folleto - Herrigune

Anuncio
Excursión geológica en Leioa
Txango geologikoa Leoian
ZTF- FCT
# I R AKAL E
2014 Maiatzak 9 de Mayo del 2014
Antolatzen du/Organizan:
L. A. Ortega; M.C. Zuluaga, A. Alonso-Olazabal y X. Murelaga
Euskal Herriko Unibertsitateko Geologia irakasleak
profesores de Geología de la Universidad del País Vasco
ARROKEN ZIKLOA
CICLO DE LAS ROCAS
Meteorización
Transporte
Depósito
Ascenso y exposición
SEDIMENTOS
ROCAS IGNEAS
(EXTRUSIVAS)
Litificación
(Compactación y
cementación)
ROCAS
SEDIMENTARIAS
Consolidación
ROCAS IGNEAS
(INTRUSIVAS)
Metamorfismo
ROCAS
METAMORFICAS
Cristalización
Fusión
MAGMA
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rock_cycle_NASA.jpg)
Arroka Igneoak-Rocas Igneas
Hozte azkarra-Enfriamiento rápido
Hozte geldoa-Enfriamiento lento
mass.)
textura vitrea
textura piroclástica
texture
textura afanítica
Pikor fineko ehundura
Textura de grano fino
Pikor larriko ehundura
Textura de grano grueso
Pikor fineko granitoa
Granito de grano fino
Pikor larriko granitoa
Granito de grano grueso
textura porfídica
textura fanerítica
(grano grueso)
Arroka sedimentarioak-Rocas sedimentarias
Geruzapen gurutzatua
Estratificación cruzada
Corriente de agua (rio o mar)
Fosildun kareharriak-Calizas fosilíferas
Trabertinoa-Travertino
Arroka metamorfikoak-Rocas metamórficas
Geyser
Venas
Hidrotermales
Zain
Hidrotermalak
Arroka igneoak-Rocas ígneas
Magma
Serpentinita
∆P
∆T
Kareharria-Caliza
Marmola-Mármol
Descargar