Tenies raó, Muriel

Anuncio
Política | Gabriel Fernàndez | Actualitzat el 15/02/2016 a les 17:11
Tenies raó, Muriel
«Com no vols que senti meu i estimi un país format per gent com la Muriel que
te'l brinden perquè també sigui teu i l'aprenguis a estimar?»
Hi ha coses a la vida, apreciat lector, que tenen com a punt d'origen un conjunt de factors i
persones que per diferents circumstàncies del destí són capaços de generar i explicar per si mateixes
algun fet o situació concreta.
Per això quan em pregunten «¿qué hace un chico como tú en un sitio como este?», és a
dir, com s'explica que algú com jo d'origen llatinoamericà i que va arribar a aquest país fa tan sols
tretze anys, sigui avui una persona compromesa amb la independència de Catalunya? Per
començar a explicar-me és totalment impossible no recordar tres persones que han tingut molt a
veure en tot això: Jordi Tolrà, Toni Comín i Muriel Casals. Però, per raons òbvies, i perquè com deia
l'Eduardo Galeano això de recordar (del llatí: re-cordis) és etimològicament "tornar a passar pel
cor", avui comparteixo amb tu dos fets que irremeiablement passen pel meu cor quan penso en
la Muriel.
El primer es remunta al dilluns 13 d'octubre del 2003, a la meva Montevideo natal, dos dies
abans de marxar a Catalunya. Em trobava al portal de l'ambaixada espanyola i un parell de
militars no em permetien passar a retirar el meu passaport ja que estava tancada i els funcionaris
havien tingut festa, perquè el 12 d'octubre aquest any havia caigut en diumenge. El meu avió
sortia el matí del dia 14 i jo estava desesperat, no podria agafar el vol, no arribaria el dia 15 com
estava pactat i perdria els diners del bitllet. A uns carrers d'allà hi havia un locutori i sense dubtarho vaig trucar al director de la Fundació Autònoma Solidària de la UAB per explicar-li la situació. En
Jordi Tolrà em va dir "queda't a la porta i no et moguis d'allà, parlaré amb la nostra vicerectora i
presidenta la Dra. Muriel Casals. Però no et moguis d'allà".
I allà em vaig quedar, a la porta de l'ambaixada observat pels dos militars. Una estona
després una funcionària creua els jardins de l'ambaixada fins al portal d'entrada, i amb marcat
accent espanyol diu "deixeu-lo passar". Sense dirigir-me paraula em porta a un despatx, agafa el
meu passaport, el segella i m'ho lliura. Quan marxava em diu: "No sé qui ets, però per a les
persones de la Universitat és important que viatgis, la vicerectora ha estat molt convincent amb
el cònsol". Jo no coneixia la Muriel, però me la puc imaginar amb la seva veu ferma i serena
explicant-li al cònsol "la necessitat" que em donessin el passaport amb el visat.
El segon va ser el mateix any 2003 però al desembre, uns dies abans del Nadal i de l'arribada
de la meva dona i fills a Catalunya. La Muriel va passar pel despatx on jo treballava a la Plaça
Cívica de la UAB i em va convidar a caminar. Aquells dies conversàvem en castellà i es va començar
a interessar en com em sentia amb la imminent arribada de la meva família i si el país que ens
acollia era el que jo m'imaginava. Li vaig començar a explicar el que ja havia notat i descobert fins
a aquell moment i el meu interès per conèixer més en relació a la situació de Catalunya. En un
moment de la conversa -sobre el paper de la immigració- em va dir una frase que mai oblidaré i
que molts anys després li vaig poder compartir com d'important va ser per a mi: "Gabriel, perquè
algun dia el meu país arribi a ser això que tant anhelo, la gent com tu l'ha de poder estimar tant
com l'estimo jo".
Per això, quan em pregunten: per què sento Catalunya com el meu país?, somric i recordo: Com
no vols que senti meu i estimi un país format per gent com la Muriel que t'ho brinden perquè
també sigui teu i l'aprenguis a estimar?
http://www.naciodigital.cat/opinio/12570/tenies/rao/muriel
Pàgina 1 de 2
PD: Fins sempre, amiga. Em quedo amb els nostres somriures còmplices i et confirmo això que tu
ja sabies que passaria: he après a estimar aquest país tant com tu. Gràcies.
