
C A P IT U L O A .
Biolz giíZlxyartipiin d tu a tu heat
dtul/í a n im a devolac Je¡MSt*\uir\
Sacranieniuan bal eguiiea.
o re e m a n g o d i( n i r i , Ja u a a ^
A
Jesustn imiiacínfiB
59
iM c a m c
g iu tijQ
to p a tc ía . n e r «
cuH
,
d eseo d o c k t ^ w b zu
<«z « 3 ¿ a h
«z
et«
iiin r e 4 e « ^ « y ^ i u , la
jfi
m u n ilu a a d a n
^ u ítu
b lo t x
» iiim a c
c r v a T u r d i:
e d o b e ^ u ir a lu »
m u .*
«uc ^
b a c .'ir r ic n i r i ¡ u c ^ iiír a 4 f r A 2 a z u la ,
t»
nk
M ir i
b e z a la , u
r e '{ d )u
a r n a n tc a c
a in a u fía r t
a d ít» (|u id e :i a á i.w ju id tfa *
Í4 sq Q ií4 3 n
ep^c«A
d a a
he-
sa U .
A i i e s c ^ ’r e n d e i . a u d i ^ a -
tc p a
f j p t : ; b \ i r e q u in
iz ^ tiA , a e r e b Í o i¿ a
xa
« |p i l a a
» |t9 i4 M r ¡;« , t a
fn m iW
te
hat
o to n d u c A g n u *
c (h
la ó c K o G * m c d ^
b p tir o
|^ l a i r * ^ n g u e ^
y -ig ® I c a s íi» .
¡A » n e r e i a i m ,
e ta
J ^ in i^ o ic o a !
¿ N e ix
o te
Á a ía t u r ^ 4 Í t i ^ a z i ir a
z n s j ^ n » (o«
e ,g u m ^ 4
f<» n ^ n t '^ua**
l i y a a p n r ie '* < 2 * i n i^ a n , i *
^ A t i, 19 o n e U
«rreA
iu d a ¿ u .
H
su -
b lo c b 'iiú a
¿ la
t e r t
« ^ u í^ a f t
^
íaugarren ìibriAir.
b<«rc
m í lia r e n
a< ^
tü í» , cfiñ ia n n c r c t í c U í í g m í l y a a
v ic ir c ii
%
0Ì i. Z u r p r a r j^ u H
)'n 7^ n e r e fta '|u « ts u a , r e m a n d a ^ o
e c iti
^ k ieT agorailctro
<ic*ic:inisii
caiD |)o ra
] iii( | u e a , la
e g u Íy a ¿ c o a .
ta l u l u i «
tie<|uea , pen% , l a
cc« a
g n e t í í g o n í i o c o m ís íir iy a . Z u í c r a »
« g u Í 7<t« J a u iig o ie »
« .s u f i y a ,
la
KUrt; cnn»**)<ja c¿<la g ; « i A io n ( f u i a »
•ciHviia
UumUla<^QÍQ, i a
tolc»g;a*
b e a q u in <U s u r « i u c g u iie a .
O ccft atM fguiña d * a J a u rv i,
ttir R e é p i r í i u a , ^ d a « u r e
^ iiÍM ia s u a a s u r e »oiDecCnn a g u e r«
tc e r o C e rn ire js rh U re B d a n o
^ o r / i H r e 'j a i i t o ia i iY c i a á ^ ^ i
¿ i l u s u . V,a \ \ « g o i y t s l» ff» te ^ c ii»
HH
U rie , b c r e J - ja n ^ o ir M C b e r *
d d u r a s ^ ttíe a V , tin U zmi ^ u r «
cu re < r i ^ i a
tiy e a iia « , c d í'ii ego«oT'»<** c * » • u c U n ic 9 , u C e r a r e b ío U a Ja**-
desusen imiladcKP
iO á
'ycco,
ja itT O . Id g o i a f f c r o em flfe fe
/e r a . tifrg a ijo , ;
vt-r i m
^ u ] v t c lnH C Ít n ^ b l c a ?
rre a lu ra
ru a ren
fio d a c r í>
¿E
J o cpp
a z p ÍA u o n a -
m a l u a . D ofó b e r o ( l O r p u i ; g ) u r Í o s o a r i^ i J it n jd iite tilc e io , J u n o g o i"
n»a
l>vr e b a n a sarU 'cri e^ijo n a iii-
jn;* <1c ^ o I ; í !* ¿ O c c i n p o n il c r « »5Íl e ^ u f c n
f T f a c i y *
'
j O
o i í * s o < Í «
n ) ^
r a ^ a r r i j a I ; O n c u r r i ^^^beco :^úbo>
r i o 3 , m o d 'i a ñ m i r a g a r r i f a a g u H
r/)fta ri a J i f r e n i « n ^ u a !
b n i r t u c o <l)Ol J a u i i g o Í r o a r ¡ imcmí’
<lc o n c D g a l í c , a m o r t o .*iri a m i i j i r g s iic
f
E c i n b e r a r c n g u & to c o g u e -
o fk V
c ro a n
n i^ re
dÍo¿a<{U cV
b ío l i j^ü¿liya }>erarí
» U b io lz g i R t á i r b e rarc<]U M i b ^ t e ^ u i t c a , O n l i i a n d i e «
tfrtu
ilc rs tn
b c ^ ^ la , n t f c
a n i n ía
J a u u g o Íc i)a r(K |& iiu l>«ar b e ¿ a ^
e g u ii'M j 4 a ( i i ; n i , c ie r e
í>at
e rra i g u z -
t j ) a c u l e g r a t < ^ U irft. U r d u a D a -
• ■r
imig a n e n ìihruÌHS.
¿G!)
s a n ^ o d it, zu c iicrej} u iu e g o n n d t
h d ld iü b a d « ¿ u , n ic e r e n a i <It*t t u re tp jìn f g o i i : ta n ic c ra u la u n g o
Ok>t: g u e ld ilu s^U ct, J a u n o , iie^
p c q u in , n ic p o cic e g o n n a i J e t
K urcquiu. A u <U n e r e d e sc o g u z t i j a , xi4*rp b i o t u 2 u ro q u iit X»d|
r g a iu ic e g u ù a .
M C \P 1 T U Ì/)A .
Oiìinunio^n rrrécit}Ìictcù ptf*
son ascoc ìvtn diiuilen , fa
0
dìluU fn desco uftdìyae.
