Espai de clústers productius

Anuncio
Espai de clústers productius
Accions del sector públic per a la reactivació econòmica del país
Barcelona
Meeting
Point
2011
Dimecres 19
Dijous 20
Accions de recerca d’empreses i ajudes per a la
implantació empresarial a Catalunya
Gestió integral de sectors d’ activitat econòmica (SAE)
Invest in Catalonia
Imma Rodriguez
INCASÒL
Sergi Espiau
10.00 h
SAE, Sectors d’ activitat econòmica de l’INCASÒL i
espais logístics: Sallent, Bell·lloc i Valls
INCASÒL
Miquel Modrego i Jordi Sola
10.30 h
Parcs logístics
CIMALSA
Isidre Gavín
10.15 h
Experiència d’implantació d’empreses
en sectors de l’INCASÒL
Concurs actius immobiliaris de l’INCASÒL
INCASÒL
Gonçal Marqués
10.00 h
11.15 h
Grup Clapé
Albert Martí
11.15 h
Sectors estratègics en l’àmbit metropolità
Sant Cugat del Vallès, Cerdanyola del Vallès i
Viladecans
INCASÒL
Miquel Modrego i Jordi Sola
11.45 h
Presentació del Barcelona Economic Triangle (BET)
INCASÒL i BCN Activa
Jordi Sacristan
12.00 h
Projecte europeu MITKE
INCASÒL
Jose Miguel Artaza i Jordi Mora
12.30 h
Benchmarking
Price Waterhouse Coopers
Joaquim Triadú
12.45 h
Noves condicions comercials de l’INCASÒL
Sectors d’ activitat econòmica disponibles en els
diferents àmbits territorials de Catalunya
INCASÒL
Jordi Sola
Edifici d’habitatges Torre E105
Plaça Europa, l’Hospitalet de Llobregat
INCASÒL
Mercè Berengué
17.00 h
Accions per a la implantació de plantes de biomassa
en sòl de l’INCASÒL
17.45 h
ICAEN
Tècnic
17.45 h
Espacio de clústers productivos
Acciones del sector público para la reactivación económica del país
Barcelona
Meeting
Point
2011
Miércoles 19
Jueves 20
Acciones de investigación de empresas y ayudas
para la implantación empresarial en Catalunya
Gestión integral de sectores de actividad económica
(SAE)
Invest in Catalonia
Imma Rodriguez
INCASÒL
Sergi Espiau
10.00 h
SAE, Sectores de actividad económica del INCASÒL:
Sallent, Bell·lloc y Valls
INCASÒL
Miquel Modrego y Jordi Sola
10.30 h
Parques logísticos
CIMALSA
Isidre Gavín
10.15 h
Experiencia de implantación de empresas
en sectores del INCASÒL
Concurso activos inmobiliarios del INCASÒL
INCASÒL
Gonçal Marqués
10.00 h
11.15 h
Grup Clapé
Albert Martí
11.15 h
Sectores estratégicos en el ámbito metropolitano:
Sant Cugat del Vallès, Cerdanyola del Vallès y
Viladecans
INCASÒL
Miquel Modrego y Jordi Sola
11.45 h
Presentación del Barcelona Economic Triangle (BET)
INCASÒL y BCN Activa
Jordi Sacristan
12.00 h
Proyecto europeo MITKE
INCASÒL
Jose Miguel Artaza y Jordi Mora
12.30 h
Benchmarking
Price Waterhouse Coopers
Joaquim Triadú
12.45 h
Nuevas condiciones comerciales del INCASÒL
Sectores de actividad económica disponibles en los
diferentes ámbitos territoriales de Cataluña
INCASÒL
Jordi Sola
Edificio de viviendas Torre E105
Plaça Europa, l’Hospitalet de Llobregat
INCASÒL
Mercè Berengué
17.00 h
Acciones para la implantación de plantes de
biomasa en suelo del INCASÒL
17.45 h
ICAEN
Técnico
17.45 h
Descargar