Crisis oblidades vides ignorades

Anuncio
Crisis oblidades vides ignorades
Exposició itinerant de Metges Sense Fronteres
Dossier presentació projecte Sensibilització
Crisis oblidades vides ignorades........................................................ 1
1. Descripció del projecte: Crisis oblidades: persones ignorades............................. 3
2. Situació existent i problemàtica ............................................................................ 3
3. Què es MSF? ........................................................................................................... 4
4. Les Crisis Oblidades............................................................................................... 5
5. Objectiu de l’exposició ........................................................................................... 7
6. Públic diana............................................................................................................. 7
7. Participació de la població destinatària ............................................................... 8
8. Metodologia d’aproximació al sector de població al qual es dirigeix el projecte
descrivint la seva eventual participació en l’acció i els possibles mecanismes de
multiplicació .................................................................................................................... 8
9. Resultats esperats ................................................................................................... 8
10.
Pla d’execució...................................................................................................... 8
11.
Continuïtat de l’acció i activitats paral·leles .................................................... 8
12.
Fitxa tècnica ........................................................................................................ 9
Anexo 1 .......................................................................................................................... 10
2
1. Descripció del projecte: Crisis oblidades: persones ignorades
En el treball quotidià a l’entorn del món, els equips de MSF som a diari
testimonis directes de les conseqüències de l’oblit polític que condemna a
milions de persones de tot el planeta a una vida indigna i, en moltes ocasions, a
una mort segura. Per a MSF apropar a la nostra societat la realitat que
presencien els nostres equips en el terreny és part fonamental del nostre treball
ja que l’experiència ens ha demostrat que el silenci segueix sent el millor aliat
de la violència i de la impunitat.
Amb aquesta motivació, hem posat en marxa aquesta nova exposició, recordar
que encara existeixen en el món molts conflictes i malalties que, malgrat tenir
poca atenció de la comunitat internacional i escassa presència en els mitjans
de comunicació, segueixen representant un alt preu en vides humanes.
L’exposició es centrarà en aquestes dues àrees d’actuació: conflictes armats i
epidèmies. Concretament a Somàlia, República Democràtica del Congo,
Txetxènia, Colòmbia, SIDA i la malaltia de Chagas.
2. Situació existent i problemàtica
Conflictes crònics com els que des de fa anys afecten a Somàlia, Txetxènia,
República Democràtica del Congo o Colòmbia són part d’aquest llistat de
països oblidats per tots. Les dures condicions a les que s’enfronten els civils en
la seva lluita per la supervivència en mig d’aquests conflictes han passat
pràcticament desapercebudes. Són crisis oblidades pels polítics i pels
pressupostos d’ajuda humanitària.
Des de MSF volem denunciar l’oblit que pateixen cents de milers de civils morts
i ferits, de nens i adults desnutrits, de famílies que ho abandonen tot fugint del
pillatge, del reclutament forçós i de la violència sexual o dels malalts sense
possibilitat d’atenció sanitària.
També hem inclòs en aquesta exposició a altres civils ignorats, totes aquelles
persones afectades por malalties infeccioses com la malaltia de Chagas per a
les quals el desenvolupament de nous medicaments està pràcticament
paralitzat. Molts dels tractaments existents, desenvolupats fa anys, provoquen
greus efectes secundaris i la seva eficàcia per a combatre microorganismes
resistents a aquests fàrmacs és cada cop més petita. A vegades, molts
medicaments que sí són eficaços són retirats del mercat perquè no resulten
rendibles.
I no podíem oblidar-nos dels milions d’afectats per la pandemia de la SIDA.
Mentre que en l’anomenat món occidental la SIDA ha passat a ser d’una
malaltia mortal a una malaltia crònica gràcies als tractaments amb
3
antirretrovirals, en la resta del planeta els infectats por el VIH segueixen
condemnats a una mort segura por no tenir accés a aquesta medicació.
La falta de lideratge polític per part de les autoritats públiques per a fomentar la
investigació i el desenvolupament de nous medicaments ha permès a la
indústria farmacèutica privada fixar prioritats en funció de criteris de rendibilitat.
És per això que la indústria farmacèutica dedica gran part dels seus recursos a
desenvolupar medicaments per a combatre aquelles malalties de major
incidència en els països rics, mentre milions de persones en els països en vies
de desenvolupament no tenen accés als medicaments que senzillament
podrien salvar-los la vida. És necessari acabar amb aquest tràgic desequilibri.
