Índex

Anuncio
Re-disseny utillatge CAI
Plànols
Índex
1 Plànols
2
1.1
Assembly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
1.2
Connection pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
1.3
Frontal support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
1.4
Front right arm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
1.5
Front left arm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
1.6
Back support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
1.7
Back right arm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
1.8
Back left arm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
1.9
Plànols originals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
1.9.1
Plat compressió . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
1.9.2
Suport base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
1.9.3
Suport top plate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
1.9.4
Suport lateral esquerra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
1.9.5
Suport lateral dreta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
1.9.6
Supor base slideplates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
1.9.7
Suport esquerra plates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
1.9.8
Suport base back slideplates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
1.9.9
Suport lateral esquerra darrera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
1.9.10 Galga alineament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
1.9.11 CAI assembly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
1
°
45
15
X
140
SECCIÓN C-C
15
60
140
M36x2.0
91
5
B
SECCIÓN B-B
9
20
26,25
B
N8
35
50
N8
8,6
A
0.02 A
H7
C
6
45°
116
62
M
6
8
H7
SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
TOLERANCIAS:
LINEAL: +-0.5
ANGULAR: +-0.5
FIRMA
NOMBRE
C
116
REBARBAR Y
ROMPER ARISTAS
VIVAS
NO CAMBIE LA ESCALA
Projecte: Utillatge CAI
FECHA
TÍTULO:
DIBUJ.
VERIF.
APROB.
1_Plat_compressio
16/11/11
Josep Bofill Testart
REVISIÓN
16/11/11
J.A.Mayugo
MATERIAL:
N.º DE DIBUJO
F-114
Nº. 1
FABR.
CALID.
PESO:
ESCALA:1:2
HOJA 1 DE 1
A3
H
226
176
80
6F
7
6F
7
I
H
0.02 A
B
N8
14 G7
37
25
6
25
5°
X4
6
32
6
8
6
M
B
SECCIÓN I-I
SECCIÓN H-H
I
280
N8
116
12
35
M
M
60
M8
116
M
8
12
A
50
SECCIÓN B-B
140
REBARBAR Y
ROMPER ARISTAS
VIVAS
SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
LINEAL: +-0.5
ANGULAR: +-0.5
70
REVISIÓN
Projecte: Utillatge CAI
FIRMA
NOMBRE
NO CAMBIE LA ESCALA
FECHA
TÍTULO:
DIBUJ.
Josep Bofill Testart
5
45
32
X
32
VERIF.
°
100
APROB.
16/11/11
J.A.Mayugo
2_suport_base_v1.1
16/11/11
MATERIAL:
N.º DE DIBUJO
FABR.
CALID.
A3
Nº. 2
F-114
ESCALA:1:2
HOJA 1 DE 1
98
32
32
SECCIÓN E-E
35
116
60
SECCIÓN A-A
5
X
50
116
45
°
A
32
45
5
M
°
E
n8
6
A
X
8
6
6,
A
37
25
n8
25
0.02 A
M1
6
F7
140
0
M8
REBARBAR Y
ROMPER ARISTAS
VIVAS
SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
LINEAL: +-0.5
ANGULAR: +-0.5
6F
7
DIBUJ.
E
140
VERIF.
APROB.
REVISIÓN
Projecte: Utillatge CAI
FIRMA
NOMBRE
NO CAMBIE LA ESCALA
FECHA
Josep Bofill Testart
16/11/11
J.A.Mayugo
16/11/11
MATERIAL:
TÍTULO:
3_Suport_Top_Plate_v1.2
N.º DE DIBUJO
F-114
Nº. 3
FABR.
CALID.
PESO:
ESCALA:1:2
HOJA 1 DE 1
A3
80
32
32
32
38
SECCIÓN C-C
14 h6
12,5
6
5
20
X
45
°
C
D
37
SECCIÓN D-D
65
38
8
6,
140
145
5
R2
N8
20
0
38
100
M
27
M8
0.02 A
45
°
D
X
1
1
25
N8
70
X
C
45
A
102
R1
2,
5
°
SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
TOLERANCIAS:
LINEAL: +-0.5
ANGULAR: +-0.5
FIRMA
NOMBRE
REBARBAR Y
ROMPER ARISTAS
VIVAS
NO CAMBIE LA ESCALA
REVISIÓN
Projecte: Utillatge CAI
FECHA
TÍTULO:
DIBUJ.
16/11/11
12
Josep Bofill Testart
25
VERIF.
140
APROB.
16/11/11
J.A.Mayugo
MATERIAL:
4_suport_lateral_esquerra_v1.1
N.º DE DIBUJO
F-114
FABR.
CALID.
PESO:
ESCALA:1:2
Nº. 4
HOJA 1 DE 1
A3
80
32
25
32
32
38
SECCIÓN A-A
A
5
14 h6
X
45
12,5
°
C
20
5
X
27
45
°
37
SECCIÓN C-C
6
65
38
M8
M
8
38
145
140
100
6,5
R2
20
N8
0
0.02 A
N8
1
C
70
45
°
A
5
SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
TOLERANCIAS:
LINEAL: +-0.5
ANGULAR: +-0.5
102
2,
A
12
R1
°
X
1
5
X4
FIRMA
NOMBRE
REBARBAR Y
ROMPER ARISTAS
VIVAS
NO CAMBIE LA ESCALA
REVISIÓN
Projecte: Utillatge CAI
FECHA
TÍTULO:
DIBUJ.
VERIF.
25
140
APROB.
Josep Bofill Testart
16/11/11
J.A.Mayugo
16/11/11
MATERIAL:
5_suport_lateral_esquerra_v1.1_symm
N.º DE DIBUJO
F-114
Nº. 5
A3
FABR.
