Plànol del bus - Ajuntament de Barcelona

Anuncio
6
12
s de la Trini
Nu
ta
l Litoral
cas
Ronda de
Ca
ra
97 80 81 83 Vallbona
B20 Santa Coloma
11
aquil
Gua
y
Pg .
en
era
lita
t
G
er
u
Ramiro de Maezt
a. S
olidaritat
bl
Guasch
s
Simanca
rina
Santa Cate
B23
143
rd
ua
Ed ny
Av.arista
M
z B23
143
uel
rque
Mandez Má
.
v
A nán
B23
r
141
B23
143
Sant Adrià
143
Estació de
Sant Adrià
Sant Adrià
de Besòs
Central Tèrmica
del Besòs
Fòrum
i
el L
da d
Ron
H16
a
tor
l
Ronda del Litoral
Parc Esportiu
de la Mar Bella
Mar Be
rítim de la
Pg. Ma
Platja
del Bogatell
Fòrum
lla
Platja de la
Nova Mar Bella
23
Pl. Espanya
Parc Logístic
42
Pl. Catalunya
Santa Coloma
62
Pl. Catalunya
Ciutat Meridiana
78
Estació de Sants
Sant Joan Despí
102
Pl. Eivissa
Cem. Collserola
B19
Vall d'Hebron
Badalona
L81
Pl. Espanya
Gavà
7
24
45
Pg. Marítim
Horta
63
Universitat
Sant Joan Despí
79
Pl. Espanya
Metro Carrilet
104
Fabra i Puig
Cem. Collserola
B20
Rda. St. Pere
Sta. Coloma G.
L86
Pl. Espanya
Viladecans
Badal
Olímpic de Badalona
9
Diagonal Mar
Zona Universitària
Pl. Catalunya
Pg. Zona Franca
Paral·lel
El Carmel
26
Poblenou
Barri del Congrés
46
Pl. Espanya
Aeroport Barcelona
64
Barceloneta
Pedralbes
80
Pl. Llucmajor
Vallbona
107
Can Tunis
Cem. Montjuïc
B23
Bon Pastor
Badalona
L87
Pl. Espanya
Viladecans
H12
Gornal
Besòs - Verneda
11
Trinitat Vella
Roquetes
27
Pl. Espanya
Roquetes
47
Pl. Catalunya
Canyelles
65
Pl. Espanya
El Prat
81
Pl. Llucmajor
Vallbona
109
Estació de Sants
Pol. Zona Franca
B24
Rda. St. Pere
Badalona
L94
Rda. Universitat
Castelldefels
H16
Paral·lel
Fòrum
13
Mercat St. Antoni
Parc Montjuïc
32
Estació de Sants
Roquetes
50
Collblanc
Trinitat Nova
66
Pl. Catalunya
Sarrià
82
Pl. Virrei Amat
Castellví
141
Av. Mistral
Barri Besós
B25
Rda. St. Pere
Badalona
L95
Rda. Universitat
Castelldefels
V3
Zona Franca
Can Caralleu
14
Pla de Palau
Bonanova
33
Zona Universitària
Verneda
51
Pla de Palau
Ciutat Meridiana
67
Pl. Catalunya
Cornellà
83
Ciutat Meridiana
Torre Baró - Vallbona
143
La Pau
Sant Adrià
L12
Pl. R. M. Cristina
Cornellà
V7
Pl. Espanya
Sarrià
16
Pl. Urquinaona
Pg. Manuel Girona
34
Pg. Manuel Girona
Virrei Amat
54
Estació Nord
Campus Nord
68
Pl. Catalunya
Cornellà
86
Tajo
Calderón de la Barca
Pl. Espanya
Castell de Montjuïc
L14
Flos i Calcat
L’Hospitalet
V17
Port Vell
Carmel
17
Barceloneta
Av. Jordà
36
Pg. Marítim
Can Dragó
55
Parc de Montjuïc
Pl. Catalana
70
Rambla de Badal
Bonanova
87
Tajo
Travessera Gràcia
157
Collblanc
St. Joan Despí
L16
Hospitalet
Zona Franca
V21
Pg. Marítim
Montbau
19
Pl. Urquinaona
Sant Genís
37
Hospital Clínic
Zona Franca
57
Collblanc
Cornellà
71
Pg. Marítim
Canyelles
91
Rambla
La Bordeta
165
Pratexprés
L70
Pl. Espanya
Sant Boi
D20
Pg. Marítim
Ernest Lluch
20
Estació Marítima
Pl. Congrés
39
Barceloneta
Horta
58
Pl. Catalunya
Av. Tibidabo
73
Maquinista
Pl. Kennedy
92
Pg. Marítim
Gràcia
185
Sant Genís
Metro Canyelles
L72
Pl. Espanya
Sant Boi
21
Paral·lel
El Prat
40
Pl. Urquinaona
Trinitat Vella
59
Pg. Marítim
R. M. Cristina
75
Les Corts
Av. Tibidado
96
La Sagrera
Montcada
192
Hospital Sant Pau
Poble Nou
L79
Av. Diagonal
L’illa - St. Boi
22
Pl. Catalunya
Av. d'Esplugues
41
Pl. Francesc Macià
Poblenou
60
Zona Universitària
Pl. de les Glòries
76
Sant Genís
Ciutat Meridiana
97
Fabra i Puig
Vallbona
196
Pl. Kennedy
Fun. - Bellesguard
L80
Pl. Espanya
Gavà
B24 B23 Badalona
qu
ra
ar
iB
al
lV
id
na
Av
.C
ar
de
eca
Arb
l
Litora
a del
Rond
B23
113
La Mercè
123
Bonanova Alta
114
Gràcia
Can Baró
124
Penitents
115
La Bordeta
125
La Marina
116
La Salut
126
Sant Andreu
117
Guinardó
127
Roquetes
119
La Teixonera
129
El Coll
120
El Raval
130
Can Caralleu
121
Poble Sec
131
El Putxet
122
Turó de la
Peira
132
Torre Llobeta
Prosperitat
H10 Olímpic de Badalona
42
s
Sa
Llin Pg. En
ric Sanch
ars
ís
de
l Va
llès
Litoral
Moratín
ssa
a
Torr
Can Llima
Pl.
Llevant
B19 Badalona
Tian
a
n
42
60
11
143
B25 Badalona
B23
B23
73
11
60
73
Ronda del
143
La Mina
143
42 Santa Coloma
dà
60
Borre
73
60
ció
d'A
sun
tat
42
11
Ciu
73
11
3
B2
nt Ram
on de
Penya
fort
Argentina
de Sa
La Catalana
Ronda
Pg. Salzere
da
11
Fe
Pe rnan
s s do
oa
a
sso
Pe
do
an
Fe
rn
60
73
J. Sold
Carretera C-17
4
10
76
10
4
11
40
6
12
40
73
96
126
127
es
iB
ag
as
40
Tor
r
Pg
.
