PRESENTACIÓN DE REDES LOCALES. • Concepto red LAN. (MAN

Anuncio
PRESENTACIÓN DE REDES LOCALES.
•
•
•
•
•
•
•
Concepto red LAN. (MAN y WAN)
Ventajas y desventajas.
Topologías.
o Bus
o Anillo
o Estrella
o Celular
Medios de transmisión.
o Cableada
o Inalámbrica.
Adaptadores de red.
Dispositivos de red.
o Hub.
o Switch.
o Puentes.
o Router.
Configuración de red.
• MAC.
• IP.
• Máscara de red.
• Puerta de enlace.
• DNS.
• DHCP.
Descargar