FESTIVAL DE NADAL 02/12/2014 Circular nº 13 Primaria Estimats

Anuncio
 FESTIVAL DE NADAL 02/12/2014 Circular nº 13 Primaria Estimats pares i mares: A continuació, els informem de totes les dates i activitats relacionades amb la fi del primer trimestre i la celebració de l’Advent i el Nadal: • Betlems -­‐ a partir del dia 9 de desembre estaran els alumnes muntant els Betlems dels corredors. Per la qual cosa us demanem que aneu preparant a casa les figures del Betlem, direm a cada classe el que ha de preparar. . • Llum de Betlem -­‐ el dijous 18 de desembre a les 17:00 hores, com ja és tradició, serà la celebració de la Llum de Betlem per tal de portar-­‐vos a les vostres cases la Llum que porten els Scouts des de Jerutsalem, símbol del nostre Nadal cristià. • Butlletí de notes 1ª Avaluació -­‐ El dilluns 22 de desembre, entregarem els butlletins de qualificacions del primer trimestre als alumnes, dels quals caldrà que tornen l’acusament de rebut signat als tutors. • Vacances de Nadal -­‐ Seran del 23 desembre al 6 de gener tots dos inclosos. • NAVIDARTE -­‐ Escola de Nadal – Continua oberta la matrícula (+info en la web lasallepaterna.es). La reunió informativa serà el 11 de desembre a les 17:15. • Misa del gallo: La comunitat educativa estem invitats a celebrar-­‐la el dia 24 de desembre a les 19 h. • Festival de Nadal -­‐ El festival de nadalenques serà el 22 de desembre, amb assistència i participació exclusiva dels alumnes. El vestuari per l’actuació de la nadalenca: -­‐ 3r EP: La nadalenca de 3r E.P serà “Arre, Arre”. El vestuari per l’actuació de la nadalenca serà: sabatilles d'esport, pantalons vaquers i camisa blanca les tres classes. Portaran també una garlanda per alumne, cada classe d'un color: 3r A roig, 3r B verda i 3r C platejat. -­‐ 4tEP: La nadalenca de 4t E.P serà: “Ha nascut un nen ros" Els xics hauran de vestir: sabatilles d'esport, pantalons vaquers, camisa blanca i una perruca rossa. Les xiques, vaquers o malles blaves i samarreta blava. -­‐ Menjador escolar -­‐ Per motius d’organització, el menjador escolar no estarà disponible per les famílies el dilluns 22 de desembre. -­‐ Entrega de les cartes a SSMM Reis d’Orient -­‐ Amb la col·∙laboració de l’AMYPA, organitzem un acte obert per les famílies a partir de les 16:00 h, accedint des de la porta de la via, on rebrem la visita reial i els alumnes de 1r, 2n, 3r i 4t entregaran la carta personalment. En aquest moment, també s’entregaran els premis del Concurs de targetes de Nadal. -­‐ Al finalitzar l’acte, els alumnes tornaran a classe i seran replegats per motius de seguretat en la forma i lloc habitual. “Els Centre La Salle instruexen i eduquen per tal que cada alumne, isca dotat de tot allò que li cal per viure com a persona.” Caràcter Propi dels Centres La Salle FESTIVAL DE NAVIDAD 02/12/2014 Circular nº 13 Primaria Estimados padres y madres: A continuación, los informamos de todas las fechas y actividades relacionadas con el fin del primer trimestre y la celebración de la Adviento la Navidad: • Belén -­‐ a partir del día 9 de diciembre estarán los alumnos montando los Belenes de los pasillos. Por lo cual os pedimos que vayáis preparando en casa las figuras del Belén, diremos a cada clase lo que deben preparar . • Luz de Belén -­‐ el jueves 18 de diciembre a las 17:00 horas, como ya es tradición, será la celebración de la Luz de Belén para traeros a vuestras casas la Luz que traen los Scouts desde Jerusalén, símbolo de nuestra Navidad cristiana. • Boletín de notas 1ª Evaluación -­‐ El lunes 22 de diciembre, entregaremos los boletines de calificaciones del primer trimestre a los alumnos, de los cuales hará falta que vuelven el acuse de recibo firmado a los tutores. • Vacaciones de Navidad -­‐ Serán del 23 diciembre al 6 de enero los dos incluidos. • NAVIDARTE -­‐ Escola de Nadal -­‐ Continua abierta la matrícula (+info en la web lasallepaterna.es). La reunión informativa será el 11 de diciembre a las 17:15. • Misa del gallo: La comunidad educativa estamos invitados a celebrarla el día 24 de diciembre a las 19 h. • Festival de Nadal : El festival de navidad será el 22 de diciembre, con la asistencia y participación exclusiva de los alumnos. -­‐ 3r EP: El villancico de 3º E.P será “Arre, Arre”. El vestuario para la actuación del villancico será: zapatillas de deporte, pantalones vaqueros y camisa blanca. Además llevarán un espumillón por alumno, cada clase de un color: 3º A roja, 3º B verde i 3º C plateado. -­‐ 4tEP: El villancico de 4º EP será: “Ha nascut un nen ros" Los chicos habrán de vestir: zapatillas de deporte, pantalones vaqueros, camisa blanca y una peluca rubia. Las chicas, vaqueros o mallas azules i camiseta azul. -­‐ Comedor escolar -­‐ Por motivos de organización, el comedor escolar no estará disponible para las familias el lunes 22 de diciembre. -­‐ Entrega de las cartas a SSMM Reyes de Oriente -­‐ Con la colaboración de la AMYPA, organizamos un acto abierto por las familias a partir de las 16:00 h, accediendo desde la puerta de la vía, donde recibiremos la visita real y los alumnos de 1r, 2n, 3r y 4t entregarán la carta personalmente. En este momento, también se entregarán los premios del Concurso de tarjetas de Navidad. -­‐ Al finalizar el acto, los alumnos volverán a clase y serán recogidos por motivos de seguridad en la forma y lugar habitual. “Los Centros La Salle instruyen y educan para que cada alumno, salga dotado de todo aquello que le hace falta para vivir como persona.” Carácter Propio de los Centros La Salle 
Descargar