73
40
Segre
40
62
60
76
40
40
62
11
126
71
26
12
73
97
u 1
26
San
t
n de
Gra
Segre
40
11
Maresme
Josep Pla
Alfons el Magnànim
Agricultura
Selva de Mar
Provençals
Rbla. Prim
Cantàbria
Cantàbria
Agricultura
Treball
Fluvià
11
Almansa
cesc Xavier
an
Fr
Sa
nt
12
6
Sa
de
Gr
an
u
H8
dre
An
126
eS
nd
Gra
26
Rbla. Prim
12
6
Bac de Roda
Lope de Vega
And
re
81
40
40
Be
re
ng
34
ue
H8
rd
e
Pa
lo
u
96
36
C
34
34
a
er
gr
Sa
Espronceda
Bilbao
Fluvià
Rbla. del
Poblenou
Llacuna
ant
na
ridia
en
al
on
ce
pc
i
Av.
Me
ó
Ar
Felip II
Espronceda
Biscaia
na
ia
26
on
am
R
50
51
ragall
Pg. Ma
Las Navas de Tolosa
Trinxant
id
er
Av
.M
H8
Av
.B
orb
ó
Am
ilc
ar
ar
tí
19
47
Llacuna
Llacuna
Roc Boronat
Ciutat de Granada
Rbla. Prim
12
2
117
Sa
nt
M
de
c
Ar
ilc
ar
20
51
45
Conca
Rogent
Ciutat de Granada
Artesania
5
18
P edrell
11
7
Independència
Badajoz
Badajoz
Jaume
Vicens i Vives
Felip II
39
117
Dos de Maig
Dos de Maig
Àvila
Àvila
Bac de Roda
èn
Ci
Sant Quintí
Cartagena
Àlaba
Frederic Mompou
Pamplona
50
la.
Zamora
Joan d’Austria
Joan Miró
Bac de Roda
87
cie
s
C
39 arme
l
Rb
Castillejos
Padilla
Av
.
M
er
id
ia
na
Pamplona
Lepant
Marina
ó
Av.
Esta
tu
t
39
a tr
iu
Be
87
86
39
39
p
de Tre
m
Conca
11
9
86
Padilla
Lepant
Marina
Lepant
Padilla
Sicília
Al
b
C
e
ga
Pra
Alcalde de Móstoles
Sardenya
Sardenya
Sicília
Nàpols
Nàpols
Sardenya
Marina
Pg. Sant Joan
t
sse
i
pa
Pa
alv
at
.S
Ramon Trias Fargas
Pg. Picasso
Wellington
rç
me
Co
Comerç
Am
J. Millán
González
Tenerife
Ramiro de Maez
tu
ya
Sarde
n
Escoria
l
Roger de Flor
Pg. Sant Joan
Roger de Flor
Bailèn
Girona
Bruc
Pg
Ramon
Trias Fargas
a
de
Ba
rce
lon
te
m
11
9
19
Marianao
Larrard
de les
Flors
Torrent
ontanals
Milà i F
Torrent de
Roger de Llúria
Secretari Co
loma
Sostres
Verdi
del Coll
Mare de
Déu
Verdi
l'Olla
Pg. Gràcia
La Ciutat
Santuari
11
9
87
Av. Vallcarca
Arge
ntina
Av. República
ies
d’A
stú
r
ep
Balmes
Av. del
del PortColl
e
17
12
er
va
si
3
22
Vall
carc
a
Av.
9
12
o
idab
Av. T
ib
ta
Via Augus
Rbla. Catalunya
Balmes
Enric Granados
Montalegr
e
sta
Pau Claris
Casanova
Aribau
Muntaner
Àngels
La Ra
mbla
Via Laietana
Aribau
Muntaner
Casanova
Villarroel
Villarroel
Gran de Gràcia
Muntaner
Santaló
Calvet
Joaquín Co
Comte Borrell
Viladomat
Calàbria
Rocafort
Entença
22
22
Mandri
uxer
Gand
Ga
nd
ux
er
Calàbria
Comte d’Urgell
Rbla. del Raval
Lle
ida
Ba
lme
s
Calatrava
Genera
l
Equador
Vilamarí
a
Urba
n
rdia
Guà
r
ve Ter adas
Este
Av
.
Anglí
Mit
re
Doctor
Roux
a.
g
min
Dr.
Fle
u
ate
tM
Numància
115
tina
Cris
Av.
Rein
aM
Mèxic
ro
nV
ale
Ca
P
Sa g.
nt
G
Av.
Rocafort
ren
as
Ca
pità
A
ras
ate
Sa
spir
Vall
e
pir
Valle
s
d e Co
u b e rtin
rre
P ie
Rda. Sant Pau
125
sso
l
Pg
.
de
Fontcoberta
e
o Cond
Eduard
Dr.
Fer
ran
l
üel
nG
leu
Gali
11
5
A
23
23
Polvorí
23
23
Ferrocar
rils
nca
na Fra
Pg. Zo
Entença
Av.
Jos
ep
Av. Pedralbes
11
3
lles
ine
Olz
erisa
Parc
rt
Catalans
nca
Pg.
Zona F
ra
de Po
Mare de Déu
Energia
Estany
Mu
Alhambra
Alumin
i
ne
75
II
XI
sil
. B
ra
al
Bad
bla
Ram
telao
Cas
Be
68
63
75
78
Miret i Sans
63
Tinen
t
Valen Coronel
zuela
uès
Gra
nV
i
L12 a de
Ca
rles
III
Av. S
Ram ant
on N
onat
s
Progré
Joa
rnal
Av. Torrent
Go
L12
L1
4
ranq
tí i F
Mar
Rbla
Sant Boi
L79
Sant Joan Despí
78
Cornellà
67 68
63 Sant Just Desvern
Sant Joan Despí
157
Cornellà
57
L14 L’Hospitalet
L12 Cornellà
L94 L95 Castelldefels
L86 L87 Viladecans
L80 L81 Gavà
L70 L72 Sant Boi
L16 L'Hospitalet
65 165 El Prat
46 Aeroport
Gornal
Bellvitge
21
Pg. Lluís Companys
a
Vallv
idre
r
u
e Can Ca ralle
d
jor
Ma
79
Sant Joan
Baptista
s
Polígon Zona Franca
di
Jor
Encants
de Sant Adrià
n Viña
109
nt
B25
H10
Ramo
Zona Franca
Sa
V3
0
B2
I
Platja
lat
Pg. Tau
II
.
