Franco deixarà de ser l`alcalde "honorífic i perpetu" de

Anuncio
Patrimoni | | Actualitzat el 25/05/2013 a les 08:56
Franco deixarà de ser l’alcalde
"honorífic i perpetu" de la Ràpita
dijous que ve
Sofia Cabanes / La Ràpita
Sembla que en ple 2013 hauria de ser una qüestió superada, però el cert és que l'ombra del general
Franco i els signes de la seua dictadura continuen encara presents en molts dels nostres
municipis i no cal anar a Tortosa per veure el monument del riu.
El Ple de lÂ’Ajuntament de la Ràpita aprovarà dijous que ve una moció presentada pel grup municipal
del PSC per revocar el títol dÂ’alcalde “honorífic i perpetu” a lÂ’exdictador Francisco Franco.
Segons sÂ’exposa en el text presentat pels socialistes, “en sessió extraordinària del Ple de
lÂ’Ajuntament de la Ràpita, de data 31 de març del 1964, es va aprovar “por aclamación de todos los
señores asistentes” una pomposa i gairebé esperpèntica moció que commemorava el 25è
aniversari de la ‘pau’, finalitzada la Guerra Civil.
“El Alcalde-Presidente que suscribe, en consideración de celebrarse mañana, dia 1º de abril, el
XXV Aniversario de la Paz de España y estimando que la feliz efeméride a celebrar se debe
http://www.aguaita.cat/noticia/645/franco/deixara/ser/alcalde/honorific/perpetu/rapita/dijous/ve
Pàgina 1 de 2
exclusivamente a la sabia dirección de nuestro Generalísimo Francisco Franco, hombre
providencial que con tanto acierto y visión rige los destinos de nuestra Patria, mayormente
encomiable su labor cuando por circunstancias diversas ha tenido, con recia hombría e
indiscutible acierto, el tener que resolver situaciones difíciles cuya capacidad de buen gobernante
ha sido reconocida en el ámbito internacional y que gracias a su eficiente actuación podemos hoy
ser testigos del resurgimiento de nuestra nación, debido casi exclusivamente a esta nunca
bastante reconocida paz de la cual ha sido artífice, estima el firmante que se está en el caso de
justicia manifiesta de que el Ayuntamiento adopte el correspondiente acuerdo nombrando a su
Excelencia el Jefe del Estado y Caudillo de España, Excelentísimo Sr. D. Francisco Franco
Bahamonde, alcalde honorario y perpetuo de este municipio.
Asimismo, como recuerdo de tan señalada fecha, propone que la actual calle de La Paz, se
denomine en el futuro calle de la Paz de Franco”.
LÂ’acord no només es va aprovar a la Ràpita, sinó en molts ajuntaments de la demarcació i també
dÂ’arreu de lÂ’Estat espanyol i es tractaria, segons exposa la moció, dÂ’un acord imposat des del
Govern Civil. “Aquest acord continua vigent avui dia, donat que durant tots aquest anys no s’ha
adoptat cap resolució contrària en aquest sentit per part del plenari de la Corporació”, subratlla la
moció.
“És clar que el caràcter de la moció inicial del 1964, com també aquesta mateixa proposta, tenen un
caràcter simbòlic, però des del nostre punt de vista no és procedent que en ple 2013, i dÂ’acord amb
la llei de la Memòria Històrica, el poble de La Ràpita encara tingui en vigor aquest text”, explica per la
seua banda el portaveu del PSC rapitenc, Josep Pitarch.
Segons Pitarch, el manteniment de la distinció “atempta contra lÂ’ordenament jurídic” i és un dels
casos previstos en l’article 15 de la Llei 52/2007 de 26 de desembre “per la qual es reconeixen i
amplien drets i sÂ’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la
Guerra Civil i la Dictadura”, coneguda popularment com a Llei de la Memòria Històrica, que insta a
la retirada de la simbologia “dÂ’exaltació” de la Guerra Civil i la Dictadura.
En lÂ’acord per revocar este títol honorífic ja sÂ’ha sumat ERC i el mateix Pitarch pressuposa que la
moció podrà tirar endavant amb el suport dels altres grups (CiU, EBIN i els regidors no adscrits).
Arran de l'aprovació de la nova Llei de Costes per part del Congrés dels Diputats, els socialistes
presentaran una altra moció en què sol·licita detallar el més aviat possible, a través d'una memòria
dels Serveis Tècnics Municipals i de l'equip redactor del POUM, els canvis i incidències de caire
urbanístic i mediambientals que representarà per al municipi de La Ràpita l'aplicació de la Nova Llei.
http://www.aguaita.cat/noticia/645/franco/deixara/ser/alcalde/honorific/perpetu/rapita/dijous/ve
Pàgina 2 de 2
Descargar