\
cpS au d ÌT a d a n J a u n a . z u r t
aU cj^oiuta& u u arcn a tid h à s u n a zu*
i e b 'id u rre c o e n tz a l p z c u ia tu d e ­
s u n a ! A V ord»lccu iia iz a iii« u z u re
SaiT 4 iuv(itu ri 4 <levo<'Ìo, la ài3>orìo
& ndij«veqy iii «H cgatcc» d ì r a n de>
' v o lo b a ls u e tz a z , lo t.s a im t n aÌz
a sc o ia n n c r e ^ a n z u r e a ld a r e r a ,
M coffiuuio co iu u ) o r a a ù e p e l, (4
Jtsusen im iiar.hm
ÍG G
< i\z d l e ^ a t c e n
n a í ^ a U r o : ex n n r ¿ -
J;>ro g u ¿ l » r o & t2fub» í u r c n n r r c a » ,
«*2la «tre » o gog^ ritc x a c r r c c Ü ñ tr e c u
á f& ito a n
Í r a u < |u i y a ,
n u la
b«'Sl<; &M*o d f v o f o íx ^ n «'irai»,
í í a r c o i i j í .l g n t r c c o
ir i.in
t k s e o , 1« b í o -
« c f i tí ic e n 7 0 ( m
d h a rc n
p o d c r i o ií
a m o río « n -
n i 'g a r r c i
e c ín
g iJ o M ÍJ n iza<»'ri r ' r a u , w b a tlf l b í o
t('<T o c íío ;iiiT rn»co, f a g o r p u i c c r o
« b o n rc q u ln s n g a n a e rr a i ^ n z l ija f j n á i ¿ i i ^ p í r a i c e n z n i u n » t u deM :a>
<ctm c i n y ¿ i e a » b c r e r )
g o s e a c c iu
b c 6 lt« h g u t ' h i t a , e d p a s o z u i c i a ,
ezbni.1a z u r e O o r p u f T f i a t s e g u í a , t a
^ $ 4 * 0 i‘6 |> ir iiu a l g u x f i v a r ^ u i ü er*
r o c i b í i u a x . O r e f i v ic íy a z a u a y e a
e g o iy a z c o f e d c a . z u S a c r a m c u t u a n
p i* e M iilc
z ^ i x lc la
c z a ^ u t r e c ^ , ex
p n i f b i <*h>qulya. C c r g a l i c a fw c * g b i y a e rr¿a^ttlc<T^ d u l e h e r e u J a u >
J n . « g u i y a p a r t i t c í a o , < Y iíp a U ÍoÉcAc a ü
b i¿ r e o a r í i a u ijf t-
lauf'orrtn Ubruha.
46"^
x a í] n U f c n rU ra J e s i i s a j e q u i » r c r g a íic ík b íllc u . I J r r u ti c b g o a s c o ín n
d Í^ ^ ih U c o r r e la r o d e w x » . l a á c v o c io a , a in o r io n n
U s i la c o s u b a .
B i 'g u i r a
b c ^ iií o n a q u ío ,
J « * u s 00» , a l ^ e g u i r i . U c r r u q u i t s u a , l a » u « 1 a fu a m a n « r ¡ , t u r e
l* o U r c o n i z u r o a m o n o p i s c a b a t
L a d v r c C iiiJ U iiio M iitu d ii s e o títrÍA
u < M rÍ? iti h i s 't b a t i e r e , u f r e f c c l c a
g u c i t u d c i l i u , « p fc T .io tó c z u r c o n ta ^ u n e ^ iu a u r r f r a l u J e ia u » l a b c u
o t i d o i r a u i } u ü Í c a c o a m o i l o a c . la
C ^ ru c o
j n t i l r i j a e s |x ; r v tu < ‘Q U I i i
ilu c a a r . itto iz f a llía la
ó tio tí. A i
< ) c ¿ 9 i |u e u u d a e r e z n r f t m i s o n c o r *y*^, ( i c j c a l c ^ u d c r a n g r a r í y a , n ir»
« n i á i l e r o , t a g u & ta lc e i» z a í i z u n i a n ,
’, u r e i l e T o c i o a , l a a c n o r t o a e r e b a i :
c e r g a t í c i n r e « le T O lo n ñ a n d l y a e
lK r¿ .d .'» ro d e v í H 'í o , t a d c s e o r i c e i
b sd o l e re , o rrc g a líc e re lu r e g r* a u a u J i , t a ír« («
%
468
Jesusen
im ífn r io c o
zaquiyari»« de^eoa b a d e t, e s c a tre n ,
t;< <lcsi*ak«*n
z u ro an iu n fc
an ira ^ a q u i g u itiv e ia t» pari»* u n lia ,
u 9jf.v, r o m p a u ia ^ a u iu a n c o itia tu a izalia.
ir> C A P IT Ü L O A .
'X ) / i 'o e i o c o
ffr a d y a
h u m ild a d e a r t-
t j u i n . t a h t r t b u r u fy a
tfo in
a lc Q n tz a ííe n
u c a ic e n r e ^
d a la .
J , C o x iv c n ia a iif.u , r r i s i a u m a i r « ,
devocioco g ra c iy a SApcrlu
b f l U l d a , d i'se o ao d fT Jircq u íü e«cnicia , p®<'ipnc!4. ta ro n fia n z a re t|iiin k h o r o f iu . ^ u sco rn c rre c ib fIc ia . h u m iid a d e a m iu iii c o u tu e g u illa , g o g o tir aP H ju iti obrÄ oijac
o ^ u lttf a , ia J a u n g o fc o a rc n o x n ^
b f'td n i>crc T ísíla m <li*cDborn. la
ajüdti?! «lat-orn'u a r l h n , u t r i l m .
H M inlÜ aru b p .ir c o ra b a t « r r e d e *6N*iork g u d i i ^ e d o
su r»
la u g fr r r fn h b m h a .
469
barrc*ni*ati s e n ti c i d o iu u in n , b a u a
0£ aniiiioQ g o c t l r o
, t<i giic^
T c g u i I n s t a i « . I n s t a llie K i l i a n n sc o ia n
fm ai«*!!
lu 2 2 to
u r a lu
a z (]iic n ìa a
du
J a u D g o ic o a c ,
zu p n a .
e t u a le iì
O r a c ìo a fo n
a sc o la i) ,
du
a»Ì<^ran ii« a tu zu«*i)a.
B a l d l i i b e li
Iw'rcxiiu ctn¿ii|^r» V taU lzaque ^ r a r U
} a , l a b a lc c iia i H uen
|>rcst cgOTìj^o
g u z in a i» ,
h a lilz a ijQ C ,
e * li^ ¿a q u e perAfin.*) atti m a n c r i ' aren i fa i
c r r a z cr<itnai>garr)va i -
a a n g o . O rrc ^ a iT c c*}.*":rfl»>7 n o n o a n ,
ta
p a r le n c ia fiuiD Ìllc*m
bear
da
c<>p«Talu
d e r o e lo c o p r o c iy a .
E fa
m v ì . fa 11 ir e p c r a lu a Ì «^^oiri W :tr
dÌt*zu ru(j>a, i‘ tJii>h*n et2a)ttu n eiin,
edo
ìsm IÌk
i j ii f i i f r c n
r a iir iin ia n .
A s e o la n f^in’iiì l);<l (!:i g n i r i r n cra>
^ oz(p n , I:ì c^hdleaTi (ltteii;i g u c liiy a
c » iu
a lb a d ilc r ] u c , fa
et
a r r iT o i
g u « * y a g o n 'q u m n n d iv a , o n a ri a»>d ÌY à « r itg o z ie ii d u e u a . £ ( a q u e n -
yesn sen im íla •inc'*
í 7o
an J¡ o r» ,
tc c n b JiiJetn f h ^ j u i
ta l)í*ap b c í 'i l a v c u lz u ic c Q l» a rc ra ,
lo g r a lu c o
C e rg a (k
co a ri
ílc7.u
^ sc íilu
« le tu n a .
l>íol¿ g iw til lc J a u i i g o i -
c o l re g a te e n
rcra a
lie c c íí
la .s íc r , t a 6 u «'do bc»»c^ l u r c v c f
j ^ i n U l c r a I ñ n i i c r n c * c lp ¿ u n , c*
b a d a ^ o s t l r o » r g a n jarí<<ín c o ra n
b e c c ñ I x s te r . to p a lu c o c e r a b c r » r e q u t n (>a* ^ g u íf iíc , ta ro s e g a liin c ,
c íír g a ltc C7. d ii í*<*^pc a im b e s ifí g*>*"
t o t» m a n g o , rió la J a a n g f » ic M T ta
voroQ dal«?í e g u i ti.ir .
