Manuel Fajar Salcidos Sofía González Cordero Ana Belén Álvarez

Anuncio
Equipo Directivo
Educación Infantil
Educación Primaria
Mestres Especialistas
Director
Manuel Fajar Salcidos
Xefa de Estudos
Sofía González Cordero
Secretaria
Ana Belén Álvarez González
4º E. I. (3 anos)
Concepción Trapero Carnero
5º E. I. (5 anos)
Ana Belén Álvarez González
6º E. I. (6 anos)
Ana Belén Garcés Domínguez
Apoio E. I.
Mª. Carmen González Barbosa
1º Ed. Primaria
Sofía González Cordero
2º Ed. Primaria
Mª. Luisa Villada Moirón
3º Ed. Primaria
Mª. Del Carmen D’Agostino
4º Ed. Primaria
Sofía García Querol
5º Ed. Primaria
Elías Domínguez Pereira
6º Ed. Primaria
Daniel Martínez Rodríguez
Ed. Física
Pilar García de la Prieta
Inglés
Carmen López Calvo
Música
Elías Domínguez Pereira
Orientación
Mª. Pilar López Piñeiro
P. Terapéutica
Alejandro Sebastián Lago
A. L.
Fernando Rodríguez Raño
Relixión
Alicia González Hermida
Coidadora
Teresa Fraga Otero
Descargar