Av ius X
P
H16
Av. Mn. Pons i Rabadà
7
Pl.
de la Vila B23
B20
141 143
141
H10
B25
XII
B20
B20
141
7
ns
s
7 H16
141
141 143
36
lfo
iM
143 Cristóbal de Moura
Fe
Artigues
Sant Adrià
Av
.A
B20
Besòs-Mar
Barri Besòs
B23
H10
B25 agall
ar
B23
143
141
B23
B23
B23
ompany
Fòrum
B20
R
B20
c Lluís C
36
B20
í
143
Alfons
el Magnànim
143
El Maresme
Fòrum
41
B20
Rbla. Par
36
B23
H16
1
B2
4
4
B2
42
B20
Ricard
42
Bernat Metge
B20
143
H16
rià
143
36
Ad
60
os
nt
60
B23
26
t
Po
Sa
143
Marroc
Parc de
Diagonal
Mar
to
143 B23
IV
26
.
Pg
73
Zona Franca
ino
rc
11
36
42
Tr
en
60
Pere
7
de
42
Besòs
41
ili
42
Bon Pastor
del Mo
Pont
line
t
143
143
Besòs /
Verneda
42
40
60 42
B20
.
Av
11
10
B25 H
Pi
Av.
42
60
án
42
nc
Andrade
40
Ba
73
11
Balmes
Co
42
42
42
42 1
1
11 4
2
11
26
143 60
143
36 36
42
42
B19
11 4
2 7
3
73
Verneda
60
143
Concili de Trento
26
de
ar
11
42
42
60
La Pau
La Pau
11
Tucu
m
Li
73 ma
11
B23
33
Baró de Viver
60
73
o
ul
Pa
42
B24
B24
B23
143
Parc de
la Trinitat
La Maquinista
42
adura
37
7
m
lo
Pa
rra
33 H10
40
a
Vi
12
60
60
B23
er
tand
San
Extrem
23 Parc Logísitic
11
76
íper Se
143
t
a
o
Sa
73
Fra. Jun
36
36
B24
Trinitat
Vella
60
B23
60 4
2
a
El Prat
60
11
11
33
ssa
Bro
21
7
73
Verneda
r
del Pulga
12
11
60
ez
Pare Pér
7
11 40
11
Pg. Manuel Girona
Poblenou
H6
Trinitat Vella
y
a
B23
36 33
36
33
36
Pl.
de la
Trinitat
no
avan
an
B24
11 6
0 73
La Maquinista
j
Tra
33
76
6
12
11
H8
H8
Pg. H
11
e
Via
M
36
n
11
6
12
62
60
Ju
40
126
127
Torras Pg.
Sta B19
i Bages
.C
olo
m
rra
H8
Jaum
50
12
11
11
A
7
127
27
26
7
ó
r
ga
96
97
4
10
60
B20
H16
ca
Fos
cia
èn
34
bria
El Maresme
H16
H16
73
Onze de
Setembre
et
í
art
36 26
H16
v
Fa
an
36
6
26
96
Fe
à
dri
12
ny
tà
Can
B25
Selva de Mar
H8
11
36
26
11
34
40
Paraguai
7 3
61
141
Comtal
73
97
La Maquinista
A
nt
Sa
26
nt
Sa
40
26
Selva
de Mar
36 141
73
26
e e
40
nz r
O mb
11
a. te
bl e
R eS
d
Ma
H10 33
Pallars
126
Pl.
Orfila
40
26
Fluvià
126
à
lín
re
126
Cristòfol de Moura
l
126
H8
40
B20
ona
62
73
40 40 Sant
73 Andreu
dri
tA
g
ui
iP
ub
iag
Sant Andreu
Pl.
de la 33
Verneda
B25
73
40
71
eu
36
Veneçuela
Av.
D
96
126
96
6
12
n
Sa
ra
ab
.F
dr
An
nt
76
60
40
50
96
62
51
12
H16
Parc del Poblenou
H10
D
B20
7
12
12
51
127
80
81
a
A i g u a blav
ós
m
Pala
50
Pg. Garcia i Faria
Pg. Calvell
Camp Nou
La Maquinista
Pg
Pg. Taulat
97
4
10
12
96
IV
42 40
H16
H8
a.
Rd
40
Pere
21
13
ra
all
reb
l T
de
nt 40
36
36
H16
Pa
Po
26
73
36
San Martí
de Provençals
Bolívia
71 36 26 141
26
H8
42 40
B20
71
Pujades
36
26
71
7
1
96
62
Sant
Andreu
6
B24
H10
60
Perú
60
amo
r Als
a
ci
cò
Es
33
Pl.
dels
Porxos
B20
B25
12
40
42
71
04
Pl.
de les
Palmeres
36
50
11
97 104
B24
40
Poblenou
6
12
Gran Via de les Corts Catalanes 42 40
40 42
73
62
. M 04 97
Av
1
51
62
76
96
97
51
7
12
50
iro
ne
Av. Rio de Ja
2
96
34
33
H10
71
2 Via Júlia
Parc Esportiu
de Can Dragó
Sant Martí
H10 Bac de Roda
192
36
na
34
Huelva
B24
B24
7
26
a
Vi
o
Pint
36
34
71
51
81
51
97
13
2
1
Menorca
Espronceda
40
40
6
33
34
50
Jú
76
13
3
11
dia
eri
97
lia
ia
50
76
2
13
13
2
1
104
76
nc
96
11
11
32
11
Parc
de
Sant Martí
40 42
l
25
B20 B
H8
4
B2
71
ona
reu
d
An
a
Vi
51
32
vè
132
11
Nin
Parc
11
de
la Pegaso
6
126
33
B1
9
34
Pl.
Assemblea
de Catalunya
Rbla. Guipúscoa
Pallars
Zona Universitària
Fabra i Puig
a
11
32
26
12
71
71
192
6
B1
9
ur
Fa
Trinitat Nova
11
11 32 127
50
76
ra
au
da
Via
11
Trinitat Nova
60
d 76
all
. V 73
Pg
47 47
73
.V
all
36
26
192
42
62
o
Aeri del Port
Aéreo del Puerto
Port cable-car
62
H8
La Sagrera
H8
192
11
as
Estació d’autobusos
Estación de autobuses
Bus Station
Orígen i final de línia
Origen y final de línea
Start of line's name
96
126
H8
11
Fabra
i Puig
62
cil
Telefèric de Montjuïc
Teleférico de Montjuïc
Montjuïc cable-car
126
96
ar
Enllaç o proximitat amb Tram
Enlace o proximidad con Tram
Connection or close to Tram
71
26
H6
96
96
96
60
Pere IV
34
Tramvia Blau
Tranvía azul
Blue Tram
Pg
1
.