B o r c «i«sfí>»
b a d s , b lo tz l í u i n i l b i v q a m J a w a g o ic o a g a n a
¡rt.«r>icen
d u e ñ a , la
r r i a t u r c i i a m o r io lic g a r b it c e n d a ­
ñ a d«\*ocioco g r a c íy a « rro o ib ilc« ^ » ,
c b U e g w ju ia j a r í r c n d a , l a nic**
r« »
d i i e n a , ¡z a n g o d u .
C « rg a lic
J a u n g o i c o a r b c r c bendícícrtt , v a io a c u l s k , o\i d a , b lo lM
m undu
o a e ta c o g a u t a ^ n z ll y e n a m o n o h c
e r a n l c i i i c lo p a tc c u d u c n lu c u b a o
ì a n g a r r m ifZ rw Ä « ,
á 7 1
í w a ie n d u . E i 5 c o m b a t e»a o M (>
Lbiec lu u n d u f ô g a u ? ^ i u ti iicct»
dten , la K*re b iin ih y r c a de*«^»!^
cioa u(e«liâiiie ImtpIw»! ^ c y « g i> jllc«*ndan, <‘inihü( c ia Irnî»gt><*torlocn
d a ^ r a c ija . iig a rls n g o M rlcen ^d a,
fa lito lz lih r ta g o n ig o jakolfCD
de». O M u a n ir f js û o d u , la e ccr^n
faU ariç ¡ra n ^ n cz d u a r r îiu c o d a,
Í» u h a l d u r o da a r ç n h io l^a b c rô g'^D, fc rg a fic Jaucïgr>iroa<' la ^ u n Irp ti A io , la liera ja r r iîa n g\i7.liro
arc i) c-'C ulirtfm , 1;t líC lífo a le r t.
IV ra r n e la u a n g o da
JM mgoifcKi b io (£ gU2ií>¡<' bí^laiccn
d u e u a , U b«Te aD Îrra l a ^ r Ik'ííila es lin -31c<*u d u e n a , O o d a c o flf a»r o m e rc c ifc rii d » , ( ^ tiiu u Í ü -n^îQlu a w c c ib îin a r » , Jaui> g o trt);u ei p i n Im t e g v ilo n d m s i g i a c i j a ,
e?, d u }>cgmvalci<n b e re
d eio cio , >a c o n s u f lo r a , ftt b a d a de
> ucio, ta coúfiiieJo g u iíU w i g au
2 7 Í •yfjiísen imi//refó^
J a u n ^ o ic o a re r) h o f ir a , ta a la b st
a a ra .
i 6
C .V P IT Ü L O A .
C u re j^ m iy a c
J ts u s i a g u tr lu ,
i u r t g e a c i y a ts c a ití h e a r (¿ w g u fa - *
j O í O r a ín d c v o rio a rfifju m erre* ^
d b t l u <lcw?o l a t l u r a u n c r c J a u o
g?i 2 Úz
la m .iita g a rriy a , iiic j
«la< |uua n c r c c riw s u iia . la p a d e c i ó
tv c n dí*ran p r c m iy a , c e m b ^ t [»ífa-T
t u l a n . la v ic io la n c r o r ír íc n^g;ooc»|
e c ñ a-sfoian p e n a iu n , le n ta lu a
t u r b a lu a , la rirju m « íu a n a i / a « . ,
Z u g a n a n a lo r c r r c iiw lío a r c n b ilh
f o n s u e l o , ta o lib io a g a lio orn**?«*
icíín d iiu l, O iíilÍT a <bcjUM*nan U»
r^guílcn « îlo t, n e r e j^ a u ia rtc c^ra]Íeiiac c r c C7¿ ig u lr f r t O iluenA ris 1«
l)cra c b a c a r r ir b e a r bcxalu c o n ^ j
Ifitu , la ]agüm li«<ju»xlA narí, Z uc
ílaqiiízQ c e rc n p rc tiiiy a
tle r a n , t a Y Íriu lic la n c e ñ
p i
ìa u g a n e n ìibruha.
4*7 S
m g M n . B eg u ira & a d a iu a r r e n t u ­
re a u rre a u n a g o p o b re ,
b rru
g ;o m y a ii g r a o y a esca íc e n , U m i­
serico rd ¡a g a líc c rrc ^ u fc e n .
r a sA7o¿u j^54>ac d a g o c a p > b re
ocii, ira¿ a '(u i¿ a z u iie r e o z la s u n ^ ^.u-*
r c a m o r io a r c a su b arei]U Ín ; a r g ü ítu ¿ a z u n c re ìc ììo ta siiiia aar»* p r c •C D m re n a r g u ì f a r c q u i n : m u u d il­
eo
g u £ iiy a c sa o iiñ ic b íu r
u i z q u i d a i i u : g a u z a d g c o ^ o , ta
c o rtira rio g ii¿(Iy ac pacÍcixcian era*
Q in n g ^ rriar,, des{)r<>cidraci » la a s lu c ra c i zaz*|uÍ(la(7,u lurr<fcn g a u ift
gu¿(Íyac. J a s o z a iu n n re b Íot¿4 z u g ^ o a C eruiD , ta f z u¿?u u u la m im d u r o g a u r e í « n w b -tlu c t» u l t i Z ü r i b n c arrlc a r t u d i¿ a z u ra la ctnciw llc
a u r r e r a gus4oa , c e rg a tic z u Ita c a r n e c c ra ixei*c ja u a riv a , ta c r a iMjre a jD o rlo a , m ire p o ^ a ,
n e re g o z o tu z u n a , la n e r e o n g u z tiy a .
■
4^4
J e . v t s e n Ím tla c if> c o
O ja la t u r c p r o e iic ia r c íj u in gu»*
f ír o ira a a q o ic o b a ld íu b an ím lu » « *
q u e , e r r e , la a o g a ii iD w t^lurt*
b a n in d w u i j n e , esp>r¡ »na d r.u rcq iiíu b a t c g u ííía iz*at(!CO n n ln a
b a t «uleúrí»Q ^ r a c r v a r c q u ín ,
l u r e a tfw rio a u u r i n a iz a n a rc q u
E z Qazá¿ubi a m ; n Iw ra u ríc , ta ' I c '
g o r r ic z o g a n tlic b ia l< lu , e ib a d *
ia íin 7 J iu nU ^az m is e r íc o n iia , T*
o rre f¿ a z b a t n c r e tiu in o g in z u , z u - ,
r e S a n tu a ijü u ) xhcmIu m lr a g a r * ^
r i j a n a sc o ta ii e g u i n « n o dc*zu«^
b e aala . ¿ 0 ; p a r r i l i e r o a
H
tT-iqué n i g u ï t i j a z u g a rid íc atrto - '
rio a ii s o lu lu e o KTuÍíza<jQC, ta
g a n c c e r ííz tu m b a n m iia q u í* , r u lí^t*
JVC b c h
ir«z.K ¡uiiíe aíimítíQ snl»»*
in o ix gn cU ficcn e t i m “ A , Ja h>o- <
I 2 1 C g a r b iic c n , la a flim c n lu a c a f
g u ilc u u d itu c u amoricM t
la jtg a rre n
Uhraha.
4*5
\: ( j k l ‘I T i : U ) A .
Jesus
S ^ic ro m e n iu a n
a ñ íu rio , t a
dtseo
errrc ib tU ec o
a n O iy a re n
gtm lan.
D c v o c i o , ta a m o r ío ^U £tiz an<ííjare<{uài» la b ìo iz g u ¿ iiiic ilc«>ca*
tccii d e l , JauTìM , &u « rrc c ib ilc ia ,
»SCO Sail t u »nOìc, t;< p e rso n * d e Toiovc d c s c a tu i¿ a tic lu io ri b e u la .
