25 cèntims Leopold II de Bèlgica

Anuncio
25 cèntims Leopold II de Bèlgica
Belgium, 1883
Tipus de segell emès per a ser posat en circulació a Bèlgica.
DETAIL
Títol
25 cèntims Leopold II de Bèlgica
Número registre MGPB 002893
Datació
1883
Procedència
Belgium
Dimensions
2.4 x 2 cm
Material
paper (fiber product)
Technique
imprès
Bibliografia
Museo Postal y Filatélico de
Barcelona. Catálogo ilustrado de la
valiosa e importante colección de
sellos de correo de Ramón de Marull
Huguet donada a la Ciudad de
Barcelona e instalada en el Palacio
de la Virreina. Segona edició.
Barcelona: 1962.
Descargar