Pla d`emergència. Hem tingut present, durant l`elaboració del pla d

Anuncio
PLAN DE EMERGENCIA- PLA D´EMERGÈNCIA(documento bilingüe/document bilingüe)
 Pla d’emergència. Hem tingut present, durant l'elaboració del pla
d'emergència i d'evacuació, que l’objectiu principal no és la realització
formal d'un exercici en un temps determinat, sinó la creació d'uns hàbits
de comportament en l'autoprotecció que acompanyen els xiquets i
xiquetes tota la vida. La divulgació del Pla d'emergència ha estat la fase
més important de la seua implantació. És imprescindible que tot el
personal de l'escola (direcció, professorat, alumnat i personal no docent)
conega prèviament les tasques i accions que deuen fer individualment i
col·lectivament. Paral·lelament a la redacció d’aquest document, la
direcció del centre està realitzant el curs “prevenció de riscos laborals
per a membres d'equips directius de centres docents” per tal de tindre
una formació específica en aquesta matèria.
 Plan de emergencia. Hemos tenido presente, durante la elaboración del
plan de emergencia y de evacuación, que el principal objetivo no es la
realización formal de un ejercicio en un tiempo determinado, sino la
creación de unos hábitos de comportamiento en el autoprotección que
acompañan los niños y niñas toda la vida. La divulgación del Plan de
emergencia ha sido la fase más importante de su implantación. Es
imprescindible que todo el personal de la escuela (dirección,
profesorado, alumnado y personal no docente) conozca previamente las
tareas y acciones que deben hacer individualmente y colectivamente.
Paralelamente a la redacción de este documento, la dirección del centro
está realizando el curso 'prevención de riesgos laborales para miembros
de equipos directivos de centros docentes para tener una formación
específica en esta materia
Descargar