O n e r e J a u n g o i c o a . b c itc o a m o rÌt>A, n e re o a g u ^ l i j a , n cab iitn
ccin dÌlei|UÌ<*n « o ri o n a . o cin ^ u e yagorafiocii d e w o a re tju iii s u ci*recil>itu dc5c0 l U l , \4 orij¡O liano
M n lu r tn bali*c i*re &<«iiMtu e c in
te*a(ju»cn a im lta te c » e rrc v c re n i ia«
r e q u in . E t a czlw d et e r e lU c re c l,
»itu!je.si(K-o dcvocioa i t a lia , o f r e c ilc e n d iz u t o r iv g a lic e r e n ero
ly o iia re u des»*o g u z t ì j a , n ic ba­
c a r n e dcsen ÌijizìmjuÌ a je c g u s ti ­
l e
|f f
iia jig o baU liti ban itu < ju v b e -
X á
T ?6
1
Jesusen imitaciocó
zaia; h a iia c rin c ii a n im a i]e \'O U ^
p c n s a tu , tä d e se a r u a l d i u n q o í l f l
o frc c iic e n d í? q u irz m c r ^
r o r c r e n c i a , l a d fv o c io ric d a o it.
a m lijc h a re q u ia E z d e t
c c c r g a e lH iiQ d a i , e^.b^la rii, t t
n rc ft gn u x a g u x tiy a c « u r i v o n « «
daic’¿» la ^ u z r o r a ta rrific a rc e n d i 4
q u i i / u l , t u r i neri* J a g a , lira J a u » ,
^ k o a , n e r c e g o j]l« , ta E i r«lci>*
t o i y a , in a la c o a fe c to , (u c m v c 9
Y fD ciorcquin , a lsc o a ta b u iiz n , ta
h o n ra p K (|u iii, »laco cis-juer,
r c r iin c n O i, ta a(iK>rÍorc4(uÍi), al
c o fe « lc , c s p o r a n u , ra gnrhila»
n a r e q u in g<iur c rr c c ib ilu d«
z a itu t y n o h c o u rc ^ ju iii MTecil
£ Í u u e n , U J o s ^ a iu < Íu u o n £orft
A m a M a ria SAtiii.simac , z u h
crra)*cinti g iiiz o » ej^uilcco bcrf«J
A in ^ o e r n a c e u ia ü c to n ia n ,
jr ild a d o .» ta d e ' Oí*íc)irw|ii»u
c n
I z u n rio^iiari O n a Janftaren
^augarrm libruha.
4T?
(iñ v a , tguin bfqui4 niri zuc esan
dezun bfZJiJa. E ia n o ia z n r c P r e -
c tip so re , S a n lu g u ¿ li} r U n anfl*S a n J u a n B ^ u tì^ ta , o r a ¡li­
d ie b e re a m a r e n e r r n c e la ti c e r c a ­
la ture a u rp c a n K sp irU u S a iifu a roo ro n su e to d ro c p iin po^^tuzan, U
^ e r o o in n d u o n H a ii z u ic u ¿ U n c iñ u c n ía ii liu n ñ liL u le z b e ie r k dcTocio a n ( 3 ip r e q u ìn esa le a
itic n : 3erijrei¡uin dogtxn, fa aOi~
iotn dfon
novioaren
oJegraiun
da
nJüi^iiJea
novìoaren itiare^
ifuin, a(a n i r e r e (Ie»c<iUeti d e l d e -’
^
a tk d i, t a s u iu a z ir a ^ a q u ija
l u l t a , la tJ3rì n e r a n b Ìo lz g u z Mie. e n tré g a le ¡a.
O r rp g a iic o fre c í tcp n d iz q u iiz u i
d enoto g u z ijy m b io iz e n c o u q u e Ì m c , d esco & saluae , b e r c n iw n tid u a t a i t u r r c , i u g a n p c n s a tc e n e g ^ i a c . E s p i r i l a S a ü iu a r c n e c in
d iiczt]tu cri Le%aJàco a r g u ii* "
4 B Jesusfn imitadúco
s u iia c , 14 ír o s te m tr.'^g.'írnffie,
G n 'iia n
lun*enn ilíra n
ii^ n g o
d ir a o v ir lu tc , ta ^»labanzílquiti
ab cc g n it» ja c ofrficitfftn
|
U u t n íg a lic , fa o ra ru ta n enco**Í
m o jid a tu u ir .r ju jr ü n g u z l i \ a r ^ 1 ¡?,
g a z tije n g a n iK c b c a r
bc­
t i sU}i;«lufl , t? hcpTiralua víatí 7A\~
tcc cn . K rrc c íb ítc iitw n o r e J a u o , eia
J a s n ^ í r o a ncrr* o f r c n < ^ , (a o ria
^ u t‘>ago« n a b b d u z a r a , ia n e u
gi.licco b cn d ícío t'o «Icscooc, erÍQ
csjin'diIrqQ ÍK n bcz^iU ro s u r c uih>
c \íia su !ia ^ a h c a rra /.o ja re i^ u iu z u n
zoT sAÍzt^u It^cunac, A b«c eiD.irendi»*
(]uír?^ut, la Ixfit f j i i a t ú
d c t : b a ita c r c n c r c q u ín b a l ú n iH r ¡ e s q u f'r r a c , In a la b ro z a r, c o ta t « r a , ( ^ u ( o X ín g u c r u , ta S a n ia
g iia tiy n c , ta c r ú t a u fiel g u z ii T «
í ’OBvíUatccn d í i w t . la e r r c g u f c c o
c r c b a d ic l. A la b a z a ítz a te la , J a u ^
D I , e r r í , ta
n a c ió
^ u z t i j a c , t>
laagarren U h iihff.
\ .0
J i o n r a ( ie r a le ) a c i io ^ c y a g o r n f t 'o -
^
a ) e g riy a , U (lc\«icionri<juiu ?a»-
Tft ic e n s a n iu a , <a
lu re
L ta
S a cra m c n tu g i i « Ì z W !)tu;i,
< T re \^ re n cia, ta d « 'o rio a ro < ]in n fe )eh r» t i l , la fed e vic>are<jiiifì c r r r c ib itc c n d u to n g u tiiy a c g r f lc iy a ,
ta m ise ric o rd ia
JO|«i
1 p lt,
la m p iK ìla r i m ie itg p i’c Ìm iiMliUi!c4re<]*iÌQ ^n<Y U U \ Üc7J»Ic^>k
£ t a dcM!o
devof'toa . ta h a t
^ u i t c a ts e g u iiia lo g r n lo f u d u lC '
ni&R, 1 A o rid o c o t uste, t a tito ­
l a n k ira g a rriy a u a l e ^ r a ii » c C c r u ­
c o m ai s a n tu O c ir ie te n d ira iita u ,
^ g u in d r a a ic la c a ri(ia d e uit% as
a c o r d a ( c ia s .
i8 0
J ts u s fn
im U iic ir M
C A P IT U X M E s
á u d t t fiis td u h ftc S u c r o m e r tlitc a
m iítc n o
^ a r t í u m e n ¿ s u fiM T ta tz O '
ü c a i z a n b e a r , tz .h a íia 3 ti * i s tn
jíu n titz a lU h u nnU a, hert
in 'iz ty a j t d t
^
s a n la r i
ju -
^ t ln U a i.
v X u t H a t u Iw a r c e ra , c r U ta n
n ía ¡le a , S ac r« m e n iQ o n c tn ro m is 3 .
t c r i o a c , e á o b crn n o U <lau c o m p r c t t f i m í n a p n ib ílic ftlíc , c i lia ld i n b ad o zu d u d a ia n e r o r i n a i.