122
G
Estació de Metro
Estación de Metro
Metro Station
Direcció de la línia
Dirección de la línea
Line's direction
11
126 Fabra i Puig
26
Recordatori de les línies
Recordatorio de las líneas
Remembering line
La Sagrera
96
Andrade
Tànger
36
Bogatell
11
36
Pg
36
81 80
127
62 104
81
Casa de
l’Aigua
32
Roquetes
Fabra i Puig
12
2
Llull
H16
73
81
11 32
127
50
80
76
51
11 32
50
1
5
76
60
127
32
Can Dragó
11
50
Funicular de Montjuïc
Funicular de Montjuïc
Montjuïc funicular railway
utia
Urr
19
Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya
ig
Pu
45
Parada de la línia
Parada de la línea
Bus-Stop
71
Can Jaumandreu
H16
del
76
a
ec
i
45
Funicular de Vallvidrera
Funicular de Vallvidrera
Vallvidrera funicular railway
m
Ar
ció
192
Perú
36
20
20
71
132
26
Pl. Congrés
Cep 20
p
ce
Cementiri Est
de Poblenou
íti
Mar
34
26
71
Carmen Amaya
Pg.
Virrei Amat
en
Poblenou
Pg. Taulat
132
62
36
26
26
71
20
al
33
36 141 192
34
32
132
11
2
Pl.
Ferran
Reyes
t
141
26 41
H16
20
H10
42
IV 40
Pere
0
4
42
36 6
32
73
132 11
36
32
47
11
12
71
71
20
Olesa
Clo
192
Aragó
41
2
62
H10 B24 34 33
Poblenou
26
Pl.
Maragall
33 34 H10
València
6
26
Pl.
Sóller
u
na s
Ar ’Om 1
d
1
50
51
71
71
141
6
.
Pg
a-S
Vil
19
41
llà
Enllaç o proximitat amb Rodalies
Enlace o proximidad con Cercanías
Connection or close to Rodalies
58 75
36
H16
41
rte
Nova
I c à r ia
Recorregut de la línia
Recorrido de la línea
Line's route
Av. Tibidabo
36
Ca
de l
a
Platja de la
Nova Icària
Funicular del Tibidabo
Funicular del Tibidabo
Tibidabo funicular railway
36
ñez
r Ordo
o
Escult
132
71
47
2
13
13
Congrés
51
62
6
Trueta
34
47
Navas
iag
36
Pl.
Llucmajor
11
11
32
80
nyà
Bale
81
11 127 32 11
ano
11
L
6
62 7
76 104 76
51 97 96
ona
Ller
80
illa
Hed
71
ra
ab
.F
Pg
Enllaç o proximitat amb Renfe
Enlace o proximidad con Renfe
Connection or close to Renfe
71
59 92
192
Ronda del Litoral
Pg. Marítim del Port Olímpic
Pg. Marítim
H8
Av.
D
6
50
60
a
on
r
le
97
83
76 62
Torre 51
Baró
Torre Baró
Vallbona
81
Garigli
11
32 11
al l
Pg. Marítim
ag
l
Dr.
36 41
92 41 36
2
12
Platja de
Sant Sebastià
Platja de
la Barceloneta
59
36 71
tora
92
36
92 H16
hí
i Ve
32
51
Virrei Amat
47
2
117
Indústria
47
71
12
50
Mallorca
92
36
26
26
Parc del Port Olímpic
45
59 92
Pg. Marítim
71
H16
ar
o
Pg
e la
im d
rít
. Ma
Pg. Marítim
.M
45
era
45
59
36
92
Av. Icària
Coll
192 Ca l’Aranyó
40 42
132
Sant Antoni Maria Claret
H12 60
7
47
132 51
Pl.
Virrei Amat
51
n
117 192 H8
192
34
45
Co
192 60 92
92
32
32
20 Juan de Garay
20
60 192
Llacuna
26
Salvador Espriu
Av.
Li
Pg
erv
ta
45
45
92 71
Toda
Eduard
del Mar
Pl.
Voluntaris
Olímpics
36
36
71
H16
36
a
59
D20
Pg. Marítim
92 71 41 36
92
H16
ta
36 41 71 92
71
71
Pg. Marítim
Hospital V21
ne
rcelo
Ba
92
H16 71 59 45
Parc de la
Barceloneta
64
Parc de
Carles I
H16
oral
59
ll C
CiutadellaVila Olímpica
Llull
Doctor True
45 20
45
47
51
Parc
del Clot
0
42 4
192
71
Pujades
92
Ramón Turró
y
Vin
ció
41
192
92
Clot
La Farinera
47
Pl.
Dr.
20
Modrego
20
19
t
6 141
141 6
Pere IV
Bogatell
47
71
32
32 11
32
Virrei Amat
19
192
Plaça Glòries
192
92
B25
50
51
Clo
92
71
H16
del Lit
17
41
19
l·la
CiutadellaVila Olímpica
e
7
Bolívia
B20
45
Alm
Parlament
de Catalunya
Parc
Zoològic
va
42
141 42 40 6
Wellington
Parc de la
Ciutadella
Jardins
de Fontserè
i Mestre
um
1
14
19
92
92
Almogàvers B20
19
H8 192 117
60
Pl.
Glòries
Catalanes
B25
Pallars
41
51 Museu de
Geologia
H16
Ronda
141 42 41 40
Museu de
Zoologia
Barceloneta
19
51 39
5
B2
41
6
41
40
or
poam
Cam
Pg. Pujades
t
olar
. V
17 39 64
Estació
de França
H16
ira
Platja de
Sant Miquel
51 39
Marina
0
B2
92
a
i
rid
M
.
Av
2
Glòries
6 40 42 141
19
Camp de
l’Arpa
Clot
Sancho d’Àvila
Marina
B20 B25
Palau de
51 Justícia
l
Auditori
6
62
7
ona
Teatre
Nacional
45
62
62
82
32
2
127
7
32 2
127
11
127
11
11
Pl. Llucmajor
51
122
12
71
32
80 81
20
117
47
rer
19
51
192
na
Parc
de la
Guineueta
127 Roquetes
83
83
97
97
96
Ciutat Meridiana
er
Parc del
Pla de Fornells
Artesania
27
27
60 V
ia Fav
ència
erdum
Pg. V
82
50
34
Maragall
ó
rd
Rd
192
92
Pl.
Olof
Palme
122
12
2
32
117
117
62
12
2
122
122
Turó de
la Peira
132
ina
er Xip
Carr
B24
27 32
47 60
B1
9
82
B1
9
82
47 71
Llucmajor
122
122
122
45
Gu
a.