Tenías razón, Muriel
Hay cosas en la vida, apreciado lector, que tienen como punto de origen un conjunto de
factores y personas que por diferentes circunstancias del destino son capaces de generar y
explicar por si mismas algún hecho o situación concreta.
Por ello, cuando me preguntan «¿qué hace un chico como tú en un sitio como este?», es
decir ¿cómo se explica que alguien como yo de origen latinoamericano y que llegó a este país hace
tan solo trece años, sea hoy una persona comprometida con la independencia de Catalunya?
Para comenzar a explicarlo me es totalmente imposible no recordar a tres personas que han
tenido mucho que ver en todo ello: Jordi Tolrà, Toni Comín y Muriel Casals. Pero por razones
obvias, y porque como decía Eduardo Galeano eso de recordar (del latín: re-cordis) es
etimológicamente «volver a pasar por el corazón», hoy comparto contigo dos hechos que
irremediablemente pasan por mi corazón cuando pienso en Muriel.
El primero se remonta al lunes 13 de octubre del 2003, en mi Montevideo natal, dos días antes
de partir a Catalunya. Me encontraba en el portal de la embajada española y un par de militares
no me permitían pasar a retirar mi pasaporte ya que estaba cerrada y los funcionarios habían
tenido fiesta, porque el 12 de octubre ese año había caído en domingo. Mi avión partía por la
mañana del día 14 y yo estaba desesperado, no podría coger el vuelo, no llegaría el día 15 como
estaba pactado y perdería el dinero del billete. A unas calles de allí había un locutorio y sin dudarlo
llamé al director del Fundació Autònoma Solidaria de la UAB para explicarle. Jordi Tolrà me dijo
«quédate en la puerta y no te muevas de allí, hablaré con nuestra Vice-rectora y presidenta la
Dra. Muriel Casals. Pero no te muevas de allí».
Y allí me quedé, en la puerta de la embajada observado por los dos militares. Un rato
después una funcionaria cruza los jardines de la embajada hasta el portal de entrada, y con
marcado acento español dice «dejadle pasar». Sin dirigirme palabra me lleva a un despacho,
coge mi pasaporte, lo sella y me lo entrega. Cuando marchaba me dice: «No se quién eres, pero
para las personas de la Universidad es importante que viajes, la Vice-rectora ha sido muy
convincente con el cónsul». Yo no conocía a Muriel, pero puedo imaginármela con su voz firme y
serena explicándole al cónsul «la necesidad» de que me dieran el pasaporte con el visado.
El segundo fue ese mismo año pero en diciembre, unos días antes de navidad y de la llegada
de mi esposa e hijos a Catalunya. Muriel pasó por el despacho donde yo trabajaba en la Plaça
Cívica de la UAB y me invita a caminar. En esos días conversábamos en castellano y se
comienza a interesar en cómo me sentía con la inminente llegada de mi familia y si el país que nos
acogía era lo que yo me imaginaba. Le comienzo a explicar lo que ya había notado y descubierto
hasta ese momento y mi interés por conocer más en relación a la situación de Catalunya. En un
momento de la conversación -sobre el rol de la inmigración- me dice una frase que nunca olvidaré
y que muchos años después le voy a poder compartir lo importante que fue para mí: «Gabriel,
para que algún día mi país llegue a ser eso que tanto anhelo, la agente como tú lo ha de poder
estimar tanto como lo estimo yo».
Por eso, cuando me preguntan: ¿por qué siento Catalunya como mi país?, sonrío y recuerdo:
¿Cómo no quieres que lo sienta mío y estime a un país formado por gente como Muriel que te lo
brindan para que también sea tuyo y lo aprendas a estimar?
PD: Hasta siempre, amiga. Me quedo con nuestras sonrisas cómplices y te confirmo eso que tu ya
sabias que pasaría: he aprendido a estimar este país tanto como tú. Gracias.
http://www.naciodigital.cat/opinio/12570/tenies/rao/muriel
Pàgina 2 de 2
Descargar