Paisaxe, arqueoloxía e natureza polo litoral de Oia. Parroquias de

Anuncio
Continuamos en dirección aos gravados existentes
en Pedra Lan (km 16.1), e dende aí seguimos ata a
elevación coñecida como A Cabeciña (6) (km 17,8), a
cal posúe un recinto fortificado que controlaba o
acceso polo norte á rasa litoral de Oia, e un dos
conxuntos de petróglifos prehistóricos máis
interesantes do Suroeste galaico. Finalmente,
descéndese ata a estrada Baiona - A Guarda á altura
do barrio da Mata.
Continuamos en dirección a los grabados existentes
en Pedra Lan (km 16.1), y desde ahí seguimos hasta
la elevación conocida como A Cabeciña (6) (km 17,8),
la cual posee un recinto fortificado que controlaba el
acceso por el norte a la rasa litoral de Oia, y uno de
los conjuntos de petroglifos prehistóricos más interesantes del suroeste galaico. Finalmente, se desciende hasta la carretera Baiona - A Guarda a la altura del
barrio de A Mata.
Rasa litoral de Oia
Rasa litoral de Oia
6
Vista aérea de A Cabeciña
Vista aérea de A Cabeciña
O percorrido está en torno aos 20 km e
transcorre entre os 100 e os 300 m sobre o
nivel do mar. Sinalizado nas dúas direccións
pero recoméndase facelo de sur a norte.
Nivel de dificultade baixo.
El recorrido está en torno a los 20 km y transcurre entre los 100 y los 300 m sobre el nivel
del mar. Señalizado en las dos direcciones
pero se recomienda hacerlo de sur a norte.
Nivel de dificultad bajo.
Gravado en A Cabeciña
Grabado en A Cabeciña
Podedes seguirnos en:
Podéis visitarnos en:
Gravado en Figueirido
Grabado en Figueirido
Chioglossa lusitanica
Paisaxe, arqueoloxía e natureza polo
litoral de Oia.
Parroquias de Santa Mª de Oia,
Pedornes, Viladesuso e Mougás.
Paisaje, arqueología y naturaleza
por el litoral de Oia.
Parroquias de Santa Mª de Oia,
Pedornes, Viladesuso y Mougás.
Percorrido/Recorrido
A 500 m do punto de partida sito na estrada OiaTorroña están os petróglifos de A Pedreira (1)
baseados en liñas e cazoletas. Este enclave conta con
magníficas vistas sobre o porto de Oia e o mosteiro
cisterciense do século XII.
A 500 m del punto de partida sito en la carretera OiaTorroña están los petroglifos de A Pedreira (1) basados en líneas y cazoletas. Este enclave posee magníficas vistas sobre el puerto de Oia y el monasterio cisterciense del siglo XII.
1
Panorámica dende A Pedreira
Panorámica desde A Pedreira
Un km despois chégase á zona do Viveiro, en cuxos
arredores existen varios grupos de gravados
rupestres que cobren unha extensa área dende O Alto
do Visiño (A Xestosiña) ata Figueirido (Auga dos
Cebros), destacando tres embarcacións de orixe
mediterránea.
O seguinte punto de interese coñecese como Outeiros
do Morouzo (km 3) onde, ademais de impresionantes
vistas, existen varios grupos de petróglifos, coa Pedra
do Cazador (2) como superficie máis destacada.
Un km después se llega a la zona de O Viveiro, en cuyos alrededores existen varios grupos de grabados
rupestres que cubren una extensa área desde O Alto
do Visiño (A Xestosiña) hasta Figueirido (Auga dos
Cebros), destacando tres embarcaciones de origen
mediterránea.
El siguiente punto de interés se conoce como Outeiros do Morouzo (km 3) donde, además de impresionantes vistas, existen varios grupos de petroglifos,
con la Pedra do Cazador (2) como superficie más destacada.
da Pedra do Cazador (Outeiros do Morouzo)
2 Detalle
Detalle de Pedra do Cazador (Outeiros do Morouzo)
No km 4,1 alcánzase outro outeiro santuario coñecido
como A Pousadela, onde se poden apreciar tres
superficies principais con gravados, muíños rupestres
e fantásticas vistas sobre toda a rasa atlántica de Oia
incluíndo as illas Orelludas (3).
A partir deste punto, e durante uns 4 km entramos no
canón do río Broi, onde se atopan as Sobreiras do Faro
(4), consideradas como o bosque mediterráneo máis
occidental de Europa catalogado como Espazo Privado
de Interese Natural. Despois dunha falsa subida de 1,8
km chégase ao excepcional recinto fortificado de Cano
dos Mouros (km 9,9), con fermosas vistas tanto sobre a
costa como sobre os cumios da serra da Groba.
En el km 4,1 se alcanza otro “outeiro santuario” conocido como A Pousadela, donde se pueden apreciar tres
superficies principales con grabados, molinos rupestres y fantásticas vistas sobre toda la rasa atlántica de
Oia incluyendo las islas Orelludas (3).
A partir de este punto, y durante unos 4 km entramos
en el cañón del río Broi, donde se encuentra el alcornocal “Sobreiras” do Faro (4), considerado como el bosque mediterráneo más occidental de Europa y catalogado como Espacio Privado de Interés Natural. Después
de una falsa subida de 1,8 km se llega al excepcional
recinto fortificado de Cano dos Mouros (km 9,9), con
hermosas vistas tanto sobre la costa de Oia como sobre las cumbres de la sierra de A Groba.
Orelludas dende A Pousadela
3 As
As Orelludas desde A Pousadela
do Faro (Viladesuso)
4 Sobreiras
Sobreiras do Faro (Viladesuso)
De Cano dos Mouros descéndese por unha pista
asfaltada ata o Outeiro da Cheira (km 10,9) con visión
panorámica sobre Mougás, pasando por As Goteiras
(conxunto de gravados). Dende aquí seguiremos pola
pista forestal que pasando polo Río da Fervenza (km
12,3), chega ata os gravados de O Pousiño
(combinacións de cazoletas; km 13,4), debaixo dos
cales se atopan As Pozas (5) do río Peito (km 13,9),
ademais de fermosas fervenzas nos arredores.
De Cano dos Mouros se desciende por una pista asfaltada hasta el Outeiro da Cheira (km 10,9) con visión
panorámica sobre Mougás, pasando por As Goteiras
(conjunto de grabados). Desde aquí seguiremos por la
pista forestal que pasando por el Río da Fervenza (km
12,3), llega hasta los grabados de O Pousiño
(combinaciones de cazoletas; km 13,4), debajo de los
cuales se encuentran As Pozas (5) del río Peito (km
13,9), además de hermosas cascadas en los alrededores.
Pozas de Mougás
5 As
As Pozas de Mougás
Descargar