33 34 B24
Glòries
Auditori
Teatre Nacional
Estació
d'autobusos
40 42
62
117
Rbla
64
rquès
Av. Margentera
de l’A
Ausiàs Marc
Almogàvers
39
40
62
92
2
12
7
27
Canyelles
Canyelles
122
12
2
117
117
50
185
122
82
50
45 20 19
51
92
7
es
Rib
192
a
ixenç
122
122
32
117
L’Art
Rena
34
7
ntse
nya
Encants 50
92
51
iag
d
19 20 45 47 51 117
92
62 Av. D
71
32
rrat
e Mo
ud
e Dé
are
Av. M
l
17
45
42
41
39
6
6
Parc de l’Estació
del Nord
41
50
62
62
Av. Vilanova
141
55
117
59
39
B20
117
39
Pl. Catalana
9
32 3
2
55 3
192 117 51 50 47
51
Consell de Cent
Pl.
Monumental
Alí Bei
Arc de Triomf
39
92
92
ar
117
50
H10 51 50
62
7 6
54
117
122
12
122 71
122
Virrei Amat
il
gu
A
Oblit
50 H8
92
e
iR
a
sb
39
Port Vell
17
39
19
A lt d
Guinardó
Hospital Sant Pau
51
50 51 H10
Mallorca
62
Estació Nord
39
Bi
45
P
39
14
59
14
17
a
g. Ítac
d
51
19 192
Pl.
Hispanitat
6
54
7
11
64
V17
óC
orb
eB
V17
V17
Pla de
Palau
V17
Barceloneta
14
H16
39
Maremàgnum
141
tal
Com
51
51
H16
59
19
7
45
51
V1
14
45
64
33
Gran Via de les Corts Catalanes
54
39
86
51
51
120 59
V17
H16
r
Novembre del 2013
17
H16
59 64
14
P
39
Raval
rs
n
Bor
64
Sant Sebastià
40
120
Pla de Palau
17 39
o an
g. J
Rec
rde
Ca
Port Vell
64
© Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A. i Transports de Barcelona, S.A.
17
120
ca
m
ircu
a. C
lac
val·
ra
ió T
m4
re
120
120
39
17
t. Pe
V17
V17
Estàtua
de
Colom
41
B20
B25
86
59
120 64
120
45 45
on
im
olom
Pg. C
141 55 42
Princesa
g
Se
World
Trade
Center
120
da S
Sant Pere Més Baix
B20
41 4
2 55
141
Ron
ir c
A
14
40
B25
eC
20
lavé
C
nselm
39
120
33
185
47
71 47
27
Roquetes
Virrei Amat
Rbla. Munta
192
Provença
19
Casp
Font d’en Fargas
oca
G
39
55
39
39
Hospital de
la Santa Creu
i Sant Pau
Sant Pau
Dos de Maig 117
19
Monumental
n
117
Parc
del
Guinardó
32
H8 47 45 20 19
Aragó
19 55
B20 B24 B25
32
Indústria
19
F
117
117
Pl. Nen
de la Rutlla 39
20 45 47
ar
d'e
nt
Pg
V17
114
Rosselló
B24
54
ll
ga
arri
València
54
117
92
92 19 H8
i
122
Vilapicina
Hospital
Sant Pau
92
ig
Pu
76
ta Vella
83
at
colp
llpr
Be Av. Es
83
97
76 51 62
nc
i Cà
82
uineue
122 12
7 185
185 12
7 122
60
71
Rda. G
Metro
Canyelles
Roquetes
127
47
71 122
87
s
ga
73
185
185
122
Parc del
Turó de
la Peira
Pg. Maragall
39
o
.F
dre
76
73
185
bra
Fa
.
Pg
185
19 45
19 39
117
39
55
45
39
39
Parc de
les Aigües
185
71
185
Pl. Eivissa
117
114
114 55 32
2
102
Pe
alt
71
102
10
Carmel
Budapest
55
39
24
9
11
92
50 51 B24
62 54 6
55 19
Rda. Sant Pere
14
41 1 5
40 5 1
45
39 9
Ortigosa
V17
50
gd
20
120
59
42
17
39
19
76
eD
60
51 62
St. Feliu de Codines
çà
Lli
82
Pl.
de Karl
Marx
Dr. Letamendi
5
Carmel
9
11
19
6 7
51 51
45
Jaume I
Ample
6 55
B20
B25
47
19
114
114
33
19 51
7
24
Alfons X
Aragó
Pass ei
14
34
6
62
62 54
V17
45
Ajuntament
Pl. del
Teatre
7 50 54
17
Es
107
Ctr
V17
Pl. St.
Jaume
ó
0
20
64
H16
ria
n
Ca
41 16
141 55 42
16
32
Sagrada
Família
19 33 34 H10
50 50
62
62
17
55
114
92
H10 51 50 34 19
Girona
24
Túnel de
la Rovira
19
Provença
45
Llobre
39
Pl. Font de
la Mulassa
86
114
185
82
96
Montcada
51 62
Ciutat Meridiana
Torre Baró
da d
27
Porrera
Lloret de Mar
2
Ron
B19
B19
27
45
86
18
Horta
39
Guinardó
6
19
119
Vista
Baró
n
Av. Ca
H8 47 45 20
51 19
V17
16 19 40
Av. de
la Catedral
que
Pl.
Reial
59
H16
4 91
59 6
20
Jaume I
Pl. Urquinaona
Pl.
del Rei
34
55
45
ert
Sant Antoni Maria Claret
Rosselló
Tajo
185
Rda. Guinardó 192
Còrsega
d
39
gós
M
de ontse
Ca rra
sa t
no
va
s
Labèrnia
J. Puigv
39
117
55
Verdaguer
València
50
39
Urquinaona
Generalitat
20 45 47
H8
47
20
45
47 7
22
ny
Avi
12
6
H1
21
Pl.
Drassanes
14
Pl.St.
Josep
Oriol
Ctra. Carmel
mbla
64
21
62
17
sa
114
Porta
Bo
91
Nou de la Ra
1
21
20
21
rner
ep Ca
g. Jos
P
Teatre
del Liceu
s
ne
sa
ras
.D 0
Av
12
12
r
Pl.
Catalunya
rg
19
Dr. Bové
Mallorca
47
7 54
50
58
58
58 24 17
Ferran
Drassanes
igue
xur
Puig
59
55
Trav. de Gràcia
20
55
6
114
114
all
Ma
114
102
39
119
Indústria
20
6 3
3
55
19
119 V
17
Gran
114
55
45
185
73
60
Cementiri de Collserola 104
102
185
Valldaura
Pg. Valld
aura
185
Horta
102
87 86
Carmel
39
45
l
92
Joanic
39
B24 34
V17
39
47
B24
47
B24
39
i
Pi
114
55
55
55
92
litat
114
116
24
s
Tetuan
Pl. Catalunya
24
20
Lega
114
114
Pl.