CALID.
PESO:
ESCALA:1:2
HOJA 1 DE 1
4
X
45
23
18
°
35
X
45
°
80
98
32
M
6
4
6
SECCIÓN P-P
P
P
8
12
SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: REBARBAR Y
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ROMPER ARISTAS
VIVAS
TOLERANCIAS:
LINEAL: +-0.5
ANGULAR: +-0.5
NOMBRE
DIBUJ.
VERIF.
APROB.
FIRMA
FECHA
Josep Bofill Testart
16/11/11
J.A.Mayugo
16/11/11
MATERIAL:
NO CAMBIE LA ESCALA
Projecte: Utillatge CAI
TÍTULO:
6_suport_base_slideplates_v1.1
N.º DE DIBUJO
F-114
CALID.
FABR.
PESO:
REVISIÓN
ESCALA:1:1
Nº. 6
A4
HOJA 1 DE 1
°
45
SECCIÓN K-K
L
6
4
15
20
45°
R1
35
DETALLE L
ESCALA 2 : 1
12
6
M
K
32
126
K
4
X
45
°
SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: REBARBAR Y
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ROMPER ARISTAS
VIVAS
TOLERANCIAS:
LINEAL: +-0.5
ANGULAR: +-0.5
NOMBRE
DIBUJ.
VERIF.
APROB.
FABR.
CALID.
FIRMA
FECHA
Josep Bofill Testart
16/11/11
J.A.Mayugo
16/11/11
MATERIAL:
NO CAMBIE LA ESCALA
Projecte: Utillatge CAI
TÍTULO:
7_suport_esquerr_plates_v1.1
N.º DE DIBUJO
F-114
PESO:
REVISIÓN
ESCALA:1:1
Nº. 7
A4
HOJA 1 DE 1
60
N8
8
0.02 A
A
L
SECCIÓN L-L
50
98
8 ,5
32,5
L
SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: REBARBAR Y
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ROMPER ARISTAS
VIVAS
ACABADO SUPERFICIAL:
LINEAL: +-0.5
ANGULAR: +-0.5
NOMBRE
DIBUJ.
VERIF.
APROB.
FABR.
CALID.
FIRMA
Josep Bofill Testart
FECHA
16/11/11
J.A.Mayugo
NO CAMBIE LA ESCALA
REVISIÓN
Projecte: Utillatge CAI
TÍTULO:
8_Suport_Base_back_Slideplates
16/11/11
MATERIAL:
N.º DE DIBUJO
F-114
PESO:
ESCALA:1:1
Nº. 8
HOJA 1 DE 1
A4
R1
45°
60
8
45°
DETALLE L
ESCALA 2 : 1
L
K
25
25
38
126
38
8,
5
SECCIÓN K-K
K
SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: REBARBAR Y
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ROMPER ARISTAS
VIVAS
TOLERANCIAS:
LINEAL: +-0.5
ANGULAR: +-0.5
NOMBRE
DIBUJ.
VERIF.
APROB.
FABR.
CALID.
FIRMA
Josep Bofill Testart
FECHA
16/11/11
J.A.Mayugo
NO CAMBIE LA ESCALA
REVISIÓN
Projecte: Utillatge CAI
TÍTULO:
9_suport_lat_esq_darr
16/11/11
MATERIAL:
N.º DE DIBUJO
F-114
PESO:
ESCALA:1:1
Nº. 9
HOJA 1 DE 1
A4
60
M
6F
62
7
SECCIÓN M-M
ESCALA 1 : 2
45 °
0.025 A
8,
5
M
A
12
80
N8
0
102 ±0,5
R1
30
204
80
R2
0
18
0
R1
0
R2
N8
12
0.02 A
SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: REBARBAR Y
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ROMPER ARISTAS
VIVAS
TOLERANCIAS:
LINEAL: +-0.5
ANGULAR: +-0.5
NOMBRE
DIBUJ.
VERIF.
APROB.
FABR.
CALID.
FIRMA
Josep Bofill Testart
FECHA
16/11/11
J.A.Mayugo
NO CAMBIE LA ESCALA
REVISIÓN
Projecte: Utillatge CAI
TÍTULO:
10_Galga_alineament
16/11/11
MATERIAL:
N.º DE DIBUJO
F-114
PESO:
ESCALA:1:5
Nº. 10
HOJA 1 DE 1
A4
123456789-
1_Plat_compressio
2_suport_base_v1.1
3_Suport_Top_Plate_v1.2
4_suport_lateral_esquerra_v1.1
5_suport_lateral_esquerra_v1.1_symm
6_suport_base_slideplates_v1.1
7_suport_esquerr_plates_v1.1
8_Suport_Base_back_Slideplates
9_suport_lat_esq_darr
SECCIÓN F-F
(2 ud.)
(1 ud)
(1 ud.)
(1 ud.)
(1 ud.)
(2 ud.)
(2 ud.)
(2 ud.)
(2 ud.)
F
1
F
9
4
7
3
8
5
SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
LINEAL: +-0.5
ANGULAR: +-0.5
2
FIRMA
NOMBRE
DIBUJ.
6
VERIF.
APROB.
1
REBARBAR Y
ROMPER ARISTAS
VIVAS
REVISIÓN
Projecte: Utillatge CAI
FECHA
Josep Bofill Testart
16/11/11
J.A.Mayugo
16/11/11
MATERIAL:
NO CAMBIE LA ESCALA
TÍTULO:
CAI_assembly
N.º DE DIBUJO
A3
FABR.
CALID.
PESO:
ESCALA:1:5
HOJA 1 DE 1
Descargar