Per a MSF tan criminals són els efectes d’un bombardeig sobre la població civil
com la negació de medicaments eficaços per a combatre malalties mortals.
Compartint les experiències de pacients i metges en el terreny amb un públic
més ampli, desitgem recalcar la magnitud del patiment de milions de persones
dels països pobres, persones ignorades pels líders polítics occidentals i per la
indústria farmacèutica.
3. Què es MSF?
MSF és la més gran organització privada d’ajuda humanitària del món. Amb un
pressupost total de 365 milions d’euros i 2,2 milions de donants, MSF va enviar
a 3.000 professionals a 77 països durant el període d’activitats 2002-2003. La
secció espanyola de MSF representa prop del 10% del total, amb 230.000 socis
i col·laboradors, 30 milions d’euros de pressupost i 300 professionals enviats a
diferents projectes.
La meitat de les intervencions varen ser a causa dels conflictes armats, seguits
de la exclusió i les epidèmies. Les principals activitats desenvolupades es
centraren en l’atenció primària de salut, les cures hospitalàries i el tractament
de malalties específiques como la SIDA, la tuberculosi o la malària així com de
malalties oblidades com el mal de Chagas, el kala azar i la leishmaniasis.
L’assistència que MSF proporciona està basada solament en les necessitats de
les poblacions. El nostre anàlisi i la nostra acció estan lliures de qualsevol
pressió política, econòmica, militar o religiosa.
A MSF no prenem partit per cap de les parts enfrontades en un conflicte.
Cuidem que l’assistència beneficiï a les víctimes, no als botxins. Però no
assumim la neutralitat com un silenci còmplice, en cas de violacions greus de
drets humans o del Dret Internacional Humanitari.
4
4. Les Crisis Oblidades
Txetxènia
1 milió d’habitants*
... % població urbana*
...% mortalitat infantil*
... metges per mil habitants*
... % població malnudrida*
Conflicte armat**
Desplaçaments forçats de població**
Greus violacions als DDHH**
IDH inferior al 1990**
Fonts: *Informe sobre el Desarrollo Humano 2002 y El Estado del Mundo 2003
**Alerta 2004. Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz. Icaria y êcp, 2004
Descrita sovint per Rússia com la seva pròpia “guerra contra el terrorisme”, el
conflicte txetxè continua causant molt de patiment entre els civils en el Càucas
Nord. La guerra a Txetxènia continua el seu curs de destrucció, i els informes
de violència, arrests arbitraris i desaparicions estan a l’ordre del dia. L’augment
de la inseguretat i la violència fa gairebé impossible fer arribar ajuda
humanitària independent a Txetxènia ara que les necessitats de la població civil
són enormes.
Colòmbia
42.803 milions d’habitants*
73.5 % població urbana*
30% mortalitat infantil*
1.16 metges per mil habitants*
13% població malnudrida*
Conflicte armat**
Desplaçaments forçats de població**
Greus violacions als DDHH**
Fonts: *Informe sobre el Desarrollo Humano 2002 i El Estado del Mundo 2003
**Alerta 2004. Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz. Icaria y êcp, 2004
El conflicte crònic que afecta a Colòmbia s’ha tornat gairebé invisible per a la
resta del món. Però els seus efectes sobre els colombians són massa evidents.
Estimacions no oficials col·loquen el nombre de desplaçats en tres milions,
molts dels quals viuen en condicions molt precàries sense aigua, electricitat o
altres serveis bàsics en els barris de barraques que creixen als afores de les
grans ciutats, on continua la pressió dels grups armats. El conflicte per la terra,
la fumigació de cultius en la “guerra contra la droga” i les constants amenaces
de grups armats provoquen el desplaçament diari de persones, mentre que
l’acinament i la pobresa augmenten el risc de malalties, d’abusos sexuals i
d’explotació.
República Democràtica del Congo
52.522 milions d’habitants*
30.0 % població urbana*
90.6% mortalitat infantil*
0.07 metges per mil habitants*
64% població malnodrida*
Conflicte armat**
Desplaçaments forçats de població**
Greus violacions als DDHH**
Fase de rehabilitació posbèl.lica**
Emergència alimentària**
5
País amb despeses militars elevades **
IDH inferior al 1990**
Fonts: *Informe sobre el Desarrollo Humano 2002 y El Estado del Mundo 2003
**Alerta 2004. Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz. Icaria y êcp, 2004
Vint anys d’oblit i de guerra quasi continua a la República Democràtica del
Congo (RDC) han costat la vida de milions de persones i deixant en runes els
serveis bàsics del país. Només en els últims cinc anys, algunes organitzacions
estimen que al voltant de tres milions de persones han mort en aquest país de
la mida d’Europa occidental, principalment de malalties i fam causades
indirectament per la guerra. Les persones atrapades en aquesta gran catàstrofe
humana parlen d’un nivell de patiment quasi inimaginable: massacres,
violacions, assalts i robatoris han causat la separació de famílies i grans
desplaçaments de població.