Joanic
39
V17
45
17
Catalunya
14
ncia
116
24
Camèlie
39
92
Paral·lel
B24
41
Providè
114
H8
ona
33
V17
22 47 62
62
59 1
41
116
39
55 55
iag
34
20 45
Pl. Catalunya
16
24
39
55
2
39
185
92
Pl.
Sanllehy
92
92
ya
un
al
at
Pl.
Ciutadella
10
45
119
86
V17
24
24
92 24 114
24
39 32
24
39
Ramón y Cajal
H8 47 45 39
V17
24 32
24
Encarnació
Av.
D
45
47
ath
91
45
20
ferris
Rambles
39
39
59 59
ital
39
Fasten r
H1
6
r
legue
Sant O
21
58
9
9
14
V17
45
7
67
41 4
2
Pl. Catalunya
Carme
20
V17
42
24
Providència
Rosselló
20
66 67 68
24
116
V17
V17
Can Baró
Salut
32
116
20 45 47 H8
47
116
l
r
ar
iB
r
ue
aq
i
Dante Alighier
119
24
a
Vid
19
El Carmel
Llobregós
92
92
45
45
45
185
45
102
102
Pl.
Botticelli
185
19
Sigüenza
92
al
arde n
87
17
92 V
92
32
vador
Tordera
H10
Casa
Batlló
16
Casa
22
24
Ametller
91 14
Liceu
64
is
tun
120
120
21
21
14
9
Sant PauGran
là
da
Ron
al
itor
del L
9
116
114
6
92
CCCB
24
Pl. Catalunya
24
Pl.
la Clota L
isboa
19
L’Hortal
.
Ctra mel
Car
de Dé
u de l
a
Av.C
119
24
116
Mare
Dalt
Sant Sal
Còrsega
33
H10
68
a de
24
Trav. de Gràcia
34
34
24 16 La
22 Pedrera
54
sser
32
a
87
7
V1
ri
ua
nt
Sa
Valdonzella L94 L95
7
H8
76
91
Jardins del
Mirador de
Poble Sec
Miramar
Universitat
120
64
i Vi
i ra
ma
r
14
Trav
e
24
Sant Lluís
H8 V17
6 3
3
Diagonal
54 7
Pl. Catalunya
76
t
120
s
Pl.
Carlos Ibáñez
58
Pl.
Joan
Amades
Aba
59 9
42
14 6
6
34
Av. Portal de l’Àngel
12 lta
0
24
121
ane
9
14
MACBA
aA
63
9 14 50 59
116
116
116
Pl. Rei
Joan Carles I
11
9
116
Olot
Ve
ll
Sta. Rosalia
119
73
10
Horta
Ctra. rdanyola
a Ce
Horta
27
Mundet
Montbau
185
Josep Sangenía
Parc
del
Carmel
La Salut / Gràcia
Pl. Universitat
Rda. Universitat
14
22
V17
19
1
55
64
17
reix
32
39
22
i
ja
17
129
Tirso
me
re
Tor
an
ll
Parc
Güell
116
V17
Passeig
de Gràcia
Universitat
Central de 7
68
Barcelona
V17
39
7 1
6
5
91
87
els
87
Re
el
nt d
116
Pl.
Diamant 114
24
Passeig
de Gràcia
9
oni
Paral·lel
Cab
18
S
1
14
121
ntj
uïc
í
na
Si
16
24
92
67
24
Travessera
de Gràcia
M
La Salut
Valld
o
Fontana
22 24
lai
Ant
Vila
C
M
an
6
.
tra
ira
r
ma
tA
20
uer
Jardins
del Mirador
i
on
nt
Ri
121
Pl.
Sardana
Mirador
a.
Rd
H1
Castell de Montjuïc
17
1
20
Aragó
116
22
114
Àng
9
re
'Eb
d
óra
87
Far
39
17
osp
Piq
l
66
Estació
Marítima
21
Pg.
Av
.M
63
41
114
9
12
l C oll
Pl.
del
Nord
114
dels
e
re d
Ma Coll
Pg. u del
17
Dé
2 V
7
V1
igola
V17
22
92
129
116
ra
22
de D
é u de
V17
24
València
64
14
Gràcia
20
Mallorca
7
50 14
27
92
114
Gràcia
67
67
L’H
20
tel
Castell
de Montjuïc
21
21
ar
55
as
Jardins
del Mirador
del Migdia
Cantunis
m
55 41
Sant Antoni
20
Paral·lel
o
Pg. M
5
ano
ió T
ram
21
107
el
7
121
·lac
10
Elk
val
l·l
cum
ira
Parc de Montjuïc
Av
.C
21
Rambla
Nou de la
121
1
24 41 55 64
H10
63
55
24
16
58
Universitat
Rosselló
Provença
64
64
V17
Provença
Pl.
Dr.
Letamendi 68
9 66 58 54
20
7
H10 63
Pl.
Universitat
H8
27
Nil Fab
17
Còrsega
17
54
41
St.
e
ar
M
22
V17 27
16
34
67
63
20
54
33
6
66
14
37
121
21 24 H16
Castell
de Montjuïc
Cementiri del
Sud-Oest
a
ar
Cir
l
uer
tiQ
55
Av
.M
14
59
59
91
V17
s
gas
185 1
85
73
76
27
Mora
Arq
Velòdromo
Mpal. d'Horta
76
60
60
te
uitec
17
Gr
i Alentorn
El Coll
La Teixonera 185
Areny
3
76 7
0 73 B19
27 6
B19
19
Déu
92
116
87
32
116
114
92
22
V17
92
27
22
2
92 3
92 32 27
16
37
121 120 37
24
55
Parc de
Montjuïc
Parc de Montjuïc
55
37 63
er
120
64
58
20
120 121
64
Parc de
Montjuïc
55
Pl.
del Gall
120 64 24
Poble Sec
68
37
63
24 41 141
Parlament
37
12
1
64
64
Fundació
Miró
150
107
ora
Pg.
Ex
121
ió
sic
po
a.
