obres de Teresa Rovira i Comas

Anuncio
OBRES DE TERESA ROVIRA
Calvet i Costa, F., Rovira, T., Capdevila i Font, M. i Comas i Andreu, D. (2010).
Bibliografia d’Antoni Rovira i Virgili. Tarragona: Diputació de Tarragona.
Carreras, C., Martínez, C., Rovira, T. i Mata, M. (1981). Organització d’una biblioteca:
escolar, popular o infantil. Barcelona: Edicions 62.
Associació d’Escriptors en Llengua Catalana. (2008). Arxiu de textos - Paraules de
Teresa
Rovira.
Recuperat
el
30
d’abril
2015,
a
http://www.escriptors.cat/?q=publicacions_atextos_rovirat .
Cot, M. A., i Rovira, T. (1958). La situación bibliotecaria internacional al finalizar el año
1958. Biblioteconomía: boletín de la Escuela de Bibliotecarias de Barcelona,
15(48), 120–126.
Ribé, M. del C., i Rovira, T. (1969). Bibliografía histórica del libro infantil catalán:
separata. Boletín de la ANABA. Asociacion Nacional de Bibliotecarios, Archiveros y
Arqueólogos, (55), VII-XII.
Ribé, M. del C., i Rovira, T. (1970). Resumen histórico del servicio de bibliotecas de la
Diputación de Barcelona. Dins Autors Diversos, Actas de la III Asamblea de
Instituciones de Cultura de las Diputaciones Provinciales (182-186). Barcelona:
Diputació Provincial.
Rovira i Virgili, A., Calvet i Costa, F., Carod-Rovira, J.-L., i Rovira, T. (1994). Antoni Rovira
i Virgili i la qüestió nacional: textos polítics 1913-1947. [Barcelona]: Generalitat de
Catalunya. Departament de la Presidència. Entitat Autònoma del Diari Oficial i de
Publicacions .
Rovira i Virgili, A., Capdevila, M., Rovira, T., i Rovira i Gómez, S.-J. (2004). Tàrracoclara.
[Tarragona]: Autoritat Portuària de Tarragona.
Rovira i Virgili, A., Colombo, D., i Rovira, T. (1983). Teatre de la natura. Barcelona:
Lumen.
Rovira, T. (1954). Las Asociaciones de Bibliotecarios en el mundo: Cuestiones de
defensa del título profesional. Biblioteconomía: boletín de la Escuela de
Bibliotecarias de Barcelona, 11(40), 139–142.
Rovira, T. (1959). Evolución del libro infantil. Comentario a la Exposición.
Biblioteconomía: boletín de la Escuela de Bibliotecarias de Barcelona, 15(50), 88–
93.
Rovira, T. (1963). Documentación. Información. Aplicaciones prácticas en nuestras
bibliotecas. Biblioteconomía: boletín de la Escuela de Bibliotecarias de Barcelona,
20(57), 32–36.
1
Maig 2015
OBRES DE TERESA ROVIRA
Rovira, T. (1964). La Revista infantil en Barcelona: Biblioteca Central, Diputación
Provincial: IV Semana del libro infantil y juvenil, Barcelona, 1964. Barcelona: Imp.
Casa Caridad.
Rovira, T. (1964). IX Congreso de la Organización Internacional para el Libro Juvenil e
Infantil, Madrid, 1964. Biblioteconomía: boletín de la Escuela de Bibliotecarias de
Barcelona, 21(59), 72–77.
Rovira, T. (1967). Proyecto de una biblioteca popular piloto junto a la Escuela de
Bibliotecarias. Biblioteconomía: boletín de la Escuela de Bibliotecarias de
Barcelona, 24(65), 47–58.
Rovira, T. (1968). Las bibliotecas para niños y jóvenes. Dins Asociación Nacional de
Bibliotecarios, Archiveros y Arqueólogos, Actas y ponencias del II Congreso
Nacional de Bibliotecas, Gerona, 3-8 de octubre de 1966 (pp. 95-100). Madrid:
Asociación Nacional de Bibliotecarios, Archiveros y Arqueólogos.