A iid iu .s u n .irc n c sa n jin íttlo re a d a ­
ñ a , ¡cU u io a k a n g o d a a n J íia s u n a
b o M g an d ic- G uÍ7-onác c n tc iid ítu
<W t*quÍcn Ijafio g u p y a g o c g u i n
(1c?.aque Ja u n g o íc o a c - H u m ild a - d c .ir e tju io , c g u iy a ja t¡u in nayan»
ib iU c la p cv so a a , h e tt p r e s t d a g o c h b c s Ic g a n J ic c r a c u b i y a iw te c o ,
t a E ÍÍ¿aco G u r a s o s u n t u t u d o c tn jia c ¡ a r r a iic c c o ,
a u gauaa
^ u lito a . ¿ o r i o u e c o a , dificuliadiei;^
h tu g w r tn
íft?
J íh r u S a .
**r<le g a i i z a u f e í l a . m a n i ) H ii ie n ! u « n
*’h Ic S 4 ? g u ru , c r r ^ z , t a
s c n d o tic
¿u}»íllcnu. A $ c o c g a |c ! u z u l e n d e T u c to a , b c r e n
g ;.iu c í r a i i j^ a u z a c
C M iiiíiia tc c n a » draIíi<H>. F e d c a , la
v ic i Iz a s d D lu a c & c a lc c n z « Íz q m (2 U
l u r i , t i e i i t e i i d i m e i i t Q a o d U 'a . t a
m / « íe r io c n
c ¿ a ^ c ra -
lia
b a U lin
Iis k IíIu z u n n l c n d i t c e n , l a c t n n p r c w d iic e n t u r e
li e a ii d a u d « * n ^ n u z K ,
^ n o t a r u R i p r c n d i U u o d iiu x m z u r e
f i d a u c ]e i)a i ? S u t a z a I l e z J a u i >
g flk o a ri, H
h u m i l l a sra y c z u z i ; r c
W M ziya f e d e a r i , -(a c m a n g o 2^ Í u u
c o tiv c o i z d i i / u r i . t a p r c n n y a d c ? u n
ja e ]u Íu d u rÍy a r« o
chn
tc n ta iu a c
a r^ iy a .
d lia
A ¿co
fü d p a n ,
ta
^ r r a m e u í u a r e n g a í i i i m , li a n » c *M yc o n c n
c u lp a a v c i b a Ja b o a r,
« 2 lia d ¿ e ta a y a r i, D & a i i c c r l a c M u i u
♦ o e l a c e ocahíoci^rB , .c t z a l i c r c U l u **€ j w n s a x n c i i t u a q u í n
a rg u w n c ti-
l u c i a n ^ o n , 'c z ta e r e d e a b r u a r ^ u
\ I
T
.
Jesasfin im ífa íio c o
f i i
«1 l i l i n i
e r ^ i i l z u n
,
c i b n d n
sim i& l»
z a v c '.u J a u n g o Í c o : m * ii iiu < ^
tu
7.ajc7«u ^ r c » S d n td ,
i^u
p g u i i t ^ o
y a c .
A m o
d e
d o r r í c
t a u
la
s c g u r u
c a io lÍ c o 3 c ,
t c n t a l r e n ,
la
a s c o t^ n
1 v
< lilu
o i r e la
o r r c l a c í
1’^
b ¡l*
l e n t a le e n *
d a n r a n j u í
:
fÍ(» v o io n r
p c t i a l c e »
J a *
b a d a
J n i i u g o i c o n m i
e i i U i t c i i f C
c e r g a t i c
d a
s c r ^ i t z a r i j a c
» u lV ilC K i.
g ^ l te n c ,
P i'o tcl3 Í, t t
s u ^ a n d K '
r im s tr iil
ü t i ^ o J r o a r c n
g A U ^ c
^
i i i i i 't 4
t * r i^
o r r e l t
d U a ,
Z u d z G'df! b u m i l , ta liu d a g a - ^
I x r o a r c i j u i i i , (a allo g a s a itc z e r - •
r c Pí*roncia h u m ¡11
u Íii Sarra-* ,
T T ieulura; oca ¿u c c c m en te n d íitn
u tc i ¿a ¿II cuí<la<W''
(Icznn
g a lw Ja u D g o ic o flrc n r o tiiu i’a. I£ui>^
guT.újt
t u c n g y fta lc rn Ja u tij^ o ií^ n c , l*cf®
b u n ib ^ n
¿ in frie n d io n *
«hj^auatr«*n 4 a . M in m U aq u in Íl>íl**
t r c t i
tre n
( U
J a u o ^ o h 'o a ,
la
« v e ¡
e a ^ i t a d¡e
a g u c f-* ]
ìtfidgarren ì^ n tb a .
i8 S
flim c n tu H ; b io i z g a r b i j a i e n j a i f n
d i e ^ a u ia r c n e i a g u c r a , U u c a t v c n
d ì e iu r io fc o a i, ta so b c rb o a i. G u i z o n a rc « i C ia g u iira ìa b u r r a
en ga ñ a tu
d a . ta
d iliK ju c i» » , !>?•«;•
«'ì'ÌQ
< in g a tia lu ilìleq u i* c g u ir a s c o fc d c a .
G uiaoi»ai*en
c n le iid im e n liia c
^ '^ g u e r a c IV*doari j a n a i i u
i*la
cgum
b e a r d i o , !a e i u u r r e r a t u , ta a r c u
lo n tr a
jo a u .
C é r g a tic
fw k a , U
a m o r io a g u i i i z a^co agu^^i tr u n d i ­
ra
.W r a m e ik t u
g u z iìz
m<ì>u u
D iir a g a r r i o n i'ta n , ta ca u ig u iren c a
d i r a u n io d u a s c o ia r a o g u U c n d u le .
J a u iig o iv o b e iie u a c , l a n c u r r i g a *
la p e n s a la
aldk<H iuÌcn b a -
£ 11 gu«*yago akdc2AC|ucf^ac
gau za
a n d ij a c , l a c c Ih r o m p r e u d i d i l i a *
« ju crn a c o g u H c n d ì l u C c r u a n , *ia
i u r r f f l n , l a a la cz«!* c e r <*san>iQat i l rio
arco
g a u iA
ji> ir a g a r n ja c
O tiiz o n a r e Q ^ t e i i d i i u c n t i i a c e r r a *
^ m j t r c p d í dÌ 2a({u«uiac ÍMÚdiu W*-
'Jesnsen
4^5
li r a i j u e
r m it/r c r o fo
J a u n ^ i c o a r e n obrAC, n
lítz a je q u c d e ílu c o n i i r a g a r r i j i c , X
l a c c in c&an d iic z q u c n a c .
t
Ern en acahaiu d a (ihra santa a ^
J a u n g o ’Cfl h .ic a r M r i
) l m i r a , tn alnljans&
^í» |> e c a la r ija r í
C e r u r a c o s e g u ra n s a .
,1E SÜ S vici de«4illa
U, a la iaaQ d e d illa ,
'JJ
«
S A C R A M E r iT U
JL D JR E ^
coaren g^ahinn iiz e ^ ' n maturo,
tz dira enten gaiztfui ciorrico
m n iach o attu. G>trf, Jesus onac,
ìa A m a y'irf'inac eri confa o nac tanialctrt Uluzfen ; ta f irgiiiac btrac Jaim ^oicazco caru
toc guc hnìki hahilidadt g u t*
yagorf/fuìn cnpipontan, f.do
iffalttn cituen , ta berac can^
taicetì cilatn.