Lit
55
s
55 91
20 37
120
20
a
ad
R
i
me
Ctr
el
Dé
u
Re
ad
21
107
e
55
107
M
.d
Xi
ca
55
55
24
Manso
37
54
141 91
37
Tamarit
Poble Sec
121
13
13
24 141
13 41
121
l
de
na
nd
55
7
Ro
Cementiri
Montjuïc
Jardí
Botànic
Teatre
Grec
13
13
n
Dr. Fo
55
37
55
55
10
107
7
10
V3
125
107
109
23
Estadi Olímpic
Lluís Companys
13
107
55
13
37
Tamarit
Fr
an
ça
13 141 55 41 41
67
V17
87
V17
68
66
14
20 37
Mercat
St. Antoni
91 55 13
58
P
17
24 V
Gràcia
114 92
68 67
54
66
20
91
27
17
27
32
H8
33
54 67 68
64
63
7
58
14 37
59
20
55
Floridablanca
141 91
55
55
Palau
Sant Jordi
Pg. Olímp
ic
Parc de Montjuïc
7
10
3
V3
MNAC
13
55
66
66
9
Sepúlveda L94 L95
54
59 54
50
13
41
ro
Sot del
Migdia
ort
23
125
37
21
09
71
23
23 23
Déu de P
23
1
ad
37
13
Mare de
109
del 13
13
Pg. Migdia
V3
Pedrera
ll
23
12
91
55
55
1
.M
se
12
ta
Ci
55
.S
9
9
Pl.
Nou
125
lau
di
9 V3
el Pa
sta
9
23 9
L86 L87
t
23
13
23
siT
aule
Palau
Victòria
Eugènia
dor d
Pl.
Europa
L70 L72 L80 L81
Av. R
iu
.E
Av
Pg. Zona Franca
125
Mira
125
125
13
23
ans
46 65 79 165
el 92
c
Palau
Alfons
XIII
any
13
125
13
109 109
Fo
13
Jocs d
125
ont
13
Pl. Espanya
Pg
V3
Av.
M
23
6
91 141
13 55
13
13
68
14
50 L94 L95
41
.P
Av
9 37
ns
13
23
46
150 Fira 37 5 79 1
65
Internacional
23 2
3
de Mostres
13
13
141
91
Pl. Espanya
9
50
27
16
27
7
67
66
92
22
27
92
24
32
27
c
rí n
Av.
22
17
Pe 14
8
16 5
17 59
1
42 9
1
14
9
37
For
125
13
13
13
37
50
91 50 141
Av. Mistral
6
24
eri
125 a
125
ra
Segu
Fon
125
Alts
13
125
13
27 13 9
13
27
92
24 32
32
24 32
87
24
64
34
7
V1
Pl.
Lesseps
92
V17 27
Pl.
Gal·la 22
32
Placidia
58
41
La Marina
13
CAIXAFORUM
Ferrer i
v.
13
165
37
Urgell
Gran Via de les
Corts Catalanes
50
27
32
55
V3 125
9
32
32 27
París
66
20
20
Diputació
Rocafort
27
23
91
91 79 65 46 37 9
ia
ard
Gu
125
lorida
L16
13
91
23
Font F
Zona Franca
125
LAS
ARENAS
V7
Pl. Espanya
109
Ctra. El Prat
79
Pl. Espanya
Espanya
9 37 46 65 79 109
L86 L81 L80 L70
L95 L94 L87
165 109
79 65 46 37 9
9 109 Mineria
V3
79
L70 L80 L81
L86 L87 L94 L95
9 37 46 91
109 165
165 109
91
37 79
Radi
109
115
27
V
92 ia
Madrazo
27
20
37
Consell de Cent
67
68
67
20
59
itre
Guillem Tell
Trav. de Gràcia
Hospital Clínic
H10 37 20
Lesseps
lM
27 32 92
24
H8
34
63
37
H10
129
92 Vallcarca
V17
92
37 65 79
46 V3 79 9
109
17
Marià Cubí
32
14
Hospital
Clínic
59
Aragó
6
59
63
ra
Septimània
Sant Gervasi
Pl.
Molina
14
32 33
68 67 54
14
129
Co
d’Hebron
27
7
60 2
76
17
119
e de
19 76
185
Parc Creueta
del Coll
129
9
12
27 V17
27
27
ne
nrath
Mar
V21
Sant Genís
185
7 76
17 2
0 27
76 6
185
73
Faste
27
9
11
El Coll
22
46
91
91
66
Ge
27
129
1
V3
46 65 16
5 L70 L86
165 65
46 L86
L70
41
Tarragona
Pl. Espanya
63
59
37
València
a.
Pl. Molina
68
27
32 27
Hospital
Clínic
Mallorca
a
27
7
14
Av. R
om
27
Muntaner
14
68
Escola
Industrial
41
Rd
17
Pl.
Ildefons
Cerdà V
3
Ildefons
Cerdà
H10
59
23
1
27
22
16
58 64
67
ver
V17
sta
gu
Au
L16
27 H1
0
64
68
6
27
32 7
63
H8
33
54
H10
115
91
Magòria
La Campana
Provença
78
115 3
2
50
L16
32
109
Bordeta
11
5
Presó
Model
27
115
41
58
17
64
66
41
131
58
H8
París
54
Còrsega
115 109
50
ora
L16
11
5
115
41
66
Rosselló
H10
Hostafrancs
Londres
Entença
27
9 78 32
115 10
41
131
1
13
16
lia
là
Eu
rilet
115
stad
32
32 78
115
115
Apre
Sants-Estació
115
Estació de Sants
Bordeta
L16
H10 109
Mercat Nou
V3
91
15
32
78
14
14
Pl. Francesc
Macià
41
59
H8
27
78
32
27
67
H8
32
El Putxet
s
lme
Ba
a
V3
78
Francesc
Macià
131
124 129
B19
Parc de
la Vall
d’Hebron
Montbau
19 76
Ciutat Sanitària
Vall d’Hebron
7 60
7
19 2
19 1
119
0 27
73 6 9
11
17
19 Vall
19
Penitents
Josep Jo
123
129
22
22
131 131
123
119
7
60 1
Parc
124
123 Sanitari 12
3
Pere
124
Virgili 27
Parc
del
Putxet
Pàdua
Muntaner
Pl. de Sants Pl.
Joan 109
Peiró
59 54
54
32
27
Parc
de
Monterols
64
Santaló
nt
Sa
ar
Av. C
L16
H10
10
70
Santa Eulàlia
H10
115
6
22
131 17
131
16
68
41
as
ell
ad
59 32 27
27
arr
T
Gelabert sep
32
o
41
.J
41
41 54 66
Av
66
H10
109
Sants-Estació
78
54
66
70
Sants
ia
66
n
Estació de Sants
3
34
34 nal
33
63
Pl. Dr.
7
78
Montnegre
Berlí
63
Ignasi
Barraquer
H8
59
78
H10
H10
78
Av.
