Com tots els anys a l`inici de les classes, seran

Anuncio
Com tots els anys a l'inici de les classes, seran repartides les agendes escolars que fem entrega en el centre amb la
col·laboració de l'AMPA.
Estes portades són les guanyadores del concurs que es va realitzar el curs passat per a tal fi.
ENHORABONA ALS ARTISTES!!!!
1r CICLE: Autora Beatrice Gherasim
2n CICLE: Autora Lucía Serra
3r CICLE: Autora Uma Angélico.
Como todos los años al inicio de las clases, serán repartidas las agendas escolares que hacemos entrega en el centro con
la colaboración del AMPA.
Estas portadas son les ganadoras del concurso que se realizó el curso pasado para tal fin.
ENHORABUENA A LAS ARTISTAS!!!!
1r CICLE: Autora Beatrice Gherasim
2n CICLE: Autora Lucía Serra
3r CICLE: Autora Uma Angélico.
Descargar