Amanecer en el desierto Waris Dirie Maeba A modelo conta a súa

Anuncio
Amanecer en el desierto
Waris Dirie
Maeba
A modelo conta a súa propia
experiencia, o maltrato sufrido
por ser muller, como a ablación.
El abanico de seda
Lisa See
Salamandra
Dúas nenas de pobos lonxanos
son irmandadas por medio dunha
cerimonia ancestral, convertíndose en almas xemelgas.
O seu vencello levará a que se
envíen mensaxes segredas sobre
as penalidades da vida, escritas
en abanicos de seda.
Amores que matan
Vicente Garrido Genovés
Algar
Vicente Garrido analiza en
detalle a violencia física e
emocional contra a muller
así como o acoso.
Triloxía de Millenium
Stieg Larsson
Destino
O título do primeiro volume
desta triloxía, Los hombres que
no amaban a las mujeres, é
revelador dunha das temáticas
tratadas en profundidade para
este autor xa falecido.
Lágrimas de sangre
Jordi Sierra i Fabra
Alfaguara
O protagonista vive unha
longa noite con tempo para
reflexionar sobre moitas
situacións.
Mil soles espléndidos.
Khaled Hosseini
Salamandra
Amizade
entre
dúas
mulleres afgás den orixes
diferentes
con
entrelazados.
destinos
Contra el viento
Ángeles Caso
Editorial Planeta
Narra a historia dunha
moza de Cabo Verde que
emigra a Europa. Novela
sobre unha muller á que
maltratan
a
vida
homes da súa vida.
e
os
A Piragua
Cándido Pazó
Laiovento
Obra de teatro delicada e
real onde o humor é quen
de protagonizar a traxedia
deste tema.
El diario azul de Carlota
Gemma Lienas
El Aleph
Situado entre a ficción e a
non ficción trata todas as
formas de violencia ás que
se
enfrontan
adolescentes.
as
mozas
A cabeza de Medusa
Marilar Aleixandre
Xerais
Unhas mozas violadas que
deberán buscar xustiza e
non vergoña.
Xela volveuse vampira!
Fina Casalderrey
Baía
Obra coa que Fina
trata o
tema da violencia contra as
mulleres desde os ollos dun
neno, ofrecéndonos un relato
que
pon
de
relevo
a
manifestación máis dolorosa
da desigualdade de xénero.
Viento del Este. Viento del
Oeste.
Pearl S. Buck
RBA
Conmovedor
relato
intimista
acerca do mundo oriental, e o
grao
de
desigualdade
das
mulleres na sociedade chinesa
anterior á revolución.
Destrucción
Xavier López Rodríguez
Xerais
Axuste
de
contas,
vinganza, humillación … na
resposta dunha muller á
violencia psicolóxica da súa
parella.
A Ferida
Begoña Paz
Xerais
Un libro de relatos que
falan de mulleres, da vida.
O club da calceta
María Reimóndez
Xerais
Para reflexionar sobre as
dificultades de lograr a
igualdade entre homes e
mulleres.
Maxina ou a filla espúrea
Marcial Valladares Núñez
Xerais
A primeira novela galega,
fálanos dunha violación.
O inferno de Marta
Pasqual Alapont
Xerais
Marta
namorouse
persoa equivocada.
da
Descargar