EMPRESA: Bull España. REQUÍRESE: Enxeñeiro Técnico ou

Anuncio
EMPRESA: Bull España.
REQUÍRESE:
Enxeñeiro Técnico ou Superior en Informática.
Coñecementos
de:
Administración
Administración de redes.
de
servidores
Linux,
Windows.
FUNCIÓNS:
Administración
de
servidores
Linux,
Windows.
Optimización
entornos, xestión de usuarios, topoloxías de rede, etc.
OFRÉCESE:
Duración:
Xornada:
Nº de prazas:
Localidade:
Indefinido
8 horas
2
A Coruña | Santiago de Compostela
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
Currículo vitae
Contacto mediante a dirección de correo:
[email protected]
dos
Descargar