Rovira, T. (1968). Livres pour enfants en catalan (1966-1968). Biblioteconomía: boletín
de la Escuela de Bibliotecarias de Barcelona, 25(67-68), 218–220.
Rovira, T. (1968). Libros infantiles en catalán. Dins Hürlimann, B., Tres siglos de
literatura infantil europea (pp. 314–331). Barcelona: Juventud.
Rovira, T. (1973). Aurèlia Sabanés. Biblioteconomía: boletín de la Escuela de
Bibliotecarias de Barcelona, 30(77), 187.
Rovira, T. (1973). Visita a “La Joie par les livres” de Clamart i a les biblioteques de
“Lecture publiques” de París. Biblioteconomía: boletín de la Escuela de
Bibliotecarias de Barcelona, 30(77), 41–50.
Rovira, T. (1973). Noucentisme i llibre infantil. (Tesi de llicenciatura) Universitat
Autònoma de Barcelona, Barcelona.
Rovira, T. (1973). Els pre-adolescents i adolescents a les Biblioteques Populars.
Biblioteconomía: boletín de la Escuela de Bibliotecarias de Barcelona, 30-31(7778), 113–115.
Rovira, T. (1974). Els nens de la meva escala. Serra d’Or, 16(179), 23–25.
Rovira, T. (1975). Guide de littérature pour la jeneusse, de Marc Soriano.
Biblioteconomía: boletín de la Escuela de Bibliotecarias de Barcelona, 32(79), 191–
192.
2
Maig 2015
OBRES DE TERESA ROVIRA
Rovira, T. (1976). Libros infantiles en catalán = Catalan Childrens Books. Dins Chidren’s
and Youth Books in Spain 1960-1975 (pp. 33-44). Munic: INLE. International Youth
Library.
Rovira, T. (1982). Les biblioteques populars catalanes. Quaderns d’Estudis Arenyencs,
(2), 19–21.
Rovira, T. (1988). La literatura infantil i juvenil. Dins Molas, J. (dir.), Història de la
literatura catalana. Part moderna (pp. 421-471). Barcelona: Ariel.
Rovira, T. (1989). Llibre per a infants i adolescents. Dels orígens a la desfeta del 1939.
Lletra de canvi, (19-20), 13–20.
Rovira, T. (1989). Records de l’exili. Revista de Catalunya, (35), 37–49.
Rovira, T. (1989, gener-juny) Jordi Rubió i Lois: la seva influència en el món bibliotecari
de Catalunya [Arxiu pdf]. Ítem. Revista de Biblioteconomía i Documentació, (4),
pp.
9–14.
Recuperat
de:
http://www.raco.cat/index.php/Item/article/view/22320/22154
[data
de
consulta: 30-04-2015]
Rovira, T. (1994, gener-juny). La xarxa catalana de Biblioteques Populars: dels orígens a
la desfeta del 1939 [Arxiu pdf]. Ítem: revista de biblioteconomia i documentació,
(14),
5–20.
Recuperat
de:
http://www.raco.cat/index.php/Item/article/view/22438/22272
[data
de
consulta: 30-04-2015]
Rovira, T., i Duran, L. (1999). Antoni Rovira i Virgili: 1882-1949. [Barcelona]: Generalitat
de Catalunya.
Rovira, T., Ferran, E., i Nardi, N. (s.a.). El Teatre a “Serra d’Or” (1959-1972): índex.
(Manuscrit).
Rovira, T., i Ribé, M. del C. (1973). Exposición Lola Anglada: Sala de “El Tinell”: Sala de
exposicions del Museo Provincial Textil: catálogo: Barcelona, diciembre de 1973,
Tarrasa, enero 1974. [Barcelona: Diputación Provincial de Barcelona].
Rovira, T., i Ribé, M. del C. (1972). Bibliografía histórica del libro infantil en catalán.
Madrid: Asociación Nacional de Bibliotecarios, Archiveros y Arqueólogos.
3
Maig 2015
Descargar