reparació de la reixa de clavegueram del carrer de l`ebre reparación

Anuncio
REPARACIÓ DE LA REIXA DE CLAVEGUERAM DEL
CARRER DE L’EBRE
REPARACIÓN DE LA REJA DE ALCALTARILLADO DE LA
CALLE EBRE
El dia 10 de març s’inicien les obres de
reparació de la reixa del clavegueram situada
al carrer de l’Ebre.
Per aquest motiu, mentre durin els treballs, els
vehicles no podran accedir al nucli antic per
aquesta via, des del carrer de Carles Martí. Al
plànol adjunt es detallen les alternatives a
aquest recorregut que els conductors hauran
d’utilitzar.
Està previst que les obres finalitzin el dilluns
dia 14.
L’Ajuntament demana disculpes per les
possibles molèsties i agraeix la comprensió
dels veïns i les veïnes de la zona.
El día 10 de marzo se inician las obras de
reparación de la reja de alcantarillado situada en la calle Ebre.
Por este motivo, mientras duren los trabajos, los vehículos no podrán acceder al
núcleo antiguo por esta vía, desde la calle
Carles Martí. En el plano adjunto se detallan las alternativas a este recorrido que los
conductores habrán de realizar.
Está previsto que las obras finalicen el lunes día 14.
El Ayuntamiento pide disculpas por las posibles molestias y agradece la comprensión de los vecinos y las vecinas de la zona.
Sant Boi, març de 2011
Tall per obres al carrer de l’Ebre
Vies alternatives per als vehicles que hagin d’accedir al nucli antic des del carrer de
Carles Martí entre el 10 i el 14 de març
Descargar