Somàlia
9.1 milions de habitants*
27.1 % població urbana*
122.3% mortalitat infantil*
0.04 metges per mil habitants*
75% població malnutrida*
Conflicte armat**
Desplaçaments forçats de població**
Greus violacions als DDHH**
Govern embargat**
Emergència alimentària**
Procés**
Fonts: *Informe sobre el Desarrollo Humano 2002 y El Estado del Mundo 2003”
**Alerta 2004. Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz. Icaria y êcp, 2004
Durant més de dotze anys, la població civil de Somàlia està castigada per
cicles de violència, desplaçament, sequera i inundacions. Sense un govern
central reconegut, aquests factors han paralitzat el desenvolupament de l’
agricultura, perpetuant la pobresa extrema i forçat a milions de somalis a una
mera economia de supervivència. De les més de 800.000 persones que fugiren
de Somàlia entre 1991 i 1992 quasi la meitat viuen encara com refugiats en els
països de l’entorn. Dins de Somàlia, més de 450.000 persones estan
desplaçades. Les baixes cobertures de vacunació i les inadequades condicions
sanitàries resulten en freqüents epidèmies de xarampió i còlera. La persistent
violència ha impedit que les agències d’ajuda puguin organitzar una resposta
eficaç a aquest prolongat desastre.
La malaltia de Chagas
100 milions de persones en risc de contraure-la
1/3 dels infectats moren a causa d’afeccions cardíaques o digestives
20 anys sense desenvolupar cap símptoma
Medicaments: Nifurtimox (Bayer) i Benznidazol
La malaltia de Chagas és causada per un paràsit, el tripanosoma cruzi,
transmès als humans a través de la picada d’un insecte, triatomino (xinxes), del
qual existeixen 130 espècies diferents. La picada és quasi imperceptible i el
paràsit pot romandre en el cos durant anys causant danys irreversibles sense
6
que el malalt ho sospiti. Quan es declara la fase crònica ja es massa tard. És
de vital importància detectar la infecció en la seva fase primerenca. Els
medicaments disponibles són d’eficàcia limitada, cars, tòxics i gairebé no hi ha
investigació perquè el mercat al qual estan destinats és pobre. Aquesta malaltia
afecta de manera quasi exclusiva als pobres d’Amèrica Llatina.
SIDA
42 milions de persones viuen amb el VIH en el món
El 70% d’infectats viuen a l’Àfrica Subsahariana
1 de cada 26 infectats rep teràpia antirretroviral (ARV)
El tractament amb ARV és possible baixar-lo a 140$ por pacient i any
La crisi de la SIDA és probablement una de les més grans catàstrofes
humanitàries de la història. Actualment només podem donar testimoni del buit
polític entorn d’aquesta crisi. Segons les estimacions de l’Organització Mundial
de la Salut (OMS), tres milions de persones moren de SIDA cada any, mentre
que unes 300.000 són víctimes de guerra. En altres paraules, la SIDA és 10
vegades més mortífera que la guerra. Negar el tractament (falta de accés,
preus elevats, drets de patents.) als més necessitats i no respondre a aquesta
emergència deuria considerar-se, almenys, una actitud criminal.
5. Objectiu de l’exposició
L’objectiu és cridar l’atenció sobre algunes de les crisis més ignorades per la
comunitat internacional, que tenen poc accés als fons d’ajuda humanitària i
tenen menor repercussió en els mitjans de comunicació, malgrat que milions de
persones es veuen afectades per aquestes crisis.
Objectiu específic 1: Sensibilitzar sobre l’oblit polític-mediàtic de la major part
de les crisis humanitàries on MSF està present.
Indicadors:
►
Nº de visitants
►
Nº de assistents a les activitats paral·leles associades a l’exposició
►
Nº de aparicions en premsa arran de l’exposició
►
Nº de persones que han sol·licitat rebre més informació
Objectiu específic 2: Reforçar el coneixement de MSF com organització
médico-humanitària independent.