^ìizaco Sacfis soUmnistfi donusfk
caniaictn dira.
O g D P 'U
s c i T erso
N u a c a n i f li c e r a ,
J a u n a a ia b a tc tf O i
M ila a s i t c « r a ,
B v io z n a i d u t e m e .
A W
a tT íic m ,
X ^ira J d U T k g o ic o .!r m c »
; 0 a rrig a rriy a
l ( u a to i) « I m u a l
J ) » z o ra g H rria
S in is te n d c r a i i a ,
£ r ^
c
%l» al« 'ao
A n d tf tiia < iatia
} ) a g o m u m l u s a h a i cab«
A n ì u t a » > c re » ,
C o n ^ u le r A z a i^ u .
C r i ì ì i a u i ' h i i lo a i ie * ,
A rrc n p cn sazaru ,
T a 212 rt* b u r u « n
^ l i
iriH juìzA X ii
D n g o c iia o n d a ro u n d o M a .
G auza
ch'ìf
c h tiju b n
D n n ir
O M ìn
O í o i .^ r í r © n o n a ,
O i i e l a a r< itrffc e n J «
fü ^ u in rin flu e n a ,
i i i o r g iir h i o ro ttc fD ^ a .
O xci
¿w u«aiC £ A
àtX
C c r g u íto rc « d u e n ,
A tH iu n n i d ix u i,
O r r e U g u eW ilceco em cftA i r r i s t a o m aiica,
E s a le u d i r a z d ,
í i a i i * u r e jabcí»,
B ímU ftdízrt/,11.
A m o re s n in lz a la «
A rr c n fciaísyazii,
J a r r i n a g o c ii
Pscre at&cguÍQ»t
D ir a p e rs o n a íju in ,
Pverc a le g u iíia c
E g o ic a lií* ratju in ,
A la n a i izan nuca
M ila g ro
G u c M ilu a u c q u iii
c ititi,
A itio rlo o tic iz a t
l*sor d a a c o rd a t r e n ?
M u ttd u lo r o o rrc lz a *
C e r a te » r a i c c p ,
A CKijxw'r g Jibftac,
^ o l a d a a u pasatc.«n ?
£ j i j u c r g a Í¿ to eiuaUeM«
¡
^
Ctnhnz, td G p m ea
ISi b c li £ iiz d n ,
Z u c c caso ric ez
B sic ic a a ^iieb sM n ,
A c tjb fa u 7/>rMC,
^ a i (Jczuic i&an
O rrc fi C5qu<>r g a izto co ac^
M u n d u c o a n d ia c
A c o m ^ ta n a iu a c ,
T a iiiiTaz g iit{ ia c
Z a u H c itc a z iu a c ,
A b io tz { i ^ o r r a c »
A c n g a n ^ lu a c ,
Z auH ezie n c re tz a f g o r ta e ,
L a g u n onaitH ^uiti
EgODTiai d e z u t e ,
g u rh ire < ]u io
l-o g ra ic c ii J e z u l c ,
O o a eitHin n a g o ,
^ i n a i b a n a ^ u te ,
bec’i a o o ic ez dago.*
tu > c D d ie a u r r e r a
M a ittg o ¡o a n g o iiah ,
^ a u Q a , l u r c cclicza«
O r d i r t i cfOTìgo n a u ,
SSu a r o ü jp ü u a tf c ii ,
*lii
n n it,
A lejiu Íiia zvì blabalifitì*
K r iu iie ra iiia o
l u g a n a a lle ^ a lu .
O r t t i u e r e w liia n
B i'« r d c r a n g u e ra * u ,
A in lic c g i j i r f ^ àct
Z u o r » < lo ro lu ,
Z u g « u m a it jK D «tiuc« ¿et.
O ra m riic g « e ) a g o
A n im a g a r b i i ,
O r r f s ju i h «
dago
K g m fia g u 9 iia ,
Pii czDCt) n a u c a i «
Z u r e ¡a n a ria ,
A la m a ù a r l u b e a r n « o «
Y a a e r e go«eric
E id a g o lu c ta n «
W irw ia a rU a lW ic
'C u c W g u i t i c i a n ,
¿ C c r jin*a 2 c)irc<juni
V ii'i C erU £taO |
I
♦
ü í t c dftaute n c w q n í a ?
Z u ii) an to rio z
E
q j c i í
7 o r a í i i f Í c ,
Z u e » Mi5pirÍ07<
l í n j í n b u m iítU iri« ,
H ao;) nritirazulG
ia iu r ic ,
Arri>ii a r t u u d z a z u te .
Z u o ii p r c in b i ’ic
E z (k 'l it)c « p ír ic #
O n e la j a r r i r í c ,
A rc ju lire ii n a íz c m c n
J á iia r i e ^ u rfiic ,
J a r lr c c o z u n a h arrcx ieo .
O n d o d a c ju isu tc
a o •'guía»
B a ñ a ib itira z u te
V iotza n s g u i a ,
Bc!i¡ p a r a i u n c
M u iid u r a b e g u í a ,
Zuec) a ü io ta f g a ld u ñ c .
la d a r gurhÍre<{UÍQ
I
A a im a d a a r iju U c e n ,
F.7. "banau W ^ u l n
M<‘>Ìz t'rrc c ib iU ^ D ,
£ts<'iyar a r g a iic
A ^co d u «!gui(nn,
Zuc'c n i e?, a ric e a g a tic .
A r ^ u i z a ilw le t*di
ÌKii czag u lcerO f
A to z ic le m b a i iWn,
Ì*ì c f r c n b ttr c c o i
J a r r ù ^ f g r a c ia n ,
A la m a u tiiiiic c c o ,
M ^ v x rir d a n o n e u i m
A r r a i o j a Hc7.u
J d u n m?>itag^arna,
O u d o &SUU d o tu
J d u n zor.*)garria ,
Z iic b e tt d à u c a z u
G u re « g a rría ,
T a Z0Ì7AZ g n c r a g o atta.
P 'ic CTflgUlCCtl d c t
N e re «wqucr g a is tu a ,
B c r ia iic a r tc e n d e t
Z « g a n a r o ad m ita «
O r a in d a a o e g o a o a k
Z iitT A z c h i t a z i U t ,
B a f ia y a e g o n g o t i n a i s .
A ld a n o iid u cn a
Z iig a n bÚ K U írfC ,
AldeP3U m a ic e n a
. O íi< lo p r c s l a t u r i c ,
O r lí-iiig o n a z u ,
C u )p a c l a j n iu r k ,
Z u r c g r a £ » lu d a z u .
Z q a riu a rc q u in
M a i s D H x lu o n c l a n ,
r¿afcí» Ä uret|U »Q
C c tru a l t u e í a n ,
E ip c ra tu c o d e t
r^ e re e g u iic ta n ,
e r e lo g r a r dco d e t.
A m en.
^ra
esírih/Ihft, k
T{/jÍ haldin iktáa bi i>ersúl¡c hi
vtrsora bczala cnntala.
Z S t lX iH lL J X > A .
