Herri bideen triptikoa - Triptico sobre caminos públicos

Anuncio
GIPUZKOAKO
MENDIZALE
FEDERAZIOA
Defendamos
nuestro
patrimonio
En algunas ocasiones nos encontramos con
algunos caminos públicos cerrados. Ante esta
circunstancia es nuestro derecho reclamar, ante
las administraciones públicas, que dichos caminos
públicos se mantengan abiertos.
¿Cómo se demuestra
que un camino es
público?
Para demostrar que un
camino es público tenemos
varias herramientas:
Gipuzkoako Foru Aldundia
Landa Ingurunearen Garapenerako
Departamentua
Departamento de Desarrollo
del Medio Rural
- Catastro municipal
- El inventario municipal
de caminos públicos.
- Cartografía antigua
- Escrituras
- Testimonios
✽
¿Los caminos públicos se pueden comprar o
vender? ¿Se pueden adquirir por la posesión
durante varios años?
No. Los caminos públicos son inalienables,
inembargables e inprescriptibles (Artículo 80 de la
Ley 7/85).
✽
✽
¿Quien tiene las competencias
sobre la conservación de
caminos públicos?
Los ayuntamientos tienen la
competencia de conservación de
los caminos, pero no la obligación
de conservarlos (Artículo 25 de
la Ley 7/85). Esa conservación no
comprende necesariamente la
señalización.
¿Deben los ayuntamientos saber cuales son sus
caminos públicos?
Si. Los municipios están obligados a formar
inventario de todos sus bienes, y también de sus
caminos públicos. (Art. 86 del RDL 781/1986)
✽
“Viejos caminos para
nuevos usos”
✽
Caminos
Públicos
¿Se puede cerrar un camino público?
No, mientras no se posibilite el paso sobre el cierre,
y siempre con autorización del organismo público
competente.
¿Puede una persona solicitar una investigación
en el ayuntamiento sobre un camino del que no
se sabe su titularidad?
Si. Además puede ser premiado por ello. (Art. 48
de la Ley 33/2003)
✽
D.G.: zirrimarra estudio grafik
os caminos que
utilizamos el
colectivo montañero
suelen ser en su mayoría
públicos, aunque a veces
nos encontramos con
caminos privados, por
los cuales debemos
tener permiso de paso.
Los caminos públicos
suponen un patrimonio
cultural e histórico de
incalculable valor.
L
Desde la Federación
Guipuzcoana de Montaña
seguiremos trabajando en
la recuperación de los
caminos públicos. Por ello
para cualquier sugerencia
o información no dude en
ponerse en contacto con
nosotros.
✽
[email protected]
Zenbaitetan, herri bide batzuk itxita aurkitzen
ditugu. Kasu horietan eskubidea daukagu herri
erakundeetan erreklamatzeko, itxita dauden herri
bideak zabalik egon behar dutela.
“Bide zaharrak
erabilera berrietarako”
GIPUZKOAKO
MENDIZALE
FEDERAZIOA
Gipuzkoako Foru Aldundia
Nola frogatzen da bide
bat herri bidea dela?
Bide bat herri bidea dela
frogatzeko hainbat baliabide
dauzkagu:
✽
Landa Ingurunearen Garapenerako
Departamentua
Departamento de Desarrollo
del Medio Rural
✽
✽
Udalek jakin behar dute zein diren beren herri
bideak?
Bai. Udalak behartuta daude beren ondasun guztien
inbentarioa egitera, baita herri bideena ere. (781/1986
legearen 86. artikulua)
Herri bide bat noren jabetzakoa den argi ez
badago, hori argitzeko edo ikertzeko eska
diezaioke pertsona batek udalari?
Bai. Gainera, saritua izan daiteke horregatik.
(33/2003 legearen 48. artikulua)
- Udal katastroa
- Herri bideen udal inbentarioa.
- Kartografia zaharra.
- Eskriturak
- Testigantzak
Herri bideak sal edo eros daitezke? Hainbat urtez
jabetzan edukitzeagatik eskura daitezke?
Ez. Herri bideak besterenezinak, bahiezinak eta
preskribaezinak dira (7/85 Legearen 80. artikulua).
✽
Gure ondarea
defenda
dezagun
Noren eskumena edo
ardura da herri bideen
mantentze lana?
Udalen eskumena da
bideak egoera onean
edukitzea, baina ez daude
horretara derrigortuta
(7/85 Legearen 25.
artikulua). Mantentze lan
horretan ez da nahitaez
seinaleztapena sartzen.
✽
Her ri
Bideak
Herri bide bat itxi daiteke?
Ez, non eta pasabidea ahalbidetzen edo ziurtatzen ez
den, eta betiere eskumena duen herri erakundearen
baimena behar da horretarako.
✽
D.G.: zirrimarra estudio grafik
endizaleok erabiltzen ditugun biderik
gehienak herri bideak izan ohi dira, baina
batzuetan bide pribatuekin egiten dugu topo,
eta haietatik igarotzeko baimena behar izaten da.
Herri bideak balio handiko ondare kultural eta
historikoak dira.
M
Gipuzkoako Mendizale Federaziotik lanean jarraituko
dugu herri bideak berreskuratzeko xedean. Beraz,
edozein gomendio edo informazio izanez gero jarri
gurekin harremanetan:
✽
[email protected]
Descargar