fitxa lectura llibres

Anuncio
NOM I COGNOMS: ……………………………………………………..
FITXA DE LECTURA
TÍTOL DEL LLIBRE: …………………………………………………………………………………………………………
AUTOR/A: ………………………………………………………………………………………………….....................
EDITORIAL: ……………………………………………… COL·LECCIÓ: ……………………………………………..
Nº DE PÀGINES: …………………
El personatge que més m’ha agradat és ……………………………….. perquè ………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
També aparéixen altres personatges i són: ………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Ara, has de contar de què tracta el llibre (quines coses han passat des del principi fins
al final i cóm acaba la historia):
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
El llibre m’ha agradat o no? Pensa-ho i marca una creu a la casella corresponent:
GENS
POC
MOLT
MOLTÍSSIM
Perque és ……………………………………………………………………………………………………………………..
NOMBRE Y APELLIDOS: ……………………………………………………..
FICHA DE LECTURA
TÍTULO DEL LIBRO: ………………………………………………………………………………………………………
AUTOR/A: ………………………………………………………………………………………………….....................
EDITORIAL: ……………………………………………… COLECCIÓN: ……………………………………………..
Nº DE PÁGINAS: …………………
El personaje que más me ha gustado es ……………………………….. porque ………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
También aparecen otros personajes y son: ………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Ahora, has de contar de qué trata el libro (qué cosas han pasado desde el principio
hasta el final y cómo acaba la historia):
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
¿El libro me ha gustado o no? Piénsalo y marca con una cruz la casilla correspondiente:
NADA
POCO
MUCHO
MUCHÍSIMO
Porque es ……………………………………………………………………………………………………………………..
Descargar