Denuncia delegats prevenció (UGT, CGT, CSIF i STEPV-iv)

Anuncio
ALS 6000 MEMBRES (PAS I PDI) DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Els delegats i delegades de prevenció de les seccions sindicals sotasignades volem denunciar,
davant la comunitat universitària, la indefensió en matèria de prevenció i salut laboral que estan patint
en aquest moment les treballadores i treballadors de la Universitat de València.
Aquesta indefensió ve produïda per la situació de “terra de ningú” legal en què, segons les persones
que dirigeixen aquesta institució es troben una part molt important dels delegats i delegades de
prevenció per la nul·la voluntat de la institució de negociar la manera en què, de forma majoritària, les
seccions sindicals i els òrgans de representació, volen triar els seus delegats de prevenció.
La UV s’ha enrocat en la posició de l’única secció sindical que vol fer l’elecció d’una manera diferent, i
menysprea completament l’opinió i convicció de la resta de seccions sindicals amb representació en
la UV. Tampoc no ha comunicat de cap manera, ni oficial ni extraoficial, a aquests delegats i
delegades que ja no ho són, ni tampoc als òrgans que els nomenaren.
Per tant, en aquest context, desconvoquen reunions o no les convoquen, adduint que no estem
legitimats (encara que no hi ha cap comunicació en cap sentit) i per tant la nostra tasca preventiva en
favor del personal de la UV es troba totalment entrebancada, que no paralitzada, malgrat el desig
d’aquests delegats i delegades de treballar per als seus companys i companyes.
Si voleu més informació no dubteu a posar-vos en contacte amb els sindicats sotasignats.
CGT, CSIF, UGT i STEPV-Iv
A LOS 6000 MIEMBROS (PAS Y PDI) DE LA UNIVERSITAT DE VALÊNCIA
Los delegados y delegadas de prevención de las secciones sindicales abajo firmantes queremos
denunciar, delante de la comunidad universitaria, la indefensión en materia de prevención y salud
laboral que están sufriendo en este momento las trabajadoras y trabajadores de la Universitat de
València.
Esta indefensión viene producida por la situación de “tierra de nadie” legal en que, según las
personas que dirigen esta institución se encuentran una parte muy importante de los delegados y
delegadas de prevención por la nula voluntad de la institución de negociar la manera en que, de
forma mayoritaria, las secciones sindicales y los órganos de representación, quieren elegir sus
delegados de prevención.
La UV se ha enrocado en la posición de la única sección sindical que quiere hacer la elección de una
manera diferente, y desprecia completamente la opinión y convicción del resto de secciones
sindicales con representación en la UV. Tampoco ha comunicado de ninguna manera, ni oficial ni
extraoficial, a estos delegados y delegadas que ya no lo son, ni tampoco a los órganos que los
nombraron.
Por tanto, en este contexto, desconvocan reuniones o no las convocan, aduciendo que no estamos
legitimados (aunque no hay ninguna comunicación en este sentido) y por tanto nuestra tarea
preventiva en favor del personal de la UV se encuentra totalmente obstaculizada, que no paralizada,
a pesar del deseo de estos delegados y delegadas de trabajar para sus compañeros y compañeras.
Si queréis más información no dudéis a poneros en contacto con los sindicatos abajo
firmantes.
CGT, CSIF, UGT y STEPV-Iv
Descargar
Random flashcards
Prueba

4 Tarjetas Arthas Quinzel

test cards set

10 Tarjetas Антон piter

tarjeta del programa pfizer norvasc

0 Tarjetas joseyepezsumino

tarjeta del programa pfizer norvasc

0 Tarjetas joseyepezsumino

“DIDÁCTICA PASADO Y PRESENTE

4 Tarjetas BENILDA RINCON PEÑA

Crear fichas