7 3 Diago
6
17
16
ló
làl
H8
Ma
Senrquès
tme de
nat
78
Plaça del
Centre
70
Eu
59
67
131
124
73 22 17
60
73
73
119 124
V17
16
ol
nta
a
54
50
Sa
Déu i Mat
Trav. les Corts
66
59
50
nts
Sa
Pl.
Espanyola
66
L’Illa
Jardins
del Poeta
Eduard
Marquina
131
123 60
Craywinckel 124
El Putxet
14
à
73 196
131
Pl.
Joaquim
Folguera
68
est
73
Avinguda
Tibidabo
17
Rda.
e
General Mitr
14
54
54
6
ont
17
58
M
V3
67
78
7
68
Casals
54
33
78
iiF
63
rià
eny
drid
34
34
Bor
ar
50
V3
Monts
Torrassa
Av.
Ma
H10
67
na
59
54
Badal
a
árde
.S
Av
Comandant
Benítez
57
H8 54
75
H10
L12
75
54
Numància
rop
59 H8
H8 59
70
7 3
3
6
64
14
u
Av. Pa
7
H10
Les Corts
75
70
7
123
131
17
Jericó
119
ant
Ctra. S
Cugat
Pl.
17 124 123
Alfonso
Comín 73
Penitents
124
Pl. Kennedy
131
Bonanova Alta
Pl.
Bonanova
58
Pl. Sant
Gregori
Taumaturg
34
15
157
Badal
Mas
54
75 50
57
L12
50
Collblanc
33
L79
L14
72 Bonanova
s
14 7
2 70
6
H8
50
59
75
H8
Eu
V3
V3
Arístides
Maillol
157
Corts H8
59
59
Av. Diagonal
L’Illa
78
70
16
ro C
58
124
17
60
196
22
123
123
124
123 Josep
Garí
de
57
54
54 H10
R. Maria Cristina
34
14
68
Láza
Sa
64
c
ni
èr
54
H8
75
Pl.
Blas
Infante
(Estadi del
Futbol Club
Barcelona)
63
16
70
73
14 70 72
14
72
14 16 70
14
16
72 70
66
c
lan
llb
Co
L12
57 157
Trav. les
75
L12 Camp Nou
54
Collblanc
Collblanc
113
L14
33
Tres Torres
68
Rd
70 72
Flos i Calcat
L79
7 L
79
Alt Gironella
16
70
V3
Pl. de
l’Orient
123
75 123
nt
60 73
196
ns
Qua tre Ca mi
Bonanova
58
ta
ra.
54 54
54
H8
X
an
Av. Jo
16
66
70
L12 70
nila
75
67
63
Pl. R. Maria
Cristina
6
a
Ma
V3
66
123
70
Vergós 66
130
66
70
Pg.
64 58
72
14
72
66
34
16
34
iron
Pl.
St Vicenç
de Sarrià
rià
ar
.S
Av
Ct
H8
Maria
Cristina
6
el G
Sarrià
34
157
D20 Camp Nou
67
L79
63
66
anu
6
68
6
57
57
Cementiri de
Les Corts
Ernest Lluch
rdenal Reig
Ca
113
75
75
V3
.M
66
V3
V3
64
s
gu
Au
7
ile
Av. X
Sant Ramon
78
Joan XXIII
Pg
66
a
Vi
L14
15
54
16
66
70
Pg. Manuel
Girona
Pl.
Pius XII
Pius XII
130
70
6
7
33
9L
63
14
75
Palau Reial
33
11
3
7
6 1
6
Pg. Manuel
Girona
Palau
Reial 78
L7
Jardins 130
66
de la Manuel d
e Falla
Vil·la Amèlia
V3
75
op
Zona
Universitària
Avinguda
de Xile
Pubilla
Cases
L14
L7
9
34
anova
22
r
75
Santa Amèli
a
CosmoCaixa
Gervasi 123
Munne
C
Marañón
54
Can Rigal
67
Parc
78
Palau Reial
de Pedralbes
Pg. Bon
72
Av. D
r.
75
Pg. Manuel
Girona
22
64
196
Salvador
Alarma
124
ts
113
7
60
63
33
nça 123
a
Pr
67
33
H6
V3
eny
Adrià Margarit
Tramvia
Blau
Espera
ta
7
7
130
V3
sar
196
60
60
123
68
Pg. Sant Joan Bosco
Zona
Universitària
Zona
Universitària
66
Pedró de
la Creu
V3
Bal
Planella
130
130
Foix
V.
123
123
us
54
54
11
3
V3
V3
130
66 130
68
75
Reina
Elisenda
196
Benedetti
130
66
g
Au
33
Zona
Universitària
22
130
68
60
124
Tramvia Blau
13
60
60
64 75
60
Terré
196
lt
Ronda de Da
a
Vi
75
33
60
75
7
54
130
na Elisen
da de Montcada
130
64
Pl.
Eusebi
Güell
Campus Nord
33 60
75
V3
Can Caralleu
Pedralbes
130 66
60
Major de Sarrià
L7
9
Zona
Universitària
68
Gral. Vives
60
0
13
54
Tablas
L7
9
60
Du
Parc de 75
on Cervantes
60
al
iag
113 54
54
ità
Gran Cap
22
Av
.D
75
54
González
63
Av. Esplugues
22
63
54 et
lc
68
78
Re i
78
113
0
119
67
63
5
113 7
Pg.
66
13
130
Funicular
del Tibidabo
196
Pl.
Meguidó
185
185
76 19
185
Vall d'Hebron
124
Vallpar
Ron
Av. Esplugues
60
63
78
V3
V3
64 68
75
64
22
Sarrià
ia
Collse
6
bo 19
Tibida
ina
la nt
e ge
. d Ar 2
Av ep.
2
R
da d
78
22
68
22
lt
e Da
78 75 22
Can Caralleu
60
Pl.
Pedralbes
làl
130
eD
Monestir
de Pedralbes
ad
22
22 68 75
13
63 1
60
63
68
alt
Eu
Císter
68
78
60
60
60
ta.
Jesús i Maria
68
67
60
mà
d
Ron
113
113
Hospital
Sant Joan
de Déu
63
Av. Pearson
s
se
nt Ro
rre s
To e le
d
na
113
113
V7
.S
Sarrià
Major de
Parc de
Pompeu
Fabra
Pa
Sarrià
119
a
rol
Barri de la Mercè
130
130
Parc del
Castell de
l'Oreneta
Pg
gat
t Cu
130
185
Sa
n
Parc de
La Font
del Racó
Pl.
Sant
Genís
185
185
e
130
ad
ter
rre
Ca
Funicular
de Vallvidrera
Peu del Funicular
102
Cementiri de Collserola
evila
185
Sant Genís
Descargar