COLLA LARRAIX

Anuncio
COLLA LARRAIX
http://www.collalarraix.com/LARRAIX.htm
La colla de dolçainers i tabaleters Larraix va nàixer al Campello ja fa més de
setze anys, als finals dels vuitanta. Aprofitant un curset d'estiu de dolçaina,
s'agruparen una colla molt divergent on trobaven des de músics fins
simplement amants de la cultura i tradicions del nostre país.
Finalitzat aquest curset, per a no pedre el poc aconseguit, decidiren fer-se
avant amb un projecte per a mantindre i recuperar el só característic i
cerimoniós de la nostra cultura valenciana, el só de la dolçaina i el tabal. Així
que van introduir a l'escola de música municipal tots dos instruments.
Malgrat les dificultats del camí, durant aquest temps van continuar impartint-se
classes i eixint al carrer per els pobles de la contrada..
Passet a passet la colla del Campello continuava formant-se, i el 25 d'abril de
1996, adquiriria el nom de Larraix i el vaixell de casc de dolçaina que
representa les arrels marineres del poble.
L'últim punt d'inflexió el trobem a l'estiu de dos-mil ú quan la colla va adquirir
caràcter oficial amb la constitució com "associació Colla de dolçainers i
tabaleters Larraix del Campello".
Des dels seus inicis, la colla Larraix ha estat compromesa amb la tradició i la
cultura del poble del Campello i del País Valencià, organitzant i participant
activament en molts d'aquestos actes. De fet, l'essència la colla junt la part
musical, es el treball per mantindre i recuperar les tradicions del Campello.
En aquest punt de la web vos informem dels actes culturals de tradició
valenciana en els que participa la colla.
Sant Antoni
Sant Josep
Fireta de Sant Jaume
9 d'octubre País Valencià
MIEMBROS
En l'actualitat la colla està formada per trenta sis socis entre dolçainers,
tabaleters i educands.
TABALETERS I PERCUSSIONISTES: Son els que més soroll fan. aquest grup
el formen un total de 10 músics, entres els quals trobem al vice-president Toni
el Buixquero i al president Rafa Juan (mestre de percussió).
DOLÇAINERS: Es el grup més irregular de tota la colla. El formen 16 "músics".
on s'inclouen el tresorer i el secretari, Vicent i Benja Tarrara.
EDUCANDS: Actualment la colla te un nombre d'educands considerable, uns
10, dels quals la majoria son dolçainers.
DIRECTIVA
PRESIDENT: Benjamí Soler i Palomares.
VICEPRESIDENT: Pau Soler i Terol.
SECRETARI: Vicent Alavés i Baeza.
TRESORER: Joan Antoni Giner Alemany.
DIRECTOR: Luís Seguí Company.
Aquesta junta directiva treballa amb molta il·lusió des de l'any 2008. I te cÓm a
fi potenciar el caràcter musical de la colla. Cosa impossible sense el treball del
nostre director i dels mestres de dolçaina i percussió.
La grupo de dulzaineros y tabaleters Larache nació al Campello ya hace más de
dieciséis años, a los finales de los ochenta. Aprovechando un cursillo de verano de
dulzaina, se agruparan un grupo muy divergente donde encontraban desde
músicos hasta simplemente amantes de la cultura y tradiciones de nuestro país.
Finalizado este cursillo, para no perder el poco conseguido, decidieran hacerse
adelante con un proyecto para mantener y recuperar el sonido característico y
ceremonioso de nuestra cultura valenciana, el sonido de la dulzaina y el timbal. Así
que introdujeran en la escuela de música municipal ambos instrumentos.
A pesar de las dificultades del camino, durante este tiempo continuaran
impartiéndose clases y saliendo por los pueblos. Paso a paso, la del Campello
continuaba formándose, y el 25 de abril de 1996, adquiriría el nombre de Larache
y el barco de casco de dulzaina que representa las raíces marineras del pueblo.
El último punto de inflexión le encontramos en verano de 2001, cuando la grupo
adquirí carácter oficial con la constitución como 'asociación Grupo de dulzaineros
y tabaleters Larache del Campello.
Desde sus inicios, la Colla Larache se ha comprometido con la tradición y la
cultura del pueblo del Campello y del País Valenciano, organizando y participante
activamente en muchos de estos actas. De hecho, la esencia la grupo junto la parte
musical, se el trabajo por mantener y recuperar las tradiciones del Campello.
En este punto de la web os informamos de los actos culturales de tradición
valenciana en los que participa la Colla
Sant Antoni
Sant Josep
Fireta de Sant Jaume
9 d'octubre País Valencià
MIEMBROS
En la actualidad la grupo está formada por treinta seis socios entre dulzaineros,
tabaleters y educandos. TABALETERS Y PERCUSIONISTAS. Este grupo le
forman un total de 10 músicos, entras los cuales encontramos al vicepresidente
Toni el Buixquero y al presidente Rafa Juan (mestre de percussió).
"DULZAINEROS: Es el grupo más irregular de toda la grupo. Lo forman 16
'músicos', donde se incluyen el tesorero y el secretario, Vicent y Benja Tarrara.
EDUCANDOS: Actualmente la grupo te un número de educandos considerable,
unos 10, de los cuales la mayoría sueño dulzaineros"
DIRECTIVA
PRESIDENT: Benjamí Soler i Palomares.
VICEPRESIDENT: Pau Soler i Terol.
SECRETARI: Vicent Alavés i Baeza.
TRESORER: Joan Antoni Giner Alemany.
DIRECTOR: Luís Seguí Company.
Descargar
Fichas aleatorios
Crear fichas