Indicadors:
►
Nº de prospectes recollits sol·licitant més informació
►
Anàlisi dels comentaris recollits en el “Libro de visitas”
►
Nº de activitats paral·leles organitzades
6. Públic diana
L’exposició està dirigida al públic en general.
7
7. Participació de la població destinatària
Els visitants de Crisis oblidades: persones ignorades seran invitats a participar
activament:
•
•
•
Deixant les seves impressions en el “Libro de visitas”
Sol·licitant informació a través del “Libro de prospectos”
Fent-se soci de l’organització
8. Metodologia d’aproximació al sector de població al qual es dirigeix el
projecte descrivint la seva eventual participació en l’acció i els
possibles mecanismes de multiplicació
A l’entorn de Crisis oblidades: persones ignorades s’han elaborat una sèrie de
materials de difusió: pòsters, que seran distribuïts en totes les localitats on s’
instal·larà l’exposició i insercions gratuïtes d‘anuncis en mitjans locals.
També es realitzarà una invitació electrònica dirigida a socis, col·laboradors i
simpatitzants de MSF convidant-los a l’exposició i a les activitats paral·leles
organitzades. De la mateixa manera es realitzarà un mailing als contactes
institucionals de la ciutat.
Finalment, els visitants seran invitats a seguir vinculats a l’organització com
socis o simpatitzants a través de accions directes i de la inclusió a la llista de
distribució d’informació de MSF.
9. Resultats esperats
Tant amb l’exposició com amb les activitats paral·leles esperem contribuir a
sensibilitzar sobre la realitat de milions de persones que es veuen afectades
per conflictes i malalties oblidades per la comunitat internacional i amb molt poc
accés als fons d’ajuda humanitària.
10. Pla d’execució
Inserció gratuïta d’anuncis en premsa
Inclusió de l’exposició en les agendes culturals locals
Presentació a mitjans / roda de premsa
Acte d’ inauguració
11. Continuïtat de l’acció i activitats paral·leles
8
Paral·lelament a l’exposició, es realitzaran actes públics (conferències,
seminaris, tallers) per donar seguiment de continuïtat a la temàtica abordada en
l’exposició.
12. Fitxa tècnica
30 fotografies muntades sobre cartó ploma de 1 cm, plastificat mat.
Marc metàl·lic mat: 50 x 60 cm.
Foto: 30 x 40 cm.
Paspartú: 10 cm. 30 peus de foto. Plotter blanc autoadhesiu, plastificat mat.
Embalatge: 1 caixa metàl·lica 60 x 70 x 100 cm, amb rodes.
8 pannells de text de lona, impressió en quatricomia.
Mides: 65 x 180 cm.
Embalatge: 2 tubs de cartó 60 cm llarg x 15 cm ample.
9
Anexo 1
Fotografies
10
Exposició: “QUÈ ÉS MSF?”
OBJECTIU
L’objectiu de l’exposició és mostrar el treball de MSF (Metges Sense Fronteres), l’acció
sobre el terreny, la labor assistencial i els diferents tipus de projectes sense oblidarnos del testimoni. S’hi explica qui som, com treballem, així com també què és i en què
consisteix l’acció humanitària.
L’exposició consta de 6 panells informatius i de 30 fotografies que podrien fraccionarse segons l’interès del sol-licitant i les limitacions de l’espai.
Els apartats en què es divideix són:
1. Què és MSF; àrees d’actuació, accions de sensibilització i denúncia, estructura
internacional de l’organització
2. MSF i l’acció humanitària
3. MSF en el terreny; qui treballa amb MSF en els projectes i perfils de treball
4. MSF en la seu; estructura interna de l’organització en l’Estat espanyol
5. MSF en xifres; finançament, ingressos i despeses
DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL DE L’EXPOSICIÓ
FOTOGRAFIES
• 30 fotografies de color (50 x 60 cm) muntades sobre foam d’1 cm amb plastificat
mat, amb marc metàl-lic mat. Maleta d’alumini amb rodes (60 x 70 x 100 cm) per al
transport de les fotografies
BANDEROLES -TEXTOS
• Un tub de cartró de 60 cm d’alt x 15 cm de diàmetre amb les 5 banderoles de lona
blanca de 55 x 180 cm. Barres metàl-liques buides per col·locar als dos extrems de
la lona.
