TEXTO (Eneas I) - IES Fuente de la Peña

Anuncio
PRÁCTICA DE LATÍN I: Declinaciones primera, segunda y tercera
NOMBRE Y APELLIDOS:
.
Aeneae itinera I
Aeneas, heros Troiae1 natus, Veneris et Anchisae filius erat. Creusam uxorem duxit2 et unum filium, Ascanium
nomine, habuerunt. Ubi Graeci Troiam dolo ceperunt et omnem urbem incenderunt, Venus, mater sua, dixit:
«Tuum patrem et tuum filium capere debes et Troia fugere nam tuum fatum in remotis terris est. Ego te
protegam». Aeneas verba fatalia Veneris audivit et celeriter patri et filio occurrit sed frustra suam amantem
Creusam quaesivit. Creusa vitam confecerat3; Creusae umbra Aeneae futurum in occidente praedixit et celerem
fugam monuit. Itaque Aeneas, cum magno dolore, Anchisen in humeros suos extulit et cum Ascanio alterisque
fugitivis Troia ancoras sustulit4.
Ita per mare navigaverunt et e Troia in Thraciam pervenerunt, sed ibi prodigium (nam ex fruticibus sanguis
fluebat) Aeneam de periculo monuit. Itaque rursus in mare naves duxerunt. Paulo post de navibus in Creta
desiluerunt. Sed in insula gravis pestilentia erat et multi homines vitam conficiebant; itaque statim e Creta
excesserunt. In somnis dei Aeneae praedixerunt: «Fatum in Hesperia adest; illic iter facere debes».
Omnes laeti navigabant sed tunc magna tempestas naves dispersit. Superstites tempestati ad litora Strophadum
pervenerunt. Aeneas et sui comites esurientes vaccas sacrificaverunt, sed, ubi iam cibum sumebant, Harpyiae de
summis montibus adfuerunt, dapes diripuerunt et immundo contactu omnia foedaverunt. Hinc celeriter fugerunt.
1
Troiae: caso LOCATIVO (CCL-en-)
Uxorem ducere (conducir como esposa a… = casarse con…)
3
Vitam conficere (terminar la vida = morir)
4
Ancoras tollere (levantar las anclas = levar anclas)
2
PRÁCTICA DE LATÍN I: Declinaciones primera, segunda y tercera
NOMBRE Y APELLIDOS:
.
Vocabulario:
ad, [prep.acus.] a, hacia, junto a; para
adsum, es, esse, adfui : estar presente
Aeneas, ae, m. : Eneas
alter, altera, alterum : otro,a
amans, amantis : amante, cariñoso,a
Anchises, ae (m.): Anquises. (Anchisen:
acusativo singular griego)
ancora, ae, f. : ancla
Ascanius, i, m. : Ascanio (nombre propio)
audio, is, ire, iui, itum : oír, escuchar
capio, is, ere, cepi, captum : tomar, capturar
celer, eris, ere : rápido
celeriter, [adv.] rápidamente
cibus, i, m. : alimento, comida
comes, itis, m. : compañero
conficio, is, ere, feci, fectum : terminar
contactus, us, m. : contacto
Creta, ae, f. : Creta (una isla)
Creusa, ae, f. : Creusa (nombre propio)
daps, dapis, f. : [gralte. en pl.] festín,
banquete
debeo, es, ere, ui, itum : deber
desilio, is, ere, silui, sultum: saltar de,
desembarcar
deus, i, m. : dios
dico, is, ere, dixi, dictum : decir
diripio, is, ere, ripui, reptum: robar
dispergo, is, ere, spersi, spersum : esparcir,
dispersar
dolor, oris, m. : dolor
dolus, i, m. : dolo, engaño
duco, is, ere, duxi, ductum : conducir, llevar
effero, , effers, efferre, extuli, elatum:
levantar; elevar
ego, mei : yo
esuriens, esurientis : hambriento
excedo, is, ere, cessi, cessum : salir de,
retirarse de
facio, is, ere, feci, factum : hacer