M u ffit ilu
g aile etn
J n u n a a th ra U fro t
A n i m a goUtcfn
M aU
v ìs iia U tr a ,
B a i S a c r a m e n iu a n ,
E ia
a r tu ic e r a
A n im a Q ndo g a r h ìtu a n ^
* i
|
j
•
L a u lílir ü cíí’i q u i i^audc li b r o o n c t a u , t9 bacoÍl7^c düra¿qm c2i c v
piluttM c ¡p in ic o d i t u t n o n i o |) a tcen d ir á n n u m c T o a r c t|u Í n , í^usl®
d a u a e rr á z a g o lopaic'eco.
L E M B IC ÍC O L IB R U B .V .
I. O ap ílu lA d ,
nu0 KÍ« o
Jrtu^en
fú iíM id fe n
ifiOfOf,
*»
fie\f>reimiren
gaUau tiuif. . . . . . . . . . . .
I
HoáJuíiAC h fn ¡»■•‘u az kvmil
• (^ap.
p rH 'ufv f/^ar láutla. ^. ..............
3
4
5
E n u r i u r ^ n tj y c l r ú i a r f u g<¡*vatt n . d
F.sJi>ihft%rátti'gung<JV<€tanuan
hearrírg'tn pi whn^tOfAH gclíeiui
5 Cdp. iVo/a iroínrri W^nfan EicritAra
s a fr a é J 'O . .............................
6 Cdf^. j4rrafiy’oretf»iui mido ífáakxen
ojiiinfit go ^uf. i?. . . . . . . . .
7 C»p, AVtó ifiU9s egi^t'a UarrícgM etp*l"^iU «’(Jt.v , 1(1
R. >0
8 Cap, ^diMfi,ii/ííMun
fgiß'n heüräalü. n...................
^ C ap.
O
óet^encia, in sugfcioarm
v « n . n . ....................................
1 0 Cap«
§neyeguj eg
u
H
efii-' opojic/t
i>w defula. ...................................
1 1 C a p . \o^A
a/iim
acopa^jutaalidiiafce*
doj¡, ta Jm
m
goLxxirenurviiiaanapr^
v^halc4*^ àfiertartngviean. n.
aS
s > C ip . iV«</Mí» laptr^éoteioaaiic d<
sto
t^
ránprontthuartn ¿aiíeo/t. n. . .
3*
1 3 C ap.
Noia ienlacioaì con/ra
hfor dìegun. n. . . . . . . . . .
34
.
f 4 C ap . Eidetagtäa/H^/utgoii^ n.
i 5 C a p . JawtgoitùOfen ia pn^ùn/y^
rea a^^ìoUc m
rlcen thratt
eir» «
S
*
"
fie'tn. n . . . . . . . .................... ..
4®
* 0 C ap . Ih'fértil fiàitac mf’^ÌKor £rola, .................................................
4®
9 7 Ciap. H e lìg to a n c ä ' tiim lu la n «*•
äun. n ..........................................
I fi C a p . Sant^^ejtegemf^lo^ngaJUann . 5 »
• 9 C ap.
nraii^
»0
KeH
^io^ anvea eg
6
edci*m
.
Capi SoM udi. erh lacaria**i^or^
gawvi. n...................... .............
C a p . DiiMcr>^>tIa/AiiarengánéOn
a a C a p . Onre miterùieen gaiiean. »». 7 ^
a I
«.
(x ip .
i n e r i t i f¡ a ^
íkañ, n .............. .. .......................... i c k
s ¿ 0|>< Jsmgvtt't'aren Jt it o o a m , té
fm,alar{t‘ n penen fuXeoJi. . . • •
* S C a p . (i w e emiffit/aren tawiúdu tifirÜ*
yfirw ea^OJi. r . .......................
gS
B i r . A R R E N L I B R I 'U A . .
I C^p.
H d r r t i n g i i f e ¿ Q anim aco c^ftvev^
n . . . . . . . x«>i
soiiw ren g i w r m .
» C « p . Htmit iufnhfüi e»
3
«. » l
PirsoMX 0 ^ » tu ptujtieiMMrfn j ä -
n«üQ. n. ..................................... i <%
4 C ap .
ß i i i i i g a r l> /a r e o , i a m ie n tio ä n d -
rtn ¿fí^MXn, n. .......................... * 11 8
5 O tp. Bers bvmar<fi
^où>'aa. n . ~
^ C jp .
7
CencUncia
^
onaren
. i 9 <$
(Uc^rit^ren
^ w a n . n..................................... « io 3
C»^. Jes/Ki giuita gut/i) as g a îi^n
ècaj- iii'ogvn aw n i9 < /, ft. . . . . . 1 4 ^
B C a p . JeiU'.e/t aäiU(MUfel<itunO‘ •’ft ^ -
Äeofl. ........................................ *.
9 C ap .
C
onw
rlcric balert
garifon »,
rptiki-
.......................* »3^
U n t gnh 'tngctM
t o C ap,
Y
t^ n in Í M r xfifnn
id o trgrOà **
àe\ ¿mríiíaarfffi g cru u n n, . . . . >4^
1 1 C a p . J e u e e n g u rn tc ta rfn o i n ^ t i M
ceri g u iì d
d ù 'o n .
n .
.
.
..............
.
I l C a p . GurfÁc^ sa iia a re n v td e ségitrutufn ganeaJi. ......................... *5o
IR U G A R R E N
L IB R IT B A .
I C a p , Jesuse*^ anim a ¡ej^lfiré^'^út <hm
harrrngo ccnyersacioarfngànìun » . i G3
% G ap . E irtfi'tlc¿ n tU/t chri'itaiiI>tìcJmtf^
g c k o a ñ h tr t anim a» i l i
n . \ 55*
3 C a p . JatM igoinuirw ¡izar. h um dJaJfO ’
e n itv n
tU raìa t a m J a o i ^
e itím a tc fn
6 » De'^ucioàr t n g r o f i r o esca^-^f*-' O r a iita p . » 7 »
{ C j p . £ g u i/a r e 'iu iii, la k itm U J e tio ^
rep u ta Jo t/n g o ico a '-fn U g m f f t a n ií4¡fi
n . . . ...................... ... * * 7 ^
5 C ap- Jd ungvft oareu o m o r i^ r r n fp fH é
m irag< irrìvorfn gOtiUm ............... » " 8
$ C a p . E fit'ir a u « umaj/U'areH p^ruiixirM
IcartJata
gaifeun. ............................................
y C ap .
mildad>'iirr<ìU'n g vrd e b ta r fio ^ n.
a C ap.
Lógui^tltin
^
f/urtiha éctr teitin
ft-
íuan ............................................*9®
g C ap. G a ita s'n íira c Jatt>'^ko>'f!anay
g uz/ijcn anjiífit
hr¿ala tu^
u n á / Uar
n................ií>9
1 0 Cap. ATm/ka /Íe*/HtiiaUiia Jtum-
geiioa u rv itc ía g'uiza ai’egtánJ c'jia ................................................... *' '>
11 Gap. lÍ*pUf"0 deifoaf fjominrJ^ ’j. « r dii ó la , ia Icar íÍii 'í '»O'iua
he<ir xayeia. ................................
1 » C ap. Pacuntiaccr<l<uh
*
Uioen «m trac9 f*fhüf<n s<3rt*u(i n. : «»
i 3 C tp . Jetusen í-i'J^piora m c n J r f L : m ila r tn ^ t i í < n ' ia¡ tn gúSii»« n. 9> i
»4 C ap. JcKJngm oO iti Jt/kÍMC ton-Íeleratu ^
tLlugula, ga.it érutu^
w U rU a i l<eU e t g o ifM n , n . , . a x 5
1 5 Cap. i\ü la €ffO>f, ía itz te ^in U a r degun tk-ó a ftiUi'piien gaut» i 't t d y t t m ,
n. a i 8. Siuingnicoarat
heii
fg u ília ulcaniiali^ao: urtKioa.