• Ordre de les banderoles:
1. Què és MSF
2. Què és MSF (continuació)
3. MSF i l’acció humanitària
4. MSF en el terreny
5. MSF en xifres
MATERIAL QUE ACOMPANYA L’EXPOSICIÓ
• Tríptics informatius sobre l’organització
• Revistes de Metges Sense Fronteres i cupons d’adhesió
Crisis olvidadas: Enfermedad de Chagas
Las chinches portadoras del parásito del Chagas viven en las grietas
de las paredes, en el tejado, bajo los colchones, en el gallinero...
Crisis olvidadas: Enfermedad de Chagas
Los fármacos existentes sólo son eficaces en niños menores de 14 años,
a pesar de tener efectos secundarios adversos.
Crisis olvidadas: Enfermedad de Chagas
Informar sobre la chinche y cómo evitar su propagación es
fundamental para prevenir la enfermedad de Chagas.
Crisis olvidadas: Enfermedad de Chagas
Si se detecta a tiempo, las posibilidades de curación de la enfermedad
de Chagas están entre un 60% y un 80%.
Crisis olvidadas: Enfermedad de Chagas
El Chagas es una enfermedad silenciada por gobiernos e instituciones que
no destinan recursos para su diagnóstico y tratamiento.
Un equipo de MSF comprueba la presencia de chinches en una vivienda.
Un médico examina a un niño para detectar posibles dermatitis o
eccemas en su piel.
Educadores de MSF dan charlas en las comunidades de Yoro.
Laboratorios móviles de MSF realizan análisis para detectar
la presencia del parásito en la sangre.
Campaña de sensibilización de la población en Yoro.
Honduras 2001.© Juan Carlos Tomasi
Honduras 2001 © Juan Carlos Tomasi
Honduras 2001 © Juan Carlos Tomasi
Honduras 2001 © Serge Sibert/Cosmos
Honduras 2001 © Serge Sibert/Cosmos
Crisis olvidadas: Chechenia
Los desplazados chechenos asentados en las repúblicas vecinas
prefieren vivir en tiendas que volver a sus casas por temor a la violencia.
Crisis olvidadas: Chechenia
En un conflicto de larga duración como el de Chechenia, las heridas
psicológicas son tanto o más graves que las físicas.
Crisis olvidadas: Chechenia
Los asentamientos de desplazados chechenos son muy numerosos
y alejados de los servicios de salud.
Crisis olvidadas: Chechenia
Las constantes amenazas y ataques indiscriminados dificultan el trabajo
de las organizaciones de ayuda humanitaria.
Campo de desplazados de Bart.
Programa de atención integral a mujeres desplazadas en Malgobeck.
Clínica móvil de MSF para acceder a los asentamientos de desplazados.
Sala improvisada en los sótanos de un hospital destruido por bombas rusas.
Ingusetia 2002 © Gazelle Gaignaire
Ingusetia 2002 © Gazelle Gaignaire
Ingusetia 2002 © Gazelle Gaignaire
Chechenia 1999 © Olivier Jobard
Crisis olvidadas: Chechenia
La guerra encubierta entre Rusia y Chechenia se está cobrando
miles de víctimas civiles ante la pasividad de la comunidad internacional.
Un grupo de mujeres expresa su indefensión e impotencia
tras una noche de bombardeos.
Chechenia 2001 © Eddy van Wessel
Crisis olvidadas: Colombia
Ciclos de violencia continuada han generado el desplazamiento de
millones de personas hacia las ciudades, donde viven en condiciones muy precarias.
Crisis olvidadas: Colombia
Los desplazados instalados en los suburbios de las ciudades están
excluidos del sistema de salud por falta de recursos y de infraestructuras.
Crisis olvidadas: Colombia
En las áreas urbanas, la perpetuación del conflicto ha generado un
entorno de violencia extrema que se ceba en los más jóvenes.
Crisis olvidadas: Colombia
La lucha por el control del territorio aísla a muchas comunidades
rurales, dejándolas sin ningún tipo de atención sanitaria.
Crisis olvidadas: Colombia
El clima de inseguridad dificulta el acceso de las organizaciones
humanitarias a las zonas aisladas por el conflicto.
Asentamiento de desplazados en Quibdó.
Visita domiciliaria en Quibdó.
Brigada móvil de atención primaria en El Charco.
Colombia 2003 © Juan Carlos Tomasi
Centro de atención psicológica y rehabilitación física de jóvenes
víctimas de la violencia en Cali.
Visita de una brigada móvil de MSF en El Charco.
