recorregut 12 sense platja

Anuncio
Cala Millor
A
Hotel
Hipocampo Playa
a
Com
Sa
de
a.
vd
P
PA
G
RKIN
unes
C/ de les D
Cam
í Ve
ll d
ió
c
a
t
a
n
a
META
lid
a
S
el M
oro
Lle
AVITUALLAMIENTO
ga
NATACIÓ / NATACIÓ / SWIM
1 volta / 1 vuelta / 1 round
BICICLETA / BIKE
1 volta / 1 vuelta / 1 round
A PEU / A PIE / RUN
2 voltes / 2 vueltas / 2 rounds
C/
Ba
lad
re
s
FINISH LINE
BOXES
n
Registro
Enregistration
C/
Ca
ste
ll
da
a.
Avd
de
S
aC
a
om
Vell d
e
l Moro
Cala Millor
C/ B
ala
d
res
Camí
C/
Bal
adr
es
Castell
Cam
í Ve
Avda. de les Palm
ll d
el M
AVITUALLAMIENTO
lad
2 voltes / 2 vueltas / 2 rounds
re
s
A PEU / A PIE / RUN
Ba
Sa Coma
C/
Pass
eig d
e la P
unta
de n
’Ame
r
eres
o
boya
Cala Millor
P
m
0
50
G
IN
PARK
Hotel
Hipocampo Playa
500m
ón
Registro
Enregistration
ci
a
t
a
n
a
alid
nes
/ de les Du
C
S
Lle
Hacia las bicis
To the bikes
ga
da
500m
C/
Ca
ste
ll
NATACIÓ / NATACIÓ / SWIM
1 volta / 1 vuelta / 1 round
boya
BOXES
AVITUALLAMIENTO
NATACIÓ / NATACIÓ / SWIM
1 volta / 1 vuelta / 1 round
BICICLETA / BIKE
Son Servera
1 volta / 1 vuelta / 1 round
Cala Bona
A PEU / A PIE / RUN
2 voltes / 2 vueltas / 2 rounds
MA-4023
Cala Millor
a
boya
rv
Se
on
Ct
MA-4021
MA-4024
MA-4021
n
Camí de So
Manxo
Manacor
boya
ra
Son Negre
MA-4021
eS
.d
MA-15
er
Son Carrió
MA-4022
MA-4023
MA-4020
MA-4020
MA-4022
Sa Coma
Descargar