I r» C.ip. E g H ijain/ ei^iu/loa Jaurgfiuoagoft l a t^ n ú . fniiatu bcor daía n. a a a
*7 C»p. Jau"güÍto igan Í/m'T¿Í lea r dala
t^vidaih g u ifija . h. . . ................ a a ¿
Caji, 2¡lm ¿u tfflfíflí* m iieri^at
WMn
l e a r
im íta c K ita
iltrd ln .
19 Caj»,
ít n
ti u
f o i i f m k j n
rra n u m
.................. .. , , ,
%
In jv r iy a í s v fiih iu rfa t
íitm
a o C ap.
n
r g b iy o í
P a iC iiO C
d u é ñ
^u friim a .
r ra r
Ic r e
o t t o e m
n a ,
>. . . a 3o
e t o i
ta r m a id u
fgtti“ ’
o '.f í o 4 $
n ú ^ n j e n
g a h ^ a » .
ñ ...................
a^i
i 1 C ap. ü o , t a < I) S , f u i í i j M f a S J o u j f ^
g M. o t * ^ a n t i t Z í t u t í ^ l u ¡ r u r t L J a . ir. u 3fi
s :j C<ij> J a ' i n g i ^ ' i i t a r f n
'w m í
» 3
q
/»•/iii'/n fiióUan. n.................
O p .
.iiiima*" pA^ceruí.9 a$<oiuíiu^ i
U'jt í^ib'n ttMfftínu/i'9^ funh». a.
'<%
«So f í
i ‘m
g i i i i i o u t {(M ií ' a c ó
f ^
U u
V i d c M f "
e 'i i c 'i J i m r .i i i u a
i i r g m '“
aT»*.
•
>
( j « p ,
*■
» S
O
p
,
r|
fíe.’Urt't .V'ufinric eramiaétiá
>i.....................^ ^ 4 ^
<^Uin
,
¿>ínfí<c9p<kjüt
« /« , l a f g m ' y s u n t t < n \ ' •o J c e n . n . 35 5
C ^p. ¿ ^ ^ ‘>J 2rv U ’ > e - h i J e a I ^ » a n ^
m ann iifliéi-uia, 14,^1 íru/urk.úir<- ,
i
•*,*.T 'J
, ocú^tv
oh^ifii^i’rn ¡íi.
27 i . «¡A .1
h
;» , . , , 9 *> 9
< ‘tfttp > K 9 Í 9
<>rt
v'U
i
^
t e e ity ^i
nx« oSiet'^
' (.en dn tia y n ^ U i y t n oiteiic. u .
aOa*
"H
(Yr fffiífipi Aáftt bera C«n/rrroaa An/2»
frrf^tlitceío. n................................. ¿2 q
■ Cá)3. I^Miágoconreft crrc^pue'Äa. Lvtffin ta to
e.'OTivfí'i .
t a ' f f io n d a t a / *
pntfifiKHoiirfjt gfTDffM. H.............. i'àti
8 O p . Jf5ít» f;ëfitUeOH í^iia £.ttff*vari
•frtfiUi w% hf.Mila gu e/'« b^ttri mctan f 1Ù ..ofmftUHiu ffrnitk btar
r o í a » . ................................................i 35
9 O p . fíueroí, ¿ta ffire g m w c ptuJiyac
Jaunc^m 6tíri «»'cdÀÏ ^dc o/rfiríu iror
dmu t»i^khi, U ^xih'Oí g0fv errf%^u
n.................................................... 43R
I b Cap.
L t <í0 ¡ a O im titio ¡a/zUia e r r a t
i e o r . .. ...................................... « 4 3
J f i u ^ r n fio r p r ./z ü , ta
¡I
tc ^ r o d iif.a
g»fi//c
te a r r a c ú ir a la crL'—
t ’i'if^ren '-zfil. u ................................. 4^4*)
* » ('í | \ ViVitUniii íin d t¿ a rt^i:¡'i p r t 'h d u
f-^or fi'Ua
»■ . . . i 5 í
• 3 r ^ p . l i i o i t HJ/-:*« *j : ' y.')/V< ' ’c ' i ' i l a f r a r
thieta
oJii’n a
o a m fu /u a r t
* t C-p.
0/
».
J f A U j u Í n S /j-
la i
(.i/ti'ii'iivOJi
n,
. .
¿Cr
e » r ^ ¿ W f .< .w
P " w 0\,'K i'z'Ut di/uzUn, ía
fl.j
, /í.................
i«C5
0 (L Jjghijtux'u ^rat^U Uuuu\d*¡Jt^
ta Urc burttha
«/<'«vjÌ8rt'"*n
.
<
Ìu
ìa
. n.
1 6 Cai*,
Urtii>ad\af.>catulfar‘}'0^‘^l^ *• ^7*
17
Cap.
<3jnw/o W «feifo aTvHyartn g«ui*«. J
.............................................
t f t Gap- e *
C«>irfi^4*^ S a c ra m fn - I
tìfcrt «Hiitìbo MfliKizrfT?
»8» ! èiw r,
hum lla » f e r ì
esaifHncaiailm
jarraU
iO
ÌÌi
s o n / « i 'i
^ r r U » K . ................................. J
j
suM
r X C EE Sí íTTCCtfA
J.
C e r n n m e r o lâ û , s ti c c iu L a t j a r r e n
er^'iiroJo^au.
I*»ow- Frti*srv*. glofA. UtI'SUÍA»
&
&4
2ar'ndok *«f*
■ula le«i
¿«a.
lT»e
lip . . . .
S itarle . • > . k*»4i*.
4lMJU¡ltUlCfI4B
iQ^irchi 94AtÍ(»a* gucHitaa iBAtiti^ .
te w .
|4I
15
• •
111 aivCerACO .
ä c&r|tt
16 ( r rtatM fr^'v
v »aroail^^iriie
X'.'fons'»"!«»* •
as il'c«. . .
i; »»ta , .
Ävn5»til . <
9 hielte . •
tSf'iiift««. «
b r iiM .
.
. inf'Tna.
. «arfo,
d a tA r rn u iB .
.
. «orosd**^itc>
. ron»uelo4.
, d«*u.
. eré».
. •••]«()«.
. b«t«ù«.
. Fui<*.
I
A..««
i" .'
'
••
■' j'J‘\
V
I»' ■
.« N ^ '" * " ; , ’’f ' ' .
^^ '* ‘K “
9 j . ^ \ ;.*
•■
.«4- » i
.
' •
' *
\
>
3%1;v .
K*
7I'r' ^
--
^ " ís
^'''
«■',?
»■*.*)
/ -1 '
••• - *
Í* rV ^n
■
-■
'
v'
’' *.♦;. - i
f
i U 'i i
*
v'
L^'>
,
5V>'.
A^
; •';' i>‘ r b ñ '
• ' .
S'>'»« '
'
; . ''
'
'
i io '
.j-, s . -
in '
^ * i« i:
;
Ï
R
lV
■'
' ; ‘'T'*
<
^
'V'
-
■
.
* 1
>
i^ v
' *\
rj;
■* .
j'*'’^*‘
•. îâii*i^- . • ' '
¥ ■
'I
•
%
*
_r* fV
'
f .:
».
)
?
», -
‘
* 'Vjl
»
•%
»
i*^*'
-
.. T ‘'Va
- .<
V«
”iC
'-VT
.»
••
Í-
-Vfi
«
^** •J *
• ''J
Ì
X -
m
X..I
f '* »'
Descargar