fatalis, e: fatal, funesto
fatum, i, n. : hado; destino
filius, ii, m. : hijo
fluo, is, ere, fluxi, fluxum : fluir, deslizarse
foedo, as, are : ensuciar; manchar
frustra, : [adv.] en vano
frutex, fruticis, m. : arbusto
fuga, ae, f. : fuga, huida
fugio, is, ere, fugi : huir [de], apartarse
fugitiuus, i, m. : esclavo fugitivo
futurus, a, um : futuro, venidero
Graecus, a, um : griego
grauis, e : pesado, serio, triste
habeo, es, ere, bui, bitum : tener
Harpyiae, arum, f. : las Harpías
heros, herois, m.: héroe
Hesperia, ae, f. : Hesperia
hinc, : [adv.] de aquí
homo, minis, m. : hombre
humerus, i, m. : hombro; espalda
iam, : [adv.] ya, en este momento
ibi, : [adv.] allí
illic, : [adv.] allí
immundus, a, um : inmundo, asqueroso
incendo, is, ere, incendi, incensum :
incendiar
insula, ae, f. : isla
ita, : [adv.] así, de este modo
itaque, : [conj.] así pues, por consiguiente
iter, itineris, n. : camino
laetus, a, um : alegre, contento
litus, oris, n. : litoral, playa, costa, orilla
magnus, a, um : grande
mare, is, n. : mar
mater, tris, f. : madre
moneo, es, ere, ui, itum : advertir, aconsejar
mons, montis, m. : monte, montaña
multus, a, um : mucho, abundante
nam, : [conj. coord.expl.] pues, en efecto
nascor, eris, i, natus sum : nacer
natus, i, m. : nacido, hijo
nauigo, as, are, avi, atum : navigar
nauis, is, f. : nave
nomen, inis, n. : nombre
occidens, occidentis, m. : occidente
occurro, is, ere, curi, cursum : ir al
encuentro de…, encontrarse con…(+dat.)
omnis, e : todo
pater, tris, m. : padre
paulo, : [adv.] poco, un poco
periculum, i, n. : riesgo, peligro
peruenio, is, ire, ueni, uentum : llegar
pestilentia, ae, f. : peste, epidemia
post, : [adv.] detrás, hacia atrás; [prep.acus.]
detrás de, después de
praedico, is, ere, dixi, dictum : predecir;
profetizar, pronoticar
prodigium, ii, n. : prodigio, milagro; presagio
protego, is, ere, texi, tectum : proteger
quaero, is, ere, siui, situm : buscar
remotus, a, um : alejado, retirado, remoto
rursus, : [adv.] hacia atrás; de nuevo
sacrifico, as, are, avi, atum : sacrificar
sanguis, inis, m. : sangre
sed, : [conj.adv.] pero, mas, sin embargo
somnus, i, m. : sueño
statim, : [adv.] inmediatamente; al punto
Strophades, um: Estrófades (islas del mar
jónico)
summus, a, um : [superl.] el más alto, la
parte más importante o más elevada
Summis montibus: la cima de las montañas
sumo, is, ere, sumpsi, sumptum : tomar,
apoderarse de…
superstes, itis, m.: superviviente
suus, a, um : su, suyo
tempestas, atis, f. : tempestad, tormenta
terra, ae, f. : tierra
Thracia, ae, f. : Tracia
tollo, is, tollere, sustuli, sublatum : levantar,
elevar (tollere ancoras: levar anclas)
Troia, ae, f. : Troya
tu, tui : tu, te, a ti
tunc, : [adv.] entonces
tuus, a, um : tu, tuyo
uacca, ae, f. : vaca, ternera
ubi, : [adv.rel.] en donde, [conj.] cuando
uerbum, i, n. : palabra, vocablo
uita, ae, f. : vida
umbra, ae, f. : sombra; espectro, fantasma
unus, a, um : uno; un, alguno; único
urbs, urbis, f. : ciudad; Roma
uxor, oris, f. : esposa. mujer
Venus, neris, f. : Venus
TRADUCCIÓN:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Descargar