Colombia 2003 © Juan Carlos Tomasi
Colombia 2003 © Juan Carlos Tomasi
Colombia 2003 © Juan Carlos Tomasi
Colombia 2003 © Juan Carlos Tomasi
Crisis olvidadas: República Democrática del Congo
La gran mayoría de los heridos de guerra que MSF atiende
en la República Democrática del Congo son civiles.
Crisis olvidadas: República Democrática del Congo
En situación de conflicto, las enfermedades y la escasez
de alimentos se suman a la acción devastadora de la violencia.
Intervención quirúrgica en el hospital de campaña de MSF
cerca del campo de desplazados de Bunia.
Hospital de campaña de Bunia.
Centro de nutrición de MSF en Kisangani.
Acondicionamiento y puesta en marcha del hospital de Djoul.
RDC 2003 © Juan Carlos Tomasi
Crisis olvidadas: República Democrática del Congo
Uno de los primeros efectos de la guerra en las grandes ciudades es
la rápida disminución del suministro de alimentos básicos.
RDC 1999 © Remco Bohle
Crisis olvidadas: República Democrática del Congo
Con un sistema de salud prácticamente inexistente, los congoleños
dependen por completo de la ayuda internacional.
RDC 2003 © Karl de Keyzer
Crisis olvidadas: República
Democrática del Congo
La violencia incontrolada llega
a los campos de desplazados,
donde en algunos momentos
no es posible garantizar la salud
de las personas acogidas.
RDC 2003 © Juan Carlos Tomasi
Campo de desplazados de Bunia.
RDC 2003 © Juan Carlos Tomasi
Crisis olvidadas: SIDA
Un tercio de las personas con VIH/SIDA tiene entre 15 y 24 años.
Informar a los más jóvenes es vital para frenar el avance de la enfermedad.
Crisis olvidadas: SIDA
La gente no quiere saber si está infectada por miedo al estigma social
y a una muerte segura. El tratamiento ARV puede cambiar esta realidad.
Crisis olvidadas: SIDA
Los programas integrales de VIH/SIDA incluyen prevención,
asesoramiento, tests voluntarios, tratamiento ARV y de enfermedades asociadas.
Crisis olvidadas: SIDA
23 millones de muertos y 14 millones de huérfanos deberían bastar para
comprender que nos encontramos ante una emergencia humanitaria a gran escala.
Crisis olvidadas: SIDA
El tratamiento con antirretrovirales (ARV) es posible en países con escasos
recursos y la mayoría de los pacientes lo siguen perfectamente.
Charla en una escuela del distrito de Busia.
Test voluntario de VIH en el hospital de Busia.
Pacientes ingresados en el hospital de Busia.
Un niño junto a su madre enferma de SIDA en el hospital de Busia.
Seguimiento de un paciente en tratamiento ARV en el hospital de Busia.
Kenia 2004 © Juan Carlos Tomasi
Kenia 2004 © Juan Carlos Tomasi
Kenia 2004 © Juan Carlos Tomasi
Kenia 2004 © Juan Carlos Tomasi
Kenia 2004 © Juan Carlos Tomasi
Crisis olvidadas: Somalia
Más de 12 años de tensiones han dejado sin suministros
a los hospitales y centros de salud somalíes.
Crisis olvidadas: Somalia
Las condiciones de vida son tan frágiles que cualquier
desequilibrio deja a la población sin recursos para sobrevivir.
Crisis olvidadas: Somalia
El clima de inseguridad y violencia impide que muchas agencias
de ayuda humanitaria quieran actuar en Somalia.
Crisis olvidadas: Somalia
La población que ha huido hacia zonas rurales más seguras
no tiene acceso a atención sanitaria de ningún tipo.
Crisis olvidadas: Somalia
Un sistema de salud totalmente debilitado no puede hacer
frente a las epidemias cíclicas que asolan el país.
Gestión y aprovisionamiento de la farmacia del hospital de Galcayo.
Centro de nutrición de MSF en Mogadiscio.
Vista del centro de Mogadiscio tras una oleada de enfrentamientos.
Somalia 1992 © John Reardon
Somalia 1999 © MSF
Equipos de MSF prestando asistencia médica básica en
la región de Bakool.
Centro de tratamiento del cólera de MSF en Mogadiscio.
Somalia 2002 © Mika Tanimoto
Somalia 2002 © Erica Soehngen
Somalia 2002 © David Noguera
Descargar